Page 1

Özlem TORTOP AKKAYA


Özlem TORTOP AKKAYA

top.com.tr

topsatis.com

Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi (850. Sokak) Nu.: 38/Z-1 Konak - İZMİR Telefon: (0232) 425 79 63 - 445 91 12 / Belgegeçer: (0232) 489 37 37


TOP HECE KİTABI

ISBN: 978 – 605 – 4634 – 46 – 0

Sertif ika No: 12172 © Her hakkı saklıdır ve Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine aittir. Yazıları ve resimleri başka bir esere aynen veya değiştirilerek alınamaz ve yayımlanamaz.

Editör

Ramazan TORTOP Yazar

Özlem TORTOP AKKAYA Dil Uzmanı

Özden ÖLMEZ CEYLAN Çizerler

Anıl TORTOP

Emel ALP SARI

Baskı: Özgün Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Ankara - Polatlı Karayolu 52. Km. Özgün Grup Sitesi Temelli Beldesi /Polatlı / ANKARA

Sertifika No: 11282 Ankara - 20 Aralık 2013

2


ae tl

Kalemlerin renklerini ve heceleri inceleyelim. Resimde, hecelerin bulunduğu bölümleri kalemlerin renklerine göre boyayalım.

el

al

et

at

la

le

ta

te

el

le

el

et ta at

ta

et al

al la

le

te

3

al la

la te


ae tl

SĂśzcĂźkleri ve metni, hecelerine dikkat ederek okuyalÄąm.

ata ala ela ele ete

lal tat tel

lale tele tela

Talat Talat ata atla. Et al, atlet al. Talat lale al. Tel al, alet a al. 4

atla etle elle atta alta


ae tl

Sözcükleri, örnekteki gibi eşleştirelim.

ela

tel

tel

ela

ata

elle

lale

atla

elle

ata

alet

lale

atla

Talat

atlet

alet

Talat

atlet 5


ae tl

Yapboz parçalarındaki heceleri okuyalım. Her sırada oluşan sözcüğü örnekteki gibi yazalım.

e

la

a

ta

la

le

el

le

at

la

a

let

at

let

at

lat

Ta

lat 6

ela


i

Tabelalardaki sözcükleri ağaçta bulup işaretleyelim.

il elli ilet l i t Ali ta i l te atleti it aile etti eti ile i t e l Atilla etli a

ilet

At i l l a 7


i

Sözcükleri, hecelerine dikkat ederek yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

Ali eli eti ili ile

aleti ileti itele

tali teli lila

etli elli elti itti

laleli tatili tatile 8

elit ilet


n

Verilen heceleri okuyup sırasını inceleyelim. Bu heceleri sırasıyla labirentte takip ederek tavşanı havuca ulaştıralım.

an

en

in

na

ne

li an a al el

et

ta at

en in te la

na

le ti il

ne tel

tat 9

ni

ni


n

Sözcükleri, hecelerine dikkat ederek yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

ana eni ini

tan ten tin

nane tane nine

alan inan inen

anla anne enli

Altan anten annen

talan Nalan narin

elini etini itina

taneli naneli nineni

anteni anneni annene

10


o

Resmi verilen varlıkların adlarını söyleyelim. İçinde “o” sesi bulunanları işaretleyelim.

11


o

Sözcükleri, hecelerine dikkat ederek yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

ona ota oto

lot not

ol on ot

ton

Onat otel

olta otla

tonton

nota loto toto

Oltan tan otlat lat

otele oteli 12

otlana oltana


r

Her sırada, adının başında “r” sesi bulunan varlığın kutucuğunu işaretleyelim.

13


r

Sözcükleri, hecelerine dikkat ederek yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

ora ara ere iri eri

nar tar ter lir lor

nara tara lira tere Tire

arar atar onar iner iter

anlar artar erler eller etler

merak tarak kurak kulak konak

torna tarla terli ralli litre

notlar narlar tartar terler titrer

14


r

SĂśzcĂźkleri ve metni, hecelerine dikkat ederek okuyalÄąm.

arala arena atari ileri irili

nereli Tireli noteri toneri tereli

Nar Taner nar al. Ä°ri taneli nar al. Onar onar al. Tarta tarta al. 15

elleri etleri entari


r

Sözcükleri okuyalım. Örnekteki gibi heceleriyle eşleştirelim.

eller

i

ra

iri

lit

ler

lira

el

ri

litre

li

re

tarla

no

la

noter

or

ter

orlon

tar

rin

narin

na

lon

16


top.com.tr

topsatis.com

ISBN 978-605-4634-46-0

Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi (850. Sokak) Nu.: 38/Z-1 Konak - İZMİR Telefo: (0232) 425 79 63 - 445 91 12 / Belgegeçer: (0232) 489 37 37

9

786054 634460

Hece kitabi  

Hecele hızlı öğren