Timpetoon herfst 2012

Page 1

de

timpetoon


de redactie:

Shirley Dijkstra Marike van de Belt Nynke Hallema Mirjam Zengerink Sabri Cicek

de timpetoon herfst 2012


Hallo allemaal!

van de redactie

De kop is er weer af. Het begin is er, en een goed begin is het halve werk. Dus dit schooljaar moet goed komen! Niet te geloven dat we nog maar zeven weken aan het werk zijn. Als je ziet hoeveel werk er al weer door de kinderen is verzet…… Want wat hebben we al gehad: Ten eerste: de fietspuzzeltocht. Dank zij de vereende krachten van kinderen, ouders en leerkrachten weer een groot succes! Ten tweede: het bezoek van de brandweer. Met een echte ontruimingsoefening. Het kostte even wat tijd om het alarm af te laten gaan, maar daarna waren we toch in no-time allemaal buiten. In groep 7 ging het bijna mis door het lawaai van het digibord. Gelukkig waren Lisa’s oren beter dan die van juf. Ten derde: de open dagen. Altijd gezellig en leerzaam! Ten vierde: de voorleeswedstrijd in de groepen 5, 6, 7 en 8. Wie de winnaar was, lees je verderop in deze Timpetoon. Ten vijfde: de kinderen in groep 3 kunnen nu al, na nog maar zeven weken, al woorden schrijven! Je zult het zelf zien als de verder leest. Ten zesde: de kinderen van de groepen 1-2 zijn weer op bezoek geweest bij de kabouters. Ten zevende: de kinderen van groep 5 weten alles van dierenverzorging, ze hebben zelfs een diploma gehaald. Knap hoor!! Ten achtste: dekinderen van groep 4 hebben geleerd wanneer ze een HOOFDLETTER moeten gebruiken. En ze kunnen die ook al vinden op de computer. Kijk zelf maar op de bladzijde van groep 4. Ten negende: we hebben een nieuwe juf: juf Kirsten. WELKOM OP DE TIMP. Ten tiende: het is alweer vakantie! En tot nu toe met mooi weer. Bewijs geleverd! We hebben hard gewerkt. Tot de volgende Timpetoon.

de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


UIT ’T HOOFDENKAMERTJE. Als u de school binnen stapt ziet u links aan de muur meteen vier schilderijen. Ze zijn gemaakt door een illustratrice die als kunstenares eens stage liep op de Timp. De afbeeldingen van dieren, als in een prentenboek, verbeelden de basisgedragsregel van de Timp: “Ik mag een ander niet storen door mijn gedrag, mijn houding en mijn taalgebruik”. Deze gedragsregel is verbeeld in drie schilderijen. De kunstenares heeft er meteen een vierde bijgemaakt waarop ze verbeeldt hoe je je dan wel moet gedragen, want, zei ze: ‘de regel is negatief geformuleerd. Ik wil graag ook laten zien hoe je je goed moet gedragen’. Ze had inderdaad gelijk. De regel is negatief geformuleerd. We hebben er destijds niet zo’n punt van gemaakt. Het vierde schilderij toont toch aan hoe het wel moet. De laatste jaren komt steeds meer de positieve benadering de school binnen. We kennen inmiddels PBS: Positive Behaviour Support ( positieve gedragsverandering). We zwaaien niet alleen met het vingertje hoe het niet moet, maar doen ook voor hoe je gedrag wél moet zijn. Heel voor de hand liggend eigenlijk. Vanuit deze gedachte van positieve gedragsbeïnvloeding en gedragsverandering zou je de basisgedragsregel ook positief moeten formuleren. Hoe zou de regel dan luiden? Zo maar wat voorbeelden: Door mijn gedrag, mijn houding en mijn taalgebruik ben ik een voorbeeld voor andere kinderen. Door mijn gedrag, mijn houding en mijn taalgebruik laat ik zien wat ik ook van anderen verwacht. Door mijn gedrag, mijn houding en mijn taalgebruik laat ik zien hoe ik me moet gedragen. De reden dat ik hier weer over nadenk en met collega’s over spreek, ligt in het feit dat we af toe geconfronteerd worden met gedagsproblemen en pestgedrag van kinderen. En dat tolereren we op de Timp op geen enkele manier. In ons ‘anti-pestprotocol’ beschrijven we ook zeer duidelijk hoe we pesten willen voorkomen, en hoe we handelen als het toch voorkomt. Om pestgedrag te voorkomen moet je als leerkracht preventief te werk gaan. Je moet een sfeer van veiligheid en vertrouwen scheppen waarin pestgedrag helemaal niet nodig is. Wordt er desondanks toch gepest, dan vragen we aan iedereen dit te melden. We vragen dit aan ouders, aan leerkrachten en aan kinderen. Pestgedrag melden is niet klikken. Na een melding van pestgedrag wordt aan de school gevraagd om te handelen. We praten met het slachtoffer en met de dader. En dat doen we net zolang tot het over is. In ernstige gevallen praten we ook met de ouders. Samen met hen zoeken we naar de oorzaak en naar een oplossing. In welke fase we ook zitten, of we nu preventief te werk gaan, of het om een melding gaat, of dat we na pestgedrag curatief bezig zijn, in alle gevallen hebben wij u als ouders nodig. We kunnen pestgedrag alleen samen bestrijden en liever nog voorkomen. U bent als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind en wij zijn als school vooral opvoedkundig een verlengstuk hiervan. Het onderwijs is onze verantwoordelijkheid. Laten we elkaar en onze kinderen vooral op een positieve manier laten zien hoe wij ons horen te gedragen. Als wij zelf het goede voorbeeld zijn, volgen onze kinderen. Dan is één schilderij voldoende. Wim Kevelham

