Page 1

PROTI KORUPCIJI DIJAKI DIJAKI PROTI KORUPCIJI Action Youth Youth inin Action

–––srednješolski srednješolskipriročnik priročnikza zaizobraževanje izobraževanje srednješolski priročnik za izobraževanje ooopreprečevanju preprečevanjukorupcije korupcije preprečevanju korupcije


Uredniki: Uredniki: Gábor Daróczi, Romaversitas Foundation Gábor Daróczi, Romaversitas Foundation Emese Hortobágyi, Transparency International Hungary Emese Hortobágyi, Transparency International Hungary Alíz Szloboda, Transparency International Hungary Alíz Szloboda, Transparency International Hungary Miklós Ligeti, Transparency International Hungary Miklós Ligeti, Transparency International Hungary Diána Sebestyén, Transparency International Hungary Diána Sebestyén, Transparency International Hungary Simona Habič, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta Simona Habič, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta Doria, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta Vid Vid Doria, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta Irena Mrak Merhar, Društvo mladinski Irena Mrak Merhar, Društvo mladinski cehceh Prevajalci: Prevajalci: Petra Burai Petra Burai Mojca Žnidarič Mojca Žnidarič Tamás Deme Tamás Deme Dániel Szügyi Dániel Szügyi Člani zmagovalnih ekip: Člani zmagovalnih ekip: ELTE Apáczai Csere János Grammar School, Budapest, Hungary ELTEAlina Apáczai Csere Grammar School, Budapest, Lakosa, BeaJános Kuti, Regina Siklóssy, Csenge MezeiHungary Alina Lakosa, Bea Kuti, Regina Siklóssy, Csenge Mezei Students of Szomolya, Hungary Students Szomolya, Hungary Mária of Ferencz, Barbara Lakatos, Illés Horváth, Róbert Horváth Mária Ferencz, Barbara Lakatos, Illés Horváth, Róbert Horváth Klebersberg Középiskolai Kollégium (Boarding School), Kaposvár, Hungary Klebersberg Középiskolai (Boarding Kaposvár, Hungary Eszter Fekete, HajnalkaKollégium Bogdán, Tamás Nagy,School), Sándor Kiss Eszter Fekete, Hajnalka Bogdán, Tamás Nagy, Sándor Kiss Kalyi Jag Roma Minority Vocational and Technical School, KalyiBudapest, Jag Roma Minority Vocational and Technical School, Hungary Budapest, Hungary Alexandra Viktória Vörös, Milica Zsivity, Dezső Balogh, Patrik Mező Alexandra Viktória Vörös, Milica Zsivity, Dezső Balogh, Patrik Mező Gimnazija Šentvid, Slovenija Ana Skalar, Lea Onufrija, Gimnazija Šentvid, SlovenijaMario Kok, Urban Širca Ana Skalar, Lea Onufrija, Mario Kok, Urban Širca Ekonomska šola Murska Sobota, Slovenija Sara Gaberc, Jakovljevič, Maglič, Danijel Serdt Ekonomska šolaLan Murska Sobota,Živa Slovenija Sara Gaberc, Lan Jakovljevič, Živa Maglič, Danijel Serdt www.transparency.hu www.transparency.si www.transparency.hu www.romaversitas.hu www.transparency.si www.mladinski-ceh.si www.romaversitas.hu

www.mladinski-ceh.si

© 2013 Transparency International Hungary, Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta, Romaversitas Foundation, Društvo mladinski ceh. Vse pravice pridržane. © 2013 Transparency International Hungary, Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta, Romaversitas Foundation, Društvo mladinski ceh. Vse pravice pridržane. ISBN: 978-963-08-7938-5

ISBN: 978-963-08-7938-5 Projekt podpira Evropska komisija. Vsebina projekta ne odraža nujno mnenja Projekt podpira Evropska komisija. državne agencije. Evropske komisije ali madžarske Vsebina projekta ne odraža nujno mnenja Ti ustanovi ne bosta odgovorne za projekt. Evropske komisije ali madžarske državne agencije. Projekt podpira Evropska komisija. Ti ustanovi ne bosta odgovorne Vsebina projekta ne odraža nujno mnenja Evropske za projekt. komisije ali madžarske državne agencije. Ti ustanovi Projekt Evropskazakomisija. ne podpira bosta odgovorni projekt. Vsebina projekta ne odraža nujno mnenja Evropske komisije ali madžarske državne agencije. Ti ustanovi ne bosta odgovorni za projekt.

Supported [in part] by a grant from the Open Society Foundations.

Supported [in part] by a grant from the Open Society Foundations.


Vsebina Vsebina

1. 1. Kaj Kaj je jekorupcija? korupcija?

77

2. 2. Kako Kakose selahko lahkozoperstavimo zoperstavimokorupciji? korupciji?

13 13

3. 3. Korupcija Korupcijain injavno javnonaročanje naročanje 4. Volitve in demokracija 4. Volitve in demokracija 5. 5. Financiranje Financiranjepolitičnih političnihstrank strankininvolilnih volilnihkampanj kampanj

15 15 18 18

6. 6. Ideje Idejezmagovalnih zmagovalnihskupin skupin 7. 7. Igre Igre 8. Infografika 8. Infografika

21 21 24 24 26 26 41 41

3 3


4 4


Spoštovani profesorji, Spoštovani Spoštovaniprofesorji, bralci Eden generaciji izmed ključnih korakovsicer za izkoreninjenje korupcije je deloTozToje mladimi. Kot vse Mladi generaciji seintegriteta integriteta sicer zdipomembna, pomembna, izplača. je zaključek poročila, Mladi se zdi a aseseneneizplača. zaključek poročila, sfere družbe so tudi mladi izpostavljeni družbenimHungary. tveganjem ki ga jeje izdalaorganizacija organizacija Transparency International Hungary. kot so korupcija in ki ga izdala Transparency International druga deviantna dejanja. Po podatkih raziskave Svetovni barometer korupcije 2013,

Študija razkriva, da enotni, neneizplača dada gregre danes nana Študija razkriva, daso sosisimladostniki mladostniki enotni, dasesepoštenost poštenost izplača ter danes ki jo izvaja Transparency International, je da podkupnino v tistem letuter plačalo 27% Madžarskem tistim, kikiso pripravljeni lagati, goljufati ininkrasti, bolje pa poštenim ljudem. Madžarskem tistim,od so pripravljeni lagati,trend goljufati krasti, boljekot kot pa poštenim ljudem. vprašanih mlajših trideset let. Takšen vzdržuje negativne družbene vzorce Čeprav mladi ne korupcije, brezup pogosto povozi Čeprav mladivečinoma večinoma neodobravajo korupcije, ekonomski brezup pogosto povozi in ne omogoča napredka vodobravajo pravičnejšo družbo,ekonomski kjer naprimer dostop do zdravsnjihova moralna načela; biti sprejet na dobro univerzo ali obet dobro plačane službe njihova moralna načela; biti sprejet na dobro univerzo ali obet dobro plačane službe se tvenih storitev ali gradbenega dovoljenja ni pogojen s podkupnino, protiuslugoseali pogosto zdi privlačnejše od ohranjanja integritete. pogosto zdi privlačnejše od ohranjanja integritete.  sorodstveno povezavo. Bodoče generacije morajo odrasti v okolju, ki korupcije ne bo

odobraval, sami pa bodo razumeli kaj korupcija sploh je. Razumevanje pojava je pot

Presenetljivi ankete nedavne ugotovitve organizacije Transparency Presenetljivi rezultati anketeininsaj nedavne ugotovitve vprašalnika organizacije Transparency k pozitivnimrezultati spremembam, z znanjem mladi vprašalnika postanejo opolnomočeni državljani, International na temo tveganja korupcije v srednjih šolah (npr. da »skoraj četrtina dijakov International na temo tveganja korupcije v srednjih šolah (npr. da »skoraj četrtina in kot takšni predstavljajo doprinos k razvoju družbe kot celote. Ne pozabimo, dijakov da so na izpitih goljufa ali prepisuje«) so nam dali jasen znak, da je treba nemudoma ukrepati na izpitih goljufa ali prepisuje«) so nam dali jasen znak, da je treba nemudoma ukrepati mladi tisti, ki snujejo našo prihodnost. in jihjih neposredno in prebuditi prebuditimlado mladogeneracijo. generacijo.InInkako kakolažje lažjepomagati pomagatimladim, mladim,kot kotpapa neposredno vprašati za mnenje? No, vvobliki skupnega projekta »Mladi v vakciji«, ki ki gaga je je financirala vprašati za mnenje? No, obliki skupnega projekta »Mladi akciji«, financiralakot S tem vzgajamo tudi novo generacijo odgovornih državljanov, ki lahko Evropska in in vnastopijo Sloveniji, Evropskakomisija, komisija,smo smoizpeljali izpeljalisočasen sočasendialog dialogz zmladimi mladiminanaMadžarskem Madžarskem v Sloveniji, prijavitelji. Ob aktualnih razkritjih v zadnjih letihozaveščali je jasno, da ti niso več dojemani kot da Njihove ideje soso da bi biugotovili, ugotovili,na nakakšen kakšennačin načinbibisvoje svojeskupnosti skupnosti ozaveščalio okorupciji. korupciji. Njihove ideje nadloge ali izdajalci, temveč v javnosti uživajo ugled ter s tem postavljajo dober zgled bile neverjetno raznolike, zaradi česar so se štiri sodelujoče organizacije (Transparency bile neverjetno raznolike, zaradi česar so se štiri sodelujoče organizacije (Transparency za mlajše generacije. Zgodbe teh ljudi lahko služijo kot inspiracija zaSlovenia, vsa etična dejanja, International InternationalHungary, Hungary,Društvo DruštvoIntegriteta Integriteta––Transparency TransparencyInternational International Slovenia, ki se postavijo po robu krivicam – od tistih, ki razkrivajo največje korupcijske škandale Romaversitas predlogov. RomaversitasininDruštvo Društvomladinski mladinskiceh) ceh)leles stežavo težavoodločile odločilezazašest šestnajboljših najboljših predlogov. vredne milijarde, pa vse do tistih, ki ne dopustijo nasilja med vrstniki v učilnicah. Vsako Med kratki film, Med odličnimi odličnimiidejami idejamiza zaprojekt projektsosobile bileflash flashmob, mob,tematski tematskiteden tedenaktivnosti, aktivnosti, kratki film, hip hop pesem in natečaj za najboljšo majico. takšno dejanje je potrebno pozitivno ovrednotiti in nagraditi, saj se vse prevečkrat hip hop pesem in natečaj za najboljšo majico.  

prijavitelji še vedno spopadajo z ovirami v zasebnem in poklicnem življenju zaradi

Za nagrado so izobraževanjih v v svojih razkritij. Za nagrado soustvarjalci ustvarjalcišestih šestihzmagovalnih zmagovalnihprojektov projektovsodelovali sodelovalinana izobraževanjih Budimpešti in Ljubljani, kjer so predstavniki vseh štirih organizacij izobraževali nadobudne Budimpešti in Ljubljani, kjer so predstavniki vseh štirih organizacij izobraževali nadobudne dijake, kakšen način lahko prispevajo k bolj transparentnemu javnemu življenju. Vsaki Ker je na korupcija pojem, nujno tematiko predstaviti čimbolj dijake, na kakšenabstrakten, način lahkozapleten prispevajo k bolj je transparentnemu javnemu življenju. Vsaki skupini so pri izvedbi idej doseči na pomoč priskočili strokovnjaki. celostno, kar smo želeli tudi s to brošuro. Besedilo odpre definicija korupcije in skupini so pri izvedbi idej na pomoč priskočili strokovnjaki.

njeno zgodovinsko ozadje, sledi ji predstavitev vloge mednarodne nevladne organi-

Julija so zmagovalne ekipe iz obeh držav svoje projekte predstavile na tridnevni konferenci zacijeso Transparency temsvoje področju. V nadaljevanju predstavljenih Julija zmagovalne International ekipe iz obeh na držav projekte predstavile najetridnevni konferenci v slovenskem mestu, v Portorožu. Na dogodku se je dijakom ponudilo mnogo priložnosti načinovmestu, s katerimi se lahkoNa upremo korupciji, s posebej izpostavljeno vlogo vnekaj slovenskem v Portorožu. dogodku se je dijakom ponudilo mnogo priložnosti za izmenjavo izkušenj, izzivov in zgodb o uspehu. za izmenjavo izzivov in zgodb o uspehu.  prijavitelja, ki izkušenj, je večkrat ključen element pri odkrivanju koruptivnih dejanj.

5

5


Naslednja tritega poglavja se ukvarjajo zkoristnega različnimi družbenimi jebo moč zaznati Končni izdelek ininkoristnega programa jejetatapodročji, knjižica, vam vv pomoč Končni izdelek tegaosvežujočega osvežujočega programa knjižica,kikikjer vam bo pomoč korupcijska in druga tveganja, opise pa pospremi tako teoretska kot pripovečana ozaveščanju dijakov korupcije. Zgodovinskemu ozadju ininopisu različnih pri ozaveščanju dijakovs fenomenom s fenomenom korupcije. Zgodovinskemu ozadju opisurazlaga različnih tipov korupcije sledita podrobnejši poglavji: javno naročanjelažji. terfinanciranje financiranje političnih tipov korupcije sledita podrobnejši poglavji: javno naročanje ter političnih nekateri aktualni primeri s katerimi je dialog s poslušalci Posebno dodano vredstrank kampanj.Upamo, Upamo,dadabo boigre, knjižica besediliinin aktivnostmi prebilavloge, led,zbudila zbudila strank kampanj. knjižica z zbesedili aktivnostmi prebila led, nostink in interakciji pripomorejo ki sodelujoče postavijo v različne s katerimi je pozornost dijakov in jih spodbudila k razmišljanju in uprizarjanju nekaterih značilnih pozornost dijakov in jih spodbudila k razmišljanju in uprizarjanju nekaterih značilnih mogoče bolje razumeti situacije ter posledice koruptivnih in drugih neetičnih dejanj. postopkov scenarijev, povezanih korupcijo. Knjižica tudipredstavlja predstavlja zmagovalne ideje postopkov ininscenarijev, povezanih s skorupcijo. Knjižica Upamo, da vam bo brošura v pomoč in bo skupaj ztudi vašim naporomzmagovalne pripomoglaideje k projekte. Mirno jih uporabite pri pouku, tako da ustrezajo tako dijakom kot tudi učnemu zaza projekte. Mirno jih uporabite pri pouku, tako da ustrezajo tako dijakom kot tudi učnemu svetlejši prihodnosti brez korupcije. načrtu. Verjemite,malo malomotivacije motivacijelahko lahkovodi vodido dočudovitih čudovitihidej. idej. načrtu. Verjemite, Ker smo učnogradivo gradivozazasrednješolce srednješolcepripravljali pripravljaliprvič, prvič,bomo bomoveseli veseliininzelo zelohvaležni hvaležni za za Ker smo učno vaše komentarjeininideje, ideje,sajsajbodo bodozagotovo zagotovopripomogli pripomoglikkizboljšanju izboljšanjuprograma. programa.Hkrati Hkrati vam vam vaše komentarje Uspešno delo vam želim, ponujampomoč pomočTransparency TransparencyInternational InternationalHungary HungaryininDruštva DruštvaIntegriteta Integriteta––Transparency Transparency ponujam InternationalSlovenia. Slovenia.Obrnite Obrnitesesenananas nasininnam namsporočite, sporočite,kako kakojejepotekal potekalpouk poukin inkako kako bi bi International Vid Doria še izboljšali. Želimo vam vsem obilo uspeha in polne razrede. program vi vi program še izboljšali. Želimo vam vsem obilo uspeha in polne razrede. Generalni sekretar Transparency International Slovenia Z lepimi pozdravi, Z lepimi pozdravi, József PéterMARTIN, MARTIN, József Péter izvršni direktor Hungary izvršni direktor TITIHungary

6 6


1. POGLAVJE 1. POGLAVJE

KAJ JE JEKORUPCIJA? KORUPCIJA? KAJ

Osnove Osnove Na Wikipediji pod ključno besedo Na Wikipediji pod ključno besedo korupcija piše, da beseda pokvarjen izvira korupcija piše, da beseda pokvarjen izvira iz latinske besede »corruptus« in pomeni iz latinske besede »corruptus« in pomeni »zlorabiti ali uničiti«.1 Korupcijo2 trenutno »zlorabiti ali uničiti«.1 Korupcijo2 trenutno razumemokot kotkršitev kršitevdolžnega dolžnegaravnanja ravnanja razumemo z namenom pridobiti osebno korist. Več z namenom pridobiti osebno korist. Več raziskavkaže, kaže,da dajejekorupcijo korupcijomoč močnajti najti raziskav nana mnogihpodročjih področjihvsakdanjega vsakdanjegaživljenja. življenja. mnogih ZaZa ponazoritev vzemimo dva močna primera ponazoritev vzemimo dva močna primera 3 3, zgledaizizSvetovnega Svetovnegabarometra barometrakorupcije korupcije zgleda , ki ga je izvedla organizacija Transparency ki ga je izvedla organizacija Transparency International:»V»Vveliko velikodržavah državahkorupcija korupcija International: vplivana naljudi ljudiod odrojstva rojstvadodosmrti. smrti. vpliva Zimbabvejusosoženskam, ženskam,kikisosorojevale rojevale VVZimbabveju vv lokalnibolnišnici, bolnišnici,zazavsak vsakkrik krikzaračunali zaračunali lokalni 5 $5 $ kotkazen kazenzazasprožen sproženlažni lažnialarm. alarm. kot VVBangladešu sese je je Bangladešusosonedavno nedavnonesrečo, nesrečo,kjer kjer podrla seboj podrlavečnadstropna večnadstropnatovarna tovarnaininpod pod seboj pokopala pokopalaveč večkot kot1.100 1.100ljudi ljudizaradi zaradikršitve kršitve varnostnih varnostnihukrepov, ukrepov,povezovali povezovaliz obtožbami z obtožbami ookorupciji.« korupciji.« Uredniki Urednikiteteknjižice knjižicenamenjene namenjeneprofesorjem profesorjem močno verjamemo, da močno verjamemo, dabosta bostaobravnava obravnava

OPOMBA OPOMBAPROFESORJEM: PROFESORJEM: za učenje najpomembnejših izrazov za učenje najpomembnejših izrazov pojdite na 7. poglavje in se igrajte pojdite na 7. poglavje in se igrajte igro »Kartice z izrazi«. Tam boste tudi igro »Kartice z izrazi«. Tam boste tudi našli nadaljnja navodila in ideje. našli nadaljnja navodila in ideje.

