tip Travel magazine Hrvatska 030 (hrvatsko izdanje) 06/2023 - 05/2024

Page 110

Svijet

TURISTIČKI FILMOVI

Kratki turistički filmovi o destinacijama, turističkim proizvodima i uslugama popularan su i atraktivan način za privlačenje pažnje ljubitelja putovanja.

ho hp

to rs

ko

te

tz

ut

wu

Sh

©

ck

to

Tekst: Željka Kunštek

110 tipTravelMagazine lipanj 2023. - svibanj 2024.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.