Holstebro Profilbog 2007

Page 1

Redaktionel-1-57

02/02/07

13:15

Side 1

Kommune Profilbogen www.holstebro-profil.dk

tilsted.com

Š


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:15

Side 2

Bogen Holstebro Kommune er udgivet af Tilsted Com i samarbejde med Holstebro Kommune. Idé: Kommunikationsbureauet Tilsted Com, Naurvej 35, 7500 Holstebro Tel. +45 9743 2300. www.tilsted.com Foto: Ole Mortensen, Mikkel Hagstrøm, Thomas Juul, Søren Palmelund og Bent Tilsted, Tilsted Com, Ole Bjørn Petersen, Proff Art ApS, Christian Alsing, Poul Munk Poulsen, Foto Vagn, Bjarne Bergius Hermansen, DR m.fl. Luftfotos ved Carsten M. Karlsen. Tekst: Holstebro Kommune, Holstebro Kommunes Kommunikationskontor, journalist Flemming Hove og Bent Tilsted, Tilsted Com samt mange indlæg, hvor forfatterens navn fremgår ved teksten. Grafisk design og layout: AD´er Solveig Sumborg, Tilsted Com m.fl. Tryk og bogbind: V-Print K/S, Holstebro. ISBN 978-87-986925-2-2 Oplag: 9.500 stk. Bogen gengives på www.profil-holstebro.dk Ved udgivelse af bogen er denne allerede historie, hvorfor de nyeste informationer og mest opdaterede findes på websitet www.holstebro-profil.dk Fotografisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Profilbogen om Holstebro Kommune må gengives, hvis bogtitel citeres, forfatternavne respekteres, og der henvises til www-adresse. The book The Municipality of Holstebro is published by Tilsted Com in co-operation with the Municipality of Holstebro. Concept: Tilsted Com Communication Agency, Naurvej 35, 7500 Holstebro, Denmark Tel.: +45 9743 2300. www.tilsted.com Photography: Ole Mortensen, Mikkel Hagstrøm, Thomas Juul, Søren Palmelund and Bent Tilsted, Tilsted Com, Ole Bjørn Petersen, Proff Art ApS, Christian Alsing, Poul Munk Poulsen, Foto Vagn, Bjarne Bergius Hermansen, DR and others. Aerial photography by Carsten M. Karlsen. Text: The Municipality of Holstebro, the Communication Office of the Municipality of Holstebro, journalist Flemming Hove, Bent Tilsted, Tilsted Com and many contributors whose names are stated with their respective texts. Graphic design and layout: Solveig Sumborg AD, Tilsted Com and others. Printed and bound by: V-Print K/S, Holstebro. ISBN 978-87-986925-2-2 Printed: 9,500 copies This book is reproduced at www.profil-holstebro.dk As some of the information given in the book will be out-of-date at the time of printing, the latest updated information is available at www.holstebro-profil.dk. Photographic or any other form of reproduction or copying of this book in full or in part is prohibited by the Danish Copyright Act. However, the profile of the Municipality of Holstebro may be copied provided the title of the book is mentioned, author names are respected and reference is made to the website address. Das Buch „Holstebro Kommune“ wurde von Tilsted Com in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Holstebro herausgegeben. Idee: Kommunikationbüro Tilsted Com, Naurvej 35, DK-7500 Holstebro Tel. +45 9743 2300. www.tilsted.com Fotos: Ole Mortensen, Mikkel Hagstrøm, Thomas Juul, Søren Palmelund sowie Bent Tilsted, Tilsted Com, Ole Bjørn Petersen, Proff Art ApS, Christian Alsing, Poul Munk Poulsen, Foto Vagn, Bjarne Bergius Hermansen, DR u. a. Luftfotos von Carsten M. Karlsen. Text: Holstebro Kommune, Holstebro Kommunes Kommunikationsbüro, Flemming Hove und Bent Tilsted, Journalisten, Tilsted Com sowie viele Beiträge, deren Autoren aus dem Text hervorgehen. Grafikdesign und Layout: Solveig Sumborg, Art Director, Tilsted Com u. a. Druck und Einband: V-Print Holstebro ISBN 978-87-986925-2-2 Auflage: 9.500 Stck. Wiedergabe des Buches unter www.profil-holstebro.dk Beim Erscheinen ist das Buch schon wieder Geschichte, weshalb die neuesten Informationen und Aktualisierungen auf der Website www.holstebro-profil.dk zu finden sind.

2

Fotografische oder andere Formen der Wiedergabe oder Vervielfältigungen dieses Buches oder von Teilen davon sind nach geltendem dänischen Urheberrecht nicht erlaubt. Das Profilbuch über die Holstebro Kommune darf wiedergegeben werden, wenn der Buchtitel zitiert, Autorennamen respektiert und auf die Internetadresse hingewiesen wird.

Profilsider

Mejerier Arla Foods amba ...........................66 Metalkomponenter Brdr. Jørgensen Components A/S............................70 Mink Papir Dansk Mink Papir A/S ...................60 Museer Hjerl Hedes Frilandsmuseum........38 Holstebro Kunstmuseum ..............24 Holstebro Museum .......................31 Musikundervisning Holstebro Musikskole ...................42 Møbelfabrikker Actona Company A/S ..................206 Plastfabrikker R. Færch Plast A/S .........................74 Radio og TV-stationer DR Midt & Vest .............................52 Realkreditinstitutter Nykredit.......................................175 Rengøringsartikler Jysk Kemi Service A/S..................220 Renovationsselskaber nomi i/s ........................................199 Revisorer Krøyer Pedersen Statsaut. Revisorer........................................91 PriceWaterhouseCoopers ...........116 RSM plus ......................................127 Silofabrikker BM Silofabrik Aps .........................64 Slagterier Danish Crown..............................142 Rose Poultry A/S ............................58 Sportsklubber Team Tvis Holstebro A/S ...............36 Supermarkeder Kvickly xtra Holstebro ..................78 Sygehuse Regionshospitalet Holstebro .......................................54 Tagdækning KN Tagdækning A/S....................101 Teatre Musikdramatisk Teater .................26 Musikteatret Holstebro ................22 Odin Teatret ..................................21 Tekstilfirmaer Rex & Holm A/S ...........................117 Trykkerier V-Print K/S ...................................170 Turistbureauer Holstebro Turistbureau.................18 Tæpper Brich Tæpper-Gulve A/S................83 Tømmerhandlere/ Byggemarkeder Stark Bendix Holstebro.................82 Tømrermestre Tømrer- og Snedkerfirmaet Hans Bang ......................203 Uddannelse/undervisning cvu vita ..........................................48 Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.............................130 Holstebro Gymnasium og HF .............................................50 Holstebro Handelsskole................44 Holstebro Sports-College..............43 Holstebro Tekniske Skole .............45 Udviklingsparker Nupark...........................................72 Vinduer Kastrup Plast Vinduet A/S ............56 PRO TEC VINDUER A/S ................114 VVS Viggo Mogensen & Søn A/S .........97 Værktøjsfabrikker Teccon Form A/S............................59

Advokater Smith Knudsen Advokatfirma....136 Alu-facader Eiler Thomsen Alufacader A/S....211 Arkitekter Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen A/S.................................87 A2 Arkitekterne A/S....................217 Skaarup og Jespersen .................214 Autoforhandlere Meiniche ........................................84 Banker Danske Bank A/S .........................190 Danske Bank A/S .........................209 Handelsbanken ...........................167 Jyske Bank ...................................146 Ringkjøbing Landbobank A/S ....100 Sparbank Vest .............................154 Sydbank .......................................200 vestjyskBANK...............................124 Vinderup Bank ............................196 Bolighuse Sinnerup ........................................86 Bredbånd Midtvest Bredbånd A/S...............180 Byggeri Gråkjær A/S .................................213 Dagblade Dagbladet Holstebro*Struer ........79 Dyrlæger Holstebro Dyrehospital A/S ........164 EDB/it-løsninger ComQuick ApS ............................162 Ejendomsmæglere Nybolig ........................................149 El-installatører Søndergaard EL A/S ......................96 Entreprenører Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S.........................90 Kaj Bech A/S ..................................65 MT Højgaard a/s .........................152 Entreprenørmateriel Nicolaisen & Larsen A/S ..............184 Erhvervsråd Nordvestjysk Erhvervsråd .............75 Fitness Centre Holstebro Fitness...........................41 Golfbaner GOLFCLUB Storådalen ApS ..........28 Hestepensioner Øster Morre Hestepension .........139 Hoteller og konferencecentre Nørre Vosborg...............................92 Ingeniører COWI A/S .....................................104 Investeringsselskaber Difko A/S........................................71 Kaserner Jydske Dragonregiment ...............34 Kommune Holstebro Kommune ....................14 Kommunikationsbureauer Tilsted Com..................................192 Kraftvarmeværker Dong Energy/ Måbjergværket A/S.....................158 Kultur/musik Kulturperlen..................................40 Køkkenfabrikker Tvis/Modulia A/S..........................169 Køleservice Greens Køleteknik ......................176 Laboratorier Miljøcenter Vestjylland I/S..........183 Steins Laboratorium ...................194 Landinspektører Geopartner..................................132 Låse Stikordsregister ligger Holstebro Låseteknik A/S ...........150 online på Maskinforretninger www.holstebro-profil.dk Vinderup Maskinforretning A/S .................107


Redaktionel-1-57

02/02/07

Profile pages

13:15

Side 3

Agricultural machinery and equipment Vinderup Maskinforretning A/S .................107 Dairies Arla Foods amba ..........................66 Metal components Brdr. Jørgensen Components A/S............................70 Mink paper Dansk Mink Papir A/S ...................60 Museums Hjerl Hede Open Air Museum .....38 Holstebro Art Museum .................24 Holstebro Museum .......................31 Music teaching Holstebro Musikskole ...................42 Furniture manufacturers Actona Company A/S ..................206 Plastic manufacturers R. Færch Plast A/S .........................74 Radio and TV stations DR Midt & Vest .............................52 Building societies Nykredit.......................................175 Cleaning materials Jysk Kemi Service A/S..................220 Refuse collection firms nomi i/s ........................................199 Accountants Krøyer Pedersen Statsaut. Revisorer ........................91 PriceWaterhouseCoopers ...........116 RSM plus ......................................127 Silo manufacturers BM Silofabrik Aps .........................64 Slaughterhouses Danish Crown..............................142 Rose Poultry A/S ...........................58 Sports clubs Team Tvis Holstebro A/S ...............36 Supermarkets Kvickly xtra Holstebro ..................78 Hospitals Hospital Unit West........................54 Roofing KN Tagdækning A/S....................101 Theatres Musikdramatisk Teater .................26 Musikteatret Holstebro ................22 Odin Teatret ..................................21 Textile companies Rex & Holm A/S ...........................117 Printers V-Print K/S ...................................170 Tourist offices Holstebro Tourist Office ...............18 Carpets Brich Tæpper-Gulve A/S................83 Builders’ merchants/DIY centres Stark Bendix Holstebro.................82 Carpentry firms Tømrer- og Snedkerfirmaet Hans Bang ........203 Education/training cvu vita ..........................................48 Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle ............................130 Holstebro Gymnasium og HF .......50 Holstebro Handelsskole................44 Holstebro Sports-College..............43 Holstebro Tekniske Skole .............45 Development parks Nupark...........................................72 Windows Kastrup Plast Vinduet A/S ............56 PRO TEC VINDUET A/S ................114 Plumbing and heating Viggo Mogensen & Søn A/S .........97 Tool manufacturers Teccon Form A/S............................59

Lawyers Smith Knudsen Advokatfirma....136 Aluminium facades Eiler Thomsen Alufacader A/S....211 Architects Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen A/S.................................87 A2 Arkitekterne A/S....................217 Skaarup og Jespersen .................214 Car dealers Meiniche ........................................84 Banks Danske Bank A/S .........................190 Danske Bank A/S .........................209 Handelsbanken ...........................167 Jyske Bank ...................................146 Ringkjøbing Landbobank A/S ....100 Sparbank Vest .............................154 Sydbank .......................................200 vestjyskBANK...............................124 Vinderup Bank ............................196 Homeware shops Sinnerup ........................................86 Broadband Midtvest Bredbånd A/S...............180 Construction Gråkjær A/S .................................213 Newspapers Dagbladet Holstebro*Struer ........79 Veterinary surgeons Holstebro Dyrehospital A/S ........164 EDB/IT solutions ComQuick ApS ............................162 Estate agents Nybolig ........................................149 Electricians Søndergaard EL A/S ......................96 Contractors Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S.........................90 Kaj Bech A/S ..................................65 MT Højgaard a/s .........................152 Construction equipment Nicolaisen & Larsen A/S ..............184 Business councils Nordvestjysk Erhvervsråd .............75 Fitness centres Holstebro Fitness...........................41 Golf courses GOLFCLUB Storådalen ApS ..........28 Horse boarding facilities Øster Morre Hestepension .........139 Hotels and conference centres Nørre Vosborg...............................92 Engineers COWI A/S .....................................104 Investment companies Difko A/S........................................71 Military barracks The Jutland Dragoon Regiment .......................................34 Municipalities Municipality of Holstebro ............14 Communication agencies Tilsted Com..................................192 CHP plants Dong Energy/ Måbjergværket A/S.....................158 Culture/music Kulturperlen..................................40 Kitchen manufacturers Tvis/Modulia A/S..........................169 Cooling service Greens Køleteknik ......................176 Laboratories Miljøcenter Vestjylland I/S .........183 Steins Laboratorium ...................194 Surveyors Geopartner..................................132 Locksmiths An index is available at Holstebro Låseteknik A/S ...........150 www.holstebro-profil.dk

Profilseiten

Molkereien Arla Foods amba ...........................66 Metallteile Brdr. Jørgensen Components A/S............................70 Papierwaren Dansk Mink Papir A/S ...................60 Museen Freilichtmuseum Hjerl Hede.........38 Holstebro Kunstmuseum ..............24 Holstebro Museum .......................31 Musikschulen Holstebro Musikskole ...................42 Möbelfabriken Actona Company A/S ..................206 Kunststofffabriken R. Færch Plast A/S .........................74 Radio- und Fernsehsender DR Midt & Vest .............................52 Realkreditinstitute Nykredit.......................................175 Reinigungsartikel Jysk Kemi Service A/S..................220 Renovierungsunternehmen nomi i/s ........................................199 Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater Krøyer Pedersen Statsaut. Revisorer ........................91 PriceWaterhouseCoopers ...........116 RSM plus ......................................127 Silofabriken BM Silofabrik Aps .........................64 Schlachtereien Danish Crown..............................142 Rose Poultry A/S ...........................58 Sportvereine Team Tvis Holstebro A/S ...............36 Supermärkte Kvickly xtra Holstebro ..................78 Krankenhäuser Die Hospitalsenhed Vest...............54 Dachdecker KN Tagdækning A/S....................101 Theater Musikdramatisches Theater .........26 Musiktheater Holstebro ...............22 Odin Theater .................................21 Textilunternehmen Rex & Holm .................................117 Druckereien V-Print K/S ...................................170 Touristeninformation Holstebro Turistbureau.................18 Teppiche Brich Tæpper-Gulve A/S................83 Holzhandel/Baumärkte Stark Bendix Holstebro.................82 Zimmerhandwerk Tømrer- og Snedkerfirmaet Hans Bang ........203 Aus- und Weiterbildung cvu vita ..........................................48 Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle ............................130 Gymnasium Holstebro ..................50 Handelsschule Holstebro .............44 Holstebro Sports-College..............43 Technische Schule Holstebro ........45 Innovationsparks Nupark...........................................72 Fenster Kastrup Plast Vinduet A/S ............56 PRO TEC VINDUET A/S ................114 HLK Viggo Mogensen & Søn A/S .........97 Werkzeugfabriken Teccon Form A/S............................59

Rechtsanwälte Smith Knudsen Advokatfirma....136 Alufassaden Eiler Thomsen Alufacader A/S....211 Architekten Architekturbüro Torsten Riis Andersen A/S.................................87 A2 Arkitekterne A/S....................217 Skaarup og Jespersen .................214 Autohändler Meiniche ........................................84 Banken Danske Bank A/S .........................190 Danske Bank A/S .........................209 Handelsbanken ...........................167 Jyske Bank ...................................146 Ringkjøbing Landbobank A/S ....100 Sparbank Vest .............................154 Sydbank .......................................200 vestjyskBANK...............................124 Vinderup Bank ............................196 Möbelhäuser Sinnerup ........................................86 Breitband Midtvest Bredbånd A/S...............180 Bauvorhaben Gråkjær A/S .................................213 Zeitungen Dagbladet Holstebro*Struer ........79 Tierärzte Holstebro Dyrehospital A/S ........164 EDV-/IT-Lösungen ComQuick ApS ............................162 Immobilienmakler Nybolig ........................................149 Elektroinstallationen Søndergaard EL A/S ......................96 Bauunternehmen Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S.........................90 Kaj Bech A/S ..................................65 MT Højgaard a/s..........................152 Baumaschinen Nicolaisen & Larsen A/S ..............184 Wirtschaftsrat Nordvestjysk Erhvervsråd .............75 Fitnessstudios Holstebro Fitness...........................41 Golfplätze GOLFCLUB Storådalen ApS ..........28 Pferdepensionen Øster Morre Hestepension .........139 Hotels und Konferenzzentren Nørre Vosborg...............................92 Ingenieurbüros COWI A/S .....................................104 Investmentgesellschaften Difko A/S........................................71 Kasernen Jydske Dragonregiment ...............34 Kommune Holstebro Kommune ....................14 Kommunikationsbüros Tilsted Com..................................192 Heizkraftwerke Dong Energy/ Måbjergværket A/S ....................158 Kultur/Musik Kulturperlen..................................40 Küchenhersteller Tvis/Modulia A/S..........................169 Kühltechnik Greens Køleteknik ......................176 Labors Miljøcenter Vestjylland I/S..........183 Steins Laboratorium ...................194 Vermessungsingenieure Ein Stichwortregister gibt es online Geopartner..................................132 unter Schlüsseldienst www.holstebro-profil.dk Holstebro Låseteknik A/S ...........150 Maschinenhandel Vinderup Maskinforretning A/S .................107

3


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:15

Side 4

Holstebro by set fra luften med Mejdal boligomrüde i forgrunden og Vandkraftsøen til højre i billedet.

4

Aerial view of Holstebro with the Mejdal residential area at the front and the Waterpower Lake on the right.

Die Stadt Holstebro aus der Vogelperspektive mit dem Wohngebiet Mejdal im Vordergrund und dem See des Wasserkraftwerks am rechten Bildrand


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:15

Side 5

5


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:16

Side 6

Skulpturer i gadebilledet De mange skulpturer på gader og stræder bidrager til oplevelserne og den helt unikke atmosfære i den bilfri Holstebro midtby. Motiverne er fra Store Torv i Holstebro, barn i dagpleje, Vinderup Kirke, skulpturen Sct. Jørgen og Dragen på Store Torv, Hjerl Hede, Anlægspavillonen i Holstebro, solur ved Skærum Mølle, Vemb, Storåen og Limfjorden. Street sculptures The many street sculptures contribute to the unique experience and atmosphere of Holstebro's car-free town centre.

6

Images of Store Torv, the main square in Holstebro, child in day care, Vinderup Church, sculpture of St. George and the Dragon at Store Torv, Hjerl Hede Open Air Museum, the garden pavilion in Holstebro, Sundial at Skærum Mill, Vemb, Storåen river and Limfjorden.

Skulpturen im Straßenbild Die zahlreichen Skulpturen in Straßen und Gassen sind Teil der Erlebnisse und der einmaligen Atmosphäre in der autofreien Innenstadt von Holstebro. Motive: der Platz Store Torv in Holstebro, Kind in einer Tagesstätte, die Vinderup Kirke, die Skulptur des Hl. Georg mit dem Drachen auf dem Store Torv, Hjerl Hede, der Anlægspavillon in Holstebro, Sonnenuhr an der Volksuniversität Skærum Mølle, Vemb, der Storå und der Limfjord.


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:16

Side 7

Kraftcentret Holstebro Af borgmester Arne Lægaard Holstebro er et kraftcenter. Det har byen været i over 800 år. Holstebro var i gamle dage vadested over Storå og et trafikalt knudepunkt med tingsted. De ældste skriftlige kilder stammer fra 1274, hvor Holstebro er omtalt i Ribe Stifts protokol – kaldet Ribe Oldemor. Der er løbet meget vand gennem Storå siden dengang. I alle århundrederne har driftige handels- og erhvervsfolk været i centrum for byens udvikling. Det høster vi frugterne af i nutidens Holstebro. Men vi læner os ikke bare tilbage og nyder. Vi er fremme i skoene og yder. Vi bygger videre på det gode fundament, og vi sætter os nye mål.

Holstebro, a power centre By Mayor Arne Lægaard Holstebro is a power centre and it has been for more than 800 years. In ancient times, Holstebro was a ford across Storåen river and the centre of a road network with its own Ting (an ancient Danish court). The oldest written sources date back to 1274, when Holstebro was mentioned in the minute book of the diocese of Ribe – called the Great Grandmother of Ribe. Of course, much water has flowed through Storåen river since then. Throughout the centuries, enterprising traders and businesspeople have been central to the development of the town and we still reap the benefits in Holstebro today. However, we do not rest on our laurels but are eager to continue achieving. We keep building on the solid foundation and setting new targets for ourselves.

Das Kraftzentrum Holstebro Von Bürgermeister Arne Lægaard Holstebro ist ein Kraftzentrum. Das ist es schon seit mehr als 800 Jahren. Holstebro war einst eine Furt über den Storå und ein Verkehrsknotenpunkt mit Thingstätte. Die ältesten schriftlichen Quellen stammen von 1274, als Holstebro im Protokoll des Stifts Ribe, genannt Ribe Oldemor, erwähnt wurde. Seit jener Zeit ist viel Wasser den Storå hinunterflossen. In allen Jahrhunderten standen geschäftige Handelsund Kaufleute im Zentrum der Stadtentwicklung. Und davon profitieren wir heute noch in Holstebro. Doch lehnen wir uns nicht einfach nur zurück und genießen die Früchte. Wir sind in Sachen Leistung vorne mit dabei. Wir bauen auf dem guten Fundament auf und setzen uns neue Ziele.

Borgmester Arne Lægaard. Limfjorden ved Handbjerg, boliger ved Storåen i midtbyen, landbrugserhverv og stenskulptur i Vinderup. Mayor Arne Lægaard Limfjorden at Handbjerg, residential houses by Storåen river in the town centre, Agriculture at Mejrup and stone sculpture at Vinderup. Bürgermeister Arne Lægaard. Der Limfjord bei Handbjerg, Wohnungen am Storå im Stadtzentrum, Agrarwirtschaft, Mejrup, und eine Steinskulptur in Vinderup.

7


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:16

Side 8

Ulfborg by set fra luften med Vesterhavet i baggrunden. Vemb by set fra luften og med fjorden i baggrunden.

8

Aerial view of Ulfborg with the North Sea in the background. Aerial view of Vemb with the fjord in the background. Ulfborg aus der Vogelperspektive mit der Nordsee im Hintergrund. Vemb aus der Vogelperspektive mit dem Fjord im Hintergrund.


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:21

Side 9

En ny levende kommune

Eine neue lebendige Kommune

Derfor er Holstebro i dag mere levende og mangfoldig end nogensinde. Og med sammenlægningen af Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb er der skabt en ny kommune med endnu flere strenge at spille på. En smuk og varieret natur, et væld af kulturelle oplevelser, en bred vifte af videregående uddannelser, en veluddannet arbejdsstyrke og en god blanding af små, mellemstore og store virksomheder. Desuden er Holstebro kåret som Danmarks både bedste og flotteste handelsby.

Aus diesem Grund ist Holstebro heute lebendiger und vielfältiger als jemals zuvor. Und mit der Zusammenlegung der Gemeinden Holstebro, Vinderup und Ulfborg-Vemb ist eine neue Kommune mit noch viel mehr Facetten entstanden. Eine schö ne und abwechslungsreiche Natur, eine Fülle kultureller Angebote, eine breite Palette weiterführender Ausbildungen, gut ausgebildete Arbeitskräfte und eine gute Mischung aus kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen. Außerdem wurde Holstebro zur besten und schö nsten Handelsstadt Dänemarks gekürt.

A new living municipality That is why Holstebro is now more alive and varied than ever. Moreover, the merger of Holstebro, Vinderup and Ulfborg-Vemb has resulted in a new municipality with even more strengths. Beautiful and varied natural scenery, an abundance of cultural experiences, a broad range of further education programmes, a well-educated and well-trained workforce and a good mixture of small, medium-size and large businesses. Holstebro has also received an award for being Denmark' s best and most attractive shopping town.

Vinderup set fra luften med byens industriområdet i forgrunden nederst til venstre i billedet. Aerial view of Vinderup with its industrial area in the foreground ( bottom left) . Vinderup aus der Vogelperspektive mit dem Industriegebiet unten links im Vordergrund.

9


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:21

Side 10

Vesterhavet, klitterne, den friske luft og de brede strande er attraktive mål for borgerne i Holstebro Kommune og de mange turister, som hele året tiltrækkes til de mange steder langs kysten. The North Sea, the dunes, fresh air and broad beaches attract both the citizens of the Municipality of Holstebro and many tourists who are drawn to the numerous locations along the coast all year round. Die Nordsee, die Dünen, die frische Luft und die breiten Strände sind attraktive Z iele für die Bürger der Holstebro Kommune und die zahlreichen Besucher, die es Jahr für Jahr an die vielen Orte entlang der Küste zieht.

Side 1 1 Motiverne er fra Vesterhavet, Nr. Vosborg, bødkerværkstedet på Hjerl Hede, Ulfborg by, blomst i marehalmen ved Vesterhavet, fjorden, Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg, hovedbygningen ved Holstebro Kunstmuseum og Holstebro Museum, badende dreng i sø i Klosterheden Statsskovdistrikt, bøgeskov ved Sir Lyngbjerg, Thorsminde og indsejlingen til Thorsminde Havn fra Vesterhavet. Page 1 1 Images of the North Sea, Nørre Vosborg, the cooperage at Hjerl Hede, Ulfborg, leymus in bloom by the North Sea, the fjord, The leisure centre Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg, the main building at Holstebro Art Museum and Holstebro Museum, boy bathing in a lake in Klosterheden State Forest District, beech copse at Sir Lyngbjerg, Thorsminde and the approach to the port of Thorsminde from the North Sea.

10

Seite 1 1 Motive: die Nordsee, Nr. Vosborg, Bö ttcherwerkstatt in Hjerl Hede, Ulfborg, blühender Strandhafer an der Nordsee, der Fjord, Das Freizeitzentrum Vestjysk Fritidscenter in Ulfborg, Hauptgebäude des Holstebro Kunstmuseums und Holstebro Museums, badender Junge in einem See im Staatsforst Klosterheden, Buchenwald bei Sir Lyngbjerg, Thorsminde und die Einfahrt von der Nordsee in den Hafen Thorsminde.


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:22

Side 11

Kultur er kunst, idræt, underholdning...

tion of the Municipality of Holstebro as the educational, commercial and residential centre of Central and West Jutland.

Vores vision er at sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt. Der skal være dråber af kultur i alt, hvad vi foretager os, og der skal være noget for enhver alder og smag. For os er kultur både kunst, idræt, underholdning osv.

Kultur bedeutet Kunst, Sport, Unterhaltung...

Vi tror på, at mennesker i alle aldre trives bedst, når de har spændende, sjove og udfordrende muligheder for at udfolde sig både på arbejdet og i deres fritid. Vi bruger vores store udbud af kulturelle oplevelser og fritidsmuligheder til at videreudvikle Holstebro Kommunes position som Midt- og Vestjyllands kraftcenter for uddannelse, erhverv og bosætning.

Culture is art, sports, entertainment...

Wir mö chten die kulturelle Agenda festlegen – lokal, national und international. Alles, was wir tun, soll einen Tropfen Kultur enthalten, und für jedes Alter und jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Unter Kultur verstehen wir sowohl Kunst als auch Sport, Unterhaltung u. a. m. Wir glauben, dass sich Menschen aller Altersgruppen am wohlsten fühlen, wenn ihr Arbeits- und Freizeitleben von lustigen, interessanten und anspruchsvollen Erlebnissen geprägt ist. Wir nutzen unser großes Angebot an kulturellen Erlebnissen und Freizeitmö glichkeiten, um die Stellung der Holstebro Kommune als Kraftzentrum Mittel- und Westjütlands für Ausbildung, Wirtschaft und Ansiedlung auszubauen.

We want to set the cultural agenda – locally, nationally and internationally. Culture must be a staple ingredient in everything we offer, and we must cater to every age and taste. To us, culture means art, sports, entertainment and much more. We believe that people of all ages thrive when they can enjoy exciting, fun and challenging opportunities to express themselves both at work and in their leisure time. Through our wide range of cultural experiences and leisure activities, we continue to develop the posi-

11


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:22

Side 12

Billedtekster side 1 2 - 1 3 Motiv fra Lystanlægget i Vinderup, dagplejemor Lisbeth Olsen, Mejdal, surfere ved Ejsing strand, Sir Lyngbjerg i vinterdragt, nyt boligområde i Vinderup by, Bjertparken, TV/ Midt-Vest i Holstebro ved Vandkraftsøen, Limfjorden, Holstebro Kirkes tårn og badende børn i Karup Å . Page 1 2 -1 3

12

Images of the pleasure gardens in Vinderup, Childminder Lisbeth Olesen, Mejdal, surfers at Ejsing Beach, Sir Lyngbjerg in winter, new residential area in Vinderup, Bjertparken, TV/ Mid-West in Holstebro by the Waterpower Lake, Limfjorden, the tower of Holstebro Church and bathing children in Karup Å . Seite 1 2 -1 3 Motive: Lustgarten in Vinderup, Tagesmutter Lisbeth Olesen aus Mejdal, Surfer am Ejsing Strand, Sir Lyngbjerg im Winterkleid, neues Wohngebiet in Vinderup, Bjertpark, TV/ Midt-Vest in Holstebro am Wasserkraftwerksee, der Limfjord, der Turm der Holstebro Kirche und badende Kinder in dem Wasserlauf Karup Å .


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:23

Side 13

13


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:23

Side 14

Oplevelsernes Holstebro Experiencing Holstebro Erlebniswelt Holstebro

14


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:23

Side 15

Der er dråber af kultur i alt, hvad vi foretager os I Holstebro tror vi på, at mennesker trives bedst, når der er sjove, spændende og udfordrende oplevelser i hverdagen. Derfor bygger visionen for Holstebro Kommune videre på vores stærke fundament som kulturby. Vi vil sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Med kultur mener vi både kunst, idræt, elite, bredde osv. Kultur er Peter Schaufuss Balletten, Odin Teatret og Team Tvis-Holstebros håndboldspillere. Det er Frilandsmuseet Hjerl Hede og det hypermoderne Musikteatret. Kultur er også herregården Nørre Vosborg, Vesterhavets brus, klassisk musik med Ensemble MidtVest og Rock i Holstebro. Det er skulpturer overalt i byens gader og meget, meget mere. Læs mere om Holstebro Kommune og alle oplevelserne på www.holstebro.dk There is an element of culture in everything that we do. In Holstebro we believe that people feel best when there are fun, exciting and challenging experiences in their everyday lives. That is why the vision for the Municipality of Holstebro is based on our strong foundation as a town of culture. We want to set the cultural agenda - locally, nationally and internationally.

Culture also includes the manor house Nørre Vosborg, the roar of the North Sea, classical music with Ensemble MidtVest and Rock in Holstebro. The town’ s streets are dotted with sculptures and much, much more. Read more about the Municipality of Holstebro and everything it has to offer at www.holstebro.dk In allem, was wir tun, steckt ein Tropfen Kultur Wir in Holstebro glauben, dass sich die Menschen am wohlsten fühlen, wenn ihr Alltag von lustigen, interessanten und anspruchsvollen Erlebnissen geprägt ist. Daher basiert die Vision für die Holstebro Kommune weiter auf unserem starken Fundament als Kulturstadt. Wir mö chten die kulturelle Agenda festlegen - lokal, national und international. Unter Kultur verstehen wir sowohl Kunst als auch Sport im Elite- und Breitensportbereich etc. Kultur sind das Peter Schaufuss Ballet, das Odin Theater und die Handballspieler vom Team Tvis-Holstebro, das Freilichtmuseum Hjerl Hede und das ultramoderne Musiktheater. Kultur ist auch der Herrensitz Nørre Vosborg, das Rauschen der Nordsee, klassische Musik mit dem Ensemble MidtVest und Rock in Holstebro. Außerdem Skulpturen in den Straßen der Stadt und noch vieles andere mehr. Näheres über die Holstebro Kommune und alle Erlebnisangebote unter www.holstebro.dk

By culture we mean art, sport, elite, diversity etc. Culture is the Peter Schaufuss Ballet, the theatre Odin Teatret and the handball players of Team Tvis-Holstebro. There is the openair museum Hjerl Hede and the top-modern theatre Musikteatret.

Holstebro Kommune/Municipality of Holstebro Rådhuset DK-7500 Holstebro Tel. +45 9611 7500 Fax +45 9611 7002 kommunen@ holstebro.dk www.holstebro.dk

Midt- og Vestjyllands kraftcenter for kultur, uddannelse og erhverv Central- and western Jutland’ s powerhouse for culture, education and business Mittel- und Westjütlands Zentrum für Kultur, Ausbildung und Wirtschaft

15


Redaktionel-1-57

02/02/07

13:24

Side 16

Mulighedernes og mangfoldighedens Holstebro

Das Holstebro der Möglichkeiten und der Vielfalt

Af borgmester Arne Lægaard

Von Bürgermeister Arne Lægaard

Der findes sikkert mange forskellige holdninger til, hvad der bedst karakteriserer den nye Holstebro Kommune. De afhænger af, hvem man er, hvor i kommunen man bor, hvilken alder man har og mange andre forudsætninger.

Es gibt sicherlich viele verschiedene Meinungen darüber, wie man die neue Holstebro Kommune am besten charakterisieren kann. Es kommt ganz darauf an, wer man ist, wo man im Gemeindegebiet wohnt, wie alt man ist und auf anderes mehr.

É n ting er dog sikker: Holstebro har noget at byde på for alle slags virksomheder og for mennesker med enhver smag. Holstebro er mulighedernes og mangfoldighedens kommune. Og Holstebro er drivkraften for udvikling i hele landsdelen.

Eines ist jedoch sicher – Holstebro hat für alle Unternehmensbranchen und für Menschen mit jedem Geschmack etwas zu bieten. Holstebro ist die Gemeinde der Mö glichkeiten und der Vielfalt. Und es ist die Antriebskraft für die Entwicklung der gesamten Region.

Holstebro opportunity and variety By Mayor Arne Lægaard

16

There are undoubtedly many different opinions about what is most characteristic of the new Municipality of Holstebro, depending on who you are, which part of the Municipality you live in, your age and many other factors. One thing is certain, however: Holstebro offers something for all types of businesses and for people of any taste. Holstebro is the municipality of opportunity and variety and the engine for the region' s development.


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:49

Side 17

Side 1 6 Billedmotiver med skulpturerne i Tobaksarbejderens Drøm, Holstebro, Anlægspavillonen i Holstebro, Den gamle Stubmølle på frilandsmuseet Hjerl Hede, Limfjorden i to varianter, stenhuset ved Folkeuniversitetet Skærum Mølle ved Vemb, udsigt over Limfjorden, R . Færch Plast A/ S, Holstebro, fiskerihavnen i Thorsminde, Vald. Birn A/ S, Holstebro, hovedskulpturen i Tobaksarbejderens Drøm ved Storåen i midtbyen af Holstebro. Side 1 7 Den guldbelagte altertavle i Sahl Kirke ved Vinderup. Page 1 6 Images of the sculptures in the Tobacco Worker's Dream, Holstebro, the garden pavilion in Holstebro, the old mill at Hjerl Hede Open Air Museum, two views of Limfjorden, the stone house at the open university Skærum Mølle at Vemb, view of Limfjorden, R . Færch Plast A/ S, Holstebro, Thorsminde fishing port, Vald. Birn A/ S, Holstebro, the main sculpture in the Tobacco Worker's Dream by Storåen river in central Holstebro. Page 1 7 The gilded altarpiece in Sahl Church near Vinderup. Seite 1 6 Bildmotive: die Skulpturen des Projekts „ Traum des Tabakarbeiters“ , Holstebro, der Anlægspavillon in Holstebro, die alte Bockwindmühle im Freilichtmuseum Hjerl Hede, der Limfjord in zwei Variationen, das Steinhaus an der Volksuniversität Skærum Mølle bei Vemb, Aussicht bei der Limfjord, R . Færch Plast A/ S, Holstebro, der Fischereihafen von Thorsminde, Vald. Birn A/ S, Holstebro, die Hauptskulptur des „ Traum des Tabakarbeiters“ am Storå im Z entrum von Holstebro. Seite 1 7 Das vergoldete Altarbild in der Sahl Kirche bei Vinderup.

17


Redaktionel-1-57

18

18/01/07

11:49

Side 18


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:49

Side 19

F ra Hav til F j ord F rom the N orth Sea to L imfj orden Von Meer z u F j ord

Naturen i Holstebro Kommune er et kapitel for sig selv fra bakkede istidslandskaber og flade lyngstrækninger til det brusende Vesterhav og den rolige Limfjord. Holstebro bymidte rummer hyggelige gågader, stemningsfulde caféer og et smukt å-miljø. Om sommeren kan man sejle i kano på Storåen, og flere steder kan man sidde ved åbredden og lade tankerne drive med vandstrømmen. Velkommen til oplevelser i Holstebro! The Municipality of Holstebro is home to a uniq ue landscape – from hilly Ice Age landscapes and flat stretches of heather to the wild North Sea and the calm Limfjord. Holstebro town centre features picturesq ue pedestrian streets, cosy cafés and a beautiful riverside scene. In summer you can paddle a canoe on the river Storåen and along

Holstebro Turistbureau Holstebro Tourist Office Den Røde Plads 16 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 5700 Fax +45 9742 5707 turist@ visitholstebro.dk www.visitholstebro.dk

the river bank there are many places to sit and let your mind drift. Welcome to Holstebro! Die Natur in der Gemeinde Holstebro ist etwas ganz Besonderes – von hügeligen Eiszeitlandschaften und ebenen Heideflächen bis hin zur rauschenden Nordsee und zum sanften Limfjord. Im Stadtkern von Holstebro findet man beschauliche Fußgängerstraßen, stimmungsvolle Cafés und einen idyllischen Wasserlauf. Im Sommer kann man auf dem Wasserlauf Storå Kanu fahren, und vielerorts lädt das Flussufer zum Verweilen ein und dazu, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Willkommen zu neuen Erlebnissen in Holstebro!

19

Holstebro Turistbureau


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:49

Side 20

Oplevelsernes Holstebro I alle verdensdele støder man på mennesker, som kender til Holstebro. Det har Odin Teatret og Peter Schaufuss Balletten en stor del af æren for. De har nemlig hjemme i Holstebro. Her sætter de deres tydelige præg på kulturlivet, og herfra udbreder de deres forunderlige og farverige forestillinger til hele kloden.

Experiencing Holstebro All over the world you meet people who have heard of Holstebro. This is to a large extent due to the Odin Theatre and the Peter Schaufuss Ballet, which are both based in Holstebro. They leave their special mark on the town' s cultural scene, and it is from their base here that their magical and colourful productions tour all over the world.

Erlebniswelt Holstebro

20

Ü berall auf der Welt stö ßt man auf Menschen, die Holstebro kennen. Das ist vor allem dem Odin Theater und dem Peter Schaufuss Ballett zu verdanken, die in Holstebro zu Hause sind. Hier drücken sie dem kulturellen Leben ihren Stempel auf, und von hier aus tragen sie ihre erstaunlichen und farbenfrohen Vorstellungen in die ganze Welt hinaus.

Peter Schaufuss forlod både London og København og slog sig ned i Holstebro, hvor han etablerede sit internationalt anerkendte balletkompagni og Dansens Teater Peter Schaufuss left both London and Copenhagen to settle in Holstebro, where he established his own internationally renowned ballet company and the Theatre of Dance. Peter Schaufuss verließ London und Kopenhagen und ließ sich in Holstebro nieder, wo er sein international anerkanntes Ballettensemble und das Theater des Tanzes gründete.


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:50

Side 21

F remtidens teater T heatre of the future Das T heater der Z ukunft Odin Teatret er et selvlært teater og Danmarks ældste gruppeteater. I sit arbejde forsker det i teaterkunsten med både inden- og udendørs forestillinger som resultat. Teaterforestillingerne afsøger teatrets utallige muligheder for at skabe relationer til og mellem mennesker. Teatret har vist sine forestillinger og vakt genklang overalt i verden på såvel et fagligt plan som blandt publikum. Odin Teatret is a self-taught theatre and Denmark’ s oldest theatre group. The work is based in research in the art of theatre, resulting in both indoor and outdoor performances. The productions explore theatre’ s endless possibilities for establishing relations to and between people. Odin Teatret has staged its productions around the world, and been critically acclaimed and praised by professionals and audiences alike. Das Odin Teatret ist ein autodidaktisches Theaterensemble und eines der ältesten Gruppentheater Dänemarks. Seine Forschung im Bereich Theaterkunst resultiert in Vorstellungen im In- und Ausland. Die Theatervorstellungen untersuchen die unzähligen Mö glichkeiten des Theatermediums, Beziehungen zu und zwischen Menschen zu schaffen. Das Ensemble hat mit seinen Produktionen weltweit Anerkennung erfahren, sowohl auf fachlicher Ebene als auch beim Publikum.

Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium Særkærparken 144 Postboks 1283 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 4777 Fax +45 9741 0482 odin@ odinteatret.dk www.odinteatret.dk

21


Redaktionel-1-57

22

18/01/07

11:50

Side 22


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:50

Side 23

Danmarks mest moderne teater Denmark’ s most modern theatre Das modernste T heater Dä nemarks

Vi byder på et varieret udbud af aktiviteter lige fra møder og fester til koncerter, musicals, opera, teater, ballet og familieforestillinger. Musikteatret producerer desuden hvert år sin egen musical, og har blandt andet opført CATS. Musikteatret huser til dagligt Nordvestjydsk Teaterkreds og Musikdramatisk Teater, ligesom Holstebro Turistbureau og Holstebro Handelsstandsforening har hovedkvarter i Musikteatret. Endvidere huser teatret Restaurant Rouge, der har åbent dagligt. We offer a variety of activities ranging from meetings and parties to concerts, musicals, opera, theatre, ballet and family shows. Every year, Musikteatret produces its own musical, and has staged CATS among others. Musikteatret is home to the theatres Nordvestjysk Teaterkreds and Musikdramatisk Teater, and Holstebro Tourist Office and Holstebro Chamber of Commerce are also headq uartered in Musikteatret. The theatre also houses Restaurant Rouge which is open daily.

Musikteatret Holstebro Den Røde Plads 16 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9611 7878 Fax +45 9611 7879 musikteatret@ holstebro.dk www.musikteatret.dk

Wir bieten eine breite Palette an Aktivitäten an – von Tagungen und Festen bis hin zu Konzerten, Musicals, Oper, Theater, Ballett und Familienvorstellungen. Außerdem produziert das Musiktheater jedes Jahr sein eigenes Musical und führte u. a. „CATS“ auf. Im Musiktheater sind die Theater Nordvestjysk Teaterkreds und Musikdramatisk Teater untergebracht, auch die Touristeninformation Holstebro und der Handelsverband Holstebro haben ihre Büros im Musiktheater. Das täglich geö ffnete Restaurant Rouge ist ebenfalls im Gebäude zu finden.

23


Redaktionel-1-57

18/01/07

11:51

Side 24

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM

Oplev verdenskunst og kunst fra hele verden Se Picasso, Chagall og Matisse sammen med kunst fra Afrika, Amerika og Asien og nutidskunst fra Danmark. Museet har til huse i en herskabsvilla fra århundredskiftet med en spændende museumsfløj fra 1981 tegnet af Hanne Kjærholm. Experience world art and art from all over the world See Picasso, Chagall and Matisse displayed next to art from Africa, America and Asia and contemporary art from Denmark. The museum is located in a large, turn-of-the-century detached house with an interesting museum wing from 1981 designed by Hanne Kjærholm. Erleben Sie Weltkunst und Kunst aus aller Welt Sehen Sie Picasso, Chagall und Matisse zusammen mit Kunst aus Afrika, Amerika und Asien sowie zeitgenö ssischer Kunst aus Dänemark. Das Museum ist in einer herrschaftlichen Villa aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende untergebracht mit einem interessanten Museumsflügel von 1981, einem Entwurf von Hanne Kjærholm.

24

Holstebro Kunstmuseum Museumsvej 2 DK-7500 Holstebro

Tel. +45 9742 4518

info@ holstebrokunstmuseum.dk www.holstebrokunstmuseum.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:11

Side 25

Efter den altomfattende ombygning er Musikteatret fuldt på højde med de bedste teatre i London. Following comprehensive renovation, the music venue Musikteatret is on a par with London’ s top theatres. Nach einem umfassenden Umbau kann sich das Musiktheater mit den besten Theatern Londons messen.

Ekstraordinære oplevelserr Musikteatret er også et kulturelt fyrtårn. Et fyrtårn, der lyser, viser vej og giver ekstraordinære oplevelser til borgerne i Holstebro og gæster udefra. Efter en altomfattende ombygning har Musikteatret i dag faciliteter for både publikum og optrædende, som er fuldt på højde med teatre i København, London og andre hovedstæder.

Extraordinary experiences The Music Theatre is also a cultural beacon, a guiding light which offers extraordinary experiences to the citizens of Holstebro and to our visitors. Following a com-

plete renovation, the Music Theatre now has facilities for audiences and performers which rival those of theatres in Copenhagen, London and other major cities.

Auß ergewöhnliche Erlebnisse Auch das Musiktheater ist ein kulturelles Leuchtfeuer, das strahlt, uns den Weg weist und Einheimischen wie auch Besuchern außergewö hnliche Eindrücke schenkt. Nach einem umfassenden Umbau verfügt das Musiktheater heute über Einrichtungen für Publikum und Akteure, die den Theatern in Kopenhagen, London und anderen Hauptstädten in nichts nachstehen.

25


Redaktionel-1-57

26

18/01/07

12:11

Side 26

Musikdramatisk Teater er en egnsteateropera, der producerer opera i Midt- og Vestjylland på et højt kunstnerisk og professionelt niveau. Musikdramatisk Teater modtager økonomisk støtte fra de fire kommuner i Landsdelscenter Midt-Vest, Ikast, Herning, Struer og Holstebro.

Musikdramatisk Teater is a regional theatre opera which produces opera of a high artistical and professional standard in central and western Jutland. Musikdramatisk Teater receives economic funding from the four municipalities in Regional Centre Mid-West: Ikast, Herning, Struer and Holstebro.

Det er Musikdramatisk Teaters mål at skabe nutidig musikdramatik i en eksperimenterende form, men med afsæt i et klassisk indhold. Derved ønsker vi at medvirke til en videreudvikling af kunstarten og gøre genren tidsvarende.

Musikdramatisk Teater aims to create contemporary musical drama which is experimental but at the same time based on a classical content. In doing so, we want to contribute to the further development of the art and make the genre more up to date.


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:12

Side 27

Das Musikdramatische Theater ist ein regionales Theater- und Opernensemble, das in Mittel- und Westjütland Opernaufführungen auf einem hohen künstlerischen und professionellen Niveau produziert. Das Ensemble wird von den vier Gemeinden des Regionalzentrums Midt-Vest – Ikast, Herning, Struer und Holstebro – finanziell unterstützt. Ziel des Musikdramatischen Theaters ist es, modernes Musikdrama in experimenteller Form, aber mit Ausgangspunkt in einem klassischen Inhalt zu schaffen. Damit mö chten wir zu einer Weiterentwicklung des Kunstgenres beitragen und es zeitgemäß machen.

Musikdramatisk Teater Den Røde Plads 16 DK-7500 Holstebro Tel. +45 96 11 78 35 mail@ musikdramatiskteater.dk www.musikdramatiskteater.dk

27


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:12

Side 28

Vi har rammerne W e provide the setting W ir sorgen fü r den richtigen R ahmen

GOLFCLUB Storådalen leverer udfordrende og udviklende oplevelser til virksomheder og private. Med restaurant, kursus- og overnatningsfaciliteter og golfbane i Storådalens spektakulære natur er mulighederne for arrangementer ubegrænsede. GOLFCLUB Storådalen provides challenging and developing experiences for businesses and individuals. Set in the spectacular landscape of Storådalen, the restaurant, course and accommodation facilities and golf course offer endless activities. Der GOLFCLUB Storådalen bietet Unternehmen und Privatleuten anspruchsvolle und innovative Erlebnisse. Mit Restaurant, Tagungs- und Ü bernachtungseinrichtungen sowie Golfplatz in der spektakulären Natur des Storå-Tals sind die Mö glichkeiten für Veranstaltungen unbegrenzt.

28

GO LFCLUB Storådalen ApS Frøjkvej 83 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7027 0444 Fax +45 9610 8418 kontakt@ storaadalen.dk www.storaadalen.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:13

Side 29

Kunst skaber debat Kunsten skal ud på gader og stræder, hvor den bliver set. Sådan tænkte visionære holstebroere i midten af 1960’ erne og hentede bl.a. den verdensberømte kunstner Alberto Giacomettis skulptur Kvinde på Kærre til byen. Maren, som borgerne hurtigt døbte skulpturen, blev startskuddet til Holstebros ry som kulturby. I dag støder man på skulpturer og anden kunst, der forundrer og skaber debat, overalt i byen.

Art creates debate Works of art should be out in the streets, where people will see them. In the mid-sixties, those were the thoughts of visionary citizens of Holstebro, who managed to bring Woman on a Cart by the world-famous artist Alberto Giacometti and other sculptures to Holstebro. “Maren” as the sculpture was soon named by the locals, kicked off Holstebro' s reputation as a cultural town. Today, sculptures and other works of art causing wonder and debate can be encountered all over town.

Kunst sorgt fü r Diskussionsstoff Die Kunst muss sich in den Straßen präsentieren. So dachten visionäre Holstebroer Mitte der 1960er Jahre und brachten u. a. die „Frau auf dem Karren“, eine Skulptur des weltberühmten Künstlers Alberto Giacometti, in die Stadt. Maren, wie die Bürger die Skulptur schon bald nannten, war der Startschuss für das Image von Holstebro als Kulturstadt. Heute stö ßt man überall in der Stadt auf Skulpturen und andere Kunstwerke, die erstaunen und für Diskussionsstoff sorgen.

