Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

RICHTINGSSPECIFIEKE PROEF HANDEL TSO Sint-Jozefsinstituut Brugge

Toon Louagie

Zilverstraat 26

6 Handel 3

Handel & Toerisme school

Nummer 9 GIP-bundel

SCHOOLJAAR 2013-2014


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

RICHTINGSSPECIFIEKE PROEF HANDEL TSO Sint-Jozefsinstituut Brugge

Toon Louagie

Zilverstraat 26

6 Handel 3

Handel & Toerisme school

Nummer 9

SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLJAAR 2013-2014

GIP-bundel


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

1 Voorwoord In de richting Handel zijn alle studenten verplicht om een geïntegreerde proef te maken doorheen het jaar. Het is in feite een soort van test om ons voor te bereiden op zowel het latere ondernemingsleven als dergelijke proeven in het hoger onderwijs. De proef stimuleert ons om op een professionele manier om te gaan met taken die specifiek bij een bepaald vak thuishoren en deze opdrachten zorgvuldig uit te werken. Persoonlijk vond ik de geïntegreerde proef toch niet altijd even doeltreffend en waren er ook vaak vele moeilijke taken aan de proef verbonden. Vele taken vroegen een grondig onderzoek over bepaalde onderwerpen zoals het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk. Op deze taken was het dan ook van belang dat je zowel alleen als in team goed kon samenwerken. Ik wil mijn medeleerlingen Damien Maes en Thibault Sys dan ook alvast bedanken voor de professionele werkhouding doorheen het jaar. Zij hielpen mij niet alleen waar nodig, maar gaven ook uitgebreid hun eigen mening over bepaalde werken.

Toon Louagie

5


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Toon Louagie

6


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

2 Inleiding Het ondernemingsleven en alles wat daarmee gepaard gaat, is het centrale onderwerp voor de geïntegreerde proef van de richting Handel. In deze richtingsspecifieke proef gaan we ons dan ook vooral concentreren op zowel het nationale als internationale bedrijfsleven. Als een talengerichte richting ligt de klemtoon vooral op het internationaal zaken doen met belangrijke Europese landen. Ik focuste me dan ook op het opstellen van correcte en zakelijke brieven verbonden aan de normen van het land in kwestie. In dit onderzoek waren er opmerkelijke verschillen tussen handelslanden als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook het opstarten van een buitenlands bedrijf was belangrijk voor het onderzoek. De talenproeven van de geïntegreerde proef willen ons vooral testen op ons internationaal ondernemerschap en ons laten kennismaken met het verschillende bedrijfsleven en bedrijfscultuur van Europese landen. Het vak bedrijfseconomie bepaalt ook een groot onderdeel van de geïntegreerde proef. Het correct analyseren van een marketingstrategie en het opstellen van een marketingmix is van essentieel belang in de richting Handel. Met de miniondernemingen als voorbeeld moeten jonge ondernemers inzien hoe ze op een correcte manier hun assortiment kunnen promoten. Het is dan ook van belang dat aan de leerlingen een correcte ingesteldheid wordt aangeleerd over marketingstrategieën en promotiecampagnes. Het correct omgaan met informatie en het interpreteren van een bedrijf speelt ook een grote rol in de geïntegreerde proef bedrijfseconomie. Aan de hand van informatie van het personeel van een bepaald bedrijf, moeten de studenten conclusies kunnen trekken over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming in kwestie. Zoals eerder vermeld, is de minionderneming ook een belangrijke schakel. Studenten moeten namelijk op een professionele manier formele uitnodigingen en facturen kunnen opstellen. Hiervoor is er uiteraard een grondig kennis informatica vereist. In het vak Nederlands moeten de studenten op een correcte manier kunnen redeneren en analyseren. Ze moeten namelijk steekproeven opstellen en deze aan de hand van derden correct kunnen analyseren. Ook het gebruik van een correct en formeel Nederlands taalgebruik is van essentieel belang. Studenten moeten namelijk op een beleefde manier kunnen communiceren met de aandeelhouders en hun medeleerlingen. Ze moeten ook in staat zijn om op een verantwoorde manier te kunnen discussiëren met hun collega’s van de minionderneming. Aan de studenten werd ook geleerd om een goed sollicitatiegesprek te voeren, zodat ze hier later voordeel bij hebben. Wat ook van belang is bij het vak Nederlands is dat de studenten het gebruik van verschillende bronnen en het trekken van conclusies op correcte en doordachte manier kan uitvoeren. Hiermee worden de studenten klaargestoomd voor het latere bedrijfsleven. Studenten moeten in staat zijn om na de geïntegreerde proef te kunnen functioneren in het bedrijfsleven, maar ook in staat zijn om over bepaalde materie hun eigen persoonlijke conclusies te trekken met hun eigen redeneringsvermogen.

Toon Louagie

7


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Toon Louagie

8


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave geïntegreerde proef 1 2 3 4 5 5.1

Voorwoord..................................................................................................................................... 5 Inleiding ......................................................................................................................................... 7 Inhoudsopgave ............................................................................................................................. 9 Overzicht van bijlagen ................................................................................................................ 11 Bibliografie .................................................................................................................................. 13 Boeken................................................................................................................................. 13

5.2

Internetpagina’s ................................................................................................................... 13

5.3

E-mailberichten.................................................................................................................... 13

6 Deelopdrachten .......................................................................................................................... 14 6.1 Organogram ........................................................................................................................ 14 6.1.1

Organogram september ............................................................................................... 14

6.1.2

Organogram januari ..................................................................................................... 14

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 15

6.3

Afdrukken aandelen ............................................................................................................ 16

6.3.1

Toelichting over de afdrukbare aandelen .................................................................... 17

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ................................................................... 18

6.5

Website minionderneming................................................................................................... 19

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse ................................................................................... 20

6.6.1

Marktanalyse ................................................................................................................ 20

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen .................................................................. 27

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ................................................................ 29

6.9

Powerpoint / Prezi-presentation / film ................................................................................. 31

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens ................................................................................... 34

6.11

Marketingmix ....................................................................................................................... 35

6.12

Une campagne publicitaire .................................................................................................. 39

6.13

Sollicitatiebrief en CV .......................................................................................................... 40

6.13.1

Curriculum Vitae........................................................................................................... 40

6.13.2

Sollicitatiebrief .............................................................................................................. 41

6.14

Sollicitatiegesprek ............................................................................................................... 42

6.15

Analyse van de jaarrekening ............................................................................................... 43

6.15.1

Info over het gekozen bedrijf ....................................................................................... 43

6.15.2

Analyse van de boekjaren ........................................................................................... 43

6.16

File: ‘Starting up a business in the UK’ ............................................................................... 45

6.17

La conversation de vente .................................................................................................... 48

6.18

Geschäftsbrief (Anfrage) ..................................................................................................... 49

6.19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ......................................................................... 50

6.19.1

Voorzijde flyer .............................................................................................................. 50

6.19.2

Achterzijde flyer ............................................................................................................ 50

Toon Louagie

9


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL 6.20

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................. 51

6.20.1

Bedrijfsbezoek Tectubes.............................................................................................. 51

6.20.2

Bedrijfsbezoek Spicer Off-Highway ............................................................................. 52

7 Conclusie .................................................................................................................................... 53 8 Bijlagen ....................................................................................................................................... 54 8.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 54 8.2

Voorbeelden enquĂŞte .......................................................................................................... 55

8.3

4 verkoopfacturen ................................................................................................................ 56

8.3.1

Verkoopfactuur 1 .......................................................................................................... 56

8.3.2

Verkoopfactuur 2 .......................................................................................................... 57

8.3.3

Verkoopfactuur 3 .......................................................................................................... 58

8.3.4

Verkoopfactuur 4 .......................................................................................................... 59

8.4

Lettre commerciale .............................................................................................................. 60

8.5

Affiche (campagne publicitaire) ........................................................................................... 61

8.6

Sollicitatiebrief en CV Nederlands ...................................................................................... 62

8.6.1

Sollicitatiebrief .............................................................................................................. 62

8.6.2

CV Nederlands ............................................................................................................. 63

8.7

CV in Frans, Engels en Duits .............................................................................................. 64

8.7.1

CV in Frans .................................................................................................................. 64

8.7.2

CV in Engels ................................................................................................................ 65

8.7.3

CV in Duits ................................................................................................................... 66

8.8

Berekeningen, balans en resultatenrekening ..................................................................... 67

8.8.1

Balans Jules Destrooper .............................................................................................. 67

8.8.2

Resultatenrekening Jules Destrooper ......................................................................... 69

8.8.3

Berekeningen ............................................................................................................... 70

8.9

Contact details: emails/ letters ............................................................................................ 72

8.9.1

The first mail ................................................................................................................. 72

8.9.2

The second mail ........................................................................................................... 73

8.9.3

The third mail ............................................................................................................... 74

8.9.4

The fourth mail ............................................................................................................. 75

8.10

Verslag bestuursvergadering .............................................................................................. 76

8.10.1

Verslag bestuursvergadering januari ........................................................................... 76

8.10.2

Verslag bestuursvergadering april ............................................................................... 77

Toon Louagie

10


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

4 Overzicht van bijlagen 8 Bijlagen ....................................................................................................................................... 54 8.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 54 8.2

Voorbeelden enquĂŞte .......................................................................................................... 55

8.3

4 verkoopfacturen ................................................................................................................ 56

8.3.1

Verkoopfactuur 1 .......................................................................................................... 56

8.3.2

Verkoopfactuur 2 .......................................................................................................... 57

8.3.3

Verkoopfactuur 3 .......................................................................................................... 58

8.3.4

Verkoopfactuur 4 .......................................................................................................... 59

8.4

Lettre commerciale .............................................................................................................. 60

8.5

Affiche (campagne publicitaire) ........................................................................................... 61

8.6

Sollicitatiebrief en CV Nederlands ...................................................................................... 62

8.6.1

Sollicitatiebrief .............................................................................................................. 62

8.6.2

CV Nederlands ............................................................................................................. 63

8.7

CV in Frans, Engels en Duits .............................................................................................. 64

8.7.1

CV in Frans .................................................................................................................. 64

8.7.2

CV in Engels................................................................................................................. 65

8.7.3

CV in Duits ................................................................................................................... 66

8.8

Berekeningen, balans en resultatenrekening ..................................................................... 67

8.8.1

Balans Jules Destrooper .............................................................................................. 67

8.8.2

Resultatenrekening Jules Destrooper ......................................................................... 69

8.8.3

Berekeningen ............................................................................................................... 70

8.9

Contact details: emails/ letters ............................................................................................ 72

8.9.1

The first mail ................................................................................................................. 72

8.9.2

The second mail ........................................................................................................... 73

8.9.3

The third mail................................................................................................................ 74

8.9.4

The fourth mail ............................................................................................................. 75

8.10

Verslag bestuursvergadering .............................................................................................. 76

8.10.1

Verslag bestuursvergadering januari ........................................................................... 76

8.10.2

Verslag bestuursvergadering april ............................................................................... 77

Toon Louagie

11


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Toon Louagie

12


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

5 Bibliografie 5.1 Boeken Debbaut. R, Dussenbroek. B, Mottart. A, & Vandekerckhove. J. (2012). Markant Nederlands T6, B-richting. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans. Devriendt. D. (2012). Word 2007-2010 gevorderd, voor wie echt met Word wil werken. Oostkamp: WWW-Soft GCV. Jacobs. L. & Stoops. I. (2011). Alles klar? Wirtschaft. Wommelgem: Uitgeverij Van In. Kay. S, Jones. V, Maggs. P, & Smith. C. (2009). New Inside Out, Upper intermediate Student’s Book. Oxford: Macmillan Publishers Limited. De Mill. M, Fleerackers. T, Impens. K, Van de Cruys. V, Van de Sijpe. P, Van Hecke. W, et al. (2013). Sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, human resources, handel zes module 6. Berchem: De Boeck. Van de Cruys. V, Van de Sijpe. P, Heyvaert. F & Van Doorne. O. (2013). De boekhouding als beleidsinstrument, bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening, investeringsanalyse, financieel beleid, handel zes module 8. Berchem: De Boeck. Van Haesendonck. J, Vannobel. J, Helsen. K, Huyse. A, Van Calster. I, & Vandenberghe. B. (2007). Branché ateliers TSO X-tra. Wommelgem: Uitgeverij Van In.

5.2 Internetpagina’s https://www.gov.uk/set-up-business-uk/overview http://www.interbanks.co.uk/types-bank/choosing.html http://startups.co.uk/ http://www.bbc.com/news/business-16595152 http://www.hmrc.gov.uk/startingup/

5.3 E-mailberichten Louagie. T (toon.louagie@hotmail.com). (16.03.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan UK relocating services (info@ukrelocation.com)]. Louagie. T (toonlouagie@hotmail.com). (14.03.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan British Chamber of Commerce (info@blcc.co.uk)]. Louagie. T (toonlouagie@hotmail.com). (15.03.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan British Institute of Government (enquiries@instituteforgovernment.org.uk)]. Louagie. T (toonlouagie@hotmail.com). (19.03.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan Richard Loffler (niffster_uk@yahoo.co.uk)].

