TIMPUL - FEMEIA

Page 1

Femeia

TIMPUL săptămânală. timpulsă să Č™tii! Č™tii! TIMPULEdiČ›ie - EdiČ›ie SpecialăApare luni E Etimpul

184 APRILIE APRILIE 2011, 2011, NR. NR.14 12 (23) �21�

Argument Argument

Nu e uĹ&#x;or, O excepĹŁie dar se poate! pentru mame Sâmbăta trecută ĂŽn aceste toată La ora când scriu republica avut loc AcĹŁiunea rânduri, aParlamentul exa„Hai, Moldova!â€? - un finală, fel de minează, ĂŽn lectură curÄƒĹŁenie generală ĂŽnainte de proiectul Bugetului de stat PaĹ&#x;te. Parcă s-a mai ĂŽnseninat pentru anul 2011. După la faĹŁÄƒ Moldova, prin acest cum colectiv. am aflat cunutoĹŁii, ĂŽn efort Dar s-a luacest an statul a decis să Tatiana Tatiana minat de tot. Ne-a mai rămas facă economii Č™i pe seama un lucru de nimic - să facem Corai Corai concediului medical al curÄƒĹŁenie Ĺ&#x;i ĂŽnăuntrul noscetÄƒĹŁeanului: zi a tru. Oooo! vom prima fi surprinĹ&#x;i concediului de boală să descoperim, ascunse va ĂŽn fi plătită din contul angajatului, a doua - dintone contul mintea Ĺ&#x;i ĂŽn inima noastră, aceleaĹ&#x;i de angajatorului abia ĂŽncepând cu a treia gunoaie pe careČ™isâmbătă le-am strâns de zi plata va efectua dinparcuri contulpublice Bugetuprin văileserâurilor, de prin Ĺ&#x;i ogrăzi personale. sociale Cuvintede necugetate pe care lui asigurărilor stat. Ministrul ni le-am aruncat unulSociale altuia ĂŽn Č™i faĹŁÄƒ, cu sau Muncii, ProtecĹŁiei Familiei fără de voie, ofense Ĺ&#x;i alte ocăriĹŁÄƒri veninoase, bine argumentează că Č™i procedează direcĹŁionate, să nimerească Ĺ&#x;i să la fel. Iar ministrul SănătÄƒĹŁii nelovească asigura exact ĂŽn ĹŁintă; orgolii; recent, la unnemăsurate post TV, că astfelrânze ĂŽi va umface flate, inimi bolnave, creiere ĂŽntunecate‌ pe medici mai responsabili, deoarece Dacă nu ne plângem viaĹŁa grea Ĺ&#x;i ne aceČ™tia vor maiacum puteadeelibera certificonsiderăm nedreptÄƒĹŁiĹŁi de soartă, e Ĺ&#x;i din cate medicale contra bani‌ cauză că lumina de afară nu a putut răzbate Dacă există o asemenea problemă până la noi printre tonele de gunoaie ĂŽn care printre medici, ministerul de profil ar plutim ca niĹ&#x;te naufragiaĹŁi. Era prea gros trebui să caute metode mult mai eficiente stratul de ĂŽntuneric! De aceea, ĂŽn Săptămâna pentru fenomenul. Dar când Mare, vinaculichida un ĂŽndemn pe care mi-l adresez, faci o lege, nu o faci pentru speculanĹŁi ĂŽntâi de toate, mie Ĺ&#x;i apoi concetÄƒĹŁenilor mei: Č™i infractori, cisă pentru toĹŁi cetÄƒĹŁenii, iar „Hai, Moldova!â€? ne curÄƒĹŁim sufleteĹ&#x;te! Nu oamenii cinstiĹŁi nu ar trebui să sufere e uĹ&#x;or, dar se poate. HaideĹŁi să ne trimitem din cauza ĂŽn ceea ce priveČ™te unii altora ei. gânduri senine, pentru prevecă aĹ&#x;a derea respectivă a legii, mă tem că ea ar ne-au ĂŽnvÄƒĹŁat părinĹŁii, ĂŽn copilărie. HaideĹŁi putea lovi tocmai slabiiubi, Č™i lipsiĹŁi de să ne aducem aminteĂŽncăcei putem ĂŽnainte apărare. ĂŽnainte de toate - ĂŽn mamele de a face pasul spre ură. HaideĹŁi să ne cerem cu copii mici. cândcă copilul se va iertare unii de laAtunci alĹŁii, pentru aĹ&#x;a e creĹ&#x;tineĹ&#x;te. Iar duminică, haideĹŁi ĂŽmbolnăvi, mamadevaSfintele trebuiPaĹ&#x;ti, să aleagă: să Lumină Ĺ&#x;i săpropriu ne bucurăm stăluăm acasă pe cont sau ĂŽmpreună merge la de Sărbătoarea ĂŽnvierii‌ Hai, Moldova! serviciu, pentru a nu pierde din salariu?

Angela Zaporojan: Â?ƒ ‹…—Ž£‡èǣ

„AĹ&#x; vrea să fac o ǡ ’‡” †‹Â? –‘– •—Ď?Ž‡–—Ž Â…ÂŁ Â?nj‘ •£ Â–Â”Â‡Â„Â—Â‹ÂƒÂ•Â…ÂŁ •£njÂ?‹ ˆƒ… Â„ÂƒÂ‰ÂƒÂŒÂ‡ÂŽÂ‡ÇĽÇł Ĺžcoală a Bucurieiâ€?‌

ĂŽn condiĹŁiile ĂŽn care Č™i aČ™a nu poĹŁi trăi din salariu, evident, copilul va fi pus pe planul doi. TotuČ™i, ĹŁinând cont Č™i de rata Pagina 8 redusă a natalitÄƒĹŁii, credem că deputaĹŁii noČ™tri ar fi putut face o excepĹŁie de la lege - cel puĹŁin, pentru mamele cu copii mici.

Culinar.md

Culinar.md

PAGINA 8

„Cordon Bleu�

Pagina PAGINA 7

COLECŢIA 24K GOLD

ÂƒÂ•ÂŁÇŚĂŹÂ‹ ˆ”—Â?Â—Â•Â‡ĂŹÂ‡Âƒ •£ Â•Â–Â”ÂŁÂŽÂ—Â…Â‡ÂƒÂ•Â…ÂŁ TALON DE PARTICIPARE

Pentru cei care iubesc strălucirea aurului, AVON a lansat colecĹŁia inedită 24K GOLD. Fiecare produs din colecĹŁie conĹŁine aur veritabil: ingredientul ideal pentru un machiaj plin de strălucire. Produsele de machiaj cu aur de 24 karate ĂŽĹŁi pun frumuseĹŁea ĂŽn valoare cu nuanĹŁe intense care ĂŽĹŁi oferă efecte deosebite de luminozitate Č™i sunt ĂŽnsoĹŁite de o ofertă tentantă pe care nu trebuie să o ratezi. Aurul este unul dintre cele mai rare elemente, dar Č™i unul dintre cele mai frumoase datorită nuanĹŁei deosebite: raritatea Č™i aspectul sunt trăsăturile care l-au transformat ĂŽntr-un adevărat simbol al luxului. ĂŽnsÄƒČ™i regina Cleopatra obiČ™nuia să ĂŽČ™i ĂŽngrijească tenul cu aur pur, crezând că astfel ĂŽČ™i va păstra tinereĹŁea pentru totdeauna. Vrei să ai apariĹŁii senzaĹŁionale la fiecare petrecere? Sau pur Č™i simplu ĂŽĹŁi place să străluceČ™ti mereu cu un machiaj care ĂŽĹŁi denotă eleganĹŁa? ColecĹŁia noastră de machiaj Č™i trucurile simple pe care ĹŁi le ĂŽmpărtÄƒČ™im te vor ajuta să obĹŁii o imagine de star.

Numele_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Adresa_________________________________________________________ Telefonul______________________________________________________________________

CâČ™tigătoarea ediĹŁiei precedente, din este Tania ElenaTarlev Buga din CâĹ&#x;tigătoarea ediĹŁiei precedente, din284martie, aprilie, este din ChiČ™inău. CimiĹ&#x;lia.

Friptură de miel la cuptor Dosarele minČ›ii

Pagina 6

PAGINA 11 Obsesia controlului

CHESTIONAR ‡ Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ è‹ …‡ Â?— Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ Ă Â? FEMEIA?

Femeia

TIMPUL săptămânală. timpulsăsÄƒČ™tii! Č™tii! TIMPULEdiČ›ie - EdiČ›ie SpecialăApare luni E Etimpul Argument

28 MARTIE 2011, NR. 11 �20�

Ea cu ochii triști

La o margine de primăvară ĂŽncă nesigură, acolo de unde pornesc spre noi armatele de ghiocei, brebenei Č™i viorele, privea stăruitor ĂŽn zare o fată cu ochii triČ™ti. ĂŽn linii generale, toate bune Arcadie Č™i frumoase - un anotimp Gherasim superb făcea să renască ĂŽn suflet supleĹŁea sentimentelor; prietenele sunt permanent alături - inteligente, haioase Č™i devotate, astfel că ĂŽntâlnirile cu ele sunt adevărate revelaĹŁii sufleteČ™ti; afecĹŁiunea celor din familie Č™i grija pe care i-o arată ĂŽn orice oră de zi sau de noapte este atât de protectoare ĂŽncât, uneori, pentru a-i mulĹŁumi pe cei dragi, chiar ĂŽi face plăcere să mai cedeze din independenĹŁa la care ĹŁine foarte mult; are un serviciu bun; starea materială este una excelentă; starea fizică este Č™i mai Č™i - pentru că Dumnezeu a avut grijă să aČ™eze un suflet frumos ĂŽntr-un corp frumos. ĂŽn linii generale toate erau bune Č™i frumoase Č™i nu ar mai exista niciun motiv plauzibil pentru acea tristeĹŁe incomensurabilă din privirea fetei de la marginea primăverii... ...Č˜i totuČ™i, exista un motiv. Această minunată la chip Č™i plauzibil fericită domniČ™oară urma să decidă ĂŽntr-o problemă foarte Č™i foarte sentimentală, o problemă care era, pentru ea, una foarte Č™i foarte nouă, Č™i pentru prima dată pe ordinea de zi. Dar nu putea afla soluĹŁia Č™i nici nu avea de cine să ĂŽntrebe, pentru că cea mai dragă, cea mai intimă, cea mai de nădejde fiinĹŁÄƒ - mama ei - era plecată demult-demult de acasă, ca să muncească departe-departe peste hotare. „Ce să fac, mamă, la această răscruce de anotimpuri, la această margine de primăvară unde ĂŽnfloresc florile dragostei?â€?, ĂŽntreabă, privind ĂŽn zare fata cu ochii triČ™ti. 2011 d.Hr.

