Page 1

40

IDRÆTSLIV APRIL 2014

IDRÆTSLIV APRIL 2014

PROFILEN

BRIAN RASMUSSEN

MORTEN SCHROEDER

I 19 dage sidste efterår stirrede døden Camilla Pedersen i øjnene, da hun lå i kunstigt koma efter et voldsomt træningsstyrt på cykel. På næsten mirakuløs vis slap hun dog fra uheldet uden alvorlige mén, og har nu indledt kampen for at komme tilbage til den sport, hun elsker – triatlon.

er nået så langt med, at hun føler sig klar til

måske tilbage i næsten fysisk topform, men

at tale med pressen, og det er i den forbin-

det kan godt tage et-to år, før mit kraniebrud

delse, at Idrætsliv møder Camilla Pedersen.

og min hjerne er helet fuldstændigt.”

Helt overordnet, Camilla: Hvordan

Du er ikke blevet bange for at cykle

går det?

efter ulykken?

”Det går rigtig godt. Jeg kan stort set det

”Slet ikke. I januar var jeg på træningslejr

samme nu, som jeg kunne før ulykken, og

på Lanzarote sammen med det danske tri-

jeg kan sagtens løbe, cykle og svømme.

atlonlandshold, og der kørte jeg fra flere

Men det er klart, at min krop stadig lider

af drengene på vej nedad, og jeg var heller

lidt efter de mange skader, jeg fik i forbin-

ikke bange for at ligge på hjul. Jeg har altid

delse med styrtet.”

været typen, der godt kan lide ’jo hurtigere,

desto bedre’, og det var rigtig rart at mærke,

”Jeg bøvler blandt andet lidt med svøm-

eg er lige oppe at træne i fit-

Som hun sidder overfor en – glad, smi-

ningen. Min balancenerve blev slået løs, og

ness dk. Jeg kommer om lidt.”

lende og ivrigt snakkende– er det svært at

den sidder ikke helt fast endnu, så hvis jeg

Idrætslivs udsendte er

forestille sig, at det blot er syv måneder

svømmer på en 25 meter lang bane, bliver

Lige efter du kom ud af koma, sagde

mødt op et kvarter for tidligt

siden, at Camilla Pedersen svævede mel-

jeg hurtig rundtosset på grund af de mange

lægerne til dig, at du skulle indstille

til interviewaftalen med triatleten Camilla

lem liv og død og lå 19 dage i koma efter et

vendinger.”

dig på et liv i kørestol. Hvordan rea-

Pedersen og ringer hende derfor op for at

voldsomt styrt på cykel under en træning.

gerede du på den nyhed?

høre, om det er muligt at starte interviewet

det tager selvfølgelig noget tid at komme

”Jeg tænkte, at det skulle jeg bare ikke. Om

fuldstændigt tilbage.”

jeg så skulle kravle rundt, så skulle jeg ikke

På tidspunktet for ulykken befandt

”Det bliver dog bedre dag for dag, men

at jeg stadig har det sådan.”

før planlagt. Den

Camilla Pedersen sig på toppen af sin karri-

30-årige esbjer-

ere. Hun havde vundet europamesterskabet

genser har dog

på ironman-distancen tidligere på året, og

Hvor langt er du fra at være tilbage

af denne verden. Jeg savnede mit liv og at

hun var i gang med de sidste forberedelser

for fuld styrke?

kunne gøre, hvad jeg ville. Så det var der,

til VM på Hawaii, hvor hun havde et begrun-

”Formen er ved at være der. Jeg fik at vide,

min kamp for alvor startede for at komme

det håb om en top 3-placering.

at jeg hurtigt ville komme tilbage på 90 pro-

tilbage.”

Men i stedet for at duellere med verdens-

cent af min tidligere styrke, og det er jeg

eliten på Hawaii begyndte Camilla Pedersen

tilbage på. Det bliver de sidste 10 procent,

kunne gå, men jeg havde svært ved at styre

Idrætsliv må væbne sig med tålmodighed.

en langt større og vigtigere kamp med sig

som bliver ekstremt hårde.”

mine fødder, og det var kun meget små

”Jeg bliver jo nødt til at passe min træ-

selv på Hammel Neurocenter, hvor hun

”Jeg træner omkring 30-35 timer om

skridt, jeg tog. Det hele blev også sværere

ning – også selvom jeg skal snakke med jer,”

efter styrtet skulle forsøge at tage de før-

ugen nu, så jeg er oppe på den samme træ-

af, at jeg havde tabt ni kilo ren muskelmasse,

siger Camilla Pedersen og griner, da hun har

ste spæde skridt i kampen for at komme

ningsmængde, som jeg havde før ulykken.

mens jeg havde ligget i koma.”

færdiggjort sin træning og sat sig ned sam-

tilbage til hendes gamle liv. En kamp, hun nu

Det er dog vigtigt, at jeg husker at lytte til

og passe på mit hoved. For nok er kroppen

jeg fire kilometer i timen, og min gennem-

”Om jeg så skulle kravle rundt, udnyttet et hul i de mange medieså skulle jeg ikke sidde i køreaftaler denne formiddag til at stol” gennemføre et styrketræningspas, så

men med Idrætsliv.

