TOM-GAST Catalog

Page 302

PORCELANA I DODATKI STOŁOWE | PORCELAIN & TABLEWARE

SAMTO

Talerz płaski Flat plate

Talerz płaski Flat plate

Talerz głęboki Deep plate

Nr kat.

Ø cm

op.

PLN

EUR

Nr kat.

Ø cm

h cm

op.

PLN

EUR

Nr kat.

Ø cm cap ml

op.

PLN

EUR

V-90101-4

28,2

4

14,82

V-90104-4

20,5

4,5

4

14,06

V-90105-2

25,2

2

18,08

Miseczka Bowl

300

800

Miseczka Bowl

Nr kat.

Ø cm cap ml op.

V-90106-4

15,2

450

4

PLN

EUR

Nr kat.

Ø cm cap ml op.

PLN

EUR

9,04

V-90102-6

11,2

300

V-90103-4

13,3

350

6

6,53

4

8,54

Mogą występować widoczne różnice w kolorystyce i rozmiarach poszczególnych naczyń – zaprezentowane zdjęcia przedstawiają przykładowy egzemplarz towaru. Actual products may vary in color and size – photos represent just a particular piece.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.