Page 1

HET PLAATSKLAAR DEURGEHEEL: DEURBLAD, DEURKAST EN DEURBESLAG VERPAKT IN ÉÉN PAKKET !

DEUREN PORTES

Deurhoogte Hauteur de porte

201,5 cm Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ ébrasement avec sens dʼouverture gauche ou droit

BLOC-PORTE PRÊT À POSER: FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE ! Deurgehelen - Bloc-portes

Onze prijzen openen elke deur! Nos prix ouvrent chaque porte! info@groupthys.com

I

www.groupthys.com

04-02-2013


Te verven/A peindre

pg.

6-9

Zwart MDF Noir

pg.

10 - 11

Eik/Chêne

pg.

12 - 17

Afgewerkte deuren Portes finies

pg.

18 - 45

Showerpanel

pg.

50 - 51

Everyway

pg.

52 - 55

Prof

pg.

56 - 57

Sliding

pg.

58 - 59

Op maat/Sur messure

pg.

60 - 63

BRANDWEREND 30 MIN.

Cilinderslot / Serrure cilindre

pg.

70 - 71

COUPE-FEU 30 MIN.

3 puntslot / Serrure 3-point

pg.

72 - 73

PG. 70 - 75

dubbele deuren / Doubles portes

pg.

74 - 75

CONCEPT DOOR Deurgeheel MET DEURLIJSTEN verpakt in één geheel. Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES dans un seul emballage.

PG. 6 - 45

SLIDING DOOR SCHUIFDEUREN verpakt in één geheel. PORTES COULISSANTES dans un seul emballage.

PG. 46 - 47

THYTAN DOOR Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

PG. 48 - 69

(deurkast en deurblad apart verpakt)

(La porte et lʼébrasement emballés séparément)

Scharnieren, Sloten, Akoustische dichtingstrip

PG.

5

Charnières, Serrures, Joint accoustique

Cilinders, klinken, plaatsingstoebehoren

PG. 76 - 82

Clenches, cylindres, Accessoires de montage

Deurlijsten, listels, afplakkant

PG. 83 - 84

Chambranles, listels, chant de finition

Glaskaders + glas

PG.

92

Cadres + verre

Technische fiche

PG.

93

Fiche technique

BREDERE DEURKASTEN 40 CM Muurbreedte groter dan 17 cm en kleiner dan 40 cm? Bestel extra deurkast/doorgang van 40 cm.

EBRASEMENTS PLUS LARGES 40 CM Largeur de mur plus grande que 17 cm et plus petite que 40 cm? Commandez en plus lʼébrasement/arcade de 40 cm.

PG.

DEURKASTEN DUBBELE DEUREN PG.

85

EBRASEMENTS DOUBLES PORTES LOSSE DEURBLADEN ZONDER UITFREEZING PANNEAUX DE PORTES SANS FRAISAGE PG. 86 - 91

PIVOT DOOR 2

SLIDING DOOR

83


Bezoek te midden van het 85.000 m2 grote “industrieterrein THYS” haar 2800 m2 professionele toonzaal, uniek in design en presentatie. Bezoek enkel mogelijk op afspraak.

THYS inspire & discovery centre Visitez notre salle dʼexpo professionnelle de 2800 m2 au centre de la zone industrielle THYS de 85000 m2, sa conception et les possibilités quʼelle offre sont uniques et remarquables. Visite uniquement possible sur rendez-vous.

3


THYS CONCEPT “CLASSIC DOOR” PLAATSKLAAR DEURGEHEEL: DEURBLAD, DEURKAST (17CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)

THYS CONCEPT “CLASSIC DOOR” BLOC-PORTE PRÊT À POSER: FEULLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (17CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)

-

-

-

-

scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. ( wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar zie pg. 5) THYS CONCEPT DOOR®, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen. Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen. Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS CONCEPT DOOR®. Alle uitfrezingen voor plaatsing van scharnieren, slot, slotplaat, kruk en listel zijn reeds voorgeboord. Eenvoudige plaatsing. Deurkasten 40 cm, zie PG. 83

-

-

sʼarticule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles voir pg. 5) THYS CONCEPT DOOR®, bloc-porte prêt à poser peut être monté dans lʼembrasure murale avec sens dʼouverture gauche ou droit. Lors de la pose, vous fixez le sens dʼouverture de la porte en plaçant le pêne de la serrure et les broches des charnières dans le sens dʼouverture souhaité. Lʼébrasement et la porte préforée constituent tous les deux un bloc-porte: THYS CONCEPT DOOR®. Tous les trous prévus pour le montage des charnières, de la serrure, de la plaque de serrure, de la poignée et du listel sont prépercés. Montage facile Ebrasement 40 cm, voir pg. 83

THYS CONCEPT “CLASSIC DOOR”: COMMENT COMMANDER?

THYS CONCEPT “CLASSIC DOOR”: HOE BESTELLEN?

Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre et le nombre de piéces.

Elke verpakking deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

SCHARNIERVERSTEVIGINGSBLOKJE BLOC DE RENFORCEMENT DE CHARNIÈRE

Inclusief Inclus

3 x Scharnierverstevigingsblokje 3 x Bloc de renforcement de charnière

Het gebruik van de 3 verstevigingsblokjes verdikt de scharnierzijde van het kassement minimaal naar 25 mm dikte en verdubbeld de schroefvastheid van het dagstuk. De verbinding van de deur met het kassement wordt veel steviger.

Lʼutilisation des 3 blocs de renforcement solidifie le côté charnière de lʼébrasement au minimum à 25 mm dʼépaisseur et double la fixation à lʼébrasement. La fixation de la porte à lʼébrasement est ainsi considérablement renforcée.

Deurgehelen MDF zwart • Hout - eik • Afgewerkt LAMINADO Bloc-portes MDF noir • Bois-chêne • Finis LAMINADO

Voor een perfecte plaatsing ! Pour un montage parfait ! g p 6 x Regelbare afstandschroeven REF. 263397

6 x Vis de réglage de distance

akoustische dichtingsstrip joint acoustique

Inclusief Inclus REF. 405315

€ excl. BTW

€ incl. BTW

4,05

4,90

€ excl. BTW 8,18

€ incl. BTW 9,90

Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte? Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte? deurgathoogte = min 2040mm - max 2075mm

hauteur passage de porte = min 2040mm - max 2075mm

4

Muur/Mur

60mm

60mm

Opening van muur tot muur Deurbreedte Largeur de mur à mur Largeur de la porte

680 - 750 mm 730 - 800 mm 780 - 850 mm 830 - 900 mm 880 - 950 mm 930 - 1000 mm 980 - 1050 mm

→ → → → → → →

630 680 730 780 830 880 930

mm mm mm mm mm mm mm

Deurblad Feuille de porte


Scharnieren en slot vormen de motor en het hart van het deurgeheel.

Les charnières et la serrure sont le moteur et le coeur du bloc-porte.

Scharnieren zijn belangrijk, GETEST OP 200.000 BEWEGINGEN Les charnières sont importantes: TESTÉES SUR 200.000 MOUVEMENTS PATENTED DESIGN

SOEPEL EN GERUISLOOS SOUPLES ET SILENCIEUSES

30 jaar/ans

GARANTIE

VOORDELEN VAN BILSCHARNIER : De kogellager zorgt voor een soepele en geruisloze opening van de deur en dit op lange termijn. Bovendien zorgt de scharnier ervoor dat de deur zeer eenvoudig aan de omkasting kan gehangen worden.

Kogellager Roulement à billes

AVANTAGES DE LA CHARNIÈRE À BILLES : Le roulement à billes fait que la porte sʼouvre dʼune manière souple et silencieuse à long terme. En plus la charnière à billes fait que la porte sʼaccroche très facilement à lʼébrasement.

Inclusief Inclus Ref

278292

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

STANDAARD SLOT,

dag-/nachtslot met baardsleutel. U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Geen enkel probleem !

SLOTEN SERRURES

Inclusief Inclus

Slot + slotplaat Serrure + plaque de la serrure Omschrijving /Description Inox look

Standaard + sleutel/clef Cilinder/cylindre WC

Ref.

€ excl. BTW

029009 038162 038155

9,92 9,92 9,92

€ incl. BTW 12,00 12,00 12,00

SERRURE STANDARD, serrure jour/nuit, avec clé panneton. Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? Aucun problème ! OPTIE

CILINDERSLOT

U bestelt onder referentie: 038162 het cilinderslot + bijhorende veiligheids cilinder (zie pag 76) + cilinderrosas ref.: 051857 of 264400

OPTION

SERRURE À CYLINDRE

Pour commander, la référence : 038162 serrure à cylindre + cylindre de sécurité approprié (voir page 76) + rosace de sécurité référence : 051857 ou 264400

Cilinder vrije keuze:

OF OU

pag 76 Cylindre au choix : Cylinderslot/Serrure à cylindre Ref 038162

€ excl. BTW 9,92

Cilinder rosas/rosace cylindre inox look

Cilinder/Cylindre

€ incl. BTW 12,00

Ref 051857

OPTIE

WC-SLOT

U bestelt onder referentie: 038155 het wc-slot + bijhorende wc-sluiting ref. 051864 of 170398

€ excl. BTW 2,48

Cilinder rosas/rosace cylindre inox look

€ incl. BTW 3,00

Ref 264400

OPTION

€ excl. BTW 3,31

€ incl. BTW 4,00

SERRURE WC

Pour commander, la référence : 038155 serrure WC + système de verrouillage adéquat réf. 051864 ou 170398

OF OU WC-slot/Serrure WC Ref 038155

€ excl. BTW 9,92

Garniture WC SQUARE

Garniture WC inox look € incl. BTW 12,00

Ref 051864

€ excl. BTW 7,44

€ incl. BTW 9,00

Ref 170398

€ excl. BTW 8,26

€ incl. BTW 10,00

5


Deurgehelen te verven Bloc-portes à peindre Deurlijst 23 Chambranle

VOORGELAKTE THYS DEUREN PORTES THYS PREPEINTES

Serie 10

↔ 300 mm

Inox ring inclusief Hublot inclus

Serie 10 vlak/lisse

Honingraat Ame Alvéolaire

Serie 10 Design 303 glass

Tubespaan Tubulaire

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

692326

63 cm

691794

68 cm

692333

68 cm

691800

73 cm

692340

73 cm

691817

78 cm

692357

78 cm

691824

83 cm

692364

83 cm

691831

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

97,52

118,00

Serie 6 Square MAT

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

692395

83 cm

693286

78 cm

692401

83 cm

692418

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

€ excl. BTW

€ incl. BTW

205,79

249,00

4 mm veiligheidsglas apart te bestellen 4 mm verre sécurit à commander séparément Design 303 Helder glas - Verre clair Mat glas - Verre Mat Grijs gerookt - Gris fumé

63-73-78-83-93

€ excl. BTW

€ incl. BTW

050225 000589 275161

13,22 16,12 16,12

16,00 19,50 19,50

Tubespaandeuren/geluidsdempend - 29dB - Portes âme tubulaire/ Insonores Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

6

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen te verven verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre à peindre disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

Serie 6 Square: deurblad niet voorgelakt / Porte non prépeinte

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé


Deurgehelen te verven Bloc-portes à peindre Deurlijst 23 Chambranle

8 mm mv vei veiligheidsglas eilig ig ghe gh eids ids dsg ds dsgl glas gl las as ge geplaatst eplaatst st st 8m mm mv ve ver verre e errre re s sécurit écu écur é éc c cur cu urrit it p placé lacé la

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Serie 5 New Glass: deurblad niet voorgelakt / Po Porte rtte e no non on prép o prépeinte rrép ép pei eiin ntte

Plankendeur, De opbouw van het deurblad is uniek. Elke plank is verschillend van breedte maat.

Porte à planches La structure du panneau de porte est unique. Chaque planche a une largeur différente.

Serie 5 New Glass Design 1510

Serie 10 Design 1510

Serie 10 Plankendeur / Porte à planches

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

690629

73 cm

690636

78 cm

690643

83 cm

690650

€ excl. BTW

€ incl. BTW

102,48

124,00

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

690667

73 cm

690704

73 cm

690674

78 cm

690711

78 cm

690681

83 cm

690728

83 cm

690698

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

222,31

269,00

102,48

124,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83

7


Deurgehelen te verven Bloc-portes à peindre Deurlijst 1 Chambranle

VOORGELAKTE THYS DEUREN PORTES THYS PREPEINTES

Serie Woodline Wit voorgelakte stijldeuren met lichte houtstructuur. Portes de style prépeintes blanches avec légère structure bois.

Serie Woodline Romantic

Serie Woodline Martinique

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

003849

73 cm

173429

73 cm

676937

78 cm

003856

78 cm

173436

78 cm

676944

83 cm

003863

83 cm

173443

83 cm

676951

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

78,26

94,70

78,26

94,70

78,26

94,70

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

8

Serie Woodline Classic

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen te verven verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre à peindre disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Mod. 104 ref. 169705

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 cm: voir pg. 83

Mod. 105 ref. 169699


Deurgehelen te verven Bloc-portes à peindre

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS Deurlijst 1 Chambranle

Pastorijstijl Style pastorie Wit voorgelakte stijldeuren met glad oppervlak. Porte de style prélaquée blanche à surface lisse.

Glad oppervlak Surface lisse

Deurbladen hebben geen paneel- of stijlnaad. Dit geeft 100% garantie tegen latere mogelijke lakscheuren. Il nʼy a pas de raccord entre les panneaux et les montants des portes. Ceci garantit à 100 % quʼil nʼy aura pas de fissures ultérieures dans la peinture.

Panama

Carrara

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

139616

78 cm

139623

83 cm

139630

€ excl. BTW

€ incl. BTW

80,00

96,80

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

609317

78 cm

609324

83 cm

609331

€ excl. BTW

€ incl. BTW

80,00

96,80

Mod. 53 INOX-LOOK ref. 015309

Mod. 37 - INOX ref. 148458

9


zwart - MDF - noir Basis grondstof van het deurblad en deurkassement is donker grijs-zwart mdf (zwart mdf is een bruine mdf plaat welke grijs-zwart wordt ingekleurd tijdens de fabricatie, en vertoond nog kleine stippen bruin mdf).

NEARLY BLUE STONE

Afwerking nearly black - nearly bluestone THYS Natuurolie als bescherming voor deuren

1 Lt THYS Natuurolie CASTLE WHITE 1 Lt THYS Huile naturel Ref.: 002590 € excl. BTW 26,44

€ incl. BTW 32,00

-

Verzadigt de bovenlaag. Is vocht en vuilafstotend na uitharding. Accentueert de basis grondstof MDF zwart. De elasticiteit van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging van MDF. - Een lokale beschadiging kan eenvoudig bijgeolied worden. - Oververnisbaar met een PU-vernis. Nooit met een waterdragende vernis. VOORBEREIDING: De oppervlakken in zwarte mdf dienen krachtig en zorgvuldig opgeschuurd te worden. Een eerste maal met een gemiddeld schuurpapier (een excentrische schuurmachine of een vlakschuurmachine is aanbevolen). Een tweede maal met een fijn schuurpapier (korrel 120). Achteraf het deurgeheel stofvrij maken.

NEARLY BLACK

TOEPASSING: Nadat de olie goed omgeroerd werd, brengt u de olie aan met behulp van een doek. Dompel de doek in de olie. Opgepast het is zeer belangrijk dat u een vochtige doek en GEEN doorweekte doek gebruikt. Verspreid de olie geleidelijk in fijne lagen in een wolkbeweging over de deur. Het is ZEER belangrijk de olie egaal te verdelen. Overtollige olie onmiddellijk met een droge doek opvegen. Herhaal deze bewerking tot het gewenste resultaat is bereikt.

Onderhoud: 2 in 1 1 Lt THYS Natuurolie HONING 1 Lt THYS Huile naturel MIEL Ref.: 001289 € excl. BTW 23,97

€ incl. BTW 29,00

THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud. Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid. Le coloris de lʼhuile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

La matière première de base du panneau de porte et de lʼenchâssement de porte est en MDF gris-noir foncé (Le mdf noir est un panneau de mdf brun qui est coloré en gris-noir lors de la fabrication et qui présente encore des petits points en mdf brun).

Finition - nearly black - nearly bluestone LʼHUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

Application:

Lʼhuile sera appliquée avec un chiffon, après avoir bien mélangé les composants. - Sature la couche supérieure. Plongez le chiffon dans lʼhuile. - Protège contre lʼhumidité et la poussière après séchage. Attention il est très important que vous utilisiez un - Accentue la structure du MDF noir. chiffon humide et NON trempé. - Lʼélasticité de lʼhuile prévient le dommage causé par Appliquez progressivement plusieurs fines couches la déformation naturelle du MDF. dʼhuile sur la porte en faisant un mouvement circulaire - Une détérioration locale peut être traitée à lʼhuile en (nuage). toute facilité. Il est TRES important de répartir lʼhuile de manière uni- Vernissable avec un vernis PU. Nʼutilisez jamais un forme. vernis à base dʼeau. Enlevez immédiatement lʼexcédent dʼhuile à lʼaide PRÉPARATION: dʼun chiffon sec. Poncez fortement et méticuleusement toutes les surfa- Répétez cette opération jusquʼà lʼobtention du résultat ces en mdf noir. Une première fois avec du papier de souhaité. verre grain moyen ( lʼutilisation dʼune ponceuse excentrique ou ponceuse vibrante est recommandée ), une Entretien: 2 en 1 Lʼhuile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile deuxième fois avec un papier de verre fin (type 120). dʼentretien. Dépoussiérez portes et huisserie. Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes

10


MDF zwart / noir

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Deurlijst 23 Chambranle

Afwerking THYS Natuurolie CASTLE WHITE

NEARLY BLUE STONE

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Finition THYS Huile naturel CASTLE WHITE REF. 002590

Serie 5 New Glass Design 1510

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690483

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Serie 10 design 1510

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

469362

73 cm

469379

78 cm

469386

83 cm

469393

€ excl. BTW

€ incl. BTW

205,79

249,00

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen MDF zwart verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre MDF noir disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83

11


Hout - Eik / Bois - Chêne

REAL OAK

ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Horizontale

Natuurolie afwerking HONING/MIEL Finition huilée naturelle

ref. 001289

Serie 11 Design Plus Valencia Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

404639

78 cm

404646

83 cm

404653

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Design 1510 Design lijnen onbehandeld/Lignes design non traité.

Serie 5 New Glass Design 1510 Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

691268

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

690551

63 cm

691527

73 cm

690568

73 cm

691534

78 cm

690575

78 cm

691541

83 cm

690582

83 cm

691558

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

222,31

269,00

205,79

249,00

Wij raden u aan houten deuren af te werken met THYS NATUUR OLIE. Deze werd speciaal voor hout afwerking EIK ontworpen en getest. Nous vous recommandons de finir les portes en bois avec lʼhuile naturelle THYS qui a été spécialement conçue et testée pour la finition du bois chêne/hêtre.

12

Vlak/Lisse

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que ue 17 17 cm: c cm m: voir m: voiir pg. vo pg 83 83

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus


Hout - Eik / Bois - Chêne

ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

REAL OAK

Verticale PLANKENDEUR / PORTE A PLANCHES Deurlijst 23 Chambranle

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Natuurolie afwerking CASTLE GREY Finition huilée naturelle

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

ref. 002583

Serie 10 Design Plankendeur, De opbouw van het deurblad is uniek. Elke plank is verschillend van breedte maat.

Série 10 porte à planches Design, La structure du panneau de porte est unique. Chaque planche a une largeur différente.

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Plankendeur/Porte a planche Design lijnen onbehandeld/Lignes design non traité.