Culinar.md

Larisa Zubcu:

„Orga este perla ChièinÂŁuluiâ€? PAGINA 7

Avon sărbătoreČ™te anotimpul feminitÄƒĹŁii!

Slip Into - senzualitatea care te ĂŽnvćluie... Special pentru primăvară, Avon ĹŁi-a pregătit o surpriză deosebită - noua aromă Slip Into‌ Apa de toaletă Slip Into... ĂŽĹŁi aduce o aromă feminină Č™i senzuală, care pune cel mai bine ĂŽn valoare latura sexy Č™i sofisticată a personalitÄƒĹŁii tale. Slip Into... te transformă ĂŽn cea mai elegantă prezenĹŁÄƒ. E atât de frumos Č™i minunat să fii femeie! TALON DE PARTICIPARE Numele_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Adresa_________________________________________________________ Telefonul______________________________________________________________________

CâČ™tigătorul ediĹŁiei din 21 martie este Sergiu Galben din oraČ™ul Ialoveni

TocanĂ de legume Dosarele minÄŠii

PAGINA 6

SĂ nĂ tatea mentalĂ este ĂŽn grija ta

PAGINA 8


6

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

FEMEIA

DOSARELE MINTII Liber prin mintea femeilor

Adevăr şi oroare

Fata mare la măritat Petru Stratulat petru@umbluliber.com www.umbluliber.com

Că sunt educate de mici să se grăbească la măritiş precum popa în altar la finalul slujbei sau că este vorba despre o genă defectă, multe femei se grăbesc să-şi lege vieţile ca apoi să ajungă la concluzia că au făcut pasul cu persoana nepotrivită şi mai ales la momentul prost ales. Un bărbat drăguţ, o promisiune, câteva flori moarte, doi ochi de căţeluş şi poate o lacrimă în colţul unuia, un inel interesant şi totul este aranjat pe viaţă. Sau cel puţin aşa spune reclama din Biblie. Multe ajung să facă acest pas presate de anumiţi factori. Uneori este vorba despre mama, care la vârsta fiicei avea deja copii, ori despre prietenele care o îndeamnă prin puterea exemplului. Ajung în faţa altarului alături de bărbatul ales, care ar urma să le facă fericite, şi riscă să fie tratate ca nişte obiecte cumpărate la un preţ de nimic. Evită să facă ceea ce într-adevar îşi doresc şi aleg cărarea întortocheată şi plină de gropi cu riscul de a-şi rupe picioarele străbătând-o singure şi fără sprijinul persoanei iubite. Se vor uita apoi în urmă şi se vor întreba de ce au ales sub presiune calea aceasta. Capătul ei ar fi acoperit acum de ceaţă şi buruieni, iar ochii lor de lacrimi.

Obsesia controlului

Dacă ne este dat să discutăm despre caracteristicile unei femei, câteva prezente şi la bărbaţi, dar nu într-o aşa mare măsură, trebuie neapărat să luăm în discuţie obsesia femeii pentru control. Prin definiţie, el e cel care are şanse mai mari să înşele şi, de aceea, trebuie controlat în permanenţă, dar daca se întâmplă ca moneda să se întoarcă, „Ce este iubitule, nu ai încredere în mine?”. Femeia vede telefonul mobil al partenerului ca pe o ladă plină de comori încă nedescoperite. Speră să ajungă să analizeze fiecare mesaj ori email poate-poate va găsi ceva preţios, dar care să o şi facă să sufere. Parcă îşi doreşte să dea peste ceva incriminatoriu, care să pună punct unei relaţii posibil frumoase. Culmea e că de obicei verifică cel care este deja vinovat. Aşa se face că, de cele mai multe ori, femeile care caută şi sapă adânc o fac pentru că ele sunt predispuse la a-şi înşela partenerii şi e foarte bine să aibă acuzele la îndemână în cazul în care sunt descoperite,

sau dacă el începe, la rândul său, să sape din ce în ce mai adânc. Un om de ştiinţă, ori

psiholog, pe al cărui nume nu-l mai ştiu, a spus că femeia este precum o maimuţă:

nu dă drumul unei crengi până când nu apucă alta. A caracterizat astfel femeia în cel mai bun mod cu putinţă. În afirmaţia de mai sus este descrisă cea mai mare parte a personalităţii feminine. Ea rareori va face un lucru fără să existe deja un plan B, un plan C şi eventual altul care să le dubleze pe acestea două. Totul începe cu o privire discret aruncată înspre telefonul mobil, în timp ce el îşi verifică mesajele, bagă la cap numele expeditoarelor şi, dacă acestea se tot repetă, va întreba în cele din urmă cine sunt domnişoarele cu pricina. Ce speri să găseşti acolo, în acel colţ de intimitate pe care bărbatul tău îl are? Speri să afli că te înşală sau te bucuri de fiecare dată că nu există mesaje compromiţătoare? Dacă ai pretenţii de la el să fie inteligent, eşti conştientă că le-a şters, nu? Altfel, ar însemna că împarţi viaţa cu un netot, care, în naivitatea sa, uită că locuieşte cu o femeie curioasă din fire. Petru Stratulat

Şi dacă este adevărat şi contrariul? „Ie-te-n” mâini… În oglindă

Mihaly Csikszentmihalyi este un cercetător celebru în Statele Unite, care a pus la punct principiile psihologiei pozitive. Potrivit lui, suntem la cel mai înalt nivel al personalităţii noastre atunci când ne folosim toate competenţele şi transformăm ceea ce e rutină în ceva excepţional, în plăcere. De mai bine de 30 de ani, acest psiholog de origine maghiară a întrebat mii de persoane din zeci de ţări despre nivelul lor de satisfacţie personală. Rezultat: nu pe o plajă la soare sau în faţa unei prăjituri suntem cei mai fericiţi, ci atunci când suntem ocupaţi cu o sarcină care solicită la maximum forţele şi talentele noastre. Între 1990 şi 1995, Csikszentmihalyi a intervievat peste 90 de personalităţi excepţionale care au ştiut să transforme în atu forţa personală. Apoi a extras o „reţetă“ care permite tuturor să trăiască mai altfel, într-o manieră mai creativă.

Deschide-te micilor evenimente Atunci când nevoile vieţii de zi cu zi devin obsesive, nu ne mai lasă destulă energie psihică pentru a crea, a învăţa şi a

nu favorizează starea de creativitate. Este esenţial să te deschizi reflecţiei. Idealul este să combini perioadele de pauză cu activitatea fizică, mersul pe jos, înotul, grădinăritul... Că vrem sau nu, noi idei ne vor trezi din inerţie. Şi cu cât încercăm mai puţin să le controlăm, cu atât ele sunt mai creative.

Să-ţi exprimi emoţiile

inova. Ce e de făcut pentru a ne cultiva curiozitatea? Putem pur şi simplu să ascultăm ceea ce ne spune partenerul sau colegul. Să gustăm din plin senzaţia unei brize într-o zi călduroasă, să admirăm reflectarea norilor în faţada de sticlă a unei clădiri sau să ascultăm sunetul ploii.

Să facem pauze Odată ce energia creativă este revelată, este necesar să o protejăm. Mulţi dintre noi, obişnuiţi să trăiască sub impulsul momentului, sunt angoasaţi la ideea de a rămâne fără să facă nimic. Însă agitaţia constantă

Procesul creativ începe cu senzaţia că ceva nu merge. Mihaly Csikszentmihalyi ne invită să identificăm problemele şi să exprimăm ceea ce ne mişcă. Este vorba despre trecerea barierei prejudecăţilor noastre pentru a găsi contactul cu emoţiile, fie ele şi negative. Cel mai bun mijloc de a intra în contact cu complexitatea emoţiilor noastre este să le exprimăm la început cu ajutorul intelectului, prin pictură, sculptură, muzică. Abia apoi să le verbalizăm. Altă sugestie: inversează formularea unei probleme. Un manager care a făcut istorie avea un obicei potrivit căruia la fiecare dintre afirmaţiile sale spunea: „Şi dacă este adevărat şi contrariul?”. (S. U.)

Poporul nostru are multe proverbe motivaţionale, care ne învaţă să mergem mai departe, să ducem lucrurile până la capăt sau să facem faţă anumitor situaţii. Cel mai mult îmi place puterea noastră de a ne „lua în mâini”. Silvia Ursu Fie că nu avem chef psihologie@timpul.md să muncim, fie că trecem printr-o despărţire sau ne-am pierdut locul de muncă, întotdeauna se găseşte un prieten care să ne spună: „Ie-te-n mâini!”. Luatul în mâinile proprii este ca şi decizia de a ieşi dintr-o groapă în care am căzut - strigăm după ajutor cât strigăm, dar la un moment dat ne adunăm toată forţa pentru a ne ridica şi a merge mai departe. Luatul în mâinile proprii e ca şi renaşterea păsării Phoenix din propria cenuşă, din propria tristeţe. Nu ştiu care este istoria din spatele acestei expresii, dar e un stimul minunat, o motivaţie mai bună decât o carte plină cu reguli de „cum să treci peste o despărţire” sau „cum să faci faţă unei concedieri”. „Ie-te-n mâini”, ai grijă de tine, ridică capul sus! Oare ce făcea Frumoasa din Pădurea Adormită dacă prinţul nu mai ajungea la ea? Continua să doarmă încă 100 de ani, lăsând descoperirile, evoluţia lumii, propriile experienţe să treacă pe lângă ea ca un vis? Sau poate se sătura să se mai odihnească atât, se ridica, îşi făcea o poliţă de asigurare medicală, se înscria la câteva cursuri de reprofilare profesională, îşi reactualiza CV-ul, îşi reînnoia garderoba şi-şi făcea un cont pe Facebook, pentru a-şi recâştiga prietenii.


