Hopp nr 3 2019 – Svenska kyrkan Uppsala – Uppsala pastorat

Page 12

hopp | 12

Efter ett liv med en ångest som varit omöjlig att tala om är Uppsalabon Ylva Larsson idag varmt engagerad i att minska okunskap och stigmatisering kring psykisk ohälsa i samhället. Nycklarna är lyhördhet, tillit och mod trots allt: – Våga leva! Det är inte så farligt.

ylva vill hjälpa andra att inte behöva skämmas Text Henrik Viberg Foto Anders Tukler