Page 1

Kadoosjes Special

2011

download patronen

special

Doosjes & kadootjes


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | schort melkpak | behorende | behorende bij bij pagina pagina 4 en 4 en 5 5

Voor originele grote print deze pagina op 100%

u r

e

s

Schort

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

5 cm

snijlijn rillijn

10 cm

10 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | melkpak melkpak | | behorende behorendebij bijpagina pagina64&en7 5

Melkpak

s

Voor originele grote print deze pagina op 200%

u r

e

1,5 cm

P

ic

t

5 cm

8 cm

e r

a

n

d

10 cm

5 cm

p

5 cm

y

r

ig

h

t

P

a

7 cm

C

o

p

ovaal 7,5 x 5,5 cm

snijlijn rillijn

ovaal 7 x 5 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | trapezium melkpak | | behorende behorendebij bijpagina pagina48en 5

Bee delicious doos

Voor originele grote print deze pagina op 200%

e

s

3,5 cm

cirkel 4 cm

d

P

ic

t

u r

4,5 cm

cirkel 4,5 cm

a

7 cm

p

e r

a

n

9,5 cm

C

o

p

y

r

Sweet as Honey

ig

h

t

P

vierkant 4,5 x 4,5 cm

cirkel 5,5 cm snijlijn rillijn

cirkel 5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | owl do you do? | behorende bij pagina 9

Owl do you do?

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

5,5 cm

P

ic

t

5 cm

5 cm

n

d

7,5 cm

2,5 cm

a

p

10 cm

e r

a

12 cm

4 cm

t

P

5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

2 x 1 cm

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

cirkel 4,5 cm

cirkel 3,5 cm

cirkel 2,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | good luck | behorende bij pagina 10

Good luck

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

y

r

5,5 cm

ig

cm

5,5 cm

5,5 cm 9,8 cm

p o C

7,5 cm

9

h

3,4 cm

8,

t

P

a

p

e r

10 cm

a

n

d

P

ic

t

bodum

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | good luck | behorende bij pagina 10

Good luck

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

ic

t

u r

e

deksel

7,2 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

10,2 cm

snijlijn rillijn

3,4 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart & kadootjes | behorende bij pagina 11

Taart & Kadootjes tasje

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

P

ic

1 cm

15 cm

t

u r

e

2,5 cm

13 cm

19,1 cm

a

p

e r

a

n

d

Voor- en achterkant 2 x

h

t

P

3,6 cm

2,5 cm

C

o

p

y

r

ig

15 cm

6,5 cm snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | melkpak | behorende bij pagina 11

Voor originele grote print deze pagina op 100%

8,5 cm

t

u r

e

2,5 cm

s

Piece of cake

P

ic

2 cm

5,5

cm

3,5

cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

11 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | 100% schattig | behorende bij pagina 11

100% Schattig

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

P

ic

t

u r

e

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

10 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

10 cm

2 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | camper holidays | behorende bij pagina 12

Camper

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

5 cm

ic

6 cm

n

d

P

3,5 cm

2 cm

a

5,5 cm

e r

16,5 cm

Laddertje

a

p

2 cm

P

2 cm

6 cm

h

t

12 cm

ig r y

7 cm

2,5 cm 2 cm Zijraampjes 5,5 cm

p o C

4 cm

verwijderen 1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | say cheese | behorende bij pagina 14

Voor originele grote print deze pagina op 100%

e

s

Say cheese

3,5 cm

t

u r

2 cm

d

3 cm

2,75 cm

a

n

16 cm

2,5 cm

P

3,25 cm

ic

2,75 cm

2,75 cm

3,5 cm

a P t h ig r y p o C

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

3 cm

3,5 cm

p

2,75 cm

e r

3,25 cm

10,75 cm

14,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | kaaspunt | behorende bij pagina 14

Kaaspunt

9,7 cm

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

4 cm

d

P

ic

15,7 cm

e r

a

n

1,5 cm

snijlijn rillijn

a

p

60% verkleind

16

t

P

,5

h

9,7 c

ig

m

C

o

p

y

r

15,7

5,5 cm

5 cm 16,5 cm

cm

cm

1,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | peek a boo | behorende bij pagina 15

