tip Travel magazine Hrvatska 030 (hrvatsko izdanje) 06/2023 - 05/2024

Page 70

l/

HT

Z

© eb

Ju

lie

n

va Du

l/T

Z gra

da Zagreba

gr

a uv

HRVATSKA

Adven

t Rij

eka

Ad

ve

©J

nt

uli

Za

en

D

Advent

2

1

Ad ve n D nt Z uv agr al e /H b TZ lie Ju ©

70

.........................................................................

3

1 Blagdanska čarolija u Rijeci posebno raznježi najmlađe; 2 Božićni ugođaj ispred crkve sv. Marka u Zagrebu; 3 Advent na Zrinjevcu, omiljenom zagrebačkom parku; 4 Posebni adventski programi i sadržaji kreirani su u Zagrebu za djecu; 5 Susret s Djedom Božićnjakom; 6 Instalacija "Trgovina z mešanim blagom" u redu je najljepših zagrebačkih adventskih izloga; 7 Klizanje u sklopu Adventa u Rijeci; 8 Druženje u adventski uređenom Splitu.

tipTravelMagazine lipanj 2023. - svibanj 2024.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.