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Hout/Eiken verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

688916

73 cm

688923

78 cm

688930

83 cm

688947

€ excl. BTW

€ incl. BTW

205,79

249,00

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Bois/Chêne disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement b plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 83

13


ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Hout - Eik / Bois - Chêne

Serie 71 Nature Ambachtelijke eiken stijldeuren met vlakke panelen Portes artisanales de style en chêne avec panneaux lisses Deurlijst 23 Chambranle

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

692425

83 cm

692432

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00 Serie 71 NATURE n° 11

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

14

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise) Deurkast D k breder b d dan d 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que ue 17 17 cm: voir i pg. pg 83

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus


Hout - Eik / Bois - Chêne

ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Serie 50 New Style Ambachtelijke eiken stijldeuren met vlakke panelen Portes artisanales de style en chêne avec panneaux lisses Deurlijst 23 Chambranle

5 mm veiligheidsglas geplaatst 5 mm verre sécurit placé Vlak paneel Panneaux lisses

Mat veiligheidsglas geplaatst

Verre sécurit mat sablé placé

Natuurolie afwerking CASTLE GREY Finition huilée naturelle

ref. 002583

Serie 50 New Style 25

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

690490

78 cm

690506

83 cm

690513

€ excl. BTW

€ incl. BTW

205,79

249,00

Serie 50 New Style 25 glass mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

690520

78 cm

690537

83 cm

690544

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FINIR LES PORTES EN BOIS AVEC LʼHUILE NATURELLE THYS. QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE/HÊTRE.

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83

15


AFWERKING VAN HOUTENDEUREN Hout is mooi en haar natuurlijke opbouw maakt elke deur uniek en verschillend. Kleurverschillen, zachtere en hardere structuren, een vergroeiing in de structuur tijdens haar opbouw zijn haar eigen. Dit levend materiaal maakt haar zo verschillend van de geordende opbouw van kunststof of papier. Gezien fineer een levend materiaal is, dient het zeer goed handmatig opgeschuurd te worden voor het aanbrengen van een olie beschermlaag. Eigen aan fineer is het risico van lijmdoorslag. Lijmdoorslag wordt fel geaccentueerd bij het kleurloos vernissen en/of vernissen na het aanbrengen van een beits. Deze behandeling wordt dan ook afgeraden en doet elke garantievorm naar afwerking, in welke vorm dan ook, vervallen. Het samenvoegen van fineer kan donkere en lichtere banden geven alnaargelang de lichtinval. Gezien het eigenschappen zijn eigen aan het product kan het hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden. Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten.

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK/BEUK ONTWORPEN EN GETEST. THYS Natuurolie als houtbescherming voor deuren

Toepassing: 1. Olie goed schudden voor gebruik. 2. Gelijkmatig aanbrengen met een doek en goed inwrijven. 3. Overtollige olie verwijderen met een doek. 4. 24u laten uitharden. 5. Proceduren herhalen.

-

Verzadigt de bovenlaag van hout. Is vocht en vuilafstotend na uitharding. Accentueert de unieke structuur van hout. De elasticiteit van olie voorkomt schade door de Onderhoud: 2 in 1 - THYS natuurolie wordt eveneens natuurlijke beweging eigen aan hout. - Een lokale beschadiging kan eenvoudig bijgeolied worden. gebruikt voor onderhoud. - Oververnisbaar met een PU-vernis. Nooit met een Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking waterdragende vernis. VOORBEREIDING: - Eiken hout opschuren met een fijne korrel (80-100) - Volledig ontstoffen voor het aanbrengen van de THYS natuurolie

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

FINITION DE PORTES EN BOIS Le bois est un beau matériau et sa structure naturelle procure à chaque porte un caractère unique et personnel. La différence de teinte, la structure de bois tendre et dur, la concrescence dans la structure lors de la fabrication sont propres à chaque porte. Cʼest ce qui rend ce matériau vivant si différent de la structure ordonnée de la matière synthétique ou du papier. Étant donné que le placage en bois est un matériau vivant, il nécessite un ponçage manuel avant lʼapplication dʼune huile de protection. Le placage de bois présente un risque de pénétration de colle. La pénétration de la colle est très accentuée par les vernis incolores et/ou les vernis appliqués après la lasure. Ce traitement est donc fortement déconseillé et résilie toute forme de garantie sous quelque forme que ce soit. Lʼassemblage du placage en bois peut causer une formation de bandes foncées et claires selon la lumière. Étant donné quʼil sʼagit de propriétés propres au produit, ce dernier ne peut être tenu responsable.Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité dʼair 50%).Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FINIR LES PORTES EN BOIS AVEC LʼHUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE/HÊTRE. LʼHUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES -

Sature la couche supérieure du bois. Protège contre lʼhumidité et la poussière après séchage. Accentue la structure unique dont bénéficie le bois. Lʼélasticité de lʼhuile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du bois. - Une détérioration locale peut être traitée à lʼhuile en toute facilité. - Vernissable avec un vernis PU. Nʼutilisez jamais un vernis à base dʼeau. PRÉPARATION: - Ponçage avec du papier abrasif à grain fin (80-100) - Dépoussiérer entièrement avant dʼappliquer lʼhuile naturelle THYS € excl. BTW 26,44

16

€ incl. BTW 32,00

Castle Grey/Gris Eik/Chêne Ref.: 002583

Application: 1. Bien secouer lʼhuile avant lʼusage. 2. Appliquer en couche régulière à lʼaide dʼun chiffon en frottant. 3. Enlever lʼhuile superflue avec un chiffon. 4. Laisser sécher pendant 24 heures. 5. Répéter la procédure. Entretien: 2 en 1 - Lʼhuile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile dʼentretien. Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes Le coloris de lʼhuile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

€ excl. BTW 26,44

€ incl. BTW 32,00

Castle White/Blanc Eik/Chêne Ref.: 002590

€ excl. BTW 23,97

€ incl. BTW 29,00

Honing/Miel Eik/Chêne Ref.: 001289


Hout - Eik / Bois - Chêne

ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus

Serie 1 SOLID OAK

Dichtingstrip Joint acoustique

Ambachtelijke eiken stijldeuren Portes artisanales de style en chêne Randafwerking PANELEN (platband) in MASSIEF EIKEN Finition chants PANNEAUX (plate bande) en CHÊNE MASSIF

Serie 1 SOLID n° 11 glass

Deurlijst 23 Chambranle

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

410104

78 cm

410111

83 cm

410128

€ excl. BTW

€ incl. BTW

288,43

349,00

GLAS NIET GEPLAATST VERRE NON PLACE

Natuurolie afwerking CASTLE WHITE Finition huilée naturelle

ref. 002590

Natuurolie afwerking CASTLE GREY Finition huilée naturelle

ref. 002583

Serie 1 SOLID n° 11

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

404943

73 cm

404950

78 cm

404967

83 cm

404974

93 cm

410067

€ excl. BTW

€ incl. BTW

280,17

339,00

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FINIR LES PORTES EN BOIS AVEC LʼHUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE/HÊTRE.

Serie 1 SOLID n° 11 Country Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

404868

73 cm

404875

78 cm

404882

83 cm

404899

€ excl. BTW

€ incl. BTW

329,75

399,00

17


Hout - Eik / Bois - Chêne

ECHT HOUT BOIS VÉRITABLE

Serie 2 CLASSIC Ambachtelijke klassieke deuren met platband mdf paneel, afwerking fineer eik Portes artisanales classiques avec panneau à plate-bande, panneaux MDF finition en chêne plaqué.

Mod. 109 ref. 170374

Paneel met platband Panneaux à plate bande

Mod. 102 ref. 167831

Deurlijst 23 Chambranle Mod. 112 ref. 170381

Natuurolie afwerking CASTLE WHITE Finition huilée naturelle

Mod. 103 ref. 265049

ref. 002590

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Mod. 104 ref. 169705 Serie 2 Classic 4

Mod. 105 ref. 169699

18

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

690599

78 cm

690605

83 cm

690612

€ excl. BTW

€ incl. BTW

222,31

269,00

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large l que 17 cm: voir i pg. 83

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Onze designers ontwikkelen voortdurend nieuwe producten die perfect in uw budget en bij uw woning en woonstijl passen.

Nos designers créent en permanence de nouveaux produits parfaitement adaptés à votre budget, à votre intérieur et à votre style. Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

19


Afgewerkt deurgeheel, gelakt Bloc-porte fini, laqué

Serie 69 “Royal” ʻWit gelaktʼ deurgeheel Bloc porte ʻlaqué blancʼ

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

20

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

689999

78 cm

690001

83 cm

690018

€ excl. BTW

€ incl. BTW

121,49

147,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

Gelakt: lichte korrelige structuur Laqué: Finition légèrement structurée

Deurkast D k breder b d dan d 17 cm: zie i pg. 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 cm: voir pg. 83


Afgewerkte deurgehelen, gevernist Blocs-portes finis, vernis

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 69 “Royal” Horizontale

Authentic Oak

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

689944

78 cm

689951

83 cm

689968

€ excl. BTW

€ incl. BTW

121,49

147,00

Houtdecor afgewerkt Décor bois fini

Serie 69 “Royal”

Serie 69 ROYAL Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip Série 69 ROYAL Panneau de porte 4 côtés, anti-choc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie

Horizontale

Natural Oak Deur aanpassen en afwerken

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

697055

78 cm

697062

83 cm

697079

€ excl. BTW

€ incl. BTW

121,49

147,00

Houtdecor afgewerkt Décor bois fini Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

21


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Serie 60 LAMINADO “Glanzend/Brillant” Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

22

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 60 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 60 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 3


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Serie 60 LAMINADO “Glanzend/Brillant”

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

657950

73 cm

657967

78 cm

657974

83 cm

657981

93 cm

657998

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Glanzend deuroppervlak beschermt met folie. Panneau de porte brillant protégé par un film plastique. 23


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Serie 63 Life Style LAMINADO ʻMATʼ Platina Wit/Blanc

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Kleur/Couleur: RAL 9016

NCS S 0502 G 50Y

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Eik grijs / Chêne gris Vlak/Lisse

Serie 5 New Glass 1510

Serie 6

Square

Serie 10 Design Vlak/Lisse

Mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690292

83 cm

690254

63 cm

429861

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

73 cm

429878

304,96

369,00

304,96

369,00

78 cm

429885

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

24

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

83 cm

429892

€ excl. BTW

€ incl. BTW

138,84

168,00

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 cm: zie i pg. 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 cm: voir i pg. 83

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Serie 63 Life Style LAMINADO ʻMATʼ Platina Wit/Blanc Kleur/Couleur: RAL 9016

NCS S 0502 G 50Y 8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Serie Quadra glass MAT

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690162

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Serie Quadra

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

691206

78 cm

691213

83 cm

690155

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

25


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Serie 63 Life Style LAMINADO

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Linea “Coloré Mat”

Mat grijs alu/Gris alu mat Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Kleur/Couleur: RAL 7047

NCS S 2000-N

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie.

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

26

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002514

73 cm

002521

78 cm

002545

83 cm

002552

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 Life Style LAMINADO

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Linea “Coloré Mat”

Mat grijs/Gris mat Kleur/Couleur: RAL 7036

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

NCS S 4500-N

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002668

73 cm

002675

78 cm

002682

83 cm

002705

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

27


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Serie 63 Life Style LAMINADO

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Linea “Coloré Mat”

Lava Taupe Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Kleur/Couleur: RAL 7013

NCS S 7502-Y

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie.

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

28

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002408

73 cm

002415

78 cm

002422

83 cm

002439

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 Life Style LAMINADO

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Linea “Coloré Mat”

Oase Kleur/Couleur: RAL -

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

NCS S 3005-Y20R

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002361

73 cm

002378

78 cm

002385

83 cm

002392

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

29


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis Serie 63 Life Style LAMINADO Horizontale “MAT” Eik grijs / Chêne gris

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Serie 6

Square Mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690308

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002088

73 cm

279251

78 cm

279244

83 cm

279237

€ excl. BTW

€ incl. BTW

138,84

168,00 Vlak/Lisse

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

30

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement E b plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 3

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

HORIZONTALE

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 Life Style LAMINADO Horizontale “MAT” Eik grijs / Chêne gris

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Serie 5 New Glass 1510

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690261

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Design 1510

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

690070

78 cm

690087

83 cm

690094

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

31


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis Serie 63 Life Style LAMINADO Verticale “MAT” Eik grijs / Chêne gris Deurgehelen - Bloc-portes

THYS Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

405353

73 cm

405360

78 cm

405377

83 cm

405384

€ excl. BTW

€ incl. BTW

138,84

168,00

Vlak/lisse

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

691565

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Serie 5 New Glass MAT

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

32

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Plankendeur Porte à planches

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

690100

78 cm

690117

83 cm

690124

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement E b plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 83

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

VERTICALE

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 Life Style LAMINADO Verticale “MAT” Eik grijs / Chêne gris

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Quadra

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

691237

78 cm

691220

83 cm

690193

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Quadra glass mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690209

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

33


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Serie 63 Life Style LAMINADO Horizontale ʻMATʼ

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Eik antraciet / Chêne anthracite

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, anti-choc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie

Serie 5 New Glass Design 1510

34

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690278

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

HORIZONTALE

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 LAMINADO Horizontale

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Eik antraciet / Chêne anthracite ʻMATʼ

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Serie 6

Square Mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690315

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002071

73 cm

279725

78 cm

279732

83 cm

279749

€ excl. BTW

€ incl. BTW

138,84

168,00

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Vlak/Lisse

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

35


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis Serie 63 Life Style LAMINADO Verticale ʻMATʼ Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

Eik antraciet / Chêne anthracite

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Eik grijs / Chêne gris Vlak/Lisse Serie 5 New Glass mat

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

36

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690285

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Serie 10 DESIGN Vlak/Lisse

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

405391

73 cm

405407

78 cm

405414

83 cm

405421

€ excl. BTW

€ incl. BTW

138,84

168,00

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 cm: zie i pg. 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 cm: voir i pg. 83


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

VERTICALE

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Serie 63 Life Style LAMINADO Verticale ʻMATʼ

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Eik antraciet / Chêne anthracite

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

quadra glass mat

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690247

€ excl. BTW

€ incl. BTW

304,96

369,00

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

quadra

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

73 cm

691251

78 cm

691244

83 cm

690230

€ excl. BTW

€ incl. BTW

247,11

299,00

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Panneau de porte 4 côtés, anti-choc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

37


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Serie 63 Life Style LAMINADO Horizontale ʻMATʼ

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

MONT BLANC Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002293

73 cm

279312

78 cm

279329

83 cm

279336

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie.

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

38

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 3


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

HORIZONTALE

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Serie 63 Life Style LAMINADO Horizontale ʻMATʼ

ZEBRANO WENGÉ

Schuifdeuren pg. 86 - 91 Portes coulissantes

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 63 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

002309

73 cm

279756

78 cm

279763

83 cm

279770

€ excl. BTW

€ incl. BTW

164,46

199,00

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Serie 63 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Plaatsingfilm en instructies — ww Pla Pl w www.groupthys.com ww grou rro ou o upth th hys ys co com com om — Le Le fi filllm m de de p placement lac la lac aceme eme ment me nt et et iinstructions ns nsttru truct cti tion ns ns

39


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

Deurlijst 23 Chambranle ↑ VERTICAL

Inclusief Inclus Dichtingstrip Joint acoustique

PURE OAK HORIZONTALE

Deurlijst 23 Chambranle ←→ HORIZONTAL

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

658001

73 cm

658018

78 cm

658025

83 cm

658032

93 cm

658049

€ excl. BTW

€ incl. BTW

180,99

219,00

Schuifdeuren pg. 46 - 47 pg. 86 - 91 Portes coulissantes

40

Serie 5 New Glass 1510

Serie 10 DESIGN Vlak/Lisse

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75 Bloc-portes Coupe-feu 30’

Serie 10 design 1510

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

83 cm

690445

73 cm

690346

€ excl. BTW

€ incl. BTW

78 cm

690353

304,96

369,00

83 cm

690360

€ excl. BTW

€ incl. BTW

204,96

248,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 61 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Série 61 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast D k breder b d dan d 17 17 cm: zie i pg. 83 83 / Eb Ebrasement E b plus l large l que 17 17 cm: voir i pg. 83 83


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

PURE OAK

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

Deurlijst 23 Chambranle

VERTICALE

PLANKENDEUR PORTE A PLANCHES Pure oak, straalt authenticiteit uit en heeft het uitzicht van grof gezaagd hout. De brute zaaglijnen en de onregelmatige beplanking schenken het decor een echt massief houten karakter. Het oppervlak kreeg een onbehandelde look mee en voelt echt ruw, waardoor het nog natuurlijker oogt. Oppervlakte structuur mat.

Pure oak, Pur chêne, qui respire lʼ authenticité et qui a lʼaspect du bois rugueux et scié . Les lignes de coupes brutes et le bardage irrégulier donnent au décor les caractéristiques dʼun bois massif. La surface a un aspect brut et non traité, ce qui donne un look encore plus naturel. Finition mate.

Plankendeur Pure Oak, De opbouw van het deurblad is uniek. Elke plank is verschillend van breedte maat.

Porte à planches Pure Oak La structure du panneau de porte est unique. Chaque planche a une largeur différente.

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

688169

73 cm

688176

78 cm

688183

83 cm

688190

€ excl. BTW

€ incl. BTW

205,79

249,00 Plankendeur/Porte a planche

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie.

Plaatsingfi Pla Pl l ats atsi t ingfil ingfil film me en n iinstructies nstruc nst tructi ties — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

41


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

MARNE

OAK HORIZONTALE

Warm licht ingekleurd eiken decor met een grijze toets.

Décor chêne chaud légèrement teinté avec une pointe de gris.

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Schuifdeuren pg. 86 - 91

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75

Portes coulissantes

42

Bloc-portes Coupe-feu 30’

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

405568

73 cm

405438

78 cm

405445

83 cm

405452

93 cm

410012

€ excl. BTW

€ incl. BTW

180,99

219,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 61 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Série 61 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

HORIZONTALE

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

ARDENNE

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

NIEUW 2013 NOUVEAU

OAK

HORIZONTALE

Verkrijgbaar/disponible: 01/04/2013

Actueel zacht grijs getint met een zilverachtig wit ceruse effect. Teinte actuelle gris léger avec un effet cérusé blanc argenté.

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Schuifdeuren pg. 86 - 91

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75

Portes coulissantes

Bloc-portes Coupe-feu 30’

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

692852

73 cm

692869

78 cm

692876

83 cm

692883

93 cm

692890

€ excl. BTW

€ incl. BTW

180,99

219,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 61 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Série 61 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

43


Afgewerkte deurgehelen Blocs-portes finis

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

LOIRE

OAK HORIZONTALE

Zeer hedendaags grijs getint. Dit decor past zowel in landelijke, als in moderne, strakke interieurs.

Un Gris très tendance. Ce décor convient tout aussi bien aux intérieurs de style campagnard quʼ aux intérieurs modernes.

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Schuifdeuren pg. 86 - 91

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75

Portes coulissantes

44

Bloc-portes Coupe-feu 30’

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

405551

73 cm

278810

78 cm

278827

83 cm

278834

93 cm

410036

€ excl. BTW

€ incl. BTW

180,99

219,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 61 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Série 61 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

Deurkast breder dan 17 cm: zie pg. 83 / Ebrasement plus large que 17 cm: voir pg. 83

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92


Deurgehelen vervaardigd uit gelamineerde platen Blocs-portes fabriqués en panneaux laminés

Linea

HORIZONTALE

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Vlekbestendig Résistant aux taches

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

Lichtecht Inaltérable à la lumière

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à lʼusure

SERIE 61 EXCLUSIVE LAMINADO ʻMATʼ

ELZAS

OAK HORIZONTALE

De bruingrijze tinten, natuurlijk licht verouderd.

Dans des tons brun-gris, ce qui donne un look naturel légèrement vieilli.

Voor een perfecte plaatsing! 6 x Regelbare afstandschroeven Pour un montage parfait! 6 x Vis de réglage de distance

Dichtingstrip Joint acoustique

Inclusief Inclus

Schuifdeuren pg. 86 - 91

Deurgehelen Brandwerend 30’ pg. 70 - 75

Portes coulissantes

Bloc-portes Coupe-feu 30’

Deurbreedte Largeur de porte

ref.