Den verdensberømte kunstner Giacomettis skulptur Kvinde på Kærre står foran Det Gamle R ådhus midt på gågaden i Holstebro De mange skulpturer og kunstværker, som præger byens gader er bl.a. Solvognen i Tobaksarbejderens Drøm, Grædemuren i gågaden Nørregade, Pige med Klæde, Tænkeren, Holstebro Kunstmuseum, detaljemotiv af hovedværket i Tobaksarbejderens Drøm, Pige der spejler sig, Svinet på Brotorvet og granit- og jernskulptur af landskabsarkitekt Frode Birk Nielsen. Woman on a Cart by the world-famous artist Giacometti stands in front of the Old City Hall half way down Holstebro's pedestrian street. Among the many sculptures and works of art that distinguish the streets of Holstebro are The Sun Chariot in the Tobacco Worker's Dream, the Wailing Wall in the pedestrian street Nørregade, Girl with Cloth, The Thinker, Holstebro Art Museum, detail of the main sculpture in the Tobacco Worker's Dream, Girl with Mirror, the Pig at Brotorvet square and granite and iron sculpture by landscape architect Frode Birk Nielsen. Die „ Frau auf dem Karren“ , die Skulptur des weltberühmten Künstlers Giacometti steht vor dem Alten R athaus mitten in der Fußgängerzone von Holstebro Z u den zahlreichen Skulpturen und Kunstwerken, die das Straßenbild prägen, gehö ren u. a. der Sonnenwagen des Projekts „ Traum des Tabakarbeiters“ , die Klagemauer in der Fußgängerzone Nørregade, das Mädchen mit Tuch, Der Denker, Holstebro Kunstmuseum, ein Detailmotiv des Hauptwerkes des „ Traums des Tabakarbeiters“ , das Mädchen, das sich spiegelt, das Schwein auf dem Brückenplatz und Granit- und Eisenskulptur vom Landschaftsarchitekten Frode Birk Nielsen.

29


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:13

Side 30

F orunderlige oplevelser Forunderlige oplevelser er der også masser af i kommunens kunstmuseer, på den gamle herregård Nørre Vosborg, i Strandingsmuseet Sct. George og i Frilandsmuseet Hjerl Hede, som er en af Danmarks mest populære turistattraktioner. Og hvad med en tur i badeland, i biografen, på motocross-banen, i bowlingcentret, i friluftsteatret, til klassisk koncert eller Rock i Holstebro.

W onderful experiences There are also plenty of marvellous experiences to be had at the Municipality' s art museums, the old manor house Nørre Vosborg, Strandingsmuseet St. George (the shipwreck museum) and Hjerl Hede Open Air Museum, one of Denmark' s most popular tourist attractions. Or how about a visit to the water park, the cinema, the motocross track, the bowling centre, the open air theatre, a classical concert or ' Rock in Holstebro' , the local rock festival.

Erstaunliche Erlebnisse Erstaunliche Erlebnisse erwarten uns auch in den Kunstmuseen der Gemeinde, auf dem alten Herrensitz Nørre Vosborg, im Strandungsmuseum Sct. George sowie im Freilichtmuseum Hjerl Hede, einer der beliebtesten Touristenattraktionen Dänemarks. Und wie wäre es mit einem Besuch im Erlebnisbad, im Kino, auf der Motocross-Bahn, im Bowlingcenter, im Freilichttheater, in einem Klassikkonzert oder beim Festival Rock in Holstebro? Hjerl Hede. Motion er sjovt og sundt - i hvert fald når det foregår i Holstebro Badeland. På Strandingsmuseet Sct. George i Thorsminde er der rig mulighed for at få et indtryk af Vesterhavets ofte barske og dramatiske kræfter.

30

Hjerl Hede. Exercise is fun and healthy - at least at the water park Holstebro Badeland. Strandingsmuseet St. George in Thorsminde offers the visitor a vivid impression of the often wild and dramatic powers of the North Sea. Hjerl Hede. Bewegung macht Spaß und ist gesund - jedenfalls im Erlebnisbad Holstebro Badeland. Im Strandungsmuseum Sct. George in Thorsminde bietet sich reichlich Gelegenheit für einen Eindruck der oftmals rauen und dramatischen Kräfte der Nordsee.


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:13

Side 31

Holstebro Museum

Museet belyser byens og egnens historie: Sten-, bronze- og jernalder, vikingetid og middelalder. Håndværk og handel. Industrihistorie m. bl.a. jernstøberiudstilling. Specialsamlinger: Legetøj, besættelsestiden, våbensamling og sølvtøj. Skiftende særudstillinger. The museum depicts the local and regional history: Stone Age, Bronze Age, Iron Age, Viking Age and the Middle Ages. Crafts and trade. Industrial history, including iron foundry exhibition. Special collections: Toys, German occupation 1940- 45, weapons and silver. Special temporary exhibitions. Holstebro Museum veranschaulicht die Geschichte der Stadt und der Region: Stein-, Bronze-, Eisen- und Wikingerzeit sowie Mittelalter. Handwerk und Handel. Eisen- und Tabakwarenindustrie. Spezielle Sammlungen: Spielzeug, Die deutsche Besatzung von 1940 – 45. Waffen und Silber. Wechselnde Sonderausstellungen.

Holstebro Museum Museumsvej 2 Postboks 1240 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 2933 Fax +45 9742 8109 holstebro@ museum.dk www.holstebro-museum.dk

31


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:13

Side 32

Hovedmotivet fra indsejlingen til Thorsminde Havn fra Vesterhavet. Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde, badende ved sø i Klosterheden Statsskovdistrikt, gågaden Nørregade i Holstebro, rasteplads ved Limfjorden, lystfiskeri i Thorsminde, boligområde ved Storåen i Holstebro, smedeværkstedet, Hjerl Hede, rønnebær.

32

Main image: The approach to the port of Thorsminde from the North Sea. Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde, bathers at a lake in Klosterheden State Forest District, the pedestrian street Nørregade in Holstebro, picnic area by Limfjorden, angling at Thorsminde, residential area in Holstebro, The smithy, Hjerl Hede, rowanberries. Hauptmotiv: Einfahrt von der Nordsee in den Hafen von Thorsminde, Strandungsmuseum Sct. George, Thorsminde, Badende an einem See im Staatsforst Klosterheden, Fußgängerzone Nørregade in Holstebro, R astplatz am Limfjord, Angeln in Thorsminde, Wohngebiet in Holstebro, Die Schmiedewerkstatt, Hjerl Hede, Vogelbeeren.


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:17

Side 33

33


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:17

Side 34

L ykken Stå r Den Kække B i F ortune favours the brave Dem Mutigen gehört die W elt

34


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:18

Side 35

Jydske Dragonregiment er én af kommunens største virksomheder, der fra 2009 beskæftiger 1300 militæransatte og 63 civilt ansatte. Regimentet er en stor bidragyder til den internationale tjeneste og har konstant enheder rundt om i verdens brændpunkter. JDR er et moderne panserregiment, der bl.a. rummer den samlede bestand af kampvogne i Danmark. Hovedformålet er at uddanne værnepligtige samt soldater til international tjeneste.

Panzerregiment, das u. a. über den gesamten dänischen Bestand an Kampfpanzern verfügt. Hauptziel ist es, Wehrpflichtige und Soldaten für den internationalen Einsatz auszubilden.

The Jutland Dragoon Regiment (Jyske Dragonregiment) is one of the biggest enterprises in the municipality of Holstebro, employing 1,300 military staff and 63 civil staff from 2009.The regiment is a large contributor to the international service and its units are constantly serving in hotspots around the world. JDR is a modern armoured regiment which is, among other things, home to Denmark’ s total fleet of tanks. Its main aim is to train recruits and soldiers for international service. Das Jydske Dragonregiment ist eines der grö ßten Unternehmen in der Kommune, das ab 2009 1.300 Militär- und 63 Zivilangestellte beschäftigen wird. Das Regiment leistet einen großen Beitrag zum internationalen Engagement und hat stets Einheiten an den Brennpunkten der Welt stationiert. JDR ist ein modernes J ydske Dragonregiment Kasernevej 5 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 3177 Fax +45 9742 8161 jdr@ mil.dk www.forsvaret.dk/jdr

35


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:18

Side 36

Unik hĂĽ ndboldkultur Uniq ue handball culture Einmalige Handballkultur

36


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:18

Side 37

Vi er kommunens håndboldflagskib. Og nok den mest kendte holstebro´er, hvis omtalen måles i tv-minutter og spaltemillimeter. Eliteklubbens fundament er moderklubberne Tvis KFUM og Holstebro Håndbold 90, som tilsammen har landets største ungdomsafdeling med ca. 1100 medlemmer og største håndboldskole med 450 deltagere. Vi har siden 2000 været i håndboldligaen. Herrerne hele tiden og kvinderne on-and-off. Desuden driver klubben 4 ungdomshold på eliteplan, som indgår i klubbens målrettede " fødekæde-satsning" . We are the municipality’ s handball flagship and probably the best known institution measured by TV and newspaper coverage. The cornerstone of the elite club is the parent clubs Tvis KFUM and Holstebro Håndbold 90 which together have the country’ s largest youth division with approx. 1,100 members and the largest handball academy with 450 participants. We have been in the handball league since 2000; the men’ s sq uad from the

Team Tvis Holstebro A/S Kirkevænget 5-7, Tvis DK-7500 Holstebro Tel. +45 9743 5959 Fax +45 9743 5966 team@ tvisholstebro.dk www.teamtvisholstebro.dk

start and the women’ s sq uad on an on-and-off basis. The club also manages four elite youth sq uads which are part of the club’ s focused “food chain efforts” . Wir sind das Flaggschiff der Kommune in Sachen Handball. Und wohl die bekanntesten Holstebroer, wenn man den Bekanntheitsgrad in Fernsehminuten und Artikelspalten-Millimetern misst. Das Fundament des Eliteclubs sind die Muttervereine Tvis KFUM und Holstebro Håndbold 90, die gemeinsam über die grö ßte Jugendabteilung des Landes mit ca. 1.100 Mitgliedern und die grö ßte Handballschule mit 450 Teilnehmern verfügen. Wir sind seit dem Jahr 2000 in der dänischen Handballliga, die Herren ununterbrochen, die Damen mit Unterbrechung. Außerdem betreibt der Club vier Jugendmannschaften auf Eliteniveau, die Teil der zielgerichteten Nachwuchsplanung des Vereins sind.

37


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:19

Side 38

Den levende historie L iving history Die G eschichte lebt På Hjerl Hede er historien levende i en ægte, autentisk landsby med værksteder, møller, mejeri, skole, dampsavværk, købmandshandel, gamle husdyrracer, en historisk legeplads med væltepetere, gamle spil og meget mere. At Hjerl Hede, history comes alive in a real, authentic village with workshops, mills, dairy, school, steam-powered sawmill, general store, rare breeds, a historical playground with penny-farthing bicycles, old board games and much more. Im Freilichtmuseum Hjerl Hede wird die Geschichte lebendig – in einem echten Dorf mit Werkstätten, Mühlen, Molkerei, Schule, Dampfsägewerk, Kaufmannsladen, alten Haustierrassen, einem historischen Spielplatz mit Hochrädern, alten Spielen u. v. m.

38

Hjerl Hedes Frilandsmuseum Hjerl Hede O pen Air Museum Hjerl Hedevej 14 DK-7830 Vinderup Tel. +45 9744 8060 · Fax +45 9744 8502 frilandsmuseum@ hjerlhede.dk www.hjerlhede.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:19

Side 39

Varieret foreningsliv Sidst, men allermest, har Holstebro Kommune et meget levende foreningsliv. I byen og de mindre lokalsamfund mødes folk om deres interesser i de mange idrætscentre, klubber og foreninger. Og hvis man har mere lyst til kun at overvære andres udfoldelser, kan man bare læne sig tilbage og nyde – f.eks. i Idrætscenter Vest udkæmper Team Tvis-Holstebros dame- og herrehold heftige kampe mod de andre hold i landets bedste håndboldrækker. Der er frit valg på alle hylder for både børn og voksne i oplevelsernes Holstebro.

Varied community life Last but certainly not least, the Municipality of Holstebro has an extremely active organisational life. In the town and the smaller local communities, people meet to pursue their interests in our many sports centres, clubs and organisations. If you prefer to watch others perform, you can sit back and enjoy, for example in Idrætscenter Vest, where Team Tvis-Holstebro' s women' s and men' s teams fight fierce battles against the other teams in Denmark' s top handball leagues. Children and adults can pick and choose from the wide range of experiences on offer in Holstebro.

Vielfä ltiges Vereinsleben Last, but not least findet man in der Holstebro Kommune ein äußerst lebendiges Vereinsleben. In der Stadt und in den kleineren Ortschaften treffen sich Menschen mit gemeinsamen Interessen in Sportzentren, Clubs und Vereinen. Und wer mehr Lust hat, andere bei sportlichen Entfaltungen zu beobachten, kann sich einfach zurücklehnen und genießen, z. B. bei den spannenden Spielen der erfolgreichen Damen- und HerrenHandballmannschaften vom Team Tvis-Holstebro im Sportzentrum Vest. In der Erlebniswelt Holstebro haben Kinder und Erwachsene die freie Auswahl.

På Møllesøen midt i Holstebro by bliver Danmarks største udendørs skøjtebane anlagt hvert år i vintermånederne. Ligahåndbold i Idrætscenter Vest, Holstebro. Der er gode muligheder for at leve livet som ejer af en kolonihave i Holstebro Kommune. Every winter, Denmark's largest outdoor skating rink is created at Møllesøen lake in the centre of Holstebro. League handball at the sports centre Idrætscenter Vest.

There are many opportunities to enjoy your own place in the sun as the owner of an allotment in the Municipality of Holstebro. Jedes Jahr im Winter entsteht auf dem Møllesø mitten in Holstebro die grö ßte Freiluft-Schlittschuhbahn Dänemarks. Liga-Handball im Sportzentrum Idrætscenter Vest. In der Holstebro Kommune gibt es gute Mö glichkeiten, Besitzer eines Kleingartens zu werden.

39


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:19

Side 40

En kulturperle W here culture meets nature Eine kulturelle P erle

Med sponsorstøtte fra private virksomheder arrangerer vi hver sommer seks koncerter i Holstebro Lystanlæg. Dermed kan vi hjælpe seks lokale foreninger og sportsklubber med at rejse penge til klubbernes ungdomsarbejde. Every summer, Holstebro Lystanlæg, a park near the town centre, is the venue for six open-air concerts which we organise via sponsorships from private businesses. This enables us to help six local associations and sports clubs to raise funds for their youth sections. Mit finanzieller Unterstützung von privaten Unternehmen veranstalten wir jeden Sommer sechs Konzerte in der Holstebro Lystanlæg. Damit kö nnen wir wiederum sechs ö rtlichen Vereinen und Sportclubs dabei helfen, Geld für ihre Jugendarbeit aufzutreiben.

40

Kulturperlen v. Poul Hornshøj Haydnsvej 46 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9740 5161 Mobil +45 3095 3604 poml@ mail.tele.dk www.kulturperlen.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:28

Side 41

Et spø rgsmå l om velvære A q uestion of well-being Eine F rage des W ohlbefindens Vi er et moderne fitnesscenter på 1700 kvm med mange forskellige holdaktiviteter. Vi tilbyder træning på alle planer både for utrænede og for eliten i alle aldre: Styrketræning, genoptræning, kredsløbstræning, spinning, aerobic, sq uash, træning med fysioterapeut, motion på henvisning, børnehold, m.m. We are a modern 1,700 sq . m. gym with many different team activities. We offer training at all levels for both beginners and elite athletes of all ages: Fitness training, rehabilitation, cardiovascular training, spinning, aerobics, sq uash, training with a physiotherapist, prescribed exercise, children’ s teams etc. Wir sind ein modernes, 1.700 m2 großes Fitnesscenter mit einem großen, vielfältigen Kursangebot. Wir bieten Training auf jedem Niveau an, für Untrainierte wie für Leistungssportler jeden Alters: Krafttraining, Rehabilitation, Kreislauftraining, Spinning, Aerobic, Sq uash, Training mit Physiotherapeut, Fitness- und Kinderkurse u. v. a. m.

Holstebro Fitness Gartnerivej 18 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 7026 holstebrofitness@ sport.dk www.Holstebro-Fitness.dk

41


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:28

Side 42

Musik for alle Music for everybody Musik fü r alle

Vi har 1800 elever i alle aldre. Med 40 års erfaring i musikalsk talentudvikling har flere hundrede indledt deres musikalske karriere hos os. Musikskolen omfatter også MGK MidtVest, Nordvestjysk TalentCenter og symfoniorkester. We have 1,800 students of all ages. With over 40 years experience in musical talent development, we have seen hundreds of people begin their musical career with us. The music school also comprises the Musical Base Course Mid-West (MGK MidtVest), the Northwest Jutland Talent Centre (Nordvestjysk TalentCenter) and a symphony orchestra. Wir unterrichten 1.800 Schüler in allen Altersstufen. Im Laufe unserer 40-jährigen Erfahrung in der musikalischen Talentfö rderung haben bereits mehrere hundert Künstler ihre musikalische Karriere bei uns begonnen. Die Musikschule umfasst auch die Einrichtungen MGK MidtVest, Nordvestjysk TalentCenter und ein Sinfonieorchester.

42

Holstebro Musikskole Bisgårdmark 16 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 4600 Fax +45 9741 4713 musik@ homus.dk www.holstebromusikskole.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:28

Side 43

Hvis livet er en sportsgren, gi` r vi dig landets bedste uddannelse I f life is a sport, we give you the best training in the country W enn Sport dein L eben ist, bieten wir dir die beste Ausbildung im L and!

Som elev får du en seriøs mulighed for at pleje og udvikle din sportsgren på højeste niveau. Du får en målrettet uddannelse, personlig udvikling, et fedt socialt miljø med bofællesskab, nye venskaber og udlandsture med ski og sport. As a student at Holstebro Sports College, you get a uniq ue opportunity to nurture and develop your sport at the highest level. We offer you focused training, personal development, a great social environment with house sharing, new friendships as well as skiing and sports trips abroad. Als Schüler erhältst du eine seriö se Mö glichkeit, deine Sportart auf hö chstem Niveau zu entwickeln. Wir bieten dir eine zielgerichtete Ausbildung, persö nliche Entwicklung, ein tolles soziales Umfeld mit Wohngemeinschaft, neuen Freundschaften und Auslandsreisen mit Ski und anderen Sportarten.

Holstebro Sports-College Birkehøj 1 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 3030 Fax +45 9740 6013 info@ holsc.dk www.holsc.dk

43


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:28

Side 44

Aktivt uddannelsescenter Active education centre Ein aktives Ausbildungsz entrum

Vi har 900 årselever og ca. 110 ansatte. Halvdelen af eleverne er på det treårige forløb på handelsgymnasiet, og resten følger HG uddannelserne. Vi har en stor efteruddannelsesafdeling og er en del af Erhvervsakademi MidtVest. We have 900 full-time students and approx. 110 employees. Half of the students follows the three-year higher commercial school programme and the other half follows the Basic Vocational Course, Commercial Line. We have a large in-service training department, and we are also part of the Business Academi Midt-West (Erhvervsakademi MidtVest). Wir haben 900 Jahresschüler und etwa 110 Mitarbeiter. Die Hälfte der Schüler absolviert das dreijährige hö heren Handelsabitur, die andere Hälfte absolviert die handelsschulische Grundausbildung (HG). Wir verfügen über eine grosse Weiterausbildungsabteilung und haben auch an der Berufsakademie (Erhvervsakademi MidtWest) Anteil.

44

Holstebro Handelsskole Døesvej 76 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 5000 Fax +45 9610 5049 holsths@ holsths.dk www.holsths.dk


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:29

Side 45

Spændende uddannelser Exciting study programmes I nteressante Ausbildungen

Vi er en moderne og fleksibel uddannelsesinstitution med ca. 1400 årselever fordelt på erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, erhvervsakademi, AMU-kurser og efteruddannelse. Skolen har desuden en stor kostafdeling. We are a modern and flexible college with approx. 1.400 full-time eq uivalent students spread on vocational education and training (VET), technical upper secondary education (HTX ), the academy profession degree, adult continuing training and labour market training cources (AMU). The college also has boarding facilities for students. Wir sind eine moderne und flexible Ausbildungseinrichtung mit ca. 1.400 Schülern, die berufliche Bildungsgänge (EUD), das technische Gymnasium, kurzfristige HochschulBildungsgänge, Ausbildungsgänge für den Arbeitsmarkt (AMU) und Weiterbildung besuchen. Die Schule verfügt ausserdem über ein grosses Internat. Holstebro Tekniske Skole Døesvej 70 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 2222 Fax +45 9912 2244 holstebrots@ holstebrots.dk www.holstebrots.dk

45


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:29

Side 46

Klog i Holstebro I Holstebro er der flere unge, end i de fleste andre provinsbyer i Danmark. Det kan vi bl.a. takke byens mange uddannelsesmuligheder for. De kommunale skoler, friskolerne og kommunens mange efterskoler står for de indledende øvelser. Derefter tager gymnasiet, handelsskolen og den tekniske skole over. Hvis man da ikke vælger Sportscollege, som kombinerer det boglige med det fysiske. Derefter kan man fortsætte på en af de videregående uddannelser i byen. Dem har cvu vita samlet under samme tag i et helt nyt, åbent og inspirerende studiemiljø. Her kan man uddanne sig til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Eller man kan tage et af de kortere kurser i udviklingsenheden. På Erhvervsakademi MidtVest og handelsskolen er der også mange muligheder for at tage en videregående uddannelse – f.eks. til byggetekniker, datamatiker og markedsføringsøkonom.

G et smart in Holstebro 46

Holstebro has more young people than in most other Danish provincial towns. One reason for this is the large number of educational opportunities. The municipal schools, the private schools and our many continuation schools provide the initial stage of education. Then upper secondary schools, as well as technical and vocational colleges, take over at the next stage. Other students opt for sports college, combining acade-


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:29

Side 47

mic studies and physical education. Finally, students can choose to study on one of the courses of further education in Holstebro. These are offered by the centre for higher education, cvu vita, under one roof in a brand new, open and inspirational study environment. Cvu vita provides courses for nurses, physiotherapists, occupational therapists, nursery teachers and social workers. The centre' s diploma section also offers shorter courses. The academy of higher professional education Erhvervsakademi MidtVest and the commercial college also offer a wide range of courses leading to q ualifications as for example building technician, computer scientist or market economist.

G escheites Holstebro In Holstebro leben mehr Jugendliche als in den meisten anderen dänischen Provinzstädten. Das haben wir u. a. den vielen Ausbildungsmö glichkeiten in der Stadt zu verdanken. Die kommunalen Schulen, Privatschulen und die zahlreichen Heimvolkshochschulen der Kommune kümmern sich um die grundlegende Schulbildung. Anschließend übernehmen das Gymnasium, die Handelsschule und die technische Schule. Es git auch noch das Sportscollege, das die literarische mit der kö rperlichen Ausbildung kombiniert. Im Anschluss kann man sich an den weiterführenden Ausbildungseinrichtungen der Stadt weiterbilden. Diese wurden von cvu vita in einem neuen, offenen und anregenden Lernumfeld unter einem Dach vereint. Hier kann man sich zum Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pädagogen oder Sozialberater ausbilden lassen. Oder man besucht einen der kürzeren Kurse in der Entwicklungseinheit. Auch die Wirtschaftsakademie MidtVest und die Handelsschule bieten viele Mö glichkeiten für eine weiterführende Ausbildung, z. B. als Bautechniker, Informatiker oder Marketingspezialist.

Side 4 6 cvu vita har samlet de videregående uddannelser under samme tag i et spændende og inspirerende studiemiljø. Folkeskoleundervisning i Ulfborg. Holstebro Gymnasiums auditorium og administrationsbygning. Side 4 7 Barn i dagpleje. Page 4 6 cvu vita has gathered higher education programmes under one roof in an exciting and inspirational study environment. Primary school class in Ulfborg. Auditorium and administration building, Holstebro Gymnasium Page 4 7 Child in day care. Seite 4 6 Die weiterführenden Ausbildungen wurden von cvu vita in einem interessanten und anregenden Lernumfeld unter einem Dach vereint. Volksschulunterricht in Ulfborg. Auditorium und Verwaltungsgebäude des Holstebro Gymnasiums. Seite 4 7 Kind in einer Tagesstätte.

47


Redaktionel-1-57

18/01/07

12:29

Side 48

Vej en til viden VI A cvu vita University College T he way to knowledge VI A cvu vita University College Der W eg z u W issen VI A cvu vita University College

48


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:31

Side 49

cvu vita udbyder fem videregående uddannelser i et spændende tværfagligt studiemiljø - ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske - samt efter- og videreuddannelse. Der er skabt et inspirerende tværfagligt studiemiljø i et spændende nybyggeri. Et regionalt kraftcenter for uddannelse, udvikling og forskning, internationalt orienteret, fremtidssikret og fast forankret i professionsuddannelsernes praksisfelter. cvu vita offers five higher education programmes in an exciting, interdisciplinary study environment: occupational therapist, physiotherapist, social educator, social worker and nurse as well as in-service training and further training. cvu vita has created an inspiring, interdisciplinary study environment in a striking new facility. A regional powerhouse for education, development and research, internationally orientated, future-orientated and firmly anchored in the practice fields of the

cvu vita Gl. Struervej 1 Postbox 1450 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9612 1400 Fax +45 9612 1401 vita@ cvuvita.dk www.cvuvita.dk

medium-cycle, professional higher education programmes. cvu vita bietet fünf weiterführende Ausbildungen in einem interessanten, fachübergreifenden Studienumfeld an – Ergotherapeut, Physiotherapeut, Erzieher, Sozialberater und Krankenpfleger – sowie Fort- und Weiterbildungen. In einem interessanten Neubau wurde ein anregendes fachübergreifendes Studienumfeld eingerichtet. Ein starkes regionales Zentrum für Ausbildung, Entwicklung und Forschung mit internationaler Ausrichtung, Zukunftssicherheit und fester Verankerung in den Praxisbereichen der verschiedenen Berufsausbildungen.

49


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:32

Side 50

G ej st og glæde High spirits and happiness G eist und F reude

Holstebro Gymnasium & HF er ensbetydende med: • faglig kvalitet og alsidighed • en god arbejdsplads • demokratisk ånd • musisk-kreative aktiviteter • international orientering • forankret og synlig i lokalsamfundet Holstebro Gymnasium & HF is synonymous with: • professional q uality and versatility • a good workplace • democratic spirit • musical-creative activities • international orientation • anchored and visible in the local community Das Holstebro Gymnasium & HF ist gleichbedeutend mit: • fachlicher Qualität und Vielseitigkeit • einem guten Arbeitsplatz • einem demokratischen Geist • musisch-kreativen Aktivitäten • internationaler Ausrichtung • Verankerung und Wahrnehmbarkeit in der ö rtlichen Gemeinschaft

50

Holstebro Gymnasium & Døesvej 64 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9741 4222 Fax +45 9742 0517 hogym@ hogym.dk www.hogym.dk

HF


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:32

Side 51

På Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro tager fremtidens balletstjerner deres første dansetrin. Ballet stars of the future taking their first dance steps at the R oyal Theatre's Ballet School in Holstebro. In der Ballettschule des Kö niglichen Theaters in Holstebro machen die Primaballerinas der Z ukunft ihre ersten Tanzschritte.

Morgendagens kunst På Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro tager de små deres første dansetrin i karrieren. Og i musikskolen samt på de musik- og billedkunstneriske grundkurser bliver morgendagens kultur- og kunstpersonligheder formet. Så det er nemt at blive dygtig og klog i Holstebro.

T omorrow’ s art At the Royal Theatre' s Ballet School in Holstebro, young ballet students take the first steps of their careers. The Music College and the basic music and visual arts courses nurture the personalities of tomorrow' s culture and arts scene. So, there really are many ways to get smart in Holstebro.

Die Kunst von morgen In der Ballettschule des Kö niglichen Theaters in Holstebro machen die Kleinen ihre ersten Tanzschritte. Und in der Musikschule sowie in den musikalischen und zeichnerischen Grundkursen werden die Kultur- und Kunstpersö nlichkeiten der Zukunft geformt. Es ist also ganz einfach, in Holstebro beruflich fit und gescheit zu werden.

51


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:32

Side 52

G ennemslagskraft i DR Clout in the Danish B roadcasting Corporation ( DR ) Durchschlagskraft bei Danmarks R adio ( DR )

52


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:32

Side 53

Vi er et mediehus med mange opgaver. Den største og vigtigste er regionalradioen på P4. Desuden laver vi indslag til Radioavisen, TV Avisen, DR Sporten og forskellige DR-magasiner. Vi opdaterer også nyheder på tekst-tv og vores hjemmeside. Vi har siden 1974 været med til at skabe fælles identitet i Midt- og Vestjylland, og det er vi stolte af. Vores målgruppe er og vil fortsat være de godt 500.000 beboere i den geografiske enhed, der tidligere udgjorde Viborg og Ringkøbing amter. We are a media house with many tasks. The largest and most important is the regional radio 4, P4. In addition, we produce items for radio and television news, DR Sport and various DR magazines. We also provide up-to-date news on text TV and our website.

Since 1974, we have helped create a common identity in central and western Jutland and we are proud of that. Our target group is and will remain the approx. 500,000 inhabitants of the geographic unit comprising the former Counties of Viborg and Ringkøbing. Wir sind ein Medienhaus mit vielen Aufgaben; die grö ßte und wichtigste ist der über den Kanal P4 ausgestrahlte Regionalrundfunk. Außerdem produzieren wir Beiträge für die landesweiten DR-Nachrichtensendungen, für die Sportnachrichten und verschiedene DR-Magazinprogramme. Wir aktualisieren Nachrichten im Text-TV und auf unserer Homepage. Seit 1974 tragen wir zum Entstehen einer gemeinsamen Identität in Mittel- und Westjütland bei, und darauf sind wir stolz. Unsere Zielgruppe sind nach wie vor die gut 500.000 Einwohner in der Region, die früher die Kreise Viborg und Ringkøbing umfasste.

DR Midt & Vest Vestergade 1 7500 Holstebro Tel. +45. 9610 7500 Fax +45 9610 7575 vest@ dr.dk www.dr.dk/vest

53

Midt & Vest


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:32

Side 54

R egionshospital Vest Hospital Unit W est Die “ Hospitalsenhed Vest�

54


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:33

Side 55

• De fem sygehuse i det tidligere Ringkjøbing Amt er nu en del af Region Midtjylland. De udgør en enhed under navnet Regionshospital Vest. Den består af hospitalerne i Holstebro, Herning, Ringkøbing, Lemvig og Tarm. • Regionshospital Vest er regionens andenstørste - med ca. 4.000 ansatte, ca. 50.000 indlæggelser og ca. 350.000 ambulante besøg om året. • Regionshospital Holstebro varetager sammen med Regionshospital Herning akutmodtagelse, undersøgelse og behandling af langt de fleste patienter i seks nye storkommuner i Midt- og Vestjylland - kombineret med specialfunktioner på regionshospitalerne i Ringkøbing, Lemvig og Tarm. • Regionshospital Holstebro er i en fortsat udvikling. Den sikrer, at hospitalet også fremover har en række væsentlige specialer. • The five hospitals in the former Ringkjøbing County are now part of Region Central Jutland. They constitute a unit called Hospital Unit West which consists of the regional hospitals in Holstebro, Herning, Ringkøbing, Lemvig and Tarm. • With approx. 4,000 employees, approx. 50,000 admissions and approx. 350,000 outpatient visits a year, Hospital Unit West is the second-largest in the region. • Together with Herning Regional Hospital, Holstebro Regional Hospital carries out emergency admission, examination and treatment of most patients in the six

new enlarged municipalities in central and western Jutland, combined with specialist functions at the regional hospitals in Ringkøbing, Lemvig and Tarm. • Holstebro Regional Hospital is constantly developing. In this way, the hospital will continue to have several important specialist functions in the future. • Die fünf Krankenhäuser des ehemaligen Kreises Ringkøbing gehö ren nun zur Region Mittleres Jütland. Unter der Bezeichnung „Hospitalsenhed Vest” bilden sie nun eine Einheit, die aus den Regionshospitälern in Holstebro, Herning, Ringkøbing, Lemvig und Tarm besteht. • Die „Hospitalsenhed Vest” ist die zweitgrö ßte der Region – mit ca. 4.000 Beschäftigten, ca. 50.000 Aufnahmen und ca. 350.000 ambulanten Besuchen im Jahr. • Das Regionshospital Holstebro nimmt zusammen mit dem Regionshospital Herning die akute Aufnahme, Behandlung und Untersuchung der meisten Patienten in den sechs neuen Großgemeinden in Mittel- und Westjütland wahr - kombiniert mit Spezialfunktionen in den Regionskrankenhäusern in Ringkøbing, Lemvig und Tarm. • Das Regionshospital Holstebro befindet sich in ständiger Entwicklung. Dadurch ist gewährleistet, dass das Krankenhaus auch künftig eine Reihe wichtiger Spezialgebiete hat. www.sundhed.dk/info/sr/holstebrosygehus

55


Redaktionel-1-57

56

22/01/07

13:33

Side 56


Redaktionel-1-57

22/01/07

13:34

Side 57

F orlang KAST R UP vinduer hos din hå ndværker Ask your builder for KAST R UP windows F ragen Sie I hren Handwerker nach KAST R UP F enstern

Vi producerer kvalitetsvinduer og døre i plast og træalu, der er designet til den danske byggestil. Husk, at vinduer skaber huse og fortæller noget om beboerne. Derfor er det klogt at være meget omhyggelig, når I vælger vinduestyper. Og vælger du at samarbejde med KASTRUP Vinduet, får du en leverandør, som holder det, der bliver lovet, med Danmarks korteste leveringstid. Professionelt, hurtigt og med godt humør. We manufacture q uality windows and doors in plastic and wood-aluminium which are designed to match the Danish building style. Remember that the windows make the house and that they tell you something about the people living in it. That is why you should select your window type with care. If you choose KASTRUP Vinduet, you will get a supplier who keeps its promises and offers the shortest delivery times in Denmark. Professionally, swiftly and with a smile.

KASTRUP Plast Vinduet A/S Mosebyvej 40 DK-7500 Holstebro

KASTRUP Træ-Alu Vinduet A/S Fabriksvej 5 DK-7800 Skive

Tel. +45 9742 1500 Fax +45 9742 3000

Tel. +45 702 66 702 Fax +45 702 26 702

plast@ kastrupvinduet.dk www.kastrupvinduet.dk

traealu@ kastrupvinduet.dk www.kastrupvinduet.dk

Wir produzieren hochwertige Fenster und Türen aus Kunststoff und Holz/Aluminium, deren Design an den dänischen Baustil angepasst ist. Sie wissen ja – Fenster machen Häuser und erzählen etwas über die Bewohner. Daher sollte man seine Fenstertypen sehr sorgfältig auswählen. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit KASTRUP Fenster entscheiden, erhalten Sie einen Lieferanten, der hält, was er verspricht, und das mit der kürzesten Lieferzeit in Dänemark. Professionell, schnell und mit guter Laune.

57


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:41

Side 2

Må lrettet udvikling F ocused development G ez ielte Entwicklung

Vi er Danmarks største producent af forædlede kyllingeprodukter til den krævende forbruger i både ind- og udland. Koncernen slagter ca. 290.000 kyllinger om dagen. Vi er en attraktiv arbejdsplads med mange udfordringer. We are Denmark’ s largest manufacturer of processed chicken products for the demanding consumer both in this country and abroad. The group is slaughtering some 290,000 chickens a day. We are an attractive workplace offering many challenges. Wir sind Dänemarks grö ßter Produzent von veredelten Hähnchenprodukten für den anspruchsvollen Verbraucher im In- und Ausland. Geschlachtet werden pro Tag etwa 290.000 Hähnchen. Wir sind ein attraktiver Arbeitsplatz mit vielen Herausforderungen.

Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 DK-7830 Vinderup

58

gør en forskel make a difference bewirkt einer Unterschied

Tel. +45 9995 9595 Fax +45 9995 9540 rose@ rosepoultry.dk www.rosepoultry.dk


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:41

Side 3

P ræcision til mindste detalj e P recision down to the smallest detail P rä z ision bis ins kleinste Detail

Teccon Form A/S er en højteknologisk værktøjsfabrik med speciale i emnedesign, konstruktion og fremstilling af formværktøj til plast- og metalemner. Vores erfaring er, at tætte relationer og godt samarbejde giver de ypperligste og mest optimale løsninger. Teccon Form A/S is a state-of-the-art tool factory specialising in workpiece design, and the construction and production of dies for plastic and metal workpieces. Our experience has shown us that close relations and a successful partnership provide the best solutions. Teccon Form A/S ist eine hochtechnologische Werkzeugfabrik, die sich auf Werkstoffdesign, Konstruktion und die Herstellung von Formwerkzeug für Kunststoff- und Metallwerkstücke spezialisiert hat. Unserer Erfahrung nach führen enge Kundenbeziehungen und gute Zusammenarbeit zu den besten Lö sungen.

Teccon Form A/S Joachim Wellers Vej 31 DK-7500 Holstebro Tel. +045 9610 6000 Fax +045 9610 6006 tecconform@ tecconform.dk www.tecconform.dk

59


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:41

Side 4

Dansk Mink P apir A/ S – firmaet der fø lger med tiden Dansk Mink P apir A/ S – a modern business Dansk Mink P apir A/ S – die F irma, die mit der Z eit geht

Dansk Mink Papir A/S ligger i det naturskønne Borbjerg. Vi råder i dag over 10.000 kvm. Over 60 personer er beskæftiget hos Minkpapir, og såvel antallet af kvadratmeter som antallet af medarbejdere er i konstant vækst som et match til virksomhedens kontinuerlige ekspansion. Virksomheden har en klar målsætning om at være en dynamisk virksomhed, der baserer sin fremtid på langvarige partnerskaber og med en vækst skabt gennem innovativ adfærd. Minkpapir placerer sig som én af de førende leverandører af automatiseringer og koncepter til såvel minkbranchen som emballagebranchen.

60


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:41

Side 5

Dansk Mink Papir A/S is situated in scenic Borbjerg and covers an area of more than 10,000 sq uare metres. Minkpapir employs more than 60 people, and both the number of sq uare metres and the number of employees are constantly growing, matching the company’ s continuous expansion.

Die Firma Dansk Mink Papir A/S ist im landschaftlich schö nen Borbjerg ansässig und verfügt über mehr als 10.000 m2 Fläche. Mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt Minkpapir heute, und im Zuge der kontinuierlichen Expansion wächst nicht nur die Produktionsfläche, sondern auch die Zahl der Mitarbeiter stetig.

The company has a clear objective – to be a dynamic company which bases its future on long-term partnerships and growth through innovative behaviour.

Minkpapir hat sich das klare Ziel gesetzt, ein dynamisches Unternehmen zu sein, das seine Zukunft auf langfristigen Partnerschaften aufbaut und durch Innovativität Wachstum schafft.

Minkpapir is one of the leading suppliers of automated solutions and concepts for the mink industry and the packaging industry.

Dansk Mink Papir A/S Hedegaardvej 13 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9746 1818 Fax +45 9746 1819 info@ minkpapir.dk www.minkpapir.dk

Minkpapir hat sich als einer der führenden Lieferanten von Automatisierungstechnik und Konzepten für die Pelz- und die Verpackungsindustrie etabliert.

61


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:41

Side 6

Nupark, Nordvestjysk Udviklingspark, som på kun tre år har placeret sig i toppen af landets største udviklingsmiljøer. Omkring 5 0 virksomheder er i dag samlet på et areal, som er på vej til at blive udvidet yderligere. Nupark, the Northwest Jutland development park, has established itself among the top development environments in Denmark in just three years. About 5 0 businesses are now gathered on one site, which is in the process of being further expanded. Das Gründerzentrum Nupark ( „ Nordvestjysk Udviklingspark“ ) hat sich innerhalb von nur drei Jahren an die Spitze der grö ßten Gründerzentren Dänemarks geschoben. Im Augenblick befinden sich ungefähr 5 0 Betriebe auf dem Gelände, das demnächst noch einmal erweitert wird.

62


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:42

Side 7

Væksthuset Holstebro Der er kun gode grunde til at starte virksomhed i Holstebro Kommune, og vi har masser af gode erhvervsgrunde til salg. Forskellige rapporter fastslår, at Holstebro er et af de områder i Danmark, der er bedst gearet til vækst. Vi har masser af veluddannet arbejdskraft. Vi har en god blanding af små, mellemstore og store virksomheder med vækstpotentiale. Og vi har et tæt samarbejde mellem private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Videncentret Nupark har fået utrolig succes. Nupark skaber synergi og udvikling i hele landsdelen – ikke mindst inden for fødevarer, energi og miljø. Centret satser på projekter med nye samfunds- og erhvervsmæssige perspektiver. Det er med til at trække viden og forskning til området. Og Nupark kobler forskning og uddannelse sammen med konkrete initiativer, projekter og aktiviteter i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Holstebro as a growth centre There are all sorts of good reasons to set up a business in the Municipality of Holstebro, and we have many excellent commercial sites for sale. Several reports have established that Holstebro is one of the areas in Denmark best prepared for growth. We have a large, well-educated workforce. We have a good mixture of small, medium and large businesses with growth potential. In Holstebro, there is close cooperation between private businesses and public organisations and educational institutions. The research centre Nupark has been amazingly successful. Nupark creates synergy and development in the entire region – not least in the food, energy and environmental sectors. The centre promotes projects with

new social and commercial perspectives and plays an important role in attracting new knowledge and research to the area. Nupark provides the connection between research/education and concrete initiatives, projects and activities in both the private and public sectors.

Das G ewä chshaus Holstebro Es gibt ausschließlich gute Gründe, sich in der Holstebro Kommune selbstständig zu machen, und wir haben zahlreiche geeignete Firmengrundstücke zum Verkauf. Verschiedene Berichte bestätigen, dass Holstebro eine der Regionen Dänemarks ist, die am besten für Wachstum geeignet sind. Wir haben eine Menge gut ausgebildeter Arbeitskräfte. Wir haben eine gute Mischung von kleinen, mittleren und großen Betrieben mit Wachstumspotenzial. Außerdem haben wir eine enge Kooperation zwischen privaten Betrieben und ö ffentlichen Behö rden und Ausbildungseinrichtungen. Das Gründerzentrum Nupark ist ein Riesenerfolg. Nupark erzeugt Synergie und Entwicklung für den ganzen Landesteil – nicht zuletzt auf den Gebieten Nahrungsmittel, Energie und Umwelt. Das Zentrum setzt auf Projekte mit neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Perspektiven. Es trägt dazu bei, dass die Region Wissen und Forschung anzieht. Außerdem verbindet Nupark Forschung und Ausbildung mit konkreten Initiativen, Projekten und Aktivitäten sowohl in der Privatwirtschaft als auch im ö ffentlichen Sektor.

ProTec Vinduer A/ S - vinduesfabrik i Holstebro og Vald. Birn A/ S, Skandinaviens største støberivirksomhed ligger også i byen. The window manufacturer ProTec Vinduer A/ S and Vald. Birn A/ S, Scandinavia’ s largest foundry company, are both located in Holstebro. ProTec Vinduer A/ S - Fensterfabrik in Holstebro und Vald. Birn A/ S, Skandinaviens grö ßter Gießereibetrieb, liegen auch in der Stadt.

63


Redaktionel-58-113

22/01/07

13:42

Side 8

Kvadratisk, praktisk og nem at samle Sq uare, practical and easy to assemble Q uadratisch, praktisch und leicht z usammenz ubauen

Vi har 40 års erfaring med fremstilling af produkter til opbevaring og transport af tørre materialer: Korn, mel, foder, piller, pulvere og granulater til landbrug, træpille- og plastindustri. We have 40 years’ experience of manufacturing products for storing and transporting dry materials: Grain, flour, pills, powders and granulates for agriculture and the wood pellet and plastic industries Wir haben 40 Jahre Erfahrung mit der Herstellung von Produkten zur Aufbewahrung von Trockenstoffen: Getreide, Mehl, Futterstoffe, Pellets, Pulver und Granulate für die Landwirtschaft sowie die Holzpelletund Kunststoffindustrie.

64

BM Silofabrik ApS Morrevej 7, Tvis DK-7500 Holstebro Tel. +45 9743 5066 Fax +45 9743 5049 info@ bmsilo.com www.bmsilo.com


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:35

Side 9

Vestj ysk kvalitet W estern J utland q uality W estj ü tlä ndische Q ualitä t

Vi er et alsidigt entreprenørfirma, som også udfører mange anlægs- og plejeopgaver. Vi har sat vort præg på hele regionen med mange store byggeprojekter. Vort motto er at være kundeorienterede, værdiskabende og nytænkende. We are versatile contractors, who also carry out many civil engineering projects and maintenance tasks. We have set our stamp on the entire region with many large building projects. Our motto is to be customeroriented, value-creating and innovative. Wir sind eine vielseitige Baufirma, die auch zahlreiche Tiefbau- und Instandhaltungsaufgaben übernimmt. Wir haben unsere Region mit vielen großen Bauprojekten geprägt. Unser Motto: Kundenorientiert, wertschö pfend und innovativ sein.

Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej 7 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 4400 Fax +45 9742 2030 kb@ kajbech.dk www.kajbech.dk

65


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:35

Side 10

Holstebro F lø deost Hj ermvej 2 6 -2 8

Arla F oods amba

Som andelsselskab ejes Arla Foods af ca. 10.500 danske og svenske andelshavere, som leverer deres mælk til selskabet. I Arla Foods bygger vi vores hverdag på tre grundværdier: ansvarlighed, engagement og udvikling. Disse er med til at skabe et fælles grundlag, så vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Arla Foods er repræsenteret i Holstebro med hele 3 virksomheder. Det er individuelle virksomheder, men vi arbejder sammen på områder som f.eks. uddannelse og træning. Vi beskæftiger mejerister, mejeriteknikere, laboranter, smede, elektrikere, lagermedarbejdere, ingeniører, kontorassistenter samt ufaglærte medarbejdere.

50%

Læs mere om Arla Foods på nettet: www.arla.dk - www.arlafoods.dk

Til denne produktion er vi 230 medarbejdere. Vi uddanner elever inden for flere faggrupper.

As a cooperative dairy, Arla Foods is owned by approx. 10,500 Danish and Swedish cooperative owners who deliver milk to the company.

Der er på mejeriet et godt samarbejde mellem de enkelte faggrupper. Der arbejdes ligeledes med en høj grad af delegering og efter princippet frihed under ansvar.

Arla Foods bases its work on three fundamental values: responsibility, commitment and development. These values help to create a common ground, so we know what to expect from each other.

In 2006 we produced 45,000 tonnes of cream cheese and low-fat cheese. Fifty per cent of our products are sold under the BUKO brand.

Arla Foods is represented in Holstebro with three companies. They are separate businesses, but work together on matters such as education and training. We employ dairymen and women, dairy technicians, laboratory technicians, smiths, electricians, warehouse staff, engineers, clerks and unskilled workers. Read more about Arla Foods on the Internet: www.arla.com - www.arlafoods.com Arla Foods ist eine Genossenschaft mit ca. 10.500 dänischen und schwedischen Anteilseignern, die ihre Milch an die Genossenschaft liefern. Wir von Arla Foods bauen unseren Alltag auf drei Grundwerten auf: Verantwortung, Engagement und Entwicklung. Diese Werte tragen zur Schaffung einer gemeinsamen Grundlage bei, so dass wir wissen, was wir voneinander erwarten kö nnen.

66

Arla Foods ist in Holstebro mit drei Unternehmen repräsentiert. Es handelt sich um individuelle Firmen, die jedoch in Bereichen wie z. B. Ausbildung und Schulung eng zusammenarbeiten. Wir beschäftigen Molkereifacharbeiter, Molkereitechniker, Laboranten, Schmiede, Elektriker, Lagerarbeiter, Ingenieure, Büroassistenten sowie Hilfsarbeiter. Näheres über Arla Foods finden Sie im Internet: www.arla.com - www.arlafoods.com

Vi producerede i 2006 45.000 tons flødeost og light ost. af vore produkter sælges under mærket BUKO.

The production is handled by 230 employees, and we train trainees within several trades. There is a good working relationship between the individual trades at the dairy, and our work is characterised by a high degree of delegation and freedom with responsibility. Im Jahre 2006 haben wir 45.000 Tonnen Frischkäse und LightKäse hergestellt. 50% unserer Produkte werden unter der Marke BUKO vertrieben. In diesem Produktionszweig beschäftigen wir 230 Mitarbeiter. Außerdem bilden wir in mehreren Fachbereichen aus. In der Molkerei herrscht eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachgruppen. Delegierung und das Prinzip Freiheit unter Verantwortung spielen im Arbeitsprozess eine wichtige Rolle


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:35

Side 11

Holstebro Mej eri Hj ermvej 2 4

På Holstebro Mejeri er der ansat 140 medarbejdere. Vi producerer årligt omkring 100.000 tons smør og blandingsprodukter. Vores største mærker er Lurpak og Kærgården. Vi har både faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat. Denne blanding giver et godt arbejdsmiljø. Vi har 9 mejerielever og har også plads til elever på værkstedet. Mejeriet har en meget flad organisation, der bevirker at der er en del selvstyring og medbestemmelse. Holstebro Mejeri has 140 employees who produce around 100,000 tonnes of butter and blended spreads annually. Our biggest brands are Lurpak and Kærgården. The dairy employs both skilled and unskilled workers, which provides for a good working environment. We have nine dairy trainees and also take on apprentices in the workshop. The dairy has a very flat organisation, resulting in a high degree of self-governance and employee participation. In der Molkerei Holstebro Mejeri sind 140 Mitarbeiter tätig. Wir produzieren pro Jahr etwa 100.000 Tonnen Butter und Mischprodukte. Unsere grö ßten Marken sind Lurpak und Kærgården. Wir beschäftigen sowohl Fach- als auch Hilfsarbeiter, und diese Mischung sorgt für ein positives Arbeitsklima. Wir bilden zz. 9 Molkereilehrlinge aus und haben auch in der Werkstatt Platz für Auszubildende. In der Molkerei herrscht eine flache Hierarchie, die ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Mitbestimmung erlaubt.