Toon Louagie

13


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6 Deelopdrachten 6.1 Organogram 6.1.1 Organogram september

Gedelegeerd Bestuurder Lore Deroo

Secretaris Toon Louagie

Human Resources Manager Luk Landuyt

Technisch Departement

Administratief Departement

Financieel Departement

Commercieel Departement

Technisch Directeur Thibault Cloet

Administratief Directeur Sharon Jastrzebski

Financieel Directeur Laura Desouter

Commercieel Directeur Emma Lien Vanvynckt

Verantwoordelijke Stand Damien Maes

Magazijnier Laurent Debruyne

Administratief Medewerker Marie Vanthuyne

Administratief Medewerker Aurélie Derinck

Kassabeheerder Jasper Kinds

Boekhouder Lore van Acker

Verantwoordelijke Aankoop Laura van Haelen

Verantwoordelijke Marketing Isabelle Wittevrongel

ICT-manager Thibault Sys

6.1.2 Organogram januari

Gedelegeerd Bestuurder Lore Deroo

Human Resources Manager Laura Desouter

Technisch Departement

Administratief Departement

Financieel Departement

Commercieel Departement

Technisch Directeur Sharon Jastrzebski

Administratief Directeur Aurélie Derinck

Financieel Directeur Luk Landuyt

Commercieel Directeur Thibault Sys

Verantwoordelijke Stand Thibault Cloet

Magazijnier Toon Louagie

Administratief Medewerker Marie Vanthuyne

Administratief Medewerker Laurent Debruyne

Kassabeheerder Damien Maes

Boekhouder Jasper Kinds & Laura van Haelen

Verantwoordelijke Aankoop Lore van Acker

Verantwoordelijke Marketing Emma Lien Vanvynckt

ICT-manager Isabelle Wittevrongel

Toon Louagie

14


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Voor het aanmelden van de aanwezige aandeelhouders voor de aandeelhoudersvergadering, hebben de aandeelhouders verscheidene mogelijkheden om zich aan te melden. Enerzijds kunnen zij zich aanmelden via een gepersonaliseerde QR-code. Deze code is speciaal voor personen in het bezit van een smartphone of tablet met een QR-scanner. Het concept van een QR-code is simpel, elke aandeelhouder heeft een persoonlijke code (barcode) die gelinkt wordt aan de QRcode. Tijdens het scannen van de QR-code worden de aandeelhouders automatisch verbonden met de registratie website van de school. Hierop kunnen de aandeelhouders zich dan registreren voor de vergadering. Anderzijds kunnen de aandeelhouders zich ook registreren via de website http://mini.jozefienen.be. Hierop kunnen de aandeelhouders hun minionderneming selecteren en hun registreren via de website met hun persoonlijke code. De barcode is in feite de persoonlijke code van elke aandeelhouder. De persoonlijke code van elke aandeelhouder wordt dan via het geĂŻnstalleerde programma ID automatic, omgezet naar een barcode. Wat ook van belang is bij de aandeelhoudersbrief is dat de aandeelhouderslijst gelinkt wordt aan het document. Hiermee kunnen veldcodes worden ingevoerd die de persoonlijke informatie en gegevens van de aandeelhouders bevatten. Dit gebeurt via een link met het Excel document.

Zie bijlage 8.1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Toon Louagie

15


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.3 Afdrukken aandelen

«Onderneming»

1

«Familienaam» «Voornaam» «Adres» «Postcode» «Gemeente»

1

«Gemeente» 2014-05-17

«Familienaam» «Voornaam» «Adres» «Postcode» «Gemeente» «Onderneming»

1

Sint-Jozefsinstituut

2014-05-17

Toon Louagie

16


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.3.1 Toelichting over de afdrukbare aandelen Zoals eerder vermeld heeft elke aandeelhouder van Maison Cuberdon een persoonlijk aandeel van onze onderneming. We moeten echter ook deze aandelen afdrukken. Dit gebeurt via een aandeel die voor iedere aandeelhouder anders is. Op elk aandeel worden de gegevens van de aandeelhouders vermeld. Elke aandeelhouder beschikt ook over een persoonlijke barcode, die gelijkstaat aan het aandeelnummer. Op het einde van het jaar moeten de aandeelhouders het aandeel weer indien om hun dividend te ontvangen. Zie digitale bijlage afdrukbare aandelen

Toon Louagie

17


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Elke aandeelhouder krijgt voor zijn minionderneming een persoonlijke gebruikersnaam met een persoonlijk paswoord. Hiermee kan hij zich inloggen op de site van de miniondernemingen van het Sint-Jozefsinstituut Brugge. De website waarop zij zich kunnen aanmelden is http://mini.jozefienen.be. Op het beginscherm van de miniondernemingen, wordt er gevraagd om de desbetreffende onderneming waartoe de aandeelhouder in kwestie toe behoort, te selecteren. Eenmaal ze zijn aangekomen op deze website hoeven zij alleen maar hun gebruikersnaam en paswoord in te geven. Hierna kunnen ze dan aangeven of ze al dan niet aanwezig zullen zijn op deze avond.

Op bovenstaande foto moeten de aandeelhouders aangeven tot welke minionderneming ze behoren.

Na aan te geven tot welke onderneming ze behoren, moeten de aandeelhouders hun gebruikersnaam en paswoord invoeren.

Ten slotte moeten de aandeelhouders vermelden of ze al dan niet aanwezig zullen zijn op de vergadering.

Toon Louagie

18


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.5 Website minionderneming Het concept van de website voor Maison Cuberdon ontstond door de samenwerking van de leerlingen van 6IB en de ICT-manager van Maison Cuberdon. Beiden gingen samen vergadering over een creatieve en aantrekkelijke website voor de minionderneming. Na een maand werd de website online gezet en het resultaat mocht er wezen. Er waren wel wat fouten in de eindversie en uiteindelijk hadden we binnen de onderneming het gevoel dat onze ICTmanager er meer aan had gewerkt dan de leerlingen van 6IB. Ook mevrouw Van der Meersch was niet helemaal tevreden met het eindresultaat. Na dit incident werden enkele plannen voor de website dan ook verwijderd. Online bestellen ging niet mogelijk zijn via de website, terwijl dit in het begin van het jaar een goed idee bleek te zijn. De website gebruikt als lay-out de huisstijl van Maison Cuberdon. Het gebruikt ook de typische kleuren en een specifiek lettertype dat bij onze stijl hoort. Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om een website helemaal in één bepaalde stijl onder te dompelen, zo hier en daar waren er wat schoonheidsfoutjes. Op het einde van het jaar kunnen we dan ook besluiten dat onze ICT-manager zich meer heeft bezig gehouden met de website dan de leerlingen van 6IB. Misschien kan er in de toekomst wat beter worden samengewerkt, waardoor het resultaat wat beter voor het volk komt.

Hierboven zijn er enkele voorbeelden zichtbaar van de verschillende pagina’s van de website van Maison Cuberdon. Zoals eerder vermeld gebruikt de website de huisstijl van Maison Cuberdon.

Dit is de QR code naar de website van Maison Cuberdon.

Toon Louagie

19


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse 6.6.1 Marktanalyse De leeftijdscategorie van onze (potentiële) klanten Tijdens het afnemen van onze enquêtes viel het vooral op dat er een groot onderscheid was tussen de leeftijdscategorieën. Vele jonge mensen waren bereid om onze enquête op te lossen net zoals vele oudere mensen. De oudere mensen kenden de cuberdons vooral uit hun kindertijd, ze waren dan ook heel euforisch toen ze hoorden dat we cuberdons verkopen. De middenklasse was eerder niet geïnteresseerd in de cuberdons en kenden ze dan ook niet echt. De middenklasse was eerder bezig met hun werk en hun kinderen. Zij verkiezen nog altijd de gewone snoepwaren boven alternatieve snoepwaren, waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Dit kan misschien ook wel liggen aan het feit dat velen van hun gingen gaan werken en soms te druk bezig waren met verscheidene zaken, en dus geen tijd hadden om een enquête af te leggen. We weten dan alvast dat we ons zullen moeten focussen om net zoals de jongeren en ouderen ook de middenklasse ervan te overtuigen om eens alternatieve streekproducten te kopen in de plaats van het hedendaagse snoepgoed. Dit proberen we te doen door onze producten aan te bieden op de markt en op de oudercontacten, hier komen we het makkelijkste in contact met de middenklasse. We zullen dan ook onze promotie moeten focussen op universele thema’s, die zowel jong en oud aanspreken. Tijdens de verkoopmomenten viel het vooral op dat ook studenten geïnteresseerd waren in de cuberdons. Met Maison Cuberdon probeerden we ons altijd al te richten op zo’n breed mogelijk publiek, maar na het afnemen van deze enquête hebben we bijgeleerd, dat we ons vooral zullen moeten richten om ook de middenklasse te overtuigen van ons product. De leeftijd speelde een heel belangrijke rol in onze enquête, omdat we hieruit onze klanten en potentiële klanten kunnen afleiden. We kunnen ons hieruit dan ook ten volle concentreren op de doelgerichte verkoop van cuberdons. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10-19 jaar

Toon Louagie

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60+ jaar

20


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Houden mensen van zoetigheden? Deze vraag was misschien de minst relevante vraag van onze enquête, maar toch speelde ze eigenlijk een heel belangrijke rol in onze marktanalyse. Als we namelijk al op voorhand weten dat de mensen geen zoetigheden lusten, zullen we ook het vervolg op de vragen van onze enquête weten. Het mag misschien geen verrassing zijn, maar de meerderheid van de ondervraagden beantwoordde deze vraag positief. Deze dagen houdt iedereen van zoetigheden en de jongeren kopen de meeste snoepwaren van allemaal. Het is opmerkelijk hoeveel snoepwaren de jongeren eten. Vele jongeren kopen veel zoetigheden, het was dan ook geen verrassing toen zij op onze verkoopmomenten het meest geïnteresseerd waren in de cuberdons. Allerlei soorten mensen houden van snoepwaren, maar het is toch opmerkelijk hoe weinig mensen streekproducten kennen. Vele mensen houden eerder van klassieke snoepwaren (bv. zure beertjes). Als we statistisch naar deze vraag kijken dan kan je opmerken dat ongeveer maar 10% van de mensen niet van zoetigheden houd. Hiervoor liggen verschillende oorzaken aan de basis. Deze mensen hadden diabetisch of suikerziekte. Anderen waren op vermageringskuur. Het is toch ook wel heel opmerkelijk hoe weinig mensen geen snoepwaren eten. Degene die er geen eten hebben vaak door overdreven gebruik er een vaak (levenslange) ziekte door opgelopen. Voor Maison Cuberdon is het dan ook zeer belangrijk om de consumenten duidelijk te maken dat cuberdons een zeer zoet product is en dus niet in grote hoeveelheden moet gegeten worden.

NEE

JA

Toon Louagie

21


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL De bekendheid van de cuberdons of rode neuzen. (1) Als we vroegen naar de bekendheid van onze leverancier en onze producten, wisten enkele mensen hier niet op te kunnen antwoorden. Een multiculturele stad als Brugge, waar jaarlijks veel toeristen naar toe komen, weet jammer genoeg niet veel over de cuberdon. Moesten we deze enquête in Gent afgenomen hebben, dan zou ons resultaat waarschijnlijk helemaal anders zijn. Het is duidelijk gebleken dat sommige mensen cuberdons nog niet kennen van naam, maar bij het zien ervan het wel herkennen. Mensen kennen deze dagen alleen maar grote merken van snoepwaren zoals Haribo. Een gekende leverancier zoals Geldhof heeft het waarschijnlijk zeer moeilijk om merkbekendheid op te bouwen in het buitenland. Vele mensen die van het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren, hadden het snoepje nog nooit gezien en er logischer wijs ook nog nooit van gehoord. Dit was dus eigenlijk een beetje een teleurstelling voor onze minionderneming. Als wij statistisch kijken, kunnen we dus concluderen dat ongeveer 75% van de mensen al eens gehoord heeft van cuberdons. Dit is zeer interessant voor ons want hierdoor weten we dat vele mensen bij de verkoopmomenten wel graag wat meer informatie zou willen verkrijgen over de cuberdons. (2)

nee

ja nee ja

(1)

0

5

10

15

20

Het aantal mensen dat cuberdons effectief al gegeten heeft. (2) Deze vraag was voor ons één van de belangrijkste vragen uit onze enquête. We willen namelijk weten als vele mensen de cuberdons al eens geproefd hebben. Deze mensen zouden misschien in de toekomst bij ons willen kopen. We kunnen dan ook afleiden uit de grafiek dat dit geen twijfelgeval is. Vele mensen die nog nooit van de cuberdons of neuzen gehoord hadden, hadden deze dan ook logischerwijs nog nooit gegeten. De andere helft van de mensen hadden deze wel al gegeten en het merendeel van hen was er euforisch over. Vele toeristen in Brugge hadden nog nooit van de cuberdon gehoord of had ze nog nooit gegeten. Dit is logisch te verklaren, aangezien dat de cuberdons een typisch Belgisch streekproduct is. Tijdens onze verkoopmomenten proberen we dan ook altijd de mensen te overhalen door ze proevertjes aan te bieden. Hierdoor kunnen ze zelf hun persoonlijke feedback geven over de cuberdons en zijn ze misschien bereid om cuberdons te kopen. Uit deze vraag kunnen we dus concluderen dat we nog veel mensen zullen moeten overtuigen om eens alternatieve snoepwaren te eten.

Toon Louagie

22


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Het percentage van de mensen dat cuberdons relatief lekker vond. (1) Uit deze vraag wouden we afleiden als vele mensen die al eens cuberdons geproefd hebben, deze eigenlijk wel lekker vonden. Vele mensen eten of leren het kennen, bij andere mensen. Dit was dan ook een zeer moeilijke vraag omdat we inspelen op de persoonlijke voorkeur van de ondervraagde. Uit de grafiek konden we afleiden dat de meeste mensen na het proeven van de cuberdons deze relatief lekker vonden. Vele mensen willen ook wel weten na het proeven van de cuberdons welke ingrediënten het bevat. Het is een vraag die bijna altijd terugkeert en zeker bij toeristen die nog nooit van het snoepje gehoord hebben. Vele mensen zijn soms wel eens bang (en zeker toeristen) wat in een typisch streekproduct zit. Alhoewel veel mensen nog steeds de ordinaire snoepwaren verkiezen qua smaak, werd de cuberdon ook al graag eens verkozen. Als we puur statistisch kijken, dan kunnen we afleiden uit de grafiek dat het merendeel van de ondervraagden de cuberdons eerder lekker vonden. Voor ons is dit een zeer positief antwoord, maar de mensen die het minder lekker vinden proberen we alternatieven aan te bieden zoals cuberdonkoekjes en sneeuwballen.

