Page 1


EKIB1401 advertenties.indd 1

17-04-14 13:29


Lentemenu Gemarineerde kreeft met garnalen en saus van limoenblad en citroengras, gekaramelliseerde pompoen en een currymossel met spongecake

Gebraden lamsrack en lamsfilet in rozemarijnsaus met voorjaarsgroenten en een crème van zoete aardappel

Ananas gemarineerd met passievrucht, schuim van vanille, mousse van witte chocolade, gemberijs en citrussaus

Ziekenhuisrenovatie Paramaribo Karin: “Wat doe je nu eigenlijk precies in Suriname?” Thijs:“We zijn bezig met de renovatie van een ziekenhuis. Er wordt in de toekomst een nieuw ziekenhuis gebouwd, maar voordat dit wordt opgeleverd, zijn we enkele jaren verder.” Karin: “Voldeed het huidige ziekenhuis dan helemaal niet meer?” Thijs: “Dat kun je wel zeggen. Het betreft een groot ziekenhuis, vergelijkbaar met het Catharina Ziekenhuis. Tijdens de bouwkundige opnames zagen we onder andere gaten in de betonnen vloeren. Je keek zo naar de andere verdieping. Ook troffen we asbest

Karin Smits

aan, gewoon losliggend in verschillende kamers. En de nutsvoorzieningen zaten in een kelder die tijdens het regenseizoen regelmatig onder water liep. Vorig jaar zijn we met de renovatie gestart. We laten alle spullen daarvoor hier in Nederland maken en verschepen het in twaalf dagen naar Paramaribo. Vervolgens vliegt er een ploeg werknemers naartoe die alles opbouwt. Dat is uiteindelijk het meest efficiënt.”

Familiebedrijf Ondertussen is M. Heezen BV een echt familiebedrijf. Zijn zoon Thijs zit in Hesta BV, het bedrijf dat staalconstructies levert en zijn dochter werkt voor B&O BV, een

bedrijf gespecialiseerd in grondonderzoek en bodemsanering. Ook zijn schoonzoon is werkzaam voor het bedrijf. Hij houdt zich bezig met vastgoed. Thijs: “Ik vind het leuk dat mijn kinderen bij mijn bedrij-

ven betrokken zijn. Gelukkig voeren zij geen onderlinge strijd, want dat zou ik erg vervelend vinden. Ik wil de bedrijven goed voor hen achterlaten en daar heb ik hard aan gewerkt.” Restaurant De Luytervelde Jo Goudkuillaan 23, 5626 GC Eindhoven T 040 262 31 11 I www.deluytervelde.nl

7

EKIB1401 De Luytervelde.indd 7

17-04-14 14:24


Kempisch Ondernemers Platform (KOP)

De koppen bij elkaar voor een vitale Kempische arbeidsmarkt 8

Gedurende 2012 vond binnen de gelederen van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) een indringende ­heroriëntatie op de toekomst plaats, uitstekend verwoord in de notitie ‘Een frisse blik’. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het tijdsbeeld vroeg om een compact, representatief en krachtig bestuur. Anno 2014 staat het KOP er goed voor als volwassen organisatie met een meervoudige missie: het ondernemersklimaat in De Kempen ­bevorderen en daarmee de economie stimuleren door krachten te bundelen, aan te sluiten bij grotere strategische verbanden én deze betekenisvoller maken!

EKIB1401 Coverstory KOP.indd 8

17-04-14 14:25


Tekst François Elands, fotografie Gerard Bruggenwirth

Onder het voorzitterschap van Michel Eugster (januari 2009 tot april 2013) zijn er belangrijke initiatieven van de grond getild en doorontwikkeld op de terreinen onderwijs, infrastructuur, bedrijfsterreinen & parkmanagement, inkoop en Branding De Kempen. Ook is in die tijd een flinke inspanning geleverd om de eigen bestuurlijke identiteit te vinden. Een jaar geleden droeg Michel de hamer over aan Ben van Gool, zelfstandig adviseur en onder meer voorzitter van de Raad van commissarissen van Rabobank de Kempen.

Een frisse blik “Mijn buurvrouw heeft mij geraffineerd bewerkt om het van Michel over te nemen”, kijkt Ben lachend opzij naar Tonnie Smulders, die al vanaf 2006 betrokken is bij het KOP. “En ook Jan ten Doeschate heeft hier invloed op gehad”, wijst hij naar zijn andere tafelgenoot. “De notitie ‘Een frisse blik’ die Jan samen met de BZW heeft opgesteld, beschreef in mijn ogen namelijk prima de nieuwe fase. Op basis hiervan is het bestuur uitstekend opnieuw ingericht. Ik moet zeggen dat we eerst nog wat onwennig bij elkaar zaten in de nieuwe setting, maar we leren al doende om met elkaar te lezen en te schrijven.”