HOCO B ü lowsvej 9 , Holstebro

HOCO modtager årligt 500.000 tons mælk svarende til ca.10% af Danmarks samlede mælkemængde. Heraf produceres mælkepulver i form af kaseinater, mælkemineraler og hydrolysater, der bl.a. anvendes til modermælkserstatninger, færdigretter, energidrikke og andre mejeriprodukter. Produktionen kører i døgndrift 365 dage om året. På HOCO er vi 170 medarbejdere, og vi lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt. Vi uddanner elever inden for flere faggrupper. HOCO receives 500,000 tonnes of milk annually, corresponding to approx. 10 per cent of Denmark’ s total milk volume. The milk is used to make milk powder in the form of caseinates, milk minerals and hydrolysates which are used, for example, in infant formulas, convenience food, energy drinks and other dairy products. Production is running 24 hours a day, 365 days a year. HOCO employs a staff of 170, and we value a good working environment with opportunities for professional and personal development. We train trainees within several trades. Bei HOCO werden jährlich 500.000 Tonnen Milch angeliefert, was ca. 10% der gesamten Milchmenge Dänemarks entspricht. Daraus stellen wir Milchpulver in Form von Kaseinaten, Milchmineralien und Hydrolysaten her, das u. a. in Muttermilchersatz, Fertiggerichten, Energiegetränken und anderen Molkereiprodukten Anwendung findet. Die Produktion läuft rund um die Uhr 365 Tage pro Jahr. HOCO beschäftigt 170 Mitarbeiter, und wir legen großen Wert auf ein gutes Arbeitsklima mit der Mö glichkeit für fachliche und persö nliche Entwicklung. Außerdem bilden wir in mehreren Fachbereichen aus.

67


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:36

Side 12

Det store billede viser Ejsing by fra syd. Motiverne er fra venstre: Vej til Handbjerg, Svømmebadet i Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg, boliger i Holstebro midtby, Enghaven, Thorsminde Fiskerihavn, landbrug, industri ved Vinderup, Nørregade i Holstebro og Anlægget. The large photo shows Ejsing from the south. Images from left to right: R oad to Handbjerg; the swimming pool at Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg; residential houses in central Holstebro, Enghaven; Thorsminde fishing harbour; farming and industry near Vinderup; Nørregade in Holstebro; the park.

68

Das große Bild zeigt den Ort Ejsing von Süden. Die Motive zeigen von links: Straße nach Handbjerg, das Schwimmbad im Freizeitzentrum „ Vestjysk Fritidscenter“ , Ulfborg, Wohnungen in der Innenstadt von Holstebro, den Stadtteil Enghaven, den Fischereihafen von Thorsminde, Landwirtschaft, Industrie bei Vinderup, die Straße Nørregade in Holstebro und die Anlage „ Anlægget“ .


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:36

Side 13

69


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:36

Side 14

Metalkomponenter med hø j kompleksitet Metal components with high complexity Metallkomponenten mit hoher Komplexitä t

En velrenommeret håndhjulsproducent har udviklet sig til én af landets dygtigste underleverandører med store kompetencer inden for koldflydepresning, dybtræk og stanseoperationer - og med stor eksportandel. A well-reputed manufacturer of handwheels has developed into one of Denmark’ s most competent subsuppliers with a high level of expertise within cold forging, deep drawing and stamping – and with a large export share. Ein renommierter Handradhersteller hat sich zu einem der führenden Zulieferer Dänemarks in den Bereichen Kaltfließpressen, Tiefziehen und Stanzoperationen entwickelt, mit großem Knowhow und umfassender Exporttätigkeit.

70

Brdr. J ørgensen Components A/S Nybo Bakke 4 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 4700 Fax +45 9742 2605 bjc@ brdr-jorgensen.com www.brdr-jorgensen.com


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:36

Side 15

T il gavn for dig og Danmark B enefitting you and Denmark I hnen und Dä nemark z uliebe

Vi er en betydelig aktør i dansk erhvervsliv. Vi tilbyder investeringsprojekter, administrative løsninger og finansielle services, der giver kunderne attraktive afkast og samfundet ressourcer til uddannelse, initiativer og beskæftigelse. . We are a major player in Danish trade and industry. We offer investment projects, administrative solutions and financial services that provide our customers with attractive returns and society with resources for education, initiatives and employment. Wir sind ein wichtiger Akteur in der dänischen Wirtschaft. Wir bieten Investitionsprojekte, administrative Lö sungen und Finanzdienstleistungen an, die den Kunden attraktive Renditen und der Wirtschaft Ressourcen für Ausbildung, Initiativen und Beschäftigung bringen.

Difko A/S Sønderlandsgade 44 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7011 7500 Fax +45 7011 7525 difko@ difko.dk www.difko.dk

71


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:37

Side 16

En stærk adresse A prominent address Eine starke Adresse Nupark er stedet, hvor virksomheder og institutioner udvikler og arbejder - sammen og alene. Nupark er et fælles barn af de 7 nordvestkommuner. Målet er at skabe de optimale rammer for iværksætteri, udvikling og vækst. Nupark is the place where businesses and institutions work and carry out development activities, either together or alone. Nupark is the result of the joint efforts of the seven municipalities in north-western Jutland. The objective is to create the optimum environment for entrepreneurship, development and growth. Nupark ist der Ort, an dem Unternehmen und Institutionen entwickeln und arbeiten – gemeinsam oder alleine. Nupark ist ein Gemeinschaftsprojekt der sieben NordwestKommunen, dessen Ziel es ist, die optimalen Rahmenbedingungen für Neugründungen, Entwicklung und Wachstum zu schaffen.

72

Nupark Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9612 7200 nupark@ nupark.dk www.nupark.dk


Redaktionel-58-113

23/01/07

8:44

Side 17

Thorsminde Fiskerihavn. Thorsminde fishing harbour. Der Fischereihafen in Thorsminde.

Erhvervsudviklingen fortsættes Virksomheder er forskellige og har forskellige behov. Det ved vi i Holstebro Kommune. Derfor tilbyder vi også flere forskellige typer erhvervsgrunde overalt i kommunen. Fælles for dem alle er, at de ligger tæt op ad indfaldsveje. Uanset hvor i kommunen, virksomhederne og deres medarbejdere bor, er de tæt på både by, hav og fjord. De mange kultur- og fritidsoplevelser hjælper erhvervsudviklingen på vej. Nu er Holstebro også hovedsæde for landets største politikreds og en stor retskreds. Det har skabt endnu flere arbejdspladser og tiltrukket endnu flere mennesker. Det samme har byens kaserne, hvor Jydske Dragonregiment huserer og uddanner danske “Jenser” til at gøre tjeneste i verdens brændpunkter. Vi er glade for den rivende udvikling, kommunen er inde i, og vi hilser alle velkommen, som vil være med til at gøde jorden yderligere i væksthuset Holstebro.

Continued business development Different businesses have different needs. In the Municipality of Holstebro we know this, and that is why we offer different types of commercial sites everywhere in the municipality, all situated close to major roads. No matter where in the municipality businesses and their employees are located, they are close to the town, the sea and the fjord. Our many cultural and leisure activities support business development. Holstebro is now the headq uarters of Denmark’ s largest police district and a large court district. This has created even more jobs and attracted even more people. The same is true of Holstebro’ s mili-

tary barracks, where the Jutland Dragoon Regiment trains Danish soldiers for national and international service. We are delighted with the rapid pace of development being seen in our municipality, and we welcome anyone wanting to help nurture the growth centre that is Holstebro.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird fortgesetz t Betriebe sind verschieden und haben verschiedene Bedürfnisse. In der Holstebro Kommune sind wir uns dessen bewusst. Daher bieten wir auch in der gesamten Kommune verschiedene Arten von Firmengrundstücken an. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie ganz in der Nähe von Ausfallsstrassen liegen. Wo auch immer in der Kommune die Betriebe und ihre Mitarbeiter zu Hause sind - Stadt, Meer und Fjord sind immer in der Nähe. Die vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen unterstützen die wirtschaftliche Entwicklung. Neuerdings ist Holstebro auch der Hauptsitz des grö ßten Polizeibezirks Dänemarks und ein großer Gerichtsbezirk. Dies hat noch mehr Arbeitsplätze geschaffen und noch mehr Menschen angezogen. Genau wie die Kaserne der Stadt, wo das Regiment „Jydske Dragonregiment“ sein Zuhause hat und die dänischen Soldaten für einen Einsatz an den Brennpunkten der Welt ausbildet. Wir freuen uns über die rasante Entwicklung der Kommune und heißen alle willkommen, die dazu beitragen wollen, den Boden im Gewächshaus Holstebro weiter zu düngen.

73


Redaktionel-58-113

74

22/01/07

14:43

Side 18


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:43

Side 19

Sammenhold, samarbej de og god service Unity, collaboration and good service Z usammenhalt, Z usammenarbeit und guter Service Det er visionen for Nordvestjysk Erhvervsråd. Vi er en medlemsorganisation, som har til formål at skabe vækst og erhvervsudvikling. Vi arbejder i de tre nordvestkommuner Holstebro, Lemvig og Struer. That is the vision for the trade council of north-west Jutland, Nordvestjysk Erhvervsråd. We are a member organisation, the purpose of which is to create growth and business development. We operate in the three municipalities in north-western Jutland, Holstebro, Lemvig and Struer. So lautet die Vision der nordwestjütländischen Wirtschaftskammer, Nordvestjysk Erhvervsråd. Wir sind eine Mitgliederorganisation, deren Ziel es ist, Wachstum und Wirtschaftsentwicklung zu schaffen. Wir sind in den drei Nordwest-Kommunen Holstebro, Lemvig und Struer tätig.

Nordvestjysk Erhvervsråd Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9612 76 00 Fax +45 9612 76 01 info@ nordvest-erhverv.dk www.nordvest-erhverv.dk

75


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:43

Side 20

Holstebro er officielt kåret som Danmarks både bedste og smukkeste handelsby Der er over 2 0 0 detailbutikker i Holstebros gågader Holstebro has won official awards as Denmark’ s best and most beautiful shopping city There are more than 2 0 0 retail shops in Holstebro’ s pedestrian streets. Holstebro ist offiziell zur besten und schö nsten Einkaufsstadt Dänemarks gekürt worden In den Fußgängerzonen Holstebros gibt es über 2 0 0 Einzelhandelsgeschäfte

76


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:43

Side 21

Handelsbyen Holstebro Vi, der bor i Holstebro eller kommer i byen jævnligt, har vidst det i lang tid. Men nu ved resten af landet det også, og nu har vi messingplade og papir på det: Holstebro er Danmarks både bedste og flotteste handelsby. Vi vandt titlerne i konkurrence med 23 af de andre største byer i Danmark. At kåringen er helt på sin plads, kan enhver forvisse sig om. I byens udkant er det nemt at komme til og fra alle de store varehuse. I midtbyens gågader ligger perlerækken af mere end 200 detailbutikker side om side med restauranter, caféer og butikscentret Nørreport. Og i Ulfborg, Vemb og Vinderup er der også et levende handelsliv med et stort udbud af forretninger.

Shopping in Holstebro Those of us living in Holstebro or who regularly come into town are well aware of the fact. Now it is official, and the rest of Denmark knows it too: Holstebro is Denmark’ s best and most beautiful shopping town, and we have the brass plaq ue and certificates to prove it. We won the titles in a competition that also included 23 other major Danish towns. Anybody who visits Holstebro can see why we won the awards: All the hypermarkets are easily accessible on the outskirts of town. In the central pedestrian area, there are more than 200 retail shops sitting picturesq uely side by side with restaurants, cafés and the Nørreport shopping mall. In Ulfborg, Vemb and Vinderup there is also a thriving commercial life and a wide range of shops .

Die Einkaufsstadt Holstebro Alle, die in Holstebro wohnen oder die Stadt regelmäßig besuchen, wissen es längst. Aber jetzt weiß es auch der Rest Dänemarks, und wir haben eine Messingplatte und ein Dokument als Beweis: Holstebro ist Dänemarks beste und schö nste Einkaufsstadt! Wir haben die Titel in einem Wettbewerb mit 23 anderen grö ßeren Städten in Dänemark gewonnen. Ein jeder kann sich davon überzeugen, dass die Ehrung zu Recht erfolgt ist. Am Stadtrand kann man alle großen Warenhäuser ohne Probleme erreichen und wieder ver-

lassen. In den Fußgängerzonen der Innenstadt liegen mehr als 200 Einzelhandelsgeschäfte wie Perlen auf einer Schnur Seite an Seite mit Restaurants, Cafés und dem Einkaufszentrum Nørreport. Auch in Ulfborg, Vemb und Vinderup gibt es ein lebhaftes Geschäftsleben mit einem großen Angebot an Läden.

Motiv fra Brasseriet Between. Holstebro blev kåret til ” Å rets by” første gang i 1 9 6 6 . Beviset er ved indgangen til Det Gamle R ådhus i Nørregade i Holstebro sammen med beviset, der fortæller, at Holstebro blev ” Å rets by” for anden gang i 1 9 8 0 . Beviset for at Holstebro blev officielt kåret som Danmarks bedste og smukkeste handelsby i 2 0 0 6 er samme sted. Image of Brasserie Between. Holstebro won its first “ city-of-the-year” award in 1 9 6 6 . The award certificate is displayed near the entrance to the Old Town Hall in Nørregade in Holstebro together with the certificate for being awarded the title for the second time in 1 9 8 0 . The certificate for being awarded the title of “ Denmark’ s best and most beautiful shopping city” is displayed in the same place. Motiv aus der Brasserie „ Between“ . Holstebro wurde erstmals im Jahre 1 9 6 6 zur „ Stadt des Jahres“ gekürt. Den Beweis findet man am Eingang zum Alten R athaus in der Nørregade in Holstebro zusammen mit dem Beweis, dass Holstebro im Jahre 1 9 8 0 zum zweiten Mal den Titel „ Stadt des Jahres“ erhielt. Der Beweis dafür, dass Holstebro 2 0 0 6 offiziell als Dänemarks beste und schö nste Einkaufsstadt gekürt wurde, befindet sich an gleicher Stelle.

77


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:44

Side 22

Altid noget at glæde sig til Always something to look forward to I mmer ein G rund z ur F reude

Vi har et bredt udvalg af dagligvarer og prioriterer slagter, viktualier, frugt og grønt samt vores eget bageri højt. Dertil kommer et stort sortiment af tekstil, isenkram, radio og tv samt kiosk, baresso og fastfood. We offer a wide range of groceries, while meats, the delicatessen, fruit and vegetables as well as products from our own bakery have top priority. In addition, we have a large selection of textiles, hardware, radio and TV products as well as a kiosk, Baresso coffee bar and fast food. Wir führen eine breite Palette an Lebensmitteln mit Schwerpunkt auf Fleischwaren, Feinkost, Obst und Gemüse sowie unserer eigenen Bäckerei. Hinzu kommt ein großes Sortiment an Textilien, Haushaltswaren, Radio und TV sowie Kiosk, Baresso und Fastfood.

78

Kvickly xtra Holstebro Brogårdsvej 6 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 7800 www.kvickly.dk


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:44

Side 23

79


Redaktionel-58-113

22/01/07

14:44

Side 24

F ø rst med gå gade Holstebro var blandt de byer i landet, der først fik en gågade. Med sin hældning og med sine pladser og torve er den samtidig en af de smukkeste og mest atmosfærefyldte. Nu er gågaden blevet til gågaderne, og Bjørn Nørgaard har bl.a. skabt en belægning, som i samspil med de mange spændende skulpturer i høj grad bidrager til den helt specielle atmosfære. Uanset, om man er til shopping, eller bare vil nyde stemningen, så er det turen værd at tage et smut til handelsbyen Holstebro – Danmarks bedste og flotteste.

F irst with pedestrian streets Holstebro was one of the first Danish towns to have a pedestrian shopping street. Thanks to its incline, open areas and market, it is also one of the most beautiful and charming. Now we have several, and the artist

Bjørn Nørgaard has created a surface which - together with the many exciting sculptures - contributes significantly to the uniq ue atmosphere Whether you like shopping or just want to enjoy the atmosphere, Denmark’ s best and most beautiful shopping town is well worth a visit.

F uß gä ngerz onen-P ionier Holstebro gehö rte zu den ersten Städten Dänemarks, die eine Fußgängerzone anlegten. Mit ihrer Neigung, ihren Plätzen und ihrer besonderen Atmosphäre gehö rt sie gleichzeitig zu den schö nsten Fußgängerzonen. Heute gibt es nicht nur eine, sondern mehrere Fußgängerzonen. Bjørn Nørgaard hat u.a. einen Bodenbelag geschaffen, der gemeinsam mit den vielen interessanten Skulpturen in hohem Maße zu der ganz besonderen Atmosphäre beiträgt. Egal, ob man shoppen oder einfach nur die Stimmung genießen will, lohnt es sich immer, in der Einkaufsstadt Holstebro vorbeizuschauen – der besten und schö nsten ihrer Art in Dänemark.

80

Skulpturen ” Borgerne i Holstebro” af kunstneren Bjørn Nørgaard. Overalt i Holstebro er den faglige betjening og servicering i forretningerne. Her hos Bageriet Max i byen. The sculpture “ The Citizens of Holstebro” by artist Bjørn Nørgaard. Everywhere in Holstebro the shops offer professional service. Here at the Max bakery. Die Skulptur „ Die Bürger von Holstebro“ , geschaffen von dem Künstler Bjørn Nørgaard. Ü berall in Holstebro werden sie in den Geschäften fachkundig bedient und beraten – wie hier in der Bäckerei Max in der Stadt.


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:27

Side 25

Hotel R oyal og Den Kgl. Balletskole ligger på Den R øde Plads i Holstebro. Hotel R oyal and the R oyal Theatre’ s Ballet School are situated in Holstebro’ s R ed Square. Das Hotel R oyal und die Kö nigliche Dänische Ballettschule liegen auf dem „ R oten Platz“ von Holstebro ( Den R øde Plads) .

81


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:27

Side 26

ST AR K B endix

Hos STARK får du en række fordele. Kontoordning, landsdækkende leveringsservice, Byggepartner og AktivByg. Et absolut bredt sortiment, fagligt personale samt en bemandet byggeudstilling. Sammen bygger vi professionelt. STARK offers a number of benefits: customer accounts, nationwide delivery service, the Internet service Byggepartner and the calculation program AktivByg. A comprehensive product range, trained staff and a manned building display. Y our professional building partner. Bei STARK profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen: Kundenkonto, landesweiter Lieferservice, Baupartner und Kalkulationssoftware AktivByg. Außerdem ein breites Sortiment, fachkundige Mitarbeiter und ein Bauausstellung mit Personal. Gemeinsam bauen wir professionell.

82

Stark Bendix Holstebro Hjermvej 1 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 8800 Fax +45 9610 8801 info.holstebro@ stark.dk www.stark.dk/holstebro


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:27

Side 27

Sikker på et godt resultat Y our guarantee of a good result G arantiert ein gutes Ergebnis Vore 31 medarbejdere betjener og vejleder dig med alt inden for tæpper, trægulve, klinker, linoleum og vinylgulve. Vore montører sørger for, at monteringsarbejdet er godt og håndværksmæssigt korrekt udført. Our 31 employees provide you with all the service and guidance you need within carpets, wooden flooring, tiles, linoleum and vinyl flooring. Our fitters ensure that all the floors we supply are perfectly and correctly laid to high professional standards. Unsere 31 Mitarbeiter/innen bedienen und beraten Sie zu allen Fragen rund um Teppiche, Holzbö den, Fliesen, PVC- und Vinylbö den. Unsere Monteure sorgen dafür, dass die Verlegung zuverlässig und handwerklich korrekt erfolgt.

Brich Tæpper - Gulve A/S Lavhedecentret 48 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 0299 hc@ brich-gulve.dk www.garant.nu

83


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:27

Side 28

F irmaet der aldrig sover

Vi er et 4000 m2 stort multi-bilhus med tre nybilmærker - BMW, SEAT og KIA - der har til huse i hvert sit miljø nær byens centrum. Derudover har vi et brugtbilcenter og et autoriseret Opel-servicecenter. Located near the town centre with premises covering 4,000 sq uare metres, we are a multi-service car dealer offering three makes of new cars, BMW, SEAT and KIA each with its own environment. In addition, we have a second-hand car centre and an authorised Opel service centre. Wir sind ein 4.000 m2 großes Multi-Autohaus mit drei Neuwagenmarken - BMW, SEAT und KIA, die in einem jeweils eigenen Bereich unweit des Stadtzentrums untergebracht sind. Außerdem betreiben wir ein Gebrauchtwagenzentrum und ein Vertragsservicecenter für Opel.

84


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:28

Side 29

T he company that never sleeps

Meiniche Jens Baggesens Vej 3-5 7500 Holstebro Tel. +45 9742 3033 info@ meiniche.dk www.meiniche.dk

Die F irma, die niemals schlä ft

85


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:28

Side 30

Bolighuset bahne har skiftet navn til Sinnerup for bl.a. at nedbryde sprogbarrierer ved en globalisering. Vore livsstilshuse i både ind- og udland er et overbevisende oplevelses- og livsstilsrum for kunderne, og for at være ” bymestre” i de byer, vi er repræsenteret i, skal vi hele tiden afdække, hvad der sker på markedet både nationalt og internationalt. Vort mål er konstant at være nogle skridt foran i trend og design - vel at mærke til en attraktiv pris. Sinnerup sikrer, at mange års kulturarv videreføres, og at værdisættet for driften af kæden er af det samme høje niveau som altid.

Sinnerup er livsstil Sinnerup is lifestyle Sinnerup bedeutet L ifestyle

The lifestyle shop Bolighuset Bahne has changed its name to Sinnerup, partly to avoid any language barriers as the company becomes more global. Our lifestyle shops in Denmark and overseas are true experience and lifestyle centres for our customers, and in order to be dominant in the towns and cities in which we are represented we must continue to follow national and international market trends. Our goal is to constantly be several steps ahead of the competition in terms of trends and design while offering products at attractive prices. Sinnerup is striving to ensure that the business philosophy it has developed over the years continues, and that the values governing its business operations remain as high as they have always been. Das Einrichtungshaus bahne heißt nun Sinnerup, u. a. um im Zuge der Globalisierung Sprachbarrieren abzubauen. Unsere Lifestyle-Häuser im In- und Ausland sind überzeugende Erlebnis- und Lifestyle-Räume für unsere Kunden. Um in den Städten, in denen wir vertreten sind, „Stadtmeister“ zu sein, müssen wir stets die Trends auf dem nationalen und internationalen Markt aufdecken. Unser Ziel ist es, in Sachen Trend und Design immer einen Schritt voraus zu sein – und das zu attraktiven Preisen. Sinnerup stellt sicher, dass ein langjähriges Kulturerbe weitergeführt wird und der Betrieb der Kette auf gleichbleibend hohem Niveau erfolgt.

86

www.sinnerup.dk Odense · Å rhus · Kolding · Holstebro · Viborg · Randers · Herning · Silkeborg · Flensborg Nørregade 10, DK-7500 Holstebro. Tel. +45 9742 5022. Fax +45 9742 2046. holstebro@ sinnerup.dk


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:28

Side 31

Visionær arkitektur Visionary architecture Visionä re Architektur Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen A/S har gennem 30 år etableret sig som en eksponent for rådgivning og arkitektur af høj kvalitet. Med generationsskiftet tilføres nyt blod og friske visioner. Over a period of 30 years, the architectural firm Torsten Riis Andersen A/S has established itself as an advocate of high-q uality consultancy and architecture. The ownership of the firm is currently being transferred to the next generation which will bring new talent and fresh visions to the company. Das Architekturbüro Torsten Riis Andersen A/S hat sich im Laufe von 30 Jahren als Exponent für Beratung und Architektur hö chster Qualität etabliert. Mit dem Generationswechsel kommen frisches Blut und neue Visionen in die Firma.

Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen A/S Vestergade 6 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 0511 Fax +45 9742 5399 atra@ atra.dk

87


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:28

Side 32

De vidtstrakte hedeomrüder i Holstebro Kommune giver helt specielle naturoplevelser The extensive heath areas in the Municipality of Holstebro provide special outdoor experiences. Die weitläufigen Heidegebiete der Holstebro Kommune bieten ganz besondere Naturerlebnisse

88


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:34

Side 33

N aturen i Holstebro I vest hersker Vesterhavets barske brus langs kystlinjen med de brede strande og foranderlige klitter. I øst blæser mere blide vinde over Limfjordens vande og de frugtbare og bakkede landskaber. Midt i det hele omgiver skove, plantager og heden Holstebro by med alle dens butikker og kulturelle oplevelser.

N ature in Holstebro To the west, the harsh North Sea dominates the coastline with its broad beaches and changing dunes. To the east, gentler winds blow across the waters of Limfjorden and the fertile and hilly landscape. At the centre of it all lies Holstebro with its shops and cultural attractions, surrounded by woods, plantations and heathland.

Die N atur in Holstebro Im Westen an der Küste mit den breiten Stränden und den sich stetig verändernden Dünen braust die raue Nordsee. Im Osten wehen mildere Winde über das Wasser des Limfjords und die fruchtbare, sanft gewellte Landschaft. In der Mitte umgeben Wälder, Dünenwälder und Heide die Stadt Holstebro mit ihren Geschäften und ihrem Kulturangebot.

89


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:34

Side 34

F remtidens byggeri B uilding for the future B auen in der Z ukunft Musikteatret 2 0 0 6 . Med stolte håndværksmæssige traditioner udfører vi alt inden for total-, hoved- og fagentrepriser. Vi har egen produktion af beton- og murerarbejde og løser desuden reparations-, vedligeholdelses- og specialopgaver. Based on proud traditions and craftsmanship, we offer full-service solutions within turnkey, general and individual contracts. We have our own production of concrete and bricklaying work and also carry out repair, maintenance and special jobs. Administration Jens Jensen A/ S.

Tvis Kirke opført 1 8 8 7 .

90

J ens J ensen Murer & Niels Ebbesensvej 11 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 8400 Fax +45 9740 2999 mail@ jensjensen.dk www.jensjensen.dk

Entreprenør A/S

Auf der Grundlage stolzer Handwerkstraditionen führen wir sämtliche Generalunternehmer- und Fachunternehmer-Aufgaben in der Bauwirtschaft aus. Wir verfügen über eine eigene Produktion an Betonund Mauerarbeiten und lö sen zudem Reparatur-, Wartungs- und Spezialaufgaben.


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:34

Side 35

Din ø konomiske sparringspartner Y our financial sparring partner I hr P artner im B ereich W irtschaftsprü fung

Vore 55 dygtige medarbejdere yder økonomisk sparring af enhver art til et bredt udsnit af midt- og vestjyske virksomheder. Opgaverne løses individuelt i nært samarbejde med vore kunder. Our 55 competent employees offer all types of financial sparring for a host of businesses in central and western Jutland. All assignments are solved individually in close collaboration with our clients. Unsere 55 q ualifizierten Mitarbeiter/innen betreuen zahlreiche mittel- und westjütländische Unternehmen in wirtschaftlichen Fragen jedweder Art. Die Aufgaben werden individuell in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden gelö st.

KRØ YER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S Hostrupsvej 11 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 6161 Fax +45 9610 6162

Torvegade 2 DK-7600 Struer Tel. +45 9684 2000 Fax +45 9684 2001

mail@ kroyerpedersen.dk

mail@ kroyerpedersen.dk

91


Redaktionel-58-113

92

22/01/07

15:34

Side 36


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:35

Side 37

93


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:35

Side 38

N aturen lokker Storå, Danmarks næst længste å, bugter sig gennem byen og det meste af kommunen. Den er et yndet mål for fiske- og kanoture, og på åens brinker er der masser af rastepladser, hvor man både kan nyde sin medbragte mad og overnatte. Vandkraftsøen og Lystanlægget i Holstebro er andre oplagte steder for vandhunde, naturelskere og sportsfolk. Smuk variation! Det er nok de ord, der bedst beskriver naturen i Holstebro. Overalt i kommunen er der gangog stisystemer, som gør det nemt og indbydende for både gående, løbende og cyklende at nyde denne smukke variation – enten alene eller sammen med andre. Det er let at lade sig lokke af naturen i Holstebro.

N atural attractions Storåen, Denmark’ s second-largest river winds its way through Holstebro and most of the municipality. Storå is a favourite destination for fishing and canoe trips, and there are plenty of picnic areas along its banks where travellers can enjoy their packed meals and spend the night. The waterpower lake and the pleasure gardens in Holstebro are other obvious attractions for lovers of water, nature and sports. Beautiful variation! This is probably the best way to describe Holstebro’ s natural scenery. Throughout the municipality there are tracks and paths which give walkers, runners and cyclists easy access to the varied natural scenery - alone or in the company of others. Y ou are easily tempted by nature in Holstebro.

Die N atur lockt Die Storå, Dänemarks zweitlängster Fluss, schlängelt sich durch die Stadt und den Großteil der Kommune. Sie ist ein beliebtes Ziel für Angel- und Kanutouren, und an den Ufern gibt es eine Vielzahl von Rastplätzen, wo man picknicken und auch übernachten kann. Der See „Vandkraftsøen“ und die Anlage „Lystanlægget“ in Holstebro sind andere, nahe liegende Ziele für Wasserratten, Naturliebhaber und Sportler. Schö n abwechselnd! Das sind wahrscheinlich die Worte, die die Natur in Holstebro am Besten beschreiben. In der ganzen Kommune gibt es Fuß- und Wanderwegsysteme, die Fußgänger, Jogger und Radfahrer einladen, diese schö ne Abwechslung zu genießen - allein oder gemeinsam mit anderen.

94

Motiv: Bro over Storåen midt i Holstebro by, udsigt over marker ved Limfjorden ved Handbjerg og Limfjorden og sidste motiv på siden er Flyndersø. Image: Bridge across Storåen near Holstebro town centre, view of fields near Limfjorden near Handbjerg and Limfjorden; the last image on the page is of Flyndersø. Motiv: Brücke über die Storå mitten in Holstebro, Blick auf Felder am Limfjord bei Handbjerg und den Limfjord. Das letzte Bild auf der Seite zeigt den See „ Flyndersø“ .

Es ist leicht, sich von der Natur in Holstebro verlocken zu lassen.


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:35

Side 39

95

Danmarks næst længste å, Storå, er perfekt til bl.a. fiskeri og kanosejlads. Denmark’ s second-longest river, Storå, is perfect for fishing and canoeing. Dänemarks zweitlängster Fluss, die Storå, ist wie geschaffen zum Angeln und Kanufahren.


Redaktionel-58-113

22/01/07

15:35

Side 40

F remtidens elektriker Electrician of the future Der Elektriker der Z ukunft Vi er totalleverandør af elektriske anlæg til stærkstrøm og svagstrøm. Vi arbejder med servicering, fejlfinding og nyinstallationer - både i nybyggeri, kontorbyggeri, forretningsbyggeri og med renoveringer i eksisterende bygninger. We are a turnkey supplier of electrical systems for heavy current and low current. Our services include maintenance, troubleshooting and new installations in new buildings, office buildings, commercial buildings and renovation work in existing buildings. Wir sind Komplettlieferant von elektrischen Anlagen für Stark- und Schwachstrom. Wir kümmern uns um Wartung, Fehlersuche und Neuinstallationen – in Neubauten, Büro- und Geschäftsgebäuden sowie bei Renovierungsprojekten.

96

Søndergaard El A/S Lægårdvej 91 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 0799 Fax +45 9741 0644 hs@ hs-el.dk www.hs-el.dk


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:12

Side 41

B liv inspireret B e inspired L assen Sie sich inspirieren

Vi er Holstebros ældste håndværksvirksomhed grundlagt 1879 - og ekspert i VVS, ventilation, blikkenslagerarbejde samt indretning og opførelse af badeværelser i totalentrepriser. Vi har ca. 30 medarbejdere. Established in 1879, we are the oldest tradesman’ s business in Holstebro and experts in heating and sanitation, ventilation, plumbing and the design and construction of bathrooms under turnkey contracts. We employ approx. 30 people. Mit der Firmengründung im Jahre 1879 sind wir das älteste Handwerksunternehmen in Holstebro und Experten für Sanitärinstallationen, Ventilation, Klempnerarbeiten sowie die Einrichtung und den Bau von Badezimmern als Generalunternehmen. Wir beschäftigen ca. 30 Mitarbeiter.

Viggo Mogensen & Galgemosevej 32 DK-7500 Holstebro

Søn K/S

Tel. +45 9742 0015 Fax +45 9740 5315 vvs@ viggomogensen.dk www.viggomogensen.dk

97


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:12

Side 42

Herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Naturen i Holstebro Kommune er både mangfoldig og smuk og giver uanede muligheder for oplevelser for både børn og voksne Motiv fra Sir Lyngbjerg, boliger ved Storå, boplads på Hjerl Hede, Knudsens, kulturteater i Holstebro.

98

Nørre Vosborg Manor near Vemb. The natural scenery in the Municipality of Holstebro is both varied and beautiful and offers adults and children alike an abundance of experiences. Image of Sir Lyngbjerg, residential houses by Storå, settlement at Hjerl Hede, Knudsens cultural theatre in Holstebro. Der Herrensitz „ Nørre Vosborg“ bei Vemb. Die Natur in der Holstebro Kommune ist vielfältig und schö n und erö ffnet Jung und Alt ungeahnte Mö glichkeiten für Erlebnisse Motiv von Sir Lyngbjerg, Wohnungen an der Storå, Siedlung auf Hjerl Hede, Knudsens, Kulturtheater in Holstebro.


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:13

Side 43

R egionshospitalet i Holstebro set fra Anlægget midt i byen. Motiv med publikum i Idrætscenter Vest i Holstebro, musik på cvu vita i Holstebro, strandmotiv ved fjorden og ejerboliger i Holstebro midtby. View of Holstebro R egional Hospital from the park in the centre of Holstebro. Image of spectators in Idrætscenter Vest in Holstebro, music at cvu vita in Holstebro, beach scene by the fjord and private homes in Holstebro town centre.

99 Das R egionskrankenhaus in Holstebro, von der Anlage „ Anlægget“ mitten in der Stadt aus gesehen. Motiv mit Publikum im Sportzentrum „ Idrætscenter Vest“ in Holstebro, Musik im „ cvu vita“ in Holstebro, Strandmotiv am Fjord und Eigentumswohnungen in der Stadtmitte von Holstebro.


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:13

Side 44

F ind " En god bekendt" F ind a friend Ein „ guter alter B ekannter“ Vi er kendte for at finde utraditionelle løsninger for vores kunder. Teamet af friske bankfolk sætter hver dag en ære i at være tæt på dig samt give en grundig og seriøs rådgivning. Kik ind - og lad os skabe et " varigt bekendtskab" . We are known for creating unconventional solutions for our customers. Every day our team of friendly banking staff takes pride in providing personal service and thorough and professional advice. Make our acq uaintance - and let us build a lasting acq uaintance. Wir sind bekannt dafür, unkonventionelle Lö sungen für unsere Kunden zu finden. Unser nettes Bankteam legt tagtäglich grö ßten Wert darauf, Ihnen in enger Zusammenarbeit sorgfältige und seriö se Beratung zu bieten. Besuchen Sie uns und finden Sie eine „dauerhafte Bekanntschaft“.

100

Ringkjøbing Landbobank A/S Den Røde Plads 2 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 9500 Fax +45 9610 9519 holstebro@ landbobanken.dk www.landbobanken.dk

Ringkjøbing


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:13

Side 45

Et ord er et ord A promise is a promise Ein W ort ist ein W ort

Vi har vore rødder i solide vestjyske værdier og sætter en ære i at bevare jordforbindelsen - både i ledelsen og hos medarbejderne. Vi beskæftiger os med tagdækning og stålmontage og har en omfattende knowhow og et bredt erfaringsgrundlag. Our company is firmly rooted in solid west Jutland values and we pride ourselves on our down-to-earth management and employees. We provide roofing and steel mounting services, about which we possess extensive know-how and experience. Wir sind in soliden westjütländischen Traditionen verwurzelt und legen großen Wert auf Bodenständigkeit - bei Firmenleitung und Mitarbeitern. Wir beschäftigen uns mit Bedachungen und Stahlmontage und verfügen über ein umfassendes Know-how und große Erfahrungen in diesen Bereichen.

KN Tagdækning A/S Kirstens Vej 2 Humlum DK-7600 Struer Tel. +45 9786 1733 Fax +45 9786 1205 post@ kn-tag.dk www.kn-tag.dk

101


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:13

Side 46

Billedmotiver: Æ nder i Anlægget i Holstebro. Privatbolig ved Storå, Søndergade i Vinderup, privatbolig i Holstebro og nederst det nye udstykningsområde til boliger ved Vandkraftsøen. Images: Ducks in the park, Holstebro. Private home on the Storåen river, Søndergade in Vinderup, private home in Holstebro and, at the bottom, the new residential development site by the waterpower lake. Bildmotive: Enten in der Anlage „ Anlægget“ in Holstebro. Privatwohnung an der Storå, die Straße Søndergade in Vinderup, Privatwohnung in Holstebro und ganz unten das kommende Wohngebiet am See „ Vandkraftsøen“ .

102


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:14

Side 47

B o i Holstebro Grundsalget har slået alle rekorder. Det er ikke så sært. For uanset om man bor i Thorsminde, Ulfborg, Vinderup, Mogenstrup eller Holstebro, så har man byen i forhaven og naturen i baghaven - eller omvendt. Det rekordstore grundsalg, og det støt voksende befolkningstal taler sit tydelige sprog: Folk er glade for at bo og leve i Holstebro Kommune. Vi sørger for, at der altid er grunde til salg – både i kraftcentret Holstebro og i de mindre bysamfund overalt i kommunen. Så vi har altid plads til flere, der vil med om bord og være en del af Holstebro – Midt- og Vestjyllands kraftcenter for kultur, uddannelse og erhverv.

L iving in Holstebro Property sales have broken all previous records. This is not really surprising because no matter whether you live in Thorsminde, Ulfborg, Vinderup, Mogenstrup or Holstebro, you have the town on your doorstep and nature in your back garden – or the other way around. The record-breaking property sales and the steadily growing population speak for themselves: People enjoy living in the Municipality of Holstebro. We ensure that there are always properties for sale - both in the municipality’ s powerhouse Holstebro and in the smaller local communities throughout the municipality.

Therefore we can always accommodate more people who want to join us and be part of Holstebro - the cultural, educational and commercial powerhouse of Central and West Jutland.

W ohnen in Holstebro Der Verkauf von Baugrundstücken hat alle Rekorde gebrochen. Das ist nicht so erstaunlich. Ob in Thorsminde, Ulfborg, Vinderup, Mogenstrup oder Holstebro: Immer hat man die Stadt im Vorgarten und die Natur hinterm Haus - oder umgekehrt. Der rekordverdächtige Verkauf von Baugrundstücken und die stetig wachsende Einwohnerzahl sprechen eine deutliche Sprache: Die Menschen sind froh, in der Holstebro Kommune zu wohnen und zu leben. Wir sorgen dafür, dass immer Baugrundstücke zum Verkauf bereit stehen - sowohl im Kraftzentrum Holstebro als auch in den kleineren Orten überall in der Kommune. Wir haben immer Platz für diejenigen, die gemeinsam mit uns ein Teil von Holstebro sein wollen - dem Kraftzentrum Mittel- und Westjütlands in den Bereichen Kultur, Ausbildung und Wirtschaft.

103


Redaktionel-58-113

104

22/01/07

16:14

Side 48


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 49

Dø ren er å ben I Holstebro er vi helt bevidste om, at et erhvervsliv i vækst er en forudsætning for, at kommunen kan fortsætte den positive udvikling, den er inde i. Derfor er min dør og telefon altid åben. Og derfor vil jeg og kommunens øvrige ansatte gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe virksomheder med at opfylde deres behov og ønsker. Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro Kommune

T he door is open In the Municipality of Holstebro we are very much aware that a growing business sector is req uired for continuing the positive development which we are now enjoying. That is why I always keep my door open and my phone by me. And that is why the municipality’ s staff and I will do our utmost to help companies fulfil their req uirements and wishes. Lars Møller, Chief Executive, Municipality of Holstebro

Die T ü r steht offen In Holstebro sind wir uns bewusst, dass ein Wirtschaftswachstum von Nö ten ist, damit die Kommune ihre jetzige positive Entwicklung fortführen kann. Deshalb steht die Tür zu meinem Büro immer offen, und das Telefon ist frei. Und deshalb werden ich und die übrigen Angestellten der Kommune alles in unserer Macht Stehende tun, um die Bedürfnisse und Wünsche der Betriebe zu erfüllen. Lars Møller, Kommunaldirektor, Holstebro Kommune

105


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 50

Danmarks Naturfredningsforening lokale aktive forsøger at være naturens ” vagthund” , men vil gerne at borgerne henvender sig med spørgsmål eller kommentarer angående natur og miljø i kommunen. Y derligere oplysninger på www.dn.dk eller www.dn.dk/vinderup God fornøjelse med naturen i din kommune. Arne Christensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vinderup

P rotecting nature and the environment Those of us living in the Municipality of Holstebro have every opportunity to experience the varied natural scenery in our daily lives, something which we all take pleasure and pride in. The board members of the Danish Society for Nature Conservation work actively to protect nature and the environment in the Municipality of Holstebro, a municipality which offers many exciting natural experiences such as walks along the North Sea coast, in the woods, on the heath, by Limfjorden and by the lakes. Every year the Danish Society for Nature Conservation organises several guided excursions to some of the beautiful spots in our area. Active local members of the society do their best to serve as watchdogs to protect the countryside, but we always appreciate it when citizens approach us with q uestions or comments regarding nature and the environment in the municipality. Further information is available at www.dn.dk or www.dn.dk/vinderup We hope you enjoy nature in your municipality. Arne Christensen, Chairman, Danish Society for Nature Conservation in Vinderup

W

Vi beskytter natur og milj ø

106

Vi, der er bosiddende her i kommunen, har muligheden for at opleve en varieret natur i vores dagligdag. En oplevelse, som alle sikkert er glade og stolte over. Danmarks Naturfredningsforening har nogle aktive bestyrelsesmedlemmer, som arbejder for, at beskytte naturen og miljøet i Holstebro Kommune. En kommune, som giver mulighed for mange spændende naturoplevelser eks. vandreture langs Vesterhavet, i skovene, på hede arealer, ved Limfjorden og ved søerne. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer flere årlige guidede ture til nogle af vores skønne pletter.

ir schü tz en N atur und Umwelt

Wir, die Einwohner der Kommune, kö nnen täglich die variationsreiche Natur erleben. Ein Erlebnis, das mit Sicherheit alle froh und stolz macht. Der Dänische Naturschutzverein (Danmarks Naturfredningsforening) hat einige aktive Vorstandsmitglieder, die für den Naturund Umweltschutz in der Holstebro Kommune arbeiten. Eine Kommune, die viele interessante Naturerlebnisse bietet, z.B. Spaziergänge und Wanderungen an der Nordsee, in den Wäldern, auf der Heide, am Limfjord und an den Seen. „Danmarks Naturfredningsforening“ arrangiert mehrfach pro Jahr geführte Touren zu einigen unserer schö nsten Fleckchen. Die aktiven Mitglieder vor Ort versuchen, Wächter der Natur zu sein und mö chten, dass sich die Bürger mit Fragen oder Kommentaren zu Natur und Umwelt in der Kommune an sie wenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.dn.dk oder www.dn.dk/vinderup Viel Vergnügen mit der Natur in Ihrer Kommune. Arne Christensen, Vorsitzender von Danmarks Naturfredningsforening in Vinderup


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 51

F å et godt tilbud G et a good offer Ein gutes Angebot Vi er forhandler af Full Line Claas samt Stiga Plæneklipper og Stihl motorsave. Vores landbrugsbutik har alt inden for små maskiner, værktøj og tilbehør, som også kan købes i vores internetbutik. Desuden står vi for salg, service og reparation af landbrugsmaskiner og udfører professionelt smede- og VVS-arbejde. We are dealers of Full Line Claas products as well as Stiga lawn mowers and Stihl chainsaws. Our agricultural shop stocks a wide range of small machinery, tools and accessories which are also available from our online shop. We also sell, service and repair agricultural machinery and carry out professional metal and plumbing work. Wir sind Fachhändler für Full Line Claas sowie für Stiga Rasenmäher und Stihl Motorsägen. Unser Landmaschinengeschäft bietet eine umfangreiche Auswahl an Kleinmaschinen, Werkzeug und Zubehö r, die auch per Internethandel erhältlich ist. Außerdem verkaufen, warten und reparieren wir Landmaschinen und führen professionelle Schlosser- und Sanitärinstallationsarbeiten durch.

Vinderup Maskinforretning A/S Nr. Bjertvej 7 DK-7830 Vinderup Tel. +45 9744 1700 Fax +45 9744 3054 jan@ vindmask.dk Internetbutik: www.vindmask.mi.dk www.vindmask.dk

107


Redaktionel-58-113

108

22/01/07

16:22

Side 52


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 53

R egentbesø g Når regentparret besøger det vestjyske, går det ikke stille af. Da dronning Margrethe og prins Henrik i sensommeren 2006 besøgte Struer, Holstebro, Thyborøn og Hvide Sande, var kameraerne hos både de professionelle og amatørerne på overarbejde. Mange af motiverne blev samlet i en utraditionel fotoudstilling, der blev til på initiativ af Tilsted Com i samarbejde med DR Midt & Vest, Holstebro Museum og sponsorerne V-Print K/S, Struer Foto og Profilbogen Holstebro. Udstillingen blev vist på Holstebro Museum, som en dobbeltudstilling i Struer og Thyborøn og til slut i Holmsland Kommune.

R oyal visit A royal visit to West Jutland creates q uite a stir. When Queen Margrethe and Prince Henrik visited Struer, Holstebro, Thyborøn and Hvide Sande in the late summer of 2006, both professional and private cameras were working overtime. Many of the images were collected to create an original photo exhibition on the initiative of Tilsted Com in cooperation with DR Midt & Vest, Holstebro Museum and sponsors V-Print K/S, Struer Foto and the profile book Holstebro.

The exhibition was shown at Holstebro Museum, as a double exhibition in Struer and Thyborøn and finally in the Municipality of Holmsland.

Königlicher B esuch Wenn die Regentin nebst Prinzgemahl Westjütland besuchen, läuft das nicht still und leise ab. Als Kö nigin Margrethe und Prinz Henrik im Spätsommer 2006 Struer, Holstebro, Thyborøn und Hvide Sande besuchten, hatten Berufsfotografen und Amateurknipser alle Hände voll zu tun. Viele der Motive wurden in einer untraditionellen Fotoausstellung gesammelt, die auf Initiative von Tilsted Com in Kooperation mit dem dänischen Fernsehen DR Midt & Vest, dem Holstebro Museum und den Sponsoren V-Print K/S, Struer Foto und Profilbogen Holstebro zu Stande gekommen war. Die Ausstellung wurde im Holstebro Museum, als Doppelausstellung in Struer und Thyborøn und zuletzt in der Holmsland Kommune gezeigt.

Motiver fra R egentparrets besøg i Holstebro i sensommeren 2 0 0 6 . Images of the royal visit to Holstebro in the late summer of 2 0 0 6 . Bilder vom Besuch des Kö nigspaares in Holstebro im Spätsommer 2 0 0 6 .

109


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 54

T o mænd og en lille dame Mange år før idéen til det internationale udsmykningsprojekt Tobaksarbejderens Drøm i Holstebro opstod, sørgede to solide jyske mænd og en lille spinkel kvinde for at lægge spirerne til byens skulpturelle landskab. Det var Holstebros forhenværende borgmester, Kaj K. Nielsen, byens tidligere kommunaldirektør, Jens Johansen, og ikke mindst den skønne Maren. Hun er en smuk bronzeskulptur, som rettelig hedder “Kvinde på kærre” , men som vestjyderne i sin tid kærligt døbte “Maren å æ woun” . De tre ruskede i midten af 1960’ erne så gevaldigt op i byen og dens indbyggere, at hverdagen aldrig siden er blevet den samme. Forhistorien er den, at Holstebro for 50 år siden var en almindelig by i et udviklingsområde. De unge flyttede fra byen for at få en uddannelse og kom ikke tilbage igen. De var savnet i erhvervslivet, og byen havde efterhånden fået mange ældre indbyggere, mange ufaglærte og en betydelig arbejdsløshed. Kommunen satte sig for at undersøge, hvad folk lagde vægt på, hvis de skulle flytte. Svarene lød på en god indtjening, gode boliger, arbejde, uddannelsesmuligheder, børnehavepladser og lignende. En del nævnte også kulturelle oplevelser som en positiv ting. Kommunens folk trak i arbejdstøjet og gik i gang med det omfattende arbejde at tilføre byen alle de grundlæggende forudsætninger for, at borgerne kunne få et bedre dagligliv. Nye boliger skød op, uddannelsesinstitutioner kom til, børnehaver og plejehjem blev bygget, og efterhånden kom også det kulturelle med ind i billedet. Og så skete det. Kalenderen viste 1966, da kulturrevolutionen satte ind - f.eks. i form af Holstebro Hallen med teater- og musikforestillinger, det eksperimenterende Odin Teatret og Kunstmuseet anført af borgmester Kaj K. Nielsen og kommunaldirektør Jens Johansen. Med et enigt byråd bag sig købte de for 210.000 kr. billedhuggeren Alberto Giacomettis skulptur “Kvinde på kærre” . Deres mening var, at nu skulle der kunst i Holstebros gader. - Købet af Maren var en provokation. Det var jo en helt ny tankegang, at kommunen brugte penge på sådan noget. Men vi ville provokere en interesse frem og samtidig se, hvilken slags kultur folk ville bruge penge på, fortæller Jens Johansen og Kaj K. Nielsen. Kaj K.Nielsen ved skulpturen i 1 9 7 5 , mens den stod ved Holstebro Kirke.

110

Kaj K. Nielsen by the sculpture in 1 9 7 5 , when it stood at Holstebro Church. Kaj K.Nielsen im Jahre 1 9 7 5 neben der Skulptur, als diese neben der Kirche von Holstebro stand.

Da skulpturen var købt og kommet til sit nye hjem i Holstebro, anså man, at det var hensigtsmæssigt at opbevare hende nogen tid på Civilforsvarets lager, før hun blev præsenteret for offentligheden. Der


Redaktionel-58-113

22/01/07

16:22

Side 55

var nemlig kommunevalg nogle måneder senere, så for ikke at få alt for meget hurlumhej blev Maren inde i varmen. - Desuden var vinteren ikke noget godt tidspunkt at afsløre en skulptur på, indskyder Kaj K. Nielsen med et bredt grin. Pressen opdagede projektet, og der opstod en del debat. - Men vi slap helskindet igennem, og det skyldes uden tvivl, at kommunen havde helt styr på sin økonomi og sine udviklingsplaner. Faktisk var vi rimeligt godt stillet økonomisk, og derfor blev kunst og kultur en naturlig del af det kommunale budget, fortæller Jens Johansen. Siden fulgte en stribe andre skulptur- og kunstindkøb, og Holstebro har siden midten af 1960’ erne med fuld ret kunnet kalde sig en kulturby. - Grunden til, at vi ikke løb ind i så mange kritikere, som vi havde troet, er den bevidste måde, vi løste de kommunale opgaver på. Først sørgede vi for at dække folks basale behov. Derpå satte vi kulturen på budgettet, men sørgede altid for, at vi havde råd til indkøb og projekter, siger kommunens to tidligere førstemænd. De gik ud fra det gamle ord om, at hvis man skræver mere, end bukserne kan holde, så revner de. - Det er der ingen hekseri ved. Kun sund fornuft og almindeligt håndværk. Nogle mener, at Jens Johansens og Kaj K. Nielsens og succes skyldes, at den ene styrede økonomien efter fornuftige konservative principper, mens den anden på socialdemokratisk vis brugte borgmesterposten til at øve politisk indflydelse.

