Page 1

LAGPÄRM


Innehållsförteckning över lagpärm för Timrå IK:s ungdomslag 1. 2.

Timrå IK:s organisation Ungdomssektionens kansli och dess styrelse

3. 4. 5.

Vår policy, ungdomssektionens kvalitetsprogram Istidspolicy och träningstider Åtgärdsplan vid mobbing

6. 7.

Rese policy Överenskommelse mellan Timrå IK och IFK Timrå

8. 9. 10. 11.

Arbetsbeskrivning båsteam. Uppgifter för Huvudtränare, assisterande tränare, målvaktstränare Lagledarens uppgifter Materialförvaltarens uppgifter samt huvudmaterialförvaltarens uppgifter

12. 13.

Aktivitetsstöd Adress- och telefonuppgifter

14. 15. 16.

Information / Instruktioner för hemma cuper Regler för anmälan till bortacup/ Planering / Utvärdering av borta cuper Säsongsplanering

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Sammanställning över arbetsuppgifter för lagen gentemot US Kiosklista Arbetsbeskrivning parkering, bemaningslistor Föreskrifter E.ON Arena, Städning av B-hallen Lotterier

24. 25. 26. 27.

Matchprotokoll Seriematcher Träningsmatcher Domarlistor, Domarersättningskvitto.

28.

Regler vid bjudning av fika till domare och motståndarlag

29. 30. 31.

Utvecklingssamtal och spelarenkäter. När någon slutar. Spelaravtal Verksamhetsberättelse

Avgifter till Timrå IK, samt regler för frikort


Om Timrå IK

Föreningen bildades 11:e maj 1928 som Wifstavarvs IK med ishockey på programmet från 1937. Arena Hemmaarena: E.ON Arena invigd 2003. Timrå Isstadion invigdes den 4:e september 1966 som hall nr 8 i landet. Publikkapacitet idag 6000. Publikrekord 11695 Brynäs 1972 i SM-slutspel. Lill-Strimma Hallen, tränings-och matchhall för ungdom. Organisation Timrå IK har ca 1200 medlemmar (2010/11). Fonder Lill-Strimma fonden: Handelsbanken, Timrå 6349-321 373 022 W/Ö-Kalles minnesfond: Bg 5039-7801 el. Handelsbanken Timrå 6349-239 563 522 Organisationsnummer: 889200–5870 Bankgiro: 5338-2750 Plusgiro: 414 58 30-8

TIMRÅ IK Styrelse Tommy Andersson, Ordförande Lars Backlund, Vice ordförande Ledamöter Anna-Karin Kammerling Tomas Svedberg Hans Bergh Jörgen Wahlberg Adjungerade Lars Nolander, Klubbdirektör

2012 10 08 rev. 1.4


Marknads- Restaurang- och arrangemangssutskott

Sportutskott

US-utskott

Ekonomiutskott

Klubbkontor Lars Nolander, Klubbdirektör Ekonomi/administration Anna Westin, Ekonomi Inga-Lill Rehn, Ekonomi Susanne Westling, Ekonomi/Administration Ingemar Nordström, Administratör ungdomssektionen Jonas Larsson, Administratör/webmaster ungdomssektionen Marknad Carina Norberg, Försäljningschef Bo Berggren, Säljare företag Joachim Sandström, Säljare företag Patrik Svedlund, Säljare privatpersoner Bengt Sahlén, Säljare företag Sport Kent Norberg, Sportchef Tomas Montén, Tränare A-lag Anders Karlsson, Assisterande Tränare A-lag Henrik Stridh, Assisterande Tränare A-lag Anders Palm, Målvaktstränare Anders Huss, Materialförvaltare A-lag Tobias Dahlstedt, Materialförvaltare A-lag Örjan Fröjd, Läkare A-lag Kristina Höglund, Massör A-lag Urban Eriksson, Sportchef Juniorer Thord Johansson, Tränare J20 / Ansvarig Elithockeygymnasiet Lars-Eje Lindström, Tränare J18 Henrik Cedergren, Sportansvarig U11-U16 Peter Södergren, Sportansvarig Hockeyskolan-U10

2012 10 08 rev. 1.4


Verksamhetsidé Timrå IK ska leverera upplevelsen ishockey av hög klass med god lönsamhet, samt bedriva bred ungdomsverksamhet som genererar elitspelare. Vision Timrå IK skall genom brett engagemang, sportsliga resultat och god ekonomi vara en förebild för svensk ishockey på elitnivå. Kärnvärden - Engagemang - Glädje - Offensiv - Respekt - Resultat - Ödmjukhet Ungdoms och juniorverksamheten Timrå IK bedriver en komplett och mycket framgångsrik ungdoms- och juniorverksamhet. Mer än 450 ungdomar tränar i de olika grupperna från ishockeyskola/hockeylekis upp t.o.m. A-pojkar. Dessutom har TIK kompletta B-, och A-juniorlag. Tillsammans gör det att vår ungdoms och juniorverksamhet har runt 500 ungdomar i träning och tävling. Den verksamheten sköts av ett 60-tal ledare. Timrå IK: s juniorverksamhet inklusive regionala hockeygymnasiet är elitinriktad med målet och syftet att fostra spelare till klubbens representationslag. Juniorernas tränare rapporterar därför direkt till sportchefen eller huvudstyrelsen. Timrå IK: s ungdomsverksamhet omfattar förutom gruppernas hockeyskolor även hockeyhögstadiet. Skolorna rapporterar direkt till sportchefen eller via Ungdomssektionens huvudtränare. Timrå IK: s ungdomsverksamhet lägger stor vikt vid att dess elever utvecklas till goda samhällsmedborgare där de skall vara föredömen för andra. Timrå IK: s ungdomsverksamhet samarbetar med Timrå Kommun, skolor samt försäkringsbolag i olika projekt för att stärka alla ungdomars känsla för etik och moral samt motverka bruket av doping, alkohol och droger.

2012 10 08 rev. 1.4


Ungdomssektion Styrelse

Mats Eriksson Ordförande 070-399 94 00 mats.eriksson@sca.com

Dennis Glennemo Vice ordförande 070-201 77 15 dennis.glennemo@sca.com

Tomas Öhrn 070-663 39 67 tomas.ohrn@sundsvall.se

Börje Jonsson 070-516 47 62 borje.jonsson@se.ibm.com

Örjan Lindwe 072-232 05 50 lindwe@hotmail.com

Sport

Henrik Cedergren Sportansvarig U11 - U16 070-372 01 59 henrik.stridh@timraik.se

Peter Södergren Sportansvarig Skridskoskola – U10 070-528 39 57 christer.jensen@tools.se

Kansli

Ingemar Nordström Administration 060-789 10 42 070-311 52 17 ingemar.nordstrom@timraik.se

Jonas Larsson Administration/Istider 060-789 10 41 070-542 91 40 jonas.larsson@timraik.se

8 okt rev: 1.4


VERKSAMHETSPLAN för Timrå IK´s Talangskola ”Från

Knatte till Världsklass”

1

Rev: 2011-10-27


INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING.......................................................................................2 INLEDNING - Vad är Talangskolan?............................................................................................. 3 - Ledstjärnor: Humana ledare – Goda föräldrar – Välutbildade spelare…………... 3 - Vad är talang?......................................................................................................... 4 VAD SÄGER IDROTTSRÖRELSEN? - Idrotten vill (RF)………………………………………………………………….5 - Ishockeyn vill (SIF)……………………………………………………………....5 VAD SÄGER TIMRÅ IK? - Verksamhetsidé – Vision – Kärnvärden ……………...…………………………. 6 - Sportsliga huvudmål……………………………………………………………... 6 ORGANISATION och INRIKTNING US sport………………………………………………………………………….. 7 VÅR SPORTSLIGA VERKSAMHET - KNATTEHOCKEYN……………………………………………………………. 8  Skridskoskolan med Tre Kronors Hockeyskola…………………. 9  U8………………………………………………………………… 11  Björnligan………………………………...………........................ 13 - BARNISHOCKEYN…………………………………………………………….. 14  U9 – U12…………………………………………………………. 15  Örnligan………………………………………………………….. 19 - UNGDOMSISHOCKEYN…………...………………………………………….. 20  U13 – U14………………………………………………………... 21  U15……………………………………………………………….. 24  U16 ………………………………………………………………. 27  Hockeyhögstadiet………………………………………………… 30 VIKTIGA BEGREPP - Alla-spelar-lika principen………………………………………………………... 31 - Sudda gränser…………………………………………………………………….. 31 TALANGUTVECKLING - Utvecklingssamtal………………………………………………………………... 32 - Individträning……………………………………………………………………..32 - HG-förberedelse…………………………………………………………………..32 - Spel i andra klubbar……………………………………………………………… 32 ÖVRIG POLICY - Ledare……………………………………………………………………………. 33 - Vår anläggning…………………………………………………………………… 33 - Socialt……………………………………………………………………………. 34 - Skolan……………………………………………………………………………. 34 - Droger och doping……………………………………………………………….. 34 - Andra idrotter…………………………………………………………………….. 34

2

Rev: 2011-10-27


INLEDNING

Vad är Talangskolan? Talangskolan är namnet på Timrå IK´s verksamhet för hockeyspelande barn och ungdomar. Här finns möjligheten att, under både lekfulla och ibland mer allvarsamma former, utvecklas till morgondagens ishockeyspelare. ”Från Knatte till Världsklass” är ett motto som på ett enkelt sätt beskriver den mest utmanande vägen för en talang. En väg som väldigt få hittar, men som vi hoppas fler får chans att nå. Sitt ner i lugn och ro och läs igenom konceptet. Det finns säkert saker att fundera över, granska, kritisera och förhoppningsvis även lovorda. Om vi inte står upp till dokumentet in i minsta detalj, vilket säkert inte är ovanligt, ge oss då gärna lite positiv hjälp på vägen.

Viktiga ledstjärnor Humana ledare • Att vara human som ledare är att vara vänlig, mänsklig och tillmötesgående • En human ledare är spelarnas vän, uppträder naturligt och möter spelaren på dennes nivå, ser behoven och försöker vägleda därefter • Den humane ledaren förstår att han/hon som ledare är till för spelaren Goda föräldrar • Att vara god som förälder är att stötta sitt barn, berömma när det går bra, peppa när det går mindre bra • En god förälder undviker att ställa allt för höga sportsliga krav på sitt barn, utan lämnar istället över detta ansvaret till föreningen • Som god förälder visar man också ett positivt engagemang för de olika uppgifter som verksamheten kräver Välutbildade spelare • Hockeymässigt skall våra spelare präglas av fart, intensitet och god skridskoåkning • En välutbildad spelare är en vältränad spelare • En välutbildad spelare uppträder med positiv attityd och visar upp ett gott beteende

3

Rev: 2011-10-27


TALANG Vad menas med talang? För oss finns det två sätt att se på själva ordet: 1. Talang i form av betydelsefull egenskap, t.ex skridskoåkning 2. Talang i form av individ, t.ex Anton Lander, som är begåvad med en eller flera betydelsefulla egenskaper Ordet talang kommer förmodligen från engelska ordet ”talent”, som i fri översättning betyder begåvning. D.v.s att vara given en eller flera gåvor. En talangfull person är alltså full av gåvor i form av betydelsefulla egenskaper. Ett talangfullt ishockeylag är ett lag fullt av begåvade individer. Beroende sedan på vad man vill förbättra – egenskap eller individ – så blir träningsuppläggen olika. I Timrå IK´s Talangskola vill vi tillgodose båda talangformerna. Talang i form av egenskap Att utveckla egenskaper är att träna laget utifrån speciella teman. Antal teman per träning är beroende av antalet spelare och träningstidens längd. Hellre få än många teman. Vidare måste det finnas en bra pedagogik och en väl fungerande metodik för att få en bra inlärning av varje tema. Här är feedback och aktivitet två nyckelord. - Feedback i form av ständig återkoppling till spelaren angående genomförandet - Aktivitet sett utifrån att inga längre köer uppstår, utan alla spelarna är aktiverade i stort sett under hela träningspasset Talang i form av individ Att utveckla individer är att utgå från individen och dennes behov. Här handlar det om att vägleda, analysera och påverka varje individ optimalt. - Vägleda via samtal och rådgivning - Analysera via tester, observationer och matchanalyser - Påverka genom träning och matchning

4

Rev: 2011-10-27


VAD SÄGER IDROTTSRÖRELSEN? Riksidrottsförbundet säger följande (utdrag ur Idrotten Vill): • • • • • •

• • • •

Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år Idrott för barn skall vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna villkor, behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt Idrott för barn skall i första hand bedrivas i anpassade enkla former i närområdet Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet I ungdomsidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott: o Elit: där prestationsförbättringar och goda tävlingsresultat är vägledande o Bredd: där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre Inom lagidrottens breddverksamhet skall alla som vill få vara med, inte i det lag de vill, det kan ingen begära, men i gemenskapen och i idrottsutövandet Övergången mellan breddidrott och elitinriktad tävlingsidrott för ungdomar ska ske successivt, så också för övergången mellan barn- och ungdomsidrotten. Här ska också hänsyn tas till individernas behov, förutsättningar och utvecklingstakt I den elitinriktade ungdomsidrotten skall alla som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning, ges möjlighet till detta under socialt trygga former Idrotten Vill kan laddas ner på: www.rf.se

Svenska Ishockeyförbundet säger följande (utdrag ur Ishockeyn Vill): • • • • • • • • •

Med ishockey för barn menar vi ishockey till och med 12 års ålder Med ishockey för ungdom menar vi åldrarna 13 till och med 15 år Med barnishockeyn vill vi anpassa och organisera spelet efter barnets ålder, behov, mognad och villkor Barnishockeyn skall bedriva träning och match i närområdet där lite uppmärksamhet ges på resultatet Inget seriespel skall bedrivas före 12 års ålder Vi vill att föreningen utformar sin verksamhetsidé utifrån de mål som finns beskrivna i ”Ishockeyn vill” Vi vill att föreningen informerar och utbildar föräldrar i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder Tillsammans med distriktsförbundet vill vi att föreningen arbetar för att möjligheten till spontanishockey förbättras bl.a i form av fler isytor Ishockeyn Vill kan laddas ner på: www.coachescorner.nu

5

Rev: 2011-10-27


VAD SÄGER Timrå IK? Verksamhetsidé Timrå IK ska leverera upplevelsen ishockey av hög klass med god lönsamhet, samt bedriva bred ungdomsverksamhet som genererar elitspelare.

Vision Timrå IK skall genom brett engagemang, sportsliga resultat och god ekonomi vara en förebild för svensk ishockey på elitnivå. Kärnvärden Engagemang, glädje, offensiv, respekt, resultat, ödmjukhet

De sportsliga målen är: Juniorverksamheten - Från juniorverksamheten skall skapas en eller flera elitspelare ur varje årskull Ungdomsverksamheten - Ungdomsverksamheten skall ur en bred bas utveckla talanger till hockeygymnasiet

6

Rev: 2011-10-27


ORGANISATION och INRIKTNING US Sport Ansvarig Knattehockeyn

Ansvarig Barnishockeyn

Ansvarig Ungdomshockeyn

Knattehockeyn

Barnishockeyn

Ungdomshockeyn

• • • •

Skridskoskolan Tre Kronors hockeyskola Björnligan U8

Inriktning • • •

Rekrytering Grunder Lek och glädje

• •

U9 – U12 Örnligan

• • •

Spelvarianter Teknik Intensitet och fart

• •

Inriktning

U13 – U16 Hockeyhögstadiet

Inriktning • • •

Matcher Taktik Karaktär och inställning

Knattehockeyn (se sidan 8) Rekrytering – här börjar det, vi vill få fler att prova på, fler att börja spela Grunder – för spelarna handlar det framförallt om skridskoåkningen, för föräldrar och ledare handlar det främst om grunder i att skapa ett lag med allt vad det innebär (U8) Lek och glädje – hockey skall vara roligt och fullt av glädje, genom hela karriären Barnishockeyn (se sidan 14) Spelvarianter – vi vill utveckla spelet på mindre isytor via många matcher av Maxirinkoch/eller Örnliga-modell Teknik – detta är guldåldern för teknikträning så självklart skall det tränas mycket teknik Intensitet och fart – att höja farten i spelet och rörelsehastigheten hos spelarna är en viktig ingrediens i dagens hockey. Utökat spel på mindre isytor ger bra förutsättningar för detta Ungdomshockeyn (se sidan 20) Matcher – nu skall matchandet tas mer på allvar, inte bara själva resultatet utan också antalet matcher, vilken typ av matcher och spelarens prestation i matcher Taktik – nu startar den taktiska utbildningen på allvar, vilket är den stora skillnaden från barnishockeyn Karaktär och inställning – kanske den viktigaste ingrediensen för att bli en bra spelare. Attityd, träningsvilja, skötsamhet. Tre ord som genomsyrar utbildningen

Viktigt att förstå att det som i första hand skiljer de tre grupperna från varandra är inriktningarna!

