Page 1

59E JAARGANG - 6 JULI 2020 - ) 073-5320035 - REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

Roos Sohier

boekje dan door naar de buren en zo circuleert het een aantal weken door de buurt. Intussen hebben we zes van de tien boekjes retour ontvangen en die zijn voor alle bewoners in te zien. Het is geweldig om te zien hoeveel moeite eraan is besteed en wat een creativiteit er is opgeborreld: Een mooie, verrassende en ook ontroerende inbreng. Je leert je buurtgenoten een beetje beter kennen. Een paar dingen vielen heel erg op: de positiviteit, de oproep van velen om elkaar te blijven ontmoeten, een praatje te maken en elkaar beter te leren kennen. Opvallend is ook dat bijna alle mensen aangeven hoe fijn zij hun leefomgeving vinden. Ik raad iedereen aan om de boekjes te komen lezen. Daar word je echt blij van. De boekjes staan bij mij op nummer 56 in een waterdichte kist voor de deur zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.”

BEWONERS ENTHOUSIAST OVER NIEUWE INITIATIEVEN

TIELEKESHOEVEN WORDT IN DE ZOMER VAKANTIEPARK De Rosmalense wijk Sparrenburg telt zo’n vierduizend bewoners. De wijk is eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gerealiseerd. Bij de ontwikkeling en bouw is serieus rekening gehouden met de voormalige landschappelijke elementen waardoor de vele aanwezige houtwallen en lanen zorgvuldig zijn behouden. Hierdoor heeft de wijk, gevormd door vijftien buurten, een bijzonder groen en natuurlijk karakter. Veel bewoners wonen er al heel lang, gewoon omdat zij er zich op hun gemak voelen. Maar de wijk is zeker niet vergrijsd, integendeel. Er wonen ook jonge gezinnen en alleenstaanden. De sociale binding in de wijk is groot, zoals bijvoorbeeld in de buurt Tielekeshoeven, bekend van de ‘Kabouterhuisjes’. door Herman van Dinther Toen premier Rutte zijn eerste persconferentie gaf over het corona virus kwamen veel mensen tot het besef dat hun wereld opeens heel klein werd. Dat bracht enkele bewoners van Tielekeshoeven ertoe om concreet contact te leggen met hun buurtbewoners. Dat begon met een brief die Tom van Acht en Martin Hemmes in de honderdzestig brievenbussen stopten. In die brief legden zij uit dat de corona crisis ook kan zorgen voor solidariteit en een levendige gemeenschap. Om te inventariseren waar behoefte aan is en ook om de contacten in de buurt te versterken stelden beiden aan de buurtbewoners de vraag om mee te denken over leuke en uitvoerbare initiatieven. De respons was boven verwach-

ting groot waarbij een aantal mensen aangaf de schouders onder de ideeën te willen zetten. Een van het is Roos Sohier die sinds een jaar of vijf in de Hoevens, de bijnaam van de Sparrenburg, woont.

IDEEËN UITVOEREN

Roos (53): “Gezondheid, leefbaarheid, gemeenschapskracht en het (mee)ontwikkelen van nieuwe initiatieven zijn ook thema’s waar ik professioneel mee bezig ben. Ik studeerde klinischeen gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ik werkte in de Publieke Gezondheidszorg, de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg en in de Jeugdzorg. Sinds vorig jaar zet ik vanuit Factor W, mijn eigen on-

derneming, projecten op op het snijvlak van gezondheid, zorg, wonen, welzijn en samenleven. Dit doen we voor bijvoorbeeld gemeenten, zorgorganisaties en burgerinitiatieven. De positieve toon van de brief van Tom en Martin sprak me heel erg aan en ik heb me aangemeld om als buurtgenoot een actieve rol te spelen. Intussen hebben we een kerngroepje van een aantal mensen die elk op hun eigen manier inbreng leveren. We willen niet ‘praten over’ maar gaan vooral praktisch aan de gang. Je merkt al snel dat ondanks de Coronamaatregelen er ook wel van alles kan. De kunst is om niet in beperkingen te denken maar vooral op zoek te gaan naar wat wél kan. Zo hebben we met Koningsdag een fietsparcours uitgezet voor de kinderen waarbij de mensen die langs de route wonen vanuit hun tuin het publiek vormden. In een mum van tijd gaven vijfentwintig kinderen zich op en werd het een heel feestelijke dag.”

BUURTBORDEN EN BOEKJES

“Ook een schot in de roos zijn de buurtborden die we op verschillende plaatsen hebben opgehangen. Daar kunnen de bewoners een boodschap op schrijven, recepten uitwisselen of een vraag stellen. De vier borden die er nu hangen worden volop gebruikt. Zo zijn er mensen die bij het koken iets meer bereiden en dit via het bord aanbieden aan buurtbewoners die daar trek in hebben. Wat ook heel goed aanslaat is het ‘BuurtBoekje’. Dat idee kwam ik tegen op linkedin als idee van buurtgenoten in Delft. Eén van hen is eigenaar van Printplezier Delft, een sociale onderneming waar je de BuurtBoekjes kon laten maken. We hebben tien BuurtBoekjes besteld en in onze buurt verspreid. De bedoeling is dan dat de bewoner het boekje maximaal vierentwintig uur houdt en die tijd gebruikt om er iets leuks in te schrijven of te tekenen. Vervolgens geef je het

‘TIELEKESHOEVEN ON THE BEACH’

“Waar we op dit moment met een aantal mensen mee bezig zijn is het opzetten van zomeractiviteiten. We willen van half juli tot eind augustus een soort campinggevoel creëren voor de mensen die niet (of korter) op vakantie kunnen of willen. We denken eraan om de pleintjes gezellig in te richten. Daar kan dan muziek worden gemaakt, workshops worden gehouden, en we willen voorleesuurtjes doen. Daarmee willen we de gelegenheid scheppen om elkaar op te zoeken en verbinding te vinden. We willen activiteiten plannen op woensdagmiddag, de vrijdagmiddag en op de zaterdagavond . ‘Tielekeshoeven on the beach’ willen we met de jaarlijkse buurt barbecue afsluiten. We gaan onze buurtgenoten benaderen met het verzoek om suggesties aan te dragen en op te roepen om vooral mee te doen. Dat moet lukken met al die creatieve mensen die hier wonen. Duidelijk is in elk geval dat we al een fijne buurt hadden maar dat veel meer mensen elkaar nu anders en beter leren kennen. Hartstikke positief.” Foto: Bij Roos hangt een van de

buurtborden en staan de BuurtDAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL Boekjes voor de deur


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

NA 40 JAAR...

TOTALE OPHEFFINGS

UITVERKOOP

ALLES GAAT WEG VOOR BODEMPRIJZEN

DUS TOT WEL 60% OPHEFFINGS KORTING! KORTING OPHEFFINGS UITVERKOOP UITVERKOOP tot 40% EXTRA

STAPELKORTING

STAPELEN

TOT 40% EXTRA

STAPELKORTING

40% 30% 20% 10% BIJ 5 OF MEER ARTIKELEN

BIJ 4 OF MEER ARTIKELEN

BIJ 3 OF MEER ARTIKELEN

BIJ 2 OF MEER ARTIKELEN

LEDERZAAK VERHAGEN HEESCH GAAT NU ECHT STOPPEN Openingstijden: ma. gesloten di. t/m za. 09.30 tot 17.30 uur

LEDERZAAK VERHAGEN WWW.LEDERZAAKVERHAGEN.NL

‘t Dorp 44 5384 MC Heesch 0412 452 313


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

DE LAATSTE HERFST VASTGELEGD IN FOTOREEKS

TUINDERS NEMEN MET WEEMOED AFSCHEID VAN COUDEWATER De moestuin van de personeelsvereniging van Coudewater gaat de halve eeuw niet halen. De tuin werd indertijd door de personeelsvereniging, welke in 1972 was opgericht, beschikbaar gesteld aan de medewerkers die met groene vingers actief aan de slag wilden. Voorwaarde was wel dat de tuinder in spé lid was van de personeelsvereniging. Een van de grondleggers van de moestuinvereniging was Theo van Straten die alle latere jaren de personeelstuin onder zijn hoede heeft gehouden. door Herman van Dinther

“Ja”, zegt Theo (74), “totdat we vorig jaar van GGZ te horen kregen dat we de tuin per 1 januari 2020 leeg moesten opleveren. En dat betekende dat we afgelopen herfst onze laatste oogst hadden. Voor ons een trieste periode die overigens treffend is vastgelegd door Ida van Boekel die fotograferen als hobby heeft.” Hans Hartman, de gebiedsontwikkelaar namens VOF Land van Coudewater, blikt samen met Theo en Ida nog eens terug op de laatste maanden van de personeelstuin. Hans: “De eigendomsverhoudingen op het landgoed Coudewater kwamen anders te liggen toen GGZ besloot om de zorgfunctie te verplaatsen naar Boekel. Ontkoppeld van de zorgbehoefte bleef er wel een prachtig landgoed met monumentale gebouwen en bomen over. GGZ wilde dit bezit te gelde maken een schreef een ‘prijsvraag’ uit voor projectontwikkelaars en daagde hen uit om met duurzame plannen te komen die recht zouden blijven doen aan de historische waarde van Coudewater. Van Wanrooij (50% eigenaar van de VOF) kwam met het beste plan en het hoogste bod en werd derhalve eigenaar van dertig van de tachtig hectare die het landgoed groot is. De overige vijftig hectare bestaan voor een

groot deel uit bos en kleine weilandjes. Dat bosgebied en de weilandjes, foerageergebied voor een dassenfamilie, komen onder beheer van het Brabants Landschap. Deze bestemming en het bijbehorende beheer had inderdaad als consequentie dat de tuinactiviteiten op een van de weilandjes moesten worden beëindigd. GGZ heeft dit gebied dus niet mee verkocht aan Van Wanrooij maar gaat het in beheer gegeven aan het Brabants Landschap. ”

FOTOVERSLAG

Theo: “Ik ben 48 jaar actief geweest voor de tuinvereniging die op het hoogtepunt ruimte bood aan 34 medewerkers van Coudewater. Al die jaren heb ik er ook zelf met veel plezier getuinierd. Intussen hebben negen van de dertien leden een nieuwe tuin gevonden waar zij verder gaan met hun hobby.” Ida: “ Als hobbyfotograaf heb ik af en toe een verdiepingsbijeenkomst met een coach waarbij ik dan een opdracht meekrijg. Mijn opdracht was om iets in beeld te brengen dat stapsgewijs zou verdwijnen. Ik kwam met de fiets regelmatig langs de tuinen aan de Peter de Gorterstraat en merkte dat er begonnen was met de ontmanteling van de tuinen. Ik heb toen snel contact gezocht met Theo omdat ik in dit afbraakproces aansluiting zag bij mijn foto opdracht. Eigenlijk was ik al aan de late kant omdat er al was begonnen met de afbouw en het nette er al een beetje af was. Ik ben er wel tien keer geweest en heb veel gesproken met de leden van de tuinvereniging die duidelijk lieten merken dat zij het spijtig

Ida en Theo bij de maquette met het bosgebied waarbij de tuintjes in een weidegebiedje lagen. Het gaat als natuurgebied naar het Brabants Landschap

vonden dat zij hun tuin en daarmee de sociale contacten moeten missen.”

AANDOENLIJK

“Ik heb iedereen gevraagd om daarover een stukje tekst te schrijven wat ik zou kunnen gebruiken voor het magazine dat ik later heb laten drukken. Dat heeft alles bij elkaar, de vele foto’s en de soms aandoenlijke teksten, een fraai boekwerkje opgeleverd. Ik heb er mijn voorliefde voor portretfoto’s ook goed in kwijt gekund zoals ik dat eerder ook al kon in een fotoreeks met karakteristieke koppen van chauffeurs die bij het bekende café Treurenburg komen. Van een heel andere orde is een boek met foto’s van 22 moeders van kinderen met meervoudige beperkingen. Daar heb ik veel van mijn ambities als hobbyfotograaf in kwijt gekund, wat overigens naadloos aansloot op mijn werk als zorgcoach voor blinden en slechtzienden. Dit boek Pracht Kracht is een ode aan alle krachtige moeders en te bestellen bij de boekhandel. Het fotomateriaal dat Ida heeft gemaakt van ‘de laatste herfst’ wordt van 11 tot 31 december geëxposeerd in De Noordkade in Veghel.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

Het PGL- project is een prachtige methode voor deze groep waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen door te doen, denken en reflecteren. Onze stagiaires komen van alle opleidingen. Zowel van de HUB (bijzonder onderwijs) tot aan het HBO en er wordt geen onderscheid gemaakt, alle facetten van de zorg staan voor hun open”, zegt een bevlogen Jeanne Opdam. In het PGL zie je bv. jonge leerlingen die van het VMBO/HAVO afkomen. Ze zien het nut van nog een school niet zitten, of hebben moeite met de structuur van het reguliere onderwijs en passen daar niet in. Ook zijn er leerlingen die door omstandigheden weg dreigen te vallen binnen de maatschappij. Er zijn ook de doeners die beter gedijen als ze werken en leren langs elkaar kunnen leggen. ‘Dat is in feite de meest simpele omschrijving die het beste past bij dit innovatieve project van het Koning Willem 1 college uit ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met Sint Jozefoord uit Nuland.

KONING WILLEM 1 COLLEGE

‘DOELTREFFENDE SAMENWERKING TUSSEN LEERLING, OPLEIDER EN WERKGEVER’

MET ‘PRAKTIJK GESTUURD LEREN’ JEZELF ONTWIKKELEN Met een bevlogenheid dat zijn weerga niet kent vertelt Jeanne Opdam over het project PGL (Praktijk Gestuurd Leren) waar ze zowat dagelijks haar tomeloze energie insteekt. “Eventjes vooraf, ik doe dit dus niet alleen maar met praktijkopleiders Gijs en Kristel. Samen zijn we één team met leerling, docent, school, werkbegeleider en werkgever. Zonder een van die schakels zijn we hopeloos verloren, dan werkt het niet”, zegt Jeanne met volle overtuiging. door Jan van Ravenstein In 2010 is de Nulandse Jeanne Opdam bij Sint Jozefoord in Nuland van start gegaan als praktijkopleider. Leerlingen en stagiaires van voornamelijk het MBO waren haar doelgroep. Naast het opleiden behoort ook het contact met de diverse scholen, de leerlingen en de werkbegeleiders tot haar dagelijkse activiteiten. Jeanne heeft in de loop der jaren zichzelf, mede door haar praktijkervaring en bijscholing, doorontwikkeld tot ‘Opleidingsfunctionaris’ Wanneer ik ernaar vraag beschrijft ze, ietwat bescheiden, haar specialiteit: “Het ontdekken waar de talenten liggen van leerlingen met een leerachterstand of beperking”. Dat is een van haar uitdagingen. “Sommige leerlingen hebben de ‘passie’ om te werken, zijn talentvol in het op een zorgzame en liefdevolle manier omgaan met mensen, maar het talent om te studeren missen ze.

“Vanuit mijn functie bij Sint Jozefoord (erkend leerbedrijf) heb ik contact met de diverse scholen, waaronder het KW1c in ’s-Hertogenbosch. Met een aantal Opleidingsfunctionarissen binnen onze regio worden tijdens een regionaal- of operationeel overleg zaken besproken die te maken hebben met regel en wetgeving en diverse leermethoden binnen de zorgverlening. In een van die bijeenkomsten kwam het uit Friesland overgewaaide PGL- project ter sprake. Een fonkelnieuwe leermethode waar meisjes en jongens van 16/17 jaar vanuit de praktijk de theorie gaat leren. De eerste groep die startte binnen St. Jozefoord dacht dat men alleen maar hoefde te werken en niet veel aan school hoefde te doen. Maar uiteindelijk moeten ze hetzelfde examen doen als bij de reguliere opleiding. Sint Jozefoord is sinds jaar en dag een erkend leerbedrijf en ze hebben het project omarmd.

TEAM

“Zonder een op elkaar afgestemd en vooral gedegen team is bijna niets mogelijk”, is de stellige overtuiging van niet alleen Jeanne. Samen met Carola van den Broek, docent van het Koning Willem 1 College, heeft Jeanne het project voor Sint Jozefoord opgezet. De leerling krijgt iedere week minimaal 1 uur individueel coaching van Carola, verder zorgt zij ervoor dat de praktijk van de woongroep waarin de leerling werkt aansluit bij de theorie die nodig is op dat moment. Samen met de werkbegeleider inventariseert ze wat er nodig is voor de leerling om de opdrachten uit de werkboeken te kunnen maken. Carola en ik hebben nauw contact en bespreken de werk- en opleidingsstrategie zodat het niveau van de opleiding gewaarborgd blijft. Jeanne Opdam: “Lesstof, aangepast aan het werk wat op dat moment aan de orde is. Dan blijft het ‘hangen’ en wordt de theorie daaromheen alleen maar leuker voor de leerling die, en dat weten we samen maar al te goed, studeren nu eenmaal niet als hobby heeft”.