Voor originele grote print deze pagina op 100%

8,5 cm

t

u r

e

2,5 cm

s

Peek a boo

P

ic

2 cm

5,5

cm

3,5

cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

11 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | a day at the beach | behorende bij pagina 16 en 17

A day at the beach

Voor originele grote print deze pagina op 143%

t

u r

e

s

De patronen links en rechts, hebben hetzelfde patroon, alleen het linker patroon is 10 cm (4 inch) breed en het patroon op de rechter pagina is 15 cm (6 inch) breed.

e r

a

n

d

P

ic

12,5 cm (5 inch)

1,25 cm (½ inch)

2,5 cm (1 inch)

P

a

p

5 cm (2 inch)

7,5 cm (3 inch)

C

o

p

y

r

ig

h

t

10 cm/15 cm (4 inch/6 inch)

5 cm (2 inch)

5 cm (2 inch)

2,5 cm (1 inch) snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx | behorende bij pagina 18

Thanx

r

5,2 cm 7,5 cm

3,7 cm

C

o

p

y

5 cm

ig

7,5 cm

h

t

P

6,7 cm

5 cm

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 200%

snijlijn rillijn verwijderen


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | samen badderen | behorende bij pagina 19

Samen badderen

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

t

u r

e

1 cm

3 cm

P

a

p

e r

2 cm

a

n

d

P

ic

8,5 cm

8,5 cm

t

3 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1,5 cm

3 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ice cream | behorende bij pagina 20

I scream for ice cream

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

ovaal 9 x 4 cm

p

cirkel van crĂŞpe papier

e r

a

n

d

P

ic

t

10,5 cm

snijlijn rillijn

ovaal 10,5 x 5,5 cm

ovaal 11,5 x 6,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ice cream | behorende bij pagina 21

s

I Scream for ice cream

u r

e

Haakpatroon sleutelhanger

1e

Begin met een losse voor het hoorntje.

2e

In deze losse 5 vasten haken en ronding sluiten met

t

Hoorntje:

3e

ic

een halve vaste. In de eerste 3 volgende steken 1 vaste, dan 2 vaste in

P

1 steek en zo doorgaan tot er 17 vasten zijn (dus: 3 x 1 steek alleen, 2 steken in 1 steek, 3 x 1 steek Op deze 17 vasten steeds 1 vaste in 1 steek haken

n

4e

d

alleen, 2 steken in 1 steek, enz.).

a

tot 4 Ă 4,5 cm. hoog.

e r

IJsbolletje: 1e

Begin met een losse voor het ijsbolletje.

2

e

In deze losse 8 vasten haken en ronding sluiten

3

e

a

In iedere steek 2 vasten haken tot er 17 vasten zijn.

5 t/m 9

P

Op deze 17 vasten steeds 1 vaste in 1 steek haken. e

Idem als 4e.

Hoorntje en ijsbolletje opvullen

t

4e e

p

met een halve vaste.

h

Hoorntje tegen ijsbolletje houden en aan elkaar haken met vasten in de kleur van het ijsbolletje.

ig

Zit dit vast, haak dan in de laatste rand: in 1e steek 3 losse, in 1e losse (van deze 3) 1 vaste haken en in de volgende steek ook 1 vaste, dan weer 3 losse, in de 1e losse 1 vaste haken en in de volgende steek weer 1 vaste, enz.

C

o

p

y

r

Haak of naai midden op het ijsbolletje een sleutelring en hecht alle draden af.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | voor vader en moeder | behorende bij pagina 22 en 23

Voor vader en moeder

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

ig

cm

4,1

h

t

P

a

p

4,1

e r

cm

a

n

d

P

ic

t

1 cm

4 cm

4 cm

5,5 cm

p

y

r

4 cm

o

snijlijn

C

rillijn

8 cm

dubbelzijdig tape


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | pocketful of memories | behorende bij pagina 24 en 25

Pocketful of memories

1 cm

15 cm

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

1 cm

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

C

o

p

y

r

ig

10 cm

snijlijn rillijn

1 cm 1 cm

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | movienight | behorende bij pagina 26