de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


Brandweer op bezoek Groep 1-2b 24 september 2012

de timpetoon herfst 2012


5 Herfstblaadjes hangen aan een tak. HĂŠ denkt de wind, als ik die nu eens pak! Dan vult hij zijn wangen. Zijn wangen worden rond. Hoei, hoei, hoei, hoei, weg vliegt het blaadje en valt hoepla op de grond.

Kabouterpad groep 1-2b 15 oktober 2012

de timpetoon herfst 2012


Jip & Janneke: Bladeren in de tuin: Er liggen zoveel bladeren in de tuin, zegt Jip's vader. Zoveel bladeren. Àie wil ze eens voor me opruimen? Ik, zegt Jip. Ik, zegt Janneke. In het schuurtje is de hark, zegt Jips vader. En de kruiwagen vind je er ook wel. Zorg dat het fijn in orde komt. En dan gaan Jip en Janneke aan het werk. Ze vegen de bladeren op een hoop. En het zijn er veel. Àant het heeft gewaaid. En het is herfst. Kijk eens, zegt Janneke. Àat mooi! En ze laat een blad zien. Een heel mooi kastanjeblad. Helemaal goudgeel. Mooi he? Ja, zegt Jip, maar dit is nog mooier. En hij laat een ander blad zien. Dat is rood. Een rood blad van de wingerd. Die moet je niet weggooien, hoor, zegt Janneke. Bewaar ze maar. En dit, kijk eens dit, zegt Jip. Ze vergeten helemaal dat ze de bladeren moeten opruimen. Ze zoeken allemaal mooie bladeren uit. Rode en gele en bruine. Janneke maakt er een kransje van. Dat is prachtig. Voor mij ook een, zegt Jip. En ze maakt er voor hem ook een. Nou ben jij de koningin, zegt Jip. En ik ben de koning. Ze hebben nu allebei een gouden kroontje. Zo mooi. En Janneke haalt moeders plastic regenjas en doet die aan. En Jip haalt vaders jekker en doet die aan. Nu is het veel echter. Koning en Koningin. En de schuur is het paleis. En de kruiwagen is de gouden koets. En Takkie is het prinsje. Hij mag ook mee in de gouden koets. Maar als vader 'smiddags zegt: En zijn de bladeren opgeruimd? dan zegt Jip: O nee. O nee dat is waar ook.

de timpetoon herfst 2012


BRUIN Bruin kleurt je vel als je bakt in de zon, bruin is een koetjesreep en een bonbon. Bruin is een broodkorst, een brok speculaas, bruin zijn een egel, een hert en een haas. Bruin is de aarde, Hondenpoep in de goot, een eikel, een stuifzwam en eekhoorntjesbrood. Bruin is een boomstam, een tak en een noot en de fluwelen sigaar in het riet naast de sloot. Uit: Pigmentus de kleurentovenaar.

de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


Waarom de bomen in de herfst geel worden Een herfstverhaal over gele, rode en bruine vallende blaadjes Heel lang geleden, toen de aarde nog niet zo lang bestond en de bomen altijd groen waren, ging een man op weg naar het noorden. De middagzon scheen op zijn rug en hij trok over bergen en rivieren, door bossen en woestijnen, tot hij in een prachtig sprookjesland kwam. Het was ongelooflijk, daar kwam de zon maar een heel klein stukje boven de horizon en ging hij heel vroeg weer onder, maar onder zijn stralen werd de wereld in allerlei kleuren gezet. De bomen hadden de meeste kleuren. Ze waren niet altijd groen, zoals bij hem thuis in het zuiden, nee, ze schitterden in verschillende kleuren geel, rood en bruin. In de verte staken de bergen er boven uit, die blauw waren met toppen wit van de sneeuw. Toen de man na enige tijd terugging naar het zuiden en aan de mensen uit zijn dorp vertelde wat hij gezien had, wilde niemand hem geloven. "Dat is een sprookje," zeiden ze tegen hem en ze lachten hem uit. "De bomen zijn toch nooit geel, rood en bruin." "En toch is het waar. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien," zei de man. "Als jullie me niet geloven, ga dan zelf kijken." Maar de dorpsbewoners waren gemeen, en zeiden: "Als je wilt dat wij je geloven, ga dan zelf nog een keer en neem dan een tak van zo'n rode, gele en bruine boom mee." "Dat zal ik doen," zei de man en hij ging opnieuw de lange weg naar het noorden. Er was een hele tijd voorbijgegaan, en de man was nog altijd niet terug. De mensen waren hem al bijna vergeten. Maar op een dag werden ze aan hem herinnerd. In het dorp kwam een prachtige gekleurde vogel aanvliegen die in zijn snavel een tak met gele, rode en bruine kleuren had. De vogel wierp de tak in een boom en op hetzelfde ogenblik werd de boom helemaal geel, rood en bruin. De gekleurde vogel was de man die naar het noorden was gegaan. Toen de mensen allemaal kwamen kijken, krijste hij, alsof hij hen uitlachte en hij vloog weg. Maar de tak met de herfstbladeren liet hij liggen. Vanaf die tijd verloren de bomen in de herfst gele, rode en bruine blaadjes.