FEMEIA

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

7

femeia Angela Zaporojan:

„Aş vrea să fac o Şcoală a Bucuriei”… A

ngela Zaporojan, directoarea Liceului Teoretic „Gh. Ghimpu” din Coloniţa, sau „Doamna profesoară”, cum îi spun elevii, a absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat din Chişinău. A ales fizica, nu numai pentru că îi plăcea acest obiect, dar şi fiindcă luase nota „patru” la examenul de absolvire (pe atunci era în vigoare sistemul de notare de cinci puncte). Profesorul ei de fizică era convins că fetele nu pot învăţa fizica pe nota „cinci”. Şi atunci ea s-a ambiţionat să-i demonstreze contrariul - a terminat Facultatea de Fizică cu nota maximă. Când s-a întors în sat cu „dovada”, fostul profesor a felicitat-o, fiind nevoit să recunoască: forţa motrice a ambiţiei feminine poate face minuni! Tatiana Corai

- Doamnă Angela Zaporojan, vă consideraţi o femeie ambiţioasă? - Da, sunt foarte ambiţioasă şi reuşesc să realizez cam 90 la sută din ceea cemi propun. Am însă un principiu: să nu calc peste alţi oameni. Credeţi-mă, e posibil. - Cum e pâinea unui director de liceu? - Acum patru ani, când am fost numită în această funcţie, am fost conştientă de ceea ce mă aşteaptă - directorul care fusese înaintea mea era un om autoritar, iar colectivul era împărţit în diferite grupări. Colegii îmi spuneau că nu voi reuşi niciodată să-i împac pe toţi. Eu cred că am reuşit. Important este să pui în capul mesei omenia. - Apropo de scindările din unele colective pedagogice, din ce cauză apar? - Din cauza lipsei unui management de calitate. Directorul trebuie să aibă aceeaşi măsură pentru toţi. Dacă „grupările” văd că eşti corect, imparţial, vrajba dintre ele se evaporează de la sine. - Încotro merge şcoala moldovenească astăzi? Are şanse să se alinieze la standardele europene? - Nu suntem la coada Europei. Copiii noştri, cei care au plecat cu părinţii în Italia, sunt consideraţi acolo cei mai buni elevi. Toţi spun că la noi se învaţă mai temeinic decât în Occident - mai

multe discipline, materialul e mai complicat… - Suntem o ţară săracă, dobă de carte… - Dobă nu de carte, ci de teorie. Se învaţă multe şi de toate, ca mai apoi tinerii cu diplomă să vândă în stradă… - Cât de mare trebuie să fie distanţa dintre elev şi

profesor, pentru ca educaţia să fie eficientă? - Noi, de exemplu, facem totul ce depinde de noi, pentru a ne apropia de copii. Acum câţiva ani, am instituit în liceu Ziua elevului - în ultima săptămână din septembrie. Imaginaţi-vă numai: dimineaţa, administraţia liceului îi întâlneşte pe copii la uşă cu un coş mare de ciocolată. La fiecare recreaţie se fac concursuri cu premii. La lecţia a treia, dirigintele pregăteşte o surpriză clasei sale - unii coc pizza pentru elevi, alţii aduc torturi, fiecare după propria imaginaţie. Urmează Balul bobocilor, unde

copiii din clasa I, după o lună de şcoală, sunt „botezaţi” elevi. Se încheie această zi cu competiţia „Starturi vesele”, pe care o prezintă profesorii în faţa elevilor. Ne întrecem la diferite probe sportive, iar copiii de sus, din tribune, ne susţin. Anul acesta, în loc de „Starturi vesele” am pregătit spectacolul „Sfatul comitetului profilactic”. Toată lumea ştie ce înseamnă acest comitet - copiii care încalcă sistematic disciplina sau Regulamentul şcolii sunt chemaţi la acest sfat. Elevul este ascultat, i se face procesverbal, dă jurământul că o să se corijeze, semnează… E un moment de educaţie foarte bun. În această piesă, pe care am scris-o eu, profesorii au jucat rolurile de elevi. Mie mi-a revenit rolul unui elev dificil, pe care mult timp nu-l puteam aduce la şcoa-

ştiu că adesea vrei, poţi, dar nu ţi se permite. Ţi se spune: NU SE POATE! Fără niciun argument plauzibil. Nimeni nu e lăsat să spargă tiparele, toţi trebuie să fie la fel. De ce? Doar eu vin cu idei, eu nu zic: daţi-mi voie să fac asta, dar spuneţi-mi cum să fac. Avem probleme mari în sistemul educaţional. - Dacă aţi avea putere de decizie, ce aţi schimba în acest sistem? - Ooo, câte aş schimba! Aş face în aşa fel, încât fiecare copil să fie apreciat după capacităţi. Dacă un elev nu poate lua nota „6”, el trebuie promovat cu notă negativă, să nu fie „obligat” profesorul să-i pună nota de trecere… Aş atrage o atenţie mult mai mare copiilor supradotaţi. Astăzi, la lecţii lucrăm mai mult cu cei 80 la sută din elevii cu nivel Împreună cu soţul Sergiu mediu, dar nu folosim şi mezina Iulia la maximum capacităţile celorlalte 20 de lă… Scenele erau luate din procente de copii talentaţi. viaţa şcolii, copiii se vedeau Nu poţi lucra aprofundat cu dintr-o parte şi… râdeau ei, pentru că… atunci când până la lacrimi. Asemenea îţi vine testul de la minister, activităţi ne apropie foarte acest test e pentru toţi. - Din cei 34 de profesori mult de copii. Este deosebit de important ca ei să ne vadă de la Coloniţa doar şase sunt nu numai în rol de dascăli, bărbaţi. E bine ca elevii să dar şi de oameni. Asta îi face fie educaţi numai de femei? - Nu, categoric. Dar bărfericiţi. - Metoda dumneavoastră baţii nu pot veni în şcoală, de educaţie îmi aminteşte de pentru că ei sunt stâlpul Şcoala lui Suhomlinski, care familiei şi trebuie să aibă aşa se şi numea, „Şcoala grijă de ea. Apropo, soţul Bucuriei”… Ce împiedică meu a absolvit fizica odată sistemul nostru de învăţă- cu mine, însă din aceleaşi mânt să producă mai multă considerente şi-a schimbat profesia şi lucrează în dobucurie? - Aş vrea să fac o Şcoală meniul construcţiilor. Nu a Bucuriei. Dar, ca director, avem încotro - băiatul învaţă

la Universitatea de Medicină, plătim contractul; fata mijlocie este în clasa a XI-a, cea mică - în clasa a II-a. Asta e situaţia, din salariul de profesor nu poţi întreţine familia. - Pentru a supravieţui, profesorii de la ţară, din alte raioane, se ocupă de agricultură, au cote. Cum o duc cei din suburbiile capitalei? - Suntem nevoiţi să facem agricultură. Altfel, cum să-ţi construieşti o casă, să clădeşti o familie? De când sunt directoare, nu am timp de asta, dar vreo zece ani la rând am practicat şi eu diferite îndeletniciri. Totul a început în ziua când mama ne-a dăruit o vacă, la Casă nouă, să ne facă gospodari. Apoi am mai cumpărat noi una. Era greu la început, nu mă pricepeam cum să le îngrijesc, dar am învăţat foarte repede să mă descurc. În 15 minute reuşeam să le spăl, să le mulg şi să le trimit la deal. Cel mai greu era să trec de la o „ocupaţie” la alta. Mă trezeam dimineaţa, îmbrăcam hainele „speciale” şi mergeam să mulg vacile. Apoi, trebuia din nou să mă schimb, să fac duş, să mă fardez, să mă pregătesc de şcoală… Psihologic, este un prag foarte greu de trecut. Dar altfel nu puteam, copiii erau mici, aveau nevoie de lactate. Decât să le cumpărăm de la alţii, ne-am zis să le avem pe ale noastre. Cu timpul, am reuşit să-mi fac o întreagă reţea de clienţi - vreo 15 familii din sat cumpărau produsele noastre. Şi, credeţi-mă, în sat concurenţa e mare. A fost şi acesta un venit suplimentar la salariu… Apoi, într-o

vreme, am cultivat căpşuni. Acum nu aş reuşi, oricât de harnică aş fi, deoarece căpşunile se coc în iunie, iar atunci e perioada examenelor. Trebuie să munceşti, pentru că din pod nu cade nimic. - De ce avem atât de puţine femei la guvernare în R. Moldova? - Da, mai avem mult până a deveni egale în drepturi cu bărbaţii. Aceştia - bravo lor! găsesc timp să se întâlnească la o bere, să meargă la vânătoare, la pescuit. Femeile fie se întâlnesc la bucătărie, fie discută la telefon. Multe dintre ele gândesc caş aşa: decât să merg undeva, mai bine stau acasă şi fac un borş. E de vină mentalitatea noastră. - Spuneţi că vă place să scrieţi piese, să faceţi teatru. Când aţi descoperit că aveţi talent artistic? - Visul meu din copilărie era să devin actriţă. La universitate am mai făcut o facultate - cea de Arte. De trei ani conduc acest cerc dramatic, avem două grupe de „artişti” din clasele mici şi din clasele superioare şi am câştigat locuri foarte bune, inclusiv locul I la competiţiile municipale. Şcoala trebuie să facă oameni, iar pentru aceasta nu e suficient să le predai copiilor doar legea gravitaţiei. Trebuie să foloseşti toate posibilităţile, arta fiind una dintre ele, şi trebuie să-i iubeşti pe copii, chiar dacă greşesc. Uneori, fiică-mea, Catea, îmi spune: „Mamă, tu prea mult ne iubeşti!”. Nu există „prea mult”, atunci când e vorba de dragostea faţă de copii…


8

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

FEMEIA

Culinar.md Argument

Vine Iepuraşul? Mira Tănase mirabela.tanase@timpul.md Sper că aţi fost suficient de cuminţi şi Iepuraşul va veni la voi şi anul acesta. Eu aş vrea ca el să vă aducă tuturor gânduri bune şi multă linişte în suflet. Dar mai presus de toate aş vrea să vă aducă gândul bun pentru a găti şi a duce cu toţii o viaţă mai echilibrată şi mai sănătoasă.