1 21 32 3

besedil in izvajanje vaj pripomogla k besedil in izvajanje vaj pripomogla k razumevanju, zakaj so omenjeni zgledi razumevanju, zakaj so omenjeni zgledi primer korupcije, hkrati pa mladim primer korupcije, hkrati pa mladim pokazala, kako se ji lahko zoperstavijo. pokazala, kako se ji lahko zoperstavijo. Priporočamo, da knjižico uporabljate tudi Priporočamo, da knjižico uporabljate tudi kot delovni zvezek: s konkretnimi primeri, kot delovni zvezek: s konkretnimi primeri, igrami in odprtim pogovorom o vročih igrami in odprtim pogovorom o vročih temah se lahko razkrijejo skrite temah se lahko razkrijejo skrite mislimisli o o korupciji, njenih učinkih in vlogi pri korupciji, njenih učinkih in vlogi pri bojuboju proti njej. proti njej. Zgodovina korupcije Zgodovina korupcije Antika Antika V antiki Grki z denarjem in drugim V antiki so so Grki z denarjem in drugim blagom podkupovali uradnike blagom podkupovali uradnike na na olimpijskih igrah in med volitvami. Vendar olimpijskih igrah in med volitvami. Vendar soso nana to to gledali le kot na na prenos denarja za za gledali le kot prenos denarja določene storitve in ne kotkot kršitev. določene storitve in ne kršitev. NaNa starem Vzhodu stasta obstajali dvedve vrstivrsti starem Vzhodu obstajali korupcije: uradniki so prejemali darila (kar(kar korupcije: uradniki so prejemali darila je je bilo normalno), sodniki pa so prejemali bilo normalno), sodniki pa so prejemali denarne spodbude. denarne spodbude. V rimskem imperiju je bilo prirejanje V rimskem imperiju je bilo prirejanje meja volilnih okrožij (močeradenje) meja volilnih okrožij (močeradenje) nekaj običajnega; po po Polibijevih besedah nekaj običajnega; Polibijevih besedah je je bilbil uspeh Rimljanov osnovan na uspeh Rimljanov osnovan na »nemoralnosti« uradnikov. Pred padcem »nemoralnosti« uradnikov. Pred padcem imperija so ljudje uporabljali ponarejene imperija so ljudje uporabljali ponarejene dokumente, da so pridobili oblast. dokumente, da so pridobili oblast.

glej: http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption glej:informacij http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption več v poglavju Zgodovina korupcije več http://www.transparency.hu/uploads/docs/GCB2013_Report_Embargo.pdf informacij v poglavju Zgodovina korupcije glej: glej: http://www.transparency.hu/uploads/docs/GCB2013_Report_Embargo.pdf

7 7


Sodobni časi Sodobni časi

8 8 8 8

Politično Političnoiningospodarsko gospodarskotranzicijo tranzicijona na Madžarskem ininvvSloveniji jejespremljala Madžarskem Sloveniji spremljala Nekatere politične Nekatere političneoblike oblikekorupcije korupcijesoso obsežna obsežnakorupcija. korupcija.Pomanjkanje Pomanjkanjeali alislabo slabo postale običajne, postale običajne,npr. npr.plačevanje plačevanjezazaglasove, glasove, razporejanje sredstev, preveč birokratiziran razporejanje sredstev, preveč birokratiziran podkupljivost podkupljivostpolitikov politikovinintrgovanje trgovanjez z pravni pravnisistem sistemininjavna javnauprava upravater teromrežja, omrežja, vplivom. vplivom. ustvarjenana napodlagi podlagivzajemnih vzajemnihuslug, uslug, ustvarjena ostajajostrukturni strukturnirazlogi razlogiza zakorupcijo korupcijo ostajajo Razkrivanje korupcijejejebilo bilonamenjeno namenjeno Razkrivanje korupcije obehdržavah. državah.Korenite Korenitespremembe spremembe vv vvobeh diskreditaciji političnihnasprotnikov. nasprotnikov. diskreditaciji političnih družbiso sorazvrednotile razvrednotilesplošno splošnosprejete sprejete družbi vedenjskenorme norme(anomija) (anomija)in inokrepile okrepile vedenjske Danes Danes težnjehhkorupciji. korupciji.Na Nanekaterih nekaterihpodročjih področjih težnje je prehod iz planskega gospodarstva je prehod iz planskega gospodarstva vv Nedolgo tegajejebilo biloustanovljenih ustanovljenihveliko veliko Nedolgo tega liberalno tržno gospodarstvo spremenil tudi liberalno tržno gospodarstvo spremenil tudi različnih organizacijzazaboj bojproti protikorupciji korupcijiinin različnih organizacij osnovno strukturo koruptivnega vedenja. osnovno strukturo koruptivnega vedenja. VV njenimi posledicami. njenimi posledicami. časusocializma socializmaininekonomije ekonomijepomanjkanja pomanjkanja času korupcijapotekala potekalavvsmeri smeriod odkupca kupca jejekorupcija do prodajalca, ker so kupci iskali blago in in do prodajalca, ker so kupci iskali blago Vloga TransparencyInternational International Vloga Transparency storitve,kikijih jihjejeprimanjkovalo primanjkovalo(kakovostna (kakovostna storitve, hranaininuvoženo uvoženoblago). blago).Po Pospremembi spremembi TransparencyInternational Internationaljejeena ena hrana Transparency režimasesejejesmer smerkorupcije korupcijevvveč večsektorjih sektorjih najpomembnejšihorganizacij organizacijnanapodročju področju režima najpomembnejših (poslovni sektor, oddaja javnih naročil itn.) preprečevanja korupcije. Izkušnje (poslovni sektor, oddaja javnih naročil itn.) preprečevanja korupcije. Izkušnje obrnila, in sicer od prodajalca (podjetnik) do kažejo, da je korupcija prisotna v športu, obrnila, in sicer od prodajalca (podjetnik) do kažejo, da je korupcija prisotna v športu, kupca (stranka). Pomanjkanje odgovornosti, gozdarstvu, naftni in plinski industriji, kupca (stranka). Pomanjkanje odgovornosti, gozdarstvu, naftni in plinski industriji, integriteteinintransparentnosti transparentnostinosilcev nosilcev dostopu informacij,izobraževanju, izobraževanju, integritete dostopu dodoinformacij, odločanja v javnem in zasebnem sektorju zdravstvu, razvojnih programih, odločanja v javnem in zasebnem sektorju zdravstvu, razvojnih programih, nenehnoslabijo slabijotemelje temeljevladavine vladavineprava prava in in humanitarnih intervencijah in naložbah nenehno humanitarnih intervencijah in naložbah zaupanja v javne institucije. Ljudje se bolj proti vplivom podnebnih sprememb. Ker zaupanja v javne institucije. Ljudje se bolj proti vplivom podnebnih sprememb. Ker zavedajo prisotnosti korupcije in njenih lahko vsak udeleženec v javnem ali zavedajo prisotnosti korupcije in njenih lahko vsak udeleženec v javnem ali negativnih učinkov na kakovost življenja. zasebnem sektorju stori dejanje korupcije, negativnih učinkov na kakovost življenja. zasebnem sektorju stori dejanje korupcije, je transparentnost njihovega delovanja je transparentnost njihovega delovanja ključnega pomena. ključnega pomena. Značilnosti države – Slovenija Značilnosti države – Slovenija Žal je primere korupcije preprosto najti V Sloveniji je bila korupcija prepoznana kot Žal je primere korupcije preprosto najti povsod po svetu. Korupcija je problem vseh V Sloveniji je bila korupcija prepoznana kot »sistemska«. »Ujetost države in sistema« povsod po svetu. Korupcija je problem vseh držav, še najbolj pereč pa je v državah v »sistemska«. »Ujetost države in sistema« slabi vladavino prava in zaupanje javnosti držav, še najbolj pereč pa je v državah v razvoju. slabi vladavino prava in zaupanje javnosti tako v institucije kot tudi v javni in zasebni razvoju. tako v institucije kot tudi v javni in zasebni


sektor. V preteklih dveh letih so neodvisne sektor. V preteklih dveh letih so neodvisne institucije, kot so Komisija za preprečevanje institucije, kot so Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Informacijski korupcije, Računsko sodišče, Informacijski pooblaščenec, Državna revizijska komisija pooblaščenec, Državna revizijska komisija zarevizijo revizijopostopkov postopkovoddaje oddajejavnih javnihnaročil naročil za in Nacionalni preiskovalni urad, izboljšale in Nacionalni preiskovalni urad, izboljšale svojedelovanje delovanjeininsodelovanje sodelovanjes tožilstvom s tožilstvom svoje in sodstvom, da bi učinkoviteje preganjale in sodstvom, da bi učinkoviteje preganjale korupcijoiningospodarski gospodarskikriminal, kriminal,sajsajjeje korupcijo korupcijamed medglavnimi glavnimirazlogi razlogizazahude hude korupcija težaveininnizko nizkokonkurenčnost konkurenčnostRepublike Republike težave Slovenije.Učinkovitejši Učinkovitejšinadzorni nadzornisistem sistem Slovenije. in izvajanje novega Zakona o integriteti in izvajanje novega Zakona o integriteti inpreprečevanju preprečevanjukorupcije korupcijeizizleta leta in 2010(spremenjen (spremenjenleta leta2011) 2011)kažeta kažetanana 2010 večjoozaveščenost ozaveščenostininveč večpregonov, pregonov, večjo vendarjejebilo bilodo dozdaj zdajizrečenih izrečenihpremalo premalo vendar pravnomočnih pravnomočnihsodb. sodb.Kazenski Kazenskizakonik zakonik določa določa88korupcijskih korupcijskihkaznivih kaznivihdejanj; dejanj; zagrožena je tudi zaporna zagrožena je tudi zapornakazen. kazen. Javnomnenjske Javnomnenjskeraziskave raziskavekažejo, kažejo,dadaskoraj skoraj 95 95%%Slovencev Slovencevmeni, meni,dadajejekorupcija korupcija resen resenproblem, problem,več večkot kottrem tremčetrtinam četrtinampapa se sezdi, zdi,da daso sopolitiki politikiininpolitične političnestranke stranke najbolj najboljkoruptivni. koruptivni.Sledijo Sledijojim jimjavni javni uslužbenci, uslužbenci,odgovorni odgovornizazajavno javnonaročanje, naročanje, uslužbenci, ki izdajajo gradbena uslužbenci, ki izdajajo gradbenadovoljenja dovoljenja ter teruslužbenci uslužbencivvzdravstvenem zdravstvenemsektorju. sektorju.NeNe zaupajo zaupajosistemu sistemualialivladi, vladi,dadasesebosta bostas s težavami uspešno spopadla. Tesne vezi težavami uspešno spopadla. Tesne vezi med javnim in zasebnim sektorjem vodijo med javnim in zasebnim sektorjem vodijo do nezakonitega financiranja kampanj do nezakonitega financiranja kampanj in strank, kar vodi do netransparentnega in in strank, kar vodi do netransparentnega in nedovoljenega javnega naročanja in nedovoljenega javnega naročanja in podeljevanja koncesij. Slovenija se sooča z podeljevanja koncesij. Slovenija se sooča z velikimi izzivi, povezanimi z nasprotji velikimi izzivi, povezanimi z nasprotji interesov in netransparentnimi postopki interesov in netransparentnimi javnega naročanja, še posebej napostopki lokalni javnega naročanja, ravni v 212 občinah. še posebej na lokalni ravni v 212 občinah. Značilnosti države – Madžarska Značilnosti države – Madžarska Najobičajnejša oblika korupcije na Najobičajnejša oblika korupcijenarave na Madžarskem je administrativne Madžarskem je administrativne narave

ali pa izhaja iz simbioze političnih in ali pa izhaja iz simbioze političnih in gospodarskih interesov. V javnem zdravstvu gospodarskih interesov. V javnem zdravstvu je večina zaposlenih zdravnikov uporabljala je večina zaposlenih zdravnikov uporabljala opremo in prostore javnih bolnišnic opremo in prostore javnih bolnišnic osebni dobiček. V nedavni raziskavi zaza osebni dobiček. V nedavni raziskavi je 77 % vprašanih menilo, da je je 77 % vprašanih menilo, da je bilobilo za za paciente »značilno« plačevanje v zahvalo paciente »značilno« plačevanje v zahvalo (»parasolventnost«) ali dajanje denarja (»parasolventnost«) ali dajanje denarja bolnišničnim zdravnikom za storitve, bolnišničnim zdravnikom za storitve, do do katerih upravičeni. V večini primerov katerih soso bilibili upravičeni. V večini primerov tako pacienti tudi zdravniki sami menijo, tako pacienti kotkot tudi zdravniki sami menijo, da tovrstna dejanja niso nezakonita, da da tovrstna dejanja niso nezakonita, da govorimo o organih oblasti, ki na nene govorimo o organih oblasti, ki na temtem področju izvršujejo protikorupcijske področju nene izvršujejo protikorupcijske zakonodaje. Policiste zlasti v prometu, zakonodaje. Policiste (še(še zlasti v prometu, davčnih goljufijah in drogah) in uradnike pripri davčnih goljufijah in drogah) in uradnike carini financah posebej povezujejo nana carini in in financah še še posebej povezujejo s korupcijo. 3939 % vprašanih se zdi, da da je je s korupcijo. % vprašanih se zdi, plačilo podkupnine namesto globe ali ali plačilo podkupnine namesto globe cestno-prometnega prekrška običajna cestno-prometnega prekrška običajna praksa, medtem ko ko je za 28 28 % vprašanih praksa, medtem je za % vprašanih »tipično«, dada pripri uvozu ali ali izvozu blaga »tipično«, uvozu izvozu blaga plačajo več. Običajno je, je, da da ljudje plačajo za za plačajo več. Običajno ljudje plačajo hitrejši vpis nepremičnine v zemljiško knjigo hitrejši vpis nepremičnine v zemljiško knjigo aliali zaza hitrejše izdajanje dovoljenj, še posebej hitrejše izdajanje dovoljenj, še posebej v gradbeništvu. v gradbeništvu. Stranke, politiki in župani so so bilibili prav takotako Stranke, politiki in župani prav prijavljeni zaradi nezakonitih in koruptivnih prijavljeni zaradi nezakonitih in koruptivnih poslov. Različne raziskave so so pokazale poslov. Različne raziskave pokazale pomenljive dokaze o nezakonitem pomenljive dokaze o nezakonitem financiranju kampanj in političnih strank. financiranju kampanj in političnih strank. V zameno za prejeta sredstva izvoljene V zameno za prejeta sredstva izvoljene stranke svojim »donatorjem« poplačajo stranke svojim »donatorjem« poplačajo z ugodno vladno politiko in javnimi z ugodno vladno politiko in javnimi naročili. Nepravilnosti in netransparentne naročili. Nepravilnosti in netransparentne dejavnosti pri privatizaciji, podeljevanju dejavnosti pri privatizaciji, podeljevanju koncesij in razpisih za javna naročila koncesij in razpisih za javna naročila je, pogosto pridejo na dan; problematično pogosto pridejo na dan; problematično če se javna sredstva porabijo za politične je, če se javna sredstva porabijo za politične stranke, razpise in pogodbe pa dobijo tisti stranke, razpise in blizu. pogodbe pa dobijo tisti poslovneži, ki so jim poslovneži, ki so jim blizu.

9

9


Sodstvo Sodstvo Transparency International Hungary Transparency International Hungary je v izčrpni analizi ocenila stanje je v izčrpni analizi ocenila stanje madžarskih državnih institucij na področju madžarskih državnih institucij na področju transparentnosti in odgovornosti. Raziskava transparentnosti in odgovornosti. Raziskava Nacionalnega sistema integritete, ki ki Nacionalnega sistema integritete, omogoča poglobljen vpogled v funkcije in in omogoča poglobljen vpogled v funkcije strukturo javnega in zasebnega sektorja, je strukturo javnega in zasebnega sektorja, je prišla do do zaključka, da da je delovanje sodnega prišla zaključka, je delovanje sodnega sistema na Madžarskem nekoherentno in in sistema na Madžarskem nekoherentno pogosto neučinkovito. Delovanje sodišč pogosto neučinkovito. Delovanje sodišč in tožilskih organov je netransparentno, in tožilskih organov je netransparentno, poleg tega pa pa zaradi predpisov in in trenutne poleg tega zaradi predpisov trenutne administrativne strukture ni načina, s s administrativne strukture ni načina, katerim bi lahko uveljavili svoje obveznosti. katerim bi lahko uveljavili svoje obveznosti. Sodni sistem za odpravo težav, ki so jihjih Sodni sistem za odpravo težav, ki so odkrili raziskovalci, močno potrebuje odkrili raziskovalci, močno potrebuje sistemske reforme. sistemske reforme.

korupcije. Zdi se, da so se reforme v sodstvu korupcije. Zdi se, da so se reforme v sodstvu začele izvajati šele pred kratkim, da bi začele izvajati šele pred kratkim, da bi postopek odločanja v kazenskih zadevah, postopek odločanja v kazenskih zadevah, povezanih s korupcijo, postal učinkovitejši. povezanih s korupcijo, postal učinkovitejši. Pojavljajo se tudi težnje, da bi ukinili Pojavljajo se tudi težnje, da bi ukinili doživljenjske doživljenjskemandate mandateinintako takookrepili okrepili (neposredni) vpliv politike (neposredni) vpliv politikena nasodstvo. sodstvo. Sodni Sodnisistem sistemmora moradobiti dobitiveč večsredstev sredstevza za nemoteno nemotenodelovanje. delovanje.Treba Trebajejeosnovati osnovati delavnice delavnicenanatemo temointegritete integriteteininrazviti razviti ustrezno izobraževanje ustrezno izobraževanjezazabodoče bodočesodnike. sodnike. Zasebni Zasebnisektor sektor

Korupcija Korupcijaspada spadamed medglavne glavnerazloge razlogeza za politične političneiningospodarske gospodarskeneuspehe neuspehevv mnogih mnogihdržavah državahv vrazvoju, razvoju,kar kardrži držitudi tudiza za Slovenijo SlovenijoininMadžarsko. Madžarsko.Gospodarske Gospodarskeinin finančnekrize krizekažejo, kažejo,da dakorupcija korupcijazavira zavira finančne Reforma sodnega sistema iz leta 1997 razvojtrgov, trgov,odganja odganjainvesticije investicijeininveča veča Reforma sodnega sistema iz leta 1997 razvoj je madžarskim sodiščem podelila tako stroškeposlovanja. poslovanja.Bolj Boljkot kotkdaj kdajkoli koliprej prej je madžarskim sodiščem podelila tako stroške visoko stopnjo neodvisnosti, da je visoka je danes jasno, da je treba več pozornosti visoko stopnjo neodvisnosti, da je visoka je danes jasno, da je treba več pozornosti mednarodnih standardih. Ocena posvetitipreprečevanju preprečevanjukorupcije, korupcije,saj sajso so celocelo po po mednarodnih standardih. Ocena posvetiti paketa reform kaže, odgovornost ocenahSvetovne Svetovnebanke banke(World (WorldBank) Bank) paketa reform kaže, da da odgovornost popo ocenah in transparentnost kljub neodvisnosti globalnikorupcijski korupcijskitokovi tokovižežepresegli presegli in transparentnost kljub neodvisnosti globalni nista zagotovljeni, je povečalo 1 trilijonameriških ameriškihdolarjev dolarjevna naleto. leto.Odnos Odnos nista bili bili zagotovljeni, karkar je povečalo 1 trilijon tveganje zlorab. Problem je prisoten tudi v do korupcije v obeh državah se spreminja, tveganje zlorab. Problem je prisoten tudi v do korupcije v obeh državah se spreminja, konsolidiranih demokracijah. Vedno večja poslovna poslovnaskupnost skupnostpa paskuša skušaveč večtruda truda konsolidiranih demokracijah. Vedno večja trenja se pojavljajo med neodvisnostjo vložiti v protikorupcijske dejavnosti trenja se pojavljajo med neodvisnostjo vložiti v protikorupcijske dejavnosti inin kot garancijo za učinkovitost sodstva in vpeljatitransparentne transparentneukrepe. ukrepe.Slovenski Slovenski kot garancijo za učinkovitost sodstva in vpeljati učinkovitostjo sodišč. Tak sistem se je dolgo bančni sektor, v katerem so podjetja bodisi učinkovitostjo sodišč. Tak sistem se je dolgo bančni sektor, v katerem so podjetja bodisi ohranjal, danes pa lahko na Madžarskem popolnoma bodisi delno v lasti države, ohranjal, danes pa lahko na Madžarskem popolnoma bodisi delno v lasti države, opazujemo razmah neodvisnosti tožilstva, izkazuje visoko tveganje za korupcijo, opazujemo razmah neodvisnosti tožilstva, izkazuje visoko tveganje za korupcijo, ki raste v novo vejo države, od katere nihče postopki oddaje javnih naročil pa so prav ki raste v novo vejo države, od katere nihče postopki oddaje javnih naročil pa so prav ne bo mogel zahtevati poročila o njenem tako netransparentni. ne bo mogel zahtevati poročila o njenem tako netransparentni. ravnanju in funkcijah. 10 ravnanju in funkcijah. Financiranje političnih strank in 10 Po raziskavi Nacionalnega sistema Financiranje političnih strank in volilnih kampanj Po raziskavi Nacionalnega sistema integritete v Sloveniji si je slovensko volilnih kampanj integritete Slovenijinajboljšo si je slovensko Ocene slovenskega in madžarskega sodstvovprislužilo oceno od treh Ocene slovenskega in madžarskega sodstvo prislužilo najboljšo od treh nacionalnega sistema integritete kažejo, vej oblasti. Kljub temu je oceno učinkovitost sistema integritete kažejo, vej slovenskega oblasti. Kljubsodstva temu jeslaba, učinkovitost da je trenutna ureditev neučinkovita, tudi po zaslugi nacionalnega dainstrumentov je trenutna ureditev neučinkovita, slovenskega sodstva slaba, tudi spo zaslugi za spremljanje njenega neskladnosti državne uprave predpisi. instrumentov spremljanje neskladnosti upravenas predpisi. uresničevanjazapa sploh ni. Nanjenega kratko si Sodstvo šedržavne zlasti zaostaja področju uresničevanja pa sploh ni.držav. Na kratko si Sodstvo še zlasti zaostaja na področju poglejmo sistema obeh nadzora nad izvršno oblastjo in pregona poglejmo sistema obeh držav. nadzora nad izvršno oblastjo in pregona