Movie night

12 cm

zijkant 2x

zijkant 2x

u r

cardstock

t

cardstock

e

12 cm

15 cm

a

n

d

P

ic

15 cm

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

10 cm

e r

10 cm

p

11 cm

cardstock

a

dessinpapier

P

bodum popcorndoosje

t

13,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

10 cm

9,5 cm

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

L

et’s go to the movie, Let’s go see the stars…


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | EASTER WISHES | behorende bij pagina 27

Easter wishes

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

u r

3 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

13 cm

e

1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | easter eggs | behorende bij pagina 28

Easter eggs

d

P

ic

6.3 cm

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 110%

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

7,8 cm

snijlijn rillijn

4,6 cm

3,6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | paassterdoos | behorende bij pagina 29

Paassterdoos

Voor originele grote print deze pagina op 134%

s

4,8 cm

e

1,8 cm

u r

1 cm

grote ster top

4,8 cm

p

e r

a

n

d

P

5 cm

ic

t

5 cm

P

a

4,8 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

kleine ster bodem

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

zijkant grote ster 2x

zijkant kleine ster 2x

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | my cup of tea | behorende bij pagina 30

My cup of tea

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 182%

a

n

3,6 cm (1½ inch)

bodem

d

P

ic

t

10,4 cm (4¼ inch)

e r

3,6 cm (1½ inch)

8,3 cm (3½ inch)

p

6,1 cm (2½ inch)

a

4,2 cm (13/4 inch) 4,2 cm (1¾ inch)

deksel

8,3 cm (3½ inch)

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

10,4 cm (4¼ inch)

snijlijn rillijn

10,7 cm (4½ inch)


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | stiekeme doosjes | behorende bij pagina 32 en 33

Stiekeme doosjes

lijm

4 cm

8 cm

5 cm

a

p

e r

a

n

10 cm

d

P

ic

t

u r

lijm

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

lijm

snijlijn rillijn

4 cm

lijm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | melkpak | behorende bij pagina 34

Cheers

u r

6 cm

ic

t

5 cm

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

d

P

15 cm

3,5 cm

y

r

5 cm

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

3,5 cm

C

o

p

1 cm snijlijn rillijn

5 cm

5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | i heart coffee | behorende bij pagina 35

I heart coffee

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

t

u r

e

1 cm

3 cm

P

a

p

e r

2 cm

a

n

d

P

ic

8,5 cm

8,5 cm

t

3 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1,5 cm

3 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | voor jou pap | behorende bij pagina 36

Voor jou pap

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

t

4 cm

a

1 cm 1,5 cm

a

p

e r

8 cm

n

d

P

ic

1 cm

12 cm

4 cm

4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

1 cm

4 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | gestrikt | behorende bij pagina 37

5,3 cm

deksel

ic

2,5 cm

5 cm

P

3 cm

2x

e

2,5 cm

3,4 cm

u r

3 cm

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

t

Gestrikt

7,9 cm

15,6 cm

14,2 cm

p

e r

19,5 cm

8,2 cm

a

n

d

4,9 cm

a

15,5 cm

P

14,1 cm

5 cm 19,4 cm 8 cm

ig

h

t

8,3 cm

y

r

2,9cm bodum

C

o

p

5 cm

2x 2,9cm

snijlijn rillijn

2,5 cm 5,2 cm

2,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | mapje cadeaukaart | behorende bij pagina 38

Mapje kadokaart

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

d

P

ic

t

9,7 cm (4 inch)

6,1 cm (2,5 inch)

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

6,1 cm (2,5 inch)

7,4 cm (3 inch)

snijlijn rillijn

7,4 cm (3 inch)


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx | behorende bij pagina 39

Thanx

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

n

d

P

ic

t

9 cm

e r

a

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

8 cm

snijlijn rillijn

9 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | it’s a match | behorende bij pagina 40

