tip Travel magazine Hrvatska 030 (hrvatsko izdanje) 06/2023 - 05/2024

Page 8

Tema broja

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA: Nautika i enogastronomija

jugom; 2 Školjke na buzaru; 3 Mediteranska gastronomija u redu je najzdravijih na svijetu; 4 Vrhunska crna vina jedno su od obilježja juga Hrvatske; 5 U marinama juga Hrvatske, osim jedrilica, redovito pristaju i luksuzne jahte; 6 Brudet je tradicionalno riblje jelo juga Dalmacije.

©M aja

Da

nic

aP

eča

nić

/ HT

Z

2

Tekst: Željka Kunštek

Oplovite i kušajte najbolje od hrvatskog juga

........................................................

©

Hr

vo

je

Se rd a HT r Z

1

.....................................................................................

1 Jedrenje hrvatskim

Istraživati prirodne ljepote i kulturne atrakcije krajnjeg juga Hrvatske odličan je plan za sljedeće putovanje. Ali, zategnuti jedra i oploviti njegovu razvedenu i atraktivnu obalu, rajske otoke i djevičanske uvale, pun je pogodak! Dodate li u itinerar i otkrivanje tradicijskih okusa, očekujte potpuni hedonizam za sva osjetila. » 8

tipTravelMagazine lipanj 2023. - svibanj 2024.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.