Nieuwe impulsen Het bestuur mag dan anders zijn, de missie van het KOP is onveranderd: samenwerking bevorderen, verbindingen leggen en aansluiten bij grotere strategische verbanden. “Een goed voorbeeld daarvan is het overleg tussen Kempische gemeenten en het KOP binnen de Stuurgroep Economische Ontwikkeling de Kempen”, verklaart Ben. “Ook zijn we als KOP betrokken bij de verkenning van de internationalisering van onze regio door deel te nemen aan Kempen zonder Grenzen. Dit project kan nieuwe impulsen geven aan de regionale bedrijvigheid door verdere ontplooiing van de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse Kempen.” Volgens Tonnie is onze regio sowieso een stuk zichtbaarder dan vroeger, mede door het KOP. “We hebben inmiddels een aantal succesvolle projecten lopen, zoals Inkoop Samenwerking de Kempen en Innovatie

Prestatiecontract de Kempen. En natuurlijk Stichting

Techniekportaal de Kempen, waarmee we het hoofd willen bieden aan het dreigende tekort aan technisch geschoolde krachten.”

Techniekcoaches Tonnie heeft zelf aan de wieg gestaan van het Techniekportaal, dat z’n oorsprong vindt in één van de KOPcommissies. “In 2006 wisten we al dat er een tekort zou ontstaan aan technisch geschoold personeel”, legt ze uit. “Binnen het KOP heb ik destijds samen met afgevaardigden van bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisatie FME de commissie Arbeidsmarkt & Scholing opgezet om Kempische bedrijven ook in de toekomst uitzicht te kunnen bieden op gekwalificeerde mensen.” Eind 2012 is deze commissie overgegaan in Stichting Techniekportaal de Kempen. Hét toonbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid volgens Jan ten Doeschate, sinds afgelopen januari voorzitter van de stichting en naast zijn werk bij de Provincie al jaren actief binnen het KOP. “Zo heeft het Techniekportaal met Kies Kempische Bedrijven een succesvol project in handen dat zich blijft doorontwikkelen”, vervolgt hij. “De eerste fase bestond uit het interesseren van kinderen in techniek en werken bij een Kempisch bedrijf. Vervolgens hebben we met het introduceren van Techniekcoaches een enorme kwaliteitssprong gemaakt. Vooral programmamanagers Jan Thijs en Peter van der Aa zijn voor mij sleutelfiguren binnen de stichting.” “Het inzetten van Techniekcoaches was inderdaad een belangrijke stap”, beaamt Tonnie. “Ze ondersteunen leerkrachten op verschillende niveaus bij het geven van technieklessen. Ze zijn opgegroeid in techniek en tillen leerkrachten en leerlingen op een leuke manier naar een hoger niveau.”

helemaal aan bij de belevingswereld van jongeren. Via het portaal MindYourBizniz hebben scholieren namelijk online contact met bedrijven. Zeker voor technisch georiënteerde mensen wordt hiermee een drempel weggenomen. Het derde project, Leerportaal de Kempen, heeft als doel de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid nóg sterker te maken. “De coproductie tussen de drie O’s moet verder gaan dan het matchen van werkgevers en werknemers”, vindt Jan. “Onderwijsprogramma’s moeten nog meer worden afgestemd op behoeften uit het bedrijfsleven. Voor aansluiting met onderwijs op verschillende niveaus willen we onze samenwerking met onderwijsinstellingen, ook via Brainport, in Eindhoven verder uitbouwen. Dus zowel met het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs. Niet alleen voor techniek maar ook breder, want het Kempische bedrijfsleven biedt en vraagt meer dan dat.” Met het Leerportaal wordt volgens Ben de integrale Kempische arbeidsmarkt benaderd: “Ten eerste door ons te richten op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via het servicepunt Kempenplus bij de WVK Groep. Tweede aandachtspunt is het adequater inrichten van het onderwijs, zodat snel kan worden gereageerd op veranderende wensen vanuit het bedrijfsleven. Ten derde richten we ons op werkzoekenden vanuit de ‘buitenlanden’, die ook begeleiding nodig hebben naar onze arbeidsmarkt.” “Ieder mens moet in de Kempen kunnen worden ingezet, maar dan moeten ze wel goed zijn opgeleid”, vat Tonnie bondig samen. “Als onderwijs, overheid en

ondernemers de koppen bij elkaar blijven steken, heb ik er alle vertrouwen in dat we de Kempische arbeidsmarkt vitaal kunnen houden!”