It’s a match

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

3,9 cm

u r

4 cm

8 cm

5,8 cm

a

n

d

1 cm1,5 cm

P

ic

t

1 cm

3,9 cm

a

p

e r

1 cm

12 cm

C

o

h

p

y

r

ig

4 cm

t

P

8,5 cm

snijlijn rillijn

4 cm

5,8 cm

4 cm 1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ole ole | behorende bij pagina 41

ole ole

s

Voor originele grote print deze pagina op 118%

u r

e

1 cm

1 cm

14,5 cm

e r

a

n

d

P

ic

t

6 cm

ig

h

t

P

a

p

9,5 cm

6 cm

6 cm

C

o

p

y

r

9,5 cm

10,5 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | wijn/zuigfles doos | behorende bij pagina 42

Wijndoosje

ovaal 10 x 4 cm

P

ovaal 10,5 x 4,5 cm

h

cirkel 4,5 x 4,5 cm

C

o

p

y

r

ig

cirkel 5 x 5 cm

t

P

a

p

e r

a

n

d

ovaal 11 x 5 cm

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

snijlijn rillijn PROOST!

cirkel 5 x 5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | wijn/zuigfles doos | behorende bij pagina 42

Wijndoosje

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

t

1 cm

u r

cirkel 4 x 4 cm

ic

7,5 cm

a

n

d

P

7,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

18 cm

snijlijn rillijn

5 cm

ovaal 10 x 4 cm

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fine dinning | behorende bij pagina 43

fine dinning

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 127%

3 cm

4 cm

4 cm

7 cm

5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

7 cm

a

n

d

P

ic

t

7 cm

snijlijn rillijn

6 cm

6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | flowers | behorende bij pagina 44 en 45

Voor originele grote print deze pagina op 100%

9,2 cm

s

4,2 cm

1 cm

u r

1 cm

ic

t

1,7 cm

a

n

d

P

5,7 cm

1,7 cm

e r

3,2 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

1 cm

snijlijn rillijn

5,7 cm

e

flowers

1,7 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | tea for ... | behorende bij pagina 44 en 45

tea for ...

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

d

P

ic

t

7,8 cm

a

n

8,4 cm

3,3 cm

P

a

p

e r

7,8 cm

y

r

ig

h

t

9,5 cm

7,8 cm

C

o

p

9,5 cm

snijlijn rillijn

3,3 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | Ik hou van Holland | behorende bij pagina 46, 47 en 48

Ik hou van Holland

s

Voor originele grote print deze pagina op 200%

8 cm

P

ic

15,5 cm

t

u r

e

8 cm

zijkant met deurtje

d

10 cm

a

n

16 cm

e r

7,5 cm

P

a

p

bodum

15 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

16 cm

7 cm

7,5 cm

snijlijn rillijn

7,5 cm

8 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ik hou van holland | behorende bij pagina 46, 47 en 48

s

Ik hou van Holland

e

Snij drie maal het trapezium, een maal de bodem en een maal

u r

het trapezium met schuifdeurtje uit wit cardstock en ril de vouwlijnen. Snij het trapezium voor gekleurd cardstock twee maal uit rood cardstock en twee maal uit blauw. Haal uit een

t

blauwe strook in het midden van de basis een strookje van

ic

10,5 x 8,5 cm om het schuifdeurtje in het witte cardstock er

P

straks uit te laten komen. Verklein het patroon voor het gekleurde cardstock met 0,5

d

cm en gebruik dit als patroon voor het dessinpapier. Snij

n

de vorm uit vier verschillende dessins waarvan een blauw om straks het schuifdeurtje uit te laten komen. Plak deze op

e r

de blauwe cardstock trapezium en plak de andere dess-

a

gebloemd en snij uit deze laatste een strookje van 11 x 9 cm

inpapiervormen ook op de cardstock vormen. Neem het

trapezium van wit cardstock met het schuifdeurtje en leg

a

p

dit met de goede kant naar beneden op het werkblad.

