Page 1

Suzan Stivens

Neostvarena osveta


by voki

„Tvoja majka je iz porodice Meldram, Ajvori. To znači da i ti potičeš od Meldramovih. Zapamti to zauvek!“ Reči njene bake odzvanjale su u Ajvorinim ušima dok se približavala dobro poznatom seocetu u južnom Linkolnširu. Osećala je kako je nešto steglo u srcu dok je gledala kraj u kom je provela najlepše dane svog detinjstva. Ajvori je skrenula s glavnog puta i zaustavila se ispred jedne velike farme oivičene visokim kestenovima. U susret joj je pošao plavokosi mladić u prašnjavom radnom odelu. Znači, stigla si - rekao je mladić. Na licu mu se pojavio topli osmeh dobrodošlice. Kao što vidiš, jesam - Ajvori je bila umorna od dugog putovanja i neras- položena, ali pokušala je da se osmehne. Zdravo, Robe! Putovala sam duže nego što sam mislila. Ne smem sada da se zadržavam, inače ću zakasniti na sastanak. Hoćeš li biti ljubazan da uzmeš moju putnu tašnu? Sastanak je u tri sata, a posle toga se vraćam na farmu. Ajvori je uzela putnu tašnu sa zadnjeg sedišta i pružila je Robu Gartu. Nervozno je pogladila kosu. - Kako izgledam, Robe? Rob je polako odmerio Ajvorinu vitku figuru. - Izgledaš odlično! - zaključio je Rob. Ajvori je uzdahnula nestrpljivo. - Nemoj da se šališ, Robe. Kaži mi da li ličim na sposobnu nastavnicu? Verovatno - odgovorio je mladić. - Da sam ja imao tako zgodnu nastavnicu dok sam bio u školi, verovatno bi mi učenje išlo malo bolje. Ali, Ajvori nije bilo do komplimenata. Zatvorila je vrata od auta i uključila motor. - Jedino što želim od Metjua Kendrejka je da mi da posao nastavnice - Ajvori je primetila povređeni izraz na Robovom licu i osmehnula se. - Izvini što sam tako gruba, Robe. Ali, prilično sam nervozna. Videćemo se za sat vremena! Kola su pojurila asfaltnim putem i Ajvori je utonula u misli. Kako li će reagovati kad ponovo vidi kuću u kojoj je odrasla?

2


by voki

Da li su na kući još uvek vidljivi tragovi požara koji je prošle godine odneo život njene bake? Ajvori je za tranutak poželela da okrene kola i vrati se odakle je i došla. Na taj način izbegla bi mnoge neprilike koje će sigurno iskrsnuti ako dobije ovaj posao koji je toliko želela. Ali, posle nekoliko trenutaka oklevanja, Ajvori je ubedila sebe da sada, nema povratka. Brzo, suviše brzo, Ajvori je ugledala kuću u kojoj je provela detinjstvo. Ose- tila je kako je obuzima isti onaj osećaj užasa, koji je osetila prošle godine kad su joj javili da je došlo do tragedije. Kuća je bila popravljena, aH tragovi požara još uvek su bili vidljivi. Moram uraditi ovo što sam naumila - prošaputala je Ajvori odlučnim glasom - ako ni zbog koga drugog, a ono zbog bake i dede. S tim recima Ajvori je nastavila svoj put. Uskoro je ugledala cilj svog putovanja: „Hedli hol“. Ogromna bela zgrada nalazila se na vrhu brežuljka poluzaklonjena visokim drvećem. Bila je obrasla bršljanom koji je još više isticao belinu zgrade. Kao i uvek, Ajvori je ostala bez daha kad je ugledala veličanstvenu građevinu. Sve je bilo kao i pre, isti onaj mir i tišina zbog kojih je Ajvori toliko volela „Hedli hol“. „Hedli hol“, koji je oduvek pripadao njenoj porodici, porodici Meldram, sve dok se nije pojavio gramzivi Džordž Kendrejk. Ajvori je osetila kako u njoj raste mržnja prema Kendrejku koji je na podli način oteo „Hedli hol“ njenom dedi. Džordž Kendrejk više nije bio živ, ali u „Hedli holu“ je sada živeo drugi Kendrejk, Džordžov nećak. Ajvori je odlučno pritisnula zvonce na vratima. Otvorila joj je starija žena obučena u tamnu haljinu. Žena je upitno pogledala Ajvori. Ja sam Ajvori Andersen - predstavila se Ajvori - i imam zakazan sastanak sa gospodinom Kendrejkom. Žena se ljubazno nasmešila i sklonila se u stranu da Ajvori uđe. - Ah, da, gospodin Kendrejk vas čeka. Ajvori je ušla u prostrani hol koji je bio luksuzno uređen.

3


by voki

Ja sam gospođa Barns - predstavila se starija žena - i radim kao domaćica u „Hedli holu“. Pođite za mnom, gospođice Andersen, gospodin Kendrejk vas čeka u svojoj radnoj sobi. Domaćica se zaustavila ispred vrata od teškog drveta i pokucala je na njih. Iz sobe se začuo duboki muški glas. - Da, izvolite! Ajvori je duboko uzdahnula i ušla u sobu. Prvo što joj je palo u oči bila je visoka prilika mladog čoveka koji je stajao pored prozora. Čovek je imao oko trideset godina, ali je izgledao mlađi. Bio je obučen sportski i Ajvori nije mogla a da ne primeti da je to jedan od najzgodnijih muškaraca koje je ikada videla. Najviše od svega iznenadile su je njegove oči, bile su intenzivno plave i izgledale su duboke kao more. Veliki kontrast predstavljala je njegova kosa, koja je bila izrazito crna i veoma bujna. Ajvori nije ničim pokazala da joj se dopao izgled ovog čoveka. Prekorela je sebe što je uopšte dozvolila da primeti kako je Metju Kendrejk zgodan. - Ja sam Ajvori Andersen predstavila se. Metju Kendrejk je zamišljeno posmatrao Ajvori i nije ništa rekao. Kad je tišina već postala neprijatna, Metju Kendrejk je prišao Ajvori. - Mlađi ste nego što sam mislio. Ajvori je slegla ramenima. - Uskoro ću napuniti dvadeset dve godine. A vi niste rekli ništa o godinama u svom pismu. U pravu ste - namrštio se. - Godine, verovatno, nisu bitne ako ste bili tako dobar student kao što ste napisali u pismu. Ajvori je otvorila svoju tašnu i izvadila sva svoja svedočanstva i preporuke sa fakulteta. izvolite, sedite, gospođice Andersen, dok ja pogledam vašu diplomu - rekao je Metju Kendrejk. Posle kraćeg razgledanja, čovek je pogledao u Ajvori. - Bili ste izvanredan student. -

4


by voki

Ajvori je ćutala. Pitala se odakle je Metju Kendrejk, jer njegov neobičan ak- cenat ukazivao je da Metju nije iz ovog kraja. - Hvala - rekla je Ajvori, spuštajući glavu da Melju Kendrejk ne bi video njen neprijateljski izraz lica. Kako to da niste uspeli da nađete posao ni pored tako dobrih preporuka? Danas su nastavnici u veoma nepovoljnoj situaciji. Ima ih više nego što je potrebno, pa se mladi teško zapošljavaju. Na sreću, ja nisam sedela potpuno besposlena već sam se zaposlila u jednom restoranu koji pripada mojim dobrim prijateljima. Ipak, moja najveća želja je da se zaposlim u svojoj struci. -I zato želite da podučavate moju ćerku? Da. Mislim da je šteta da moje školovanje bude uzalud, jer četiri godine nisu kratak period - toliko bar dugujem mojoj pokojnoj baki koja se odricala svake pare da bi mi omogućila školovanje, pomislila je Ajvori. Interesuje me jedna stvar, gospođice Ajvori, kako ste uspeli da saznate da ja tražim nastavnika za moju ćerku? Ja nisam objavio nikakav oglas u novinama, jedino sam rekao nekolicini prijatelja da tražim nekog ko će podučavati Dženi. Ja imam nekoliko prijatelja u selu odgovorila je Ajvori neodređeno. - Oni su spomenuli da vi tražite nastavnicu i meni se odmah dopao taj posao. Melju Kendrejk se namrštio. - Ovo neće biti samo posao nastavnice, nego i vaspitačice. Ja ne tražim nekog ko će biti u mojoj kući nekoliko časova i onda otići, već želim da ta osoba vaspitava moju ćerku i brine se o njenom pravilnom razvoju. Da li znate da biste morali da se preselite u „Hedli hol“? Ajvori je klimnula glavom. - Da, to mi je potpuno jasno i tu nema nikakvih problema. Ja sam potpuno sama i nemam nikakvih obaveza. A vaša porodica? Ja nemam nikoga. Roditelji su mi poginuli u saobraćajnoj nesreći i, sem mene, nisu imali više dece.

5


by voki

Metju Kendrejk je očigledno bio zadovoljan Ajvorinim odgovorom. Onda je rekao. Pre nego što se konačno odlučim da li da vas zaposlim, bilo bi dobro da vidite i moju ćerku. Mislim daje najvažnije da se njoj dopadnete, jer će ona provoditi najviše vremena sa vama. Naravno! - Ajvori je ustala i pošla za Metjuom. Kad su stigli do vrata, Metju je galantno propustio ispred sebe. Ajvori je osećala njegov pogled na sebi. Čvrsto je odlučila da ne obraća pažnju na Metjuove poglede i da mu ne da nikakvog povoda da joj se udvara. Melju Kendrejk je poveo Ajvori u mali park koji se nalazio sa druge strane kuće. Svuda se videlo samo gusto zelenilo i lepo negovano cveće. Ajvori je bila više nego iznenađena kad se pred njima.Ukazao veliki bazen za kupanje. Nedaleko od bazena čučala je jedna devojčica, igrajući se sa lutkama. Melju Kendrejk je rekao da njegova ćerka ima osam godina, ali dete je izgledalo mnogo mlađe, verovatno zato stoje bilo sitno i mršavo. Dženi! - viknuo je Melju. Devojčica se trgla i brzo ustala. Krupnim smeđim očima zagledala se u Ajvori i na licu joj se pojavio upitan izraz. Ovo je gospođica Andersen - rekao joj je otac. Devojčica je poslušno ispružila ruku i javila se. Čim je ugledala tu krhku devojčicu, Ajvori je osetila kako je nešto steglo u srcu i odmah je poželela da zaštiti tu malu devojčicu. Gospođica Ajvori će možda doći kod nas da bude tvoja nastavnica i da se brine o tebi. Dete se uplašeno trglo i Ajvori nije promakao taj pokret. Šta rade tvoje lutke, Dženi? - upitala je Ajvori. Sad su u školi - začuo se tihi odgovor. Dženi, da li bi volela da ti gospođica Andersen pomogne da naučiš sve one stvari koje si propustila poslednjih meseci? - upitao je Metju. Onda se okrenuo Ajvori.

6


by voki

- Dženi je dugo bila bolesna i nije išla u školu. Ali, sada je mnogo bolje i jedva čeka da nauči nešto novo, zar ne, Dženi? Da, tata - poslušno je odgovorila devojčica i povukla se korak unazad. Ajvori je primetila đa se Dženi ne oseća prijatno i opušteno u društvu svog oca kao i to da Metju nema dovoljno strpljenja sa devojčicom. - Gospodine Kendrejk, da li biste mogli da ostavite Dženi i mene nasamo pet minuta da se bolje upoznamo? Metju je hteo nešto da kaže, ali se predomislio. Na licu mu se pojavio izraz olakšanja što im više nije potreban i pošao je ka kući. - Kad završite, dođite u trpezariju. Zamoliću gospođu Barns da nam pripremi čaj. Ajvori je posmatrala vitku, ali snažnu priliku koja se udaljavala žurnim korakom. Metju Kendrejk je odavao utisak čoveka koji se prijatnije oseća u bilo kom drušvu, osim u društvu svog deteta. Ajvori je pogledala devojčicu koja je netremice gledala u svoju novu nastavnicu. - Koji čas imaju? - Pokazala je na lutke. -Sada uče matematiku, ali im to ide dosta teško. Ajvori je čučnula pored Dženi, - I ja sam imala lutke kada sam bila mala. Često sam se igrala bolnice i doktora. Da li se i ti tako igraš? -Ponekad, ali ne više od kada sam bila u bolnici. Tamo mi nije bilo lepo, jer sam bila bolesna. Ali, kad sam ozdravila, igrala sam se s drugim devojčičama koje su bile u mojoj sobi. -Sigurna sam da ćeš se uskoro upoznati sa devojčicama u selu. Onda ćeš imati puno novih drugarica. Devojčica je podigla svoje tužne oči prema Ajvori. - Ali, mene tata nikad ne pušta u selo. Ajvori je bilo žao ove osetljive devojčice koju je otac preterano štitio i držao zatvorenu u kući. Metju Kendrejk je bio udovac i prošlo je tek nekoliko meseci od smrti njegove žene, Dženine majke. Ajvori je pretpostavljala da se devojčica

7


by voki

još uvek nije oporavila od šoka. Trebaće puno nežnosti da Dženi ponovo ste- kne poverenje u svet oko sebe, pomislila je Ajvori. Otac očigledno ne poklanja devojčici dovoljno pažnje, često je odsutan i nema dovoljno strpljenja. -Ako vi dođete kod nas - upitala je Dženi iznenada - da li to znači da ja neću morati u internat? Ajvori je pogledala devojčicu iznenađeno. - Kakav internat? -Karla kaže da bi bilo najbolje da idem u internat. - Detetov glas bio je pun gorčine. - Čula sam kako je rekla tati da me pošalje tamo što pre. -Ništa ne brini. Koliko ja znam, tvoj tata hoće da ti ostaneš s njim. Ali, Dženi je s nevericom odmahnula glavom. - Stvarno hoće da ostanem s njim? - Kada je Ajvori potvrdno klimnu- la glavom, Dženi se nasmešila. - Kako se vi zovete? -Ajvori. Ako stvarno dođem kod vas želela bih da nas dve budemo drugarice, Dženi. -I ja bih to volela. Bar niste grozni kao Karla! Ona je tako pokvarena! Ajvori je bila zaprepašćena kada je videla mržnju koja je izbijala iz Dženinih očiju. - Ko je Karla? -Tatina prijateljica. Mrzim je! Mrzim je! - Devojčicino lice izobličilo se od mržnje. Ajvori se pitala kako da umiri dete. Nije mogla da shvati zašto Dženi ne podnosi tu Karlu. - Dženi, sigurna sam da te tvoj tata ne bi poslao nikud gde ti ne želiš da ideš. -Poslao bi me! Karla bi ga nagovorila! Devojčica je iznenada ustala s trave i otrčala u malu kuću nedaleko od bazena. Ajvori je odlučila daje bolje da osta Dženi da se smiri i pošla je prema „Hedli holu“. Kada se približila kući, vi- dela je na vratima Meljua Kendrejka koji je posmatrao. - Baš sam krenuo po vas. - Metjuov pogled zaustavio se na njenoj suknji. - Imate fleke od trave.

8


by voki

Ajvori se okrenula da pogleda velike zelene mrlje. - Nije važno - slegla je ramenima - odneću suknju na hemijsko čišćenje. Ajvori je ušla u trpezariju i sela u fotelju. U vazduhu se osećala neka napetost. Ajvori je svu svoju pažnju usmerila na čaj koji je pila, svesna da je Metju Kendrejk netremice posmatra. -I kako vam se sviđa moja ćerka? Čudno malo stvorenje, zar ne? Ajvorin glas bio je hladan. - Ne čini mi se daje čudna. Nijedno dete nije čudno. Svako dete ima neke svoje bubice. Dženi je možda malo nesigurna, ali to je sve. -Zašto mislite daje moja ćerka nesigurna? - Metju Kendrejk se namrštio. -Koliko ja znam, doselili ste se u „Hedli hol“ tek nedavno, a deca se ne prilagođavaju novoj sredini tako lako. Osim toga, Dženi je doživela udarac kad je njena majka poginula i trebaće dosta vremena da se oporavi od toga. -Dženi je očigledno ostavila veliki utisak na vas, gospođice Andersen - rekao je Metju pomalo zajedljivo. Ajvori je prkosno pogledala u njega. -Tačno. -Primetio sam da ste se i vi njoj dopali. Ako mi pomognete da uspostavim bolji odnos s Dženi biću vam veoma zahvalan. -Trudiću se - Ajvori upitno pogleda Metjua. - Da U to znači da sam dobila posao? Metju je klimnuo glavom. - Da. Mogli bismo da odredimo jedan probni period... recimo tri meseca, pa ćemo videti kako ste se snašli. -U redu? Kada da se doselim? -Kada vam odgovara? -Mogla bih da počnem već sledećeg vikenda, ako nemate ništa protiv. -Odlično! Sad popijte čaj, inače će se ohladiti. Ja idem da nađem Dženi i saopštim joj dobre vesti.

9


by voki

Ajvori je dugo posmatrala zgodnu priliku koja se uputila prema parku. Ajvori natera sebe da okrene pogled na drugu stranu. Najbolje da mnogo ne razmišlja o Metjuu Kendrejku. On je njen najveći neprijatelj i ona želi posao u „Hedli holu“ samo iz jednog razloga. Kroz nekoliko minuta Ajvori je začula Metjuov glas promukao od besa. Ubrzo je u kuću uletela i Dženi i otrčala u svoju sobu. -Šta se desilo? - upitala je Ajvori začuđeno. - Mislim da ne bi trebalo da vičete na Dženi. Ona je nedavno bila bolesna i... -Neću da dozvolim da govori ružne reči u mom prisustvu! - viknu Metju besno. Na Ajvorinom lepom licu pojavio se zaprepašćen izraz. Nije valjda govorila ružne reči? -Jeste! Dozvolio sam joj suviše mnogo samo zato što je bila bolesna, a sad mi se to sveti! Naučite je lepom ponašanju? -Ali, zašto je postupila tako? -Nije htela da izađe iz te kućice kraj bazena. Opet je uhvatilo jedno od onih njenih glupih raspoloženja! Šta ste joj rekli kad se naljutila? -Ja joj nisam ništa rekla. Ali, Dženi je spomenula nešto o internatu. Rekla je da želite da je pošaljete u internat. Melju Kendrejk se nasmejao. - Otkud joj ta ideja? -Izgleda daje prisluškivala neki vaš razgovor. Metju je stisnuo usne i na licu mu se pojavio ljutit izraz. Shvatam. Gospođa Barns očigledno nije jedina koja prisluškuje moje razgovore! Nadam se, gospođice Andersen, da ćete odučiti Dženi od prisluškivanja i naučiti je lepom ponašanju. Nažalost, ja imam i suviše drugih obaveza da bih mogao da joj poklonim dovoljno pažnje. Nadam se da je moje poverenje u vas opravdano. Ne morate da se brinete - odgovorila je Ajvori hladno. Kako samo može da naziva Dženi obavezom? Ajvori je sve više verovala da su svi Kendrejkovi isti. Metju Kendrejk nije ništa bolji od svog ujaka. Obojica su bili neosetljivi, prora-

10


by voki

čunati i bezosećajni. Neka! Tim će njen zadatak zbog kog je i došla u ovu kuću biti lakši.

