Page 1

Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

4º DE INFANTIL Área Identi. e Aut. Persoal Medio Físico e Social Comunica.

Matem áticas

Inglés

Título

Editorial

ISBN

Idioma

Ano public.

PAPELIÑOS (En Galego) 3 anos 1º e 2º Trimestre

Xerais

9788499141152

Galego

2010

MATEMOLA Nº 1 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310811

Galego

MATEMOLA Nº2 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310828

Galego

PLAYSCHOOL STARTER (3 anos) Autor: Claire Selby

Oxford

9780194734066

Inglés


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

5º DE INFANTIL Área

Título

Editorial

ISBN

Idioma

Ano public.

2010

Identi. e Aut. Persoal Medio Físico e Social Comunica.

PAPELIÑOS (En Galego) 4 anos 1º e 2º Trimestre

Xerais

9788499141237

Galego

Inglés

PLAYSCHOLL A (4 anos) Autor: Claire Selby

Oxford

9780194734080

Inglés

MATEMOLA Nº 3 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310835

Galego

MATEMOLA Nº 4 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310842

Galego

Libro de lectura “O país das letras” nº 1 (En galego)

Tambre Edelvives

9788426357755

Galego

Caderno de Escritura “O país das letras” (En galego) nº 1 Pauta Montessori

Tambre Edelvives

9788426357786

Galego

Caderno de Escritura “O país das letras” (En galego) nº 2 Pauta Montessori

Tambre Edelvives

9788426357793

Galego

Matemáti cas

O país das letras


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

6º DE INFANTIL Área

Título

Editorial

ISBN

Idioma

Ano public.

Identi. e Aut. Persoal Medio Físico e Social Comunica.

PAPELIÑOS (En Galego) 5 anos 1º e 2º Trimestre

Xerais

9788499141282

Galego

2010

Inglés

PLAYSCHOLL B (5 anos) Autor: Claire Selby

Oxford

9780194734103

Inglés

MATEMOLA Nº 5 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310859

Galego

MATEMOLA Nº 6 (En Galego)

Everest Galicia

9788440310866

Galego

Caderno de Escritura “O país das letras” (En galego) nº 4 Pauta Montessori

Tambre Edelvives

9788426357816

Galego

Caderno de Escritura “O país das letras” (En galego) nº 5 Pauta Montessori

Tambre Edelvives

9788426357823

Galego

Matemáti cas

O país das letras


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

1º DE PRIMARIA Área Lingua castelá Lingua galega

Título, autor, editorial e ano de publicación Lengua Castellana 1, Primeros pasos, Santillana, S. Luna e C. Romero, 2011 Lingua 1, Os camiños do saber, Ánxela Carril, Santillana, 2011 CIFRAS 1, J. Fraile, Ed. Vicens Vives, 2011 Libro del alumno 1.1, 1.2, 1.3

ISBN

Lingua da edición

978-84-6800-725-0

CAST

978-84-9972-081-4

GAL

978-84-682-0142-9

Matemáticas

CAST. Cuaderno act. 1.1, 1.2, 1.3

Coñecemento do medio Relixión Católica

Unha a unha, Cristina Díaz Santos e outros, Anaya, 2011 Relixión Católica 1, Galicia, Crespo, Ayuso, Gavilán, Anaya, 2011 Surprise 1, Class Book+Multirom, V. Reilly Oxford, 2007

Inglés

Plástica Lectura Música At. Educativa

Surprise 1, Activity BooK 1, V. Reilly, Oxford 2007

DIBUJO Y PINTURA 1, Los caminos del saber, Santillana 2011 A nave dos libros, A. Carril, Ed. Santillana, 2011 Xograr 1, P. Fernández García, Ed. Galinova Yo, Tú, Todos Nosotros 1 Proyecto Los Caminos del Saber Ed. Santillana

978-84-682-0159-7 978-84-667-9953-9

GAL

978-84-667-9959-1

GAL

978-019-4409452

ING. 978-019-4408066

978-84-6800-343-6

CAST.

978-84-9972-084-5

GAL.

978-84-9737-057-8

GAL.

978-84-680-0298-9

CAST.