P

Neem een roerhoutje en snij dit af op 9 cm. Plak in het midden een dubbelgevouwen lint met een lengte van 15 cm. Plak het roerhoutje aan de onderkant van het deurtje zodat aan beide zijkanten 0,5 cm uitsteekt. Ril het deurtje vervolgens net boven

t

het roerhoutje. Doe het lusje nu door de opening bovenaan het deurtje. Plak net naast de uiteinden van het roerhoutje een stukje foamtape van 10 cm langs de deurpost (bewaar de afstand van 0,5 cm) omhoog. Snij twee strookjes wit cardstock van 11 x 1

h

cm en plak deze op het foamtape en over de uiteinden van het roerhoutje. Draai het trapezium om en trek voorzichtig aan het

ig

dubbele lintje, het deurtje schuift nu omhoog. Beplak deze strook met het blauwe cardstock met daarop het blauwe dessinpa-

r

pier met bloemen waaruit het strookje is verwijderd.

y

Snij voor het deurtje een blauw strookje van 7,5 x 4,5 cm, een strookje van 7,5 x 4 cm en een van 0,5 cm. Snij uit het rode dess-

p

inpapier met bloemen een strookje van 7 x 4 cm en van 7 x 3,5 cm en plak deze op de strookjes blauw cardstock en vervolgens op het deurtje. Plak nu de andere stroken met cardstock en dessinpapier op de trapezia van wit cardstock. Zet de trapezia vast

C

o

aan de bodem.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ik hou van holland | behorende bij pagina 46, 47 en 48

Knip het patroon voor de bovenzijde vier maal uit wit card-

s

stock. Snij het kleinere patroon twee maal uit rood cardstock

e

en twee maal uit blauw cardstock, verklein het patroontje met

u r

0,5 cm en snij de vorm ook vier maal uit dessinpapier. Plak alle vormen op elkaar en plak dan de strookjes wit cardstock aan elkaar tot een lange strook. Maak aan de voorzijde een gaatje

t

in het midden, hier komt straks het stokje met de wieken door.

ic

Maak in de linker- en rechterronding een gaatje en verstevig

P

deze met een eyelet. Bevestig de vorm aan de trapezia en plak op de overgang van

gaatje aan de voorkant en plak deze vast op de achterzijde. nog een dwars stukje van 3 cm. Plak vier wiekdoeken van elk

e r

6 x 2,5 cm tegen de roerhoutjes. Versier de molen verder naar

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

wens of volgens voorbeeld.

C

a

Beplak vier roerhoutjes met wit cardstock en plak op de uiteinden

n

ste lengte (let op: de wieken mogen de molen niet raken) door het

d

de boven- en onderkant een lintje. Doe een stokje van de gewen-


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | opkikkertje melkpak | behorende | behorende bijbij pagina pagina 4 en 49 5 Voor originele grote print deze pagina op 118%

Opkikkertje & Keep out doosje

s

Deze rillijn en dit gaatje hoort bij het ‘opkikker’ doosjes

ic

t

u r

e

lijm

2,5 cm

12,4 cm

snijlijn rillijn

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

3,8 cm

a

n

d

P

5 cm

20 x 23 cm

Deze rillijn en dit gaatje hoort bij het ‘opkikker’ doosjes


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | niets hollandser dan | behorende bij pagina 50 en 51

Niets Hollandser dan...

Voor originele grote print deze pagina op 134%

e

s

2x

u r

5 cm

7,5 cm

n

5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

4 cm

d

P

ic

t

1 cm

snijlijn rillijn

10 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | niets hollandser dan... | behorende bij pagina 50 en 51

s

Niets Hollandser Dan‌

e

Snij het patroon uit wit cardstock en ril de vouwli-

u r

jnen. Snij ook de zijkantjes voor de handgreep twee maal uit wit cardstock. Verklein het patroon van deze zijkantjes met 0,5 cm en snij uit blauw card-

t

stock. Verklein het patroon van de zijkantjes nog

ic

eens met 0,5 cm en snij uit het dessinpapier. Snij uit blauw en rood cardstock twee strookjes van 7

P

x 4,5 cm en snij uit blauw en rood cardstock twee strookjes van 9,5 x 4,5 cm. Snij een strook van

d

9,5 x 7 cm uit blauw en rood cardstock en twee

n

strookjes van 9,5 x 3,5 cm uit blauw cardstock. Snij van rood cardstock twee strookjes van 9,5 x 3 cm. Snij van het dess-

a

inpapier met blauwe rozen twee strookjes van 6,5 x 4 cm, twee strookjes van 9 x 4 cm, twee strookjes van 9 x 3 cm en een

e r

strook van 9 x 6,5 cm. Plak de strookjes met de blauwe rozen op de strookjes blauw cardstock. Plak het doosje in elkaar en snij de zijkanten van de bovenkant iets in zodat de zijkantjes voor de handgreep hier door kunnen.

