Norsk Tollerforbund

Oslo, NO

Norsk Tollerforbund er ett partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i Toll- og avgiftsetaten. Forbundet organiserer nær 90% av alle ansatte i etaten.

https://www.norsktollerforbund.no