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

2º DE PRIMARIA Área Materia Lingua castelá Lingua galega

Matemáticas

Coñecemento do medio Relixión Católica

Inglés

Plástica Lectura Música At. Educativa

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lengua Castellana 2, Los caminos del saber, Santillana, A. Honrado y C. Romero, 2011 Lingua 2, Os camiños do saber, Ánxela Carril, Santillana, 2011 CIFRAS 2, J. Fraile, Ed. Vicens Vives, 2011 Libro del alumno 1.1, 1.2, 1.3 Cuaderno act. 1.1, 1.2, 1.3

978-84-6800193-7 978-84-8224981-0

Unha a unha, Cristina Díaz Santos e outros, Anaya, 2011 Relixión Católica 2, Galicia, Crespo, Valero, Anaya, 2011 Surprise 2, Class Book+Multirom, V. Reilly Oxford, 2007

978-84-6820163-4 978-84-6820228-0 978-84-6679956-0 978-84-6675682-2

Lingua da edición CAST GAL

CAST.

GAL GAL

9780194409469 ING.

Surprise 2, Activity BooK 2, V. Reilly, Oxford 2007

9780194408073

DIBUJO Y PINTURA 2, Los caminos del saber, Santillana 2011 Lecturas para dormir a una princesa, Begoña Oro, Ed. SM 2010 Xograr 2, P. Fernández García, Ed. Galinova

978-84-6800345-0 978-84-3489595-9 978-84-9737058-5

Yo, Tú, Todos Nosotros 2 Proyecto Los Caminos del Saber Ed. Santillana

978-84-6800341-2

CAST. CAST GAL. CAST.


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

3º PRIMARIA Área ou Materia Lingua Castelá

Lingua Galega

Matemáticas

Coñecemento do Medio

Plástica

Relixión Católica

Lingua Estranxeira

Música

At. Educativa

Título, autor, editorial e ano de publicación LENGUA 3 (POR TRIMESTRE) Bello Crespo, Carmen y otros Ed. Anaya LINGUA 3 (POR TRIMESTRE) Equipo Carabeiro Ed. Anaya CIFRAS 3 (POR TRIMESTRE) AULA 3D Ed. Vicens Vives C.MEDIO 3 (POR TRIMESTRE) Obradoiro Os Camiños do Saber Ed. Santillana Educación Plástica 3, Proyecto Los Caminos del saber Ed. Santillana Relixión Católica 3 Crespo Marco, Valero e outros Ed. Anaya Explorers 3 Class Book, Nina Lauder, Paul Shipton, Suzanne Torres Ed. Oxford Explorers 3 Activity book, Nina Lauder, Paul Shipton, Suzanne Torres Ed. Oxford Xograr Século XXI Música 3 Ed. Galinova YO, TU, TODOS NOSOTROS 3 Proyecto Los Caminos del Saber Ed. Santillana

ISBN

Lingua da edición

978-84-678-1682-2

Cast.

978-84-678-2094-2

Gal.

978-84-682-0694-3

Cast.

978-84-997-2092-0

Gal.

978-84-680-1147-9

Cast.

978-84-678-2137-6

Gal.

978-019450996-1 Inglés 978-019450893-3 978-84-9737-185-8

Gal.

978-84-680-1062-5

Cast.


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

4º PRIMARIA Área ou Materia Lingua Castelá Lingua Galega Matemáticas Coñecemento do Medio Relixión Católica

Lingua Estranxeira

Plástica

Música At. Educativa

Título, autor, editorial e ano de publicación LENGUA 4 (POR TRIMESTRE) Carmen Bello y otros, Ed. Anaya LINGUA 4 (POR TRIMESTRE) Equipo Carabeiro Ed. Anaya CIFRAS 4 (POR TRIMESTRE) Aula 3D Ed. Vicens Vives C.MEDIO 4 (POR TRIMESTRE) Obradoiro Os Camiños do Saber Ed. Santillana Relixión Católica 4. Crespo Marco, Valero e outros Ed. Anaya Explorers 4 Class Book, Nina Lauder, Paul Shipton, Suzanne Torres Ed. Oxford

ISBN

Lingua da edición

978-84-678-1689-1

Cast.

978-84-678-2100-0

Gal.

978-84-682-0379-9

Cast.

978-84-997-2191-0

Gal.

978-84-678-2141-3

Gal.

978-019450997-8

Explorers 4 Activity book Nina Lauder, Paul Shipton, Suzanne Torres Ed. Oxford

978-019450909-1

ARTS & CRAFTS 4 Student’s Book Ed. Santillana

978-84-680-1351-0

Xograr Século XXI Música 4 Ed. Galinova YO, TU, TODOS NOSOTROS 4 Proyecto Los Caminos del Saber Ed. Santillana

Inglés

978-84-9737-186-5

Gal.