12 10 8

ja

6

nee

4 2 0

Eerder lekker

Minder lekker

(1)

(2)

Het percentage van de mensen dat de houdbaarheidsdatum van de cuberdons wist. (2) Opvallend genoeg was deze vraag eerder verdeeld. Wij dachten dat meerdere mensen de houdbaarheidsdatum van de cuberdons niet wisten, maar de meerderheid van de mensen wist dit wel. Velen van hen wisten dat je de cuberdons binnen de maand moet opeten. Voor ons was deze vraag dan ook zeer belangrijk. We willen namelijk de mensen laten weten dat de cuberdons kunnen versuikeren en dus niet meer zo lekker zijn. Het zijn geen gewone snoepwaren die meerdere maanden kunnen meegaan. De cuberdon heeft maar een houdbaarheidsdatum van 6 weken. We willen dus de mensen hierover informeren, zodat we geen boze klanten teruggestuurd krijgen. Als we naar de grafiek kijken kunnen we dus afleiden dat er verdeeldheid is. Ongeveer 45% van de ondervraagden wist niets af van de houdbaarheidsdatum. De overige 55% wist hier verrassend wel iets van. Als minionderneming is het heel belangrijk om de klanten en de potentiële klanten ten alle tijden genoeg informatie te geven over het product. In de toekomst zouden we misschien via verscheidene sociale media altijd de consumenten meer informatie geven over de houdbaarheidsdatum, zodat deze nooit in de problemen terecht komen. Voor ons was deze vraag zeer belangrijk, omdat we de klant voldoende informatie willen geven. Het is ook zeer belangrijk voor onszelf. De magazijniers moeten altijd zeer alert zijn als het over houdbaarheidsdatums gaat, zodat de klant nooit versuikerde cuberdons mee krijgt.

Toon Louagie

23


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL Mensen die bereid waren om voor het goede doel te doneren. (1) Het mag misschien geen verrassing zijn, maar het merendeel van de mensen was zeker en vast bereid om voor het goede doel cuberdons te kopen. Vele mensen die misschien geen cuberdons lusten, waren toch bereid om voor het goede doel cuberdons te kopen, dit uit solidariteit. De ondervraagden vonden de link tussen de cuberdons en de Cliniclowns zeer goede. De creativiteit en de steun zelf waren voor hen zeer belangrijk, ze waren dan ook zeer onder de indruk dat een minionderneming een deel van hun winst schonk aan het goede doel. Voor ons als minionderneming is het zeer belangrijk om zo veel mogelijk bij te leren. Goede doelen zijn altijd een unieke ervaring voor een minionderneming en leveren ook wat prestige op. Wij zijn samen met de Oorzaak de enige miniondernemingen die een goed doel steunen. Als we kijken naar de grafiek kunnen we dus afleiden dat 80% het goede doel zou steunen. De mensen die niet bereid waren om de Cliniclowns te steunen waren eerder studenten. Oudere mensen daar tegenover waren zeer euforisch over ons idee.

nee

nee

ja

ja

(1) 0

5

10

15

20

(2) 0

5

10

15

20

Mensen die seizoensproducten een goed idee vonden. (2) Het mag misschien een verrassing zijn, maar vele mensen vonden de seizoensproducten van Maison Cuberdon een goed idee. Als we over seizoensproducten spreken, dan spreken we natuurlijk over de sneeuwballen tijdens de winterperiodes en het cuberdonijs tijdens de zomerperiodes. Vele mensen vonden dat we van de verscheidenheid van de cuberdons gebruik moesten maken. Zo vonden ze de sneeuwballen een super idee. Ook het cuberdonijs vonden ze geen slecht idee. Ze waren er alvast van overtuigd dat we door promotie te maken en in te spelen op de seizoen een zeer goede omzet zouden maken. Als we naar de grafiek kijken, kunnen we dus waarnemen dat 16 personen pro waren en 6 personen contra. Het is te begrijpen dat sommige personen geen seizoensproducten willen, dit zal wel mede te verklaren zijn doordat ze het niet lusten. Voor ons is het belangrijk dat we leren wat de klant wilt, want klant is koning. Voor ons was dit dus een zeer belangrijke vraag, omdat we ons kunnen verdiepen in het uitbreiden van het assortiment van onze minionderneming. Tot nu toe hebben we al sneeuwballen verkocht en het was een groot succes!

Toon Louagie

24


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Maandelijkse uitgave aan snoepwaren. (1) Deze vraag was van groot belang voor de prijszetting van de cuberdons. We willen namelijk enige concurrentie verslaan door onze cuberdons goedkoper aan te bieden en tot nu toe is dat al zeer goed gelukt. De ondervraagde mensen moesten natuurlijk wel even denken maar het was opmerkelijk hoeveel geld mensen uitgeven aan snoepwaren. Voor ons is dit namelijk wel een win/win situatie. Door naar de feedback te luisteren van de ondervraagden kunnen we onze prijs nog beter bepalen en zo dus een betere positie op de markt innemen. Als deze vraag statistisch bekijken, kunnen we waarnemen dat de meningen zeer verdeeld zijn. De prijzen zijn heel uitgestrekt. Er zijn personen die meer dan 40 euro spenderen en er zijn personen die ‘maar’ 0-10 euro spenderen. Tot nu toe zijn er al verscheidene wijzingen geweest in de prijslijst van Maison Cuberdon. Dit is mede te danken aan het feit dat we eerder ronde prijzen willen gebruiken om het zo gemakkelijk te maken voor zowel de klant als onszelf.

6

5 4 ja

3

nee 2 1 0 0-10

10 20

20-30

30-40

40+

(1)

(2)

De doelgerichtheid van onze enquête. (2) Voor ons was deze vraag misschien ook een belangrijke vraag, omdat we wat (positieve) feedback van de ondervraagden wouden ontvangen. Voor ons is het zeer belangrijk om te weten wat de ondervraagden van de enquête vonden, maar ook van onze minionderneming; Maison Cuberdon. Mensen reageerden positief op het feit dat het een overzichtelijke opmaak was van de enquête. Ook de lengte van de enquête vonden ze geslaagd. Ze hadden namelijk geen zin om een ellenlange enquête te maken. Voor ons was het belangrijk dat de enquête op één bladzijde paste, zodat we de ondervraagden niet moesten aanspreken met een bundel in onze handen. Ze vonden dat de enquête op alle domeinen iets meer vertelde over onze minionderneming en ze ook overtuigde om eens de cuberdons te proberen. Voor ons was dat hét doel van onze enquête. We willen de mensen overtuigen om eens alternatieve snoepwaren en streekproducten te proberen in de plaats van de hedendaagse snoepwaren. Als we naar de grafiek kijken kunnen we afleiden dat ongeveer 98% onze enquête doelgericht vond en ongeveer 2% het minder doelgericht vond. Voor ons was de enquête dus zo goed als geslaagd.

Toon Louagie

25


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Conclusie: Vele mensen staan achter ons concept. We hebben ook opgemerkt dat een deel van de ondervraagden de cuberdon nog niet kennen, waaruit wij kunnen besluiten dat we een extra focus zullen moeten leggen op het promoten van onze cuberdons. Dit kunnen we verwezenlijken door gebruik te maken van speciale acties (2+1 gratis). Uit de enquête kunnen we ook besluiten, dat de uitgaven omtrent snoepwaren zeer sterk variëren. Vele mensen zijn dan ook bereid om bij de aankoop van cuberdons de Cliniclowns te steunen. In de toekomst zal Maison Cuberdon zich ook kunnen richten op de verkoop van seizoensproducten. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat vele mensen open staan voor wat vernieuwing in ons huidige assortiment. We zullen een zo’n goed mogelijke relatie proberen op te bouwen met onze klanten, en ze duidelijk informeren over tijdelijke acties, houdbaarheidsdatums en ‘seizoen specials’ van Maison Cuberdon. Zie bijlage 8.2: Voorbeeldenenquête

Toon Louagie

26


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.7 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen A/P

+/-

D/C

K/O

Volgnr.

Rek. nr.

Rekeningen

Bedrag in EUR D

C

22/10/’13

1 A

+

D

40 000

Handelsdebiteuren

O

+

C

70 400

Verkopen Handelsgoederen

P

+

C

45 110

Verschuldigde Btw

133,00 125,02 7,98

25/10/’13

2 A

+

D

40 000

Handelsdebiteuren

O

-

D

70 402

Handelskorting op Verkopen (-)

O

+

C

70 400

Verkopen Handelsgoederen

P

+

C

45 110

Verschuldigde Btw

119,70 13,30 125,02 7,98

28/10/’13

3 A

+

D

40 000

Handelsdebiteuren

O

+

C

70 400

Verkopen Handelsgoederen

P

+

C

45 110

Verschuldigde Btw

261,90 246,19 15,71

5/11/’13

4 A

+

D

40 000

Handelsdebiteuren

O

+

C

70 400

Verkopen Handelsgoederen

625,02

P

+

C

45 110

Verschuldigde Btw

112,98

22/10/’13

5 A

+

D

40 020

Handelsdebiteuren Export

O

+

C

70 420

Verkopen Handelsgoederen Export

Toon Louagie

738,00

560,00 560,00

27


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Verkoopfactuur Maison Cuberdon

Zilverstraat 26 8000 Brugge

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Datum Factuurnummer

BE07 0017-0921-4566

22/10/'13 VF/5

Factureren aan:

Derek Shepard 1112 Fourth Avenue Seattle, Washington 98101 USA

Aantal artikelen

Beschrijving

Prijs/eenheid

Prijs

BTW

Bedrag

20 dozen

Grote rode cuberdons

€ 25,00

€ 500,00

incl.

€ 500,00

15 dozen

Cuberdonkoekjes

€ 4,00

€ 60,00

incl.

€ 60,00

Subtotaal

€ 560,00

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-

wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Krediet Extra korting

Verschuldigd

saldo

€ 560,00 /

$560,00

Zie bijlage 8.3: 4 verkoopfacturen

Toon Louagie

28


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.8 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise Les vrais cuberdons Ce sont les vrais cuberdons de la confiserie Geldhof. Le cuberdon est un produit exclusif, élégant et préparé selon une recette secrète de 1873. Il y a beaucoup de discussion sur l’origine des cuberdons. Eeklo ou Gand ? Les cuberdons sont parfaits pour donner comme cadeau à vos ami(e)s, votre famille ou quelqu’un que vous aimez. Conclusion : les cuberdons sont des produits parfaits pour surprendre quelqu’un !

Les Biscuits cuberdons Les Biscuits Cuberdon sont un de nos produits spéciaux. Le Biscuit Cuberdon est vraiment délicieux et croustillant. les biscuits sont faits d’ une façon traditionnelle/artisanale. C’est aussi original. Les biscuits sont basées sur The American Cookies mais avec des morceaux de cuberdons.

Le Cub-o-spread Oh la la Le Cub-o-spread qu’est-ce que c’est ? Le Cub-o-spread est une pâte onctueuse et délicieuse. C’est idéal pour votre tartine. C’est quelque chose de différente que les autres pâtes. C’est vraiment mieux que le chocolat à tartiner. Quand vous ouvrez le pot, une odeur douce et sucrée monté dans votre maison.

Le Cub-o-crème Le Cub-o-crème est un produit qui est très populaire chez nos clients. Le goût du véritable cuberdon en sauce dessert ou comme ingrédient de base pour vos préparations de crèmes glacées ou bavarois. Maintenant nous avons aussi le Cub-o-crème avec des cerises.

Le Cub-o-crunch Le Cub-o-crunch est très connu. Parce que Mc Donalds emploient le cub-o-crunch dans leurs produits. Le Mc flurry ont faits avec des petits morceaux de Cub-o-crunch. C’est utile pour vos salades, vos glaces etc.

Toon Louagie

29


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Les tranches d’ananas Les tranches d’ananas sont un de nos gommes sucrées. Le goût est supérieur. Un bonbon qui fond dans la bouche avec son saveur douce et fruitée.

Les avions acidulés Nous avons aussi pensé aux enfants. Les oursons sont un de nos gommes acidulées. Cette gomme est vraiment populaire chez les enfants. La confiserie Geldhof a réalisée cette produit pour Air France en forme d’avions et aux couleurs du drapeau français. Air France distribue ces bonbons au leurs clients.

Le sirop de cuberdon Le sirop a une saveur unique et inimitable. Cette douce et subtile préparation sucrée accompagnera et agrémentera vos desserts. Ou vous pouvez aussi utiliser le sirop pour la préparation de vos recettes.

La glace au cuberdon La glace au cuberdon est produit avec des ingrédients naturels. C’est adroit parce’ que le packaging est soigné et pratique. La crème glacée est conditionnée dans un cube de polystyrène. Tout le monde aimerait de manger des glaces donc qui seront vendu beaucoup.

Les cuberdons du fruits Notre dernier produit sont les cuberdons du fruits. Il existe beaucoup de saveurs mais nous vendons seulement quatre saveurs de tous les goûts. Les goûts sont : fraise, banane, pomme et orange.