Secretul vopsirii Oului Roşu

De obicei, înainte de sărbători vedem la TV spoturi publicitare care prezintă acele medicamente miraculoase ce combat indigestia şi ajută aparatul digestiv să facă faţă abuzurilor culinare la care noi îl supunem. Dar avem nevoie de aşa ceva? Nu ne putem abţine de la abuzuri şi bucate care să ne conducă spre farmacii? Eu cred că am ajuns să trăim într-o societate suficient de modernă şi echilibrată .

Friptură de miel la cuptor

V

ă aduceţi aminte cum vopseau părinţii noştri ouăle de Paşte? Natura ne pune la dispoziţie soluţii pentru toate problemele. Important este să învăţăm să folosim cu dibăcie resursele sale. Treziţi cu noaptea-n cap, părinţii noştri se apucau de vopsitul ouălor. Noi, prichindeii, nepoţi şi nepoate, ne înghesuiam să ajutăm. Primul ou roşu ne lăsa întotdeauna cu gura căscată; nu era o jucărie, nu era ceva apetisant de mâncare, era ca o minune... Era Oul Roşu de Paşte. Cum se întâmpla miracolul?

Vopsea naturală Pentru ouă roşii ai nevoie de coji de ceapă roşie. Fierbe-le bine până la extragerea totală a pigmentului. Toarnă soluţia peste ouăle fierte în prealabil împreună cu 100 ml de oţet alb şi aşteaptă câteva ore. Verifică periodic culoarea. Pentru roşu-intens, foloseşte sfecla roşie. Cubuleţele de sfeclă se fierb un sfert de oră. Dacă ţii ouăle în suc concentrat de zmeură, vei obţine o nuanţă de roz-pastelat. Oranjul se obţine din fiertură de coji de ceapă albă, morcovi sau coji de portocale, în vreme ce o nuanţă de galbenstrălucitor vei obţine prin fierberea frunzelor de pătrunjel sau a florilor de păpădie. Cojile de mere galbene vor da o tentă aurie ouălor. Varza roşie este renumită pentru nuanţa albăstruie imprimată pe ouă. Fierbe-le împreună cu câteva frunze tocate de varză roşie. Scoate frunzele după fierberea ouălor şi aşteaptă aproximativ o oră. Rezultatul va fi uimitor. De asemenea, culoarea albastră este dată şi de afine. Pentru a colora ouăle în culoarea verde, te poţi folosi de orice frunze sau plante intens pigmentate. Spanacul, urzicile şi frunzele de nuc sunt cele mai utilizate. O nuanţă elegantă de maron va fi dată de cafea sau ceai negru. Este indicat să foloseşti cafea proaspăt măcinată şi să dai focul cât mai mic pentru a nu colora şi aragazul. Citeşte mai multe despre ornarea ouălor de Paşte, precum şi despre modele sikituri inedite pentru a transforma vopsirea ouălor într-o activitate a întregii familii.

Vopsea artificială Eşti o persoană ocupată şi din păcate nu poţi aloca mult timp activităţilor casnice. Fie te mulţumeşti să iei masa de Paşte împreună cu părinţii şi rudele apropiate, fie vopseşti în grabă câteva ouă pentru a nu se supăra soacra pe tine. Rezultatul va fi atât de satisfăcător încât vei lua în calcul organizarea mesei de Paşte chiar la tine acasă. Colorantul alimentar este o variantă perfect valabilă, deoarece nu este toxic şi nu îţi pune în pericol sănătatea. Dacă foloseşti vopsea artificială, nu este recomandat să fierbi ouăle direct în ea pentru că substanţele chimice pătrund în interiorul oului prin eventualele crăpături. (M. T.)

Aş dori ca de pe masa fiecăruia să nu lipsească nimic. Cu cât putem, să-i ajutăm şi pe semenii noştri care poate nu îşi permit o masă îmbelşugată să petreacă o sărbătoare aşa cum ne dorim cu toţii. Cel mai important este să nu neglijăm ingredientul principal: FAMILIA, fără de care nu am putea petrece o astfel de sărbătoare. Paşte fericit tuturor!

Ingrediente - carne de miel - piper, sare, boia dulce - untdelemn sau untură - trei-patru căţei de usturoi - cartofi - salată verde - ceapă, cimbru Mod de preparare Pentru friptura de Paşte, partea cea mai bună este piciorul din spate până

la rinichi. Carnea, neudată, se pârleşte la flacără, ca să se ardă firele de păr. Carnea de miel scade mult la fript, cu osul îşi va păstra mai bine forma. Bucata de carne se aşază într-o tavă sau cratiţă potrivită cu mărimea ei pentru a nu rămâne loc liber în jur (altfel se va arde sosul), se presară cu un vârf de cuţit piper şi un vârf de cuţit boia dulce de ardei (care se întinde cu mâna la suprafaţă), ca să se rumenească frumos, apoi se unge bine cu untură de porc sau cu untdelemn. Tava se introduce în cuptorul bine încins, unde se lasă circa 20 de minute, până când se rumeneşte puţin; apoi se presară cu puţină sare fină şi în cratiţă se adaugă trei-patru linguri de apă.

Din când în când, carnea se întoarce, ca să se rumenească uniform, stropindu-se de fiecare dată cu sosul din tavă, care se completează cu apă cât este necesar ca să nu se ardă. După ce s-a rumenit puţin, carnea se acoperă, ca să rămână mai suculentă. Se frige aproximativ o oră şi jumătate. Când este gata, se pun în sos trei-patru căţei de usturoi, tăiaţi în felii şi cu acest sos se stropeşte bine friptura; astfel, usturoiul aromează mai intens. Se serveşte cu salată de cartofi preparată cu ceapă, cu salată verde, cu cartofi prăjiţi, după gustul fiecăruia. Cartofii se pot prăji chiar în grăsimea în care s-a fript carnea. La final puteţi presăra peste friptură frunzuliţe de cimbru. O salată verde proaspătă cu ceapă verde şi mărar va da o savoare deosebită fripturii de miel. Notă Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântână şi, mai nou, cu ciocolată.

Pască moldovenească Ingrediente - 1 kg brânză de vaci dulce (grasă, bine scursă de zer) - opt ouă - coaja de la o lămâie - un pumn de stafide - o linguriţă rasă de sare - 250 g zahăr Mod de preparare Brânza se dă prin sită. Se adaugă sarea, zahărul, ouăle bătute spumă, stafidele, coaja de lămâie şi aproximativ două linguri cu vârf de făină. Se amestecă totul. Se ia (se fură) din aluatul de cozonac o mână de aluat. Aluatul se întinde foooarte subţire pe planşetă. Cratiţa se unge cu untură (ideal osânză) şi se tapetează cu foaia de aluat. Se toarnă brânza (compoziţia) de mai sus în cratiţă peste aluat. Se bate un ou (întreg) spumă şi se unge cu el pe deasupra compoziţia. Se dă foc la cuptor şi se coace la foc foarte mic cam o oră şi jumătate. Se încearcă cu o scobitoare. Când nu se mai prinde compoziţia de scobitoare şi deasupra s-a rumenit, este copt. Se lasă în cratiţă până se răceşte complet. Poftă mare!

Notă Reţeta de pască moldovenească am primit-o de la Cătălin Goreţchi după ce a văzut blogul meu. Nu pot decât să-i mulţumesc frumos... Pasca este cea mai însemnată coptură, pe care o mănâncă atât românii din Bucovina, cât şi cei din Moldova în decursul sărbătorilor de Paşte.