7

Rev: 2011-10-27


KNATTEHOCKEYN Knattehockeyn är vår yngsta del i verksamheten och består av följande: • Skridskoskolan/Tre Kronors hockeyskola • Björnligan • U8 Inriktningar: Rekrytering – vi vill få fler att börja spela ishockey. Skridskoskolan är vår verkliga rekryteringsbas där vi vill få in så många nya som möjligt Grunder – självklart börjar vi med de tekniska grunderna för spelarna och då framförallt skridskoåkningen. Övriga grunder kan vara hur man startar upp ett lag, vad som krävs runt omkring av föräldrar och ledare Lek och glädje – glädjen är en viktig grundbult för att kunna utvecklas som ishockeyspelare. Därför skall verksamheten redan från början uppfattas som lekfull och glädjefylld Syftet med Knattehockeyn är att spelarna, ledarna och även föräldrarna skall vara väl förberedda när man tar klivet in i den ordinarie lagverksamheten. Efter avslutad Skridskoskola flyttas man upp i U8, där spelare, ledare och föräldrar i lugn och ro får tid på sig att hitta sina roller i och runt laget. Björnligan är Knattehockeyns sätt att spela matcher, både internt och externt. Tre Kronors Hockeyskola är en uppgradering av Skridskoskolan, vilket innebär att utbildningen av ledarna utökas. Knattehockeyns verksamhet skall i mesta möjliga mån ske på barnens villkor, bygga på barnens egna behov och förutsättningar.

8

Rev: 2011-10-27


SKRIDSKOSKOLAN med Tre Kronors Hockeyskola Målen – syfte och inriktning • • • •

Att rekrytera barn och föräldrar från närområdet för att skapa en grund för ett livslångt intresse för ishockey – som spelare, ledare, åskådare Att alltid ha minst 100 inskrivna barn, varav minst 30 skall lämnas av till U8 följande säsong Att lära ut och utveckla ishockeyns absoluta grunder hos deltagarna, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling i äldre åldrar Att använda leken och glädjen som metod i inlärningen, en lek som ibland övergår i tävlingar. Det skall vara kul att lära sig, kul att träna, kul att tävla

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare:

1 st ansvarig Chef Skridskoskolan Minst 2 st huvudinstruktörer Minst 8 st hjälp-instruktörer 2 st övriga (slipare + inskrivare)

Säsongsplanering Skridskoskolan startar sin verksamhet i september med Skridskoskolans dag och slutar i mars. Isträningen pågår en timme två gånger i veckan. Både helg- och vardag kan förekomma. Ingen fys- eller barmarksträning ingår.

Träningsteman Framförallt skridskoåkning, men även puck- och klubbhantering, passningsspel, spelvarianter, lekar och tävlingar ingår.

Isträning Vid varje träningstillfälle delas deltagarna in i tre olika grupper, beroende på utveckling och i viss mån ålder. Grupperna tilldelas sedan var sin zon, där de absoluta nybörjarna håller till i mittzonen. Här får gärna föräldrar vara med på isen för att hjälpa sina barn och då ser vi helst att man har hjälm och skridskor på sig. Då träningstiden endast är en timme varje gång, bör man se till att vara där i tid så att träningspasset känns meningsfullt för barnet. Det är också viktigt ur ett längre perspektiv att lära spelarna att alltid vara i tid.

Omklädningsrum För den som så önskar finns det alltid tillgång till omklädningsrum. Se TV-monitor i entrén.

9

Rev: 2011-10-27


SKRIDSKOSKOLAN (forts) Tester Knattetestet skall genomföras av U7 (de som skall upp i U8 kommande säsong) under våren. Syftet är att läsa av kvaliteten på verksamheten och inte på individen. Alla som har åldern inne skall flyttas upp till U8.

Tre Kronors Hockeyskola Detta är ett nytt rekryteringsprojekt från Svenska Ishockeyförbundet som skall vara en utveckling av den vanliga Björnligan. Nu i former med matchtröjor med Tre Kronors symboler på bröstet och ett gediget Handledningsmaterial med en speciell ledarutbildning för hela Skridkskoleverksamheten

Björnligan Björnligan skall spelas vid 6-8 tillfällen under säsongen. Den är öppen för alla deltagare i Knattehockeyn, alltså Skridskoskolan och U8 (se vidare Björnligan sidan 13).

Rekrytering Alla barn är välkomna att börja i vår Skridskoskola. Vi har dessutom riktad rekrytering mot barn som bor i: • Timrå kommun • Ljustadalen, inklusive Alnö, och norrut av Sundsvalls kommun – dock ej Kovlandsoch Indalsområdena

10

Rev: 2011-10-27


U8 Målen – syfte och inriktning • • • •

Att skapa grunden till ett lag med tillhörande ingredienser, d.v.s rekrytera ledare kring laget, skapa föräldraengagemang, ordna hemsida mm. Allt enligt Timrå IK US riktlinjer Att via ledar- och föräldrainformation, få ledare och föräldrar att förstå och acceptera den nya verksamhetsplanen Att med hjälp av tränings- och matchtillfällen, befästa och om möjligt utöka hockeyintresset hos spelare och föräldrar Att fortsätta att utveckla de tekniska grunderna under lekfulla och tävlingslika former

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare:

Föräldrar:

1 st ansvarig tränare/instruktör 2-3 st assisterande tränare/instruktörer 1 st lagledare 2 st materialförvaltare 2 st föräldrarepresentanter

Säsongsplanering Säsongen startar:

Säsongen slutar:

Senast andra veckan i september när LillStrimma-hallen öppnar. Strötider i E.ON Arena kan fås innan dess Ungefär sista mars

Antal isträningar per vecka: 2 pass Matcher:

Intern och extern Bjönliga-variant

Träningsteman Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, passningsspel, spelvarianter, lekar, tävlingar Isträning Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00 på vardagar, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt”. Efter träningen kan ibland inskolning av viss typ av nedvarvning och/eller duschning ske, men det skall ändå alltid finnas möjlighet till dusch för den som så önskar. Vid frånvaro från träningen ser vi helst att lagledare eller tränare meddelas, vilket dock ej är nåt krav ännu. Föräldrar får, efter samråd med tränaren, vid behov befinna sig i båset för att hjälpa och stötta sitt barn. Annars skall spelarbåset vara fritt från föräldrar under träningen.

11

Rev: 2011-10-27


U8 (forts) Omklädningsrum Laget tilldelas ett omklädningsrum, vilket man kan utläsa på TV-monitor i entrén. Vi ser helst att enbart en förälder/spelare hjälper till med snörning och liknande, därefter skall det vara föräldratomt i omklädningsrum och korridorer. Fysträning Ingen fysträning skall bedrivas i U8. Tester Knattetestet skall genomföras av U8 under våren. Syftet är att läsa av kvalitén på verksamheten, inte på individen. Match Matcher mot externt motstånd skall endast bedrivas i Björnligeformat (se Björnligan). Alla som vill får deltaga och principen ”alla-spelar-lika” skall gälla. Det finns ingen begränsning i antalet matcher, men 2-6 tillfällen totalt får anses vara rimligt. U8 skall också spela i den interna Björnligan tillsammans med Skridskoskolans deltagare. Cuper Inga traditionella cuper skall spelas. De matcher som spelas kan dock mycket väl ske i cupform, eftersom matcherna skall spelas enligt Björnligemodell. Björnligan Den interna Björnligan skall spelas vid 6-8 tillfällen under säsongen. Den är öppen för alla deltagare i U8 och i Skridskoskolan (se vidare verksamhetsbeskrivningen för Björnligan). Sudda gränser Alla U8-spelare får mer än gärna träna med Skridskoskolan. Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma och träna! För att träna med U9 krävs ett godkännande av U8´s och U9´s tränare. För permanent uppflyttning krävs ett beslut av US sportansvariga. Rekrytering Alla barn inom Timrå kommun, samt de som bor inom följande områden och som inte spelar i annan förening, skall ha möjlighet att deltaga: Ljustadalen, inklusive Alnö, och norrut av Sundsvalls kommun – dock ej Kovlands- och Indalsområdena. Närområde för matcher Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Resepolicy Ta kontakt med kansliet 060-789 10 40 ungdomssektion@timraik.se Föräldrautbildning/information En utförlig information om Verksamhetsplanen skall genomföras med alla föräldrar i U8.

12

Rev: 2011-10-27


BJÖRNLIGAN Målen – syfte och inriktning Att under lekfulla former få känna på kärnan i spelet ishockey, nämligen känslorna, spänningen, dramatiken i själva matchen! Dels för spelarna, men även för föräldrarna.

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare: Föräldrar:

Uppgifter:

1 eller 2 st tidtagare/speaker 4 st matchledare 2 st föräldrar per lag/spelarbänk 2 st övriga (slipare + inskrivare) Ev 2 st fikafixare

Tidtagaren/speakern leder matcherna via klocka och högtalare. Matchledarna avlöser varandra. Två dömer matcherna och två som håller ordning i mittzonen och som vid behov hjälper till vid spelarbänkarna. Föräldrarna hjälper till vid avbytarbänkarna med spelarbyten och annat som kan hända. Blir som nån sorts lagledare för varje lag.

Säsongsplanering Björnligan spelas med jämna mellanrum från september till mars vid 6-8 tillfällen.

Omklädningsrum För den som så önskar finns det alltid tillgång till omklädningsrum. Se TV-monitor i entrén.

Björnligan spelas på tvären av banan, med fem utespelare + en målvakt per lag på isen. Två till tre matcher kan spelas samtidigt och det är gemensam tidtagning rullande tid där spelarbyte sker efter 1,5 eller 2 minuter. Matcherna leds av en speaker/tidtagare samt en matchledare vid varje match som ser till att spelet flyter. Ansvariga ledare ser till att dela in spelarna i någorlunda jämna lag. Björnligan kan också spelas mot andra klubbar, då främst i gruppen U8.

13

Rev: 2011-10-27


BARNISHOCKEYN Barnishockeyn består av följande verksamheter: • U9 • U10 • U11 • U12 • Örnligan Inriktningar: Spelvarianter – vi vill utveckla spelet på mindre isytor vid fler tillfällen. Här passar det bra med Maxirink och Örnligespel, men andra varianter skall också uppmuntras. Det är endast fantasin som sätter gränser Teknik – detta är guldåldern för teknikträning så självklart skall det tränas mycket teknik. Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, skott etc. Intensitet och fart – ökad fart i spelet och ökad hastighet i rörelserna, i kombination med utökat spel på mindre isytor, ger bra förutsättningar för fart och intensitet. En jämförelse mellan nordamerikansk och europeisk ishockey, visar att storleken på isytan är avgörande för just farten och intensiteten. De mindre rinkarna i Nordamerika vittnar klart och tydligt om detta

Det viktigaste syftet med Barnishockeyn är att förbättra tekniken, farten i rörelserna (frekvensen) och intensiteten i spelet. Precis som i Knattehockeyn skall allt i mesta möjliga mån ske på barnens villkor, men här skall också tas hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Generellt gäller att alla spelar och tränar i sin åldersgrupp. Avsteg från denna grundtanke kan göras i de fall där huvudtränaren tillsammans med US Sportansvariga bedömer att så är fallet. Teknikutveckling, mognad och kamratskap är tre viktiga komponenter vid en sådan bedömning. Det kan även finnas andra praktiska och/eller sociala skäl till bedömningen. Dessutom kommer olika åldersgrupper att ha gemensamma aktiviteter. Chans till extraträning finns också via ”sudda gränser” (sid 31) och ”individträningen” (sid 32). Barnishockeyn skall så långt det är möjligt bedrivas i närområdet. Närområdet skiljer sig i storlek i olika åldersgrupper, från inom närkommunerna för de yngsta, till upp mot 30 mils radie från Timrå räknat för de äldsta. En resepolicy som reglerar resandet skall finnas i varje ålderslag.

14

Rev: 2011-10-27


U9, U10, U11, U12 Målen – syfte och inriktning • • • •

Att med hjälp av mindre isytor, i både träning såväl som i match, skapa en bra grund för tempofylld och intensiv ishockey Att via tematräningar, stationsträningar och nivåanpassning skapa förutsättningar för bra teknikutveckling Att leverera minst 25 spelare till Ungdomshockeyn varje år Att via ledar- och föräldrainformation, få ledare och föräldrar att förstå och acceptera den nya verksamhetsplanen

Vägen – innehåll och strategier Personal på samtliga grupper i yngre ungdomshockeyn Ledare: 1 st ansvarig tränare/instruktör 2-3 st assisterande tränare/instruktörer 1 st lagledare 2 st materialförvaltare Föräldrar: 2 st föräldrarepresentanter

Säsongsplanering Säsongen startar:

Säsongen slutar:

Senast andra veckan i september när LillStrimma-hallen öppnar. Strötider i E.ON Arena kan fås innan dess. Gäller alla 4 grupper Ungefär sista mars. Gäller alla 4 grupper

Antal isträningar per vecka: U9/U10: 2,5 pass U11/U12: 3 pass Matcher:

U9:

Fritt antal träningsmatcher, helst Örnligeformat Seriespel i Medelpadsserien Max 2 bortacuper inom närområdet (se sidan 18), ingen övernattning Intern Örnliga

U10:

Fritt antal träningsmatcher, helst Örnligeformat Seriespel i Medelpadsserien En hemmacup (Zäta cup) Max 2 bortacuper inom närområdet (se sidan 18), varav en övernattning Antal cupmatcher skall ställas mot antal seriematcher (få seriematcher ger fler cupmatcher och tvärtom) Intern Örnliga

15

Rev: 2011-10-27


U9, U10, U11, U12 (forts) U11:

Fritt antal träningsmatcher, gärna Örnligeformat Seriespel i Medelpadsserien Max 3 bortacuper inom närområdet (se sidan 18), varav två med övernattning Antal cupmatcher skall ställas mot antal seriematcher (få seriematcher ger fler cupmatcher och tvärtom) Intern Örnliga

U12:

Fritt antal träningsmatcher Seriespel i Medelpadsserien En hemmacup (Red Eagles Cup) Max 4 bortacuper inom närområdet (se sidan 18), varav två med övernattning Antal cupmatcher skall ställas mot antal seriematcher (få seriematcher ger fler cupmatcher och tvärtom) Intern Örnliga

Träningsteman Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, finter, passningsspel, skott, spelvarianter, tävlingar, taktik (individuell och i små enheter) Isträning • Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00 på vardagar, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt” •

Efter träningen gäller viss typ av nedvarvning och för U10, U11 och U12 även obligatorisk dusch. Inskolning av dusch efter träning skall starta senast i U9

Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas, vilket skall vara rutin fr.o.m. U10

Inga föräldrar får befinna sig i spelarbåset under träning, utan hänvisas till läktaren eller till entrén.

Materialförvaltarna ansvarar för att spelarbåsen grovstädas efter varje träning

Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt

Omklädningsrum Laget tilldelas ett omklädningsrum, vilket man kan utläsa på TV-monitor i entrén. Fr.o.m U9 skall en viss skolning i omklädningsrummet inledas som syftar till att spelarna så småningom klarar sig utan föräldrar. Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder. Förbrukad tejp, isolering m.m. skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning (ansvarig: materialförvaltaren). 16

Rev: 2011-10-27


U9, U10, U11, U12 (forts) Omklädningsrum (forts) Vi vill också att det är föräldratomt i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen och hänvisar i stället till entrén. Allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment. Fysträning • Barmarksträning: Ingen organiserad barmarksträning i U9, de övriga tre lagen startar sina aktiviteter i maj månad. Barmarksträningen är framför allt till för de som inte har annan fysisk aktivitet under sommaren, t.ex fotboll, men självklart är alla välkomna som vill träna. Om det uppstår krockar så har sommaridrotterna förtur. U10 tränar 1-2 gånger per vecka och U11-U12 tränar 2-3 gånger. • Off-ice träning: Denna träning genomförs under issäsong och då oftast i direkt anslutning till isträning. U9, U10 och U11 skall köra minst ett pass i veckan, U12 skall köra minst två Tester • Istester: •

U9 och U11 skall köra istester under våren U10 och U12 skall köra istester både under hösten och våren Fystester: Inga fystester skall köras i Barnishockeyn

Match Lagen i Barnishockeyn skall spela träningsmatcher, seriematcher utan tabellräkning i Medelpads Ishockeyförbunds regi samt ett antal cupmatcher. Dessutom skall en intern Örnliga spelas i U9-U10 och en i U11-U12. Matcher mot externt motstånd på hemmaplan, skall i de fall där s.k tut-byten förekommer, spelas på Maxirink. I övrigt gäller följande: Gruppens huvudtränare beslutar om laguppställning enligt följande riktlinjer: • alla spelare skall ges möjlighet att spela såväl tränings-, serie- som cupmatcher • varje spelare skall om möjligt få ett jämbördigt motstånd För att klara detta skall hänsyn tas till barnens egna villkor, behov och förutsättningar. Hänsyn skall också tas till mognadsnivå och variation i utvecklingstakt. Det totala matchantalet per spelare, sett över hela säsongen, skall i grunden vara ungefär lika. Större skillnader kan uppstå på grund av sjukdom eller annan längre frånvaro från träning. Spelarna skall vara på plats på utsatt samlingstid och det skall vara föräldratomt i omklädningsrummet och i spelarbåset, före, under och direkt efter match. Lagledningen bestämmer själv vilken samlingstid som gäller och när föräldrar får komma in i omklädningsrummet efter match. Städning av båset skall ske efter varje match (ansvarig: materialförvaltaren). Principen ”alla-spelar-lika” skall gälla i alla matcher (se sidan 31).

Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. Det är särskilt viktigt att stötta och hjälpa domarna under matcherna varför negativa synpunkter mot domarnas agerande är absolut förbjudet att framföra under och i anslutning till matchen.

17

Rev: 2011-10-27


U9, U10, U11, U12 (forts) Cuper I samråd med US sportansvariga väljer huvudtränaren cupalternativ för säsongen i enlighet med beslutade cupanmälningsregler. Under själva cupspelet skall de regler som arrangerande förening satt upp gälla och följas.

Rekrytering Alla barn inom Timrå kommun, samt de som bor inom följande områden och som inte spelar i annan förening, skall ha möjlighet att deltaga: Ljustadalen, inklusive Alnö, och norrut av Sundsvalls kommun – dock ej Kovlands- och Indalsområdena Vi tar inte emot spelare från andra föreningar inom distriktet om inte särskilda skäl föreligger, samt att föreningarna och föräldrarna är överrens

Närområde för matcher U9. Cirka 15 mil bort (Ö-vik – Söderhamn – Bräcke) U10. Cirka än 20 mil bort (Ö-vik – Gävle – Östersund) U11. Cirka 25 mil bort (Umeå – Gävle – Östersund) U12. Cirka 30 mil bort (Umeå – Uppsala – Östersund – Leksand/Mora)

Resepolicy Ta kontakt med kansliet 060-789 10 40 ungdomssektion@timraik.se

Föräldrautbildning/information En utförlig utbildning i den nya Verksamhetsplanen skall genomföras med alla föräldrar varje höst i Barnishockeyns fyra årskullar.

18

Rev: 2011-10-27


ÖRNLIGAN Målen – syfte och inriktning • • •

Att höja intensiteten i spelet och därmed också frekvensen i rörelserna hos spelarna Att spelarna i U9-U12 får möjlighet att under kort tid, på liten isyta, få känna på nerven och dramatiken i cupspelet Att skapa ett väl fungerande och omtyckt komplement till den vanliga spelformen

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare:

Uppgifter:

1-2 st tidtagare/speaker 2-4 st matchledare (domare) 1-2 st ledare vid varje spelarbänk/lag Tidtagaren/speakern leder matcherna via klocka och högtalare Matchledarna avlöser varandra. Två dömer matcherna och två som håller ordning i mittzonen och som vid behov hjälper till vid spelarbänkarna. Ledarna vid avbytarbänkarna hjälper till med spelarbyten och annat som kan hända. Blir som nån sorts lagledare/coach för varje lag.

Säsongsplanering En intern Örnliga skall schemaläggas en gång varje månad för grupperna U9-U10 respektive U11-U12. Örnligan spelas på tvären i ändzonerna av banan, med fyra utespelare + en målvakt per lag på isen. Övriga spelare befinner sig i mittzonen i väntan på spelarbyte. Två matcher spelas samtidigt och det är gemensam tidtagning rullande tid där spelarbyte sker efter 1,5 minuter. Matcherna leds av en speaker/tidtagare samt en matchledare vid varje match som ser till att spelet flyter. Örnligan spelas i cupform, med ett gruppspel som grund innan finalspelet inleds. U9 och U10 spelar tillsammans, där lagen mixas mellan grupperna av lagens tränare. Allt för att få så jämna lag som möjligt. U11 och U12 spelar på samma vis. Örnligan kan också spelas mot andra klubbar.

19

Rev: 2011-10-27


UNGDOMSHOCKEYN Ungdomshockeyn består av följande: • U13 • U14 • U15 • U16 • Hockeyhögstadiet Inriktningar: Matcher – nu skall matchandet tas mera på allvar, inte bara själva resultatet utan också antalet matcher, samt vilken typ av matcher Taktik – den taktiska utbildningen tar fr.o.m nu större utrymme. Taktik handlar om hur man tänker, till skillnad från tekniken som mera handlar om hur man gör Karaktär och inställning – något som i slutändan definitivt kommer att avgöra om man blir en ishockeyspelare eller inte. Attityd, träningsvilja, och skötsamhet är tre ord som ganska väl visar vad det hela handlar om Syftet i Ungdomshockeyn är att införa mer taktik i utbildningen, dels via träning men även via mer betydelsefulla matcher. Vidare att höja kraven på spelarnas beteenden i fråga om attityd och inställning. Spelarna i U13 och U14 går successivt över från Barnishockeyn till Ungdomshockeyn. Detta kan ta olika lång tid och vi ser dessa två år som en övergångsperiod, blandad med inslag av båda verksamheterna. Syftet med detta är att vara så väl förberedd som möjligt, när steget tas fullt ut in i U15 och/eller U16. Möjlighet att flytta upp spelare till äldre lag skall finnas. U15-laget skall syfta till att dels förbereda de yngre spelarna för U16, dels ge möjlighet till fortsatt spel för de äldre. Spelartruppens antal är obegränsat, där ett antal platser skall vara rullande med U16-laget. U16-laget skall i första hand ha som mål att utbilda spelare som har talang och ambition att bli antagna till vårt Elithockeygymnasium. Vidare skall höga krav ställas, inte bara på spelarnas tekniska och taktiska kunskaper, utan också på deras karaktär, bl.a i form av attityd, träningsvilja och skötsamhet. I de matcher som spelas skall motståndet i så stor utsträckning som möjligt ha hög kvalitet. Spelartruppen skall bestå av max 20+2 spelare. Den äldre årskullen skall ha störst representation, dessutom skall ett antal platser mellan U16 och U15 vara rullande. .

20

Rev: 2011-10-27


U13 – U14 Målen – syfte och inriktning • • • •

Att öka intensiteten i spelet via matcher i seriespel och cuper Att introducera och vidareutveckla grunderna i taktiskt spel Att ge kunskap om vad begreppen ” rätt inställning och bra beteende” innebär Att förbereda spelarna på kommande elitsatsning

Vägen – innehåll och strategier Personal på U13 – U14 Ledare: 1 st ansvarig tränare/instruktör 2-3 st assisterande tränare/instruktörer 1 st lagledare 2 st materialförvaltare Föräldrar: 2 st föräldrarepresentanter

Säsongsplanering Säsongen startar:

Säsongen slutar:

I början av augusti äskas istider i E.ON Arena, i början av september fås ordinarie tider när LillStrimma-hallen öppnas Ungefär sista mars

Antal isträningar per vecka: Båda grupperna: Matcher:

3,5 ispass/vecka

U13:

Fritt antal träningsmatcher Seriespel i Medelpadsserien En hemmacup (Lillstrimma cup) Max 3 bortacuper (se närområde sidan 23)

U14:

Fritt antal träningsmatcher Seriespel i U14 Medelpad, ev U15 Ångermanland En hemmacup (Drömcupen) Max 3 bortacuper, varav två är Kustserien (se närområde sidan 23)

Träningsteman Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, finter, passningsspel, skott, spelvarianter, tävlingar, taktik (individuell, i små enheter och femvis)

21

Rev: 2011-10-27


U13 – U14 (forts) Isträning • • • • • •

Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00 på vardagar, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt” Efter träningen gäller viss typ av nedvarvning och obligatorisk dusch Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas Inga föräldrar får befinna sig i spelarbåset under träning Materialförvaltarna ansvarar för att spelarbåsen grovstädas efter varje träning Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt

Omklädningsrum • Laget tilldelas ett omklädningsrum, vilket man kan utläsa på TV-monitor i entrén • Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder • Förbrukad tejp, isolering m.m. skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning (ansvarig: materialförvaltaren) • Det skall vara föräldratomt i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen, allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment • Ordning o reda är ett ledord i nyttjandet av våra lokaliteter

Fysträning • Barmarksträning: Den organiserade barmarksträningen startar i maj månad. Den är obligatorisk och är från och med denna nivå lika viktig som isträningen vintertid, vilket också innebär att frånvaro skall meddelas till tränarna. Den som också spelar fotboll skall få en sådan planering som gör att båda idrotterna kan utföras. Båda grupperna tränar 3-4 gånger i veckan och av praktiska skäl gärna tillsammans. • Off-ice träning: Denna träning genomförs under issäsong och då oftast i direkt anslutning till isträning. Antal pass bör vara 3-4 ggr per vecka. Tester • Istester: •

U13 kommer att köra istester under våren U14 kommer att köra istester både under hösten och våren Fystester: Båda lagen kör fystester under våren innan säsongen börjar

Match Följande gäller: Gruppens huvudtränare beslutar om laguppställning enligt följande riktlinjer: • alla spelare skall ges möjlighet att spela såväl tränings-, serie- som cupmatcher • varje spelare skall om möjligt få ett jämbördigt motstånd För att klara detta skall hänsyn tas till individens behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Det totala matchantalet per spelare, sett över hela säsongen, skall i mesta möjliga mån vara lika. Större skillnader kan uppstå på grund av sjukdom eller annan längre frånvaro från träning. 22

Rev: 2011-10-27


U13 – U14 (forts) Match (forts) Under match skall tränaren styra antalet spelade minuter per spelare. Här kan tränaren ibland göra vissa nödvändiga omjusteringar i laget, till följd av bl.a. motståndets kvalitet eller egna lagets insats. Spelarna skall vara på plats på utsatt samlingstid och det skall vara föräldratomt i omklädningsrummet och i spelarbåset, före, under och direkt efter match. Lagledningen bestämmer själv vilken samlingstid som gäller och när föräldrar får komma in i omklädningsrummet efter match. Städning av båset skall ske efter varje match (ansvarig: materialförvaltaren).

Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. Det är särskilt viktigt att stötta och hjälpa domarna under matcherna varför negativa synpunkter mot domarnas agerande är absolut förbjudet att framföra under och i anslutning till matchen.

Cuper I samråd med US sportansvariga väljer huvudtränaren cupalternativ för säsongen i enlighet med beslutade cupanmälningsregler. Under själva cupspelet skall de regler som arrangerande förening satt upp gälla och följas.

Rekrytering Vi tar inte emot spelare från andra föreningar inom distriktet om inte särskilda skäl föreligger, samt att föreningarna och föräldrarna i så fall är överrens

Närområde för matcher U13. Cirka 40 mil bort (Skellefteå – Stockholm – Trondheim) U14. Cirka 40 mil bort (Skellefteå – Stockholm – Trondheim)

Resepolicy Ta kontakt med kansliet 060-789 10 40 ungdomssektion@timraik.se

23

Rev: 2011-10-27


U15 Målen – syfte och inriktning • • • •

Att via matcher känna på de allt större kraven som ishockeyn som sport ställer Att fortsätta att utveckla det taktiska kunnandet Att ge begreppen ”god karaktär och rätt inställning” större utrymme i utbildningen Att få spelarna att förstå klubbens grundläggande krav för deltagande i U16

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare:

Föräldrar:

1 st ansvarig tränare/instruktör 1-2 st assisterande tränare/instruktörer 1 st lagledare 2 st materialförvaltare 2 st föräldrarepresentanter

Säsongsplanering Issäsongen startar:

I början av augusti när E.ON Arena är uppspolad

Issäsongen slutar:

Ungefär sista mars

Antal isträningar per vecka: 4 ispass/vecka Matcher:

Ett antal träningsmatcher Seriespel i Medelpadsserien Seriespel i Ångermanland Kustserien 1-2 bortacuper

Träningsteman Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, finter, passningsspel, skott, spelvarianter, tävlingar, taktik (individuell, i små enheter och femvis)

Isträning • Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00 på vardagar, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt” • Efter träningen gäller viss typ av nedvarvning och obligatorisk dusch 24

Rev: 2011-10-27


U15 (forts) Isträning (forts) • Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas • Inga föräldrar får befinna sig i spelarbåset under träning • Materialförvaltarna ansvarar för att spelarbåsen grovstädas efter varje träning • Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt

Omklädningsrum • Laget tilldelas ett omklädningsrum, vilket man kan utläsa på TV-monitor i entrén • Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder • Förbrukad tejp, isolering m.m. skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning (ansvarig: materialförvaltaren) • Det skall vara föräldratomt i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen, allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment • Ordning o reda är ett ledord i nyttjandet av våra lokaliteter

Fysträning • Barmarksträning: Den organiserade barmarksträningen startar normalt vecka 18 (slutet av april) och avslutas i början av augusti innehållande 3 veckors semester. Den är obligatorisk och är lika viktig som isträningen vintertid, vilket innebär att frånvaro skall meddelas till tränarna, samt att närvaron är viktig för framtida satsning. Detta är sista året där en gemensam planering med fotbollen kan göras. U15 skall träna 5 gånger i veckan under barmarksperioden • Off-ice träning: Denna träning genomförs under issäsong och då oftast i direkt anslutning till isträning, före eller efter. Antal pass bör vara 3-4 ggr per vecka Tester • Istester: U15 kommer att köra istester under våren • Fystester: U15 kör fystester under våren innan säsongen börjar samt under hösten

Match Följande gäller: Gruppens huvudtränare beslutar om laguppställning enligt följande riktlinjer: • alla spelare skall ges möjlighet att spela såväl tränings-, serie- som cupmatcher • varje spelare skall om möjligt få ett jämbördigt motstånd För att klara detta skall hänsyn tas till individens behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Det totala matchantalet per spelare, sett över hela säsongen, skall i mesta möjliga mån vara lika. Större skillnader kan uppstå på grund av sjukdom eller annan längre frånvaro från träning. Ett nära samarbete med U16 när det gäller spelare uttagna till match, skall finnas. Under match skall tränaren styra antalet spelade minuter per spelare. Här kan tränaren ibland göra vissa nödvändiga omjusteringar i laget, till följd av bl.a. motståndets kvalitet eller egna lagets insats. 25

Rev: 2011-10-27


U15 (forts) Match (forts) Spelarna skall vara på plats på utsatt samlingstid och det skall vara föräldratomt i omklädningsrummet och i spelarbåset, före, under och direkt efter match. Lagledningen bestämmer själv vilken samlingstid som gäller och när föräldrar får komma in i omklädningsrummet efter match. Städning av båset skall ske efter varje match (ansvarig: materialförvaltaren).

Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. Det är särskilt viktigt att stötta och hjälpa domarna under matcherna varför negativa synpunkter mot domarnas agerande är absolut förbjudet att framföra under och i anslutning till matchen.

Cuper I samråd med US sportansvariga väljer huvudtränaren cupalternativ för säsongen i enlighet med beslutade cupanmälningsregler. Under själva cupspelet skall de regler som arrangerande förening satt upp gälla och följas.

U16-spelare i U15 Åldersmässiga U16-spelare som inte platsar i U16 laget, skall beredas plats i U15 endast om vederbörande visat den ambition, vilja och positiva attityd som beskrivs gällande ”Grundläggande krav för deltagande i U16” (se sidan 29). Om inte så är fallet har vi ingen plats för den spelaren i vår verksamhet.

Rekrytering Vi tar inte emot spelare från andra föreningar inom distriktet om inte särskilda skäl föreligger, samt att föreningarna och föräldrarna i så fall är överrens

Närområde för matcher Ingen begränsning

Resepolicy Alla resor bokas o arrangeras av Timrå IK`s ungdomskansli.

26

Rev: 2011-10-27


U16 Målen – syfte och inriktning • • • •

Att via tuffare matcher förbereda spelarna inför inträdet till juniorhockeyn Att utveckla spelarens taktiska tänkande, individuellt och tillsammans med andra Att befästa begreppen ”karaktär” och ”inställning” hos varje spelare Att leverera 75% av de antagna spelarna till Hockeygymnasiet

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare:

Föräldrar:

1 st ansvarig tränare/instruktör 1-2 st assisterande tränare/instruktörer 1 st lagledare 2 st materialförvaltare 2 st föräldrarepresentanter

Säsongsplanering Issäsongen startar:

I början av augusti när E.ON Arena är uppspolad

Issäsongen slutar:

Ungefär sista mars

Antal isträningar per vecka: 4 ispass/vecka Matcher:

Ett antal träningsmatcher Seriespel i U16 Elit med överåriga alt. underliggande J18 serie En vintercup, oftast Modo-cupen mellan jul och nyår DM + SM-spel

Träningsteman Skridskoåkning, puck- och klubbhantering, finter, passningsspel, skott, spelvarianter, tävlingar, taktik (individuell, i små enheter och femvis)

Isträning • Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00 på vardagar, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt” • Efter träningen gäller viss typ av nedvarvning och obligatorisk dusch • Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas

27

Rev: 2011-10-27


U16 (forts) Isträning (forts) • Inga föräldrar får befinna sig i spelarbåset under träning • Materialförvaltarna ansvarar för att spelarbåsen grovstädas efter varje träning • Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt

Omklädningsrum • Laget tilldelas ett omklädningsrum, vilket man kan utläsa på TV-monitor i entrén • Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder • Förbrukad tejp, isolering m.m. skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning (ansvarig: materialförvaltaren) • Det skall vara föräldratomt i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen, allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment • Ordning o reda är ett ledord i nyttjandet av våra lokaliteter

Fysträning • Barmarksträning: Den organiserade barmarksträningen startar normalt vecka 18 (slutet av april) och avslutas i början av augusti innehållande 3 veckors semester. Den är obligatorisk och är lika viktig som isträningen vintertid, vilket innebär att frånvaro skall meddelas till tränarna, samt att närvaron är viktig för framtida satsning. U16 skall träna 5 gånger i veckan under barmarksperioden • Off-ice träning: Denna träning genomförs under issäsong och då oftast i direkt anslutning till isträning, före eller efter. Antal pass bör vara 3-4 ggr per vecka Tester • Istester: U16 kommer att köra istester under hösten • Fystester: U16 kör fystester under våren innan säsongen börjar, samt under hösten Match U16 har fri matchning, vilket innebär att ingen rättvisa i form av antal matcher förekommer. Däremot skall U16 ha ett nära samarbete med U15 när det gäller spelare uttagna till match. Spelarna skall vara på plats på utsatt samlingstid och det skall vara föräldratomt i omklädningsrummet och i spelarbåset, före, under och direkt efter match. Lagledningen bestämmer själv vilken samlingstid som gäller och när föräldrar får komma in i omklädningsrummet efter match. Städning av båset skall ske efter varje match (ansvarig: materialförvaltaren). Hemmamatcher skall i mesta möjliga mån spelas i E.ON Arena.

Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. Det är särskilt viktigt att stötta och hjälpa domarna under matcherna varför negativa synpunkter mot domarnas agerande är absolut förbjudet att framföra under och i anslutning till matchen. 28

Rev: 2011-10-27


U16 (forts) Cuper Bestäms i samråd med US sportansvarig. Under själva cupspelet skall de regler som arrangerande förening satt upp gälla och följas. Grundläggande krav för deltagande i U16 För att få deltaga i U16´s spelartrupp, träningar och matcher, skall spelarna visa vilja, ambition och en positiv attityd till deltagande i övriga verksamheter som är planerade för laget. D.v.s barmarksträning, off-ice träning och liknande aktiviteter. U16-spelare i U15 Åldersmässiga U16-spelare som inte platsar i U16 laget, skall beredas plats i U15 endast om vederbörande visat den ambition, vilja och positiva attityd som beskrivs ovan gällande ”Grundläggande krav för deltagande i U16”. Om inte så är fallet har vi ingen plats för den spelaren i vår verksamhet. Rekrytering Nyrekrytering av spelare från distriktet får ske enligt följande: - spelare av kategori 5 tar vi direktkontakt med - spelare av kategori 3 och 4, tar vi emot om de eller deras förening först tar kontakt med oss - spelare av kategori 1 och 2 tar vi inte emot Bedömning av kategorier grundar sig på hur stor chansen är att ta sig in på Hockeygymnasiet: 1. ingen chans 2. liten chans 3. medelgod chans 4. stor chans 5. given Endast av US utsedda personer får hantera denna rekryteringsfråga! Ta kontakt med vårt kansli för vidare information.

Närområde för matcher Ingen begränsning.

Resepolicy Alla resor bokas o arrangeras av Timrå IK`s ungdomskansli.

Vad händer sedan? Information om vad som gäller angående Hockeygymnasiet (ansökan, antagning mm) samt vilka andra vägar som finns för att spela vidare, skall ges till spelare och föräldrar under säsongen (se sidan 32).

29

Rev: 2011-10-27


HOCKEYHÖGSTADIET Målen – syfte och inriktning • •

Att som resurs till ordinarie verksamhet, utveckla spelarnas tekniska färdigheter Likväl att vara stöd och hjälp för att forma spelarnas karaktärer

Vägen – innehåll och strategier Personal Ledare: 1st Huvudtränare Säsongsplanering Hockeyhögstadiet pågår under skoltid, vilket innebär att skolterminerna och loven styr när verksamheten är igång Träningsteman Puck- och klubbhantering, skridskoteknik, passningsspel, smålagsspel Isträning • Spelarna skall finnas på plats för ombyte innan träningen, så att denna kan börja på utsatt tid. Under träningen sätter vi stora krav på förmågan att lyssna, att vara koncentrerad och att göra som tränaren säger. Efter träningen om tid medges skall nedvarvning ske. • Eftersom inga andra ledare än tränaren finns till hands, ställs stora krav på att spelarna själva ordnar med materialet, vattenflaskor, puckar, tröjor etc. • Vid frånvaro från träningen ska tränare meddelas så tidigt som möjligt. Omklädningsrum På TV-monitorn i entrén kan man läsa var ombyte skall ske. Ordning o reda är ett ledord i nyttjandet av våra lokaliteter. Rekrytering Timrå IK förbehåller sig rätten att bestämma vilka som får deltaga Närområde för rekrytering Alla högstadieskolor inom Timrå Kommun Information En tydlig information skall utgå till samtliga ishockeyspelande elever i årskurs 6

30

Rev: 2011-10-27


VIKTIGA BEGREPP ALLA SPELAR LIKA Principen ”alla-spelar-lika” skall gälla i alla matcher inom Knattehockeyn och Barnishockeyn, alltså t.o.m U12. Denna princip tolkar vi enligt följande: ”Alla spelare uttagna till match skall spela lika mycket, undantag för reserv(er) och de spelare som bytts med reserv, dessa spelar halva matchen var. Två MV spelar halva matchen var, eller varannan match enligt i förväg uppgjord planering.”

SUDDA GRÄNSER Ett sätt att skapa extra träningstid är att ge spelarna möjlighet att träna med andra grupper. Förenklat gäller att alla kan träna med yngre grupper. Till Skridskoskolan kan man komma oanmäld, medan man till övriga grupper måste kontakta gruppens tränare. När det gäller extra träning med äldre grupper, avgör den yngre gruppens tränare i samråd med sportansvariga och äldre gruppens tränare vilka som får eller ska träna med äldre grupp.

31

Rev: 2011-10-27


TALANGUTVECKLING Utvecklingssamtal Från U10 – U12 skall en gång per säsong ett utvecklingssamtal genomföras mellan huvudtränaren och spelare där förälder erbjuds att medverka. Från U 13 genomförs två utvecklingssamtal per säsong och då enbart mellan huvudtränaren och spelaren. Vid särskilda förhållanden kan förälder få medverka vid dessa samtal.

Talangträning I Medelpads Ishockeyförbunds regi via Medelpadsakademin, kommer vi att köra ett antal talangträningar för grupperna U13, U14, U15 och U16. Tills vidare kommer två pass per grupp att genomföras per säsong. Talangträning är extraträning med annan instruktör med inriktning på individen. Här kan också spelare från andra klubbar komma att bli inbjudna att delta. Se Medelpads hemsida: www.medepadhockey.se för vidare information.

Individträning (är under uppbyggnad) Fr.o.m U10 skall individträningen starta. Tränaren tillsammans med US sportansvariga väljer ut ett antal spelare för särskild träning. Från U10-U12 kan alla i laget komma i fråga, från U13-U16 kan en viss selektering ske. Antal tillfällen per spelare kommer inte vara lika. Individträningen kan också samköras mellan lagen och för de äldre lagen kan det bli aktuellt att samköras med MIF´s Talangträning.

HG-förberedelse Blivande U16-spelare skall informeras om hur man söker och hur antagningsförfarandet till HG fungerar. Den första informationen fås under våren det år man går ur U15, då informeras man också om vilka krav som ställs på den kommande barmarksträningen för de som tänkt sig söka. Nästa information ges under hösten, i god tid innan 1:a november som är sista ansökningsdag. Under hösten kommer det också att bli tryout-träningar för de som är aktuella för antagning. Här kan spelare från andra klubbar, lokalt och utifrån, också bli inbjudna.

Spel i andra klubbar Till alla, som p.g.a ålder, spelar sitt sista år i Timrå IK´s ungdomshockey, kommer en särskild information att ges om vilka alternativ som finns för att kunna fortsätta att spela ishockey. Det kommer även att ges information från övriga klubbar i distriktet hur deras juniorverksamhet bedrivs och hur man tar sig vidare till dessa klubbar.

32

Rev: 2011-10-27


LEDARE Ledare inom Timrå IK´s ungdomsverksamhet verkar i enlighet med det ledaravtal som undertecknats med US samt ansvarar för: • att VERKSAMHETSPLANEN följs • att beslut av ungdomssektionens styrelse verkställs • att information från US förs vidare ut i verksamheten • att idéer och synpunkter kanaliseras åter till US • att följa de utbildningskrav som ställs för att aktivt kunna verka i vår verksamhet Vidare skall ledarna verka för en positiv atmosfär mellan ledare, spelare och föräldrar. Ledarbesättning Ungdomssektionens sportansvariga eller styrelsen utser gruppens huvudtränare. Därefter utser dessa i samråd, assisterande tränare, eventuell resurstränare, samt övriga ledare så som lagledare och materialförvaltare. Föräldragruppen utser föräldrarepresentanter. Utrustning Ishockeyn som sport kräver en hel del gällande både skydd, skridskor och klubbor. Det bästa råd vi kan ge är att ni pratar med barnens ledare. De är oftast bäst uppdaterade och kan ge de bästa tipsen. Om inte annat så kan de skicka frågan vidare till rätt person.

VÅR ANLÄGGNING E:ON Arena Spelarna/lagen är hänvisade till stora entrén för att bedriva sin off-ice träning. Lillstrimma-hallen Ungdomssektionen har ett städansvar gällande B-hallen vilket läggs ut på grupperna veckovis. Vår förhoppning är att alla hjälps åt med att följa dessa rutiner. Omklädningsrum och spelarbås Förbrukad tejp, isolering m.m. skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrum och spelarbås skall grovstädas efter varje avslutad träning (ansvarig är materialförvaltarna). Ledarrum Vårt ledarrum är endast avsett för ledare aktiva inom Timrå IK US. Förråd Grupperna ansvarar för ordning och reda samt att de är låsta när de inte används. Styrkegym I vårt gym får endast U15- och U16-spelare vistas och då ALLTID tillsammans med ledare! Lämna aldrig gymmet utan att återställa det i det skick vi förväntar oss finna det. All utrustning ska ställas tillbaka på anvisad plats. Alla pass ska vara ledarledda. Parkering Alla utan speciella parkeringstillstånd hänvisas till stora parkeringen. Parkeringsböter kan komma ifråga om dessa regler inte följs. 33

Rev: 2011-10-27


ÖVRIG POLICY SOCIALT För att spelarna skall kunna utvecklas på isen, måste de trivas med sin omgivning. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en god klubbsammanhållning, där alla skall känna att de har ett värde och är av betydelse. Vi bannlyser all form av mobbning och vi måste få veta om det är någon spelare som känner sig utsatt. Den som upptäcker någon tendens åt det hållet kan slå någon av våra ledare en signal. Allt behandlas konfidentiellt och i enlighet med Timrå IK´s handlingsplan mot kränkande behandling och mobbing. Vi tycker också att det är viktigt hur spelarna uppträder, inte bara inom vår verksamhet, utan också utanför densamma. Ett hedervärt uppträdande är vårt motto. Här är det viktigt att vi har en öppen och återkommande dialog med spelarna, för att visa vår ståndpunkt.

SKOLAN Ishockey på barn- och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att vi ser skolarbetet som det primära i ungdomsåren. Alltså, skolarbetet skall skötas föredömligt! Vi är också intresserade av hur spelarna uppträder i övrigt i skolan och försöker att ha en återkommande dialog med skolorna i kommunen i syfte att stävja och förebygga dåligt uppträdande. Dåligt uppträdande i skolans miljö kan rendera i konsekvenser rörande individens möjligheter att vara delaktig i föreningens verksamhet.

DROGER OCH DOPNING Inom Timrå IK´s ungdomssektion ser vi mycket allvarligt på bruket av olika droger, narkotiska preparat och doping. Vi tillåter ingen användning av vare sig snus, tobak, alkohol eller narkotika inom våra barn- och ungdomsgrupper. När det gäller doping följer vi RF´s listor över preparat klassade som doping. Vid användandet av olika kosttillskott ser vi idag ingen positiv verkan av dessa på spelarna tillhörande ungdomssektionens verksamhet, utan rekommenderar istället en förbättrad och välplanerad kosthållning. Vi kan idag inte förbjuda våra ledare att bruka vare sig snus eller tobak, men ser naturligtvis ett stort värde ur fostranssynpunkt i att inte bruka dessa i närvaro av våra ungdomar, eller överhuvudtaget i samband med engagemang inom Timrå IK. Alkoholförtäring eller användande av narkotiska preparat inom ledarkåren är inom vår verksamhet självklart inte tillåtet.

ANDRA IDROTTER Vi ser positivt på deltagande i andra idrotter och är öppna för enskilda lösningar vid kollisioner vid matcher och träningar. Vår strävan är att alla som spelar ishockey skall bedriva en alternativ idrott, gärna ända upp i U16. Vår förväntan är dock att spelare som satsar på att ta plats i vårt U16 lag medverkar i de verksamheter som är planerade för laget såsom barmarksträning, off-ice träning och liknande aktiviteter.

34

Rev: 2011-10-27


Ungdomssektionens policy för istider

Ungdomssektionens målsättning för tilldelning av istider till ungdomslagen är följande. U16 U15

4 Ispass/vecka +match. 4 Ispass/vecka +match.

U14 U13

3½ Ispass/vecka +match 3½ Ispass/vecka +match

U12 U11

3 Ispass/vecka +match 3 Ispass/vecka +match

U10 U9

2½ Ispass/vecka +match 2½ Ispass/vecka +match

U8

2

Skridskoskolan

Ispass/vecka 2

Fasta tider/vecka

Träningstider som respektive grupp av olika anledningar inte kan nyttja ska lämnas till ungdomssektion. Det kan ibland bli så att matcher tyvärr måste spelas på träningstider!! TIMRÅ IK UNGDOMSSEKTION, UNGDOMSANSVARIGA. Skridskoskolan – U10 Peter Södergren

U11 - U16 Henrik Cedergren

2009-10-28 Rev.1c


1 (9) Timr책 IK Ungdomssektion

2006-11-13

Handlingsplan mot kr채nkande behandling och mobbning.


2 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Ansvarsfördelning 1. Alla av Timrå IK anlitade ledare skall informeras och ta del av mobbningsplanen 2. Timrå IK`s ungdomsstyrelse ansvarar för att informationen om kränkande behandling når ut till alla spelare, ledare och föräldrar. 3. Timrå IK`s sportansvariga ansvarar för att alla nya ledare får ta del av planen. 4. Timrå IK`s ungdomsordförande ansvarar för att planen för kränkande behandling följs. 5. Efter respektive säsongs avslut så ansvarar Timrå IK`s styrelse för att en utvärdering utförs beträffande den gångna säsongen.


3 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Målbeskrivning I Timrå IK ska alla aktiva, spelare och ledare få utvecklas efter sina individuella förutsättningar, alla ska trivas och känna sig som hemma. En positiv och öppen stämning skall eftersträvas. Kränkande behandlingar och rasistiska beteenden får aldrig tolereras mot vare sig barn, vuxna, lagkamrater eller motståndare. Denna syn och förhållning ska vi även ta med oss utanför Timrå IK`s verksamhet, i till t.ex. skolor och andra fritidsaktiviteter. Vi ska i alla lägen visa en fin och trevlig attityd mot allt och alla i vår omgivning.


4 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Definition av kränkande behandling Kränkande behandling innefattar all form av kränkning av annan individ. Bedömningen om en kränkning har ägt rum utgår alltid från den utsatta personens subjektiva känsla. En kränkning har alltså ägt rum om en person känt sig kränkt. Vi anser att det är viktigt att en händelse skall benämnas med sitt rätta namn. Således säger vi att ett kränkande handlande ägt rum och inte en mobbning, då det handlar om annat fysiskt våld, rasism, utfrysning eller diskriminering och så vidare. Allt ovan nämnt räknas inom Timrå IK som kränkande handlingar. Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa och kränkande handlingar från en eller flera individer. Dessa negativa handlingar kan vara såväl fysiska, t.ex. slag eller knuffar, som psykiska I form av t.ex. utfrysning.


5 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Budskap till dem som är utsatta för kränkande behandling  Det är aldrig ditt fel  Du får aldrig acceptera att vara ett offer  Du har inte kommit till Timrå IK för att vara utstött, du är här för att trivas, utvecklas, må bra och respekteras för den du är.

 Du måste prata om det om du känner dig drabbad, prata med någon du har förtroende för.

 Det går att stoppa


6 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Budskap till ledare och föräldrar  Bagatellisera aldrig en kränkande behandling.  Reagera, även om händelsen inte verkar allvarlig, den kan vara det för den som är utsatt.  Säg aldrig "bry dig inte om dem så tröttnar de snart ska du se".  Ta aldrig upp pågående mobbning med inblandade inför gruppen.  Ingrip alltid vid kränkande handling.  Profilera dig som en som ser och bryr sig.  Markera för spelarna din egen ställning mot kränkande behandling och för en positiv människosyn.  Markera för spelarna att kränkande behandling inom- och eller utanför Timrå IK`s verksamhet inte tolereras.