sidde i kørestol, for så ville jeg hellere ud

”Efter et par dage begyndte jeg så at

”Den første gang, jeg var ude at gå, gik

41


42

IDRÆTSLIV APRIL 2014

IDRÆTSLIV APRIL 2014

snitspuls var på 166 slag i minuttet, så jeg

ondt, og det kommer det til at gøre i mange

i medierne hele tiden og få opmærksom-

var fuldstændig smadret og rigtig træt. ”

timer. Men man skal ikke give op. Jeg elsker

hed, for det er ikke den person, jeg er. Men

at rykke mine grænser og lære mig selv at

hvis jeg med min historie kan inspirere og

I hele det her forløb har du virket

kende. Hvor meget kan jeg presse min krop

hjælpe folk til, at man kan komme videre

meget stålsat på, at du bare skulle

til at yde? Det er fedt, synes jeg.”

med sit liv, uanset hvor hårdt og slemt det

tilbage i en fart?

ser ud, så vil jeg være glad, så har jeg intet

”Det har jeg også været. Jeg så bare den situ-

Det er der tilsyneladende også andre,

ation som den nyeste kamp og udfordring

der synes. I hvert fald oplever Dansk

i mit liv. Og så er jeg skruet sådan sammen

Triatlon Forbund en markant med-

Hvad er dit sportslige mål for 2014?

som person, at hvis jeg får at vide, at der

lemsfremgang i disse år. Hvad er din

”Det er at komme ud at konkurrere igen. At

er noget, jeg ikke kan eller må, så tænker

forklaring på det?

få testet kroppen af. Hvad sker der, når jeg

jeg bare, at de skal lukke røven, og så vil

”Triatlon er det nye maraton. Førhen var

er ude og yde maksimalt?”

jeg gøre alt for at modbevise dem – også

maraton altid målet for folk, hvis de skulle

selvom det bliver en tur igennem helvede.

gennemføre noget ekstremt, men det er

til VM i Ironman på Hawaii. Det er vigtigt for

Og det har været hårdt, men når man bliver

ikke vildt nok længere. Nu er det triatlon.”

mig at have et mål at gå efter, og der er VM

ved med at kæmpe for det og kommer ud

”Jeg kan også se det i min klub Esbjerg

på Hawaii bare det største inden for sporten.

på den anden side, så er man bare meget

Tri- og Multisport. Der er kommet mange

Det bliver selvfølgelig en hårdere kamp at

stærkere som person.”

nye medlemmer til de sidste par år. Og det

komme til Hawaii end det var før min ulykke,

er sjovt at se den iver, de går til opgaven

men jeg bliver nødt til at se positivt på det,

Hvilke tanker har du gjort dig om, at

med, og hvordan de bliver bidt af det. Og

og jeg tror på det.”

du rent faktisk har været tæt på at dø?

selvom der ikke er en af os, der er ens, og vi

”Det sætter selvfølgelig tingene i et lidt

alle har forskellige mål med at være der, har

andet perspektiv. Man lever kun én gang,

vi det rigtig sjovt sammen – også selvom vi

og man skal huske at leve sit liv, for man kan

er ude at træne hårdt.”

imod at være i medierne.”

”På længere sigt er målet at komme med

være væk i morgen. Så ulykken har gjort det klart for mig, at man skal gøre det, man

Du er tredobbelt europamester og

elsker og brænder for. Og det, jeg brænder

er blandt verdens bedste kvindelige

for, er min sport.

triatleter, og alligevel blev du først rigtig interessant for pressen, da du

Hvad er det ved triatlonsporten, der

er ude for den her alvorlige ulykke.

gør, at du bare må tilbage til den?

Hvordan har du det med det?

”At der er så mange aspekter i sporten. Du

”Det er lidt chokerende, synes jeg. Jeg er tre-

skal hele tiden have hovedet med. Hvor

dobbelt europamester, og jeg har arbejdet

meget kan jeg give mig uden at gå kold?

sindssygt hårdt for at vinde det, men det er

Hvor meget energi skal jeg have, selvom

først, når jeg er ude for en ulykke, at jeg kom-

jeg ikke er sulten og ikke har lyst til det?”

mer i medierne. Det er mærkeligt, at de har

så stor fokus på de tragiske ting.”

”Det allerfedeste ved sporten er den

mentale del. Jo, det kommer til at gøre pisse

”Hvis jeg svømmer på en 25 meter lang bane, bliver jeg hurtig rundtosset på grund af de mange vendinger”

”Jeg har dog ikke noget behov for at være

BLÅ BOG Navn: Camilla Pedersen Født: 8. juni 1983 Klub: Esbjerg Tri- og Multisport Resultater: Vinder af EM Ironman 2013, vinder af Challenge Costa de Barcelona 2013, vinder af KMD Challenge Ironman 2013, vinder af Challenge Copenhagen 2012, vinder af DM halvironman 2012, nummer to ved VM lang distance 2012, vinder af EM lang distance 2011.

Camilla Pedersen er kommet stærkt tilbage og drømmer om at komme med til VM på Hawaii. Camilla Pedersen på vej mod en af karrierens store sejre på ironmandistancen i Frankfurt i sommeren 2013. Foto: Scanpix.

43

Jernkvinden Camilla Pedersen  
Jernkvinden Camilla Pedersen  

Idrætsliv nr. 2 2014

Advertisement