tip Travel magazine Hrvatska 030 (hrvatsko izdanje) 06/2023 - 05/2024

Page 31

SOLIN ©A

nt

eM

Manifestacije

u la /T Zg

rad a So lina

© Ante Mula

©

An

te M

©A

ula /

/ TZ

gra

da

So

lin

a

2

TZ grada Solina

nte aS

o lin

a

1

...................

r ad

1 Borba gladijatora; 2 Car Dioklecijan i carica Priska; 3 4 Uljepšavanje žena u antičko doba; 5 Amfiteatar u Saloni.

Povratak u antiku

4

Borbe gladijatora, antičko vjenčanje, antički zanati i igre, puno glazbe... Solin vas i ovog ljeta vodi u uzbudljivo antičko doba.

U

samom srcu Dalmacije, antičkoj Saloni - današnjem Solinu, tri će ljetne večeri ponovno biti prilika za bijeg u doba antike. Gladijatore, cara Dioklecijana i caricu Prisku, antičke zabavljače i obrtnike tih će večeri biti sasvim uobičajeno susresti na ulicama Solina, grada s uvjerljivo najboljom kulisom za prikaz života u vrijeme antike. No, kako biste u potpunosti doživjeli taj povratak u daleku prošlost, u Solin, najveći hrvatski arheološki park, dođite malo ranije kako biste ga istražili. Nezaobilazne lokacije u šetnji neka vam budu Manastirine (starokršćansko groblje), Tusculum (Arheološki muzej s replikama starih predmeta) i amfiteatar iz 2. stoljeća. Obiđite i katedralni kompleks s dvije bazilike, krstionicom i termama pa šetnju nastavite do Gašpine mlinice na rijeci Jadro. I danas tamo možete vidjeti kako se melje žito, baš kao i u 18. stoljeću. Slijedite rijeku i stići ćete do Gospinog otoka s najstarijim marijanskim svetištem u Hrvatskoj. Slegnite dojmove uz mirnoću rijeke, okrijepite se izvrsnim jelima u nekom

od gradskih restorana i dočekajte tematske večeri, objedinjene pod nazivom "Romantika u Saloni", otvoreni za nove doživljaje. Večer gladijatora (15.7.2023.) započinje borbom gladijatora u amfiteatru Salona u 21 sat, a nastavlja se spektaklom s vatrom u društvu cara Dioklecijana i carice Priske. Puno romantičnija večer, Antičko vjenčanje (28.7.2023.), raznježit će vas prikazom rimskog vjenčanja na lokaciji Tusculum Salona. Saznajte kako su se mladenci nekad uljepšavali, svjedočite ceremoniji vjenčanja i uživajte u glazbenoj kulisi eminentnih glazbenika. Vrlo živahna večer, Antika uz Jadro (4.8.2023.), u središte Solina donosi sajam antičkih zanata. Bit će tamo i kovač i lončar, moći ćete se okušati u izradi antičkih suvenira i mozaika, dok će najmlađi uživati u radionici "Budi mali arheolog" i antičkoj bajkaonici. Večer će glazbeno začiniti nastup Stipana Popovića i Ivanke Kenk Kalebić. 

...................................................................

la

Zg

Tekst: Željka Kunštek

Mu

3

/T

Tijekom prve dvije tematske večeri razgledajte Salonu besplatno u pratnji lokalnog vodiča.

Turistička zajednica grada Solina

solin-info.com

----------------------------------------------------------------------------

© TZ grada Solina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

lipanj 2023. - svibanj 2024.

tipTravelMagazine

31


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.