VANNETY VAN GULIK

De allereerste lichting (2018-2020) is inmiddels geslaagd. Intussen is de groep binnen St. Jozefoord groter geworden en is er een 2de docent Ell die een groep leerlingen coacht. Men ontvangt in de loop van de twee jaren de complete opleiding. Een vereiste is dat de leerling bereidt is hard te werken door naast zestien uur per week ook twee dagen naar school te gaan. Als men nog volop aan het puberen is zien ze daar vaak het belang niet van in. Een mooi voorbeeld hiervan is Vannety van Gulik die binnen kwam als een 1ste jaars en overal zin in had behalve in leren. In het begin was het knijpen en kneden tot de wilde haren in een staartje gingen! Al gauw ontdekte ze dat de praktijk niet zonder theorie kan en zo leerde ze op de werkvloer bv. rapportages in goed leesbaar Nederlands te maken.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

Vannety heeft haar diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’ inmiddels mogen ontvangen. Zij is een mooie voorbeeld van hoe het dus ook kan. Met knap staaltje van strak doorzettingsvermogen heeft ze alle disciplines met goed gevolg doorlopen. “Wij zijn trots op deze kanjer die tijdens de Corona periode als collega mee werkte”, vinden zowel coach Carola als Jeanne. En Vannety is trots op haar collega’s van Jozefoord die haar deze kans gegeven hebben.

VERVOLG

Een nieuwe groep voor het komende jaar is alweer aangenomen. Heerlijk dat we een grotere groep hebben dan afgelopen jaar, toch een bewijs dat het werkt en een aanvulling is voor deze doelgroep. Naast 8 leerlingen Helpende Zorg en Welzijn zijn er ook 4 leerlingen Verzorgende IG en nog eens twee leerlingen Maatschappelijke Zorg niveau 4. Jeanne laat een voorlopige planningslijst zien met alle woongroepen waar de leerlingen kunnen worden geplaatst. Het is een wirwar van kleuren, vakjes en namen. Iedere leerling wordt gekoppeld aan een werkbegeleider die de leerling direct binnen de woongroepen samen met de coach begeleidt. Eenmaal per drie maanden schuiven Gijs, Kristel of ik aan voor een evaluatie”, zegt Jeanne zodat het ook goed geborgd wordt op St. Jozefoord..

SUCCES

‘Praktijk Gestuurd Leren’, jezelf ontwikkelen op de manier die bij JOU past. Het project is een succes te noemen. De reacties van alle betrokkenen zijn lovend. Maar vooral het enthousiasme van de leerlingen is zeer voel- en zichtbaar. “En dat is juist het fijne van dit alles, dat geeft je voldoening maar ook volop energie en het allerbelangrijkste….. Plezier in je werk”, zegt Jeanne tot slot. Website Koning Willem 1 College: www.kw1c.nl Website Sint Jozefoord: www.jozefoord.nl

!

Nieuw! Lunch bij La Miat La Miat is op zaterdag en zondag geopend voor lunch van 11.00 - 14.30 uur Tegen inlevering van deze advertentie krijg je één gratis koffie bij elke bestelling. Geldig tot 30 augustus 2020.

Dineren in La Miat Thai Restaurant 3 gangen menu voor slechts 25 euro p.p. 4 euro extra krijgt u een 4 gangen menu

Gratis parkeren voor de deur

La Miat afhaal- en bezorgservice 20% korting op afhalen en 10% korting op bezorging aan huis. Bekijk ons menu en menu van de week op onze website www.lamiat.nl voor meer details.

S/M

NACHTSPEL SJV VOOR GROEP 8 Voor iedereen is dit een gekke tijd, met name voor de leerlingen in groep 8. Terwijl zij stukje bij beetje afscheid nemen van hun klasgenoten en school, is er een lange lijst ontstaan van leuke dingen die allemaal niet (meer) kunnen. Balen natuurlijk! Nu de gezondheidsmaatregelen het weer toelaten, is het belangrijk om te weten wat wél doorgaat: het SJV-nachtspel! Beroemd, gevreesd en de ultieme stresstest voordat je naar de middelbare gaat. De spoken staan te trappelen en de brute plannen worden gesmeed. Allemaal om zaterdag 29 augustus een onvergetelijke avond voor alle bijna-brugklassers te laten zijn. Om mee te kunnen doen, is het belangrijk om je tussen vrijdag 3 juli 09.00 uur en vrijdag 17 juli 23.00 uur in te schrijven via onze website www.sjvrosmalen.nl. De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer. Dit bedrag dient woensdag 26 augustus betaald te worden in het SJV-gebouw aan de Mimosastraat 1 in Rosmalen. Hiermee wordt de inschrijving afgerond.

Wat is La Miat? La Miat is een Thais restaurant dat authentieke Thaise gerechten met Thaise smaak serveert. Het is de plek waar u kunt genieten van een gezellige sfeer en vriendelijke gastvrijheid. Waar staat La Miat voor? La Miat betekent passie voor details. Om authentieke en delicate smaak te serveren, besteden we aandacht aan elk klein detail en garanderen we een toegewijde bereiding. Elk gerecht uit onze keuken doorloopt ingewikkelde processen, beginnend bij de selectie van kwaliteitsingrediënten en precieze voorbereiding om het authentieke Thaise eten te bereiden en u een perfecte dinerervaring te bezorgen. Geniet van de delicate en originele Thaise smaak op de manier van “La Miat”. Bij mooi weer is ons terras ook open. La Miat brengt je dichter bij Thailand. Kom en ervaar dit met elkaar en probeer het beste Thaise eten in de stad. Reserveren kan nu via www.lamiat.nl

Bel nu voor reservering 073-822 0823 of bezoek ons op

La Miat Thai Restaurant

www.lamiat.nl

Gratis parkeren voor de deur

Schoolstraat 34 • 5243 VC Rosmalen

ma. en di. gesloten wo. t/m vr. open van 16.00-22.00 za. en zo. open van 11.00-14.30 (lunch) van 16.00-22.00


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

TIJD VOOR ONT-MOETEN

ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT

ROOSJE

Vrijdag 3 juli heeft burgemeester Jack Mikkers onze gedecoreerden ‘coronaproof’ de koninklijke onderscheidingen mogen overhandigen. Dat deed de burgemeester samen met kinderburgemeester Saleisha die - gelet op haar zeer jonge leeftijd - de versierselen aan de gedecoreerden zelf kon overhandigen. Allemaal kregen ze hun eigen ‘couplet van verdiensten’ te horen, prachtig gezongen door Elke Vierveijze. Het door haar geschreven lied werd op 24 april - de Lintjesregen - bij alle voordeuren van de gedecoreerden gezongen, nadat Jack Mikkers hen via beeldbellen de koninklijke waardering had gemeld. (Foto: Maikel Samuels)

De sfeer is rustig als ik op de tablet door de gang wordt gedragen. Linda is de begeleidster die vandaag wel in de huiskamer mag komen in verband met Coronamaatregelen. Linda blijft staan bij de deuropening en kijk onopvallend langs de tablet naar Mevrouw Alma die aan de koffietafel zit. De ervaring leert dat Mevrouw Alma de tablet liever niet rechtstreeks voor haar neus krijgt. Dus stemde wij af en nemen wij vandaag een andere route “Het is tijd voor een zangles Linda”, zeg ik. “Eerst flink door de neus inademen en blaas maar uit”. Wij laten ons horen en geven complimentjes aan elkaar. Als de armen erbij omhoog mogen, word ik op de koffietafel gezet. Mevrouw Alma ziet alleen nog maar het plezier wat Linda heeft. “Kijk eens wat ik allemaal moet doen, leuk hè dit koortje!” en ze stoot Mevrouw Alma even aan. Wij gaan elkaar nazingen. Het gaat over rozen. Op een hoge en lage toon, langzaam en als een kakmadame. Linda volgt mij, op haar ludieke manier. Na vele rozen ga ik over op de tulpen, maar dan hoor ik opeens Mevrouw Alma zingen. “Roosje, roosje, roosje!”. Het is even stil. Als ik vraag aan Linda wie dit nou zo mooi zingt, draait zij rustig de tablet naar Mevrouw Alma. Ik zie haar zwaaien en zij straalt van oor tot oor. “Dat ben ik!” roept zij en als bewijs zet zij zet weer een roosje in. Zij ontvangt een enthousiast applaus en doet zelf even hard mee met klappen. Mevrouw Alma geeft aan dat zij nog wat anders wil zingen. Gelukkig weet ik niet wat, waardoor zij zelf op een prachtige versie van ‘Op de purperen hei’ komt. Mevrouw Alma gaat er helemaal in op, zingt bijna alle tekst en ontvangt met een stralend gezicht nogmaals alle lof van ons. “Nou is het genoeg geweest”, zegt ze plots. En natuurlijk ben ik het met haar eens. Wij nemen afscheid en voordat Linda en ik uit haar beeld zijn, horen wij van haar: “Tot de volgende keer!” Letterlijk en figuurlijk zweven wij samen de gang door, op naar een volgend bezoek.

Vanaf 9 juli vertoont Den Duroshgerd elke donderdag om 20.00 uur een hele goede film. Er zijn vier recente (2019) en bijna allemaal onderscheiden films geboekt: Op 9 juli Joker, 16 juli Downtown Abbey, 23 juli Parasite en 30 juli de film 1917. Voor €8,50 een avondvullende film en na afloop een drankje aan de bar of op het terras. Bovendien wordt donderdag 16 juli om 14.00 de familiefilm Kapsalon Romy (alle leeftijden) vertoont., kosten € 6,50 waarbij een versnapering zit inbegrepen. De zaal is ingericht naar de richtlijnen in verband met het Coronavirus. Maar ook dan kan het nog best gezellig worden.

JOKER 9 JULI OM 20.00 UUR IN BENELUXZAAL

Foto Clicking Images

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven aan en contact maken met mensen in zorgsituaties. In haar blog vertelt zij over de ervaringen van haar clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van iemand die ook zomaar een familielid van je zou kunnen zijn. www.beleefidee.nl

FILMZOMER BENELUXTHEATER BERLICUM

De eerste voorstelling in deze Filmzomer is Joker! Dit drama van regisseur Todd Phillips draait volledig om Arthur Fleck: een mentaal instabiele eenling die overdag bijklust als clown, maar vooral probeert door te breken als stand-upcomedian. Hij is in het ontspoorde Gotham - waar het groeiende gat tussen arm en rijk voor enorme spanningen zorgt en mensen niet meer naar elkaar omkijken - een dankbaar doelwit voor de vuisten van straatschoffies en omhooggevallen bankiers-ettertjes. En de psychische aandoening waardoor Arthur oncontroleerbaar lacht, maakt z’n leven er niet makkelijker op. Wanneer hij zijn baan verliest en er op zijn sociale hulp én medicijnen wordt bezuinigd, begint een tragische en grimmige neerwaartse spiraal vol tegenslag en geweld. En die leidt tot de onvermijdelijke geboorte van de iconische Clown Prince of Crime, de Joker. Hoofdrol voor Joaquin Phoenix die hiervoor een Oscar verdiende. De film heeft volop prijzen op filmfestivals gewonnen onder meer voor de muziek. In de theaterzaal gaat dat geweldig klinken! Reserveren via site van Den Durpherd of Beneluxtheater.


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

BURO3O BIEDT CLIËNTEN GEBORGENHEID EN UITSTEKENDE DAGBESTEDING

BERNADETTEKLOOSTER GEWELDIGE LOCATIE VOOR ZORGVERLENING

Samen met twee vakgenoten legde Elke Harleman vijftien jaar geleden de basis voor het Rosmalense Buro3O dat zich toen vestigde aan de Graafsebaan naast Bureau Jan Vis. De geboren Twentse kwam dertig jaar geleden naar Rosmalen en was toen al werkzaam in de zorg en specialiseerde zich later vooral in de jeugd psychiatrie. In beginsel startte het trio als pedagogisch adviesbureau dat zich gaandeweg meer en meer ontwikkelde tot een zorginstelling. door Herman van Dinther Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant, individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met psychische of psychiatrische problemen. Negentig procent van de cliënten heeft een vorm van autisme dat als een ontwikkelingsstoornis moet worden gezien. Elke (56) voert samen met Carlo van de Water de directie over de instelling die valt onder de beheersstichting welke verantwoordelijk is voor de kwaliteit en continuïteit. “We zijn in de loop der jaren flink gegroeid, de locatie aan de Graafsebaan was al snel te klein waardoor we op meerdere locaties moesten werken. In 2010 konden we een heel mooie stap maken toen er voor ons ruimte kwam op landgoed Coudewater waar we verspreid over meerdere gebouwen nog beter maatwerk voor onze cliënten konden leveren. Dat vinden we trouwens vanaf het begin al enorm belangrijk, we willen echt kleinschalig blijven werken,” onderstreept Elke.

GELUK

“Er dreigde echter een kink in de kabel te komen toen het landgoed een paar jaar geleden door de GGD werd verkocht en wij op zoek moesten naar andere geschikte ruimte. Gelukkig kwam ons precies op het goede moment ter ore dat de Zusters van het Heilig Hart hun Bernadetteklooster gingen verlaten. Er waren heel wat gegadigden die het klooster graag wilden kopen, maar de Zusters stelden strikte voorwaarden aan de herbestemming. Zo mocht het klooster absoluut niet gesloopt worden en zusters wilden de dat de accommodatie een zorgfunctie zou krijgen. De plannen die wij uitwerkten vonden gehoor bij de zusters en zij gunden het ons om de gebouwen te gaan gebruiken. Er was heel wat werk te verzetten om de gebouwen van deze tijd te maken qua hygiëne en veiligheid maar ook om de studio’s die de zusters hadden te verbouwen tot woonruimte voor onze bewoners.”

IDEALE FACILITEITEN

“In totaal hebben we tachtig jonge mensen die beschermd wonen, het merendeel in de Bernadettestraat maar ook een aantal op nog twee andere locaties. Al bij al hebben we op onze vestigingen zo’n negentig medewerkers die onze vijfhonderd cliënten op de drie locaties, op de poli, ambulant of in de thuissituatie behandelen en begeleiden. De gebouwen waarover we nu beschikken in Maliskamp geven ons alle ruimte om op een goede en verantwoorde manier dagbesteding te bieden. We hebben een mooi stuk bos, er is ruimte voor een groentetuin, we hebben een grote keuken, er zijn volop ict-faciliteiten, we

Het management team v.l.n.r. Inge Paauwe, Remon van Voorenberghe, Elke Harleman, Carlo van de Water hebben een werkplaats waar hout kan worden bewerkt, we hebben vak therapeuten die bijvoorbeeld ook muziekvakken begeleiden en we hebben onderwijsvakken. Dat laatste is belangrijk omdat we er bewust aan werken om de cliënt weer vertrouwd te maken met het onderwijssysteem zoals we dat in Nederland hebben. Het is uitermate belangrijk dat we structuur bieden die voor de cliënten duidelijkheid geeft en dat we ondersteuning geven bij activiteiten die stap voor stap naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid leiden.”

ULTIEME DOEL

“Onze inzet is erop gericht om de werkzaamheden ‘af te schalen’, dat wil zeggen van de 24/7 begeleiding over te stappen naar uitvliegen, naar ambulante ondersteuning en vervolgens naar helemaal zelfstandig op eigen benen staan. Dat is het ultieme doel, iedere jongere wil uiteindelijk zelfstandig wonen. We maken onderscheid tussen de jongeren tot 18 jaar en de jongeren van 18 tot 35 jaar. De jongste doelgroep kan het gezinsleven bijvoorbeeld heel overprikkelend ervaren. Dan is het fijn om even een eigen plekje te hebben om daarna weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen. Het omgaan met veranderingen, de balans zoeken, sociale contacten leggen, verwachtingen van jezelf en van anderen ontdekken, dat zijn allemaal heel lastige dingen. De wereld is eng en de cliënt wordt voortdurend overprikkeld door de omgeving. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om aan te sluiten bij een vereniging want hechten is problematisch. Voor ons een uitdaging om die drempel voor de cliënt te verlagen.”


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

zijn komen wonen hebben zich vanaf dag één zo welkom gevoeld. Dat is Vinkel, een warm nest. Wanneer de nood aan de man is bij wat dan ook dan worden er geen vragen gesteld, dan stropen ze de mouwen op en gaan aan de slag. Bedrijven en particulieren. En dat zijn echt geen fabeltjes, het heeft zich in Vinkel al meermalen bewezen.

RIANNE VAN DER STEENVAN LOKVEN Ze is een bezig baasje, Rianne van der Steen- van Lokven (55). Het is sowieso een kunst om haar, naast haar verse moestuinplanten met zaden en pootgoed, voor een privé gesprekje te strikken. “Het is hoogseizoen voor ‘Moes & Tuin’ en je weet wat het spreekwoord zegt: wie zaait zal oogsten”, zegt ze met een brede lach. Ondanks de drukte op dit moment maakt ze tijd vrij om samen een kopje koffie te drinken aan de keukentafel om de tien vragen te beantwoorden door Jan van Ravenstein Rondom haar huis aan de van Rijckevorselweg in Vinkel staat alles (fleurig) in het teken van de (moes)tuin en voorjaarsbloemen in de breedste zin van het woord. In 2015 heeft ze de voorzichtige stap gezet in de opzet van haar ‘Moes & Tuin’ winkel. Nu is ze bijna wereldberoemd te noemen op de markten in zowel Oss als Uden. Iedereen, met ook maar een beetje groene vingers, kent Rianne inmiddels persoonlijk.