63 cm

405544

73 cm

278780

78 cm

278797

83 cm

278803

93 cm

410029

€ excl. BTW

€ incl. BTW

180,99

219,00

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel

Andere modellen/glasmodellen Serie 61 verkrijgbaar: Vraag onze Classic Door cataloog

Glas uitvoering / Finition vitrage pg. 92

(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Autres modèles/modèles en verre Série 61 disponibles Demandez notre catalogue Classic Door

45


Deurblad / Feuille de porte

Kit SLIDING Door

201,5 x 83 cm

schuifdeuren/Portes coulissantes

INCLUS

Verpakking schuifdeur =

Deurblad + schuifrail ref 008691 + deurgreep ref 560670

Emballage porte coulissant =

Feuille de porte + rail coulissante ref 008691 + poignée ref 560670

Ref. 560670

“Te verven/A peindre”

ref 690810

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

114,87

139,00

“Hout - Eik/Bois - Chêne” Horizontale

ref 691350

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

189,26

229,00

Serie 63 “Life Style” PLATINA WIT/BLANC

ref 690827

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

164,46

199,00

EIK GRIJS/CHÊNE GRIS HORIZONTALE

ref 690834

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

164,46

199,00

EIK/CHÊNE ANTHRACITE HORIZONTALE

ref 690841

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

164,46

199,00

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs: Si nécessaire, à commander contre un supplément:

Aluminium dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking 200 cm Cache rail Aluminium inclus 2 x finition côté

Softclose dempingsysteem système dʼamortissement Softclose

46

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

593296

32,23

39,00

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

404257

32,23

39,00


Kit SLIDING Door

schuifdeuren/Portes coulissantes

Plaatsing “Sliding” voor het deurgat

Pose “Sliding” devant la baie

Plaatsing “Sliding” in het deurgat

Pose “Sliding” dans la baie

Andere schuifdeuren zie pg. 88-91 Autres portes coulissantes voir pg 88-91

Andere beschikbare handgrepen te bestellen tegen meerprijs: Autres Poignées inox disponibles, à commander contre un supplément:

Ref. 169552

€ excl. BTW 13,22

€ incl. BTW 16,00

Ref. 017433

€ excl. BTW 55,13

€ incl. BTW 66,71

Ref. 263465

€ excl. BTW 24,38

€ incl. BTW 29,50

Ref. 169125

€ excl. BTW 81,82

€ incl. BTW 99,00

Ref. 560687

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

Ref. 560670

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

47


Veiligheidsglasdeuren 4 basisglasuitvoeringen mogelijk: - HELDER - MAT - GRIJS GEROOKT - RELIEF-SQUARE Helder / Clair

Natuurlijk licht is een belangrijke factor voor onze gezondheid. Glas is de manier bij uitstek om daglicht in ons op te nemen. Kleine ruimtes komen dankzij glas beter tot hun recht, worden erdoor afgebakend zonder dat we daadwerkelijk van een begrenzing spreken. Glas kan zowel tijdloos als dynamisch zijn en is een permanente uitnodiging om een ruimte te betreden.

Portes verre sécurit Mat

4 finition en verre sécurit possibles: - CLAIR - MAT - GRIS FUMÉ - RELIEF-SQUARE La lumière naturelle est un facteur important pour notre santé. Le verre est bien sûr le matériau idéal pour faire entrer la lumière. Grâce au verre, de petits espaces sont mis en valeur ; ils sont délimités sans que lʼon puisse vraiment parler de frontière. Intemporel ou dynamique, le verre est une invitation permanente à pénétrer dans une pièce.

Grijs gerookt / Gris fumé

Mat grijs gerookt / Gris fumé mat

THYTAN veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

48

Reliëf Square


Deurblad zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar. Porte à poser avec sens dʼouverture à droite et/ou à gauche

THYS

“THYTAN”

Veiligheidsglasdeuren - Portes verre sécurit

te plaatsen in bepleisterde muuropening of houten doorgang à poser dans une ouverture murale plâtrée ou dans un ébrasement en bois

THYTAN veiligheidsglasdeuren inclusief inoxgreep THYTAN portes verre sécurit p poignée g inox incluse

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs: Si nécessaire, à commander contre un supplément:

Inclusief Inclus

2 of 4 scharnieren 2 ou 4 charnières

Versterkt sluitingmechanisme Inclusief Inclus

INOX Système de fermeture renforçé 400 mm x Ø 20 mm Ref. 017433

€ excl. BTW 55,13

€ incl. BTW 66,71

1800 mm x Ø 32 mm Ref. 169125

€ excl. BTW 81,82

€ incl. BTW 99,00

319 mm x 20 mm x 20 mm Ref. 263465

€ excl. BTW 24,38

€ incl. BTW 29,50

prijs 1 stuk / Prix 1 pièce Ref. € excl. BTW € incl. BTW 265063 16,49 19,95

49


Veiligheidsglas Verre sécurit

THYTAN

SHOWER PANEL

OP MAAT - SUR MESURE max ≤2200 mm max ≤2200 mm

max ≤2200 mm x ≤1200 mm HELDER/ CLAIR MAT

Ref.

170060 Ref.

170084

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ

Ref.

170107

Design naar keuze op helder glas Design au choix sur verre tranparent

170121

Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze (pg. 20-22) Verre gris fumé finition mat ou design au choix (pg. 20-22)

170145

Ref.

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

173,55

210,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

198,35

240,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

263,64

319,00

x ≤1800 mm Ref.

170077 Ref.

170091 Ref.

170114 Ref.

170138

Ref.

170152

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

346,28

419,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

362,81

439,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

395,87

479,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

420,66

509,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

461,98

559,00

x ≤300 mm Ref.

658872 Ref.

658889 Ref.

658896

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

98,34

119,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

103,30

125,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

107,43

130,00

Hoe bestellen? Comment commander ? PLAATSING: Indien u gebruik maakt van een douchebak is het voor uw comfort aangeraden het glas 4cm korter te bestellen dan de douchebak zelf.

PLACEMENT : Si vous utilisez un bac de douche nous vous conseillons pour votre confort de commander le verre 4 cm plus court que la dimension du bac de douche.

BREEDTE: MAX 180 CM - HOOGTE: MAX 220 CM Indien glas breder dan 140cm is het aan te raden 2 steunarmen te plaatsen. (ref. 658933) U dient een U-profiel te bestellen om het glas vast te zetten tegen de muur. (ref. 658919) Indien gewenst kan u ook een U-profiel bestellen voor bevestiging van het glas op de vloer.

LARGEUR : MAX 180CM – HAUTEUR : MAX 220 CM Si le verre est plus large que 140 cm nous vous conseillons de placer 2 profils de soutien Commandez un profil en u pour fixer le verre au mur. Si vous le désirez vous pouvez également commander un profil en u pour fixer le verre au sol.

OPTIE: U verkleint de inloop en waterspat van de douche door het gebruik van een hoekpaneel. Voor bevestiging op glas bestelt u een hoekprofiel. (ref. 658926). Voor bevestiging op muur bestelt u een U-profiel. (ref. 658919)

OPTION : Vous réduisez le risque dʼéclaboussures par lʼutilisation dʼun panneau de coin. Pour la fixation sur le verre vous commandez un profil en coin réf. 658926. Pour fixation au mur vous commandez un profil en u réf. 658919.

1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel 30 cm of op maat 1 x glas steunarm ref. 658933 1 x U-profiel ref. 658919 1 x Hoekprofiel ref. 658926

50

2 HOEKOPSTELLING INSTALLATION EN COIN

1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel 30 cm of op maat 1 x glas steunarm ref. 658933 2 x U-profiel ref. 658919

3 HOEKOPSTELLING INSTALLATION EN COIN

1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat 2 x glas steunarm ref. 658933

4 OPEN OPSTELLING INSTALLATION OUVERTE

1 x panneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure 1 x panneau de douche verre sécurit Thytan 30 cm ou sur mesure 1 x profil de soutien ref. 658933 1 x profil en u ref. 658919 1 x profil de coin ref. 658926

1 x panneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure 1 x panneau de douche verre sécurit Thytan 30 cm ou sur mesure 1 x profil de soutien ref. 658933 2 x profil en u ref. 658926

1 x panneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure 2 x profil de soutien ref. 658933

Leveringstermijn 12 weken (max 15 weken) / Délai de livraison 12 semaines ouvrables ( max 15 semaines)


THYTAN

SHOWER PANEL Veiligheidsglas Verre sécurit

STOCK PANELEN/PANNEAUX DE STOCK douche bak/bac 80 cm glass 80 cm x 200 cm Helder/Clair

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

689111

114,88

139,00

689104

123,14

149,00

Hoekpaneel/Panneau de coin glass 30 cm x 200 cm € excl. BTW/TVA

Ref.

8 MM VEILIGHEIDSGLAS 8 MM VERRE SÉCURIT

douche bak/bac 90 cm glass 90 cm x 200 cm

€ incl. BTW/TVA

douche bak/bac 120 cm glass 116 cm x 200 cm Ref.

€ excl. BTW/TVA

douche bak/bac 140 cm glass 136 cm x 200 cm

€ incl. BTW/TVA

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Helder/Clair

658759

57,02

69,00

658797

164,46

199,00

658834

180,99

219,00

Mat

658766

65,28

79,00

658803

180,99

219,00

658841

197,52

239,00

Grijs gerookt/Gris fumé

658773

73,55

89,00

658810

189,25

229,00

658858

205,78

249,00

Design 129

658780

73,55

89,00

658827

189,25

229,00

658865

205,78

249,00

THYTAN EVERYWAY SHOWERDOORS INOX BESLAG DOUCHE KWALITEIT Deurhoogte Hauteur de porte

12 mm

8,6 mm

201 cm

Inclusief Inclus

73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

692043 692050 692067 692074 692081

189,26

229,00

205,79

249,00

Grijs gerookt / Gris fumé

691992 692005 692012 692029 692036

222,31

269,00

DICHTINGSTRIP 2X JOINT ACOUSTIQUE 2X

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

467887

11,57

14,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Profil de soutien

658933

65,28

79,00

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

658926

32,23

39,00

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

658919

23,96

29,00

U-profiel

30 x 2200mm

profil en u

Design 129 boven/onder: helder glas 67 cm midden: designlijnen 1 cm breed

inkortbaar/adaptables

Ref.

profil de coin

€ incl. BTW/TVA

692098 692104 692111 692128 692135

1200mm

23/23 x 2200mm

€ excl. BTW/TVA

Mat

❏ PROFIELEN / PROFILS

Hoekprofiel

93 cm

Helder / Clair

lengte: 2200 mm

Steunarm

QUINCAILLERIE INOX QUALITÉ DOUCHE

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles

Mod.

SHOWERDOOR PG.60 OP MAAT / SUR MESURE

Design 129

Design 129 Haut / bas: verre clair 67 cm Milieu: lignes dessin 1 cm de large

51


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

THYS THYTAN ʻEVERYWAYʼ Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables Deurhoogte Hauteur de porte

201 cm

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles

Mod.

73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Helder / Clair

000459 000466 000398 000572 000480

156,20

189,00

Mat

000831 000725 000442 000848 000855

172,73

209,00

1510

000718 000732 000374 000749 000756

180,99

219,00

Grijs gerookt / Gris fumé

169736 169941 169743 169958 169750

189,26

150

000763 000770 000381 000787 000794

222,31

1014

000916 000923 000367 000671 000688

1708 Relief Square

Breedte deurbladen Largeur de la porte

Deuropening Ouverture de la baie

229,00

73 x 201

74,3 x ≥202,1

269,00

78 x 201

79,3 x ≥202,1

222,31

269,00

83 x 201

84,3 x ≥202,1

018973 018980 018966 019031 019048

222,31

269,00

88 x 201

89,3 x ≥202,1

169712 178486 168548 178493 169729

288,43

349,00

93 x 201

94,3 x ≥202,1

Breedte deurbladen Largeur de la porte

Deuropening Ouverture de la baie

EVERYWAY 201 cm: incl. standaard inox greep (pg.87) en 2 inox-look scharnieren EVERYWAY 201 cm: inclus poignée inox standard (pg.87) et 2 charnières inox-look 499925 499932 043418 499949 043432

172,73

209,00

Mat

499987 499994 043487 500010 043524

197,52

239,00

Grijs gerookt / Gris fumé

500133 500140 500157 500164 500171

205,79

249,00

1014

043067

043081

238,84

289,00

73 x 211

74,3 x ≥212,1

1510

043142 043159 043173 043227 043234

238,84

289,00

78 x 211

79,3 x ≥212,1

1708

043241 043258 043265 043289 043296

238,84

289,00

83 x 211

84,3 x ≥212,1

88 x 211

89,3 x ≥212,1

93 x 211

94,3 x ≥212,1

Breedte deurbladen Largeur de la porte

Deuropening Ouverture de la baie

83 x 230

84,3 x ≥231,1

88 x 230

89,3 x ≥231,1

93 x 230

94,3 x ≥231,1

EVERYWAY 211 cm: incl. standaard inox greep (pg.87) en 2 inox-look scharnieren EVERYWAY 211 cm: inclus poignée inox standard (pg.87) et 2 charnières inox-look

230 cm

Helder / Clair

468754 468761 468778

205,79

249,00

Mat

468785 468792 468808

230,58

279,00

Grijs gerookt / Gris fumé

498560 498577 498584

247,11

299,00

1510

498591 498607 498614

271,90

329,00

EVERYWAY 230 cm: incl. standaard inox greep (pg.87) en 4 inox-look scharnieren EVERYWAY 230 cm: inclus poignée inox standard (pg.87) et 4 charnières inox-look

ref. 055176

4 deurrolschieters 4 galets dʼarrêt Ref.

055176

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

32,23

39,00

Bij plaatsing van THYTAN “EVERYWAY” als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la THYTAN “EVERYWAY“ comme double porte, afin dʼobtenir une fermeture parfaite à 0°, lʼusage de 4 galets dʼarrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de lʼébrasement.

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

52

Veiligheidsglasdeuren DICHTINGSTRIP 2X lengte: 2200 mm 8,6 mm

211 cm

Helder / Clair

12 mm

Portes verre sécurit JOINT ACOUSTIQUE 2X longueur: 2200 mm

Ref.

467887

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

11,57

14,00


EVERYWAY

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

INCLUSIEF INCLUS

THYS THYTAN ʻEVERYWAYʼ EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg. 49) en inox scharnieren EVERYWAY: poignée inox standard (pg. 49) et charnières inox inclues

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK Veiligheidsglasdeuren De THYTAN EVERYWAY scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x ±45°.

Portes verre sécurit Les charnières THYTAN EVERYWAY tournent à 2 x 90° et se ferment automatiquement à partir de 2 x ±45°.

Versterkt sluitingmechanisme

INOX

*

Système de fermeture renforçé Serie THYTAN 150

EVERYWAY Relief Square

*

EVERYWAY Mat

EVERYWAY Helder / Clair

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad. Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

Ref.

167374

Serie THYTAN 1014

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40,50

49,00

EVERYWAY Grijs gerookt / Gris fumé

*

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte. La fermeture du cylindre se fixe dʼun côté de la porte.

EVERYWAY 1510

EVERYWAY 1708

Lange inox greep (1m80) Longue poignée inox (1m80) Ref.

169125

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

81,82

99,00

tegen meerprijs - pg. 49 - avec supplément

53


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

EVERYWAY PASIONATE

■ Exclusive Everyway Pationate incl. standaard inox greep (pg. 49) en 2 inox scharnieren poignée inox standard (pg. (pg 49)) et charnières inox inclues

Te verven / A peindre Deurhoogte Hauteur de porte

201,5 cm

Mod.

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

93 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Helder / Clair

450292

450308

450315

450339

288,43

349,00

Mat

450346

450353

450360

450384

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

450391

450407

450414

450438

304,96

369,00

1510

450445

450452

450469

450483

304,96

369,00

Serie 63 Platina wit/blanc Deurhoogte Hauteur de porte

Makkelijk in onderhoud Entretien facile

Milieuvriendelijk Respectueux de lʼenvironnement

201,5 cm

Mod.

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

93 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Helder / Clair

429465

429472

429489

429502

288,43

349,00

Mat

429519

429526

429533

429557

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

429564

429571

429588

429601

304,96

369,00

1510

429618

429625

429632

429656

304,96

369,00

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Serie 61 Pure Oak Horizontale Deurhoogte Hauteur de porte

Vlekbestendig Résistant aux taches

Lichtecht Inaltérable à la lumière

201,5 cm

Mod.

73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

Helder / Clair

612560 612577 612584 612591 612607

288,43

349,00

Mat

612614 612621 612638 612645 612652

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

612669 612676 612683 612690 612706

304,96

369,00

1510

612713 612720 612737 612744 612751

304,96

369,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Serie 61 Marne Oak Horizontale Deurhoogte Hauteur de porte

Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid eid Très grande résistance nce aux rayures, aux chocs ocs et à lʼusure

201,5 cm

Veiligheidsglasdeuren DICHTINGSTRIP 2X 8,6 mm

lengte: 2200 mm

12 mm

longueur: 2200 mm

467887

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

11,57

14,00

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.

THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

54

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

Helder / Clair

401539 401546 401553 401560 401577

288,43

349,00

Mat

401584 401591 401607 401614 401621

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

401638 401645 401652 401669 401676

304,96

369,00

1510

401683 401690 401706 401713 401720

304,96

369,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Serie 61 Elzas Oak Horizontale Deurhoogte Hauteur de porte

Portes verre sécurit JOINT ACOUSTIQUE 2X Ref.

Mod.

201,5 cm

Mod.

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

Helder / Clair

265964 265971 265988 277134 277141

288,43

349,00

Mat

277424 277431 277448 278001 278018

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

265995 266008 266015 277097 277103

304,96

369,00

1510

265933 265940 265957 277059 277066

304,96

369,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Serie 61 Loire Oak Horizontale Deurhoogte Hauteur de porte

201,5 cm

Mod.

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

Helder / Clair

265544 265551 265568 277257 277264

288,43

349,00

Mat

278070 278087 278094 278100 278117

296,69

359,00

Grijs gerookt / Gris fumé

265575 265582 265599 277219 277226

304,96

369,00

1510

265513 265520 265537 277172 277189

304,96

369,00


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

EVERYWAY PASIONATE

INCLUSIEF INCLUS

incl. standaard inox greep (pg. 49) en 2 inox scharnieren poignée inox standard (pg. 49) et charnières inox inclues

■ Exclusive Everyway Pationate Het middenstuk van het deurgeheel heeft een afgewerkt houten of te verven uitvoering. De 2 zijkanten van het deurblad bestaan uit gehard veiligheidsglas. De scharnieren sluiten en open als een THYTAN everyway deur. Versterkt sluitingmechanisme

La partie centrale du bloc porte a un décor bois fini ou à peindre. Les 2 côtés de la feuille de porte sont en verre sécurit trempé. Les charnières sʼouvrent et se ferment comme pour une porte THYTAN everyway.

INOX

Veiligheidsglasdeuren De EVERYWAY PATIONATE scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x 45°.

Portes verre sécurit Les charnières EVERYWAY PATIONATE tournent à 2 x 90° et se ferment automatiquement à partir de 2 x 45°.

Système de fermeture renforçé

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

8 mm veiligheidsglas geplaatst 8 mm verre sécurit placé

125 mm

Marne Grijs gerookt / Gris fumé

* 125 mm

Platina Wit/Blanc Helder/Clair

*Aan meerprijs te bestellen *A commander avec supplément de prix rref. 167374 - pg 53 C Cilinderslot Serrure cylindre S

ref. 055176 - pg 88

Ref. = 4 deurrolschieters Réf. = 4 galets dʼarrêt

ref. f 263465 pg 49

ref. f 169125 pg 49

55


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

THYS THYTAN ʻPROFʼ Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables

(te plaatsen in de vloer)

Porte en verre sécurit fixation au sol.

THYTAN “PROF”

THYTAN “PROF”

Open- of stop positie op 0° en 90° Zelfsluitend Snelheid sluiting regelbaar Vloerpomp getest op 200.000 draaibewegingen Max deurgewicht: 75 kg Afmeting vloerpomp: 43 x 307 x 110

Position ouverte ou arrêt à 0° et 90° A fermeture automatique Vitesse de fermeture réglable Pompe au sol testée à 200.000 rotations Poids max de la porte: 75 kg Dimension de la pompe au sol: 43 x 307 x 110

Veiligheidsglasdeuren met vloerpomp.

Deurhoogte Hauteur de porte

201 cm

211 cm

Mod.

Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles 73 cm

78 cm

83 cm

88 cm

93 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Breedte deurbladen Largeur de la porte

Deuropening Ouverture de la baie

Helder / Clair

153698

153704

044897

153711

044903

222,31

269,00

73 x 201 cm

74,3 x 202,5 cm

Mat

154084

154091

044910

154107

044927

238,85

289,00

78 x 201 cm

79,3 x 202,5 cm

1014

153667

153674

043876

153681

043883

288,43

349,00

83 x 201 cm

84,3 x 202,5 cm

1510

044989

044996

043890

045009

044156

288,43

349,00

88 x 201 cm

89,3 x 202,5 cm

1708

045016

045023

044873

045030

044880

288,43

349,00

93 x 201 cm

94,3 x 202,5 cm

Helder / Clair

043616

043623

238,85

289,00

73 x 211 cm

74,3 x 212,5 cm

Mat

043630

043869

255,37

309,00

78 x 211 cm

79,3 x 212,5 cm

1014

043548

043555

304,96

369,00

83 x 211 cm

84,3 x 212,5 cm

1510

165974

165981

043562

165998

043579

304,96

369,00

88 x 211 cm

89,3 x 212,5 cm

1708

166001

166018

043586

166025

043609

304,96

369,00

93 x 211 cm

94,3 x 212,5 cm

Hoe vloerpomp plaatsen?

Comment placer une pompe au sol?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer. Afmeting vloerpomp: Hoogte 43 mm Lengte 307 mm Breedte: 110 mm

Dimension de la pompe au sol et échancrure Dimension de la pompe: Hauteur: Longueur: Largeur:

Uitsparing vloer:

Dimension de lʼéchancrure dans le sol:

Diepte: Lengte: Breedte:

53 mm 317 mm 120 mm

Profondeur: Longueur Largeur:

53 mm 317 mm 120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Le jeu de 1 cm autour de la pompe vous donne la possibilité dʼancrer la pompe à lʼaide dʼune émulsion compacte.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

Il faut développer une certaine force afin de pouvoir ouvrir la porte placée avec une pompe au sol. De petits enfants nʼont pas toujours la force nécessaire. Une porte moins large demande plus de force quʼune porte plus large.

Ref.

167374

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40,50

49,00

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte. La fermeture du cylindre se fixe dʼun côté de la porte.

Veiligheidsglasdeuren DICHTINGSTRIP 2X lengte: 2200 mm 8,6 mm

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad. Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

12 mm

Portes verre sécurit JOINT ACOUSTIQUE 2X longueur: 2200 mm

Ref.

467887

56

dans le sol. 43 mm 307 mm 110 mm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

11,57

14,00


PROF

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

INCLUSIEF INCLUS

THYS THYTAN ʻPROFʼ THYTAN PROF incl. standaard inox greep (pg. 49) en vloerpomp THYTAN PROF poignée inox standard (pg. 49) et pompe au sol inclues

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK

Serie THYTAN 1708 dubbel/double* Serie THYTAN 1014

Lange inox greep (1m80) Longue poignée inox (1m80) Ref.

169125

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

81,82

99,00

tegen meerprijs - pg. 49 - avec supplément

*

Serie THYTAN Mat

Serie THYTAN Helder/Clair

*

Serie THYTAN 1510

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

57


Veiligheidsglas schuifdeuren Portes coulissantes verre sécurit

THYS THYTAN ʻSLIDINGʼ

incl. standaard inox greep (pg. 49) en aluminium schuifrail en glasklemmen poignée inox standard (pg. 49) et rail coulissant aluminium et pinces de fixation inclues

Glasschuifdeur 215 hoog inclusief 2 glasklemmen, voor elke muuropening kleiner dan 215 cm x 90 cm.

Glasschuifdeur 233 hoog inclusief 4 glasklemmen, voor elke muuropening kleiner dan 233 cm x 100 cm.

(muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 225 cm)

(muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 243 cm)

Porte coulissante 215 cm avec 2 pinces de fixation, cette dimension peut couvrir les baies de maximum 215 cm x 90 cm. (Dimension totale porte + rail = 225 cm)

Porte coulissante 233 cm avec 4 pinces de fixation, cette dimension peut couvrir les baies de maximum 233 cm x 100 cm. (Dimension totale porte + rail = 243 cm)

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables Deurhoogte - Hauteur de porte

Deurbreedte - Largeur de porte

215 cm 83-93 cm THYTAN SLIDING Helder / Clair Mat Grijs gerookt / Gris fumé 1014 1510 1708 Relief Square

Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles 215 x 83 cm

215 x 93 cm

016764 016788 169767 016689 016719 043302 169781

016771 016795 169774 016702 016757 043319 169798

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31 238,84 263,64 288,43 288,43 288,43 412,40

269,00 289,00 319,00 349,00 349,00 349,00 499,00

Plaatsing “Sliding” in het deurgat Pose “Sliding” dans la baie

Deurhoogte - Hauteur de porte Deurbreedte - Largeur de porte

233 cm 103 cm THYTAN SLIDING Helder / Clair Mat Grijs gerookt / Gris fumé 1510

Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles

233 x 103 cm 469478 469461 469492 469485

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

271,90 296,69 329,75 329,75

329,00 359,00 399,00 399,00

Plaatsing “Sliding” voor het deurgat Pose “Sliding” devant la baie

Juiste Sliding glasmaat nodig om sliding glas + glasgeleider sliding in het deurgat te plaatsen: Sliding glasmaat = min. deurhoogte - 75 mm vb.: U wenst de standaard THYTAN sliding glas 2150 mm te plaatsen. Deurgathoogte dient exact 2225 mm te zijn. 2225 mm minimale deurgathoogte 75 mm (rail + speling onderaan deurblad) ——————————————————————— 2150 mm netto sliding glasmaat

Mesure exacte afin de placer la porte sliding dans la baie: Mesure porte sliding = hauteur de la porte minimum - 75 mm Par ex.: vous désirez placer la THYTAN Sliding 2150 mm La baie de la porte doit être exactement 2225 mm 2225 mm hauteur minimum de la baie 75 mm (rail + jeu en dessous de la porte) ——————————————————————— 2150 mm mesure du verre sliding sécurit

58

Minimum muurhoogte nodig om sliding glas + glasgeleider te plaatsen tegen muur voor muuropening. Glasdeurbladhoogte + minimum 100 mm vb.: u wenst standaard deurhoogte 2150 mm te plaatsen minimum muurhoogte: 2150 mm + 100 mm = 2250 mm

Hauteur minimum du mur nécessaire afin de placer le verre et le rail coulissant contre le mur avant la baie. Hauteur du verre: + minimum 100 mm Par ex.: vous désirez placer la hauteur standard de la porte de 2150 mm Hauteur de mur minimum: 2150 mm + 100 mm = 2250 mm


SLIDING

Veiligheidsglas schuifdeuren Portes coulissantes verre sécurit

INCLUSIEF INCLUS

THYS THYTAN ʻSLIDINGʼ incl. standaard inox greep (pg. 49) en aluminium schuifrail en glasklemmen poignée inox standard (pg. 49) et rail coulissant aluminium et pinces de fixation inclues

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK

SLIDING Helder/Clair

*

SLIDING RELIEF SQUARE

SLIDING 1708

Serie SLIDING 1510 Incl. standaard inox greep Incl. poignée inox standard

* SLIDING Mat

*

SLIDING 1014

SLIDING Grijs gerookt/ Gris fumé

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot eenvoudig op glas te bevestigen.

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit facile à fixer sur le verre. Ref.

167374

Softclose dempingsysteem système dʼamortissement Softclose tegen meerprijs - avec supplément

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40,50

49,00

Ref.

593296

Aluminium dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking 7,5 x 200 cm Cache rail Aluminium inclus 2 x finition côté tegen meerprijs - avec supplément Ref.

404257

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

32,23

39,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

32,23

39,00

Enkel te plaatsen met 2 glasklemmen, niet met 4 glasklemmen. La pose du softclose: seulement avec 2 pinces de fixation. Pas possible avec 4 pinces de fixation

Lange inox greep (1m80) Longue poignée inox (1m80) Ref.

169125

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

81,82

99,00

tegen meerprijs - pg. 49 - avec supplément Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

59


te og

. AX m M 0c 22

o Deurh

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

-

u Ha

THYTAN EVERYWAY

OP MAAT - SUR MESURE

te ur d

ep

orte

EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg.49) en 4 inox scharnieren EVERYWAY: poignée inox standard (pg.49) et 4 charnières inox inclues Leveringstermijn 12 weken (max 15 weken) / Délai de livraison 12 semaines ouvrables ( max 15 semaines)

❏ EVERYWAY max ≤2200 mm x ≤1200 mm

❏ EVERYWAY SHOWERDOOR max ≤2200 mm x ≤1200 mm

4 scharnieren - glasdikte 8 mm / 4 charnières - épaisseur du verre 8 mm

HELDER/ CLAIR

Ref.

169897

MAT

Ref.

169903

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ

Ref.

169910

Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent

Ref.

169927

Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

169934

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

247,11

299,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

263,64

319,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

288,43

349,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

304,96

369,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

346,28

419,00

4 scharnieren - glasdikte 8 mm / 4 charnières - épaisseur du verre 8 mm

HELDER/ CLAIR

Ref.

693323

MAT

Ref.

693330

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ

Ref.

693309

Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

693316

Ref.

693293

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

273,55

331,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

290,08

351,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

314,88

381,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

331,40

401,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

372,73

451,00

❏ EVERYWAY “Relief Square” max ≤2200 mm x ≤930 mm

4 scharnieren - glasdikte 8 mm / 4 charnières - épaisseur du verre 8 mm

Ref.

RELIEF SQUARE

178479

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

428,93

519,00

❏ Bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen Imposte supérieur incl. fixations max ≤1000 mm x ≤2200 mm min 200 mm x ≤2200 mm glasdikte 8 mm / épaisseur du verre 8 mm HELDER/ CLAIR

Ref.

405339

MAT

Ref.

405346

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ

Ref.

405322

Ref. = 4 deurrolschieters Réf. = 4 galets dʼarrêt

ref. 055176

4 deurrolschieters 4 galets dʼarrêt Ref.

055176

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

32,23

39,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

172,73

209,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

197,52

239,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

*

Bij plaatsing van THYTAN “EVERYWAY” als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la THYTAN “EVERYWAY“ comme double porte, afin dʼobtenir une fermeture parfaite à 0°, lʼusage de 4 galets dʼarrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de lʼébrasement.

Plaats de scharnieren tegen de bovenkant van de uitsparing scharnieren om afhangen deurblad te voorkomen.

Placez les charnières contre la partie supérieure de lʼ entaille charnières afin dʼéviter que la porte glisse.

Hoe het veiligheidsglas deurblad plaatsen? Comment placer la porte verre sécurit?

THYS interieur cataloog of www.groupthys.com 60


te og

. AX m M 0c 22

o Deurh

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

-

u Ha

THYTAN PROF

te ur d

ep

OP MAAT - SUR MESURE

orte

min breedte 730 mm / largeur min 730 mm

Leveringstermijn 12 weken (max 15 weken) / Délai de livraison 12 semaines ouvrables ( max 15 semaines)

❏ PROF max ≤2200 mm x ≤1200 mm

Veiligheidsglasdeuren DICHTINGSTRIP 2X

HELDER/ CLAIR

Ref.

170169

MAT

Ref.

170176

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

170183

Ref.

170190

Ref.

170206

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

321,49

389,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

338,02

409,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

371,07

449,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

395,87

479,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

437,19

529,00

12 mm

Portes verre sécurit JOINT ACOUSTIQUE 2X longueur: 2200 mm

Ref.

467887

Ref.

glasdikte 10 mm / épaisseur du verre 10 mm Ref.

170213

MAT

Ref.

170220

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ

Ref.

170237

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

172,73

209,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

197,52

239,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

11,57

14,00

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad. Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

❏ PROF bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen PROF imposte supérieur incl. fixations max ≤1000 mm x ≤1200 mm min 200 mm x ≤1200 mm HELDER/ CLAIR

8,6 mm

lengte: 2200 mm

glasdikte 10 mm / épaisseur du verre 10 mm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40,50

49,00

167374

*

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte. La fermeture du cylindre se fixe dʼun côté de la porte.

Hoe vloerpomp plaatsen?

Comment placer une pompe au sol?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer. Afmeting vloerpomp: Hoogte 43 mm Lengte 307 mm Breedte: 110 mm

Dimension de la pompe au sol et échancrure Dimension de la pompe: Hauteur: Longueur: Largeur:

Uitsparing vloer:

Dimension de lʼéchancrure dans le sol:

Diepte: Lengte: Breedte:

53 mm 317 mm 120 mm

Profondeur: Longueur Largeur:

dans le sol. 43 mm 307 mm 110 mm 53 mm 317 mm 120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Le jeu de 1 cm autour de la pompe vous donne la possibilité dʼancrer la pompe à lʼaide dʼune émulsion compacte.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

Il faut développer une certaine force afin de pouvoir ouvrir la porte placée avec une pompe au sol. De petits enfants nʼont pas toujours la force nécessaire. Une porte moins large demande plus de force quʼune porte plus large.

61


te og

. AX m M 0c 22

o Deurh

Veiligheidsglas schuifdeuren Portes coulissantes verre sécurit

-

u Ha

THYTAN SLIDING

te ur d

ep

OP MAAT - SUR MESURE

orte

Leveringstermijn 12 weken (max 15 weken) / Délai de livraison 12 semaines ouvrables ( max 15 semaines)

❏ SLIDING max ≤2200 mm x ≤1200 mm

MAT

Ref.

169965 Ref.

169972

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

RELIEF

Ref.

169989 Ref.

169996

Ref.

170008

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

304,96

369,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

321,49

389,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

346,28

419,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

379,34

459,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

420,66

509,00

RELIEF

max ≤2200 mm

HELDER/ CLAIR

max ≤2200 mm

2 glasklemmen - glasdikte 8 mm / 2 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

max ≤1200 mm ❏ SLIDING “Relief Square” max ≤2200 mm x ≤930 mm 2 glasklemmen - glasdikte 8 mm / 2 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

Ref.

RELIEF SQUARE

178561

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

495,04

599,00

*

max ≤930 mm

❏ SLIDING max ≤2200 mm x ≤1800 mm ≥1201 mm HELDER/ CLAIR MAT

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

519,83

629,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

536,36

649,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

569,42

689,00

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

170039

594,2

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

627,27

759,00

Ref.

170046 Ref.

170053

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

170022

170015

719,00

Hoe bestellen/Comment commander : pg. 68 Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

62

max ≤2200 mm

4 glasklemmen - glasdikte 8 mm / 4 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

*

max ≤1800 mm lange inox greep (1m80) Longue Poignée inox (1m80) Ref.

169125

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

81,82

99,00


te og

THYTAN

. AX m M 0c 22

o Deurh

Veiligheidsglas vastpaneel Panneau fixe verre sécurit

-

u Ha

VASTPANEEL/PANNEAU FIXE

te ur d

OP MAAT - SUR MESURE

ep

orte

glasdikte 8 mm / épaisseur du verre 8 mm

Leveringstermijn 12 weken (max 15 weken) / Délai de livraison 12 semaines ouvrables ( max 15 semaines)

❏ VASTPANEEL / PANNEAU FIXE max ≤2200 mm x ≤1200 mm HELDER/ CLAIR MAT

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

173,55

210,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

198,34

240,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

222,31

269,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

263,64

319,00

170060 Ref.

170084

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

170107 Ref.

170121

Ref.

170145

A

B

B

A

B

U dient een U-profiel te bestellen om het glas vast te zetten tegen muur, plafond of vloer. Ref. 658919 Vous devez commander un profil en u pour fixer le verre au mur, sol ou plafond. 30 X 2200mm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

23,96

29,00

❏ VASTPANEEL / PANNEAU FIXE max ≤2200 mm x ≤1800 mm HELDER/ CLAIR MAT

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

346,28

419,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

362,81

439,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

395,87

479,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

420,66

509,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

461,98

559,00

170077 Ref.

170091

GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ Design naar keuze op helder glas (pg. 64 - 66) Design au choix sur verre tranparent Grijs gerookt glas afwerking mat of design naar keuze) (pg. 64 - 66) Verre gris fumé finition mat ou design au choix

Ref.

170114 Ref.

170138

Ref.

170152

B

A

A

B

❏ VASTPANEEL / PANNEAU FIXE max ≤2200 mm x ≤930 mm RELIËF/RELIEF

Ref.

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

329,75

399,00

178547

Hoe bestellen/Comment commander : pg. 106 THYTAN Sliding in combinatie met vastpaneel A. Sliding door op maat pg 62 B. Vastpaneel op maat zie bovenvermeld pg 63

THYTAN Sliding en combinaison avec panneau supérieur A. Sliding door sur mesure pg. 62 B. Panneau fixe sur mesure pg.63

Pas op: bij combinatie slidingdoor en vastpaneel is er bij toepassing design in glas hoogteverschil tussen het slidingglas en vastpaneel mogelijk. Sliding is ± 75 mm kleiner dan vast paneel omwille van glasgeleider. Aangeraden voor positie B (vastpaneel) steeds helder, mat of grijs gerookt glas te gebruiken.

Attention: Nous vous conseillons de commander les parties fixes en verre clair, mat ou gris fumé lorsquʼon commande la porte sliding avec un design, parce que la partie sliding est ± 75 mm plus petite que la partie fixe. Utilisez donc pour la position B (panneau fixe) du verre clair, mat ou gris fumé sans design.

Lichte glaskleurverschillen pg. 69

Petites différences dans la couleur du verre pg. 69

63


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

Afbeeldingen design: witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

Exemples de design: les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé

Mod. T 01

Mod. T 02

Mod. T 03

Mod. T 04

Mod. T 05

Mod. T 06

Mod. T 07

Mod. T 08

Mod. T 09

Mod. T 10

Mod. T 13

Mod. T 14

Mod. T 15

Mod. T 16

Mod. T 17

Mod. T 18

Mod. T 19

Mod. T 20

Mod. T 21

Mod. T 22

Mod. T 23

Mod. T 24

Mod. T 25

Mod. T 26

Mod. T 27

Mod. T 28

Mod. T 29

Mod. T 30

Mod. T 31

Mod. T 32

Mod. T 33

Mod. T 34

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

64


te og

. AX m M 0c 22

o Deurh

THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

-

u Ha

te ur d

ep

orte

Mod. T 35

Mod. T 36

Mod. T 37

Mod. T 38

Mod. T 39

Mod. T 40

Mod. T 41

Mod. T 42

Mod. T 43

Mod. T 1510

Mod. T 44

Mod. T 45

Mod. T 48

Mod. T 150

Mod. T 49

Mod. T 50

Mod. T 51

Mod. T 1014

Mod. T 52

Mod. T 1708

Mod. T 53

Mod. T 54

Mod. T 55

Mod. T 56

Tekeningen zijn gebaseerd op een deurhoogte van 201 cm. Wanneer deuvlak verhoogt of verkleint, verhoogt of verkleint de boven en onderkant van het deurblad. Design opzich blijft ongewijzigd. Afbeeldingen design: witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas Tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Afstand deurkruk zijkant glasrand: 8 cm Afstand onderste-/bovenste- scharnier: 12 cm Afstand 2de en 3de scharnier: 32 cm

Les dessins montrés ont été créés pour une porte de 201 cm. Au cas où la hauteur de la porte diminue ou augmente, le design sera raccourci ou allongé. Aussi bien au-dessus quʼau-dessous de la porte. Le design en soi reste inchangé. Exemples de design : les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé Les dessins sont indicatifs et peuvent diverger de la réalisation finale. Distance entre la charnière centrale et la charnière supérieure: 12 cm Distance 2ème et 3ème charnière : 32 cm La distance entre la poignée et le contour de la porte: 8 cm

Design T 20 Dubbel deur/Double portes

65


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

Afbeeldingen design: - witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd - donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

Exemples de design:

- Les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides. - Les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé.

Mod. od T 57 5

Mod. T 58

Mod. od T 59

Mod. T 60

Mod. od T 61 6

Mod. T 62

Mod. od T 63

Mod. T 64

Mod. od T 65

Mod. T 66

Mod. od T 69

Mod. T 70

Mod. T 71

Mod. T 72

Mod. T 73

Mod. T 74

Mod. T 75 Mod

Mod. T 76

Mod. T 77 Mod

Mod. T 78

Mod. T 79

Mod. T 82

Mod. T 83

Mod. T 84

Mod. T 85

Mod. T 88

Mod. T 89

Mod. T 92

Pictogram designʼs zijn niet te gebruiken als dubbele deur daar anders de gezandstraalde of gezuurde zijde niet aan dezelfde muurkant staat.