Zie bijlage 8.4: Lettre commerciale

Toon Louagie

30


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.9 Powerpoint / Prezi-presentation / film Hello everybody, today we’re going to talk a little bit more about our favourite places in Belgium. We’re going to talk about our favourite cities in Belgium and then about our favourite spots elsewhere in Belgium. First, we’re going to talk about our own hometown Bruges, then we’re going to talk about Antwerp, Brussels, Ghent, Grimbergen and Ypres. And finally we’re going to talk about the Belgian coast, the Ardennes and the Atomium. Bruges is a historical city located in the small, but beautiful county of West-Flanders. Tourists from all around the world even call it the historical capital of Belgium, because it has so much to offer. In Bruges there are namely a lot of cultural and historical buildings that date back from the medieval times. During the medieval times the proud people of Flanders defended their territory against the French invaders. Bruges is well-known to withstand the attacks from the French during the war in 1302. Bruges is also well known for its delicious restaurants. There are a lot of culinary restaurants in Bruges, some of them are even rated with three stars! For a lot of people Bruges is a cultural marvel, because it is so authentic. There are still a lot of old buildings that are in a good state and Bruges is still on the list of UNESCO world heritage. Because of its cultural buildings the nickname for Bruges is: “Venice of the North”. The name is a reference to the beautiful city of Venice in North Italy. Other things that make Bruges such a remarkable place for tourists are its chocolate shops, here you can buy the best chocolate in the world and taste the original Belgian chocolate. Another thing that is worth visiting during your stay in Bruges is the Fries Museum. In the museum you can taste the original Belgian fries, take in the history of the fries and have a look at how they’re prepared. Our conclusion about Bruges: a place that you must visit while you’re in Belgium. Antwerp is a city that has a lot to offer regarding cultural buildings and shopping places. Antwerp is very important for the Belgian economy because of its major port. The port of Antwerp handles both import and export with companies from all around the world. The port of Antwerp is also a specific training area for the Belgian Marine Corps. In the city of Antwerp there are a lot of museums that are worth visiting. The MAS museum in particular, is worth visiting if you want to learn about the use of the spinning and mule jenny during the industrial age. Antwerp also has a unique zoo, where you can visit exotic animals from Africa, like lions, leopards, elephants, cheetahs…, exotic animals from South America (snakes, jaguars,…) and rare animals from Asia like tigers and koalas. Antwerp is a multicultural municipality, and this is noticeable if you look at the different churches from various religions in the city. In Antwerp reside a lot of Jewish people residing and they even have their own neighbourhoods. Last but not least Antwerp has a famous train station that is well known for its beautiful construction, and its huge space. In the train station you can sit and enjoy your coffee or just go shopping in one of the few stores. Our conclusion about Antwerp: a location that you should visit if you like animals and if you like shopping. Ghent has a lot in common with Bruges. Like Bruges, Ghent is also a typical medieval city with a lot of historical buildings. During the medieval times Ghent was an important trading city for the people of Flanders. Because of its rivers Ghent was easily accessible for merchants. Today you can still make a boat trip on one of the rivers and we have to tell you that it’s worth doing! If you’re interested in the industrial revolution, you should absolutely check out the STAM museum. This museum tells us more about the history of Belgium during the industrial revolution and how the kingdom of Belgium obtained the new and automatic machines plus the history of them. One of the things that defines Ghent are its three towers that are all three situated in the centre of the city. A special thing about the towers is that the three of them have a specific figure (dragon,…) on the top of the tower. If you’re a fan of football, you should definitely visit the new football stadium in Ghent that has just finished its construction. We have to say that the new stadium is really impressive. Our conclusion about Ghent: it’s bigger than Bruges but has everything to offer that Bruges has to offer! It’s a really beautiful city.

Toon Louagie

31


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Brussels is a city that is very famous around the world. It’s namely the capital of the European Union and this is really visible while you’re in the city. There are a lot of embassies, like the embassy of the United States, Russia,…The headquarters of the NATO are also situated in the centre of Brussels. As you can already guess, Brussels is home to a lot of foreigners. While you’re in the city you will notice this because of the different and multiple languages that are spoken. If you’re in Brussels you can visit the royal palace of the king of Belgium. We have a new king, namely King Filip who succeeded his father Albert II. Brussels is also a shopping centre. You can visit famous shops like Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Abercrombie and Fitch and so much more while you’re in Brussels. If you are visiting Brussels in September you might want to obtain some tickets for the memorial Vandamme. In this memorial famous sports people like Usain Bolt come to Brussels to show their skills in a spectacular competition. Afterwards there is a Jamaican party in which famous artists like Sean Paul perform together with DJ Usain Bolt. The Atomium is also very typical and a must see for tourists. The Atomium is a modern architectural building which has 9 spheres and a restaurant in the highest sphere. Our conclusion about Brussels: if you ever visit Belgium, the first thing that you should visit is our capital! Grimbergen is a small village, located in the same county as Brussels. It is home to one of the most famous beers in Belgium. The beer has a typical flavour and was first brewed in 1128. The state of Grimbergen has opened a beer museum for all the beer fans out there. Grimbergen also has one of the many botanical gardens in Europe. These gardens are no ordinary gardens, they are handled with great care and are often referred to as places of silence, where you can enjoy natures finest. While you’re in Grimbergen you can visit one of the many coach houses, which date back from the 18th century or you can go for a walk in one of the many parks. In these parks you can observe the lifestyle of the birds or find some typical Belgian animals like foxes and wild boars. There is also a famous castle in Grimbergen dating back from Middle Ages and the New Era that is completely renovated. Our conclusion about Grimbergen: worth visiting if you love nature and beer! Ypres is a smaller city located in the county of West-Flanders. It’s a typical historical city because of the presence of the Menin Gate. This gate is a memorial dedicated to the British and Commonwealth soldiers who were killed in the Ypres Salient of World War I and whose graves are unknown. Every year there is an event in which the soldiers are remembered. During this event old war veterans pay their respect to their fallen comrades. In Ypres there are also a lot of cemeteries from soldiers fallen in both world wars. The monuments and memorials in Ypres are the only things that are worth visiting, like we said it’s rather a small town. But if you have kids, you can visit Bellewaerde Park. This amusement park has a lot of different attractions to offer and they will make sure that your children have the time of their life. Our conclusion about Ypres: worth visiting if you love history and like to have some fun in amusement parks. The Ardennes is a nature place located in the South of Belgium. In the Ardennes people no longer speak Dutch. The main language in the Ardennes is French. The Ardennes is a nice place for sport freaks and hikers. There are a lot of beautiful things to see in the Ardennes like “The Giant’s Grave” which is an island located in the middle of one of the many forests. The Ardennes also has a lot of farms, so if you’re animal friendly this might be something for you. In the many forests you can make walks like the lumberjack hike. This typical hike is a very long hike that takes you to places with breathtaking views. The Ardennes also offer a lot of spa and relaxation moments. People often go to the Ardennes to become one with nature. They also like to relax in one of the many hot tubs that are located in the most beautiful places. If you are a sport junky, you can ride with your mountain bike on one of the challenging tracks in the forests. Every year there are also a lot of mountain bike tournaments in which you can win some special prizes. Our conclusion about The Ardennes: only go there if you love to make hikes, if you’re a sportfreak or if you just love nature.

Last but not least we’re going to talk a little bit more about the Belgian coast. The Belgian coast is one of the most touristic places in Belgium. A lot of Germans and Frenchmen visit the Belgian

Toon Louagie

32


GE�NTEGREERDE PROEF HANDEL coast yearly. During the summer the Belgian coast is crowded with people. All hotels are fully booked and all restaurants and bars are opened 24/24 hours and 7/7 days in the week. The Belgian coast has one of the wildest seas on earth, namely the North Sea. This sea is known for its treacherous waters. There are many stories about sailors who have disappeared while sailing on the North Sea. So if you ever want to make a boat trip on the North Sea, be wary! The Belgian coast has beautiful bathing cities like Knokke and De Haan. And big cities like Ostend and Seabruges have harbours. Knokke is one of the most visited places because of the many luxury shops and the delicious food. The prices in Knokke are as a result sometimes outrageous and going to Knokke is often very expensive. Nevertheless a visit to the Belgian coast is always a lot of fun! Thank you all for listening, we hope that you’ve learnt something more about Belgium. We also hope that we have persuaded you to visit Belgium in the near future!

Toon Louagie

33


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens Maison Cuberdon ist ein Mini-Unternehmen von Sint-Jozefsinstituut in Brügge. Maison Cuberdon ist der Mini-Unternehmen von 6 Handel 3. Maison Cuberdon verkauft cuberdons, cuberdonkuchen, cuberdoncreme und Schneebälle. Der Lieferant von Maison Cuberdon ist Geldhof. Maison Cuberdon hat 16 Arbeitnehmers. Jede Arbeitnehmer hat sein eigen Funktion in dem MiniUnternehmen. Maison Cuberdon hat 4 Abteilungen: Das Technische Büro, Die Verwaltung, Der Finanziellen Abteilung und Der Kommerziellen Abteilung. In jede Abteilung ist ein Direktor und seine Assistenten. Die Geschäftsführung von Maison Cuberdon ist Lore Deroo. Sie wird geholfen durch das Sekretariat. Der Personaldirektor von Maison Cuberdon ist Luk Landuyt. Er sorgt für ein angenehmen Stimmung in das Unternehmen. Maison Cuberdon will so viel möglich verkaufen. Wir wollen dann auch so viel mögliche Verkauf Momenten organisieren. Wir hoffen das wir viel Spaß haben als ein Mini-Unternehmen. Gewinn machen ist Maison Cuberdon Zielsetzung. Ein Teil von unsere Profit geht nach unsere Nächstenliebe Clini-Clowns.

Toon Louagie

34


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.11 Marketingmix Product: Onze minionderneming Maison Cuberdon is eigenlijk vorig jaar al van start gegaan, toen moesten we in de lessen bedrijfseconomie per twee brainstormen over een goed product. Dit product zouden we dan in het zesde jaar verkopen als een minionderneming. Omdat mevrouw Vandermeersch zelf van Gent afkomstig was, gaf ze ons een hint om eens typische Belgische streekproducten (zoals cuberdons) te verkopen. Twee van onze medeleerlingen gingen dan ook van start met dit concept. Iedere groep moest een goed idee uitwerken en eens nadenken over de productie en het assortiment van hun minionderneming. Ook het bepalen van potentiële leveranciers was een belangrijke stap in het proces. Als al deze informatie samengevoegd was, moesten we een presentatie houden voor de klas, waarbij ons product werd voorgesteld. Op het einde werd er een stemronde georganiseerd, waarin de beste minionderneming uitgekozen zou worden. Het was een strijd tussen de Amerikaanse producten en de cuberdons. Uiteindelijk kwamen de cuberdons als overwinnaar uit de stemronde. Dit kwam vooral omdat we al een goede leverancier, met name Geldhof aan de haak hadden kunnen slaan. Door Geldhof als leverancier te gebruiken hebben we ook meteen geopteerd voor kwaliteit, zij zijn namelijk de grondleggers van de cuberdon.

Onze goederen zijn niet-duurzame goederen omdat het voeding is, men kan er maar eenmalig van genieten. Daarom hebben we dan ook voor de kwaliteit gekozen. We willen de klant namelijk tevreden stellen met onze verse en kwaliteitsvolle cuberdons. Ons technisch departement heeft dan ook de taak om de houdbaarheidsdatum van de verschillende producten op te volgen. Dit om er voor te zorgen dat onze cuberdons niet versuikeren. Cuberdons zijn eerder preference goods omdat de mensen een goede kwaliteit verwachten en dus niet zouden accepteren dat hun cuberdons versuikerd of beschadigd zijn. Daarom hebben wij een goed uitgewerkt voorraadsysteem, genaamd FIFO ( First In First Out). Dit betekent dat men er altijd voor zal zorgen dat er geen cuberdons achteraan in het magazijn zullen blijven staan, maar dat de cuberdons die eerst aangekocht worden bij onze leverancier, dan ook eerst verkocht worden aan de klant. Ook gaan wij voor elk verkoopmoment onze cuberdons controleren of zij al dan niet versuikerd of beschadigd zijn. Hierdoor verzekeren we de klant dat hij/zij waar voor zijn geld krijgt. Ons assortiment is eerder beperkt in de breedte. We specialiseren ons vooral op de cuberdons en de cuberdonkoekjes. Bij de cuberdons hebben we dan een diepte van kleine en grootte cuberdons. Op donderdag 7 november hebben we samen met onze minionderneming afgesproken om ook cub-o-crème en sneeuwballen aan ons assortiment toe te voegen. Dit zal er voor zorgen dat we een uitgebreider assortiment zullen hebben. We zullen er dus voor moeten zorgen dat we de houdbaarheidsdatum van onze verschillende producten goed in de gaten houden.

Toon Louagie

35


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL De Productielevenscyclus: De cuberdons bevinden zich volgens ons in de rijpingsfase. Op dit moment zijn de cuberdons volop in trek en we denken dat dit nog even zo zal blijven duren. De cuberdons vallen namelijk in de smaak bij de consumenten. Er zijn dan ook al veel andere producten geproduceerd met cuberdons erin verwerkt (bv. koekjes, ijs,…).

De cuberdonkoekjes bevinden zich volgens ons in de introductiefase, omdat ze nog niet lang op de markt zijn. Ze moeten nog door de meeste mensen ontdekt worden. Op onze eerste twee verkoopmomenten vielen de cuberdonkoekjes onverwachts bijzonder goed in de smaak. Cub-o-crème bevindt zich volgens ons ook in de introductiefase. Het product bevindt zich nog niet zo lang op de markt. Het is een nieuw experiment van Geldhof en tot nu toe valt het heel goed in de smaak bij de mensen. Sneeuwballen bevinden zich volgens ons in de groeifase of rijpingsfase. Het product bestaat al enige tijd en valt zeer goed in de smaak bij de consument. Als verkoper van cuberdons, wouden we ook een ander product aanbieden dan de cuberdons zelf. Na een lange vergadering werd ons tweede product dan ook sneeuwballen.

De service die wij aan de mensen bieden is vooral een prijs kwalitatief product leveren en dit aan de hand van vele aspecten zoals onze goede leverancier. Ook ons voorraadsysteem is uiteraard van belang. Service bestaat niet enkel uit het vriendelijk en beleefd aanspreken van de klant, maar ook de nodige informatie over onze producten te kunnen geven. Onze verpakking is de originele verpakking van onze leverancier, Geldhof zelf. Deze heeft voornamelijk als functie om de cuberdons te beschermen, maar ook om informatie aan de klant over te brengen, over wat onze producten eigenlijk bevatten en tot wanneer ze houdbaar zijn.

Toon Louagie

36


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL Prijs: Een van onze doelstellingen is natuurlijk om een mooie omzet te behalen op het einde van het jaar, zodat wij aan onze aandeelhouders een aangenaam bedrag kunnen terugstorten. Ook willen wij als een minionderneming een deel van onze winst aan een goed doel schenken, namelijk de cliniclowns. Doordat onze producten van zeer goede kwaliteit zijn, maar ook omdat wij de cliniclowns willen steunen liggen onze bedragen iets hoger dan sommige concurrenten. Toch hebben wij geprobeerd om een redelijke prijs tot stand te brengen. Onze prijs werd onderling bepaald door onze aankoopprijs inclusief btw te nemen en daar een redelijk bedrag aan toe te voegen. We werken met ronde prijzen om de verkoop vlotter te laten verlopen, zodat de mensen niet te lang moeten wachten op hun wisselgeld. Hierdoor kunnen we de klanten een goede service garanderen. Ook werken we met ronde prijzen, zodat we op verkoopsmomenten nooit in de problemen kunnen geraken door een tekort aan wisselgeld.