FEMEIA

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

9

Culinar.md

Tradiţii de Paşte la români

Meniu de Paşti

Pe lângă tradiţionalele ouă roşii, cozonac, miel şi pască, obiceiurile pascale româneşti sunt îmbogăţite de tradiţiile regionale. În Banat, în dimineaţa zilei de Paşte, copiii se spală pe faţă cu apă proaspătă de la fântână în care s-au pus un ou roşu şi fire de iarbă verde. Masa tradiţională se serveşte doar după ce bucatele au fost tămâiate şi include ciolan de porc fiert, ouă roşii şi friptură de miel. Tot în Banat, dar şi în Muntenia, există obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, atunci când are loc un eveniment fericit. Cine urmează datina, se spune că are noroc în viaţa personală şi este bine văzut de cei din jur. În Bucovina, în noaptea de Paşte, există obiceiul aprinderii „focurilor de veghe”. Pe dealuri şi coline sunt aprinse focuri puternice care ard toată noaptea. În jurul lor, se adună sătenii care povestesc întâmplări din viaţa lui Iisus, iar băieţii sar pe deasupra focului, pentru a îndepărta duhurile rele. Tot în Bucovina, se obişnuieşte ca, în noaptea de Înviere, fetele să meargă în clopotniţa bisericii din sat şi să spele limba clopotului cu „apă neîncepută”. Apa neîncepută presupune ca persoana care a scos-o din fântână să nu vorbească până când apa va fi folosită la spălatul clopotului. Apoi, în zorii zilei de Paşte, fetele se spală cu această apă ca să fie frumoase şi atrăgătoare tot anul. Tot aici, obiceiul străvechi românesc al încondeierii ouălor este ridicat la rang de artă. Motivele folclorice folosite sunt cele tradi-

ţionale (spicul, soarele, frunza şi crucea), dar măiestria cu care sunt pictate aici nu se regăseşte în nicio altă regiune a ţării. În Transilvania, a doua zi de Paşte, tinerele fete sunt stropite cu parfum de către feciorii îmbrăcaţi în haine tradiţionale. Acestea, la rândul lor, oferă băieţilor de băut şi câteva mici daruri. Se spune că acele fete vor avea noroc tot anul, iar bărbaţii care uită de acest obicei vor fi urmăriţi de ghinion. Mai demult, obiceiul era ca fetele să fie stropite cu apă de fântână. În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşte, toaca de la biserică este dusă în cimitir, unde trebuie să fie păzită de către feciorii din sat. Dacă nu reuşesc să o păstreze în siguranţă şi este furată, paznicii care au dat greş vor oferi, a doua zi, o masă bogată. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au reuşit, ei vor fi gazdele ospăţului. În regiunea Sibiului există obiceiul ca de Paşte să fie împodobit un pom de dimensiuni reduse, un arbust, asemănător cu cel de Crăciun. Doar că, de data aceasta, în locul globurilor se agaţă ouă vopsite, golite de conţinut. Pomul poate fi aşezat într-o vază şi păstrat ca şi podoabă a casei. În Maramureş, tradiţia spune că, în prima zi de Paşte, e bine ca prima persoană care îţi intră în casă să fie un bărbat. Altfel, va fi discordie în casă în acel an. Dimineaţă devreme, copiii merg la prieteni şi la vecini să anunţe Învierea Domnului, iar gazda îi întâmpină cu ouă încondeiate. În nordul Sucevei se pregătesc diferite dulciuri speciale cum ar fi „Babele”, simbolul vieţii cumpătate.

Prăjitura este făcută din nucă, rahat şi stafide, asemenea cozonacului, doar că această compoziţie se toarnă în forme speciale. „Babele” sunt duse la slujba de Înviere, alături de bucatele tradiţionale din coşul pascal. Se ştie că în tradiţia românească populară ouăle vopsite au puteri miraculoase: te apără de rele, vindecă bolile şi protejează gospodăria.

O tradiţie de import Deşi nu e autohton, Iepuraşul de Paşte a fost primit cu braţele deschise de toţi copiii, pentru că este aproape la fel de generos ca Moş Crăciun!

Şi Iepuraşul de Paşte are o poveste Se pare că Iepuraşul de Paşte îşi are originea în credinţele precreştine ale fertilităţii, când era văzut ca un simbol al renaşterii întregii naturi în perioada primăverii. Iepurele este un mesager sacru al divinităţii în multe culturi, dar prezența lui în tradiţia pascală a fost atestată pentru prima oară în Germania, în anul 1500. Germanii sunt şi cei care au inventat dulciurile în formă de iepuraşi, din aluat şi zahăr, în anul 1800. În aceeaşi perioadă, în Franţa, au apărut primele ouă din ciocolată. În Statele Unite ale Americii, tradiţia Iepuraşului de Paşte care aduce cadouri copiilor cuminţi a fost adusă de emigranţii germani. Acum, alături de Moş Crăciun, Iepuraşul de Paşte cel darnic este prezent în toate ţările creştine. (M.T.)

La micul dejun ne servim familia şi prietenii cu tradiţionala şuncă, să nu uităm de ciocnirea ouălor roşii, pe lângă asta se poate oferi pe un platou lângă şuncă brânză telemea, caşcaval, şuncă presată umplută cu cremă de brânză, putem orna platoul cu roşii, ardei şi castraveţi. Nu trebuie să ne săturăm prea bine pentru că marea gustare va fi la prânz sau chiar la cină. Noi vă propunem meniul tradiţional pentru această sărbătoare: - Ouă roşii; - Ciorbă de miel; - Miel umplut la cuptor (friptură de miel); - Drob de miel; - Garnitură de cartofi ţărăneşti la cuptor;

- Salată verde; - Pască; - Vin. Depinde de fiecare familie cât este de tradiţionalistă sau nu. Aceste bucate specifice sărbătorilor de Paşti pot fi înlocuite după gustul fiecăruia. Dar să fim sincere: organizarea meselor de sărbători poate fi stresantă. Toate ştim cum este să ne grăbim să terminăm totul la timp, iar apoi să stăm ţintuite în bucătărie în timp ce toată lumea se relaxează în camera alăturată. Trebuie să fie o soluţie mai simplă, nu-i aşa? Ea există. Contează foarte mult să gătim majoritatea bucatelor în avans, astfel vom rămâne calme şi relaxate înainte de ora mesei. (M.T.)

Condimente pentru carnea de miel Indiferent de felul în care veţi găti carnea de miel pentru masa de Paşte, din lista de ingrediente nu trebuie să vă lipsească condimentele. Cele mai potrivite condimente pentru carnea de miel sunt: usturoi, boia dulce, seminţe de muştar, cimbru, rozmarin, piper măcinat, ceapă verde, ardei roşu, mentă, foi dafin, curry. Despre cimbru ar trebui să ştiţi că cimbrul, de cultură sau din flora spontană, este o plantă puternic aromată, folosită încă din antichitate în bucătărie, în cosmetică şi pentru tratarea unor boli. Grecii, etruscii şi egiptenii ardeau cimbrul pe altarele zeilor pentru parfumul îmbătător al

acestei plante, iar romanii îl foloseau în cosmetică şi la pregătirea apei de baie. Tot din acele vremuri, despre cimbru se spune că este mai ales repezit, înfierbântat şi aprins. Stimulează fluxul diuretic şi ciclul lunar, la o naştere normală grăbeşte ieşirea pruncului din trupul mamei. Băutura preparată din el curăţă părţile interne ale organismului. Pentru o friptură gustoasă alegeţi singuri mix-ul de condimente care este pe gustul vostru, ţinând însă seama care este gama condimentelor ce se pretează la o minunată friptură de miel. (M.T.)

Găteşti şi câştigi! 300 lei Câştigătoarea concursului din ultimele două săptămâni a unui card de reduceri este Mariana ciobanu. Care este meniul special de Paşte în 2011? Trimite-ne răspunsul la adresa: mirabela.tanase@timpul.md şi vei participa la concursul acestei săptămâni pentru a câştiga un card de reduceri oferit de către Restaurantul La Roma. Gătim împreună şi avem doar de câştigat.


10

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

FEMEIA

frumusete Mănâncă des pentru a te menţine Perfecţiunea feminină

P

Oana Carasâz

oana.carasaz. timpul@gmail.com

entru a fi mereu în formă nu trebuie doar să mănânci echilibrat şi sănătos. Cercetătorii americani atrag atenţia că ora la care mănânci şi respectarea unor ore de masă sunt doar doi dintre pilonii importanţi care ne susţin sănătatea.

Alimente potrivite pentru fiecare parte a zilei Cine nu ştie celebra vorbă populară: „Mănâncă dimineaţa ca un rege, la prânz ca un prinţ şi seara ca un cerşetor”? Pornind de la aceste cuvinte, Femeia îţi propune un model de dietă care poate fi urmat numai dacă eşti absolut sigură că starea de sănătate îţi permite acest lucru şi numai după ce ai avut o discuţie cu medicul tău personal. Micul dejun: lapte, cereale, produse de patiserie, fructe, iaurt, brânzeturi, ouă. Oră ideală pentru micul dejun nu există. Dar dacă nu ai mâncat până la ora 10.00, poţi considera că ai sărit peste micul dejun. Prânzul: alimente ce conţin carbohidraţi (fructe, legume), proteine (carne, peşte, ouă, mazăre), fibre (pâine, cereale), salate, paste, diverse ciorbe, brânză. Prânzul se serveşte, de regulă, între orele 12.00 şi 14.00. În timpul prânzului trebuie să te deconectezi de la toate problemele şi să încerci mai mult să te concentrezi la masa pe care o serveşti. Cina: masa de seară trebuie să fie mai uşor de digerat. Alege cereale integrale, fructe, legume, paste, orez, lactate, salate sau iaurturi foarte uşoare. Mâncatul la ore târzii poate crea probleme, deoarece încetineşte digestia, iar rezultatele se răsfrâng asupra siluetei şi a stării de bine a organismului. În cazul în care nu vrei să ai dimineaţă o stare de oboseală, mănâncă cu două ore înainte de a merge la culcare.

Mâncatul la ore haotice îngraşă Fără un program alimentar corpul tău nu ştie cum va mai primi mâncarea. Astfel, cu prima ocazie cu care vei mânca, acesta va depozita nutrienţii obţinuţi din mâncare, iar tu te vei trezi cu câteva kilograme în plus. Şi mai rău este dacă obişnuieşti să mănânci la ore târzii de noapte. Dorinţa de a te hrăni vine în conflict direct cu ritmul tău circadian. Acesta echilibrează funcţionarea organelor şi consumul de energie, iar dacă îl dereglezi, îţi suprasoliciţi creierul şi ficatul, facilitând astfel depozitarea grăsimilor şi apariţia stării de oboseală.

Stretchingul te ajută să scapi de stres

C

ând stresul este mai mult decât prezent în cotidianul tău, invadându-te sau punând stăpânire pe buna ta dispoziţie, poţi apela la stretching. Mişcările uşoare, foarte lente, favorizează relaxarea şi calmul. Stretchingul permite muşchilor să funcţioneze aşa cum trebuie. Astfel, se relaxează articulaţiile şi, mai mult, pot fi corectate unele deformaţii musculare cauzate de diverse posturi nesănătoase pe care le adoptăm în timpul zilei.