T wo men and a little lady Many years before the idea for Holstebro’ s international art project “The Tobacco Worker’ s Dream” was conceived, two sturdy men from Jutland and a slim little lady planted the seeds of Holstebro’ s cultural landscape. They were former mayor of Holstebro Kaj K. Nielsen, former chief executive of Holstebro Jens Johansen and last but not least - the beautiful Maren. She is a beautiful bronze sculpture officially named “Woman on a Cart” but referred to affectionately by the people of West Jutland as “Maren on the cart” . The three protagonists caused such a stir among the citizens of Holstebro in the mid-1960s that life has never q uite been the same since. The story goes back 50 years when Holstebro was an ordinary town in a developing area. Y oung people would leave town to get an education, never to return. They were sorely missed by businesses, and Holstebro gradually became a place with a disproportionate number of senior citizens and unskilled workers and with high levels of unemployment. The municipality set out to investigate the reasons for people moving from one place to another. The answers were good salaries, good housing, professional and educational opportunities, childcare facilities etc. A

number of respondents also mentioned cultural experiences as a positive factor. The municipality’ s staff then set to work on the huge task of creating the basic conditions for being able to improve the daily lives of its citizens. New houses shot up, educational institutions arrived, kindergartens and retirement homes were built, and gradually attention was also given to the cultural area. Then it happened. It was 1966 when the cultural revolution began - for example in the form of Holstebro Hallen offering theatre and musical performances, the experimental Odin Theatre and the Art Museum - led by mayor Kaj K. Nielsen and chief executive Jens Johansen. Having secured the unanimous backing of the council, they purchased the sculpture “Woman on a Cart” by Alberto Giacometti for the sum of DKK 210,000. Their intention was to bring art to the streets of Holstebro. - The purchase of Maren was a provocation. For the municipality to spend money on something like that was a whole new way of thinking. However, we wanted to provoke people’ s interest and at the same time find out what type of culture people wanted to spend their money on, recount Jens Johansen and Kaj K. Nielsen. After the sculpture had been purchased and had arrived in Holstebro, its new home, it was considered sensible to keep her for a while in the Civil Defence storerooms before presenting her to the public. With local elections coming up a few months later, Maren stayed indoors to avoid upsetting the apple cart, so to speak. - Winter isn’ t really the best time to unveil a sculpture anyway, added Kaj K. Nielsen with a broad grin. The press found out about the project, and a heated debate broke out. - But we made it through, undoubtedly because the municipality managed its finances and development plans extremely well. Actually we were in a strong financial position, and therefore art and culture became a natural part of the municipal budget, explains Jens Johansen. This was subseq uently followed by a series of other purchases of sculpture and art, and since the mid-1960s Holstebro has rightfully been able to call itself a cultural town. - There were far fewer critics than we expected, and this was because of the professional way in which we solved the municipal tasks. First we ensured that people’ s basic needs were met. Then we included culture in the budget, but we always made sure that we could afford the purchases and projects, explain the two former leaders of the municipality. They based their philosophy on the old adage that one should not bite off more than one can chew. - There’ s no magic involved. Just a lot of common sense and a little bit of skill. There are those who say Jens Johansen and Kaj K. Nielsen succeeded because one of them managed the municipal finances according to sensible, conservative principles while the other used his position as a Social Democratic mayor to exercise his political influence.

111


Redaktionel-58-113

31/01/07

14:16

Side 56

Tidligere kommunaldirektør, Jens Johansen, ( tv.) og forhenværende borgmester, Kaj K. Nielsen, ( th.) stod bag kulturrevolutionen i Holstebro i midten af 1 9 6 0 ’ erne. De ses her sammen ved det sidste interview om, “ Kvinde på Kærre” i midten af 1 9 9 0 ´ erne. Former chief executive Jens Johansen ( left) and former mayor Kaj K. Nielsen ( right) were behind Holstebro’ s cultural revolution in the mid-1 9 6 0 s. They are seen here at their last interview about “ Woman on a Cart” in the mid-1 9 9 0 s. Der frühere Kommunaldirektor, Jens Johansen ( links) und der frühere Bürgermeister, Kaj K. Nielsen ( rechts) waren für die Kulturrevolution in Holstebro Mitte der sechziger Jahre verantwortlich. Hier sieht man sie gemeinsam beim letzten Interview über „ Die Frau auf dem Karren“ Mitte der 9 0 er Jahre.

Z wei Mä nner und eine kleine Dame Viele Jahre, bevor die Idee für das internationale Verschö nerungsprojekt „Der Traum des Tabakarbeiters“ (Tobaksarbejderens Drøm) in Holstebro entstand, sorgten zwei stämmige jütländische Männer und eine zarte Frau dafür, die Keime für die kulturelle Landschaft der Stadt zu pflanzen. Diese Personen waren der frühere Bürgermeister von Holstebro, Kaj K. Nielsen, der frühere Kommunaldirektor der Stadt, Jens Johansen, und nicht zuletzt die schö ne Maren. Letztere ist eine schö ne Bronzeskulptur, die genau genommen „Frau auf dem Karren“ heißt, von den Menschen in Westjütland aber seinerzeit liebevoll „Maren å æ woun“ (Maren auf dem Wagen) getauft wurde. Die drei rüttelten Mitte der sechziger Jahre die Stadt und ihre Einwohner aus dem Dornrö schenschlaf; seitdem ist der Alltag nicht mehr der Gleiche. Zur Vorgeschichte: Holstebro war vor 50 Jahren eine ganz gewö hnliche Stadt in einem Entwicklungsgebiet. Die jungen Menschen zogen aus der Stadt fort, um eine Ausbildung zu beginnen, und kamen nicht wieder zurück. Der Wirtschaft fehlten sie, und die Stadt hatte im Laufe der Zeit einen hohen Anteil an älteren Einwohnern, Menschen ohne Ausbildung und eine beträchtliche Arbeitslosenq uote bekommen.

112

Man ging daran, zu untersuchen, was Menschen zu einem Umzug veranlassen kann. Die Antworten: Ein gutes Einkommen, gute Wohnungen, Arbeitsplätze, Ausbildungsmö glichkeiten, Kindergartenplätze und Ä hnliches. Für einige zählten auch kulturelle Erlebnisse zu den positiven Dingen.

Die Mitarbeiter der Kommune machten sich an die Arbeit und begannen mit dem umfangreichen Projekt, die grundlegenden Voraussetzungen für einen besseren Alltag für die Bürger zu schaffen. Neue Wohnungen wurden gebaut, Ausbildungseinrichtungen angesiedelt, Kindergärten und Altenpflegeheime gebaut, und nach und nach wandte man sich auch der Kultur zu. Schließlich war es soweit. Der Kalender zeigte das Jahr 1966, als die Kulturrevolution begann - in Gestalt der Holstebro-Halle mit Theater- und Musikaufführungen, dem experimentierenden Odin-Theater, dem Kunstmuseum u.a. – angeführt von Bürgermeister Kaj K. Nielsen und Kommunaldirektor Jens Johansen. Mit der einstimmigen Zustimmung des Magistrates im Rücken kauften sie die Skulptur „Frau auf dem Karren“ für 210.000 Kronen vom Bildhauer Alberto Giacometti. Nun war die Zeit gekommen für Kultur in den Straßen Holstebros. - Der Kauf von Maren war eine Provokation. Dass die Kommune Geld für so etwas ausgab, war damals ein Gedanke, an den sich viele erst gewö hnen mussten. Aber wir wollten ein Interesse provozieren und gleichzeitig herausfinden, für welche Art Kultur die Menschen Geld ausgeben wollten, erzählen Jens Johansen und Kaj K. Nielsen. Als die Skulptur gekauft und in ihrer neuen Heimat Holstebro angekommen war, meinte man, es sei vielleicht besser, sie erst einige Zeit im Lager des Zivilschutzes aufzubewahren, bevor man sie der Ö ffentlichkeit präsentierte. Die Kommunalwahl stand nämlich vor der Tür, und um all zu viel Wirbel zu vermeiden, hielt sich Maren im Warmen auf. - Außerdem war der Winter kein guter Zeitpunkt, eine Skulptur zu enthüllen, wirft Kaj K. Nielsen mit einem breiten Grinsen ein.


Redaktionel-58-113

26/01/07

13:20

Side 57

Billedhuggeren Alberto Giacomettis skulptur “ Kvinde på kærre” står foran Det Gamle R ådhus i Holstebro. Sculptor Alberto Giacometti’ s work “ Woman on a Cart” in front of the Old Town Hall, Holstebro. Die „ Frau auf dem Karren“ , die Skulptur des Bildhauers Alberto Giacometti, steht heute vor dem Alten R athaus in Holstebro.

Die Presse bekam Wind von dem Projekt, und es begann eine lebhafte Debatte. - Aber wir überstanden sie mit heiler Haut, zweifellos deswegen, weil die Kommune ihre Ö konomie und ihre Entwicklungspläne voll im Griff hatte. Wir standen wirtschaftlich gut da, und deshalb wurden Kunst und Kultur zu einem natürlichen Bestandteil des kommunalen Budgets, erzählt Jens Johansen. Seitdem folgten eine Reihe anderer Skulptur- und Kunstkäufe, und Holstebro kann sich seit Mitte der 60er Jahre mit Recht eine Kulturstadt nennen. - Die durchdachte Art und Weise, mit der wir die kommunalen Aufgaben lö sten, war der Grund dafür, dass die Zahl unserer Kritiker nicht so hoch war, wie wir geglaubt hatten. Zunächst sorgten wir dafür, die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Danach setzten wir die Kultur auf das Budget, sorgten aber gleichzeitig immer dafür, dass wir uns Einkäufe und Projekte auch wirklich leisten konnten, sagen die beiden früheren Spitzenleute der Kommune. Sie hielten sich an die alte dänische Redewendung: Den Spagat immer nur so breit, dass die Hose nicht platzt! - Das hat nichts mit Hexerei zu tun. Nur mit gesundem Menschenverstand und ganz gewö hnlichem Handwerk. Einige meinen, dass Jens Johansen und Kaj K. Nielsen ihren Erfolg der Tatsache verdanken, dass der eine die Ö konomie nach vernünftigen, konservativen Prinzipien leitete, während der andere auf sozialdemokratische Art und Weise den Posten des Bürgermeisters dazu nutzte, um politischen Einfluss geltend zu machen.

113


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:04

Side 2

Vinduer er arkitektur, lys og oplevelser W

indows say it all F enster bedeuten Architektur, L icht und Erlebnisse

114


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 3

PRO TEC udvikler skræddersyede løsninger, der gør din bygningsvision til virkelighed. Som professionel partner er vi med tidligt i processen - og vi hjælper dig helt i mål. Efterfølgende giver vi fuld service på vinduer, døre og facadepartier, så de fremstår perfekte. Å r efter år. PRO TEC samarbejder med førende arkitekter og entreprenørfirmaer i en række lande. Sammen rammer vi dine idéer for at skabe den perfekte løsning. PRO TEC develops custom-made solutions making your vision come to life. As a professional partner, we come on board at an early stage – and assist you through to the finish. Subseq uently, we offer full after sales service on all windows, door and facade sections to keep them looking perfect. Y ear after year.

PRO TEC VINDUER A/S Nybovej 34 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9741 3077 Fax +45 9741 3060 protec@ protecvinduer.com www.protecvinduer.com

PRO TEC is collaborating with leading architects and construction companies in several countries. Together, we create the framework for your ideas to offer you the perfect solution. PRO TEC entwickelt maßgeschneiderte Lö sungen, die Ihre baulichen Visionen Realität werden lassen. Als professioneller Partner steigen wir früh in den Bauprozess ein – und helfen Ihnen bis ins Ziel. Anschließend bieten wir Ihnen kompletten Service bei Fenstern, Türen und Fassadenlö sungen, damit diese sich stets perfect präsentieren. Jahr für Jahr. PRO TEC arbeitet mit führenden Architekten und Baufirmen in zahlreichen Ländern zusammen. Gemeinsam schaffen wir den richtigen Rahmen und damit die perfekte Lö sung für Ihre Ideen.

115


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 4

PricewaterhouseCoopers i Holstebro

Hos os lægger vi vægt på samarbejde og respekt

Som lokale revisorer har vi et indgående kendskab til regionen og kan samtidig tilføre dig og din virksomhed viden og erfaring fra vores nationale og globale netværk.

Our work is based on cooperation and respect

As local auditors, we have in-depth knowledge of the region and at the same time, we are able to provide knowledge and experience from our national and global network to you and your company.

Wir legen Zusammenarbeit und Respekt grosses Gewicht bei

Als örtliche Wirtschaftsprüfer haben wir eingehende Kenntnis von der Region und können gleichzeitig Ihnen und Ihrem Unternehmen Wissen und Erfahrung von unserem nationalen und globalen Netzwerk zuführen.

Revision & rådgivning Assurance & Advisory Prüfung & Beratung

116 Hjaltesvej 16 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9611 1800 Fax +45 9611 1900 www.pwc.dk/holstebro


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 5

P rofilbeklædning skaber identitet I mages wear creates identity I magewear schafft I dentitä t

- details make the difference

Vi er blandt de førende inden for B-t-B koncepter, og vores ID-Line kollektion indtager en unik position på det europæiske marked. Sortimentet rummer det perfekte valg for enhver virksomhed, der ønsker en stærk profilering. We enjoy a leading position within BtB concepts, and our ID-Line collection holds a uniq ue position in the European market. Our range of clothes offers the perfect choice for any business wanting a strong profile. Wir gehö ren zu den führenden Unternehmen im Bereich B2B-Konzepte, und unsere ID-Line Kollektion ist einzigartig auf dem europäischen Markt. Das Sortiment umfasst für jede Firma, die sich stark profilieren mö chte, die perfekte Wahl.

Rex & Holm A/S Industriarealet 42 DK-6990 Ulfborg Tel. +45 9749 2144 Fax +45 9749 1561 salg@ rexholm.dk www.rexholm.dk

117


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 6

Holstebros dåbsattest. Æ ldste Holstebro foto, ca. 1 8 5 5 . Hestemarked i Skolegade.

The birth certificate of Holstebro. The oldest photo of Holstebro, around 1 8 5 5 . Horse fair in Skolegade.

Holstebros Taufschein. Das älteste Foto von Holstebro, ca. 1 8 5 5 . Pferdemarkt in der Skolegade.

Holstebros historie Af Jannie Würtz Sløk og Ole Nielsen Byens opståen Holstebro er opstået omkring et vadested i den ådal, hvori Storåen løber. Vadestedet, der lå i læ fra de nordlige bakker, blev et trafikalt knudepunkt, hvor veje fra alle fire verdenshjørner mødtes. Nørregade, Vestergade og Østergade er opstået på disse gamle indfaldsveje til vadestedet, og der hvor de samler sig for at bøje ned til åen og vadestedet, opstod Store Torv - eller med Hugo Matthiessens ord: ” Her strømmer færdslen fra alle hjørner sammen som blodet til et hjerte for atter at fordeles i forskellige retninger” . De ældste spor I 2002 fandt Holstebro Museums arkæologer under udgravninger i gulvet i ejendommen Nørregade 1 skår fra middelalderlige kander og krukker. Et af disse skår kan dateres tilbage til 1100-tallet, og det er indtil videre det ældste belæg for byens eksistens. Første gang byen træder ind i historiens lys, er i et skøde dateret d. 6. februar 1274; dette skøde kaldes også for Holstebros dåbsattest.

118

Byens navn Det ældste dokument, hvor Holstebro nævnes ved navn, er ovennævnte skøde fra 1274. Byen benævnes da ” Holstatbro” . Gennem årene ses forskellige varianter af navnet, Holstathbroo (1340), Holstæbro (1414), Holstebrow (1636) og til slut Holstebro (1844) for bare at nævne nogle. Der er delte meninger om navnets oprindelse og betydning, men første led stammer måske fra holstath, der betyder et hult sted, en sænkning i terrænet omkring åen. Eller det stammer fra holt, der betyder skov eller

træ. Ifølge en legende er byen dog opkaldt efter Holsts Bro. Ridder Holst dræbte angiveligt en vaskeægte drage, der boede under broen og fik derefter broen opkaldt efter sig – Holsts Bro. Og det er ganske vist. Tingsted og markedsby Holstebro ligger midt i Hardsyssel, der strækker sig fra Limfjorden til Skjern å, fra Vesterhavet til den jyske højderyg, eller stort set det, der svarede til det i 2007 nedlagte Ringkøbing Amt. Syslerne var en administrativ inddeling af landet, og i hvert syssel var et sysselting, som tog sig af familie- og ejendomsforhold. Ca. frem til 1500 var Holstebro på grund af sin centrale placering hjemsted for Hardsyssel ting. Byens beliggenhed bevirkede også, at Holstebro blev et naturligt handelscentrum, og handel var tidligt byens hovederhverv, selv om hver gård også drev landbrug. Købmændene havde handelsforbindelser både i Holland og Nordtyskland, og desuden blev der i byen afholdt 4 meget store markeder: Midtfastemarkedet i marts, der hovedsagligt var et heste- og kvægmarked, Sct Hans markedet i slutningen af juni, der var et krammarked, Sct. Olufs markedet i sensommeren, hvor de husdyr, man ikke ønskede at fodre på gennem vinteren, blev afhændet, og endelig Store Mandags-marked i oktober, der var byens største kreatur- og hestemarked. Markederne var dengang som i dag desuden en social begivenhed, hvor folk fra nær og fjern mødtes med venner og familie, festede samt udvekslede sladder og nyheder. De store markeder kendes i Holstebro helt op til 1958, hvor man afholdt det sidste regulære hestemarked i Skolegade. Holstebro i middelalderen I 1300 og 1400 årene levede der omkring 200 mennesker i Holstebro. I Nørregade, Østergade og på Store


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 7

ballage til fødevarer, er i dag blandt de førende på verdensmarkedet inden for dette felt. Jernstøberierne har ligeledes haft stor betydning for byen. Det nu lukkede Holstebro Jernstøberi blev efter sin start i 1862 hurtigt amtets betydeligste industrivirksomhed. I 1896 etableredes Vald. Birns Jernstøberi, der i dag med sine ca. 700 ansatte ikke bare er en af byens største industrivirksomheder, men også landets største støberi. Læs om Holstebros kulturelle udvikling andre steder i bogen.

T he history of Holstebro By Jannie Würtz Sløk and Ole Nielsen Torv boede købmændene, som fra boder og oplagspladser solgte deres varer. På torvedage kom bønderne fra oplandet ind til byens torv for at sælge eller bytte deres varer bort. Værtshuse trivedes i de gader, der førte til broen over åen. Håndværkerne og byens øvrige befolkning boede i de vestlige gader såsom Horsstræde og Vestergade. Byens ældste kirke kendes ikke, men da man i 1400 årene byggede en ny, sengotisk teglstenskirke afløste den formentlig en ældre. I hvert fald genbrugte man dele af en ældre kampstenskirke i den nye Sct. Maria kirke. Den blev nedrevet i 1906 og erstattet af den nuværende i 1907. Igen valgte man at genbruge dele fra den gamle kirke, bl.a. det tympanon, der nu ses over præstedøren mod Ø. De store brande I middelalderen og frem til 1800-tallet boede man i lave lerklinede huse og stråtækte bindingsværksgårde og huse, der lå tæt langs gaderne. Denne byggeskik var årsag til, at voldsomme brande med jævne mellemrum hærgede byen. I 1552 brændte rådhuset på Store Torv, og dermed forsvandt byens middelalderarkiv og også købstadsprivilegierne. Flere gange derefter nedbrænder store dele af byen, og i 1733 brændte alt mellem Storåen og den nordligste del af Nørregade, hvor kun nogle få huse gik fri. I 1737 fik Holstebro sin første brandordning, der bl.a. forbød rygning på åben gade, samt at katte hvilede på ildstederne, men der skulle gå mere end 200 år, før brandbekæmpelsen blev rigtig effektiv. Tobak, jern og bacon i nyere tid I midten af 1800 årene førte en række initiativer til en industrialiseringsbølge i Holstebro. I 1854-55 anlagdes Holstebro Havn ved Struer, og i 1866 kom jernbaneforbindelsen til Struer. I 1858 grundlagdes Holstebro Svineslagteri, der senere under ledelse af den navnkundige Magnus Kjær blev Danmarks største baconeksportør. Magnus Kjær grundlagde også det avlsarbejde, der skabte den danske bacongris – i årevis kendt som ” Holstebrogrisen” . I 1869 startede R. Færch som tobaksfabrikant i byen. Med tiden udviklede tobakken sig til et industrieventyr af betragtelige dimensioner for byen. Her i det 21. århundrede forarbejdes stadig som et af de eneste steder i Danmark tobak på fabrikken på Herningvej. I 1960erne skabte Jørgen Færch desuden en ny produktion. Færch Plast, der producerer højkvalitets plastem-

The origins of the town Holstebro evolved around a ford in the valley where the river Storåen runs. Sheltered by the northern hills, the ford became a traffic hub where roads from all four corners of the world came together. The roads Nørregade, Vestergade and Østergade evolved from these old approach roads to the ford and Store Torv developed on the spot where they meet and curve down towards the river and the ford - or as Hugo Matthiessen put it: “Here the traffic comes pouring in from all corners like blood to the heart, only to disperse again in different directions.” The oldest traces In 2002, while excavating the floor of the property Nørregade 1, archaeologists from Holstebro Museum discovered pieces of medieval jugs and jars. One of these pieces can be dated back to the 12th century and, so far, it is the oldest record of the town’ s existence. The first time the town appears in historical records is in a deed dated 6 February 1274. The document is also known as the birth certificate of Holstebro. The name of the town The oldest document in which Holstebro is named is the above deed from 1274. The town was then called “Holstatbro” . Over the years, different variants of the name were used – Holstathbroo (1340), Holstæbro (1414), Holstebrow (1636) and finally Holstebro (1844), just to mention a few. There is some disagreement about the origin and meaning of the name, but the first part could come from “holstath” meaning “hollow place” , a dip in the ground surrounding the river. Alternatively, it could come from “holt” meaning forest or wood. However, according to legend, the town was named after Holsts Bro (Holst’ s Bridge). After allegedly killing a real dragon which lived under the bridge, a knight called Holst had the bridge named after him – Holsts Bro. And that is a true story. Court and market town Holstebro is located in the middle of Hardsyssel, which stretches from the Limfjord to the river Skjern Å , from the North Sea to the Jutland ridge, covering an area roughly the size of the County of Ringkøbing, which was abolished in 2007. The country was divided into administrative units called

119


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:05

Side 8

“sysler” (shires), and each shire had a shire court (“sysselting” ), which dealt with family and property matters. Until around 1500, Holstebro was the home of Hardsyssel court due to its central location. The town’ s central location also meant that Holstebro became a natural centre for trade, which early on became the town’ s main industry, although agriculture was also practised on every farm. The merchants had trade connections in both the Netherlands and northern Germany, and in addition four very large fairs were held in the town: the Midtfaste fair in March, which was mainly a horse and cattle fair, the St. John fair in late June, which was a general goods market, the St. Olave’ s fair in late summer, where the livestock the farmers did not want to feed through the winter was sold, and finally the Great Monday fair in October, which was the town’ s largest cattle and horse fair. Back then, as now, fairs were social events, where people from far and near met with friends and family, partied and exchanged gossip and news. The large fairs in Holstebro continued until 1958, when the last true horse fair was held in Skolegade. Holstebro in the Middle Ages In the 14th and 15th centuries, Holstebro had a population of around 200 people. The merchants resided in Nørregade, Østergade and Store Torv, where they sold their goods from stalls and warehouses. On market days, farmers from neighbouring towns came to the town sq uare to sell or exchange their goods. Inns thrived in the streets leading to the bridge across the river. Artisans and the rest of the town’ s population lived in the western streets such as Horsstræde and Vestergade. The town’ s oldest church is not known, but a late-Gothic brick church built in the 15th century probably replaced an older church. Indeed, parts of an older granite boulder church were reused in the new church St. Maria. The church was demolished in 1906 and replaced by the existing church in 1907. Once again, parts from the old church were reused, for example the tympanum which can now be seen above the vestry towards the east.

120

The great fires From the Middle Ages until the 19th century, people lived in low, mud-built houses and thatched, half-timbered farms and houses located close to each other along the streets. This style of building resulted in violent fires, which regularly swept the town. In 1552, the town hall at Store Torv was destroyed by fire and with it the town’ s medieval archives and municipal privileges. After that, large parts of the town burnt to the ground several times, and in 1773 everything between Storåen and the northernmost part of Nørregade was destroyed by fire, leaving only a few houses unscathed. In 1737, Holstebro got its first fire regulation, which among other things prohibited smoking in the streets and cats resting on the fireplaces, but it took more than 200 years before fire prevention measures became really effective. Tobacco, iron and bacon in recent times In the mid-19th century, a series of initiatives led to a wave of industrialisation sweeping through Holstebro. The port of Holstebro was built near Struer in 1854-55

and in 1866, the railway connection to Struer was established. 1858 saw the foundation of Holstebro pig slaughterhouse, which went on to become Denmark’ s largest bacon exporter under the leadership of the famous Magnus Kjær. Magnus Kjær also started the breeding programme that resulted in the Danish bacon pig - for years known as the “Holstebro pig” . In 1869, R. Færch established himself as a tobacco manufacturer in Holstebro. Over the years, the tobacco factory became a huge industrial success for the town. Today, in the 21st century, the factory on Herningvej is one of the few places in Denmark where tobacco is still processed. Jørgen Færch also set up a new factory in the 1960s. Today, Færch Plast, which manufactures highq uality plastic packaging for the food industry, is one of the global leaders in its field. The iron foundries have also been very important to the town. After its establishment in 1862, the now closed Holstebro Jernstøberi soon became the county’ s most important industrial enterprise. In 1896 Vald. Birns Jernstøberi was founded and with its now 700 employees, it is not only one of the town’ s largest industrial enterprises, but also Denmark’ s largest foundry. Read more about Holstebro’ s cultural development elsewhere in the book.

Holstebros G eschichte Von Jannie Würtz Sløk und Ole Nielsen Die Entstehung der Stadt Holstebro ist an einer Furt im Tal der Storå entstanden. Die Furt im Schutz der im Norden gelegenen Anhö hen wurde zu einem Verkehrsknotenpunkt, an dem Straßen aus allen vier Himmelsrichtungen aufeinanderstießen. Die Straßen Nørregade, Vestergade und Østergade wurden auf diesen alten Einfallstraßen zur Furt angelegt, und dort, wo sie zusammenlaufen und zum Fluss und zur Furt abbiegen, entstand der Marktplatz Store Torv oder mit den Worten Hugo Matthiessens: „Hier strö mt der Verkehr aus allen Ecken zusammen wie das Blut zum Herzen und verteilt sich aufs Neue in verschiedene Richtungen“. Die ältesten Spuren Im Jahr 2002 fanden Archäologen des Holstebro Museums bei Ausgrabungen unter dem Boden des Hauses Nørregade 1 Scherben von mittelalterlichen Kannen und Gefäßen. Eine dieser Scherben konnte auf das 12. Jahrhundert datiert werden – der bisher älteste Beleg für die Existenz der Stadt. Erstmals ins Licht der Geschichte tritt die Stadt in einer Urkunde vom 6. Februar 1274; diese Urkunde wird auch als der Taufschein von Holstebro bezeichnet. Der Name der Stadt Das älteste Dokument, in dem Holstebro namentlich erwähnt wird, ist die oben genannte Urkunde aus dem Jahr 1274. Damals hieß der Ort „Holstatbro“. Im Laufe der Zeit taucht dieser Name in verschiedenen Abwandlungen auf, als Holstathbroo (1340), Holstæbro


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:09

Side 9

(1414), Holstebrow (1636) und schließlich Holstebro (1844), um nur einige zu nennen. Was den Ursprung und die Bedeutung des Namens betrifft, sind die Meinungen geteilt; der erste Teil geht mö glicherweise auf holstath zurück und bedeutet so viel wie hohler Ort, eine Senke am Fluss. Vielleicht aber auch auf holt, was Gehö lz oder Holz bedeutet. Einer Legende zufolge geht der Name der Stadt auf Holsts Bro (Holsts Brücke) zurück. Ein gewisser Ritter Holst tö tete angeblich einen waschechten Drachen, der unter der Brücke hauste, und deshalb wurde die Brücke nach ihm benannt – Holsts Bro. Und wer´s nicht glaubt, ist selber schuld! Gerichts- und Marktort Holstebro liegt mitten in Hardsyssel, das sich vom Limfjord bis zur Skjern Å , von der Nordsee bis zum jütländischen Hö henrücken erstreckt, im Wesentlichen ein Gebiet, das dem 2007 aufgelö sten Kreis Ringkøbing entspricht. Die Syssel waren damals eine Verwaltungseinheit (heute würde man sie als Landkreise bezeichnen), und in jedem Syssel gab es ein sog. „Sysselting“, ein Rechtsprechungsorgan in Familien- und Eigentumsfragen. Bis etwa 1500 war Holstebro dank seiner zentralen Lage Sitz für das Hardsyssel Ting. Die Lage der Stadt führte auch dazu, dass Holstebro zu einem Handelszentrum wurde. Der Handel war schon früh der Haupterwerbszweig der Stadt, obwohl jeder Hof auch Landwirtschaft betrieb. Die Kaufleute unterhielten Handelsbeziehungen mit Holland und Norddeutschland, außerdem wurden jedes Jahr 4 sehr große Märkte in der Stadt abgehalten: Der „Midtfaste“-Markt im März, vor allem ein Pferde- und Viehmarkt, der „Sct Hans“-Markt Ende Juni, ein Krämermarkt, der „Sct. Olufs“-Markt“ im Spätsommer - hier wurden die Haustiere verkauft, die man im Winter nicht durchfüttern wollte - und schließlich der „Store Mandags“Markt im Oktober, der grö ßte Vieh- und Pferdemarkt der Stadt. Die Märkte waren damals wie heute auch ein soziales Ereignis, hier trafen sich Freunde, Bekannte und Verwandte aus nah und fern, hier wurde gefeiert, und hier wurden Neuigkeiten und Klatsch ausgetauscht. Die großen Märkte in Holstebro fanden bis 1958 statt, als man in der Skolegade den letzten regulären Pferdemarkt abhielt. Holstebro im Mittelalter Im 14. und 15. Jahrhundert lebten etwa 200 Menschen in Holstebro. In der Nørregade, Østergade und auf dem Store Torv wohnten die Kaufleute, die von Ständen und Stapelplätzen ihre Waren feilboten. An den Markttagen kamen die Bauern aus der Umgebung zum Markt in die Stadt, um ihre Waren zu verkaufen oder gegen andere zu tauschen. In den Wirtshäusern in den Straßen, die zur Brücke über den Fluss führten, herrschte reges Leben und Treiben. Die Handwerker und die anderen Stadtbewohner lebten in den westlichen Straßen wie der Horsstræde und der Vestergade. Die älteste Kirche der Stadt ist nicht bekannt, doch als man im 15. Jahrhundert mit dem Bau einer neuen, spätgotischen Backsteinkirche begann, lö ste diese vermutlich eine ältere Kirche ab. Jedenfalls wurden Teile einer älteren Kirche aus Feldsteinen beim Bau der neuen Sct. Maria Kirche wiederverwendet. Die Kirche wurde 1906

abgerissen, und 1907 wurde die gegenwärtige Kirche erbaut. Auch hier wurden wieder Teile der alten Kirche verwendet, so das Tympanon über dem Eingang zur Sakristei an der Ostseite. Die groß en Brände Im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert wohnte man in niedrigen, lehmverputzten Katen oder reetgedeckten Fachwerkshö fen und -häusern, die dicht an dicht die Straßen säumten. Diese Art zu bauen führte zu Feuersbrünsten, die die Stadt mit schlimmer Regelmäßigkeit heimsuchten. 1552 brannte das Rathaus auf dem Großen Markt (Store Torv) nieder, und damit lö sten sich auch das Mittelalterarchiv und die Stadtprivilegien in Rauch auf. Noch mehrmals brannten große Teile der Stadt. 1733 zum Beispiel brannte es lichterloh zwischen der Storå und dem nö rdlichsten Teil der Nørregade, nur wenige Häuser blieben verschont. 1737 bekam Holstebro seine erste Brandschutzverordnung, die beispielsweise das Rauchen auf offener Straße verbot. Verboten war auch, dass sich Katzen an oder auf den Feuerstellen wärmten... Es sollte aber noch mehr als 200 Jahre dauern, bis die Brandbekämpfung wirklich effektiv vonstatten ging. Tabak, Eisen und Schinkenspeck in neuerer Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts führten eine Reihe von Maßnahmen zu einer Industrialisierungswelle in Holstebro. 1854-55 wurde der Hafen von Holstebro bei Struer angelegt, und 1866 erreichte das Eisenbahnnetz Struer. 1858 wurde die Holstebro Svineslagteri (Schweineschlachterei) gegründet, die später unter der Leitung des bekannten Magnus Kjær zum grö ßten Bacon-Exporteur Dänemarks avancierte. Magnus Kjær gründete auch die Zuchtarbeit, aus der das dänische Baconschwein hervorging - jahrelang als „HolstebroSchwein“ bekannt. 1869 begann R. Færch als Tabakfabrikant in der Stadt. Im Laufe der Zeit erwuchs der Stadt aus dem Tabak ein Industrieabenteuer von beträchtlichen Ausmaßen. Noch heute, im 21. Jahrhundert, wird in der Fabrik am Herningvej Tabak verarbeitet - an einem von nur noch wenigen Orten in Dänemark. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts setzte Jørgen Færch eine neue Produktion in Gang. Færch Plast, ein Hersteller von hochwertiger Kunststoffverpackung für Nahrungsmittel, gehö rt heute auf diesem Feld zu den führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt. Auch die Eisengießereien haben bis heute große Bedeutung für die Stadt. Die jetzt geschlossene Holstebro Jernstøberi entwickelte sich nach ihrer Gründung 1862 schnell zum bedeutendsten Industrieunternehmen des Kreises. 1896 entstand die Eisengießerei Vald. Birns Jernstøberi, mit 700 Mitarbeitern heute nicht nur grö ßter Industriebetrieb der Stadt, sondern auch grö ßte Gießerei des Landes. Ü ber Holstebros kulturelle Entwicklung kö nnen Sie sich an anderer Stelle in diesem Buch informieren.

121


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:09

Side 10

OL -guldvinderen Roeren Erik Hansen fra Kajakklubben Pagaj i Holstebro er byens største idrætsstjerne gennem tiderne. Da han stoppede sin aktive karriere, havde han vundet alt, hvad der var værd at vinde. Han roede sig til verdensmesterskabet, europamesterskabet og ikke mindst den olympiske guldmedalje i 1960. I årenes løb deltog han i fire olympiske lege, og han opnåede den hæder at være fanebærer ved OL i Mexico i 1968. - Jeg har altid haft gode træningsforhold. Vandkraftsøen i Holstebro er et fantastisk sted at træne, fordi det er roligt vand. Så havde jeg også gode folk omkring mig. Musikhandler Alfred Christensen, der selv var tidligere kajakroer, var min personlige træner, og han tog med mig rundt i hele verden, fortæller Erik Hansen, der fortsat bor i Holstebro.

T he Olympic gold winner

122

Rower Erik Hansen from the kayak club Pagaj in Holstebro is the town’ s biggest sports star ever. When he ended his career as an active rower, he had won everything worth winning. He rowed his way to a world championship, a European championship and above all an Olympic gold medal in 1960. Over the years, he participated in four Olympic Games and he had the honour of being a standard bearer at the Olympic Games in Mexico in 1968. - I have always had good training facilities. The lake Vandkraftsøen in Holstebro is a wonderful place to

practise, because the water is calm. I was also surrounded by some very capable people. Music shop owner Alfred Christensen, a former kayak rower himself, was my personal trainer, and he accompanied me all over the world, says Erik Hansen, who still lives in Holstebro.

Der OlympiaG oldmedaillengewinner Der Paddler Erik Hansen vom Kajak-Klub Pagaj in Holstebro ist der erfolgreichste Sportler, den die Stadt bisher hervorgebracht hat. Am Ende seiner aktiven Karriere hatte er alles gewonnen, was zu gewinnen sich lohnte. Er erpaddelte sich den Weltmeister- und Europameistertitel und als Hö hepunkt die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1960. Im Laufe der Jahre nahm er an vier Olympischen Spielen teil, 1968 bei den Spielen in Mexiko wurde ihm sogar die Ehre als Fahnenträger zuteil. - Ich hatte immer gute Trainingsverhältnisse. Der See Vandkraftsøen in Holstebro ist ein fantastischer Trainingssee, denn das Wasser ist ruhig. Und ich hatte gute Leute um mich. Der Musikalienhändler Alfred Christensen, selbst ein ehemaliger Paddler, war mein persö nlicher Trainer, der mich überall hin begleitete, erzählt Erik Hansen, der nach wie in Holstebro lebt.


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 11

Hø j t at springe Da Jesper Tørring i 1974 vandt europamesterskabet i højdespring i Rom og derpå blev kåret som årets idrætsnavn i Norden, var det kronen på en atletikkarriere, som omfatter stribevis af danske rekorder og mesterskaber. Han deltog også i Sommer-OL i både 1972 og 1976. Jesper Tørring, der fortsat er aktiv og har deltaget i adskillige veteranmesterskaber, er i dag ledende overlæge på neurologisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro. Oprindelig havde han base i Østjylland, men han og hans familie valgte alligevel at slå sig ned i Holstebro - bl.a. på grund af de lægefaglige udfordringer og også Holstebros aktive atletikmiljø.

A giant leap When Jesper Tørring won the European high jump championship in Rome in 1974 and was subseq uently elected sportsman of the year in the Nordic region, it was the highlight of an athletics career that includes numerous Danish records and championships. He also participated in the Summer Olympics in both 1972 and 1976. Jesper Tørring, who is still active and has participated in several veterans championships, is today a senior consultant at the neurology ward at the Regional Hospital in Holstebro. He was originally based in east Jutland, but he and his family decided to settle in Holstebro, partly due to the medical challenges as well as Holstebro’ s active athletics community.

Hoch hinaus Als Jesper Tørring 1974 in Rom Hochsprung-Europameister geworden war und daraufhin zum Sportler des Jahres in den nordischen Ländern gekürt wurde, stand er auf dem Hö hepunkt einer Sportlerkarriere, zu der zahlreiche dänische Rekorde und Meisterschaften gehö ren. Auch bei den Olympischen Sommerspielen 1972 und 1976 gehö rte er zum dänischen Aufgebot. Jesper Tørring, der nach wie vor aktiv ist und an mehreren Veteranenmeisterschaften teilgenommen hat, arbeitet heute als leitender Oberarzt der neurologischen Abteilung im Regionskrankenhaus in Holstebro. Ursprünglich in Ostjütland beheimatet, zogen er und seine Familie dennoch nach Holstebro - u. a. wegen der medizinischen Aufgaben und Herausforderungen, aber auch wegen der aktiven Leichtathletikszene in Holstebro.

123


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 12

Solidtengagement

Ta’ os fordi vi er i øjenhøjde Vi udvikler os med vores kunder

Wir entwickeln uns mit unseren Kunden

I vestjyskBANK har vi et klart mål: Vi vil skabe det bedste økono-

Bei vestjyskBANK haben wir ein klares Ziel: Durch engagierten,

miske råderum for os selv og vores kunder gennem engageret,

kompetenten und aufmerksamen Service und Beratung wollen wir

kompetent og nærværende service og rådgivning.

die beste finanzielle Bewegungsfreiheit für uns selbst und unsere www.bureaufrydensberg.dk · 24246 · 0906

Kunden schaffen.

We grow with our customers At vestjyskBANK our goal is clear: We wish to create the best finan-

cial margin for ourselves as well as our customers through committed, competent and attentive customer and advisory services.

124 www.vestjyskbank.dk Solidt engagement Vestergade 1 · 7500 Holstebro · Tlf 96 63 31 00 Nørregade 57 · 7500 Holstebro · Tlf 96 63 32 00


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 13

N y Holstebro Kommune Vision ved John Thorsø Ny Holstebro Kommune ligger dejligt i den vestjyske natur: Limfjorden mod Nord, Vesterhavet mod Vest, mange skovearealer, åløb og søer. Midt i området ligger Danmarks bedste handelsby, der byder på store varehuse, specialbutikker og en hyggelig gågade, der tiltrækker mange turister. På kulturområdet er der en bred vifte af tilbud såsom musikteatret, Schaufuss-balletten, Odinteatret og Kulturperlen m.m. For at fastholde den næste generation i området er det vigtig at tilbyde gode og interessante uddannelser som gymnasier, handelsskoler, tekniske uddannelser, videreuddannelser som cvu vita m.m. Regionshospitalet Holstebro skal sikres som et stort velfungerende sygehus også i fremtiden. Det er vigtigt med et stærkt erhvervsliv i forsat fremdrift, der sikrer arbejdspladser i området. Et arbejde som Nordvestjysk Erhvervsråd vil styrke med Holstebro som den dynamiske hovedstad i Nordvestjylland.

N ew Holstebro Municipality Vision by John Thorsø The New Holstebro Municipality is beautifully situated in the west Jutland scenery: Limfjorden to the north, the North Sea to the west, many wooded areas, rivers and lakes. Nestling in the centre of this area is Denmark’ s best shopping town, offering large department stores, specialty shops and a pleasant pedestrian street, which attracts many tourists. The town also boasts a wide range of cultural offers such as Musikteateret and Odin Teatret, the Schaufuss Ballet and the cultural venue Kulturperlen, etc. To retain the next generation of Holstebro citizens in the area, it is important to offer q uality educational establishments such as upper secondary schools, business schools, polytechnics, institutions of further education such as cvu vita, etc. The Regional Hospital in Holstebro must be maintained as a large successful hospital also in future. It is important to have a strong, continuously developing business community that can secure jobs in the area. The northwest Jutland Trade Council wants to strengthen this work, with Holstebro as the dynamic capital of northwest Jutland. Minkfarm i Hodsager ved Holstebro, hvor minkskind behandles.

Die N eu-Holstebro Kommune

Mink farm in Hodsager near Holstebro, where mink furs are processed.

Eine Vision von John Thorsø Die Neu-Holstebro Kommune liegt reizvoll in der Natur Westjütlands: im Norden der Limfjord, im Westen die Nordsee, viele Waldgebiete, Wasserläufe und Seen. Mitten in diesem Gebiet liegt Dänemarks beste Einkaufsstadt mit großen Kaufhäusern, Fachgeschäften und einer stimmungsvollen Fußgängerzone, die viele Feriengäste anzieht. Kulturell hat die Stadt allerhand zu bieten: das Musiktheater, das Schaufuss-Ballett, das Odin Theater, die Kulturperle u. v. m. Um die nächste Generation in der Gegend zu halten, muss ein gutes, interessantes Ausbildungsangebot bestehen. Hierzu gehö ren Gymnasien, Handelsschulen, technische Ausbildungen sowie weiterführende Ausbildungseinrichtungen wie das cvu vita u. a. Das Regionskrankenhaus Holstebro muss auch in Zukunft als großes, funktionsfähiges Klinikum erhalten bleiben. Wichtig ist natürlich auch eine starke Wirtschaft in ständiger Entwicklung, die der Region Arbeitsplätze sichert. Eine Arbeit, die der Nordvestjysk Erhvervsråd (Wirtschaftsrat für Nordwestjütland) stärken will – mit Holstebro als dynamischer Hauptstadt Nordwestjütlands.

Nerzfarm in Hodsager bei Holstebro, hier werden Nerzfelle behandelt.

125


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 14

P lads til bø rnene Som læge og som bedstefar ved jeg, hvor meget det betyder for børns udvikling, at de bevæger sig. Løber, klatrer, spiller bold, svømmer, ja bruger alle kroppens muskler og led. Og det skal være sjovt, for kun ved at børn får den umiddelbare glæde ved at bruge deres krop, får de også lysten til at fortsætte med at bruge den, når de bliver voksne. Og rigtig meget sygdom i dag skyldes at voksne bruger deres krop alt for lidt. Jeg ønsker altså, at den nye kommune bliver karakteriseret af, at der er masser af plads til børnene fra vuggestuen, og til de ikke er børn mere. Plads tæt på hvor børnene bor. Jeg håber også, at skolen får bevilget rigtig mange idrætstimer, hvor man laver sjove ting. Knud Jacobsen, Ulfborg

R oom for the children 126

As a doctor and as a grandfather I know how important physical activity is to children’ s development. Running, climbing, playing ball, swimming, using all the muscles and joints of the body. And it has to be fun, because only the spontaneous joy of using their body will make them want to continue using it as adults. Many of the diseases we see today are the result of adults taking far too little exercise. I hope that the New Holstebro Municipality will offer plenty of space for the children close to their homes,

from infancy until they reach adulthood. I also hope that the schools will be granted plenty of money for PE classes, where the children can have fun. Knud Jacobsen, Ulfborg

P latz fü r Kinder Als Arzt und als Opa weiß ich, wie wichtig Bewegung für die Entwicklung von Kindern ist. Dass sie laufen, klettern, Ball spielen, schwimmen; kurz: alle Muskeln und Gelenke des Kö rpers gebrauchen. Und Spaß machen muss es. Denn nur wenn Kinder die unmittelbare Freude an der Bewegung erleben, bleibt die Lust zu kö rperlicher Betätigung auch im Erwachsenenalter erhalten. Denn eine Menge Krankheiten ließen sich vermeiden, wenn die Erwachsenen ihrem Kö rper etwas mehr abverlangen würden. Ich wünsche mir auch, dass die neue Kommune viel Platz schafft für Kinder – von der Kinderkrippe bis sie dem Kindesalter entwachsen sind. Platz dort, wo die Kinder wohnen. Ich hoffe auch, dass in den Schulen ganz viele Sportstunden auf dem Stundenplan stehen kö nnen, in denen man viel Spaß haben kann. Knud Jacobsen, Ulfborg


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 15

Et synligt plus... A maj or plus... Ein erkennbares P lus...

• Et • Et • Et • Et

plus plus plus plus

for for for for

din virksomhed nytænkning klassiske revisionsdyder økonomisk og skattemæssig rådgivning

• A • A • A • A

plus plus plus plus

for for for for

your business innovation traditional accounting virtues financial and tax advice

• Ein • Ein • Ein • Ein

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fabersvej 1 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9741 2211 Fax +45 9741 4408 holstebro@ rsmplus.dk www.rsmplus.dk

Plus Plus Plus Plus

für für für für

Ihr Unternehmen neues Denken klassische Wirtschaftsprüfungstugenden wirtschaftliche und steuerliche Beratung

127


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:10

Side 16

ville ikke møde modstand fra min side. Transporttiden opvejes dog til fulde af den dejlige natur, der altid byder på masser af muligheder for udendørsaktiviteter og frisk luft" . Ulla Tørnæs, Nr. Felding, Holstebro, udviklingsminister.

Child-friendly activities - amaz ing cultural life

B ø rnevenlige aktiviteter - imponerende kulturliv " Min familie og jeg har siden 2001 boet i Holstebro - en dejlig by, der har meget at byde på. Med 3 børn sætter vi naturligvis særlig stor pris på de mange børnevenlige aktiviteter i kommunen. Ikke mindst er vi glade for de mange idrætstilbud og musikskolen. De mange små skoler i kommunen, som muliggør skolegang i nærmiljøet, er også meget positivt. Holstebro kommune har noget for alle. En smuk natur som rækker helt ud til Vesterhavet. Et - for en provinskommune - imponerende rigt og varieret kulturliv med Musikteateret og Balletskolen som spydspidser. Og så er Holstebro en god handelsby. For en familie med mange aktiviteter i både København og udlandet, så vil jeg dog ikke lægge skjul på, at Holstebro´s beliggenhed nogle gange kan betyde praktiske udfordringer i dagligdagen, hvor transporttiden ofte er lang. Et forslag om en motorvej til Holstebro

128

“My family and I have lived in Holstebro since 2001 – a wonderful town with a lot to offer. With three children, we naturally appreciate the many child-friendly activities that the Municipality has to offer, particularly within sports and music. The many small schools in the Municipality, which ensure that children do not have to travel far to school, is also a big plus. The Holstebro Municipality has something for everyone. Beautiful scenery stretching all the way to the North Sea. An amazingly rich and varied cultural life, for a regional town, with Musikteateret and the ballet school as the top attractions. Holstebro is also a good town for shopping. For a family with many activities in both Copenhagen and abroad, I admit that Holstebro’ s location can sometimes present some practical challenges in our daily lives, where many hours are often spent travelling. There would be no objections to the proposed motorway to Holstebro on my part. However, the long hours are more than offset by the wonderful nature, which always offers plenty of opportunities for outdoor activities and fresh air.” Ulla Tørnæs, Nørre Felding, Holstebro, Minister for Development Cooperation.

Kindgerechte Aktivitä ten - imponierendes Kulturleben „Seit 2001 wohne ich mit meiner Familie in Holstebro eine schö ne Stadt, die viel zu bieten hat. Mit 3 Kindern schätzen wir natürlich die vielen kindgerechten Aktivitäten in der Kommune sehr. Nicht zuletzt die vielen Sportangebote und die Musikschule. Auch die vielen kleinen Schulen in der Kommune und die damit verbundenen kurzen Schulwege werten wir sehr positiv. Holstebro bietet jedem etwas. Eine prachtvolle Natur bis an die Nordsee. Ein - für eine relative kleine und abseits der kulturellen Hochburgen gelegene Stadt - erstaunlich reiches und abwechselndes Kulturleben, ganz obenan das Musiktheater und die Ballettschule. Und dann ist Holstebro ja auch eine gute Einkaufsstadt. Für eine Familie wie die unsere - ich habe häufig in Kopenhagen oder im Ausland zu tun - stellt die Lage von Holstebro aber manchmal auch eine ziemliche praktische Herausforderung dar, denn die Zeit für Transport ist oft lang. Ein Vorschlag über eine Autobahn nach Holstebro würde von meiner Seite auf keinen Widerstand treffen. Aufgewogen wird dieser Nachteil aber voll und ganz von der herrlichen Natur, die jede Menge Mö glichkeiten für Betätigung an der frischen Luft bietet.“ Ulla Tørnæs, Nr. Felding, Holstebro, Entwicklungsministerin.


