tip Travel magazine Hrvatska 014 (hrvatsko izdanje) 02-04/2016

Page 84

Gourmet Hrvatska

KONTINENTALNA KUHINJA

Povratak

Napisala: Sanja Plješa Fotografije: Robert Kunštek

zaboravljenih okusa Ljudi u sebi imaju genetski zapis okusa koji nas vodi kroz život te u određenom trenutku omogućuje prepoznavanje baš onog, jednog i jedinstvenog okusa koji nam je ostao zabilježen u sjećanju.

Kremasta juha od krumpira sa zapečenom slaninom.

84

tipTravelMagazine veljača - travanj 2016.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.