Madžarska Madžarska Zaradi velikih velikihvrzeli vrzelivvsistemu sistemuizvajanja izvajanja Zaradi zakonodaje zakonodajena napodročju področjufinanciranja financiranjastrank strank in in kampanj kampanjjejenemogoče nemogočeizslediti, izslediti,od odkod kod so so prišla prišla sredstva, sredstva,kikiso sojih jihpolitiki politikiporabili. porabili. Tako Tako neučinkovita neučinkovitazakonodaja zakonodajalahko lahkosluži služilele kot kot podlaga podlagaza zaupravičevanje upravičevanjenezakonitih nezakonitih prihodkov prihodkovtistih, tistih,kikisodelujejo sodelujejovvkoruptivnih koruptivnih transakcijah. transakcijah.Če Čepotegnemo potegnemočrto, črto,jejetak tak regulativni regulativniokvir okvirskupaj skupajsspomanjkanjem pomanjkanjem učinkovitega učinkovitegasistema sistemaizvajanja izvajanjazakonodaje zakonodaje izgovor za madžarske državljane izgovor za madžarske državljanepri pri vsakdanjih vsakdanjihkoruptivnih koruptivnihdejanjih. dejanjih. Trenutna Trenutnapravna pravnaureditev ureditevizizleta leta1997 1997sese je je izkazala izkazalaza zaneučinkovito. neučinkovito.Predvideva, Predvideva,da da stranke stranke med medkampanjo kampanjoporabijo porabijo11milijon milijon HUF HUF na na kandidata kandidataoz. oz.skupno skupno386 386milijonov milijonov HUF. Stranke so že po volitvah leta HUF. Stranke so že po volitvah leta1994 1994 prijavile prijavile stroške stroškekampanje kampanjevvvrednosti vrednostiod od 500 500 do do 700 700milijonov milijonovHUF, HUF,kar karpomeni, pomeni,da dajeje bila zakonska omejitev porabe prenizka. bila zakonska omejitev porabe prenizka.Po Po ocenah ocenah so sonajvečje največjestranke strankeporabile porabiletrikrat trikrat več, več, kot kot je jebilo bilodoločeno. določeno. Še večji problem od prekomerne porabe pa Še večji problem od prekomerne porabe pa je dejstvo, da ne poznamo virov financiranja je dejstvo, da ne poznamo virov financiranja strank. Denar, ki je bil med kampanjo strank. Denar, ki je bil med kampanjo netransparentno porabljen, je le del denarja, netransparentno porabljen, je le del denarja, ki bogati sodelovanje ljudi v verigi finančnih ki bogati sodelovanje ljudi v verigi finančnih transakcij v sklopu financiranja strank. transakcij v sklopu financiranja strank. Trenutna zakonodaja je neučinkovita, ker Trenutna zakonodaja je neučinkovita, ker strank ne zavezuje k transparentnemu strank ne zavezuje k transparentnemu in odgovornemu vodenju prihodkov in odgovornemu vodenju in porabe. Strankam ni trebaprihodkov pripraviti in porabe. Strankam ni treba pripraviti

podrobnegaporočila poročilaletne letneporabe, porabe,sajsaj podrobnega lahkocelotno celotnokampanjo kampanjopripišejo pripišejo»politični »politični lahko dejavnosti«. urad dejavnosti«.Madžarski Madžarskidržavni državnirevizijski revizijski urad poročila zaza poročilasicer sicerpregleda, pregleda,vendar vendargre grelele formalni formalninadzor nadzorbrez brezvpogleda vpogledav dejansko v dejansko porabo. porabo. Pred Predkratkim kratkimsosonanapobudo pobudoposameznih posameznih poslancev poslancevsprejeli sprejelinov novzakon zakono ovarčevanju varčevanju pri prikampanjah. kampanjah.PriPritem temsososeseizognili izognilijavni javni razpravi razpraviininposvetovanju posvetovanjus strokovnjaki. s strokovnjaki. Rezultat Rezultatjejedvoumen dvoumenzakon, zakon,zaradi zaradi katerega kateregajejefinanciranje financiranjekampanj kampanjpopoenieni strani stranijasnejše jasnejšeininmanj manjhinavsko, hinavsko,popodrugi drugi strani pa ne predvideva strožjih oo strani pa ne predvideva strožjihzahtev zahtev razkritju in zanemarja učinkovito izvajanje razkritju in zanemarja učinkovito izvajanje zakonodaje. zakonodaje.Tveganje Tveganjezazakorupcijo korupcijov v kampanjah kampanjahjejetako takovečje. večje. Slovenija Slovenija Pomanjkanje Pomanjkanjetransparentnosti transparentnostiv financiranju v financiranju političnih strank je je vv političnih strankininvolilnih volilnihkampanj kampanj Sloveniji izjemno problematično. Sloveniji izjemno problematično. Slovenske Slovenskepolitične političnestranke strankekažejo kažejo hude pomanjkljivosti na treh področjih hude pomanjkljivosti na treh področjih financiranja strank: pomanjkljiva financiranja strank: pomanjkljiva zakonodaja, šibek in neučinkovit nadzor zakonodaja, šibek in neučinkovit nadzor ter omejen dostop do informacij. Zakonski ter omejen dostop do informacij. Zakonski predpis, ki onemogoča (popolno) predpis, ki onemogoča (popolno) transparentnost financiranja, je še transparentnost financiranja, je še posebej problematičen, ker lahko stranke posebej problematičen, ker lahko stranke mobilizirajo dokaj veliko sredstev, do katerih mobilizirajo dokaj veliko sredstev, do katerih pa javnost nima dostopa. Hkrati država ne pa javnost nima dostopa. Hkrati država ne nalaga glob za kršitve drugih zakonov, kot globprejemanje za kršitve drugih zakonov, jenalaga na primer višjih donacij, kotkot je na primer prejemanje višjih donacij, kot je dovoljeno (npr. donacije, ki za desetkrat je dovoljeno (npr. donacije, ki za desetkrat

11 11


presegajo presegajopovprečno povprečnomesečno mesečnoplačo). plačo).Če Čebibi država uvedlaminimalne minimalneglobe globezazastranke, stranke, država uvedla kršijo zakon,bibibile bilezavezane zavezaneplačati plačati ki ki kršijo zakon, najmanj 161.850EUR EURalialidododovoljene dovoljene najmanj 161.850 največje vsote813.150 813.150EUR. EUR. največje vsote TransparencyInternational InternationalSlovenia Sloveniajejev v Transparency letu 2013inin2014 2014ocenjeval ocenjevaltveganja tveganja letu 2013 korupcijes preučevanjem s preučevanjemsistema sistema korupcije financiranjapolitičnih političnihstrank strankininvolilnih volilnih financiranja

12 12

kampanj kampanjsspomočjo pomočjouspešne uspešnemednarodne mednarodne metodologijeCRINIS. CRINIS.SSpreučitvijo preučitvijo metodologije pravnegaokvira, okvira,raziskavo raziskavoobstoječih obstoječih praks praks pravnega analizonadzora nadzorasmo smoocenili oceniliprednosti prednosti in in ininanalizo slabostisistema. sistema.VVkončnem končnemporočilu poročilu je je bilo bilo slabosti vključenihtudi tudideset desetpriporočil priporočilza za vključenih izboljšanjesistema, sistema,aalelenekatera nekateraso so bila bila izboljšanje vključenavvnovo novozakonodajo. zakonodajo. vključena


2. POGLAVJE POGLAVJE 2.

Kakose selahko lahkozoperstavimo zoperstavimo Kako korupciji? korupciji? Osnove Osnove

Prijavi korupcijo morebitno korupcijo! Prijavi korupcijo ali ali morebitno korupcijo!

• na Madžarskem: pišite o pripetljaju Izjemnegapomena pomenajejerazumevanje, razumevanje,dada ima • na Madžarskem: pišite o pripetljaju na na Izjemnega ima jogsegely@transparency.hu ali oddajte vsakčlovek, človek,ne neglede gledenanastarost, starost,stopnjo stopnjo jogsegely@transparency.hu ali oddajte vsak prijavo http://merjtenni.hu izobrazbe,finančno finančnoalialisocialno socialnoozadje, ozadje, prijavo nana http://merjtenni.hu izobrazbe, pravico,možnost možnostinintudi tudidržavljansko državljansko vSloveniji:pišite pišite o nastalem pripetljaju • v•Sloveniji: pravico, o nastalem pripetljaju spregovori@transparency.si dolžnost,da dasesezoperstavi zoperstavikorupciji. korupciji.Tukaj Tukaj spregovori@transparency.si ali ali dolžnost, je je nana obiščite stran projekta Spregovori obiščite stran projekta Spregovori na na nekajprimerov, primerov,kako kakolahko lahkodijaki dijakidelujejo delujejo nekaj spregovori.transparency.si, kjer lahko spregovori.transparency.si, kjer lahko kot odgovorna odrasla oseba. kot odgovorna odrasla oseba. oddate anonimno prijavo ali najdete oddate anonimno prijavo ali najdete povezave nana druge pristojne organe, ki seki se Vedno povezave druge pristojne organe, Vednodeluj delujetično etičnoininpošteno! pošteno! ukvarjajo s pregonom in preprečevanjem ukvarjajo s pregonom in preprečevanjem Vedno Vednozahtevaj zahtevajračun! račun! korupcije. korupcije. VVtem primeru ste lahko prepričani, da tem primeru ste lahko prepričani, da ponudnik Zahtevaj javne informacije! ponudnikstoritev storitevtudi tudiplačuje plačujedavke davke– –ki ki Zahtevaj javne informacije! predstavljajo denar, s katerim se financirajo predstavljajo denar, s katerim se financirajo Če so informacije dostopne, lahko Če so informacije dostopne, lahko skupne skupnedobrine. dobrine. pričakujete, dada bodo vsi vsi davki, ki jih pričakujete, bodo davki, ki jih plačujete vi in vaši starši, pravilno in etično plačujete vi in vaši starši, pravilno in etično Ne plačuj podkupnin! Ne plačuj podkupnin! porabljeni. ČeČe je odločitev o kakršnem porabljeni. je odločitev o kakršnem Če inin koli javnem interesu sprejeta na skrivaj, se se Čejih, jih,sisikupujete kupujetekoristi, koristi,kikisosoneetične neetične koli javnem interesu sprejeta na skrivaj, nezakonite. Še huje, če je ta korist vidna. morate zavedati, da bi lahko bila v nezakonite. Še huje, če je ta korist vidna. morate zavedati, da bi lahko bila v V tem primeru bo mnogo tistih, ki niso postopek vpletena korupcija. V tem primeru bo mnogo tistih, ki niso postopek vpletena korupcija. v prednostnem položaju, jeznih na vas v prednostnem položaju, jeznih na vas – in to upravičeno. To je protizakonito in Sledi razpisom javnih naročil na svojem – in to upravičeno. To je protizakonito in Sledi razpisom javnih naročil na svojem predvideva večletno zaporno kazen. območju! predvideva večletno zaporno kazen. območju! Javna naročila se financirajo z davki, ki jih Ne sprejemaj podkupnin! Javna naročila financirajokot z davki, plačujete vi, zato se se obnašajte, bi bilikitijih Ne sprejemaj podkupnin! plačujete vi, zato se obnašajte, kot bi bili ti Če jih, prodajate svojo integriteto in še vedno v vašem žepu, ravno tako skrbno Če jih, prodajate svojo integriteto vedno v vašem žepu, ravno tako skrbno zaupanje za začasno dobrino (denar,in in še pozorno. zaupanje zaVsak, začasno (denar, in pozorno. položaj, itd.). ki todobrino počne, lahko hitro položaj, itd.). Vsak, ki to počne, lahko hitro zaide v težave. OPOMBA PROFESORJEM: zaide v težave. naOPOMBA naslednjih PROFESORJEM: straneh boste našli na naslednjih straneh bosteKo našli splošno znane etične nasvete. znane etične se splošno o njih pogovarjate, vasnasvete. prosimo,Ko njih pogovarjate, vas oz. prosimo, dase seopoglobite in postavite da se poglobite in postavite predlagate konkretne primere! oz. predlagate konkretne primere!

13 13


Pojasni svojim staršem, kdo je prijavitelj Pojasni svojim staršem, kdo je prijavitelj ali »žvižgač« (ali jim vsaj pojasni, kaj ali »žvižgač« (ali jim vsaj pojasni, kaj žvižgač pomeni)! žvižgač pomeni)! Prijavitelji ali »žvižgači« (angleško Prijavitelji ali »žvižgači« (angleško whistleblowers) imajo izjemno pomembno whistleblowers) imajo izjemno pomembno vlogo pri razkrivanju korupcije, goljufij in in vlogo pri razkrivanju korupcije, goljufij slabega vodenja, pa tudi pri preprečevanju slabega vodenja, pa tudi pri preprečevanju nesreč, ki so malomarnosti aliali nesreč, ki posledica so posledica malomarnosti kršitev. Tisti ljudje v javnih ustanovah ali kršitev. Tisti ljudje v javnih ustanovah ali zasebnem sektorju, ki opozorijo nana kršitve, zasebnem sektorju, ki opozorijo kršitve, lahko potencialno rešujejo življenja in in vire, lahko potencialno rešujejo življenja vire, kot kot se jesetoje zgodilo v primeru zdravnika, ki ki to zgodilo v primeru zdravnika, je razkril prikrivanje izbruha virusa SARS nana je razkril prikrivanje izbruha virusa SARS Kitajskem. Slaba poročila ali ali celo odsotnost Kitajskem. Slaba poročila celo odsotnost začetnih poročil, kotkot denimo pripri škandalu začetnih poročil, denimo škandalu Madoffovega piramidnega sistema v ZDA, Madoffovega piramidnega sistema v ZDA, lahko vlagatelje stanejo milijone. lahko vlagatelje stanejo milijone. Opredelitev pojma prijavitelj Opredelitev pojma prijavitelj aliali “žvižgač” “žvižgač” Prijavitelj ali žvižgač je oseba, ki razkrije Prijavitelj ali žvižgač – je– oseba, ki razkrije informacije o opaženih kršitvah v neki informacije o opaženih kršitvah v neki organizaciji ali tveganje, da do njih pride, organizaciji ali tveganje, da do njih pride, posameznikom ali ustanovi, ki lahko v tem posameznikom ali ustanovi, ki lahko v tem primeru ukrepa. Ta definicija je nastala primeru ukrepa. Ta definicija je nastala v v sklopu projekta Transparency International sklopu projekta Transparency International z naslovom »Blowing the Whistle Harder z naslovom »Blowing the Whistle Harder – Enhancing Whistleblower Protection in – Enhancing Whistleblower Protection in the European Union« (Zažvižgaj glasneje – the European Union« (Zažvižgaj glasneje – izboljšanje zaščite žvižgačev/prijaviteljev v izboljšanje zaščite žvižgačev/prijaviteljev v Evropski uniji). Evropski uniji).

14 14

V večini znanih primerov se prijavitelji V večini znanih primerov se prijavitelji ali žvižgači izpostavijo visokim osebnim ali žvižgači izpostavijo visokim osebnim

tveganjem, da bi zaščitili javnost. Pravne, tveganjem, da bi zaščitili javnost. Pravne, organizacijske in nacionalne kulturne organizacijske in nacionalne kulturne okoliščine zaposlene pogosto odvračajo od okoliščine zaposlene pogosto odvračajo od tega, tega,dadabibirazkrili, razkrili,čečekaj kajvedo vedoookršitvah. kršitvah. Prijavitelje ali žvižgače lahko Prijavitelje ali žvižgače lahkozaradi zaradinjihovih njihovih dejanj dejanjčakajo čakajohude hudeposledice, posledice,vključno vključno s povračilnimi s povračilnimiukrepi ukrepialialiodpustitvijo odpustitvijozz delovnega mesta, psihološkim delovnega mesta, psihološkimpritiskom, pritiskom, grožnjami grožnjamiininfizičnim fizičnimobračunavanjem. obračunavanjem. ČeČe spregovorijo spregovorijooonepravilnostih, nepravilnostih,bibijih jih bilo potrebno bilo potrebnozaščititi, zaščititi,obenem obenempa pamorajo morajo obstajati obstajatiučinkoviti učinkovitiininzanesljivi zanesljivimehanizmi, mehanizmi, ki ki lahko zagotovijo primerno lahko zagotovijo primernopreiskavo preiskavo razkritij. razkritij. NaNa Madžarskem Madžarskemsprejemanje sprejemanjezakonov zakonovoo zaščitižvižgačev žvižgačevzaskrbljujoče zaskrbljujočezaostaja zaostajaza za zaščiti pričakovanji.Temu Temunamenjena namenjenazakonodaja zakonodaja pričakovanji. spodbujanjepravičnosti pravičnostivvjavnem javnem zaza spodbujanje poslovanju sicer prinaša zaščito žvižgače, poslovanju sicer prinaša zaščito zazažvižgače, a je vladispodletelo spodletelopri priustanavljanju ustanavljanju a je vladi pooblaščeneagencije agencijezazazaščito zaščitožvižgačev, žvižgačev, pooblaščene čepravjejebilo bilototov vzakonu zakonupredvideno. predvideno. čeprav Zdi novemuosnutku, osnutku,kiki Zdi se,se,dadasosok knovemu pripravljajov vvladi, vladi,pristopili pristopilibolj bolj gaga pripravljajo ozkogledno, saj ta zanemarja potrebo po ozkogledno, saj ta zanemarja potrebo po prijavljanju oseb in jim nudi zgolj izjave prijavljanju oseb in jim nudi zgolj izjave oo uradnisolidarnosti, solidarnosti,ne nepa patudi tudioodejanski dejanski uradni zaščiti. Prizadevanje vlade v tej smeri se zaščiti. Prizadevanje vlade v tej smeri se očitno konča na retorični ravni. očitno konča na retorični ravni. V Sloveniji ni posebnega zakona za zaščito V Sloveniji ni posebnega zakona za zaščito prijaviteljev ali žvižgačev, a to področje prijaviteljev ali žvižgačev, a to področje na splošno (za celo državo) v posebnem na splošno (za celo državo) v posebnem poglavju ureja Zakon o integriteti in poglavju ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. preprečevanju korupcije.


3. POGLAVJE POGLAVJE 3.

Korupcijain injavno javnonaročanje naročanje Korupcija Slovenskiininmadžarski madžarskiTransparency Transparency Slovenski Internationalmenita, menita,dadasistem sistemjavnega javnega International naročanjavvobeh obehdržavah državahpredstavlja predstavlja naročanja visokotveganje tveganjezazakorupcijo korupcijozaradi zaradi visoko tesnih vezi med politiko in zasebnim tesnih vezi med politiko in zasebnim terter javnimsektorjem. sektorjem.Slovenija Slovenijajejeleta leta2011 2011v v javnim postopkihoddaje oddajejavnih javnihnaročil naročilporabila porabila postopkih 6,1%, %,Madžarska Madžarskapa pa5,66 5,66%%letnega letnegaBDP. BDP. 6,1 VV Sloveniji Slovenijimočne močnepovezave povezavemed medpolitiko politikoinin zasebnim zasebnimter terjavnim javnimsektorjem sektorjemogrožajo ogrožajo pravične pravičnepostopke postopkeoddaje oddajejavnih javnihnaročil. naročil. Slovenski Slovenskiininmadžarski madžarskiTransparency Transparency International Internationalspremljata spremljatazakonodajne zakonodajne spremembe, spremembe,kikisesetičejo tičejojavnih javnihnaročil naročil in inozaveščanja ozaveščanjaookorupciji. korupciji.Poleg Polegtega tega veliko velikoadministrativno administrativnobreme, breme,kikigaganosijo nosijo podjetja, podjetja,povzroča povzročavisoko visokotveganje tveganjezaza korupcijo. korupcijo.Po Posplošnih splošnihocenah ocenahEvropska Evropska unija izgubi do 40 % vrednosti unija izgubi do 40 % vrednostisredstev, sredstev,ki ki jih razporedi prek javnih naročil. jih razporedi prek javnih naročil. Kaj je davek in kdo ga plačuje? Kaj je davek in kdo ga plačuje? Davek je redna finančna dajatev ali drug Davek je redna finančna dajatev ali drug prispevek, vključno s carino, ki je odmerjen prispevek, vključno s carino, ki je odmerjen vsakemu posameznemu državljanu in vsakemu posameznemu državljanu in pravnim osebam, kot so podjetja ali skladi, pravnim osebam, kot so podjetja ali skladi, državne ustanove ali lokalne samouprave. državnemora ustanove ali lokalne samouprave. Vsakdo plačevati davke, da bi tako Vsakdo mora plačevati davke, daza bi tako financirali stvari, ki so pomembne financirali stvari, ki so pomembne za celotno državo. Vi kot dijaki ravno tako celotno državo. Vi kot dijaki ravno tako plačujete davke. Ko recimo plačate za svojo plačujeteknjigo, davke.plačate Ko recimo za svojo najljubšo tudi plačate DDV, ki bo najljubšo knjigo, plačate tudi DDV, ki postal eden od finančnih virov za plačobo postalprofesorjev. eden od finančnih virov za plačo vaših vaših profesorjev.

zgodi z davki? KajKaj se se zgodi z davki? Glavna funkcija davkov je pokrivanje Glavna funkcija davkov je pokrivanje izdatkov lokalnih oblasti in vlade javnih izdatkov lokalnih oblasti in vlade ter ter javnih institucij, tako ohranjajo ravnovesje institucij, tako dada ohranjajo ravnovesje javnih financ in delovanje države. javnih financ in delovanje države. javna sredstva in od prihajajo? KajKaj soso javna sredstva in od kodkod prihajajo? Gre zaza denar, ki ga vlada ustvari z odmero Gre denar, ki ga vlada ustvari z odmero davkov. Njihova uporaba bi morala bitibiti davkov. Njihova uporaba bi morala odgovorna in transparentna. KdoKdo razporeja odgovorna in transparentna. razporeja javna sredstva? Skupina ljudi: vlada, občine, javna sredstva? Skupina ljudi: vlada, občine, organi z raznolikimi področji delovanja ali ali organi z raznolikimi področji delovanja pooblaščene institucije. pooblaščene institucije. KajKaj je javno naročilo? je javno naročilo? Institucije, ki uporabljajo javna sredstva, Institucije, ki uporabljajo javna sredstva, lahko pridobijo blago in storitve prek lahko pridobijo blago in storitve prek določenih postopkov in pravil. Vsem je je določenih postopkov in pravil. Vsem OPOMBA PROFESORJEM: OPOMBA PROFESORJEM: na naslednjih straneh se bomo na naslednjih straneh se bomo potrudili odgovoriti na vsa potrudili odgovoriti na vsa morebitna vprašanja, povezana morebitna vprašanja, povezana s to tematiko. Ko boste govorili o s to tematiko. Ko boste govorili o tem, postavljajte vprašanja, kot so tem, postavljajte kot so napisana v naslovih.vprašanja, Če ne dobite napisana v naslovih. Če ne dobite zadovoljivega odgovora, razložite s zadovoljivega odgovora, razložite pomočjo napisanega odgovora in s pomočjo napisanega odgovora vedno skušajte podati tudi primer! in skušajte podati tudi primer! Čevedno se domislite bolj slikovitih Če se domislite bolj slikovitih primerov, jih seveda uporabite! primerov, jih seveda uporabite!