p

Plak de zijkantjes van de handgreep vast en beplak de binnenkant van het doosje met de strookjes blauw cardstock met blauwe

a

rozen. Plak de strookjes rood cardstock aan de buiten- en onderkant op het doosje. Snij uit het gestreepte dessinpapier twee

P

strookjes van 6,5 x 4 cm, twee strookjes van 9 x 4 cm en een strookje van 9 x 6,5 cm. Plak de strookjes aan de buitenkant van het doosje en de grote strook aan de onderkant. Snij voor het deksel twee strookjes van 9 x 2,5 cm van blauw geruit dessinpapier en

t

plak deze op het rode cardstock op het deksel. Maak twee gaatjes in het midden van de lange zijden van het deksel en doe hier

h

eyelets door.

ig

Rol twee strookjes blauw dessinpapier van 7 cm breed op tot een rolletje. Plak een ervan tussen de zijkantjes voor de handgreep en plak aan de buitenzijde een plakparel. Plak het andere rolletje in het midden onder het doosje. Neem de plastic dekseltjes

r

en teken er spaken op. Beplak de buitenkant van het wiel met een cirkeltje van zwart cardstock en beplak het draagvlak van het

p

y

dekseltje ook met cardstock. Bevestig de wielen met een parelbrad in het rolletje onder het doosje. Knip 1 cm van een houten roerhoutje af en beplak deze aan beide kanten met het kleine oogje van het patroonblad. Beplak ook

o

een roerhoutje van 15 cm met een oogje, bevestig de oogjes aan elkaar met een brad en plak het korte stokje onder het doosje

C

tegen de as van de wielen en de brad tegen de onderkant van het doosje. Rol een strookje blauw dessinpapier van 1 cm breed


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | niets hollandser dan... | behorende bij pagina 50 en 51

op tot een klein rolletje en plak deze op 11,5 cm

s

gerekend vanaf het oogje onder het latje. Knip

e

uit sheet twee cirkels die even groot zijn als de

u r

dekseltjes die gebruikt zijn voor de wielen aan de voorkant. Teken er spaken op en beplak de rand

t

met een cirkeltje van zwart cardstock.

ic

Maak van een strookje wit cardstock van 7,5 x 1,5 cm de kettingkast, rond de korte zijden hiervoor

P

af. Verklein het patroon van de kettingkast met 0,5 cm, snij het uit dessinpapier en beplak de

d

kettingkast. Gebruik weer de oogjes van het

n

patroonblad en maak de twee frames schuin over het achterwiel. De afmeting is afhankelijk van de grootte van het wiel.

a

Verklein het patroon met 0,5 cm en neem het over op het dessinpapier. Maak deze frames samen met de kettingkast vast met een parelbrad in het midden van het wiel. Plak het uitstekende deel van de kettingkast vast aan het latje. Bevestig met de parel-

e r

brad het achterwiel onder de fiets. Maak het wiel af door een strookje zwart cardstock van 1 cm. breed tussen de wielen van

a

met een plakrandje van 0,5 cm vast op het latje.

p

sheet in te plakken. Plak met behulp van een strookje wit cardstock van 1 cm breed een frame boven het achterwiel en zet deze

Maak van blauw dessinpapier een rolletje van 6 cm. breed en knip deze schuin af. Dit wordt de stang voor het zadel. Plak dit zo

P

op het latje dat deze tegen een schuin deel van het frame rust. Knip twee stukjes af van het houten roerhoutje en snij deze iets

t

in op 1,5 cm, beplak ze met wit cardstock. Plak op het stukje van 1,5 cm aan beide kanten een stukje rood dessinpapier als trap-

C

o

p

y

r

ig

h

per. Plak als laatste het zadel op de stang en versier de fiets naar wens.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | for somebirdy special | behorende bij pagina 52