Plaats: Ons eerste verkoopmoment vond plaats op de aandeelhoudersvergadering op 23 oktober 2013. Kort daarna, op vrijdag 25 oktober 2013 tijdens het oudercontact hebben we ook een verkoopmoment gehad. Vervolgens zullen we ook nog verkopen op de speelplaats van de school zelf en in Zweden tijdens ons uitwisselingsproject. We hebben ons ook al ingeschreven voor de verkoopdag op de markt van Brugge op 30 november. Ook op de kerstmarkt van Roeselare zullen we onze producten verkopen. Verder zijn we nog altijd opzoek naar diverse verkoopmomenten. Ons magazijn wordt onderhouden door Laurent, Damien en Thibault Cloet. Zij zorgen ervoor dat de stock wordt bijgehouden aan de hand van een Excel bestand, door dit telkens na een verkoopsmoment aan te passen. Onze producten worden bewaard op school, het is dan ook de taak van de magazijniers om er voor te zorgen dat er niets gestolen of beschadigd wordt. Ook de houdbaarheidsdatum moeten de magazijniers duidelijk in de gaten houden.

Toon Louagie

37


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Promotie: Onze hoofddoelgroep voor cuberdons, varieert eigenlijk van jonge volwassenen tot bejaarden. Vele mensen lusten namelijk cuberdons, er staat dan ook niet echt een bepaalde leeftijd op de cuberdons. Ook kinderen vonden cuberdons zeer lekker, het is en blijft een snoepgoed. Voor onze producten willen we dan ook zo’n wijd mogelijk publiek aanspreken. Tot nu toe hebben we zeer goed kunnen verkopen aan verschillende leeftijdscategorieën. De slogan van Maison Cuberdon luidt: “Maison Cuberdon, een neus voor smaak.” Na veel overleg in de klas bereikten we deze slogan, en we moeten zeggen dat de slogan meer dan geslaagd is. De slogan speelt eigenlijk een beetje met de dubbelzinnigheid van het woord neus. Cuberdons worden namelijk ook wel neuzen genoemd. In de slogan zien we dan ook dat neus in de context wordt geplaatst als een soort wonderspreuk. We willen namelijk de klant doen overtuigen dat Maison Cuberdon eerder een chique minionderneming is die verschillende delicieuze producten aanbied. Het logo van Maison Cuberdon bestaat uit een pientere vrouw die een kleine cuberdon in haar hand vast heeft. Hiermee willen we eigenlijk duidelijk maken dat Maison Cuberdon vooral klasse wil uitstralen. We moeten dan ook zeggen dat de slogan ervoor zorgt dat Maison Cuberdon schittert als een minionderneming. Als huisstijl gebruikt Maison Cuberdon, de cuberdon kleur. Dit bestaat uit een soort donker paars. Met deze huisstijl hebben we dan ook verschillende elementen van Maison Cuberdon opgebouwd, zoals de stand en de website. Het paars straalt eerder ook klasse uit en dit willen we dan ook laten tonen aan onze klanten. Als Maison Cuberdon willen we onze klanten zo goed mogelijk informeren over de laatste producten. Hierbij gebruiken we verschillende catalogussen en folders. Ons commercieel departement zorgt ervoor dat de huisstijl op elke officiële brief gerespecteerd wordt. Zij zorgen er ook voor dat er een mooi overzicht wordt gemaakt van de verscheidene producten op bijvoorbeeld onze bestelbonnen en prijslijst. Ook onze affiche zal binnenkort op verscheidene plaatsen opgehangen worden. Onze ICT-manager ging samen met de leerlingen van IB samenzitten om ideeën op te doen over het ontwerp van onze website. In het begin was onze website niet echt geslaagd. Er waren namelijk verschillende fouten zoals een verkeerde valuta en afbeeldingen die niet getoond werden. Na de herfstvakantie heeft onze ICT-manager zelf een beetje gewerkt aan onze website en het resultaat mag er wezen. Voor de website kozen we dezelfde huisstijl als Maison Cuberdon. We tonen ook al onze producten en er zijn verschillende links aanwezig om Maison Cuberdon te volgen op Facebook, Twitter etc. We hebben nog geen perfecte website, maar we denken dat dit zeker nog zal komen. De stand werd gemaakt door het technisch departement. Zij hebben hier veel uren aan gewerkt, maar we mogen zeker tevreden zijn met het eindresultaat. Tijdens onze eerste verkoopmomenten kregen we dan ook veel positieve reacties en vele mensen geloofden niet dat we dit zelf hadden gemaakt.

Toon Louagie

38


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.12 Une campagne publicitaire C’est presque Noël et vous n’avez pas encore trouvé de cadeau? Vous avez parcouru tous les magasins mais rien ne vous a plu? Voici Maison Cuberdon la mini entreprise qui vend des cuberdons ! En achetant des cuberdons vous ne ferez pas seulement plaisir à votre copain ou copine mais aussi aux Cliniclowns. Une partie de notre gain sera offert aux Cliniclowns. Des cuberdons, c’est plus que des bonbons normaux, ce sont des friandises en forme de nez au goût de framboises qui vous coulent dans la bouche. Alors rendez vous chez Maison Cuberdons pours un cadeau extraordinaire. Maison Cuberdon la mini entreprise avec ses bonbons incroyables.

Zie bijlage 8.5: Affiche (campagne publicitaire)

Toon Louagie

39


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.13 Sollicitatiebrief en CV 6.13.1 Curriculum Vitae

Zie bijlage 8.6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands

Toon Louagie

40


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.13.2 Sollicitatiebrief Toon Louagie ’t Speelhof 45 8200 SINT-MICHIELS tel. 0476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com

Mevrouw Van der Meersch Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Brugge 2014-01-16

Sollicitatie magazijnier Maison Cuberdon

Geachte mevrouw Van der Meersch Ik ben nu al enkele maanden aan het werk in jullie succesvolle minionderneming, ‘Maison Cuberdon’. Als medewerker kijk ik terug op een aangename werkplaats met een gemotiveerd team. Toen ik vernam dat jullie op zoek waren naar een nieuwe magazijnier, besloot ik zonder enige twijfel, te solliciteren voor deze job. Als aftredende secretaris, heb ik uiteraard al enige kennis van hoe het eraan toe gaat in de onderneming. Door mijn werkervaring kan ik mij positief inzetten voor een nieuwe functie en kan ik de onderneming verder helpen ontwikkelen. Ik zie mezelf dan ook als een belangrijke schakel in het welzijn van de onderneming. Ik ben namelijk een spontaan iemand, die zeer flexibel is en zeer goed orde op zaken kan stellen. Ordenen is een heel belangrijke kwaliteit als magazijnier. Ik heb ook een zeer uitgebreide talenkennis. Ik spreek namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Dit is zeker en vast zeer belangrijk voor een magazijnier, hij moet namelijk kunnen communiceren met buitenlandse bedrijven. In bijlage verstuur ik u dan ook mijn CV met bijhorende persoonlijke informatie. Graag zou ik mijn persoonlijke motivatie voor magazijnier op het sollicitatiegesprek van 28 januari willen toelichten.

Met vriendelijke groeten

Toon Louagie

Bijlage: CV

Toon Louagie

41


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.14 Sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek voor de nieuwe functies binnen de onderneming Maison Cuberdon, vonden plaats op dinsdag 28 januari in het A-gebouw van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. De aanwezige jury voor Maison Cuberdon was Hans Decock; leerkracht bedrijfseconomie en Joris Vandaele; leerkracht Nederlands. Als secretaris in het 1ste trimester solliciteerde ik voor een compleet nieuwe functie namelijk magazijnier. Een magazijnier is een medewerker van het technisch departement die de voorraden van de onderneming controleert en opvolgt. Op het sollicitatiegesprek werden we beoordeeld door dhr. Decock voor het vak bedrijfseconomie en dhr. Vandaele voor Nederlands, Engels en Frans. Mevrouw Vandewalle was niet aanwezig op het sollicitatiegesprek. Zij was pas aanwezig in de 2 de helft van de gesprekken. Meneer Vandaele gaf dan ook de score voor het vak Frans.

Toon Louagie

42


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.15 Analyse van de jaarrekening 6.15.1 Info over het gekozen bedrijf We hebben voor de onderneming ‘Jules Destrooper’ gekozen, omdat dit wel een zeer grote en wereldbekende koekjesfabrikant is, waarop wij als Belg trots mogen zijn. Jules Destrooper is opgericht in 1886 en lanceerde in 1890 met succes de traditionele Belgische boterwafel. Nu 125 jaar later is het nog steeds een familiebedrijf waar de 4de generatie nog steeds aan verder bouwt. Als mini onderneming ‘Maison Cuberdon’ vallen wij met onze cuberdonkoekjes in dezelfde branche, daarom dan ook de keuze voor dit bedrijf.

6.15.2 Analyse van de boekjaren A) Liquiditeit in ruime zin: Men spreekt over een liquide onderneming wanneer het resultaat van de ratio groter dan 1 is. Dus wat wij uit deze ratioanalyse kunnen besluiten is dat deze onderneming in staat is om haar vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen met haar vlottende activa. Bij Jules Destrooper is de liquiditeit in ruime zin 2,40 dit betekent dat de onderneming dus liquide is, maar 2,40 lijkt me zelfs wat hoog dit kan liggen aan het grote bedrag bij vorderingen op ten hoogste één jaar, dit is het geld dat ze van hun klanten nog moeten ontvangen.

B) Liquiditeit in enge zin Bij de liquiditeit in enge zin of quick ratio houden we geen rekening met de voorraden en bestellingen in uitvoering van de onderneming. De liquiditeit in enge zin bij Jules Destrooper is 2,06 dit blijft hoog omdat de vorderingen op ten hoogste één jaar hierin nog altijd verrekend zitten.

C) Solvabiliteit Hierbij gaan we na of het bedrijf in staat is haar schulden op lange- en korte termijn te verheffen, m.a.w. in welke mate is ‘Jules Destrooper’ afhankelijk van derden ( financiële instellingen, aandeelhouders). Een goed bedrijf bezit minimaal 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen om zo voldoende solvabel te zijn. Dit berekenen we door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen van het bedrijf. De solvabiliteit bij Jules Destrooper is 36% dit is meer als 1/3 wat dus positief is.

Toon Louagie

43


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

D) Rendabiliteit Via het rendement op eigen vermogen kan een aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert. De aandeelhouder gaat kijken of dat stukje dat hij investeert wel degelijk geld opbrengt. Het rendement bij Jules Destrooper is in 2012 7,11% wat zeker goed is, dit is veel meer als de rente op een spaarboekje met de risicopremie inbegrepen.

E) EBIT Earnings Before Intrests and Tax is de Engelse term voor de afkorting EBIT (winst voor intresten en belastingen), hierbij gaat men het resultaat berekenen van de onderneming. Zo zien we of we winst of verlies hebben gemaakt op het boekjaar. In 2012 maakten ze een winst van 941.089 euro wat zeker niet slecht is, we kunnen dus besluiten dat 2012 een goed jaar was voor Jules Destrooper. Zie bijlage 8.8: Berekeningen, balans, resultatenrekening

Toon Louagie

44


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.16 File: ‘Starting up a business in the UK’ We have chosen for our business to be a sports business, located in the small but beautiful city of Brighton. If we talk about our business in a coherent way, we could say that we are according to the law a partnership. Now you could ask yourself why we have chosen for a sports business. We have chosen for this store, because it’s a very original and because of the fact that both of us really like to practise sports. We are both active in different sport clubs and we both practice various sports like tennis, horse-back riding and so on. Bringing this sports business to the United Kingdom would be a pleasant and challenging experience. Our business was as a matter of fact created in an original way. We didn’t want to be a typical Belgian chocolate or beer shop that would relocate to the United Kingdom. We wanted to try something completely new and in this process, we will succeed masterfully. We are as we have stated previously a sports shop, with a wide range of various sports articles. We will especially specialize in the sales of famous brands as Nike, Adidas, Converse and Wilson. But we will also sell more exclusive brands such as the NBA catalogues and the famous Air Jordan’s. These products are especially hard to get, but because we have organized our business in the perfect location and because we have full access to the port of Brighton, this will be no problem at all. We will also target the British people with their own sports that are very famous, and here we are talking about their famous Barclay’s Football League. We will try to have some sort of connection with numerous football clubs and come to an agreement where we can openly sell football shirts. It will not be easy but when we succeed in this, we will basically have a gold mine in our hands. As we already have indicated, we will be established in the city of Brighton. We have carefully chosen for this location because it’s a rather small village where we will have the perfect opportunity to sell our products without any major rivals. It is not easy to develop a business for example in the centre of London. In every large city in the United Kingdom, there are some sort of multinationals and large companies that have a lot more to offer regarding sports equipment and this would make it for us very difficult to make a name for ourselves and we would probably end up going bankrupt. Brighton also gives us the possibility to make full advantage of the port located in the city. This will come amazingly in handy to transport our exclusive sports equipment from the United States and Canada respectively. Our other articles can also be shipped by air of course. Brighton has small but ideal airport located just near the centre of the city. Different airplane organisations and transport organisation give us the possibility to ship our goods to Brighton against a very profitable price, which in terms makes this a very reliable and interesting possibility for our business. Our premises are designed in the way we wanted it. We wanted something traditional and appealing that would attract a lot of customers. Therefore our store has 2 floors respectively. On the first floor we would like to use classical colours such as black, mixed with other colours. On the first floor we would sell the famous brands such as Nike and Adidas. We would also like to decorate the ceiling with various brand labels. On the second floor we would concentrate on selling the more infamous and exclusive brands such as Jordan’s. On the second floor we would also use the same style of decorating that we have used on the ground floor. We still have to conquer all the obstacles in the way, before we can start up our partnership. Relocating to the United Kingdom isn’t an easy undertaking. There are many steps and regulations that one must follow in order to achieve this establishment. We will carefully follow these steps legally according to the British law. The first step that we need to undertake as a completely new business is to determine which sort of business we are. In our case we are the traditional partnership. We will also have to bear in mind that we will probably have to live in the United Kingdom to manage our enterprise. The next step that you need to follow is registering your business in the United Kingdom. For a partnership Toon Louagie