7 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Timrå IK`s arbetssätt vid uppkomna händelser. Vi arbetar stegvis för att alla skall veta att vi inte bara nöjer oss med att bekräfta att kränkande behandling sker, utan att vi arbetar vidare tills vi kommit till rätta med problemet. Nedan följer den ordning vi går efter i "normala" fall, men vi är också medvetna om att varje fall kräver sin gång. Därför kan det hända att vi följer punkterna i en annan ordning, eller hoppar över någon eller några punkter om situationen så kräver. Steg1: Utan dröjsmål samtala med den/de som utsatt denna/dessa för den kränkande handlingen, samt meddela händelsen och de vidtagna åtgärder som åtagits för vårdnadshavare. Uppföljningen sker oavsett senast efter två veckor. Ansvarig: Spelarens huvudtränare och föreningens sportansvarige. Steg2: Samtala med spelaren/spelarna och vårdnadshavare. Vid allvarliga upprepade kränkningar kopplas föreningens sportansvarige och styrelsen in . Steg3: Uppföljningssamtal med de inblandade Steg4: Spelaren/spelarna och vårdnadshavare kallas till gemensamt möte. Steg5: Uppföljning av det gemensamma mötet. Ansvarig: Ansvarig ledare och föreningens sportansvarige Steg6: Uteslutning ur förening Timrå IK och ev polisanmälan. Ansvarig: Föreningen Timrå IK. Den som håller i ärendet tar antingen hand om ärendet själv eller söker hjälp hos föreningens sportansvarige. Föreningens sportansvarige ska alltid meddelas om kränkande behandling eller mobbning förekommer i grupperna. Eventuella samtal sker med den/de utsatta i samråd med berörd personal eller den ledare som fått kännedom om den kränkande behandlingen. Samtal skall även ske med den eller de som kränkts. En individuell plan upprättas utifrån de inblandade individernas behov.


8 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Ansvarig för ärendet ser till att dokumentation skrivs och att den sedan förs vidare till föreningens ansvariga.

Förebyggande arbete Utöver det som utförs vid individuella mer eller mindre akuta situationer sker även ett ständigt pågående mobbbningsförebyggande arbete i föreningen.

Ledare Alla av föreningen anlitade ledare skall alltid vara uppmärksamma på om kränkande handlingar och mobbning förekommer. I situationer där konflikt eller konfrontation uppstår mellan individer måste ledare stötta varandra genom att åtminstone, gå fram och medverka i situationen som en objektiv part.

Kompisstödjare Lag och grupp nivå: Varje lag ger i början på säsongen förslag på kompisstödjare. Målet är att två spelare i varje lag skall utses. Kompisstödjarna skall tillsammans med huvudansvarig ledare diskutera hur den sociala situationen är i gruppen samt aktualisera eventuella problem. Kompisstödjarna träffas tillsammans med ansvarig ledare en gång per månad. Föreningens sportansvariga träffar Kompisstödjarna 2 gånger per säsong. Varje ansvarig ledare presenterar Se-Bedöm-Handla dokumentet för sin grupp för att alla, inte bara kompisstödjarna, skall känna till och aktivt arbeta för ett trevligt och lärande klimat i föreningen.


9 (9)

Timrå IK Ungdomssektion

2006-11-13

Kompisstödjaren

Vem som blir kompisstödjare är viktigt. Kompisstödjaren ska föregå med gott exempel och får inte själv mobba, trakassera eller retas. Personen ska frivilligt ta uppgiften på allvar och vara intresserad. Innan gruppen utser någon ska ansvarig ledare förklara vad det innebär att vara kompisstödjare och vilken uppgift de har. Var och en skriver anonymt ner två namn på en lapp. Därefter samlar ledaren in lapparna och sammanställer dem vid ett senare tillfälle när spelarna inte är närvarande. De spelare som föreslagits av flest lagkamrater, tillfrågas sedan enskilt om de vill vara kompisstödjare. Vill de inte, kan de som har näst flest röster tillfrågas osv. När det är klart vilka som blivit uttagna så informeras laget och sedan sportansvariga i föreningen om vilka som är uttagna. Tänk på att detta är en ära att bli utvald av majoriteten av lagkompisar till detta uppdrag. En kompisstödjare  Bryr sig och säger ifrån.  Är en länk till de vuxna.  "Ögon och öron".  Ställer inte upp på mobbning.  Kommer med kreativa lösningar och förslag på förändringar.  Bryter majoritetens tystnad.  Kan vara en positiv förebild.  Står alltid på spelarnas sida. Det är viktigt att inte ge kompisstödjaren en för snäv definition. Alla kompisstödjare fungerar olika utifrån sin personlighet. Vissa är bra på att uppfatta vad som pågår, medan andra är driftiga vad gäller att skapa engagemang i gruppen. Med vänlig hälsning Timrå IK Ungdomssektion


TIMRÅ IK Resepolicy

Timrå IK har beslutat att ALLA aktiva och anställda/ledare inom föreningen som deltager i vår verksamhet ska på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till samtliga arrangemang, träningar, seriematcher och andra sammankomster som föreningen anordnar. Timrå IK är måna om att alla utövare, föräldrar och ledare ska känna sig trygga när våra lag åker iväg på någon sammankomst. Följande trafiksäkerhetspolicy finns inom Timrå IK. Buss eller personbil? Vid persontransporter rekommenderas att i första hand anvisat bussbolag användas, i andra hand personbilar. Buss bör användas vid transporter som överstiger 100 km för lag U15 och U16.När det gäller U14 och yngre skall föräldrar tillsammans med ledare komma överens om vad som är ett säkert transportsätt i alla specifika fall. Bussbolag som anlitas för Timrå IK’s transporter ska tydligt informeras om våran trafiksäkerhetspolicy i upphandlingsunderlaget. Endast bussbolag som har kontinuerliga läkarundersökningar för sina förare. Ju högre upp i åldern på bussbolagens chaufförer, ska tätare mellanrum ske av läkarundersökningar, och speciellt vad gäller ålderspensionärer eller sjukpensionerade chaufförer. På de bussar som används ska all säkerhetsutrustning vara i gott skick. Chaufförerna ska också när det krävs, påtala vikten av att inget ”onödigt spring i bussen” får ske under färd. Finns säkerhetsbälten ska dessa användas. Bussarna skall genomgå frivillig säkerhetskontroll sex månader efter kontrollbesiktning . Timrå IK ställer sig även bakom Riksidrottsförbundets policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter. Alla transporter i samband med idrottsverksamhet ska ske med erfarna förarare, trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser, anpassa hastigheten köra ekonomiskt och miljöanpassat och total trafiknykterhet. Alla som cyklar till och från idrottsverksamhet bör ha cykelhjälm, alla under 15 år ska (enligt lagstiftning från 1 januari 2005) ha cykelhjälm. Hyrbilar skall vara anslutna till biluthyrningsbranchen (BURF) och uppfylla dess regler och policys, vi rekommenderar inte hyra av minibussar. Att vi är medvetna och det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata personbilar till och från träningar och tävlingsverksamhet. Att i sådana sammanhang vidta extra försiktighet och så långt som möjligt färdas med personbilar som har så liten miljöpåverkan som möjligt och så hög säkerhet som möjligt. Planera resandet i så god tid att hastighetsgränserna ej behöver överskridas Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd Trepunktsbälten ska finnas och användas av samtliga passagerare Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck Ha en tjänstevikt över 1000 kg Samtal i mobiltelefon bör undvikas under färd alt att sk hands-free-utrustning används Föräldrar ansvarar för transporten till och från matcher i Medelpad när det gäller ungdomslagen.


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

INNEHÅLL 1

BÅSTEAM - ANSVAR ........................................................................................................................................ 2

2

BÅSTEAM - ARBETSBESKRIVNING ............................................................................................................ 2

3

HANTERING AV MATCHKLOCKA .............................................................................................................. 3 3.1 STARTA UPP MATCHKLOCKAN I EON .................................................................................................................. 3 3.1.1 Starta upp matchklockan i ungdomsishockey. ......................................................................................... 3 3.2 START/STOP I EON ........................................................................................................................................ 3 3.2.1 Mål - Hemmalag ...................................................................................................................................... 4 3.2.2 Mål - Bortalag ......................................................................................................................................... 4 3.2.3 Utvisning - Hemmalag ............................................................................................................................. 5 3.2.4 Utvisning - Bortalag ................................................................................................................................ 5 3.2.5 Ta bort utvisning - Hemmalag ................................................................................................................. 5 3.2.6 Ta bort utvisning - Bortalag .................................................................................................................... 5 3.2.7 Time Out - Hemmalag ............................................................................................................................. 6 3.2.8 Time Out - Bortalag ................................................................................................................................. 6 3.2.9 Nollställ klockan vid nedräkning av periodpaus...................................................................................... 6 3.3 STARTA UPP MATCHKLOCKAN I LILL-STRIMMAHALLEN .................................................................................... 7 3.3.1 Slå på strömmen. ..................................................................................................................................... 7 3.3.2 Slå på infravärme på läktaren ................................................................................................................. 7 3.3.3 Starta den startionära datorn i skåpet ..................................................................................................... 7 3.3.4 Starta klockan .......................................................................................................................................... 7 3.3.5 Justera klockan ........................................................................................................................................ 8 3.4 START/STOP I LILL-STRIMMAHALLEN ............................................................................................................ 8 3.4.1 Mål - Hemmalag ...................................................................................................................................... 8 3.4.2 Mål - Bortalag ......................................................................................................................................... 8 3.4.3 Utvisning - Hemmalag ............................................................................................................................. 8 3.4.4 Utvisning - Bortalag ................................................................................................................................ 8 3.4.5 Ta bort utvisning ...................................................................................................................................... 8 3.4.6 Time Out .................................................................................................................................................. 8 3.4.7 Nollställ klockan vid nedräkning av periodpaus...................................................................................... 8 3.4.8 Ändring av klockan .................................................................................................................................. 8

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 1 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

1 Båsteam - Ansvar Båsteamet ansvarar för o Tidtagning o Speaker o Matchprotokoll o Musik o Utvisningsbåsen

2 Båsteam - Arbetsbeskrivning 1. Kontrollera o Matchur och Högtalaranläggning 2. Hämta matchprotokoll 3. Kontrollera att lagen sitter i "rätt" bås 4. Hämta matchpuckar 5. Markera i matchprotokollet o Målvakt som står, Markera målvaktsbyte o Markera skottstatistik 6. Hantera musiken 7. Hantera Matchklockan 8. Flytta målburar för spolning 9. Lämna matchprotokoll o Röd kopia till bortalag o Gul kopia till hemmalag o Första sidan till sekretariatet 10. Håll rent i funktionärsbås och utvisningsbås

HA ALLTID ETT KORREKT OCH NEUTRALT UPPTRÄDANDE .

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 2 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

3 Hantering av matchklocka 3.1 Starta upp matchklockan i Eon Starta upp klockan genom att dra ur och sätta i kabeln till kontakten som är märkt ”INGÅNG MATCHUR”. Du hamnar sedan i en dialog enligt nedan. 1. Fråga: Återställa data N/J? Svar: No 2. Fråga: 01 Svensk ishockey N/J? Svar: Yes 3. Fråga: Paus 15 min N/J? Svar: Yes 3.1.1

Starta upp matchklockan i ungdomsishockey.

Starta upp klockan genom att dra ur och sätta i kabeln till kontakten som är märkt ”INGÅNG MATCHUR”. Du hamnar sedan i en dialog enligt nedan. 1. Fråga: Återställa data N/J? Svar: No 2. Fråga: 01 Svensk ishockey N/J? Svar: No Fråga: 02 Svensk ungdomsishockey N/J Svar: Yes Fråga: 60 s N/J Svar: No Fråga: 90s N/J Svar: Yes

3.2 START/STOP i EON Starta och stoppa klockan genom att trycka på START resp STOP. o START o STOP

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 3 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

3.2.1

Mål - Hemmalag

Registrera mål för hemmalaget o Tryck på knappen +

3.2.2

Mål - Bortalag

På samma sätt som Mål - Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet.

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 4 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

3.2.3

Utvisning - Hemmalag

Mata in spelarens nummer och utvisningstid enligt nedan. 1. Ange spelarens nummer: o Tryck på knappen No: Mata sedan in spelarens nummer med två siffror. (Ex: 01, 02, 03…) 2. Ange utvisningstid: o Tryck på någon av knapparna 5

min

2+2 min

2

min

3.2.4

Utvisning - Bortalag

På samma sätt som Utvisning - Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet.

3.2.5

Ta bort utvisning - Hemmalag

Utvisning tas bort enligt nedan. 1. Tryck på knappen ->0 o Du får då förslag på vilken utvisning som ska tas bort. 2. Svar: Yes o När du bestämt vilken som ska bort.

3.2.6

Ta bort utvisning - Bortalag

På samma sätt som Ta bort utvisning - Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet.

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 5 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

3.2.7

Time Out - Hemmalag

Time Out för Hemmalag anges enligt nedan

o Tryck på knappen Time Out

o Svar: Yes

3.2.8

Time Out - Bortalag

På samma sätt som Time Out – Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet.

3.2.9

Nollställ klockan vid nedräkning av periodpaus

o Tryck på knappen STOP

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 6 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning

3.3 Starta upp matchklockan i Lill-Strimmahallen 3.3.1

Slå på strömmen.

o Innan du slår på strömmen kolla att vredet på kappbordet är avstäng annars börjar slutsignalen att ljuda, vredet ska stå rakt upp. Glöm ej att vrida det åt vänster när ni startat upp klockan, då ger den signal vid periodpaus. Röda runda knappen o Vrid åt höger o Dra ut 3.3.2

Slå på infravärme på läktaren

o Vrid timern o Se till att lampan för norra resp södra läktaren är tända o Detta görs strax före matchstart

3.3.3

Starta den startionära datorn i skåpet

Tryck på ON/OFF knappen sitter mitt på datorn Rör inga kanppar på bordet VIKTIGT (om ni kommer åt någon knapp starta om) o Vänta tills menyn kommer upp på skärmen o Datorn visar MENY Svensk Hockey o o

3.3.4

Starta klockan

o Välj Pil ner till Funktionsmeny o Tryck ENTER o Kolla att uppgifterna stämmer o Speltid: 20 o Antal perioder: 3 o Paustid: 15 o Kort utv tid: 2 o Spelarbyte AV Vid ungdomsishockey ska spelarbyte vara PÅ. Det innebär att det är 90 sek byten. Kom ihåg att datorn säger till om det är mindre än 5 sek kvar till byte. o Om OK o Tryck ENTER o Nu är klockan igång o Vid ändrig av speltid, paustid etc. Se nedan punkt 3.4.8

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 7 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning 3.3.5

Justera klockan

o Om du vill ändra något o Se under 3.4.8

3.4 START/STOP i Lill-Strimmahallen Starta och stoppa klockan genom att trycka på START resp STOP. Eller använd dosan grön kanpp start, röd stopp

3.4.1

Mål - Hemmalag

Registrera mål för hemmalaget 3.4.2

Mål - Bortalag

På samma sätt som Mål – Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet. 3.4.3

Utvisning - Hemmalag

Mata in spelarens nummer och utvisningstid med dessa tangenter. 3.4.4

Utvisning - Bortalag

På samma sätt som Utvisning – Hemmalag fast på den högra delen (G) av tangentbordet. 3.4.5

Ta bort utvisning

Tryck på knappen Bort 3.4.6

Time Out

Tryck på knappen Time Out 3.4.7

Nollställ klockan vid nedräkning av periodpaus

o Tryck på knappen START eller STOP?

Se till att vredet står på auto så signalen fungerar vid full matchtid 3.4.8

o o o o

Ändring av klockan

Välj Pil ner till Funktionsmeny Tryck ENTER Kolla att uppgifterna stämmer Ändring markera speltid tryck på pil nu är speltid markerad ändra speltiden genom att - minska + öka

gå till nästa som ska ändras enligt ovan o Speltid: 20 o Antal perioder: 3 o Paustid: 15

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 8 av (9)


Båsteam 2009-02-05 Arbetsbeskrivning o o o o o

Kort utv tid: 2 Spelarbyte AV När allt är klart markera OK Tryck ENTER Nu är klockan igång

Arbetsbeskrivning Båsteam v1.1

Sid 9 av (9)


Huvudtränare: Är ansvarig för lagets sportsliga verksamhet. Aktivitet Allmänt

Uppgift  Ansvarar för att utbildningsplanen följs  Ska hålla föräldragruppen informerad  Ska närvara samt aktivt deltaga i av föreningen kallade sportmöten och ledarmöten  Närvara samt aktivt deltaga i av föreningen framtagna utbildningar och informationsmöten


Assisterande tränare: Hjälper och stödjer huvudtränaren i lagets sportsliga verksamhet. Aktivitet Allmänt

Uppgift  Ansvarar för att huvudtränarens planering och allmänna utbildningsplanen följs  Ska närvara samt aktivt deltaga i av föreningen kallade sportmöten och ledarmöten  Närvara samt aktivt deltaga i av föreningen framtagna utbildningar och informationsmöten


Målvaktstränare: Ansvarar för ungdomssektionens målvaktsutveckling. Aktivitet Allmänt

Uppgift  Ansvarar för att målvaktsutbildningsplanen följs.  Närvara och vara delaktig i de speciella målvaktsträningskvällarna.  Finnas tillgänglig och medverka med jämna mellanrum på de olika gruppernas respektive träningar  Ska närvara samt aktivt deltaga i av föreningen kallade sportmöten och ledarmöten  Närvara samt aktivt deltaga i av föreningen framtagna utbildningar och informationsmöten


LAGLEDARE INOM TIMRÅ IK:S UNGDOMSSEKTION: Lagledaren har det övergripande ansvaret för lagets hela verksamhet exklusive det sportsliga, som tillhör huvudtränaren. Lagledare ser till att allt utanför rinken fungerar och har sitt arbetsområde i ”korridoren, entréhallen och övriga världen”. Profil:

Lagledaren bör ha goda läs- och skrivkunskaper, datorvana samt förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt. Positiv attityd, pedagogisk förmåga, erfarenhet av att leda samtal och möten, är eftersökta egenskaper för en lagledare.