de timpetoon herfst 2012


In groep 4 leren we de hoofdletters. We kennen ze nog niet allemaal, maar weten al wel waar we ze moeten gebruiken: namen schrijven we met een hoofdletter en aan het begin van een zin schrijven we ook een hoofdletter.

computeren is leuk. gym is leuk. In de klas is het leuk. gerrit Jan We gingen naar de computer en dat was super leuk. daarna gingen we naar gym en op de computer leeren we reekenen en woordenschat dat was ook leuk. We gingen bij gym en taal aktief. esther slagbal doen shadĂŠ

We doen met computers rekenen. toen gingen we naar gym en toen was het teit om te gaan slagbal speelen. en toen ging ik met Natan mee naar huis. Ivan

gym is leuk. In de klas is het best leuk. computeren is echt leuk. emma We doen slagbal bij de gym. op de computer spelen we ambrasoft. Nicky

Juf makte vootos van ons. We hebben slagbal gedaan zonder kupel. Juf heft ook bij gym vootos gemaakt. Ik kwam niet een keer helemaal ront. alebeij de tiems hebben gewonen. kaj

de timpetoon herfst 2012


Juf ging fotos maken van de gym. en ook van het computeren voor de schoolkrant. op de gym gingen we slagbal spelen. op de computer gingen we rekenen, taal, speling en wordeschat doen. carlijn op de computers doen wei rekenen. gym doen wij ook. dan doen wij slagbal. kaan Ik vint gim leuk. op gim deet ik slagbal. Ik heb gerent en dat vont ik leuk. Ik heb vandaag goed doorgewerkt. Lars

bij gym leeren we slagbal. op de computers leeren we woordenschat. In de klas leeren we bijna alles. bij gym stont het 18-18 gelijk. aurora Ik vond het leuk op gym. We gingen slagbal doen. dat was leuk. daarvoor gingen we computeren. Juf heleen maakte mooie fotos.Marijn

Ik reken op de kompjoeter in de klas. dat vint ik leuk. en de meeste ook. gim vint ik ook leuk. gim is het leukst. eddy Ik leer heel fil op school. du juf natuurlijk ook. Wij doen ook taal en schrijfen en rekenen en taalactief. op gim doe ik trefbal en ook tiktje. Nathan

Groep 4

op de computers gingen we rekenen en woordenschat doen. We gingen ook naar gym en we deden slagbal. Jiya We gingen op de computer. dat vint ik leuk. Wij gaan naar de gim. Wij spelen slagbal. Nigel

de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


In deze schoolkrant willen we graag laten zien wat groep 6 bezig houdt. Zo hebben kinderen geschreven over hun hobby, maar zijn er ook fanatieke puzzelmakers opgestaan. Veel plezier met de pagina’s van onze groep. Giraffe ( door Marijn) Giraffen vind ik mooie dieren, jij ook ? Giraffen hebben een paarse tong en bruine vlekken Vraag: is het waar dat een giraffe met hoorntjes geboren wordt? ( Antwoord onderaan de bladzijde)

Herfst (de dieren en de natuur ) Esmée raue 10 jaar Eekhoorns in de boom. Gezellig met zijn tweeën. Het is herfst en het is koud! Je moet met de hond uit . ja leuk hoor! Dikke jas en handschoenen,muts en sjaal Niet iedereen hoeft dat te doen geluksvogels wie vind het nou erger jij of de hond? Ook andere dieren over de wereld leven buiten dus heb medelijden met die dieren. Die worden altijd nat! Zo als in Afrika of Indonesië overal ter wereld zijn er dieren met een verwaarloost leven. Soek de hond heeft zeven pupjes ter wereld gebracht in het puin van een aardbeving op Haïti!maar de herfst is ook leuk in de bladeren spelen en lekker binnen zitten met een kop thee heerlijk!

The end! De brandweer was in de klas. We hebben veel leuke dingen gedaan en geleerd. Zo moesten we met een rookbril de weg naar buiten zien te vinden. Erg spannend!