WIE IS RIANNE VAN DER STEEN- VAN LOKVEN?

Ik ben geboren en getogen in Vinkel. Dochter van ‘Grad van Jan van de Ouw Kooi’ (van Lokven) en Marie van der Cammen. Het Vinkelse loonwerk bedrijf van toentertijd aan de Nieuwekampen. Ik ben getrouwd met Rob van der Steen (de jongste zoon van Pliessie van der Steen uit Nuland) en we hebben samen drie kinderen, Pim, Jip en Pippi. Sinds 2015 heb ik aan de van Rijkevorselweg bij ons aan huis mijn droom mogen realiseren. Mijn eigen winkel en, noem het maar, handeltje genaamd: Moes & Tuin. In al mijn eerlijkheid moet ik zeggen dat ik, door alle drukte om mijn winkeltje heen, in Vinkel te weinig doe aan het sociaal maatschappelijk werk. De wandelweek ja, die organiseer ik samen met Bertina Schoones, maar… Thats all.. Te weinig dus.

WAT MAAKT VINKEL ZO BIJZONDER, ZO MOOI?

Je zou het bijna in vier woorden kunnen samenvatten: “Er zijn voor elkaar”. Maar ook ‘ons kent ons’ zou passen bij Vinkel. Maar er is natuurlijk veel meer. Kennissen van ons die van ‘boven de rivieren, hier

WELKE BELANGRIJKE LES HEB JIJ OOIT GELEERD?

De woorden van ‘ons mam’ dat “je van hard werken niet vies wordt ”, ben ik nooit vergeten en die neem je mee in je verdere leven. En weet je, je geeft ze over aan je kinderen. En daar is niks mis mee. “Stikt oew been nie weier uit dat oew dekens lang zen”, zei ze altijd in al haar wijsheid. Dus… geef niet uit, wat je niet hebt. En daar heb ik in deze huidige tijd wel eens mijn twijfels over “Doe gewoon meske, dan doedde gek zat”, was er ook zo eentje die bij ons thuis vaak voorbijkwam.

WIE BEWONDER JE?

Ik heb geen echte idolen, dus op dat vlak kom ik niet echt verder. Is respect hebben voor iemand misschien een betere omschrijving. En ja, dan kom ik toch weer op Grad van Jan van de Ouw Kooi’ en Marie van der Cammen, ons pap en ons mam dus, uit. Zo simpel is het. En mijn gezin natuurlijk. Rob en de kinderen. Met al mijn moes & tuin drukte schiet ik wel eens tekort, ik weet het en ben het me heus wel bewust. En soms moeten de hakken wel eens in het zand, nou en? Het wederzijds respect is er volop, en ik kan je zeggen dat ik daar aardig trost op ben.

WAT IS JOUW GROOTSTE KRACHT?

Zou dat mijn ‘over-enthousiasme’ in alles zijn of het niet ‘nee’ kunnen zeggen… Maar dat laatste is meer een tekortkoming ben ik bang. Mijn creativiteit, misschien hoort die wel op plek nummer één. Gelukkig kan ik die nu als eigen baas, helemaal tot uiting laten komen. Heerlijk is dat, creatief bezig zijn. Mijn vak –Moes&Tuin- is mijn passie, mijn hart. Iemand zei me: “Rianne, wanneer jij over je plantjes gaat vertellen dan gaan je ogen twinkelen”, is dat niet mooi.

WAAR GENIET JE VAN, WIE OF WAT KOESTER JE?

Jawel hoor, dat zijn drie vragen.. Ik geniet van de meest simpele dingen. Als ik in mijn tuin zit op een vroege zondagochtend en ik hoor de vogels en zie de insecten bezig… Is er iets mooiers. Jawel, je gezin natuurlijk, maar dat staat buiten kijf. Mijn gezin komt in alles op de allereerste plaats. Maar ik kan ook genieten van dat telefoontje uit bijvoorbeeld Groningen. Die mevrouw die dan toch even opbelt om te zeggen dat ze haar eerst komkommertje heeft geteeld. Zo heerlijk om te horen.

WELKE BOODSCHAP HEB JE VOOR DE MEDEMENS?

Naar mijn idee hebben de mensen ‘geen wensen’ meer. Er hoeft toch

073 - 890 5990 073- 2155 - 8901083 5990 06 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN

Lindenlaan 14 ● 5381 GK Vinkel ● 073-5321607 info@autobedrijfvinkel.nl

www.autobedrijfvinkel.nl

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag: P. van Schijndel P. van Schijndel 10.00 - 17.30 uur Sporten bedrijfskleding: Sport- en bedrijfskleding: Zaterdag: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 14.30 uur Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur

10.00 - 17.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl Zaterdag: Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur 09.00 - 14.30 uur

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

NOODSTEUNPAKKET

Deze is de makkelijkste. Van wie niet, zou je zeggen. Je leert toch elke dag. Als je maar wilt luisteren… luisteren naar hetgeen die ander te vertellen heeft, dan blijf je leren. Geloven in je ideaal, je gezin. Geloven in je droom. Mijn ultieme droom heb ik in vijf jaar verwezenlijkt in het hebben van mijn winkeltje met alles daaromheen. Het maakt me zo gelukkig. En weet je, ik heb 18 jaar bij Vinkeloord gewerkt. Daar heb ik alle kansen gekregen. Toen eens ooit begonnen als een heel verlegen meisje en jaren later als volwassen en ervaren vrouw mijn job daar mogen beëindigen. Van dat leertraject wat ik daar heb mogen ervaren, heb ik tot op de dag van vandaag nog plezier en voordeel van.

Inmiddels worden de noodmaatregelen die in het kader van het Corona-virus zijn genomen, door de overheid steeds verder versoepeld. Dat wil echter nog niet zeggen dat bedrijven geen last meer ervaren van de overgebleven dan wel versoepelde maatregelen. In dat kader heeft de overheid een tweede noodsteunpakket van kracht laten gaan. Dit pakket loopt tot 1 oktober 2020 en sluit naar verwachting goed aan bij hetgeen bedrijven tot en met september 2020 nodig hebben. De meest belangrijke aanpassingen uit het tweede noodsteunpakket zijn de volgende: •Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (“TVL-regeling”) De TVL-regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (“TOGS-regeling”) en is bedoeld voor MKB-bedrijven die als gevolg van de noodmaatregelen die in het kader van de Corona-crisis zijn genomen, structureel meer dan 30% omzetverlies leiden. Indien aan voorwaarden wordt voldaan, kan tot een bedrag van € 50.000 tegemoetkoming per vier maanden worden gekregen. Dit ter bekostiging van vaste lasten (excl. loonkosten). De TVL-regeling wordt uitgevoerd door het RVO, heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 en loopt af op 1 oktober 2020. •Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“TOZO-regeling”) Onder voorwaarden kunnen ZZP-ers op grond van de verlengde TOZO-regeling tot en met september 2020 een bepaalde tegemoetkoming ontvangen. Let op! Bij de verlengde TOZO-regeling telt (in tegenstelling tot zijn voorganger) voor het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming het inkomen van de partner mee. De verlengde TOZO-regeling geldt voor de maanden juni tot en met september 2020 en kan via de gemeente worden aangevraagd. •Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (“NOW-regeling”) Ook de NOW-regeling is verlengd en aangepast. De nieuwe versie van tegemoetkoming in de loonkosten lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. Echter, in de verlengde NOW-regeling zijn de volgende voorwaarden aangepast: -bedrijven krijgen een korting van 5% op het totale subsidiebedrag (ontslagboete) opgelegd, indien meer dan 20 mensen worden ontslagen èn geen akkoord met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging is behaald, dan wel indien geen mediationverzoek bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid is gedaan; -bedrijven moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hiertoe dient bij de aanvraag op grond van de verlengde NOW-regeling een verklaring te worden afgelegd. Via het crisisprogramma “NL leert door” kunnen werknemers vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen; -de vaste (forfaitaire) opslag wordt van 30 naar 40% verhoogd; -de referentiemaand voor de loonsom is maart 2020; -bedrijven die van de verlengde NOW-regeling gebruik willen maken, mogen over 2020 geen winstuitkering aan hun aandeelhouders doen, mogen geen bonussen aan hun bestuur en directie uitkeren en mogen geen eigen aandelen inkopen. •Bijzonder uitstel betaling belastingaanslagen Ook deze noodmaatregel is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, behoeven niet te worden voldaan. Verder zijn de belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingsoorten tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Indien om bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, dan wordt door de belastingdienst voor de eerste drie maanden direct uitstel van betaling verleend. Hiervoor behoeft maar één verzoek bij de belastingdienst te worden ingediend en dit verzoek geldt voor alle belastingsoorten. Indien bijzonder uitstel van betaling voor een periode langer dan drie maanden wordt aangevraagd, dan gelden aanvullende (strengere) eisen. •Andere belastingnoodmaatregelen Ook andere belastingnoodmaatregelen uit het eerste noodsteunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor ZZP-ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd. Bent u benieuwd of u een geldig beroep op het tweede noodsteunpakket kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander. vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

Wat zou je nog graag willen toevoegen aan deze vragenlijst? Ben tevreden met hetgeen je hebt… Enne…. Vier het leven

Groet, Alexander Vromans

maar even met de vingers worden geknipperd, en het is er.. wat dan ook. Grote huizen, grote tuinen met maairobots, tuinberegening die je vanaf je vakantie kan aanzetten, de meest mooie auto’s al of niet elektrisch, langdurige vakanties tot in Verweggistan en nog verder… Ik vraag me wel eens af of er nog wel wordt genoten van de kleine dingen om ons heen. De Lockdown heeft menigeen wel aan het denken gezet is mijn mening. We zijn er achter gekomen dat dus niet alles te koop is. Alles heeft zijn beperkingen. Ineens zijn we afhankelijk, en dat is voor velen even wennen heb ik het idee

AAN WIE OF WAT KUN JE, JE MATELOOS ERGEREN?

Op dit moment best wel aan het nieuws en de vele talkshows. Alles draait om corona. En dan schuiven steeds maar weer van de ‘betweters’ aan om hun eigen mening te verkondigen. En bijna allemaal uit eigen (geld)belang. Hallo. Probeer elkaar te respecteren, verbeter de wereld en begin bij jezelf, zou ik zeggen.

VAN WIE OF WAT KUN JE NOG WAT LEREN?


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

door Jan van Ravenstein

VEELZIJDIG ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN VASTGOED EN GRONDZAKEN

GLOUDEMANS-NULAND EEN COMPLEET ‘TOTAAL CONCEPT’

In het prachtige en vooral imposante gebouw (voormalige Rabobank) midden in het centrum van Nuland zetelt sinds kort het van oorsprong Rosmalense bedrijf Gloudemans B.V., specialist in onroerende zaken en gebiedsontwikkeling. Het gemoderniseerde bedrijfspand herbergt op dit moment een viertal bedrijven die, ieder op hun beurt, zelfstandig opereren onder de paraplu van Gloudemans: “Gloudemans B.V., Gloudemans Rentmeesters, Heideweg Vastgoed en Housedby”. Met dit ‘totaalconcept’ bedienen ze de complete markt op het gebied van taxatie, gebiedsontwikkeling, grondaankopen, onteigeningsprocedures, beheer, en herstructurering.

Om de historie in beeld te krijgen moeten we terug naar de vorige eeuw. We schrijven het jaar 1913. “Gloudemans is in 1913 opgericht door Antonius Gloudemans. In de begintijden van ons kantoor waren de werkzaamheden met name gericht op het beheer van landerijen en landgoederen. ‘Wim van Toon Gielekes’ (Wim Gloudemans) was de derde generatie die aan het roer kwam te staan van het bedrijf Gloudemans. Zo’n beetje vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan 1988, hij was toen 63 jaar, was alles beheersbaar voor de directie met Theo van der Walle en haar medewerkers. “De werkzaamheden echter, namen fors toe. Er

moest, volgens Wim, iemand bij en dat werd ik dus”, zegt Theo Pruijn, onze gesprekspartner in deze. Een jaar later werd het team versterkt met Ad van Heesbeen en op dit moment staat de volgende generatie in de startblokken.

ROSMALEN

“Rosmalen werd te klein. Het was een fijn kantoor, een fijne werkplek maar onze groei ging maar door en er was een hevig ruimtegebrek. Elke beschikbare vierkante centimeter was in gebruik. Weet je, toen ik opgenomen werd in het bedrijf waren we met vijf personen. Inmiddels zijn we met 50 personeelsleden. We waren dus echt

toe aan een nieuwe uitdaging. Deze werd gevonden in Nuland met de aankoop van het voormalige bankgebouw. De aankoop was best nog even spannend. Nu het pand klaar is zijn we blij, maar vooral ook trots op hetgeen er nu staat. Ruim, licht, modern en aan de eisen der tijd aangepast met ruime werkplekken voor de inmiddels vier bedrijven die onze organisatie telt”.

VERTROUWEN

Het bedrijf heeft een traditie van meer dan een eeuw. En in die jaren is, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen, een vertrouwensband met hun klanten gecreëerd. Het

rentmeesterschap, maar ook de afdeling taxaties, zijn takken van sport die je niet zo maar van de ene op de andere dag eventjes kan neerzetten. Daaraan gaat vertrouwen (lees: eerlijkheid) vakkennis en een koffer vol specialisme aan vooraf. Tijdens de rondleiding in het fonkelnieuwe kantoor was te zien dat er driftig en dankbaar gebruik is gemaakt van de grote (geld)kluizen van de voormalige Rabobank. Daarin staan, veilig en wel, rijenlange dossiers van grootgrondbezitters tot het Rijk en van een adellijke familie tot aan het kerkgenootschap uit geheel Nederland. Relaties die hun vertrouwen en dus spreekwoordelijk ‘hun ziel en zaligheid’ leggen in de handen van de ultieme specialisten van Gloudemans. Dan mag je jezelf, met recht ‘speciaal’ noemen.

HEIDEWEG VASTGOED

Taxeren. Wat is de waar(de) van uw vastgoed? Een vraagstuk wat aan de orde kan komen bij bijvoorbeeld verkoop, verzekering of verhuur. Het kan gelden voor uw bedrijfsruimte, winkel, werkplaats, maar ook uw woning. Daarvoor is maatwerk nodig dat Heideweg tot in de finesse beheerst. De belangen voor zowel eigenaar als huurder lopen vaak uiteen en verschillen ook nog eens per situatie. Vaak gaat het om lange termijnen, waarbij de belangen groot zijn. U heeft maatwerk nodig. Heideweg is hierin gespecialiseerd en geeft een helder en transparant waardeoordeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de NWWI-gevalideerde taxaties om een hypotheek voor uw woonhuis af te kunnen sluiten. Het kantoor kan met haar praktische ervaring bogen op een ervaring van gedegen kennis en pragmatisch advies over aanen verkoop, huur en verhuur, en de lasten en beperkingen die aan vastgoed verbonden zijn.

RENTMEESTERIJ

“De werkzaamheden rondom de ‘rentmeesterij’ daar houd ik mij voornamelijk mee bezig. Het


pagina 13

rentmeesterschap herbergt een aantal disciplines op het zakelijke vlak van grote bedrijven, organisaties en instellingen. Maar ook onteigening, erfpacht of pacht en aankoop van grond als investering, zijn onderdeel van mijn werk. Het totale beheer van eigendommen van derden bijvoorbeeld is een groot deel van mijn werkzaamheden. In feite ‘ontzorg’ ik mijn opdrachtgevers zodat zij alle aandacht kunnen geven aan hun eigen business. Onze klanten in deze zijn van alle geledingen: Het Rijk, provincie, bouwbedrijven, natuurorganisaties, projectontwikkelaars, adellijke families, , parochies, kloosters, particulieren, enzovoort. Onze orderportefeuille zit voor alle afdelingen ‘keivol’ en dat maakt ons allemaal, zeker tijdens deze coronacrisis, heel erg blij”, aldus Theo Pruijn.

www.thuisinhetnieuws.nl

Rentmeesterij: Onze rentmeesters zijn natuurlijk gedreven gebiedsregisseurs met visie. Wij rekenen ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied tot onze specialiteit. In het buitengebied weten we onze weg te vinden op zakelijk en informeel vlak. Hiermee waarborgen we duurzame relaties en kwaliteit. Taxaties: Het taxeren van onroerende zaken is een vak dat vraagt om deskundige mensen. Onze taxateurs hebben kennis van zaken. Wij kennen de markt en beschikken over de juiste juridische, economische en technische kennis. In onze taxaties staan integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit centraal.

Gloudemans bestaat zoals gezegd uit een viertal bedrijven. Gloudemans B.V., Gloudemans Rentmeesters, Heideweg Vastgoed en sinds een week toegevoegd het bedrijf Housedby.

Heideweg Vastgoed: Financiering, balanswaardering, aan- of verkoopbeslissingen, verdeling, nalatenschappen vragen om goed onderbouwde taxaties. Welke waarde ‘waar’ is kan blijken uit een goed taxatierapport. Wij zijn hiervoor de juiste partner en helpen u graag. Wij werken volgens de eisen van de NRVT en RICS en werken zowel in opdracht van particulieren als bedrijven

Grondzaken en Advies: Advies op diverse niveaus en vanuit diverse expertises. Met onze juristen, ingenieurs en economen adviseren wij o. a. bij gebiedseconomie, nadeelcompensatie, onteigening, projectleiding, gebiedsontwikkeling, planschade, voorkeursrechten en aanbestedingen

Housedby: Een nieuw bedrijf met een ervaren man aan de leiding: Lex de Bont. hij heeft jarenlange ervaring met het op professionele wijze verhuren en beheren van particulier vastgoed zodat u als verhuurder verzekerd bent van een duurzaam rendement en als huurder van een topwoning.