For somebirdy special

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

P

5,3 cm

4,7 cm

4,5

cm

e r

4,7 cm

a

n

d

4,7 cm

4,5 cm

a

p

1,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

10,5 cm

verwijderen snijlijn rillijn

7,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | you’re the best | behorende bij pagina 53

You’re the best

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 154%

5,5 cm

P

ic

t

5,8 cm

8,5 cm

a

n

d

10,5 cm

p

e r

2 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

4,5 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | baby | behorende bij pagina 53

Baby

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

u r

7 cm

ic

t

2,3 cm

1,8 cm

P

3,2 cm

d

6,5 cm

p

5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

3,3 cm

plakrand verwijderen snijlijn rillijn

9 cm

e r

a

n

6,5 cm

4,4 cm

3,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | op een grote paddestoel | behorende bij pagina 54

Op een grote paddestoel

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

e r

a

n

d

P

9 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

12 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | congrads you did it | behorende bij pagina 56

Congrats you did it!

e

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

u r

7,5 cm

s

Voor originele grote print deze pagina op 154%

P

ic

t

8,5 cm

n

d

19,5 cm

21 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

21 cm

snijlijn rillijn

1,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | berengoed | behorende bij pagina 56

Berengoed

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 125%

7 cm

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

7,2 cm

C

o

p

y

r

ig

4 cm

snijlijn rillijn

4 cm 11,5 cm 19 cm

28 cm

9,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | hearts all over | behorende bij pagina 57

Hearts all over

C

o

11

cm

d n

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

cm

3c

11

m

P

3c

m

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy anniverasry | behorende bij pagina 58

Happy anniversary 1,5 cm

1,5 cm

2,9 cm

u r

e

2,9 cm

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

5,8 cm

5,8 cm

e r

a

n

d

6,8 cm

P

ic

t

3,4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

2,9 cm

snijlijn rillijn

5,8 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy anniverasry | behorende bij pagina 58

Happy anniversary 2

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

P

ic

t

12,5 mm

3,2 cm

P

a

p

e r

a

n

d

6,6 cm

ig

h

t

16,5 mm

2x

C

o

p

y

r

6,6 cm

snijlijn rillijn

2 cm

14,5cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ole ole | behorende bij pagina 59

thank you

s

Voor originele grote print deze pagina op 118%

u r

e

1 cm

1 cm

14,5 cm

e r

a

n

d

P

ic

t

6 cm

ig

h

t

P

a

p

9,5 cm

6 cm

6 cm

C

o

p

y

r

9,5 cm

10,5 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | vogelhuisje/hondenhok | behorende bij pagina 60, 61 en 62

Hondenhok/vogelhuisje

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 154%

7,5 cm

7c

9,5 cm

a

n

m

voorkant

P

7,5 cm

d

9,5 cm

ic

t

zijkant

e r

8,5 cm

P

10 cm

h

t

hondenhok

a

p

vogelhok 3 cm

ig

7,5 cm

C

o

p

y

r

achterkant gelijk aan voorkant maar zonder openingen

snijlijn rillijn

dak


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | lekker ruikertje | behorende bij pagina 63

Lekker ruikertje

Voor originele grote print deze pagina op 154%

s

1 cm

d

P

ic

t

u r

e

2,5 cm

2,5 cm

17 cm

e r

a

n

2,5 cm

t

P

a

12,5 cm

p

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1 cm

snijlijn rillijn

12,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | a forever friend | behorende bij pagina 63

A forever friend

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

e

14 cm

t

u r

2,5 cm

11 cm

2,5 cm

e r

a

n

d

2,5 cm

P

ic

bodem

11,4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

2,5 cm

verwijderen snijlijn rillijn

11,4 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | rocket power | behorende bij pagina 64 en 65

Rocket power

P

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 110%

n

d

9,8 cm

e r

a

5 cm

3,8cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

6 cm

plakstrip snijlijn rillijn

2 cm

2,2 cm

6,5 cm

1,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | tasje | behorende bij pagina 66