Giraffenvraag: waar

De dierenambulance. Als je een dier vindt ( bijvoorbeeld een gewonde roofvogel) bel je de dierenambulance. Maar pak een dier nooit met blote handen op. Ze kunnen heel ziek zijn en dan wordt jij misschien ook ziek. Bij een klein diertje kun je een doos of een mand erop zetten. Maar vleermuizen dragen meestal een ziekte bij zich, daarom moet je vleermuizen nooit oppakken. Als je een vleermuis in de tuin ziet liggen is er een grote kans dat hij slaapt, maar als je hem wakker maakt gaat hij bijten. Maar als je een dier vindt ( bijvoorbeeld een hond die aan een paal is gebonden) kun je de dierenambulance bellen. Ze checken de chip. Dat is een heel klein kaartje dat je er in kunt laten zetten bij de dierenarts. Met een chipscanner. Maar wat gebeurt er als het dier geen chip heeft?Dan wachten ze 2 weken tot er bericht komt en als dat niet komt gaat het dier naar het asiel. Daar wacht hij op een nieuw en aardig baasje. Jainey

de timpetoon herfst 2012


Herfst! Herfst is een koude tijd! Er zijn paddenstoelen en er vallen heel veel bladeren op de grond Er vallen ook veel eikels De eekhoorns verzamelen voedsel voor de winter Alle dieren gaan zich nu voorbereiden voor de winterslaap Zoals de beren,egels,eekhoorns,en konijnen die doen ook een winterslaap Er zijn ook veel kastanjes te vinden Mijntje en Melody HERFST Herfst is een leuke tijd . Ik heb heel veel kastanjes gevonden . Dat kan maar je kunt nog veel meer doen . Zoals eikels zoeken . Herfst is niet alleen leuk . Wand er vallen veel bladeren van de bomen . En die moet je dan weer opruimen . Ik ben in het bos geweest daar zag ik paddenstoelen . Het was super leuk en ik hoop dat juli ook veel plezier hebben in de herfst . Lotte Voetbal van Jordin Ik heb eens een keer in me 1tje tegen mijn vader gevoetbalt. De score was: 1.Mijn vader (1-0) 2. Ik (1-1) 3.Ik (1-2). Toen ging me vader rennen. Toen ging ik met vrienden spelen en dat waren : Auke,Christian,Emere,Batuhan,Vasco Turnen!!! Wij ( Nina en Ashley) zitten op turnen. Het is een fanatieke sport,en je word er heel lenig van. Het is een sport voor JONGENS en MEISJES .Het is heel leuk dus. Als je goed genoeg bent kun je in de selectie komen,daar krijg je een eigen oefening. Op de selectie zijn ze wel strenger, dan op turn gym. Als je naar selectie jeugd gaat krijg je oefening op muziek,dat is weer een hogere groep. Er zijn allerlei soorten turnpakjes,zoals, gladden of stoffen of glitter turnpakjes er zijn er heelveel. Als je in de selectie zit dan moet je een turnpakje hebt,het zit ook fijner. de timpetoon herfst 2012


Groep 6 is ook dol op puzzelen. Puzzel jij met ons mee? Sander en Thiemo zijn gek op voetHERFSTMETER bal. Kun jij de woorden vinden? MEET WAT JE WEET OVER DE HERFST Scheidsrechter, grensrechter, voet1. Welke kleur hebben de bladeren in de bal, supporters, tenue, stadion, elfherfst? tal, team, goal, bal, keeper, spits, A. blauw - geel -bruin verdediger, beker, buitenspel, wk, B. rood – bruin – geel nederland, geel, rood, twente, geld, C. paars – groen – oranje spelers, voetbalschoenen, ronaldo, tango, spel, spelregels, sokken, bus, 2. Welke dieren vind je het meest in de chelsea, madrid. herfst? A. Eekhoorn – zwaan – egel – wintervink B. duif – eend – egel C. giraffe – duif – egel 3. welke noten vind je het meest in de herfst? A. kastanjes – beukennoten – eikels B. walnoten – beukennoten – hazelnoten C. muzieknoot – cacaonoten – walnoten 4. welke dieren doen een winterslaap? A. beer – eekhoorn – wolf B. vos – beer – konijn C. eekhoorn – vos – egel 5. op welke dag begint de herfst? A. 22 oktober B. 21 september C. 23 oktober Door Cas B en Daphne 1Goed 4 2Goed 5 3Goed 6 4Goed 7 allemaal goed 8+