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:01

Side 17

Vestj yllands Hovedstad Jeg er født og opvokset i Holstebro og har boet her det meste af mit liv. Og nu er det naturligvis også hjemby for mig og min familie. I mit job rejser jeg meget rundt i både Danmark, og flere gange om måneden til udlandet, men det er altid rart at komme hjem til Holstebro. Byen har et fantastisk handelsliv og er rig på kultur, og jeg ser da også Holstebro som Vestjyllands Hovedstad – og er derfor et bevidst valg for mig og min familie. Søren Gade, Holstebro, forsvarsminister.

T he capital of west J utland I was born and raised in Holstebro and I have lived here most of my life. And now it is also the home of me and my family. In my job, I travel a lot in Denmark and also go abroad several times a month, but it is always nice to come home to Holstebro. The town has an amazing commercial life and is rich in culture, and to me it is definitely the capital of west Jutland. It is therefore a deliberate choice by me and my family. Søren Gade, Holstebro, Minister of Defence.

Die Hauptstadt W estj ü tlands Ich bin in Holstebro geboren und aufgewachsen und habe den grö ßten Teil meines Lebens hier verbracht. Und auch heute noch ist die Stadt Heimatort für mich und meine Familie. Berufsbedingt reise ich viel in Dänemark und im Ausland; ich freue mich aber immer wieder, nach Hause zu kommen nach Holstebro. Die Stadt bietet ein fantastisches Handels- und Kulturleben, und für mich ist Holstebro die Hauptstadt von Westjütland – und daher eine bewusste Wahl für mich und meine Familie. Søren Gade, Holstebro, Verteidigungsminister.

129


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 18

P å vej mod fremtiden Heading for the future Auf dem W eg in die Z ukunft

Folkeuniversitetscenteret er et udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning. Som kursuscenter danner de restaurerede bygninger ramme om kurser og seminarer, udvikling og erfaringsopsamling. Som besøgscenter for mange grupper dannes nye initiativer, nye idéer og ny inspiration. Folkeuniversitetscenteret is a development centre for popular and open university teaching. It functions as a course centre where courses and seminars, development and experience gathering take place in the restored buildings, but also as a visiting centre, fostering new initiatives, new ideas and new inspiration. Das Folkeuniversitetscentret ist ein Entwicklungszentrum für offene Erwachsenenbildung auf Universitätsniveau. Die restaurierten Gebäude des Kurszentrums bilden den Rahmen für Kurse und Seminare, Entwicklung und neue Erfahrungen. Es ist ein Besuchszentrum für viele Gruppen und damit ein Ort für neue Initiativen, Ideen und Inspirationen.

130

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Skærum Møllevej 2-4, DK-7570 Vemb Tel. +45 9748 1322 Fax +45 9748 1686 fucsm@ post6.tele.dk kontor@ folkeuniversitetscenteret.dk www.skaerum.dk


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 19

footpaths, lakes, streams, copses and animals which have returned because there are once again oases where they can seek food and shelter. There are also small oases for people – garden cities where I can buy fresh spring water and organic delicacies and where families with children and grandparents have settled. It is a Holstebro where culture is once again taking centre stage. Theatre managers sacked elsewhere have been invited to Holstebro, where they create theatre shows to delight everyone. There is a Turkish bath, where I relax and renew and meet my friends to discuss the evening’ s theatre performance. We come up with the crazy idea of digging a canal to Limfjorden near Struer. In that way, we could also sail from the north to the south of Holstebro! I look down and see a myriad of people and animals, all wanting to live right there. Ulla Fasting Member of Region Central Jutland for the Danish Social Liberal Party.

Oaser for mennesker Jeg har valgt at hæve mig op over Holstebro, som strækker sig fra Flyndersø til Vesterhavet og så har jeg sat mig på min cykel og kører fra øst mod vest og tilbage igen. Det jeg møder er mange mystiske og spændende stier, søer, vandløb, små skove og dyr, som er vendt tilbage, fordi der igen er oaser, hvor de kan søge føde og skjul. Der er også små oaser for mennesker. Det er havekulturbyer, hvor jeg kan få frisk kildevand og økologiske delikatesser og hvor børnefamilier og bedsteforældre har slået sig ned. Der er et Holstebro, hvor kulturen igen er i front. Man har inviteret de afskedigede teaterchefer til Holstebro og de skaber teater til glæde for os alle. Der er et tyrkisk bad, hvor jeg slapper af og forfrisker mig og mødes med mine venner og diskuterer aftenens teaterforestilling. Vi får den vilde ide, at grave en kanal ud til Limfjorden ved Struer. Så kunne vi også sejle fra nord til syd i Holstebro! Jeg ser ned og ser et mylder af mennesker og dyr, som alle har lyst til at leve netop der. Ulla Fasting Medlem af Region Midtjylland for Det radikale Venstre.

Oases for people I have chosen to float above Holstebro which stretches from Flyndersø to the North Sea. Then I jump on my bike and ride from east to west and back again. Along the way, I encounter many mysterious and interesting Vesterhavet.

The North Sea.

Oasen fü r Menschen Ich habe mich entschieden, in die Luft zu gehen. Und zwar über Holstebro, das sich von Flyndersø bis zur Nordsee erstreckt. Anschließend besteige ich mein Fahrrad und fahre von Ost nach West und wieder zurück. Dabei begegnen mir viele mystische und spannende Wege, Seen, Wasserläufe, Wäldchen und Tiere, die zurückgekommen sind, weil es wieder Oasen gibt, in denen sie Nahrung und Schutz finden kö nnen. Auch kleine Oasen für Menschen gibt es. Gartenkulturstädte, wo ich frisches Quellwasser und ö kologische Delikatessen bekomme und in denen Familien mit Kindern und Großeltern wohnen. Es gibt Holstebro, wo die Kultur wieder eine Hauptrolle spielt. Man hat die entlassenen Theaterchefs eingeladen nach Holstebro, und hier machen sie Theater... aber zu unser aller Freude. Es gibt ein türkisches Bad, wo ich mich erfrische, entspanne, mich mit meinen Freunden treffe und die abendliche Theateraufführung diskutiere. Dabei entsteht die wilde Idee, einen Kanal zum Limfjord bei Struer zu graben. Dann kö nnten wir in Holstebro mit dem Schiff sogar von Norden nach Süden fahren! Ich schaue hinab und sehe ein Gewimmel von Menschen und Tieren, die genau hier gerne leben. Ulla Fasting Mitglied der Region Mittleres Jütland für die Partei „Det radikale Venstre“.

Die Nordsee.

131


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 20

En effektiv og troværdig samarbej dspartner An efficient and credible business partner Ein effektiver und glaubwü rdiger P artner

Med 65 medarbejdere fordelt på 9 lokalt forankrede kontorsteder i regionen yder vi professionel rådgivning om udstykning og ændring af fast ejendom, ejerlejligheder, bygningsafsætning, opmåling, ledningsregistrering, lokalplanlægning m.m. With 65 employees in nine locally based offices in the region, we offer professional advice on the development and alteration of real property, owner-occupied flats, site planning, measuring, pipe and line recording, local planning etc. Mit 65 Mitarbeiter/innen in neun lokal verwurzelten Niederlassungen in der Region leisten wir professionelle Beratung in Sachen Erschließung, Bau und Umbau von Immobilien, Eigentumswohnungen, Gebäudeverkauf, Vermessung, Leitungsregistrierung, Bebauungsplanung u. a. m.

132

Geopartner Landinspektørgården A/S Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 0877 Fax +45 9742 0581 holstebro@ geopartner.dk www.geopartner.dk


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 21

Uforudsigelighedens politikere Da Holstebro i 1964 tog imod det dengang anonyme, norske Odin Teatret, var byens kulturpolitik at få det uforudsigelige til at ske. Denne specielle præmis indeholdt en satsning på mennesker uden at forlange, at de med det samme skulle komme med resultater eller indfri de normale forventninger om genkendelige resultater. Det var en politik, som byggede på intuition, tillid og en vis fanden-i-voldskhed, som blæste på paragraffer og gængse visioner og i hvert eneste tilfælde tog stilling ud fra menneskelige faktorer. Politikerne førte sig ikke frem som kyndige eksperter, men stolede på mennesker som Tora Raknes, Jørgen Plaetner, Ib Planch-Larsen, Ernst Trillingsgaard, Alice Bryrup Heje og Poul Vad - og også på nogle anonyme udlændinge i en gruppe, der kaldte sig Odin Teatret. Disse mennesker satte alt det i gang, som i dag udgør kernen i byens levende kulturliv. Jeg kunne ønske, at også fremtidens politikere var i besiddelse af en sådan dristig intuition, der i virkeligheden satser på det fremmede og desorienterende som en forudsætning for at fremme det uforudsigelige. Eugenio Barba, Holstebro

P olitiker des Unvorhergesehenen

When Holstebro in 1964 welcomed the then unknown Norwegian theatre company Odin Teatret, the town’ s cultural policy was to make the unpredictable happen. This special premise was about trusting people without demanding that they produce immediate results or meet the usual expectations of recognisable results. It was a policy based on intuition, trust and a certain degree of recklessness, which did not give a damn about rules and regulations and conventional visions, but decided on each case on the basis of human factors. The politicians did not pretend to be knowledgeable experts, but trusted people such as Tora Raknes, Jørgen Plaetner, Ib Planch-Larsen, Ernst Trillingsgaard, Alice Bryrup Heje and Poul Vad – as well as an unknown group of foreigners who called themselves Odin Teatret. These people kickstarted all the things that are the heart and soul of the town’ s vibrant cultural life today. I wish that the politicians of the future may also show the same bold intuition, which in reality invests in the alien and disconcerting as a prereq uisite for promoting the unpredictable.

Als Holstebro 1964 das damals unbekannte, norwegische Odin Theater aufnahm, bestand die Kulturpolitik der Stadt darin, das Unvorhergesehene geschehen zu lassen. Eine spezielle Prämisse, die ein Wagnis war. Man setzte auf Menschen, ohne von ihnen schnelle Ergebnisse zu verlangen oder die üblichen Erwartungen an wieder erkennbare Resultate zu bedienen. Es war eine Politik, die auf Intuition, Vertrauen und ein gewisses Draufgängertum baute, auf Paragrafen und gängige Visionen pfiff und in jedem Einzelfall von menschlichen Faktoren ausging und danach urteilte. Die Politiker gerierten sich nicht als kundige Experten, sondern vertrauten Menschen wie Tora Raknes, Jørgen Plaetner, Ib Planch-Larsen, Ernst Trillingsgaard, Alice Bryrup Heje und Poul Vad - und eben auch ein paar unbekannten Ausländern in einer Gruppe, die sich Odin Theater nannte. Diese Menschen brachten all das in Bewegung, was heute den Kern des lebendigen Kulturlebens in Holstebro ausmacht. Ich würde mir wünschen, dass auch künftige Politiker im Besitz einer derart kühnen Intuition sind; einer Intuition, die in Wirklichkeit auf das Fremde und Desorientierende setzt, um das Unvorgesehene fö rdern zu kö nnen.

Eugenio Barba, Holstebro

Eugenio Barba, Holstebro

T he politicians of unpredictability

133


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 22

P revention As the Danish municipalities in 2007 become responsible for prevention and rehabilitation, which are not integral parts of hospital treatment, we believe that heart disease is an obvious focus for the municipal prevention efforts. Cardiovascular disease, which comprises every kind of heart and coronary artery disease, is one of the biggest and most resource-demanding disease groups in Denmark. As the main risk factors for developing cardiovascular disease are preventable, the Danish Heart Foundation wants to contribute to the primary prevention efforts in the Municipality. The Danish Heart Foundation has a well-established local committee in the New Holstebro Municipality, which is already working to prevent and inform about risk factors and we look forward to participating in and becoming part of the volunteer policy that the new Municipality is proposing. Today, the Foundation has more than 800 members in the Municipality. Eigil Sig Sørensen, Danish Heart Foundation Holstebro Local Committee

Vorbeugung

F orebyggelse Da kommunerne fra 2007 får ansvaret for forebyggelse og rehabilitering, som ikke er en integreret del i sygehusbehandlingen finder vi hjerteområdet er et oplagt område for en kommunal forebyggelsesindsats. Hjertekarsygdom, som omfatter alle sygdomme i hjerte og kranspulsårer, er en af de største og mest ressourcekrævende sygdomsgrupper i det danske samfund. De væsentligste risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdomme kan forebygges, hvorfor Hjerteforeningen også ønsker at bidrage til den primære forebyggelse i kommunen.

134

Hjerteforeningen har i Ny Holstebro Kommune en veletableret Lokalkomite, som allerede arbejder med forebyggelse og oplysning om risikofaktorer, og vi glæder os til at deltage i og blive en del af den frivillighedspolitik, som der lægges op til i den nye kommune. Foreningens medlemstal i kommunen er i dag over 800. Eigil Sig Sørensen, Hjerteforeningen Lokalkomiteen for Holstebro

Ab 2007 liegt die Verantwortung für Vorbeugungs- und Rehabilitierungsmaßnahmen, die kein integrierter Teil der Krankenhausbehandlung sind, bei den Kommunen. Wir finden, dass Herz- und Kreislauferkrankungen ein geeigneter Bereich für Vorbeugungsmaßnahmen in kommunaler Regie sind. HerzKreislauf-Erkrankungen umfassen alle Erkrankungen des Herzens und der Herzkranzgefäße und gehö ren zu den grö ßten und behandlungsaufwändigsten Erkrankungsgruppen in Dänemark. Auch die dänische Herzstiftung „Hjerteforeningen“ mö chte daher einen Beitrag zur primären Vorbeugung in der Kommune leisten. In der Neu-Holstebro Kommune wurde ein Ortsverband gegründet, der bereits mit Vorbeugung arbeitet und über Risikofaktoren informiert. Wir freuen uns darauf, uns an der auf Freiwilligkeit basierenden Politik zu beteiligen, für die in der neuen Kommune die Mö glichkeit besteht. Heute hat die Stiftung über 800 Mitglieder in der Kommune. Eigil Sig Sørensen, Hjerteforeningen Ortsverband Holstebro


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 23

Tvis Mølle ved Holstebro. Tvis Mølle near Holstebro. Die Tvis Mühle bei Holstebro.

135


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:02

Side 24

Kompetence, kvalitet, engagement og tilgÌngelighed Competence, q uality, commitment and availability Kompetenz , Q ualitä t, Engagement und Erreichbarkeit

136


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:15

Side 25

Kompetence, kvalitet, engagement og tilgængelighed Det er målsætninger i Smith Knudsen Advokatfirma. Det samlede mål er at give klienterne den bedste løsning. Får man den og en god service, kommer man tilbage. Det er en simpel, men rigtig filosofi. Sådan er forretningen drevet gennem årene. Klienterne har holdt fast og har tilmed ofte givet den gode oplevelse videre, så nye klienter er kommet til. På den måde har forretningsgrundlaget kunnet udbygges. Der er fokus på erhvervsretten og dens internationale relationer: Y our partner in business! Competence, quality, commitment and availability These are the objectives of the lawyer’ s firm Smith Knudsen Advokatfirma. Their overall goal is to find the best possible solution for their clients. If you can do that and at the same time provide good service, your clients will keep returning. It is a simple but true philosophy

Smith Knudsen Advokatfirma St. Torv 6 DK-7500 Holstebro

Smith Knudsen Advokatfirma Torvegade 2 DK-7600 Struer

Tel. +45 9742 6333 Fax +45 9741 3400

Tel. +45 9785 3333 Fax +45 9785 3300 mail@ smithknudsen.dk www.smithknudsen.dk

and one that has guided the firm over the years. Clients have stayed with the firm and often recommended it to others which has helped attract new clients. This has allowed the firm to expand its business foundation and focus on commercial law and its international relations – your partner in business! Kompetenz, Q ualität, Engagement und Erreichbarkeit Das sind die Ziele der Anwaltskanzlei Smith Knudsen, mit denen wir für unsere Klienten die beste Lö sung erreichen wollen. Damit und mit gutem Service bleiben die Kunden treu. Das ist eine einfache, aber korrekte Philosophie. Und so wurde die Kanzlei seit Jahren geführt. Die Klienten bleiben uns treu und empfehlen uns gerne weiter, sodass die Geschäftsgrundlage erweitert werden konnte. Wir haben uns auf Wirtschaftsrecht und seine internationalen Beziehungen spezialisiert: Y our partner in business!

137


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:09

Side 26

L angt liv med flere sogne Når jeg i dag ser tilbage på et langt liv, er det utroligt, hvor hurtigt udviklingen er gået de sidste 40 år. Jeg gik i Danmarksgades skole i Holstebro, hvor der dengang kun var en skole. Blev uddannet på socialkontoret, hvor pensionisterne selv kom og hentede deres penge hver den 1. i måneden. Så blev jeg gift og flyttede til Ulfborg, hvor jeg i 1970 var medlem af kommunalbestyrelsen og med til at lægge de små sognekommuner sammen til Ulfborg-Vemb Kommune. I dag er jeg så selv lagt ind under Holstebro Kommune, og dermed slutter jeg alligevel med at bo i Holstebro. Gerda Smith, Ulfborg.

L ong life in several parishes 138

Looking back on a long life, it is amazing to see how fast the development has been over the past 40 years. I went to school in Danmarksgade in Holstebro, which was the town’ s only school at the time. I trained as a clerk at the welfare office, where pensioners would come and collect their pensions on the first day of every month. I then got married and moved to Ulfborg, where I served on the town council in 1970 and was involved in the work to merge the small parish municipalities to form the Municipality of Ulfborg-Vemb.

Today I have myself been merged into the New Holstebro Municipality and thus I will end up living in Holstebro after all. Gerda Smith, Ulfborg.

Ein langes L eben mit mehreren G emeinden Wenn ich heute auf ein langes Leben zurückblicke, bin ich erstaunt, wie schnell die Entwicklung in den letzten 40 Jahren verlaufen ist. Ich bin in die Schule in der Danmarksgades in Holstebro gegangen, damals lag nur die Schule hier. Wurde im Sozialamt ausgebildet, hier kamen die Rentner am 1. eines Monats noch selbst, um ihre Rente abzuholen. Dann habe ich geheiratet und bin nach Ulfborg gezogen, war 1970 Mitglied des Gemeinderates und daran beteiligt, die kleinen Gemeinden zur Ulfborg-Vemb Kommune zusammenzulegen. Heute gehö ren wir wieder zur Holstebro Kommune, und so schließt sich der Kreis, und ich wohne wieder in Holstebro. Gerda Smith, Ulfborg.


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:09

Side 27

Hos os er hesten i centrum W ith us, the focus is on the horse B ei uns steht das P ferd im Mittelpunkt

Velkommen til vores moderne allergivenlige hestestald og ridehal med plads til 20 heste. Vi har bl.a. fodringsanlæg, 4 x 4 meter bokse med egen løbefold, rytterstue og store græsfolde. Welcome to our modern, allergy-friendly stables and riding hall with room for 20 horses. Among other things, we have feeding systems, 4 x 4 metre boxes with their own run, rider lounge and large grass pens. Willkommen in unserem modernen, allergiefreundlichen Pferdestall und unserer Reithalle mit Platz für 20 Pferde. Wir verfügen u. a. über eine Fütterungsanlage, 4 x 4 m große Paddockboxen, Reiterstube und große Grasweiden.

Ø ster Morre Hestepension v/ CM Udlejning ApS Morrevej 7, Tvis DK-7500 Holstebro Tel. +45 9613 5007 info@ hestepensionen.dk www.hestepensionen.dk

139


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:09

Side 28

velvillig behandling af vores ansøgning om tilskud, der gør det muligt for os at etablere venskaber der holder i mange år og er med til at forøge livskvaliteten for både børn og voksne. I lokalforeningens folder, der findes på bl. a. biblioteket kan man læse mere, herunder hvordan vi sikrer børnene. Man kan også klikke ind på Landsforeningens hjemmeside: www.voksenven.dk Evald Kristensen

L ong-lasting friendships The association Børns Voksenvenner is a volunteer organisation dedicated to creating contacts between children lacking adult contact and adults who have the desire and energy to spend time with a child. The local branch covers the Municipalities of Holstebro and Struer. As a voluntary organisation, we benefit from Holstebro Municipality’ s positive attitude towards the many associations that carry out volunteer social work. The Municipality is sympathetic towards our applications for grants which allow us to establish long-lasting friendships and help improve the q uality of life of both children and adults. Y ou can read more about our work, including how we protect the children from abuse, in a leaflet which is available at the town library. Y ou can also visit the national association’ s website: www.voksenven.dk Evald Kristensen

L angj ä hrige F reundschaften

Venskaber i mange å r 140

Foreningen Børns Voksenvenner er en frivillig organisation, hvis formål er at skabe kontakt mellem børn, der mangler voksenkontakt, og voksne med lyst og overskud til at være sammen med et barn. Lokalforeningen dækker Holstebro og Struer kommuner. Som frivillig organisation har vi glæde af den positive indstilling som Holstebro Kommune har til de mange foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Vi får en

Die Vereinigung „Børns Voksenvenner“ (Erwachsenenfreunde für Kinder) ist eine ehrenamtliche Organisation, deren Zweck darin besteht, Kontakt zu vermitteln zwischen Kindern, denen der Kontakt zu Erwachsenen fehlt, und Erwachsenen, die einen Teil ihrer Zeit und Kraft gern einem Kind widmen wollen. Der Ortsverein deckt die Kommunen Holstebro und Struer. Als ehrenamtliche Organisation freuen wir uns über die positive Haltung der Holstebro Kommune gegenüber den vielen Vereinen und Organisationen, die eine ehrenamtliche, soziale Arbeit ausführen. Unsere Anträge auf Zuschüsse werden wohlwollend behandelt, sodass wir Freundschaften anbahnen kö nnen, die viele Jahre halten und einen Beitrag zu einer hö heren Lebensq ualität für Kinder und Erwachsene leisten. In unserem Faltblatt, das u. a. in den Bibliotheken ausliegt, kann man sich näher informieren, u. a. auch darüber, wie wir die Kinder schützen. Oder man kann unsere Homepage besuchen: www.voksenven.dk Evald Kristensen


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:09

Side 29

Menneskelige værdier Legenden om Sct. Jørgen, der befriede prinsessen fra dragens vold er kendt. Ligesom Sct. Jørgen kerer Socialdemokraterne i Holstebro om kommunes indbyggeres velfærd og virkelyst, og vi ser det som værende kommunens væsentligste ressource og fokusområde. Socialdemokraterne sætter de menneskelige værdier i centrum. Vi vægter ordentlig børnepasning, tidssvarende skoler og god ældreomsorg. At tage ansvar, hvor alle har del i velfærden. Skabe muligheder ikke uligheder. Vi er stolte af udviklingen. At være en af de mest fremsynede danske kommuner hvad angår kultur. Som en af de første danske kommuner, så vi sammenhængen mellem kultur og arbejdspladser. Vi ser vigtigheden af en ligelig udvikling, hvor det er attraktivt at bo i alle områder af Ny Holstebro Kommune. En kommune der fremover skal være et attraktivt sted med et godt udviklingspotentiale fra hav til fjord. Som Sct. Jørgen kæmpede, er det til stadighed vores kamp at påvirke bystyret. Annette Lind, formand for Socialdemokraterne, Holstebro.

Human values The legend of St. George, who rescued the princess from the dragon’ s clutches, is well known. Like St. George, the Social Democrats in Holstebro Municipality care about the welfare and energy of its inhabitants, which we regard as its most important resource and focus area. The Social Democrats focus on human values. We value good childcare, modern schools and good eldercare. Taking responsibility and ensuring that everybody gets a share of the welfare. Creating possibilities, not ineq uality. We are proud of the development that has taken place in Holstebro, and we are proud of being one of the most culturally progressive municipalities in Denmark. We were one of the first Danish municipalities to recognise the connection between culture and jobs.

We realise the importance of evenly distributed development, so that it is desirable to live in all parts of the New Holstebro Municipality. A Municipality that must remain an attractive place to live in future, with good development potential from sea to fjord. Just as St. George fought the dragon, we will continue our fight to influence the municipal government. Annette Lind, Leader of the Social Democrats, Holstebro.

Menschliche W erte Die Legende vom Heiligen Georg, der die Kö nigstochter aus der Gewalt des Drachen befreite, ist bekannt. Wie der Heilige Georg kümmern sich auch die Sozialdemokraten in Holstebro um das Wohl und Wehe der Einwohner von Holstebro, die wir als wichtigste Ressource und wichtigsten Kernbereich für das kommunale Wirken betrachten. Die Sozialdemokraten stellen die menschlichen Werte in den Mittelpunkt. Für uns haben eine gute Kinderbetreuung, zeitgemäße Schulen und eine gute Altenfürsorge und -betreuung hohen Stellenwert. Verantwortung übernehmen, sodass alle am Wohlstand teilhaben. Mö glichkeiten schaffen statt Ungleichheit. Wir sind stolz auf die Entwicklung. Eine der weitestblickenden dänischen Kommunen zu sein, was die Kultur betrifft. Als eine der ersten Kommunen in Dänemark haben wir den Zusammenhang von Kultur und Arbeitsplätzen erkannt. Wir erkennen die Wichtigkeit einer gleichmäßigen Entwicklung, sodass sich überall in der Neu-Holstebro Kommune gleichermaßen attraktiv wohnen lässt. Eine Kommune, die in Zukunft ein attraktiver Ort mit einem hohen Entwicklungspotenzial sein soll - vom Meer bis zum Fjord. Wie der Heilige Georg ruhen auch wir nicht, sondern wollen unseren Einfluss im Magistrat geltend machen. Annette Lind, Vorsitzende „Socialdemokraterne“, Holstebro.

141


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:09

Side 30

En gigant i slagteribranchen A giant in the slaughter industry Ein G igant in der Schlachterbranche

142


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:10

Side 31

Danish Crown er Europas største og verdens næststørste slagteri-koncern, der producerer og sælger fersk svineog oksekød. I Holstebro slagter, opskærer og udbener svineslagteriet ca. 30.000 svin om ugen, mens kreaturslagteriet slagter og opskærer ca. 1900 dyr om ugen. Her er der også fedtsmelteri.

Danish Crown ist der grö ßte europäische und der weltweit zweitgrö ßte Schlachterei-Konzern, der frisches Schweine- und Rindfleisch produziert und vertreibt. In unserem Schweineschlachthof in Holstebro werden ca. 30.000 Schweine pro Woche geschlachtet und zerlegt. Im Rinderschlachthaus sind es ca. 1.900 Rinder pro Woche. Dort befindet sich auch die Fettschmelzerei.

Danish Crown is Europe’ s largest and the world’ s second-largest slaughterhouse group which produces and sells fresh pork and beef. Our Holstebro plant slaughters, butchers and bones approx. 30,000 pigs a week, while the beef slaughterhouse slaughters and butchers approx. 1,900 animals a week. There is also a fat rendering plant.

Danish Crown Svinekødsdivisionen Vendersgade 23-25 DK-7500 Holstebro

Danish Crown Oksekødsdivisionen Vendersgade 6 DK-7500 Holstebro

Tel. +45 9612 6300 Fax +45 9612 6344

Tel. +45 9612 6400 Fax +45 9612 6444

dc@ danishcrown.dk

dc@ danishcrown.dk www.danishcrown.dk

143


Redaktionel-114-167

29/01/07

10:10

Side 32

Motiv fra Søndergade i Vinderup, fodbold i Holstebro Boldklub for begyndere, gymnastik i Sir LyngbjergCentret, margueriter, gymnastik og Melodi Grand Prix 2 0 0 7 i Musikteatret, Holstebro.

Image from Søndergade in the town of Vinderup, football for beginners in Holstebro Boldklub, gymnasts in the Sir Lyngbjerg Centre, daisies, gymnasts and Melodi Grand Prix 2 0 0 7 in Musikteatret, Holstebro.

Motiv aus der Søndergade in Vinderup, Fußball für Anfänger im Holstebro Boldklub, Turnerinnen im Sir LyngbjergCentret, Margeriten, Turnerinnen und Melodi Grand Prix 2 0 0 7 in dem Musiktheater, Holstebro.

144


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:19

Side 33

Holstebro Kunstforening Holstebro Kunstforening er levende optaget af at styrke kunstlivet og arrangerer bl. a. store, markante kunstudstillinger på Jens Nielsen & Olivia Holm Møller Museet, Nørrebrogade 1 i Holstebro by. Vi har i årenes tit løb præsenteret nogle af de store navne her. Og det bliver vi ved med. I 2007 henter vi kunst hertil fra Argentina og fra Spanien, og alle kan godt glæde sig til den store påskeudstilling i 2007 med Hans Voigt Steffensens værker. Alle vore udstillinger er salgsudstillinger. En stor frivillig medlemsskare holder liv i de flotte traditioner i Holstebro Kunstforening. Må det vare ved. Medlemmer får fornøjelsen ved at være med til at præge kulturlivet og kunstoplevelserne i Holstebro og i Vestjylland og dertil en lang række medlemsfordele bl. a. i form af lejlighedsvise rabatter på kunstkøb, kunstrejser, ture, foredrag og fine kunstværker, der bliver bortloddet på den årlige generalforsamling. Vi er mange engagerede mennesker. Nye er velkomne. Vi glæder os til at opleve og præge kunstlivet også i Ny Holstebro Kommune. Søren Nielsen, formand for Holstebro Kunstforening

Holstebro Art Association Holstebro Art Association is dedicated to promoting the arts and organises large, spectacular art exhibitions at the Jens Nielsen and Olivia Holm Møller Museum, Nørrebrogade 1 in Holstebro. Over the years, we have presented some of the big names in art here and we will continue to do so in future. In 2007, we will be exhibiting art from Argentina and Spain and everyone can look forward to the large Easter 2007 exhibition featuring works by Hans Voigt Steffensen. The works shown in all our exhibitions are for sale. A large group of volunteer members preserve the proud traditions of Holstebro Art Association, and we hope that they will continue to do so. Members have the opportunity to influence the cultural life and art experiences in Holstebro and west Jutland. In addition, they

enjoy various membership benefits such as discounts on art purchases, art travel, excursions, lectures and fine art raffles at the annual general meeting. The Art Association has many dedicated members. New members are welcome. We look forward to continuing to experience and influence the arts in the New Holstebro Municipality. Søren Nielsen, Chairman of Holstebro Art Association

Holstebro Kunstforening ( Holstebro Kunstverein) Der Holstebro Kunstverein bemüht sich sehr um eine Stärkung des Kunstlebens und veranstaltet u. a. große, markante Ausstellungen im Jens Nielsen & Olivia Holm Møller Museum, Nørrebrogade 1 in Holstebro. Im Laufe der Jahre haben wir etliche namhafte Künstler hier vorgestellt. Und das werden wir weiterhin tun. 2007 holen wir Kunst aus Argentinien und Spanien hierher, und schon jetzt kö nnen sich alle Kunstfreunde auf die große Osterausstellung 2007 mit Werken von Hans Voigt Steffensen freuen. Alle unsere Ausstellungen sind Verkaufsausstellungen. Eine große Schar ehrenamtlich tätiger Mitglieder hält die guten Traditionen im Holstebro Kunstverein am Leben. Mö ge es so bleiben. Die Mitglieder kö nnen dazu beitragen, das Kulturleben und die Kunsterlebnisse in Holstebro und in Westjütland zu prägen und genießen zudem zahlreiche Mitgliedervorteile, z.B. in Form von gelegentlichen Rabatten beim Kunstkauf, Kunstreisen, Ausflügen, Vorträgen und schö nen Kunstwerken, die auf der jährlichen Mitgliederversammlung verlost werden. Wir sind viele engagierte Menschen. Neue sind uns willkommen. Wir freuen uns darauf, das Kunstleben auch in der Neu-Holstebro Kommune zu prägen und zu erleben. Søren Nielsen, Vorsitzender, Holstebro Kunstforening

145


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:20

Side 34

Dit møde med banken bliver aldrig det samme... A visit to the bank will never be the same... So haben Sie Bankgeschäfte noch nie erlebt!

SpørgBar, PengeBar, PrøvBar, KaffeBar. Usædvanlige mødelokaler og en underlig fisk. Kig forbi Jyske Bank og få en anderledes bankoplevelse. Vi har ikke glemt, at vi er en bank – vi har bare opfundet den en gang til. SpørgBar, PengeBar, PrøvBar, KaffeBar – Ask Bar, Money Bar, Sample Bar, Coffee Bar. Unusual meeting rooms and not exactly one of the crowd. Visit Jyske Bank and get a different kind of banking experience. We have not forgotten that we are a bank – we have just reinvented it. SpørgBar, PengeBar, PrøvBar, KaffeBar – FrageBar, GeldBar, ProbierBar, KaffeeBar. Ungewöhnliche Besprechungsräume und ein seltsamer Fisch. Besuchen Sie Jyske Bank underleben Sie Bankgeschäfte auf eine ganz neue Art. KeineSorge, wir haben nicht vergessen, was wir sind – wir haben die Bank nur neu erfunden. 146

St. Torv 1 • Holstebro • Tlf. 89 89 36 00 Nyholmvej 3 • Holstebro • Tlf. 89 89 36 70 www.jyskeBank.dk


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:20

Side 35

En husholdningsforening Nr. Felding Husholdningsforening er stiftet i 1945. Foreningens formål er: • at virke forbrugeroplysende samt • at fremme det sociale og kulturelle samarbejde i Nr. Felding Foreningen har ca. 70 medlemmer, mænd som kvinder. Kontingentet er kr. 75,- for et år. Foreningen afholder 3 – 5 arrangementer årligt, og 2 fællesarrangementer med de øvrige foreninger i Nr. Felding. (Sogneaften i oktober og Jul i Felding 1. søndag i advent) Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år af gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen holder 4 - 6 planlægnings- og evalueringsmøder årligt, og en generalforsamling. Foreningens vedtægter kan rekvireres hos formand: Anette Sejerkilde Smith, Nr. Felding

A housekeeping association Nr. Felding Housekeeping Association was founded in 1945. The purpose of the Association is to provide housekeeping information to consumers and to promote social and cultural cooperation in Nørre Felding near Holstebro. The Association has 70 male and female members. The Association organises three to five events a year as well as two joint events with the other associations in Nørre Felding: the parish night in October and a Christmas event on the first Sunday in Advent. The Association is run by a committee consisting of five members, who are elected for a period of two years at a time at the annual general meeting. The board holds four to six planning and evaluation meetings annually and an annual general meeting. The Articles of Association are available from the Chairman Anette Sejerkilde Smith, Nørre Felding

Ein Haushaltsverein ( Husholdningsforening) Nr. Felding Husholdningsforening wurde 1945 gegründet. Zweck des Vereins ist es, verbraucherinformierend zu wirken und die soziale und kulturelle Zusammenarbeit in Nr. Felding bei Holstebro zu fö rdern. Der Verein hat heute 70 Mitglieder, Männer wie Frauen. Jährlich finden 3 - 5 Veranstaltungen sowie zwei gemeinsame Veranstaltungen zusammen mit den übrigen Vereinen in Nr. Felding statt. Ein Gemeindeabend im Oktober und eine Weihnachtsveranstaltung am 1. Adventssonntag. An der Spitze des Vereins steht ein Vorstand aus fünf Mitgliedern, die auf der jährlichen Mitgliederversammlung für jeweils zwei Jahre gewählt werden. Der Vorstand hält jährlich 4 - 6 Planungs- und Evaluierungssitzungen ab sowie eine Mitgliederversammlung. Die Vereinssatzung kann bei der Vorsitzenden angefordert werden: Anette Sejerkilde Smith, Nr. Felding

Motiver fra Sløjfens forestilling Skatteøen i Anlægget i Holstebro. Image from “ Treasure Island” staged in Holstebro park by the theatre company Sløjfen. Motive von der Sløjfen-Aufführung der Schatzinsel in der Anlage ( Anlægget) in Holstebro.

147


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:29

Side 36

The best auditorium in the country The theatre association Nordvestjydsk Teaterkreds is a 40 year-old institution in Holstebro. We work to promote an interest in the theatre in our area and, through our collaboration with the new music theatre, we are able to present even the largest and most technically and musically demanding performances. We welcome new and old citizens of Holstebro and surroundings to the country’ s newest and best auditorium. The theatre association’ s committee puts together a versatile repertoire divided into two subscription schemes: the Red Series consists of four pre-selected theatre productions during a season, while the Free Series offers a free choice of four productions from Teaterkredsen’ s and Musikteateret’ s repertoire. The vision of the New Holstebro Municipality is to strengthen and maintain the great interest in theatre going that the citizens of Holstebro and surroundings have always shown, to contribute to presenting important productions and to ensure reasonably priced tickets by means of subscription schemes. Hanne Sønder Chairman of Nordvestjydsk Teaterkreds.

Der beste Theatersaal weit und breit

Landets bedste teatersal

148

Nordvestjydsk Teaterkreds er en 40 år gammel institution i byen. Vi arbejder for at fremme teaterinteressen i vores område, og i samarbejde med det nye musikteater kan vi spille selv de største og mest krævende forestillinger, både teknisk og musikalsk. Vi byder nye og gamle borgere i Holstebro og omegn velkommen til teater i landets nyeste og bedste teatersal . Teaterkredsens bestyrelse sammensætter et alsidigt repertoire i to abonnementsordninger: Rød Serie består af 4 på forhånd fastlagte teaterforestillinger i løbet af en sæson, i Fri Serie sammensætter man selv 4 forestillinger fra Teaterkredsens og Musikteatrets udbud. Det er vores vision i Ny Holstebro Kommune at styrke og vedligeholde den store interesse borgerne i Holstebro og omegn altid har vist for at gå i teatret, at medvirke til at sætte væsentlige stykker på plakaten og via abonnementsordninger sikre, at det kan lade sig gøre til en rimelig pris. Hanne Sønder Formand for Nordvestjydsk Teaterkreds.

Der Nordvestjydsk Teaterkreds (Theaterkreis Nordwestjütland) ist eine 40 Jahre alte Institution in der Stadt. Wir arbeiten daran, das Theaterinteresse in unserer Region zu stärken, und in Zusammenarbeit mit dem neuen Musiktheater kö nnen wir selbst die grö ßten und anspruchsvollsten Aufführungen auf die Bühne bringen, technisch wie musikalisch. Wir heißen neue und alte Bürger in Holstebro und Umgebung herzlich willkommen zu Theateraufführungen im neuesten und besten Theatersaal weit und breit. Der Vorstand des Theaterkreises stellt ein vielseitiges Repertoire in zwei Abonnementsserien zusammen: Die Rote Serie umfasst 4 im Voraus festgelegte Aufführungen im Laufe einer Saison, bei der Freien Serie stellt man selbst 4 Aufführungen aus dem Repertoire des Theaterkreises und des Musiktheaters zusammen. Unsere Vision in der Neu-Holstebro Kommune: Wir mö chten das große Interesse der Bevö lkerung von Holstebro und Umgebung an Theaterbesuchen bewahren und stärken; wir mö chten dazu beitragen, dass wichtige Stücke aufgeführt werden, und wir mö chten durch Abonnementregelungen dafür sorgen, dass ein Theaterbesuch für jeden erschwinglich ist. Hanne Sønder Vorsitzende, Nordvestjydsk Teaterkreds.


Redaktionel-114-167

26/01/07

15:08

Side 37

B yens mæglerbutik - bedste team af mæglere T he town’ s real estate agency – the best team of real estate agents Der I mmobilienmakler der Stadt – mit dem besten Maklerteam!

En ordentlig handel får du hos os. Vi har tre afdelinger: Bolig, Erhverv og Landbrug med rigtige specialister. Det betyder for dig, at det er fagfolk, du møder hos Nybolig. Y ou get a good deal from us. We have three sections - Residential, Commercial and Agriculture - with true specialists. For you, that means you are working with experts at Nybolig. Einen guten Handel abschließen? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir haben drei Abteilungen: Wohnbauten, Gewerbebauten und Landwirtschaftsbetriebe - mit Maklern, die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Das heißt für Sie: Bei Nybolig treffen Sie auf Fachleute!

Nybolig Holstebro Nybolig Erhverv Vest Nybolig Landbrug Tovgaard & Co. Helgolandsgade 13 · DK-7500 Holstebro. Tel. +45 9742 7600 Fax +45 9742 6511 7500@ nybolig.dk www.nybolig.dk

149


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:20

Side 38

N utidens lå se er hø j teknologi T oday’ s locks are high-tech Moderne Schlösser sind Hochtechnologie

Vi er et højteknologisk låse- og sikringsfirma, der leverer et bredt spekter af sikkerhedslåsesystemer og elektronisk aflåsning til både erhverv og private. Vi leverer låsesystemer med systemnøgler, traditionelle dørlåse, dørlukkere, dørtelefoner, postkasseanlæg, gitre, videoovervågning og brand- og sikringsskabe. We are a high-tech lock and security firm supplying a wide range of security lock systems and electronic locks for businesses and private households. We supply locking systems with system keys, traditional door locks, door closers, door phones, letter box systems, grilles, video surveillance and fire and safety cabinets. Wir sind Spezialisten für hochtechnologische Schließund Sicherungssysteme und liefern eine breite Palette an Sicherheitsschlö ssern und elektronischen Sicherungssystemen für Industrie- und Privatkunden. Unser Angebot umfasst Schließsysteme mit Systemschlüsseln, traditionelle Türschlö sser, Türschließer, Türtelefone, Briefkastenanlagen, Gitter, Videoüberwachung sowie Feuer- und Sicherungsschränke.

150

Holstebro Låseteknik A/S Ringparkens Butikstorv Struervej 81 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9740 5353 Fax +45 9741 4343 info@ holstebrolaase.dk www. holstebrolaase. dk


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:20

Side 39

Nørregade i Holstebro er en af de ældste gågader i landet. Nørregade in Holstebro is one of the oldest pedestrian streets in the country. Eine der ältesten Fußgängerzonen des Landes ist die Nørregade in Holstebro.

Visioner for Holstebro Ny Holstebro Kommune skal markere sig i spændingsfeltet mellem at være loyal samarbejdspartner med de øvrige nye kommuner i Nordvestjylland samt den Midtjyske Region og på samme tid udvikle sin egen identitet som handels- og kulturbyen, hvor mange mennesker arbejder og uddanner sig. Holstebro behøver ikke tænke på at konkurrere med andre. Holstebro har sin egen profil og identitet. Her skal der videreudvikles. Men det er af største vigtighed, at hele den ny kommunes borgere føler, at de er med til at forme fremtiden. Folk skal føle stolthed ved at være en del af det fyrtårn, der lyser op i Nordvestjylland og skaber vækst og gode livsbetingelser for alle i området. Henning Gjellerod, medlem af Regionsrådet for den Midtjyske Region

Visions for Holstebro The New Holstebro Municipality must profile itself as a loyal partner of the other municipalities in northwest Jutland and the Central Jutland Region, while at the same time developing its own identity as a commercial and cultural town, where many people work and study. Holstebro does not have to compete with other towns. Holstebro has its own profile and identity, which we must continue to develop. However, it is crucial that all the citizens of the new Municipality feel that they are involved in shaping the future. People must feel proud to be part of the beacon which shines throughout northwest Jutland, creating growth and good living conditions for everybody in the region. Henning Gjellerod, member of the Regional Council of the Central Jutland Region

Visionen fü r Holstebro Die Neu-Holstebro Kommune muss ihren Platz in einem Spannungsfeld finden: Sie muss loyal mit den übrigen Kommunen in Nordwestjütland und in der Region Mittleres Jütland zusammenarbeiten, dabei aber zugleich ihre eigene Identität als Handels- und Kulturstadt, in der viele Menschen einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen, entwickeln. Holstebro braucht nicht daran zu denken, mit anderen zu konkurrieren. Holstebro hat sein eigenes Profil und seine eigene Identität. Und hier muss weiterentwickelt werden. Dabei ist es von grö ßter Wichtigkeit, dass alle Bürger der neuen Kommune fühlen, dass sie dazu beitragen, die Zukunft zu formen. Sie sollen stolz darauf sein, Teil eines Leuchtturms zu sein, der in Nordwestjütland aufleuchtet und Wachstum und gute Lebensbedingungen für alle in dieser Region schafft. Henning Gjellerod, Mitglied des Regionsrates für die Region Mittleres Jütland

151


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:20

Side 40

Vi bygger overalt i landet

I Holstebro samarbejder vi med kunder i lokalområdet og styrer hver dag store og små entreprenøropgaver sikkert i mål. Vi er på jagt efter nye medarbejdere med lokale rødder så klik ind på mth.dk/job, hvor du kan se vores stillingsopslag eller ring til os på 3952 7200. In Holstebro, we collaborate with local customers and daily ensure the successful implementation of large as well as small contracting jobs. As we are looking for new employees with local roots, please visit www.mth.dk/job, where you can see a list of jobs available, or call us on tel. +45 3952 7200.

152


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:25

Side 41

Construction proj ects nationwide W ir bauen im ganz en L and

In Holstebro arbeiten wir mit Kunden vor Ort zusammen und steuern tagtäglich große und kleine Bauunternehmer-Aufgaben sicher ins Ziel. Wir suchen neue Mitarbeiter/innen, die in der Region verwurzelt sind – im Internet unter mth.dk/job oder unter Tel. +45 3952 7200 erfahren Sie mehr über unsere freien Stellen.

MT Højgaard a/s Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 3952 7200 Fax +45 3952 7201 mail@ mthojgaard.dk www.mthojgaard.dk

153


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:25

Side 42

SP AR B AN K VEST - DI N L OKAL E B AN K I HOL ST EB R O SP AR B AN K VEST – Y OUR L OCAL B AN K I N HOL ST EB R O SP AR B AN K VEST – I HR E L OKAL E B AN K I N HOL ST EB R O

Sparbank Vest tilbyder dig bankforretninger " med det hele" . Har du behov for en økonomisk sparringspartner, der ser tingene fra din synsvinkel - så kig ind til os. Vi giver dig personlig og individuel rådgivning. Sparbank Vest offers you a complete range of banking services. If you need a financial partner that is on your side, then pay us a visit. We give you personal and individual advice. Sparbank Vest bietet Ihnen Bankgeschäfte mit allem, was dazugehö rt. Wenn Sie einen Finanzpartner suchen, der die Dinge aus Ihrer Perspektive betrachtet, dann besuchen Sie uns. Bei uns werden Sie persö nlich und individuell beraten.

Filialdirektør Bent Sandbæk

154

Sparbank Vest Vestergade 6 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9616 1100 Fax +45 9740 6722 post-holstebro@ sparbankvest.dk www.sparbankvest.dk


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:25

Side 43

Denmark, i.e. a festival open to the public where 200 Vikings recreate the atmosphere of a court and trading place from the year 907. There is smoke and dirt, fair maidens with sparkling jewellery, fierce men with axes and spears, dirty brats, horses and dogs. Here too, Hartr tries to wrest the Viking Age out of the museum exhibition cases and give it back to the “Vikings” . Like the Viking Age Vikings, today’ s Vikings have chosen Holstebro as their court and trading place. Holstebro is now, as it was then, the natural centre in Hardsyssel. Hartr’ s Vikings benefit from the nature and culture appreciation prevalent in the region. By creating strong partnerships with schools, sporting clubs, cultural establishments and the Municipality, we strive to convey a beautiful age, the Viking Age. Hartr wishes you Y ear and Peace … . And may the spirits lighten your step!

Vikingegruppen Hartr:

Hardsyssel society of Archaeology, R econstruction and viking T ime R eenactment Hartr består i dag af 45 personer i forskellige aldre, der sammen har fundet en måde at udtrykke deres store passion; Vikingetiden. Vi giver denne tidsalder kød og blod på og iklæder den uld, hør og pels. På engelsk hedder denne hobby: Re-enactment. På dansk er det vel nærmest blevet til; amatørarkælogisk rekonstruktionsgruppe. Vi prøver også at skabe Danmarks bedste vikingemarked. Dvs. en festival åbent for publikum hvor 200 vikinger genskaber stemningen som en sådan ting- og handleplads ville have set ud år 907. Der er røg og møg, skønne kvinder med glitrende smykker, bistre herrer med økser og spyd og beskidte unger, heste og hunde. Så også her prøver Hartr at vriste vikingetiden ud af museernes montrer og for at give den tilbage til " vikingerne" Nutidens vikinger har som i vikingetiden valgt Holstebro som handelsplads og tingsted. Holstebro er nu som dengang det naturlige centrum i Hardsyssel. Hartrs vikinger nyder godt af den natur- og kulturforståelse, der findes her i området. I et stærkt samspil mellem skoler, idrætsklubber, kulturinstitutioner og kommune boltrer vi os for at formidle en smuk tidsalder; vikingetid. Hartr ønsker dig Å r og Fred … din gang!

. Og må vætterne lette

Flemming Dalby Andreassen The Viking group Hartr:

Hardsyssel Society of Archaeology, R econstruction and Viking T ime R eenactment Hartr consists of 45 people of different ages, who have found a way of expressing their great passion: the Viking Age. We recreate the age by dressing up in wool, flax and fur. Our hobby, which is known as reenactment, is a kind of amateur archaeological reconstruction group. We also try to create the best Viking market in

Flemming Dalby Andreassen

Die Wikingergruppe Hartr:

Hardsyssel society of Archaeology, R econstruction and viking T ime R eenactment Hartr besteht heute aus 45 Personen unterschiedlichen Alters, die gemeinsam eine Art und Weise gefunden haben, ihre große Leidenschaft auszuleben: die Wikingerzeit. Wir geben diesem Zeitalter Fleisch und Blut und kleiden es in Wolle, Leinen und Pelz. Auf Englisch heißt dieses Hobby: Re-enactment. Auf Deutsch – weniger elegant, aber treffend - amateurarchäologische Rekonstruktion. Wir versuchen auch, den besten Wikingermarkt Dänemarks zu veranstalten. Ein Publikumsfestival, wo 200 Wikinger einen Thing- und Handelsplatz wieder erstehen lassen, so wie er im Jahr 907 ausgesehen haben kö nnte. Mit Rauch von offenen Feuerstellen, Pferdeäpfeln, schö nen Maiden mit glitzerndem Schmuck, grimmig dreinschauenden Recken, bewaffnet mit Ä xten und Speeren und rotznasigen Gö ren, Pferden und Hunden. Auch so versucht Hartr, die Wikingerzeit aus musealen Vitrinen zu zerren, um sie den „Wikingern“ zurückzugeben. Auch die Wikinger der Gegenwart haben wie damals die alten Wikinger Holstebro zu ihrem Handelsplatz und zur Thingstätte erkoren. Heute wie damals ist Holstebro der natürliche Mittelpunkt in Hardsyssel. Hartrs Wikinger profitieren von dem Natur- und Kulturverständnis, das in dieser Region herrscht. In einer vorzüglichen Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen, Kultureinrichtungen und der Kommune bemühen wir uns um die Vermittlung einer reichen und interessanten Zeit: der Wikingerzeit. Hartr wünscht Dir Jahre und Frieden … Landwichte Dir wohlgesonnen sein! Flemming Dalby Andreassen

. Und mö gen die

155


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:25

Side 44

Vore elever bliver efterspurgte Af rektor Hans Vangsgaard Hansen, Holstebro Gymnasium & HF I et land, hvor ambitionen er en gunstig placering i det globale samfund ved at udvikle: · uddannelser i verdensklasse · et førende iværksættersamfund · et førende vidensamfund · det mest konkurrencedygtige samfund i verden der er det en fornøjelse at have sin dagligdag på et alment gymnasium. Vi føler alle, studerende, personale og ledelse, at vi bidrager til at forfølge denne målsætning.