HET BEDRIJF GLOUDEMANS

Herontwikkeling binnenstad Nieuwegein, gemeente Nieuwegein In de binnenstad van de gemeente Nieuwegein gaat de komende jaren het nodige veranderen. Wij zijn, namens de gemeente, betrokken bij deze herontwikkeling en herinrichting van dit gebied. Onze opdracht is het waarderen van het (aan te kopen en te ontwikkelen) vastgoed, het bedenken van de (financiële en verwervings)strategie, het voeren van de gesprekken met de verschillende vastgoedeigenaren, het financieel inzichtelijk maken wat de herontwikkeling kost en opbrengt en het inzetten van wet- en regelgeving.

ALL

Een aantal praktische voorbeelden ‘uit het veld’ van projecten van Gloudemans: Natuurontwikkeling op de Maashorst De Maashorst bestaat voor een groot gedeelte uit natuurgebied met wilde grazers, maar door intensieve landbouw en bemesting is de natuurlijke balans van dit gebied verstuurd. Stuurgroep Maashorst heeft samen met omringende gemeentes besloten om aan een gezamenlijk doel te werken, het verder ontwikkelen van de Maashorst en Herperduin als één groot natuurgebied. Gloudemans draagt bij met het verwerven van (landbouw)gronden en bedrijven in de Maashorst dat vervolgens omgevormd wordt in natuurgebied.

Bedrijventerrein binnendijks duurzame innovaties, gemeente Urk “De gemeente Urk is bezig met de ontwikkeling van een nieuw binnendijks bedrijventerrein. Hiermee versterkt Urk haar internationale positie binnen het visserijcluster en de maritieme sector. Gloudemans is als projectleiding betrokken bij deze ontwikkeling en draagt onder andere zorg voor de begeleiding van de volledige bestemmingsplanprocedure, van de benodigde onderzoeken tot duurzame innovaties en participatieprocessen. Daarnaast zijn onze collega’s betrokken bij de grondverwerving in het gebied en zijn wij verantwoordelijk voor de planeconomie.

Taxatie voetbalcomplex OJC Rosmalen Onlangs hebben wij het voetbalcomplex van OJC Rosmalen getaxeerd. OJC behoort tot één van de grootste amateur voetbalverenigingen van Nederland en beschikt over een groot complex met vele faciliteiten. Aan ons de taak om de kleedkamers, kantine, keuken, (materialen)opslag, tribune, lichtmasten, reclameborden te waarderen. Na een inventarisatie van het Kadaster, bestemmingsplan, complex, grondsoort, bodemvervuiling en juridische afspraken die er zijn, maken we een (taxatie) rapport op van onze berekening en waardering van het totale complex .


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

‘S-HERTOGENBOSCH KRIJGT ELEKTRISCHE DEELSCOOTERS VAN GO SHARING Honderd groene scooters van GO sharing zijn sinds enkele weken te vinden in stad en kernen van ‘s-Hertogenbosch. Iedereen met een lidmaatschap kan straks de opvallende electrische scooters gebruiken. Deelnemers moeten minimaal 16 jaar zijn en in het bezit van een rijbewijs AM of B & A. GO sharing heeft de scooters begrensd op maximaal 25 km per uur. Het dragen van een helm is niet verplicht. Volgens wethouder Ufuk Kâhya is de proef met de elektrische deelscooter een welkome aanvulling op duurzame mobiliteit: “We willen graag dat in 2050 alle vervoer schoon, slim en toegankelijk is. Deelmobiliteit vinden we belangrijk. En we staan dan ook positief tegenover initiatieven vanuit samenleving en bedrijfsleven die onze doelen ondersteunen. Juist in deze tijd zien we een behoefte ontstaan aan flexibel en schoon vervoer. Voor ons reden te meer om te gaan samenwerken met aanbieders zoals GO sharing.”

In een vier wekelijkse column informeer ik u over innerlijke en uiterlijke schoonheid

Schoonheidsinstituut Elite Jacqueline van den Wijngaart

Gedicht geschreven door Kenneth J.

Crietee

Welkom nieuwe zonnestraal Beschijn ’t donkere, ’t innerlijke, ’t hoo

pvolle

Jouw vlam verbrandt ’t verleden De toekomst Belicht alleen ’t heden

Kom zonlicht jouw liefde verlicht ’t nu,

En als de duisternis jouw hitte dooft

’t hart

Kom dan weer opnieuw.

Wens jullie een mooie en zonnige zomer toe. www.schoonheidsinstituutelite.nl 073 5236389 Schoonheidsinstituut Elite Diamantborch 39 5241LA Rosmalen

De deelscooters kunnen worden gebruikt via een lidmaatschap van GO Sharing. Deelnemers kunnen een scooter met de app van Go Sharing opsporen, reserveren en meenemen. Ze betalen afhankelijk van het soort abonnement tussen de 23 en 29 cent per minuut gebruik. De scooters kunnen via de smartphone worden gestart en afgesloten. De voertuigen kunnen overal in de stad waar een ‘groene zone’ is aangewezen, worden achtergelaten. Wel gelden voor deze voertuigen dezelfde regels als reguliere voertuigen; in parken en (een deel van) de binnenstad mogen deze voertuigen niet worden gebruikt. Doordat via GPS de locatie van de scooters bekend is, kan de aanbieder zien waar de scooters zijn. De scooter heeft een actieradius van 60 kilometer. En rijdt op duurzame stroom dus is volledig zero emissie. Opladen hoeft niet, want de aanbieder volgt via trackingprogramma’s hoe het met de accu is gesteld. Indien nodig wordt die vervangen door een opgeladen batterij. Ook zal onderhoud en geregelde schoonmaak plaatsvinden door de aanbieder. GO Sharing is een zelfstandig opererende dienst. We werken als gemeente samen om de introductie en het gebruik van deze nieuwe dienst in goede banen te geleiden. We zien het komend jaar als leerperiode om te zien waar en hoe we een en ander moeten gaan reguleren. We maken goede afspraken te maken over het beheer, onderhoud en klachtenafhandeling. De aanbieder gaat ook met bedrijven in overleg om te kijken of ze een concept aan kunnen bieden om deelvervoer voor de bedrijven aantrekkelijk te maken.


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

‘ZORGVULDIG ONTWERP, PASSEND IN GEFFEN’

VAN WANROOIJ HERONTWIKKELT VOORMALIG GEMEENTEHUIS MAASDONK Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is bekend: Het Raadhuys van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, gemeente Oss en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis: -In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter. - De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit. -De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein. Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein.

-Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

HOE VERDER?

We bieden Van Wanrooij een samenwerkingsovereenkomst aan. Van Wanrooij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten we dan de bestemmingsplanprocedure. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2021.

ONTWIKKELPERSPECTIEF

Geffenaren mochten hun mening geven over de vier ontwerpen. Daarin mochten de vier partijen suggesties doen voor het openbaar

gebied. Ook Van Wanrooij heeft hier gebruik van gemaakt. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt. Als het definitieve ontwerp van de gebouwen klaar is, dan gaan we aan de slag met de uitwerking van het Dorpsplein.

VRAGEN

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk, projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a. zaadnoordijk@oss.nl en u kunt haar bereiken op 14 012. Algemene informatie over het project vindt u op: www.oss.nl/dorpshartgeffen.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

MAAK JE EIGEN TOP TIEN VOOR DE JUKEBOX TOP 100: ROS RADIO HELPT JE OP WEG Een mooie en heel gevarieerde lijst met 100 nummers die in de Jukebox Top 100 het beluisteren waard zijn. Herman Hubers, Joep van der Plas en Theo Pennings, drie DJ’s van ROS Radio, hebben een selectie gemaakt uit de duizenden titels die de afgelopen jaren de hitlijsten hebben bestormd. Jij, als luisteraar, kunt die lijst - die nu nog een willekeurige volgorde heeft - als uitgangspunt gebruiken om je eigen Top Tien samen te stellen. Mis je in de Top 100 nummers die jij nou juist zo mooi vindt dan kun je jouw Top Tien aanvullen met drie Tips. Alle inzendingen die binnenkomen bepalen de uiteindelijke klassering in de Top 100. ROS Radio zal in het zondagmiddag programma ROS Music regelmatig gasten uitnodigen die komen uitleggen waarom zij

hun Top 10 de mooiste vinden. En natuurlijk vertellen de DJ’s van ROS Radio over de verschuivingen die er steeds zijn in de Top 100 door de telkens weer nieuwe inzendingen die binnenkomen. Je kunt jouw Top Tien vanaf nu insturen via het contactformulier van www.rosradio.nl. Daar vind je ook de lijst met de 100 nummers. De mooiste nummers worden door de band MemoryLane van Diana Huismans ingestudeerd om deze live te brengen in het Bonte Theatertrein programma dat - onder voorbehoud - voor 11 december in de agenda staat. Jouw Top Tien kun je vanaf nu tot 15 november insturen, dat betekent ruim een half jaar lekker bezig met de ROS Jukebox Top 100. Steeds actueel op ROS Radio, ROS TV-krant en in De Molen.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Abba - Dancing Queen Guus Meeuwis - Brabant Wim Sonneveld - Het Dorp Peter Koelewijn - Kom van dat dak af André Hazes - Een beetje verliefd Ramses Shaffy - Zing vecht huil bid lach werk …. Leen Jongewaard & Hetty Blok - M’n Opa Jacques Herb - Manuela Willy & Willeke Alberti - Reisje langs de Rijn Rene Schuurmans - Brabant André Hazes Jr. - Leef Henk Westbroek - Zelfs je naam is mooi Anita Meyer - Why tell me why Andre Hazes - Droomland Jan Smit - Als de morgen is gekomen Queen - Bohemian Rhapsody Eagles - Hotel California Billy Joel - Piano man Danny Vera - Roller coaster Golden Earring - Radar love Beatles - Let it be Ike & Tina Turner - Proud Mary Neil Diamond - Sweet Caroline Helene Fisher - Atemlos John Denver - Take me home countryroads Charles Aznavour - For me formidable Peter Maffay - Du The Shuffles - Cha-la-la I need you George Baker Selection - Paloma Blanca Frank Sinatra - My Way Van Morrison - Brown eyed girl Aretha Franklin - Respect Pharrell Williams - Happy Earth Wind & Fire - Boogie wonderland Louis Armstrong - What a wonderful world Whitney Houston - I will always love you The Cats - One way wind Rob de Nijs - Malle Babbe Willy Alberti - De glimlach van een kind Anneke Grönloh - Brandend zand Johnny Lion - Sophietje Zangeres Zonder Naam - Mexico Herman Emmink - Tulpen uit Amsterdam Jo van Hoof - ‘t is Rosmalen (Rosmalens volkslied) Vader Abraham - ’t kleine café aan de haven Frans Bauer - Heb je even voor mij Stef Bos - Papa Paul de Leeuw - Vlieg met mij mee Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou Kenny Rogers & Dolly Parton - Islands in the stream

Gerry & the Pacemakers - You’ll never walk alone Gloria Gaynor - I will survive Elvis Presley - It’s now or never Doobie Brothers - Listen to the music The Carpenters - Top of the World Marianne Rosenberg - Ich bin wie du Bee Gees - Words Willy Nelson & Julio Iglesias - To all the girls i’d loved before Roy Orbison - Pretty woman / In dreams Fats Domino - Blueberry Hill Rolling Stones - I can’t get no satisfaction BoneyM - Rivers of Babylon Pointer Sisters - Fire Cliff Richard - Living doll Gerhard Wendland - Tanze mit mir in den morgen Corrie en de Rekels - Jukebox James Lloyd - Keep on smiling Everly Brothers - Bye bye love Creedence Clearwater Revival - Bad moon rising Jerry Lee Lewis - Great balls of fire Donna Summer - Last dance / Bad girls Buddy Holly - Brown eyed handsome man Four Tops - It’s the same old song / Don’t walk away Kool & the Gang - Celebration Andy Williams - Music to watch the girls walk by The Allisons - Are you sure Jan & Kjeld - Banjo Boy Kiki Dee Band - I’ve got the music in me Bob Smit & the Duke City Sextet - Ik heb me weer vergist Barry White - You’re the first, the last Boudewijn de Groot - Jimmy Elvis Presley - Fever Julio Iglesias - Quiero Frank en Mirella - Wat ik zou willen John Miles - Music Louis Prima - Buena sera Willeke Alberti - Telkens weer Hammond & West - Give a little love UB40 - Red red wine Doe Maar - Doris Day Kiss - I was made for loving you Les Poppys- Non non rien n`a changé Wizz Stars - Brand new day Sandie Shaw - Puppet on a string Supertramp - Dreamer Tavares - Heaven must be missing Teach In - Ding a dong The Trammps - Shout Trini Lopez - Amor, Amor Village People – YMCA


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

VIJFDE EN LAATSTE RONDE FAMILIEQUIZ De Stichting Thuis in Rosmalen, organisator van jaarlijkse sociaal culturele programma’s, maakte een luchtige familiequiz in vijf afleveringen. Dit is de laatste ronde met de tien vragen over het Rosmalen van toen. De vragen gaan over sport, muziek, cultuur, bedrijfsleven, verenigingen, markante personen, memorabele momenten, de tiende vraag is de herkenning van een foto. De vragen worden gepubliceerd op de websites van de ROS, Thuis in het Nieuws, Thuis in Rosmalen, HEVO, Beleef Rosmalen, Annenborch, Satisfaction Rosmalen en Heemkundekring Rosmalen. De antwoorden op de vragen stuur je naar info@thuisinrosmalen.com. En om het extra leuk te maken stelt JUMBO Rosmalen elke ronde een levensmiddelenpakket samen voor de inzender met de meeste goede antwoorden. Thuis in het Nieuws stelt de tweede en derde prijs beschikbaar. Bij meerdere goede inzendingen wordt er geloot. Bij de publicatie van de nieuwe vragen staan ook de antwoorden van de vorige ronde. En, zoals dat altijd zo mooi staat bij prijsvragen, over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

ROSMALEN Dit zijn de antwoorden van vierde ronde 1. Piet van Lier en Jo Verstegen 2. Henk Smulders 3. Familie van der Meer 4. Jan van der Aa 5. Tour de France 6. Dave Berry 7. Nol Savelkouls 8. 1968 9. Speelplaats St. Josephschool, Adrianus Kyvon 10. Loofaert 1 De winnaars van de derde ronde waren Mari van Helvoirt, Mien van Zonsbeek en Marjo van den Elzen.

Dit zijn de tien vragen waarvan de antwoorden tot 21 juli kunnen worden ingestuurd. 1. Noem de naam van de schoenmaker die werkte in het pand waar nu ’t Vosje de Driesprong is 2. Noem de naam van de eerste bewoner van Villa Hoogoord die op de hoek Stationsstraat- Dorpsstraat staat 3. Noem de naam van de eerste Rosmalense profvoetballer en voor welke club speelde hij. 4. Noem de (bij)naam van de vrouw die jarenlang het boegbeeld was van de winkel van Verbiesen aan de Molenstraat, later de supermarkt op de Oude Baan 5. Noem de naam van de oprichter van damclub HDR 6. Noem de titel van het nummer waarmee Albert West als solo zanger doorbrak 7. Noem de naam van het allround orkest waarbij Laura de Bekker zong 8. Noem de naam van de eerste bedrijfsleider van De Kentering 9. Noem de naam van de beroemdste boom in Rosmalen 10. Noem de naam van de stichting die deze borden plaatste

S/M


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

WANDELEN IN ‘DE VIER WINDSTREKEN’ Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli wordt in de Heerlijckheit Geffen een alternatieve wandel-4-daagse gehouden voor de enige échte Vierdaagse, die in 2020 door Corona helaas niet door kan gaan. Doorgewinterde Vierdaagse lopers uit het dorp hebben de serieuze wandeluitdaging in elkaar gezet. Het programma van ‘de Vier Windstreken’ bestaat uit een dagelijkse wandeling van circa 30 kilometer in de richting van een van de vier windstreken. Dagelijks kan vanaf 6.30 uur gestart worden bij de kiosk op het Dorpsplein. De wandelaars worden ‘s middags rond 14.30 uur terug verwacht in het hart van het dorp.

PIER BIJ GEWANDE BIEDT UITZICHT OVER NIEUWE NATUUR AAN DE MAAS

Dag 1: de dag van Lith (noorden) Dag 2: de dag van Ravenstein (oosten) Dag 3: de dag van Uden (zuiden) Dag 4: de dag van ‘s Hertogenbosch (westen) Meer details worden in de loop van deze week bekendgemaakt.