Gesturi mici, beneficii mari Banalul gest de a te întinde dimineaţa îţi pregăteşte toată musculatura pentru ziua pe care trebuie să o înfrunţi. Deci, nu te abţine, întinde-te cât poţi! Nu te ridica imediat din pat. După ce te-ai trezit, ridică-ţi mâinile

deasupra capului şi întindele la maximum. La fel poţi să faci şi cu picioarele. Stai în această poziţie timp de 30 de secunde, apoi relaxeazăte. Obişnuieşte-te să faci un mic set de exerciţii în fiecare dimineaţă. Încălzirea muşchilor te va ajuta pe tot parcursul zilei. Vei fi mai vioaie, mult mai energică, iar datorită încrederii pe care o vei

Stretchingul trebuie efectuat într-un loc liniştit, calm, cu o muzică adecvată şi relaxantă primi, totul va ieşi aşa cum ai plănuit. Prin stretching, te asiguri că muşchii vor fi pregătiţi să te ajute la mişcările pe care intenţionezi să le faci şi nu vei rămâne blocată într-o poziţie neplăcută şi dureroasă. Stretchingul te ajută să îţi revizuieşti poziţia

corpului care va fi mult mai dreaptă. Stretchingul trebuie efectuat într-un loc liniştit, calm, cu o muzică adecvată şi relaxantă (Café del Mar sau Chill Out). Principiul de bază constă în întinderi lente. De exemplu, dacă îţi depărtezi picioarele şi vrei să atingi solul cu degetele, trebuie să te întinzi cât de tare poţi şi să rămâi în această poziţie, iar la fiecare expirare a aerului să avansezi. Exerciţiile de stretching efectuate după o metodă corectă au mult mai multe efecte benefice asupra organismului. Cei care fac stretching îşi îmbunătăţesc performanţele organismului, îşi cresc capacitatea de relaxare fizică şi mentală. Se reduce riscul de accidente la nivelul articulaţiilor sau a muşchilor, iar tensiunea şi durerea arterială se reduc după efort. Marele său avantaj practic este faptul că poate fi practicat oricând şi oriunde, nu necesită niciun fel de dotare specială sau echipament, se învaţă extrem de uşor, iar rezultatele devin evidente după doar câteva şedinţe de antrenament. (O.C.)

Cum să devenim frumoase acasă (X)

Remedii pentru ochi mai frumoşi

D

acă aveţi cearcăne, nu trebuie să credeţi doar că sunteţi puţin obosite sau că nu aţi reuşit să dormiţi atât cât ar fi trebuit. Pentru a scăpa de ele este recomandat să descoperiţi şi apoi să trataţi problemele care le-au cauzat. Câţiva dintre factorii care stau la baza formării cearcănelor sunt: oboseala, problemele cu digestia şi, evident, stresul.

Remedii naturale pentru ochi umflaţi

În cazul în care vă treziţi dimineaţa cu ochii umflaţi puteţi să rezolvaţi rapid problema pentru a avea o imagine cât mai fresh la serviciu. Iată câteva idei care vă stau la îndemână şi care au la bază alimente pe care le găsiţi în bucătărie. Curăţaţi repede un… cartof, tăiaţi-l cât mai subţire, apoi staţi cu feliile pe pleoape.

Potasiul conţinut de cartofi ajută şi la eliminarea cearcănelor. Feliile de cartofi pot fi înlocuite cu succes cu cele de castravete. Amestecaţi sucul stors de la o jumătate de roşie cu cel de la o jumătate de lămâie şi aplicaţi-l pe pielea din jurul ochilor. Aşteptaţi 30 de minute, după care clătiţi alternativ cu apă caldă şi rece. Tratamentul aztec: aplicaţi felii subţiri de avocado sub ochi şi aşteptaţi 20 de minute. Rezultatele sunt uimitoare.

Remediu ultrarapid: până când se face cafeaua ţineţi o lingură în apă rece sau în frigider, apoi puneţi-o pe ochi timp de câteva minuţele.

Relaxarea ochilor

Remedii naturale pentru cearcăne

Îngrijirea zilnică a ochilor

Aplicaţi ulei de cocos pe pielea din jurul ochilor şi masaţi timp de două-trei minute. Aplicaţi, zilnic, comprese cu lapte rece timp de 10-15 minute. Veţi observa rezultatele după câteva zile.

Sfaturi pentru ochi strălucitori

Spălaţi-vă ochii în apa în care aţi adăugat puţină sare. Faceţi un tratament cu vitamina A sau consumaţi mai multe citrice sau morcovi. Dimineaţa, spălaţi-vă întotdeauna cu apă rece.

După fiecare oră petrecută în faţa calculatorului, închideţi ochii măcar pentru 30 de secunde. Seara, după ce vă demachiaţi, spălaţi-vă faţa cu apă rece. Face minuni! Nu vă frecaţi des la ochi, oricât de obosiţi îi simţiţi. În cazul în care nu aveţi mâinile curate puteţi să vă infectaţi. Somnul face minuni. Dormiţi şapte-opt ore pentru a avea ochii odihniţi. Nu aplicaţi crema de faţă sau loţiunea tonică pe pielea din jurul ochilor. Zona este foarte sensibilă şi se poate irita uşor. Folosiţi o cremă specială sau un gel-contur pentru ochi, produse care au o textură mai uşoară. (O.C.)


FEMEIA FEMEIA

LUNI, LUNI,418APRILIE APRILIE2011 2011

frumusete

‘Ž—Ï‹‹ ’‡Â?–”— —Â? Decorează-ĹŁi ƒ„†‘Â?‡Â? ’Žƒ– casa de PaĹ&#x;ti S

ărbătoarea de PaĹ&#x;te are o semnificaĹŁie deosebită, fiind aĹ&#x;teptată cu mult drag de copii, dar doreČ™te Ĺ&#x;i de adulĹŁi. Pe lângăplat? tradiĹŁionalele Cine nu-Č™i un abdomen Nu cred căocupaĹŁii de curÄƒĹŁenie, cumpărături, meniuri speciale cadouri la IepuraĹ&#x;, mai puĹŁin importantă este Ĺ&#x;i decorarea există vreo femeie careĹ&#x;inu ar dori de să arate cât mainu bine ĂŽntr-o rochiĹŁÄƒ mulată,acestei ori să poarte o bluză mai scurtă casei ĂŽn spiritul splendide sărbători. Vă oferim câteva idei care vă vor ajuta fărăsăa creaĹŁi avea felĂŽnde fel de complexe. Pentru caracteristică a avea un locuinĹŁa dvs. o atmosferă sărbătorilor pascale. Pentru abdomen plat este nevoie ĂŽnsă de multe eforturi, de aceasta veĹŁi avea nevoie de câteva flori Ĺ&#x;i rămurele, de ouă colorate Ĺ&#x;i, bineĂŽnĹŁeles, un regim bazat pe alimente sănătoase. de cât special, mai multă imaginaĹŁie. Zona abdominală este foarte sensibilă la depunerile de grăsimi. Starturile de colăcei se aČ™ază destul de 1 repede, dar, din păcate, nu dispar la fel de repede. Din această cauză, o alimentaĹŁie normală Č™i echilibrată, Un simplu raft din bucătărie sau de pe bal2 foarte săracă ĂŽn grăsimi animale, paste făinoase dulciuri, conČ™i poate fi transformat ĂŽntr-o mică grădină te va ajuta să ai un abdomen de invidiat. de sărbătoare. AlegeĹŁi pentru florile pe care Abdomenul plat nu se poate obĹŁine doar cu câteva exerciĹŁii tocmai le-aĹŁi scos la soare niĹ&#x;te ghivece cât mai făcute din când ĂŽn când. Este nevoie de efort zilnic, constant. colorate, deĹ&#x;i puteĹŁi folosi Ĺ&#x;i ghivece de aceleaĹ&#x;i ĂŽncepe de la exerciĹŁiile cardiovasculare, care tenuanĹŁe. vor ajuta să Păhărelele pentru ouăle de PaĹ&#x;ti vor fi elimini din stratul adipos. Acestea se efectueazăĹ&#x;ilaele intensitate din ceramică sau din lemn vopsit. mare, iar astfel organismul consumă din rezervele acumulate sub formă de grăsime. ĂŽn cazul ĂŽn care ai destul de multă grăsime ĂŽn zona abdomistau cel mai bine ĂŽn cuibuĹ&#x;oarele nală, va trebui să urmezi Č™i un regim alimentar, iarOuăle exerciĹŁiile lor, aĹ&#x;a că pregătiĹŁi-le câte un culcuĹ&#x;. Pe un fizice să fie Č™i mai antrenante Č™i complexe. Este recomandat Č™i panou din carton colorat sau ĂŽnvelit ĂŽn pânză, un antrenament de aerobic destul de dur, dar eficient. Trebuie agÄƒĹŁat sau lipit de perete, se pot atârna cosă faci cât mai mult sport. Ĺ&#x;uleĹŁe. Acestea se confecĹŁionează din sârmă Ĺ&#x;i sunt prevăzute cu un suport de care pot fi š‡”…‹Ï‹‹ ƒ„†‘Â?‡Â? agÄƒĹŁate, ĂŽn rând, cu ajutorul unor cuiĹ&#x;oare cât MenĹŁine picioarele drepte ĂŽn timp ce stai ĂŽntinsă partea ĂŽn fiecare coĹ&#x;uleĹŁ se pun câteva mai pe subĹŁirele. dreaptă. Contractează-ĹŁi muČ™chii pe partea stângă a trunchiurămurele de flori artificiale, care să amintească lui ĂŽn timp ce partea superioară a lui se ĂŽndoaie ĂŽn unui Ĺ&#x;i... sărbătoarea intră ĂŽn casele deforma primăvară arc. Când muČ™chii oblici sunt contractaĹŁi ĂŽn totalitate, se poate dvs.! Pentru mai mult efect, ouăle se colorează reveni la poziĹŁia iniĹŁială. După mai multe seriiĂŽnde exerciĹŁii, tonuri pastelate Ĺ&#x;i, cu ajutorul unei pensule, ĂŽncearcă să lucrezi Č™i pe partea cealaltă a corpului. Nu uitalac săincolor. se dau cu ĹŁii capul nemiČ™cat pe parcursul efectuării exerciĹŁiului. (Foto 1) 3

