KAM v Brně / červenec a srpen 2018

Page 16

Na lince Brno−Lisabon se odehrál rozhovor grafické designérky Veroniky Rút Novákové, toho času v Lisabonu, a architekta Viktora Odstrčilíka, toho času v Brně. Mluvilo se o rozvoji města, o architektuře i vlivu podoby veřejného prostoru na obyvatele. VN: Dobré ráno z Lisabonu! VO: Ahoj Veroniko! Co v Lisabonu děláš? VN: Studuju tady ty jejich kachličky. Ale ne, je to takový polopracovní, polodovolenkový výlet. Brno je sice fajn, ale není možné tam zkysnout navždycky a neudělat si pauzu. Takže tady načerpávám novou inspiraci – vizuální a taky hudební. VO: A je tam toho hodně k vidění? VN: K vidění, slyšení i k ochutnání! Aktuálně objevuju Lisabon hudební – jsou tady skvělé jamy, to je něco, co mi v Brně určitě chybí. Ale co se týče vizuálního smogu, je to dost slabé – v tomhle ohledu je na tom Brno líp. VO: Nedávno jsem procházel ten váš manuál (Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven) a překvapilo mě, jak komplexní materiál to je a kdo všechno se na tom podílel. Mně se líbí, že jsou tam

VERONIKA RÚT NOVÁKOVÁ Freelance grafická designérka původem z Brna. Absolvovala UTB ve Zlíně a rok strávila na stáži v Belgii. Mezi její nejznámější práce patří identita UGO čerstvá šťáva (v agentuře GREP design). V roce 2015 obhájila diplomovou práci na téma vizuální smog a od té doby se problematice věnuje. Pro Brno-střed zpracovala Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven (ke stažení na manual.brno-stred.cz).

14

VERONIKA RÚT NOVÁKOVÁ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.