II Ajvori se uputila nazad u selo. Put je vodio pored groblja i ona je otišla da obiđe grobove bake i dede. Setila se kako su to bili ponosni ljudi koje je prevara Džordža Kendrejka potpuno skršila. Mada su posle gubitka „Hedli hola“ njeni baka i deda praktično ostali beskućnici, zauvek su zadržali ono ponosno držanje tipično za ljude koji su generacijama bili cenjeni. I Ajvori je bila vaspitana da bude ponosna. Ajvori se nije sećala svojih roditelja. Oni su poginuli u avionskoj nesreći kad je Ajvori imala samo četiri godine. Baka i deda su je odmah prihvatili i preuzeli brigu o njenom vaspitanju i školovanju. Mada u to vreme već više nisu imali mnogo novca, Ajvori je išla na časove klavira i jahanja. Ajvori su od ranog detinjstva učili daje njena majka bila Meldram i da je i ona, pripadala Meldramovima. Po svim pravilima trebalo je da Ajvori nasledi „Hedli hol“. Tako bi i bilo da se nije pojavio Džordž Kendrejk, ujak Metjua Kendrejka. ,,U pitanju je čista ljubomora“, govorila je Ajvorina baka. Čim je Džordž Kendrejk došao u selo, počeo je da se udvara njenoj baki, ali ona ga je odbila i udala se za drugog. Zato je Džordž, da bi se osvetio, upropastio Ajvorinog dedu i doveo ga do prosjačkog štapa. Ajvori nije tačno znala kako je Džordž Kendrejk oteo njenom dedi „Hedli hol“. Samo je nejasno načula o nepoštenom poslovnom ugovoru. Uglavnom „Hedli hol“ je dospeo u Džordžove ruke, a Ajvorini deda i baka su ostali u maloj kući na rubu imanja. Od trenutka kad se preselio u malu kuću, Ajvorin deda se potpuno prome- nio. Naglo je ostario i izgubio je volju za

11


by voki

životom. Ajvori je krivila Džordža Kendrejka za dedinu smrt. Nepunih godinu dana pošto je ostala udovica, Ajvorina baka i sama je stradala u požaru koji je zahvatio kućicu u kojoj je živela. Ajvori je verovala da je njena baka sama izazvala požar, jer više nije imala nikakvu svrhu u životu. Znači, Kendrejkovi su odgovorni i za smrt njene bake. Neposredno posle bakine smrti, Ajvori je pozvao porodični advokat i saopštio Ajvori daje nasledilaveliko imanje svojih roditelja u Keniji i poveću sumu novca. Ajvori je bila više nego iznenađena ovim nasledstvom. Ajvorina majka se vrlo mlada udala za jednog inženjera koji je otišao na rad u Keniju odmah posle venčanja i poveo svoju mladu ženu sa sobom. I Ajvori se rodila u Keniji i tek posle smrti roditelja došla u Englesku. Kad joj je advokat rekao za nasledstvo, Ajvori je prolazila kroz veoma težak period svog života, jer je ostala potpuno sama. Ona je napustila kućicu pored „Hedli hola“ i preselila se kod prijatelja koji su živeli u jednom malom primorskom mestu. Nije uspela da nađe posao u svojoj struci, ali je radila u restoranu. Ti prvi meseci bili su za Ajvori strašni. Baka i deda strašno su joj nedostajali, a posebno baka. Neprestano su joj odzvanjale bakine reči: „Ti si Meldram i tvoje pravo je da živiš u Hedli holu. Kendrejkovi su uljezi.“ Kako je vreme prolazilo Ajvori je počela da kuje jedan plan. Shvatila je da je veoma bogata i da tim nasleđenim novcem može da kupi „Hedli hol“, koji je trebalo da pripadne njoj. Jedini problem bio je kako ubediti novog vlasnika Metjua Kendrejka da proda „Hedli hol“. Ajvori je dugo razmišljala o tom problemu, ali nije mogla da nađe nikakvo rešenje. A onda, primila je pismo od Roba Gar- ta u kom joj je pisao da Metju Kendrejk traži nastavnicu za svoju bolešljivu ćerku. To je bila idealna prilika da Ajvori ostvari svoj plan. Odmah se spakovala i došla u „Hedli hol“. Morala je dobiti taj posao! Ajvori je odahnula kad je saznala da je primljena. Više nije želela samo da kupi „Hedli hol“, nego je želela i da se osveti

12


by voki

Kendrejkovima. Osveta je bilo sve što je održavalo Ajvori u životu! Osveta za smrt njenih najmilijih! Ajvori odmahnu glavom. Dosta o tome. Bolje da razmišlja o maloj Dženi koja je takođe, u neku ruku, bila žrtva svog bezosećajnog oca. Ajvori je za samo jedno popodne zavolela devojčicu i zaklela se da će joj pružiti svu ljubav i pažnju. Ajvori je već neko vreme vozila iza školskog autobusa. Na jednoj raskrsnici autobus je stao i ona je pogledala grupu vesele dece koja su istrčala iz autobusa. Pogled joj se zaustavio na devojčici sa kikicama i simpatičnim pegavim licem. Beki! - viknu Ajvori pošto je zaustavila auto. Rebeka Gart se okrenula i prepoznala Ajvori. Veselo je pretrčala put. - 0, zdravo! Sasvim sam zaboravila da danas dolaziš. Ajvori je otvorila vrata. - Uđi unutra, Beki. Povešću te na farmu. Odlično! Jesu U ovo tvoja kola? Nisam znala da voziš. Je li istina da ćeš raditi u „HedH holu“? Kakva je nova devojčica? Čula sam da je bila bolesna. Ajvori se nasmejala. Rebeka Gart je bila vesela i pričljiva devojčica. - Dženi Kendrejk je bila bolesna, to je tačno, ali sigurna sam da bi želela da se upozna sa devojčicama iz sela. Ubrzo su stigli na farmu. Gospođa Gart, Robova i Rebekina majka, izašla je pred njih dve, brišući ruke o kecelju. Nasmejala se Ajvori i srdačno je poljubila u obraz. - Tako mi je drago što te vidim! Uđite vas dve i sedite za sto. Ručak je gotov, a Rob samo što nije stigao iz polja. Jako je ljubazno od vas što ste mi ponudili da prenoćim kod vas - rekla je Ajvori. - Baš mi se ne sviđa ideja da vozim celu noć nazad do mora. Taman posla! Inače, kako je bilo kod Metjua Kendrejka? Jesi li dobila posao? Jesam i počinjem u subotu. Tako brzo!

13


by voki

Pa, nema razloga da nc počnem što pre - slegnula je ramenima - a i mala Dženi je veoma nesigurna devojčica kojoj je potreban neko ko će se brinuti o njoj, i to što pre. Znači, opet ćeš biti u našem kraju - začuo se Robov glas sa vrata. - Baš se radujem! Ručak je prošao u vedrom raspoloženju i Ajvori je pričala o svom životu na moru. Saznala je i sve novosti iz sela. Najviše je iznenadilo kad je čula da Metju Kendrejk nije omiljen među seljacima i da ga svi izbegavaju. Nisam se prevarila, mislila je Ajvori, i drugi su shvatili kakav je on čovek. Posle ručka, Ajvori je otišla s Rebekom da vidi starog ponija koji je mimo pasao na livadi. Rebeka je neprestano brbljala i Ajvori se stalno smejala. Mala brbljivica - rekao je Rob nežno, posmatrajući svoju malu sestru. I ti si bila takva kad si imala osam godina! Ajvori je napravila grimasu. - Baš ti hvala! Rob je ozbiljno pogledao Ajvori. - Hteo sam nešto da te pitam. Hoćeš li da odemo na jedno piće posle večere? Tako, oko devet. Hoću. -

* Ajvori i Rob su sedeli u malom, lepo uređenom restoranu i pijuckali sokove. Nekoliko ljudi prepoznalo je Ajvori, pa su je pitali kako je i šta radi. Ajvori je bilo milo što je nisu zaboravili. Otkad je umrla tvoja baka, selo više nije ono što je bilo rekao je Rob. - Ona je bila ponosna žena i držala je do sebe i kad je ostala bez krova nad glavom. Ajvori klimnu glavom. - Jeste, bila je jako ponosna. Pitam se zašto je ostala u Hedliju... Zato što je sve ovo njihovo. Bilo bi njihovo da se nije pojavio onaj... - Ajvori je zaćutala, jer je znala da bi mogla da kaže nešto zbog čega bi kasnije mogla zažaliti.

14


by voki

Rob je položio svoju ruku na njenu. Nemoj tako da govoriš, Ajvori. Sve je to davna prošlost, a sem toga ti treba da radiš u „Hedli holu“ - Rob se namrštio. - Ne razumem zašto hoćeš da radiš baš tamo. Neće ti biti lako. Tvoji preci su tamo živeli u bogatstvu, a sada se ti vraćaš u „Hedli hol“ da bi radila za novog vlasnika. Ajvori se trudila da joj glas bude miran. -Ja jednostavno žeHm da obavljam posao za koji sam se školovala. Iznenada, u restoranu je zavladala tišina. Ajvori i Rob su videli kako se ljudi razilaze ili okreću glave u stranu. Razlog je bio Melju Kendrejk koji se pojavio navratima restorana. Metju kao da nije primećivao efekat koji je ostavljao na ljude u restoranu. Mirno je prišao šanku i naručio piće. Ajvori je kao hipnotisana gledala u njega. Morala je da prizna da je Metju Kendrejk izuzetno zgodan i da je njegova privlačnost ne ostavlja ravnodušnom. Metju Kendrejk je ubrzo popio svoje piće, ljubazno se nasmešio svima i izašao iz restorana isto tako mirno kao što je i ušao. Ajvori! - začuo se Robov ljutiti glas. Ajvori je zbunjeno pogledala u Robovo namršteno lice. - Šta je, Robe? Da li je to Metju Kendrejk? Nisam ga dosad nikada video iz blizine. Da, to je on. Zašto pitaš? Zato što mislim da nije dobro što ćeš raditi kod njega. On je udovac, zar ne? Bićete potpuno sami u kući. Metju Kendrejk ima domaćicu koja živi u kući zajedno sa svojim mužem, a tu je i mala Dženi. Kao što vidiš, nećemo biti sami - odgovorila je ljutito. Izvini, Ajvori, ali tako si ga pogledala kao... da ti se sviđa. Ajvori se nasmejala ironično. - Kao da mi se sviđa? Pa, on je moj neprijatelj! Čim je to rekla, Ajvori se pokajala. Znala je da Rob ne odobrava nikakvu osvetu. Zato je požurila da se ispravi. -

15


by voki

Htela sam da kažem da se već vidi razlika u našim stavovima što se tiče male Dženi. Mislim da će sa Metjuom Kendrejkom biti izvesnih problema. Rob se nasmešio pomirljivo. - Izvini, Ajvori što sam posumnjao u tebe, ali pošto ti nemaš nikoga ja se osećam pomalo odgovornim za tebe. Nema potrebe da se osećaš odgovornim. Ja sam punoletna i znam šta radim. Tačno, ali da nije bilo mene ti ne bi ni znala da Melju Kendrejk traži nastavnicu za svoju ćerku. Ajvori je pogledala Roba nežno i stavila svoju ruku na Robovo rame. Rob je stvarno dobar drug i Ajvori nije mogla da se dugo ljuti na njega. Hoćeš li još jedan sok? - upita Rob. Ne, hvala, Robe. Prilično je kasno, a sutra me čeka dug put. U redu, Ajvori. Hajdemo onda - Rob je ustao i pružio Ajvori ruku. Je li ti hladno? - upitao je malo kasnije kad su izašli napolje na svež vazduh. Pomalo - odgovorila je Ajvori iznenađena svežinom večernjeg prohladnog vazduha. Rob je pogledao u nebo i odmahnuo glavom. - Sutra će biti kiša čim je napolju ovako sveže. Ajvori se nasmejala. - Govoriš kao moja baka. Ona je uvek davala tačnu vremensku prognozu gledajući u nebo. Iznenada Rob se okrenuo prema Ajvori i zagrlio je. Možda govorim kao tvoja baka, ali znaj da su moja osećanja prema tebi drugačija. Ajvori je bila tako iznenađena da je samo nemo gledala u Roba. Nemoj tako da me gledaš, Ajvori. Nemoguće da ne znaš kako se ja osećam. Oduvek si mi se sviđala. Ali, Robe, mi smo još od detinjstva bili samo dobri drugovi!

16


by voki

Ali, mi više nismo deca. Želeo sam da ti kažem da mi se sviđaš pre nego što te dohvati onaj Metju Kendrejk. Ne moraš da brineš o Metjuu Kendrejku. Slušaj, Robe, ja te stvarno volim... kao druga. Ali, nikada nisam mislila o tebi kao o... Znam - rekao je Rob tužno. - Sve što želim je da počneš da me gledaš kao muškarca. Možda ćeš vremenom uspeti i da me zavoliš. Ajvori se nasmešila. - Robe, ti si najbolji muškarac koga ja poznajem. - Podigla se na prste i nežno ga poljubila u obraz. -

* Ali, te noći kad je legla u krevet, Ajvori nije razmišljala o Robu Gartu. Njene misli odlutale su drugom muškarcu. Visokom, vitkom muškarcu prekrasnih plavih očiju sa gustom crnom kosom.

III Sledeće subote Ajvori je ponovo bila u „Hedli holu“. Na svoje olakšanje ni Metju Kendrejk, ni njegova ćerka nisu bile kod kuće. Otišli su na morsku obalu - objasnila je gospođa Barns. - Dženi je želela da ode negde, jer je stalno kod kuće. A njen otac je drži kao u staklenom zvonu dodala je domaćica tišim glasom. - Pođite za mnom, gospođice Andersen, pokazaću vam vašu sobu. Ona je odmah pored Dženine. Ajvori se još jednom vratila po svoje stvari iz kola. Napolju je bilo toliko toplo da se nije moglo disati i Ajvori je uzdišući legla na krevet.

17


by voki

Sigurno ste umorni od puta - rekla je domaćica saosećajno. - Zašto se malo ne osvežite? Voda u bazenu je sveža i čista. Ajvori se dopala ideja gospođe Barns. Kupanje u bazenu stvarno je zvučalo primamljivo i Ajvori pogleda u domaćicu upitno. - Kada gospodin Kendrejk treba da se vrati sa izleta? Ne bi bilo lepo da me zatekne kako se brčkam u bazenu već prvog radnog dana. Gospodin Kendrejk sigurno ne bi imao ništa protiv. Trebalo bi da se vrate tek uveče. Ajvori se veselo nasmešila. - U tom slučaju odmah idem na bazen. Ajvori je izvadila kupaći kostim. Nekoliko trenutaka se dvoumila, a onda je odlučno obukla kostim. Stala je pred ogledalo. Sva sreća što je Metju Kendrejk ne može videti u ovom minijaturnom kupaćem kostimu. Njena baka joj sigurno ne bi dozvolila da izađe takva među svet. Voda u bazenu bila je predivna. Ajvori je osetila kako se polako opušta i kako joj se raspoloženje popravlja. Nekoliko puta je preplivala bazen, a kada se umorila, legla je na leđa i jednostavno se opustila, odmarajući se. Plutala je u tom položaju nekoliko minuta kad se iznenada nad njom pojavila senka. Ajvori se trgla i pogledala gore. Tačrto iznad nje stajao je njen poslodavac Metju Kendrejk i posmatrao je s neskrivenim interesovanjem. Dobro je, mislio sam da ste se udavili - rekao je šaljivo. Ajvori je osetila kako se zbunila. - Nisam vas čula. Zar nije trebalo da se vratite tek večeras? Metju Kendrejk je odmahnuo glavom. Vraćam se kući kad hoću. A ako vas to baš interesuje, na moru je bila tolika gužva da nije bilo smisla gurati se sa hiljadu drugih kupača kad kod kuće imate bazen i još ovako zgodnu devojku u bazenu. Ajvori je još više pocrvenela. Metju joj je pružio ruku i pomogao da izađe iz bazena. Osećala je njegov pogled na -

18


by voki

svom otkrivenom telu. Na njen užas, videla je kako je Metju uzeo jednu stolici i seo pored bazena, ne skidajući ni jednog trenutka pogled s nje. Ajvori je pogledala u svoju haljinu koja je stajala na drugoj stolici. Što je brže mogla, Ajvori je projurila pored Metjua. Dohvatila je haljinu i pošla prema kući. Kuda tako žurite? - začuo se Metjuov glas. Idem da vidim šta radi Dženi. Ajvori je odahnula kad se našla izvan dometa Metjuovog pogleda. Zašto taj čovek izaziva u njoj nemir? Dženi je sedela u stolici i bezvoljno škrabala po parčetu papira. Kad je ugledala Ajvori, na njenom licu se pojavio radostan osmeh. - Oh, nisam znala da ste stigli! Baš sam srećna! Ajvori je sela pored devojčice. - Kako je bilo na moru? Sa Dženinog lica nestao je osmeh. - Grozno. Sve bi bilo lepo da se tata nije naljutio kad sam prosula sok po sebi. Uh, baš mi je žao što ti se to desilo - Ajvori je pomilovala Dženi po kosi. Dženi je podigla svoje velike tužne oči prema Ajvori. - A onda smo otišli u zabavni park. Ja sam htela da se provozam na velikom točku, ali tata me nije pustio samu. I šta se desilo? Tati je bilo muka i naljutio se na mene. - Dženi je zaćutala, a onda je pogledala Ajvori očima u kojima se videla nada. - Ajvori, hoćete li me vi jednom odvesti na more? Sa vama će biti lepše. Hoću, mila. Hajde sada da se spremiš za večeru. Gospođa Bams je spremila sve što ti voliš. Kad su malo kasnije Ajvori i Dženi sišle na večeru, sto je već bio postavljen. Hoćete li nešto da užinate? - upitala je domaćica Ajvori. Videći Ajvorin zbunjeni pogled, objasnila je. Gospodin Kendrejk želi da večerate s njim, a on obično jede kasnije.

19


by voki

Ajvori se nasmejala ironično. Gospodin Kendrejk želi da ona večera s njim. Nije se ni upitao da li ona želi da večera s njim. U suštini, Ajvori nije imala ništa protiv da večera sa Metjuom Kendrejkom, osim jednog. Metju Kendrejk predstavljao je nešto drugo. Predstavljao je opasnost. Ajvori je već primetila da on ostavlja i suviše veliki utisak na nju, veći nego što je želela. Ajvori nije želela da rizikuje i da dozvoli da bilo šta poremeti njene planove i zato joj česti susreti sa Metjuom nisu išli u prilog. Kada je Ajvori oko osam sati sišla u trpezariju, Metju Kendrejk je već sedeo za stolom. - Nadam se da nemate ništa protiv da večerate sa mnom - rekao je, posmatrajući izrez na njenoj letnjoj haljini. Čini mi se da baš nisam imala izbora - promrmljala je Ajvori. Želela je da se ova večera što pre završi i da se povuče u mir svoje sobe. Metju Kendrejk stavio je flašu vina na sto. - Probajte ovo vino. Odabrao sam ga u čast vašeg dolaska. Ajvori je otpila jedan gutljaj. - Vino je izvanredno i čini mi se veoma staro. U pravu ste. Moj stric Džordž Kendrejk bio je dobar poznavalac vina. Vaš stric? Da. Džordž Kendrejk se nije nikada ženio, niti je imao dece, pa sam ja nasledio „Hedli hol“ kao najbliži rođak. Ajvori je pogledala u Metjua. - Odakle ste vi? Rođen sam u Engleskoj, ali moj dom je ceo svet. Nisam našao nijedno mesto dosad na kom bih želeo da se skrasim. Dobro je, pomislila je Ajvori. Možda će onda hteti da mi proda „Hedli hol“. Jedno vreme bio sam u Australiji. Čak i govorim njihovim akcentom - dodao je. - A vi, gospođice Andersen, gde ste vi rođeni? Rođena sam u Keniji, ali sam se ubrzo preselila u Englesku, jer su mi roditelji poginuli dok sam bila mala.

20


by voki

Naše prošlosti pomalo liče jedna na drugu, gospođice Andersen... mogu li da vas zovem Ajvori? Otkud vam tako čudno ime? Ajvori znači slonovača i to ime mi je dao otac, verovatno zbog karavana koji su nosili ogromne tovare slonovače pored naše kuće. Ajvori... to ime vam baš odgovara. I koža vam je poput slonovače. Bela i sjajna... ali, pretpostavljam daje mekša od slonovače. Ajvori se osećala neprijatno. Metjuov pogled se šetao po njenom vratu i dekolteu, i Ajvori je imala utisak da je Met želeo da je dodirne i proveri koliko joj je koža stvarno meka. Ajvori je odahnula kada je gospođa Barns ušla u trpezariju noseći hranu, jer više nije mogla da podnese Metjuov pogled na sebi. Njegove oči su je uzbuđivale, a njegove senzualne usne privlačile su je kao magnet. Ajvori nije znala šta se to dešava s njom. -

IV Sledećeg popodneva Ajvori i Dženi su sedele na travi i čitale knjigu. Dženi je čitala polako i zamuckivala kod svake višesložne reči. Polako je gubila strpljenje sve dok jednog momenta nije lju- tito ustala i bacila knjigu na zemlju. Neću više da čitam! Ionako je danas nedelja, a nedeljom nema škole! Ne možete me... - Dženi je iznenada zaćutala i namrštila se. Ajvori je pogledala u pravcu u kom je bio uperen Dženin pogled. Videla je Metjua, jednu crvenokosu devojku u mini suknji i mladića koji je očigledno bio brat nepoznate devojke. Prokletstvo - progunđala je devojčica. Ajvori je iznenađeno pogledala u Dženi. - Ne smeš tako da govoriš. To nije lepo.

21


by voki

Dženi je samo ćutala stisnuvši usne. Ajvori je uzdahnula kad je videla da se društvo uputilo prema njoj i Dženi. Dženi se brzo okrenula i otrčala kod gospođe Bams. Ajvori je ustala i pogledala pridošlice. Vidim daje moja ćerka veoma društvena... kao i obično - rekao je Metju setno. - Onda se okrenuo prema Ajvori. Ovo su Karla Forsajt i njen brat Korin, moje komšije. Ajvori je pružila ruku u znak pozdrava smešeći se. Crvenokosa devojka je samo okrznula pogledom, ali zato se njen brat nasmešio ljubazno. Oho! Metju! Nisam znao da imaš ovako zgodnu nastavnicu! Gospođice Andersen, oduševljen sam što sam vas upoznao. Kad biste mogli i meni da održite neki čas? Karla Forsajt je pogledala svog brata, ne krijući ozlojeđenost. - Korine, prestani da govoriš gluposti. Metju, dragi - nastavila je Karla, gledajući zavodljivo u Metjua - budi tako dobar i okupaj se s nama. I sam znaš koliko uživamo u tvom društvu. Devojka je uhvatila Metjua pod ruku i povela ga prema bazenu. Kada su se udaljili, Ajvori je odahnula. Odlučila je da potraži Dženi. Dženi je stajala pored Karlinih i Korinovih kola i besno bacala šljunak na njih. Dženi, nemoj da bacaš šljunak na kola. Oštetićeš ih! prekorela je Ajvori. Baš me briga! Mrzim je! Ajvori je čučnula pored uplakane devojčice. - Dženi, ne smeš da govoriš takve stvari za prijatelje tvog tate. Prijatelje! Ona! - Dženi je ljutito zabacila glavu. - Ona juri mog tatu! Jednom je doputovala čak u Australiju da ga vidi! Pa, prijatelji se posećuju - rekla je Ajvori, pitajući se gde li je Dženi čula reč „juri“ u tom smislu. Videla sam ih kako se ljube! Mislili su da ja spavam, ali ja sam bila budna i sve sam videla!