45


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL like us, we need to first and most importantly register for self-assessment with the HMRC. The HM Revenue and Customs has an important role in the founding of our business. They can be seen as the marshal in the British Law. They handle any inconveniences and troubles involved with the difficulty of the starting up process. They are also important for punishing anyone who doesn’t pay their taxes accordingly. Building up a reliable and trustworthy relationship is needed for the success of our enterprise. We also have to acknowledge our business according to certain rules, so we can’t just to decide whether or not we would like to adjust our business to our own preferences. We certainly don’t want any legal issues. Then we have to run the business as an individual, we can’t just run the enterprise as to individual persons following the law around that subject. And last but not least we will have to share the profits that we make as a company between the partners, in this case that’s just Damien and Toon. The personnel will also receive their monthly wages. The third step that we must undertake as a newly formed business is registering our company as an overseas company. This means that we must register our enterprise at the organisation Companies House. The Companies House rarely will go to you with this information, so you’ll need to undertake the process steps yourself. They make sure that everything goes accordingly. We need to fill in form OS IN01 and send it to the Companies House. You’ll also need to send up some specific documents and files and be aware that you have to send these within 21 days. If you don’t, you can be prosecuted and this is something you want to avoid. Filling your accounts is priority and you need to carefully follow any regulations. The fourth step that is of use to us is applying for a licence. In our case we need to apply for a licence that is fitting to our partnership. Although you don’t really necessarily need a licence, we would like to apply for one. Our reasons are that in our premises we will play some background music to entertain our customers. Because of this we need to apply for the License to play background music (PRS). Play recorded music in public is a minor factor, but we still need to follow the rules. We will also need the official licences from any famous sports league, so that we can brand our clothes and accessories. Otherwise customers might think that they bought a fraud edition. The fifth step in the process of setting up our business, might be one of the most important ones. We had three choices; opening a new account in the UK, using the account we already had in our country or op a UK sterling account in Belgium. We thoroughly thought about this and we came to the conclusion that the first one was the most interesting one from our viewpoint. It’s also cheaper to open in a new banking account in the UK with our own bank rather than using one of the United Kingdom’s banks. We need to bear in mind that we first need to settle in our store and have a legally acceptable address, before we can open a new bank account. When we were confronted with the many possibilities we had from choosing a specific bank, we picked out the one that we would benefit the most of. We chose for the business banking. Only they could provide us with the help we so desperately needed. Their priority is to help small businesses with their business loans, asset purchases loans or invoice finance. Luckily they are on the market, otherwise starting up a business would be a much bigger challenge. The next step in our process is contributing to the National Insurance and registering for the VAT (Value Added Tax) with HM Revenue and Customs. These steps are vital if any problems would arise. But what we cannot now for now is how much profit our business would make in the first year. This is a rather uneasy problem, because we need to register how much our business turnover is in order to abide to the various rules of the VAT. We need to pay a fixed sum to both the HMRC and National Insurance in order to profit from both the medical help and support for our enterprise.

Toon Louagie

46


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL The seventh step is gathering support for our business in the UK itself. This is also very important, you want to get any help you can. There are many players in this expertise who would like to help you with any support you may need. These include: the government and European Union grants, help with loans, financial help, shares and stock market guides and many more. We find that support from the European Union was the most accessible. They would allow us to build up our dream business with their support, without sacrificing or destroying most of our desires. The last step for our business, is finding skilled and motivated people to work in our company. We can’t actually run the business without any help, so we want to hire the right people. Luckily the employees have many rules that favours their cause. As an enterprise we must follow the British law, like we mentioned a few times above. Because of this we must follow all the basic employment terms and conditions in the United Kingdom. Even if we hire foreign people we still have to make sure that we pay them the National Minimum Wage, otherwise we’ll violate the human rights conditions. Employing people isn’t the most complicated process, but there are still many key factors that you have to bear in mind. First of all you’ll need to set up contract with you employees. In this legal document you’ll have to mention all the employment conditions, rights, responsibilities and duties of the personnel. This is necessary because if any problems occur in the business, everybody will fall back on this official document so that there is no hesitation or quarrel afterwards. If we are interested in recruiting any foreign people, we will also need to check if they are generally eligible for working in the UK. We will need some official documents and conditions before we can let them work in our business. It’s no surprise that hiring illegal people is a serious crime that will be harshly punished. We also have the option to sponsor workers to come and work in the United Kingdom. To do so, we will need a specific licence that would give us that kind of authorization. For recruiting foreign people you need to contact the British embassy to make sure everything is done legally and without restraints. CONCLUSION: When we first decided to start up a business in the United Kingdom, we were overwhelmed with the possibilities and regulations. After quite some time researching and talking to different agencies, we had finally found a perfect balance for setting up our business. We think that we have made a pretty solid enterprise, and we are not shy to admit this. We wanted something original that would be open to anybody and with our concept we confirmed this just as we liked. That’s why our enterprise revolves around so many factors. There are many things that define our business. But if we had to describe our enterprise in one way we would say: promising. We have learnt that, along the way, you will have to follow different rules and abide by them. Many people lost fate after reading this, but we didn’t. We had confidence that it would work and so we started. Talking to different embassies and native inhabitants, was also a nice way to learn more about the mentality of the British businesses. In the end we have learnt that you don’t need to back down from creating a business if it’s really something you want to do. You just need a lot of willpower and imagination to succeed in creating your own business in any foreign country. We are really proud that we had the perseverance to make something good out of our fictional company. Zie bijlage 8.9: Contact details: emails/ letters

Toon Louagie

47


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.17 La conversation de vente 1e partie ; Damien est le vendeur et Toon est le client. D: Bonjour, je peux vous aider ? T : Bonjour, je suis intéressé par les produits de votre mini-entreprise. D: Suivez-moi, jusqu’au stand de notre mini-entreprise. Là je peux répondre à toutes vos questions, d’une manière tranquille. T: Merci beaucoup. T: Qu’est que vous vendez exactement dans votre mini-entreprise ? D : Nous vendons des cuberdons et des biscuits au cuberdon. Quelque chose dont nous sommes fiers est qu’une partie au nos bénéfices est offerte à une bonne cause. T: C’est quoi juste un cuberdon ? D: Ce sont des bonbons violets en forme de pyramide. Ils sont fabriqués à partir de sucre, de gomme arabique et de saveurs fruitées, principalement la framboise. Ils sont durs à l’extérieur et liquides à l’intérieur. T: Hmmm ça a l’air délicieux, quels sont les avantages ou les désavantages? D: Les avantages sont que les biscuits au cuberdon n’ont pas de date d’expérience mais le désavantage des cuberdons est qu’ils se cristallisent après 3 mois. 2e partie ; Toon est le vendeur et Damien est le client. D: Une boîte de cuberdons ça coûte combien ? Combien de cuberdons est-ce qu’il y a dans une boîte? T: Une boîte coûte 3,50 euros pour 200 grammes. D: Serait-il possible d’obtenir une réduction si je fais une commande aujourd’hui? T: Comme il s’agit d’une première commande, nous pouvons vous accorder une remise de 20%. D: C’est très gentil. Quel est le délai de livraison? T: Le délai de livraison est de 2 semaines. D: Alors je voudrais faire une commande de 200 grammes. T: Super. Voilà le bon de commande. Vous pouvez remplir toutes vos données et mettre votre signature, s’il vous plaît. D: Voilà. Quelles sont les modalités de paiement ? T: La facture est payable à 20 jours date de la facture. D: Oké, merci beaucoup de vos renseignements et à bientôt! T : C’est moi qui vous remercie de votre confiance en nous. Au revoir.

Toon Louagie

48


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.18 Geschäftsbrief (Anfrage) Maison Cuberdon - Zilverstraat 26 - 8000 Brügge

HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Straβe 1 53129 Bonn Brügge, den 07.04.2014 Anfrage für ein Angebot Sehr geehrte Damen und Herren, Auf Ihrer Website www.haribo.com/de. haben wir gesehen, dass Sie 20 % Rabatt sind auf Ihr Sortiment von Gewähren. Wir wissen, dass Sie ein führender Süßigkeiten-Hersteller und dass Sie über ein breites Angebot an Süßigkeiten verfügen. Da wir unser Sortiment erweitern möchten, wollen wir einige neue Süßigkeiten verkaufen. Bitten wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag größeren Umfangs handelt. Falls die Qualität Ihrer Gewähren unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen unsere Gewähren bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Thibault Sys, Toon Louagie Kaufmännischer Direktoren Maison Cuberdon

Toon Louagie

49


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 6.19.1 Voorzijde flyer

6.19.2 Achterzijde flyer

Toon Louagie

50


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.20 Bedrijfsbezoeken 6.20.1 Bedrijfsbezoek Tectubes Het bedrijfsbezoek in Zweden aan de firma Tectubes was een zeer vernieuwende en interessante ervaring. We hebben alvast al heel wat bijgeleerd over hoe het bedrijfsleven eraan toe gaat in Zweden. Tectubes is een Scandinavisch bedrijf dat gevestigd is in Europa, Azië, het midden Oosten en Amerika. Het bedrijf werd gesticht in 1917, in Zweden. Tectubes is een bedrijf dat zich specialiseert in het verkopen en fabriceren van tubes om deze erna dan te verkopen aan bekende multinationals en bedrijven. Ze focussen zich dan ook vooral op het creëren van shampootubes, lotiontubes en farmaceutische tubes. Tectubes gebruikt voor het maken van de tubes 2 materialen: aluminium en plastiek. Tussen deze twee materialen is er wel een verschil qua prijs. De aluminium tubes kosten ongeveer 15 cent en een plastieken tube kost ongeveer 25 cent. Tussen de aluminium- en plastieken tubes wordt anderzijds ook nog eens een onderscheid gemaakt in grootte, soorten materialen en decoratie. Ze willen namelijk zich kunnen differentiëren van de concurrentie. In dit aspect zijn ze dan ook een uitblinker. De verschillende machines en processen die aan de gang waren in het bedrijf, waren echt een indrukkenwekkend tafereel. In het bedrijf zijn er uiteraard al diverse machines die vele taken uitvoeren, maar her en der was er nog gespecialiseerd personeel, die doelgericht de opdracht uitvoerde. Tectubes is zoals eerder vermeldt aanwezig in verschillende delen van de wereld. Het bedrijf heeft echter maar 3 fabrieken die de tubes produceren. Twee er van zijn gelokaliseerd in Zweden en de laatste in de Verenigde Staten van Amerika. Tectubes heeft zoals elk ander Zweeds bedrijf een typische Zweedse mentaliteit. Hiermee bedoel ik dat de werknemers veel vrijheid hebben, en vakantie kunnen nemen wanneer hen dat past. Dit kan zowel positief als negatief zijn in een bedrijf, maar hier was het eerder een positief. Na het bezoek van Tectubes, ben ik echt tot de realisatie gekomen dat onze eenvoudige tubes die we dagdagelijks gebruiken een grote impact hebben op ons leven, maar ook op de bedrijfswereld. Innovatie en verbetering zijn zeer belangrijke factoren voor de Zweedse bedrijven.

Toon Louagie

51


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

6.20.2 Bedrijfsbezoek Spicer Off-Highway DANA corporation is een Amerikaanse firma die zich specialiseert in het verkopen en monteren van verscheidene onderdelen, die van essentieel belang zijn voor zware wagens zoals tractors en bestelwagens. Spicer Off-Highway behoort tot de metaal sector, omdat ze zich vooral specialiseren op het monteren van diverse onderdelen van hevige voertuigen. Als we in detail zullen kijken wat Spicer Off-Highway juist precies maakt als onderdelen voor voertuigen, dan kan men er twee onderscheiden. Ze maken vooral de koppelomvormers en powershifttransmissies voor hevige voertuigen. Spicer Off-Highway is als eerder vermeld een Amerikaans bedrijf. Het ontstond namelijk in de jaren 1904 door een genaamde Clarence Spicer die het bedrijf opstartte. Hij begon met een simpel bedrijf, die zich focuste op het verkopen van motoronderdelen. Spicer was namelijk een net afgestudeerde ingenieur, die een enorme belangstelling had in motoren van hevige voertuigen en op dit vlak innovaties wou waarmaken. Spicer noemde dan ook zijn bedrijf Spicer Manufacturing Company. In 1914 kocht Charles Dana een groot aandeel van het bedrijf van Spicer. Charles Dana bleek door de jaren heen de belangrijkste investeerder van het bedrijf te zijn en hij werd dan ook benoemd als president van Spicer Manufacturing Company. Een paar jaar later werd het bedrijf dan ook officieel geregistreerd op de New York Stock Exchange. In 1946 werd Spicer Manufacturing Company in naam veranderd naar Dana Corporation als erebetoon aan de leider die 32 jaar lang Spicer leidde. Spicer Off-Highway is dan ook een onderdeel van Dana Corporation. Dit komt doordat doorheen de jaren Dana Corporation nog verscheidene kleine bedrijven heeft overgekocht. Dana Corporation zit verspreid in verscheidene landen wereldwijd. Ze hebben onder andere bedrijven in de Verenigde Staten, China, India en Argentinië. Vooral in China en India is de markt aan het openbloeien door de grote vraag naar motoronderdelen. Dana Corporation heeft dan ook verscheidene jobs kunnen creëren in zowel India als China. Spicer Off-Highway Brugge, is de laatste jaren wel aanzienlijk in werknemers verminderd. Dit komt vooral door de financiële crisis en de automatisering van de industrie. Momenteel zijn er nog maar een 40 tal werknemers actief aanwezig in Brugge en vroeger waren ze ongeveer met een kleine honderd werkernemers. Spicer Off-Highway Brugge was dan ook niet zo zeker wat de toekomst zou brengen. Het bedrijf bestaat uit 2 grote ruimtes. Enerzijds is er de Research & Development ruimte en anderzijds is er de productie ruimte. Beiden zijn van groot belang voor het bedrijf. Spicer OffHighway probeert dan ook doelgericht de markt aan te spreken met nieuwe innovaties in de industrie en ze proberen ook in te spelen op de concurrenten. Ze hopen dan ook op een betere toekomst en het voortbestaan van het bedrijf in Brugge.