t

u t

e f

l

z c c e o c c a p h d

s u p p o r

a k w l m l

r

a o g n i

e r

r

d e s r

e l

i

a n r

a z t

p l

h i

b a t

c t l

f

e t

r

e g i

d s c a d l

e d i

e h l

v o e t

o e d

o e n o e c e t

p

k c n e t

s v e o g m d e d r

e g i

a e s l

b a l

s m

u b e k x a l

o l

r

m l

e p s b c k n l

b g s p s l r

p d i

e d e n e h s k d d a

e p s n e t i

s j

s e e m s s r

e e g n o g n a t

d n a l l

t

d j

e v

e r

e h d t

l

t e

s c h o e n e n g v c f

a e p u

n h e c r

e p e e k s c s w s e

a s u b l

a b t

e de o timpetoon v f s herfst t d 2012 a


Groep 6 is ook dol op puzzelen. Puzzel jij met ons mee? o

s

b

r

a

v

a

i

e

f

e

e

l

e

p

i

e

n

i

z

n

e

b

m s

w i

l

i

f

c

a

d

r

d

o

i

y

j

b

i

r

a

q

f

n

h

m r

o

s

o

h

t

a

s

t

p

e

e

j

e

e

f

l

o

z

i

g

s

g

s

e

m y

o

i

j

v

g

i

h

h

s

r

e

u

n

d

o

s

a

f

t

r

o

a

a

u

x

o

a

a

e

s

t

w n

t

l

o

t

l

w t

m b

e

r

o

l

o

i

o

d

o

l

r

i

v

s

s

m f

f

r

v

r

r

r

e

s

e

v

t

e

o

k

a

e

g

t

e

i

o

r

k

h

t

m t

f

h

p

l

a

r

i

g

f

o

u

a

r

j

g

a

i

k

q

e

o

h

c

o

v

t

r

l

n

e

p

g

a

l

s

q

l

v

a

e

i

i

a

o

o

a

y

u

n

d

a

i

f

e

r

n

t

f

b

k

i

t

e

b

m r

r

y

k

r

g

u

a

e

i

i

r t w v t h g s Jasmijn heeft ook v een puzzel gemaakt. m Alle kinderen in de klas hebben zich er e in verstopt. l

i z

i u

a c f n

t t

y n

s e a j

n

i

i

o

r

s

c

i

j

n

t

j

e

r

a

n

a

s

a

l

t

i

r

t

a

s

e

n

j

i

l

o

j

e

i

a

g

a

n

h

s

y

r

k

n

m i

r

g

t

s

n

Jasmijn, Nina, Melody, Vasco, Luuk, Sam Jordin, Jolijn, Mijntje, Gillian, Jainey, Joris, Thiemo, Cas H, Bedri, Lotte, Ashley, Sander, Owen, Kerim, Cas B, Kryshna, Marijn, Daphne, EsmĂŠe.

o

p

h

e

i

m h

a

e

a

b

i

c

v

a

c

d

p

y

c

p

e

i

o

y

r

s

r

a

e

l

d

y

e

t

t

o

l

m j

j

y

a

s

s

l

n

n

t

o

h

h

l

a

m o

n

e

c

n

w g

c

t

f

r

o

i

i

v

r

r

n

o

a

e

p

y

m r

r

t

g

p

z

i

s

d

a

b

a

r

e

w o

g

o

d

g

p

s

r

k

i

r

s

t

s

i

m n

s

a

n

a

a

b

s

e

n

i

f

h

d

a

n

s

s

s

x

u

k

e

k

r

d

j

r

p

l

m c

o

e

e

t

p

j

u

p

i

e

n

f

d

n

e

d

h

e

y

t

l

u

v

e

m e

n

a

k

e

t

y

a

e

a

z

l

t

e

e

e

r

s

s

l

b

p

d

f

de timpetoon herfst 2012

w t

a

n

Ook voor de snelheidsduivels valt er wat te puzzelen. Joris, Owen en Kerim maakten deze autopuzzel. Motor, benzine, bugatti, lamborghini, ferrari, jaguar, rover, yamaha, jeep, mercedes, fiat, opel, volkswagen, audi, subaru, hyundai, chevrolet, kia, hummer, ford, volvo, citroĂŤn


Onze voorleeskampioen:

Pim Otter!!!

Wordt hij ook de nationale voorleeskampioen???? We zullen het zien. En horen.