Ooit werd het genomineerd als ‘de lelijkste plek van Brabant’. Nu is de Blauwe Sluis in Gewande geen vervallen camping meer, maar een natuurgebied. Vanaf een heuse pier is er een mooi uitzicht over de nieuwe natuur en over de Maas. Aannemer Martens en Van Oord maakte er een nevengeul van de Maas. Nevengeulen worden er op meer plaatsen aangelegd; bijvoorbeeld bij de Maas tussen Oijen en Lithoijen of bij de Waal bij Lent en bij Hurwenen. Ze hebben een dubbele functie. Ze zijn ten eerste bedoeld om de waterstand in de rivieren te verlagen. Klimaatverandering maakt dat het laagland meer water te verstouwen krijgt en zeker bij hoog water moeten er natuurlijke oplossingen worden bedacht om al dat water van de rivieren te kunnen verwerken.

HERKANSING

Daarnaast bieden nevengeulen kansen voor de natuur. Of eigenlijk kun je misschien beter spreken van een herkansing. Want vóór de kanalisering van de Maas waren er spontaan ontstane nevengeulen, die van de uiterwaarden natte gebieden maakten bij hoog water. En in die natte gebieden zijn er kansen voor planten zoals de karwijvarkenskervel, geel walstro en kattendoorn. Bovendien is het een kraamkamer voor veel vissoorten.

PASTA! LUISTER PICKNICK CONCERT IN DE TUIN VAN KASTEEL HEESWIJK Op vrijdagavond 10 juli klinkt er weer muziek in de kasteeltuin! Geniet in zomerse sferen van muziek in de monumentale Copijntuin met uitzicht op het kasteel! Pasta! is een 5 mans band uit Veghel met stuk voor stuk ras-muzikanten: Geert van de Vorstenbosch, Ron van de Snepscheut, Wim Holthuizen, Ruud Vogels en Tim van de Nieuwenhuizen staan voor een zomeravond met een veelzijdig programma, van beroemde herkenbare covers tot minder bekende pareltjes. Kom je deze avond ook luisteren? Reserveer online een picknick arrangement voor 2 personen v.a. €30 via www.kasteelheeswijk.nl. Voor deze avond zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol! Aanvang 19.00 uur

TOCH EEN JEUGDVAKANTIE WEEK(JE) IN GEFFEN Na maanden van onzekerheid of dit jaar de traditionele vakantie afsluiting voor vele kinderen wel door kan gaan is er nu groen licht. Wel in een kleinere vorm, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken en voor het eerst bij de nieuwe locatie aan de Weverstraat. Voor alle basisschool kinderen wordt er een superleuke dag georganiseerd. Om de aantallen te verdelen wordt er wel een splitsing gemaakt over twee dagen. Bij welke leeftijd deze splitsing wordt gemaakt ligt aan het aantal inschrijvingen. Ook aan de verkeerstromen is veel aandacht geschonken en zoals altijd is met de fiets de beste optie. Via deze weg willen wij ook onze waardering uitspreken voor de organisatie die er duidelijk tijd en energie in hebben gestoken om, ondanks alle maatregelen, een alternatief te bieden voor de jeugdvakantieweek. Wij wensen jullie veel succes met de verdere voorbereiding.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

DE ECHTE VAN DER VALK ERVARING BIJ U THUIS! N U L A N D .VA L K T H U I S . N L

VAKANTIEMENU • TOMATENSOEP €20,50 • SCHNITZEL • ZOMERSE SORBET HOTELNULAND.NL

ALL


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

APARTE TIJD

Optreden samen met Brace zit er tot zijn spijt nog niet in. “Ik ben aan het wachten tot dat weer mogelijk is. Daar doe je het toch voor. Gelukkig is het weer een kleine beetje begonnen - morgenavond zing ik weer voor het eerst voor een klein gezelschap - maar de echte live optredens mogen nog komen. Laten we hopen op snelle verbetering.” Ook met het oog op een grote happening eind september hoopt Heesen op nog meer versoepeling vanuit de overheid. Dan staat, op de 25e, namelijk zijn eigen concert gepland in de Eindhovense Effenaar. “Over de kans van doorgaan kan ik weinig zeggen. Het is momenteel een aparte tijd, het ligt bij de regering. Natuurlijk zet ook ik gezondheid altijd voorop, daarna komt pas de rest.”

JEFFREY HEESEN SCOORT GEWELDIGE CIJFERS Ondank de ‘verplichte vakantie’, zoals hij het zelf noemt, gaat Jeffrey Heesen momenteel als een speer. De zanger uit Oss scoort geweldige cijfers met zijn nieuwe single ‘Van mij alleen’, die hij nog niet zo lang geleden samen met Brace uitbracht. Wij spraken hem over onder meer de nieuwe muzikale samenwerking, zijn aanstaande concert in de Effenaar en een TikTok-dansje. door Mark van der Donk Al een hele tijd zit Heesen noodgedwongen thuis. Optreden zat er lang niet in en daar baalt hij flink van. “Ik ben geboren om mensen te vermaken, zeg ik altijd maar. En dan is het lastig dat je je ding niet mag en kunt doen. Maar ik klaag zeker niet, want we zijn volop bezig met diverse te gekke plannen.” Normaal is de Ossenaar ieder weekend op pad, maar de afgelopen maanden zat dat er vanwege alle maatregelen niet in. Een prima gelegenheid om een nieuw plaatje uit te brengen, zo werd bedacht. “Het duet met Brace lag al een tijdje op de plank, maar werd onlangs uitgebracht. We hebben nooit eerder samengewerkt, nee. Maar we kennen elkaar natuurlijk uit het circuit en sinds kort zit Brace bij dezelfde platenmaatschappij als ik. We besloten om samen eens de studio op te zoeken en twee uur later kwamen we al met een demo naar buiten. Niet alleen als mens, maar ook muzikaal was er meteen een echte klik.”

Meteen na de lancering van de plaat ging hij viral. “We staan al op 315.000 streams op Spotify, in nog maar 13 dagen tijd”, jubelt Heesen. Ook op Youtube, waar de videoclip te zien is, gaat het hard. 235.000 mensen hebben die daar al bekeken. De opmerkelijke samenwerking slaat duidelijk aan bij het publiek. Onder een zomers deuntje passen de stemmen van de zangers prima bij elkaar.

Het concert is nog niet afgelast, maar met de huidige maatregelen kan het (ondanks de versoepelingen van eind juni) niet doorgaan, denkt Heesen. “Mijn muziek leent zich er niet echt voor om zittend een concert bij te wonen. Daar moet je gewoon met een drankje in de hand op meedansen. Laten we hopen dat het toch op een veilige manier mogelijk is. Voordat de coronacrisis begon, ging de kaartverkoop heel goed. We gingen richting uitverkocht. Dat zou een volle zaal met 1200 fans betekenen. We brengen hen natuurlijk snel op de hoogte zodra er meer duidelijkheid is.”

TIKTOK

Voorlopig moeten de liefhebbers van Heesens muziek het doen met Spotify en Youtube. En met TikTok, waarop een speciaal dansje voor ‘Van mij alleen’ ook al viral gaat. “Bobbi Eveleens uit Oss heeft voor de choreografie daarvan gezorgd. Zij danst op hoog niveau, heel leuk dat ze dat wilde doen. Zo kunnen de kinderen het op de populaire app nadoen. Ik heb zelf ook een poging gewaagd, maar ik kan je vertellen dat het niet meeviel.”

“Brace heeft zich natuurlijk allang bewezen”, vindt Heesen, die zelf in 2015 doorbrak toen hij als tweede eindigde in de televisie-talentenshow Bloed, Zweet en Tranen. “Daar lag het natuurlijk ook niet aan. Maar twee hele verschillende werelden zijn samengebracht en dat is altijd afwachten hoe het uitpakt. Ik zit in het Nederlandstalige volkscircuit, terwijl Brace platen maakte met mensen als Ali B, Lange Frans en Kenny B. Maar het klikte zoals gezegd heel goed.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

20% KORTING

OP DIVERSE BUITENLAKKEN

Actie geldt van 13 t/m 25 juli 2020. Vraag naar de voorwaarden.

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

Als uw kozijn perfekt moet zijn! T 073 - 52 30 888 | www.perfektkozijn.nl

ALL


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

T HA N K

T

/ waaroM ViVa VastGoeDstylinG? Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Uw verkoopstylisten Roos Abelen en Do Prijt zijn - Gecertificeerd House of KIKI vastgoedstylist. Wij hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij weten ook wat kopers verwachten door onze jarenlange samenwerking met landelijke makelaars. Zo maken we graag het verschil voor onze klanten. Wij laten uw huis opvallen door middel van professionele verkoopstyling en woningfotografie, wat resulteert in een hogere opbrengst van uw huis!

Trots op onze projecten!

T HA N K

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 | info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling.nl / waaroM ViVa facebook.com/vivavastgoedstyling instagram.com/vivavastgoedstyling

VastGoeDstylinG?

Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Uw verkoo

Vrijblijvende afspraak maken? Dat kan eenvouding via WhatsApp nummer

06 3039 4882

Abelen en Do Prijt zijn - Gecertificeerd House of KIKI vast

Wij hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij wete

/ Maak kennis Met roos enverwachten Do kopers door onze jarenlange samenwerking

makelaars. Zo maken we graag het verschil voor onze kla

Uw huis omtoveren naar een thuis? Opnieuw dat verliefde gevoel

uw huis opvallen door middel creĂŤren met een professionele interieurstyling? Laat Roos en Do u

van professionele verkoop

helpen! Twee zeer ervaren en gedreven professionals, die dankzij woningfotografie, wat resulteert

in een hogere opbrengs

jarenlange samenwerking een allround en perfect op elkaar ingespeeld team vormen. Met ruimtelijk inzicht en een moderne stijl, zetten wij ons voor al onze klanten graag 24/7 in! Neem contact met ons op en laat uw woning eens door de ogen van Roos en Do bekijken!

Bezoek ook eens onze website! / uw persoonlijke styliste! Wij maken samen graag het verschil voor onze klanten! Met een gedreven team en onze persoonlijke benadering weten we altijd weer succes te behalen. Wij ontzorgen u volledig op het gebied van

vastgoedstyling, onze en woningfotografie. Zorg voor rots opmeubelverhuur T een vakkundige presentatie te projec n! van uw woning en laat een indrukwekkende eerste indruk achter!

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 | info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling facebook.com/vivavastgoedstyling instagram.com/vivavastgoedstyling

Gecertificeerd: House of KIKI verkoopstylist | lid van het CNVV.

Vrijblijvende afspraak maken? Dat kan eenvouding via WhatsApp nummer

06 3039 4882


pagina 23

Roos tGoeDstylinG?

.

www.thuisinhetnieuws.nl

Thuis Thuis in Styling in Styling

rofessionaliteit. Uw verkoopstylisten Roos

ificeerd House of KIKI vastgoedstylist.

ijke or detail en styling. Wij weten ook wat

aten jarenlange samenwerking met landelijke

g het verschil voor onze klanten. Wij laten

van professionele verkoopstyling en uis!

rt in een hogere opbrengst van uw huis!

/ Maak kennis Met uw / Maak kennis Met uw persoonlijke stylist! persoonlijke stylist!

www.vivavastgoedstyling.nl ng

Een stijlvol thuis!

Een stijlvol thuis!

/ VastGoeDstylinG

Maak van uw huis een thuis! Een fijn en huiselijk gevoel trekt potentiĂŤle kopers over de streep! Veel huiseigenaren vinden de styling een lastig onderdeel in het verkoopproces terwijl dit juist de kans biedt om een goede eerste goede indruk te maken. Er zit namelijk veel meer achter een goede styling dan alleen wat sfeerkussentjes plaatsen. Ons gezamenlijke doel hierin is om de pluspunten van uw woning te benadrukken. Wij weten als geen ander waar uw inrichting aan moet voldoen. Een stijlvol thuis met Viva Vastgoedstyling!

et, le gro

stijlvol Met

t

R

rij Do P n e n bele oos A

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling.nl

S/M


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Uw tuin de hele zomer fleurig nu

nu

5,75 Abelia grandiflora

Bloeien van mei tot oktober Nu 5,75

nu

10,50

Abelia Edward Goucher

Nandine domestica Obsessed

Groenblijvend met prachtige bladkleur, nu 10,50

4,25 Croccosmia

Bloeit van juli tot september nu 4,25

Feestelijke siergrassen grote sortering v.a. 3,50

nu

nu

9,50 Vijg Ficus carica Âą 80 cm nu 9,50

3 stuks

-30% Stamrozen diverse kleuren

nu 30% korting

3,95 Hanggeranium Ville de Paris p.st. 1.50 nu 3 stuks 3,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 21 juli 2020 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

NU OOK AL CAMPING OP VORSTENBOSSCHE ALPACAFARM Ten tijde van het interview wordt er nog druk gesjouwd en gezwoegd om alles op tijd klaar te hebben. Vrijdag 3 juli is de gloednieuwe camping van Alpacafarm Vorstenbosch geopend en in de dagen daarvoor is Willem-Mathijs van der Aa druk in de weer om de laatste puntjes op de i te zetten. Tussendoor neemt hij heel even gas terug om ons te woord te staan. “ Tot eind augustus zitten we helemaal volgeboekt.” door Mark van der Donk Zeven jaar geleden startte Willem-Mathijs, samen met zijn vrouw Anne, de alpacafarm in het buitengebied van Vorstenbosch. De nieuwe onderneming op het terrein van zijn schoonouders bleek meteen een schot in de roos. Het begon heel kleinschalig, met slechts vijf alpaca’s, maar inmiddels is de kudde flink gegroeid. “Een kwartiertje geleden is nummer 51 geboren”, lacht Van der Aa. “Dit seizoen zijn er al 11 ter wereld gekomen en er zijn er nog 3 op komst.” Waar hij voordat het avontuur begon nog nooit van een alpaca had gehoord, draait het hele leven van onze gesprekspartner inmiddels om de knuffelachtige berglama. Naast het professioneel fokken, heeft het recreatieve gedeelte een steeds belangrijker plek gekregen op de alpacafarm. Een jaar of vier geleden kwamen de eerste wandelingen met de alpaca’s en sindsdien is het assortiment uitgebreid met onder meer meet & greets en yoga, picknick tussen de alpaca’s en lunch en high tea in de alpacabar. “Eerst ontvingen we de gasten in ons tuinhuis. Ze gingen zelfs gewoon in ons huis naar de wc. Maar het werd steeds drukker, er kwam een kindje tussendoor, en in augustus twee jaar terug hebben we de oude stal - waarin voorheen het melkvee stond omgebouwd tot bar.” Niet alleen de liefde voor de alpaca’s is onomstotelijk aanwezig. Ook het ondernemen zit Van der Aa duidelijk in het bloed. “Met al onze activiteiten ontvangen we iedere weekenddag zo’n 100 tot 200 bezoekers. Nee, lang niet allemaal uit Vorstenbosch en omstreken. Juist niet zelfs. Ze komen echt van heinde en verre op en neer gereden in het weekend. Uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, de grote

steden vooral.” Eerst runden Willem-Mathijs en Anne het nog samen. Maar dat gaat allang niet meer. “We zijn inmiddels met een team van 17 enthousiaste collega’s, voor bijvoorbeeld de schoonmaak en bediening. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers die mee helpen met het verzorgen van de dieren.”

GLAMPINGVAKANTIE

Binnenkort zijn er misschien nóg wel meer handjes nodig. Want als eerste alpacafarm - geen wonder, al een van de weinigen in Nederland - biedt men in Vorstenbosch vanaf deze zomer ook een glampingvakantie aan. “In samenwerking met Farmcamps, die ‘luxe logeren bij de boer’ verzorgen, kunnen mensen bij ons terecht voor een verblijf vol alpacavertier. Er zijn 15 luxe tenten geplaatst, met daar rondom heen alpacaweides. Gezinnen met kinderen kunnen zich vermaken met het voeren van de alpaca’s, helpen met de verzorging, knutselen met het wol van de dieren. Nog voor de opening van de camping zat het tot eind augustus helemaal volgeboekt.” Tijdens de coronaperiode moest ook de alpacafarm, tegelijk met de horeca, tweeënhalve maand de deuren sluiten. Precies op dat moment stond Van der Aa voor de keuze of de camping dit jaar zou starten of dat de plannen een jaar uitgesteld zouden worden. “We hebben voor het eerste gekozen. Het voordeel was dat we veel zelf hebben kunnen doen, wat we anders zouden hebben uitbesteed. En veel mensen gaan dit jaar natuurlijk in Nederland op vakantie. Ondanks de beperkingen kan er bij ons, ook met anderhalve meter afstand, prima genoten worden van de activiteiten. Sinds deze maand beschikken we over een horecavergunning, dus kunnen we een biertje en wijntje schenken. We gaan voortaan - door het grote animo - ook op donderdag- en vrijdagmiddag open. Op 2 augustus organiseren we trouwens een kraamvisitedag. Dan doen we voor de gasten wat extra’s. Gaan we kijken bij de veulentjes, met beschuit met muisjes, bijvoorbeeld.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

Uw interieurspecialist Uw interieur Leiweg 2b | 5386 KR Geffen | Tel. 073 - 5326166 specialist! info@leewika.nl | www.leewika.nl

WAND- EN VLOERTEGELS

Wij zijn een Tegelhandel met een groot assortiment

aan wand-, vloertegels, natuursteen voor binnen en

buiten. Maar ook Houten vloeren, PVC, Laminaat, Vinyl,

LAMINAAT

PVC-VLOEREN

Tapijt & Zonnewering. Voor het leveren en aanbrengen hiervan door onze eigen erkende bedrijven bent u bij ons aan het juiste adres. Tevens leveren wij ook

PARKET

VINYL

vloerverwarming en bieden wij hulp bij eventueel een gehele verbouwing van huis en/of bedrijfspand.