Les portes avec design pictographique ne peuvent pas être utilisées comme double porte, Zijde zandstraling vu que les côtés mats ne se Coté sablage trouveront pas du même côté mural.

Design T 76 Dubbel deur/Double portes

66

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten. Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles. Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.


THYT AN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

THYS THYTAN ʻRELIEF SQUAREʼ Uniek veiligheidsglas design Un design unique en verre sécurit

RELIEF SQUARE

3.

Met de hand en machinaal wordt er in het glas gekerfd zodat er reliëf in het glas ontstaat. Hoe dieper we kerven in het glas, hoe dieper wit mat het oppervlakte van het glas wordt. (vergeten we niet dat glas van wit zand gemaakt wordt). Op deze manier wordt er: 1. een diep en minder diep reliëf in het glas bekomen.

2.

2. een kleurschakering van helder, licht wit mat en dieper wit mat bekomen. 3. Niet gekerfde vierkantjes 6 x 6 mm helder glas, zorgen voor een fantastische beweging in het glas

RELIEF SQUARE Le vitrage est sculpté manuellement ainsi quʼà lʼaide de machines de précision. De cette façon on obtient un relief dans le verre. Le sablage devient de plus en plus foncé au fur et à mesure que lʼon grave plus profondément. (le verre est à base de sable blanc) De cette manière on obtient: 1. Un vitrage gravé avec différentes profondeurs. 2. Une teinte du verre qui peut varier de clair à blanc mat allant jusquʼà mat foncé. 3. Les petits carrés en verre clair de 6x6 mm non gravés donnent au vitrage un magnifique mouvement

EVERYWAY RELIEF SQUARE

67


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

Hoe glas H l bestellen ?

Comment commander le verre ?

Meet de deuropening in de breedte en in de lengte op 3 verschillende plaatsen.

Prenez les mesures de la baie dans la largeur et la hauteur à 3 endroits différents.

SLIDING VOOR MUUROPENING: Tel bij de breedste muuropening 2 maal 30 mm bij, tel bij de hoogste muuropening minstens 1 maal 30 mm bij, Grootste hoogtemaat min. netto glasmaat 2083 mm + 30 mm = 2113 mm Grootste breedtemaat min. netto glasmaat 832 mm 2 x 30 mm = 892 mm

SLIDING DEVANT LA BAIE: Ajoutez 2 x 30 mm à la largeur la plus large, ainsi quʼau moins 1 fois 30 mm à la hauteur. mesure nette du verre min. Hauteur max 2083 mm + 30 mm = 2113 mm Largeur max mesure nette du verre min. 832 mm 2 x 30 mm = 892 mm

68

1026

2659

DUBBEL DEUR EVERYWAY - PROF kleinste breedtemaat muuropening, min 21 mm = breedtemaat van de 2 draaideuren bv. muuropening 1881 mm Min benodigde spatie 21 mm —————————————————————— netto breedtemaat van 2 draaideuren 1860 mm bestel 2 x deurblad van 930 mm breedte

1030

2663

VAST MUURPANEEL EVERYWAY - PROF kleinste breedtemaat muuropening, min breedtemaat draaideur, min 18 mm. bv. muuropening 2000 mm Min Breedte deurblad 930 mm Min benodigde spatie 18 mm —————————————————————— netto muurpaneel maat 1052 mm

PROF Déduisez 13 mm de la largeur minimale et déduisez 15 mm de la hauteur minimale. hauteur min. mesure nette du verre min. 2077 mm - 15 mm = 2062 mm Largeur min. mesure nette du verre min. 829 mm - 13 mm = 816 mm

829

1028

SLIDING DANS LA BAIE: Déduisez 75 mm de la hauteur minimale de la baie. La largeur est à déterminer selon ce que la porte glisse devant la partie fixe ou dans lla paroi murale. mesure nette du verre min. Hauteur min. 2077 mm - 75 mm = 2002 mm Mesure en largeur max.: à déterminer par vous. EVERYWAY Déduisez des dimensions les moins élevées en hauteur 11 mm et en largeur 13 mm. hauteur min. mesure nette du verre min. 2077 mm - 11 mm = 2066 mm Largeur min. mesure nette du verre min. 829 mm - 13 mm = 816 mm

830

2660

VAST BOVENPANEEL EVERYWAY - PROF Hoogte bovenpaneel= Kleinste deurgathoogte: 2659 mm Min hoogte deurblad: 2200 mm Min Spatie onderkant deurblad - vloer 9 mm Min Spatie tussen deurblad 7 mm bovenpaneel Min Spatie bovenkant bovenpaneel 7 mm —————————————————————— Netto bovenpaneel maat 436 mm Minimum hoogte bovenpaneel Prof Large 300 mm Everyway en Prof 200 mm

2077

PROF trek van de kleinste hoogtemaat 15 mm af en trek van de kleinste breedtemaat 13 mm af. Kleinste hoogtemaat netto glasmaat 2077 mm - 15 mm = 2062 mm Kleinste breedtemaat netto glasmaat 829 mm - 13 mm = 816 mm

2083

EVERYWAY trek van de kleinste hoogtemaat 11 mm en kleinste breedtemaat 13 mm af. Kleinste hoogtemaat netto glasmaat 2077 mm - 11 mm = 2066 mm Kleinste breedtemaat netto glasmaat 829 mm - 13 mm = 816 mm

2080

SLIDING IN DEURGATOPENING: Trek van de kleinste hoogtemaat van het deurgat 1 maal 75 mm af, breedte maat te bepalen naargelang deur voor vastpaneel schuift of in muurwand schuift Kleinste hoogtemaat netto glasmaat 2077 mm - 75 mm = 2002 mm Grootste breedtemaat: door u te bepalen.

832

IMPOSTE SUPERIEURE FIXE EVERYWAY PROF Hauteur de lʼimposte = Hauteur min de la baie 2659 mm Moins hauteur de la porte 2200 mm Moins jeu entre le bas de la porte et le sol 9 mm Moins jeu entre le haut de la porte et lʼimposte 7 mm Moins jeu dessus imposte 7 mm —————————————————————— Mesure net imposte 436 mm Hauteur minimum de lʼimposte Prof Large 300 mm Everyway et Prof 200 mm IMPOSTE MURALE FIXE EVERYWAY – PROF Prendre la plus petite largeur de la baie , moins la largeur de porte, moins 18 mm Ex : baie 2000 mm Moins largeur de la porte 930 mm Moins jeu nécessaire 18 mm —————————————————————— Mesure nette de lʼimposte murale 1052 mm DOUBLE PORTE EVERYWAY – PROF Prendre la plus petite largeur de la baie Moins 21 mm = largeur des 2 portes Ex : baie 1881 mm Moins jeu nécessaire 21 mm —————————————————————— Largeur nette des 2 portes 1860 mm Commandez 2 feuilles de portes de 930 mm de largeur


THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

THYS THYTAN “Veiligheidsglasdeuren”

Alle deurbladen kunnen geplaatst worden in pleisterwerk en/of doorgang deurkast

Doorgangen en deurlijsten zie pg 115

AANVAARDINGSCRITERIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN

(Verbond van de Glasindustrie) Maart 2003, nota VGI 03, methodes en aanvaardingscriteria, www.vgi-fiv.be Veiligheidsglas is een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade. Het geharde glas kan niet versneden worden. Het kan afschilferen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (bv. 8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is. Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk. Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haarfijne krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm. Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze opgekuist te worden met een daarvoor voorziene reinigingspasta

REINIGINGSPASTA

Ref.

012902

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

17,27

20,90

Gewicht veiligheidsglas: 8 mm ± 20 kg/m2 • 10 mm ± 25 kg/m2

BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSING THYTAN GLASDEUREN Voorgespannen veiligheidsglas is glas dat plots wordt gekoeld na productie, waardoor er een grote inwendige spanning ontstaat. De weerstand tegen mechanische belasting is 5 keer groter dan bij klassiek floatglas. Bij breuk van voorgespannen veiligheidsglas valt dit in kleine stukjes uit elkaar, zodat er een beperkt risico van letsel ontstaat. Het geharde glas kan niet versneden worden. Tot meer dan 150 uur na de impact van een shock kan het afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Daarom is het bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn en de nodige beschermdoeken te voorzien. Daarenboven dient u het glas in het midden te ondersteunen zodat het glas niet rechtstreeks op uw vloer steunt. Tolerantie afmetingen: +/- 3 mm in hoogte en breedte van de aangegeven maat Kleur van het glas en glasdesign: gezien elke productie eenheid van een glaspartij iets in kleur van het glas en/of haar design kan verschillen, is het aangewezen bij gebruik van dubbele deuren deze apart te laten maken, met een levertijd van 15 weken.

Portes verre sécurit “THYTAN” A fixer latéralement dans une arcade ou dans un mur simplement plâtré.

Arcades et chambranles voir pg 115 CRITÈRES DʼACCEPTATION DES PORTES SÉCURIT

(Association de lʼIndustrie de Verre) Mars 2003, note VGI 03, les méthodes et critères dʼacceptation, www.vgi-fiv.be Le verre sécurit est un verre nʼayant quʼun risque limité de blessure en cas de dégâts. Il ne peut être recoupé et il est probable quʼil pèle quand on le met en contact avec un objet dur. Les premiers 2mm du verre ne sont pas trempés. En regardant de lʼintérieur vers lʼextérieur dans du verre clair, une dégradation est normale. Ceci est inhérent à la composition de ce verre. Le verre de 8mm montre plus de décoloration que celui de 2mm. Le verre clair et transparent devient laiteux et granulé. Lʼapparition de nuages , cʼest à dire de parties plus opaques est normale vu le procédé suivi. Lʼobservation de la porte en verre doit se faire debout à une distance de plus de 2m de la porte, en plein jour et sans exposition directe ou en biais du soleil . Des griffes très fines qui ne sont pas palpables avec lʼ ongle sont tolérées. Des griffes palpables avec lʼongle jusquʼà une largeur de 0.5mm sont admises sur une longueur de 90mm. Avant de placer les portes en verre, celles-ci doivent être nettoyées avec la pâte de nettoyage prévue

PÂTE DE NETTOYAGE

Ref.

012902

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

17,27

20,90

Poids de verre sécurit: 8 mm ± 20 kg/m2 • 10 mm ± 25 kg/m2

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE THYTAN Le verre Sécurit précontraint est du verre qui est immédiatement refroidi après la production ce qui résulte en une grande tension interne. La résistance à la contrainte mécanique est 5 fois plus grande que pour le verre Float classique. En cas de bris du verre sécurit précontraint, le verre se casse en petits morceaux de manière à limiter le risque de blessures à un strict minimum. La partie dure du verre ne peut être coupée. Il se peut que le verre se fragmente ou explose et ce jusquʼa 150 h après un impact avec un objet dur. Les 2 mm extérieurs du verre ne sont pas durs. Cʼest pourquoi il convient dʼêtre très prudent lors de la pose dʼune porte et de prévoir les couvertures de protection nécessaires. De plus il faut que vous souteniez la porte au centre afin que le verre ne frotte pas directement sur le sol. Tolérance dimensions : +/- 3 mm en hauteur et en largeur par rapport à la mesure donnée. Couleur du verre et design : étant donné que chaque production est unique et quʼil peut y avoir une légère différence dans la couleur du verre et/ou dans le design il est recommandé, en cas de double portes de les commander séparément. Le délai de livraison dans ce cas est de 15 semaines.

69


Brandwerend 30ʼ Coupe-feu 30ʼ

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

“Te verven/A peindre” DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

201,5 cm

deurbreedte Largeur de porte

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

020112

164,46

199,00

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

239,00

63 cm

001326

123,14

149,00

68 cm

006062

123,14

149,00

73 cm

001333

123,14

149,00

020136

164,46

199,00

78 cm

001340

123,14

149,00

020143

164,46

199,00

83 cm

001357

123,14

149,00

020150

164,46

199,00

654744

197,52

88 cm

006079

139,67

169,00

020174

189,26

229,00

654751

222,31

269,00

93 cm

001364

139,67

169,00

020198

189,26

229,00

654768

222,31

269,00

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

20 cm

001524

106,61

129,00

024431

123,14

149,00

655727

139,67

169,00

40 cm

001531

131,41

159,00

024486

147,93

179,00

655734

164,46

199,00

Serie 63 “Life Style” PLATINA WIT/BLANC

ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

428413

205,78

249,00

73 cm

428420

205,78

78 cm

428437

205,78

249,00

431512

222,31

269,00

249,00

431529

222,31

83 cm

428444

269,00

205,78

249,00

431536

222,31

88 cm

269,00

428451

205,78

249,00

93 cm

428468

205,78

249,00

431550

222,31

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

299,00

654775

247,11

654782

247,11

299,00

269,00

654799

247,11

299,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

402987

164,46

199,00

431758

180,99

219,00

655741

197,52

239,00

Serie 63 Life Style EIK GRIJS/CHÊNE GRIS HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

70

Serie 63 Life Style EIK/CHÊNE ANTHRACITE HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

73 cm

690889

205,78

249,00

73 cm

690940

205,78

249,00

78 cm

690896

205,78

249,00

78 cm

690957

205,78

249,00

83 cm

690902

205,78

249,00

83 cm

690964

205,78

249,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

691114

164,46

199,00

40 cm

691121

164,46

199,00


THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten. THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.

Deurgehelen - Bloc-portes

Geluidsdempend - 37dB - Insonores Thermische weerstand - 2.5W/m”K - Résistance thermique

THYS

Brandwerend 30ʼ - Coupe-feu 30ʼ DEURBLAD, DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT

Brandattesten enkel geldig indien het bij-gevoegde brandkassement 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet BR 30 min.

FEUILLE DE PORTE, EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Les attestations dʼincendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

Cilindersloten BW 30 min. Serrures cylindres CF 30 min.

“Hout - Eik/Bois - Chêne” VERTICALE DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT Knopcylinder/cylindre à bouton 5 sleutels/clés

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

073255

304,96

369,00

40 cm

161662

164,46

199,00

73 cm

073309

304,96

369,00

78 cm

073347

304,96

369,00

83 cm

073484

304,96

369,00

93 cm

073521

304,96

369,00

Serie 61 Exclusive PURE OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Veiligheid Securité Veiligheid/ 5 sleutels/clés

Ref 167381

Ref 167411

Serie 61 Exclusive MARNE OAK HORIZONTALE

Deurspion BR30 Judas CF30 ref 150307

ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

655345

205,78

249,00

63 cm

401737

205,78

249,00

73 cm

655352

205,78

249,00

73 cm

401744

205,78

249,00

78 cm

655369

205,78

249,00

78 cm

401751

205,78

249,00

83 cm

655376

205,78

249,00

83 cm

401768

205,78

249,00

88 cm

655383

205,78

249,00

88 cm

401775

205,78

249,00

93 cm

655390

205,78

249,00

93 cm

401782

205,78

249,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

655703

164,46

199,00

40 cm

428406

164,46

199,00

Serie 61 Exclusive ELZAS OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 61 Exclusive LOIRE OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 30/60MIN. 750ml

MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 30/60 MINUTES 750ml

Ref. 263519

Serie 61 Exclusive ARDENNE OAK HORIZONTALE

ATG 05/2211 - Beschikbaar 1/4/2013 Disponible

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

265346

205,78

249,00

63 cm

265247

205,78

249,00

63 cm

692906

205,78

249,00

73 cm

265353

205,78

249,00

73 cm

265254

205,78

249,00

73 cm

692913

205,78

249,00

78 cm

265360

205,78

249,00

78 cm

265261

205,78

249,00

78 cm

692920

205,78

249,00

83 cm

265377

205,78

249,00

83 cm

265278

205,78

249,00

83 cm

692937

205,78

249,00

88 cm

275666

205,78

249,00

88 cm

275680

205,78

249,00

88 cm

692944

205,78

249,00

93 cm

265384

205,78

249,00

93 cm

265285

205,78

249,00

93 cm

692951

205,78

249,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

273204

164,46

199,00

40 cm

273167

164,46

199,00

40 cm

692968

164,46

199,00

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

71


Brandwerend 30ʼ met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30ʼ serrure cylindre 3-points 3-puntcilinderslot KFV

Safety related requirement of DIN 18251, table 4, class 4

Serrure cylindre 3-points KFV

“Te verven/A peindre” DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

231,5 cm

63 cm

029870

164,46

199,00

020044

180,99

219,00

68 cm

029917

164,46

199,00

73 cm

029924

164,46

199,00

020068

180,99

219,00

78 cm

029931

164,46

199,00

020075

180,99

219,00

83 cm

042930

164,46

199,00

020082

180,99

219,00

654959

222,31

269,00

88 cm

029948

180,99

219,00

020099

205,78

249,00

654966

247,11

299,00

93 cm

029955

180,99

219,00

020105

205,78

249,00

654973

247,11

299,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

024592

247,11

299,00

025162

271,90

329,00

655802

288,43

349,00

Serie 63 “Life Style” PLATINA WIT/BLANC

ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

428499

222,31

269,00

73 cm

428505

222,31

78 cm

428512

222,31

269,00

431574

238,84

289,00

269,00

431581

238,84

83 cm

428529

289,00

222,31

269,00

431598

238,84

88 cm

289,00

428536

222,31

269,00

93 cm

428543

222,31

269,00

431611

238,84

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

654980

263,64

319,00

654997

263,64

319,00

289,00

655000

263,64

319,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

231,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

428482

296,69

359,00

431765

313,22

379,00

655819

329,75

399,00

Serie 63 Life Style EIK GRIJS/CHÊNE GRIS HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

72

Serie 63 Life Style EIK/CHÊNE ANTHRACITE HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

73 cm

692517

222,31

269,00

73 cm

692456

222,31

269,00

78 cm

692524

222,31

269,00

78 cm

692463

222,31

269,00

83 cm

692531

222,31

269,00

83 cm

692470

222,31

269,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

694030

296,69

359,00

40 cm

694047

296,69

359,00

Deurkast incl. -

3-punt veiligheid cylinderslot BR30 3 sluitplaten BR30 3 scharnieren BR30

Ebrasement comprend - Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30 - 3 charnières CF30 - 3 plaques de serrure CF30


Brandwerend 30ʼ met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30ʼ serrure cylindre 3-points

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

3-puntcilinderslot KFV

Safety related requirement of DIN 18251, table 4, class 4

Serrure cylindre 3-points KFV

“Hout - Eik/Bois - Chêne” DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

VERTICALE

Cilindersloten BW 30 min. Serrures cylindres CF 30 min. Knopcylinder/cylindre à bouton 5 sleutels/clés

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

Veiligheid Securité Veiligheid/

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

072760

321,49

389,00

40 cm

170961

296,69

359,00

73 cm

072821

321,49

389,00

78 cm

072845

321,49

389,00

83 cm

072906

321,49

389,00

93 cm

073224

321,49

389,00

5 sleutels/clés

Ref 167381

Ref 167411

Deurspion BR30 Judas CF30 ref 150307

Serie 61 Exclusive PURE OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 61 Exclusive MARNE OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

655222

222,31

269,00

63 cm

401799

222,31

269,00

73 cm

655239

222,31

269,00

73 cm

401805

222,31

269,00

78 cm

655246

222,31

269,00

78 cm

401812

222,31

269,00

83 cm

655253

222,31

269,00

83 cm

401829

222,31

269,00

88 cm

655260

222,31

269,00

88 cm

401836

222,31

269,00

93 cm

655277

222,31

269,00

93 cm

401843

222,31

269,00

THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 30/60MIN. 750ml

MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 30/60 MINUTES 750ml

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

658599

296,69

359,00

40 cm

401867

296,69

359,00

Ref. 263519

Serie 61 Exclusive ELZAS OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 61 Exclusive LOIRE OAK HORIZONTALE ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 61 Exclusive ARDENNE OAK HORIZONTALE