Ansvarsområde Ungdomssektionen (US)

     

  

Information- och utbildning

     

Uppgift Är lagets kontaktman mot ungdomskansliet Ser till att lagets spelare- och ledares adress- och telefonlistor finns tillgänglig för ungdomssektionen Är ansvarig för att spelare betalar säsongsavgift till Timrå IK US Är ansvarig för att lagets postlåda töms och att post riktad till laget ledare, spelare eller föräldrar delas ut Närvarar vi de träffar som lagledaren kallas till Är ansvarig för att lagets arbetsuppgifter, som är beslutade av ungdomssektionens styrelse fullgörs, (ex; arbete i ungdomssektionens kiosk, parkering vid A-lagets matcher, bingolottoförsäljning, lotteriförsäljning, städning av ungdomshallen enligt städschema). Är ekonomisk redovisnings skyldig mot US kansliet Lämnar redovisning (årsberättelse) över lagets verksamhet till ungdomssektionen i enlighet med de direktiv som US lämnar Deltar som representant för Timrå IK vid Medelpads hockeyförbund hockeyting som genomförs i början av hösten, kallelse kommer från US Är ansvarig för att rätt information kommer ledare spelare och föräldrar till del Är ansvarig för att lagets hemsida fungerar på ett tillfredsställande sätt Är ansvarig för att föräldramöten genomförs i lämplig omfattning och att av ungdomssektionen föreslagen dagordning används Är ansvarig för och ser till att spelarnas föräldrar känner till innehållet i ungdomssektionens policy Är ansvarig för att föräldrar får utbildning i matchfunkt. uppg. Ser till att lokaltidningarna i rimlig omfattning får resultat från lagets matcher och cuper


Administration

  

Föräldrauppdrag

Ser till att lagets spelare- och ledares adress- och telefonlistor finns tillgänglig för ungdomssektionen samt lagets ledare och spelare Ansvarar för att närvaro av spelare och ledare dokumenteras och att aktivitetsstödslistor ifylls och lämnas till ungdomskansliet senast XX och XX datum Är lagets kontaktman mot andra lag och mot Medelpads hockeyförbund Organiserar föräldragruppen så att följande ansvarsuppgifter fördelas;

Föräldragrupp; Festkommitté; Kioskansvarig; Parkeringsansvarig; Lotteriansvarig; Hemsidesansvarig; Matchfunktionärer; Cupansvarig; Lagets ekonomi

 

Träningar

 

Matcher

        

länk mellan ledare och föräldrar arrangerar lagets föräldrafester gör kiosklistor för föräldrarna gör parkeringsschema för föräldrar och ska vara på plats vid lagets parkeringstillfällen. delar ut bingolotter och andra lotter och svarar för ekonomisk redovisning till US web ansvarig för lagets hemsida båsteam utses ansvarig för att organisera lagets arrangemangsuppgifter vid hemma cuper

Ansvarar för att lagets ekonomiska förehavanden (lagkassan) sköts på ett tillfredsställande sätt Ansvarar för att lagets ekonomi redovisas på ett tillfredsställande sätt till föräldrar och vid begäran till ungdomssektionen Närvarar vid träningar efter behov, grundad på behoven baserad på lagets verksamhet Ser till att närvaro förs på träningar och övriga sammankomster Ordnar träningsmatcher i enlighet med tränarnas önskemål Ansvarar för att kalla spelare till match i enlighet med tränarnas laguttagningar Kallar motståndarlag till match Kallar domare till lagets hemmamatcher (gäller ej cuper då ungdomssektionens cupansvarige ordnar domare). Kallar matchfunktionärer till lagets hemmamatcher (sekretariatet; matchklocka, protokollförare, speaker, utvisningsbås) Tar emot motståndarlag och visar dem vägen till omklädningsrummet Tar emot domarna och visar dem till domarrummet Ser till att motståndarlaget får matchprotokoll för att skriva upp laguppställning senast 45 minuter före match Skriver eget lags laguppställning i matchprotokollet


 

    Cuper

    

Överlämnar matchprotokoll med laguppställningar till sekretariatet senast 20 minuter före matchstart Tar hand om matchprotokoll efter match, lämnar kopia till motståndarna samt kopia till eget lag. Lägger originalkopia i därför avsett postfack i Lillstrimma hallen eller skickar in originalprotokollet till serieadministratör Ordnar matchfika till sekretariatet, domare och motståndarlag, i enlighet med US beslut Ser till att domarna får ersättning och tar hand om domararvodeskopia för redovisning till US kansli. Beställer buss och anlitar det bussbolag som Timrå IK har avtal med Ansvarar för att laget reser till bortamatcher i enlighet med den rese policy som US beslutat Anmäler laget till de cuper som lagets ledare beslutar om och i enligt med de beslut om regler som ungdomssektionen tagit om deltagande i cuper. Ansvarar för att kalla spelare till cup i enlighet med tränarnas laguttagningar Beställer buss vid behov och anlitar det bussbolag som Timrå IK har avtal med Tillser att mat är planerad för spelarna i enlighet med behoven för resan och cupen Ansvarar för att laget reser till cuper i enlighet med den rese policy som US beslutat ska gälla för ungdomslagen


MATERIALFÖRVALTARE:

Är ansvarig för laget gemensamma material och utrustning. Har ansvarsområdet ´´förråd och omklädningsrum. Aktivitet

Allmänt

Träningar

Uppgift

 Ansvarar och handhar lagets gemensamma material och utrustning.  Ansvarar för god ordning i sliprum och att slipmaskinerna lämnas i gott skick efter varje användning.  Tar betalt av de spelare som hyr utrustning av ungdomssektionen enligt lista som han får av huvudmaterialförvaltaren och redovisar hyrespengarna till denne.  Slipar spelarna och tränarnas skridskor  Vårdar all utrustning och vid behov, tvättar, lagar  Ser till att lagets sjukvårdsmaterialväska är fylld  Utbildar spelarna i omvårdnad av egen utrustning  Håller ordning och reda i lagets förråd  Ansvarar för att lagets förråd inte ändras eller byggs om utan godkännande av ungdomssektionens styrelse.  Genomför inköp av material och utrustning för laget i samråd med lagledaren  Ansvarar för att laget efter säsong flyttar den gemensamma materielen och utrustningen till nästa säsongs förråd. Städar ”ut” förrådet.  Tvättar matchdressar och träningströjor efter säsongsavslutning  Ser till att rätt utrustning är på plats vid träningar såsom, puckar, träningströjor, sjukvårdsmateriel etc.  Fyller lagets gemensamma vattenflaskor och ser till att vatten finns tillgängligt under träningspasset  Finns tillgänglig i spelarbåset eller i dess närhet under träningar  Ser till att all utrustning återställs och är komplett efter träningar


 Städar spelarbås efter ispass  Ser till att spelarna städar omklädningsrummet efter träning Matcher

 Ser till att rätt utrustning är på plats vid matcher såsom, puckar, sjukvårdsmateriel etc.  Ansvarar för att lagets gemensamma utrustning såsom matchtröjor, damasker mm finns med vid lagets matcher  Fyller lagets gemensamma vattenflaskor och ser till att vatten finns tillgängligt under matcher  Finns tillgänglig i spelarbåset eller i dess närhet under matcher  Ser till att all utrustning återställs och är komplett efter match  Städar spelarbås efter match  Ser till att spelarna städar omklädningsrummet efter match


HUVUDMATERIALFÖRVALTARE: Är ansvarig för ungdomssektionens gemensamma material och utrustning. Huvudmaterialare för US

 Är kontaktman för lagens materialare.  Samlar in hyrespengarna från uthyrning av byxor i lagen och redovisar dessa till ungdomssektion.  Ser till att hyra ut utrustning vid start av ny säsong, anslår tider för detta.  Köper in nytt material/utrustning utifrån budgeterade medel.  Ser till att materialförrådet har den utrustning/material som behövs för verksamheten.

2008-10-08 rev 1.1


Statligt Lokalt aktivitetsstöd – LOK-stöd LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna. Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, maximalt 30 deltagare per sammankomst. En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF – anslutna sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOKstödsgrupp senast den 15 augusti. Alla lag i vår verksamhet ska registrera närvaro på lagets hemsida. För mer information kontakta Jonas på kansliet. Timrå IK Ungdomssektion ska kunna hämta ut all närvaro för varje lag senast 1 augusti. Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOKstödsgrupp senast den 15 februari. Timrå IK Ungdomssektion ska kunna hämta ut all närvaro för varje lag senast 1 februari. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas i original. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.


NAMNLISTA FÖR LAG Nr Namn TELEFONKEDJA 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TELEFONKEDJA 11- 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TELEFONKEDJA 21- 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uppgift Huvudtränare Tränare Lagledare Materialförvaltare Bingolottoansvarig Kiosk Parkeringsvakt Timrå IK ungdomskansli

Personnr

Namn

Bostadsadress/ Postnr

Telefon

Tel bostad

säsongen_______ Målsman /Alternativa telefonnr

Tel arbete

Spelarens mobilnr

Mobiltelefon

TELEFONKEDJA! TELEFONKEDJA! TELEFONKEDJA! TELEFONKEDJA! TELEFONKEDJA! Telefonkedjan fungerar så att lagledaren ringer till den översta i varje kedja. Dessa ringer sedan vidare i sin kedja, om man inte får något svar så ringer man till nästa och tar då även ansvar för att få tag på den som inte svarade. Detta för att undvika STOPP i kedjan!! Den siste i varje kedja ringer sedan till lagledaren för att bekräfta att kedjan nått fram.


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Allmän info: Funktionsansvariga Funktionsansvariga inleder varje dag med ett besök på cupsekretariatet för att få eventuell ny information. Första match: Fredag kl. xx:xx Invigning: Fredag kl. xx:xx Avslutning på söndag: Kl. xx:xx Prisutdelning Gemensam städning av samtliga utrymmen ansvarar respektive grupper för.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 1 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

INNEHÅLL CUP-GRUPPEN ............................................................................................................................................................ 3 FUNKTIONSANSVARIGA ......................................................................................................................................... 3 GROVPLANERING ..................................................................................................................................................... 4 FÖRSÄLJNING OCH ANNONSER ........................................................................................................................... 6 LOTTERI OCH PRISER ............................................................................................................................................. 7 BAKNING ...................................................................................................................................................................... 8 LAGVÄRD ..................................................................................................................................................................... 9 KÖK O FUNKTIONÄRSFIKA ................................................................................................................................. 11 DAGBEVAKNING ........................................................................................................................................................ 11 ARBETSSCHEMA-KÖK OCH FUNKTIONÄSRSFIKA ....................................................................................................... 12 MATSEDEL ................................................................................................................................................................ 12 LOTTERIFÖRSÄLJNING OCH KIOSKFÖRSÄLJNING .................................................................................... 13 ARBETSSCHEMA-LOTTERIFÖRSÄLJNING OCH KIOSKFÖRSÄLJNING ............................................................................ 13 MATCHFUNKTIONÄR............................................................................................................................................. 14 ARBETSSCHEMA-MATCHFUNKTIONÄR ...................................................................................................................... 15 CUPSEKRETARIAT , IT OCH WEBMASTER ..................................................................................................... 16 ARBETSSCHEMA- CUPSEKRETARIAT , IT OCH WEBMASTER .................................................................. 16 SJUKVÅRD ................................................................................................................................................................. 17 ARBETSSCHEMA-SJUKVÅRD ...................................................................................................................................... 17 BEVAKNING AV SÖRBERGE HÖGSTADIESKOLA (GUL SEKTOR) ............................................................ 18 ARBETSSCHEMA-BEVAKNING ................................................................................................................................... 18 HAR NI MÖJLIGHET TA ETT KORT INNAN. .................................................................................................... 18 TELEFONLISTA ........................................................................................................................................................ 21

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 2 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

CUP-gruppen Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Spelare

Kommentar Cup-General Sponsring Matchfunktionär IT-ansvarig

Funktionsansvariga Förälder

Spelare

Kommentar Lagvärd Kök/Funktionärsfika Lotteri/Kiosk försäljning Matchfunktionär IT-ansvarig Sjukvård Bevakning

Arbetsbeskrivning: Aktivitetsplanering inför 200x års .....cupen. Bemanning Information Uppföljning

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 3 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

23-24 st spelare Status Saknas Behovet

Tilldelade uppgifter

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Cupsekretariat IT och Webmaster

Matchfunktionär

Lotteriförsäljning Kiosk försäljning Kiosk försäljning

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Kök/Funktionärsfik

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lagvärd

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Bakning

Föräldrar

Lotteri och priser

Grovplanering

Spelare

Försäljn/annonser

Aktivitetsplanering

Bevakning

2006-10-06

Sjukvård

Cup-Gruppen

38 ST 38 ST

Sid 4 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x)

Aktivitetsplanering Team Leaders får hålla kontakt med Cup-generalen om ni behöver folk.

2006-10-06

Följande bakar bullar en påse 10st. från spelare 1 till spelare xx Följande en långpannakaka från xx till xx.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 5 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Försäljning och annonser Ansvarig: namn Deltagare: Samtliga Arbetsbeskrivning: Viktigt att vi omgående kommer igång med försäljningen av annonser i cupprogrammet.  Ta fram underlag för att sälja annonser, priser och vilken information och material som behövs från kunden som sponsrar, även hur det ska faktureras.  Detta delas ut till samtliga föräldrar så att all kan vara delaktiga i annonsförsäljningen.  Beställningar rörande Sponsorer och Annonser läggs i Teamxx:s postfack i B-hallen eller lämnas direkt till namn....... Karta för Matchprogram är framtaget. Introduktion till xx---cupen ska tas fram.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 6 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Lotteri och priser Ansvarig: namn Deltagare: Samtliga Arbetsbeskrivning: Det är viktigt att vi kommer igång med insamling av lotterivinster. Ju bättre vinster vi har desto mer pengar drar vi in till laget. Prylar från sponsorer, giveaways, reklamprylar och liknande är bra som lotterivinster.  Godis mycket uppskattat och säljer bra

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 7 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Bakning Ansvarig: namn Deltagare: Samtliga Arbetsbeskrivning: Under cupen behöver vi fikabröd till lagfikat. Mjukt kaffebröd, t.ex. bullar sockerkaka och liknande. Om alla hjälps åt att baka så blir det inte så mycket per familj.  Ledarfika till ledarnas samlingsrum.  Fika till matchfunktionärer vid match.  Övrigt? Fördela ansvaret på samtliga föräldrar.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 8 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

Cup-Gruppen

Aktivitetsplanering

2006-10-06

Lagvärd Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Lag

Laguppställning: Matchprotokoll:

Omkläd. rum

Kontaktperson

Tel

Skall inskrivas vid cupkansliet senast 30 minuter före matchstart. Fylls i senast 30 minuter före match, erhållas vid cupkansliet efter slutspelad match.

Arbetsbeskrivning: 1. Lagvärden/värdinnan, som är lagets kontaktperson och fadder, tar telefonkontakt med "sitt" lag i god tid före cup-start, minst 2 veckor helst 1 månad innan. Se till att vid första kontakten: a. Utbyta eventuell ytterligare information om kontaktpersoner och telefonnummer till dessa, helst mobilnummer. b. Lagvärden ser till att hennes/hans lag tar med sig en matchtröja i vuxenstorlek som Lagvärden bär under cupen. c. Gör överenskommelse om ankomsttid och mötesplats. d. Skridskoskydd – Meddela lagen att varje spelare ska ha skridskoskydd e. Mat i. Ta fram ett matschema genom att ta reda på hur många som skall äta och vilken tid "ditt" lag vill äta. ii. Ta reda på vilka som har eventuella allergier och meddela köket 2. Ta med lagrepresentant till cup-sekretariatet vid ankomst för hantering av måltidskuponger, betalningar och dyl.

3. Vid match a. Se till att omklädningsrum finns tillgängligt (ev rotationsschema) b. Se till att komplett laguppställning lämnas in till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. c. Lagvärden sköter ”sitt” lags utvisningsbås när dom spelar match. 4. Om det inte krockar med andra arbetsuppgifter under cupen, försök att äta tillsammans med "ditt" lag och även vara på plats när dom spelar match. 5. En förutsättning för att gästande lag skall ha en fungerande kontaktyta under cupen är att du som lagvärd är anträffbar under cupen.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 9 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x)

2006-10-06

Aktivitetsplanering 6. Se till att "ditt" lags förläggning töms på möbler och ev. värdesaker under första cupdagen. Fotografera rummet eller gör en skiss innan ni bär ut möblerna så att vi sedan kan återställa rummet i de skick vi får det. Rummen ska vara grovstädade när de lämnas på söndag. 7. Tänk på att a. gästande lag, på grund av pågående skolundervisning, inte kan lasta sin packning till förläggningen direkt vid ankomst. b. förläggningen skall hållas låst under all obemannad tid. Nyckel förvaras i, och kvitteras ut från, köket dagtid när inga dagbevakning finns under cupen. 8. Var guide och visa: a. Omklädningsrum och ev. förråd b. Sliprum (vi lånar ut rum men ej slipmaskin) c. Cupsekretariat d. US Kansliet e. Förläggningen och matsalen f. Plats för ledarfika 9. Informera om a. vikten av att hålla överenskomna maltider b. risken att få P-böter inom området c. respektive lag ansvar att städa omklädningsrum och förläggning d. var man hitta vad i Sörberge och Timrå centrum; läkarstation, apotek, polis, simhall, restauranger, affärer och liknande om möjligt skaffa fram kartor.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 10 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Kök o Funktionärsfika

Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Spelare

Dagbevakning Köket är ansvariga för att kvittera ut nycklar till lagvärdarna eller ledare, som i sin tur ansvarar för att låsa upp och låsa efter sig. Det ska alltid vara låst på Sörberge skola. Logga all utlämning med namn och mobilnr.