TAPIJT

Niets is voor ons te gek!

ZONNEWERING

Wand- en Vloertegels - Natuursteen - Laminaat - PVC vloeren Parket - Tapijt - Binnen zonnewering - Horren LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

www.leewika.nl

ALL


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M ningen. Een ander deel van de gewonnen klei is gebruikt als dijkenklei, als versteviging voor de dijken. De opbrengsten van deze kleiwinning gebruikt Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling langs de Maas.

PLANTEN LANGS DE RIVIER

NIEUWE NATUUR LANGS DE MAAS Wanneer ik mijn hoofd leeg wil maken, dan maak ik daar graag een ritje voor naar dit gebied. Het is uitgestrekt, stil en je kunt er heerlijk uitwaaien. En ik zie er altijd wel weer iets waar ik blij van word. Visdief of lepelaar bij het water, de vele unieke planten van het rivierengebied, diersporen in de klei of een wegschietende haas. En dan is er altijd nog het weidse uitzicht vanaf de uitkijktoren. De Hemelrijkse Waard doet zijn naam eer aan! door Sander Verwoerd - boswachter In de Hemelrijkse Waard in Oijen (gemeente Oss) komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. De Maas die ooit werd rechtgetrokken, krijgt hier weer de ruimte. Door de dynamiek van de rivier verandert het landschap bijna dagelijks. Speur tijdens je struintocht naar de vele vogels, ontdek diersporen in de klei en geniet van het weidse uitzicht aan de oevers van de Maas. In 2017 werd natuurgebied de Hemelrijkse Waard pas geopend, maar nu al vind je er een weelde aan natuur. Dankzij het afgraven van het gebied, is er meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. Met de komst van de nevengeul en de beek, krijgt het waterleven weer een kans zich hier te onwikkelen, wat weer goed is voor de waterkwaliteit.

BOMENRIF

Langs de Maas staan hoge, oude populieren, aangeplant toen de Maas in de jaren 1930 werd rechtgetrokken. Het geeft het landschap

bijna een laanachtig beeld. Schippers wisten dankzij deze bakenbomen waar de vaargeul ophield, gps bestond toen nog niet. Bij de herinrichting moesten enkele van deze bomen verdwijnen, noodzakelijk voor de in- en uitstroom van de nevengeul. Die bomen liggen nu als een bomenrif verankerd in het water. Dankzij dit bomenrif ontstaat nu een prachtige onderwaterwereld. Planten en schaaldieren kunnen zich aan de bomen hechten, vissen vinden er een paai- en schuilplek. Vanaf de takken boven het water kun je regelmatig een aalscholver of ijsvogel zien speuren naar een prooi.

In de Hemelrijkse Waard is de natuur nog volop in ontwikkeling, toch kun je er in de zomer al volop genieten van de bloemenrijkdom. Kamille en verschillende distelsoorten geven het landschap kleur. Aan de oevers bloeien kattenstaart, herkenbaar aan de lange paarse bloemen, en het rozekleurige harig wilgenroosje. Kleiner van stuk is de watermunt; een heerlijk geurend plantje. Das, bever, ree en haas. De vogels vallen op in het open landschap. Maar talloze sporen verraden ook de aanwezigheid van andere dieren in dit gebied. Wat te denken van de knaagsporen van de bever. Het grootste knaagdier van Europa heeft hiereen vaste plek gevonden. Voor sporen van de das moet je goed kijken. Zijn pootafdruk herken je aan 5 tenen op een rij, waar een hond er maar vier heeft. Ook reeënhoeven blijven mooi in de klei achter en wie weet zie je nog net een haas wegschieten als je door het gebied struint.

DE OIJENSE WACHTER

Je kunt vanaf verschillende punten het gebied in, maar de mooiste startplek is de stalen uitkijktoren De Oijense Wachter. Vanaf 7,5 meter hoogte, bovenop de dijk, kijk je uit over een groot deel van de Hemelrijkse Waard (225 hectare).

MET DE HOND AAN DE LIJN HET GEBIED IN

Honden zijn welkom in de Hemelrijkse Waard, maar wel áán de lijn. Het is namelijk een vogelrijk gebied, er lopen runderen en er leven hazen en reeën. Willen we die natuur beschermen, dan moeten we voorkomen dat honden deze dieren opjagen. Ook geldt hier een opruimplicht voor de hondenpoep. Visdief (foto Marc Gottenbos)

KLEI VOOR DE NATUUR

Wanneer je door het gebied wandelt, zul je merken dat je op kleigrond loopt. Bij de herinrichting, het afgraven, van het gebied is zoveel goede klei gewonnen dat er miljoenen bakstenen en dakpannen van gemaakt kunen worden. Genoeg voor een paar duizend wo-

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BEDANKT SPONSORS

Nuwelant

De Echte Bakker Kerkstraat 19, Nuland, (073) 532 25 56

S/M


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

THUIS

IN HET NIEUWS

Van Boord Bouwservice

www.prz-oss.nl

Prinssen Romme Zwanenberg

Van der Donk Sierbestrating

S/M


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

PROGRAMMERING ROS RADIO

ZIGGO KANAAL43 - ROS-RADIO.NL - ROS-TVKRANT.NL

‘SNUFFELFIETSERS’ METEN NU DE LUCHTKWALITEIT In ‘s-Hertogenbosch rijden fietsers rond met een zogeheten snuffelfiets. Dat is een gewone fiets waarop een klein meetkastje is gemonteerd dat de luchtkwaliteit meet. Op www.snuffelfiets.nl kan iedereen nu meekijken hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Fiets jij (bijna) dagelijks 4 kilometer of meer en wil je ook meedoen? Meld je dan aan. Over drie maanden lenen we de snuffelkastjes weer uit aan een nieuwe groep deelnemers.

SCHONE LUCHT AKKOORD

De gemeente ondertekende in januari het Schone Lucht Akkoord. Wethouder Mike van der Geld: “Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Samen met provincies en Rijk streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. De gegevens die we met de Snuffelfiets ophalen, zijn daarbij waardevol.”

GEGEVENS IN KAART

De snuffelfiets is nog een experiment. De gegevens die op deze manier binnenkomen, worden vergeleken met de waardes die het RIVM meet op vaste punten. De gegevens van de snuffelkastjes worden anoniem verzameld en samengevoegd, en zijn online terug te zien. Hun eigen routes kunnen de snuffelfietsers zelfs heel nauwkeurig terugzien. Op www.snuffelfiets.nl kan iedereen meekijken hoeveel fijnstof in de lucht zit op de gefietste routes. Om privacy te waarborgen begint de sensor pas na ca. 400 meter te meten. Routes zijn dus niet te herleiden naar huisadressen.

Voor al uw vakkundige reparaties, onderhoud, schadeherstel, aircoservice en onderhoud, winterbanden, bandenhotel, uitlijnen, rittenregistratie systemen, ecodrivesystemen en APK keuringen van alle merken personen- en bedrijfsauto’s. In- en verkoop van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. Wij staan voor kwaliteit en service. Rijksweg 57b, 5391 LJ Nuland Tel. 073 - 532 24 42 Fax 073 - 532 53 48 info@garageslaats.nl | www.garageslaats.nl

Maandag: 08:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13.00 – 19.00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00 22:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Orvariatie (Herman & Diny Thissen) Non-Stop de beste muziek PunT NL (Bertie Roovers) De Muziekzolder (Hans Hendriks) CountryRoads (Wiljo van Nuland) Non-Stop de beste muziek

Dinsdag: 08:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Orva’s Vergeten hits (Hennie Eerhart) Non-Stop de beste muziek De Muziekzolder (Hans Hendriks) (herh maandag) Non-Stop de beste muziek

Woensdag: 08:00 – 14:00 14:00 – 15:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00 22:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Torengadt (Hendrik & Frederik Torenstadt) De Muziekzolder (Hans Hendriks) Lovely Day (Conny Schuurmans-Tibosch) Non-Stop de beste muziek

Donderdag: 08:00 – 14:00 11:00 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Orvariatie (Herman & Diny Thissen) ROS Non-StoP De Muziekzolder (Hans Hendriks) (herh woensdag) Non-Stop de beste hits Dr. Jazz (Jan van Doremalen en Wim van Vught ) Torengadt (Hendrik & Frederik Torenstadt) Non-Stop de beste muziek

Vrijdag: 08:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:00 19.00 – 20.00 20:00 – 22:00 22:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Orva’s Vergeten hits (Hennie Eerhart) Non-Stop de beste muziek Torengadt (Hendrik & Frederik Torenstadt) Wonderfull met Tiana Weekendvitaminen (Teus van de Kuijlen) Non-Stop de beste muziek

Zaterdag: 08:00 – 14:00 14.00 – 15.00 15.00 - 17:00 17.00 – 18.00 18:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00 22:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Wonderful met Tiana Non-Stop muziek Thuis in Rosmalen (herhaling) Non-Stop de beste muziek Torengadt (Hendrik & Frederik Torengadt) Zomaar Jürgen (Jürgen van Bakel) Non-Stop de beste muziek

Zondag: 08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 11:10 11:10 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 00:00

Non-Stop de beste muziek Orva’s Klassiek (Jan v Doremalen en Wim v Vught ) Lovely Day (Conny Schuurmans-Tibosch) Kapelaan Gideon van Meeteren ’n Lutske Brabants (Frans van den Bogaard) Quizive actualiteiten, live vanuit de studio door diverse presentatoren RosMusic Non-Stop de beste muziek


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

DE LIEVEKAMP PRESENTEERT NIEUW THEATERPROGRAMMA

THEATER HANTEERT EEN VERLENGDE VOORVERKOOP TOT 23 AUGUSTUS Met extra voorstellingen in juni en juli opende De Lievekamp weer de deuren. Na een gedwongen sluiting van drie maanden klinkt er eindelijk weer applaus in het Osse theater. De ingelaste voorstellingen vormen een opmaat voor het seizoen 2020/2021, waarvan de voorverkoop inmiddels gestart is.

OPVALLENDE STAP

Als één van de weinige theaters in Zuid-Nederland presenteert De Lievekamp onlangs het programma voor het nieuwe seizoen. Een opvallende keuze, omdat er – afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen – nog wijzigingen kunnen plaatsvinden in het programma, met name in het eerste halfjaar. Tóch meent het theater een betrouwbaar beeld te kunnen geven van hoe het seizoen 2020/2021 er uit gaat zien. Bovendien wil De Lievekamp nog voor de zomer weer nadrukkelijk verbinding maken met haar publiek, dat aangeeft de vertrouwde theateravond erg te missen.

BEWEZEN KWALITEIT

Voor komend seizoen is programmeur Ron Megens optimistisch én realistisch. “We presenteren een breed aanbod van zowel nieuwe producties als voorstellingen van bewezen kwaliteit door bekende makers. Tegelijkertijd wordt het een seizoen waarin we voor september en oktober rekening houden met een aangepast programma. Artiesten zullen in die maanden voornamelijk optreden in de ‘anderhalve meter setting’. In dat geval kunnen we in onze Grote Zaal per keer 150 bezoekers verwelkomen. Een groot deel van de artiesten zal op zo’n avond twee keer komen spelen.”

VOORVERKOOP MET VERLENGDE INSCHRIJFPERIODE

De programmering 20/21 wordt toegelicht via de website van het theater én het vernieuwde theatermagazine dat op woensdag 17 juni huis-aan-huis is verspreid. Vanaf dat moment startte de voorverkoop. Voor alle voorstellingen kunnen tickets worden aangevraagd die via loting worden toegewezen. Deze keer hanteert De Lievekamp een extra lange inschrijfperiode: kaarten kunnen tot en met zondag 23 augustus

(het einde van de schoolvakantie) worden aangevraagd. De uiteindelijke toewijzing vindt daarna plaats, zodat eventuele programmawijzigingen nog kunnen worden verwerkt.

SOEPELE RETOURREGELING

Mochten sommige bezoekers aarzelen om kaarten voor het nieuwe seizoen aan te vragen, dan wordt de onzekerheid die het met zich meebrengt door De Lievekamp weggenomen door een soepele retourregeling te hanteren. Coen Bais: “We verzekeren ons publiek ervan dat we altijd een restitutiemogelijkheid bieden in het geval dat er een voorstelling wordt verplaatst of geannuleerd. Iedereen kan dus met een gerust hart kaarten bestellen; men loopt geen risico.”

CORONA MAATREGELEN

Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen heeft De Lievekamp een protocol ontwikkeld om het theaterbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. In dit protocol is uitgebreid aandacht voor onderwerpen als looproutes, extra hygiënemaatregelen en optimale begeleiding met tijdsvakken. Dit allemaal op een veilige afstand van 1,5 meter, die overal en continue bewaard moet worden. De zaalindeling voor de uitvoeringen in de maanden juni en juli is inmiddels al aangepast naar de nieuwe situatie.

TROTS

Door het coronavirus stond de theaterbranche op 12 maart in één klap stil. Ron Megens: “Aanvankelijk hebben we nog geprobeerd om voorstellingen van maart en april naar het einde van het seizoen te verplaatsen. Op het moment dat zo’n verplaatsing een onhaalbare kaart bleek te zijn, is besloten om zoveel mogelijk producties door te plaatsen naar seizoen 20/21. Dat was nog een flinke uitdaging, aangezien de programmering al afgerond was.” Hij vervolgt met: “We presenteren met trots bijzondere toneelproducties met onder anderen Angela Schijf, Bram van der Vlugt, Carine Crutzen en Stefan de Walle. Minstens net zo trots zijn we op het binnenhalen van de Nederlandse première van de opera ‘Rigoletto’. Theaterconcerten zijn er van Danny Vera, Wende Snijders en Waylon en cabaretliefhebbers kunnen zich verheugen op shows van Koefnoen, Ton Kas, René van Meurs en Harrie Jekkers.”


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

Ben er snel bij want op = op !

ALL


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

BEWONERS PRESENTEREN ALTERNATIEF PLAN VOOR HEESCH WEST Een jaar nadat de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze de plannen voor bedrijventerrein Heesch West presenteerden, komen de bewoners met een alternatief plan, dat wél duurzaam en leefbaar is. Dit plan B, Bosch Buiten genaamd, bevat een mix van duurzaam wonen, werken en welzijn en levert de gemeenten meer op dan het bestaande plan: economisch, sociaal en op het gebied van milieu en biodiversiteit. De gemeentelijke plannen voor bedrijventerrein stuitten op veel verzet. De bewoners vrezen overlast en aantasting van de gezondheid door de komst van zware industrie, vrachtverkeer en windmolens. Ze dienden 1300 bezwaarschriften in en verenigden zich in het platform Eerlijk over Heesch West. Dat nodigde begin dit jaar de bewoners uit om na te denken over duurzame alternatieven voor Heesch West. Het resultaat: plan Bosch Bui-

ten, geschreven vanuit het perspectief van de huidige en toekomstige bewoners van het buitengebied. Het plan is een uitnodiging aan bestuurders, raadsleden, ondernemers en investeerders om samen te werken aan de uitwerking van een duurzaam en leefbaar alternatief.

WONEN-WERKEN-WELZIJN

Bosch Buiten speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen die graag buiten willen wonen met de stad binnen bereik. Het plan biedt ruimte voor duurzame woningen, waar wo-

De grootste keus in bestratingsmaterialen. Ruim 5.000 m² aan inspiratie en ideeën!

nen, werken en zorgen gecombineerd kan worden. In het alternatieve plan is ook ruimte voor bedrijvigheid langs de A59. Geen grote distributiecentra en zware industrie, maar innovatieve, circulaire bedrijven die lokale werkgelegenheid bieden. Een hoge groene dijk zorgt voor een natuurlijke overgang tussen wonen en werken. Rond de woningen is veel groen en ruimte voor biologische landen bosbouw en aan de zuidkant wisselen waterrijke gebieden en bos elkaar af als verbinding naar het nabijgelegen natuurgebied de Maashorst. Meer informatie: eerlijkoverheeschwest.nl


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M Wouter Kamp vindt het nuttig maar ook leuk om politiek actief te zijn perd dat ik me zeker dienstbaar kon maken in commissiewerk. Je kunt namelijk als partij behalve je raadsleden ook kandidaten voor de commissies aandragen die geen raadslid zijn. De Gemeenteraad beslist echter of je als commissielid wordt benoemd. Via dat traject ben ik per 1 januari als commissielid aan de slag gegaan in de commissie Omgeving waar ik, samen met Guido Smeets, voor Rosmalens Belang deel van uit maak. Die portefeuille spreekt me aan en ik hoop dan ook dat ik daar mijn constructieve bijdrage aan kan leveren. In de commissievergaderingen worden in feite de debatten gevoerd en standpunten bepaald waarna de besluiten in de raadsvergaderingen vaak hamerstukken zijn.”

