Page 1

T HEWAL KE RS

c ení kpr oduk t ů

OBAL Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SL OŽ KY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ž E T ONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 KOST KY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 KRABI ČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MT GPRODUKT Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


OBAL Y PROF I T

ST ANDARD

1 00KS 59KČ

50KS 55KČ

NY ANCA T

MA T T E

50KS 99KČ

50KS 65KČ

1 00KS 1 4 9KČ

HY PE RMA T SUPE R

80KS

1 4 9KČ

80KS

1 39KČ

MA T

80KS

1 4 9KČ

PE RF E CTSI Z E

1 00KS

7 9KČ

2


SL OŽ KY , Ž E T ONY , KOST KY SL OŽ KY DRAGONSHI E L D A41 0VŠI T Ý CH L I ST Ů 1 30KČ

UL T RAPROPL A T I NUM T OPL OAD 1L I ST 20KČ

Ž E T ONY Ž E T ONYBAL E NÍ PO30KS 30KČ Ž E T ONBARE VNÝ NE PRŮL E DNÝ1KS 1KČ Ž E T ONPRŮHL E DNÝ1KS 2KČ

KOST KY 20ST Ě NNÉ

F T V4 0KČ

PROMO( PRE RE L E ASE )25KČ

30ST Ě NNÁ 4 0KČ

1 0ST Ě NNÁ 1 5KČ

KL ASI CKÁ 20KČ 4ST Ě NNÁ1 0KČ

3


KRABI ČKY , MT GPRODUKT Y KRABI ČKY UL T RAPRO1 00+ RŮZ NÉBARVY 59KČ

MT G

UL T RAPRODE CK F L I PBOXKOŽ E NÁ, MAGNE TRŮZ NÉ BARVY 250KČ

BORNOFT HEGODS T HE ROS DI SPL A Y BOOST E R DI SPL A Y 234 9KČ 7 9KČ 234 9KČ

J OURNE YI NT ONY X DI SPL A Y BOOST E R 234 9KČ 7 9KČ J I ŽB R Z Y :

CONSPI RACY

BOOST E R 7 9KČ

F A TP ACK 7 4 9KČ MODE RN E VE NTDE CK

V Š E CHN YOBA L Y , K R A BI ČK Y , K OS T K Y , Ž E T ON YI S L OŽ K YJ S OUDOS T UP N ÉVR ŮZ N Ý CH BA R V Á CH, P Ř Í P A DN ĚV Á MT UV A Š Í S E Ž E N E MEN E V Á HE J T EN Á S K ON T A K T OV A T : T HE WA L K E R S @Y MA I L . COM, 6 0 8 9 2 7 5 7 5( MA R E K) , 7 2 1 2 1 8 7 6 4( T OM)

4

Ceník produktů  
Advertisement