978-84-680-1069-4

Cast.


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

5º DE PRIMARIA Área ou

Título, autor, editorial e

Materia

ano de publicación

Lingua castelá

LENGUA CASTELLANA 5 MOCHILA LIGERA (trimestral) Asunción Honrado y otros SANTILLANA. 2009

978-84-294-9320-7

CAST.

Lingua galega

LINGUA 5 MOCHILA LIXEIRA (trimestral) Xosé Luís Alzú e outros SANTILLANA. 2009

978-84-8224-962-9

GAL.

Matemáticas

MATEMÁTICAS 5 (trimestral) VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9337-4

CAST.

Coñecemento do medio

MEDIO 5 R.Casajuana Botines e outros VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9137-0

GAL.

Relixión Católica

RELIXIÓN CATÓLICA 5 Valero Crespo e outros ANAYA. 2009

978-84-667-8101-5

GAL.

Inglés

FIND OUT 5 sts Mark Ormerod y otros MACMILLAN. 2007

ISBN

Lingua da edición

978-1-4050-7849-8 INGL.

FIND OUT 5 ACTIVITY PACK Mark Ormerod y otros MACMILLAN. 2007

978-1-4050-7858-0

Plástica

PLÁSTICA 5 Isabel Ceballos y otros VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9122-6

CAST.

At. Educativa

YO, TU, TODOS NOSOTROS 4 (PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER) Ed. Santillana

978-84-680-1069-4

CAST.

Música

XOGRAR 5 Editorial GALINOVA

978-84-9737-065-3

GAL.


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

6º DE PRIMARIA Área ou Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Lingua castelá

LENGUA CASTELLANA 6 MOCHILA LIGERA (trimestral) Asunción Honrado y otros SANTILLANA. 2009

978-84-294-9337-5

CAST.

Lingua galega

LINGUA 6 MOCHILA LIXEIRA (trimestral) Xosé Luís Alzú e outros SANTILLANA. 2009

978-84-8224-963-6

GAL.

Matemáticas

MATEMÁTICAS 6 (trimestral) J.Fraile Martín VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9341-1

CAST.

Coñecemento do medio

MEDIO 6 R.Casajuana Botines e outros VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9247-6

GAL.

Educación para a Cidadanía

CIDADANíA E. Arocas Sanchís e outros VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9398-5

GAL.

Relixión Católica

RELIXIÓN CATÓLICA 6 Valero Crespo e outros ANAYA. 2009

978-84-667-8103-9

GAL.

FIND OUT 6 sts Mark Ormerod y otros MACMILLAN. 2007

978-1-4050-7859-7

Inglés

Plástica

Música At. Educativa

INGL. FIND OUT 6 ACTIVITY PACK Mark Ormerod y otros MACMILLAN. 2007

978-1-4050-7872-6

PLÁSTICA 6 Isabel Ceballos y otros VICENS VIVES. 2009

978-84-316-9165-3

CAST.

978-84-9737-066-0

GAL.

978-84-680-1069-4

CAST.

XOGRAR 6 Editorial GALINOVA YO, TU, TODOS NOSOTROS 4 (PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER) Ed. Santillana


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

1º ESO Materia

Nome e editorial

Idioma

ISBN

Lingua galega

Lingua e literatura Fernández Paz, Agustín. Ed. Xerais, 2011

Galego

978-84-9914-2173

Ciencias Sociais

Novo Cabo Fisterra Albet i Mas, Abel. Ed. Vicens Vives, 2011

Galego

978-84-682-03645

Matemáticas

Matemáticas, Colera Jiménez, José, Gaztelu Albero, Ignacio. Ed. Anaya, 2010

Castelán

978-84-667-05974

Ciencias Naturais

Conecta 2.0, Ciencias da Natureza Pedrinaci, Emilio. Ed. SM,2011

Galego

978-84-9854-2646

Lingua castelá

Ortografía fácil Ed. Sgel

Castelán

978-84-97785983

Switch 1, Student's Book, Quinn, R. Ed. Oxford

Inglés

978-0-19-4848756

Switch 1,Workbook, Tims, N. Ed. Oxford

Inglés

978-0-19-4848163

En Spirale, M. Palomino. Ed. Oxford, 2011

Francés

978-84-673-53952

Cahier d'exercices Ed. Oxford, 2011

Francés

978-84-673-60004

Religión católica, VVAA Ed. Rodeira

Castelán

978-84-23663583

Inglés

Francés

Relixión


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

2º ESO Materia

Nome e editorial

Idioma

ISBN

Matemáticas

Matemáticas, Colera Jiménez, José, Gaztelu Albero, Ignacio. Ed. Anaya,2011

Castelán

978-84-678-0223-8

Galego

978-84-9972-117-0

Lingua e literatura, Fernández Paz, Agustín. Ed. xerais, 2012

Galego

978-84-9914-359-0

English World ESO 2. Student's Book, VVAA Ed. Burlington.