22


by voki

Ajvori je ostala bez reči. Kako je samo mogao to da učini? Kako nije imao obzira prema svojoj ćerki? Ali, zašto je to čudi? Zar Metju nije pravi Kendrejk? Kendrejk kao što je bio i njegov nepošteni stric. Hajde da odemo do gospođe Barns da vidimo šta ona radi - predložila je Ajvori kada se Dženi smirila. - Hoćeš li? Devojčica je samo klimnula glavom, privijajući se još čvršće uz Ajvori. Baš dobro što ste naišle! - usklik- nula je domaćica. Imam pune ruke posla. Hoćete biti toliko ljubazni da ponesete ovaj bokal limunade na terasu pored bazena? Naravno - Ajvori je uzela bokal i otišla na terasu. Karla i njen brat sedeli su zavaljeni u ležaljkama, a Metju je još uvek bio u bazenu. Gospođice Andersen, vi kao da ume- te da čitate misli javio se Korin. - Otkud znate da umiremo od žeđi? -I ja hoću limunadu - viknula je Karla Forsajt nestrpljivo. Ali, prvo uspite malo votke. Korin se okrenuo prema Ajvori. - Izgleda da ćete morati da poslušate moju sestru. Ona se već ponaša kao gazdarica. Ajvori zamalo nije ispustila bokal iz ruke. - Kako to mislite? Pa, kada se uda za Metjua, postaće gazdarica „Hedli hola“. Odmah ću doneti votku - rekla je Ajvori brzo i žurnim korakom se uputila u kuhinju. Karla Forsajt Metjuova žena? Pa, to je nemoguće! To se ne sme dogoditi! Šta će biti sa Dženi? Kada je Ajvori donela votku, primetila je da u društvu vlada zategnuta atmosfera. Sada je i Metju sedeo pored njih i njegov izraz lica govorio je da je veoma ljut. Hvala vam, Ajvori - rekao je Metju tiho. Uzeo je flažu iz Ajvorine ruke i nagnuo je nad Karlinom čašom. Naglim pokretom usuo je punu čašu. - Hoće li ti ovo biti dovoljno, Karla? - upitao je Metju glasom prigušenim od besa. Dragi - počela je Karla izveštačenim, umilnim glasom.

23


by voki

- Zašto se ljutiš na mene? Otkud sam ja znala da je tvoja nastavnica suviše fina da bi nas poslužila pićem? Što se mene tiče, služavka je služavka! Ajvorino lice se zgrčilo na ovu uvredljivu primedbu. Pogledala je u Metjua da vidi njegovu reakciju na Karlinu grubost. Metjuovo lice bilo je zgrčeno od besa. - Zar moraš i danju da piješ? Ajvori je osetila kako se nešto slomilo u njoj. Metju nije besan zato što ju je Karla uvredila, nego zato što ne bi bilo dolično da buduća gospodarica „Hedli hola“ postane alkoholičarka. Žao mi je što se ljutiš, dragi - Karla je napućila svoje jarkocrveno našminkane usne. - Ali, sada je već šest sati i vreme je za jedno pićence. Zašto mi se ne pridružiš? -I Karla je mirno presula jedan deo votke iz svoje čaše u Met- juovu. Hoćete li i vi malo votke? - upitala je Karla Ajvori. Nažalost - Karla se zajedljivo nasmešila - nemamo dovoljno čaša. Ali, možete slobodno da potegnete iz flaše. Nemam nameru da vam se pridružim. S obzirom da u kući nema više ni kapi votke, ostavljam vam i moj deo - s tim recima Ajvori se okrenula i pošla prema kući. Iza sebe je čula zvonak Korinov smeh. * Te večeri, kada je Ajvori, kao i obično, sišla na večeru i pridružila se Metjuu, osetila je njegov ispitivački pogled na sebi. - Dobro ste se držali danas - rekao je Metju. - Želite li možda aperitiv pre večere? Ne hvala. Ja ne pijem. Volim kad mogu da kontrolišem svoje ponašanje u svakoj situaciji. To sam već primetio. Pitam se da li ste uvek tako hladnokrvni? Jesam. Videćemo - na Metjuovom licu pojavio se zagonetni osmeh.

24


by voki

Večera je protekla u tišini. Metju je nekoliko puta pokušao da povede razgovor, ali Ajvori je samo kratko odgovorila. Ajvori se zarekla da neće obraćati pažnju na Metjua Kendrejka i njegovo udvaranje. Ja sam došla ovamo iz sasvim drugih razloga, mislila je Ajvori. * Dani su brzo prolazili. Ujutru bi Ajvori doručkovala sa Dženi. Prepodne je bilo rezervisano za Dženine časove, a u podne bi se njih dve pridružile Metjuu i ručali bi svi zajedno. Posle podne bi Ajvori šetala sa Dženi i pričala joj razne priče i poučavala je. Najgore su bile večeri. Metju je insistirao da Ajvori večera sama s njim i atmosfera je često bila veoma napeta. Jednog lepog junskog jutra Ajvori je odlučila da povede Dženi kod Rebeke, jer je znala da je Dženi potrebno društvo njenih vršnjakinja. Odmah posle doručka, Ajvori je otišla kod Metjua da ga obavesti o svojoj nameti, ali Metju nije bio u svojoj radnoj sobi. Gospodin Kendrejk je izašao - rekla je domaćica. Mislim da ne bi imao ništa protiv da izvedete Dženi u šetnju. On jedino ne voli da Dženi šeta sama, ali kad ste vi s njom, onda nema problema. Zar ne mislite da Metju suviše štiti Dženi? Pa, ona nema ni jednu jedinu drugaricu! Metju se plaši da se Dženi ne dogodi još neka nesreća odgovorila je domaćica tiho. Kakva nesreća? Pa, Dženi je stradala u saobraćajnoj nesreći. Tada je poginula njena majka - šapnula je gospođa Barns poverljivo. Ajvori je bila iznenađena. - Nisam znala. Mislila sam da je Dženi bila bolesna. Metju je veoma čudan čovek. Mnogi misle da je neosetljiv, a on, u stvari, ima dobru dušu.

25


by voki

Ajvori nije bila sigurna da je tako, ali je ćutala. Još više joj je bilo žao Dženi, jer do sada nije znala da je devojčica bila svedok majčine smrti. To bi moglo objasniti Dženinu zatvorenost i nesigurnost, mislila je Ajvori. I tako su Dženi i Ajvori pošle prema Robovoj farmi. Na jednoj livadi blizu farme srele su Rebeku kako jaše svog ponija. Rebeka je odmah sišla sa ponija i radoznalo se zagledala u Dženi. - Je li to tvoja učenica? Jeste - odgovorila je Ajvori smešeći se dok je Dženi gledala u Rebeku širom otvorenih očiju. Znaš li da jašeš? - upita Rebeka Dženi. Znam, ali ne baš najbolje. Da li bi volela da uzjašeš mog ponija? Možeš da jašeš do farme, a ja ću ga voditi tako da ne treba da se plašiš. On je jako dobar. Dženino lice se ozarilo od sreće i Ajvori je bilo milo što je odlučila da upozna Dženi sa Rebekom. Kada su stigli na farmu, Rebeka je pomogla Dženi da siđe i pokazala kako se timare konji. Dženi je bila oduševljena. Kada se pobrinemo za ponija, možemo otići u moju sobu i pokazaću ti moje igračke - ponudila se Rebeka. Ubrzo su se dve devojčice udaljile i Ajvori je videla da im zasada nije potrebna. Začula je iza sebe šum nečijih koraka i nasmešila se Robu koji joj je prilazio. Je li to Dženi? - upitao je Rob. Jeste. Odavno nisi bila kod nas - rekao je Rob pomalo uvređeno. - Zar te tvoj poslodavac nikada ne pušta iz kuće? I kad imam vremena, to je pitanje minuta, a ne sati, tako da ne mogu nikud da krenem - objasnila je. Rob je klimnuo glavom. - To je kao posao na farmi. Koliko možeš da ostaneš? Do šest sati - odgovorila je Ajvori. Odlično! Možemo ostaviti Dženi kod moje mame, a nas dvoje možemo otići na jahanje. Šta kažeš na to?

26


by voki

Ajvori se malo kolebala. Znala je da Metju ne voli kad je Dženi sama, ali Dženi neće biti sama. Tu je Rebeka, a tu je i Robova majka. Zato se nasmešila i rekla: Odlična ideja, nema šta. Hajdemo! Ajvori je uživala u jahanju. Za trenutak je zaboravila sve brige i probleme. Pa, kako ti se dopada posao? - upitao je Rob. Fino je. Dženi me je sasvim prihvatila. A njen otac? Ajvorino lice se smračilo. - Šta s njenim ocem? Da li ga često viđaš? Viđamo se za večerom. Zašto te to interesuje? Rob je slegao ramenima. - Samo pitam! Ajvori je vrlo dobro znala zašto se Rob raspituje za Metjua Kendrejka. Mislio je da se Melju sviđa Ajvori i bio je ljubomoran. Ajvori je smetalo što se Rob meša u stvari koje ne bi trebalo da ga interesuju i želela je da Rob nađe sebi neku devojku. Nije znala kako da ga ubedi da nije zainteresovana za njega kao potencijalnog udvarača. Rob i Ajvori su jahali još neko vreme, a onda je Ajvori naglo zaustavila konja. Mislim da bi trebalo da se vratimo. Zašto? - upitao je Rob zlovoljno. - Pa, tek smo krenuli. Znam. Ali, ne bih želela da ostavim Dženi samu. Pored toga, i ja sam se umorila. Ćuteći su krenuli prema farmi kad se iznenada pred njima stvori jedan čovek. Bio je to Metju Kendrejk. Za trenutak je vladala neprijatna tišina, a onda je Metju uzviknuo besnim glasom. Gde je Dženi? Ništa ne brinite. Dženi je na sigurnom. Čuva je gospođa Gart. A ko je ta gospođa Gart? Zašto ona čuva moju ćerku, a ne vi? Mislim da vas plaćam dovoljno da biste bili sa njom, a ne da lutate okolo! Rob je prebledeo. - Kako vi to razgovarate sa...

27


by voki

Vi se ne mešajte! - Glas Metjua Kendrejka bio je grub. Okrenuo se prema Ajvori, streljajući je pogledom. - Hoću da vidim Dženi u „Hedli holu“ za pola sata. Da li je to jasno? Neću da joj se nešto dogodi... Ajvori je osetila kako je obuzima bes. Zar vi mislite da bih ja dopustila da se Dženi nešto desi? Za šta vi mene smatrate? U redu, ako tako želite, idem odmah po nju. Ali, dobro bi joj bilo kad bi je povremeno pustili s lanca! Baš kao i mene! Tada je Ajvori podbola konja i galopom se uputila prema farmi Robovih roditelja. Jahala je toliko brzo daje Rob uspeo da je stigne tek kada su bili sasvim blizu farme. Ajvori je besno sjahala s konja i pružila Robu uzde. Nećeš mu valjda dopustiti da se tako ponaša prema tebi? Robe, molim te, ne pitaj me ništa! Nisam dobro raspoloženai ne bih želela da se posvađam s tobom! Ajvori je odjurila u kuću i zatekla Dženi kako večera sa Rebekom. Kada je čula da treba da idu, Dženi se uzjogunila i odbila da pođe. Ajvori je osećala da je na rubu strpljenja. Rob ih je čekao napolju i ponudio se da ih odveze kolima do „HedU hola“. Ajvori je sa zahvalnošću prihvatila Robovu ponudu. Kad su stigli, Dženi se bojažljivo privila uz Ajvori. - Hoće li tata biti jako ljut? Hoće li mi dozvoliti da se ponovo igram sa Rebekom? Ajvori je pomilovala devojčicu po kosi. Verujem da će te pustiti. Metju Kendrejk je stajao u holu s rukama u džepovima. Spreman za svađu, pomislila je Ajvori. Dženi je potrčala prema ocu. Tata, tata, bilo mi je tako lepo. Rebeka mi je dozvolila da uzjašem njenog ponija, a posle sam videla kako se muzu krave! Metju Kendrejk se blago nasmešio i poljubio Dženi. - Vruća si. Idi i okupaj se, pa na spavanje. -

28


by voki

Onda je Metju pogledao u Ajvori koja je ćutke posmatrala tu scenu. Nasmešio se i osmeh mu je bio pun izvinjenja. Možda sam bio malo grub, Ajvori, ali morate shvatiti moj strah za Dženi. Ona mi je jedino dete i... Sve ja razumem, gospodine Kendrejk, jedino mi je žao što nemate više poverenja u mene. Sledeći put ću vas pitati za dozvolu ako želim da uradim nešto što je izvan uobičajenih dnevnih aktivnosti. Da je pustim s lanca, zar ne? Jedini način da Dženi opet postane bezbrižno dete je da se druži sa devojčicama istih godina. Ako se budete ponašali kao danas, nećete joj nimalo pomoći. Metju je netremice posmatrao nekoliko trenutaka. Njegov ironičan osmeh naterao je Ajvori da pocrveni. - A da li se i vi osećate kao zatvorenik? Ako želite da čujete istinu, onda je odgovor potvrdan! I te kako se osećam kao zatvorenik! Metju je koraknuo prema Ajvori i ona se instinktivno povukla prema zidu. Osećala je kako srce počinje da joj lupa sve jače, a ni sama nije znala zašto. Ne, još niste moj zatvorenik... ali uskoro ćete biti! Ajvori je odjednom osetila Metjuove ruke na svom ramenu i pokušala je da se istrgne iz njegovog stiska. Kad je uvidela da je on jači, Ajvori je prkosno zabacila glavu i ljutito pogledala u Metjua. Jeste li ovakvo ponašanje naučili u Australiji? Ali, nemojte da zaboravite... ovo nije Australija! Nećete se usuditi... Ajvori nije stigla da završi rečenicu, jer su je Metjuove snažne ruke iznenada privukle sebi i sve što je Ajvori videla bile su njegove senzualne usne koje su joj se sve više približavale. Ajvori je okrenula glavu u stranu, ali Metjuove usne ipak su pronašle njene. Ajvori je osećala kako se sve u njoj buni protiv tog poljupca. Ali, njeno telo je uživalo u Metjuovom snažnom

29


by voki

zagrljaju. Ajvori nije smela da prizna sebi da je od početka priželjkivala Metjuove usne na svojima. Ajvori je osetila kako joj kroz čitavo telo struji toplina i ne mogavši više da se odupre, čvrsto je zagrlila Metjua oko vrata. Iznenada, kad se Ajvori najmanje nadala, Metju je odmakao od sebe. Na licu mu se pojavio pobednički osmeh. Ne bih se usudio, to ste rekli? Ajvori se osetila poniženom i uvređenom. Želela je da i ona povredi Metjua. Interesuje me šta bi vaša draga Karla rekla na ovo! Karla? - Metjuov glas bio je opasno tih, a pogled mu je bio uperen na Aj- vorine meke usne. - Kakve veze ima Karla sa mnom? Kako kakve veze? Pa, Karla će biti vaša buduća žena! Ko vam je rekao da ću se oženiti Karlom? - upitao je ledenim glasom. Korin. Shvatam. Šta se to vas tiče s kim ću se ja oženiti? Ajvori se uplašila ljutitog pogleda muškarca koji je stajao pored nje. Nije želela da pokaže Metjuu da ga se plaši, a ni da je uzbudio više nego što je i sama htela da prizna. - Tiče me se sve što će uticati na Dženinu budućnost! - viknula je Ajvori. Zar ne znate da Dženi mrzi Karlu? Metju se namrštio. - Znam. A s druge strane, mislim da me Dženi ne može sprečiti da se oženim devojkom koju izaberem. S tim recima Metju se okrenuo i izašao iz sobe, zalupivši vratima. Ajvori je ostala preneražena. Kakav je to čovek kome nije stalo do rođenog deteta! Bila je užasnuta Metjuovom neosetljivošću, a još više njegovim uticajem na njena čula. Njen um ga je prezirao, ali njeno izdajničko telo reagovalo je na svaki njegov pokret i poljubac da se Ajvori stidela sama sebe. Kako je sebi mogla da dozvoli da joj čovek poput Metjua pomuti razum? Čovek koji je uz to i Kendrejk!

30


by voki

V Narednog jutra Ajvori je poslala Dženi da se igra u parku. Rekla je da će joj se pridružiti malo kasnije. U stvari, Ajvori je priželjkivala da vidi Metjua, a s druge strane plašio je susret s njim. Oh, zar vam gospodin Kendrejk nije rekao da ide u London? - upitala je gospođa Barns iznenađeno kada je iznela čaj na terasu gde je Ajvori sedela. - Rekao je da će se zadržati neko vreme u Londonu. Kako je samo mogao da ode, a da se ne javi Dženi i meni, mislila je Ajvori ljutito. Posle sinoćnjeg događaja, posle poljubaca kojih se Ajvori sada toliko stidela, Metju se jednostavno pokupio i otišao bez i jedne reči! Umesto da oseti olakšanje što je sledećih nekoliko dana provela bez Metjua, Ajvori je bila neraspoložena i nije mogla da se skrasi na jednom mestu. Kao da joj je nešto nedostajalo, a nije znala šta. U petak ujutro, zazvonio je telefon. Rob Gart pozvao je Ajvori na priredbu koja se održavala u selu. Svake godine lokalni mladići se takmiče u raznim sportskim disciplinama - objasnio je Rob. - Mislio sam da bi te to moglo interesovati. Osim toga, nismo se čuli odavno... Odlična ideja, Robe - obradovala se Ajvori. - Sigurna sam da će se i Dženi složiti. Oh, Dženi! - uzdahnuo je Rob. - Zar ne možeš da dođeš sama? Nažalost, ne mogu. Gospodin Kendrejk je trenutno u Londonu i ne mogu da ostavim Dženi samu. U redu, onda. Videćemo se za sat vremena. Važi li? Važi! *

31


by voki

Ajvori se smešila gledajući kako Dženi razdragano navija za Rebeku koja se takmičila u jahanju. Devojčicije stvarno potrebno da češće bude u društvu svojih vršnjakinja, mislila je Ajvori. Dženi je sada bila sasvim drugačije dete. Nije bilo ni traga nesigurnosti i ćutljivosti. Isto je, izgleda, mislio i Rob koji je stajao pored Ajvori i sa smeškom posmatrao trku ponija. Mala Dženi i nije tako loša - rekao je Rob. - Ne znam zašto je otac ne pošalje u školu. Bilo bi joj bolje u društvu vršnjaka. Ali, onda bih ja ostala bez posla - nasmejala se Ajvori. I o tome sam razmišljao - izjavio je Rob crveneći. Okrenuo se prema Ajvori i pogledao je pomalo stidljivo. Ajvori, zašto se ne bi udala za mene? Znam da ne osećaš prema meni neku ludu ljubav, ali to će doći s vremenom. Složila se i moja mama. Razgovarao si o meni s tvojom mamom? - Ajvori je osećala kako je nešto steže u grlu. Bilo joj je žao Roba. Volela ga je kao dobrog druga, ali to je bilo sve. Nije želela da ga povredi, ali nije mogla ni da se uda za čoveka u koga nije bila zaljubljena. Da. Moja mama zna da te volim i rekla mi je da je krajnje vreme da zasnujem porodicu. Dok se Ajvori pitala šta da odgovori Robu, začuo se šum koraka i oglasio se jedan zajedljivi muški glas. - Gle, gle, kakva divna seoska idila! Ajvori je sa užasom prepoznala Metjua Kendrejka. Upitala se šta on tu radi, ali nije smela da mu postavi bilo kakvo pitanje. Umesto toga brzo je rekla. Nisam vas očekivala... Tata! Tata! - začuo se Dženin uzbuđen glas. - Ovo je Beki Gart, moja najbolja drugarica! Metju Kendrejk je pomilovao ćerku po kosi. Dženi je zatražila malo novca da kupi kolače. Metju je izvadio novčanik smešeći se. - Samo nemoj da preteraš, inače će ti biti muka!