ATG 05/2211 - Beschikbaar 1/4/2013 Disponible

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

273372

222,31

269,00

63 cm

273327

222,31

269,00

63 cm

692975

222,31

269,00

73 cm

273389

222,31

269,00

73 cm

273334

222,31

269,00

73 cm

692982

222,31

269,00

78 cm

273396

222,31

269,00

78 cm

273341

222,31

269,00

78 cm

692999

222,31

269,00

83 cm

273402

222,31

269,00

83 cm

273358

222,31

269,00

83 cm

693002

222,31

269,00

88 cm

275628

222,31

269,00

88 cm

275635

222,31

269,00

88 cm

693019

222,31

269,00

93 cm

273419

222,31

269,00

93 cm

273365

222,31

269,00

93 cm

693026

222,31

269,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

273235

296,69

359,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

deurkastbreedte Largeur dʼébrasement

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

40 cm

273211

296,69

359,00

40 cm

694023

296,69

359,00

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

73


Brandwerend 30ʼ dubbele deuren Coupe feu 30ʼ doubles portes THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten. THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min. Geluidsdempend - 37dB - Insonores Thermische weerstand - 2.5W/m”K - Résistance thermique

Serie 10 “Te verven/A peindre” 201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

+

2

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

655949

147,93

179,00

655871

147,93

179,00

68 cm

655956

147,93

179,00

655888

147,93

179,00

73 cm

655963

147,93

179,00

655895

147,93

179,00

78 cm

655970

147,93

179,00

655901

147,93

179,00

83 cm

655987

147,93

179,00

655918

147,93

179,00

88 cm

655994

164,46

199,00

655925

164,46

199,00

93 cm

656007

164,46

199,00

655932

164,46

199,00

211,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656885

164,46

199,00

73 cm

656892

164,46

199,00

78 cm

656908

164,46

199,00

83 cm

656915

164,46

199,00

88 cm

656922

189,26

229,00

93 cm

656939

189,26

229,00

+ +

+

2

+

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656823

164,46

199,00

656830

164,46

199,00

656847

164,46

199,00

656854

164,46

199,00

656861

189,26

229,00

656878

189,26

229,00

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 cm

+

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

211,5 cm

3

+

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658094

3

197,52

239,00

DEURKAST/EBRASEMENT

211,5 cm

+

€ excl. BTW/TVA

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658179

222,31

269,00

Serie 10 “Eik/Chêne” 201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656069

304,96

369,00

73 cm

656076

304,96

369,00

78 cm

656083

304,96

369,00

83 cm

656090

304,96

369,00

93 cm

656106

304,96

369,00

+

+

2

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656014

304,96

369,00

656021

304,96

369,00

656038

304,96

369,00

656045

304,96

369,00

656052

304,96

369,00

+

+

Serie 63 “Life Style” PLATINA WIT/BLANC 201,5 cm

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656762

205,79

249,00

73 cm

656779

205,79

249,00

78 cm

656786

205,79

249,00

83 cm

656793

205,79

249,00

88 cm

656809

205,79

249,00

93 cm

656816

205,79

249,00

211,5 cm

74

1

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

73 cm

657493

222,31

269,00

78 cm

657509

222,31

269,00

83 cm

657516

222,31

269,00

93 cm

657523

222,31

269,00

+

+ +

+

2

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656700

205,79

249,00

656717

205,79

249,00

656724

205,79

249,00

656731

205,79

249,00

656748

205,79

249,00

656755

205,79

249,00

2

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

657455

222,31

269,00

657462

222,31

269,00

657479

222,31

269,00

657486

222,31

269,00

+

3

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 cm

+

+

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658100

247,11

299,00

ATG 05/2211

3

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 cm

+

€ excl. BTW/TVA

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658162

3

247,11

299,00

DEURKAST/EBRASEMENT

211,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658247

263,64

319,00


Brandwerend 30ʼ dubbele deuren Coupe feu 30ʼ doubles portes

Brandwerend attest. (zie website) Lʼattestation coupe-feu 30ʼ min. (voir website)

Serie 61 “Exclusive” HORIZONTALE PURE OAK

MARNE OAK

ELZAS OAK

LOIRE OAK

ARDENNE OAK Beschikbaar 1/4/2013 Disponible

201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ O F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201 201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656175

205,79

249,00

73 cm

656182

205,79

249,00

78 cm

656199

205,79

249,00

83 cm

656205

205,79

249,00

88 cm

656212

205,79

249,00

93 cm

658605

205,79

249,00

201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ O F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 2 201 20 0 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656281

205,79

249,00

73 cm

656298

205,79

249,00

78 cm

656304

205,79

249,00

83 cm

656311

205,79

249,00

88 cm

656328

205,79

249,00

93 cm

656335

205,79

249,00

201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ O F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 2 201 20 0 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656403

205,79

249,00

73 cm

656410

205,79

249,00

78 cm

656427

205,79

249,00

83 cm

656434

205,79

249,00

88 cm

656441

205,79

249,00

93 cm

656458

205,79

249,00

201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ O FEUILLE DE PORTE OUVRANTE F

deurbreedte Largeur de porte

201,5 201 20 1 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

656526

205,79

249,00

73 cm

656533

205,79

249,00

78 cm

656540

205,79

249,00

83 cm

656557

205,79

249,00

88 cm

656564

205,79

249,00

93 cm

656571

205,79

249,00

201,5 cm

1

OPENDRAAIEND DEURBLAD/ O F FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

deurbreedte Largeur de porte

201,5 201 20 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

63 cm

693095

205,79

249,00

73 cm

693101

205,79

249,00

78 cm

693118

205,79

249,00

83 cm

693125

205,79

249,00

88 cm

693132

205,79

249,00

93 cm

693149

205,79

249,00

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

2

ATG 05/2211

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201 201,5 cm

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656113

205,79

249,00

656120

205,79

249,00

656137

205,79

249,00

656144

205,79

249,00

656151

205,79

249,00

656168

205,79

249,00

2

€ incl. BTW/TVA

656229

205,79

249,00

656236

205,79

249,00

656243

205,79

249,00

656250

205,79

249,00

656267

205,79

249,00

656274

205,79

249,00

+

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656342

205,79

249,00

656359

205,79

249,00

656366

205,79

249,00

656373

205,79

249,00

656380

205,79

249,00

656397

205,79

249,00

+

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

656465

205,79

249,00

656472

205,79

249,00

656489

205,79

249,00

656496

205,79

249,00

656502

205,79

249,00

656519

205,79

249,00

2

+

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

693033

205,79

249,00

693040

205,79

249,00

693057

205,79

249,00

693064

205,79

249,00

693071

205,79

249,00

693088

205,79

249,00

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassement 30/60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassementen zijn niet BR 30 min.

1 Les attestations dʼincendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30/60 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

658131

+

FEUILLE DE PORTE OUVRANTE

€ incl. BTW/TVA

247,11

299,00

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

247,11

299,00

DEURKAST/EBRASEMENT € excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 658148

247,11

299,00

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 201 20 cm

OPENDRAAIEND DEURBLAD EURBLAD

€ excl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm

3

+

299,00

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 201 20 1 cm

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 201 20 cm

658124

3

+

247,11

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm

3

+

€ incl. BTW/TVA

DEURKAST/EBRASEMENT

201,5 2 201 20 0 cm

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 201 20 1 cm

658117

3

+

€ excl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm

201,5 2 201 20 0 cm

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 2 201 20 0 cm

2

+ +

€ excl. BTW/TVA

DEURKAST/EBRASEMENT

201 201,5 cm

VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE

201,5 2 201 20 0 cm

2

3

+

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm 693156

VAST DEURBLAD EURBLAD

2

FEUILLE DE PORTE FIXE

247,11

+

299,00

DEURKAST DUBBELE DEUREN BR 30

3 EBRASEMENT DOUBLES PORTES CF 30

Cilinder, deurpomp, deurspion, brandwerend montageschuim 30 min. pg 76 - 82 Cylindre, ferme porte, judas Mousse de montage coupe-feu 30 min.

75


VEILIGHEIDS CILINDER • ANTI-INBRAAK CYLINDRES DE SECURITE • ANTI-EFFRACTION A

Inox look :

30/30 ( geschikt voor deurbladen 40 mm ). 30/30 ( pour portes de 40 mm ).

B

Anti-dril :

Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder. Des pistons cémentés offrent une bonne protection contre perçage du cylindre.

C

Anti-klop :

Anti-effraction :

Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel. Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.

D

Gaatjessleutel : Clé à micropoints :

La clé est réversible et sans encoche aigue.

E

ID-card :

F

Werfsleutel : Clé chantier :

G

Master key :

Anti-perçage :

Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes. Veiligheidscertificaat noodzakelijk voor het naleveren van sleutel. Verhindert ongewenst kopiëren van sleutel. La carte de propriété est obligatoire en cas de livraison en supplément dʼune clé. Ceci évite une reproduction indésirable de la clé. Sleutel geeft tijdelijk toegang tot een ruimte. ( bv.: bij inrichting of verkoop v woning ).

La clé donne un accès temporaire. ( par ex. : en cas de vente ou décoration de la maison ). Dès que le propriétaire utilise une des quatre clés principales du cylindre, la clé chantier perd sa fonction. Hoofdsleutel ( loper ) welke meerdere cilindersloten opent. Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

Veiligheid/Securité Classic

Veiligheid/Securité

3 sleutels/clés

A-B-C

A-B-C-D-E

€ incl. BTW 7,60

Ref. 167381

Ref 167732 Ref. 167732

€ excl. BTW 6,28

Werf/Chantier

5 sleutels/clés

A-B-C-D-E-F

Ref 167381

Knopcylinder/cylindre à bouton

Ref 167428

€ excl. BTW 9,09

€ incl. BTW 11,00

Master key 2

5 sleutels/clés

1+4 sleutels/clés

Ref. 167428

€ excl. BTW 10,74

€ incl. BTW 13,00

Master key 4

x3

sleutels clés

A-B-C-D-E

Ref 167411

Ref. 167411

€ excl. BTW 10,74

A-B-C-E-G

x5

Ref. 167398

€ incl. BTW 22,00

€ incl. BTW 13,00

Basissleutel onbewerkt / Clef Omschrijving /description Inox look 1x

Ref. 264394

sleutels/clés

Ref 167398

€ excl. BTW 2,48

€ incl. BTW 3,00

€ excl. BTW 18,18

x5

A-B-C-E-G A B C E

sleutels/clés

Ref 167404 Ref. 167404

€ excl. BTW 34,71

€ incl. BTW 42,00

Veiligheidsbasissleutel onbewerkt kan enkel gecopierd worden op u aanvraag bij sleutelmaker.

La clé de sécurité de base ne peut être reproduite chez un serrurier uniquement sur votre demande.

Code Handle Kenmerken: • Automatische of manuele vergrendeling • Batterijen – meegeleverd ! - goed voor 100 000 handelingen of ongeveer 5 jaar • Gemakkelijk te installeren, geen kabels • Materiaal : inox

LINKS/GAUCHE CH8812V000L 11,5

Ref. 69

54

Ø21,00

676814 140

RECHTS/DROITE CH8812H000R Ref. 11,5

676807

54

69 Ø21,00

Caractéristiques: • Verrouillage manuel ou automatique • Batteries - fournies ! – dʼune autonomie de 100 000 utilisations ou environ 5 ans • Facile à installer, pas de câblage • Finition : inox

140

76

€ excl. € incl. BTW BTW 164,46 199,00

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

€ excl. € incl. BTW BTW 164,46 199,00


Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen. Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsings g toebehoren 6 X THYS MONTAGE STELLATTEN 6 X LATTES DE MONTAGE THYS Ref. 263380

THYS MONTAGESCHUIM

THYS MONTAGELIJM 750ml

310ml

MOUSSE DE MONTAGE THYS 750ml

THYS COLLE DE MONTAGE

Ref. 263373

Ref. 263410

310ml

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

6,61

8,00

7,44

9,00

9,09

11,00

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — Le film de placement et instructions

4 SPECIALE HOUT SPIEËN

THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 30/60MIN.

THYS

750ml

4 CALES TYPIQUES

MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 30/60 MINUTES

6 X THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN MET PLUGGEN 6 X VIS DE MONTAGE A DISTANCE RÉGLABLE ET CHEVILLES.

750ml Ref. 263403

Ref. 263397

Ref. 263519

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

€ excl. BTW

€ incl. BTW

4,96

6,00

18,18

22,00

4,05

4,90

Accessoires de montage THYS Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Trendy “INOX” € excl. BTW 8,06

€ incl. BTW 9,75

Mod. 36 INOX X / ref. ref ef 1 148441 48 41 484 1

€ excl. BTW 8,06

€ incl. BTW 9,75

Mod. 35 - INOX X / re ref ref. f 148 148434 4 434 34

€ excl. BTW 8,06

€ incl. BTW 9,75

Mod. 39 - INOX X / re ref ref. f 14 148 148472 48 4 8472 4 2

€ excl. BTW 8,06

€ incl. BTW 9,75

Mod. 29 - INOX X / re ref ref. f 042213 213

77


THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Retro € excl. BTW 15,70

€ incl. BTW 19,00

€ excl. BTW 15,70

€ incl. BTW 19,00

Mod. 102 10 02 2 - ref. f 1 167831 67831 678 6 3 Mod. 109 - ref. 170374

Ref 560779

€ excl. BTW 7,44

€ incl. BTW 9,00

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

€ excl. BTW 19,84 Ref 560786

€ excl. BTW 7,44

€ incl. BTW 9,00

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

78

€ incl. BTW 24,00

Mod. 112 - ref. 170381


THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Retro

€ excl. BTW 19,84

€ incl. BTW 24,00

Mod. 103 ref. 265049

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

Mod. 104 ref. 169705

Ref 560762

€ excl. BTW 5,79

€ incl. BTW 7,00

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

Mod. 105 - ref. 169699

79


THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Prime

Mod. 47 - INOX-look / ref. 264264

€ excl. BTW 28,93

€ excl. BTW 15,70

€ incl. BTW 19,00

€ excl. BTW 15,70

€ incl. BTW 19,00

€ incl. BTW 35,00

Mod. 45 - INOX-Solid ref. 008684

Mod. 52 - INOX / ref. 013053 € excl. BTW 22,31

€ incl. BTW 27,00

€ excl. BTW 15,70

Mod. 10 INOX-Solid ref. 005768

€ incl. BTW 19,00

Mod. 37 - INOX ref. 148458

€ excl. BTW 23,14 Ref 051857

80

€ excl. BTW 2,48

€ incl. BTW 3,00

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre inox look

Ref 051864

€ excl. BTW 7,44

€ incl. BTW 9,00

Garniture WC inox look

€ incl. BTW 28,00

Mod. 50 - INOX-Solid / ref. 013039


THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Linea Square

€ excl. BTW 17,36

Mod. 53 INOX-LOOK / ref. 015309

€ incl. BTW 21,00

€ excl. BTW 23,97

€ incl. BTW 29,00

Mod. 51 INOX-Solid / ref. 013046

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre inox look Ref 264400

€ excl. BTW 3,31

€ incl. BTW 4,00

€ excl. BTW 17,36

Garniture WC SQUARE Ref 170398

€ excl. BTW 8,26

€ incl. BTW 10,00

€ incl. BTW 21,00

Mod. 61 - INOX-LOOK - ref 265056

81


THYS Serie exclusive 10 jaar garantie op mechanische onderdelen. 10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Linea Titanium

(koper look/look cuivre)

Ref. 000893

€ excl. BTW 4,13

Cilinder rosas koper look Cylindre rosace look cuivre

€ incl. BTW 5,00

ref. 000893

€ excl. BTW 14,05

€ incl. BTW 17,00 Ref. 000879

€ excl. BTW 8,26

Garniture WC koper look look cuivre

€ incl. BTW 10,00

ref. 000879

Mod. 49 TITANIUM / ref. 000305

Deurstoppen/Butoirs

2 x Inox ring/hublot ref 055022

Mod. 101 Bolzano I ref. 010038 € excl. BTW 4,09

€ incl. BTW 4,95

Mod. 102 Rimini I ref. 027760 € excl. BTW 6,61

€ incl. BTW 8,00

300 mm

€ excl. BTW

€ incl. BTW

49,17

59,50

Deurpomp / Ferme porte

ref 150307

Deurspion/Judas LCD

Boor diamater 14 mm / diamètre à forer Spion diameter 26 mm

Boor diamater 14 mm / diamètre à forer Spion diameter 26 mm

ref 055282

€ excl. BTW

€ incl. BTW

23,97

29,00

Verluchtingsrooster - 45cm - Grille dʼaération Ref. 055060

82

Deurspion/Judas

€ excl. BTW

€ incl. BTW

27,77

33,60

massief - aluminium - massif

€ excl. BTW 8,22

€ incl. BTW 9,95

Ref.

€ excl. BTW

€ incl. BTW

634845

119,84

145,00

Dichtingstrip/Joint acoustique Ref 405315

€ excl. BTW 8,18

€ incl. BTW 9,90


Bredere deurkast/doorgang en losse deurlijsten. De deurkast, samen verpakt met het deurblad, heeft een breedte van 17 cm. Indien de muurbreedte meer bedraagt dan 17 cm kan u een deurkast (2 zijkanten 2021mm + 1 kopstuk 1000mm, zonder beslag, chambranten en listel) bestellen voor een muurbreedte tot 40 cm.

Doorgang: 1 zijde niet gefreesd, Dagstuk 40 cm: 1 zijde scharnieren, slotplaat, listelgroef uitgefreesd Deurkast-Doorgang/Ebrasement-Arcade Hoogte/Hauteur: 2021 mm Breedte/Largeur: 400 mm

€ excl. BTW

€ incl. BTW

Verf / A peindre Verf/ a peindre

MDF

678108

48,76

405520

65,29

444895

65,29

658346

81,82

693361

4,96

6,00

Hout - EIK CHÊNE nr. 1

210 cm

167459

8,51

10,29

nr. 23

212 cm

405285

11,57

14,00

210 cm

169095

11,57

14,00

Serie 60 Glanzend/Brillant nr. 23 wit/blanc

212 cm

658360

15,70

19,00

99,00

Serie 61 Exclusive 210 cm

658353

11,57

14,00

658322

65,29

79,00

nr. 23 Pure Oak liggend/couchée

190 cm

←→

610153

11,57

14,00

Horizontale Marne

405094

65,29

79,00

nr. 23 Marne opgaand/montante

210 cm

402000

11,57

14,00

Horizontale Elzas

405100

65,29

79,00

nr. 23 Marne liggend/couchée

190 cm

←→

402017

11,57

14,00

Horizontale Loire

405117

65,29

79,00

nr. 23 Elzas opgaand/montante

210 cm

273112

11,57

14,00

Horizontale Ardenne

693163

65,29

79,00

nr. 23 Elzas liggend/couchée

190 cm

←→

277868

11,57

14,00

nr. 23 Loire opgaand/montante

210 cm

272931

11,57

14,00

nr. 23 Loire liggend/couchée

190 cm

←→

277875

11,57

14,00

nr. 23 Ardenne opgaand/montante

210 cm

693170

11,57

14,00

nr. 23 Ardenne liggend/couchée

190 cm

←→

693187

11,57

14,00

691848

65,29

79,00

Serie 63 Life Style

Serie 63 Verticale

6,00

212 cm

Horizontale Pure Oak

Verticale Pure Oak

Serie 63 Woodline Horizontale

4,96

nr. 23 MDF

79,00

Serie 61 Exclusive verticale

Serie 63 Coloré

010144

Nearly Black/Nearly bluestone

Serie 61 Exclusive horizontale Serie 61 Exclusive

65mm

212 cm

nr. 23

Serie 60 Glanzend/Brillant wit/blanc

€ incl. BTW

79,00

Nearly Black/Nearly bluestone Zwart MDF noir

Verf / A peindre

€ excl. BTW

nr. 1

59,00

Hout/Bois Eik/Chêne

Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce

nr. 23 Pure Oak opgaand/montante

Serie 63 Life Style

Platina wit/Blanc

432182

65,29

79,00

Mat grijs alu / Alu gris mat

002873

65,29

79,00

Mat grijs / Gris mat

002897

65,29

79,00

nr. 23 Platina wit/blanc

212 cm

431147

8,27

10,00

Oase

002859

65,29

79,00

nr. 23 Oase

212 cm

405179

8,27

10,00

Lava taupe

002866

65,29

79,00

nr. 23 Lava taupe

212 cm

405186

8,27

10,00

Zebrano Wengé

002828

65,29

79,00

nr. 23 Mat grijs alu

212 cm

405193

8,27

10,00

Eik grijs / Chêne gris

002781

65,29

79,00

nr. 23 Mat grijs

212 cm

405209

8,27

10,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

002798

65,29

79,00

Mont Blanc

002804

65,29

79,00

nr. 23 Mont Blanc

212 cm

405230

8,27

10,00

Eik grijs / Chêne gris

405070

65,29

79,00

nr. 23 Zebrano wenge

212 cm

405247

8,27

10,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

405087

65,29

79,00

nr. 23 Eik grijs

212 cm

405216

8,27

10,00

nr. 23 Eik antraciet

212 cm

405223

8,27

10,00

Serie 69 Royal

LINEA COLORÉ MAT

LINEA WOODLINE

Serie 69 Royal 60mm

Wit gelakt / Laqué blanc

691855

57,02

69,00

Authentic Oak

691862

57,02

69,00

Wit gelakt / Laqué blanc

208,5 cm

Natural Oak

679086

57,02

69,00

Authentic Oak opgaand/montante

208,5 cm

Authentic Oak liggend/couchée

208,5 cm

←→

694597

8,27

10,00

Natural Oak opgaand/montante

208,5 cm

697093

8,27

10,00

Natural Oak liggend/couchée

208,5 cm

←→

697109

8,27

10,00

Ébrasement/passage plus large et chambranles séparés.