15 15


v interesu,dadadržavni državniproračun proračunplača plača v interesu, najnižji znesekzazaenako enakostoritev storitevalialiizdelek. izdelek. najnižji znesek Konkurencamora morabiti bitijasna! jasna!ToTojejeključno. ključno. Konkurenca moravaša vašašola šolananaprimer primerkupiti kupitikredo kredo ČeČe mora za celo šolsko leto, je nujno, da najde za celo šolsko leto, je nujno, da najde ponudnika,ki kibobolahko lahkozagotovil zagotovilkredo kredo ponudnika, enake kakovostizazanajnižjo najnižjoceno. ceno. enake kakovosti Zakaj konkurencapomembna? pomembna? Zakaj je je konkurenca Konkurencapripomore pripomorek kmanjši manjšiporabi porabi Konkurenca javnih sredstev, oziroma možnosti po javnih sredstev, oziroma možnosti po nakupu večjih količin blaga ali storitev nakupu večjih količin blaga ali storitev zaza denar. Vzemimozazaprimer primerkredo: kredo:čeče istiisti denar. Vzemimo ni poštene in transparentne konkurence, ni poštene in transparentne konkurence, bibi lahko ravnateljvprašal vprašalprijatelja, prijatelja,naj najjim jim lahko ravnatelj zagotovi kredo za neko doplačilo. Kasneje si zagotovi kredo za neko doplačilo. Kasneje si lahko ta dodatek med seboj razdelita. lahko ta dodatek med seboj razdelita. Kako lahko zagotovimo čisto konkurenco? Kako lahko zagotovimo čisto konkurenco? Kratek odgovor: transparentnost. Vsi Kratek odgovor: transparentnost. Vsi koraki v tem postopku morajo biti jasni in koraki v tem postopku morajo biti jasni in transparentni, tako da imajo vsi morebitni transparentni, tako da imajo vsi morebitni ponudniki storitev možnost, da na razpisu ponudniki storitev možnost, da na razpisu sodelujejo, drugi deležniki pa lahko sodelujejo, drugi deležniki pa lahko postopek spremljajo. postopek spremljajo.

16 16

Kakšnorazmerje razmerjejejelahko lahkomed medkorupcijo korupcijoin in Kakšno javnimnaročilom? naročilom? javnim Pomnogih mnogihštudijah študijahna naMadžarskem Madžarskem Po približnood od65 65do do75 75%%vseh vsehpostopkov postopkov približno oddajejavnih javnihnaročil naročilprizadene prizadenekorupcija. korupcija. oddaje Korupcija se odraža v 25 % višjih stroških Korupcija se odraža v 25 % višjih stroških naročanja. naročanja. Vzemimoza zaprimer primerkredo: kredo:brez brezjasne, jasne, Vzemimo pošteneinintransparentne transparentnekonkurence konkurence bo bo poštene vaša šola kupila za 25 % dražjo kredo, ali vaša šola kupila za 25 % dražjo kredo, ali drugače––če čeima imavaša vašašola šolatočno točnodoločen določen drugače proračun za kredo – bo lahko kupila 25 % % proračun za kredo – bo lahko kupila 25 krede manj. krede manj. Zakaj je pomembno urejati področje javnih Zakaj je pomembno urejati področje javnih naročil? naročil? Zaradi razumne in učinkovite porabe javnih Zaradi razumne in učinkovite porabe javnih sredstev, za zagotavljanje javnega nadzora sredstev, za zagotavljanje javnega nadzora ter za zagotavljanje poštene konkurence pri ter za zagotavljanje poštene konkurence pri javnih naročilih. javnih naročilih.

Uganite, kakšen je letni znesek denarja v Uganite, kakšen je letni znesek denarja v postopkih oddaje javnih naročil? postopkih oddaje javnih naročil? Madžarska: 5,66 % državnega prihodka Madžarska: 5,66 % državnega je letno porabljenega na javnihprihodka naročilih. Vzemimo za primer kredo: razpis mora jeBruto letnodomači porabljenega na javnih naročilih. proizvod na Madžarskem Vzemimo kredo: razpis mora biti jasenzainprimer natančen, objavljen na več Bruto domači proizvod na Madžarskem je okrog 26.000–28.000 milijard HUF v biti jasen in natančen, na časa, več mestih, omogočiti je objavljen treba dovolj jepovprečju okrog 26.000–28.000 milijard HUF v na leto. To pomeni približno mestih, omogočiti je treba dovolj časa, da lahko vsakdo razpis prebere in se nanj povprečju na leto. približno 1.500 milijard HUFTo napomeni leto za javna naročila daprijavi; lahko proces vsakdoizbire razpisponudnika prebere inmora se nanj bit 1.500 milijard HUF naizgradnja leto za javna naročila ali kolikor bi znašala 750 povsem prijavi; izbire mora bit jasenproces že vnaprej (s ponudnika podrobno razloženim alinovih, kolikor bi znašala opremljenih izgradnja 750šolpovsem popolnoma z jasen že vnaprej (s podrobno razloženim načinom točkovanja); odločitev pa mora biti novih, popolnoma opremljenih šol z bazenom in telovadnico. načinom točkovanja); pa mora objavljena s pravilnoodločitev obrazložitvijo (kdo biti je bazenom in telovadnico. objavljena s pravilno obrazložitvijo zmagal, kdo je izgubil in zakaj). (kdo je zmagal, kdo je izgubil in zakaj).


Slovenija: vzdržijo Slovenija:6,1% 6,1%državnega državnegaprihodka prihodkajejebilo bilo vzdržijokakršne kakršnekoli kolikorupcije korupcijeininobjavijo objavijo porabljenega porabljenegana najavnih javnihnaročilih naročilihvvletu letu2011. 2011. vse vsemožne možneinformacije informacijemed medpostopkom postopkom Bruto oddaje Bruto domači domačiproizvod proizvodjejeleta leta2011 2011znašal znašal oddajejavnega javneganaročila. naročila. 35,67 milijard EUR. 35,67 milijard EUR. Vzemimo Vzemimozazaprimer primerkredo: kredo:šola šolainin Kaj je Pakt integritete? ponudniki podpišejo pogodbo, Kaj je Pakt integritete? ponudniki podpišejo pogodbo,dadabodo bodo vse vv vsepodrobnosti, podrobnosti,dodokaterih katerihboboprišlo prišlo Pakt integritete je civilnopravna pogodba, Pakt integritete je civilnopravna pogodba, postopku oddaje javnega naročila inin vv postopku oddaje javnega naročila ki ki jo jo vlada vladaali aliministrstvo ministrstvoter terponudnik ponudnik času časusodelovanja sodelovanja(npr. (npr.cena cenananakos, kos,strošek strošek podpišejo ob vsakem razpisu. podpišejo ob vsakem razpisu.VVskladu skladu prevoza, tedenska/mesečna poraba vv prevoza, tedenska/mesečna porabakrede krede ss prostovoljnim dogovorom se stranke prostovoljnim dogovorom se stranke šoli itd.), javne. šoli itd.), javne.

17 17


4.4.POGLAVJE POGLAVJE

Volitvein indemokracija demokracija Volitve

razumevanjeproblemov, problemov,kikisesetičejo tičejo ZaZa razumevanje financiranja političnih strank in kampanj, financiranja političnih strank in kampanj, nujno najprejrazumevanje razumevanjeosnov osnov je je nujno najprej demokratičnihvolitev. volitev.Čeprav Čepravsosotetelele demokratičnih posrednodel delnaše našeglavne glavnetematike tematikeinin posredno odgovorenanatatavprašanja vprašanjamorda morda steste odgovore dobili drugihpredmetih, predmetih,jejekljub kljub dobili žežepripridrugih temu pomembno, da se o teh vprašanjih temu pomembno, da se o teh vprašanjih govori. govori. Kakšna razlikamed medneposredno neposrednoinin Kakšna jejerazlika posrednodemokracijo? demokracijo? posredno Neposredna demokracija: Neposredna demokracija: V demokracijah,kikitemeljijo temeljijonananeposredni neposredni V demokracijah, udeležbi, lahko vsi člani skupnosti osebno udeležbi, lahko vsi člani skupnosti osebno sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah. sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah. Na primer: udeležba na referendumu v Na primer: udeležba na referendumu v Sloveniji in na Madžarskem. Sloveniji in na Madžarskem.

18 18

Posredna demokracija: Posredna demokracija: V posrednih ali reprezentativnih V posrednih ali reprezentativnih demokracijah izvoljeni predstavniki ljudstva demokracijah izvoljeni predstavniki ljudstva odločajo o določenih javnih zadevah, ki odločajo o določenih javnih zadevah, ki so omejene z zakonskimi predpisi (ustava, so omejene z zakonskimi predpisi (ustava, zakoni, pogodbe). V Sloveniji tako sodnike zakoni, V Sloveniji tako sodnike volijo pogodbe). predstavniki državnega zbora, njih pa volijo predstavniki državnega zbora, njih pa izvolijo državljani na neposrednih volitvah. izvolijo državljani na neposrednih volitvah.

OPOMBAPROFESORJEM: PROFESORJEM: OPOMBA nanaslednjih naslednjihstraneh stranehse sebomo bomo na potrudiliodgovoriti odgovoritina navsa vsamorebitna morebitna potrudili vprašanja,povezana povezanassto totematiko. tematiko. vprašanja, Koboste bostegovorili govoriliootem, tem,postavljajte postavljajte Ko vprašanja, kot so napisana vprašanja, kot so napisana vv naslovih.Če Čene nedobite dobitezadovoljivega zadovoljivega naslovih. odgovora,razložite razložitesspomočjo pomočjo odgovora, napisanegaodgovora odgovorain invedno vedno napisanega skušajte podati tudi primer! skušajte podati tudi primer! NaMadžarskem Madžarskemnacionalno nacionalnosuverenost suverenost Na prevzemaparlament parlamentininsstem temtudi tudivečino večino prevzema pristojnosti. Tako na primer poslanci, pristojnosti. Tako na primer poslanci, izvoljeni na splošnih volitvah, imenujejo izvoljeni na splošnih volitvah, imenujejo vrhovnega sodnika, generalnega državnega vrhovnega sodnika, generalnega državnega tožilca, varuha človekovih pravic in sodnike tožilca, varuha človekovih pravic in sodnike na ustavnem sodišču. na ustavnem sodišču. Kaj so volitve? Kaj so volitve? Volitve so proces, v katerem državljani Volitve so proces, v katerem državljani odločajo, kdo bo prevzel določene javne odločajo, kdo bo prevzel določene javne položaje. V reprezentativnih demokracijah položaje. V reprezentativnih je to običajen način izvolitvedemokracijah članov v jeorgan, to običajen način članovoblast, v ki predstavljaizvolitve zakonodajno organ, ki predstavlja zakonodajno oblast,


poteka pa vsaka štiri leta. Danes so volitve poteka pa vsaka štiri leta. Danes so volitve temelj demokracije. Beseda demokracija temelj demokracije. Beseda demokracija dobesedno pomeni oblast od ljudi. Bistvo dobesedno pomeni oblast od ljudi. Bistvo demokracije je, da lahko vsi upravičeni člani demokracije je, da lahko vsi upravičeni člani skupnostisodelujejo sodelujejopri prijavnem javnemodločanju. odločanju. skupnosti V delujoči demokraciji je temeljna tudi V delujoči demokraciji je temeljna tudi ločitev moči. Gre za institucionalizirano ločitev moči. Gre za institucionalizirano oviro,kikipreprečuje preprečujezlorabo zlorabopoložaja; položaja;jeje oviro, pomembnazaščita zaščitademokratičnega demokratičnega pomembna uveljavljanjamoči močiinindemokratičnih demokratičnih uveljavljanja struktur. Dobesedno pomeni,dadamorajo morajo struktur. Dobesedno pomeni, biti zakonodajna biti zakonodajna (parlament,lokalna lokalnaoblast), oblast),izvršilna izvršilna (parlament, (vlada,lokalne lokalnevlade) vlade)ininsodna sodna(ustavno (ustavno (vlada, sodišče,pravosodni pravosodniorgani) organi)oblast oblastločene ločene sodišče, enaod oddruge drugezzvidika vidikapristojnosti pristojnostiterterz z ena institucionalnegaininosebnega osebnegavidika. vidika. institucionalnega Kaj Kajje jevolilni volilnisistem? sistem? Volilni Volilnisistem sistemjejerešitev, rešitev,pri prikateri katerioddani oddani glasovi glasoviprinesejo prinesejosedež sedežv vparlamentu. parlamentu.Gre Gre za zanabor naborpravil, pravil,kikidoločajo določajokdo kdoininkako kako lahko lahkosodeluje sodelujepri priglasovanju. glasovanju.Razlikujemo Razlikujemo med medproporcionalnim, proporcionalnim,večinskim večinskiminin kombiniranim/združenim kombiniranim/združenimvolilnim volilnim sistemom. sistemom. Slovenija Slovenijaima imaproporcionalni proporcionalnivolilni volilnisistem, sistem, kikijeježe nekaj časa v središču pozornosti, že nekaj časa v središču pozornosti,ker ker se sezdi, zdi,da davolivci volivcinimajo nimajoodločilnega odločilnegavpliva vpliva na nadodelitev dodelitevsedežev sedeževkandidatom. kandidatom.Mnogi Mnogi strokovnjaki zagovarjajo eno ali drugo vrsto strokovnjaki zagovarjajo eno ali drugo vrsto kombiniranih sistemov. kombiniranih sistemov. Na Madžarskem so včasih imeli Na Madžarskem so včasih imeli proporcionalni sistem, na katerega so proporcionalni sistem, na katerega so letele podobne kritike kot na trenutnega letele podobne kritike kot na trenutnega slovenskega. Novi volilni sistem, ki so ga slovenskega. Novileti, volilni ki so gana uvedli pred nekaj bodosistem, prvič izvedli uvedli pred nekaj leti, bodo prvič na volitvah prihodnje leto. Novi sistemizvedli (od leta volitvah prihodnje leto. Novi sistem (od leta 2014 naprej) predvideva le en glasovalni 2014mandat naprej) pa predvideva en glasovalni krog, dobi tisti le kandidat, ki prejme krog, mandat pa dobi tististranke kandidat, ki prejme največ glasov. Opozicijske sistem največ glasov. Opozicijske stranke sistem ostro kritizirajo, ker daje nesorazmerno ostro kritizirajo, ker daje nesorazmerno prednost vladajočim strankam in zapostavlja prednost vladajočim strankam in zapostavlja manjše politične akterje. manjše politične akterje.

Za kakšne vrste volitev si že slišal? Za kakšne vrste volitev si že slišal? Parlamentarne volitve in/ali Državnozborske Parlamentarne volitve in/ali Državnozborske volitve – ko ljudje odločajo o sestavi volitve – ko ljudje odločajo o sestavi zakonodajne skupščine in o deležu sedežev zakonodajne skupščine in o deležu sedežev strank znotraj parlamenta. koncu strank znotraj parlamenta. NaNa koncu tehteh volitev je razvidno, katera stranka (ali volitev je razvidno, katera stranka (ali koalicija) največja, ki lahko sestavi koalicija) je je največja, ki lahko tuditudi sestavi vlado. vlado. Lokalne/občinske volitve – ko ljudje Lokalne/občinske volitve – ko ljudje odločajo o sestavi lokalne oblasti, odločajo o sestavi lokalne oblasti, pri pri čemer ljudje pogosto volijo za neodvisne čemer ljudje pogosto volijo za neodvisne kandidate pripadajo nobeni stranki). kandidate (ki(ki nene pripadajo nobeni stranki). koncu volitev izkaže, PoPo koncu tehteh volitev se se izkaže, kdokdo bo bo župan kdo bodo lokalni predstavniki. župan in in kdo bodo lokalni predstavniki. Volitve v Evropski parlament – ko ljudje Volitve v Evropski parlament – ko ljudje volijo različne sezname strank. Volitve volijo zaza različne sezname strank. Volitve pokažejo, katera stranka lahko pošlje pokažejo, katera stranka lahko pošlje svoje predstavnike v Bruselj/Strasbourg, svoje predstavnike v Bruselj/Strasbourg, kjer bodo opravljali funkcijo poslancev kjer bodo opravljali funkcijo poslancev Evropskega parlamenta. Evropskega parlamenta. Referendum – ko ljudje odločajo glede Referendum – ko ljudje odločajo glede (ali(ali izrazijo željo, da se vlada s tem ukvarja) izrazijo željo, da se vlada s tem ukvarja) določenih vprašanj. NaNa primer ljudje so se določenih vprašanj. primer ljudje so se odločili zaza pristop k EU na na referendumu letaleta odločili pristop k EU referendumu 2003 v Sloveniji in na Madžarskem. 2003 v Sloveniji in na Madžarskem. Kdaj sese odvijajo volitve? Kdaj odvijajo volitve? Tako na Madžarskem kotkot v Sloveniji so so Tako na Madžarskem v Sloveniji parlamentarne volitve vsaka štiri leta, v parlamentarne volitve vsaka štiri leta, v Evropski parlament pa so poslanci izvoljeni Evropski parlament pa so poslanci izvoljeni za mandat petih let. za mandat petih let. Kdo lahko voli in kdo je lahko izvoljen? Kdo lahko voli in kdo je lahko izvoljen? Madžarska: vsi madžarski državljani, starejši madžarski starejši odMadžarska: 18 let, imajovsi pravico volitidržavljani, ali biti izvoljeni od 18 let, imajo pravico voliti ali biti izvoljeni kot poslanci, predstavniki lokalne oblasti poslanci, lokalne oblasti alikot župani, ali kotpredstavniki poslanci Evropskega ali župani, ali kot poslanci parlamenta. Osebe, ki so bileEvropskega obsojene na parlamenta. ki so bile obsojene zaporno kazen Osebe, zaradi težjih kaznivih dejanjna zaradi težjih kaznivih dejanj alizaporno pa imajokazen uradno potrdilo o duševni ali pa imajo uradno potrdilo nesposobnosti, ne morejo volitioinduševni biti nesposobnosti, ne morejo voliti in biti izvoljene. izvoljene.

1919


Izseljeni madžarski Izseljeni madžarskivolivci volivcisesemorajo morajovpisati vpisati v volilni imenikalialipapaglasujejo glasujejoprek prekpošte pošte v volilni imenik lokalnemkonzulatu. konzulatu.PoPoZakonu Zakonuoo aliali nana lokalnem volilnempostopku, postopku,kikijejebilbilsprejet sprejet8.8.aprila aprila volilnem 2013, poštilahko lahkoglasujejo glasujejolelemadžarski madžarski 2013, popopošti državljaninerezidenti, nerezidenti,vendar vendarneneuvaja uvaja državljani nobenihzahtev, zahtev,kako kakoidentificirati identificirati»volivce, »volivce, nobenih volijo pošti«,dadabibilahko lahkopreprečili preprečili ki ki volijo popopošti«, močeradenje.Vemo Vemole,le,dadamorajo morajoživeti živetiv v močeradenje. tujini in biti vpisani v volilni imenik. Takosese tujini in biti vpisani v volilni imenik. Tako pojavi tveganjevolilnih volilnihgoljufij. goljufij.Madžarski Madžarski pojavi tveganje izseljenci,ki kiimajo imajovzporedno vzporednomadžarsko madžarsko izseljenci, bivališče,lahko lahkoglasujejo glasujejolelenanamadžarskih madžarskih bivališče, konzulatihininveleposlaništvih; veleposlaništvih;totopravilo pravilojeje konzulatih

20 20

bilo bilopogosto pogostotarča tarčakritik, kritik,ker kerpotencialne potencialne volivceodvrača odvračaod odvoljenja, voljenja,ker kermorda morda živijo živijo volivce nekje,kjer kjervvbližini bližinininivolišč. volišč. nekje, Slovenija:vsi vsislovenski slovenskidržavljani, državljani,starejši starejši od od Slovenija: 18let, let,imajo imajopravico pravicovoliti volitiali alibiti bitiizvoljeni izvoljeni 18 kotposlanci, poslanci,predstavniki predstavnikilokalne lokalneoblasti oblasti kot župani,ali alikot kotposlanci poslanciEvropskega Evropskega alialižupani, parlamenta.Osebe Osebezzduševnimi duševnimiboleznimi boleznimi parlamenta. ali so kako drugače hendikepirane, zaradi ali so kako drugače hendikepirane, zaradi kateregapomena, pomena,namena namenain inučinkov učinkov katerega volitevne nemorejo morejorazumeti, razumeti,ne nemorejo morejo volitev glasovatiininbiti bitiizvoljene. izvoljene. glasovati


5. POGLAVJE

Financiranje političnih strank in volilnih kampanj Financiranje političnih strank in volilnih kampanj je v obeh državah problematično vse od demokratične spremembe ureditve naprej. Stranke obeh držav med volilnimi kampanjami pogosto za večkrat presežejo zakonsko dovoljeni in uradno razglašeni znesek. Za boljše razumevanje pravil in načinov, kako ta pravila stranke kršijo, si oglejmo nekaj vprašanj in odgovorov.

te stranke »delujejo v korist« določenih podjetij.