32


by voki

Kada se Dženi udaljila, nastala je neprijatna tišina. Prvi je prekinuo Metju. Pa, zar me nećete upoznati sa vašim prijateljem, Ajvori? Naravno - promucala je Ajvori. - Ovo je Rob Gart. On je Bekin brat. Živi na obližnjoj farmi. Metju je ispružio ruku i rukovao se sa Robom. Njegove plave oči kritički su ispitivale mladog farmera. - Lepo od vas što ste vodili računa o Dženi i Ajvori. Sada kad sam stigao, ja ču preuzeti brigu o njima dvema. Siguran sam da vi imate posla na vašoj farmi. Rob je s nevericom posmatrao Metjua Kendrejka. Ajvori je pomislila da će mu Rob nešto odgovoriti, ali Rob je ustuknuo i klimnuo glavom. - U pravu ste, imam posla. Do viđenja! Ajvori je osećala grižu savesti što je dozvolila da se Metju Kendrejk ovako ponaša prema Robu. Ali, ako je želela da bude iskrena, morala je da prizna da je Metju došao u pravom trenutku i spasao je iz nezgodne situacije. Nadam se da nisam prekinuo nešto važno - rekao je Metju ironično. Ajvori je stisnula zube i uzdržala se od oštrog odgovora. Jedino što ste prekinuli je moj slobodan dan. Imali ste nedelju dana da se provodite. Čuo sam da ste svaki dan išli na neke izlete sa Dženi. I sa vašim prijateljem, Robom Gartom, pretpostavljam. Rob je suviše zauzet da bi mi svaki dan pravio društvo. Osim toga, svi izleti sa Dženi bili su obrazovnog karaktera, gospodine Kendrejk - odgovorila je ljutite. Nemojte da se ljutite! Nemam ništa protiv vaših izleta. Prošli put sam bio ljut što ste ostavili Dženi sa nepoznatim ljudima. Ajvori je zaustila da kaže da Gartovi nisu nepoznati ljudi, ali umesto toga samo je promrmljala. - Idem da nađem Dženi. Te večeri Ajvori nije mogla da izbegne večeru sa Metjuom. Sišla je u trpezariju obučena u laku letnju haljinu i Metju je pogledao s odobravanjem. - Lepo vam stoje haljine. Ne znam zašto nosite farmerke. One su toliko neženstvene.

33


by voki

Ajvori je prkosno podigla glavu. - Volim farmerke jer su praktične. Sem toga, ja sam ovde nastavnica, a ne ukras. Mogli biste da budete i ukras, samo kad biste želeli rekao je Metju tiho. Ustao je i približio se Ajvori. Ajvori je zaustavila dah. Osetila je kako je obuzima napetost, kao i uvek kad bi joj se Metju približio. Vi ste... - počeo je Metju i upravo u tom trenutku je zazvonio telefon. Metju je nešto tiho progunđao i podigao slušalicu. - Pozovite gospođu Baras da posluži večeru - rekao je Ajvori. Kada su malo kasnije prešli na ukusno jelo, Metju je rekao. - Pozvani smo na zabavu. -Mi? Vi i ja. Bolje reći, Karla je pozvala mene, a Korin vas. Zabava je u nedelju uveče. Rekao sam da ćemo doći. * Došla je nedelja uveče. Ajvori je stajala ispred ogledala kritički posmatra- jući svoj lik. Pomislila je da je haljina koju je obukla suviše smela. Bila je to svilena bela haljina sa dubokim dekolteom i dopirala je do poda. S jedne strane imala je izrez koji je dosezao čak do butine. Baki se sigurno ne bi dopala, mislila je Ajvori. Onda je prkosno zabacila glavu. Sta je briga! Haljina joj izvanredno pristaje, a kad je već pozvana, pokazaće im svima ko je Ajvori! Ko je Meldram! Kada je sišla niz stepenice, Metju je odmerio od glave do pete i bilo je očigledno da mu se dopalo kako Ajvori izgleda. - Šteta samo što ste sakrili te lepe noge dugačkom haljinom bila je Metjuova jedina primedba. Ajvori se tajanstveno nasmešila. Ovoga puta Ajvori nije bilo neprijatno što je Metju prosto guta pogledom. To što mu se sviđa može samo da joj koristi, mislila je Ajvori. Kada su stigli du kuću Forsajtovih vrata im je otvorio vratar u svečanoj uni

34


by voki

formi. Iz kuće je dopirao zvuk muzike i Ajvori je ugledala mnoštvo razdraganog, elegantno obučenog sveta. Dok je Ajvori za momenat zastala gledajući oko sebe, iznenada se pojavila Karla, koja je uhvatila Metjua pod ruku. Zdravo, dragi, konačno si stigao! Vidim da si doveo i guvernantu. - Karla je uputila Ajvori neprijateljski pogled. Hajde sada sa mnom, a Korina ćemo poslati da zabavlja guvernantu. Ajvori je posmatrala Karlu i Metjua kako se udaljavaju i nestaju u masi sveta. Karla je na sebi imala ekstravagantni komplet od drečave, ružičaste svile, međutim, čak je i Ajvori morala da prizna daje Karli taj komplet izvrsno pristajao. Sledećeg trenutka prišao joj je Korin i obuhvatio je oko struka. Ajvori je pokušala da se izvuče iz Korinovog zagrljaja, ali on je nije puštao. Ajvori je slegla ramenima. Pa i Metju se izvrsno zabavljao sa Karlom, zašto se i ona ne bi zabavljala? Večera je bila odlična. Šampanjac se točio u neograničenim količinama. Uskoro je Ajvori počela da se smeška na svaku reč koju bi joj Korin uputio i sve joj je izgledalo jako zabavno. Ajvori nije ni znala kako se našla u kućici u bašti u Korinovom zagrljaju. Osetila je Korinove usne na svojima i njegove ruke kako je grle. Već sledećeg trenutka neko je odvukao dalje od Korina i strpao je u kola. Kao kroz maglu Ajvori je prepoznala Metjua čiji se strogi i namršteni profil jasno ocrtavao na mesečini. Ajvori nije znala zašto je Metju bio ljut i zašto je vodi kući. Onda je Metju pogledao i kao da čita njene misli promrmljao kroz zube. Ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da nisam naišao. Ajvori se pobunila smejući se. - Ja bih i sama zaustavila Korina. Nije bilo potrebno da intervenišete. Zaustavili biste ga! Smem li da pitam kako? Pa, pijani ste! Ajvori je počela nekontrolisano da se smeje. Šta se to dešava s ovim svetom? Svi su poludeli! Svi su tako smešni!

35


by voki

Ajvori nije prestala da se smeje ni kad su stigli do „Hedli hola“ i kad je Metju izvukao iz kola. Do đavola, šta je tako smešno? - upitao je Metju ljutito. Vi ste smešni! Metju je u početku posmatrao ozbiljno, a onda je naglo zagrlio i privukao sebi. - Ajvori - prošaputao je glasom promuklim od strasti. Ajvori je ispružila ruke i zagrlila ga. Koliko je samo čekala da je zagrli i da je priljubi uz sebe! Kad je osetila Metjuove usne na svom vratu, Ajvori je tiho uzdahnula i podigla glavu nudeći mu svoje usne. Činilo joj se da lepši poljubac nije dobila u celom životu. Iznenada Metju je odgurnuo od sebe. Pogledao je u Ajvorine molećive oči koje su ga molile da je ne pušta. Hvala na pozivu - rekao je Metju hladno. - Prihvatio bih vrlo rado da ste trezni. Ajvori se u momentu pribrala. Shvatila je da je pijana i da je molila Metjua da vodi ljubav s njom. Poželela je da propadne u zemlju od sramote. Ne okrećući se, Ajvori je potrčala u svoju sobu i brzo stala pod hladan tuš. Mrzim ga! Mrzim ga! - vikala je Ajvori bespomoćno dok su joj se niz lice slivale suze. * Celog sledećeg dana Ajvori je ostala u svojoj sobi. Rekla je da se ne oseća dobro i Dženi je dobila slobodan dan. Gospođa Bams je došla da je obiđe. Kad je videla Ajvori tako mamurnu, domaćica se nasmejala. - Malo ste preterali sinoć, zar ne? Ali ne treba da brinete, svakom od nas potrebno je da se malo opusti. Ajvori je bilo drago što gospođa Barns nije mogla ni da pretpostavi koliko se ona opustila. Stresla se od stida kad se setila svog sinoćnog ponašanja.

36


by voki

Kad je došlo veče, Ajvori više nije mogla da izdrži u sobi. S mukom se obukla i polako sišla dole. Metju je sedeo u svojoj radnoj sobi i pio čaj. Nije mogao da sakrije iznenađenje kad je video Ajvori. Zašto niste u svojoj sobi? Treba da se odmarate! Ne mogu više da ležim. Hoćete li nešto da popijete? - ponudio je Metju. Ajvori je napravila grimasu i osmehnula se gorko. - Dok sam živa neću okusiti alkohol! Ali, moram da razgovaram s vama. Da? - Metju je upitno podigao obrve. Želela bih da dam otkaz. Stvarno? A zašto? - Mada je Metjuov glas bio potpuno miran, oko usana mu je zaigrao osmeh. Vi to vrlo dobro znate! Posle prošle noći... Metju je odmahnuo rakom. - Prošle noći ste bili pijani! A ni ja baš nisam bio trezan. To ćemo zaboraviti i ponašaćemo se kao da se ništa nije dogodilo. Ne možete sada otići. Dženi vas je prihvatila i zavolela. Zar biste mogli tek tako da je ostavite? Dženi bi isto tako bilo lepo i u školi! Metju je odmahnuo glavom. – Dženi još nije zrela za školu. Mi smo se složili da napravimo tromesečnu probu mog rada sa vašom ćerkom. Kao što vidite, to baš nije uspelo. Osim toga - promrmljala je Ajvori ne znajući kako da se izvuče - ja se udajem! Stvarno? - upitao je Metju mirno. I sami znate da nas ne možete napustiti. Ali, kao mojoj ženi to vam neće ni pasti na pamet. Molim? - jedva je promucala. Kada se udate za mene, bićete moja žena. Ajvori je osetila kako joj izmiče tlo pod nogama. Da Metju nije priskočio i pridržao je, Ajvori bi pala na pod. Metjuova žena! Ona, Ajvori. Mislim da znate koliko mi se dopadate, Ajvori nastavio je Metju tiho. - Dobro razmislite... bili biste žena

37


by voki

bogatog čoveka i vlasnica „Hedli hola“. Postali biste majka devojčice koja vas voli. A Karla? - promucala je Ajvori. Karla nije po mom ukusu. Osim toga ona je lakoma i rasipna. Meni se dopadaju žene koje su štedljive kao vi. Naravno, imali biste dovoljno novca i nakita što i priliči vašem položaju. Ajvori se i dalje vrtelo u glavi. Sve ovo zvučalo je divno, ali... - Ne možemo se tek tako venčati! - uzviknula je vatreno. Metju se namrštio. - Ja ne priznajem ljubav! Ne očekujte od mene nikakve vatrene izjave, jer ja nisam sposoban da osećam ljubav! Ajvori je u prvi mah bila uplašena Metjuovim glasom, a onda je shvatila da je njegovo ponašanje sasvim normalna reakcija za čoveka koji je pre svega nekoliko meseci izgubio ženu. Mislim da je čista besmislica udati se za nekog samo zato što vam zatreperi srce čim ga vidite. Život u oblacima je čista glupost. - Metju se ironično nasmešio. - Da li vi tvrdite da ste bezgranično zaljubljeni u vašeg mladog farmera? Rob je dobar čovek. On je ljubazan i pošten... Toliko da je dosadan - završio je Metju njene misli. Rob me voli! - uzviknula je prkosno. Opet ta grandiozna reč „ljubav“ - Metjuov glas bio je podrugljiv. - Pre nego što nastavite da pričate gluposti, bolje idite na spavanje i dobro razmislite o mojoj ponudi. Reći ćete mi sutra vaš odgovor. Ajvori se cele noći prevrtala razmišljajući o Metjuovoj prosidbi. Metjuova žena! Gospodarica „Hedli hola“! Zar nije to ono što je priželjkivala? Ajvori više nije znala šta da misli. Plašila se tog čudnog i nedokučivog čoveka. Na momente, Metju je bio sasvim normalan mlad čovek, a ponekad je njegov vatreni temperament plašio. Tek pred zoru Ajvori je utonula u nemiran san. Činilo joj se daje tek zaspala kad se začuo jedan glas i nečije ruke su joj se obavile oko vrata.

38


by voki

Oh, Ajvori, Ajvori, ustani! - vikala je Dženi. - Zar to nije divno! Dženi! - promrmljala je Ajvori pospano, pokušavajući da otvori oči. - Zašto si srećna? Zato što ćeš ti biti moja nova mama! Dženi je ponovo zagrlila Ajvori. - Rekao mi je tata. Toliko se radujem! Ajvori nije mogla da veruje svojim ušima. Kako se Metju usudio da saopšti Dženi da će se njih dvoje venčati kad ona nije rekla da pristaje. Idem da kažem gospođi Barns srećne vesti. Mogu li da dobijem novu roza haljinu za venčanje? Oduvek sam želela da imam roza haljinu. - S tim recima Dženi je odskakutala iz sobe. Bila je presrećna. Ajvori se na brzinu obukla i požurila u trpezariju da što pre nađe Metjua. Metju je sedeo za radnim stolom i pisao. Ajvori je pobesnela kad gaje videla tako mirnog i staloženog. Zalupila je vrata nadajući se da će ga bar malo uznemiriti. Opet si obukla te proklete farmerke - bio je Metjuov jedini komentar. Nosiću štagod mi se sviđa! - odbrusila je. - Zašto si rekao Dženi da ću ja biti njena nova mama? Otkud znaš da ću se udati za tebe? Metju je sa smeškom posmatrao njeno natmureno lice. - Da nisam rekao Dženi, ko zna koliko dugo bi se predomišljala. Ovako, naše venčanje je sad svršena stvar. Ajvori je ostala bez reči. - Svršena stvar!? A ko ti kaže da ja želim da se udam za tebe? Metju je ustao i krenuo prema Ajvori. Znam koliko ti je stalo do Dženi. Nećeš se usuditi da uništiše njene snove. A sada, hoćemo li nastaviti da vičemo jedno na drugo ili ćemo razgovarati kao civilizovani ljudi? Ajvori se ugrizla za usnu. Njen san će se ispuniti. Postaće gospodarica „Hedli hola“. - U redu - odgovorila je Ajvori mimo. - Pristajem da se udam za tebe, ali znaj da će to biti samo na papira. Pristajem samo zbog Dženi i zbog toga što ću -

39


by voki

postati vlasnica „Hedli hola“. Ali, to je sve, Metju. Samo brak na papiru. Je li ti jasno? Metju nije odgovorio ništa samo je nastavio da joj se približva. Kad je stigao do Ajvori, obuhvatio je oko struka i podigao je njenu glavu. Spustio je svoje usne na njene i Ajvori je i protiv svoje volje osetila kako uživa u strasnom poljupcu. Iznenada Metju je pustio i značajno pogledao. - Slažem se, Ajvori. Naš brak postojaće samo na papiru, ali videćemo ko će izdržati duže i da li imaš tako čvrstu volju kao što kažeš. Ajvori je bila ljuta što je izgubila kontrolu čim je Metju poljubio i prkosno je podigla pogled. - Videćemo. Ali, ja ću izdržati duže nego ti, u to budi siguran! Metju se samo nasmejao. - Kako ti kažeš, draga moja. A sada idi kod gospođe Barns i zamoli je da nam skuva kafu. Idi sam! - viknula je Ajvori. U redu. Učiniću sve samo da moja verenica bude zadovoljna. Kada je Metju izašao iz sobe, Ajvori je odahnula. Kakav nemoguć čovek! Kakav zapovednički ton! Samo jedan Kendrejk je u stanju tako da se ponaša! Ali neka, mislila je Ajvori zadovoljno. Videćemo ko će se poslednji smejati! Ako misli da ću voditi ljubav s njim, grdno se prevario! * Ajvori se trudila da ne pokaže svoja prava osećanja. Svi u kući bili su srećni. Dženi je stalno trčala unaokolo i pevušila. Metju se samo smeškao, a gospođa Bams se kretala ozarenog lica. Bilo je krajnje vreme da se gospodin Kendrejk odluči na venčanje - rekla je domaćica. - Šteta bi bilo da tako nežan čovek ne usreći srce neke žene. Ajvori nije bila tako sigurna da je Metju nežan čovek, a pogotovo nije verovala da će usrećiti njeno srce. Želela je da

40


by voki

može da kaže gospođi Barns da se Metju ženi s njom samo zato što mu se ona sviđa fizički. Jedino što je brinulo Ajvori, bio je Rob. Nije znala kako će mu objasniti svoju udaju za Metjua. Bilo šta da kaže, Rob će biti povređen. Ajvori je želela da mu što pre saopšti vesti o venčanju, ali plašila se da će Rob pokušati da je odgovori. Nekoliko dana kasnije, Metju i Ajvori večerali su zajedno kao i obično. Posle večere, Metju je izvadio kutijicu ukrašenu trakom i pružio je Ajvori. Ovo je za tebe - rekao je jednostavno. Ajvori je oprezno uzela kutijicu i okrenula je sa svih strana. - Šta je ovo? -upitala je sumnjičavo. Mislim da je običaj da verenik kupi svojoj verenici verenički prsten. - Metjuov glas bio je miran. - Već sam ti rekao da nećeš oskudevati ni u čemu. Bićeš žena bogatog čoveka, Ajvori. To znaš i sama. - Metju je pogledao pravo u oči. Ajvori se ironično nasmešila. – Misliš li da sam lovac na tvoje bogatstvo? Ne bih se začudio i da jesi. - Metju je slegnuo ramenima. Ajvori se nasmejala pomalo gorko. - Imaš potpuno pogrešno mišljenje o meni. Ne interesuje me tvoj novac. To zapamti! Nemoj da se uzrujavaš, Ajvori. Cenim snalažljive devojke. Bez obzira zašto si došla ovamo, osvojila si moje srce. Oduvek sam voleo lepe žene, lepe slike i dobra vina. Ne sumnjam u tvoj ukus. Slike sam već videla, vino sam probala, samo nisam videla sve te žene o kojima govoriš. Gde si ih sakrio? Ako misliš da ću ti priznati koliko sam imao devojaka pre tebe, varaš se. A koliko si ti muških srca slomila do sada? Na stotine. Ali, žao mi je samo Roba Barta. - Ajvori je zaćutala i nastavila posle kraće pauze. - Mislim da mu dugujem objašnjenje. Moraću da odem kod njega što pre i kažem mu da se udajem za tebe.

41


by voki

Nema potrebe - odgovorio je Metju. Već sam mu rekao da se udaješ za mene. Čak sam ga pozvao na venčanje. Kako je Rob reagovao? - Ajvori je bila užasnuta što je Metju bio na farmi i što je on bio taj koji je saopštio Robu neprijatnu vest. Kako je samo mogao? Začudo, rekao bih sasvim dobro. Čak me je upoznao i sa svojom majkom. Gospođa Gart je veoma ljubazna žena i nije imala ništa protiv da pričuva Dženi dok smo na medenom mesecu. Metju, kako si mogao? Tvoja arogancija me ostavlja bez reči. Ti zaboravljaš da su Gartovi moji prijatelji. Trebalo je da im ja kažem da se udajem... Taman posla! Da ideš kod svog bivšeg momka! Zapamti, Ajvori, kad se udaš za mene, postaješ moja i samo moja. A ja se ne odričem onog što je moje. Ajvori je nesvesno zadrhtala na te Metjuove reči. Njegove plave oči prosto su je hipnotisale i kao da su je terale na poslušnost. Ajvori je osećala strah, strah od ovog opasnog čoveka koji je gledao tako posednički, strah od svog budućeg muža. -

* Veče pre venčanja Ajvori je najviše od svega želela da se povuče u svoju sobu, ali Metju je pozvao na večeru njihove buduće kumove, bračni par Dramonds. Mada su Dramondsovi bili prijatni ljudi, Ajvori je bila umorna, jer je morala da se pretvara da je zaljubljena u Metjua, inače bi ovi prijatni ljudi shvatili da nešto nije u redu. Dramondsovi su konačno otišli i Ajvori se povukla u samoću svoje sobe. Želela je da što pre prođe ova noć i sutrašnje venčanje, a kad postane Metjuova žena više neće razmišljati da li postupa dobro ili ne. Ajvori je probudilo kucanje na vratima. Gospođa Barns je ušla u sobu i poželela joj sreću.

42


by voki

Ajvori je pogledala na sat i zaključila da joj je ostalo veoma malo vremena da se obuče. Nije kupila klasičnu venčanicu, već lep dvodelni komplet koji će moći da nosi i u drugim prilikama. Zar Metju nije rekao da voli štedljive žene? U tom trenutku, Dženi je uletela u sobu obučena u ružičastu haljinu kakvu je „oduvek želela da ima“. - Ajvori, požuri! - vikala je devojčica uzbuđeno. - Svi te čekaju! Nemoj da zakasnimo! Ajvori je bila dirnuta Dženinom iskrenom radošću. Ako ni zbog čega drugog, njena udaja će usrećiti Metjuovu ćerku. Ajvori je sišla u predvorje držeći Dženi za ruku. Krenula je prema kolima u kojima je čekao Metju. Ajvori se činilo da su suviše brzo stigli kod matičara i da je cela ceremonija prošla suviše brzo. Nije se ni snašla, a već je bila Metjuova supruga. Kada ih je matičar proglasio mužem i ženom, Metju je prineo svoje hladne usne Ajvorinim i formalno je poljubio, bez ikakvih osećanja. Gotovo je, pomislila je Ajvori. Više nema povratka.