691886

8,27

10,00

691893

8,27

10,00

lʼébrasement emballé avec le panneau de porte a une largeur de 17cm. Si la largeur du mur est supérieure à 17 cm, sachez que vous pouvez commander un ébrasement (2 côtés 2021 mm + 1 tête 1000mm, quincaillerie, chambranles et listel non compris) pour une épaisseur murale maximale de 40cm. Arcade: 1 face non entaillée, Ebrasement 40 cm: 1 face entaillée de charnières, plaque de serrure et rainure listel

83


LISTELS

Listel zonder dichtingstrip. Ref. 405315, kan apart besteld worden, zie pg 82 Listel sans joint acoustique. Ref. 405315 à commander, voir pg 82

Listel 14 x 18 x 2021 mm 1 stuks/ 1 pieces

€ excl. BTW

€ incl. BTW

Verf / A peindre MDF Vochtwerend/hydrofuge

693347

4,88

2321mm

658506

12,31

14,90

Serie 61 Exclusive

451084

9,92

12,00

Serie 63 Life Style

5,90

Serie 60 Glanzend/Brillant Wit/Blanc

Nearly Black/Nearly bluestone Zwart MDF Noir

Platina wit/blanc

459967

9,92

12,00

Mat grijs alu / Alu gris mat

432236

9,92

12,00

Mat grijs / Gris mat

432243

9,92

12,00

Oase

432250

9,92

12,00

Lava taupe

432267

9,92

12,00

Pure Oak

658490

9,92

12,00

Mont Blanc

432274

9,92

12,00

Marne

451121

9,92

12,00

Zebrano Wengé

432281

9,92

12,00

Elzas

451138

9,92

12,00

Eik grijs / Chêne gris

459974

9,92

12,00

Loire

451145

9,92

12,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

459981

9,92

12,00

Ardenne

693194

9,92

12,00

Serie 69 Royal

Hout/Bois Eik / Chêne

451091

Listels BR30/CF30 22 x 22 x 2121 mm 1 stuks/ 1 pieces MDF Vochtwerend/hydrofuge

432328

9,92

12,00

€ excl. BTW

€ incl. BTW

8,18

9,90

Serie 61 Exclusive

Wit/Blanc

459967

9,92

12,00

Authentic Oak

451138

9,92

12,00

Natural Oak

432298

9,92

12,00

Serie 63 Life Style Platina wit/blanc

445069

18,02

21,80

Pure Oak

658629

18,02

21,80

Eik grijs / Chêne gris

692562

18,02

21,80

Marne

432342

18,02

21,80

Eik antraciet / Chêne anthracite

692579

18,02

21,80

Elzas

432359

18,02

21,80

Loire

432366

18,02

21,80

Ardenne

693200

18,02

21,80

18,02

21,80

Hout/Bois Eik / Chêne

432380

Serie 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 61 - 62 - 63 - 64

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM

- MAX. 100 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten. Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen. Het volstaat de honingraad vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT

Ref. 498683

33 x 28 x ± 870 mm

€ excl. BTW 3,97

€ incl. BTW 4,80

RECOUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX .100 MM

Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée. Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci. Il suffit de pousser le carton alvéolaire vers lʼintérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.

AFPLAKKANT - 45 X 3000 MM - CHANT DE FINITION U hebt het deurblad afgekort en wenst het terug 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip. Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti.

Serie 63 Life Style

Afplakkant 45 x 3000 mm

€ excl. BTW

€ incl. BTW

Hout/Bois Eik / Chêne

693385

14,88

18,00

Serie 60 Glanzend/Brillant wit/blanc

658636

12,40

15,00

Serie 61 Exclusive

84

Platina wit/blanc

445120

12,40

15,00

Mat grijs alu / Alu gris mat

445137

12,40

15,00

Mat grijs / Gris mat

445144

12,40

15,00

Oase

445151

12,40

15,00

Lava taupe

445168

12,40

15,00

Mont Blanc

445175

12,40

15,00

Zebrano Wengé

445182

12,40

15,00

Eik grijs / Chêne gris

445205

12,40

15,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

445212

12,40

15,00

Serie 69 Royal

Pure Oak

445199

12,40

15,00

Marne

445083

12,40

15,00

Elzas

445090

12,40

15,00

Wit/Blanc

445120

12,40

15,00

Loire

445106

12,40

15,00

Authentic Oak

445090

12,40

15,00

Ardenne

693217

12,40

15,00

Natural Oak

445199

12,40

15,00


DUBBELE DEUREN “CONCEPT” DOUBLES PORTES HOE BESTELLEN: 2 X DEURGEHEEL UIT DE CONCEPT CATALOOG, + 1 X DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR” DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR” INCLUSIEF:

deurkast met uitfreezingen 40 cm breed 2 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur) 2 x kantschuiven 1 x speciale sluitplaat voor vaste deur 1 x inox dag/nacht slot 6 x scharnieren NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN UIT DE BLAUWE PAGINAʼS

COMMENT COMMANDER: 2 X BLOC-PORTE DU CATALOGUE CONCEPT, + 1 X ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE” ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE” COMPREND :

Deurknop met rosas (apart te bestellen) te plaatsen op vaste deur. De plaatsing van deurknop met rosas benadrukt de deur te openen met klink. € excl. BTW 13,22

Ref 169552

ébrasement avec entaillage 2 x mauclairs 2 x verrous 1 x plaque de serrure spéciale pour la porte fixe 1 x serrure jour/nuit 6 x charnières SAUF PORTES COUPE-FEU NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE DES PAGES BLEUES

€ incl. BTW 16,00

Le bouton de porte avec rosace (à commander séparément) doit être placé sur la porte fixe. Le placement de celui-ci implique que lʼautre porte sʼouvre à lʼaide de la poignée. Deurkast-Doorgang/Ebrasement-Arcade Hoogte/Hauteur: 2021 mm Breedte/Largeur: 400 mm

€ excl. BTW

€ incl. BTW

Verf / A peindre Verf/ a peindre

vochtwerend MDF hydrofuge

498812

Serie 63 Life Style 81,82

99,00 Serie 63 Coloré

Serie 60 Glanzend/Brillant Wit/Blanc

658643

114,88

139,00

Serie 61 Exclusive Serie 61 Exclusive

Pure Oak

658650

98,35

119,00

Marne

498980

98,35

119,00

Elzas

498997

98,35

119,00

Loire

499000

98,35

119,00

Ardenne

693224

98,35

119,00

123,14

149,00

Serie 63 Woodline Horizontale

Serie 63 Verticale

Platina wit/Blanc

498829

98,35

119,00

Mat grijs alu / Alu gris mat

498836

98,35

119,00

Mat grijs / Gris mat

498843

98,35

119,00

Oase

498850

98,35

119,00

Lava taupe

498867

98,35

119,00

Zerbrano Wengé

498911

98,35

119,00

Eik grijs / Chêne gris

498881

98,35

119,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

498898

98,35

119,00

Mont Blanc

498904

98,35

119,00

Eik grijs / Chêne gris

498942

98,35

119,00

Eik antraciet / Chêne anthracite

498959

98,35

119,00

Hout/Bois Eik/Chêne

499024

Nearly Black/Nearly bluestone Zwart MDF noir

499031

123,14

149,00

85


“PIVOT”

De pivoterende deur

Max. hoogte 300 cm Max. breedte 100 cm

Hauteur max. Largeur max.

Deurbladsluiting zonder zichtbare scharnieren !!

THYS Pivot Everyway deurblad :

Ref. 256542

€ excl. BTW 81,82

€ incl. BTW 99,00

- Scharniert op een pivot onder en bovenaan het deurblad in de doorgang. - De 2 pivots vervangen de 3 klassieke zichtbare scharnieren en zijn eenvoudig te plaatsen door onder- en bovenaan in het deurblad een holte te boren. (lepelboor meegeleverd in pivot-verpakking) - THYS Pivot Everyway deurblad wordt manueel gesloten zoals een klassiek opgekast deurblad en draait EVERYWAY open in beide richtingen ( 2 x 120° ). - Desgewenst kan door eenvoudige plaatsing van een listel in de deurkast de 2 x 120° draairichting veranderen in 1 x 120°. (listels pag. 83) - Bij sluiting van het THYS Pivot Everyway deurblad wrijft de dichtingstrip rondom het deurblad tegen de deurkast en komt het deurblad bij normaal gebruik tot stilstand. - Het deurblad wordt geopend en gesloten door een normale manuele trek of duw beweging. Als klink fungeert een decoratieve deurgreep of deurknop. (pag 89) De decoratieve deurgreep of deurknop is aan te brengen op het deurblad door middel van doorlopende vijzen.

Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks. U BESTELT:

1. KIT PIVOT EVERYWAY ref. 256542 2. EEN DEURBLAD (niet uitgefreezd) uit de blauwe paginaʼs van de Concept Door boek 3. DEURGREEP naar keuze Indien gewenst: 4. DOORGANG moet 18 mm hoger zijn dan hoogte van het deurblad Classic, Invisible & Invisible Loft 5. DEURLIJSTEN 6. LISTEL : noodzakelijk bij 1 x 120° rotatie

“PIVOT”

La porte pivotante

Fermeture du panneau de porte sans charnières visibles !! Ref.

€ excl. BTW

€ incl. BTW

256542 81,82 99,00 Panneau de porte pivot THYS Pivot Everyway : - Sʼarticule sur un pivot sous et sur le panneau de porte dans le passage. - Les 2 pivots remplacent les 3 charnières visibles classiques et sont faciles à poser en perçant un trou en-dessous et au-dessus du panneau de porte (mèche creuse comprise dans lʼemballage pivot) - La porte THYS Pivot Everyway est fermée manuellement comme une porte classique encastrée et pivote EVERYWAY dans les deux sens (2 x 120°). - Si vous le souhaitez, le sens de rotation de 2 x 120° en 1 x 120 ° peut être changé en posant un listel dans lʼébrasement. (listel pag 83) - En fermant la porte THYS Pivot Everyway THYS, la bande de colmatage autour du panneau de porte frotte contre lʼébrasement et immobilise la porte en cas dʼusage normal. - La porte sʼouvre et se ferme en la tirant ou en la poussant manuellement. La clenche est une poignée ou un bouton de porte décoratif. (pag 89). La poignée décorative ou le bouton de porte se pose sur le panneau de porte avec des vis sans fin.

Ready Door: Comment commander? Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces. VOUS COMMANDEZ:

1. KIT PIVOT EVERYWAY ref. 256542 2. UN PANNEAU DE PORTE (sans fraisage) DANS LES PAGES BLEUES DE CATALOGUE CONCEPT DOOR 3. POIGNÉE au choix Selon votre demande: 4. ARCADE doit être 18 mm plus longue que la hauteur de la porte Classic, Invisible & Invisible Loft 5. CHAMBRANLES 6. LISTEL : nécessaire en cas de rotation 1 x 120°

86


“PIVOT�

La porte pivotante

Deurbladen

201,5 - 211,5 - 231,5 cm

Fermeture du panneau de porte sans charnières visibles !!

Panneaux de portes

Max. hoogte

300 cm Hauteur max. PG. 91 Max. breedte 100 cm Largeur max.

Deuren plafondhoogte ! Porte hauteur plafond !

Classic - Invisible

Invisible Loft

Deurgeheel zowel rechts- als links pivoterend plaatsbaar 1 x 90° of 2 x 90°

&ODVVLFGRRUV

H[FOXVLYHO\IRU\RX

Bloc-porte à poser avec pivotement à droite ou à gauche rotation de 1 x 90° ou de 2 x 90°

Vraag onze volledige interieur cataloog, deze wordt u gratis toegestuurd.

,QYLVLEOHGRRUV

H[FOXVLYHO\IRU\RX

info@groupthys.com

3ODDWVNODDUGHXUJHKHHOPHW´]LFKWEDUH¾VFKDUQLHUHQ %ORFSRUWHSUrWjSRVHUFKDUQLqUHV´YLVLEOHV¾

2Q]HSULM]HQRSHQHQHONHGHXU 1RVSUL[RXYUHQWFKDTXHSRUWH info@groupthys.com

I

www.groupthys.comDemandez notre catalogue complet THYS intĂŠrieur, celui-ci vous sera envoyĂŠ gratuitement.

2Q]HSULM]HQRSHQHQHONHGHXU 1RVSUL[RXYUHQWFKDTXHSRUWH i n f o @g ro u p t h y s . c o m

I

w w w. g ro u p t h ys.com87 8


SLIDING Door

schuifdeuren/Portes coulissantes

1

Deurbladen

201,5 - 211,5 - 231,5 cm

houten deurbladen 201,5 cm panneaux de portes en bois 201,5 cm

Panneaux de portes Ref. 008691

€ excl. BTW 65,29

Breedte deurblad: deuropening + minimum 3 cm Largeur panneau de porte ouverture de baie + minimum 3 cm

€ incl. BTW 79,00

2 Plaatsing “Sliding” voor het deurgat

Pose “Sliding” devant la baie

Veiligheidsglasdeuren ssliding op maat 201 cm (pg.62) Porte verre sécurit sliding sur mesure 201 cm (pg.62)

Plaatsing “Sliding” in het deurgat

Pose “Sliding” dans la baie

Aluminium dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking 7,5 x 200 cm Cache rail Aluminium inclus 2 x finition côté

Ref. 404257

€ excl. BTW 32,23

€ incl. BTW 39,00

Softclose dempingsysteem système dʼamortissement Softclose Ref.

593296

€ excl. BTW/TVA

€ incl. BTW/TVA

32,23

39,00

Enkel te gebruiken met ref. 008691

HOE BESTELLEN? 1. Kies een onbewerkte deur uit de blauwe pagina 90. 2. Kit schuifdeur ref. 008691 of 408620

Technische beschrijving Kit schuifdeur : www.groupthys.com

88

INBOUW - ENCASTRÉ Ref. 408620

€ excl. BTW 309,09

€ incl. BTW 374,00

COMMENT COMMANDER? 1. Choisissez une porte non entaillée de la page bleue 90. 2. Kit porte coulissante ref. 008691 ou 408620

Description technique Kit porte coulissante: www.groupthys.com


SLIDING Door

Deurbladen

schuifdeuren/Portes coulissantes

201,5 - 211,5 - 231,5 cm Panneaux de portes Max. hoogte

300 cm Hauteur max. PG. 91 Max. breedte 100 cm Largeur max.

Beschikbare handgrepen voor schuifdeuren Poignées inox disponibles pour les portes coulissantes

Ref. 169552

€ excl. BTW 13,22

€ incl. BTW 16,00

Ref. 017433

€ excl. BTW 55,13

€ incl. BTW 66,71

Ref. 263465

€ excl. BTW 24,38

€ incl. BTW 29,50

Ref. 169125

€ excl. BTW 81,82

€ incl. BTW 99,00

Ref. 560687

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

Ref. 560670

€ excl. BTW 9,92

€ incl. BTW 12,00

89


LOSSE DEURBLADEN ZONDER SLOTGAT, ZONDER UITFREEZING VAN SCHARNIEREN, KRUKGAT EN SLEUTELGAT ! PANNEAUX DE PORTES SANS SERRURE, SANS FRAISAGE DES CHARNIÈRES SANS TROU DE SERRURE ET DE CLÉ DE SERRURE ! Te Verven / A peindre Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE Serie 10 TUBESPAAN VLAK / ÂME TUBULAIRE LISSE Plankendeur / Porte à planches Design 1510 Serie 5 New Glass 1510 Serie 6 Square Mat Serie 16 Pastorijstijl/Style Pastorie Panama Serie 16 Pastorijstijl/Style Pastorie Carrara Serie 17 Woodline MARTINIQUE Serie 17 Woodline ROMANTIC Serie 17 Woodline CLASSIC

Hout-Eik / Bois-Chêne Serie 1 Solid n°11 Serie 1 Solid n°11 glass Serie 1 Solid n°11 country Serie 11 Design Plus VALENCIA Real Oak Horizontale vlak/lisse Real Oak Horizontale design 1510 Real Oak Horizontale New Glass 1510 PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHE Serie 50 New Style 25 Serie 50 New Style 25 glass mat Serie 71 Nature n° 11 Serie 2 Classic n°4

ZWART MDF NOIR Design 1510 Serie 5 New Glass 1510

Serie 60 Glanzend/Brillant Wit/Blanc

Serie 61 Exclusive

Deurhoogte

201,5 cm Hauteur de porte

PURE Oak horizontale Vlak/Lisse PURE Oak horizontale Design 1510 PURE Oak horizontale New Glass 1510 MARNE Oak horizontale Vlak/Lisse ELZAS Oak horizontale Vlak/Lisse LOIRE Oak horizontale Vlak/Lisse ARDENNE Oak horizontale Vlak/Lisse

Serie 62 Sensing PURE Oak Plankendeur / Porte à planches

68 000503 027456 685946 431451

045054 404066 024226 023885

63 173634

68

174648 689609 692586 691374

deurbreedtes/Mesures disponibles 83 88 93 € excl. BTW 000534 000541 000558 32,23 027487 027494 027500 61,98 685977 685984 685991 73,55 188072 431468 188089 73,55 175669 210,74 229744 280,17 499901 40,50 045139 045177 61,98 403045 48,76 003375 024257 40,50 023946 48,76

€ incl. BTW 39,00 75,00 89,00 89,00 255,00 339,00 49,00 75,00 59,00 49,00 59,00

Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles 73 78 83 88 93 € excl. BTW 173641 173658 173665 173672 230,58 173719 173726 173733 255,37 174655 174662 174679 174686 255,37 173559 173566 173573 123,14 689616 689623 689630 123,14 692593 692609 692616 164,46 692623 301,65 691381 691398 691404 691411 156,20 173870 173887 173894 147,93 173931 173948 173955 180,99

€ incl. BTW 279,00 309,00 309,00 149,00 149,00 199,00 365,00 189,00 179,00 219,00

Ref. beschikbare 73 78 000510 000527 027463 027470 685953 685960 188058 188065 175645 175652 229720 229737 499888 499895 174037 045108 403007 403021 003351 003368 005928 023939

041346 041355 041360

63 184166

68

63 649016

68

63 614779 615677

68

405919 270357 270302 693231

63 686608

68

63 436555

68

164,46

€ incl. BTW 159,00 315,00

Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles 73 78 83 88 93 € excl. BTW 649023 649030 649047 649054 156,20

€ incl. BTW 189,00

deurbreedtes/Mesures disponibles 83 88 93 € excl. BTW 614809 614816 90,08 615707 615714 163,64 616575 260,33 405940 410135 90,08 270388 270395 90,08 270333 270340 90,08 693262 693279 90,08

€ incl. BTW 109,00 198,00 315,00 109,00 109,00 109,00 109,00

Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles 73 78 83 88 93 € excl. BTW 686578 686585 686592 686615 147,93

€ incl. BTW 179,00

€ incl. BTW 89,00 315,00 375,00 279,00 329,00 89,00 89,00 89,00 89,00

Ref. f beschikbare 73 78 614786 614793 615684 615691 616551 616568 405926 405933 270364 270371 270319 270326 693248 693255