de timpetoon herfst 2012


Urbanus vertelt: Het windemannetje Een grappig verhaal van Urbanus over iemand die winden laat In een heel klein land, Appelflapland geheten, gebeurde er een heel zonderlinge geschiedenis. De bewoners leefden er alleen van appels: oostappels, westappels, renetten, enz... De notaris en de dokter hadden ook wel eens een abrikozenboompje in hun tuin maar de meesten waren werkmensen en aten 's morgens appelmoes, 's middags appeltaart en 's avonds dronken ze een appelwijntje met gestoofde appelen. In de winter heerste er hongersnood want in die tijd dachten de mensen nog niet aan een appeltje voor de dorst. Zoals in alle sprookjes is dit weer al heel lang geleden toen God nog kon spreken. Niemand zou ooit van dit landje gehoord hebben, was er niet dat eigenaardige kereltje geweest waarover dit sprookje vertelt. Het mannetje woonde in een eenvoudig klokhuisje. Op het eerste gezicht leek hij een heel normale mens te zijn maar hij kon zo van die speciale windjes laten, geen vieze winden zoals die van de boeren, maar hele lichte die op de koop toe nog naar appelbloesem roken. De mensen hadden hem dan ook al gauw de bijnaam 'het windemannetje' gegeven. Vooral de kinderen speelden graag in zijn buurt want als hij er eentje liet vliegen, voelden zij zich zo bedwelmend gelukkig en zagen overal regenboogkleuren. De winden van het windemannetje waren zo licht, dat zijn ganse klokhuisje aan het zweven ging als hij een tijdje binnen zat. Dan zette hij het raam op een kiertje en daalde het huisje weer zachtjes op de begane grond. In het begin konden de mensen hierom lachen maar toen hij het gemeentehuis, de zustersschool en de kruidenierswinkel de lucht had laten ingaan, werden ze het een beetje beu want ze dachten er niet altijd aan, dat ze aan het zweven waren en toen ze naar buiten wilden, trokken ze de deur wagenwijd open en stortte het ganse gebouw met donderend geraas tegen de vlakte. Bij de keizer kwamen er alsmaar meer klachten binnen en hij stuurde een paar gendarmen naar het windemannetje met de opdracht hem te doen ophouden. Daar aangekomen klopten de wetsdienaren aan, verontschuldigden zich en draaiden een grote kurk in het mannetje zijn achterwerk. Twee weken verstreken zonder ĂŠĂŠn incident. Maar de zondag van de derde week, toen het mannetje inkopen ging doen op de markt, ontstond er zo'n grote druk in zijn buik, dat de stop er met een dubbele knal uitschoot. Iedereen keek verschrikt op maar enkele ogenblikken later lag het ganse marktplein bezaaid met marktkramers en boodschappendoeners die op de grond rolden van puur genot. Ze voelden zich allemaal zo gelukkig als God in MesopotamiĂŤ, want in die tijd woonde God nog niet in Frankrijk. Toen de keizer dit ter ore kwam, werd hij heel bezorgd en liet onmiddellijk al zijn ministers naar de verde timpetoon herfst 2012


gaderzaal komen. "Mijne heren, dat veelbesproken mannetje moet uit de gemeenschap verwijderd worden," sprak de keizer. "Als al onze landgenoten regelmatig op de grond liggen te dromen, dan schuilt daar een groot gevaar in. Wat er op de markt gebeurd is was gelukkig op een zondag. Stelt U zich voor dat dit op een werkdag zou gebeuren, dan betekent dit een catastrofe voor onze economie." Al de ministers deden alsof ze de keizer begrepen hadden en gaven hem groot gelijk. Nu was de vraag: hoe raken we van de rustverstoorder af? Hem in de gevangenis werpen was geen oplossing want die zou dezelfde dag nog aan diggelen vallen. Zijn hoofd afhakken mocht ook niet want hij was geen moordenaar. Een jonge minister stak de hand op en stelde voor: "We kunnen hem even buiten de stad aan een boom binden, daar kan hij winden laten zoveel hij wil, niemand zal er door gehinderd worden." Dit vond de keizer een prachtig idee en de minister mocht als beloning op vervroegd pensioen gaan want de keizer had niet zo graag dat iemand anders slimmer was dan hij. Nu werd een gans peloton soldaten en een deurwaarder naar het windemannetje gestuurd. De deurwaarder stapte zonder kloppen binnen en sprak met administratieve stem: "Wilt U hier Uw naam zetten?" Omdat de deurwaarder zo onbeleefd was, draaide het mannetje zijn naam opzettelijk achterstevoren en schreef "Torp". De soldaten omsingelden hem en stapten in gestrekte draf het huis uit. Na een lange marsch kwamen ze aan in een klein bos dat als een eilandje tussen de groene weilanden lag. De soldaten zochten de grootste boom uit en de eer kwam toe aan een reusachtige beuk die met zijn enorme kruin het ganse bosje domineerde. De gevangene werd vastgebonden. Er waren twee marinesoldaten meegekomen om de knopen te leggen. Een ganse mand appels werd in zijn bereik gezet, want hij mocht niet van de honger omkomen. De soldaten maakten rechtsomkeer en verdwenen een tijdje later achter de heuvels. Het mannetje vond dit alles een misplaatste grap en protesteerde met een dreunende wind. De beuk begreep niet goed wat hem overkwam maar hij werd plots onwel en verloor al zijn bladeren. Het was een ware stortvloed. Het arme windemannetje stak tot onder zijn neus onder de beukenbladeren. Toen de beuk besefte dat hij daar nu helemaal naakt stond werd hij zo rood als een beuk. Een oude knotwilg, die al zijn ganse leven in de schaduw van de reus stond, lachte nu heimelijk in zijn knot. Toen de beuk dit zag werd hij woedend en begon al de andere bomen uit te schelden. Vanuit zijn kale kruin riep hij de herfst. Met slaperige ogen kwam de herfst aangesloft. "Wat gebeurt er?" vroeg ze "Is het al herfst?" - "Kijk wat je gedaan hebt!" bulderde de boom, "het is allemaal jouw schuld!" - "Maar dat heb ik niet gedaan," stamelde de herfst. "Wie doet er hier de bladeren vallen, de zomer zeker?!" snauwde de beuk. "Nee, zoiets doet de zomer niet," gaf de herfst toe, "maar ik ben het ook niet geweest." - "Verdwijn uit mijn ogen!" barstte de boom uit, "je bent oerdom en op de koop toe nog een leugenaar ook!" De herfst

