tip Travel magazine Hrvatska 014 (hrvatsko izdanje) 02-04/2016

Page 90

UNESCO

PROCESIJA "ZA KRIŽEN" NA OTOKU HVARU

Iv © Hr

va

ts

ka

tu

o Pe r za rist van je ič dn ka ica

U svim mjestima koja sudjeluju u procesiji godinama unaprijed se zna tko će biti križonoša. Tako će, primjerice, sljedeći koji se prijavi za križonošu u Vrbanju na red doći tek 2044., a slično je i u drugim mjestima.

Pripremila: Alma Radoš

Procesija "Za križen" na popisu je nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a od 2009. godine.

90

tipTravelMagazine veljača - travanj 2016.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.