Inglés

978-996348-486-7

English World ESO 2. Workbook. VVAA Ed. Burlington.

Inglés

978-9963-48-487-4

En Spirale, M. Palomino. Ed. Oxford, 2012

Francés

978-84-673-6602-0

Cahier d'exercices. Ed. Oxford, 2012

Francés

978-84-673-6603-7

Música 1er ciclo ESO, VVAA. Ed. Galinova, 2012

Galego

978-84-9737-190-2

Caderno de exercicios

Galego

978-84-9737-089-9

Relixión

Religión Católica, VVAA. Ed. Rodeira, 2011

Castelán

978-84-23699162

Ciencias Sociais

Novo Cabo Fisterra, VVAA. Ed. vicens Vives, 2012

Galego

978-84-682-0927-2

Ciencias Naturais

Lingua Galega

Inglés

Francés

Música

Ciencias da Natureza. Ed. Santillana, 2012


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

3º ESO Materia

Idioma

ISBN

Galego

978-84-9914-218-0

Galego

978-84-9854-266-0

Inglés

978-0-19-48-4829-9

English Plus Workbook. VVAA. Ed. Oxford.

Inglés

978-0-19-48-4830-5

En Spirale M. Palomino. Ed. Oxford, 2011

Francés

978-84-673-5399-0

Cahier d'exercices, Ed. Oxford, 2011

Francés

978-84-673-6005-9

Música VVAA. Ed. Galinova

Galego

978-84-9737-155-1

Caderno Ed. Galinova

Galego

978-84-9737-071

Relixión

Religión Católica VVAA Ed. Rodeira, 2011

Castelán

978-84-2367-8389

Ciencias Sociais

Novo Cabo Fisterra VVAA. Ed. Vicens Vives, 2011

Galego

978-84-682-0326-3

Lingua Galega

Bioloxía e Xeoloxía

Nome e editorial Lingua e literatura Fernández Paz, Agustín. Ed. xerais, 2011 Bioloxía e Xeoloxía VVAA. Ed. SM, 2011 English Plus 3 Student's Book. VVAA. Ed. Oxford.

Inglés

Francés

Música


Rúa da Costa, s/n 32130 Cea - San Cristovo de Cea (Ourense) Tfno.: 988 28 21 69 fax: 988 28 24 00 cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpivirxedasaleta CPI Virxe da Saleta

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012 / 2013

4º ESO Materia

Nome e editorial

Idioma

ISBN

Bioloxía e Xeoloxía

Os camiños do saber Ed. Santillana, 2012

Galego

978-84-9972-140-8

Física e Química

Física y Química VVAA. Ed. Vicens Vives, 2012

Castelán

978-84-682-0682-0

Lingua Galega

Lingua e literatura Fernández Paz, Agustín. Ed. Xerais 2012

Galego

978-84-9914-378-1

English World. Student's book. VVAA Ed. Burlington

Inglés

978-9963-48-504-8

English World. Workbook VVAA. Ed. Burlington

Inglés

978-9963-48-505-5

En Spirale M. Palomino. Ed. Oxford, 2012

Francés

978-84-673-6612-9

Cahier d'exercices, Ed. Oxford, 2012

Francés

978-84-673-6613-6

Ciencias Sociais

Novo Cabo Fisterra, Ed. Vicens Vives, 2012

Galego

978-84-682-0811-4

Matemáticas

Mate_04, VVAA. Ed. Edelvives, 2011

Castelán

978-84-263-7863-7

Relixión

Relixión Católica, VVAA Ed. Rodeira, 2011

Galego

978-84-8349-332-8

Inglés

Francés

Libros de texto 2012-2013  

Relación de libros de texto para o curso 2012-2013 do CPI Virxe da Saleta de Cea, para as tres etapas educativas.

Advertisement