Zakaj so kampanje potrebne? Zakaj imajo stranke kampanje?

(Kako so kampanje financirane in izvedene na Madžarskem pred tem obdobjem ostaja skrivnost ...)

Pomembno je, da se davkoplačevalci zavedajo, komu dajejo svoj glas, katerega poslanca želijo za predstavnika družbe v parlamentu in kateri politiki nas bodo predstavljali. Stranke morajo ljudem predstaviti svoje programe. Morajo pritegniti volivce in prepričati ljudi, da volijo zanje. Namen je: obveščanje in prepričevanje – zato pa so potrebne kampanje! Zakaj je pomembno imeti jasna in transparentna pravila kampanje? Če dejanski stroški kampanje ostanejo skriti, lahko podjetja mirno na skrivaj podpirajo kampanjo ene ali več strank. V zameno ti skriti donatorji pričakujejo javne pogodbe in dodelitev drugih javnih nalog kot »zahvalo« za pretekle storitve stranki, ki so jo podpirali. Ravno zato moramo ugotoviti, katere poslovne skupine/podjetja financirajo strankarske kampanje, da bi ugotovili, če

Obdobje volilne kampanje na Madžarskem določa Zakon o volilnem postopku, v Sloveniji pa Zakon o volilni in referendumski kampanji. Obdobje kampanje: 50 dni pred volitvami na Madžarskem in 30 dni v Sloveniji.

Madžarski Zakon o volilnem postopku in slovenski Zakon o volilni in referendumski kampanji urejata le dejavnosti kandidatov

OPOMBA PROFESORJEM: na naslednjih straneh se bomo potrudili odgovoriti na vsa morebitna vprašanja, povezana s to tematiko. Ko boste govorili o tem, postavljajte vprašanja, kot so napisana v naslovih. Če ne dobite zadovoljivega odgovora, razložite s pomočjo napisanega odgovora in vedno skušajte podati tudi primer! Ko govorite o porabi denarja za različne stvari, poskusite to primerjati z nečim, ki bo dijakom preprosto razumljivo. Na primer: 2–4 milijone EUR je toliko kot je strošek popolnoma novega šolskega nogometnega igrišča.

21


in in strank v kampanji. strank v kampanji.Velik Velikizziv izzivseseskriva skrivav v porabi skritih porabi skritihsredstev sredstevzazakampanjo, kampanjo,kikisoso prišli odod koruptivnih prišli koruptivnihvirov virovlažnih lažnihnevladnih nevladnih organizacij, ki kisosov resnici organizacij, v resnicitesno tesnopovezane povezane s političnimi strankamiininkikijihjihgoreče goreče s političnimi strankami podpirajo. podpirajo. Katera orodjakampanje kampanjesosona navoljo? voljo? Katera orodja • televizijskooglaševanje oglaševanje • televizijsko • radijsko oglaševanje • radijsko oglaševanje

preglednost preglednostporabe porabesredstev sredstevza zaplakatiranje. plakatiranje. Kako Kakobo bosstem temvvpraksi praksipa pase sebo bopokazalo pokazalo po po analizah analizahvolitev volitevvv2014, 2014,lokalne lokalnevolitve volitvepa pa je je nadziral nadziraltudi tudiTransparency TransparencyInternational International Slovenia. Slovenia. Televizijskipolitični političnioglasi oglasiso sobrezplačni brezplačni pri pri Televizijski vsehponudnikih ponudnikihstoritev storitevna naMadžarskem. Madžarskem. VV vseh Slovenijiso sooglasi oglasiplačljivi, plačljivi,nacionalna nacionalna Sloveniji televizijapa pamora moraza zavsake vsakevolitve volitveomogočiti omogočiti televizija enakopravnopredstavitev predstavitevvseh vsehkandidatov kandidatov enakopravno oz.kandidatnih kandidatnihlist. list. oz.

• tiskani mediji(časniki, (časniki,tedniki, tedniki,revije, revije,itd.) itd.) • tiskani mediji • spletni mediji(spletne (spletnestrani, strani,pasice, pasice, • spletni mediji družabni mediji,itd.) itd.) družabni mediji, • panoji • panoji • brošure, publikacije • brošure, publikacije • dogodki (tiskovnekonference, konference, • dogodki (tiskovne konference, sprejemi, koncerti,itd.) itd.) konference, sprejemi, koncerti, Kakšna pravilapolitičnega političnega Kakšna soso pravila oglaševanja v tisku? oglaševanja v tisku? Stranke, ki želijo oglaševati v tisku, lahko to Stranke, ki želijo oglaševati v tisku, lahko to storijo le po vnaprej določenih cenah, ki storijo le po vnaprej določenih cenah, ki jih mediji objavijo. Po novem madžarskem jih mediji objavijo. Po novem madžarskem zakonu je oglaševanje v elektronskih zakonu je oglaševanje v elektronskih medijih brezplačno. medijih brezplačno.

22 22

Panoji – področje na Madžarskem ni Panoji – področje na Madžarskem ni urejeno, čeprav se večino denarja porabi za urejeno, čeprav se večino denarja porabi za to vrsto oglaševanja. V Sloveniji je novi to vrsto oglaševanja. V Sloveniji je novi zakon na področju plakatiranja uvedel zakon na področju uvedel pravilo, da morajoplakatiranja biti vsi plakati oštevilčeni pravilo, da morajo biti vsi plakati in imeti navedenega naročnika.oštevilčeni S tem naj bi in se imeti navedenega zagotavljala večjanaročnika. sledljivostSintem naj bi se zagotavljala večja sledljivost in

Kolikostane stanekampanja? kampanja? Koliko Čepravvečina večinastroškov stroškovostane ostaneskritih skritih in in Čeprav mnogepolitične političnestranke strankeniti nitine neobjavijo objavijo mnoge podatkovoodejanski dejanskiporabi, porabi,lahko lahkoše še vedno vedno podatkov ocenimodejanske dejanskestroške. stroške.Zadnje Zadnjelokalne lokalne ocenimo volitveso sonadzirale nadziraletri trinevladne nevladneorganizacije organizacije volitve (Eötvös Károly Public Policy Institute, (Eötvös Károly Public Policy Institute, FreedomHouse HouseEurope EuropeininTransparency Transparency Freedom International Hungary), ki so začele International Hungary), ki so začele program nadzora kampanj na Madžarskem. program nadzora kampanj na Madžarskem. V tem času so skušale oceniti in zbrati V tem času so skušale oceniti in zbrati podatke celotne porabe strank in jih nato podatke celotne porabe strank in jih nato primerjati z uradnimi podatki. Več lahko primerjati z uradnimi podatki. Več lahko prebereš na www.kepmutatas.hu. prebereš na www.kepmutatas.hu. Prvič bo ocena finančnega vložka strank Prvič bo ocena finančnega vložka strank znana po analizi Transparency International znana po analizi Transparency International Slovenia, ki bo v 2015 izdal poročilo o Slovenia, ki bo v 2015 izdal poročilo o ugotovitvah glede lokalnih volitev 2014. ugotovitvah glede lokalnih volitev 2014. Kakšno je trenutno stanje? Kakšno je trenutno stanje? Stranke obeh držav med volilnimi Stranke obeh držav med kampanjami pogosto za volilnimi večkrat presežejo kampanjami pogosto za večkrat presežejo


zakonsko dovoljeni in uradno razglašeni zakonsko dovoljeni in uradno razglašeni znesek. znesek. Madžarska: Pravila določajo, kako morajo Madžarska: Pravila določajo, kako morajo strankeininkandidati kandidatiprikazati prikazatisvoje svojeprihodke prihodke stranke in odhodke po kampanji, kdo jih bo in odhodke po kampanji, kdo jih bo preverilininsskakšnimi kakšnimiorodji, orodji,ter terkakšne kakšne preveril soposledice posledicevvprimeru primerukršenja kršenjazakona. zakona. so Omejitevporabe porabebo bo55milijonov milijonovHUF HUFnana Omejitev kandidata, od tega pa bo država milijon kandidata, od tega pa bo država 1 1milijon HUF kandidatu nakazala na TRR; velik del HUF kandidatu nakazala na TRR; velik del preostalih 4 milijonov HUF bodo dobile preostalih 4 milijonov HUF bodo dobile strankeglede gledena naštevilo številokandidatov, kandidatov,pripri stranke čemerstrankam strankamzzveč večkandidati kandidati čemer državapokrije pokrijeprimerno primernovečji večjidel delstroškov stroškov država

kampanje. Tehnično to pomeni, da je za kampanje. Tehnično to pomeni, da je za vsakih porabljenih 100 HUF še vedno 80 vsakih porabljenih 100 HUF še vedno 80 skritih! skritih! Slovenija: Obstajajo pravila, ki urejajo Slovenija: Obstajajo pravila, ki urejajo financiranje političnih strank in volilnih financiranje političnih strank in volilnih kampanj, vendar so zelo pomanjkljiva kampanj, vendar so zelo pomanjkljiva lahko zaobiti. Spremljanje inin jihjih je je lahko zaobiti. Spremljanje je je nezadovoljivo neprimerno, poročila nezadovoljivo in in neprimerno, poročila političnih strank volilnih kampanj političnih strank in in volilnih kampanj pa pa ne odražajo dejanskega stanja. Slovenija ne odražajo dejanskega stanja. Slovenija trenutno spreminja določila glede trenutno spreminja določila glede financiranja političnih strank in volilnih financiranja političnih strank in volilnih kampanj, vendar nekaj slabosti vseeno kampanj, vendar nekaj slabosti vseeno ostaja nespremenjenih. ostaja nespremenjenih.

Mnenje financiranju volitev in in kampanj: MnenjeTransparency TransparencyInternational Internationalo o financiranju volitev kampanj: Pomanjkanje sankcij sese v obeh državah kaže kotkot Pomanjkanjenadzora, nadzora,transparentnosti transparentnostiinin sankcij v obeh državah kaže pomanjkljivost in in strank. Obvezno bi bilo treba pomanjkljivostvvsistemu sistemufinanciranja financiranjakampanj kampanj strank. Obvezno bi bilo treba odpreti vloga madžarskega državnega odpretiračun računstranke, stranke,nujna nujnapapajejetudi tudimočnejša močnejša vloga madžarskega državnega revizijskega bitibiti transparentni in javno dostopni. revizijskegaurada. urada.Prihodki Prihodkiininodhodki odhodkimorajo morajo transparentni in javno dostopni. Dejavnosti tudi pred začetkom in po koncu Dejavnostivvkampanji kampanjimorajo morajobiti bitiurejene urejene tudi pred začetkom in po koncu kampanje. vse prihodke in izdatke iz kampanje, kampanje.Stranke Strankealialikandidati kandidatimorajo morajoprijaviti prijaviti vse prihodke in izdatke iz kampanje, pri družbe storiti enako. VseVse to je pričemer čemermorajo morajopodporne podporneorganizacije organizacijecivilne civilne družbe storiti enako. totreba je treba ustrezno je je treba izpeljati preiskavo in izvršiti ustreznorevidirati. revidirati.VVprimeru primerunepravilnosti nepravilnosti treba izpeljati preiskavo in izvršiti sankcije. sankcije.

2323


6.6.POGLAVJE POGLAVJE

Ideje Idejezmagovalnih zmagovalnihskupin skupin Pobudnik knjižicejejeprojekt projekt»Mladi »Mladiv v Pobudnik tete knjižice akciji«. V času projekta smo izvedli sočasen akciji«. V času projekta smo izvedli sočasen dialog z mladiminanaMadžarskem Madžarskemininv v dialog z mladimi Sloveniji, ugotovili,nanakakšen kakšennačin načinbibi Sloveniji, dada bibi ugotovili, svoje skupnosti ozaveščalio okorupciji. korupciji. svoje skupnosti ozaveščali Šolam v obeh državahsmo smov včasu časutrajanja trajanja Šolam v obeh državah programa poslalirazpise razpisezazaskupine skupinedijakov. dijakov. programa poslali Njihova naloga je bila dokaj enostavna: Njihova naloga je bila dokaj enostavna: namen natečaja spodbuditiskupine skupinek k namen natečaja jejebilbilspodbuditi ustvarjalnosti, oblikovalisvoj svojprogram program ustvarjalnosti, dadabibioblikovali z njim »nekaj spremenili«.Rezultati Rezultati in in z njim »nekaj spremenili«. natečaja v obeh državahsosoprinesli prinesliodlične odlične natečaja v obeh državah in dobro pripravljene projekte. Tukaj in dobro pripravljene projekte. Tukaj soso projekti, prislužilipravico pravicosodelovati sodelovati projekti, ki ki soso si si prislužili na tridnevnem izobraževanju v Budimpešti na tridnevnem izobraževanju v Budimpešti Ljubljani tridnevnikonferenci konferencinana in in Ljubljani terter nanatridnevni slovenski obali. slovenski obali.

24 24

SREDNJA ŠOLA SREDNJA ŠOLA ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS, ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS, Budimpešta, Madžarska Budimpešta, Madžarska • organizacija ustvarjalnega in • organizacija ustvarjalnega in interaktivnega tematskega tedna, ki bi interaktivnega tematskega tedna, ki bi prek odprtih predavanj združil več kot prek odprtih predavanj združil več kot 600 šolarjev 600 šolarjev • snemanje amaterskega filma • snemanje amaterskega filma

natečajoblikovanja oblikovanjamajic majic • •natečaj organizacijaflash flashmoba, moba,sskaterim katerim • •organizacija pritegnilipozornost pozornostkkfenomenu fenomenu bibipritegnili korupcije,ininsicer sicerzzdvema dvemaposodama posodama korupcije, enabibibila bilanapolnjena napolnjenazzumazano, umazano, ––ena drugapa passčisto čistovodo. vodo.Za Zanalogo nalogoje je treba treba druga poiskati plastični denar v umazani vodi poiskati plastični denar v umazani vodi gaprestaviti prestavitivvposodo posodossčisto čistovodo vodo ...... ininga KLEBERSBERGKÖZÉPISKOLAI KÖZÉPISKOLAIKOLLÉGIUM KOLLÉGIUM KLEBERSBERG [BOARDING SCHOOL (INTERNAT)], [BOARDING SCHOOL (INTERNAT)], Kaposvár,Madžarska Madžarska Kaposvár, natečajoblikovanja oblikovanjamajic majic • •natečaj natečajvvrisanju risanjuininpisanju pisanjukratkih kratkih zgodb zgodb • •natečaj na 12 madžarskih šolah na 12 madžarskih šolah • predstavitev najboljših del na razstavi • predstavitev najboljših del na razstavi DIJAKI IZ MESTA SZOMOLYA, Madžarska DIJAKI IZ MESTA SZOMOLYA, Madžarska • snemanje kratkega filma, ki predstavlja, • snemanje kratkega filma, ki predstavlja, kako korupcija vpliva na njihov vsakdan; kako korupcija vpliva na njihov vsakdan; naslov videoposnetka je »Kdo si lasti naslov videoposnetka je »Kdo si lasti drevo?« drevo?«


ROMSKA POKLICNA POKLICNAIN INTEHNIČNA TEHNIČNAŠOLA ŠOLA ROMSKA KALYI JAG JAGROMA, ROMA, KALYI Budimpešta,Madžarska Madžarska Budimpešta, •• snemanje snemanjefilma filmana naživahnih živahnihulicah ulicah Budimpešte Budimpešteininspraševanje spraševanjemimoidočih, mimoidočih, kaj kaj sisi mislijo mislijoookorupciji: korupciji:http://www. http://www. youtube.com/watch?v=aI7mb1XWxvg youtube.com/watch?v=aI7mb1XWxvg •• organiziranje organiziranjeodprte odprtešolske šolskerazprave razpravena na to to temo temo •• tiskanje tiskanjeletakov letakovoodogodku dogodku GIMNAZIJA GIMNAZIJAŠENTVID, ŠENTVID,Slovenija Slovenija •• zvedba zvedbaankete, ankete,vvkateri kateridijaki dijaki2.2.inin3.3. letnika letnikaodgovarjajo odgovarjajona navprašanja vprašanjaootem, tem, kako kako gledajo gledajona nakorupcijo korupcijo •• oblikovanje oblikovanjespletnega spletnegaforuma, foruma,kjer kjersese lahko izmenjajo ideje in vprašanja lahko izmenjajo ideje in vprašanja

izbiraslogana, slogana,kikibobovgraviran vgraviranv kemične v kemične • •izbira svinčnike svinčnike • •ustanovitev ustanovitevšolskega šolskegaforuma foruma • •organiziranje organiziranjeokroglih okroglihmiz miz • •uporaba urah uporabamaterialov materialovnanatedenskih tedenskih urah v v»matični »matičniučilnici« učilnici«v všolskem šolskemletu letu 2013/2014 2013/2014 EKONOMSKA EKONOMSKAŠOLA ŠOLAMURSKA MURSKASOBOTA, SOBOTA, Slovenija Slovenija • •priprava zaza pripravaserije serijeplakatov plakatovininletakov letakov obveščanje vv obveščanjeljudi ljudio ofenomenu fenomenukorupcije korupcije obliki oblikiulične uličneumetnosti umetnosti • •oblikovanje oblikovanjeininrazmnoževanje razmnoževanje majhnega majhnegažepnega žepnegaslovarja slovarjaz osnovnimi z osnovnimi informacijami o korupciji informacijami o korupcijiininnjenih njenih učinkih učinkih • •izdelava izdelavaglasbene glasbenezgoščenke zgoščenkes s skladbami, ki predstavljajo skladbami, ki predstavljajoposledice posledice korupcije popo korupcijeininizpostavljajo izpostavljajopotrebo potrebo nekoruptivnem obnašanju nekoruptivnem obnašanju

25 25


7.7.POGLAVJE POGLAVJE

Igre Igre

Govoriti celo učiti)o okorupciji korupcijijeje Govoriti (ali(ali celo učiti) v mnogih primerihtežko. težko.Tukaj Tukajjejenekaj nekajidej idej v mnogih primerih igre druge dejavnosti,dadaboste bostelažje lažje zaza igre in in druge dejavnosti, prebili pomagalipripriučenju učenjuo otemi. temi. prebili ledled inin pomagali Role plays: Role plays: Navodila: Navodila: Predstavite dejavnost,tako takodadadijake dijake Predstavite dejavnost, vprašate, kdajigrali igraliigro igrovlog. vlog. vprašate, čeče soso sesežežekdaj Če se še niso, jim pojasnite, da bodo Če se še niso, jim pojasnite, da bodo dobili listek, kateremboboopisana opisana dobili listek, nana katerem situacija in napisano ime. Njihova naloga situacija in napisano ime. Njihova naloga je, da »igrajo« kot igralci, vendar se tem je, da »igrajo« kot igralci, vendar se pripritem izražajo svoje s svojimibesedami. besedami. izražajo popo svoje inins svojimi Čeprav listkuizhodišče izhodiščezazarazpravo, razpravo, Čeprav je je nana listku se lahko odzovejo na način, ki se jimzdi zdi se lahko odzovejo na način, ki se jim najprimernejši. najprimernejši. Vsi se morajo zavedati, da napačnih Vsi se morajo zavedati, da napačnih odgovorov ali slabe igre ni, ter da je vsak odgovorov ali slabe igre ni, ter da je vsak pristop in vsak odgovor treba ceniti in pristop in vsak odgovor treba ceniti in sprejeti. sprejeti.