156

Holstebro Gymnasium og HF har i mere end 40 år været en førende uddannelsesinstitution i Holstebro-området. Det vil vi også være i fremtiden. Vi vil arbejde sammen med uddannelsesinstitutioner i byområdet, i region Midtjylland, i Danmark og Europa, og vi vil bruge energi og kræfter på til stadighed at give de bedste rammer for elevernes uddannelse og personalets arbejde. Sådan leverer vi det bedste produkt, og sådan tiltrækker vi det bedste personale. Vore elever bliver efterspurgte unge studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet. De erkender, at der bliver brug for dygtige unge på arbejdsmarkedet, og at der hele tiden bliver færre job, som ikke kræver en uddannelse. Derfor er de engagerede, flittige og kreative.

I forbindelse med strukturreformen bliver Holstebro Gymnasium & HF en statslig selvejende uddannelsesinstitution. Vi får råderet. Vi bliver selvstændige og stærke. Men vel og mærke kun, hvis vi går til opgaven med et klart mål: At levere de bedste uddannelser. Så det vil vi. Vi vil tænke nye tanker for at udvikle kvaliteten i uddannelserne. Ikke mindst når det gælder de nye samarbejdsmuligheder. Målet med gymnasiereformen er at gøre gymnasiet og hf endnu bedre ved at styrke fagligheden, og her er slutfagligheden det afgørende. Det betyder, at niveauet for eleverne kan højnes, og at studieforberedelsen styrkes. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og bruge deres viden i nye sammenhænge, og det er fagligheden og fortroligheden med selvstændige arbejdsformer, vi styrker.

Students in demand By Hans Vangsgaard Hansen, Principal, Holstebro Gymnasium & HF In a country striving to obtain a favourable position in the global community by developing: · world-class education · a leading society of entrepreneurs · a leading knowledge society · the most competitive society in the world it is a pleasure to work at an upper secondary school.


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:26

Side 45

Students, staff and management – we all feel that we contribute to pursuing this goal. For more than 40 years, Holstebro Gymnasium og HF has been one of the leading educational establishments in the Holstebro area – a position we intend to retain in the future. We want to work with educational establishments in the Holstebro area, the Central Jutland Region, Denmark and Europe, and to use our energy and strength to provide the best possible framework for our students’ education and our staff’ s work at all times. That is how we deliver the best product and attract the best staff. Our students are much in demand at institutions of higher education and on the labour market. They know that the labour market needs educated young people and that the number of unskilled jobs continues to decline. That is why they are committed, hardworking and creative. In connection with the structural reform, Holstebro Gymnasium & HF will become a self-governing national educational establishment. We will have room to manoeuvre. We will become independent and strong, but only if we approach the task with one clear goal in mind: delivering the best education. So that is what we are going to do. We want to think differently to improve the q uality of the education we offer, especially in relation to the new collaboration opportunities. The aim of the upper secondary school reform is to make the schools even better by strengthening the educational standard and here the graduation standard is crucial. It means that the students can be offered a higher level and be better prepared for their further studies. The students learn to work independently and to use their knowledge in new contexts, thereby strengthening the educational standard and their familiarity with independent working methods.

Unsere Schü ler sind gefragt Von Rektor Hans Vangsgaard Hansen, Holstebro Gymnasium & HF In einem Land, das den Ehrgeiz hat, eine günstige Position in der globalisierten Gesellschaft zu erobern, indem es:

· Ausbildungen von Weltklasse, · eine Gesellschaft, geprägt von Initiativreichtum und Unternehmungslust, · eine führende Wissensgesellschaft und · die wettbewerbsfähigste Gesellschaft der Welt schafft ist es ein Vergnügen, seiner täglichen Arbeit in einem allgemeinbildenden Gymnasium nachgehen zu kö nnen. Wir alle - Schüler, Lehrer und Schulleitung – fühlen, dass wir unseren Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Das Holstebro Gymnasium og HF ist seit über 40 Jahren eine führende Bildungseinrichtung in Holstebro und Umgebung und wird dies auch in Zukunft sein. Wir werden mit Ausbildungseinrichtung in der Stadt, der Region Mittleres Jütland, in Dänemark und in Europa zusammenarbeiten und Energie und Kräfte darauf verwenden, unseren Schülern und Lehrern die besten Rahmenbedingungen zu bieten. So liefern wir das beste Produkt, und so ziehen wir die besten Kräfte an. Aus unseren Schülern werden gefragte junge Studenten an den weiterführenden Ausbildungseinrichtungen und gefragte Kräfte auf dem Arbeitsmarkt. Sie erkennen, dass der Arbeitsmarkt gut ausgebildete Nachwuchskräfte braucht, und dass es immer weniger Jobs geben wird, für die keine Ausbildung erforderlich ist. Deshalb sind sie engagiert, fleißig und kreativ. Im Zuge der Strukturreform wird das Holstebro Gymnasium & HF zu einer staatlichen rechtsfähigen Ausbildungseinrichtung. Wir regeln unsere Angelegenheiten selbst. Wir werden selbstständig und stark. Wohlgemerkt aber nur dann, wenn wir mit einem klaren Ziel an die Aufgabe herangehen: Die besten Ausbildungen zu liefern. Das werden wir. Wir werden uns von neuen Gedanken leiten lassen, um die Qualität unserer Ausbildungsgänge zu verbessern. Nicht zuletzt. was die neuen Mö glichkeiten der Zusammenarbeit betrifft. Ziel der Gymnasialreform ist es, Gymnasium und HF noch besser zu machen, und zwar durch eine Stärkung des fachlichen Aspektes. Entscheidend hierbei sind die fachlichen Qualifikationen zum Schluss. Das heißt, das Niveau, auf dem die Schüler unterrichtet werden, kann steigen, der Unterricht erhält dadurch einen stärker studiumsvorbereitenden Charakter. Die Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten und ihr Wissen in neuen Zusammenhängen anzuwenden. Dadurch werden sowohl der fachliche Aspekt als auch das selbstständige Arbeiten gestärkt.

Undervisningssituation på gymnasiet. Teaching at upper secondary school. Unterrichtssituation im Gymnasium.

157


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:26

Side 46

AFFALD OG ENERGI

158

Måbjergværket er baseret på miljøsikret forbrænding


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:26

Side 47

www.dongenergy.dk

MÅBJERGVÆRKET FRA AFFALD TIL ENERGI

Måbjergværket er et multifyret kraftvarmeværk, der producerer elektricitet og fjernvarme. Herved dækkes elforbruget hos 40.000 husstande og fjernvarmeforbruget hos 20.000 husstande. Kraftvarmeværket forbrænder årligt ca. 160.000 tons affald fra private husholdninger og virksomheder. Affald udgør 63% af det samlede brændselsforbrug. Derudover anvendes 30% biomasse, som er restprodukter fra land- og skovbrug samt 7% naturgas. Værket er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter internationale standarder.

Måbjergværket – en del af DONG Energy DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa.

UK Måbjergværket – from waste to energy Måbjergværket is a multi-fired combined heat and power (CHP) plant that generates electricity and district heating, covering the electricity requirements of 40,000 households and the district heating requirements of 20,000 households. The CHP plant annually incinerates approx 160,000 tonnes of waste from private households and businesses. Waste makes up 63 per cent of the total fuel consumption. In addition, 30 per cent biomass fuels are used, which are waste products from agriculture and forestry as well as 7 per cent natural gas.

The CHP plant is certified according to international environmental and working environment standards. Måbjergværket is based on environmentally safe incineration. Måbjergværket – a part of DONG Energy Headquartered in Denmark, DONG Energy is one of the leading energy groups in the Nordic region. Our business is based on the procurement, production, distribution, trade and sale of energy and related products in Northern Europe.

D Måbjergværket – vom Abfall zur Energie Måbjergværlet ist ein mit mehreren Brennstoffen befeuerbares Wärmekraftwerk, das Strom und Fernwärme erzeugt. Damit wird der Stromverbrauch von 40.000 Haushalten und der Fernwärmebedarf von 20.000 Haushalten gedeckt. Das Wärmekraftwerk verbrennt pro Jahr etwa 160.000 Tonnen Abfall von Privathaushalten und Unternehmen. Der Abfall deckt 63 % des gesamten Brennstoffverbrauchs. Darüber hinaus werden 30 % Biomasse, Abfallprodukte aus der Land- und Forstwirtschaft, sowie 7 % Erdgas verwendet. Das Werk ist gemäß internationalen Standards hinsichtlich Umwelt und Arbeitsumfeld zertifiziert. Måbjergværket arbeitet mit umweltsicherer Verbrennung. Måbjergværket – ein Teil von DONG Energy DONG Energy gehört zu den führenden Energiekonzernen Skandinaviens mit Hauptsitz in Dänemark. Unser Geschäft basiert auf der Beschaffung, Erzeugung, Distribution, dem Kauf und Verkauf von Energie und der dazu gehörenden Produkten in Nordeuropa.

159


Redaktionel-114-167

26/01/07

14:26

Side 48

Storåen, Holstebro by. The river Storåen, Holstebro town. Die Storå, Holstebro.

Vi tænker os om Politikerne har taget beslutningen om kommunesammenlægningen på befolkningens vegne. SF ville gerne have hørt, hvad borgerne ville. Men nu er det sådan. Vi kan også få noget godt ud af denne sammenlægning, men det kræver, at vi tænker os om. Den første og største opgave bliver at få kommunen til at hænge sammen, så alle, uanset om man bor i øst, vest eller lige midt i, føler sig hørt og set og som del af et nyt hele. Denne opgave vanskeliggøres af, at borgerne ikke er hørt. Vi har nogle smukke naturgivne rammer, som vi må bruge med omtanke, så kommende generationer også har glæde af dem. Vi skal være bevidste om vor vestjyske identitet, hvor forskellig den ellers kan være. Men vi skal frem for alt være åbne over for omverden, både den nære uden for kommunegrænsen, og den mere fjerne under fremmede himmelstrøg. Endelig har vi et fælles medansvar for, at vi trives, hvad enten det er for os selv eller med hinanden. Karsten Filsø, gruppeformand for SF i Holstebro Byråd

W e think carefully The politicians have made the decision to merge the municipalities on behalf of the Danish population. The Danish Socialist People’ s Party would have preferred to ask the citizens what they want. But what is done is done. Something good can come from this merger, but it req uires us to think carefully. The first and largest task will be to create a coherent Municipality, so that everybody, no matter where they live, feel that they are taken seriously and are part of a new whole. This task is made more difficult by the fact that the citizens have not been heard. We have a beautiful natural environment that we must

160

Der arbejdes i døgndrift syv dage om året på virksomheden R . Færch Plast A/ S i Holstebro. The company R . Færch Plast A/ S in Holstebro operates 2 4 hours a day, seven days a week. Bei der Færch Plast A/ S in Holstebro wird rund um die Uhr gearbeitet, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr über.

use carefully to ensure that future generations can enjoy it, too. We must be aware of our west Jutland identity, no matter how diverse it may be. But above all, we must be open to the world around us, both the one beyond the municipal borders and the one beyond our national borders. Finally, we have a shared responsibility to ensure sure that we all thrive – both individually and with each other. Karsten Filsø, Group Leader of the Danish Socialist People’ s Party in Holstebro Town Council

W

ir denken nach

Die Politiker haben – im Namen der Bevö lkerung – die Gemeindezusammenlegung beschlossen. Die Sozialistische Volkspartei (SF) hätte gern gehö rt, was die Bürger wollen. Aber beschlossen ist beschlossen. Die Zusammenlegung hat ja auch ihr Gutes, erfordert aber, dass wir nachdenken. Erste und grö ßte Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass die Kommune zusammenhängt, sodass alle – ob sie im Osten, Westen oder in der Mitte wohnen – das Gefühl haben, als Teil eines neuen Ganzen gehö rt und gesehen zu werden. Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, dass man die Bürger nicht angehö rt hat. Wir haben eine schö ne Natur, die es zu bewahren und mit Umsicht zu nutzen gilt, damit auch kommende Generationen sich noch daran erfreuen kö nnen. Wir müssen uns unserer westjütländischen Identität bewusst sein, so unterschiedlich sie sonst auch sein mag. Vor allem aber müssen wir unserer Umwelt gegenüber aufgeschlossen sein, nicht nur der nahen außerhalb der Kommunegrenze, sondern auch der fernen unter fremdem Himmel. Und schließlich haben wir eine gemeinsame Verantwortung für unser Wohlergehen – unser eigenes und das der anderen. Karsten Filsø, Fraktionsvorsitzender der Sozialistischen Volkspartei (SF) in der Stadtverordnetenversammlung von Holstebro


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:09

Side 49

Aktiv erhvervs- og handelsby Vi fik en kommunalreform med 5 nye regioner og færre større kommuner. Desværre blev Ny Holstebro Kommune ikke en STOR Kommune, men Ny Holstebro Kommune skal være med til fortsat at samarbejde i Nordvestjylland, således at området fremtræder som en STOR Kommune på så mange fælles områder som muligt. Det er derfor vigtigt, at Ny Holstebro Kommune fortsat vil være en aktiv erhvervs- og handelsby samt en markant og fortsat udviklende uddannelses by for hele området. Ny Holstebro Kommune fra hav til fjord er blevet væsentligt styrket på det turistmæssige og kulturelle område, og en vigtig opgave bliver derfor en fortsat udvikling og inddragelse af de fælles naturområder i borgernes dagligdag og fritid. Bent Ove Pedersen, medlem af Region Midtjylland for Venstre

Active industrial and commercial town

commercial town as well as a distinctive and developing educational town for the entire region. From sea to fjord, the New Holstebro Municipality has been strengthened significantly in terms of tourism and culture. The continued development of the common natural areas and their inclusion in the citizens’ daily lives and leisure will therefore be an important task for the Municipality. Bent Ove Pedersen, member of Region Central Jutland for Denmark’ s Liberal Party

Aktive W irtschafts- und Handelsstadt Wir bekamen eine Kommunalreform mit 5 neuen Regionen und einer geringeren Anzahl grö ßerer Kommunen. Leider wurde die Neu-Holstebro Kommune nicht zu einer GROSSEN Kommune, sondern sie muss weiterhin in Nordwestjütland zusammenarbeiten, sodass das Gebiet in mö glichst vielen Bereichen als eine GROSSKommune erscheint. Daher ist es wichtig, dass die Neu-Holstebro Kommune auch weiterhin eine aktive Wirtschafts- und Handelsstadt sowie eine sich weiter entwickelnde Ausbildungsstadt für das ganze Gebiet ist.

The municipal reform gave us with five new regions and fewer large municipals. Unfortunately, the New Holstebro Municipality did not become a large municipality, but it must continue to be involved in partnerships in northwest Jutland to ensure that the region appears as one large municipality in as many common areas as possible.

Die Neu-Holstebro Kommune vom Meer bis zum Fjord wurde im touristischen und kulturellen Bereich wesentlich gestärkt, eine wichtige Aufgabe besteht somit in der fortgesetzten Entwicklung und der Einbeziehung unserer gemeinsamen Naturgebiete in den Alltag und die Freizeit der Bürger.

It is therefore important that the New Holstebro Municipality continues to be an active business and

Bent Ove Pedersen, Mitglied der Region Mittleres Jütland für die Partei Venstre

161


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 50

Vi er kvikke W e are q uick W ir sind schnell

Vi er et rullende IT-værksted, der foretager reparationerne ude hos kunderne, og vi rådgiver gerne om nyt hardware og software. Sammen med H. Søndergaard El A/S har vi samlet de bedste ressourcer inden for IT-verdenen og el-installation. We are a mobile computer workshop which carries out repairs at our customers, as well as providing advice on new hardware and software. Together with H. Søndergaard El A/S we have brought together the best resources in the IT community and within electrical installation. Wir sind eine mobile Computerwerkstatt, die bei den Kunden vor Ort Reparaturen vornimmt und gerne über neue Hard- und Software berät. Gemeinsam mit der Firma H. Søndergaard El A/S verfügen wir über die besten Ressourcen in den Bereichen Informationstechnologie und Elektroinstallation.

162

ComQuick ApS Lægårdvej 91 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9740 5152 Fax +45 9740 4151 info@ comq uick.dk www.comq uick.dk

- sammen mestrer vi teknikken....


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 51

Elsk din by Elsk din by som din egen kvinde. Din pige...... Det blev jeg belært om i 1977, da jeg flyttede til Holstebro. Siden har jeg boet her - levet og arbejdet ud fra Holstebro. Og siden har jeg ment, at Holstebro er noget ganske særligt - og en by på sin egen måde. Vi har det hele - og det meste kan heldigvis deles med mange andre, der vil. Bent Tilsted, Naur, Holstebro.

L ove your town Love your town like your own woman. Y our girl...... That is what I was told in 1977, when I moved to Holstebro. I have lived and worked here ever since, I believe Holstebro is very special - a town with a character of its own. The town has everything - and fortunately most of it can be shared with others. Bent Tilsted, Naur, Holstebro.

L iebe deine Stadt Liebe deine Stadt wie deine Frau. Deine Frau...... Das habe ich 1977 gelernt, als ich nach Holstebro zog. Seitdem wohne ich hier - lebe und arbeite von Holstebro aus. Und seitdem meine ich, dass Holstebro etwas ganz Besonderes ist - eine Stadt auf ihre ganz eigene Art und Weise. Wir haben alles - und das Meiste kö nnen wir glücklicherweise mit all denen teilen, die wollen. Bent Tilsted, Naur, Holstebro.

163


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 52

W

Vi tager individuelle hensyn I ndividual considerations ir behandeln j edes T ier individuell

Vi behandler alle slags dyr og tilstræber at yde god service og høj faglig standard. Alle vore dyrlæger og sygeplejersker gennemgår løbende efteruddannelser i diagnostik og behandling af sygdomme hos dyrene. We treat all kinds of animals and strive to provide an excellent service and a high professional standard. All our vets and nurses receive regular in-service training in diagnostics and the treatment of animal diseases. Wir behandeln alle Arten von Tieren und streben besten Service und hohes fachliches Niveau an. Alle unsere Tierärzte und Pfleger werden laufend in den Bereichen Diagnostik und Krankheitsbehandlung bei Tieren weitergebildet.

164

Holstebro Dyrehospital A/S Lauhedevej 28 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 1799 Fax +45 9740 5977 post@ hhd.dk www.hhd.dk


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 53

P lads til forskellighed Vi har højt til loftet i Holstebro. Byen, kommunen og befolkningen er præget af tolerance. Her er plads til den forskellighed, som er en forudsætning for at skabe spændende muligheder og oplevelser i hverdagen. Her er plads til de ildsjæle, som får det til at spire og gro. Det er derfor, Holstebro er så dynamisk og hele tiden udvikler sig. Hanne Rahbek, sekretariatschef, Holstebro Kommune.

R oom for diversity Holstebro is an open-minded town. The town, the Municipality and its inhabitants are characterised by tolerance. Here, there is room for the diversity which is req uired to create interesting opportunities and experiences in our daily lives, room for the passionate souls who make things happen. That is why Holstebro is so dynamic and never stops developing. Hanne Rahbek, Deputy Director, Holstebro Municipality.

P latz fü r Verschiedenheit Bei uns in Holstebro stö ßt man nicht gleich mit dem Kopf an die Decke. Was die Stadt, die Kommune und die Einwohner prägt, ist Toleranz. Hier ist Raum für Verschiedenheit; als Voraussetzung, um interessante Mö glichkeiten und Erlebnisse im Alltag zu schaffen. Hier ist Platz für engagierte Menschen, die Neues anstoßen und es wachsen und gedeihen lassen. Deshalb ist Holstebro so dynamisch und in ständiger Entwicklung. Hanne Rahbek, Sekretariatsleiterin, Holstebro Kommune.

165


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 54

F ø rste prioritet for udvikling Ny Holstebro Kommune er godt rustet til at klare fremtidige udfordringer, men hvis udvikling ikke skal blive afvikling, må infrastrukturen i det vestlige Danmark sikres. Vi klarer os ikke i fremtiden uden en motorvejsforbindelse fra Herning til Holstebro og motortrafikvej videre nordpå. Det er i den globaliserede verden alt afgørende for industriens fremtid, for tilgang af nye initiativer og for at hindre vidensflugt fra Vestjylland. Mit daglige arbejde som videnskabsjournalist og arbejde med unge forskere bringer mig året rundt til de fjerneste egne af verden, hvor jeg ser, at første prioritet for udvikling er infrastruktur. Uden en udbygget infrastruktur er der ingen udvikling. Ryan Holm, sekretariatschef, Unge Forskere, Holstebro

F irst priority for development

166

The New Holstebro Municipality is well prepared to handle future challenges, but if we do not want development to turn into decline, we must secure the infrastructure in western Denmark. We cannot survive in future without a motorway from Herning to Holstebro and motorway traffic further north. In a globalised world, this is crucial to the future of our industry, to attract new initiatives and to prevent a knowledge drain from west Jutland. In my daily work as a science reporter and in my work with young scientists, I travel throughout the year to the farthest corners of the world, where I have learnt that the first priority for development is infrastructure. Without expanded infrastructure, no development. Ryan Holm, Deputy Director, Y oung Scientists, Holstebro

Entwicklung an erster Stelle Die Neu-Holstebro Kommune ist gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft, doch wenn aus Entwicklung nicht Abwicklung werden soll, muss die Infrastruktur in Westdänemark verbessert werden. In Zukunft werden wir nicht ohne eine Autobahnverbindung von Herning nach Holstebro und eine weiter nach Norden führende Schnellstraße auskommen. In einer globalisierten Welt ist das entscheidend für die Zukunft der Industrie, für den Zustrom an neuen Initiativen und um zu verhindern, dass Wissen aus Westjütland abwandert. Durch meine Arbeit als Wissenschaftsjournalist und meine Arbeit mit jungen Forschern komme ich das ganze Jahr über in die abgelegensten Winkel der Erde und erlebe dort, dass Infrastruktur das A und O jeder Entwicklung ist. Ohne eine ausgebaute Infrastruktur keine Entwicklung. Ryan Holm, Sekretariatsleiter, Unge Forskere (Junge Forscher), Holstebro


Redaktionel-114-167

01/02/07

11:10

Side 55

I Handelsbanken handler det om dig Handelsbanken focuses on you B ei der Handelsbank stehen Sie im Mittelpunkt

Bertil B. Jensen, stedfortræder

Claus Gade, filialdirektør

Der er én ting, der betyder noget for os, der arbejder i Handelsbanken, og det er, at du er tilfreds. Uanset om du er privat- eller erhvervskunde, kan vi dække alle dine behov, og beslutningerne træffes i filialen i Holstebro - sammen med dig. If there is one thing that matters to Handelsbanken it is making you happy. Whether you are a private customer or a business customer, we can meet all your needs. Decisions are made in our branch in Holstebro – with you. New Y ork

Handelsbanken Vestergade 11 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9741 1122 Fax +45 9742 1857 holstebro@ handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/holstebro

Hong Kong

Das Wichtigste für uns Mitarbeiter/innen der Handelsbank ist, dass Sie als Kunde zufrieden sind. Ob Privat- oder Geschäftskunde – wir kö nnen sämtliche Anforderungen erfüllen und treffen alle Entscheidungen gemeinsam mit Ihnen in unserer Filiale in Holstebro.

167


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:22

Side 2

100 % vedvarende energi På Tvindkraft er det vores opfattelse, at verden bør skifte over til 100 % vedvarende energi. Energi fra sol, vind, biomasse og bølger findes gratis i hele verden, og der er nok af den. Som vi sagde i 1975: " Når solen skinner én time på en kvadratkilometer i Danmark, produceres der ligeså meget energi på det område som på et mellemstort atomkraftværk." I dag findes teknologien til at opbevare energien også. Det bedste og vigtigste vil være, at politikere og befolkning går sammen om at indføre en bred vifte af vedvarende energiteknikker og bliver selvforsynende med vedvarende energi. Teknikken er der, og befolkningen er parat til at være aktører i omstillingsprocessen. F.eks. kan vi rense luften ved at gøre det attraktivt at køre el-bil. Vi har en stærk historisk og demokratisk tradition i Nordvestjylland for nyskabelse inden for vedvarende energi. Lad os føre traditionen videre i Ny Holstebro Kommune. Britta, lærer, Tvindkraft, Ulfborg.

100 % erneuerbare Energie Bei Tvindkraft meinen wir, dass man weltweit zu 100 % zu erneuerbarer Energie übergehen sollte. Sonnen-, Wind-, Biomasse- und Wellenenergie gibt es gratis überall auf der Welt, und obendrein genug davon. Schon im Jahre 1975 stellten wir fest: „Wenn die Sonne eine Stunde lang auf einen Quadratkilometer Dänemarks scheint, wird auf dieser Fläche genau so viel Energie erzeugt wie in einem mittelgroßen Atomkraftwerk.” Mittlerweile gibt es auch die entsprechende Technologie, um die Energie speichern zu kö nnen. Das Beste und Wichtigste wäre, wenn sich Politiker und Bevö lkerung zusammentun würden, um einen breiten Fächer erneuerbarer Energietechniken einzuführen und somit eine Selbstversorgung mit Hilfe erneuerbarer Energie zu erreichen. Die Technik dafür existiert, und die Bevö lkerung ist dazu bereit, ihren Teil zur Umstellung beizutragen. So kö nnen wir unter anderem die Luft reinigen, indem wir es fö rdern, mit Elektroautos zu fahren. Nordwestjütland hat eine starke historische und demokratische Tradition, Neuerungen im Bereich der erneuerbaren Energie zu schaffen. Lassen Sie uns diese Tradition in der neuen Holstebro Kommune fortführen. Britta, Lehrerin, Tvindkraft, Ulfborg.

100% renewable energy

168

At Tvindkraft we are of the opinion that the world should switch to using 100% renewable energy. Solar, wind, biomass and wave energy is free all over the world, and there is plenty of it. As we said in 1975: “An hour of sunshine on a sq uare kilometre of land in Denmark produces as much energy in that area as a medium-sized nuclear power station” . Today the technology req uired to store the energy is also available. The best and most important development would be if politicians and citizens come together to introduce a broad range of renewable energy technologies in order to become self-sufficient using renewable energy. The technologies are already available, and the citizens are ready to be the agents in the process of transformation. For example we could clean the air by making it attractive to drive electric cars. In northwest Jutland we have a strong historical and democratic tradition of innovation in the field of renewable energy. Let us carry on that tradition in the New Holstebro Municipality. Britta, teacher, Tvindkraft, Ulfborg


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:22

Side 3

Et køkken og et baderum skal designes til at opfylde dit behov. Alle har en drøm om, hvordan deres køkken og bad skal være. Derfor er det op til dig at vælge stil og indretning. Vi er her for at opfylde din drøm. A kitchen and a bathroom must be designed to meet your req uirements. Everyone has a dream about the perfect kitchen and bathroom. Y ou should therefore choose the style and layout yourself. We are here to fulfil your dream. Eine Küche und ein Bad müssen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen designt werden. Jeder hat eine Vorstellung von seiner Traumküche oder seinem TraumBadezimmer. Deshalb ist es an Ihnen, Stil und Einrichtung zu wählen. Wir sind hier, um Ihren Traum in Erfüllung gehen zu lassen.

Nærmeste forhandler anvises af: For your nearest dealer, please contact: Wir nennen Ihnen gern einen Händler in Ihrer Nähe. Tvis Køkkener og Garderobeskabe A/S Skautrupvej 16-24 · DK-7500 Holstebro T +45 97 43 52 00 post@ tvis.as www.tvis.as

169


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 4

V-Print - farverig og fleksibel V-Print - colourful and flexible V-Print - farbenfroh und flexibel

170


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 5

Vores koncept bygger på at producere tryksager i høj kvalitet samt være en fleksibel og loyal samarbejdspartner med en effektiv maskinpark. Vores primære målgruppe er reklamebureauer, bogforlag samt større virksomheder med in-house marketing. Our concept is to produce high-q uality printed matters and to be a flexible and loyal partner with efficient production eq uipment. Our main target group is advertising agencies, book publishers and large enterprises with in-house marketing departments. Unser Konzept basiert auf der Produktion von hochwertigen Druckerzeugnissen und einer flexiblen und loyalen Zusammenarbeit sowie einem effektiven Maschinenpark. Unsere wichtigsten Zielgruppen sind Werbeagenturen, Buchverlage sowie grö ßere Unternehmen mit In-House-Marketing.

V-PRINT K/S Lundholmvej 7 Postboks 1042 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9612 7070 Fax +45 9612 7077 v-print@ v-print.dk www.v-print.dk

171


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 6

Det handler om kompetencer Direktør Kerner Viinberg, Holstebro Tekniske Skole, i tømrerafdelingen på skolen. Fremtiden handler om at have kompetencer opnået gennem såvel solide faglige uddannelser som gennem efter- og videreuddannelse. I øjeblikket er der katastrofal mangel på dygtige faglærte, hvorfor der er masser af lærepladser til rådighed inden for langt de fleste fag.

172

Holstebro Tekniske skole tilbyder følgende uddannelser: 1) Erhvervsuddannelser med 5 indgange. • Jord til Bord • Levnedsmiddeluddannelser og jordbrugsuddannelser • Bygge- og anlæg • Håndværk og Teknik • Teknologi og Kommunikation • Mekanik, transport og logistik 2) Teknisk Gymnasium – HTX med flere studieretninger. 3) Erhvervsakademi – videregående uddannelser • Laborantuddannelsen • Bygningskonstruktør/tekniker • Procesteknolog – fødevarer

4) Kurser og efteruddannelse herunder AMU-kurser. Sjældent har de unge, der både kan og vil, haft så store chancer for at gøre karriere i erhvervslivet som nu og i mange år fremover. Derfor er det vigtigt både for det enkelte menneskes identitet, for erhvervslivet og for samfundet, at vi i de kommende år får uddannet flere unge, der kan tage over i disse år, hvor mange forlader arbejdsmarkedet og går på efterløn og pension. Talrige arbejdspladser for ufaglærte bliver i disse år nedlagt eller udflaget - og de mange nye arbejdspladser, der opstår, kræver alle en god uddannelse. Derfor er det vigtigt, at alle unge får sig en solid ballast i form af en god uddannelse.

Qualifications matter Principal Kerner Viinberg, Holstebro Technical School, in the carpentry department of the school. The future is about having q ualifications obtained through comprehensive technical education as well as in-service and continuing training. At the moment there


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 7

is a critical lack of well-trained skilled workers, and therefore many apprenticeships are available in the great majority of fields. Holstebro Technical School offers the following programmes: 1) Vocational education programmes with five specialisations: • Food production and catering • Food and agriculture • Building and construction • Crafts and trade • Technology and communication • Mechanical engineering, transport and logistics

den allermeisten Fächern massenweise Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Technische Schule in Holstebro bietet folgende Ausbildungen an: 1) Beraufsausbildungen mit 5 verschiedenen Zugängen. • Von der Erde auf den Tisch • Ausbildungen in den Bereichen Lebensmittel und Landwirtschaft • Baugewerbe • Handwerk und Technik • Technologie und Kommunikation • Mechanik, Transport und Logistik

2) Higher technical examination (HTX ), various streams.

2) Technisches Gymnasium – HTX mit verschiedenen Studienrichtungen.

3) The academy profession degree – higher education: • Laboratory technician • Building constructor/technician • Process technologist – food

3) Gewerbeakademie – weiterführende Ausbildungen • Ausbildung als Laborant • Bauingenieur/-techniker • Prozesstechnologe – Nahrungsmittel

4) Courses and continuing training incl. AMU (adult vocational training) courses.

4) Kurse und Fortbildung, unter anderem Arbeitsmarktsausbildungskurse.

Seldom have young people with ability and initiative had such good opportunities of making a career as they have now and for many years to come. It is important both for the individual’ s identity and for society that we educate and train more young people in future who can take over the responsibility these years when many retire from the job market. Numerous unskilled jobs are being abolished or exported these years, and the many new jobs that emerge all req uire a good education. Therefore it is important that all young people get a comprehensive educational background.

Selten zuvor haben junge Menschen mit den nö tigen Fähigkeiten und dem nö tigen Willen so gute Aussichten auf eine Karriere in der Wirtschaft gehabt – sowohl zum jetzigen Zeitpunkt als auch in der absehbaren Zukunft. Im Laufe dieser Jahre gehen viele Menschen in den Vorruhestand oder werden pensioniert. Daher ist es sowohl für die Identität des Einzelnen, die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt wichtig, dass wir in den kommenden Jahren eine hö here Zahl junger Menschen ausbilden, die Verantwortung übernehmen kö nnen. Viele Arbeitsplätze für Menschen ohne eine Ausbildung verschwinden in diesen Jahren oder werden ins Ausland verlagert – und die vielen neuen Arbeitsplätze, die gleichzeitig entstehen, verlangen alle eine gute Ausbildung. Daher ist es wichtig, dass sich alle jungen Menschen einen soliden Ballast in Form einer guten Ausbildung beschaffen.

Kompetenzen sind das A und O Direktor Kerner Viinberg, Technische Schule Holstebro, im Schulabschnitt für Zimmerleute. In Zukunft sind Kompetenzen, die man sowohl durch eine solide Berufsausbildung als auch durch Nachq ualifizierung und Weiterbildung erlangt, unentbehrlich. Wir haben zurzeit einen katastrophalen Mangel an tüchtigen Facharbeitern. Daher stehen in

Undervisning. Education. Unterrichtung.

173


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 8

Tillid til medarbejderne Det Radikale Venstre i ny Holstebro kommune har et mål, og kender ” en anden vej” . Vi vil arbejde for, at der skabes et fællesskab med plads til og brug for alle. Værdighed, tryghed, medbestemmelse, forebyggelse og sundhedsfremme skal være grundelementer såvel i ældre som i børne - og unge politikken. Samfundet har gennem børne- og ungeinstitutioner afgørende indflydelse på de opvækstvilkår børn og unge udvikles under, derfor vil Det Radikale Venstre arbejde for, at Holstebro bliver Danmarks bedste børneungekommune. Det Radikale Venstre vil have styr på økonomien og sikre gennemskuelighed i kommunens budget og økonomi. Vi har tillid til medarbejderne og mener, at kompetencerne skal så langt ud som overhovedet muligt. Erhvervslivet skal støttes, såvel små som store virksomheder, og kultur og idræt skal være en integreret del af hverdagen i ny Holstebro kommune. Jette Hingebjerg, Det Radikale Venstre i Holstebro.

Trust in employees Det Radikale Venstre (the Danish Social Liberal Party) in the New Holstebro Municipality has a goal, and we know “another way” .

174

We will work to create a society in which there is room for everyone and in which everyone is useful. Dignity, security, democracy, prevention of disease and promotion of health should be the basic elements of our policies for the elderly as well as the young. Through its institutions for children and the young society has decisive influence on the conditions under which children and young people develop; therefore the Danish Social Liberal Party will strive to make Holstebro Denmark’ s best municipality for children and young people.

The Danish Social Liberal Party wants to ensure sound financial management and transparency in the municipal budget and its finances. We trust employees, and we believe that they should be given as much responsibility as possible. Small as well as large businesses must be supported and culture and sports should be an integral part of everyday life in the New Holstebro Municipality. Jette Hingebjerg, the Danish Social Liberal Party in Holstebro.

Vertrauen in die Mitarbeiter Die Partei „Det Radikale Venstre” in der neuen Holstebro Kommune hat ein Ziel, und sie kennt einen „anderen Weg” dorthin. Wir arbeiten für die Schaffung einer Gemeinschaft, die Platz für alle hat und gleichzeitig alle benö tigt. Würde, Sicherheit, Mitbestimmung, Vorsorge und Fö rderung der Gesundheit sollten sowohl gegenüber alten Menschen als auch gegenüber Kindern und Jugendlichen die Grundelemente der Politik sein. Die Gesellschaft hat dank der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche entscheidenden Einfluss auf die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen und sich entwickeln. Daher arbeitet „Det Radikale Venstre” darauf hin, Holstebro zur besten Kommune Dänemarks für Kinder und Jugendliche zu machen. „Det Radikale Venstre” tritt für eine geordnete Ö konomie ein und mö chte für Transparenz in Budget und Ö konomie der Kommune sorgen. Wir vertrauen den Mitarbeitern und meinen, dass die Kompetenzen so weit wie mö glich an sie delegiert werden sollen. Die Wirtschaft soll unterstützt werden, sowohl die kleinen als auch die großen Betriebe, und Kultur und Sport sollen ein integrierter Bestandteil des Alltags in der neuen Holstebro Kommune sein. Jette Hingebjerg, „Det Radikale Venstre” in Holstebro.


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:23

Side 9

Vi er din lokale partner We are your local partner Wir sind Ihr Partner vor Ort Vores store styrke er, at vi har fingeren på den lokale puls. For os er boligens økonomi omdrejningspunktet, og med baggrund i vort lokalkendskab laver vi de totalløsninger, der passer til den enkelte boligejer. Our strength is that we know what is going on locally. We focus on housing economy, and based on our local knowledge we create complete solutions that fit the individual homeowner. Unser großes Plus ist unsere genaue Kenntnis der ö rtlichen Gegebenheiten. Bei uns dreht sich alles um die finanziellen Verhältnisse rund um die Immobilie, und dank unserer Ortskenntnisse bieten wir für jeden Immobilienbesitzer die passende Komplettlö sung.

Nykredit Enghaven 15 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 9520 Fax +45 9610 9521 privat.holstebro@ nykredit.dk www.nykredit.dk

175


Redaktionel-168-224

01/02/07

11:24

Side 10

Service og samarbejde Service and cooperation Service und Zusammenarbeit Vi projekterer, rådgiver og monterer alt inden for køle-, fryse- og klimaanlæg til industri, detailhandel og storkøkkener. Alle vore løsninger er kendetegnet ved lang holdbarhed, flot finish og hurtig service. We plan, advise on and install all kinds of cooling, freezing and air-conditioning systems for industrial clients, retailers and commercial kitchens. All our solutions are characterised by their long service lives, an attractive design and fast service. Wir beraten, projektieren und montieren Kühl-, Gefrier- und Klimaanlagen für Industrie, Einzelhandel und Großküchen. All unsere Lö sungen zeichnen sich durch Langlebigkeit, schö nes Finish und schnellen Service aus.

176

Greens køleteknik Niels Kjeldsensvej 54 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 6010 Fax +45 9610 6011 info@ greens-koleteknik.dk www.greens-koleteknik.dk


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 11

Klog i Holstebro Af direktør Asbjørn Christensen, cvu vita Holstebro som en markant uddannelsesby er forudsætningen for et stærkt og levedygtigt Vestjylland. cvu vita - Center for Videregående Uddannelser med ca. 1900 studerende og 190 ansatte, heraf ca. 400 studerende i Viborg/Thisted - har hovedkvarter på Gl. Struervej i Holstebro og har til huse i et helt nyt og moderne studiemiljø på 11.300 kvm. Her uddannes pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, ligesom der gennemføres en lang række af efteruddannelses- og kursusaktiviteter. Disse uddannelsesaktiviteter er forudsætningen for, at vi her i området har en veluddannet og opdateret arbejdsstyrke inden for de serviceområder, som de uddannede primært beskæftiges indenfor. Fra 2008 forventer cvu vita at indgå i en ny professionshøjskole, der dannes på tværs af den midtjyske region. Denne institution får endnu flere uddannelser at byde på, idet alle regionens professionsuddannelser samles i institutionen - dvs. at f.eks. læreruddannelsen, ingeniøruddannelser og en række merkantile uddannelser også bliver en del af udbuddet. Uddannelser rettet mod det private arbejdsmarked bliver således også en mere tydelig del af udbuddet. Hertil kommer, at også udbuddet af efter- og videreuddannelser øges markant. Alt sammen med det formål at styrke regionen og ikke mindst det vestjyske område.

From 2008 cvu vita expects to be part of the new University College of Jutland which will be established across the Central Jutland region. This institution will offer even more programmes as it will unite all the medium-cycle professional higher education programmes in the region, for example teacher training and engineering and a range of business programmes will also be among the programmes offered. This means that education focusing on the private sector will constitute an increasingly important part of the study programmes offered. In addition the range of inservice and continuing education courses will also increase significantly. The purpose of all this is to strengthen the region and not least west Jutland.

G escheites Holstebro Von Direktor Asbjørn Christensen, cvu vita

By Director Asbjørn Christensen, cvu vita

Holstebros Stellung als markante Ausbildungsstadt ist eine Voraussetzung für ein starkes und lebensfähiges Westjütland. Cvu vita - das Zentrum für weiterführende Ausbildung hat ca. 1.900 Studenten, von denen ca. 400 in Viborg bzw. Thisted studieren, und 190 Angestellte. Unsere Zentrale liegt am Gl. Struervej in Holstebro. Wir verfügen über 11.300 Quadratmeter und bieten ein vollständig neues und modernes Studienmilieu. Hier werden Erzieher, Krankenschwestern/-pfleger, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten ausgebildet. Außerdem werden zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen und Kurse durchgeführt. Diese Ausbildungstätigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass wir in unserer Gegend in den Servicebereichen, für die diese Menschen primär ausgebildet werden, über gut aus- und fortgebildete Arbeitnehmer verfügen.

Holstebro’ s position as a distinguished educational centre is a precondition for a strong and viable west Jutland. Cvu vita - the centre for higher education - with about 1,900 students and 190 employees including about 400 students in Viborg/Thisted - has its main campus on Gl. Struervej in Holstebro in a brand new and contemporary 11,300 sq uare-metre study environment. Here we offer programmes in social education, nursing, social work, occupational therapy and physiotherapy, and we also provide a number of continuing training and course activities. These educational opportunities ensure that our region has a well-educated and modern workforce in those service areas where our graduates are primarily employed.

Ab 2008 wird cvu vita voraussichtlich Teil einer neuen Berufshochschule, die q uer durch die Region Mittleres Jütland gebildet wird. Diese Einrichtung wird noch mehr Ausbildungen anbieten kö nnen, weil alle Berufsausbildungen der Region in der Einrichtung gesammelt werden - d. h. dass z. B. die Lehrerausbildung, die Ingenieurausbildungen und eine Reihe Handelsausbildungen ein Teil des Angebots werden. Auch Ausbildungen, die auf den privaten Arbeitsmarkt abzielen, werden somit ein deutlicherer Teil des Angebots. Hierzu kommt, dass auch das Fort- und Weiterbildungsangebot deutlich erweitert wird. Alles mit dem einen Ziel, die Region und nicht zuletzt Westjütland zu stärken.

Studying in Holstebro

177


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 12

Verdensnavnet B arba Eugenio Barba er født i Italien i 1936. Efter at have gået på militærakademiet i Napoli (1954) emigrerede han til Norge, hvor han arbejdede som svejser og sømand og tog eksaminer i fransk og norsk litteratur samt religionshistorie på Universitetet i Oslo. I 1961 tog han til Polen for at uddanne sig til teaterinstruktør på den polske statsteaterskole, men forlod skolen efter et år for at slutte sig til Jerzy Grotowski, hvis arbejde han fulgte i tre år og udgav den første bog om det, “In Search of a Lost Theatre“. Han redigerede i 1968 Grotowskis banebrydende bog “Towards a Poor Theatre“. I 1963 rejste han til Indien i et halvt år, hvor han studerede Kathakali, en teaterform, som var blevet overset af vestlige teatre og forskere. Barbas artikel om denne klassiske indiske teaterform blev straks udgivet i Italien, Frankrig og USA. Efter han kom tilbage til Oslo i 1964, samlede Barba en gruppe unge mennesker, som ikke var blevet optaget på Statens Teaterskole, omkring sig og skabte Odin Teatret. Hans første produktion, “Ornitofilerne“ af den norske forfatter Jens Bjørneboe, blev godt modtaget, og Barbas Odin Teatret blev inviteret af Holstebro by til at etablere et eksperimenterende teater i byen. I 1979 grundlagde Eugenio Barba ISTA, the International School of Theatre Anthropology, et professionelt forskningsmiljø præget af tværfaglige aktiviteter og internationalt samarbejde. Man kan definere ISTA som en scenekunstnerlandsby, hvor skuespillere og dansere mødes med forskere for at sammenligne og analysere det tekniske grundlag for deres sceneoptræden. Et andet af Barbas virkeområder er ensemblet Theatrum Mundi, som siden starten af 1980‘ erne har præsenteret forestillinger med en permanent kerne af kunstnere fra forskellige kulturer. Eugenio Barba har instrueret 65 produktioner, som er blevet opført i 53 lande og forskellige sociale sammenhænge. Blandt Odin Teatrets bedst kendte opførelser er “Ferai“ (1969), “Min Fars Hus“ (1972), “Brechts Aske“ 1980, “Oxyrhincus Evangeliet“ (1985), “Mythos“ (1998) og “Andersens Drøm“ (2004). Blandt ensemblet Theatrum Mundis opførelser er de bedst kendte “Labyrinternes Ø“ (1996), “Ego Faust“ (2002) og “UrHamlet“ (2006). Barba er konsulent for akademiske tidsskrifter såsom “TDR-The Drama Review“, “Performance Research“, “New Theatre Quarterly“ og “Teatro e Storia“. Han er blevet tildelt æresdoktorater af universiteterne i Å rhus, Ayacucho, Bologna, Havana, Warsawa, Plymouth og Hong Kong. I 1995 modtog han prisen “Reconnaissance de mérite scientifiq ue“ fra University of Montreal og i 2000 Sonning-prisen fra Københavns Universitet. Se side 21 om Odin Teatret

178

B arba - world wide reputation Eugenio Barba was born in 1936 in Italy. After attending the military academy in Naples (1954) he migrated to Norway were he worked as a welder and a sailor and took degrees in French and Norwegian literature as well as History of Religion at Oslo University.


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 13

In 1961 he went to Poland to study theatre directing at the State Theatre School, leaving a year later to join Jerzy Grotowski, whose work he followed for three years, publishing the first book about it, In Search of a Lost Theatre. In 1968 he edited Grotowski’ s seminal book Towards a Poor Theatre. In 1963 he traveled to India for six months where he studied Kathakali, a theatre which had been overlooked by Western theatre practitioners and scholars. Barba’ s essay on this classical Indian form appeared immediately in Italy, France and the USA. Back in Oslo in 1964, Barba gathered a group of young people who had been rejected by the State Theatre School, and created Odin Teatret. His first production Ornitofilerne, by the Norwegian author Jens Bjørneboe, was well received and Barba’ s Odin Teatret was invited by the Danish town of Holstebro to establish a theatre laboratory there. In 1979, Eugenio Barba founded ISTA, International School of Theatre Anthropology, a professional and scholarly milieu characterised by cross-disciplinary activities and international collaboration. ISTA may be defined as a performers’ village where actors and dancers meet with scholars to compare and scrutinise the technical foundations of their scenic presence. Another of Barba’ s fields of action is the Theatrum Mundi Ensemble which, since the early 1980s, presents performances with a permanent core of artists from different cultures. Eugenio Barba has directed 65 productions performed in 53 countries and different social contexts. Among Odin Teatret’ s best known productions are Ferai (1969), My Father’ s House (1972), Brecht’ s Ashes 1980, The Gospel According to Oxyrhincus (1985), Mythos (1998) and Andersen’ s Dream (2004). Among Theatrum Mundi Ensemble’ s productions, the best known are The Island of Labyrinths (1996), Ego Faust (2002) and Ur-Hamlet (2006). Barba is on the advisory boards of scholarly journals such as " TDR-The Drama Review" , " Performance Research" , " New Theatre Quarterly" and “Teatro e Storia” . He has been awarded honorary doctorates by the Universities of Aarhus, Ayacucho, Bologna, Havana, Warsaw, Plymouth, Hong Kong. In 1995 he received the Reconnaissance de mérite scientifiq ue from the University of Montreal and in 2000 the Sonning prize from University of Copenhagen.

1963 reiste er für sechs Monate nach Indien, wo er Kathakali, ein Theater, das von westlichen Theaterausübenden und -lehrenden übersehen worden war, studierte. Barba’ s Essay über diese klassische indische Form erschien umgehend in Italien, Frankreich und den USA. 1964 kehrte er nach Oslo zurück und versammelte eine Gruppe junger Leute um sich, die von der Staatlichen Theaterschule abgelehnt worden waren, und gründete das Odin Theater. Seine erste Produktion, „Ornitofilerne“ vom norwegischen Schriftsteller Jens Bjørneboe, wurde gut aufgenommen, und Barba’ s Odin Theater wurde von der dänischen Stadt Holstebro eingeladen, dort eine Theaterwerkstatt zu etablieren. 1979 gründete Eugenio Barba die ISTA, International School of Theatre Anthropology, ein professionelles und gelehrtes Milieu, das durch seine interdisziplinären Aktivitäten und seine internationale Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. Die ISTA kann als eine Art Dorf für Performer bezeichnet werden, wo sich die Schauspieler und Tänzer mit Studenten treffen, um die technischen Grundlagen ihrer Bühnenpräsenz zu vergleichen und zu überprüfen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld von Barba ist das Ensemble Theatrum Mundi, das seit Anfang der 80er Jahre Performances mit einem festen Stab an Künstlern aus verschiedenen Kulturen präsentiert. Eugenio Barba hat bei 65 Produktionen, die in 53 Ländern und in verschiedenen sozialen Zusammenhängen aufgeführt wurden, Regie geführt. Zu den bekanntesten Produktionen des Odin Theaters gehö ren „Ferai“ (1969), „My Father’ s House“ (1972), „Brecht’ s Ashes“ (1980), „The Gospel According to Oxyrhincus“ (1985), „Mythos“ (1998) und „Andersen’ s Dream“ (2004). Zu den bekanntesten Produktionen mit dem Ensemble Theatrum Mundi gehö ren „The Island of Labyrinths“ (1996), „Ego Faust“ (2002) und „Ur-Hamlet“ (2006). Barba ist Mitglied des Beirats solcher Lehrzeitschriften wie „TDR-The Drama Review“, „Performance Research“, „New Theatre Quarterly“ und „Teatro e Storia” . Ihm wurde der Ehrendoktortitel der Universitäten von Aarhus, Ayacucho, Bologna, Havanna, Warschau, Plymouth und Hong Kong verliehen. 1995 erhielt er den „Reconnaissance de mérite scientifiq ue“ von der Universität von Montreal, und im Jahre 2000 den Sonning-Preis von der Universität von Kopenhagen.

See page 21 about Odin Teatret

Siehe Seite 21 Ü ber das Odin Theater.