VI Kada su se lepo ukrašena kola zaustavila ispred „Hedli hola“, Metju je otvorio vrata Ajvori. Čim je ona izašla, Metju je čvrsto uhvatio oko struka i podigao. Ajvori je skoro vrisnula od iznenađenja. Tek kada je Metju poneo prema vratima kuće, Ajvori je shvatila da Metju hoće da je prenese preko praga. - Metju... nema potrebe promucala je. Tišina. Hoću da sve uradimo po protokolu. Zagrli me oko vrata. Ajvori ga je poslušno zagrlila. Pogledala ga je i poželela da ga poljubi. Umes- to toga Ajvori je samo rekla. - Nisam znala da si tako romantičan.

43


by voki

Metju je ćutao i hladno gledao napred. Uneo je u kuću i polako spustio na pod. A sada poljubac - rekao je. Kako vi kažete, gospodaru - pod- smehnula se Ajvori i ponudila mu svoje usne. Ovoga puta Metjuov poljubac bio je strastven. Ajvori je i protiv svoje volje osetila kako se sve više privija uz njega i kako želi da ovaj poljubac potraje zau- vek. Tek kad je Melju blago odvojio od sebe, Ajvori je primetila da nisu sami. Svi prisutni su čestitali mladencima i poželeli im mnogo sreće. Ajvori nije slušala zdravice u svoju i Metjuovu čast. Sve vreme bila je zamišljena i svesna da je Rob tu i da se sigurno oseća veoma neprijatno. Ajvori je naterala sebe da ode do Roba. - Hvala ti na čestitci, Robe. Rob je pocrveneo i izbegao Ajvorin pogled. - Oh, nije to ništa. Želeo sam da ti kažem da se ne ljutim i da bih želeo da i dalje ostanemo prijatelji. Ajvori, ako ti ikada zatreba moja pomoć, odmah mi se obrati. Hoću, Robe. - Ajvori je bila dirnuta Robovom nesebičnošću. Dala bi sve samo da nije morala ovako da ga povredi. A sada moram da idem - nastavio je Rob utučeno. - Na farmi me čeka dosta posla. Pa... verovatno ćemo se videti. Zdravo i srećno. Ubrzo su se razišli i ostali. Ajvori je odahnula i sela na stolicu. Bila je sasvim iscrpljena. Nemamo vremena za odmor, Ajvori - upozorio je Metju. - Čeka nas dug put. Mada je Ajvori bila veoma radoznala, Metju nije hteo da joj kaže gde će provesti medeni mesec. Ajvori se brzo spakovala. PozdraviH su se sa Bamsovima i krenuli, po Ajvorinom mišljenju na put u nepoznato. Ajvori je pogledala Metjuov pravilan profil. Na njegovom licu nisu se videli tragovi umora. Ajvori je, opet, osećala kako je boli svaka kost od dugog sede- nja u kolima. - Kuda mi u stvari idemo?

44


by voki

Metju je upitno pogleda. - Da nisi umorna? Izvini, zamislio sam se i potpuno sam zaboravio da bi trebalo malo da se odmorimo. Ubrzo je Metju zaustavio kola ispred jednog restorana. Dok su pili kafu, Metju je proučavao mapu. - Strpi se još malo i videćeš kuda te vodim - bio je njegov šturi odgovor. - Hajdemo - rekao je posle izvesnog vremena. Ajvori je primetila da putuju stalno na sever. Predeo se menjao sve više i prostrane ravnice zamenile su šume. Vazduh je bio sve svežiji. Ajvori je mučila radoznalost. Metju, nisam znala da ovde ima hotela - kazala je Ajvori kada je Metju malo kasnije skrenuo sa autoputa na mali, sporedan put. A ko ti je rekao da idemo u hotel? Pa, kuda onda idemo? Uskoro ćeš videti. Konačno, Metju je zaustavio auto ispred jedne niske zgrade, napravljene od sivog kamena koji je bio karakterističan za ovaj kraj. - Stigli smo - izjavio je i izašao iz kola ne čekajući Ajvorinu reakciju. Ajvori je bila potpuno zbunjena. Kakva li je ovo kuća? Zašto je Metju doveo ovde? Ajvori je polako izašla iz kola i pošla za Metjuom u kuću. Bila je prijatno iznenađena unutrašnjošću kuće. Kuća je bila daleko manja od „Hedli hola“, ali iz nje je zračila neka prijatna i intimna atmosfera. Metju je prišao frižideru i otvorio ga. Frižider je bio pun. Nadam se da znaš da kuvaš - rekao je Metju i pogledao je pomalo ironično. - Uskoro ćemo saznati. Ti prioni na spremanje večere, a ja ću odneti kofere u sobu. - Metju je krenuo i zastao. - Nemoj da praviš ništa komplikovano. Jako sam gladan i želeo bih da večeram što pre. Ajvori nije bilo pravo što joj Metju naređuje šta da radi, ali pošto je i sama bila gladna, odlučila je da napravi nešto veoma jednostavno. Iznenadilo je što je u frižideru našla već

45


by voki

poluspremljena jela, kao daje neko sve pripremio za njih dvoje. Čija je ovo kuća? - upitala je Metjua kad se vratio u kuhinju. Pa, naša - odgovorio je Metju iznenađen što to Ajvori uopšte pita. - Ovo je bilo omiljeno utočište mog strica. O kući se, inače, brine gospođa Viler. Ona je i pripremila svu tu hranu koju si videla u frižideru. A kad smo već kod hrane, da li je večera gotova? Samo još malo. Biće gotovo za nekoliko minuta. Ti si stvarno gladan. Dok je čekala da večera bude gotova, Ajvori je otišla u sobu da obuče nešto praktičnije. Bila je iznenađena kad je videla da je Metju raspakovao i njene stvari. A onda je Ajvori zastala kao ukopana. Na krevetu je stajao komplet koji se sastojao od prozirne, minijaturne spavaćice i noćnog ogrtača u istom tonu. Ajvori je nesvesno pocrvenela i zagledala se u komplet. Je li Metju želeo da ona ovo obuče dok budu večerali? Onda je obuzeo bes. Zašto bi udovoljila njegovoj želji? Nisam ja njegova igračka, pomislila je Ajvori i zgrabila tanku spavaćicu. Smotala je i ubacila u ormar. Umesto toga obukla je svoje farmerke i udobnu bluzu. Kada se vratila u kuhinju Metjuovo lice se smračilo. - Zašto si obukla te farmerke kad znaš da ih ne volim? Zar nisi videla moj venčani poklon? Ajvori je napravila naivan izraz lica. Oh, to je bio tvoj venčani poklon? Nisam znala. - Ajvori je ustuknula kad je videla opasan sjaj u njegovim očima. On je jedva suzdržavao bes. Komplet je stvarno lep, ali nije pogodan za sedenje u kuhinji. Kada je Ajvori stavila jelo na sto, Metju je napravio grimasu. - Sva sreća što imamo gospođu Bams u „Hedli holu“. Sam si želeo nešto jednostavno - odvratila je Ajvori.

46


by voki

Dok su večerali vladala je tišina. Svako je bio zaokupljen svojim mislima. Ajvori nije mogla da jede, jer je razmišljala o predstojećoj noći. Samim tim što joj je poklonio provokativnu spavaćicu, Ajvori je bila jasna njegova želja. Ako nisi gladna, zašto ne odeš u krevet? - upitao je Metju, gledajući ka ko se Ajvori igra sa hranom. - Sigurno si umorna. Jesam - odgovorila je i zahvalno ga pogledala. Brzo je ustala i otišla u sobu. Kada je ušla u sobu, Ajvori je poželela da se zaključa. Nije videla drugi način na koji bi mogla da spreči Metjua da uđe unutra. Ali, u bravi nje bilo ključa. Ajvori je uzdahnula i sela na krevet. Nije znala šta da radi. Uopšte nije bila pospana, ali ako je Metju zatekne budnu, misliće da ga ona čeka. Zato se brzo zavukla pod pokrivač. Kroz prozor je dopirala srebmasta mesečina, a negde u daljini čulo se blejanje ovaca. Ajvori je neko vrema slušala zvuke na koje nije navikla, a onda je neosetno počeo daje hvata san. Iznenada, Ajvori se trgla iz sna. Sa zaprepašćenjem je primetila da umesto meseca, napolju sada sija sunce. Svanuo je novi dan. Sve je bilo netaknuto. Metju uopšte nije došao da spava! Ajvori je u prvi mah pomislila da je Metju otišao iz kuće, ali „mercedes“ je stajao parkiran na istom onom mestu gde i juče. U tom momentu začuo se neki šum i vrata su se otvorila. U sobu je ušao Metju sa osmehom na licu, noseći kafu. Dobro jutro, Ajvori - rekao je. - Mislio sam da ćeš prespavati celo prepodne. Ja sam odavno ustao i već sam bio u šetnji. Sada ću pripremiti doručak. Šta bi želela? -Ja... ovaj... nije potrebno da ti pripremaš doručak. Sad ću se ja obući i... Ali, Metju je odmahnuo rukom. - Sasvim sam sposoban da sam pripremim doručak. Da li si gladna? Pa, baš i nisam. Za mene samo tost. U redu, Ajvori. Obuci se i dođi u kuhinju. - S tim recima, Metju je izašao iz sobe.

47


by voki

Ajvori nije mogla da dođe sebi. Šta sve ovo treba da znači? Zašto Metju nije došao da spava prethodne noći? Ajvori je obuzela neobjašnjiva tuga. Mada nije želela da prizna bila je razočarana što je noć provela sama. Onda se odjednom setila Metjuovih reči: „Videćemo koliko dugo ćeš izdržati u braku koji je samo na papiru. Videćemo da li je tačno da možeš da izdržiš bez fizičke ljubavi kako tvrdiš.“ To je bilo to. Metju želi da ona napravi prvi korak. E, pa neka čeka, pomislila je Ajvori prkosno. * „Rat“ između Ajvori i Metjua se nastavio. Prošlo je već pet dana, a da se Metju nije pojavio u spavaćoj sobi. Ni Ajvori, ni Metju nisu spominjali noći koje su provodili odvojeno, ali napetost između njih je rasla. Šestog dana Metju je rano ustao i otišao u selo da iznajmi konje. Zadržao se mnogo duže nego što je Ajvori očekivala i već je počelo da se bliži vreme ručku, a njega još nije bilo. Ajvori nije volela da bude sama i nije mogla da se smiri na jednom mestu. Zašto ne bih otišla u šetnju, pomislila je. Dan je bio divan. Sunce je već nekoliko dana neprestano sijalo i sve je bilo zeleno. Čuo se cvrkut ptica i Ajvori je sa zadovoljstvom izašla iz kuće. Krenula je preko livade. Šetnja joj je baš prijala. Međutim, njeno raspoloženje nije odgovaralo vedrom danu. Pomisao na sledećih nekoliko dana koje treba da provede na ovom usamljenom mestu sa Metjuom dovodila je do očajanja. Zašto je Metju tako neosetljiv i tvrdoglav? Kad bi je bar slagao i rekao da je voli. I laži bi bile bolje od ove neprijateljske atmosfere koja je vladala u kući. Ajvori je u očajanju sela na travu i zagnjurila glavu u ruke. Grčeviti jecaji potresli su njeno telo. Da je znala koliko će biti nesrećna, sigurno joj ne bi palo na pamet da prihvati Metjuovu bračnu ponudu.

48


by voki

Ajvori ni sama nije znala koliko je dugo tako sedela na travi. Oštar nalet vet- ra naterao je da podigne glavu i ona je sa zaprepašćenjem primetila da se vreme potpuno promenilo. Umesto vedrog neba, teški i tmurni oblaci nadneli su se nad nju. Najgore je bilo to što se pojavila magla koja je svake sekunde bivala sve gušća. Ajvori je brzo ustala i krenula prema kući. Hodala je i hodala, ali od kuće ni traga. Zastala je i zagledala se ispred sebe. Bila je na kraju neke livade, a ispred nje sada je bila močvara. Ajvori je osetila kako je obuzima strah. Bila je izgubljena u ovom kraju koji je bio poznat po gustim maglama i močvarama koje se protežu kilometrima. Ajvori se okrenula i pošla u suprotnom pravcu, ali posle nekoliko minuta opet je naišla na močvaru. Sada je već počela da je obuzima panika. Šta da radi? Kuda da krene? Kad bi bar Metju bio tu! Iznenada, Ajvori je začula neki glas koji je uzvikivao njeno ime. Spotičući se, Ajvori je potrčala u pravcu iz koga je dolazio glas. Kada je već pomislila da će pasti od umora, osetila je dve čvrste ruke koje su je podigle u naručje. Oh, Metju - prošaputala je Ajvori drhteći od hladnoće. Metju je još čvršće stegao i zabrinuto je pogledao. - Zašto si pošla u šetnju po ovakvom vremenu? Kad sam ja krenula... bilo je lepo... Ajvori nije imala snage da odgovori. Metju je ubrzao korak. Napolju je sada počela da pada i sitna kiša koja je prodirala skoro do kostiju. Ajvori se činilo da nikada neće stići do kuće. Konačno, posle hodanja, koje je trajalo satima, ili se njoj tako činilo, Metju je spustio pored kamina u kom je gorela vatra. Ajvori je obuzela prijatna toplina i zahvalno je pogledala Metjua koji je bio nagnut nad nju. Moraš skinuti sve ove mokre stvari - rekao je Metju zabrinuto. - Ne bih že- leo da se razboliš - nežno je spustio Ajvori na kauč i otišao u kupatilo. Za nekoliko trenutaka se vratio noseći u ruci svoj bademantil. Bez i jedne reči, počeo je

49


by voki

da skida mokru odeću sa Ajvori. Ajvori se nije bunila čak ni kad je Metju skinuo sa nje i poslednju stvar. Onda je brzo umotao u svoj bademantil i legao pored nje. Ajvori - prošaputao je Metju nežno. Pomilovao je po kosi i prešao prstima preko njenog lica. Onda je Metjuovim telom prošao drhtaj i Ajvori je videla kako se njegove usne primiču njenima. Zatvorila je oči i prepustila se zanosu koji je izbijao iz Metjuovih poljubaca. Ajvori nije protestovala ni kad je Metju smaknuo bademantil sa njenih ramena, niti se pobunila kad je skinuo svoju odeću. Već odavno je čeznula da oseti njegove snažne ruke na svom telu. Ajvori je tiho uzdahnula kada je Metju privukao sebi. Bila je potpuno spremna da mu se preda i da mu pokloni svu svoju ljubav. Ubrzo su Ajvori i Metju utonuli u svet u kom su postojali samo oni i više nije bilo ništa važno osim njihove ljubavi. Dok su malo kasnije ležali opušteni i zagrljeni, Metju je pogledao Ajvori čudno i rekao promuklim i grubim glasom. Ti si pobedila, Ajvori! Ajvori je prebledela. - Metju, nemoj tako da govoriš! Ovo nije bio rat u kom bih ja pobedila! Na Metjuovom licu se pojavio ciničan osmeh. - Stvarno? A ja bih rekao da smo objavili rat onog momenta kad smo stali pred matičara. I, eto, ja sam bio taj koji nije mogao da odoli tvojim čarima. Ajvori je nežno pogledala Metjua. - Metju, ja te volim rekla je jednostavno. Metjuovo telo se ukočilo. - Nema potrebe da lažeš. Ali, ja ne lažem! Pre nego što je Ajvori mogla da se snađe, Metju je ustao sa kauča, a na licu mu se pojavio izraz mržnje. - Već sam ti jednom rekao da mi ne spominješ reč ljubav! Ljubav samo čini čoveka ranjivim! Ali, nemoj da se zavaravaš. Ti mene, u stvari, ne voliš, samo si bila zadovoljna kako smo vodili ljubav. Nema ničeg lošeg ako se ljudi slažu u fizičkom

50


by voki

pogledu, ali molim te poštedi me bilo kakvih vatrenih izjava ljubavi. Niti mi je potrebna tvoja ljubav, niti je želim! Ajvori se osetila poniženom i iskoriš- ćenom, kao stvar koja se želi samo dok se ne dobije. - Kakva li je bila žena koja je od tebe načinila tako ogorčenog i ciničnog čoveka? - upitala je Ajvori tiho. Napravila je od mene najveću budalu! - uzviknuo je ogorčeno. Ti misliš da sam ja kao i ona? Da ću i ja napraviti budalu od tebe? Neću ti pružiti tu priliku - Metju je odmerio Ajvori. Bilo bi bolje da malo odspavaš. Loše izgledaš! Ajvori je zatvorila oči. Njegove reči zabole su se u njeno srce kao nož. Ajvori nije mogla da shvati kako Metju može tako da je povredi kad su do pre nekoliko minuta ležali sjedinjeni u najlepšem zagrljaju. Kako samo može da bude tako surov? Oh, idi već jednom! - povikao je Metju i okrenuo se prema zidu. Ajvori je polako ustala i ćutke krenula prema vratima. Onda, ne mogavši da izdrži, upitala je Metjua jedva čujnim glasom. - Ko je bila ta žena što te je tako upropastila? Mislim da imam prava da znam - Ajvori je s mukom zadržavala suze i samo joj ponos nije dozvoljavao da pokaže Metju koliko je povređio. To je bila žena kojom sam se oženio dok sam bio mlad i glup, pre devet godina. Dženina majka? Upravo tako. Dženina majka - kada se Melju ponovo okrenuo prema Ajvori lice mu je bilo izobličeno od prezira i mržnje. - A sada kreni. Nemam nameru da razgovaram o tome ni sa kim, a kamoli s tobom! Ajvori je stajala pored vrata, nemajući snage da krene. Više joj nije bilo važno što će Metju videti njene suze. - Žao mi je. Beži od mene! Ne treba mi tvoje sažaljenje!

51


by voki

Ajvori je brzo zatvorila vrata za sobom i povukla se u svoju sobu. Legla je u krevet drhteći, dok su joj se niz obraze slivale suze. Ponudila je Metjuu svoju ljubav i svoje telo. Njemu je očigledno bilo potrebno samo njeno telo. Ljubav je morala da zadrži za sebe. Iscrpljena, Ajvori je utonula u dubok san prepun košmara. Kada se konačno probudila, osećala se umornijom nego pre spavanja. Ajvori je pogledala na sat i zaključila da je vreme da pripremi večeru. Ali, kada je sišla u kuhinju, Metju nije bio tamo. Ajvori je zbunjeno pogledala oko sebe i onda je na stolu primetila kutijicu i pismo. Prvo je otvorila kutiju i zastao joj je dah. Unutra se nalazila prekrasna dijamantska ogrlica koja je bila u skladu sa vereničkim prstenom koji joj je Metju poklonio kad je zaprosio. Znači, ipak nije ravnodušan - prošaputala je Ajvori osećajući kako je obuzima radost. Onda je radoznalo otvorila pismo. U pismu je bilo samo nekoliko rečenica: „Telegram od Harija Dramonda da se hitno vratim kući. Tebi ostavljam kola da se vratiš kući, ako želiš. Zao mi je. Metju.“ Ajvori je nekoliko puta pročitala pismo pre nego što je shvatila šta se dogodilo. Metju je otišao i jednostavno je ostavio. Sasvim samu. Ajvori je s neve- ricom odmahnula glavom. Zar Metju misli da može tek tako daje ostavi i ode kad mu padne na pamet? Šta treba da znači ta ogrlica? Poklon koji će joj pružiti nadu da će se Metju vratiti kad mu se prohte! Kako se samo usudio da je ostavi! Ajvori je uzela ogrlicu i besno je bacila u jednu od fioka u stolu. Ne trebaju joj Metjuovi pokloni. Treba joj njegova ljubav! Čim svane, sešće u kola i vratiće se kući u „Hedli hol“. * Dok se vozila prema „Hedli holu“, Ajvori je razmišljala o Metjuu. Za ovih nekoliko dana, koliko je trajao njihov medeni mesec, zaboravila je da je i Metju jedan od omrznutih Kendrejka i da je Meljuov ujak doveo njenog dedu do

52


by voki

prosjačkog štapa. Ajvori je čvrsto odlučila da dokaže istinu koju Metju nije znao ili se pravio da ne zna. Svi će saznati da su Kendrejkovi varalice! Ajvori je bila srećna kad je najzad stigla u „Hedli hol“. Vozila je ceo dan i bila je strašno umorna. U kući nije bilo nikog. Ajvori je bila potpuno sama. Samoća joj je prijala. Dok je raspakivala svoje stvari, iznenada se začuo telefon. Ajvori je zastala iznenađena. Ko li bi to mogao da bude? Niko nije znao da se vratila. Telefon je neprekidno zvonio, kao da je nekom baš stalo da je nađe. Pa, to bi mogao da bude Metju, odjednom je pomislila Ajvori. Možda hoće da se izvini za svoje nedolično ponašanje. I Ajvori je potrčala prema telefonu, osećajući kako joj srce sve jače kuca. Taman kad je htela da podigne slušalicu, telefon je prestao da zvoni. Razočarana, Ajvori se polako vratila u svoju sobu. Svanulo je sveže i oblačno jutro i Ajvori je veoma rano krenula na farmu Gartovih, po Dženi. Šetnja joj je prijala više nego što je mislila i Ajvori je iznenađeno zaključila da se zaželela ovog dobro poznatog mesta i ljudi. Dok se približavala glavnoj zgradi, Ajvori je primetila Roba koji je posmatrao iznenađeno. Otkud ti, Ajvori? - upitao je Rob. Moj muž je morao zbog posla ranije da se vrati. - Ajvori se trudila da joj glas zvuči mirno da Rob ne bi primetio da nešto nije u redu. Ali, Roba nije mogla prevariti. - Zar nešto nije u redu, Ajvori? Da se nisi već pokajala što si se udala za Metjua Kendrejka? Sve je u redu, Robe - slagala je. - Nije mi bilo prijatno što je morao da se vrati, ali šta se tu može? A kakav je to posao koji je tako hitan?