26 26

Igralcemnaročite, naročite,naj najsssvojimi svojimitelesi, telesi,gibi gibi Igralcem celopogledom pogledompoudarijo, poudarijo,kar karželijo želijo inincelo povedati. povedati. Čeigrata igrataleledva dvadijaka, dijaka,naj najsisipreostali preostali delajo delajo Če zaznamke.Po Povsaki vsakiigri igrivlog vlogdijake dijakeprosite, prosite, zaznamke. najnavedejo navedejonajpomembnejše najpomembnejšegibe, gibe,stavke stavke naj itn. itn. Ciljdejavnosti: dejavnosti:predstaviti, predstaviti,kako kakokorupcija korupcija Cilj delujeininkatere katereso somožne možne deluje reakcije reakcije Metoda: igra vlog,kikijijisledi sledivodena vodenaučna učna Metoda: igra vlog, ura ura Orodja: kartice karticezzopisom opisomsituacije situacije Orodja: Čas: • predstavitev dejavnosti, pribl. 2–3 2–3 Čas: • predstavitev dejavnosti, pribl. minute minute Igravlog, vlog,pribl. pribl.2–3 2–3za zavsako vsako • •Igra • Razprava o igri vlog: pribl. 3–5 • Razprava o igri vlog: pribl. 3–5 minut za vsako minut za vsako


SITUACIJA 1 – ČAKANJE NA GRADBENO DOVOLJENJE SITUACIJA 1 – ČAKANJE NA GRADBENO DOVOLJENJE A: Ben želi prenoviti in povečati svoj počitniški dom. Da bi lahko pričel, mora A: Ben želi prenoviti in povečati svoj počitniški dom. Da bi lahko pričel, mora pridobiti dovoljenje lokalne oblasti. Gre do občinske lokalne pisarne, kjer ugotovi, pridobiti dovoljenje lokalne oblasti. Gre do občinske lokalne pisarne, kjer ugotovi, da je dolga čakalna vrsta. Zelo je zaposlen, ker naj bi se dobil z inženirjem izvajalca da je dolga čakalna vrsta. Zelo je zaposlen, ker naj bi se dobil z inženirjem izvajalca gradnje. Je pod močnim časovnim pritiskom, je pa tudi pošten in ne želi zares plačati gradnje. Je pod močnim časovnim pritiskom, je pa tudi pošten in ne želi zares plačati podkupnine. podkupnine. Naloga––poskusi poskusizavrniti zavrnitiponudbo, ponudbo, v zameno podkupnino »preskočil vrsto«. Naloga dada bi bi v zameno za za podkupnino »preskočil vrsto«. Tomjejedelal delalzazalokalno lokalnoobčino občino deset ni bil poletnih počitnicah. B:B:Tom deset letlet in in že že tri tri letaleta ni bil na na poletnih počitnicah. Zelo je čeden in »dober kolega«, zato ga imajo vsi v pisarni zelo radi in jih ne moti, Zelo je čeden in »dober kolega«, zato ga imajo vsi v pisarni zelo radi in jih ne moti, čezraven zravenopravi opravišešekakšen kakšenosebni osebni »posel«. administrator se lahko o primerih če »posel«. KotKot administrator se lahko o primerih pogovoriizven izvenvrste, vrste,vendar vendarv takem v takem primeru vedno nekaj zahteva v zameno. pogovori primeru vedno nekaj zahteva v zameno. . . Naloga––poskusi poskusiprepričati prepričatiBena, Bena, popolnoma normalno, če nekdo preskoči Naloga dada je je popolnoma normalno, če nekdo preskoči vrsto,ininda dane nebo bonikogar nikogaroškodoval, oškodoval, sprejme tvojo ponudbo. Poskusi narediti vrsto, čeče sprejme tvojo ponudbo. Poskusi narediti svojoponudbo ponudbozares zaresprivlačno. privlačno. Primerjaj prihranjeni s stroški. svojo Primerjaj prihranjeni časčas s stroški.

SITUACIJA SITUACIJA22––IZPITNO IZPITNOOBDOBJE OBDOBJE A: najema stanovanje. Je izpitno obdobje na na A:Anna Annajejes spodeželja podeželjaininmed medštudijem študijem najema stanovanje. Je izpitno obdobje prestižni univerzi. V zadnjem času je bila preobremenjena z nalogami in tako ni prestižni univerzi. V zadnjem času je bila preobremenjena z nalogami in tako ni imela študentka in želi opraviti izpite. Odloči se, da imelačasa časazazaučenje. učenje.JeJezelo zeloskrbna skrbna študentka in želi opraviti izpite. Odloči se,se da se bo boobrnila obrnilana naprofesorja. profesorja. Naloga: storiti (podkupnina, spolne usluge), da opraviš Naloga:taktično taktičnopoišči, poišči,kaj kajmoraš moraš storiti (podkupnina, spolne usluge), da opraviš izpit. izpit. B: Profesor Michael je že dlje časa delal na univerzi, ampak ne na vodstvenem B: Profesor Michael je že dlje časa delal na univerzi, ampak ne na vodstvenem položaju. Čeprav bi potreboval avto, mu vodstvo službenega ne more priskrbeti. Ta položaju. Čeprav bi potreboval avto, mu vodstvo službenega ne more priskrbeti. Ta služba mu je kljub temu zelo pomembna in vedno želi dobro delati. služba mu je kljub temu zelo pomembna in vedno želi dobro delati. Naloga: zgodba je odvisna od tebe. Ali bi ogrozil svoj ugled s tveganim poslom, da bi Naloga: zgodba je odvisna od tebe. Ali bi ogrozil svoj ugled s tveganim poslom, da bi dobili avto? dobili avto?

27 27


SITUACIJA 3 – JAVNO NAROČILO SITUACIJA 3 – JAVNO NAROČILO A: Rose je namestnica ravnateljice na veliki srednji šoli; poleg tega je tudi ena A: Roseprofesoric je namestnica ravnateljice na velikijesrednji šoli;proračun poleg tega tudinaročila. ena najboljših angleščine. Odgovorna za šolski in je javna najboljših profesoric angleščine. Odgovorna je za šolski proračun in javna naročila. Kupiti mora 15 novih prenosnikov za pred kratkim prenovljeno jezikovno učilnico. Kupiti mora 15 novih prenosnikov za pred kratkim prenovljeno jezikovno učilnico. Službeni prenosnik ji gre zelo na živce, ker v šoli ne more imeti zaupnih pogovorov s Službeni prenosnik ji gre zelo na živce, ker v šoli ne more imeti zaupnih pogovorov s fantom, ki živi v Avstraliji. Sama še nikoli ni imela prenosnika in zelo bi ga želela imeti. fantom, ki živi v Avstraliji. Sama še nikoli ni imela prenosnika in zelo bi ga želela imeti. Naloga: poskusi prepričati morebitne ponudnike, da izračunajo ceno na način, da Naloga: poskusi prepričati morebitne ponudnike, da izračunajo ceno na način, da bošboš prejela dodaten prenosnik. NeNe pozabi, dada boš tisti, kikipiše prejela dodaten prenosnik. pozabi, boš tisti, pišetehnične tehničnezahteve zahteveininkiki se zadnji odloča! se zadnji odloča! B: Alica deladela za srednje veliko IT podjetje, pred nekaj leti B: Alica za srednje veliko IT podjetje, pred nekaj letipapajejebila bilaprofesorica. profesorica. Zadolžena je za razpise za zbiranje predlogov in ponudb, vendar Zadolžena je za razpise za zbiranje predlogov in ponudb, vendarninizadnji zadnjičlen členpri pri odločanju. Razume Rose in njeno situacijo, poleg tega pa ima vedno kakšno odločanju. Razume Rose in njeno situacijo, poleg tega pa ima vedno kakšnoidejo idejoza za rešitev. Njena plača je odvisna odod tega razpisa. rešitev. Njena plača je odvisna tega razpisa. Naloga: poskusi najti rešitev, ki bo sprejemljiva tudi zaza tvojega Naloga: poskusi najti rešitev, ki bo sprejemljiva tudi tvojegašefa. šefa.Ne Nepozabi, pozabi,da dajeje bilobilo tvoje podjetje večkrat pod nadzorom. tvoje podjetje večkrat pod nadzorom.

Učenje izrazov v zvezi s korupcijo Učenje izrazov v zvezi s korupcijo Navodila: Navodila: predstavite dejavnost, tako dijake predstavite dejavnost, tako da da dijake vprašate, če so že kdaj slišali za korupcijo. vprašate, če so že kdaj slišali za korupcijo. Prosite za primere. Razložite, da bodo skozi Prosite za primere. Razložite, da bodo skozi to dejavnost spoznali stvari, ki vplivajo to dejavnost spoznali stvari, ki vplivajo nana vsakdan, vendar se vjihvečini v večini primerov vsakdan, vendar se jih primerov sploh ne zavedajo. Pomembno je, da ni ne sploh ne zavedajo. Pomembno je, da ni ne dobrih in ne slabih odgovorov! Namen te dobrih in ne slabih odgovorov! Namen te dejavnosti je preizkusiti njihovo znanje ali dejavnosti je preizkusiti njihovo znanje ali pomanjkanje le-tega. Med predstavitvijo 2828 pomanjkanje le-tega. Med predstavitvijo dejavnosti je pomembno omeniti, da lahko dejavnosti je pomembno omeniti, da lahko osebne primere podajo v anonimno (kot osebne primere podajo v anonimno (kot »poznal(-a) sem nekoga, ki je bil vpleten »poznal(-a) sem nekoga, ki je bil vpleten v korupcijo, ko ...«). Če so primeri preveč v korupcijo, ko(npr. ...«). uporaba Če so primeri preveč »pikantni« izrazito političnih »pikantni« (npr. uporaba političnih argumentov, namestoizrazito tematske razprave) argumentov, namesto tematske razprave)

podanihpreveč prevečprimerov, primerov,jih jihposkusite poskusite aliali je je podanih voditi k dejanskimprimerom, primerom,kikineposredno neposredno voditi k dejanskim vplivajo njihovaživljenja. življenja. vplivajo nananjihova večjemštevilu številuprimerov primerovzaključite zaključiteto tosejo sejo PoPo večjem in pojdite na Korak 2. in pojdite na Korak 2. dejavnosti:spoznati spoznatinajpomembnejše najpomembnejše CiljCilj dejavnosti: izraze, pričeti razpravo, odkriti izraze, pričeti razpravo, odkriti napačna razumevanja in napačna napačna razumevanja in napačna tolmačenja. tolmačenja. Metoda: odprta razprava, ki ji sledi vodena Metoda: odprta razprava, ki ji sledi vodena učna ura učna ura Orodja: natisnjeni papir z izrezanimi izrazi, Orodja: natisnjeni papir z izrezanimi izrazi, Blu-Tack lepilo Blu-Tack lepilo Čas: zastavljanje vprašanj dijakom: Čas: zastavljanje vprašanj dijakom: pribl. 10 minut pribl. 10 minut Učenje izrazov: pribl. 30 minut Učenje izrazov: pribl. 30 minut


KORAK KORAK1: 1:ZASTAVLJAJTE ZASTAVLJAJTEVPRAŠANJA VPRAŠANJADIJAKOM! DIJAKOM! •• kaj kaj vedo vedoookorupciji? korupciji? •• so so kdaj kdajbili bilisubjekt, subjekt,žrtev žrtevali alipriča pričatega tegadejanja? dejanja? •• kaj kaj mislijo mislijooonjenih njenihučinkih? učinkih? •• ali ali lahko lahkoizmerijo izmerijoraven raventveganja? tveganja? •• čigava čigavaodgovornost odgovornostjejenarediti nareditinekaj nekajproti protinjej? njej? •• kje kje se selahko lahkokorupcija korupcijapojavi? pojavi?

KORAK KORAK 2: 2:SPOZNAJ SPOZNAJIZRAZE! IZRAZE! Navodila: Navodila:vsakemu vsakemudijaku dijakuna naslepo slepoizročite izročiteeno enokartico karticoz zizrazom. izrazom.Natančno Natančnonajnaj preberejo izraz in ga razložijo sosednji osebi. Med to vajo morajo uporabiti preberejo izraz in ga razložijo sosednji osebi. Med to vajo morajo uporabitilastne lastne besede, besede,hkrati hkratipa pane nesmejo smejouporabiti uporabitiizraza, izraza,kikiga garazlagajo. razlagajo.PoPokoncu koncunaloge nalogebodo bodo morali nene moralinekateri nekateridijaki dijakipred predcelotnim celotnimrazredom razredompredstaviti predstavitiizraz izrazsosednje sosednjeosebe osebe(in(in svojega!). svojega!). Med Med razlaganjem razlaganjemnaloge nalogepodajte podajteprimer. primer.Preberite Preberiteeno enokartico, kartico,brez brezdadabibiomenili omenili izraz. Tega naj dijaki sami ugotovijo. Če so jim vsi izrazi nepoznani, jih na koncu izraz. Tega naj dijaki sami ugotovijo. Če so jim vsi izrazi nepoznani, jih na koncu naloge preberite na glas. Med prebiranjem kartic vedno vprašajte, če lahko za izraz naloge preberite na glas. Med prebiranjem kartic vedno vprašajte, če lahko za izraz podajo kakšen primer. podajo kakšen primer. Ker gre za klasično nalogo razumevanja besedila, se morate prepričati, da so dijaki Ker gre za klasično nalogo razumevanja besedila, se morate prepričati, da so dijaki nove izraze (kot integriteta, nepotizem ali podkupovanje) popolnoma razumeli in nove izraze (kot integriteta, nepotizem ali podkupovanje) popolnoma razumeli in vsako besedo enotno razumejo. vsako besedo enotno razumejo. Ko je razlaganje izrazov zaključeno, postavite kartice na tablo s pomočjo Blu-Tack Ko je razlaganje izrazov zaključeno, postavite kartice na tablo s pomočjo Blu-Tack lepila, in sicer v obliki kroga. Dijakom dajte nalogo, da povežejo kartice, ki imajo kar lepila, in sicer ali v obliki kroga. Dijakom dajte nalogo, da povežejo kartice, ki imajo kar koli skupnega jih veže vzajemni vpliv. koli skupnega ali jih veže vzajemni vpliv.

29 29


INTEGRITETA INTEGRITETA Ravnanja in dejanja, skladna z Ravnanja in dejanja, skladna z množico moralnih ali etičnih množico moralnih ali etičnih načel ter standardov, skupna načel ter standardov, skupna posameznikom in institucijam posameznikom in institucijam za oviranje korupcije. To je ena za oviranje korupcije. To je ena najbolj pomembnih človeških najbolj pomembnih človeških vrlin.vrlin. Oseba z visoko stopnjo Oseba z visoko stopnjo integritete nikoli ne dela napak integritete nikoli ne dela napak namenoma in seinobnaša v v namenoma se obnaša skladu z lastnimi besedami, skladu z lastnimi besedami, mislimi in prepričanji. mislimi in prepričanji.

DARILO DARILO V večini primerov je to V večiniizročen primerov je to predmet, v zameno za predmet, izročen v zameno za neprimerno prednost. Primer neprimerno prednost. Primer je uradnik, ki dobi darilo je uradnik, ki dobi darilo za pospeševanje upravnih za pospeševanje upravnih postopkov. postopkov. Npr. dijak podari nekaj Npr. dijak podari nekaj profesorju zaza boljšo oceno. profesorju boljšo oceno.

ZLORABA POLOŽAJA ZLORABA POLOŽAJA Ko uradnik pove stranki, da Ko uradnik pove stranki, običajno ne more dobiti da običajno ne more dobiti gradbenega dovoljenja, gradbenega dovoljenja, vendar pa se lahko pogovori vendar pa se lahko pogovori z nadrejenim in mu ga uredi v z nadrejenim in mu ga uredi v zameno za plačilo. zameno za plačilo. Npr. Npr.ravnatelj ravnateljšole šoledovoli dovoli družinskim družinskimčlanom, članom,da da uporabljajo uporabljajoprostore prostorešole šolevv zasebne, zasebne,kot kotrecimo recimoposlovne, poslovne, namene. namene.

ZLORABA JAVNIH ZLORABA JAVNIH SREDSTEV SREDSTEV Uporaba denarja, ki izhaja Uporaba denarja, ki izhaja iz davkov, so plačali jih plačali iz davkov, ki sokijih posamezniki in podjetja, posamezniki in podjetja, v v zasebne namene oseb, ki so zasebne namene oseb, ki so na oblasti ali tretjih, namesto na oblasti ali tretjih, namesto v javne namene. v javne namene.

POLITIČNI KLIENTELIZEM POLITIČNI KLIENTELIZEM politične stranke, KoKo politične stranke, ki ki soso oblasti, sklenejo vladne nana oblasti, sklenejo vladne pogodbe s svojimi podporniki pogodbe s svojimi podporniki nagrajujejo z drugimi ali ali jihjih nagrajujejo z drugimi visokimi položaji politik visokimi položaji ali,ali, koko politik odloči v prid podjetju, ki odloči v prid podjetju, ki gaga je podkupilo, namesto je podkupilo, namesto dada upošteva javno dobro. upošteva javno dobro. Npr. podjetje sklene pogodbo Npr. podjetje sklene pogodbo z vlado, predhodno z vlado, kerker je je predhodno podprlo kampanjo zmagovalne podprlo kampanjo zmagovalne politične stranke. politične stranke.

NEPOTIZEM NEPOTIZEM Konekdo nekdona napoložaju položajusprejme sprejme Ko odločitve,kikiso sovvkorist korist odločitve, sorodniku,čeprav čepravtatane ne sorodniku, ustrezapogojem pogojemza zazasedo zasedo ustreza zadevnegapoložaja. položaja. zadevnega

30 30

KUPOVANJE GLASOV KUPOVANJE GLASOV To dejanje uporabljajo politične To dejanje uporabljajo politične stranke pred volitvami. stranke prednevolitvami. Volivcev prepričujejo z Volivcev ne prepričujejo z s uporabo argumentov ali uporabo argumentov ali s pojasnjevanjem političnih pojasnjevanjem političnih programov, ampak jim programov, ampak jim enostavno plačajo za pridobitev enostavno njihovihplačajo glasov. za pridobitev njihovih glasov. Npr. politična stranka ponudi ali druge prednosti Npr.denar politična stranka ponudi volivcem za pridobitev denar ali druge prednosti podpore ali, da jih volivcem za pregovorijo. pridobitev podpore ali, da jih pregovorijo.

Npr.ravnatelj ravnateljšole šolezaposli zaposli Npr. hčerkokot kotprofesorico, profesorico,čeprav čeprav hčerko nimapotrebnih potrebnihkvalifikacij kvalifikacijza za nima zadevnipoložaj položajoz. oz.imajo imajodrugi drugi zadevni kandidatiboljše boljšekvalifikacije kvalifikacije kandidati odnje. nje. od

PODKUPOVANJE PODKUPOVANJE To dejanje se večinoma odvija Toza dejanje se vrati večinoma odvija zaprtimi ali na skriven zanačin zaprtimi vratiprivolitvi ali na skriven in cilja, ali način in cilja, privolitvi ali podpori nosilcev odločanja podpori nosilcevnamenom odločanja ali deležnikov alipridobiti deležnikov namenom nezakonito korist. pridobiti nezakonito korist. Npr. nekdo podkupi Npr. nekdo podkupi ocenjevalca preizkusa vožnje ocenjevalca preizkusa vožnje ali nekdo plača, da si zagotovi svojega otroka v vrtcu, alimesto nekdozaplača, da si zagotovi kjer nizaveč prostih mest.v vrtcu, mesto svojega otroka kjer ni več prostih mest.


ŽVIŽGAČ/ PRIJAVITELJ ŽVIŽGAČ/ PRIJAVITELJ Ta oseba je nekdo, ki odkriva/ Ta osebaslabo je nekdo, ki odkriva/ razkriva vodenje, ki se razkriva slabo vodenje, ki se odvija v določeni organizaciji. odvija v določeni organizaciji. Ta oseba deluje na skriven Ta oseba deluje na skriven način, ker jo nadrejeni lahko način, ker jo nadrejeni lahko nadleguje, ustrahuje ali ji grozi. nadleguje, ustrahuje ali ji grozi. Npr. profesor sporoči pristojnim Npr. profesor sporoči pristojnim organom, da je ravnatelj organom, da je ravnatelj zaposlil svojo hčerko kot novo zaposlil svojo hčerko kot novo profesorico,namesto namestoda dabibi profesorico, zaposlil drugega kandidata zaposlil drugega kandidata boljšimikvalifikacijami kvalifikacijamiinin zz boljšimi v povračilni ukrepravnatelj ravnatelj v povračilni ukrep odpustiučitelja. učitelja. odpusti

JAVNO NAROČILO JAVNO NAROČILO Organ, katerega proračun Organ, katerega priteka iz javnihproračun sredstev, priteka iz javnih denar sredstev, mora porabiti preko mora porabiti denarRazpis preko je javnega natečaja. javnega natečaja. Razpis je lahko namerno oblikovan lahko namerno oblikovan za določeno podjetje. V za določeno podjetje. V teh primerih je javni denar teh primerih je javni denar porabljen brez konkurence in porabljen brez konkurence in zmagovalec je že predhodno zmagovalec je že predhodno določen. določen. Npr.kokošola šola želi zgraditi novo Npr. želi zgraditi novo telovadnico ravnatelj razpiše telovadnico inin ravnatelj razpiše povpraševanje, pisano povpraševanje, ki ki je je pisano kožodoločeni določeni ponudbi nanakožo ponudbi podjetja. podjetja.

“VRTLJIVAVRATA” VRATA” “VRTLJIVA Tafenomen fenomense sezgodi zgodiljudem, ljudem,kiki Ta imajoposlovno poslovnokariero, kariero,vendar vendar imajo vstopijovvjavno javnoupravo, upravo,aliali vstopijo obratno, obratno,na naprimer, primer,ko kojavni javni uradnik uradnikna nadoločeni določenitočki točki preide preidevvzasebni zasebnisektor. sektor.VVobeh obeh primerih primerihimajo imajostiki stikiininprijatelji prijatelji iz iz prejšnje prejšnjekariere karierekoristi koristiod odtete spremembe. spremembe.

NASPROTJE INTERESOV NASPROTJE INTERESOV situacija pojavi, zaseda TaTasituacija sese pojavi, koko zaseda osebadva dva različna položaja, oseba različna položaja, smela vplivati eden kikinenebibismela vplivati eden nana drugega. drugega.