COMMUNICATIE

ROSMALENS BELANG ZET IN OP KWALITEIT VAN OMGEVING

JONGEREN MOETEN DOOR DE POLITIEK OOK GEHOORD WORDEN Rosmalen heeft voor Wouter Kamp geen geheimen want hij is er geboren en getogen. En daar is hij trots op, zijn hart ligt er dan ook uit volle overtuiging. Dat is tegelijk de reden dat hij zich maatschappelijk betrokken voelt en zich wil inzetten om te werken aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in het dorp. Dat bracht hem er vijf jaar geleden toe zich aan te sluiten bij Rosmalens Belang. door Herman van Dinther Wouter (27): “Ik heb me altijd het wel en wee in Rosmalen aangetrokken en wilde daar in de praktijk ook echts mee doen. Kijk, om aan de kant te blijven staan en overal een mening over te hebben is niet zo moeilijk. Ik vind dat we allemaal inbreng moeten leveren om in een veilige, plezierige en mooie omgeving te kunnen leven. Zo vond ik het als jonge student bijvoorbeeld al leuk om met mijn vrienden allerlei dingen te organiseren voor mijn leeftijdgenoten. Met dat clubje hebben we al een paar keer het evenement ‘lekker origineel’ op poten gezet. Dat evenement, dat we in april hadden gepland, kon door corona natuurlijk niet doorgaan. Maar we vonden dat we niet lijdzaam moesten toezien hoe alle amusement wegviel. We hebben toen in De Kentering toch een programma neergezet, uiteraard zonder bezoekers in de zaal, waarmee we via live stream wel een groot publiek hebben bereikt. Dat blijkt onder meer uit de 350 verzoeknummers die mensen tegen betaling konden aanvragen. Daarmee hebben we toch

een deel van de kosten kunnen dekken en weten we via social media dat we veel mensen een plezier hebben gedaan.”

COMMISSIELID

“Nadat ik in juni vorig jaar was afgestudeerd ging ik in augustus aan de slag bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. Ik werk voor de industrietak en ontwikkel programma’s voor automatisering in fabrieken maar ook voor bijvoorbeeld Waterschappen en tal van grote bedrijven. Hoppenbrouwers is een heel fijn bedrijf waar ik me goed op mijn plaats voel en waar ik zeker toekomstperspectief zie. Toen mijn studietijd erop zat ben ik me actiever voor Rosmalens Belang gaan inzetten omdat ik iets voor mijn dorp wil betekenen. Daarmee wil ik ook de jongere generatie vertegenwoordigen en ook specifiek naar vraagstukken voor die doelgroep kijken. In het najaar ben ik gaan nadenken hoe ik in de praktijk politiek echt aan de slag kon gaan. In de fractie van Rosmalens Belang werd geop-

“Ik vind het hartstikke belangrijk dat we als politieke partij goed communiceren met onze achterban en actief ons oor te luisteren leggen om te weten wat er leeft. Op het gebied van communiceren met de inwoners van de dorpen en wijken vind ik social media heel belangrijk, ik maak daar dan ook veelvuldig gebruik van. Als Rosmalens Belang staan we dichtbij de inwoners en willen graag dat de mensen bij ons komen met vragen of ideeën. Binnen onze eigen partij hebben we een werkgroepje gevormd dat ideeën gaat uitwerken om onze achterban meer te betrekken bij de zaken die er op politiek vlak spelen. Interactie tussen bestuur, fractie, wethouder en leden is gewoon heel belangrijk, daarom gaan we daar extra aandacht aan besteden.”

CENTRUM

“Als lid van de commissie Omgeving heb ik me de laatste tijd mede bezig gehouden met de gevolgen die het coronavirus heeft voor onder andere de horeca. We hebben heel flexibel gekeken naar de mogelijkheden van verruiming van de terrassen. Dat is heel goed gelukt waardoor de huiskamer van Rosmalen zijn vertrouwde sfeer weer voor een groot deel terug heeft. Bij de uitwerking van de aanpassingen is mij opgevallen hoeveel creativiteit en ondernemerschap er in Rosmalen zit. Ik vind overigens dat er onderhand maar eens gewerkt moet worden aan de verdere uitvoering van het centrumplan. Dat duurt veel te lang. In samenhang daarmee is het van groot belang dat er veel meer dan nu gehandhaafd wordt. Er moet snel een einde komen aan het scooter- en autoverkeer in het centrum omdat het er simpelweg verboden is. Behalve irritatie levert dat ook onveilige situaties op en dat moeten we niet willen.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

TIJD VOOR BEZINNING

clicking images

Door de corona crises zijn velen van ons aan huis gekluisterd en hebben velen onze dierbare niet kunnen bezoeken. Velen gingen er wel op uit, maar dan hooguit voor een lange wandeling of fietstocht. Er blijft tijd over om na te denken over essentiële vraagstukken. Heb ik mijn belangen goed geregeld voor het geval ik er nog wel ben, maar niet meer kan handelen en hoe is het geregeld als ik overlijd? De wet heeft wel het nodige geregeld, maar overzie ik die regelingen en nog belangrijker ben ik het daarmee eens.

DE BOSSCHE ZOMER NU OFFICIEEL VAN START Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld hebben woensdag De Bossche Zomer officieel in gang gezet. Dat deden ze door met een druk op de knop het Smakenrad op de Pettelaarse Schans zijn eerste rondjes te laten draaien. Om drukte te vermijden, was de opening bewust bescheiden gehouden. De Bossche Zomer is de afgelopen weken redelijk spontaan van de grond gekomen. De bedoeling is om ondernemers twee maanden lang wat extra ruimte te geven om met creatieve ideeën aan de gang te gaan. Dit om de Bosschenaren en bezoekers van de stad ondanks de coronamaatregelen toch de gelegenheid te geven leuke dingen te doen en te ervaren. Dat gebeurt via een aantal ruim opgezette ’stadskwartieren’ die door de binnenstad heen te vinden zijn. Qua programmering is het de bedoeling om mee te gaan bewegen en groeien binnen de richtlijnen van het RIVM. Voor alle programmaonderdelen geldt wel dat er vooraf gereserveerd moet worden.

LETTERBEKKEN TERUGGEKEERD Letterbekken,ook bekend als ‘Dicht aan de Vaart’, komt met twee buitenversies namelijk op 16 juli en op donderdag 6 augustus 2020. Daar wordt ongecensureerde poëzie en spoken gepresenteerd. De locatie is het nieuwe terras aan het water van de Bossche Brouwers bij de Tramkade. Gasten zijn Stadsdichter Doeke L., De Bruwelijke, Pim Steinmann, Marino van Liempt en Evelien Rothuizen.

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen

Indien u op enig moment door fysieke of psychische oorzaak niet meer kunt handelen, kunnen uw naasten zich tot de rechter wenden met het verzoek een bewind over uw vermogen in te stellen. Daarnaast kunnen zij de rechter ook verzoeken een mentor te benoemen, die u kan bijstaan in medische aangelegenheden. Voor een bewind dient men zich tot de rechter te wenden. Degene die tot bewindvoerder wordt benoemd dient meestal jaarlijks verantwoording aan de rechter af te leggen en heeft voor veel (rechts)handelingen de toestemming van de rechter nodig. Dus op zijn minst veel gedoe. Velen maken om die reden een zogenaamd levenstestament waarin zij bepaalde personen (vaak partner en bij opvolging de kinderen) tot gevolmachtigde aanwijzen, ook voor medische aangelegenheden. Het bewind en mentonschap is dan niet nodig. Indien u overlijdt, wijst de wet erfgenamen aan en bepaalt ook de erfdelen. De eerste vragen die u dan kunt beantwoorden is de vraag of u het eens bent met de door wet aangewezen erfgenamen en of u het eens bent met de door de wet bepaalde erfdelen. Overzie ik de fiscale consequenties (erfbelasting)? Daarnaast dienen door de wet aangewezen erfgenamen na aanvaarding samen de nalatenschap af te wikkelen. Gaat dat goed of is het verstandig bepaalde personen aan te wijzen, vooral bij wat complexere vermogens en/of verwachte onenigheid tussen de beoogde erfgenamen. De wet bepaalt nu dat erfenissen niet meer tot een gemeenschap van goederen behoort waarin erfgenamen zijn gehuwd, maar dat geldt alleen voor huwelijken die zijn gesloten ná 1 januari 2018. Zijn de door u beoogde erfgenamen voor die datum gehuwd? Dienen bepaalde beoogde erfgenamen extra bescherming of begeleiding. Dit zijn maar voorbeelden die u tijdens bezinningen de revue kunt laten passeren. Wij kunnen u helpen daarin ordening aan te brengen. Een eerste gesprek op mijn kantoor is vrijblijvend; met u kan worden beoordeeld of de wet u geheel past of dat u toch op onderdelen maatwerk verlangt door het opstellen van een levenstestament en/of te testament. Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen www.hoffspoor.nl Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

Uw notaris in Rosmalen www.hoffspoor.nl 073-5232533


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

WINKELCENTRUM WEER STAPJE DICHTERBIJ De te ontwikkelen locatie van het nieuwe winkelcentrum ligt in het zuiden van deelgebied Centrum en vormt, letterlijk en figuurlijk, het centrum van de wijk De Groote Wielen. Er zullen (dag)winkels, twee supermarkten en horeca aan onder andere het water te vinden zijn. Om er voor te zorgen dat het winkelgebied ook ‘s avonds gezellig en veilig wordt worden op en rondom de winkels ongeveer 100 woningen gebouwd. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is geselecteerd voor het ontwerpen van het nieuw winkelcentrum.

PLANUITWERKING

Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het Centrum in De Groote Wielen mogelijk maakt is momenteel in procedure, maar de gemeente ’s-Hertogenbosch is samen met de ontwikkelaars al gestart met de voorbereiding voor de planuitwerking. De ontwikkeling zal tot stand komen door een samenwerking tussen de gemeente ’s Hertogenbosch en de ontwikkelcombinatie van Rialto Vastgoedontwikkeling en Heijmans Vastgoed. In opdracht van genoemde ontwikkelaars heeft afgelopen april een architectenselectie plaatsgevonden, waaruit Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is gekozen.

BIJZONDERE LIGGING

Het winkelcentrum komt aan de bovenrand van De Groote Wielenplas en zal door de bijzondere ligging en stedenbouwkundige uitgangspunten grotendeels opgaan onder een oplopend maaiveld waardoor de interactie met het landschap, het water en het groen maximaal wordt benut; zowel onder als boven het maaiveld. Ontmoeten, spelen en bewegen zijn thema’s die zorgen voor een gezonde leefomgeving en bijdragen aan het woon- en winkelgenot van de inwoners van de wijk. “Er is samenhang gevonden in de eenduidige karakteristiek van de architectuur van de gebouwen. De visie verwijst ook naar de historische gelaagdheid van de plek; enerzijds een gebied met waterverdedigingswerken, forten en vestigingen en anderzijds het landschap van rivieren, dijken en uiterwaarden”, laat Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten weten.

OPENING IN 2023

De keuze voor het architectenbureau betekent het startsein voor een proces dat de komende drie jaar in beslag zal nemen. Verder zijn SVP Architectuur en Stedenbouw en OKRA landschapsarchitecten betrokken bij het voorlopig stedenbouwkundig plan van het gehele plangebied. Het winkelcentrum met ongeveer 7.000 m² aan commerciële ruimten (detailhandel, horeca en dienstverlening) en ongeveer 100 woningen zal de gehele wijk gaan bedienen. De huidige winkellocatie in De Groote Wielen is van tijdelijke aard en zal uiterlijk 1 juni 2023 verdwijnen Doelstelling is om vooragaand aan deze datum de deuren van het nieuwe winkelcentrum te openen.


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

START ONDERZOEK FLEXWONINGEN IN DE NOORDOOSTHOEK De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is al enige tijd erg hoog. De Bossche corporaties, het Stedelijk Huurdersplatform en de gemeente werken hard aan oplossingen. Eén van de maatregelen is het vergroten van het aantal flexwoningen. Dit zijn woningen die snel gerealiseerd kunnen worden, veel sneller dan reguliere sociale huurwoningen, die nadrukkelijk voorzien in een behoefte van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Samen met een verhoogde inzet op de bouw van reguliere sociale huurwoningen, willen ze zo de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NOORDOOSTHOEK

FEESTELIJKE START BOUW ‘HET GOEDE LEVEN IN DE LANEN’ De bouw van 8 koopwoningen en 12 huurwoningen is vandaag officieel gestart op de bouwplaats van project ‘Het Goede leven in De Lanen’. Normaal gaat een mijlpaal als deze gepaard met een samenkomst van toekomstige bewoners en andere betrokkenen bij het project. Vanwege het coronavirus heeft Van Wanrooij bouw & ontwikkeling het draaiboek wat aan moeten passen. Wethouder Roy Geers boorde de eerste bodemlus voor de warmtepomp in de grond. Hij deed dit in het bijzijn van Clemie van Wanrooij, directeur Van Wanrooij Bouw & ontwikkeling, maar zonder publiek.

In eerdere nieuwsberichten heb je kunnen lezen over de start van de planvorming voor de Noordoosthoek en de nota van uitgangspunten daarvoor. De Omgevingsdialoog hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Het college van B&W heeft deze locatie aangewezen voor een haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke flexwoningen. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken of het haalbaar is om relatief snel circa 300 flexwoningen te realiseren. In dit onderzoek komen zaken als type woningen, de eisen die de gemeente ’s-Hertogenbosch daaraan stelt, hoe de omgeving eruit komt te zien en welke voorzieningen daarbij nodig zijn samen. Het onderzoek voert de gemeente in een samenwerking met Zayaz uit.

DUUR EN AANPAK

De onderzoeken worden in samenwerking met Tom van Tuijn Stedenbouw in Eindhoven gedaan en starten deze maand. Zij hebben ervaring met het ontwerpend onderzoeken van flexibele en tijdelijke woonlocaties en het betrekken van bewoners. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de betrokkenheid van bewoners en andere partijen. Hoe de omgeving en partijen kunnen meedenken wordt op een later moment bekend gemaakt. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is de basis voor verdere besluitvorming over de realisatie van flexwoningen in de Noordoosthoek. Het streven is om de besluitvorming in 2020 af te ronden.

VOOR WIE ZIJN DEZE WONINGEN?

Deze flexwoningen bestaan uit studio’s of woningen met 1 of 2 slaapkamers. Deze woningen zijn bedoeld voor één tot driepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken. Mensen die snel een

AANLEG 6E SPEELPLEK AAN DE PALISSANDER / MERANTI Op maandag 6 juli start de aanleg van de 6e speelplek, voor kinderen tot 6 jaar, aan de Palissander / Meranti. Eerst worden de speeltoestellen geplaatst. Daarna vinden er grondwerkzaamheden plaats voor de eilandjes die worden gemaakt. Tijdens de werkzaamheden is de speelplek even niet bereikbaar. De werkzaamheden zijn naar verwachting 17 juli klaar. Vragen? Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Speelplekken De Lanen’.

woning nodig hebben, maar buiten de urgentieregeling vallen. Deze woningen worden via loting verdeeld. Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij WoonService Regionaal. locatie binnen de Noordoosthoek die in beeld is aangeduid met de blauwe ster


pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

PrietJanPraat Nieuw leven

van der heijden

ALLEMAAL LEUGENS

BUITENLEVEN

Nee opa…. Dat mag niet. Je mag nog niet knuffelen en geen handjes geven… Een voetje, dat mag.. Het lijkt wel of dat kleine grut, met het coronavirus en alles wat erbij hoort, er meer en beter mee bezig is dan de uiteindelijke doelgroep. Soms heb ik het gevoel dat we het met zijn allemaal samen een beetje aan het loslaten zijn, heb ik het idee. En dat kan levensgevaarlijk zijn, toch? Dan mag Rutte ons met al zijn woorden complimenteren dat we het zo goed doen en tegelijkertijd roepen dat die ‘anderhalve eter’ cruciaal kan zijn, en ik geloof dat ook wel…. Maar toch zie je onderweg en ook in het doen en laten van jezelf dat diezelfde anderhalve meter ook wel eens een centimeter of 30/40 is…. Of dat je in al je enthousiasme bij een nieuwe kennismaking toch met een uitgestoken hand op de persoon afloopt. In al mijn eerlijkheid moet ik bekennen dat het me al is overkomen en dat de wederpartij op hetzelfde moment van mijn benadering een stap terug deed deinzen… Het coronavirus. Heftig hoor. Afgelopen week sprak ik een kenHet maatwerk voor en tuin. nis die mooiste in maart/april werd opgenomen in huis het ziekenhuis. Pats Boem… van de ene op de andere dag. “Ik was de ene dag nog zo gezond als een vis en de andere dag dood- en doodziek met www.vanderheijdenbuitenleven.nl ruim 40 graden koorts. Je weet niet wat je meemaakt. Ik dacht echt dat ik moederziel alleen dood zou gaan”, zei hij. En nu… Bijna vier maanden verder, hij was een dagelijkse wandelaar, kan hij met moeite een klein blokje om lopen….Een onvoorstelbaar verhaal dat je met beide benen op de grond zet mocht je soms denken dat het corona verhaal allemaal verzonnen fabeltjes zijn. Ik dacht daaraan toen het bericht voorbijkwam dat ze gaan protesteren in Den Haag. Ze willen dat het kabinet stopt met de intelligente Lockdown en de anderhalvemeterregel. Hallo… Nederland telt op dit moment terwijl ik dit schrijf ruim 6 duizend doden… Amerika maar liefst 127 duizend mensen die aan dit virus zijn overleden… En wereldwijd zijn er 10 miljoen!!! besmettingen.. Of denken die demonstranten dat dit allemaal verzinsels en leugens zijn. Hebben diezelfde mensen daar op het Malieveld in Den Haag in hun nabije omgeving, of in hun familie, geen zieken of doden te betreuren gehad met alle ellende die daarbij hoort. Volgens de actievoerders zijn hun in tegenstelling tot veel Nederlanders ‘wakker’. En weet je, ze geloven de overheid en de media niet, ‘da wakker’ volkje. “Het zijn allemaal leugens”, zegt de heer Tom Zwitser van de groep ‘Waanzin”. “Allemaal leugens”. Volgens Zwitser zag de regering het nieuwe virus als een uitstekende methode ‘om van oude, dure zorgpatiënten af te komen, en om de farmaceutische industrie aan een flinke duit te helpen’. Dat je alleen al zo durft te denken… Wat een waanzin zeg. Trump had ook zo’n soort van denkwijze. “Allemaal lariekoek dat virus, niet meer dan een griepje. En weet je, China liegt dat het barst. Met Pasen heb ik alles onder controle”, hij geloofde het bijna zelf. Of zou hij Pasen 2021 voor ogen hebben gehad. Trump… Malloot.