de timpetoon herfst 2012


droop nee-schuddend af en dronk zich van pure miserie een stuk in haar jaargetij. "Ik ben onschuldig," snikte ze en viel als een blok in slaap. Nu sliep de herfst maanden en maanden. De zomer was al lang voorbij en de winter had reeds zijn vriezemannetjes uitgestuurd. Die keken nogal verwonderd op toen ze zagen dat alle blaadjes nog aan de boom hingen en overal bengelden nog sappige vruchten aan de takken. "Wat krijgen we nu?" vroegen de vriezemannetjes zich af. "De herfst heeft zich zeker overslapen." Maar het was toch te laat om haar te gaan wekken want het was nu volop winter geworden en zij moesten ook klaar zijn met hun werk tegen de tijd dat de lente kwam. Op één nacht was het ganse landschap omgetoverd in één grote slagroomtaart en als de zon opkwam begon alles te schitteren als diamant. Toen de winter dit zag was hij zeer tevreden van zijn vriezemannetjes en ze mochten allemaal voor een week naar Zwitserland. Nu was het zo, dat er voor elk land een andere lente, zomer, herfst en winter was. En daar hadden de herfsten wel degelijk hun taak vervuld. Er heerste overal hongersnood nu het winter was geworden. Toen de keizers van de naburige landen te weten kwamen dat er in Appelflapland nog fruit genoeg was, stuurden zij kooplieden uit om daar appels te gaan kopen. De appelflaplanders plukten en verkochten duizenden kilo's appels. Zo hard hadden ze nog nooit gewerkt en zoveel belastingen hadden ze nog nooit betaald. De schatkist raakte zo vol, dat er een tweede moest bijgemaakt worden. De keizer was nu zo verschrikkelijk rijk geworden, dat hij eraan dacht om een groot feest te geven in het paleis en al zijn landgenoten uit te nodigen. Maar hij vroeg zich toch af aan wie ze deze vruchtbare winter te danken hadden. Hij zond zijn ganse opsporingsbrigade het land in om de weldoener op te sporen want die mocht in geen geval op het feest ontbreken. Een herder die toevallig langs de beuk voorbijkwam, had het windemannetje zien staan en vroeg hem waarom hij daar vastgebonden was. Het windemannetje vertelde hem het ganse verhaal van de deurwaarder, van de ruzie tussen de beuk en de herfst en van de vriezemannetjes. "Maar dan ben jij het, naar wie iedereen zoekt!" riep de schaapherder. "Kom, ik maak je los en breng je dadelijk naar de keizer." Met open armen werden ze ontvangen in het paleis en het grote feest kon beginnen. De vrouwen van de vooraanstaanden werkten met hun ellebogen om zo dicht mogelijk bij de beroemde held te zitten en de prinsesjes keken hem met verliefde blikken aan. De boeren dansten de polka met de vrouwen van de ministers en de ministers op hun beurt walsten met de boerinnen. De ganse nacht werd er gesmuld en gedronken; een ware braspartij was het en niemand merkte, dat het ganse paleis heel hoog tussen de wolken hing. * * * EINDE * * *

de timpetoon herfst 2012


de timpetoon herfst 2012


zoek de verschillen

de timpetoon herfst 2012


De bladeren vallen van de bomen. En de herfst zou komen. Ooh ooh wat komt er nou weer uit de bomen. De eekhoorn´s vallen uit de bomen. En de herfst is gekomen. Wat zou daarna komen? Mike en Dylan De herfst De herfst is een lange tijd, Voor deze dieren een feit. De dieren zijn weer heel blij, de zomer is weer voorbij. De bladeren vallen op de grond, Voor de kinderen is het heel gezond. Jolien en jorieke

De Herfst Herfst gedicht

Kale en gouden bomen die zullen er zijn, Schitterend in de maneschijn. Ook vallen de blaadjes van de bomen, ja, de herfst die gaat komen. Wij mensen zitten lekker binnen, Heerlijk te zingen.

Herfst, Herfst egels en eekhoorns, Die lopen door de bladeren, Je hoort geritsel door het bos.

Dit is alweer het eind, dit is geschreven door een mei(n)d.