Kök

Arbetsbeskrivning: Under cupen står föreningen för maten som serveras i Sörberge Skolans matsal. Vi föräldrar ansvarar för att ha 4 personer per måltid som hjälper till med:  disk  torkning av bord och liknande  plocka fram och fylla på  portionera ut mat etc.  Ni som är i köket ska ha skor som bara används inne. VIKTIGT!! Ta reda på:  Vilka måltider ingår (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål)?  Matschema

Funktionärsfika

Arbetsbeskrivning: Bestäm vilka som ska ha med bröd vilka dagar. Red ut vilka som ska ha fika:  Ledarfika till ledarnas samlingsrum.  Fika till matchfunktionärer vid match.  Övrigt?

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 11 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

Cup-Gruppen

2006-10-06

Aktivitetsplanering Arbetsschema-Kök och Funktionäsrsfika Lunch Middag Lunch Middag

10.30 – 14.00 14.30 – 20.00 10.30 – 14.00 14.30 – 20.00

Datum

Timrå IK äter lunch fredag Timrå IK äter midddag fredag Timrå IK äter lunch lördag Timrå IK äter midddag lördag

Aktivitet Arbetstid Förälder 06:00 13:00

Kommentar

13:00 20:00 06:00 13:00 13:00 20:00

Byter ni pass meddela teamleader’n, hon kommer att finnas i köket hela tiden. Alla hjälper till att städa köket och disken efter cupen på Söndag. Matsedel Frukost Lödag * och Söndag

06:00 till 10:00 Mjölk, Fil, Flingor, Mjukt- Hårt-Bröd, Smör, Pålägg The, Kaffe, Mjölkchoklad

Lunch Lördag Söndag

10:30 till 14:00 xx xx

Middag Lördag Söndag

14:30 till 18:00 xx xx

Frukost Lördag endast till lagen som kommer på fredag Till lunch och middag ingår: Mjölk dryck, Hårtbröd Smör och Råkost Kvällsfika

Smörgås,ost,skinka,mjölk,frukt (till lagen som sover över)

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 12 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

Cup-Gruppen

2006-10-06

Aktivitetsplanering Medföljande föräldrar och supportrar har möjligheter att köpa kostbiljetter köpes direkt i matsalen Sörberge skolan 50 kr per måltid.

Lotteriförsäljning och Kioskförsäljning Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Spelare

Arbetsbeskrivning: Planera för:  Godislotteri och övriga lotterier  Puckkastning även planera in tider för detta och priser. Arbetsschema-Lotteriförsäljning och Kioskförsäljning Dag Lördag

Kl 08 - 1200 00

Lotteriförsäljning

Kl 08 - 1000 00

Kisoskförsäljning

1200 - 1600

Söndag

1600 - 2000

1800 - 2100

0800 - 1200

0800 - 1000

1200 - 1600 1600 - 2000

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

1800 - 2000

Sid 13 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

Cup-Gruppen

2006-10-06

Aktivitetsplanering

Matchfunktionär Ansvarig: Deltagare: Förälder

Spelare

Arbgrp

Genomförd Utbildn T S P

Uppgift

T=Tidtagn S=Speaker P=Protokoll X= Reserv

1 1 1 2 2 2 3 3 3

P T S P T S P T S

Allmänt: Under cupen behövs 4 st. båsteam. Tidtagning (T), speaker (S) och förande av matchprotokoll (P) = 1 båsteam. Lagvärdarna ansvarar för musiken under matcherna. Arbetsbeskrivning vid match: 1. Kontrollera  Matchur och Högtalaranläggning 2. Hämta matchprotokoll 3. Kontrollera att lagen sitter i "rätt" bås 4. Hämta matchpuckar 5. Markera i matchprotokollet  Målvakt som står, Markera målvaktsbyte  Markera skottstatistik  Kontrollera att toppning av lag ej genomförs 6. Flytta målburar för spolning 7. Lämna matchprotokoll  Röd kopia till bortalag  Gul kopia till hemmalag  Första sidan till sekretariatet 8. Håll rent i funktionärsbåset

HA ALLTID ETT KORREKT OCH NEUTRALT UPPTRÄDANDE .

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 14 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Arbetsschema-Matchfunktionär Laguppställning:

Skall inskrivas vid cupkansliet senast 30 minuter före matchstart.

Fredag den Match Hall Tid nr

Lag

Lördag den Match Hall Tid nr

Bås- Kommentar team 1 2 1 1 2 2 3 2 3

Lag

Söndag den Match Hall Tid nr

Bås- Kommentar team 1 2 1 1 2 2 3 2 3

Lag

Bås- Kommentar team 3 2 2 3 3 1 3 1 1

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 15 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Cupsekretariat , IT och Webmaster Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Spelare

Kommentar

Arbetsbeskrivning: Publicera resultat och annan information. Information om programvara som skall användas vid publicering på Internet av resultat och statistik från matcherna. Laguppställning: Matchprotokoll:

Skall inskrivas vid cupkansliet senast 30 minuter före matchstart. Fylls i senast 30 minuter före match, erhållas vid cupkansliet efter slutspelad match. Se till att Matchrprotokoll finns numrerade och i fyllda med lagens namn och arena

Arbetsbeskrivning för webmaster:  Se till att cupsidan är uppdaterad  Lägga in webbaner från sponsorer  Publicera resultat och annan information som skytteliga, målvaktsliga, utvisningsliga Arbetsschema- Cupsekretariat , IT och Webmaster Dag Lördag

Söndag

Kl Grupp 07:30 – 11:00 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00 18:00 – 21:00 07:30 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 15:00 15:00 – 17:00 17:00 – 20:00

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Kommentar

Sid 16 av (22)


Cup-Gruppen

Sjukvård

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Ansvarig: namn Deltagare: Förälder

Spelare

Arbetsbeskrivning: Under cupen får vi låna en sjukvårdsväska av klubben. Önskvärt är att de som har utbildning inom sjukvård tar detta område. De som arbetar som sjukvårdare bör bära kläder eller annan märkning som visar tydligt att man är sjukvårdare. Så att det är lätt och snabbt att komma i kontakt med en sjukvårdare. Arbetsschema-Sjukvård Match nr

Hall Tid

Lag

Ansvariga sjukvårdare

Match nr

Hall Tid

Lag

Ansvariga sjukvårdare

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 17 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x)

2006-10-06

Aktivitetsplanering

Bevakning av Sörberge Högstadieskola (Gul sektor) Ansvarig:

namn

Deltagare: Förälder

Spelare

Arbetsschema-Bevakning o Dagbevakare är ansvarig för att det är låst i Sörberge skola och för att låsa upp och släppa in folk på anmodan av lagvärd. Övrig dagstid hämtas nyckeln i köket hos kökspersonalen. o Nattbevakare är ansvarig för att det är låst och lugnt i Sörberge skola. Dag Fredag kväll Dagbevakning

Kl 20:00-22:00

Fredag till Lördag Nattbevakning Lördag morgon Dagbevakning Lördag kväll Dagbevakning Lördag till Söndag Nattbevakning Söndag morgon Dagbevakning

22:00-07:00

Namn

Kommentar Ordningsställande av sovsalarna * Ta fram kvällsfika Tel:

Patrik Gidlund

Ta fram kvällsfika Tel:

07:00-10:00 20:00-24:00 00:00-07:00 07:00-10:00

Kommentar:  Lag xx kommer cirka 20:30 på fredag  Lag yy kommer cirka 21:00 på fredag  zz och vv kommer på lördag fm Se till att ställa fram städvagnar så lagen kan städa efter sig. Målsättningen är att det ska vara tomt i sovsalarna före 12:00, städat och klart. Kom ihåg hur det såg ut innan ni börjar plocka bort bord och stolar. Har ni möjlighet ta ett kort innan.

Lagen får en A4 med Förläggningsregler Tel: Vaktmästaren på skolan 073-821 43 82

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 18 av (22)


200x års X....cupen (x/x – x/x)

Cup-Gruppen

Aktivitetsplanering

2006-10-06

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Spelarnas ålder: Spelare skall vara födda XX eller senare.

Antal spelare:

Spelartruppen skall bestå av min 18 spelare varav 2 målvakter.

Matchtid:

2 x 20 minuter effektiv tid med fria byten.

Värmning:

Fem puckar/lag i fem minuter från utsatt matchtid,

Periodpaus:

Erforderlig tid för sidbyte.

Utvisning:

Två minuter.

Ordningsföljd: A.

B. C. 1. 2. 3. 4. D. 1. 2. 3. 4. 5. Placeringsmatcher och finalen:

varefter matchen startar på opreparerad is.

Ordningsföljden mellan lagen i seriespelet sker enligt följande: Segraren får två poäng. Förloraren får noll poäng Vid oavgjort resultat får båda lagen en poäng. Ordningsföljden i serien avgörs genom antal vunna poäng. Vid lika poängställning mellan två lag avgör: Inbördes möte. Målskillnad ( hela serien ). Flest gjorda mål ( hela serien ). Lottning. Vid lika poängställning mellan tre eller flera lag upprättas en särskild tabell med enbart dessa lags inbördes möten och placeringarna avgörs enligt följande Antal poäng. Målskillnad. Flest gjorda mål. Om ställningen fortfarande är lika räknas även målen i de övriga matcherna in och målskillnaden avgör. Lottning. Spelas precis som i seriespelet 2 x 20 minuter. Vid oavgjort resultat vid full tid avgörs matchen ”5min sudden death”. Om matchen fortfarande inte är avgjord sker avgörandet på straffar enligt Östersundsmodellen dvs båda lagen lägger sina straffar samtidigt åt var sitt håll tills avgörandet sker.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 19 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x) Aktivitetsplanering

2006-10-06

Spelschema XX cupen Datum Fredag Match

Arena

Matchstart

Lag

Matchstart

Lag

Matchstart

Lag

Lördag Match

Arena

Söndag Match

Arena

Prisutdelning direkt efter finalen. OBS! Förbehåll för ev ändringar pga A-lag och juniorlagens matcher.

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Sid 20 av (22)


Cup-Gruppen

Telefonlista Namn spelare

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

200x års X....cupen (x/x – x/x)

2006-10-06

Aktivitetsplanering Hemtel. 060-

Förälder

Mobilnr

Sid 21 av (22)


Cup-Gruppen

200x års X....cupen (x/x – x/x)

2006-10-06

Aktivitetsplanering Namn

Hemtel. 060-

Förälder

Timrå IK:s Ungdomskansli – cupansvarig

060 – 060 – ( bost) 060 – ( arb) 070 –

Jonas Larsson – US Kanslist

060 – ( arb) 070 - 542 91 26

Ingmar Nordström

060- (arb) 070-311 52 17

CUP-Aktivitetsplanering v0,1

Mobilnr

Sid 22 av (22)


Regler för anmälan till bortacuper 

Laget ska innan den 15 september genom sin säsongsplanering till Timrå IK:s US anmäla den preliminära planeringen av deltagande i bortacuper.

Innan laget anmäler sig till cup skall detta godkännas av US sportansvarige. Eventuella avsteg från dessa regler kan enbart göras efter samråd med den sportansvarige.

Laget ska redovisa den ekonomiska planeringen för säsongens deltagande i bortacuper.

Spelarnas privata avgift för deltagande i bortacup får maximalt uppgå till 200 kr / cup

Följande begränsningar i cupanmälningar gäller; Lag U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 Dam

Godkända distrikt för cupanmälan En endagarscup inom distrikten Medelpad och Ångermanland Max två helgcuper inom distrikten Medelpad, Ångermanland, Jämtland Max två helgcuper inom distrikten Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Hälsingland Max två helgcuper inom distrikten Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Hälsingland Max två helgcuper inom distrikten Medelpad, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna Max tre helgcuper inom distrikten Medelpad, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Stockholm Max tre helgcuper inom distrikten Medelpad, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Stockholm Kustseriens träningscuper under hösten, samt en helgcup i samråd med den sportansvarige Kustseriens träningscuper under hösten, MoDo cupen, samt U 16 SM En träningscup under hösten samt Ullas cup

Timrå IK US


Uppdaterad: 2006-11-27

Timrå IK - Ungdomssektion - Cupplanering/Utvärdering Cupnamn

: _________________________________________

Arrangör

: _________________________________________

När

: ______ - ___ - ___

Budget

: _________ kr

PLANERING

Målsättning Taktik Antal spelare som åker Matchning av lag (Spelar alla lika mycket?)

UTVÄRDERING

Resultat Stämmer resultatet med målsättningen? Hur lyckades taktiken? Hur många spelare deltog? Matchades laget som planerat?

Spelaranalys Bra spelare i andra lag? Egna spelare som utmärkte sig positivt? Egna spelare som utmärkte sig negativt? Övrigt? Skador/Förseelser Skador Grova förseelser Cupomdöme Rekommendera andra lag att åka hit? Övrigt? Uppgiftslämnare: _____________ Lag

________________________________ Namn

___________

Tel

Sid 1 av 1


Uppdaterad: 2007-04-19

Timrå IK - Ungdomssektion - Säsongsplanering Säsong

: _________________________________________

Lag

: _________________________________________

Budget

: _________ kr

Allmänt

Huvudmålsättning för lagets verksamhet under säsongen

Beräknat antal spelare i truppen

Träningar Antal ispass i veckan Antal fyspass i veckan Antal teoripass under säsong Övrigt

Grov säsongsplanering

Träningsmatcher Antal före seriestart Antal under juluppehåll Övrigt? Seriematcher Antal egna lag i serie Antal seriematcher Cuper Hemmacup när Planerade bortacuper (när och var)

1. 2. 3. 4.

Uppgiftslämnare: _____________ Lag

________________________________ Namn

___________

Tel

Säsongsplaneringen lämnas till Timrå IK:s US kansli senast den 15 september!

Sid 1 av 1


Ungdomssektionens åtaganden i samband med A-lagsmatcherna Säsongen 20__ / 20__ U 16

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 15

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 14

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 13

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 12

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 11

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U 10

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U9

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm.

U8

Parkeringen 10 föräldrar var 4:e match och utdelning av diverse flygblad/bilagor mm. Parkeringen gäller från januari månad.

Alla gr.

Ungdomskioskpersonal 2 föräldrar / A-lagsmatch. Föräldrarna hjälper till med fikaförsäljningen i kiosken alternativt i café vid sidan om kiosken. (Enligt den aktuella veckans kiosklista och A-lagsmatch.)


Ungdomssektionens Kiosk Öppettider för kiosken

Mån – Fre Lör – Sön

18.00 – 21.00 10.00 – 18.00

Om det spelas matcher längre än våra ordinarie öppettider skall kiosken hållas öppen 10 minuter in på tredje perioden. Detta innebär att om vi har en a-lagsmatch som startar 16.00 en lördagseftermiddag kan vi dessutom spela en juniormatch som då kan börja 19.30. USkiosken skall då hållas öppen 10 min in på 3:e perioden (c:a 21.30) av jun-matchen. Under Alagets matcher skall de två som arbetar för lagets räkning vara verksamma i cafe`t. De skall vara på plats senast 90 minuter innan matchstart. Grupperna får själva hålla sig informerade om när matcherna spelas. Kiosknyckeln hämtas och lämnas till vaktmästaren. Det är inte bara önskvärt utan ett krav att barnen inte uppehåller sig i kiosken. OBS! Om inte tilldelade arbetsveckor passar måste ni byta veckor själva.