van der heijden VLOEREN

FEESTELIJKE HEROPENING ST. JOZEFOORD Op 29 juni was de feestelijke heropening van St. Jozefoord in Nuland. Vanaf vandaag mogen de bewoners na maandenlang geisoleerd te zijn geweest weer bezoek ontvangen. Geen tijd - of aantalbeperking. Dit werd gevierd met een lekker glaasje bubbles zonder alcohol. Er werd meteen volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om een dierbare bewoner te bezoeken. Wel moeten bezoekers zich melden bij de receptie. Het "Praethuis" blijft voorlopig nog staan voor het geval het Degaan. mooiste vloeren voor uw huis. niet goed zou Foto Karel Goossens - meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl www.vanderheijdenvloeren.nl

van der heijden BUITENLEVEN

Het mooiste maatwerk voor huis en tuin. www.vanderheijdenbuitenleven.nl www.houthandelvanderheijden.nl


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

KERKBERICHTEN ROSMALEN H. JOHANNES’ ONTHOOFDING - NULAND Het is weer mogelijk om 100 personen te ontvangen in de kerk en worden er weer Heilige missen worden gedaan! Er zijn géén H.Missen meer op zondag in Nuland. Dan zou u eventueel naar Geffen kunnen gaan. zaterdag 11 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Luus van Druenen-Strik (jrg) en Pieter van Druenen (p), Harrie van Hout, Piet van der Linden (mdg), Jan van Druenen (mdg), Piet Leeijen (verj). zaterdag 18 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Anneke van Nistelrooij-van de Ven (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (1e jrg), Jan Roersch en zoon Carles, Gerard van Dreumel (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Harry van der Wielen (mdg), Hein van Nistelrooij. zaterdag 25 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Johannes Gerardus Gloudemans (verj), Cisca van der Doelen-Verstegen, Hennie Korsten (mdg) en overleden fam., Frans (jrg) en Gonny Schepens-Langens (gef), Knil van Erp-van den Broek en Wim van Erp (mdg), Marietje van Venrooij-Korsten (mdg), Adriaan van Santvoort (mdg), Riet Roos (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten. zaterdag 1 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Jos en Bets Westerlaken-Verputten (p/mdg), Johannes en Bertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p) Wim van der Leest (p/jrg), Overleden fam. Van de Weerden-van Heesch en George van Koert, Frans van Dinther (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p). zaterdag 8 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Karel en Lena (verj) Tielemans-van Houtum (p), Wim Swanenberg en overleden fam.leden, Miet Swanenberg-Langens (namens de buurt), Piet van der Linden (mdg), Wim Schippers (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p). zaterdag 15 augustus Maria-Ten-Hemel-Opneming 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Mien Hanegraaf-van Nuland (p/jrg), Jan en Pieta van der Leest-van Deursen (p/jrg). zaterdag 22 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Intenties: Harry van der Wielen (mdg), Adriaan van Santvoort (mdg), Anneke van Nistelrooij-van de Ven (mdg), Gerard van Dreumel (p).

Het zal zo langzamerhand wel bij iedereen bekend zijn: we kunnen weer een viering in onze Rosmalense kerken bijwonen. Op zondag om half 10 in de Lambertuskerk en om 11.00 uur in de Laurentiuskerk. Vanaf 1 juli mogen er honderd mensen aanwezig zijn. Daarom is het van belang dat u zich tevoren aanmeldt op het nummer van de pastorie op de Markt: 5212215. Dat is nodig om alles in goede banen te kunnen leiden en ons te houden aan de anderhalve meter. Bij binnenkomst wordt gekeken of u bent aangemeld en krijgt u enkele aanwijzingen. Ook hier geldt: we doen het samen. Helaas is er nog geen samenzang mogelijk, maar samen bidden geeft een heerlijk gevoel! Koffiedrinken na de viering is ook nog niet mogelijk. De livestream komt vanuit de Lambertuskerk en die kunt u dus ook op een ander moment bekijken. Doe dat via kerkdienstgemist.nl Uitvaarten zijn ook weer mogelijk. Door de week zijn er in de maanden juli en augustus doordeweekse vieringen op dinsdag 19.00 uur in de Laurentiuskerk en op woensdag 19.00 uur in de Lambertuskerk. Wilt u contact met de pastor of wil u iets weten, bel dan naar de pastorie op de Markt, tel. 073 5212215. Vergeet ook de preek van de week niet, op ROS TV-krant, zondagmorgen 11.00 uur. Komende weken wordt de parkeerplaats naast de Lambertuskerk aan het openbaar verkeer onttrokken. Meteen daarna begint daar archeologisch onderzoek, waarna een begin wordt gemaakt met de bouw van een nieuw parochiecentrum.

“Ik krijg geen adem” Als ik dit schrijf, zijn er nog volop protesten tegen racisme vanwege de moord op George Floyd en ik vraag mij daarbij af: hoe racistisch ben ik zelf? Ik kom er niet uit. Vijf jaar heb ik in Ghana gewoond. Toen, ruim zestig jaar geleden, net onafhankelijk geworden. Midden in de ‘bush’, olifanten drollen op de compound en nauwelijks contact met ‘witte’ mensen, behalve de paar verpleegsters, die ook in ons ziekenhuisje werkten samen met een uitgebreide plaatselijke staf. Zo gewoon was het allemaal. Er was een tekort aan artsen. Veel van degenen, die in het buitenland hun opleiding hadden gehad, bleven daar vanwege betere werkomstandigheden en verdiensten. Onze kinderen gingen om met andere kinderen uit het dorp en leerden de taal. Pas toen de onlusten in de Congo begonnen voordat het onafhankelijk werd, werd naar ons geroepen: ‘Bruni go home’, wanneer wij in de provincie hoofdstad Kumasi waren om inkopen te doen voor het ziekenhuis. Meestal waren het demonstranten van de vakbonden. In ons dorp bleef het rustig. Veel later ben ik terug geweest om onze kinderen hun geboorteplaats te laten zien. De chief ontving ons gastvrij met zijn volledige staf. Onze zoon werd plechtig geadopteerd als ‘nana’ ( chief), zoon van de ‘founding father’ van een ziekenhuisje dat primitief begon maar inmiddels met behulp van het Medisch Centrum Maastricht en de eigen Cacao Marketing Board is uitgegroeid tot het orthopedisch centrum van de regio. Een prachtig voorbeeld van constructief samengaan. Vooraf hadden we in Benin met een Beninese vriend de gedenkplaats bezocht vanwaar mensen op kleine bootjes naar slavenschepen werden vervoerd. Slachtoffers van stammenoorlogen met lokale chiefs als toeleveraars, die geld kregen voor hun ‘buit’. De kwestie van slavernij of van racisme is niet simpel ‘wit versus zwart’. In onze ‘bush’ keken leden van de ene stam neer op die van een andere. Dat brengt mij terug bij mijn vraag : hoe racistisch ben ik ten diepste zelf? Wanneer discrimineer ik op een onjuiste manier? Immers, onderscheid maken is niet altijd slecht. Maar zelfonderzoek blijft nodig. José Vos


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

Tiny van der Doelen, tevens voor Ben en Martha van der Doelen en Bert van Alem. Annie Cremers – van Griensven (mnd.) en overleden familieleden. Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek.

H. MARIA MAGDALENA - GEFFEN Kerkdiensten in Geffen zijn weer hervat. Er is geen bovengrens meer van een maximaal aantal personen in de wekelijkse kerkelijke vieringen, maar de anderhalve meter-afstand moet in acht worden genomen. Dat geldt ook voor de uitvaarten en avondwakes. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en in één rij met afstand tot elkaar, te communie te gaan. Er is in de vakantieperiode (nog) geen koor en geen kinderkerk. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. Deze avondmissen worden (evenals de zondagsmis) uitgezonden naar zorgcentrum De Heegt. Kijk ook op onze website: www.parochiedgh.nl We hopen weer veel parochianen welkom te mogen heten! Vrijdag 10 juli 19.00 uur avondmis in de KERK Intenties: Ouders Van Wanrooij – van den Hurk en overleden familieleden zondag 12 juli 09.30 uur H. Mis Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Riek van Erp – van Dinther (jgt.), Marinus van Erp (verj.) en tevens voor overleden schoondochter, schoonzoons en kleinkinderen. Wim van Erp. Vrijdag 17 juli 19.00 uur avondmis in de KERK Intenties: Harrie van Erp (Van Coothstraat) (jgt.). Zondag 19 juli 09.30 uur H. Mis Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 24 juli 19.00 uur avondmis in de KERK Zondag 26 juli 09.30 uur H. Mis Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 31 juli 19.00 uur avondmis in de KERK Zondag 2 augustus 09.30 uur H. Mis Intenties: Bernard van der Doelen als 1e jaargetijde nms de parochie

Vrijdag 7 augustus 19.00 uur avondmis in de KERK Zondag 9 augustus 09.30 uur H. Mis (Gildemis o.v.) Intenties: Piet de Haas als 1e jaargetijde nms de parochie Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 14 augustus 19.00 uur avondmis in de KERK Zondag 16 augustus 09.30 uur H. Mis Intenties: Gerard van de Wouw als 1e jaargetijde nms de parochie Kees van der Doelen als 1e jaargetijde nms de parochie Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 21 augustus 19.00 uur avondmis in de KERK Intenties: Ouders Vos en dochter Ans. Zondag 23 augustus 09.30 uur H. Mis Intenties: Wim Heijmans als 1e jaargetijde nms de parochie Ria Schouten - Debertrand als 1e jaargetijde nms de parochie Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Wim van Erp.

VIEREN IN DE SINT-JAN Het kernteam vanuit het kerkbestuur, dat vanaf het begin van de coronacrisis zorgt voor de uitvoering van alle maatregelen vanuit de rijksoverheid en de bisschoppenconferentie, heeft de nieuwe richtlijnen toegepast op de Sint-Jan. Door het plaatsen van stoelen in de zijbeuken is het mogelijk dat er per viering 250 à 300 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Voor de zitplaatsen geldt uiteraard de 1,5 meter norm. Daarnaast is het verplicht dat de zitplaatsen worden aangeduid. Er zijn eenpersoonszitplaatsen en er zijn familiebanken waar mensen vanuit één huishouden mogen plaatsnemen. Op de volgende pagina volgen de aangepaste maatregelen voor de parochie van de Sint-Jan en haar kathedrale basiliek. De kathedraal is weer geopend volgens de gebruikelijke en vertrouwde openingstijden: Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur (toegang zondagsmissen via de toren) Maandag t/m zaterdag: 08.00 uur - 17.00 uur De mistijden van maandag t/m zaterdag zijn vanaf week 27 (28 juni) weer op de gebruikelijke tijden: 08.30 uur aansluitend uitstelling + aanbidding 12.30 uur De beide vieringen op zondag blijven om 10.00 en 12.00 uur omdat er per dagdeel maar één viering mag plaatsvinden in een kerkgebouw. Dit i.v.m. het noodzakelijk ‘luchten’ tussen beide vieringen.


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en

Maak kennis met natuurbegraafplaats Maashorst Een prachtige plek in de rust en schoonheid van de natuur

in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

Even wandelen, erop uit in de natuur. Het is lente, een prachtige tijd van het jaar. De natuur staat al volop in bloei, ook op natuurbegraafplaats Maashorst. Toch is alles plots zo anders in onze wereld. Voor iedereen. Wandelen in de rust en de schoonheid van de natuur kan je goed doen. Een informatiegesprek of een wandeling zijn op dit moment, volgens de richtlijnen van het RIVM, gewoon mogelijk. Ons informatiecentrum is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op onze website: www.maashorst.nl

STADSMORTUARIUM OSS

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M

VERNIEUWDE WEBSITE MOLEN “ZELDENRUST” De website van molen “Zeldenrust” is vernieuwd en weer helemaal van deze tijd. Kijk eens op zeldenrustgeffen.nl. Naast veel informatie over de molen zijn er ook nog diverse fietstochten te vinden op de website. Neem eens een kijkje op de nieuwe website of ga op zaterdagochtend eens bij de molen kijken. De enthousiaste molenaars vertellen u graag over de molen en het malen van het graan. Het vernieuwen van de website werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de dorpsraad.

FILMS IN PERRON-3

OPGRAVINGEN EMPELSEDIJK AFGEROND Bossche Archeologisch bureau BAAC verrichtte de voorbije vijf weken onderzoek bij de opgraving aan de Empelsedijk. Verspreid over vijf weken zijn er zo’n 500 vondsten gedaan, een aantal dat voldeed aan de verwachtingen van de archeologen. Daar zitten tal van scherven, botjes en andere kleine resten tussen, maar er is ook een herkenbaar deel van een kan uit 1400 gevonden.

In juli en augustus zijn in Perron-3 diverse keren per week films te zien, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Geheel corona-proof uiteraard. Zo wordt de film gedraaid in onze Theaterzaal i.p.v. de Kleine Zaal, zodat iedereen op voldoende afstand kan zitten. vrijdag 10 juli, 14:30 uur - Peanut Butter Falcon incl welkomsdrankje woensdag 15 juli, 15:15 uur - CLUB-3 Film: The Addams Family (6+) incl iets lekkers donderdag 16 juli, 20:15 uur - Joker incl welkomsdrankje vrijdag 17 juli, 14:30 uur -April, May en June incl welkomsdrankje woensdag 22 juli, 15:15 uur - CLUB-3: Brugklas – De tijd van mijn leven incl iets lekkers

STREKKENDE WERELD Op 2juli verscheen het reisboek Strekkende wereld van Stan de Haas. Hij komt uit Berlicum en ontwierp 4 jaar geleden de winkel van boekhandel de Omslag op de Driesporng. Hij schreef een boek met persoonlijke verhalen, prachtige panorama foto’s en handige tips en tricks voor het plannen van je droomreis (als het straks weer kan). Het boek is vanaf vandaag te bewonderen bij de Omslag! Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Goede Doelen van de Lions club

AFSCHEID DOKTER RONALD VAN GASTEL Vrijdag 26 juni hield Ronald van Gastel voor de laatste keer praktijk. Hij gaat van zijn welverdiende pensioen genieten. Een afscheidsreceptie kon er door de Coronacrisis niet komen. Wat Ronald niet wist was dat er 27 juni van alles achter zijn rug om was georganiseerd. Zijn woonstraat was versierd met vlaggen en er stond een heuse troon voor hem klaar. Voor muziek was ook gezorgd en alle collega’s waren aanwezig. Toen hij op zijn troon zat kwamen patienten voorbij. In de auto, op de fiets en te voet. Ronald zal de komende tijd niet naar de slijter moeten om een fles wijn te kopen. Foto Karel Goossens - meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Tommy van Deursen & Zn. Voor al uw tapijt, vinyl, laminaat, vitrage, gordijnen, vloerkleden en binnenzonwering

Tapijt Sirion Binnenzonwering tegen de scherpste prijzen

nieuw in ons assort

Click PVC

iment

verschillende kleuren leverbaar in hout en tegels

kort geschoren, hoogpolig Gratis gemeten en gelegd in 11 kleuren

59,00

Naast deskundig advies in onze nieuwe showroom zorgen wij voor een vakkundige stoffering. Dit is per slot van rekening onze specialiteit. Altijd tegen de scherpste prijzen. Want waarom zou U meer betalen?

Overgordijnen

Op alle voorraad gordijnen design, effen en velours, kamerhoog 140 breed, diverse kleuren Gratis gemeten en gemaakt nu

HALVE PRIJS

WIJ ZIEN U GRAAG IN ONZE NIEUWE SHOWROOM!

Groot assortiment Vloerkleden Âą 160 X 230 cm vanaf

79,00

Openingstijden: maandag 13.00 -18.00 uur Di t/m Vr. 09.00- 18.00 uur Zaterdag 10.00- 16.00 uur

Erasmusstraat 17, 5216 HM ’s-Hertogenbosch | Tel. 073-6220327 | Fax 073-6211407 email info@tommyvandeursen.nl | www.tommyvandeursen.nl


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

S/M