Tasje

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 200%

10 cm

n

d

P

ic

t

10 cm

10 cm

30 cm

10 cm

30 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

10 cm

snijlijn dalvouw bergvouw

Ril het vel Cardstock zo, dat je 9 gelijke vierkanten krijgt. Daarna de overige rillijnen maken en op vier hoeken afknippen.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | warm wishes | behorende bij pagina 67

Warm wishes

B

C

d

A binnekant flap

P

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

Vouw A zo dat deze bovenop komt te liggen

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | muisjestaart | behorende bij pagina 71

Muisjestaart

*

*

*

*

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

C

o

p

* snijlijn rillijn

Maten papier zie werkblad

Inknippen tot 2e vouwlijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx a bunch | behorende bij pagina 73

Thanks a bunch

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 110%

ic

10 cm

P

5 cm

5 cm

1 cm 1 cm

e r

a

5 cm

n

d

1 cm 1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | to have a good friend | behorende bij pagina 74

To have a good friend

s

Voor originele grote print deze pagina op 164%

3,5 cm

4 cm

7,5 cm

7,5 cm

7,5 cm

2,5 cm 30,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

4 cm

d

P

ic

t

4 cm

u r

3,5 cm

e

2,5 cm

snijlijn rillijn

Na het vouwen van het hele doosje, deze strook van 2,5 cm breedt afknippen

4 cm

22,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart en kadoosjes | behorende bij pagina 75

taart en kadootjes (doosje)

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 118%

3,6 cm

3,6 cm

P

ic

t

5,5 cm

u r

3,6 cm

e r

a

n

d

8,2 cm

a

p

1 cm

P

snijlijn

C

o

p

y

r

ig

h

t

rillijn

5,8 cm

3,9 cm

5,8 cm

8,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart en kadoosjes | behorende bij pagina 75

taart en kadootjes (chocoladedoosje)

s

Voor originele grote print deze pagina op 134%

1 cm

P

ic

t

u r

e

1 cm

1 cm

8 cm

d

16 cm

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

1 cm

snijlijn rillijn

1 cm

P

1 cm

a

p

e r

a

n

8 cm

1 cm

1 cm

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fris en fruitig | behorende bij pagina 78 en 79

fris en fruitig

e

u r

2 cm

s

Voor originele grote print deze pagina op 310%

12 cm

d

P

ic

t

7 cm

11 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

17 cm

snijlijn rillijn

6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fris en fruitig | behorende bij pagina 78 en 79

Fris en fruitig

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

ovaal 11,5 x 7,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

ovaal 12 x 8 cm

snijlijn rillijn

ovaal 11 x 7 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy olidays | behorende bij pagina 80

Happy holidays

d

P

ic

6.3 cm

t

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 110%

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

7,8 cm

snijlijn rillijn

4,6 cm

3,6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy holidays | behorende bij pagina 80

Happy holidays

Voor originele grote print deze pagina op 134%

4,8 cm

e

s

1,8 cm

u r

1 cm

grote ster top

4,8 cm

p

e r

a

n

d

P

5 cm

ic

t

5 cm

P

a

4,8 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

kleine ster bodem

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

zijkant grote ster 2x

zijkant kleine ster 2x

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | santa is coming to town | behorende bij pagina 81

Santa is coming to town

Voor originele grote print deze pagina op 118%

s

1 cm

ic

t

u r

e

3,5 cm

a

n

d

P

12 cm

e r

9,5 cm

12 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | roses are red | behorende bij pagina 82

Roses are red

u r

6 cm

ic

t

5 cm

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 143%

d

P

15 cm

3,5 cm

y

r

5 cm

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

3,5 cm

C

o

p

1 cm snijlijn rillijn

5 cm

5 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | merry melkpak x mas | behorende | behorende bij bij pagina pagina 4 en 835

Merry XMas

u r

e

s

Voor originele grote print deze pagina op 100%

n

d

P

ic

t

7 cm

e r

a

0,5 cm

9 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

6 cm

snijlijn rillijn

Snij drie maten driehoekdoosjes uit volgens patroon. Elke driehoek is 75% van de vorige maat.

Kadodoosjes  

Vouwmodelen van doosjes

Kadodoosjes  

Vouwmodelen van doosjes

Advertisement