Onderwijs, overheid en ondernemers Het tweede project binnen het Techniekportaal, Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), sluit

van links naar rechts Tonnie Smulders (aftredend voorzitter St.Techniekportaal de Kempen), Ben van Gool (voorzitter KOP) en Jan ten Doeschate (voorzitter St.Techniekportaal de Kempen).

EKIB1401 Coverstory KOP.indd 9

9

17-04-14 14:25


10 10

EKIB1401 Coverstory KOP.indd 10

17-04-14 14:25


Tekst François Elands, fotografie Gerard Bruggenwirth

Stichting InnovatieProject de Kempen (onderdeel van het Kempisch Ondernemers Platform)

Creatieve afronding derde Kempische IPC-traject

Op maandagmiddag 17 februari jl. vond de afsluiting plaats van het derde IPC-traject (innoveren met subsidie), georganiseerd onder de paraplu van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Locatie was AIQU Platforms & Hoists in Veldhoven, een van de dertien Kempische bedrijven die met een innovatiesubsidie van ieder € 25.000 samen investeerden in vernieuwing. Op creatieve en gezellige wijze werd stilgestaan bij de afronding van een intensief tweejarig samenwerkingstraject tussen ondernemers en kennisinstellingen. De afgelopen zes jaar hebben liefst 91 Kempische bedrijven met ondersteuning van Stichting IPK (onderdeel van het KOP) in totaal € 4,5 miljoen subsidie naar onze regio gehaald. Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor het IPC-traject (Innovatie Prestatie Contract) waren innoveren, samenwerken en het inschakelen van kennisinstellingen. Tijdens dit innovatietraject ontmoetten de deelnemers elkaar driemaandelijks om elkaar te inspireren aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases. De laatste bijeenkomst werd verzorgd door Marieke van Dijk van Springidee. Na een inleiding over creatief denken zette zij de deelnemers aan het werk met een ‘CreaBoost’.

Innovatieadrenaline opwekken en vasthouden Namens Stichting IPK faciliteerden Marja de Bruin en Jan Timmers ieder een groep die na een uur bedenktijd het meest creatieve antwoord moest kunnen geven op de vraag “Hoe kunnen we na afronding van dit subsidietraject onze ‘Innovatieadrenaline’ opwekken en vasthouden?”

EKIB1401 Coverstory KOP.indd 11

Tijdens deze door mannen gedomineerde bijeenkomst kwamen al snel associaties met het ‘kratje bier’ en andere stereotiepen op beide tafels terecht, maar naarmate het uur vorderde evolueerden de kriebels toch tot verrassende uitkomsten. Uiteindelijk presenteerde het team van Jan zich het meest ludiek door als een ‘tsunami van halvegaren’ binnen te komen met als uitleg ‘gek is geniaal, dus je moet af en toe gek kunnen denken om te kunnen innoveren’.

Wat is creativiteit? Gedurende de CreaBoost werd duidelijk dat creativiteit en innovatie hand in hand gaan. Volgens Marieke van Dijk betekent creatief zijn het doorbreken van vaste patronen en gewoontes. Alhoewel het moeilijk is om afstand te nemen van bestaande conventies, is het voor iedereen mogelijk om andere verbindingen te maken in de hersenen. Creativiteit is dus aan te leren, maar wordt volgens sommige aanwezigen ook vaak geboren uit noodzaak. Anderen menen dat het ‘mens eigen’ is om altijd naar oplossingen te zoeken, al is het maar uit overlevingsdrang. Zowel privé als bedrijfsmatig.

Nieuwe kansen, inzichten en energie Het enthousiasme van de deelnemers heeft nogmaals onderstreept dat er binnen het Kempische bedrijfsleven genoeg potentie is voor nieuwe succesvolle innovatietrajecten. Ondanks het voorlopig lege subsidiepotje onderzoekt Stichting IPK op dit moment diverse mogelijkheden om de ondernemers in de Kempen te ondersteunen bij innovatiestimulering. Innovatie zorgt immers voor nieuwe kansen, nieuwe inzichten en nieuwe energie om met een gezonde drive succesvol te blijven ondernemen. Innovatie kan ook zonder subsidie, maar extra geld kan processen wél versnellen, verbeteren of vergemakkelijken. Mocht er in de toekomst ergens weer een gevuld potje beschikbaar komen, dan zit het KOP daar bovenop! Stichting IPK