Toon Louagie

52


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

7 Conclusie De geïntegreerde proef is een belangrijke maatstaf voor een economische richting. Ik kan dan ook op het einde van deze analyse enkele besluiten formuleren over hoe belangrijk de proef voor een economische richting is. Verscheidene taken gaven ons een inzicht over het bedrijfsleven en hoe de economische wereld in mekaar zit. In het vak Engels kunnen we concluderen dat internationale handel een heel belangrijke factor is in de wereldeconomie. We leerden internationale projecten op te stellen, maar ook bedrijven op te starten in belangrijke economische handelslanden. We kunnen hieruit besluiten dat er een grote nadruk ligt op de internationalisering van ons land en onze economie. Het vak bedrijfseconomie leerde ons de kneepjes van het vak. We leerden verkoopfacturen van onze minionderneming op te stellen, bestelbonnen op te stellen en ook goede analyses te maken over economische materie. De klemtoon ligt vooral op het ondernemen van de student en het ontwikkelen van de capaciteiten van elk individu binnen de minionderneming. Ik kan besluiten dat het zelfstandig ontwikkelen zeker tot uiting komt in het minionderneming project, maar de professionele bedrijfssfeer was in de meeste gevallen toch niet altijd aanwezig. Er werden meestal niet-economisch gerelateerde zaken aangekaart die niets met het project te maken hadden. De bedrijfsgerichte vakken zoals informatica gaven ons een betere voorbereiding op het verwerken van grotere document en het opstellen van officiële bedrijfsdocumenten zoals aandeelhoudersbrieven. We hebben alvast veel bijgeleerd over hoe we professioneel en praktisch kunnen werken met de nieuwe software, en dit kunnen integreren in het ondernemerschap. De vakken Frans en Duits gaven ons een goede voorbereiding op het Europees ondernemerschap met landen binnen de Europese Unie. Duitsland en Frankrijk werden regelmatig aangekaard in het verwerken van de leerstof en het maken van diverse taken. We hebben dan ook goed de normen en waarden van deze landen geleerd en kunnen na de evaluaties van de vakgerichte taken besluiten dat we in staat zijn om internationale handel te drijven met deze economische grootmachten binnen Europa. Ook maakten we kennis met de verschillende bedrijfsculturen in deze landen. Ten slotte gaf het vak Nederlands ons een goede voorbereiding op het schrijven van correcte aandeelhoudersbrieven en het gebruik van een correct en formeel taalgebruik. Een goede enquête en analyse waren ook van essentieel belang voor een economische studierichting. Via het correct gebruik van het Nederlands zijn we in staat om op een professionele manier te communiceren met Belgische bedrijven. We zijn ook in staat om verschillende bedrijfstaken op ons te nemen. De geïntegreerde proef stoomde ons klaar voor het latere bedrijfsleven, maar leerde ons ook om onze grenzen te verkennen. Op het einde kunnen we dan ook concluderen dat deze proef een perfecte integratie is van de richting Handel.

Toon Louagie

53


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8 Bijlagen 8.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

M3A01 SJZ Brugge maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE De heer Damien Maes Eversemsesteenweg 49 1852 BEIGEM

uw bericht van --

uw kenmerk --

ons kenmerk SJZ/MC/1

Brugge 2013-10-23

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte De heer Damien Maes Als gloednieuwe miniondernemingen in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge, zijn wij namens al onze ondernemingen zeer vereerd dat u ons uw vertrouwen schenkt. Onze miniondernemingen (Maison Cuberdon, Pétivo en de Oorzaak) zijn dan ook verheugd u uit te nodigen op de aandeelhoudersvergadering op woensdag 23 oktober om 19u in de Zilverstraat 26 te Brugge. Pétivo organiseert de verkoop van aperitiefhapjes en de Oorzaak verkoopt accessoires voor het oor. Als vertegenwoordigers van “Maison Cuberdon” hebben wij zeer veel respect voor onze mede miniondernemingen, maar zoals elke onderneming zijn wij natuurlijk ook zeer competitief gericht. Maison Cuberdon is dan ook een originele creatie van onze studenten, die kwaliteit boven kwantiteit stellen. Onze minionderneming zal zich dan ook vooral concentreren op het verkopen van cuberdons en snoepjes. De agenda van onze aandeelhoudersvergadering ziet er uit als volgt: -

Voorstelling van de miniondernemingen Bekijken van een leuk promofilmpje Kennismaking met het personeel van de minionderneming Afsluitmoment met een hapje en een drankje

Al onze producten zullen die avond aan onze aandeelhouders gedemonstreerd worden. Op onderstaand antwoordstrookje kunt u aangeven of u aanwezig zal zijn. Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze leuke avond. U kunt ook uw persoonlijke QR code en barcode raadplegen voor te registreren voor deze avond. Met vriendelijke groeten Toon Louagie Secretaris Maison Cuberdon Minionderneming Maison Cuberdon

Ontvangst Aandeelhoudersbewijs

Damien Maes Verklaart zijn aandeelbewijs van de minionderneming Maison Cuberdon ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013. Handtekening:

Toon Louagie

54


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.2 Voorbeelden enquête Wij zijn twee leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij hebben de opdracht gekregen om samen met onze medeleerlingen een minionderneming te starten, genaamd Maison Cuberdon. Tijdens het jaar zullen wij cuberdons in de aanbieding hebben. Om onze minionderneming nog efficiënter te maken, zouden we u graag een paar vragen stellen. 1. In welke leeftijdsgroep bevindt u zich? o 10-19 jaar o 20-29 jaar o 30-39 jaar o 40-49 jaar o 50-59 jaar o 60+ jaar 2. Houdt u van zoetigheden? o ja o nee 3. Kent u de cuberdons of rode neuzen van Geldhof? o ja o nee 4. Heeft u al eens cuberdons gegeten? o ja o nee 5. Indien u cuberdons al eens gegeten heeft: vond u deze eerder lekker of niet? o eerder lekker o minder lekker 6. Weet u dat cuberdons na verloop van tijd kunnen versuikeren, waardoor ze minder lekker zijn? o ja o nee 7. Bent u bereid om cuberdons te kopen voor een goed doel? o ja o nee 8. Staat u open om seizoensproducten te kopen van Maison Cuberdon zoals cuberdonijs? o ja o nee 9. Hoeveel geeft u maandelijks uit aan snoepwaren? o 0-10 EUR o 10-20 EUR o 20-30 EUR o 30-40 EUR o 40+ EUR 10. Vond u deze enquête doelgericht voor ons project? o ja o nee

Toon Louagie

55


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.3 4 verkoopfacturen 8.3.1 Verkoopfactuur 1

Verkoopfactuur Maison Cuberdon

Zilverstraat 26 8000 Brugge

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

BE07 0017-0921-4566

Datum Factuurnummer

22/10/'13 VF/5

Factureren aan:

Derek Shepard 1112 Fourth Avenue Seattle, Washington 98101 USA Aantal artikelen

Beschrijving

Prijs/eenheid

Prijs

BTW

Bedrag

20 dozen

Grote rode cuberdons

€ 25,00

€ 500,00

incl.

€ 500,00

15 dozen

Cuberdonkoekjes

€ 4,00

€ 60,00

incl.

€ 60,00

Subtotaal

€ 560,00

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-

wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Krediet Extra korting

Verschuldigd saldo

Toon Louagie

€ 560,00 /

$560,00

56


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.3.2 Verkoopfactuur 2

Verkoopfactuur Maison Cuberdon

Zilverstraat 26 8000 Brugge

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

BE07 0017-0921-4566

Datum Factuurnummer

5/11/'13 VF/4

Factureren aan:

Marcus Haenebalcke Lange Violettestraat 134 9000 GENT

Aantal artikelen

Beschrijving

Prijs/eenheid

Prijs

BTW

Bedrag

5 dozen

Grote rode cuberdons

€ 25,00

€ 125,00

incl.

€ 125,00

2 dozen

Cuberdonkoekjes

€ 4,00

€ 8,00

incl.

€ 8,00

Cuberdon ijscrème maker

€ 500,00

€ 500,00

€ 105,00

€ 605,00

1 machine

Subtotaal Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTWwetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Krediet Extra korting

Verschuldigd

saldo

Toon Louagie

€ 738,00

€ 738,00 /

€ 738,00 57


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.3.3 Verkoopfactuur 3

Verkoopfactuur Maison Cuberdon

Zilverstraat 26 8000 Brugge

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

BE07 0017-0921-4566

Datum Factuurnummer

28/10/'13 VF/3

Factureren aan:

Frederic Hanssens Buitenhof 33 9000 GENT

Aantal artikelen

Beschrijving

Prijs/eenheid

Bedrag

10 dozen

Grote rode cuberdons

€ 25,00

€ 250,00

5 dozen

Cuberdonkoekjes

€ 4,00

€ 20,00

€ 270,00 Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-

€ 8,10

wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Extra korting

Verschuldigd

saldo

Toon Louagie

/

€ 261,90 58


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.3.4 Verkoopfactuur 4

Verkoopfactuur Maison Cuberdon

Zilverstraat 26 8000 Brugge

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

BE07 0017-0921-4566

Datum Factuurnummer

25/10/'13 VF/2

Factureren aan:

Henk Louagie t Speelhof 45 8200 SINT-MICHIELS BE 68 539 007 547 034 henklouagie@skynet.be

Aantal artikelen

Beschrijving

Prijs/eenheid

Bedrag

5 dozen

Grote rode cuberdons

€ 25,00

€ 125,00

2 dozen

Cuberdonkoekjes

€ 4,00

€ 8,00

Subtotaal:

€ 133,00

Extra korting

€ 13,30

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTWwetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Verschuldigd

saldo

Toon Louagie

€ 119,70 59


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.4 Lettre commerciale MAISON CUBERDON

050 33 19 43 fax 050 34 30 51 maisoncuberdon@hotmail.com

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

Monsieur F. Hanssens Hanssens Hout Port Arthurlaan 90 BE-9000 GAND

votre lettre du

vos références

nos références M3A01

Bruges 2013-10-25

Présentation de notre mini-entreprise Monsieur Nous sommes un des trois mini-entreprises dans Sint-Jozefsinstituut, ‘Maison Cuberdon’. Les autres mini-entreprises sont « De Oorzaak » et « Pétivo ». L’assortiment de Maison Cuberdon est de cuberdons dont la forme ressemble à un nez. Cuberdons sont des bonbons typiques de Gand, violets et sucrés. Nous vous invitons à découvrir notre site web www.maisoncuberdon.be , où vous trouverez tous nos produits. Sur notre site vous découvrez plus sur notre organisation et nos activités cette année. Vous faites aussi connaissance avec les membres de Maison Cuberdon. Nous vous invitons à un moment de vente, le vendredi 25 octobre entre 17 heures et 19.30 heures, dans la salle de Tabigha. Tabigha se trouve dans la Noordzandstraat 46 à Bruges. Nous espérons que vous serez là. Nous vous remercions de votre confiance dans notre mini-entreprise. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Toon Louagie et Thibault Sys Secrétaire et responsable informatique P.J. : notre dernier catalogue

BNP PARIBAS FORTIS BE07 0017-0921-4566

Toon Louagie

60


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.5 Affiche (campagne publicitaire)

Toon Louagie

61


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.6 Sollicitatiebrief en CV Nederlands 8.6.1 Sollicitatiebrief Toon Louagie ’t Speelhof 45 8200 SINT-MICHIELS tel. 0476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com

Mevrouw Van der Meersch Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Brugge 2014-01-16

Sollicitatie magazijnier Maison Cuberdon

Geachte mevrouw Van der Meersch Ik ben nu al enkele maanden aan het werk in jullie succesvolle minionderneming, ‘Maison Cuberdon’. Als medewerker kijk ik terug op een aangename werkplaats met een gemotiveerd team. Toen ik vernam dat jullie op zoek waren naar een nieuwe magazijnier, besloot ik zonder enige twijfel, te solliciteren voor deze job. Als aftredende secretaris, heb ik uiteraard al enige kennis van hoe het eraan toe gaat in de onderneming. Door mijn werkervaring kan ik mij positief inzetten voor een nieuwe functie en kan ik de onderneming verder helpen ontwikkelen. Ik zie mezelf dan ook als een belangrijke schakel in het welzijn van de onderneming. Ik ben namelijk een spontaan iemand, die zeer flexibel is en zeer goed orde op zaken kan stellen. Ordenen is een heel belangrijke kwaliteit als magazijnier. Ik heb ook een zeer uitgebreide talenkennis. Ik spreek namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Dit is zeker en vast zeer belangrijk voor een magazijnier, hij moet namelijk kunnen communiceren met buitenlandse bedrijven. In bijlage verstuur ik u dan ook mijn CV met bijhorende persoonlijke informatie. Graag zou ik mijn persoonlijke motivatie voor magazijnier op het sollicitatiegesprek van 28 januari willen toelichten.