Arbetsfördelning för åldersgrupper säsongen 2012-2013 Grupp U 16 – 97 U 15 – 98 U 14 – 99 U 13 – 00 U 12 – 01 U 11 – 02 U 10 – 03 U 09 – 04 U 08 – 05

Vecka 34, 42 35, 43, 50, 6,14 36, 44, 51, 7,15 37, 45, 52, 8,16 38, 46, 1, 9 39, 47, 2, 10 40, 48, 3, 11 41, 49, 4, 12 5, 13

För att ni skall veta vilka dagar det spelas A-lagsmatch bifogas en lista över vilka dagar det är hemmamatch. Vi önskar som tidigare år hjälp av två personer dessa dagar. OBS! Veckorna 14,15 och 16 blir aktuella endast om A-laget spelar slutspel eller kvalserie. Våra egna cuper spelas: Anton Lander Cup Red Eagles Cup Lillstrimma Cup Zäta Cup

9-11 November 22-24 Februari 2013 15-17 Mars 2013 22-24 Mars 2013

U11-02 U12-01 U13-00 U10-03

Den grupp som har hemmacup ansvarar för kioskens öppethållande före och efter ordinarie öppettider under cupdagarna. Timrå IK Ungdomssektion


Parkeringen säsongen 2012-2013 Samtliga grupper U16-U8 (endast vuxna) delar ansvaret att sköta bilparkeringen under Alagets hemmamatcher. Arbetsbeskrivning Att sköta bilparkeringen under A-lagets hemmamatcher innebär att man tar betalt och ser till att bilarna parkeras i raka fina rader så att det blir lättare när alla ska åka hem. En av gruppens föräldrar utses, han/hon skall fungera som gruppansvarig och göra en bemanningslista samt fungera som rollfördelare under gruppens tilldelade matcher. Till varje match behövs det 20 vuxna, fördelat lika 10+10 på de två lag som har parkeringen denna match för att klara av åtagandet. Nytt för i år är att gruppen (10 personer) som står först på parkeringsschemat samlas två timmar före matchen samt att gruppen som står efter (10 personer) samlas en timme före matchen. Vi går in vid den röda dörren vid varuintaget till E.ON Arena. Där har vi en samlingsplats för utlämning av växelkassor, jackor alt västar, biljetter, lampor och radio. Dit återgår vi även efter avslutat arbete för redovisning samt återlämning av jackor mm. Arbetet pågår till matchstart eller längre om behov finns. Gruppen skall också ansvara för att avspärrningsmaterialet ställs på överenskommen plats. Kom alltid ihåg att klä er varmt framförallt på fötterna som ofta lätt glöms bort. Neonfärgad vinterjacka alt reflexväst finns och skall användas av alla som jobbar ute på parkeringen. Gruppernas tilldelade matcher se bifogad lista. Prata gärna ihop er ni ansvariga på resp grupp.

Timrå IK Ungdomssektionen


Parkeringsschema för Timrå IK:s hemmamatcher säsongen 2012/2013 Datum Ons 22/8 Sön 9/9 Tor 13/9 Lör 22/9 Tor 27/9 Tis 2/10 Lör 6/10 Tis 9/10 Lör 13/10 Tor 18/10 Ons 24/10 Tor 1/11 Lör 3/11 Lör 17/11 Tis 20/11 Tis 27/11 Lör 1/12 Tor 6/12 Ons 26/12 Sön 30/12 Tis 8/1 Fre 18/1 Lör 26/1 Tis 29/1 Lör 2/2 Tor 14/2 Tor 21/2 Tis 26/2 Tor 28/2 Tis 5/3

19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18:30 19.00 16.00 19.00 19.00 19.00 16.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Match

Grupper

Timrå – Modo Timrå – Leksand Timrå – AIK Timrå – HV 71 Timrå – Färjestad Timrå – Skellefteå Timrå – Luleå Timrå – Frölunda Timrå – Linköping Timrå – Växjö Timrå – Rögle Timrå – Brynäs Timrå – Modo Timrå – Färjestad Timrå – HV 71 Timrå – Frölunda Timrå – Luleå Timrå – AIK Timrå – Skellefteå Timrå – Linköping Timrå – Modo Timrå – Brynäs Timrå – Rögle Timrå – Växjö Timrå – Skellefteå Timrå – Luleå Timrå – HV 71 Timrå – Frölunda Timrå – Färjestad Timrå – AIK

U 16-97 + U 09-04 SCA-cupen U 15-98 + U 10-03 Träningsmatch U 14-99 + U 11-02 U 13-00 + U 12-01 U 09-04 + U 16-97 U 10-03 + U 15-98 U 11-02 + U 14-99 U 12-01 + U 13-00 U 16-97 + U 09-04 U 15-98 + U 10-03 U 14-99 + U 11-02 U 13-00 + U 12-01 U 09-04 + U 16-97 U 10-03 + U 15-98 U 11-02 + U 14-99 U 12-01 + U 13-00 U 16-97 + U 09-04 U 15-98 + U 10-03 U 14-99 + U 11-02 U 13-00 + U 12-01 U 09-04 + U 08-05 U 10-03 + U 15-98 U 11-02 + U 14-99 U 12-01 + U 13-00 U 08-05 + U 09-04 U 15-98 + U 10-03 U 14-99 + U 11-02 U 13-00 + U 12-01 U 09-04 + U 08-05 U 10-03 + U 15-98

OBS! Den grupp som står först i varje match är på plats två timmar före matchen och den andra gruppen kommer en timme före match. Detta meddelas även i separat utskick. Vid eventuella matcher fortsättningsvis återkommer vi med klockslag och grupper där turordningen fortsätter löpande. Timrå IK Ungdomssektionen


Städning – Lillstrimmahallen Säsongen 2012/2013 kommer vi att hålla rent i vår Lillstrimmahall veckovis. Passar det inte om ni är ute på någon längre turnering eller liknande får ni byta med en annan grupp. Nedan följer städschemat denna säsong: Vecka

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

måndag 20/8 – söndag 26/8 osv.

U 14-99 U 13-00 U 12-01 U 11-02 U 10-03 U 09-04 U 16-97 U 15-98 U 14-99 U 13-00 U 12-01 U 11-02 cup U 11 U 10-03 U 09-04 U 16-97 U 15-98 U 14-99 U 13-00 U 12-01 U 11-02 U 10-03 U 09-04 U 08-05 U8 ers U16 U 15-98 U 10-03 U 13-00 U 12-01 cup U 12 U 11-02 U 14-99 U 13-00 cup U 13 U 10-03 cup U 10 U 09-04 U 08-05 U 15-98 U 14-99

Veckorna 14, 15 och 16 blir aktuella endast om A-laget spelar slutspel eller kvalserie. Timrå IK Ungdomssektionen


NHL –lotteriet.

Lotteriet består av 2000 lotter och kostar 100 kr. Varje medlem från U8 till U16 ska sälja lotter. Man säljer 10 lotter/medlem och är man flera ur samma familj så är det 5 st för andra barnet och ingen för eventuellt tredje barnet o.s.v


Medlemsavgift i Timrå IK:s Ishockeyskola U16–födda 1997 – U9-födda 2004. Medlemsavgift: 2600:Kan delas upp på 3 inbetalningar. (1:a senast 31 juli, 2:a senast 31 aug och 3:e senast 30 sep) U8 födda 2005. Medlemsavgift: 600:OBS! Fyll i fullständigt personnr, behövs för spelarregistrering hos Svenska Ishockeyförbundet. Senast 30/9 2012 måste samtliga som vill träna och spela matcher med Timrå IK betala in medlemsavgiften. Detta för att licenser och försäkringar skall gälla. I medlemsavgiften ingår naturligtvis fritt inträde till Timrå IK:s samtliga hemmamatcher. Försäljningsaktivitet säsongen 2012/2013 (gäller samtliga lag). Vi kommer att ha ett NHL-lotteri. (ca: 8-10 lotter/spelare) Föräldrainsatser i övrigt Vi skall som vanligt stå i US-kiosken och på parkeringen 4-5 gånger under säsongen. Det kommer även bli några tillfällen man behöver göra vissa andra insatser i samband med a-lagsmatcher. Med vänliga hälsningar Timrå IK Ungdomssektionen


2012-12-03

MEDLEMSKORT 2012/2013 Hej bäste hockeyvän!    I din hand har du nu fått medlemskortet för säsongen 2012/2013.      Timrå IK vill informera dig om följande regler gällande ditt medlemskort;        1. Medlemskortet är personligt och får under inga omständigheter  överlåtas åt någon annan.    2. För att komma in på matcherna måste du ha med ditt medlemskort,  inga undantag kommer att medges.    3. Om du tappar bort, eller på annat sätt mister ditt medlemskort, och  måste ersätta det med ett nytt, så kommer Timrå IK att ta ut en avgift på  500 kr för ersättningskortet.    4. Insläppet är i förköpsentrén för ståplats, den som ligger i entrén mellan  E.ON Arena och Lillstrimmahallen.     5. Det är inte tillåtet att sätta sig på sittplats även om det finns lediga  platser. Vakterna kommer att ta namn på dom som gör detta och sedan  kan vi dra in kortet.    6. Missbrukas kortet så kan det dras in.        Med hopp om en underhållande hockeysäsong          Timrå IK:s ungdomssektion 


Domarersättningskvitto Av

(förening) mottagit den

För matchen mot

i Domare

Domare/Linjeman 1

/

20 ……… (serie)

Linjeman 2

Arvode Endagstraktamente Restidsersättning Förl. Arbetsförtj. Resa med bil Mil

x 30 kr

x 30 kr

x 30 kr

Passagerare

x 0,5 kr

x 0,5 kr

x 0,5 kr

Summa Resa

Summa Kronor

Ovanstående belopp kvitteras: Namnteckning

Textat namn Adress Postadress Personnummer Bank Clearingnummer Kontonummer

SKRIV TYDLIGT!


TIMRÅ IK Uttag av varor ur ungdomskiosken. Eftersom vi har ett rullande schema på våra ungdomsgrupper och föräldrar som jobbar i våran kiosk, så innebär det många gånger att föräldrar står där för första gången och då kan vi inte begära att vi alltid ska veta vad som gäller med uttag av kaffe eller andra varor till båsteam mm. Ungdomsstyrelsen har beslutat att följande regler gäller tills vidare:           

Våra ungdomsledare måste ta ansvar för sina uttag ur kiosken. Alla uttag skall göras av lagledaren, alt. någon av de andra ledarna. Åldersgrupp och namn på den som tar ut varor ur kiosken måste anges. Se till att det skrivs in på kioskens redovisningslapp. En liten termos kaffe till speakerbåset i samband med hemmamatch. En liten termos kaffe till gästande lags ledare i samband med match. En burk dricka och godbit till domaren. (alt, kaffe) Allt annat får varje grupp bekosta själva ur sin egen lagkassa. Lagledaren ser till att lånad termos och ev överblivna muggar återlämnas till kiosken. Kom ihåg att göra beställningen av kaffe i god tid till den som jobbar i kiosken. Våra U-16 och U-15 ska kunna kvittera ut kaffebröd till sina gästande ledare.

OBS! Dessa enkla regler kommer att ändras om det visar sig att de inte följs eller om det på något vis kan misstolkas.


NÄR NÅGON SLUTAR Namn på spelaren:

Syfte:

Datum:

När någon slutar spela ishockey inom Timrå IK:s US finns en värdefull möjligheter för oss att ta tillvara erfarenheter och synpunkter. Syftena med intervjun är flera:   

Att ta reda på fakta till varför barnet och föräldern väljer att sluta och vilka lärdomar som Timrå IK;s US kan göra av det, Att få ta del av barnet och föräldrarnas tankar och idéer om vår verksamhet, vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, Att fånga upp tankar och känslor kring vår föreningsmiljö.

Lärdomarna vi gör ska sedan användas för att utveckla vår verksamhet vidare. Omfattning:

Intervjun görs av lagledaren i omedelbar anslutning till när spelaren lämnar besked att han/hon slutar spela ishockey hos Timrå IK. En lämplig längd på samtalet kan vara en halv timme.

Beskrivning:

Samtalet tar sin utgångspunkt i ett antal frågor som finns i bifogat samtalsunderlag. Det barn och förälder som slutar i vår verksamhet har självklart friheten att ta upp det som känns angeläget för henne/honom. Samtalsunderlagen behålls av lagledaren. Kopia lämnas till ungdomssektionens kansli. En sammanställning av de olika svaren görs löpande av kansliet. Sammanställningen analyseras årligen och erfarenheterna används i vårt löpande förbättringsarbete.

Utrustning/hjälpmedel:

Samtalsunderlag, skrivhjälpmedel

Dokumentation:

Samtalet dokumenteras direkt i samtalsunderlaget (se bilaga). Underlaget behålls av lagledaren (den som genomför samtalet). En kopia lämnas till kansliet som svarar för sammanställningar och analys av svaren enligt ovan.


NÄR NÅGON SLUTAR Namn på spelaren:

Datum:

Samtalsunderlag Frågeställning

Vad är huvudorsaken till att Du/Ni slutar? Hur har Du/Ni trivts?

Vilka faktorer har bidragit till trivseln/vilka har minskat den? Hur upplever du/ni att kontakten mot tränarna, övriga ledare fungerar? Är ledarna bra på att ge beröm? Hur har samarbetet fungerat mellan dig och spelare i laget? Mellan föräldrarna? Hur har samarbetet varit med andra lag inom Timrå IK? Hur upplever Du/Ni att träningarna fungerat? Hur tycker Du/Ni att det fungerat på matcherna, med laguttagningar, speltid osv?

Hur upplever Du/Ni att vår anläggning är, omklädningsrum, ishall, förråd, fik mm. Vad anser du om den avgift som Du/Ni betalar för att vara med i vår ishockeyskola, dyrt/billigt?

Svar från den som lämnar Timrå IK:s US

Samtalsledarens kommentar


NÄR NÅGON SLUTAR Namn på spelaren:

Frågeställning

Möjligheten att avstå bingolotterna? Vad anser du om upplägget med att laget har en egen lagkassa, och lagets egna idéer på att dra in pengar till cuper, månadspeng mm. Hur har Du/Ni upplevt att sälja NHL lotteriet (eller andra lotter)? Hur har Du/Ni upplevt att jobba i ungdomssektionens kiosk? Hur har Du/Ni upplevt att jobba med A-lagets matcher tex på parkeringen, reklamutdelning eller lottförsäljning? Hur har informationen och kontakten med ungdomssektionens styrelse fungerat? Vad är Du/Ni nöjd med eller missnöjd med? Hur väl känner Du/Ni till vår policy?

Hur tycker Du/Ni att vi uppfyller innehållet i vår policy? Vad gör vi bra och vad gör vi mindre bra? Vilka saker måste vi lyckas med – får vi inte misslyckas med om vi ska kunna uppnå målen som finns i vårt policy? Tycker du/ni att skolarbetet har påverkats av tiden du lägger ner på hockeyn? Vilka förbättringsbehov upplever

Datum:

Svar från den som lämnar Timrå IK:s US

Samtalsledarens kommentar


NÄR NÅGON SLUTAR Namn på spelaren:

Frågeställning

Du/Ni finns inom Timrå IK? Synpunkter, idéer och tips på vad och hur vi kan bli bättre!

Datum:

Svar från den som lämnar Timrå IK:s US

Samtalsledarens kommentar

Försök att betygsätta din tid hos oss inom föreningen Timrå IK på en betygskala på 1-5. Något mer du vill säga?

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ VÅRA FRÅGOR OCH LYCKA TILL MED DITT FORTSATTA LIV!


Uppdaterad: 2006-11-27

Timrå IK - Ungdomssektion - UTVECKLINGSSAMTAL

Lag

: U-___

När Deltagare - Spelare - Ledare - Övriga

: ______ - ___ - ___ : _________________________________________ Position: _________________ : _________________________________________ : _________________________________________ Skattning

Teknik Skridskoåkning Skott Pass Närkampsspel Fysik Kondition Styrka Snabbhet Spelförståelse Att läsa spelet Att översätta träning till match Inställning Träningsnärvaro Träningsvilja Matchkoncentration

Kommentar

Skala: 1 - 10 (10 = Utmärkt)

Utveckling: - Att tänka på och jobba på: _________________________________________________________ - Egen målsättning:

_________________________________________________________

Övrigt:

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Sid 1 av 1


Uppdaterad: 2006-11-27

Timrå IK - Ungdomssektion - SPELARKONTRAKT upprättat mellan

___________________________________ och Timrå IK, Lag U___ Spelare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tillsammans är vi ett LAG. Vi vet att lagets insats betyder mer än enskilda spelares prestationer. Vi vet att det är mycket viktigt att skolarbetet sköts på ett bra sätt. Vi vet att det är mycket viktigt att man är skötsam utanför planen. Vi är alltid glada kompisar på och utanför isen. Vi mobbar aldrig!  Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi är alltid ödmjuka! Vi vet att den som uppträder ojust eller okoncentrerat kommer att skickas av banan. Vi vet att SOM MAN TRÄNAR – SPELAR MAN! VI GER OSS ALDRIG! Vi visar respekt för oss själva och laget genom att - meddela om vi inte kan komma till samlingarna - alltid vara ombytt och klar i god tid före match/träning - alltid stretcha efter match/träning - alltid duscha efter match/träning - VI GÖR ALLTID VÅRT BÄSTA

Jag känner till och förstår de här reglerna. Jag är nöjd med den här överenskommelsen som har upprättats i två exemplar där spelaren har fått ett exemplar och Timrå IK ett exemplar.

Timrå den _______________________

________________________________

__________________________________

Namn

Namn

________________________________

__________________________________

Spelare

Ledare

Namnteckning

Namnteckning

Sid 1 av 1


Timrå den 200

Verksamhetsberättelse för säsongen 200x-200x. Ledare Följande ledare har varit verksamma under säsongen: 

Laget Under säsongen 200x-200x har vi varit mellan xx st. som tränat. Förändringarna under säsongen: 

Sommarträning

Is- och fysträningar  X lag i serien, ej fasta lag

Cuper  Vi beslutade att vara med på x cuper

Föräldrainformation

Övrigt

Sammanfattning

1


Lite faktauppgifter under säsongen: xx matcher totalt serien och cuper Mål framåt o bakåt Utvisningar Målvaktsräddning Matcher/spelare Träningsnärvaro Vid pennan

2

Lagpärm  

Ungdomssektionens lagpärm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you