Ghivece colorate

Cuiburi

”†‡ ‰”£•‹�‹Ž‡

11 11

www.timpul.md www.timpul.md

CoroniĹŁÄƒ

4 Stai ghemuită Č™i sprijină palmele pe sol. Cu Din o săritură ramuri mlădioase de salcie (sau un alt uČ™oară ĂŽntinde picioarele ĂŽn spate, apoi revină ĂŽn poziĹŁia copac din grădină) faceĹŁi o coroniĹŁÄƒ simplă ghemuit, sărind apoi ĂŽn sus cât mai ĂŽnalt. ReiaĹ&#x;iexerciĹŁiul naturală.deO puteĹŁi agÄƒĹŁa afară sau ĂŽn casă, zece ori. (Foto 2) de uĹ&#x;ă sau de mânerul de la geam. Câteva Stai ĂŽn picioare, cu tălpile paralele, ĂŽn prelungirea floriumerilor, frumos colorate vor conferi prospeĹŁime braĹŁele ĂŽntinse ĂŽnainte, la ĂŽnălĹŁimea umerilor. ĂŽndoaie genun-florale. compoziĹŁiei chii Č™i ĂŽntoarce-te brusc spre dreapta, cu tot corpul, trăgând spre tine braĹŁul opus. Fă aceeaČ™i miČ™care Č™i pe partea stângă. Repetă exerciĹŁiul de 15 ori pentru fiecare parte. (Foto 3) Stai cu picioarele depărtate Č™i ĂŽndoaie genunchii până flori anunĹŁÄƒ venirea sărbătorilor Ĺ&#x;i a când ajungi ĂŽn poziĹŁia ghemuit. ĂŽndreaptă spateleAceste Č™i ĂŽntinde timpului Vasul ĂŽn care sunt plantate, un picior ĂŽn faĹŁÄƒ, ĂŽn timp ce te ridici. GhemuieČ™te-te din frumos. nou ĂŽl puteĹŁipicior. ascunde ĂŽntr-un coĹ&#x;uleĹŁ de rafie sau Č™i schimbă piciorul. Repetă de 15 ori pentru fiecare de răchită pe care ĂŽl găsiĹŁi ĂŽn orice piaĹŁÄƒ. Dacă (Foto 4). panseluĹŁele Oana Carasâzsunt de diferite culori, cu atât mai bine. O rÄƒĹŁuĹ&#x;că sau un pui de ceramică, oana.carasaz.timpul@gmail.com aĹ&#x;ezate lângă ansamblu, vor finisa compoziĹŁia. ĂŽn dimineaĹŁa de PaĹ&#x;ti, lângă coĹ&#x;uleĹŁul cu panseluĹŁe puteĹŁi aĹ&#x;eza câteva ouă frumos colorate Ĺ&#x;i lăcuite. Decorul natural va conferi locuinĹŁei dvs. o atmosferă inedită. x 6 D FRQVWDWDW Fă FLWLUHD FX YRFH WDUH PDL PXOW GHFkW WRWDOXO SRSXODÄ LHL GH FRSLLORU PLFL GXFH OD GH]YROWDUHD SH SăPkQW IRDUWH HÂżFLHQWă D FUHLHUXOXL ORU x /D PRPHQWXO WUH]LULL FUHLHUXO x &RSLLL FDUH vQYDÄ Äƒ GRXă VDX PDL PXOWH FRQVXPă DSURDSH GH ZDÄ L GH Ideea de a agÄƒĹŁa ĂŽn ramurile unui pomuleĹŁ OLPEL vQDLQWH GH YkUVWD GH FLQFL DQL DX niĹ&#x;te SXWHUH FDUH HVWH VXÂżFLHQWă SHQWUX D ouă multicolore este mai mult decât R PDWHULH FHQXĂşLH PDL originală. ChiarOXPLQD XQ EHF HOHFWULF dacă veĹŁi folosi o găleată ĂŽn GHQVă vQ FUHLHU DWXQFL x fi&UHLHUXO SRDWH loc de ghiveci, va cu atât mai distractiv. O panglică coloratăVXSUDYLHÄ XL IăUă R[LJHQ Ĺ&#x;i niĹ&#x;te flori plantate la baza FkQG GHYLQ DGXOÄ L vQ copacului vă vorSDWUX ĂşDVH VHFXQGH GXSă crea o dispoziĹŁie minunată FRPSDUDÄ LH FX DOÄ L ĂŽn dimineaĹŁa de FDUH vQFHSH Vă PRDUă (VWH PaĹ&#x;ti. FRSLL FDUH DX vQYÄƒÄ DW FXULRV Fă GLQ R[LJHQ ĂşL R VLQJXUă OLPEă OD VkQJH PHUJ GLUHFW OD FUHLHU DFHHDĂşL YkUVWă x &UHLHUXO XQXL QRX QăVFXW x ĂŒQ XUPD XQXL VWXGLX VH WULSOHD]ă vQ PăULPL vQ IăFXW SH XQ JUXS GH SULPXO DQ GH YLDÄ Äƒ HOHYL V D FRQVWDWDW Fă VWXGHQÄ LL FDUH Nu vă temeĹŁix să&RQH[LXQL QHUYRDVH QRL improvizaĹŁi. Cu ajutorul ĂşL SURDVSHWH VXQW FUHDWH GH DX PkQFDW OD ĂşFRDOă imaginaĹŁiei puteĹŁi inventa Ĺ&#x;i alte aranjamente SUkQ]XO IăUă DURPH DUWLÂżFLDOH VDX care sÄƒÂżHFDUH GDWă FkQG Yă DPLQWLÄ L FHYD VDX vă facă să trăiĹŁi intens bucuria sărbătoDYHÄ L JkQGXUL QRL vQ FUHLHU FRORUDQÄ L vQUHJLVWUHD]ă XQ ,4 FX rilor pascale - cu atât mai intens, cu cât autorul x &UHLHUXO WăX ĂşWLH FkQG WH JkGLOL SH PDL vQDOW FRPSDUDWLY FX DOÄ L FRSLL noilor idei veĹŁi fi chiar dvs. Sărbători fericite! WLQH ĂşL GH DFHHD QX Uk]L vQ KRKRWH vQ x &UHLHUXO XPDQ FRQÄ LQH GH FRPSDUDÄ LH FX PRPHQWHOH FkQG FLQHYD PLOLDUGH GH QHXURQL FDUH FRQIRUP Elena Sărăteanu XQRU FHUFHWăWRUL HVWH GH OD VXWă WH JkGLOă

PanseluĹŁe

Â—Â”Â‹Â‘ÂœÂ‹Â–ÂŁĂŹÂ‹ †‡•’”‡ …”‡‹‡”—Ž —Â?ƒÂ? Pomul de PaĹ&#x;ti

Daţi frâu liber imaginaţiei!

CHESTIONAR ‡ Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ è‹ …‡ Â?— Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ Ă Â? FEMEIA?

��m�i�

TIMPUL săptămânală. timpulsăsÄƒČ™tii! Č™tiiďż˝ ďż˝ �� ďż˝ ďż˝ ďż˝EdiČ›ie ďż˝ Eďż˝iČ›iďż˝ ďż˝p��iďż˝lăApare luni E Etimpul

�� MARTIE ����, NR. �� ����

Argument

Ea cu ochii triști

La o margine de primăvară ĂŽncă nesigură, acolo de unde pornesc spre noi armatele de ghiocei, brebenei Č™i viorele, privea stăruitor ĂŽn zare o fată cu ochii triČ™ti. ĂŽn linii generale, toate bune Arcadie Č™i frumoase - un anotimp Gherasim superb făcea să renască ĂŽn suflet supleĹŁea sentimentelor; prietenele sunt permanent alături - inteligente, haioase Č™i devotate, astfel că ĂŽntâlnirile cu ele sunt adevărate revelaĹŁii sufleteČ™ti; afecĹŁiunea celor din familie Č™i grija pe care i-o arată ĂŽn orice oră de zi sau de noapte este atât de protectoare ĂŽncât, uneori, pentru a-i mulĹŁumi pe cei dragi, chiar ĂŽi face plăcere să mai cedeze din independenĹŁa la care ĹŁine foarte mult; are un serviciu bun; starea materială este una excelentă; starea fizică este Č™i mai Č™i - pentru că Dumnezeu a avut grijă să aČ™eze un suflet frumos ĂŽntr-un corp frumos. ĂŽn linii generale toate erau bune Č™i frumoase Č™i nu ar mai exista niciun motiv plauzibil pentru acea tristeĹŁe incomensurabilă din privirea fetei de la marginea primăverii... ...Č˜i totuČ™i, exista un motiv. Această minunată la chip Č™i plauzibil fericită domniČ™oară urma să decidă ĂŽntr-o problemă foarte Č™i foarte sentimentală, o problemă care era, pentru ea, una foarte Č™i foarte nouă, Č™i pentru prima dată pe ordinea de zi. Dar nu putea afla soluĹŁia Č™i nici nu avea de cine să ĂŽntrebe, pentru că cea mai dragă, cea mai intimă, cea mai de nădejde fiinĹŁÄƒ - mama ei - era plecată demult-demult de acasă, ca să muncească departe-departe peste hotare. „Ce să fac, mamă, la această răscruce de anotimpuri, la această margine de primăvară unde ĂŽnfloresc florile dragostei?â€?, ĂŽntreabă, privind ĂŽn zare fata cu ochii triČ™ti. 2011 d.Hr.