Npr. Npr.zaposleni zaposlenivvpodjetju, podjetju,kikijeje bil predhodno zaposlen bil predhodno zaposlenvvvladi, vladi, vpliva vplivana nasvoje svojebivše bivšesodelavce, sodelavce, da dasprejmejo sprejmejoodločitve, odločitve,kikisosovv prid pridtrenutnemu trenutnemudelodajalcu. delodajalcu.

Npr. matematike Npr.profesor profesor matematike priskrbi dijaku proti priskrbiinštrukcije inštrukcije dijaku proti plačilu času plačiluv popoldanskem v popoldanskem času hkrati tudi odločal, čeče hkratipapabobo tudi odločal, bobodijak napredoval brez dijaklahko lahko napredoval brez opravljanja izpita. opravljanja izpita.

TRANSPARENTNOST TRANSPARENTNOST Pripravljenost vlad, podjetij, Pripravljenost vlad, podjetij, organizacij in posameznikov organizacij in posameznikov razkriti informacije, pravila, razkritipostopke informacije, pravila, načrte, in dejanja. načrte, postopke in dejanja. Npr. podjetje posveča Npr. podjetje posveča posebno pozornost temu, da pozornost temu, da jeposebno javnost seznanjena z vsemi je javnost seznanjena vsemi pomembnimi zadevami,z kot so pomembnimi kot so razpisi za prostazadevami, delovna mesta, razpisi zazprosta delovna mesta, pogodbe vlado itd. pogodbe z vlado itd.

PRIKRIVANJE INFORMACIJ PRIKRIVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZNAČAJA To se izvede za omejevanje To dostopa se izvededo za informacij omejevanje o dostopa do informacij o stvareh, ki se financirajo stvareh, ki se financirajo iz javnih sredstev. Ko je iz javnih sredstev. Ko je informacija javnega sektorja, informacija javnega sektorja, ki se nanaša na porazdelitev ki se nanaša na porazdelitev javnih sredstev in javnih javnih sredstev in javnih pogodb, prikrita javnosti ali je pogodb, prikrita javnosti ali je dostop do tovrstnih informacij dostop do tovrstnih informacij zavrnjen. zavrnjen. Npr. razkriti Npr. ko ko šolašola ne ne želiželi razkriti informacije o stroških gradnje informacije o stroških gradnje nove telovadnice. nove telovadnice.

DEMOKRATIČNE VOLITVE DEMOKRATIČNE VOLITVE je osnovni postopek To To je osnovni postopek odločanja, državljani odločanja, kjerkjer državljani izberejo poslance, izberejo poslance, predstavnike občin ali ali predstavnike občin druge funkcionarje. druge funkcionarje.

LOČITEV OBLASTI LOČITEV OBLASTI To je zelo pomemben korak To je zelo pomemben korak v demokratičnih državah. v demokratičnih državah. Zakonodajna, izvršilna in Zakonodajna, izvršilna in sodna oblast so ločene in oblast so ločene in sesodna medsebojno nadzirajo. medsebojno nadzirajo. Tose preprečuje zlorabo To preprečuje zlorabo položaja in je bistveno za položaja demokracije. in je bistvenoTri za ohranjanje ohranjanje demokracije. Tri veje oblasti morajo biti ločene veje oblasti morajo biti ločene po delovanju, osebno in po delovanju, osebno in institucionalno. institucionalno.

3131


ETIKA ETIKA Temelji na osnovnih vrednotah in jeTemelji vrsta standardov zavrednotah na osnovnih in je vrsta standardov ravnanje v vladi, podjetjihzain ravnanje v vladi, podjetjih in družbi v okviru sprejemanja družbiizbir v okviru sprejemanja odločitev, in dejanj. Vodi izbir in ko dejanj. nas vodločitev, naših dejanjih, se Vodi nas v naših dejanjih,med ko se znajdemo na razpotju znajdemo na razpotju med različnimi vrednotami. različnimi vrednotami. Npr. za etično osebo izbrati za etično izbratini medNpr. korupcijo ali osebo delati prav, med korupcijo ali delati prav, ni težka odločitev. težka odločitev.

NEPOSREDNA NEPOSREDNA DEMOKRACIJA To DEMOKRACIJA je glavno načelo za sodobne To je glavno družbe. načelo za sodobne demokratične Vsak demokratične družbe. Vsak državljan lahko osebno državljan lahko osebno sodeluje v postopku odločanja sodeluje v postopku odločanja javnih in političnih zadev, npr. z javnih in političnih zadev, npr. z referendumom. referendumom.

NEZAKONITO LOBIRANJE NEZAKONITO LOBIRANJE Vsako nedovoljeno dejanje, ki seVsako izvajanedovoljeno za vplivanjedejanje, na vladne ki se izvaja vplivanje na vladne politike aliza politike institucije v politike ali politike institucije prid določenemu izidu. Tudi, v izidu. Tudi, koprid jih določenemu zakonodaja dovoljuje, ko jihtazakonodaja dovoljuje, lahko dejanja povzročijo lahko ta povzročijo odmik, čedejanja obstajajo odmik, če obstajajo nesorazmerne ravni vpliva – nesorazmerne vpliva – s strani podjetij,ravni združenj, s strani podjetij, združenj, organizacij ali posameznikov. organizacij ali posameznikov. Npr. veliko podjetje zaposli Npr. veliko podjetje zaposli strokovnjaka z namenom strokovnjaka namenom odkriti, kako bizlahko spremenili odkriti, kako bi lahko spremenili zakon, ki bo negativno vplival zakon, ki bo negativno vplival na vsakdanje delo. na vsakdanje delo.

POSREDNA DEMOKRACIJA POSREDNA DEMOKRACIJA Izvoljeni predstavniki sprejmejo Izvoljeni predstavniki sprejmejo odločitve o političnih zadevah odločitve o političnih zadevah v skladu z obvezami v ustavi in in v skladu z obvezami v ustavi določenih zakonih. določenih zakonih.

JAVNA SREDSTVA JAVNA SREDSTVA VesVes denar, ki prihaja odod davkov denar, ki prihaja davkov in je voljo lokalnim oblastem in na je na voljo lokalnim oblastem in državni vladi. in državni vladi.

VOLILNI VOLILNISISTEM SISTEM Pravila Pravilazazaizbor izborpredstavnikov predstavnikov v vparlamentu parlamentuali alidrugih drugih političnih političnihfunkcijah funkcijahzz glasovanjem. glasovanjem.Obstajajo Obstajajo različni različnivolilni volilnisistemi. sistemi.Prav Prav tako takoseselahko lahkorazlikujejo razlikujejo metode metodezazaštetje štetjeglasov. glasov.

3232

DAVEK DAVEK Denar, ki ga državljani in Denar, ki ga državljani in pravne osebe redno in obvezno pravne osebe redno in obvezno plačujejo državi. Glavna funkcija plačujejo državi. Glavna funkcija je pokrivanje izdatkov države in je pokrivanje izdatkov države in pomoč pri ohranjanju delovanja pomoč pri ohranjanju delovanja države. države.

DEMOKRACIJA DEMOKRACIJA Dobesedno pomeni »oblast Dobesedno pomeni »oblast od ljudi«. Glavna značilnost od ljudi«. Glavna značilnost te oblike vladavine je, da je te oblike vladavine je, da je vsak državljan, ki lahko voli, vsak državljan, ki lahko voli, upravičen do sodelovanja v upravičen do sodelovanja v postopku javnega odločanja. postopku javnega odločanja.


ZAKON O JAVNEM ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NAROČANJU Zagotavlja transparentnost in Zagotavlja transparentnost in konkurenčnost v porazdelitvi konkurenčnost porazdelitvi javnih sredstevvpreko javnih javnih sredstev preko javnih razpisov. razpisov.

FINANCIRANJE VOLILNE FINANCIRANJE KAMPANJE VOLILNE KAMPANJE Zasebniki in podjetja Zasebniki in podjetja dajejo finančno podporo dajejo finančno podporo političnim strankam oziroma političnim strankam oziroma organizatorjem volilnih organizatorjem volilnih kampanj. Transparentnost je kampanj. Transparentnost odločilnega pomena, sajjeje odločilnega pomena, saj je izredno pomembno vedeti, izredno pomembno vedeti, koliko je kampanja stala koliko je kampanja stala ali če podpornik (podjetje/ ali če podpornik (podjetje/ posameznik) pridobi javni posameznik) pridobi javni položaj ali nagrado v zameno za položaj ali nagrado v zameno za predhodno podporo. predhodno podporo.

DOSTOPDO DOINFORMACIJ INFORMACIJ DOSTOP Pravica,določena določenapo pozakonu, zakonu, Pravica, dopridobivanja pridobivanjaključnih ključnih do dejstevin inpodatkov podatkovizizvlade vlade dejstev injavnih javnihorganov. organov.Proračun, Proračun, in odobritveprojektov projektovininocene ocenesoso odobritve običajnoobjavljeni. objavljeni.Državljani Državljani običajno palahko lahkozahtevajo, zahtevajo,da daseseobjavi objavi pa še ševeč večmateriala. materiala.Dostop Dostopdo do informacij informacijjejepri prinas naszapisan zapisanv v Zakonu Zakonuoodostopu dostopudo do informacij informacijjavnega javnegaznačaja. značaja.

ELEKTOR (ALI VOLIVEC) ELEKTOR (ALI VOLIVEC) Vsiodrasli odrasli državljani imajo Vsi državljani imajo pravico voliti biti izvoljeni pravico voliti aliali biti izvoljeni kotposlanci, poslanci, predstavniki kot predstavniki lokalne oblasti župani, lokalne oblasti aliali župani, kotposlanci poslanci Evropskega alialikot Evropskega parlamenta. osebe, bile parlamenta. LeLe osebe, ki ki soso bile obsojene zaporno kazen obsojene nana zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zaraditežjih težjih kaznivih dejanj alialipapaimajo uradno potrdilo o o imajo uradno potrdilo duševni nesposobnosti, nimajo duševni nesposobnosti, nimajo tetepravice. pravice.

VOLILNA KAMPANJA VOLILNA KAMPANJA Pomembno je, da se Pomembno je, da sezavedajo, davkoplačevalci davkoplačevalci zavedajo, komu dajejo svoj glas, katerega komu dajejoželijo svoj glas, katerega poslanca za predstavnika poslanca želijo za predstavnika družbe v parlamentu. Politike družbe v parlamentu. Politike in stranke predstavljajo svoje in stranke predstavljajo svoje politične programe, obveščajo politične programe, obveščajo in komunicirajo z državljani ter in komunicirajo z državljani ter poskušajo prepričati državljane, poskušajo prepričati državljane, da jih volijo. Cilj te dejavnosti je da jih volijo. Cilj te dejavnosti je obveščanje in prepričevanje. obveščanje in prepričevanje.

3333


Naredi korak naprej Naredi korak naprej Gre zaza izredno Gre izrednokompleksno kompleksnoigranje igranje vlog zaza srednje vlog srednjevelike velikeskupine. skupine.Namen Namen je je razpravljati o osplošnih razpravljati splošnihčlovekovih človekovih pravicah, diskriminaciji,revščini revščiniinindružbeni družbeni pravicah, diskriminaciji, izključenosti s posebnimfokusom fokusomnana izključenosti s posebnim korupciji. Originalnorazličico različicoteteigre igrelahko lahko korupciji. Originalno najdete v knjižiciSveta SvetaEvrope. Evrope.COMPASS COMPASS–– najdete v knjižici a Manual HumanRights RightsEducation Education a Manual onon Human 4 4 with young people. with young people.

Razložite, Razložite,da dabodo bodovvtej tejdejavnosti dejavnosti stopili stopilivvkožo kožonekoga nekogadrugega. drugega. 2.2. Razložite, Razložite,da dabo bovsakdo vsakdovzel vzelkos kospapirja papirja zznovo novoidentiteto, identiteto,kartico karticovlog vlogpa pa lahko lahko uporabijoza zarazvoj razvojavatarja. avatarja.Prebrati Prebrati uporabijo morajopo potiho tihoininposkrbeti, poskrbeti,da danihče nihče morajo neizve, izve,kdo kdoso. so.Če Čedijak dijakne nerazume razume ne pomenabesede besedena nasvoji svojikartici karticivlog, vlog, pomena morapo potiho tihodvigniti dvignitiroko rokoin inpočakati počakati mora naprofesorja, profesorja,da dapride prideininmu mujo jorazloži. razloži. na

3. Na tej točki zavrnite spraševanje. dejavnostisi sidijaki dijakipredstavljajo, predstavljajo,dadasoso 3. Na tej točki zavrnite spraševanje. PriPri tejtej dejavnosti Razložite,da dačeprav čepravne nevedo vedomnogo mnogo oo Razložite, nekdo drug, razumejoneenakost neenakostkot kotvirvir nekdo drug, ininrazumejo tej osebi, morajo samo uporabiti svojo tej osebi, morajo samo uporabiti svojo diskriminacijeininizključitve izključitvekot kottudi tudinjeno njeno diskriminacije domišljijo in celo stereotipe. domišljijo in celo stereotipe. zvezo s korupcijo. zvezo s korupcijo. 4. Prositedijake, dijake,da daostanejo ostanejopopolnoma popolnoma 4. Prosite tiho, ko se razvrstijo drug ob drugem Cilji: • Spodbuditi empatijo z tiho, ko se razvrstijo drug ob drugem Cilji: • Spodbuditi empatijo z in se držijo za roke. Razložite jim, da da drugimi, ki so drugačni in se držijo za roke. Razložite jim, drugimi, ki so drugačni ta vrsta predstavlja vključeno družbo, • Dvigniti ozaveščenost o ta vrsta predstavlja vključeno družbo, • Dvigniti ozaveščenost o kateriima imavsak vsakenake enakepravice pravice in in neenakostipriložnosti priložnostiv v vvkateri neenakosti priložnosti. Prosite jih, da se držijo družbi priložnosti. Prosite jih, da se držijo družbi roketako takodolgo, dolgo,kot kotlelemogoče. mogoče. • Spodbuditirazumevanje razumevanje zazaroke • Spodbuditi V kolikor potrebno naj pustijo druge možnih osebnih posledic V kolikor potrebno naj pustijo druge možnih osebnih posledic za seboj. Če je dijakov več kot kartic korupcije za seboj. Če je dijakov več kot kartic korupcije vlog,prosite prositetiste tistebrez brezkartice kartice vlog, vlog, da da Materiali: • Kartice • Karticevlog vlog vlog, Materiali: ostanejo tiho in so zunanji opazovalci. • Odprt prostor (hodnik, velika ostanejo tiho in so zunanji opazovalci. • Odprt prostor (hodnik, velika Ko se razvrstijo v vrsto, razložite, soba ali na prostem) Ko se razvrstijo v vrsto, razložite, soba ali na prostem) da boste opisali nekatere stvari, ki da boste opisali nekatere stvari, ki se bodo lahko zgodile njihovim Navodila: se bodo lahko zgodile njihovim Navodila: avatarjem. Če izjava drži za osebo, za avatarjem. Če izjava drži za osebo, za 1. Predstavite dejavnost, tako da dijake katero si predstavljajo, da so, morajo 1. Predstavite dejavnost, tako da dijake katero si predstavljajo, da so, morajo vprašate, če so si kdaj predstavljali, stopiti korak naprej. Sicer se ne smejo vprašate, če so si kdaj predstavljali, da so nekdo drug. Prosite za primere. stopiti korak naprej. Sicer se ne smejo premakniti. da so nekdo drug. Prosite za primere. premakniti.

34 34

4 http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_38.html 4 http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_38.html


5. Izjave Izjavepreberite preberiteeno enonaenkrat. naenkrat.Naredite Naredite 5. premormed medvsako vsakoizjavo, izjavo,da daomogočite omogočite premor dijakom,da dase seodločijo odločijoali alibodo bodonaredili naredili dijakom, koraknaprej naprejali aline. ne.Povabite Povabitejih, jih,da dasese korak ozrejo ozrejonaokoli, naokoli,da davidijo, vidijo,kje kjeso sodrugi. drugi.

• Kdojejebilbil»odgovoren« »odgovoren«zazakorupcijo korupcijo • Kdo medigro igrovlog? vlog? med • Alijejekorupcija korupcijaponudila ponudilaboljši boljši položaj • Ali položaj bilorazlike? razlike? alialininibilo • Kakšen • Kakšenjejeodziv odzivtistih, tistih,ki kisosovideli videli nekoga, nekoga,kikisesejejeokoristil okoristils korupcijo? s korupcijo? Kakšna Kakšnajejebila bilanjihova njihovareakcija? reakcija?

6. 6. Na Na koncu koncudejavnosti, dejavnosti,vprašajte vprašajtezadnjega zadnjega in in prvega prvegavvvrsti, vrsti,kako kakose sepočutijo počutijoglede glede svojega svojegapoložaja. položaja.Vprašajte Vprašajtevsakega vsakega dijaka dijakaposamično, posamično,da daopiše opišesvojo svojovlogo. vlogo. Nasveti Nasvetizazaprofesorja profesorja Ko Ko so sose sedijaki dijakiidentificirali, identificirali,jih jihprosite, prosite,da da • Naredite TeTe soso • Nareditesvoje svojekartice karticevlog! vlog! opazujejo, opazujejo,kje kjeso sona nakoncu koncudejavnosti. dejavnosti. mišljene kot vzorci. Predstavite lahko šeše mišljene kot vzorci. Predstavite lahko mnoge druge teme. Bolj kot kartice vlog mnoge druge teme. Bolj kot kartice vlog Razpravljanje Razpravljanjein inocena ocena odsevajo dijaki, več odsevajosvet, svet,v vkaterem kateremživijo živijo dijaki, več seseboste naučili pripritejtejdejavnosti. boste naučili dejavnosti. 1. Razpravljajte o dejavnosti in postavite 1. Razpravljajte o dejavnosti in postavite sledeča sledečavprašanja: vprašanja: • Prav • Pravtako takoprilagodite prilagoditevloge, vloge,dada preprečite zadrego, v vkateri sese dijak •• Kaj se je zgodilo v tej dejavnosti? preprečite zadrego, kateribibi dijak Kaj se je zgodilo v tej dejavnosti? zaradi osebnih dogodkov lahko znašel zaradi osebnih dogodkov lahko znašel •• Kako Kakolahko lahkoali alitežko težkojejebilo biloigrati igratisvojo svojo pri priigranju igranjuvloge. vloge. vlogo? vlogo?Kako Kakotežko težkose sejejebilo biloodločati? odločati? • Izjemno pomembno dijaki •• Kako • Izjemno pomembnoje,je,dadasoso dijaki Kakosisisisipredstavljal predstavljalosebo, osebo,kikisisijojo tiho, ko prejmejo vlogo, razmišljajo oo igral? Poznaš nekoga, ki je tak? tiho, ko prejmejo vlogo, razmišljajo igral? Poznaš nekoga, ki je tak? življenju osebe, ki jo predstavljajo, in sese življenju osebe, ki jo predstavljajo, in •• Kako Kakosisise sepočutil, počutil,ko kosisisisipredstavljal, predstavljal, premikajo naprej v skladu z življenjem tete premikajo naprej v skladu z življenjem da da sisita taoseba? oseba?Je Jebila bilasploh splohkot kotti?ti? osebe. Napetost ni vzpostavljena le pri osebe. Napetost ni vzpostavljena le pri Poznaš Poznašnekoga, nekoga,kikijejekot kottataoseba? oseba? identitetah tudi identitetahdijakov, dijakov,tišina tišinapomaga pomaga tudi pri ohranjanju koncentracije pri vlogi in 2. Dejavnost povežite z vprašanji korupcije pri ohranjanju koncentracije pri vlogi in 2. Dejavnost povežite z vprašanji korupcije preprečevanju motenj med igranjem in postavite sledeča vprašanja: preprečevanju motenj med igranjem in postavite sledeča vprašanja: vloge. vloge. • V kolikšni meri je vplivala korupcija • V kolikšni meri je vplivala korupcija • Poskrbite, da vsak dijak dobi priložnost med odločanjem o tem ali narediti • Poskrbite, da vsak dijak dobi priložnost med odločanjem o tem ali narediti za besedo med razpravljanjem. Ta korak naprej ali ne? za besedo med razpravljanjem. Ta korak naprej ali ne? dejavnost lahko prikliče močna čustva • So bila vprašanja poštena glede na dejavnost lahko prikliče močna čustva • So bila vprašanja poštena glede na in bolj kot lahko dijaki izrazijo sebe in korupcijo? in bolj kot lahko dijaki izrazijo sebe in korupcijo? svoja čustva, večji smisel boste dosegli. svoja čustva, večji smisel boste dosegli. • Bi bila v resničnem svetu ta vprašanja V kolikor je potrebno porabite več časa • izrečena Bi bila v resničnem ta bi vprašanja kolikor je potrebno porabite več časa na glas? Česvetu da, kdo jih zaV razpravo. izrečena na ne, glas? Če ne? da, kdo bi jih za razpravo. izrekel in če zakaj izrekel in če ne, zakaj ne?