Met vriendelijke groeten

Toon Louagie

Bijlage: CV

Toon Louagie

62


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.6.2 CV Nederlands

CURRICULUM VITAE http://www.mytaggle.nl/ToonLouagie/

PERSOONLIJKE GEGEVENS: Naam Voornaam Adres Postcode Gemeente Geboortedatum Geboorteplaats Telefoonnummer gsm-nummer e-mail Nationaliteit Burgerlijke staat

Louagie Toon ’t Speelhof 45 8200 Sint-Michiels, Brugge 17 januari 1996 Gent 050 39 71 78 0476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com Belg Ongehuwd

STUDIELOOPBAAN: 2012 – 2014

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge TSO: Handel (3de graad)

2011 – 2012

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge TSO: Handel-talen (2de graad)

2009 – 2011

Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76, 8000 Brugge ASO: Latijn-economie (2de graad)

2008 – 2009

Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76, 8000 Brugge ASO: Latijn (1ste graad)

WERKERVARING: Zomer 2013

Speelpleinwerking Kwibus, Sint-Michiels Brugge

TALENKENNIS: Nederlands

Moedertaal

Engels

Mondeling: zeer goed; schriftelijk: zeer goed

Frans

Mondeling: goed; schriftelijk: goed

Duits

Mondeling: goed; schriftelijk: goed

Spaans

Notie van het Spaans

COMPUTERVAARDIGHEDEN: Microsoft office

Toon Louagie

Kennis van Excel, Word en Powerpoint.

63


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.7 CV in Frans, Engels en Duits 8.7.1 CV in Frans

CURRICULUM VITAE http://www.mytaggle.nl/ToonLouagie/

Données personnelles Nom Lieu de naissance Date de naissance Adresse Numéro de téléphone Numéro de portable Adresse e-mail Etat civil Nationalité

Toon Louagie Gand Le 17 janvier 1996 ‘t Speelhof 45, 8200 Sint-Michiels 050 39 71 78 0032 476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com Non marié Belge

Formation 2012 – 2014

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Bruges Diplôme Commerce (d’enseignement secondaire)

Connaissance des langues néerlandais

Langue maternelle

anglais

Excellent parlé et écrit

français

Bon parlé et écrit

allemand

Bon parlé et écrit

espagnol

Notions

Expérience Job d’été 2013 Maison Cuberdon

Animateur chez Kwibus Secrétaire de Maison Cuberdon

Connaissance informatiques Microsoft Office

Bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Access et Publisher

Hobbys Jouer du tennis et faire des autres sports

Toon Louagie

64


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.7.2 CV in Engels

CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA: First Name Surname Date of Birth Place of Birth Nationality Marital Status Address Phone e-mail

Toon Louagie 17 January 1996 Ghent, Belgium Belgian Single ‘t Speelhof 45, 8200 Sint-Michiels 0476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com

EDUCATION: 2012 – 2014

High school: Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge Economics

2011 – 2012

High school: Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge Economics and languages

2009 – 2011

High school: Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76, 8000 Brugge Latin and economics

2008 – 2009

High school: Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76, 8000 Brugge Latin

LANGUAGES: Dutch

Mother tongue

English

Very fluent in both written and spoken

French

Fluency in both written and spoken

German

Moderate in both written and spoken

Spanish

Basic knowledge

WORK EXPERIENCE: The summer of 2013

Animator at Kwibus, Sint-Michiels

COMPUTER PROFICIENCY: Microsoft Office

Toon Louagie

Knowledge of Microsoft Word, Excel, Access and Powerpoint

65


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.7.3 CV in Duits

LEBENSLAUF PERSÖNLICHE ANGABEN: Name Geburtsdatum Geburtsort Adresse Handynummer E-mail Familienstand Staatsangehörigkeit

Toon Louagie Den 17. Januar 1996 Gent, Belgien ´t Speelhof 45, 8200 Sint-Michiels 0476 55 39 16 toon.louagie@hotmail.com unverheiratet belgisch

SCHUBILDUNG: 2012-2014

Sint-Jozefsinstituut Brügge Wirtschaft (TSO)

2011 – 2012

Sint-Jozefsinstituut Brügge Wirtschaft und Sprachen (TSO)

2009 – 2011

Schule Sint-Jozef Humaniora Brügge Wirtschaft und Latein (ASO)

2008 – 2009

Schule Sint-Jozef Humaniora Brügge Latein (ASO)

FERIENJOB: Sommer 2013

Animateur Kwibus, Sint-Michiels Brügge

FREMDSPRACHEN: Niederländisch

Muttersprache

Englisch

Schriftlich und mündlich fließend

Französisch

Schriftlich und mündlich gut

Deutsch

Schriftlich und mündlich gut

Spanisch

Grundkenntnisse

EDV-KENNTNISSE: Microsoft Office

Toon Louagie

Textverarbeitung (Word) Kaufmännische Anwendungsprogramme (Excel/Access)

66


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.8 Berekeningen, balans en resultatenrekening 8.8.1 Balans Jules Destrooper

Toon Louagie

67


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

Toon Louagie

68


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.8.2 Resultatenrekening Jules Destrooper

Toon Louagie

69


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.8.3 Berekeningen Liquiditeit in ruime zin: Formule: Vlottende activa/vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeit in enge zin Formule: (vlottende activa – voorraden)/ Vreemd vermogen op korte termijn

Solvabiliteit Formule: (Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100

Toon Louagie

70


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL Rendabiliteit Formule: (Winst/verlies van het boekjaar na belasting)/Eigen vermogen*100

EBIT Formule: Winst van het boekjaar voor belastingen - Opbrengsten uit vlottende activa - Andere financiële opbrengsten + Kosten van schulden + Andere financiële kosten

Toon Louagie

71


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.9 Contact details: emails/ letters 8.9.1 The first mail From: toon.louagie@hotmail.com To: info@ukrelocation.com Date: 16 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK

Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

Toon Louagie

72


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.9.2 The second mail From: toon.louagie@hotmail.com To: info@blcc.co.uk Date: 14 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK

Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

Toon Louagie

73


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.9.3 The third mail From: toon.louagie@hotmail.com To: enquiries@instituteforgovernment.org.uk Date: 15 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK

Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

Toon Louagie

74


GEĂ?NTEGREERDE PROEF HANDEL

8.9.4 The fourth mail From: toon.louagie@hotmail.com To: niffster_uk@yahoo.co.uk Date: 19 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK

Dear Richard Loffler, It has been a while since we have heard from you, how are you doing? For school we have to invent a fictional business that we must start up in the United Kingdom. Because you have experience in this sector we would like to know what you think about our business and the mail we have sent to various receivers. Under this paragraph you will find the mails that we have sent. If you have any additional information, please let us know. We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours sincerely,

Toon Louagie and Damien Maes

Toon Louagie

75


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.10 Verslag bestuursvergadering 8.10.1 Verslag bestuursvergadering januari Voorbereiden van het verkoopmoment in Zweden en de Valentijnactie op school. Datum

21 januari 2014, lesuur 3 en 4

Locatie

Sint-Jozefsinstituut Brugge, lokaal E302

Aanwezigen

Thibault Sys, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Marie Vanthuyne, Laura van Haelen, Damien Maes, Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Sharon Jastrzebski, Isabelle Wittevrongel, Aurélie Derinck, Laura Desouter, Emma Lien Van Vynckt, Lore van Acker en Toon Louagie /

Afwezigen Agendapunten

- Voorbereiden Zwedenreis - Valentijn actie - Curriculum Vitae inlichting - Sollicitatiegesprek toelichting - Nieuwe functies in de onderneming - Boekhouding en kassa nakijken

EEN KLEINE INLEIDING: De vergadering van 21 januari staat helemaal in het kader van de Zwedenreis en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Iedereen in de minionderneming zal ook solliciteren voor een nieuwe functie binnen het bedrijf. Daarnaast staat ook de Valentijnsactie centraal. Zoals eerder vermeld staat de Zwedenreis en alles wat met het Zwedenproject te maken heeft centraal tijdens deze vergadering. Het financieel departement moet de wisselkoersen berekenen om dan de prijzen van ons assortiment om te zetten naar Zweedse kronen. Het commercieel departement onder leiding van Emma Lien moet diverse flyers ontwerpen met promoties en speciale acties. Op deze flyers worden de acties verwoord in het Zweeds. Daarnaast wordt ook naar alle middelen gekeken om zo veel mogelijk producten mee te nemen naar Zweden. Enerzijds kunnen we onze kist gebruiken om al onze voorraden in op te slaan. Anderzijds zouden we ook aparte valiezen kunnen nemen die specifiek bedoeld zijn om onze producten in op te slaan. Na een lang overleg werd beslist dat het tweede idee, om aparte valiezen mee te nemen, de beste oplossing was. Na al deze agendapunten te hebben aangekaart, kunnen we de Zwedenreis met een goed gevoel beginnen. Een ander belangrijk agendapunt is onze Valentijnsactie op school. Dit jaar hebben we geluk met de datum, want Valentijn valt namelijk op vrijdag 14 februari. Onze Valentijnsactie bestaat na lang overleg uit 2 grote ideeën. Alle producten worden op die dag verkocht aan een verminderde prijs en als de leerlingen 2 cuberdondoosjes kopen, dan krijgen ze er gratis Valentijn snoepjes bij, in de vorm van een hartje. Onze verantwoordelijke aankoop, Laura van Haelen, stelt dan ook voor om een grote bestelling te plaatsen bij onze leverancier Geldhof. Mevrouw Van der Meersch stemt toe om een grote hoeveelheid te bestellen, merendeels doordat er nog vele verkoopmomenten volgen. De nieuwe functies in de minionderneming die verdeeld zullen worden onder de 16 werknemers, zullen pas verdeeld worden na het sollicitatiegesprek. Iedereen moet solliciteren voor een compleet nieuwe job die hem of haar aanspreekt. Iemand van het technisch departement mag bijvoorbeeld niet meer technisch directeur zijn. In de klas merken we wel al dat verschillende leerlingen willen solliciteren voor dezelfde job. Volgens mevrouw Van der Meersch krijgt iedereen de job waarvoor hij solliciteert, maar als er 2 kandidaten solliciteren voor dezelfde functie dan wint degene met het beste sollicitatiegesprek. De andere kandidaat krijgt dan een functie toegewezen volgens de persoonlijke voorkeur van de leerkracht. We krijgen dan uiteraard ook nog wat uitleg over hoe we onszelf moeten verkopen op het sollicitatiegesprek en hoe we onze curriculum vitae moeten opstellen. Aan het einde van de vergadering, werd ook nog de dagelijkse routine van de onderneming uitgevoerd. De boekhouding werd nagekeken op fouten en het geld in de kassa werd geteld. Ook de betalingen van de overige bestellingen werden ingeboekt.

Toon Louagie

76


GEÏNTEGREERDE PROEF HANDEL

8.10.2 Verslag bestuursvergadering april Voorbereiden van de slotaandeelhoudersvergadering en het afsluiten van de onderneming. Datum

29 april 2014, lesuur 3 en 4

Locatie

Sint-Jozefsinstituut Brugge, lokaal E302

Aanwezigen

Thibault Sys, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Marie Vanthuyne, Laura van Haelen, Damien Maes, Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Sharon Jastrzebski, Isabelle Wittevrongel, Aurélie Derinck, Laura Desouter, Emma Lien Van Vynckt, Lore van Acker en Toon Louagie /

Afwezigen Agendapunten

- Voorbereiden aandeelhoudersvergadering - Uitverkoop actie - Reflecteren over de topmomenten - Ontwerpen van flyers en affiches - Uitnodigingen aandeelhoudersvergadering

EEN KLEINE INLEIDING: De vergadering van 29 april staat helemaal in het kader van de slotaandeelhoudersvergadering en het einde van de minionderneming. Het verkoopmoment op de opendeurdag van de school en de daarbij horende promoties en acties worden ook ter sprake gebracht. Ten slotte worden de beste uitnodigingen voor de aandeelhoudersvergadering voorgesteld aan de groep en wordt de beste flyer verkozen op een democratische wijze. Nu we het einde aan het naderen zijn van het ondernemingsjaar, wordt er voor de laatste keer nog hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. De klemtoon ligt dan ook vooral op de slotaandeelhoudersvergadering. Net zoals in het 1ste trimester hopen de begeleidende leerkrachten erop, dat alles vlot en goed verloopt. Er wordt dan ook een team gevormd dat zich specifiek zal bezig houden met de vergadering. De slotaandeelhoudersvergadering staat gepland op 14 mei, dus zoveel tijd hebben we ook niet meer. Het team bestaat uit 2 leden per klas. In onze klas zijn dat Laura Desouter en Emma Lien Van Vynckt. Beide zijn verantwoordelijk voor de avond en ook voor de show die gepaard gaat met de vergadering. Normaal moet ook de financieel directeur het dividend op de aandeelhoudersvergadering bekend maken, maar omdat Luk Landuyt gekozen werd als presentator, ligt de taak nu in handen van Damien Maes. Hij is de kassabeheerder van Maison Cuberdon. Ook de flyers met de uitnodigingen zullen morgen verstuurd worden. Het tweede agendapunt van de vergadering is het afsluiten van de minionderneming. Na de slotvergadering, stopt de minionderneming met het bedrijfsleven. Onze gedelegeerd bestuurder stelt dan ook voor om onze onderneming te nomineren voor de origineelste van het jaar, op de website van Vlajo. Na wat overleg met de groep en mevrouw Van der Meersch wordt er beslist dat we ons zullen nomineren voor beste minionderneming van het jaar. We moeten echter nog een argument hebben. In de klas worden 3 verschillende puntjes aan bord gebracht. We kunnen ons differentiëren van de andere ondernemingen met ons Zwedenproject, onze creatieve stand of onze cuberdonman. Na een tijd van overleg, wordt er op democratische wijze beslist dat we ons zullen voorstellen met de creatiefste stand. De heren van het technisch departement zijn dan ook tevreden over hun prestatie. Het laatste agendapunt op de lijst is het reflecteren met de hele groep over de topmomenten van de minionderneming. Luk Landuyt, Toon Louagie en Thibault Sys zijn verantwoordelijk voor dit werk. Ze moeten namelijk een kort verslag maken over de meest memorabele momenten van het jaar en dit dan versturen naar Het Zilverblad. Ook de andere miniondernemingen moeten een verslag schrijven. Het team verantwoordelijk voor het artikel vraagt dan ook in de klas rond naar de persoonlijke ervaringen van elk lid van Maison Cuberdon.

Toon Louagie

77


Economy does not lie in sparing money, but in spending it wisely‌ Thomas Henry Huxley

Geïntegreerde proef toon louagie  
Geïntegreerde proef toon louagie  

Eindwerk richting Handel

Advertisement