53


by voki

Ne znam. U stvari, ja sam spavala i kada sam se probudila, našla sam na stolu poruku da je Metju otišao. I tako sam se ja sama vratila. Ostavio ti je kola? Da, zar to nije lepo od njega? Međutim, Robovo lice je bilo namršteno. On se pronicljivo zagledao u Ajvori. - Zašto si se udala za Metjua? Mislio sam da si se zaljubila u njega, ali na prijemu posle venčanja, shvatio sam da je u pitanju nešto drugo. Ne shvatam šta hoćeš da kažeš, Robe - Ajvori se trudila da sačuva hlad- nokrvnost, ali je shvatila da je Rob na dobrom putu da otkrije istinu. Da nisi možda...? - Rob je pogledao Ajvorin vitki struk. Ajvori je oblilo rumenilo. - Ne, nisam u drugom stanju, Robe. Za koga ti mene smatraš? Uostalom došla sam da povedeni Dženi kući, a ne da me ti ispituješ o mom braku! Znaš li šta misli moja mama? - upitao je Rob nimalo pogođen Ajvorinom ljutnjom. - Ona misli da si se udala za Metjua zbog novca. On je bogat i može da ti pruži sve ono što nisi imala u detinjstvu, a što je tvoja baka mislila da treba da imaš. Ajvori je prebledela. Nikad joj tako nešto nije ni palo na pamet. Instinktivno je stavila ruku na Robovo rame. - Robe, nije valjda da i ti veruješ u to da sam se udala za Metjua iz koristoljublja? Istina je da Metju može mnogo toga da mi pruži, ali i ja sam nasledila lepu svotu novca od mojih roditelja. Nisam se udala za Metjua samo zbog... Pa, zašto si se onda udala za njega? - prekinuo je Rob. Možeš li da me pogledaš u oči i da kažeš da si se udala iz ljubavi? Ja... ja ne znam - promucala je Ajvori tiho. - Metju je čudan čovek, Robe. Jedna žena ga je veoma povredila pre nekoliko godina i povremeno je Metju hladan i krut. Ali, ja mislim da mogu da mu pomognem. A tu je i Dženi koja... Znao sam! - viknuo je Rob pobedo- nosno. - Znao sam da je Dženi u pitanju. Oduvek si imala slabost prema deci -

54


by voki

koja su bez majke, jer si i sama odrasla bez roditelja. Ali, to nije razlog da trpiš u braku koji nije zasnovan na ljubavi! Rob je nežno zagrlio i zagledao se molećivo u Ajvori. Ostavi ga, Ajvori. On nije čovek za tebe. Propatićeš i biće kasno kad budeš shvatila da si pogrešila. Primetio sam i sam da ga se bojiš! Ajvori je pocrvenela. Rob je sve znao. To nije tačno! - viknula je vatreno. Ni za šta na svetu ne bi dopustila da Rob zna za njen strah od sopstvenog muža. Ne mogu tek tako da odem i to tek posle nedelju dana braka! Šta će biti sa Dženi? A šta će biti s tobom? Ajvori se istrgla iz Robovog zagrljaja. Ne želim da razgovaram o mom braku, Robe. - Onda joj je iznenada sinula jedna misao. Rob bi mogao đa zna. Robe, da li si čuo za događaj od pre četrdeset godina kad je Džordž Kendrejk prevarom oteo „Hedli hol“ od mog dede? Rob je klimnuo glavom. - Čuo sam nešto o tome. Zašto te to interesuje? Pa, želela bih da pronađem konkretne dokaze za Kendrejkovo nepoštenje! Toliko dugujem baki i dedi. Ti si poludela! - povikao je Rob za- prepašćeno. - Zašto ne ostaviš prošlost na miru? Šta i da pronađeš neki dokaz? Tužila bi svog muža? Oduzela bi mu „Hedli hol“? Imam prava da znam istinu! Moj deda nikada nije hteo da mi ispriča šta se zapravo dogodilo između njega i Džordža Kendrejka. A šta ti očekuješ da saznaš, Ajvori? Džordžovo pismeno priznanje daje opljačkao tvog dedu? Ti zaboravljaš da si sada jedna od Kendrejkovih! Ili hoćeš da pričaš svojoj deci o staroj svađi između Kendrejkovih i tvojih rođaka? Verujem da bi se tvoja baka radovala da je živa, jer ti si već napravila korak u tom pravcu: udala si se za Metjua Kendrejka!

55


by voki

Kako se samo usuđuješ da tako govoriš o mojoj baki? Ajvori je sada bila van sebe od besa. Zar se i Rob, u koga je uvek imala poverenja, sada okrenuo protiv nje? Ajvori se jednostavno okrenula i krenula nazad u „Hedli hol“. Promrmljala je da će doći po Dženi kasnije i ne obraćajući više pažnju na Roba, žurno je pošla prema svojoj kući. Nažalost, Rob je u pravu, razmišljala je Ajvori. Pa, ja nikako ne mogu da se osvetim. Ajvori do sada nije palo na pamet da bi ona i Metju mogli imati de- ce, ali Rob ima pravo, sasvim je moguće da bude potomstva. Zar decu uvlačiti u prošlost? Samo bi razljutila Metjua. Oh, Metju! Zašto mi ne dozvoliš da doprem do tvog srca, pitala se Ajvori tužno. Tačno je da je Metju ponekad grub i bezosećajan, ali bilo je trenutaka kada se ispod njegove krutosti nazirala nežnost i ljubaznost. Najviše od svega želela je da se približi Metjuu i natera ga da shvati kako ga ona voli i kako ga neće povrediti kao Dženina majka. Ajvori je bila u bašti zajedno sa gospođom Barns i pomagala joj da oplevi baštu, kada se iznenada pojavila Dženi veselo vičući. - Stigao je! Tu je! Tata je došao! Gospođa Barns se nasmešila. - Pa, već je bilo vreme! Hoćete li da spremim nešto specijalno za večeru? Odlična ideja - odgovorila je Ajvori. Koliko je samo čekala Metjuov povratak! A sada kada je stigao, Ajvori nije znala da li da se raduje ili da se naljuti na njega. Prošlo je već tri nedelje kako se sama vratila sa bračnog putovanja. Tri nedelje kako je Metju otišao i ostavio je samu. Gde je tata? - upitala je Ajvori Dženi koja je bila van sebe od sreće. U spavaćoj sobi. Ajvori je polako otišla u sobu. Metju je hladno odmerio i rekao. Da li ti i spavaš u farmerkama? Znaš da ih ne podnosim! -

56


by voki

Ajvori je htela da odgovori istom merom, ali uspela je da se uzdrži. - Zaboravljaš da nisam znala kad ćeš se vratiti. Da si me bar obavestio.... Da sam te bar obavestio! Zaboravljaš da je ovo moja kuća i da ja ne treba nikoga da obaveštavam kada ću se vratiti! Ajvori je obuzeo bes. Poželela je da mu kaže daje „Hedli hol“ njegov samo zbog nepoštenja njegovog strica, ali uzdržala se u poslednjem momentu. Za te tri nedelje, otkako se nisu videli, Ajvori je potpuno zaboravila kako Metju ume da bude grub i nemilosrdan. Gde je Dženi? U bašti. Igra se sa Beki. Metju se namrštio. - Sa Beki Gart? Hoćeš da kažeš da si bila na njihovoj farmi? Ajvori je prkosno pogledala Metjua. - Naravno da sam bila! Kako bi drugačije dovela Dženi kući? Metju ništa nije odgovorio, a na licu mu se još uvek videla sumnja. - Što sad stojiš ovde? - grubo je upitao. - Zar hoćeš da deca upadnu u bazen? Ajvori se bez reči okrenula i izašla iz sobe. Nije želela da Metju primeti suze u njenim očima. Oh, zašto se udala za tog nemogućeg čoveka? Za vreme večere vladala je mirna atmosfera. Metju je ispričao Ajvori o poslu koji ga je naterao da je ostavi samu u maloj kući na severu. On ne samo što je morao da se vrati u London, nego je morao da ode u Ameriku na nekoliko dana. Zato sam se zadržao tako dugo - objasnio je. I zar za sve to vreme nisi našao nimalo vremena da mi telefoniraš? - upitala je Ajvori tužno. - Zar nisi mogao da odvojiš bar pet minuta da mi javiš gde si i kada ćeš se vratiti? Ili nisi ni mislio da ću se ja brinuti? Da si se brinula - počeo je Metju grubo - sigurno bi me pozvala i sama. Otkud sam mogla da te zovem kad nisam znala gde si?

57


by voki

Pa, rekao sam ti da možeš da se obratiš Hariju Dramondu, jer on zna svaki moj korak. Kad si ti meni spominjao Harija Dra- monda? - upitala je Ajvori zbunjeno. - Ja se toga uopšte ne sećam. Napisao sam ti u pismu! Kakvom pismu? Bes na Metjuovom licu polako je prelazio u zbunjenost. Zar nisi dobila moje pismo? Poslao sam ga čim sam stigao u London. Trebalo je da stigne na vreme. Znao sam da nisi u „Hedli holu“, jer sam dva puta zvao. Jednom u petak uve- če, a drugi put u subotu prepodne. Ali, ja jesam bila ovde, u „Hedli holu“ - onda se Ajvori setila. - Tačno, čula sam telefon prvo veče kad sam se vratila, ali dok sam stigla do telefona prestao je da zvoni. A u subotu prepodne sam otišla po Dženi. A zar ti gospođa Viler nije predala pismo koje sam ti ostavio kod nje pre nego što sam otišao na stanicu? Ajvori je odmahnula glavom. Ne znam kako je došlo do zabune. Moraću pozvati gospođu Viler da čujem šta se desilo sa mojoj porukom. Metju je netremice gledao u Ajvori. - Ti idi u sobu i pripremi se za spavanje, a ja ću doći čim pozovem gospođu Viler. Ajvori je poslušno ustala i krenula u sobu, ali osećala je kako se u njoj budi revolt. Nije se čak ni izvinio! Jedino što zna to je da joj naredi da ode u sobu i spremi se za njega, kao da mu je ljubavnica, a ne žena! U redu, mislila je Ajvori, uradiću kako želi. Videćemo da li će mu se dopasti moje ponašanje. Ajvori je otvorila ormar i pronašla izazovni komplet koji joj je Metju kupio za venčanje. Obukla ga je i sela na krevet. Metju je ušao u sobu posle nekoliko minuta. - U pravu si, gospođa Viler je potpuno zaboravila da ti preda moju poruku. - Metju je naglo zaćutao, jer je primetio šta Ajvori ima na sebi. -

58


by voki

Ajvori, prekrasna si - prošaputao je nežno. - Mada, bilo bi bolje da sam ti kupio beli komplet, a ne ovaj svetloplavi. Devičanska bela boja. Sada je malo kasno za to - procedila je Ajvori. Znala je da se i Metju kao i ona, setio one večeri kada su prvi put vodili ljubav. Ali, sada sigurno neće biti tako lepo, pomislila je Ajvori. Ako se Metju prema meni ponaša tako drsko, tako ću se i ja ponašati prema njemu. Biću sasvim hladna i nezainteresovana. Međutim, kad je Ajvori osetila Metjuove snažne ruke oko sebe, sasvim je zaboravila na svoju odluku da ostane hladna. U njoj se probudio plamen koji je mogao da ugasi samo Metju. Ajvori - prošaputao je Metju iznenada, odmičući je od sebe - dugujem ti izvinjenje za svoje ponašanje na našem medenom mesecu. Nadam se da se više nećeš ljutiti što sam bio tako neprijatan. Ajvori je sve oprostila čim je osetila Metjuov prvi poljubac na svojim usnama. Obuzela je sreća. Sada su bile važne samo njihova ljubav i strast. -

* Kada se sledećeg jutra probudila, Ajvori je primetila da je Metju već ustao. Zaključila je daje, kupatilu, jer je odande do nje dopirao šum vode. U tom momentu pojavio se Metju nasmejan i dobro raspoložen. - Kako si spavala, Ajvori? Ja odlično! - I počeo je da je ljubi po licu i po kosi. Ajvori je osetila kako je ponovo obuzima ista ona vatra kao i prethodne noći. Zagrlila je Metjua i zadrhtala je kad se on spustio pored nje u krevet. Upravo u trenutku kad su im se usne spojile u nežan poljubac, začuo se Dženin glas i vrata sobe naglo su se otvorila. Metju se brzo odmakao i ljutito pogledao svoju ćerku. - Zar se tako ulazi u sobu?

59


by voki

Mislila sam da nikada nećete ustati! - Dženin glas bio je uzbuđen. - Ja sam već doručkovala. Tata, ti si mi obećao da ćeš mi danas kupiti bicikl, zar si zaboravio? Melju je i dalje bio namršten. - Koliko se ja sećam, po bicikl treba da idemo posle ručka. A sada idi i smetaj gospođi Bams! Devojčica se uozbiljila i Ajvori je bilo žao Dženi. - Ne, nemoj da ideš, Dženi. Dodaj mi moj ogrtač i kaži mi o tvom novom biciklu. Nisam znala da će ti tata kupiti bicikl. Tata mi je to rekao tek juče uveče, zato ne znaš. A zašto da idemo po njega tek posle ručka? - Dženi je molećivo pogledala u Metjua. - Zar ne bismo mogli da idemo odmah? Zašto si toliko nestrpljiva? - upitao je Metju, gubeći strpljenje. - Ne možemo sada ići, jer imam puno posla. Ajvori je posmatrala Metjua začuđeno. Nije znala zašto je Metju tako brzo gubio strpljenje s Dženi. Pa, ona mu je ćerka! Iz razmišljanja je trgao Metjuov tihi glas. - Najbolje da odeš i obučeš se inače ne znam koliko ću još moći da se kontrolišem. Ajvori je pocrvenela i osmehnula se stidljivo. Onda je brzo ustala i otišla ii kupatilo. Prepodne je brzo prošlo, a posle ručka njih troje krenuli su u grad. Dženi je dobila bicikl, a onda je Metju usredsredio svu svoju pažnju na Ajvori. Želeo je da joj kupi novu haljinu i da je to veče izvede na večeru. „Da nadoknadimo ono što nismo stigli na medenom mesecu“, rekao je Metju. Kada je bilo veče i Ajvori je sedela ispred ogledala, posmatrajući svoj lik u novoj, veoma elegantnoj haljini za koju je Metju rekao da joj stoji najbolje od svih. Odavno se spremila za izlazak, ali Metju se još nije vratio sa posla. Rekao je da ima nekog posla sa upravnikom imanja, ali trebalo je već da se vrati. Ajvori je već počinjala da se brine gde se toliko zadržao. Iznenada, vrata su se otvorila i Ajvori je odahnula. Dobro je, pomislila je. Metju se vratio. Ali, sledećeg momenta, ona je prebledela. Izraz na Metju- ovom licu nije obećavao ništa dobro. Na njemu se preplitao bes, mržnja i prezir. -

60


by voki

Metju! - prošaputala je Ajvori. Nije znala šta se desilo, ali sigurno je nešto neprijatno, čim je Metju ovako neraspoložen. Za koga se doteruješ? - zagrmeo je iznenada Metju. - Za mene? Odlično se pretvaraš! Skoro da sam poverovao da je sve bila istina! Ajvori nije mogla da dođe sebi. - Metju, o čemu govoriš? Ne znaš, je li? - hladno je upitao. - E, pa reći ću ti. Svratio sam da vidim da li su popravili onu kuću na ivici imanja koja je nedavno izgorela. Zamisli koga sam tamo sreo... Roba Garta. Ajvori je odjednom prebledela. Šta li je Rob rekao Metjuu? Ah, vidim da si shvatila - rekao je Metju podrugljivo. Kako to da mi nikada nisi rekla da si odrasla tako blizu „Hedli hola“? Ja... ja nisam mislila da je to bitno - promucala je Ajvori. Ma nemoj! Ti misliš da ja ne znam šta seljaci misle o mom stricu? Svi ga mrze zato što im je jedna zla starica isprala mozak i... Kako se usuđuješ da govoriš takve stvari o mojoj baki? - Ajvori je počela da drhti od besa. - Moja baka nije bila zla, već tvoj stric koji je oteo „Hedli hol“ mom dedi! A bio je njegov najbolji prijatelj! „Hedli hol“ bi trebalo da pripada Meldramovima po svim pravima ovog sveta! Metjuove oči zasvetlele su preteći, on se jednim korakom stvorio kraj Ajvori. Mogao bih te ubiti, Ajvori! Znaš... jednostavno bih te ubio! Došla si u „Hedli hol“ samo zato da bi mi se osvetila i da bi me ponizila! Da bi se osvetila svim Kendrejkovima! Pa, uspela si, Ajvori! Postala si gospodarica „Hedli hola“, za koji tvrdiš da ti pripada. Ajvori se cinično nasmejala. - Ne plašim te se, Metju. Nećeš me ni taći, jer to nije stil Kendrejkovih. Oni sve rade tajno i podmuklo, kao što je uradio tvoj stric! Ne možeš me osuditi što sam postupila po vašim pravilima! -

61


by voki

Metju je grubo odgurnuo Ajvori i bez ijedne reči izašao iz sobe. Tresak izlaznih vrata rekao je Ajvori da je Metju izašao iz kuće i da je ostavio Ajvori samu. U tom momentu zazvonio je telefon i Ajvori je podigla slušalicu. Zdravo, Ajvori - začula je Korinov glas. - Je li sve u redu kod tebe? Jeste - odgovorila je Ajvori sa gorčinom u glasu. Otkud to da me ti zoveš? Samo onako. U stvari, Karla se sprema za izlazak i kaže da izlazi sa Met- juom. Da li je to moguće? Ajvori je osetila kako se ceo njen svet ruši. - Ja... ja ne znam. Slušaj, Ajvori, kako bi bilo da dođem po tebe i utešim te? Pretpostavljam da ste se ti i Metju posvađali... a ionako nismo završili ono što smo započeli na zabavi. Hvala, Korine, ali tvoje 'društvo mi nije ni najmanje potrebno - rekla je Ajvori ljutito. - I u buduće, molim te da me više ne uznemiravaš i ne mešaš se u moje probleme i moj život! - S tim recima Ajvori je spustila slušalicu s tre- skom. Znala je da se Korin sigurno uvredio, ali, nije je bilo ni najmanje briga. Ako je Metju stvarno otišao da se nađe s Karlom, onda više ništa na svetu nije bilo važno.