Culinar.md

Larisa Zubcu:

PAGINA 8

„Orga este perla ChièinÂŁuluiâ€? PAGINA 7

Avon sărbătoreČ™te anotimpul feminitÄƒĹŁii!

Slip Into - senzualitatea care te Învćluie...

TocanĂ de legume Dosarele minÄŠii

Pentru a face EdiĹŁia Specială FEMEIA cât mai utilă Č™i interesantă, vă rugăm să răspundeĹŁi la ĂŽntrebările din chestionarul de mai jos. Special pentru primăvară, Avon ĹŁi-a pregătit o surpriză deosebită - noua aromă Slip Into‌ Apa de toaletă Slip Into... ĂŽĹŁi aduce o aromă feminină Č™i senzuală, care pune cel mai bine ĂŽn valoare latura sexy Č™i sofisticată a personalitÄƒĹŁii tale. Slip Into... te transformă ĂŽn cea mai elegantă prezenĹŁÄƒ. E atât de frumos Č™i minunat să fii femeie!

PAGINA 6

SĂ nĂ tatea mentalĂ este ĂŽn grija ta

TALON DE PARTICIPARE

Numele_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa_________________________________________________________ Telefonul______________________________________________________________________

CâČ™tigătorul ediĹŁiei din 21 martie este Sergiu Galben din oraČ™ul Ialoveni

ͳǤ —Â? ÂƒĂŹÂ‹ ƒĎ?Žƒ– †‡•’”‡ ÂƒÂ’ÂƒÂ”Â‹ĂŹÂ‹Âƒ ͸Ǥ ‡ –‡Â?‡ è‹ •—„‹‡…–‡ Â?‘‹ †‹Ï‹‡‹ ’‡…‹ƒŽ‡ ÇŤ ÂƒĂŹÂ‹ †‘”‹ •£ Ď?‹‡ ƒ„‘”†ƒ–‡ Ă Â? ÇŤ a) din ziarul TIMPUL b) de pe www.timpul.md c) de la TV d) de la radio e) din reĹŁelele de socializare f) de la rude, prieteni g) alt canal‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (subliniaĹŁi)

ʹǤ ‡ Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ Â?ƒ‹ Â?—Ž– Ă Â? ÇŤ a) designul b) conĹŁinutul c) temele abordate (subliniaĹŁi)

;Ǥ ‡ Â?— Â˜ÂŁ ’Žƒ…‡ Ă Â? ÇŤ a) designul b) conĹŁinutul c) temele abordate (subliniaĹŁi)

͜Ǥ ƒ”‡ †‹Â?–”‡ ”—„”‹…‹Ž‡ †‹Â? Â˜ÂŁ ’ƒ” …‡Ž‡ Â?ƒ‹ ‹Â?–‡”‡•ƒÂ?–‡Ǎ a) Liber prin mintea femeilor b) Timpul Practic c) Culinar d) Interviu e) Dosarele minĹŁii f) TendinĹŁe (subliniaĹŁi)

͡Ǥ ƒ”‡ †‹Â?–”‡ ”—„”‹…‹Ž‡ †‹Â? ˜‹ •‡ ’ƒ” Â?ƒ‹ ’—Ï‹Â? ‹Â?–‡”‡•ƒÂ?–‡Ǎ a) Liber prin mintea femeilor b) Timpul Practic c) Culinar d) Interviu e) Dosarele minĹŁii f) TendinĹŁe (subliniaĹŁi)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

͚Ǥ ‡ …ƒ”‡ †‹Â?–”‡ ƒ—–‘”‹‹ …ƒ”‡ •‡ ’—„Ž‹…£ Ă Â? à ‹ …‹–‹Ï‹ …— Â?ƒ‹ Â?—Ž–£ ’Ž£…‡”‡Ǎ a) Petru Stratulat b) Silvia Ursu c) Mirabela Tănase d) Oana Carasâz e) Sorina Č˜tefârĹŁÄƒ f) Tatiana Corai

ͺǤ ƒ”‡ •—Â?– ‹Â?–‡”‡•‡Ž‡ †˜•ǤǍ a) sport, turism b) sănătate, gastronomie c) artă (muzică, pictură, dans) d) modă, frumuseĹŁe e) psihologie f) bani g) astrologie h) altceva Date personale: Numele, prenumele‌‌‌‌. Localitatea‌‌‌‌‌‌‌‌ Vârsta: a) sub 18 ani b) 18-29 ani c) 30-44 ani d) 45-59 ani e) + 60 ani

&RPSOHWDÄ L FKHVWLRQDUXO ĂşL H[SHGLDÄ L O SkQă SH GDWD GH DSULOLH SH DGUHVD UHGDFÄ LHL EG *ULJRUH 9LHUX VDX WULPLWHÄ L UăVSXQVXULOH SULQ H PDLO OD DGUHVD FRQFXUV#WLPSXO PG &HL PDL QRURFRĂşL VDX QRURFRDVH YRU FkĂşWLJD SULQ WUDJHUH OD VRUÄ L FkWH XQ SUHPLX VXUSUL]ă GLQ SDUWHD UHGDFÄ LHL 7,038/


12

LUNI, 18 APRILIE 2011

www.timpul.md

FEMEIA

TENDINTE

Cheia unei ţinute - accesoriile Rochiile sunt lungi şi vaporoase, printurile - înflorate, pantalonii - cu talie înaltă, iar fustele - până la jumătatea gambei. Cum poate însă o femeie să aibă ţinute splendide în acest sezon? Jucându-se cu accesoriile! Or, anume accesoriile sunt piesele care oferă personalitate unei ţinute. Să începem cu încălţămintea. După cum

vei vedea mai jos, platformele au revenit pe podiumuri. Îţi recomand să investeşti într-o pereche de sandale bej, care au avantajul să-ţi lungească picioarele datorită nuanţei neutre. Dacă iubeşti natura, dar nu vrei să porţi imprimeuri din cap până în picioare, alege doar câteva accesorii. Poţi aplica fluturi

Colierul - piesa centrală

sau flori pe sandale, bentiţe, curele sau coliere. La capitolul bijuterii, colierele mari, impunătoare continuă să facă legea. Este o modalitate uşoară de a transforma o ţinută simplă în una extravagantă. Dacă nu-ţi plac colierele masive, alege lanţuri de diferite mărimi şi texturi, puse una peste alta, cum am văzut la Chanel.

Înainte să vă porniţi la cumpărături după accesoriul perfect, vă dau un sfat al legendarei Coco Chanel, care zicea că „Stil ai atunci când ştii cine eşti, ce vrei să spui, şi să nu-ţi pese de cei din jur”. Nu uitaţi că şi accesoriile vorbesc. Silvia Ursu

În spatele ochelarilor

Cât mai sus

Uită de ochelarii aviator sau de cei mari, rotunzi a la Victoria Beckham. În noul sezon, vedete sunt ochelarii „cat-eye” („ochi de pisică”) şi cei rotunzi, mici a la John Lennon. Într-un outfit alcătuit dintr-o rochie vaporoasă de vară şi cu sandale cu talpă înaltă, ochelarii „cat-eye” vor fi chiar vedeta ţinutei tale.

Maxi, din metale şi materiale felurite, cu motive florale, vegetale sau animale. Colierele se poartă la baza gâtului, peste gulerul unei rochii elegante, topuri din mătase sau chiar peste tricouri simple - albe sau negre. Important este să le laşi să devină piesele centrale ale ţinutei tale, renunţând la alte accesorii sau piese vestimentare încărcate cu volane sau imprimeuri.

De pus pe cap… Evidenţiază-ţi talia

Pe lângă pălăriile panama (cele cu boruri scurte), care au fost cel mai important accesoriu de anul trecut, în acest sezon trebuie să ne alegem pălăria cu cele mai mari boruri, cât mai colorată şi să încercăm să o introducem într-o ţinută de zi. Se poate? Bineînţeles! Rochii fluide, fuste maxi, tricouri sau topuri simple, pantaloni scurţi din denim purtaţi cu platforme înalte...

Talia marcată este importantă pentru definirea siluetei, în condiţiile în care tendinţa designerilor este să creeze forme fluide şi minimaliste. Cureluşele sunt perfecte pentru a fi purtate peste cardigane şi la pantalonii cu talie înaltă. Pe de altă parte, brâurile sunt adevărate excese de fantezie, o simplă bucată de piele lată nemaifiind de ajuns. Funde elaborate, benzi din textil de diferite culori împletite, totul purtat cu rochii maxi, fluide de vară. Pentru curajoase, inspiraţi-vă din curelele celor de la Hermes, purtate ca nişte hamuri.

Tocurile înalte vor fi întotdeauna în tendinţe în orice anotimp. Sezonul cald din acest an readuce în vitrine sandalele cu platformă. Mereu în căutarea unui pantof care adaugă centimetri în plus la înălţimea noastră, platformele sunt accesoriile ideale pentru a crea acest efect. Dacă sunteţi adepta tocurilor subţiri, Gucci vă prezintă o colecţie impresionantă. Cele care doresc să iasă din anonimat, îşi pot orna sandalele cu fluturi sau spice de grâu, precum a făcut-o Alexander McQueen.

Genţile verii

De parcă nu aveam suficiente tipuri de genţi, acum trebuie să ne mai achiziţionăm una: borseta. Mică, din piele, de preferinţă colorată, borseta pare a fi ideal de utilă pentru ieşirile în oraş. Mai mult, unele modele pot fi puse la cingătoare, fiind foarte comod de purtat. Nu vă faceţi griji, genţile maxi rămân în preferinţele designerilor, însă se conturează o nouă dimensiune: geanta midi, într-o formă uşor rigidă şi purtată în mână. Cele care preferă stilul boho, pot să se inspire de la genţile croşetate semnate de Ferragamo sau Cavalli.

c m y k


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.