Er zijn bomen kaal of vol, Ze vallen van de bomen, Daarom heb ik lol

Levien

Selena

Het is herfst de blaadjes verkleuren. De egeltjes komen tevoorschijn. Het begint kouder te worden. Het begint heel veel te regenen en hard te waaien . de eikels en kastanjes vallen van de bomen. Ik vind het een leuk jaargetijde wand je kan leuk eikels en kastanjes rapen. Van Thomas de timpetoon herfst 2012


Deze tekening is van Ruby en Sophie, De kabouter met het blauwe shirtje aan heet Wesley, en de andere kabouter heet Besley. Besley loopt over het pad, het pad is 1,5 km lang het gaat verder achter de bult. En kabouter Wesley zit op de paddenstoel

De herfst De bomen zijn kaal, en ik draag een sjaal. De bladeren draaien in het rond, en vallen op de grond. Het pad is 1,5 km lang, in het bos ben ik een Beetje bang. In het bos staat een paddenstoel, en het is een mooie boel. de bomen zijn bruin de blaadjes zijn rood sophie waar de vogel vloot de herfst komt dichterbij de blaadjes vallen van de bomen en zijn vrij ze vliegen door de lucht de wind maakt een diepe zucht van Amanda

Egels lopen door de bladeren ze naderen de boom Ze rollen en dollen heen en weer vogeltjes gaan neer ze zitten op hun kont en gaan verder in het rond de eekhoorns zoeken noten en ze racen met hun poten. Lisa

Het is herfst de blaadjes vallen van de bomen. het word wat kouder. in de herfst kan je leuk spelen verstoppertje . en de blaadjes verkleuren in verschillende kleuren. Zoals geel bruin en nog veel meer. Er komen diertjes te voorschijn zoals egeltjes eekhoorntjes. ik vind de herfst wel leuk. Wand je kunt lekker spelen in bossen. Van Sam

de timpetoon herfst 2012

Herfst Blaadjes blaadjes Ze vallen van de bomen Ze hebben gaatjes van dieren Op de grond ! Mirna


Mickel Jackson Wanneer je Triller hoort begin je uit het dak te gaan Deze rock muziek is wereld beroemd en word vaak op gedanst Het is gezongen door Mickel Jackson Hij is als arm kind opgegroeid met veel broertjes en een zusje Maar al snel ontdekte ze zijn ware talent En groeide uit tot de king of pop Zijn moves wereld beroemd en niemand kon ze nadoen Jammer genoeg is hij gestorven Maar zijn liedjes zijn er nog steeds Deze muziek is perfekt om op te dansen Ik raad dit aan om te luisteren Net als de andere liedjes van Michel Jackson Euan Groep 8

de timpetoon herfst 2012


Keke Palmer

Keke Palmer is be was in een kerk gonnen met zingen toen ze v ijf jaar oud ko Keke Palmer sp or. eelde ook in ee n film Rags. Het gaat over een meisje ze is heel beroemd e Nep vriendje, d n ze heeft een ie mag ze niet. Keke Palmer sp eelde ook in ee n serie True Jac Ze had de hoofd kson VP. rol. Alleen de serie stopte in 2011 2 0 Augustus. Maar nu is ze e en succesvolle z angeres met ve nummers. el albums en Zelf vind ik ha ar nummers ge weldig. Mijn lievelings nummer van h aar is Dance alo Haar nummers ne. zijn leuk en cre atief en leuk o sen. m op te danHaar nummers zijn: You got me, Da nce alone, I lov e you so much, and you again stand out, Me st the world, Lo ok at me now, wurkin en How Bottoms, Footwill I know. En haar album s zijn: Footwurkin, A ll my girls, Jum ping, Its my tu rn now. Kimberly

groep 8

de timpetoon herfst 2012


Katy Perry

Katy Perry is geboren op 25 oktober in Santa Barbara. Toen ze nog niet erg beroemd was speelde ze in een videoclip genaamd Gym Class Heroes . Een paar albums van haar zijn : Katy Hudson ,One of the boys en teenage dream . Ze zong enkele liedjes in videospelletjes zoals Sims 2 en Sims 3 .In 2008 werd ze pas echt beroemd met het liedje I kissed the girl .Ik vind zelf de liedjes : Snoopdog en Teenage dream leuk want dan droom ik echt weg , en bij Snoopdog denk ik aan vroeger want toen hoorde ik het liedje vaak .Hoe zij zingt vind ik leuk want zij zingt vrolijk en ik hou van vrolijke muziek . van meis

de timpetoon herfst 2012


Skinny Love van Birdy.

Het gaat over de liefde. Het woord love veraat het ook al. Jasmine van Boogaarde is haar echte naam. Birdy is haar . Ze is geboren op 15 mei 1996. Birdy’s nummer Skinny Love bereikte in Vlaanderen de derde plek van de ultratop 50. Birdy vind het nummer Skinny Love een heel mooi nummer. Zelf vond ik het een heel mooi nummer. Het nummer is ook heel rustig. Het lied raakt je gevoelens. Geschreven door Myrthe Broersma.

de timpetoon herfst 2012


de achterkant


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.