Der weltbekannte B arba Eugenio Barba wurde 1936 in Italien geboren. Nachdem er die Militärakademie in Neapel besucht hatte, wanderte er (1954) nach Norwegen aus, wo er als Schweißer und Seemann arbeitete und Universitätsabschlüsse in den Fächern Franzö sische und Norwegische Literatur sowie Religionsgeschichte an der Universität von Oslo machte. 1961 ging er nach Polen, um das Theater zu studieren, indem er an der Staatlichen Theaterschule Regie führte. Er verließ die Schule ein Jahr später, um sich Jerzy Grotowski anzuschließen, dessen Arbeit er die nächsten drei Jahre verfolgte und darüber sein erstes Buch „In Search of Lost Theatre“ herausgab. 1968 editierte er Grotowski’ s epochemachendes Buch „Towards a Poor Theatre“.

179


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 14

MidtVest B redbå nd forvandler Midt- og Vestj ylland

Både borgere og virksomheder i en stor del af Midt- og Vestjylland bliver løftet op i superklassen, når det gælder lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og tv på en helt ny måde.

Forbindelsen fra MidtVest Bredbånd er baseret på den allerbedste fiberteknik. Hver kunde får sit eget fiberkabel med samme høje hastighed, hvad enten de bor midt i Holstebro eller i den yderste række på Holmsland Klit.

I løbet af få år nedgraver MidtVest Bredbånd 18 millioner kilometer fiber til 175.000 husstande og virksomheder fra Hanstholm i nord til Grindsted i syd. Fibernettet er lyslederkabler, der er en million gange hurtigere end gammeldags kobberkabler. MidtVest Bredbånd forsyner desuden virksomheder over hele landet med Fibernet i samarbejde med Nianet.

I Holstebro arbejder 80 medarbejdere. Hertil kommer, at mange hundrede gravefolk frem til 2012 graver området igennem stykke for stykke. De første kunder kom på nettet i februar 2006, og flere og flere tager allerede nu hul på fremtidens teknologi. Det er NOE og seks andre lokale el-selskaber, der står bag MidtVest Bredbånd. Investeringen er lokal - og pengene bliver i lokalområdet.

MidtVest Bredbånd tilbyder internetforbindelser til både private og virksomheder. Forbindelserne går fra lynhurtigt til ekstremt hurtigt. Hertil kommer meget billig og stabil bredbånds-telefoni og en unik TV-portal. Med TV-portalen kan man blandt meget andet leje film og surfe på internettet hjemme fra sofaen. Fibernettet er suverænt til både underholdning og arbejde, der kræver stærke og stabile forbindelser.

180


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 15

MidtVest B redbå nd transforms central and western J utland MidtVest B redbå nd verä ndert Mittel- und W estj ü tland

Thanks to MidtVest Bredbånd in Holstebro, both citizens and businesses in a large part of central and western Jutland are at the very forefront of technology in terms of high-speed Internet access, cheap telephone calls and an entirely new way of watching television.

Die Firma MidtVest Bredbånd aus Holstebro versetzt Bürger und Unternehmen in weiten Teilen von Mittel- und Westjütland in die erste Liga, wenn es um blitzschnelle Internetverbindungen, billige Telefongespräche und Fernsehen auf vö llig neue Art und Weise geht.

We are busy laying 18 million kilometres of optic fibre for 175,000 households and businesses from Hanstholm in the north to Grindsted in the south as well as for businesses all over the country. The fibre network consists of fibreoptic cables that are one million times faster than old-fashioned copper cables. MidtVest Bredbånd offers high to extreme-speed Internet access for both private persons and businesses. In addition, the company offers very cheap and stable broadband telephony and a uniq ue TV portal.

Wir sind in vollem Gange, 18 Mio. Kilometer Lichtleitfaserkabel für 175.000 Haushalte und Firmen zu verlegen, von Hanstholm im Norden bis Grindsted im Süden sowie für Unternehmen im ganzen Land. Das Glasfasernetz umfasst Lichtleitkabel, die eine Million Mal schneller sind als herkö mmliche Kupferkabel. MidtVest Bredbånd bietet Internetverbindungen an, von blitzschnellen bis hin zu extremen Geschwindigkeiten, sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen. Hinzu kommen äußerst günstige und stabile Breitband-Telefonie und ein einzigartiges TV-Portal.

MidtVest Bredbånd is owned by seven local electricity companies. The investment is local - and the money stays in the local area.

MidtVest Bredbånd A/S Hostrupsvej 9 DK-7500 Holstebro Tel. +45 88 16 20 00 Fax +45 88 16 20 40 www.mvb.dk

Sieben ö rtliche Stromversorger stehen hinter MidtVest Bredbånd. Die Investitionen erfolgen vor Ort - und das Geld bleibt somit ebenfalls vor Ort.

181


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:45

Side 16

Midler til landsbyerne Generelt mener jeg, at der bliver for langt fra den enkelte borger til forvaltningerne. Små lokale traditioner og tilskud til mindre lokalsamfund kan forsvinde, fordi ” historien” , som de lokale byrådsmedlemmer kendte, nu ikke længere kommer frem. Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige midler til landsbyernes kulturelle og foreningsmæssige fremtid, så vi ikke bliver ” tomme” sovebyer uden livskraft. De små byers aktiviteter, foreninger og skoler skal være synlige på kommunens hjemmeside, så det bliver attraktivt at bo der. På den anden side kan jeg håbe, at der bliver større ekspertise i de enkelte forvaltninger, at sagsbehandlingen bliver kortere, og at byrådene vil tage befolkningen med på råd, inden de træffer beslutninger, så demokratiet ikke bliver afløst af embedsmandsvælde. Ejner Larsen, Skoleleder på Ulfborg Friskole, Ulborg.

F unding for villages I believe that the distance between the individual citizens and the administrators is generally too large. Local traditions and funding for small local communities may disappear because the story behind them, which was well-known by local council members, will no longer be understood. It is important that sufficient funding is made available for the cultural and organisational future of our villages, so we can prevent them from turning into “empty” and lifeless commuter villages. The activities, organisations and schools of villages should be visible on the municipality’ s website

in order to attract residents. I hope there will be more experts in the municipal departments, that procedures will be q uicker and that the councillors will consult the citizens before they make their decisions to ensure that democracy is not superseded by bureaucracy. Ejner Larsen, Principal of Ulfborg Friskole, Ulfborg.

Mittel fü r die Dörfer Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass der Abstand vom einzelnen Bürger zu den Behö rden zu groß wird. Kleine lokale Traditionen und Zuschüsse an kleinere Dorfgemeinschaften kö nnen verschwinden, weil die „Geschichte” , die die lokalen Stadtratspolitiker kannten, nicht länger vorgebracht wird. Es ist wichtig, dass genügend Mittel für die Zukunft der Kultur und des Vereinslebens der Dö rfer bereitgestellt werden, damit diese nicht als „leere” Schlaforte ohne Lebenskraft enden. Die Aktivitäten, Vereine und Schulen der kleinen Orte müssen auf der Homepage der Kommune zu sehen sein, damit es attraktiv wird, sich dort niederzulassen. Andererseits hoffe ich, dass das Fachwissen in den einzelnen Verwaltungsbehö rden grö ßer und die für die Sachbearbeitung benö tigte Zeit kürzer wird, und dass die Stadträte die Meinung der Bevö lkerung anhö ren, bevor sie Entscheidungen treffen, damit die Demokratie nicht durch eine Beamtenherrschaft ersetzt wird. Ejner Larsen, Schulleiter der freien Schule „Ulfborg Friskole” , Ulfborg.

Tre stolte, 1 2 -årige piger og deres favorit kaniner på en specialudstilling i Ulfborg Fritidscenter, Ulfborg. Fra venstre: Sarah Jessen, Anne Jensen og Maria Kristensen. Holstebro Kommune har 1 9 haller, 4 svømmehaller og 2 friluftsbade.

182

Three proud 1 2 -year-old girls and their favourite rabbits at a special exhibition, Ulfborg Fritidscenter, Ulfborg. From left to right: Sarah Jessen, Anne Jensen and Maria Kristensen. The Municipality of Holstebro has 1 9 sports centres, four indoor and two outdoor swimming pools. Drei stolze 1 2 -jährige Mädchen und ihre Lieblingskaninchen auf einer Spezialausstellung im Freizeitzentrum „ Ulfborg Fritidscenter” , Ulfborg. Von links: Sarah Jessen, Anne Jensen und Maria Kristensen. Holstebro Kommune wartet mit 1 9 Sporthallen, 4 Schwimmbädern und 2 Freibädern auf.


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:46

Side 17

Milj ø analyse Environmental analysis Umweltanalyse

Kemisk og mikrobiologisk analyse af drikkevand, grundvand, jord, slam, spildevand, recipienter, badevand og bassinvand. Laboratorieanalyser og prøvetagning akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17025:2005. DANAK reg. nr. 344. Chemical and microbiological analysis of drinking water, ground water, soil, sludge, waste water, recipients, bathing water and pool water. Laboratory analyses and sample taking accredited according to DS/EN ISO/IEC 17025:2005. DANAK reg. no. 344. Chemische und mikrobiologische Analyse von Trinkwasser, Grundwasser, Boden, Schlamm, Abwasser, Vorflutern, Bade- und Schwimmbeckenwasser. Laboranalysen und Probeentnahmen akkreditiert gemäß DS/EN ISO/IEC 17025:2005. DANAK Reg. Nr. 344.

Miljøcenter Vestjylland I/S Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 9300 Fax +45 9742 9304 info@ miljocentervestjylland.dk www.miljocentervestjylland.dk

183


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:46

Side 18

3 2 å rs know-how 3 2 years of know-how 3 2 J ahre Know-how

Vi har i 32 år været eneforhandler af JCBs 200 forskellige maskinmodeller, der er blandt Danmarks mest solgte. Det brede produktprogram sikrer, at vi kan opfylde enhver kundes behov for maskiner til bygge- og anlæg samt landbrug og industri. For 32 years we have been the sole distributor of JCB’ s 200 different machine models which are among the best selling in Denmark. Our broad product range allows us to meet any customer need for construction, agricultural and industrial eq uipment. Seit 32 Jahren sind wir Exklusivhändler für die 200 verschiedenen Maschinenmodelle von JCB, die zu den meistverkauften in Dänemark gehö ren. Die breite Produktpalette stellt sicher, dass wir jeglichen Bedarf des Kunden an Maschinen für alle Bauvorhaben inklusive Anlagenbau sowie Landwirtschaft und Industrie erfüllen kö nnen.

184

Nicolaisen & Larsen A/S Holmegade 58 DK-6990 Ulfborg Tel. +45 9749 1600 Fax +45 9749 2670 jcb@ jcb.dk www.jcb.dk


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:50

Side 19

7 . klasse lokalt Skolernes 7. klasse bør bevares i lokalområderne. Der bør altid være ledige byggegrunde i lokalområderne. Det vil styrke de lokale samfund. Der er gode busforbindelser fra lokalområderne, så alle kan komme til og fra arbejde og med tog videre. At der gives tilskud til aktiviteter for såvel unge som ældre i lokalsamfundene. At sognegårdene i lokalområderne bevares, så der kan være steder at mødes eller holde sammmenkomster. Erik Hansen, Naur-Sir Aktivitetsklub, 7500 Holstebro.

L ocal school class The school’ s 7th grade classes should remain in the local areas. There should always be building sites available locally. This will strengthen local communities. There must be good bus connections to the local areas in order to provide all citizens with transport to and from work and connection with trains. Activities for young and elderly citizens in the local communities must be subsidised.

The parish halls must be preserved to provide meeting places for local communities. Erik Hansen, Naur-Sir Aktivitetsklub, Holstebro.

L okale Schulklassen Die 7. Klasse der Volksschule sollte in den Lokalgebieten erhalten werden. Lokal sollten stets freie Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Dies würde die Lokalgemeinschaft stärken. Gute Busverbindungen zu den Lokalgebieten ermö glichen allen, zur Arbeit und wieder zurück zu kommen, oder mit dem Zug weiterzufahren. Die Aktivitäten sowohl Jugendlicher als auch alter Menschen sollten in den Lokalgemeinschaften finanziell unterstützt werden. Die Gemeindezentren in den Lokalgebieten sollten erhalten werden, damit es einen Ort gibt, an dem man sich treffen oder versammeln kann. Erik Hansen, Naur-Sir Aktivitätsclub, 7500 Holstebro.

185


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:50

Side 20

Vi vander kulturen - hver dag Af Hans Kristian Didriksen, direktør for Kultur og Fritid, Holstebro Kommune Fremsynede politikere besluttede i midten af 60´erne, at Holstebro Kommune skulle være kendetegnet ved og kendt for at gøre kunsten og kulturen til en integreret del af folks hverdag. Kunsten og kulturen skulle være overalt i byrummet, hvor menneskene dagligt færdes, og den skulle findes i et mangfoldigt spekter af kulturinstitutioner. Kulturen skulle være for, af og med borgerne. Den kulturinstitutionelle udvikling, der begyndte for mere end 40 år siden, er blevet vedligeholdt og videreudviklet af kulturpolitisk modige byråd. På bagsiden af Olaf Sielemanns bog ” Kunsten i Holstebro” står en lille vignet: ” Kulturen blomstrer altid i Holstebro, for der er altid nogen, der vander den” ! Heldigvis har der været mange grønne fingre til at hjælpe med det. Den nye Holstebro Kommune har i sin vision fastholdt kulturens vigtighed og betydning som grundlag for en forsat positiv erhvervsudvikling, et spændende og alsidigt handelsliv og for at være attraktiv som bosætningskommune. Som der står skrevet: ” Der skal være en dråbe kultur i alt, hvad vi foretager os” ! Hvad er det så, der gør en kulturel forskel mellem Holstebro og andre kommuner. For mig at se er det helt klart vores grundlæggende brede base af kulturinstitutioner. Holstebro kan præstere alt inden for kultur, da det vokser ud af egne investeringer. Hver krone Holstebro Kommune indskyder, genererer yderligere tre kroner gennem andre offentlige tilskud og institutionernes egne indtægter.

186

På indholdssiden har vi flere såkaldte kulturelle fyrtårne. Vi har også udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn, unge og voksne, der ønsker at prøve kræfter med egen kunstnerisk udfoldelse. Desuden har vi et kulturelt foreningsliv, der med teater, musical, koncerter, filmklubber og


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:50

Side 21

udstillinger er med til at sikre det folkelige engagement. Lad andre byer gøre sig kendt på enkeltstående events og messer. Holstebro skal fastholde sin profil på kvalitet, mangfoldighed og udvikling inden for alle vore kulturinstitutioner. Holstebro skal være kulturby - hvert år.

W e nurture culture - every day By Hans Kristian Didriksen, Director of Culture and Leisure, Municipality of Holstebro In the mid-1960s farsighted politicians decided that the Municipality of Holstebro was to be characterised by and become famous for making art and culture an integral part of people’ s lives. Art and culture should be everywhere in the urban space where people move around every day, and art and culture should be present in a broad range of cultural institutions. Culture for, culture by and culture with the citizens. The development of cultural institutions that began more than 40 years ago has been maintained and further expanded by councils who have showed courage in terms of cultural policy. On the back cover of Olaf Sielemann’ s book “Art in Holstebro” a small vignette says: “Culture always flourishes in Holstebro because there is always someone who nurtures it” ! Fortunately many caring hands have been involved in this nurturing process. In its vision of the future the New Holstebro Municipality has maintained the importance of culture as the basis of a continued positive business development, an exciting and varied shopping environment and an attractive residential municipality. As it has been said: “There is an element of culture in everything that we do” ! What is the difference between Holstebro and other municipalities in the cultural area? In my view it is clearly our broad base of cultural institutions. Holstebro can accomplish anything we set out to do in the cultural area because our accomplishments are based on our own investments. Every penny invested by the Municipality of Holstebro generates an additional three pence through other public subsidies and the income of the institutions themselves. As regards cultural content we have several so-called cultural beacons. We also have opportunities of development and education for children, young people and adults who want to try their skills at artistic expression. In addition we have a cultural organisational life which helps ensure the citizens’ involvement through theatre plays, musicals, concerts, film clubs and exhibitions. Let others become famous for their one-off events or fairs. Holstebro must maintain its profile of offering q uality, variety and development in all our cultural institutions. Holstebro must be a cultural city - every year.

W

ir gieß en tä glich die Kultur

Von Hans Kristian Didriksen, Direktor für Kultur und Freizeit, Holstebro Kommune Vorausschauende Politiker entschieden Mitte der 60´er Jahre, dass die Holstebro Kommune dadurch gekennzeichnet und dafür bekannt sein sollte, Kunst und Kultur zu einem integrierten Bestandteil des Alltags der Einwohner zu machen. Kunst und Kultur sollen überall dort im Stadtbild zu finden sein, wo Menschen tagtäglich verkehren, und sie soll in einem vielfältigen Spektrum an Kultureinrichtungen zu finden sein. Die Kultur soll für die Bürger da sein und von und mit ihnen gestaltet werden. Die Entwicklung der Kultureinrichtungen, die vor mehr als 40 Jahren begann, ist von Stadträten mit dem nö tigen kulturpolitischen Mut erhalten und weiterentwickelt worden. Auf der Rückseite von Olaf Sielemanns Buch „Kunst in Holstebro” befindet sich eine kleine Vignette: „Die Kultur in Holstebro blüht ständig, weil sich immer jemand findet, der sie gießt” ! Dazu haben glücklicherweise viele Menschen mit gärtnerischem Talent beigetragen. Die neue Holstebro Kommune hat in ihrer Vision an der Wichtigkeit und Bedeutung der Kultur als Grundlage für eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung, ein interessantes und vielseitiges Geschäftsleben und für die Attraktivität der Kommune als Wohnort festgehalten. Wö rtlich zitiert: „In allem was wir tun soll ein Quäntchen Kultur enthalten sein” ! Aber was genau macht den kulturellen Unterschied zwischen Holstebro und anderen Kommunen aus? Meiner Meinung nach ist dies eindeutig unsere zu Grunde liegende breite Basis an Kultureinrichtungen. Holstebro kann alles an Kultur anbieten, da es aus eigenen Investitionen erwächst. Jede Krone, mit der die Holstebro Kommune beiträgt, erzeugt drei weitere Kronen an anderen ö ffentlichen Zuschüssen und eigenen Einnahmen der Kultureinrichtungen. Was die Inhalte angeht, haben wir mehrere so genannte kulturelle Leuchtfeuer. Außerdem verfügen wir über Entwicklungs- und Ausbildungsmö glichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich künstlerisch entfalten mö chten. Des Weiteren haben wir ein kulturelles Vereinsleben, das mit Theater, Musical, Konzerten, Filmclubs und Ausstellungen dazu beiträgt, das Engagement der Bevö lkerung zu erhalten. Andere Städte sollen ruhig ihren Bekanntheitsgrad mit Hilfe von einzelnen Events und Messen steigern. Holstebro wird an seinem Profil mit Qualität, Vielfältigkeit und Entwicklung innerhalb aller unserer Kultureinrichtungen festhalten. Holstebro soll Kulturstadt sein - jedes Jahr.

187


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:50

Side 22

Sundhedsapostlen Han har i mere end 40 år været Holstebros sundhedsapostel. Anderledes kan man ikke betegne ejeren af Holstebro Frugtlager, Svend Kjærgaard, der året rundt sørger for, at forretningen bugner af sund frugt og friske grøntsager. - Man skal spise varieret og købe de gode råvarer. Det er måden at have det godt på, siger Svend Kjærgaard med overbevisning i stemmen. Hans smittende humør og kvikke bemærkninger gør det til en ekstra oplevelse at handle i frugtlageret, for her foregår tingene ikke så højtideligt - bortset fra, at det sunde ligger ham meget på sinde.

T he health guru He has been Holstebro’ s health guru for more than 40 years. There is no other way of describing the proprietor of Holstebro Frugtlager, Svend Kjærgaard, who ensures that the shop is packed full of wholesome fruit and fresh vegetables all year round. – Y ou must eat a varied diet and buy the best produce. That’ s the way to live well, says Svend Kjærgaard convincingly. His contagious happiness and his q uick remarks further add to the pleasure of shopping in his greengrocer’ s shop. The tone is informal and relaxed here – except that the proprietor does take healthy eating very seriously.

Der G esundheitsapostel Er ist seit über 40 Jahren Holstebros Gesundheitsapostel. Anders kann man den Eigentümer von Holstebro Frugtlager, Svend Kjærgaard, der das ganze Jahr hindurch dafür sorgt, dass das Geschäft gut mit gesundem Obst und frischem Gemüse gefüllt ist, kaum nennen. – Es kommt darauf an, beim Essen für Abwechslung zu sorgen und Rohwaren von guter Qualität zu kaufen. Dann geht es einem gut, sagt Svend Kjærgaard voller Ü berzeugung. Sein ansteckender Humor und seine lustigen Bemerkungen machen es umso interessanter, im Holstebro Frugtlager einzukaufen. Denn hier nimmt man nicht alles so furchtbar ernst – natürlich davon abgesehen, dass ihm das Gesunde sehr am Herzen liegt.

Skomageren

188

Skomager, bliv ved din læst! Sådan lyder det gamle danske ordsprog, og det tager 76-årige Orla Nielsen helt bogstaveligt. Han er Holstebros sidste skomager, og at dømme efter kunderne er han en mand, der kan sit kram. Det gør, at han har mere travlt, end han egentlig bryder sig om, men sådan er livet for en ægte udøver af det gamle håndværk. - Desværre er skomageriet et uddøende fag. Det er ikke noget, de unge gider, siger han. Orla Nielsen arbejder helt efter de gamle principper i sit lille, hyggelige værksted, og det eneste nye, han har anskaffet sig, er en sømpistol. - Det skulle jeg have gjort for mange år siden, siger han med et skævt smil.

T he shoemaker Don’ t give up your day job! And why should 76-year-old Orla Nielsen do that. He is Holstebro’ s last remaining shoemaker, and judging by the number of customers he is a expert craftsman. As a result he is busier than he cares to be, but that’ s life when you are a true expert of an old craft. – Unfortunately, shoemakers are a dying breed. This is not exciting enough for the young, he says. Orla Nielsen works in accordance with time-honoured methods in his own small, cosy workshop, and the only new item that he has acq uired is a nail gun. – I probably should have got one of these many years ago, he says with a wry smile.


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:51

Side 23

T he fly swat We find many names for those we love. This also goes for the proprietor of Skave Nedbrydning, Steen Madsen. “The demolition king” and “the fly swat from Skave” are but two. The latter comes from an alleged visit to a pub, where some tough-looking guys at a table said: “We’ re the wasps from Vinderup, you know” . To which he replied: “Sure, and I’ m the fly swat from Skave” . Skave Nedbrydning is widely renowned for having anything in stock that you could hope to find in a recycling yard. “As a demolition firm, we must always be prepared to make way for new things” , says Steen Madsen, who is positive towards the new, large municipality. Only it could have been even larger, in his opinion. Steen Madsen’ s reputation meant that he was honoured with a royal visit when Prince Henrik visited the region in 2006. The prince was given a tour of the premises where he could see the wide selection of recycled materials for himself.

Die F liegenklatsche F luesmækkeren Kært barn har mange navne. Sådan er det også med ejeren af Skave Nedbrydning, Steen Madsen. Nedbryderkongen og fluesmækkeren fra Skave er to af dem. Den sidste er en gammel historie om et krobesøg, hvor nogle rå fyre ved et af bordene sagde til ham: ” Vi er Hvepsene fra Vinderup” . Hertil svarede han: ” Ja, og jeg er fluesmækkeren fra Skave” . Skave Nedbrydning er kendt viden om for at have alt, hvad der hører en genbrugstømmerhandel til. ” Som nedbrydningsfirma gør vi plads til noget nyt” , siger Steen Madsen, der er positiv over for den nye storkommune. Blot mener han, at den godt kunne have været større. Steen Madsens ry skaffede ham i øvrigt fint besøg, da prins Henrik besøgte landsdelen i 2006. Han fik en rundvisning og kunne ved selvsyn se det store udbud af genbrugsmaterialer.

Lieb Kind hat viele Namen. So geht es auch dem Eigentümer der Abrissfirma Skave Nedbrydning, Steen Madsen. Der Abrisskö nig und die Fliegenklatsche von Skave sind zwei davon. Letzterer stammt von einer alten Geschichte über einen Gasthausbesuch, als ein paar rohe Kerle an einem der Tische zu ihm sagten „Wir sind die Wespen aus Vinderup” . Worauf er antwortete „Ja, und ich bin die Fliegenklatsche aus Skave” . Alle wissen, dass Skave Nedbrydning alles hat, was zu einem wiederverwertenden Holzhandel dazugehö rt. „Abrissfirmen schaffen Platz für etwas Neues” , sagt Steen Madsen, der der neuen Großkommune gegenüber positiv eingestellt ist. Seiner Meinung nach kö nnte sie ruhig noch grö ßer sein. Sein Ruf verschaffte Steen Madsen übrigens hohen Besuch, als Prinz Henrik den Landesteil im Jahre 2006 besuchte. Er wurde herumgeführt und konnte sich selbst vom großen Angebot an wiederverwerteten Materialien überzeugen.

Der Schuster Schuster, bleib bei deinen Leisten! So lautet ein altes dänisches Sprichwort, das der 76jährige Orla Nielsen wö rtlich nimmt. Er ist der letzte Schuster in Holstebro, und nach der Zahl seiner Kunden zu urteilen, beherrscht er sein Handwerk. Deshalb hat er mehr zu tun, als ihm eigentlich lieb ist, aber so ist nun einmal das Leben für einen echten Vertreter des guten alten Handwerks. – Leider stirbt das Schusterhandwerk aus. Die jungen Leute haben keine Lust dazu, sagt er. Orla Nielsen arbeitet in seiner kleinen, gemütlichen Werkstatt konseq uent nach den alten Prinzipien. Das einzig Moderne, was er sich angeschafft hat, ist eine Nagelpistole. – Das hätte ich schon vor vielen Jahren tun sollen, sagt er mit einem schiefen Lächeln.

189


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:51

Side 24

DAN MAR KS MEST T I L G Æ N G EL I G E B AN K DEN MAR K’ S MOST ACCESSI B L E B AN K DI E AM B EST EN ER R EI CHB AR E B AN K DÄ N EMAR KS Vores mål er at yde kompetent og værdiskabende rådgivning til alle kunder. Vi har stor fokus på tilgængelighed, og har du brug for rådgivning uden for normal åbningstid, ringer du bare. Vore telefoner er åbne døgnet rundt. Our goal is to provide competent and value-creating advice to all our clients. We have a strong focus on accessibility and if you need advice outside normal opening hours, just give us a call. Our phones are open 24 hours a day. Unser Ziel ist es, alle Kunden kompetent und wertschaffend zu beraten. Wir legen großen Wert darauf, stets erreichbar zu sein, und wenn Sie außerhalb der Ö ffnungszeiten Beratungsbedarf haben, rufen Sie einfach an. Unsere Telefone sind rund um die Uhr offen.

190

Danske Bank Holstebro afdeling Østergade 4 DK-7500 Holstebro Tel. +45 4512 5290 Fax +45 4512 5291 holstebro@ danskebank.dk www.danskebank.dk


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:51

Side 25

Å bent landskab Vandreforeningen Holstebro Fodslaw har siden starten i 1971 arrangeret motionsture i de naturskønne og bynære områder ved Holstebro med skov, grønne områder, vandløb og stier, samt at foreningen årligt arrangerer 4-5 lokale vandringer med stor deltagelse fra ind- og udland, nævnes kan bl. a. Holstebro’ s 750 års jubilæumsvandring med 2500 deltagere og Dragon marchen i 1979 med 4000 deltagere. Vi tilbyder/gennemfører 3 ugentlige motionsture med tilsammen 1oo-15o deltagere. Holstebro Kommune får med sit nye geografiske snit, med grænser mod Vesterhavet, Limfjorden ind over hedeområder ved Hjerl Hede, et spændende og anderledes afvekslende område end det bynære vandreforeningen i dag benytter som aktivitetsområde. Det nye mere åbne landskab åbner for nye tiltag, hvor bl. a. vandreture med overnatning i det fri er en af mange muligheder. Se foreningens aktivitets programmer på hjemmesiden www.holstebrofodslaw.dk Leif Madsen, Holstebro.

T he wide open landscape Since 1971 the hiking society Holstebro Fodslaw has organised amateur walks in the natural areas close to Holstebro where there are woods, green areas, streams and paths. Every year Fodslaw also organises four or five longer local walks with many participants from Denmark and abroad for example Holstebro’ s 750-year anniversary walk, featuring 2,500 participants, and the dragoon march in 1979 which had 4,000 participants. We also offer three weekly amateur walks with a total of 100-150 participants. Bordering on the North Sea, Limfjorden and the heath at Hjerl Hede, the new geographical area of the Municipality of Holstebro will provide an exciting and more varied landscape than the routes close to Holstebro which Fodslaw has used for its activities until now. The new open landscape offers many new opportunities for example hikes with overnight camping. Y ou will find the society’ s activity programmes at www.holstebrofodslaw.dk Leif Madsen, Holstebro.

Offene L andschaft Der Wanderverein Holstebro Fodslaw hat seit seiner Gründung im Jahre 1971 Wandertouren in den naturschö nen und stadtnahen Gebieten in der Nähe von Holstebro, die aus Wald, grünen Bereichen, Wasserläufen und Wegen bestehen, veranstaltet. Dazu arrangiert der Verein jedes Jahr 4-5 lokale Wanderungen mit vielen Teilnehmern aus dem In- und Ausland. Dazu gehö ren u. a. die Jubiläumswanderung anlässlich Holstebros 750-jährigen Jubiläums mit 2.500 Teilnehmern sowie der Dragon-Marsch 1979 mit 4.000 Teilnehmern. Wir bieten an/führen wö chentlich drei Wandertouren mit zusammen 100-150 Teilnehmern durch. Die Holstebro Kommune umfasst dank ihres neuen geographischen Zuschnitts ein Gebiet, das von der Nordsee an den Limfjord und bis in die Heidegebiete bei Hjerl Hede hineinreicht, und das somit interessanter und abwechslungsreicher als das Gebiet ist, das der stadtnahe Wanderverein heutzutage für seine Aktivitäten benutzt. Die neue und offenere Landschaft erö ffnet neue Mö glichkeiten, u. a. für Wanderungen mit Ü bernachtung im Freien. Sie finden das Aktivitätsprogramm des Vereins auf der Homepage www.holstebrofodslaw.dk Leif Madsen, Holstebro .

191


Redaktionel-168-224

01/02/07

12:51

Side 26

Nye strategier Hvis du vil adskille dig fra andre, skal du gøre noget, de andre ikke gør, men som de gerne ville have fået idéen til!

If you want to stand out from the crowd, you must do something that others are not doing, but wish they had got the idea for!

Det er og har altid været ét af de vigtigste nøgleord for Tilsted Com, når vi skal løse en kommunikationsopgave. Det kræver mod og mandshjerte at turde afprøve nye strategier og udtryksformer uden noget sikkerhedsnet under. Det kræver også indlevelsesevne og forståelse for, hvilket budskab vi skal kommunikere, og hvem det skal målrettes mod.

This is and always has been the key to Tilsted Com’ s approach when taking on a communications assignment.

Vi tør godt tage udfordringerne op. Det er udvikling.

192

New strategies

It takes courage to try out new strategies and forms of expression without a safety net. It also req uires empathy and understanding the message we need to communicate and at whom it should be targeted. We are ready to accept the challenge. That is development.


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 27

Neue Strategien Sie wollen sich von anderen unterscheiden? Dann müssen Sie etwas tun, was die anderen nicht tun, wozu diese aber im Nachhinein am liebsten selbst die Idee gehabt hätten! Das war schon immer eines der Schlüsselprinzipien von Tilsted Com bei der Lö sung einer Kommunikationsaufgabe.

Es erfordert Mannesmut, neue Strategien und Ausdrucksformen ohne Sicherheitsnetz auszuprobieren. Und es erfordert Einfühlungsvermö gen und Verständnis dafür, welche Botschaft an wen kommuniziert werden soll. Wir trauen uns, diese Herausforderungen anzunehmen. Das nennt man Entwicklung.

Tilsted Com Naurvej 35 DK-7500 Holstebro

Tilsted Com Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup

Tel. +45 9743 2300 Fax +45 9743 2003

Tel. +45 3962 2303 Fax +45 3962 5318

post@ tilsted.com

cph@ tilsted.com www.tilsted.com

193


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 28

Værdiskaber Value creator W ertschöpfer

Eurofins | Steins Laboratorium er et anerkendt, uvildigt og uafhængigt laboratorium, der er autoriseret og akkrediteret til at udføre et stort antal analyser og serviceydelser inden for landbrug, mejeri og fødevarer. Eurofins | Steins Laboratorium is a recognised, impartial and independent laboratory, authorised and accredited to concuct a great number of analyses within agriculture, dairy and food & nutrition. Eurofins | Steins Laboratorium ist ein anerkanntes, unparteiliches und unabhängiges Labor, das zur Ausführung einer großen Zahl von Analysen und Serviceleistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Molkerei und Nahrungsmittel autorisiert und akkreditiert ist.

194

Eurofins | Steins Laboratorium Hjaltesvej 8, DK-7500 Holstebro. Tel. 7660 4000 Fax 7660 4066 info@ steins.dk www.steins.dk www.eurofins.dk


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 29

Vi har det hele 1. Nordeuropas flotteste badestrande 2. Aktivt ferieliv med oplevelser ved havet 3. Naturen på første hånd 4. Et landskab mellem hav og hede 5. Fri og frisk ferie og fritid Torben Engelbrecht, Ulfborg

W e’ ve got it all! 1. The most beautiful beaches in Northern Europe 2. An active holiday life full of seaside experiences 3. Up-close natural experiences 4. A landscape nestled between the sea and the heath 5. Free and fresh leisure activities Torben Engelbrecht, Ulfborg

W

ir haben einfach alles

1. Die schö nsten Badestrände Nordeuropas 2. Erlebnisreichen Aktivurlaub am Meer 3. Nahe an der Natur 4. Eine Landschaft zwischen Meer und Heide 5. Freier und erfrischender Urlaub und Freizeit Torben Engelbrecht, Ulfborg. in the municipality, and this offers brand new perspectives. Head auctioneer Arnth Bærentzen of Thorsminde Fish Auction Hall hopes that the only fishing harbour in the new municipality will benefit in several ways. Thorsminde is famous as the place where Denmark’ s best food fish are landed and sold in the traditional manner in the auction hall at the auctioneer’ s hammer price. – First and foremost I hope that the fishing and tourist industries will benefit from being part of the municipality, but it also provides new opportunities for Holstebro, he says. The fishing harbour in Thorsminde is a state-owned harbour, but – as has happened elsewhere – the fishing harbour could become a municipal operation, which would offer new political possibilities.

Hammerslag Holstebro Kommune strækker sig nu helt ud til Vesterhavet. Det betyder, at kommunen fremover også vil være en fiskerikommune, og det giver helt nye perspektiver. Auktionsmester Arnth Bærentzen fra Thorsminde Fiskeauktion håber, at den nye storkommunes eneste fiskerihavn vil blive tilgodeset på flere måder. Thorsminde er kendt som stedet, hvor landets bedste spisefisk bliver landet og solgt på traditionel vis i auktionshallen med auktionsmesterens hammerslag. - Først og fremmest håber jeg, at fiskeriet og turismen vil få gavn af at være en del af kommunen, men Holstebro får også nogle nye muligheder, siger han. Fiskerihavnen i Thorsminde er en statshavn, men som det er sket andre steder, kan fiskerihavnen blive til et kommunalt foretagende og dermed give helt nye politiske muligheder.

Hammer price The Municipality of Holstebro now extends all the way to the North Sea. As a result fishing will now also be among the industries

Z uschlag Die Holstebro Kommune erstreckt sich jetzt bis ganz an die Nordsee. Das bedeutet, dass die Kommune in Zukunft auch eine Fischereikommune sein wird, was ganz neue Perspektiven erö ffnet. Der Auktionator Arnth Bærentzen von der Fischereiauktion in Thorsminde hofft, dass der einzige Fischereihafen der neuen Großkommune auf vielerlei Art profitieren wird. Es ist bekannt, dass der beste Speisefisch im ganzen Land in Thorsminde angelandet und auf traditionelle Art und Weise in der Auktionshalle mit dem Zuschlag des Auktionators verkauft wird. - In erster Linie hoffe ich, dass die Fischerei und der Tourismus davon profitieren werden, ein Teil der Kommune zu sein. Für Holstebro selbst ergeben sich aber auch neue Mö glichkeiten, sagt er. Der Fischereihafen in Thorsminde ist staatliches Eigentum, aber wie es auch andernorts geschehen ist, kö nnte der Fischereihafen in den Besitz der Kommune übergehen und damit ganz neue politische Mö glichkeiten erö ffnen.

195


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 30

P ersonlig betj ening, seriø s rå dgivning og hurtige svar! P ersonal service, professional advice and q uick answers! P ersönliche B edienung, seriöse B eratung und schnelle Antworten!

Disse vigtige forhold betyder sammen med bankens markedsrigtige priser, at du som kunde i Vinderup Bank altid har det bedste grundlag for den økonomiske del af livet. Småt er godt… These and the bank’ s competitive prices mean that banking with Vinderup Bank gives you a strong financial foundation. Small is beautiful… Diese wichtigen Voraussetzungen sowie unsere marktgerechten Preise bedeuten für Sie als Kunde der Vinderup Bank stets die beste Grundlage für die finanziellen Aspekte im Leben. Klein, aber fein...

196

A/S Vinderup Bank Søndergade 30 DK-7830 Vinderup Tel. +45 9744 1555 Fax +45 9744 1376 mail@ vinderupbank.dk www.vinderupbank.dk


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 31

P lads til hinanden Jeg flyttede til Vinderup kommune for 16 år siden og har været utrolig glad for at bo her. Når man ude i verden møder andre fra Vinderup har man altid straks et fællesskab. Det er mit ønske at samme følelse vil opstå, hvis man om 10 år ude i verden træffer nogle fra ny Holstebro kommune,at vi så også straks vil føle, at vi har noget tilfælles. Det er mit håb og ønske, at vi alle i ny Holstebro kommune vil give plads for hinanden, både børn unge og gamle, og at vi må formå at forvalte det offentlige budget på fornuftig vis, så alle trængende kan få den nødvendige hjælp og bistand. Vi har selv kronisk sygdom i familien, så vi har " det sociale system" tæt inde på livet. Jonna Lykke Mikkelsen, Vinderup.

R oom for everyone I moved to the Municipality of Vinderup more than 16 years ago, and I have been incredibly happy to live here. When you meet others from Vinderup around the world, you always feel an immediate sense of togetherness. It is my wish that ten years from now the same feeling will arise if you meet somebody from the New Holstebro Municipality while travelling somewhere in the world – that we will immediately feel we have something in common. I hope and wish that everybody in the New Holstebro Municipality will make room for

each other, young and old, and that we will succeed in managing the municipal budget sensibly in order to offer everyone in need the necessary help and support. In our family we are no strangers to chronic disease, so we understand the importance of the “welfare system” by firsthand experience. Jonna Lykke Mikkelsen, Vinderup.

P latz fü r einander Ich bin vor 16 Jahren in die Vinderup Kommune gezogen und bin immer sehr froh gewesen, hier zu wohnen. Trifft man anderswo Menschen aus Vinderup, ist man sofort Teil einer Gemeinschaft. Ich wünsche mir, dass das gleiche Gefühl entsteht, wenn man in 10 Jahren anderswo jemanden aus der neuen Holstebro Kommune trifft; dass wir sofort fühlen, dass wir etwas gemeinsam haben. Ich hoffe und wünsche mir, dass alle in der neuen Holstebro Kommune, sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die alten Menschen, einander genug Platz lassen, und dass wir es verstehen werden, das ö ffentliche Budget vernünftig zu verwalten, so dass alle Bedürftigen die notwendige Hilfe und Beistand erhalten kö nnen. In unserer Familie hat jemand eine chronische Krankheit, so dass wir „das soziale System” aus nächster Nähe kennen. Jonna Lykke Mikkelsen, Vinderup.

197


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:16

Side 32

Holstebro vil altid være hj emme I skrivende stund hænger jeg over skyerne, vist nærmere betegnet et sted over grænsen mellem Frankrig og Spanien. Ved siden af mig har jeg som altid min fløjte og lige ved hånden min bærbare og mobil, med hvilke jeg kan komme i kontakt med den halve klode. Netop fløjten er noget, der har sin begyndelse helt tilbage til dengang jeg boede i Holstebro. Og lige så vel som fløjten og jeg er blevet makkere udi livet, vil Holstebro altid være hjemme. De første tanker jeg gør mig, drejer sig derfor om min herkomst, min familie og den privilegerede opvækst byen har givet mig. Som udenlandsdansker er det jo altid dejligt at komme hjem, og yderligere er det jo en fornøjelse at se Klassiske Dage vokse år for år. At kommunen udvides, lyder spændende. Det vil sikkert give flere ressourcer og komme alle til gode. Ligeledes er det interessant, at Holstebro nu befinder sig i en kommune, der grænser op til både hav og fjord. Jeg ser frem til at vende hjem til fornyelse og ønsker alle borgerne tillykke med deres nye kommune. Janne Thomsen, London

Holstebro will always be home.

198

At the time of writing I am flying above the clouds, more precisely somewhere above the border between France and Spain. Next to me I always keep my flute, and I have my laptop computer and mobile phone by me, so I can get in touch with the whole world. My flute playing began a long time ago when I still lived in Holstebro. And just as the flute and I have become partners in life, Holstebro will always be home to me. Therefore, the first things that come to mind when I think of Holstebro are thoughts about my origin, my family and how privileged I was to grow up in Holstebro. As a Danish expatriate it is always wonderful to come home, and it is an additional pleasure to see how “Klassiske Dage” , our classical music days, are growing

year by year. It sounds exciting that the municipality is becoming larger. This will probably provide more resources and benefit everybody. Also I think it is interesting that Holstebro is now a municipality bordering on both the sea and the fjord. I look forward to returning home and finding innovation, and I congratulate all citizens on their new municipality. Janne Thomsen, London

Holstebro wird immer mein Z uhause sein. Während ich diese Linien schreibe sitze ich im Flugzeug, genau genommen irgendwo über der Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Neben mir habe ich wie immer meine Flö te und daneben griffbereit mein Notebook und mein Handy, mit deren Hilfe ich mit der halben Welt in Kontakt kommen kann. Die Flö te hat eine Geschichte, die bis in die Zeit zurückreicht, als ich in Holstebro wohnte. Und genau so, wie die Flö te und ich Freunde fürs Leben geworden sind, wird Holstebro immer mein Zuhause sein. Deshalb denke ich zuallererst an meine Herkunft, meine Familie und die privilegierte Jugendzeit, die die Stadt mir gegeben hat. Als Däne, der im Ausland wohnt, ist es immer wieder schö n, nach Hause zu kommen. Außerdem freut es mich zu sehen, dass die Klassischen Tage Jahr für Jahr wachsen und gedeihen. Es klingt interessant, dass die Kommune erweitert wird. Das ergibt mehr Ressourcen und kommt allen zu Gute. Außerdem ist es interessant, dass Holstebro jetzt in einer Kommune liegt, die sowohl an das Meer als auch an den Fjord grenzt. Ich freue mich darauf, nach Hause zu einer erneuerten Kommune zu kommen, und gratuliere allen Bürgern zu ihrer neuen Kommune. Janne Thomsen, London


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:17

Side 33

Vi genbruger dit affald W e recycle your waste W ir recyceln I hre Abfä lle

nomi i/s råder over et avanceret affaldsbehandlingsanlæg, hvor vi modtager og sorterer alle former for fast industriaffald. Via sorteringen sikres en høj genanvendelse samt produktion af et affaldsbrændsel med en høj brændværdi. nomi i/s has an advanced waste treatment facility where we receive and sort all kinds of solid industrial waste. The sorting ensures a high degree of recycling and production of waste-derived fuel with a high thermal value. Die Firma nomi i/s betreibt eine moderne Abfallbehandlungsanlage, in der wir alle Arten von festen Industrieabfällen bearbeiten und sortieren. Die Sortierung gewährleistet einen hohen Wiederverwertungsgrad sowie die Produktion von Abfallbrennstoffen mit hohem Brennwert.

nomi i/s Affaldsterminal Måbjerg Hjermvej 19 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7023 0770 Fax +45 7023 0772 nomi@ nomi.dk affaldsterminal@ nomi.dk www.nomi.dk

Administrationsadresse Nupark 51 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9610 6249 Fax +45 9610 6242

199


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:17

Side 34

Det gælder hele livet I t’ s for life Es geht um alle L ebensphasen

For os er det grundlæggende, at vi helt naturligt spørger både privat- og erhvervskunder, hvad vi kan gøre for dem. En bank skal give gode råd af sig selv, uanset hvilken del af tilværelsen kunderne økonomisk befinder sig i. For us, it is fundamental to ask both our private and business clients what we can do for them. A bank should provide useful advice on its own initiative, irrespective of which financial stage of their lives our clients are at. Für uns ist es ein Grundprinzip, dass wir unsere Privat- und Firmenkunden fragen, was wir für sie tun kö nnen. Eine Bank soll von sich aus gut beraten, ganz gleich, in welcher Lebensphase sich die Kunden finanziell befinden.

200

Sydbank Nygade 15 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7437 8400 Fax +45 7437 8401 info@ sydbank.dk www.sydbank.dk

What can we do for you?

Was kö nnen wir für Sie tun?


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:35

Side 35

T op-class website The Municipality of Holstebro’ s website has always been one of the leading municipal websites in Denmark, and we intend to maintain that position. Our motivation is still to offer the best possible electronic services to citizens. However, we also focus on co-operating with our other partners and on the marketing value of the website as the outward image of the municipality. Dynamism, progress and interaction are key words to us. Charlotte Palm Krüger Jørgensen, Municipality of Holstebro.

Eine fü hrende Homepage

F ø rende hj emmeside Holstebro Kommunes hjemmeside har altid været én af de førende kommunale hjemmesider i Danmark, og den position har vi tænkt os at beholde. Omdrejningspunktet er forsat at yde den bedste elektroniske borgerservice. Men vi har også fokus på samarbejdet med vores andre interessenter og den markedsføringsværdi hjemmesiden har som kommunens ansigt udadtil. Dynamik, progression og interaktion er nøgleord. Charlotte Palm Krüger Jørgensen, Holstebro Kommune.

Dynamisk by Holstebro er Vestjyllands hovedstad. Det forpligter. Holstebro er en fantastisk dynamisk kommune, der tager initiativer og skaber fremskridt. Børn og unge er byens fremtid. Derfor skal daginstitutioner og skoler udvikle børnene. Samtidig skal vore ældre ikke tvivle på, at de kan få hjælp, når kræfterne svigter. I Holstebro har vi viljen til fremskridt og fornyelse. Jens Peter Vernersen, folketingsmedlem (S), Mejrup, Holstebro.

Dynamic city Holstebro is the “capital” of west Jutland and that comes with a responsibility. Holstebro is an extremely dynamic municipality, always taking new initiatives and spearheading progress. Children and young people represent the future of our city. Therefore day-care institutions and schools must help children develop. At the same time our senior citizens must be in no doubt that help is available when their strength is waning. In Holstebro we have the will to progress and innovation. Jens Peter Vernersen, Member of Parliament (S), Mejrup, Holstebro.

Die Homepage der Holstebro Kommune ist immer eine der führenden kommunalen Homepages in Dänemark gewesen, und diese Position wollen wir beibehalten. Das A und O ist nach wie vor, den Bürgern den bestmö glichen elektronischen Service zu bieten. Aber wir achten auch auf die Kooperation mit unseren anderen Interessenten und den Vermarktungswert, den die Homepage als das Gesicht der Kommune nach außen hin hat. Die Stichworte hierfür lauten Dynamik, Weiterentwicklung und Interaktion. Charlotte Palm Krüger Jørgensen, Holstebro Kommune.

Dynamische Stadt Holstebro ist die Hauptstadt Westjütlands. Das verpflichtet. Die Holstebro Kommune ist äußerst dynamisch, ergreift Initiativen und schafft Fortschritt. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Stadt. Deshalb sollen die Kindertagesstätten und Schulen für die Entwicklung der Kinder sorgen. Gleichzeitig sollen unsere älteren Mitbürger nicht daran zweifeln, dass ihnen geholfen wird, wenn ihre Kräfte einmal nachlassen. Holstebro hat den Willen für Fortschritt und Erneuerung. Jens Peter Vernersen, Mitglied des Folketings (Sozialdemokraten), Mejrup, Holstebro.

201


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:23

Side 36

Oplevelser Holstebro tilbyder oplevelser ud over det sædvanlige, fordi byens karakteristiske kulturinstitutioner altid står på spring og gerne deltager i byens begivenheder.

202

Mette Mørk Andersen, kommunikationskonsulent, Holstebro Kommune.

Experiences Holstebro offers experiences out of the ordinary because our uniq ue cultural institutions are always ready to participate in creating great local experiences.

Mette Mørk Andersen, Communication Consultant, Municipality of Holstebro.

Erlebnisse Holstebro bietet außergewö hnliche Erlebnisse, weil die charakteristischen Kultureinrichtungen der Stadt immer auf dem Sprung sind und gerne an den Ereignissen in der Stadt teilnehmen. Mette Mørk Andersen, Kommunikationsberaterin, Holstebro Kommune.


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:24

Side 37

Vi klarer opgaven W e can do it all W ir machen das

Vi er en alsidig virksomhed med eget maskinværksted. Vi påtager os alt inden for nybyggeri, renovering samt service- og specialopgaver. Vi har fire servicebiler til mindre vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver. We are a versatile carpentry and joinery firm with our own machine workshop. We accept any job within new construction, renovation and service and specialist jobs. We have four service vehicles for minor maintenance and restoration jobs. Wir sind ein vielseitiges Unternehmen mit eigener Maschinenwerkstatt. Wir übernehmen sämtliche Neubau- und Renovierungsarbeiten sowie Service- und Spezialaufgaben. Für kleinere Wartungs- und Instandsetzungsaufträge stehen unsere vier Servicefahrzeuge bereit.

Hans Bang - Tømrer & Jens Baggesens Vej 6 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9742 0445 Fax +45 9742 9845

Snedkerfirmaet

203

HANS BANG Tømrer- og Snedkerfirmaet www.hansbang.dk

hans@ hansbang.dk www.hansbang.dk

Jens Baggesens vej 6 - 7500 Holstebro

H

B


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:24

Side 38

Sig til dig selv:

DU ER

SUPER GO’!