VII Ajvori je te noći jedva uspela da zaspi. Bila je budna sve dok nije svanulo i tek onda je savladao nemiran san. U jednom momentu prenuo je zvuk koji je dolazio iz kupatila. Da li se Metju tek sada vratio? Da li je proveo noć s Karlom? Kada je Metju ušao u sobu, Ajvori ga je nesrećno pogledala. Ne možemo više ovako, Metju. Treba da razgovaramo. Nemoj da misliš da ja tebe krivim zbog ponašanja tvog strica. Šta je bilo, bilo je. Ali, želela bih da mi veruješ kad ti kažem

62


by voki

da je tvoj stric prevario mog dedu i oduzeo mu „Hedli hol“ na prevaru. Mora da postoje neki dokazi... Metju je hladno prekinuo. Moj stric je bio najpošteniji i najljubazniji čovek koga sam poznavao. Zato neću da čujem ni reč protiv njega. Ti samo misliš da je tvoj stric bio dobar i pošten, ali ja ću ti dokazati da... Ali, Metju je nije slušao do kraja već je jednostavno izašao iz sobe i zaključao se u svoju radnu sobu. Ajvori ga je ponovo videla tek za vre- me večere. Metju je nije nijednom pogledao, niti joj se obratio ijednom rečju. Razgovarao je sa Dženi koja je bila presrećna što joj je tata kupio bicikl. Posle večere Metju se obukao i krenuo prema izlaznim vratima. Idem malo da se prošetam - bilo je sve što je rekao. Ajvori je odjednom obuzela ljubomora. Znam kuda ideš! Ideš kod Karle Forsajt! Bio si kod nje i prošle noći! Rekao mi je Korin. Ako misliš da ću ja mirno sedeti dok ti... Ali, Metjuove reči bile su hladne, a pogled podsmešljiv. Ići ću gdegod mi padne na pamet. Uostalom, ja sam Kendrejk, zar ne, a mi uvek radimo ono što hoćemo. Ajvori je ostala sama sa svojim mislima. Znala je da opet neće uspeti da zaspi i pomislila je da bi možda bilo bolje da se malo prošeta. Otišla je kod gospođe Barns. - Da li bi vam bilo teško da pričuvate Dženi sat vremena dok se ja malo prošetam? Naravno da mi ne bi bilo teško. Samo vi idite, šetnja će vam dobro doći. Ajvori je pokušala da se nasmeši. Shvatila je daje domaćica primetila da između Ajvori i Metjua nešto nije u redu i da se trudi da pomogne što je više moguće samo da se njih dvoje pomire. Ajvori nije imala određen cilj kada je izašla napolje, ali noge su je povele prema Robovoj farmi. Morala je da sazna šta je sve Rob rekao Metjuu o njoj i njenoj baki i dedi.

63


by voki

Rob je bio prilično iznenađen kad je video. Otkud ti ovde, Ajvori? - Onda je primetio njeno uplakano lice. - Šta se desilo? Zar ne znaš? Zašto si rekao Metjuu da sam ja živela u toj kući sa bakom i dedom? Sada me Metju mrzi - Ajvori je zaćutala, a onda je iznenada zajecala. Rob je zagrlio Ajvori, pokušavajući da je uteši. - Nemoj da plačeš, Ajvori. Ve- ruj mi da nisam znao da Metju nema pojma o tvom detinjstvu i o tome da pripadaš porodici Meldram koja je posedovala „Hedli hol“. Mislio sam da si mu ti sve ispričala. Nisam. Priznajem da sam želela da mu kažem da je njegov stric na prevaru dobio „Hedli hol“, ali kasnije sam odlučila da ne govorim ništa. Ajvori, sve to nije važno. To između tebe i Metjua i nije pravi brak. I sama si rekla da ga ne voliš. Ajvori je podigla svoje uplakano lice i pogledala Roba očima punim suza. I ja sam mislila da ne volim Metjua, Robe. Ali, sada znam da ga volim, i to neizmerno, toliko da ne bih mogla da živim bez njega. Ja sam se samo zavaravala, misleći da želim da se osvetim, ali sada znam da je to od početka bila ljubav. Nemoj da se brineš, Ajvori. Sigurno ni Metju nije ravnodušan prema tebi. Ako je čovek, onda će ti oprostiti što si sakrila od njega istinu i pomirićete se. Hajde sada da te otpratim kući - rekao je Rob. Ajvori je zahvalno pogledala Roba. Polako su krenuli kroz šumu, a onda je Ajvori iznenada zastala. - A šta ako Metju ni večeras ne dođe kući? Juče je bio sa Karlom Forsajt. Znam da je bio s njom. Ne verujem da je bio s njom - pokušao je Rob da je uteši. Nežno je obgrlio Ajvori oko ramena, a ona je naslonila glavu na Robovo rame. U tom momentu jedna kola projurila su pored njih. Sve što je Ajvori uspela da vidi bilo je iznenađeno lice vozača belog

64


by voki

„mercedesa“. Osetila je kako je obuzima užas. Naglo se oslobodila Robpvog zagrljaja i pogledala panično u njega. Pa, to je Metju! Misliš li da nas je prepoznao? Rob je zabrinuto klimnuo glavom. - Moguće. -Šta li će pomisliti? Možda je bolje da se večeras i ne vratim kući. Ali, Rob je odlučno odmahnuo glavom. Ne dolazi u obzir, Ajvori. Ideš kući, i to ovog momenta. Ako bude nekih problema, ja ću objasniti tvom mužu šta se desilo. Kad su ušli u „Hedli hol“, Rob i Ajvori su se našli licem u lice s Metjuom. Met- juov pogled bio je hladan kao led. - Ako si došla da mi kažeš da odlaziš, bolje da ništa i ne govoriš. Ti si moja žena i nemam nameru da te pustim da odeš od mene. Rob je pokušao da objasni. - Niste u pravu. Mi nismo... Vi se ne mešajte! - viknuo je Metju ljutito. - Ko ste vi da branite moju ženu? Bolje da što pre odete, da ne bismo zažalili! Rob je hteo da odgovori, ali se u pos- lednjem trenutku predomislio. Još jednom je pogledao Ajvori i izašao iz kuće. Ajvori se instinktivno odmakla dalje od Metjua. Nije joj se dopadao njegov prezrivi pogled. - Mislila sam da si izašao s Karlom. I zato si odmah odjurila svom bivšem momku! Viđaš se s njim već duže vreme, zar ne? Metju, to nije tačno! - Ajvori je bila užasnuta, pogotovu kad je primetila da je Metju bio pijan. Njegove mutne oči uplašile su je i zabrinule. Ne verujem ti, Ajvori. Varaš me od prvog momenta! Bila si i sa Korinom! Priznaj! Metju, ne budi smešan. Korina nisam videla od kada smo se venčali! Ne verujem ti! Ista si kao i ona, Ajvori! Došla si u „Hedli hol“ samo s jednom namerom. Da me zavedeš i nateraš meda se oženim s tobom! To nije tačno! - viknula je Ajvori u očajanju.

65


by voki

Ti si jedna lukava i... U tom momentu začuo se uplašeni glas gospođe Barns. Dženi! Dženi! Gde si? Ajvori je prebledela. Istrčala je u hodnik za Metjuom. - Šta se desilo? - upitao je Metju prigušenim glasom. Dženi je nestala! - objasnila je gospođa Barns. Ajvori je pojurila u Dženinu sobu. Otvorila je vrata i pogledala unutra, ali devojčica nije bila u sobi. Ajvori i Metju samo su gledali u praznu sobu. Je U moguće da je Dženi čula kako se svađamo? upitala je Ajvori. Sasvim je moguće. Jadno dete - rekla je Ajvori više za sebe. Nije ni čudo što je Dženi pobegla kad je čula da njih dvoje viču jedno na drugo. Dženi je izgleda i ranije bila sve dok svađa svojih roditelja i plašila se novih razočaranja. Da pozovemo policiju? Još ne - odgovorio je Metju. - Javi tvom dragom Robu da izađe iz kuće, jer je Dženi verovatno krenula kod Rebeke. A ja idem da je tražim oko kuće. Nije mogla odmaći daleko. Ajvori se činilo da je sedela satima, čekajući da se Metju vrati ili da čuje neke vesti od Roba. A kada je čekanje već postalo neizdržljivo, vrata su se otvorila i ušao je Metju, držeći u rukama uplakanu devojčicu. Nije joj ništa, samo je uplašena i plakala je. - Metju je pomilovao svoju ćerku po kosi i poljubio je u obraz. Ajvori ga nikada ranije nije videla da je tako nežan prema Dženi. On je voli, pomislila je Ajvori. Ali, zašto ne pokazuje tu ljubav prema rođenom detetu? Kada su Dženi smestili u krevet, Ajvori i Metju su otišli u svoju sobu. Metju je zapalio cigaretu i zagledao se u Ajvori. Nisam znala da pušiš - iznenadila se Ajvori. Pa, u normalnim okolnostima ne pušim. Ali, ovo bi se teško moglo nazvati normalna prilika. Metju, suviše sam umorna da nastavim svađu uzdahnula je Ajvori. -

66


by voki

Možda bi trebalo da ti ispričam istinu o Dženi - rekao je Metju. - U stvari, priča počinje s Andreom. Ajvori je netremice gledala u Metjua. Konačno će saznati kakva je to žena koja je sprečila Metjua da voli. Bio sam veoma mlad kad sam upoznao Andreu. Bila je to ljubav na prvi pogled... bar sam tako mislio u početku. A onda sam morao da se preselim u Australiju. Mada je Andrea tvrdila da ne može da živi bez mene, odbijala je da se uda za mene i pođe sa mnom u Australiju. Otišao sam bez nje. Bilo mije veoma teško. A kada je prošlo otprilike godinu dana moja čežnja za njom počela je da slabi i taman sam počeo da živim normalnim životom kad se Andrea jednog dana pojavila u mojoj kući. Doputovala je u Australiju? Da. Ispričala mi je kako ne može da živi bez mene i kako sam joj nedostajao. Sve sam joj poverovao i za nedelju dana smo se venčali. Ali, otada su počele nevolje. Uskoro sam saznao da me Andrea ne voli i da se udala za mene zbog novca i da bi se osvetila nekom mladiću koji je ostavio. Život u Australiji joj nije odgovarao i svakim danom bilo je sve gore. Andrea više nije htela ni da razgovara sa mnom, ni da deli istu sobu. Odlučila je da se vrati u Englesku, ali neposredno pre odlaska ispostavilo se da je u drugom stanju. Onda je Andrea dobila nervni slom. Rekla je da sam ja za sve kriv, da me mrzi i da sam je upropastio. Ajvori je bez reči slušala Metjuovu priču i polako počinjala da shvata zašto je Metju ponekad tako ciničan i nepoverljiv prema ženama. Andrea nije želela to dete. Svaki dan je išla na jahanje, nadajući se da će se nešto desiti i da će izgubiti dete. Ajvori je ostala bez reči. Zagrlila je Metjua, ne znajući kako da mu pomogne. Bilo je očigledno da Metju ponovo preživljava svaki trenutak koji je proveo s tom ženom. - I šta se desilo? Rodila se Dženi... živa i zdrava. Andrea se već kroz par dana spakovala i napustila nas. -

67


by voki

A šta je bilo sa bebom? Odgajio sam je sasvim sam. - Na Metjuovom licu pojavio se smešak. - Bilo nam je lepo, mojoj ćerki i meni. I bilo je sve u redu dok mi nije umro stric. Andrea je to saznala i pomislila je da sam strašno bogat i da se njoj pruža prilika da se obogati. Ali, pošto je znala da joj neću dati novac, Andrea je skovala plan. Jednog dana je kiđnapovala Dženi zajedno sa svojim ljubavnikom. Ajvori je nežno milovala Metjuove ruke. Nije mogla da nađe reči utehe. Nisam video Dženi skoro godinu dana. Nisam mogao da uđem u trag Andrei i njenom ljubavniku. Bežali su i skrivali se, čekajući pravi trenutak da od mene zatraže novac za Dženi. I onda se desila ta nesreća. Andrea i njen ljubavnik su poginuli, a Dženi je na svu sreću prošla samo sa lakšim povredama. Znači, Dženi ti se ipak vratila? Da, ali u kakvom stanju! Fizički je s njom bilo sve u redu, ali psihički! Dženi je nazadovala! Andrea je okrenula Dženi protiv mene, mene koji sam je othranio i voleo najviše na svetu. Dženi je sada odlično, kakva je onda bila. Došli smo u „Hedli hol“ da bi promenila sredinu i zaboravila Andreine laži. Oh, zašto mi ovo nisi ispričao ranije? - prošaputala je Ajvori saosećajno. Nisam ni mogla da zamislim koliko se plašiš da opet ne izgubiš Dženi. Jeste, plašim se! - Metju se okrenuo prema Ajvori. Želim da se uvek brineš o Dženi... i želim još nešto... Metjuove usne spustile su se na njene. Ajvori više nije imala snage da se odupre Metjuovoj strasti. Volim te, Metju - prošaputala je dok ¿u je grlile njegove snažne ruke. Ne želim tvoje laži, Ajvori. Ne verujem u tvoju ljubav! Bolje kaži, želim te. Hajde, kaži! Dobro, želim te, Metju! -

68


by voki

To je već bolje. Zapamti, nemoj nikada da me lažeš. Poslednja Ajvorina misao pre nego što je zaspala, bila je kako da ubedi Metjua da ga voli i to više od svega na svetu? -

VIII Ajvori je pokušala da nagovori Dženi da pročita još jedan pasus, ali devojčica je bila nestrpljiva i nije joj se čitalo. Verovatno zato što uskoro treba da dođe Rebeka, pomislila je Ajvori i uzdahnula. Zatvorila je knjigu i poslala Dženi u park da se igra. Celo prepodne Ajvori je bila neraspoložena. Metjua je videla samo za doručkom i onda se on povukao u svoju sobu. Između njih je postojala barijera koju Ajvori nije mogla da sruši. Povrh svega, čeznula je da otkrije istinu o Metjuovom stricu. Da li je bio stvarno toliko zao? Kad bi bar znala istinu, otišla bi kod njega i rekla mu: „Slušaj, Metju. Evo ti dokaza da je moja baka bila u pravu i da sam imala razloga da budem ljuta na Kenđrejke. Ali, to je sada prošlost i ja želim daje zaboravimo i započnemo ponovo naš život. Važi?“ Ajvori je pogledala kroz prozor da vidi da li je Dženi u parku i onda je otišla do gospođe Bams da nešto pokuša da sazna o Džordžu Kendrejku. Nažalost nisam poznavala Metjuovog strica, Ajvori odmahnula je domaćica glavom. - Ali, znam nekog ko jeste. Staru gospođu Med koja je bila domaćica u „Hedli holu“ još kad su u njemu živeli prethodni vlasnici, mislim da su se zvali Meldramovi. A gde živi ta gospođa Med? - upitala je Ajvori. U jednoj kolibi nedaleko odavde. Živi sama i gaji pčele. Ima stvarno dobar med. Mi ga često kupujemo od nje, jer Dženi voli da ga jede.

69


by voki

Da li vam možda treba meda? - upitala je Ajvori. Mogla bih ja da se prošetam i donesem koju teglu. Odlična ideja! - nasmešila se domaćica. Ajvori se jedva uzdržavala da ne zape- va od sreće dok je žurila ka maloj kolibi gospođe Med. Konačno će saznati istinu! Kada je stigla do kolibe vrata joj je otvorila jedna vrlo stara i pogurena žena. - Šta želite? - upitala je starica prilično neljubazno. Došla sam da kupim med. Ja sam Ajvori Kendrejk, odnedavno udata za Metjua Kendrejka. Izraz na staričinom licu momentalno se promenio i umesto nepoverenja na njemu se pojavio osmeh dobrodošlice. - Oh, gospođo Kendrejk! Izvolite, uđite! Čula sam da se mladi Kendrejk oženio! Ajvori je ušla unutra i radoznalo se zagledala u bezbroj mačaka koje su se nalazile po celoj kolibi. Ha, ha! Gledate moje mačke! Volim ih više od ljudi. — Starica se pažljivo zagledala u Ajvori. - Ne znam zašto, ali meni se čini kao da sam vas već negde vi- dela. Ajvori je odlučila da kaže starici istinu. - Uostalom zato je i došla. Da kaže istinu i da sazna istinu! - Možda ste me videli, jer ja sam ovde odrasla. Starica se iznenada ispravila, gledajući Ajvori s nevericom. - Da niste vi... unuka Ane Meldram? Ne, nemoguće! Ajvori je klimnula glavom. - Pogodili ste. Ana Meldram je bila moja baka. Meldramovi su se vratili u „Hedli hol“ - promrmljala je starica za sebe - i to posle toliko godina! Da, i sada imam problema sa svojim mužem u vezi s „Hedli holom“. Ne znam kako da mu dokažem daje njegov stric, Džordž Kendrejk bio lažov i prevarant... Starica je odmahnula rukom i namrštila se. - Džordž Kendrejk je bio najpošteniji čovek koga sam ja ikada upoznala. Ali, moja baka je rekla... -

70


by voki

Rekla je ono što je i sama mislila. Ali, ni ona nije znala pravu istinu... ili bar nije htela da prizna daje zna. Verujte mi, ja sam služila u toj kući tolike godine i znam sve što se u njoj događalo. Da nije bilo Džordža Kendrejka, vaš deda bi završio u zatvoru. Ali, to je nemoguće! Džordž Kendrejk je prevario mog dedu! On ga je spasao od zatvora! Vaš deda je bio dobar čovek, ali imao je jednu manu. Voleo je da se kocka. I jednog dana prokockao je sve što ima i zadužio se do grla. Ostao mu je samo „Hedli hol“. Ali to je ogromna kuća i niko nije hteo da je kupi. Onda je Džordž Kendrejk kupio „Hedli hol“ samo da bi spasao vašeg dedu od sramote. - Starica se nagnula bliže Ajvori koja je stajala širom otvorenih očiju. - Džordž je voleo vašu baku i samo zbog toga je kupio „Hedli hol“. To nije istina! Ja ne verujem u vašu priču! Ja nemam nikakvog razloga da vas lažem - nasmešila se starica. - Sve što sam vam ispričala je istina. Vaša baka nije znala da se njen muž kocka... ili je sebe zavaravala daje sve u redu. Bila je stvarno odana žena. Da bi prikrila istinu izmislila je kako je Džordž Kendrejk prevario njenog muža i oduzeo mu kuću na nepošten način. Mislim daje na kraju i sama poverovala u tu izmišljotinu o Džordžovoj prevari. Kad se samo setim kako je Džordž Kendrejk bio tužan što ga je njegova voljena Ana izneverila... Ajvori je ćutala. Nije bilo lako poverovati u novu verziju priče koju joj je ispričala starica. A opet, zašto bi gospođa Med lagala? Ajvori je ubrzo ustala i pozdravila se sa staricom. Jedva je čekala da stigne kući i sredi svoje misli. Utonula u razmišljanje, Ajvori nije ni primetila visoku priliku koja joj je išla u susret. Ajvori! - začuo se Robov iznenađeni glas. - Otkud ti u ovom kraju? Oh, Robe, toliko sam se zamislila da te uopšte nisam primetila - trgla se Ajvori. - Bila sam kod gospođe Med i malo -

71


by voki

smo popričale. A sada, izvini, Robe, nemam mnogo vremena za priču. Moram da požurim kući. Da li je bilo nekih problema s Metjuom? - upitao je Rob zabrinuto. - Beki je trebalo da dođe kod Dženi, ali ja joj nisam dozvolio. Mislim da je bolje da malo sačeka dok se situacija ne smiri, Sve je u redu, Robe... - slagala je Ajvori. Nema potrebe da Rob zna za scenu od prethodne večeri. Ajvori - počeo je Rob i pocrveneo da li se sećaš Meri Rendal? Zajedno smo se igrali kao deca. Pozvao sam je na igranku u nedelju i ona je pristala. Baš mi je drago, Robe - nasmešila se Ajvori i osetila kako joj je sada lakše. Najviše od svega je želela da i Rob nađe sebi devojku i onda bi Ajvori konačno prestala da oseća grižu savesti. - Ali, sada stvarno moram da idem. Ajvori je zakoračila napred i iznenada se okliznula na vlažnu travu. Rob je reagovao brzo i pridržao je da ne padne. Polako, Ajvori - rekao je Rob. - Stići ćeš na vreme kod svog muža. Pozdravi Dženi. Zdravo! Ajvori je nastavila put prema „Hedli holu“ i već je bila blizu kuće kad su jedna kola privukla njenu pažnju. Beli ,,mercedes“ za čijim volanom je sedeo Metju, udaljavao se od „Hedli hola“ prema auto-putu. Ajvori je potrčala mašući rukama. - Metju, stani! Međutim, beli auto je nastavio još brže. Očajna, Ajvori je uletela u kuću i pronašla gospođu Barns. Je li moj muž rekao kuda ide? Ne, nije - domaćica je odmahnula glavom. - Nešto mi nije jasno. Gospodin Kendrejk je krenuo da vas traži i rekla sam mu da ste kod gospođe Med. Vratio se vilo brzo, spakovao stvari u kofer i odjurio. Ajvori je ćutke otišla u sobu. Kuda li je Metju otišao? Iznenada, Ajvori je zastala preneraženo. Je li moguće da je Metju naišao baš u trenutku kad je Rob pridržao da ne padne. Što je više razmišljala o toj mogućnosti, Ajvori je sve više bila uverena da je Metju video Roba i nju zajedno i zaključio da su

72


by voki

se njih dvoje sastali tajno. Čim se Metju vrati, objasniće mu da su se ona i Rob sreli sasvim slučajno. Ali, Metju se nije vratio. Ni te večeri, ni sutradan. Ajvori je bila van sebe od brige. Pokušala je da pozove Dramondsove i Nensi joj je rekla da je Metju u Londonu i da je odseo u hotelu. Ajvori je pokušala da nađe Metjua u hotelu, ali uvek je dobijala isti odgovor: da je Metju odsutan. Ajvori nije znala da li Metju narnemo izbegava razgovor s njom ili je stvarno odsutan. Možda je i s nekom zgodnom devojkom, pomislila je i osetila kako je obuzima strahovita ljubomora. * Prošao je čitav avgust i od Metjua nije bilo nijedne vesti. Ajvori se osećala veoma loše. Izgubila je apetit i često je osećala mučninu. Sve svoje tegobe pripisivala je Metjuovoj odsutnosti. Jednog jutra, dok je Ajvori još bila u krevetu, Dženi je utrčala u sobu uzbuđeno. - Ajvori, Ajvori, stiglo je pismo od tate! Ajvori je osetila kako joj srce jače lupa. Pismo od Metjua! Šta li piše? Drhtavim rukama je otvorila pismo i počela da guta njegovu sadržinu. Metju je pisao da ima mnogo posla u Londonu. Ajvori je sa zadovoljstvom gledala dobro poznati rukopis. Osećala se prosto preporođena i sve njene brige bile su zaboravljene. A onda, iznenada, Ajvori je ispustila pismo. Poslednji pasus Metjuovog pisma sasvim se razlikovao od prvog dela. „...ipošto sam dobro razmislio“ pisao je njen muž „došao sam do zaključka da je najbolje da se više ne vidimo. Ti si mlada i brzo ćeš se udati. Uostalom Rob Gart će sigurno jedva dočekati da te zaprosi. Ali, molim te jednu stvar: da ostaneš u „Hedli bolu“, jer ti si ona kojoj on, u stvari, treba da pripadne i da se brineš o Dženi.