Linea Coloré Platina wit/Blanc Platina wit/Blanc Serie 5 New Glass 1510 Platina wit/Blanc Serie 6 Square Mat Platina wit/Blanc Quadra Platina wit/Blanc Quadra glass mat Linea Coloré mat OASE Linea Coloré mat LAVA TAUPE Linea Coloré mat GRIJS ALU/GRIS ALU Linea Coloré mat MAT GRIJS/GRIS MAT

403861 403823 403748 403786

Linea Trendy Horizontale MONT BLANC

405834

405841 405858 405865

Eik grijs/chêne gris horizontale vlak/lisse Eik grijs/chêne gris hor. des. 1510 Eik grijs/chêne gris hor. New Glass 1510 Eik grijs/chêne gris hor. Square Mat Linea Woodline Horizontale Zebrano wengé Eik/ chêne antraciet horizontale vlak/lisse Eik/ chêne antraciet hor. New Glass 1510 Eik/ chêne antraciet hor. Square Mat

405797 692654

405803 692661 644660 442310 405889 405766 644912

405810 692678 644667 442327 405896 405773 644929

403717 692692 645285 692722

403724 692708 645292 692739

Ref. 256542

PIVOT € excl. BTW 81,82

€ incl. BTW 99,00

405872 405759

403700 645278

403663 645520

73,55

89,00

405827 692685 644684 442334 405902 405780 644936 442426

73,55 123,14 260,33 309,92 73,55 73,55 260,33 309,92

89,00 149,00 315,00 375,00 89,00 89,00 315,00 375,00

403731 692715 645308 691152 691169 403670 403687 403694 645537 645544 645551 692746 692753 691176 691183

90,08 123,14 247,93 230,58 271,90 90,08 247,93 230,58 271,90

109,00 149,00 300,00 279,00 329,00 109,00 300,00 279,00 329,00

SLIDING opbouw -

Ref. 008691

199,00

Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles 73 78 83 88 93 € excl. BTW 184173 184197 184227 131,40 196039 196046 196053 260,33

R f beschikbare Ref. b hikb deurbreedtes/ d b dt /M Mesures di disponibles ibl 73 78 83 88 93 € excl. BTW 436562 436579 436586 445526 73,55 445816 260,33 441610 309,92 692630 692647 691138 230,58 691145 271,90 403878 403885 403892 73,55 403830 403847 403854 73,55 403755 403762 403779 73,55 403793 403809 403816 73,55

Serie 63 Life Style

Eik grijs/chêne gris Verticale vlak/lisse Eik grijs/chêne gris Vert. Planken/à planches Eik grijs/chêne gris Vert. New Glass Mat Eik grijs/chêne gris Vert. Quadra Eik grijs/chêne gris Vert. Quadra glass Mat Eik/ chêne antraciet Verticale vlak/lisse Eik/ chêne antraciet Vert. New glass Mat Eik/ chêne antraciet Vert. Quadra Eik/ chêne antraciet Vert. Quadra glass mat

90

63 000497 027449 685939 188041

€ excl. BTW 65,29

€ incl. BTW 79,00

645315

645568

SLIDING

inbouw - encastré Ref. 408620

€ excl. BTW 309,09

€ incl. BTW 374,00


LOSSE DEURBLADEN ZONDER SLOTGAT, ZONDER UITFREEZING VAN SCHARNIEREN, KRUKGAT EN SLEUTELGAT ! PANNEAUX DE PORTES SANS SERRURE, SANS FRAISAGE DES CHARNIÈRES SANS TROU DE SERRURE ET DE CLÉ DE SERRURE !

Deurhoogte 300 cm Hauteur de porte Deurbreedte 100 cm Largeur de porte DEURBLADEN TE VERZAGEN NAAR PLAFONDHOOGTE

Deurbladen in hoogte en breedte inkortbaar. Deurhoogte: U kan het deurblad aan de bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten.

Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe bovenlat te plaatsen. Apart te bestellen. MDF LAT

Deurbreedte: Kantafwerking:

Ref. 498683

33 x 28 x ± 870 mm

€ excl. BTW 3,97

€ incl. BTW 4,80

Het volstaat de honingraad vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen. U kan het deurblad aan beide zijden maximaal 14 cm versmallen. MDF onbehandeld. U hebt het deurblad al dan niet afgekort en wenst het 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip zie pag 84.

FEUILLE DE PORTE À RECOUPER À HAUTEUR DE PLAFOND

Feuille de porte à recouper en hauteur et largeur. Hauteur de porte: Vous pouvez recouper votre feuille de porte à la hauteur souhaitée (uniquement dʼun côté) Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci. A commander séparément.

MDF LAT 33 x 28 x ± 870 mm

Largeur de porte: Chant de finition:

Ref. 498683

€ excl. BTW 3,97

€ incl. BTW 4,80

Il suffit de pousser le carton alvéolaire vers lʼintérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors. Vous pouvez recouper votre feuille de porte à la largeur souhaitée de max 14 cm de chaque côté MDF non-traité. Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti. voir pag 84.

300 x 100 cm

Ref.

€ excl. BTW

€ incl. BTW

TE VERVEN MDF ONBEHANDELD/ A PEINDRE MDF NON-TRAITÉ Vlak/lisse

658377

247,11

299,00

326,45

395,00

SERIE 60 GLANZEND/BRILLANT Wit/Blanc

658704

SERIE 62 SENSING

HOUTRICHTING - VERTICALE - STRUCTURE DE BOIS

Max. 14 cm versmallen Rétrécir max. 14 cm

PURE OAK VERTICALE

658384

326,45

395,00

MARNE OAK VERTICALE

658391

326,45

395,00

ELZAS OAK VERTICALE

658407

326,45

395,00

LOIRE OAK VERTICALE

658414

326,45

395,00

PROVENCE

658421

326,45

395,00

658711

326,45

395,00

SERIE 63 LIFE STYLE Max. 14 cm versmallen Rétrécir max. 14 cm

Platina wit/Blanc

91


VLAKKE DEURENBLADEN GLASUITVOERING NAAR KEUZE GLASKADERS MDF-INOX UITVOERING en glas apart te verkrijgen. Na keuze van het vlakke deurblad (te verven, serie 61, serie 63, zwart MDF), besteld u het door u gewenste glaskader, verpakt per 2 stuks (voor en achterzijde). Tevens kan u onderstaand glas apart bestellen. Het volstaat de vormgeving van de door u gekozen glaskader door te boren in het deurblad, bijhorende stabiliteitblokjes tusen de 2 deurdecorplaten te verlijmen om het glas en haar glaskader te kunnen plaatsen.

6 cm

MDF 301 glass ref. 500201 excl. BTW incl. BTW 57,03 69,00

↔ 20 cm

30 cm

30 cm

50 cm

INOX

17 cm

17 cm

MDF 300 glass

MDF 303 glass

INOX 303 glass

MDF 350 glass

MDF 1014 glass

MDF 3500 glass

ref. 500218 excl. BTW incl. BTW 57,03 69,00

ref. 500225 excl. BTW incl. BTW 49,17 59,50

ref. 055022 excl. BTW incl. BTW 49,17 59,50

ref. 500232 excl. BTW incl. BTW 61,16 74,00

ref. 500249 excl. BTW incl. BTW 65,29 79,00

ref. 500256 excl. BTW incl. BTW 57,03 69,00

PORTES LISSES VITRAGE AU CHOIX CADRES EN MDF-INOX et vitrage disponibles séparément. Après avoir choisi une porte lisse (à peindre, série 61 , 63, mdf noir), commandez le cadre en MDF souhaité emballé par 2 pièces (avant et arrière). Vous pouvez également commander le vitrage séparément. Il suffit de découper la forme du cadre choisi dans la porte, de coller des blocs identiques sur les 2 panneaux décors pour la stabilité ; ce pour pouvoir placer le verre et que celui-ci reste en place.

↔ 17 cm

MDF 150 glass

MDF 1510 glass

ref. 500270 excl. BTW incl. BTW 65,29 79,00

ref. 500218 excl. BTW incl. BTW 57,03 69,00

4 MM VEILIGHEIDSGLAS APART VERKRIJGBAAR - 4 MM VERRE SÉCURIT À COMMANDER SÉPARÉMENT HELDER GLAS - VERRE CLAIR Model / Modèle Design 62/301 Design 300/1011/1014 Design 303 Design 3500 glass Design 350 Design 150

Deurbreedte - Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93 500188 050157 050225 017266 150291 166506

GRIJS GLAS - VERRE GRIS € excl. BTW

€ incl. BTW

Model / Modèle

19,83 19,83 13,22 11,57 16,12 32,23

24,00 24,00 16,00 14,00 19,50 39,00

Design 62/301 Design 300/1011/1014 Design 303 Design 350

€ excl. BTW

€ incl. BTW

23,87 23,87 16,12 20,25

29,00 29,00 19,50 24,50

€ excl. BTW

€ incl. BTW

23,87 23,87 16,12 15,70 20,25 36,36

29,00 29,00 19,50 19,00 24,50 44,00

MAT GLAS - VERRE MAT Model / Modèle Design 62/301 Design 300/1011/1014 Design 303 Design 3500 glass Design 350 Design 150

92

Deurbreedte - Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93 500195 275147 275161 275178

Deurbreedte - Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93 500034 001302 000589 017303 150284 166544


SERIE 1 SOLID

SERIE 1 SOLID A) B) C) D) E) F)

Massief eiken lat 3-5 mm. Massieve latten. Afwerking fineer eik. Massief eiken platband. Paneelvulling MDF Paneelafwerking: eik 2 mm

Afkorten deurblad mogelijk.

A) B) C) D) E) F)

F

E F

Linteaux en chêne massif 3-5 mm. Linteaux masssifs. Finition placage chêne. Plate bande en chêne massif. Intérieur panneau MDF Finition panneau: chêne 2 mm

Possibilité de raccourcir la porte.

QUADRE

B

A) Deurstijl: afwerking naar keuze. B) Paneel: afwerking naar keuze. C) Tussenregels: afwerking naar keuze.

A) Montant de porte: finition selon votre choix. B) Panneau: finition selon votre choix. C) Traverses: finition selon votre choix.

C

Afkorten deurblad mogelijk, glasdeuren kunnen NIET afgekort worden.

A

QUADRA

Possibilité de raccourcir la porte. Les portes vitrées: pas possible de raccourcir.

C

SERIE 10/11hout eik

SERIE 10/11

A) Serie 11: randafwerking fineer eik Serie 10: randafwerking massieve lat B) Lat MDF ± 30 mm C) Honingraatstructuur D) MDF paneel 3 mm afwerking fineer eik

A) Serie 11: couvre chant placage bois chêne Serie 10: couvre chant litteau massif B) Linteau MDF 30mm C) Structure alvéolaire D) Panneau en MDF 3mm finition placage chêne

Afkorten deurblad mogelijk.

La porte peut être raccourcie.

SERIE 10

SERIE 10

te verven

bois chêne

à peindre

A) Massief houten Lat ± 30 mm C) Honingraatstructuur of spaan D) Vlakke voorgeverfde 3 mm MDF of hardboardplaat

A) Linteau bois massif ± 30 mm C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré D) Surface prépeinte 3mm en MDF ou panneau HARDBOARD.

Afkorten deurblad mogelijk.

La porte peut être raccourcie.

SERIE 16-17 & 71 A) Houtenlat 30 à 35 mm. B) Honingraatstructuur. C) 3 mm voorgevormde MDf/Hardboard. afwerking voorgeverfde of gefineerd eikenhout D) Serie 71: randafwerking fineer eik

D

SERIE 16-17 & 71

C

A) Linteau massif de 30 à 35mm. B) Structure alvéolaire. C) Panneau MDF/Hardboard préformé 3mm prépeint ou finition placage chêne. D) Serie 71: couvre chant placage bois chêne Possibilité de raccourcir la porte

Afkorten deurblad mogelijk.

A

B

SERIE 61-62-63-69

SERIE 61-62-63-69

A) B) C) D)

A) 4 faces strip PVC 0,45 mm B) Linteau en mdf ± 30mm C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré D) Serie 61-62: panneau HDF 3mm avec finition laminado parfaite. Serie 63: panneau aggloméré 3mm avec finition laminado parfaite. Serie 69: panneau HDF 3mm avec finition laque ou decor bois

4 zijden pvc 0,45 mm ommanteld Lat MDF ± 30 mm Honingraatstructuur of tubespaan Serie 61-62: 3 mm HDF-plaat met hoogwaardige laminado afwerking Serie 63: 3 mm spaanderplaat met hoogwaardige laminado afwerking Serie 69: 3 mm HDF plaat met hoogwaardige lak of houtdecor afwerking

Afkorten deurblad mogelijk.

La porte peut être raccourcie.

BW 30ʼ

CF 30ʼ

A) B) D) E)

A) B) D) E)

Massieve lat Vlasplaat vulling Vlakke hardboardplaat 3 mm Interdens BW 30ʼ volgens attest

Linteau massif Panneau de lin Panneau hardboard 3 mm « interdens » produit coupe-feu 30 minutes.

Afkorten deurblad VERBODEN

INTERDIT de raccourcir la porte

Norme n°

Norme n°

omwille van brandnormen 30ʼ. ATG 05/2211 ATG 06/2287

Selon les normes CF 30ʼ. ATG 05/2211 ATG 06/2287

93


THYS KITCHEN LINE

Een keuken exclusief voor u Une cuisine pour vous uniquement

QHWGDWLHWVMHPHHU

MXVWHFHSHWLWSOXV

7+<6.,7&+(1/,1(

75(1'/,1(&20)257/,1( (HQNHXNHQH[FOXVLHIYRRUX8QHFXLVLQHSRXUYRXVXQLTXHPHQW LQIR#JURXSWK\VFRP‡ZZZJURXSWK\VFRP

94

info@groupthys.com

www.groupthys.com


)ORRULQJWKHVN\LVWKHOLPLWOntdek ons uitgebreid aanbod vloeren “THYS floor” wand- plafond “THYS panel” De cataloog wordt u gratis toegestuurd

www.groupthys.com Découvrez notre large choix “THYS floor” revêtement mural & de plafond “THYS panel” Le catalogue vous sera envoyé gratuitement

95


De plaatsklare deurgeheel met â&#x20AC;&#x153;verdokenâ&#x20AC;? scharnieren en â&#x20AC;&#x153;magnetischâ&#x20AC;? slot! Bloc-porte prĂŞte Ă poser - charnières â&#x20AC;&#x153;masquĂŠesâ&#x20AC;? et serrure â&#x20AC;&#x153;magnĂŠtiqueâ&#x20AC;?!

,QYLVLEOHGRRUV

H[FOXVLYHO\IRU\RX

2Q]HSULM]HQRSHQHQHONHGHXU 1RVSUL[RXYUHQWFKDTXHSRUWH info@g ro u pt h ys .co m

INVISIBLE DOOR

I

w w w.g ro u pt h ys .co mINVISIBLE LOFT DOOR

Zichtbare deurlijsten / Chambranles visibles onzichtbare blokkader / bloc-cadre invisible

135°

Deurgeheel MET DEURLIJSTEN. Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES. 96

180°

Deurgeheel ZONDER DEURLIJSTEN. Bloc-porte SANS CHAMBRANLES.


De plaatsklare deurgeheel met â&#x20AC;&#x153;verdokenâ&#x20AC;? scharnieren en â&#x20AC;&#x153;magnetischâ&#x20AC;? slot!

Deurgeheel ZONDER deurlijsten.

Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd.

DEURGEHEEL TOT PLAFONDHOOGTE

,19,6,%/( '2256

MAX. 300 CM BLOC-PORTE Ă&#x20AC; HAUTEUR DE PLAFOND

/RIW /RIWSOXV (QGOHVV 'HXUKRRJWH+DXWHXUGHSRUWH FP(QGOHVV0D[FPi n f o @ g ro u p t h y s . c o m

I

w w w. g ro u p t h y s . c o m

Bloc-porte prĂŞte Ă poser - charnières â&#x20AC;&#x153;masquĂŠesâ&#x20AC;? et serrure â&#x20AC;&#x153;magnĂŠtiqueâ&#x20AC;?!

Bloc-porte SANS chambranles. Le bloc-cadre est plâtrÊ avec le mur.

INVISIBLE Deurgeheel plaatsing gelijk met de muur, zonder deurlijsten. Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd.

INVISIBLE Bloc- porte alignÊ par rapport au mur, sans chambranles. Le Bloc-cadre est plâtrÊ avec le mur.

LOFT

LOFT PLUS

97


Le catalogue THYS Concept reprÊsente une partie de la gamme complète des portes THYS intÊrieur.

THYS Concept cataloog is een greep uit het totale aanbod THYS interieur deuren.

&ODVVLFGRRUV

H[FOXVLYHO\IRU\RX

3ODDWVNODDUGHXUJHKHHOPHW´]LFKWEDUH¾VFKDUQLHUHQ %ORFSRUWHSUrWjSRVHUFKDUQLqUHV´YLVLEOHV¾

2Q]HSULM]HQRSHQHQHONHGHXU 1RVSUL[RXYUHQWFKDTXHSRUWH in f o @ g ro u pt h y s.c o m

Ruimste keuze met 1001 mogelijkheden ! Design, glas- en stijldeuren Ontdek ons uitgebreid deurenprogramma

I

w w w.g ro u pt h y s.c o mGrand choix de portes oďŹ&#x20AC;rant mille et une possibilitĂŠs ! Portes design, portes en verre et portes de style DĂŠcouvrez notre vaste gamme de portes!

Vraag onze volledige interieur cataloog, Demandez notre catalogue complet THYS intĂŠrieur, celui-ci vous sera envoyĂŠ gratuitement. deze wordt u gratis toegestuurd. info@groupthys.com info@groupthys.com

98


info@groupthys.com w w w.gr oupthys.com EXPO

THYS BUREAU

KAPELLEN N11

KAP

ROUTEBESCHRIJVING BESCHRIJVING

ELSE

Ring rond Antwerpen R1 richting Breda. Afslag nr. 5 Brasschaat /Kapellen. Na 200 meter volgt U links N11 richting kapellen. U rijdt door het centrum van Kapellen richting Putte nederlandse grens. U verlaat het centrum en rijdt verder op de N11 Kapelsestraat. Group THYS : Na ca 2.1 km op Uw linkerzijde industrie zone Kapellen Noord. Neem de ingang links en rijdt het domein op. Meld u aan de burelen, een laag gebouw in alu-look, welke zich bevinden na 150m op Uw rechterzijde. Stop niet aan de toonzaal of houtzagerij, welke gelegen zijn aan de straatkant.

STR

AAT

127

PUTTE NEDERLAND PAYS-BAS

THYS

ITINÉRAIRE Ring dʼAnvers R1 direction Breda. Sortie 5 Brasschaat - Kapellen. Après 200 mètres tournez à gauche, N11 direction Kapellen. Passez le centre de Kapellen, direction Putte, frontière Pays-bas. Vous quittez le centre et continuez sur la N11 Kapelsestraat. Group THYS: Après environ 2,1 km, sur le côté gauche (zone industrielle Kapellen Noord). Prenez lʼentrée de gauche et entrez dans le domaine. Inscrivez vous au bureau, un bâtiment bas en alu-look, qui est situé à 150 m sur votre droite. Ne vous arrêtez pas à la salle dʼexpo ou à la scierie situés côté rue.

GROUP THYS N.V. Kapelsestraat 127 • 2950 Kapellen • België/Belgique • BE-0433.355.121 www.groupthys.com • info@groupthys.com Verkoops- en garantievoorwaarden verkrijgbaar op aanvraag. Conditions de vente disponibles sur simple demande

99


Kwaliteit wint altijd ! Geen import • Basismaterialen van Belgische en Europese oorsprong • Deurgehelen gemaakt door Belgische vakmannen • Voortdurende kwaliteitscontrole

La qualité toujours gagnante ! Pas dʼimportation

• Matériaux dʼorigine belge ou européenne • Blocs-portes fabriqués par des artisans belges • Contrôle qualité permanent

85.000 m2 industrie

Deurgehelen - Bloc-portes

THYS

• Ontdek ons uitgebreid interieurprogramma. Vraag onze catalogen deuren, parket, keukens, deze worden u gratis toegestuurd.

info@groupthys.com • Découvrez notre vaste gamme de produits dʼintérieur.

Demandez les catalogues mentionnés ci-dessus. Ceux-ci vous seront envoyés gratuitement.

full_cataloog_deuren_concept_20110667  

full cataloog deuren concept