Tell yourself: Y OU ARE GREAT! Sag zu dir selbst: DU BIST EINFACH KLASSE! I HOLSTEBRO HANDLER DET IKKE BARE OM HOVEDET MEN OM HELE MENNESKET In Holstebro it is not only a question of using your head but your whole person. There are thousands of different things you can be great – even superb – at. Som ung i Holstebro Kommune har man alle muligheder for at blive super god til et eller andet. I dag bedømmes skoleelever på, om de kan læse, regne eller stave rigtigt, og det er også fint nok. Man må bare ikke glemme alle de andre ting, som også er vigtige. Jeg synes, at en af de bedste ting ved Holstebro er alle de muligheder, som unge mennesker har for at udvikle andre sider af sig selv, end dem man bruger i skolerne. Den kommunale Ungdomsskole, sportsklubber og fritidsklubber hjælper alle med at udvikle et ungt menneske og give det mange kvaliteter, som er vigtige socialt og fagligt. For der er jo tusindvis af ting, som man kan være god til; super god til.

204

I Holstebro handler det ikke bare om hovedet, men om hele mennesket. As a young person in the Municipality of Holstebro you have every opportunity of becoming great at something. Modern school children are judged on their ability to read, calculate or spell, which are of course useful skills. Only we must not forget all the other important abilities. In my opinion some of the best things about Holstebro are all the opportunities young people have of developing other sides of themselves than the ones you normally use in school. The municipal youth schools, the sports clubs and the activity clubs all help develop a


Redaktionel-168-224

T

01/02/07

13:24

Side 39

DER ER TUSINDVIS AF TING SOM MAN KAN VÆRE GOD TIL; SUPER GOD TIL In Holstebro kommt es nicht nur auf den Kopf, sondern auf den Menschen als Ganzen an. Es gibt Tausende von Dingen, für die man sich eignen kann, sehr gut eignen sogar. young person and provide him or her with many q ualities that are important both socially and professionally. There are truly thousands of things that you can be great - even superb - at. In Holstebro it is not only a q uestion of using your head but your whole person.

Die Jugendlichen in der Holstebro Kommune haben alle Mö glichkeiten, in irgendeinem Bereich richtig, richtig gut zu werden. Heutzutage werden Schüler danach beurteilt, ob sie lesen, rechnen und buchstabieren kö nnen, und das ist auch schö n und gut. Man darf dabei bloß nicht alle die

anderen Dinge vergessen, die auch wichtig sind. Ich finde, dass es eine der Stärken Holstebros ist, dass die Jugendlichen hier alle Mö glichkeiten besitzen, um andere Seiten von sich zu entwickeln als diejenigen, die man in der Schule nutzt. Die kommunale Jugendschule, Sportvereine und Freizeitclubs tragen alle dazu bei, die jungen Menschen zu entwickeln und ihnen alle die Qualitäten mitzugeben, die sozial und fachlich gesehen wichtig sind. Denn es gibt ja tausenderlei Dinge, für die man sich eignen kann; sehr gut eignen sogar. In Holstebro geht es nicht nur um den Kopf, sondern um den Menschen als Ganzes.

Astrid Josephine Brink Hundebøll 15 år Rolf Krake skolen 9.a Praktikant Tilsted Com november 2006

Astrid Josephine Brink Hundebøll, 15 years. Class 9a, Rolf Krake School Trainee at Tilsted Com, November 2006

Astrid Josephine Brink Hundebøll, 15 Jahre Rolf Krake-Schule, Klasse 9a Praktikant Tilsted Com November 2006

Med hjælp fra: Fotograf Søren Palmelund, AD’ er Britt Madsen Webdesigner Heidi Sørensen

With help from: Photographer Søren Palmelund, Britt Madsen, AD, Heidi Sørensen, Web Designer

Mit freundlicher Unterstützung von: Fotograf Søren Palmelund, Art Director Britt Madsen Internetdesigner Heidi Sørensen

205


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:24

Side 40

Se på logoet. Det siger det hele. ACT ON A eller ingen

Please take a look at the logo, which explains everything.

tidsspilde, om du vil...

ACT ON A or no waste of time, if you like…

Vi er altid parate, er på forkant og reagerer promte. Vi er

We are always ready, abreast, and react immediately.

konstant opmærksomme på nye produktionsmulighe-

We are constantly aware of new ways of production, and

der, nye distributionsveje, nye medarbejderkompetencer

distribution, new employee qualifications, and new

samt nye design- og forbrugerstrømninger. Alene med

design- and consumer flow. Plainly with quality and

kvalitetsoptimering og prisminimering for øje. På den

price optimization in view. In this way we create value in

måde skaber vi værdi i hele kæden fra producent til for-

the complete chain from producer to consumer.

bruger.

Our vision is therefore no less than to be one of the

Derfor er vor vision heller intet mindre end at være én af

world’s most attractive suppliers of home furnishing

verdens mest attraktive leverandører af boligindretnings-

products. And we are in process – within no more than

produkter. Og vi er allerede godt på vej – på blot 25 år

25 years, Actona Company A/S’ world has grown from

er Actona Company A/S’ verden vokset fra lokal til glo-

local to global. 2006 we produced, distributed, and sold

bal. I 2006 producerede, distribuerede og solgte vi mere

more than 2,500,000 pieces of furniture worldwide.

end 2.500.000 møbler over hele verden.

proff-art.dk

MEET THE WORLD OF

206

Alle er velkomne hos Actona Company A/S - nye leveran-

Everybody is welcome at Actona Company A/S – new

dører, nye kunder og nye medarbejdere. Ikke mindst,

suppliers, new customers, and new employees. Especially

hvis I kan tilbyde »det«, der gør en forskel. Du kan møde

if you can offer what makes a difference. You can meet

os og få et indtryk af virksomheden, vore produkter og

us, and get an impression of our company, our products,

vore medarbejdere på en af de listede messer, på vor

and our employees at one of the mentioned exhibitions,

website eller i telefonen.

at our web site or by telephone.

Det eneste vi venter på er dig!

We are just waiting for you!


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:24

Side 41

Schauen Sie sich unser Logo an! Es drückt aus, worum es uns geht. Actona ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern »Act on A«, worunter wir »prompt reagieren« verstehen, »Bereitschaft signalisieren« oder besser noch »stets einen Schritt voraus« sein, verstehen. Wir sind stets bemüht, neue Produktions- und Distributionswege zu finden, die Kompetenzen unserer Mitarbeiter weiter zu entwickeln sowie den Design- und Verbrauchertrends zu folgen. Diese Denkweise realisiert unser Hauptziel; Den Wert unserer Produkte weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten für Herstellung und Distribution zu senken. Damit wird gewährleistet, dass Actona Company A/S der Partner ist, dem Einzelhändler,

Smedegårdvej 6, Tvis

Endkunden, Mitarbeiter/innen und Zulieferer in der

7500 Holstebro

Möbelbranche vertrauen.

Telefon 9613 5111

ACTONA COMPANY A/S Unsere Vision lässt sich mit klaren Worten umreißen.

January

COLOGNE FAIR – IMM

January

BIRMINGHAM

Wir möchten einer der attraktivsten Lieferanten für Einrichtungsmöbel weltweit sein. Wir sind auf dem

FURNITURE SHOW

richtigen Wege – in nur 25 Jahren ist aus Actona Company A/S ein internationales Unternehmen geworden. 2006 betraf die Herstellung, Distribution

February

FURNITURE FAIR

und Verkauf mehr als 2.500.000 Möbelstücke weltweit. Jeder ist willkommen bei Actona Company A/S – neue Lieferanten, neue Kunden und neue Mitarbeiter. Nicht zuletzt, wenn unser Angebot Ihnen den entscheidenden Vorteil bringt. Besuchen Sie uns auf einer der angeführten Messen, auf unserer Homepage oder rufen Sie uns an, um unser Unternehmen, die Breite unseres Sortiments

STOCKHOLM

March

SINGAPORE FAIR – IFFS

April

HIGH POINT – USA

October

HIGH POINT – USA

und unsere Mitarbeiter kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Sie!

207

WWW.ACTONACOMPANY.COM


Redaktionel-168-224

01/02/07

13:24

Side 42

I Holstebro har j eg alle muligheder Jeg har boet og arbejdet mange steder inklusiv København, Å rhus og Kampala. I Holstebro har jeg alle de muligheder for oplevelser og udfordringer i mit arbejds- og fritidsliv, som jeg havde i storbyerne. Samtidig bor jeg i en kommune med både nærhed, udvikling og en enestående atmosfære. For mig er Holstebro en sammensmeltning af det bedste fra København og Korsbæk. Karsten Peier, Holstebro.

Holstebro has everything I need I have lived in many places including Copenhagen, Aarhus and Kampala. Holstebro offers the same opportunities for experiences and challenges in my work and private life as I had in the large cities. At the same time I live in a municipality that has intimacy, development and a uniq ue atmosphere. To me Holstebro is a mixture of the best ingredients from Copenhagen and a village community. Karsten Peier, Holstebro.

I n Holstebro habe ich alle Möglichkeiten Ich habe in vielen Städten gewohnt und gearbeitet, unter anderem in Kopenhagen, Å rhus und Kampala. In Holstebro habe ich – genau wie damals in den Großstädten – alle Mö glichkeiten für ein Arbeits- und Freizeitleben voller Erlebnisse und Herausforderungen. Obendrein wohne ich in einer Kommune, die über Nähe, Entwicklung und eine einzigartige Atmosphäre verfügt. Meiner Ansicht nach vereint Holstebro die guten Seiten von Kopenhagen und der Kleinstadt Korsbæk in sich.

208

Karsten Peier, Holstebro.


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:50

Side 43

Vi dækker alle behov W e cover any need W ir sind fü r j eden da Vi er en full-service afdeling, der kan betjene alt fra den lokale unge privatkunde til den store erhvervsvirksomhed. Vi er bl.a. områdecenter på erhvervsområdet, og derfor har vi ekstra fokus på erhvervsdelen.

We are a full-service branch capable of serving anyone from young local private customers to large business customers. We serve as a regional centre for the business community which means that we place special focus on our business customers.

Wir sind eine Full-Service-Abteilung und beraten alle Kunden – vom jungen Privatkunden bis hin zum großen Wirtschaftsunternehmen. Wir fungieren u. a. als Regionalzentrum für den Geschäftskundenbereich und konzentrieren uns sehr auf diesen Bereich.

Danske Bank Nørregade 43 DK-7500 Holstebro Tel. +45 4512 3990 Fax +45 4512 3991 holstebro@ danskebank.dk www.danskebank.dk

209


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:50

Side 44

F lere arbej dspladser 1. Erhverv, kultur, undervisning, turisme og foreningsliv med lige ret for alle borgere, også i yderområderne. 2. Alsidig bosætning og erhvervspolitik både i by og på land. 3. Nærhed i den daglige social og sundhedspolitik, men centralisering af sygehusene. 4. God infrastruktur, veje, cykelstier, og busser med tilslutning til en national/international togrute. 5. Værn og god pleje af Danmarks mest enestående natur og kulturområde, i hånd med udvikling af flere arbejdspladser i turistindustrien. Kjeld Thomsen, Sdr. Nissum, Ulfborg.

More j obs 1. Business, culture, education, tourism and organisational life with eq ual opportunities for all citizens, also in the peripheral areas of the municipality. 2. Varied housing and industrial policies both in the towns and in the country. 3. Proximity in day-to-day social and health services but centralisation of hospitals. 4. Good infrastructure, roads, bicycle paths and bus connections to national/international rail services. 5. Protection and nurturing of Denmark’ s most uniq ue natural and cultural area along with the development of more jobs in the tourist industry. Kjeld Thomsen, Sdr. Nissum, Ulfborg.

Mehr Arbeitsplä tz e 1. Wirtschaft, Kultur, Unterricht, Tourismus und Vereinsleben mit gleichen Bedingungen für alle Bürger, auch in den Außenbezirken. 2. Allseitiges Wohnen und allseitige Wirtschaftspolitik sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande. 3. Nähe in der täglichen Sozial- und Gesundheitspolitik, aber Zentralisierung der Krankenhäuser. 4. Gute Infrastruktur, Wege, Radwege, und Busse mit Anschluss and nationale und internationale Zugverbindungen. 5. Schutz und gute Pflege von Dänemarks herausragendstem Natur- und Kulturgebiet, Hand in Hand mit der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen in der Tourismusindustrie. Kjeld Thomsen, Sdr. Nissum, Ulfborg.

Motiv fra Færch Plast i Holstebro, der eksporterer størstedelen af deres produktion af plastemballage. Image from Færch Plast in Holstebro, which exports most of its production of plastic packaging. Motiv von der Firma Færch Plast in Holstebro, die den Großteil ihrer Produktion an Plastikverpackungen exportiert.

210


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:50

Side 45

Vi er én af Danmarks førende facadeentreprenører med curtainwall, ovenlys, dobbeltfacader, facadebeklædning og enkeltsiddende alu-vinduer og -døre. Vi analyserer klientens frie tanker og skræddersyr løsninger, der passer til idéerne.

Kvalitet og know-how Q uality and know-how Q ualitä t und Know-how

We are one of Denmark’ s leading facade contractors providing curtain walls, skylights, double facades, external cladding and individual aluminium windows and doors. We analyse our clients’ ideas and create customised solutions to suit them. Wir gehö ren zu den führenden Fassadenbaufirmen Dänemarks, und unser Angebot umfasst Curtain-Walls, Oberlichter, Doppeltfassaden, Fassadenverkleidungen und einzeln montierte Aluminiumfenster und -türen. Wir analysieren die Ideen unserer Kunden und finden dazu die maßgeschneiderten Lö sungen.

eiler thomsen ALUFACADER Ivar Lundgaards Vej 25 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9741 4188 Fax +45 9740 2280 eta@ et-alu.dk www.et-alu.dk

211


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:50

Side 46

Holstebro vil gerne hj ælpe bø rn i nø d Siden 1984 har terre des hommes’ arbejdsgruppe i Holstebro på forskellig vis arbejdet på at hjælpe børn i nød. Det har været betydelige beløb, den lille gruppe har kunnet sende til den tredje verden, og det har bl.a. resulteret i bygning af børnehaver og skoler m.m. Kun via skolegang og undervisning skabes grundlaget for, at også fattige familiers børn får en chance for at klare tilværelsen fremover. Det har været en positiv oplevelse, at ca. 80 forretningsdrivende hvert år trofast støtter hjælpearbejdet, og at vore ” kunder” hvert år trofast støtter arbejdet. Holstebro er et lokalsamfund, der på en meget positiv måde giver udtryk for, at man gerne vil være med til at hjælpe børn i nød og at give børn i den tredje verden en menneskeværdig tilværelse. Det har stor betydning for vore sponsorer og kunder at vide, at terre des hommes er en organisation, hvor alle arbejder ulønnet, og ingen af de indsamlede midler går til administration. Det sætter vestjyderne pris på. Signe Holm, Holstebro.

Holstebro wants to help children in need

212

Since 1984 the “terre des hommes” work group in Holstebro has been helping children in need in various ways. The small group has been able to send considerable amounts of money to the third world, which has resulted in e.g. the building of schools and kindergartens. Only by providing schools and education is it possible to create the basis for giving also children of very poor families the chance to survive in future. It has been a very positive experience that about 80 shops and our “customers” have loyally supported the

aid work every year. Holstebro is a local community which clearly expresses its desire to help children in need and provide children in the third world with a decent existence. It is very important to let our sponsors and costumers know that “terre des hommes” is an organisation in which everybody works as an unpaid volunteer and that none of the money collected is spent on administration. This is something that people in west Jutland really appreciate. Signe Holm, Holstebro.

Holstebro möchte gerne Kindern in N ot helfen Seit 1984 hat die Arbeitsgruppe von terre des hommes in Holstebro auf verschiedene Art und Weise dafür gearbeitet, Kindern in Not zu helfen. Die kleine Gruppe hat beträchtliche Beträge in die dritte Welt geschickt und damit u. a den Bau von Kindergärten und Schulen bewirkt. Nur mit Hilfe von Schulbesuch und Unterricht kann die Grundlage dafür geschaffen werden, dass auch die Kinder armer Familien eine Chance erhalten, das Leben, das vor ihnen liegt, zu bewältigen. Es ist äußerst zufriedenstellend, dass sich ca. 80 Selbständige alljährlich treu der Hilfsarbeit widmen, und dass unsere „Kunden” jedes Jahr treu unsere Arbeit unterstützen. Die Lokalgemeinschaft Holstebros drückt damit auf sehr positive Art und Weise aus, dass man gerne dazu beitragen mö chte, Kinder in Not zu unterstützen, und Kindern in der dritten Welt ein menschenwürdiges Dasein zu ermö glichen. Für unsere Sponsoren und Kunden ist es von großer Bedeutung, dass terre des hommes eine Organisation ist, wo alle unentgeltlich arbeiten, und wo die eingesammelten Mittel nicht zu den Verwaltungskosten beitragen. Das ist für die Menschen in Westjütland wichtig. Signe Holm, Holstebro


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:51

Side 47

Troværdig ekspertise i byggeriet Building expertise you can trust Glaubwürdige Kompetenz im Baubereich Gråkjær A/S er førende i Europa inden for stald- og industribyggeri i totalentreprise. Ud fra den nyeste teknologi og knowhow rådgiver, projekterer og opfører vi fremtidsorienterede konceptbyggerier, så du opnår en effektiv logistik og høj produktionseffektivitet. Du har visionen – vi bygger den! Gråkjær A/S is a leading turnkey contractor for agricultural and industrial building construction in Europe. Using the latest technology and know-how we advise, plan and build future-oriented conceptbuildings, guaranteeing you efficient logistics and high production efficiency. You have the vision – we build it! Die Firma Gråkjær A/S ist führend in Europa als Generalunternehmer in den Bereichen Stall- und Industriebau. Auf Basis neuester Technologien und großen Know-hows leisten wir Beratung, projektieren und errichten zukunftsorientierte Konzept-Bau, die Ihnen effektive Logistik und hohe Produktionseffizienz gewährleisten. Wir bauen Ihre Visionen!

PL

UA

213

GRÅKJÆR A/S Vest Fabersvej 15 DK - 7500 Holstebro Tel. +45 96 13 55 55 www.graakjaer.dk

GRÅKJÆR A/S NORD Bøgildsmindevej 7 DK - 9400 Nørresundby Tel. +45 98 98 86 86 www.graakjaer.dk

GRÅKJÆR A/S SYD Kokholm 1B, st. DK - 6000 Kolding Tel. +45 76 92 34 00 www.graakjaer.dk

GRÅKJÆR A/S ØST Jættevej 52 B DK - 4100 Ringsted Tel. +45 57 87 42 00 www.graakjaer.dk

GRÅKJÆR A/S Industribyg Fabersvej 15 DK - 7500 Holstebro Tel. +45 96 13 55 50 www.graakjaer.dk

GRAAKJAER Skandinavien Bøgildsmindevej 7 DK - 9400 Nørresundby Tel. +45 98 98 86 86 www.graakjaer.no

GRAAKJAER International Ulitsa Mira 15 RUS - 350018 Krasnodar Tel. +7 861 23 16 714 www.graakjaer.ru

GRAAKJAER GmbH Berlinerstraße 2 D - 07545 Gera Tel. +49 (0)365 / 7731 6990 www.graakjaer.de


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:51

Side 48

Skaarup & Jespersen er et større dansk arkitekt- og planlægningsfirma, som tilbyder rådgivning inden for alle former for arkitektydelser samt fysisk og strategisk planlægning og byudvikling. Skaarup & Jespersen er et dansk aktieselskab ejet af 4 partnere, som alle er aktive i firmaet, samt FFNS Arkitekter AB, Sverige, som er et af Nordens største arkitektfirmaer med ca. 350 medarbejdere. Skaarup & Jespersen er tilsluttet Akademisk Arkitektforening (AA) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark). Vi har hovedkontor i Hellerup og har siden 1964 haft kontor i Holstebro. Vore kunder omfatter både offentlige myndigheder og private bygherrer. Skaarup & Jespersens arkitektydelser omfatter alle byggeriets faser: programmering, projektering, indhentning og behandling af tilbud, projektstyring, byggeledelse, tilsyn og kvalitetskontrol. Firmaet beskæftiger sig med alle typer og størrelser af nybyggeri, bygningsrenovering, ombygning og indretningsopgaver. I Holstebro har vi specialiseret os i arkitektrådgivning for de private bygherrer og for erhvervslivet. Derudover udfører vi rådgivning inden for undervisnings- og plejesektoren samt for Regionens sygehuse.

214

Skaarup & Jespersen as arkitekter og byplanlæggere Nørreport – Centret 7500 Holstebro Tel. +45 97 42 12 66 Fax +45 97 40 18 65 www.sj-arkitekter.dk holstebro@ sj-arkitekter.dk

Skaarup & Jespersen is a major Danish architectural and planning firm offering consultancy within all kinds of architectural services as well as physical and strategic planning and urban development. Skaarup & Jespersen is a Danish limited company owned by four partners who are all actively involved in the firm and in FFNS Arkitekter AB in Sweden, which is one of the largest architectural firms in the Nordic region with approx. 350 employees. Skaarup & Jespersen is a member of the Architects’ Association of Denmark (AA) and the Danish Association of Architectural Firms (Danske Ark). Our head office is located in Hellerup on Zealand, and we have maintained an office in Holstebro since 1964. Our clients include public authorities and private developers. Skaarup & Jespersen’ s architectural services cover all stages of the construction process: Programming, planning, inviting and considering tenders, project management, building management, supervision and q uality control. The company undertakes new construction projects, building renovations, rebuildings and design projects of all kinds and sizes. In Holstebro we specialise in providing architectural consultancy services for property developers and the business sector. We also provide consultancy services to the educational and nursing sector as well as to the hospitals in the region.


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:51

Side 49

Et attraktivt alternativ Da Holstebro i 1960’ erne før alle andre satsede på at blive kulturby, havde det et klart formål: At tiltrække veluddannet arbejdskraft til omstillingen til et moderne industrisamfund. Det lykkedes. Holstebro etablerede sig som Nordvestjyllands kulturby og servicecenter og bidrog dermed til at trække arbejdskraft til hele området. Vi har stadig ambition om at være et attraktivt alternativ til de store universitetsbyer, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige og ambitiøse medarbejdere til den fortsatte omstilling fra industri- til informations-, oplevelses- og netværkssamfund. Og det lykkes fortsat. Det nye videns- og udviklingscenter Nupark blev netop etableret af de syv nordvestjyske kommuner i 2003 for at kunne tilbyde en spændende tværfaglig ramme for denne type medarbejdere og deres arbejdsgivere. God erhvervsservice Derfor bor Nordvestjysk Erhvervsråd også i Nupark, fordi vi efter fusionen af erhvervsråd og foreninger i de syv nordvestjyske kommuner har fået mulighed for at ansætte specialiserede og kompetente medarbejdere, som kan levere god erhvervsservice til områdets virksomheder. Men selv om vi bor i et hus med videntunge virksomheder, er vi ikke tunge at danse med. Og det har områdets erhvervsliv og iværksættere heldigvis fundet ud af. Et eftertragtet gode Hvis jeg skal komme med et bud på det næste skridt, bliver det et ” kulturfremstød” for alt det, vi i vores område har at byde på foruden vores kulturliv. É t af fremtidens mest eftertragtede goder bliver ro og rum for eftertænksomhed som en del af dagliglivet. Muligheden for at være ” off” - på den gode måde fordi det er en forudsætning for at tænke nyt og levere toppræstationer. Det er én af grundene til, at mange af os, som kom for 25 år siden, stadig er her. Lad os stå ved, hvem vi er, og hvad vi har at tilbyde. Vi skal bruge disse kvaliteter aktivt og positivt i kommunikationen med vores fremtidige smede, sygehuslæger, sygeplejersker, sergenter, svagstrømsingeniører og alle

andre fremtidige kolleger og naboer. Så vil det også lykkes fremover. Mette Vedel, direktør for Nordvestjysk Erhvervsråd (2001-2006).

An attractive alternative When Holstebro set out to become a cultural city in the 1960s - before everybody else wanted to do the same it was with a clear purpose: To attract a well-educated workforce who could transform Holstebro into a modern industrial society. We succeeded. Holstebro established itself as the cultural city and service centre of northwest Jutland, thereby attracting manpower to the whole region. It is still our ambition to be an attractive alternative to the large university cities in order to attract and keep the skilful and ambitious employees necessary for the progressive transformation from an industrial to an information, leisure and networking society. And we are still succeeding. The new research and development centre Nupark was established in 2003 by the seven municipalities of northwest Jutland for the exact purpose of offering an exciting interdisciplinary framework for this type of employees and their employers. Quality business services This is why the Northwest Jutland Business Council is also located in Nupark; the merger of the business councils and associations of the seven municipalities of northwest Jutland has enabled us to employ specialised and highly competent staff who are able to offer q uality services to businesses in the region. Although we reside in a house full of knowledge-intensive businesses, we are very approachable, which businesses and entrepreneurs in the region have fortunately discovered already. A desirable asset If I am to try and predict the next step forward in our development, I would say a campaign to promote the q ualities that our region offers – q uite apart from our cultural scene.

215


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:51

Side 50

One of the most desirable assets of the future will be peace and room for contemplation, the possibility of “switching off” – in a positive sense – because this is essential to innovation and top-class performance. This is one of the reasons why many of those who came 25 years ago are still here today. Let us be honest about who we are and what we have to offer, and let us use these q ualities actively and positively when communicating with our future smiths, doctors, nurses, sergeants, engineers and all our other future colleagues and neighbours. Then we will also succeed in future. Mette Vedel, Director, Northwest Jutland Business Council (2001-2006).

Eine attraktive Alternative Als Holstebro in den sechziger Jahren vor allen anderen darauf setzte, eine Kulturstadt zu werden, hatte dies ein klares Ziel: Gutausgebildete Arbeitskräfte für die Umstellung zu einer modernen Industriegesellschaft anzuziehen. Das ist der Stadt gelungen. Holstebro etablierte sich als die Kulturstadt und das Servicezentrum Nordwestjütlands und trug damit dazu bei, Arbeitskraft für die ganze Gegend anzuziehen. Wir haben noch immer den Ehrgeiz, eine attraktive Alternative zu den großen Universitätsstädten zu sein, damit wir tüchtige und ehrgeizige Mitarbeiter anziehen und bei uns behalten kö nnen, um die weiterhin erfolgende Umstellung von der Industrie- zur Informations-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft bewältigen zu kö nnen. Und das gelingt immer noch. Das neue Wissens- und Entwicklungszentrum Nupark wurde gerade deshalb im Jahre 2003 von sieben nordwestjütländischen Kommunen gegründet, um dieser Art von Mitarbeitern und ihren Arbeitgebern einen interes-

santen fächerübergreifenden Rahmen zur Verfügung stellen zu kö nnen. Guter Wirtschaftsservice Deshalb hat sich der nordwestjütländische Wirtschaftsrat (Nordvestjysk Erhvervsråd) auch im Nupark niedergelassen, weil wir durch die Fusion der Wirtschaftsräte und Vereine in den sieben nordwestjütländischen Kommunen die Mö glichkeit bekommen haben, spezialisierte und kompetente Mitarbeiter anzustellen, die den Betrieben des Gebiets einen guten Wirtschaftsservice bieten kö nnen. Obwohl wir mit „kopflastigen“ Betrieben unter einem Dach wohnen, sind wir flexibel und umgänglich. Und das haben die Wirtschaft und die Existenzgründer der Gegend zum Glück bemerkt. Ein begehrtes Gut Mein Vorschlag für unseren nächsten Schritt wäre eine „Kulturoffensive“ für all das, was unsere Gegend über die Kultur hinaus zu bieten hat. In Zukunft werden Stille und Platz für Nachdenklichkeit als ein Teil des täglichen Lebens die begehrtesten Güter sein. Die Mö glichkeit abzuschalten, weil dies eine Voraussetzung für neue Denkansätze und Spitzenleistungen ist. Dies ist einer der Gründe, dass viele aus unserer Mitte, die sich hier vor 25 Jahren niedergelassen haben, immer noch hier wohnen. Lasst uns daran festhalten, wer wir sind, und was wir zu bieten haben. Diese Vorzüge müssen wir aktiv und positiv in der Kommunikation mit unseren zukünftigen Schmieden, Krankenhausärzten, Krankenschwestern/pflegern, Soldaten, Schwachstromingenieuren und allen anderen zukünftigen Kollegen und Nachbarn verwenden. Dann wird es uns auch in Zukunft gelingen. Mette Vedel, Direktor des „Nordvestjysk Erhvervsråd“ (2001-2006).

Motorway to Holstebro Businesses in northwest Jutland want the motorway route 18 - to Holstebro to be completed. A work group consisting of representatives from major businesses is working with the Northwest Jutland Business Council, members of parliament from the region and ministers to promote the issue and secure the necessary funding in the national budget. The first step was taken in 1996 when the Danish parliament passed a planning act for the construction of a motorway to Holstebro.

Autobahn nach Holstebro Motorvej til Holstebro 216

Erhvervslivet i Nordvestjylland vil have motorvejen Rute 18 - til Holstebro færdiggjort. En arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra førende virksomheder, arbejder sammen med Nordvestjysk Erhvervsråd og de regionale landspolitikere og ministre om at fremme sagen og få afsat de nødvendige midler på statsbudgettet. Første skridt blev taget i 1996, da Folketinget vedtog en projekteringslov for at få ført motorvejen til Holstebro.

Die Wirtschaft in Nordwestjütland mö chte, dass die Autobahn nach Holstebro - Straße 18 - fertig gestellt wird. Eine Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der führenden Betriebe besteht, arbeitet gemeinsam mit dem nordwestjütländischen Wirtschaftsrat (Nordvestjysk Erhvervsråd) und den aus der Region stammenden Landespolitikern und -ministern dran, diese Angelegenheit zu fö rdern und die notwendigen Mittel dafür im Staatshaushalt bereitzustellen. 1996 wurde der erste Schritt getan, als der Folketing ein Projektierungsgesetz für den Bau der Autobahn nach Holstebro beschloss.


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 51

ENKELHED ÆSTETIK KREATIVITET DRØMME

A2 ARKITEKTERNE A/S

Nupark 51 7500 Holstebro www. a2arkitekterne.dk

217


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 52

F aith, hope and charity

T ro, hå b og kærlighed Som præst ved Holstebro Kirke vil jeg gerne give udtryk for min store glæde over at få lov at bo og gøre tjeneste her i Holstebro, i en by og en Kommune, jeg på mange måder er stolt af.

The Municipality of Holstebro has rich spiritual and cultural roots and traditions, which we should be grateful for, and which we must protect, develop and renew. As a vicar I would like to contribute to this.

Holstebro kommune har rige åndelige og kulturelle rødder og traditioner, som vi skal være taknemmelige for, og som vi skal værne om og udvikle og forny. Det vil jeg gerne som præst her være med til.

Therefore I am pleased every day to be able to co-operate with everyone in Holstebro. In Holstebro’ s shopping life, night life, cultural life, recreational life, work life – in short, everywhere – I meet people who are completely different but who still have one thing in common: We were created and we are loved by God.

Derfor glæder jeg mig dagligt over at kunne samarbejde til alle sider i byen. I Holstebros handelsliv, natteliv, kulturliv, bænkeliv, arbejdsliv og alle vegne møder jeg mennesker, der er vidt forskellige, og som dog har det til fælles, at vi er skabt og elsket af Gud. Holstebro Kirke ligger lige midt i byen, på Kirkepladsen lige op ad Rådhuset og gågaden, i centrum af kommunen, og det passer fint sammen med mit ønske om, at placere kirken og kirkens budskab om Jesus Kristus og Guds kærlighed centralt, som en kilde til livsmod og glæde. Det er mit ønske, at tro, håb og kærlighed nu og i fremtiden må præge livet i Holstebro Kommune. Søren Nielsen Sogne- og korshærspræst ved Holstebro Kirke

218

As parish vicar of Holstebro Church I would like to express my great pleasure at having the opportunity to live and serve here in Holstebro, a town and municipality which I am very proud of.

Holstebro Church is situated right in the middle of town, on the Church Sq uare next to the Town Hall and the pedestrian street, in the centre of the municipality. This fits very nicely with my wish that the church and its message of the love of Jesus Christ and God should have a central place in our hearts as a source of courage and joy. It is my wish that faith, hope and charity may characterise life in the Municipality of Holstebro now and in future. Søren Nielsen Parish and Church Army vicar, Holstebro Church.


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 53

G lauben, Hoffnung und L iebe Ich bin Pfarrer an der Holstebro Kirke und mö chte gerne meine große Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass ich in Holstebro wohnen und meinen Dienst tun darf, in einer Stadt und einer Kommune, auf die ich auf vielerlei Art und Weise stolz bin. Holstebro Kommune hat tiefe geistliche und kulturelle Wurzeln und Traditionen, für die wir dankbar sein müssen, und die wir bewahren, weiterentwickeln und erneuern müssen. Dazu will ich als Pfarrer meinen Teil beitragen. Daher ist es mir tagtäglich eine Freude, mit allen in dieser Stadt zusammenarbeiten zu kö nnen. In den Einkaufsstraßen, dem Nachtleben, den Kultureinrichtungen, auf den Bänken und an den Arbeitsplätzen und überall sonst treffe ich Menschen, die äußerst verschieden sind. Für alle jedoch gilt, dass wir von Gott geschaffen wurden und geliebt werden. Holstebro Kirke liegt mitten in der Stadt, am Kirkeplads genau neben dem Rathaus und der Fußgängerzone, im Herzen der Kommune. Dies harmoniert gut mit meinem Wunsch, die Kirche und ihre Botschaft von Jesus Christus und der Liebe Gottes als eine Quelle für Lebensmut und Freude in den Mittelpunkt zu stellen.

- Jeg er vestjyde med saltvand i blodet. - Nogle tror, jeg koketterer med betydningen af at være opvokset i Vestjylland. Det gør jeg ikke. Det har stor betydning for mig. Hjemme, det er Vesterhavet, der sætter en på plads med sine enorme kræfter. Jeg tror, det er rigtig sundt, når man ind imellem er på vej til at vokse ind i himlen. I Vestjylland får man lært at tage sig sammen, kalde en skovl for en skovl og se tiden lidt an. Jeg lærte at være et ordentligt menneske. Else Smith, medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen Opvokset i Ulfborg. - I am from west Jutland and I have salt water in my blood. - Some people think I am showing off when I place so much emphasis on having grown up in west Jutland. I am not. It is really important to me. Home is the North Sea; it puts you in your place when it displays its enormous strength. I think that sense of humility is very healthy when you sometimes feel the sky is the limit. In west Jutland you learn to pull yourself together, call a spade a spade and look before you leap. It taught me how to be a decent person.

Ich wünsche mir, dass Glauben, Hoffnung und Liebe jetzt und in Zukunft das Leben in der Holstebro Kommune prägen mö gen. Søren Nielsen Pfarrer der Kirchengemeinde und von Kirkens Korshær an der Holstebro Kirke

Else Smith, Chief Medical Officer, National Board of Health. Grew up in Ulfborg. Ich bin Westjütländer mit Salzwasser im Blut. Einige glauben, dass ich mich mit der Bedeutung meiner Jugend in Westjütland nur wichtig machen will. Das stimmt nicht. Für mich hat es eine große Bedeutung. Heimat ist für mich die Nordsee, die mit ihren enormen Kräften die Grö ßenverhältnisse zurechtrückt. Ich glaube, dass das genau das Richtige ist, wenn man ab und zu die Bodenhaftung verliert. In Westjütland lernt man, sich zusammenzureißen, die Dinge beim Namen zu nennen und ihnen etwas Zeit zu geben. Ich lernte, ein guter Mensch zu sein. Else Smith, Direktor für den medizinischen Bereich in der staatlichen Gesundheitsverwaltung In Ulfborg aufgewachsen.

219


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 54

JYSK KEMI SERVICE A/S har eget laboratorium, hvor vi hele tiden forsker og udvikler nye produkter til en bred vifte af kunder. JYSK KEMI SERVICE A/S er ISO 14001 miljøcertificeret, og er især kendt for produkter til miljørigtig opvask og rengøring. JYSK KEMI SERVICE A/S har et stort produktionsapparat, hvor vi producerer vore egne produkter, heraf flere svanemærkede produkter. Dertil kommer, at vi også producerer med private labels til en lang række større og mindre forhandlere inden for branchen. JYSK KEMI SERVICE A/S har et landsdækkende konsulentnet på 10 konsulenter og 4 serviceteknikere. Konsulenterne yder bistand i forbindelse med undervisning og korrekt anvendelse af produkter o.lign. Serviceafdelingen foretager installation af doseringsudstyr til anvendelse på nye og eksisterende opvaske– og tøjvaskeanlæg m.v. Desuden er der også en afdeling med eksport til hele det europæiske marked.

JYSK KEMI SERVICE A/S has its own laboratory, where we continuously research and develop new products for a big margin of customers. JYSK KEMI SERVICE A/S is certified with ISO 14001 – regarding environment management. The company is specially known for its washing-up and cleaning products, which are produced with concern about the environment. JYSK KEMI SERVICE A/S has a big production, where we produce our own products and from these several are labelled with the Swan (Nordic Ecolabel). Furthermore we produce private label products for big and small dealers within the line of business. JYSK KEMI SERVICE A/S has a national net of consultants, which consists of 10 consultants and 4 service technicians. The consultants teach e.g. the customers in how to use the products. The department of service technicians makes installations for dosaging of new and existing washing-up and laundry machines. Furthermore we also have an export department, which covers the European market.

Adm. direktør John Thorsø

JYSK KEMI SERVICE A/S hat ein eignes Laboratorium, wo wir die ganze Zeit forschen und neue Produkte für eine große Anzahl von Kunden entwickeln. JYSK KEMI SERVICE A/S hat das ISO 14001 Umweltzertifikat, und wir sind besonders bekannt für umweltfreundliche Produkte zum abwaschen und zum putzen. JYSK KEMI SERVICE A/S hat ein großes Produktionswesen für die Produktion eigene Produkte und hiervon sind mehrere mit dem umweltfreundlichen Schwanen-Marke ausgezeichnet. Außerdem produzieren wir auch private Labels für eine reihe von größeren und kleineren Händler innerhalb der Branche. JYSK KEMI SERVICE A/S hat landesweit ein Netz von 10 Außendienstmitarbeitern und 4 Servicetechniker. Unsere Außendienstmitarbeiter schulen unserer Kunden in korrekte Anwendung der Produkte. Die Serviceabteilung sorgt für die korrekte Installierung und Anwendung der Dozierungsanlagen für neue und vorhandenen Abwasch- und Waschanlagen. Darüber hinaus gibt es auch eine Exportabteilung für den ganzen europäischen Markt.

220

JYSK KEMI SERVICE A/S

Gl. Struervej 50, DK-7500 Holstebro, Danmark - Tlf. +45 9740 3133 www.jyskkemi.dk - email: info@jyskkemi.dk


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 55

On the three-year commercial upper-secondary school programme students are prepared for higher education or training programmes primarily in the financial sector. In the academy we offer a two-year course in financial management providing students with the optimum background for a career in business.

Kravene stiger konstant Af direktør Svend Ørgaard, Holstebro Handelsskole Holstebro Handelsskole har siden 1891 varetaget de unge menneskers uddannelser til handel og kontor. Der er naturligvis og heldigvis sket en hel del i løbet af de mange år, der er gået, og nu fremtræder skolen som en moderne uddannelsesinstitution med over 900 årselever på ungdomsuddannelserne og ca. 5000 kursister årligt. I og med, at Danmark mere og mere kommer i spil i den globale konkurrence og den globale økonomi, stilles der stadigt større krav til den kommende generations viden og færdigheder. Det bærer alle vore uddannelser præg af. På udannelsen til butik og kontor skal eleverne hele tiden holde sig det mål for øje, de har med deres skolegang og de deraf afledte krav til niveauer. Derfor arbejdes der dynamisk med den enkelte elev og med hans eller hendes uddannelsesplaner. På det treårige handelsgymnasium bliver eleverne forberedt til videregående uddannelser eller til uddannelsesforløb primært inden for den finansielle sektor. På akademiet tilbyder vi en toårig uddannelse til finansøkonom, der ruster de unge maksimalt til et liv med forretninger. Hele regionen har hårdt brug for, at så mange unge som muligt bliver uddannet så godt som muligt. Måske kan vi ikke holde på dem alle sammen, men mange af dem vender traditionelt tilbage til deres udgangspunkt, når der skal stiftes familie, og så skal vi kunne tilbyde attraktive stillinger i et aktivt og topmoderne erhvervsliv. Holstebro Handelsskole udvider med 1000 kvadratmeter stor tilbygning i 2007.

Constantly higher req uirements By principal Svend Ørgaard, Holstebro Business School Since 1891 Holstebro Business School has provided young people with business education. Naturally – and fortunately – much has changed over the years, which means that the college is now a modern educational institution with more than 900 full-time students on our youth education programmes and about 5,000 course participants annually. As Denmark becomes an increasingly active player in the global competition and global economy, the req uirements to the knowledge and skills of the coming generation are constantly higher. All our programmes and courses are inspired by this. On the general business programme students must always keep in mind the aim of their education and the related req uirements to levels. Therefore we work dynamically with each individual student on his or her educational plans.

The whole region has a strong need for the best possible education of as many young people as possible. Perhaps we cannot keep them all in the region, but many of them traditionally return to their base when they start a family, and then we must be able to offer attractive jobs in an active and very modern business sector. Holstebro Business School will add a new 1,000-sq uaremetre extension in 2007.

Die Anforderungen steigen stä ndig Von Direktor Svend Ørgaard, Holstebro Handelsschule Die Handelsschule in Holstebro nimmt sich seit 1891 der Ausbildung junger Menschen für Berufe im Handelsund Bürobereich an. Selbstverständlich und glücklicherweise hat sich im Laufe der vielen Jahre eine Menge getan. Heutzutage ist die Schule eine moderne Ausbildungseinrichtung mit über 900 Ganzjahresschülern im Bereich der Jugendausbildungen sowie ca. 5.000 Kursusteilnehmern jährlich. Gleichzeitig damit, dass Dänemark mehr und mehr ein Teil der globalen Konkurrenz und Ö konomie wird, steigen die Anforderungen an das Wissen und die Fähigkeiten der kommenden Generationen mehr und mehr. Das schlägt auf alle unsere Ausbildungen durch. Im Bereich der Geschäfts- und Büroausbildungen müssen sich die Schüler ständig vor Augen halten, welches Ziel ihr Schulbesuch hat und welche Anforderungen bezüglich der Niveaus sich davon ableiten. Deshalb arbeiten wir dynamisch mit jedem einzelnen Schüler und seinem bzw. ihren Ausbildungsplänen. Das dreijährige Handelsgymnasium bereitet die Schüler auf weiterbildende Ausbildungen oder einen Ausbildungsberuf primär innerhalb des finanziellen Sektors vor. Die Akademie bietet eine zweijährige Ausbildung zum Finanzö konom an, die die jungen Leute bestmö glich auf ein Leben mit Geschäften vorbereitet. Es ist für die gesamte Region von großer Bedeutung, dass so viele junge Menschen wie mö glich so gut wie mö glich ausgebildet werden. Wir werden vielleicht nicht alle bei uns behalten kö nnen, aber viele von ihnen werden traditionsgemäß an ihren Ausgangspunkt zurückkehren, wenn sie eine Familie gründen wollen. Dann müssen wir ihnen attraktive Jobs in einer aktiven und hochmodernen Wirtschaft anbieten kö nnen. Die Handelsschule in Holstebro wird 2007 durch einen großen Anbau um 1.000 Quadratmeter erweitert. Von Direktor Svend Ørgaard, Holstebro Handelsschule

221


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 56

222

Borgmester Arne Lægaard sammen med Jonas Schul fra Schul & Co. Landskabsarkitekter, Danmark, og Martin Knuijt fra OKR A landskabsarkitekter, Holland. Mayor Arne Lægaard with Jonas Schul of Schul Co. Landscape Architects, Denmark, and Martin Knuijt of OKR A Landscape Architects, Holland. &

Bürgermeister Arne Lægaard zusammen mit Jonas Schul von den Landschaftsarchitekten Schul & Co., Dänemark, und Martin Knuijt von der Landschaftsarchitektenfirma OKR A, Holland.


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 57

Storå med Musikteatret og masser af små oaser i forskudte niveauer. Storå with the theatre Musikteatret and numerous small split-level oases. Die Storå mit dem Musiktheater und zahlreichen kleinen Oasen auf zueinander versetzten Niveaus.

B yens forvandling Bymidten i Holstebro skifter identitet i disse år. Storås forløb gennem byen forvandles fra at være en ucharmerende bagside til at blive en aktiv forside med masser af små oaser i forskudte niveauer. Samtidig vil åen være med til at samle byen i stedet for som tidligere at adskille bydelene. Projektet er resultatet af en arkitektkonkurrence, som partnerskabet mellem Holstebro Kommune og Fonden Realdania udskrev i 2006. Parterne bidrager hver med 22,5 mio. kr. til projektet, der bliver realiseret i perioden 2007-2009. Aktivt byliv Projektet skaber et stort, smukt og veldefineret byrum midt i Holstebro og giver sammenhæng i bymidten. Den nye bymidte kan bruges til en lang række aktiviteter og lægger op til et aktivt byliv. Bl.a. får borgerne en række små pladser i forskudte niveauer med Storå som et naturligt centrum. Desuden bliver der udendørs sceneog publikumsfaciliteter, der sammen med Musikteatret og Dansens Teater skal understrege områdets status som byens kulturelle centrum. En elegant broforbindelse, en byhave, stier og niveaudelte ramper er nogle af elementerne i den nye bymidte. Der indgår også en helt speciel lysplan, som sikrer, at området fremtræder attraktivt en stor del af døgnets timer og hele året. Projektet er udarbejdet af OKRA landskabsarkitekter, Holland, og Schul & Co. Landskabsarkitekter, Danmark, i samarbejde med lys- og teaterkonsulent Å sa Frankenberg og Galleri Nicolai Wallner.

Speciel stemning - Byens borgere og kulturliv får helt nye muligheder for at opholde sig og skabe aktiviteter tæt på åen. Musikteatret og Dansens Teater får spændende og udfordrende omgivelser, og belysningen af området vil skabe en helt speciel stemning omkring åen, siger borgmester Arne Lægaard.

T he transformation of Holstebro Central Holstebro is changing its identity these years. The course of Storå through Holstebro is changing from an unexciting back side of town into an active waterfront with plenty of small split-level oases. At the same time the river will help bring the city together instead of dividing the city into parts as it has previously done. The project is the result of an architectural competition held in 2006 by a partnership between the Municipality of Holstebro and the Realdania foundation. The partners each contribute DKK 22.5 million to the project, which will be realised in the period from 2007 to 2009. An active city life The project will create a large, beautiful and well-defined space in the centre of Holstebro and provide the city centre with cohesion. In addition the new city centre can be used for a number of activities and inspires an active city life. For example the citizens will have a number of small split-level sq uares with Storå as a natural centre. In addition there will be open-air stage and audience facilities, which – along with Musikteatret and

223


Redaktionel-168-224

02/02/07

10:55

Side 58

dazu beitragen, die Stadt zu vereinen, anstatt wie früher die Stadtteile von einander zu trennen. Das Projekt ist das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, der 2006 von der Holstebro Kommune og dem Fond Realdania gemeinsam ausgeschrieben wurde. Die Partner tragen beide mit 22,5 Millionen Kronen zum Projekt, das im Zeitraum 20072009 realisiert werden wird, bei.

Arkitektens streg med Musikteatrets side til åen. Architects’ sketch of the side of Musikteatret facing the river. Die Z eichnung des Architekten mit der an den Fluss angrenzenden Seite des Musiktheaters.

Dansens Teater – will emphasise the status of the area as Holstebro’ s new cultural centre. An elegant connecting bridge, an urban garden, paths and split-level ramps are some of the features of the new city centre. The project also includes a special plan for lighting, which will ensure that the area is attractive at most hours all year round. The project was developed by OKRA Landscape Architects of Holland and Schul & Co. Landscape Architects of Denmark, in co-operation with lighting and theatre consultant Å sa Frankenberg and Galleri Nicolai Wallner.

A special atmosphere – This will provide Holstebro’ s citizens and its cultural scene with completely new possibilities of enjoying the river and creating activities around it. Musikteatret and Dansens Teater will benefit from exciting and challenging surroundings, and the lighting in the area will create a uniq ue atmosphere around the river, says Mayor Arne Lægaard.

Die Verwandlung der Stadt Das Stadtbild der Innenstadt von Holstebro ändert sich in diesen Jahren. Der Verlauf der Storå durch die Stadt ändert sich von einem wenig charmanten Hintergrund zu einem aktiven Vordergrund mit zahlreichen kleinen Oasen auf zueinander versetzten Niveaus. Gleichzeitig wird der Fluss

224 Arkitekternes idé med det nye udseende, hvor Storå ses fra vest mod øst og med Musikteatret til højre i billedet. The architects’ concept of the new look, showing Storå from east to west and Musikteatret on the right. Das neue Erscheinungsbild, so wie es sich die Architekten vorstellen. Man sieht die Storå von Westen gen Osten. Das Musiktheater ist rechts im Bild zu sehen.

Aktives Stadtleben Das Projekt schafft einen großen, schö nen und genau abgegrenzten Stadtraum mitten in Holstebro sowie eine in sich zusammenhängende Stadtmitte. Die neue Stadtmitte kann für viele verschiedene Aktivitäten benutzt werden und fordert zu einem aktiven Stadtleben auf. U. a. erhalten die Bürger eine Reihe kleiner Plätze in zueinander versetzten Niveaus mit der Storå als natürlichem Mittelpunkt. Außerdem entsteht eine Freiluftbühne mit Publikumseinrichtungen, die gemeinsam mit dem Musiktheater und Dansens Theater den Status des Bereichs als das kulturelle Zentrum der Stadt unterstreichen soll. Zu den Bestandteilen der neuen Stadtmitte gehö ren auch eine elegante Brücke, ein Stadtgarten, Wege, und in verschiedene Niveaus aufgeteilte Rampen. Außerdem trägt ein spezieller Beleuchtungsplan dazu bei, dass der Bereich nahezu 24 Stunden am Tag das ganze Jahr hindurch attraktiv aussieht. Das Projekt wurde von den Landschaftsarchitekten OKRA aus Holland und den Landschaftsarchitekten Schul & Co, Dänemark, in Zusammenarbeit mit Beleuchtungs- und Theaterberater Å sa Frankenberg und der Gallerie Nicolai Wallner erarbeitet. Eine ganz besondere Atmosphäre - Die Bürger der Stadt und das kulturelle Leben erhalten ganz neue Mö glichkeiten, sich am Fluss aufzuhalten und Aktivitäten in der Nähe des Flusses durchzuführen. Das Musiktheater und Dansens Theater erhalten eine spannende und herausfordernde Umgebung, und die Beleuchtung des Bereiches wird eine ganz besondere Atmosphäre im Bereich des Flusses schaffen, sagt Bürgermeister Arne Lægaard.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.