73


by voki

Ja odlazim u Australiju i više se neću vraćati u Englesku. Redovno ću slati novac za Dženino izdržavanje i nadam se da će me Dženi posetiti kad bude starija. Moje poslove prepuštam Angusu Firtu, a ja se povlačim. Molim te da paziš na Dženi. “ Ajvori je iznenada osetila slabost i potrčala je u kupatilo. Kako Metju može da bude ovako surov? Nije je ni pitao za objašnjenje. Zašto je odmah pomislio da ona ima ljubavnika? Moraš se pribrati, pomislila je Ajvori. Moraš naći Metjua pre nego što ode u Australiju i kazati mu da ga voliš! Ajvori je odlučno podigla slušalicu i nazvala Metjuovu kancelariju. Znala je da on ne voli da ga uznemiravaju ako nije nešto jako hitno, ali zar ovo nije baš bilo jako hitno? Ajvori je zadržala dah kad je čula da je neko podigao slušalicu na drugom kraju. - Da, izvolite - začuo se odsečan ženski glas. Ja... ja bih želela da razgovaram sa Metjuom Kendrejkom - promucala je Ajvori. A ko ga zove? Njegova supruga. Žao mi je gospođo Kendrejk, ali Metju je na veoma važnom sastanku i ni u kom slučaju ga ne smem prekidati. Želite li da ostavite poruku? Ne, nema potrebe - Ajvori je polako spustila slušalicu. Mogla je da zamisli sekretaricu sa kojom je razgovarala. Sigurno je mlada i lepa, doterana i što je najvažnije, viđa Metjua svaki dan. Postoji samo jedno rešenje, pomislila je Ajvori, pokušavajući da se smiri i zrelo razmišlja. Moram otići kod Dramondsovih i saznati šta se dešava sa Metjuom. Sigurno ih je posetio, a možda će mi oni pomoći da ga nađem. Prošlo je svega nekoliko časova, a Ajvori je stajala ispred vrata Harija i Nensi Dramonds. Pitala se šta će njeni kumovi pomislti kad je vide nenajavljenu, ali sada nije bilo mnogo vremena za razmišljanje.

74


by voki

Nensi Dramonds je bila ta koja je otvorila vrata. Zastala je iznenađeno, a onda joj se na licu pojavio osmeh dobrodošlice. Ajvori! Kakvo divno iznenađenje! Uđi i raskomoti se! Ajvori je ušla u lepo nameštenu sobu i zahvalno sela u fotelju. Bila je strašno umorna i nije se dobro osećala. Izvini što sam došla ovako nenajavljena - počela je Ajvori tiho - ali, morim da nađem Metjua i razgovaram s njim. Nensi je zabrinuto pogledala Ajvori. Znači, vi ste se baš ozbiljno posvađali? Ajvori je upitno pogledala. Otkud znaš? Primetila sam da Metju nije raspoložen, ali nisam u početku mislila da je to zbog vaših nesuglasica. No kasnije sam shvatila da... Ajvori je nestrpljivo prekinula. Metju hoće da me napusti i da ode u Australiju. Što je najgore, ne mogu da ga nađem u hotelu u kom je odseo rekla je s dubokim očajanjem u glasu Ajvori. Nije ni čudo što ne možeš da ga nađeš u hotelu. - Nensi je odmahnula glavom - on je sada kod nas. Kod vas? Rekli smo mu da je glupo da plaća skup hotelski smeštaj kad mi imamo toliko mesta u stanu. Da sam samo znala... - uzdahnu Ajvori. Bila je toliko umorna daje jedino želela da legne i malo spava. Ajvori nije ni primetila kako je Nensi zabrinuto posmatra. Ajvori, izgledaš iscrpljeno. Sad ću napraviti nekoliko sendviča i kad se malo okrepimo, odmorićeš se. Znaš i sama da nije dobro da se jako umaraš... ni za tebe, a ni za bebu. Ajvori se iznenađeno trgla. Bebu? Kakvu bebu? Nensi se nasmejala. Ludice, pa ti i ne znaš! Ali, ja sam primetila čim si došla, jer imaš onaj umorni izgled kakav imaju žene u prvim mesecima trudnoće. Da li ti je ujutru muka?

75


by voki

Ajvori je potvrdno klimnula glavom. Jeste, ali to je zbog Metjuovog odsustva... - Ajvori je zaćutala. Moguće je, jer one prve večeri u maloj kući, još dok su bili na medenom mesecu... da, moguće je. Ajvori nije znala da li da se raduje ili ne. Obožavala je decu, ali u ovim uslovima... Metjuovo dete, mali Kendrejk, kako je to ironično, pomislila je Ajvori tužno. Eto, vidiš da sam u pravu! - uzviknula je Nensi pobedonosno. U tom trenutku zazvonio je telefon. To mora daje Hari - reče Nensi Dramonds. - Sigurno javlja da kreću kući. Idi lezi, ja odmah dolazim. Ajvori se spustila na krevet, srećna što će uskoro videti Metjua. Kad bi samo znao koliko joj nedostaje! Ajvori - trgnuo je Nensin jedva čujni glas. Ajvori je otvorila oči i ugledala Nensi niz čije lice su klizile suze. .Odjednom su je obuzele zle slutnje. Nensi, šta se desilo? - jedva je promucala. Nemoj da brineš, Ajvori. Desila se saobraćajna nesreća. Metju je povređen i sada je u bolnici. Kažu da je neko dete istrčalo pred njegova kola i da je skrenuo s puta da bi izbegao dete. Ajvori, molim te, smiri se. Budi srećna što je živ!

IX Ajvori nije znala kako je dospela u bolnicu. Obuzeo je neki tupi bol i jedva je čekala da vidi svog muža. Pre nego što ih je sestra uvela u sobu, rekla im je da je Metju potpuno izgubio pamćenje. Ne brinite, ova pojava nije neobična - tešila ih je sestra. - Samo je pitanje vremena kad će se vaš muž svega setiti. Ajvori je s užasom posmatrala svog uvek vitalnog i zdravog muža. Metju je ležao u krevetu zavijene glave i potpuno bespomoćan. Polako je otvorio oči i zagledao se u

76


by voki

Ajvori. U njegovom pogledu nije se video ni trag raspoznavanja. Ajvori je prigušila jecanje. Zdravo, Metju. Kako se osećaš? Dobro sam - odgovorio je Metju. - samo me boli glava. Rekli su ti... Da. Rekli su mi da se ne sećaš ničega. Ali, to je samo privremeno. Znam. I meni su rekli da ću se uskoro setiti svega, ali možeš da zamisliš kako se osećam. Čak ne znam ni kako se zoveš! Ajvori. Ajvori - na Metjuovom licu pojavio se osmeh. - Kakvo lepo ime - onda se namrštio. - Žao mi je, ali ne sećam se... Ajvori je počela da plače. Mada je pokušavala da zadrži suze, to je bilo nemoguće. Zašto je tako oslabio i dobio crne podočnjake? Da li je bio jako nesre- ćan? Koliko smo dugo u braku? Dva meseca. Samo dva meseca? - iznenadio se Metju. - To je strašno, tek smo se venčali, a ja se ne sećam ničega. Ajvori je uzela Metjuovu bledu ruku i poljubila je. - Ne brini, Metju. Uskoro će biti sve u redu. Potrebno je samo strpljenje. A to ti baš nije jaka strana. Na Metjuovom licu pojavio se blag osmeh. - Sad već znam dve stvari o sebi. Kako dve stvari? - začudila se Ajvori. Prvo, da nisam baš strpljiv čovek, a drugo, da imam dobar ukus čim sam odabrao tako lepu ženu. Verovatno sam ti to rekao već sto puta, ali reći ću ti još jednom... Ajvori, ti si prava lepotica - rekao je s osmehom na usnama. Ajvori je osetila kako suze ponovo navaljuju i brzo se sagnula da ih Metju ne bi primetio. Oh, Metju! Hej, Ajvori, nemoj da se rastužiš - pobunio se Metju.

77


by voki

- Moraćeš da budeš jaka, jer ti ćeš sada biti glavna. Moraćeš da se brineš i o meni i o sebi! Znam, Metju. Ništa ne brini. Izdržaćemo sve ovo zajedno - rekla je tiho. Ajvori je po povratku iz bolnice pozvala gospođu Bams i obavestila je o nesreći. Poručila je da ne brine i da ne dozvoli da se Dženi jako uplaši. Metju se ubrzo oporavio od sitnih ozleda i lekari su saopštili da nema potrebe da ostane duže u bolnici. Naravno, dodali su, biće potrebno još vremena i strpljenja da mu se povrati pamćenje. Dramondsovi su bili velika podrška za Ajvori. Ostala je kod njih sve dok Metju nije posle dve nedelje pušten iz bolnice i mnogo su pomogli Ajvori da sačuva prisebnost duha. Ajvori se nadala da će susret sa Dženi pokrenuti neki mehanizam u Metjuovom mozgu i da će se setiti bar nekih detalja. Zato je s nestrpljenjem čekala da ih Hari Dramonds doveze do „Hedli hola“. Metju je čvrsto držao Ajvorinu ruku dok su kola prolazila kroz predivan kraj oko „Hedli hola“. Između njih vladala je bliskost kakva nije postojala u toku braka. Ajvori je znala da se Metju ne pretvara i da je sada čovek koji je odbacio svoju masku. Ovo je pravo Metjuovo lice, mislila je Ajvori s ljubavlju. Ovaj divni, ljubazni čovek iz koga zrači velikodušnost i razumevanje je moj muž. Oh, zašto Metju nije mogao da bude takav i ranije? Zašto se pretvarao da je grub i surov kad nije takav? Ali, Ajvori je znala odgovor. Za sve je bila kriva Dženina lakomislena majka. Kad se ispred njih pojavio „Hedli hol“, Ajvori je osetila kako se Metju napre- gao da se seti gde su. Nemoj više da se naprežeš, Metju - rekla je Ajvori. - Sačekaj malo i sve će biti u redu. U tom momentu iz kuće je istrčala Dženi. Ajvori je zaustavila dah. Da li će je Metju prepoznati? Koliko je želela da Metju potpuno ozdravi, toliko se i plašila toga. Jer, ako se

78


by voki

Metjuu vrati pamćenje, shvatiće daje Ajvori lagala o njihovom srećnom braku i setiće se svih njihovih razmirica. Da li će joj oprostiti što je prećutala istinu o njihovim odnosima? Ali, Metju je samo ćutke gledao u Dženi koja mu je poletela u zagrljaj. Tata! Tata, ti si se vratio! - Dženi je bila van sebe od sreće. Jesam, dušo - odgovorio je Metju i u očima su mu se pojavile suze. Ajvori je shvatila da Metju nije prepoznao svoju ćerku. Videla je sa koliko je ljubavi zagrlio devojčicu, milujući je po kosi. Bilo je to strašno. Čak ni lik njegove ćerke ne može da mu vrati sećanje! Večerali su u prijatnoj atmosferi. Ajvori se nije sećala kad je još bila ovoliko srećna, jer ovo je jedna od retkih večeri bez Metjuovih sarkastičnih i hladnih komentara. Ajvori je znala da nikada neće zaboraviti zanos ljubavi kom su se prepustili kad su se posle večere povukli u spavaću sobu. Specijalno za ovu priliku, Ajvori je kupila divnu spavaćicu bele boje. Sećala se kako joj je Metju rekao da joj belo najlepše stoji. Devičanska bela, razmišljala je Ajvori sa smeškom, a ja čekam bebu. Metju je bio izuzetno nežan i pažljiv i Ajvori nikada nije bilo lepše nego te noći. Volim te, Metju - prošaputala je u jednom momentu Ajvori. - Sigurno nikada nećeš saznati koliko te ja volim! Mislim da znam koliko me voliš - rekao je Metju, ljubeći je po kosi i licu. A volim i ja tebe više nego što sam mogao i da zamislim da se neko može voleti. Toliko sam srećan što imam tebe za ženu, Ajvori. Ajvori se predala Metjuovoj ljubavi. Osećala je grižu savesti, jer šta će biti kad se, jednog dana, Metjuu vrati pamćenje? Da li će je mrzeti još više nego pre saobraćajne nesreće?

79


by voki

* Sledećeg dana Ajvori, Metju i Dženi krenuli su prema severu. „Na novi medeni mesec“, kako je rekao Metju. Da li će kućica u kojoj su proveli svega nekoliko dana probuditi Metjuovo pamćenje, pitala se Ajvori. Posle napornog puta mala kuća izgledala im je još lepša. Dženi je ushićeno trčala kroz kuću i zavirivala u svaki kutak. - Što je ovde lepo! Koja je moja soba? Metju je gledao oko sebe, pažljivo upijajući svaki detalj. - Ovde stvarno nije loše. Za trenutak sam osetio - namrštio se - kao da mi je nešto poznato. Miris, možda, ali sad više ne osećam ništa. Strpi se samo još malo - zamolila ga je Ajvori. Trudim se, ali ponekad mi dođe da poludim. Kad pomislim da smo bili ovde i stajali na ovom mestu praveći planove... a ništa od toga mi nije ostalo u glavi! Metju je ušao u kuhinju i radoznalo pogledao stari ormar. Prišao mu je i počeo da otvara fioke. Možda ovde ima nešto što će mi pomoći... šta je ovo? Metju je podigao zlatnu ogrlicu. Ajvori je pocrvenela, ali je odlučila da mu kaže istinu. Pa, ogrlica koju si mi ti poklonio. Čudno mesto za čuvanje nakita - prokomentarisao je Metju. Pa, i ja sam zaboravila da je ovde - priznala je Ajvori. Ali, ostavila sam je tu u nastupu besa. Zašto si bila besna? Zato što si me ostavio samu u kući i otputovao u London zbog posla. Zar sam ja takav grubijan? - Metju je zagrlio Ajvori i nežno je poljubio. Ajvori je energično odmahnula glavom. - Ne, nisi. Ponekad si nemoguć da poželim da te istučem kao malo dete, ali u suštini nisi loš. U stvari, volim te baš ovakvog kakav jesi. *

80


by voki

Dani su prolazili veoma brzo. Metju je sada bio potpuno oporavljen što se tiče zdravstvenog stanja, ali pamćenje mu se još nije vraćalo. Jednog dana Metju je izašao da se prošeta. Ajvori je bila sa Dženi i nije primetila da je napolju pala magla. Kad je pogledala kroz prozor, Ajvori je uhvatila panika. Gde li je Metju? Kako nisam primetila da se vreme menja, prekorela je sebe. Setila se kako se i sama izgubila u toj magli i da nije bilo Metjua ko zna šta bi se desilo! A, evo, sad se Metju može naći u istoj situaciji. Dženi, ostani u sobi - rekla je devojčici, trudeći se da joj glas bude miran, jer nije želela da uplaši Dženi. - Ja idem da potražim tatu. Taman što je Ajvori izašla kad su se jedna kola zaustavila pred kućom. Zastala je pitajući se ko bi to mogao biti. Obučena u pripijene pantalone i provokativnu majicu, iz kola je izašla Karla Forsajt. Ajvori je bilazaprepašćena. Šta Karla hoće? Što ih uznemirava? -Uh, ovo mesto je stvarno zabačeno - promrmljala je Karla nezadovoljno. Osmehnula se Ajvori, ali osmeh joj je bio potpuno izveštačen. Šta želite? - upitala je Ajvori oštro. Karla bi mogla da upropasti celu stvar. Kako šta hoću? Pa, došla sam da vidim Metjua. Odlično ste ga sakrili, moram da priznam. Otkud vam naša adresa? - upitala je Ajvori. Vaša draga, naivna gospođa Baras mi je dala adresu. A ko bi drugi? Rekla sam joj da hoću da pošaljem Metjuu razglednicu i pozdravim ga i domaćica mi je odmah sve izrecitovala. U početku sam stvarno želela da mu pošaljem razglednicu, ali pošto mije bilo prilično dosadno kod kuće, a i nemam nekih obaveza, odlučila sam da mu lično poželim brzo ozdravljenje. A gde je Metju? Šeta.

81


by voki

Karla se namrštila. - Šeta! Po ovakvom vremenu! Lepo se brinete o njemu! Šetnja može samo da mu pomogne - Ajvori se jedva uzdržavala bes. Počela je da drhti. Zašto ova žena jednostavno ne nestane iz njihovog života? Na Ajvorinom licu pojavio se molećiv izraz. Karla, molim vas idite. Ne možete ga još videti, jer Metju se ne seća ničega. Neće vas ni prepoznati. Znam da je izgubio pamćenje. Ali, zar ne mislite da mu moje prisustvo samo može pomoći? Ako me vidi, možda će se nečeg setiti. Ja ga već dugo poznajem - Karla se podrugljivo nasmejala. A možda vam više odgovara da ga ovako držite pod kontrolom? Zar ga niste zato odveli iz „Hedli hola“? Nisam! A sada, molim vas, idite. Samo ćete ga uznemiriti. Karline oči zasvetlele su zlobno. - Evo Metjua! Metjuova visoka prilika dolazila im je u susret. Ajvori je sa užasom posmatrala Karlu koja je sa zavodničkim osmehom krenula u susret Metjuu. Ko zna šta je Karla sve u stanju da uradi. Ajvori je dobro znala da ga Karla želi za sebe. Zdravo, dragi! - viknula je Karla, približavajući se Metjuu. - Tvoja žena je besna što ti je stara prijateljica došla u posetu. Stara prijateljica? - Metju je pogledao Karlu, ali je nastavio da ide prema Ajvori. - Ne sećam vas se. Ja sam Karla Forsajt. Zar se stvarno ne sećaš? Najstvarnije - Metju je prišao Ajvori, zagrlio je i poljubio. - Je li ti hladno, draga? Hajdemo unutra. Ali, Karla se nije predavala tako lako. Kakva divna idila! Ali, ja sam tu da ti osvežim pamćenje, Melju. Ova ovde, tvoja žena, udala se za tebe samo zbog „Hedli hola“ i tvog bogatstva, a ne iz ljubavi.

82


by voki

Ajvori je obuzela slabost. Gotovo je, pomislila je. Sada Melju zna i reći će mi da idem. Karla će ga na kraju ubediti da je oduvek bio zaljubljen u nju. Metju se okrenuo prema Karli. - Rekli ste da ste moja prijateljica? Da - viknula je Karla bez daha. Ne verujem vam, gospođice. Ja nikada nisam imao takve prijatelje. Ovde ste svega pet minuta, a već ste ispričali gomilu ružnih stvari. To pravi prijatelji ne rade. Zbogom, gospođice Forsajt. Ajvori nije verovala svojim ušima. Melju se ne ljuti. Iznenađeno ga je pogledala. Metju, ti znaš... Metju je nežno zagrlio Ajvori. - Da, Ajvori. Svega sam se setio, celog mog života. Znači, znaš šta je bilo s nama dvoma. Ne razumem kako si... Pst - Metju je stavio prste na Ajvorina usta. - Nemoj ništa da govoriš. Dugo sam razmišljao o nama i došao sam do zaključka da sam bio najveća budala koja postoji na ovom svetu. Metju, hoću da znaš da... Već sam ti rekao da ne treba ništa da mi objašnjavaš. Oboje smo bili nepromišljeni, ali naša ljubav će sve pobediti. Zato nemoj ništa da govoriš. Ali, Metju - nasmejala se Ajvori srećno - dozvoli mi bar da ti kažem da ćemo uskoro imati još jednog člana porodice. Za nekoliko meseci, Dženi će dobiti brata ili sestru. Metjuovo lice obasjala je neopisiva sreća. Kad je Melju obavio svoje snažne ruke oko nje, Ajvori je znala da će odsada sve biti u redu.

- k raj -

83

Neostvarena osveta  
Neostvarena osveta  
Advertisement