35 35


• To dejavnost • To dejavnostlahko lahkoenostavno enostavnoizvedete izvedete prostemalialiv vvelikem velikemprostoru. prostoru.Dijaki Dijaki nana prostem ostanejov vkončnem končnempoložaju, položaju,koko najnaj ostanejo razkrijejosvoje svojevloge, vloge,sajsajpotrebujejo potrebujejo razkrijejo mlajšidijaki dijakivizualno vizualnopotrditev potrditevzaza mlajši prepoznavoneenakosti neenakostiininnjeno njeno prepoznavo povezavoz vlogo. z vlogo.Vendar, Vendar,dadazagotovite, zagotovite, povezavo dijakimed medrazpravo razpravomed medseboj seboj dada sesedijaki slišijo,sesemorajo morajorazporediti razporeditiv vkrog krogaliali slišijo, premaknitinavzven. navzven. premakniti • Moč dejavnostiseseskriva skrivav vučinku, učinku, • Moč tetedejavnosti ko se vidi vse večja razdalja med ko se vidi vse večja razdalja med sodelujočimi,zlasti zlastinanakoncu. koncu.ZZnamenamesodelujočimi, nom dosečivečjo večjorazdaljo razdaljomed meddijaki dijaki nom doseči uporabitenegativne negativneizjave izjavealialijihjih uporabite uporabitenananegativen negativennačin način(npr. (npr. uporabite

»stopi »stopikorak koraknazaj, nazaj,če čeizjava izjavane nedrži drži zate«).Za Zapovečanje povečanjevpliva vplivaizberite izberite zate«). vloge,kikiodsevajo odsevajoresničnost resničnostživljenj življenj vloge, dijakov.Prilagodite Prilagoditevloge vlogetako, tako,da da lahko lahko dijakov. samonekaj nekajsodelujočih sodelujočihstopi stopikorak korak samo naprej(npr. (npr.lahko lahkoodgovori odgovorizz»da«). »da«). naprej Medrazpravo razpravoininoceno ocenoodkrivajte odkrivajte • •Med zlasti,koliko kolikodijaki dijakivedo vedoooživljenju življenju zlasti, oseb,katerih katerihvloge vlogeso soigrali. igrali.Je Jebilo bilo oseb, osebneizkušnje izkušnjeali alipreko prekovirov virov totoizizosebne informacij(npr. (npr.drugih drugihdijakov, dijakov,odraslih, odraslih, informacij knjig, medijev, šal)? Spodbudite jih, knjig, medijev, šal)? Spodbudite jih, da se vprašajo, če so bili viri informacij da se vprašajo, če so bili viri informacij zanesljivi.Na Natatanačin načinlahko lahkopredstavite, predstavite, zanesljivi. kakodelujejo delujejostereotipi stereotipiin inpredsodki. predsodki. kako

KARTICE VLOG KARTICE VLOG Opomba profesorju:Izdelajte Izdelajtesvoje svojekartice! kartice!Bolj Boljkot kotodsevajo odsevajoizkušnje izkušnjevaših vašihdijakov, dijakov, bolj bolj Opomba profesorju: učinkovite bodo! Te se uporabljajo le kot vzorci. učinkovite bodo! Te se uporabljajo le kot vzorci.

Star si 18 let. Živiš v tem Star si 18 let. Živiš v tem kraju, a tvoja starša sta se kraju, a tvoja starša sta se sem preselila iz sosednje sem preselila iz sosednje države. Govoriš jezik države države. Govoriš jezik države kot materni jezik, ampak nisi kot materni jezik, ampak nisi državljan te države. državljan te države. Tvoj oče dela kot zidar, Tvoj oče dela kot zidar, vendar le sezonsko. vendar le sezonsko.

36 36

Rodil si se v tem kraju, Rodil si se v tem kraju, a tvoja starša sta se sem a tvoja starša sta se sem preselila iz Azije. Vodita lepo preselila iz Azije. Vodita lepo restavracijo in ti živiš v sobah restavracijo in ti živiš v sobah nad restavracijo s svojo nad restavracijo s svojo sestro. Ti in tvoja sestra po sestro. Ti in tvoja sestra po šoli pomagata v restavraciji. šoli pomagata v restavraciji. Nista državljana države, v Nista državljana kateri živita. države, v kateri živita.

Ti in tvoja dva brata živite Ti in tvoja dva brata živite v lepi hiši z velikim vrtom v lepi hiši z velikim vrtom in ogrevanim plavalnim in ogrevanim plavalnim bazenom. Tvoj oče je vodja bazenom. Tvoj oče je vodja banke v tvojem kraju. banke v tvojem kraju. Tvoja mama skrbi za hišo in Tvoja mama skrbi za hišo in družino. družino.


Si Rom Romsrednjih srednjihlet, let,kikiživi živivv Si zelo majhni majhnivasici, vasici,oddaljeni oddaljeni zelo od preostalega preostalegasveta svetaininsisi od brezposeln.Živiš Živišleleizizdneva dneva brezposeln. dan.Javno Javnodelo delojejezate zate vv dan. edina edinamožnost. možnost.

Živišna nakmetiji kmetijinanapodeželju. podeželju. Živiš Tvojoče očejejekmet kmetinintvoja tvoja Tvoj mamaskrbi skrbizazakrave, krave,gosi gosi mama piščance.Imaš Imaštritribrate brateinin ininpiščance. enosestro. sestro. eno

edini študent. Živiš sam SiSi edini študent. Živiš sam s svojo mamo v stanovanju s svojo mamo v stanovanju v mestu. Tvoja mama dela v mestu. Tvoja mama dela v v tovarni. Zelo dober v glasbi tovarni. Zelo dober si vsiglasbi plesu. inin plesu.

Si Si romski romskištudent, študent,star star12 12let. let. Živiš Živiš vvmajhni majhnivasici vasicina nakoncu koncu sveta sveta in innimaš nimaškopalnice. kopalnice. Imaš Imaš šest šestbratov bratovin insester. sester.

Rodil Rodilsisisesez zinvalidnostjo invalidnostjoinin moraš morašuporabljati uporabljatiinvalidski invalidski voziček. voziček.Živiš Živišv vstanovanju stanovanjuv v mestu mestus ssvojima svojimastaršema staršemainin dvema dvemasestrama. sestrama.Oba Obastarša starša sta staprofesorja. profesorja.

Odkar si si bilbil dojenček, živiš Odkar dojenček, živiš v sirotišnici. NeNe veš, kdo stasta v sirotišnici. veš, kdo tvoja starša. Rekli soso ti, ti, dada si si tvoja starša. Rekli duševno zaostal. duševno zaostal.

Za vsak manjši prekršek Za vsak manjši prekršek (vožnja s kolesom brez luči, (vožnja s kolesom brez luči, kraja drv pozimi) te je čakal kraja drv pozimi) te je čakal šestmesečni zapor. Imaš tri šestmesečni zapor. Imaš tri otroke, za katere skrbiš. otroke, za katere skrbiš.

Si edinec. S svojima Si edinec. S svojima staršema živiš v stanovanjski staršema živiš v stanovanjski hiši v nekem kraju. Tvoj oče hiši v nekem kraju. Tvoj oče je gradbinec, mama pa je je gradbinec, mama pa je poštarica. Zelo dober si v poštarica. Zelo dober si v športu. športu.

Si sin/hči župana. Čeprav Si sin/hči župana. Čeprav je tvoja vas majhna in je tvoja vas majhna in ne razpolaga z velikim ne razpolaga z velikim proračunom, imate kar visok proračunom, imate kar visok standard življenja. standard življenja.

37 37


38 38

Tvoj oče voznik Tvoj oče je je voznik tovornjaka veliko tovornjaka inin jeje veliko odsoten, mama odsoten, mama papa jeje natakarica, pogostodela dela natakarica, ki ki pogosto ponoči. Velikokrat varuška. ponoči. Velikokrat si si varuška.

Tvojastarša staršasta staseseločila, ločila,ko ko Tvoja dojenček.Živiš Živišzzmamo mamo sisibilbildojenček. njenimfantom. fantom.Ob Obkoncih koncih ininnjenim tednaobiščeš obiščešočeta očetainin tedna njegovonovo novoženo ženoter ternjuna njuna njegovo majhnaotroka. otroka. majhna

Odotroštva otroštvasisiživel živelpri pri Od različnihrejnikih, rejnikih,ker kerstarši starši različnih zateniso nisomogli mogliskrbeti. skrbeti.Tvoja Tvoja zate krušnastarša staršasta staprijazna. prijazna. krušna Šeštirje štirjedrugi drugirejniški rejniški otroci otroci Še živijovvisti istihišici. hišici. živijo

tvoja sestra živitas s Ti Ti in in tvoja sestra živita svojima starima staršemav v svojima starima staršema majhnem kraju podeželju. majhnem kraju nana podeželju. Tvoja starša ločenainin Tvoja starša stasta ločena tvoja mama dela kot tajnicav v tvoja mama dela kot tajnica mestu. Očeta vidiš poredko. mestu. Očeta vidiš poredko.

dijakizizrevne revneromske romske SiSidijak družines sštirimi štirimiotroki. otroki.Hodiš Hodiš družine v šolo, ki jo obiskujejo le v šolo, ki jo obiskujejo le Romi;nobeden nobedenod odučencev učencev Romi; te šole ne nadaljuje šolanja te šole ne nadaljuje šolanja pokončanem končanemosmem osmem po razredu.SiSinajboljši najboljšiučenec učenec razredu. šoli. nanašoli.

sin/hčipolicista. policista.Tvoj Tvoj SiSisin/hči očejeježupanov županovbrat. brat.Živiš Živiš oče v veliki hiši v centru mesta. v veliki hiši v centru mesta. Vednolahko lahkozaprosiš zaprosišza za več več Vedno žepnine, če to želiš. Star si 10 žepnine, če to želiš. Star si 10 let,vvšoli šolipa patitigre gredobro, dobro, ker ker let, mamaplačuje plačujedodatne dodatne ure ure titimama matematike. matematike.


IZJAVE IZJAVE Situacije in dogodki Situacije in dogodki Na glas preberite naslednje situacije. Ko Na glas preberite naslednje situacije. Ko boste vse prebrali, naj dijaki stopijo naprej boste vse prebrali, naj dijaki stopijo naprej in si ogledajo, kje stojijo ostali. in si ogledajo, kje stojijo ostali. 1. Ti in tvoja družina imate vedno dovolj 1. Ti in tvoja družina imate vedno dovolj denarjazazaizpolnitev izpolnitevtvojih tvojihpotreb. potreb. denarja Prigradnji gradnjivaše vašehiše hišesesejejetvoj tvojoče oče 2.2. Pri nekako uspel dogovoriti, da gre nekako uspel dogovoriti, da gre ogrevalnisistem sistemzazabazen bazenmimo mimo ogrevalni električnegaštevca, števca,dadavam vamzanj zanjnini električnega trebaplačevati. plačevati. treba Sodelavcitetevprašajo vprašajozazamnenje mnenjepripri 3.3. Sodelavci pomembnihodločitvah. odločitvah. pomembnih državi,kjer kjerživiš, živiš,seselahko lahkoudeležiš udeležiš 4.4. VVdržavi, volitev. volitev.

13. Ker je tvoj oče v dobrih odnosih z 13. Keržupanom, je tvoj očejevza dobrih z dobro svojeodnosih delo vedno županom, je za svoje delo vedno dobro plačan. plačan. 14. V tvoji družini včasih plačate za stvari, 14. V tvoji družini včasih plačate za stvari, ki sploh ne bi smele biti naprodaj (npr. ki sploh ne bi smele biti naprodaj (npr. boljša ocena na koncu šolskega leta, boljša ocena na koncu šolskega leta, itn.). itn.). Čeprav preveč talentiran (prepočasi 15.15.Čeprav nisinisi preveč talentiran (prepočasi si tekel, da bi se uvrstil), je tvoj si tekel, da bi se uvrstil), je tvoj očeoče učitelja telovadbe prepričal, dajete je učitelja telovadbe prepričal, da te sprejel v nogometno ekipo. sprejel v nogometno ekipo. tvoj plača za storitev 16.16.KoKo tvoj očeoče plača za storitev (npr.(npr. popravilo ogrevalnega sistema popravilo ogrevalnega sistema na na domu), nikoli prosi za račun in tako domu), nikoli ne ne prosi za račun in tako storitev nikoli plača davkov (DDV). za za storitev nikoli ne ne plača davkov (DDV). način prihrani veliko denarja. NaNa ta ta način prihrani veliko denarja.

Videl si, kako je tvoja mama 17.17.Videl si, kako je tvoja mama v v sprevodnikov žep potisnila denar, sprevodnikov žep potisnila denar, 5.5. Čeprav Čepravimaš imašvolilno volilnopravico, pravico,seseti tivolitve volitve namesto da bi kupila karto. namesto da bi kupila karto. ne nezdijo zdijopomembne; pomembne;poleg polegtega tegaodod nobene nisi v vasici, dodo katere pelje le kratka nobenestranke, stranke,kikitetezanima, zanima,nikoli nikoli nisi 18.18.Živiš Živiš v vasici, katere pelje le kratka nič cesta, ki je slabem stanju. Župana ničslišal. slišal.(Naredi (Naredikorak koraknazaj!) nazaj!) cesta, ki vjezelo v zelo slabem stanju. Župana ni mogoče podkupiti, tako da očitno ni mogoče podkupiti, tako da očitno 6.6. Ni Nitetestrah, strah,da dabibiteteustavil ustavilpolicist. policist. potpot nene bobo nikoli popravljena. (Naredi nikoli popravljena. (Naredi 7.7. Bližajo korak nazaj!) Bližajosesevolitve, volitve,do dotebe tebepapasoso korak nazaj!) pristopili pristopilipredstavniki predstavnikivelike velikenacionalne nacionalne 19. Naročil si že materiale in najel izvajalce 19. Naročil si že materiale in najel izvajalce stranke, stranke,da dabibipostal postalnjihov njihovlokalni lokalni za za izgradnjo hiše, vendar bodo ti nati na izgradnjo hiše, vendar bodo predstavnik. predstavnik. voljo le za določen čas. Na občini ne ne voljo le za določen čas. Na občini 8.8. Na želiš podkupiti uradnice, zato ti noče Nasvojem svojemdelovnem delovnemmestu mestusprejemaš sprejemaš želiš podkupiti uradnice, zato ti noče odločitve izdati gradbenega dovoljenja za hišo. odločitveininvse, vse,kar karrečeš, rečeš,dobro dobro izdati gradbenega dovoljenja za hišo. premisliš. (Naredi korak nazaj!) premisliš. (Naredi korak nazaj!) 9. Pogosto sodeluješ na razpisih za javna poslu imaš eno konkurenčno 9. Pogosto sodeluješ na razpisih za javna 20.20.V svojem V svojem poslu imaš eno konkurenčno naročila in poznaš načine (kakršne koli podjetje. Nekako so dosegli, da tvoje naročila in poznaš načine (kakršne koli podjetje. Nekako so dosegli, da tvoje že), kako jih dobiti. podjetje mesečno obiskuje inšpekcija. že), kako jih dobiti. podjetje mesečno obiskuje inšpekcija. Čeprav nikoli ničesar ne odkrijejo, vsak 10. Nikoli nisi občutil diskriminacije zaradi Čeprav nikoli ničesar ne odkrijejo, vsak 10. porekla Nikoli nisi občutil diskriminacije zaradi njihov obisk delo ustavi za dva dni. staršev, ozadja, vere ali kulture. njihovkorak obisknazaj!) delo ustavi za dva dni. porekla staršev, ozadja, vere ali kulture. (Naredi (Naredi korak nazaj!) 11. Ko boš starejši, boš lahko šel študirat ali le iz dneva v dan. 11. pa Kosiboš starejši, izbral služboboš ali lahko poklic,šel ki tištudirat ustreza.ali 21. Finančno preživiš preživiš le iznobenih dneva v dan. podkupovanje nimaš pa si izbral službo ali poklic, ki ti ustreza. 21.ZaFinančno Za podkupovanje nimaš nobenih 12. Po zaključnem preverjanju znanja se je prihrankov. 12. izkazalo, Po zaključnem preverjanju znanja se je prihrankov. da ti država ne bo krila študija, izkazalo, da ti država ne bo krila študija, vendar si starši lahko privoščijo, da ga vendar si starši lahko privoščijo, da ga krijejo sami. krijejo sami.

39 39


Prebijanje ledu/ogrevanje/začetek Prebijanje ledu/ogrevanje/začetek S temi vajami bomo krepili povezanost S temi vajami bomo krepili povezanost znotraj skupine, večali solidarnost in povrnili znotraj skupine, večali solidarnost in povrnili energijo med dvema večjima igrama. energijo med dvema večjima igrama.

Na rešilnem čolnu! Na rešilnem čolnu!  Najprej jim pojasnite zgodbo o veliki ladji, jim pojasnite zgodbo o veliki ladji, naNajprej kateri so vkrcani vsi dijaki. Določite tri na kateri so vkrcani vsi dijaki. Določite tri dijake, ki bodo postali kapitan, častnik dijake, ki bodo postali kapitan, častnik in podčastnik. Sprejemali bodo končne in podčastnik. Sprejemali bodo končne Color Shark (specialist za barve): odločitve. Nato jim pojasnite, da gredo vsi Color Shark (specialist za barve): odločitve. Nato jim pojasnite, da gredo vsi na potovanje. Na začetku je morje mirno na potovanje. Na začetku je morje mirno Prosite dijake, da stopijo na sredino sobe. Prosite dijake, da stopijo na sredino sobe. ininvsivsiuživajo na izletu. Kar naenkrat ladja uživajo na izletu. Kar naenkrat ladja Pojasnite, da boste rekli barvo in del telesa. Pojasnite, da boste rekli barvo in del telesa. zadene ob čer in se začne potapljati, ena zadene ob čer in se začne potapljati, ena S tistim delom telesa se se morajo dotakniti S tistim delom telesa morajo dotakniti oseba osebapapamora morav vrešilni rešilničoln. čoln.Vsi Vsimorajo morajo česar koli v tej barvi. česar koli v tej barvi. častnike prepričati, da jih je treba obdržati častnike prepričati, da jih je treba obdržati Na Na primer: »Rdeča, komolec!« In In vsivsi sese s s nanaladji. Vsi (ali najmanj pet dijakov) primer: »Rdeča, komolec!« ladji. Vsi (ali najmanj pet dijakov)lahko lahko komolcem skušajo dotakniti sošolkine rdeče komolcem skušajo dotakniti sošolkine rdeče pripravijo pripravijoobrambni obrambnigovor, govor,kikininidaljši daljšiod od majice. majice. 6060sekund. sekund.Vendar Vendarv vgovoru govorune nesmejo smejo niti nitiomeniti omenitikakršne kakršnekoli kolioblike oblikekorupcije! korupcije! Ostani v vrsti: Ostani v vrsti: (podkupovanje, (podkupovanje,nepotizem, nepotizem,darila darilaitn.). itn.). Prosite dijake, naj se postavijo v vrsto na Prosite dijake, naj se postavijo v vrsto na podlagi neke nenavadne lastnosti. podlagi neke nenavadne lastnosti. Ples Plesproti protikorupciji: korupciji: Na Na primer: v vrstnem redu za za osebo z z primer: v vrstnem redu osebo Naučite Naučitesesekoreografijo koreografijoplesa plesaTransparency Transparency najmanjšo številko noge/najzgodnejšim najmanjšo številko noge/najzgodnejšim International InternationalHungary! Hungary!TaTaples plesjeje rojstnim dnem v letu/najnižjo težo pripri rojstnim dnem v letu/najnižjo težo udeležence udeležencefestivala festivalaSziget SzigetWorld WorldMusic Music rojstvu/najdaljšimi lasmi/največ brati, rojstvu/najdaljšimi lasmi/največ brati, glavnemodru odruspodbudil, spodbudil,da daso soizpeljali izpeljali nanaglavnem sestrami ali sorodniki sestrami ali sorodniki itn.itn. nenavadenflash flashmob mobzazaozaveščanje ozaveščanje nenavaden pomenuboja bojaproti protikorupciji. korupciji.Več Večna na o opomenu Ponovi izraze: Ponovi izraze: http://tinyurl.com/tihungarydance http://tinyurl.com/tihungarydance Prosite dijake, ponovijo veliko Prosite dijake, najnaj ponovijo karkar se se dada veliko izrazov, povezanih s korupcijo. Zmagovalec izrazov, povezanih s korupcijo. Zmagovalec lahko izbere naslednjo vajo. lahko izbere naslednjo vajo.

4040

pesem: RapRap pesem: Dijake prosite, napišejo pesem Dijake prosite, najnaj napišejo raprap pesem z z najmanj štirimi povedmi v manj kot petih najmanj štirimi povedmi v manj kot petih minutah. Pesem mora vsebovati nekatere minutah. Pesem mora vsebovati nekatere izraze v zvezi s korupcijo. izraze v zvezi s korupcijo.


POGLAVJE 8. POGLAVJE

Infografika Infografika

41 41


Zapiski Zapiski


44

44

Dijaki proti korupciji  

Dijaki proti korupciji je priročnik za srednje šole, ki je v pomoč pri obravnavanju korupcije v razredu.

Dijaki proti korupciji  

Dijaki proti korupciji je priročnik za srednje šole, ki je v pomoč pri obravnavanju korupcije v razredu.

Advertisement