TOM-GAST Catalog

Page 244

BUFET I DODATKI STOŁOWE | BUFFET & TABLEWARE

Deska; dąb Board; oak Nr kat.

l cm

h cm

w cm

PLN

EUR

V-11525

35

2,5

15,5

Nr kat.

l cm

h cm

w cm

PLN

EUR

V-11526

24

2,5

12

18,61

– 37,23

Deska; dąb Board; oak

Deska do sushi Sushi board

Deska do serwowania; dąb Serving board; oak Nr kat.

l cm

h cm

w cm

PLN

EUR

Nr kat.

l cm

w cm

op.

PLN

EUR

V-3015

30

2,5

15

19,39

V-30058

20

12

1

4,17

V-30059

27,5

18

1

6,06

Nieregularny kształt • Rozmiar może się różnić w zakresie +/- 2 cm Irregular shape • Size may vary within +/- 2 cm

Deska do serwowania; dąb Serving board; oak

Deska z otworami; dąb Board with holes; oak

Deska; dąb Board; oak

Nr kat.

l cm

h cm

w cm

PLN

EUR

Nr kat.

l cm

h cm

w cm

PLN

EUR

Nr kat.

Ø o cm

l cm

PLN

EUR

V-7015R

70

2,5

15

42,66

V-11521

50

2

10

31,02

V-11519

7,3

50

2

10

31,02

V-11520

6,3

50

2

10

31,02

Nieregularny kształt • Rozmiar może się różnić w zakresie +/- 2 cm Irregular shape • Size may vary within +/- 2 cm

242

h cm w cm


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.