Postbus 190 5530 AD Bladel E ipk@hetkop.nl I www.hetkop.nl

11

17-04-14 14:25


INFORMATIEAVONDEN ZONNEPANELEN! KOM NAAR ONS ENERGIE-ADVIESCENTRUM KERVER 6A - EERSEL INDUSTRIETERREIN (DE HAAGDOORN) TEL. 0497-534379/0613833375

BEZOEK ÉÉN VAN ONZE INFORMATIEAVONDEN OP: DONDERDAG 17 APRIL DONDERDAG 8 MEI DONDERDAG 22 MEI DONDERDAG 12 JUNI

BEGIN NU MET HET OPWEKKEN VAN UW EIGEN STROOM!

SCHRIJF NU IN OP ONZE WEBPAGINA

WEB FUL CROSS WEEK FSC

DRUK PRINT MEDIA FILLMENT MEDIA BLADEN & ISO Drukken is een van onze hoofdactiviteiten. En dan offsetdruk in het bijzonder. Een tak van sport waarmee we zijn opgegroeid en groot geworden.

In 1997 waren we een van de eerste grasche bedrijven in Nederland die de opkomst van digitaal drukken op waarde kon schatten en een speciale afdeling hiervoor hebben ingericht.

Gielen Druk Print Webmedia Bucht 6 5571 CW Bergeijk Postbus 63 5570 AB Bergeijk T +31 (0)497 551777 F +31 (0)497 551776 www.gielen.nl info@gielen.nl

GDPW_2012_Kempen_in_Bedrijf_210x142.indd 1

EKIB1401 advertenties.indd 5

Websites en webmailingen zijn vormen van moderne communicatie. Echter heeft deze vorm van communiceren ook zijn valkuilen. Wij weten door onze jarenlange ervaring wat er speelt in deze markt.

Uw gepersonaliseerde mailing door ons geprint, gevouwen, in een envelop en ter post bezorgd. Uw catalogus in mappen hangen, voorzien van tabs en naar uw dealers verzonden. U kunt zich blijven concentreren op úw corebusiness!

Meer resultaat halen uit uw mailingen kan via crossmedia. Een voorbeeld: Een gepersonaliseerde kaart dient als basis voor de aanmelding van een evenement via internet. Met deze aanmelding wordt de database gevuld met belangrijke gegevens die weer gebruikt kunnen worden voor het printen van badges een reminder-mailing of een bevestiging.

Al bijna 35 jaar maken wij voor de Gemeente Bergeijk het weekblad De Eyckelbergh en voor de Gemeente Eersel De Hint. Twee bladen met een unieke redactionele formule die duidelijk in een behoefte voorzien. Daarnaast worden nog diverse eenmalige krantenproducties door ons verzorgd.

Duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 neutraal produceren, zijn termen die een belangrijke rol spelen in de economie. In de toekomst zal de economische bedrijvigheid afgerekend en geselecteerd worden op hun betrokkenheid bij mens, milieu en leefomgeving. Wij zijn daar klaar voor met FSC en ISO 9001.

28-02-12 09:49

17-04-14 13:31


Tekst Chris Elbers, fotografie John Claessens

VTM Zuid, Telfort Zakelijk en KPN tekenen voor Nederlandse primeur

GGzE communiceert via haar eigen mast Binnen de zorgsector is een goede communicatie van groot belang. Als dat besef ergens vol aanwezig is, dan is het wel binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE). Het laatste bewijs daarvan vormt de recente ingebruikname van een eigen communicatiemast op Landgoed De Grote Beek, de aan de rand van Eindhoven gelegen thuisbasis van de zorginstelling. Met de via VTM Zuid tot stand gekomen faciliteit zijn niet alleen de hiaten qua dekking en bereikbaarheid opgevuld, ook is er sprake van een regelrechte primeur voor Nederland. VTM Zuid, Telfort Zakelijk en GGzE kennen elkaar goed. Al jarenlang maakt GGzE gebruik van de telecomdiensten van Telfort Zakelijk, een 100% dochter van KPN. Daarbij fungeert het vanuit Eindhoven opererende VTM Zuid in de personen van Jan van den Brink en Jacques-Paul Thijssen als klankbord en aanspreekpunt richting Telfort Zakelijk. Een constructie waarover Frank Lunenburg, coördinator ICT binnen GGzE, lovend is. “Telfort Zakelijk maakt gebruik van hetzelfde netwerk als KPN. Topkwaliteit, dus. Maar wél tegen lagere kosten. En wat VTM Zuid betreft, daarmee hebben we een geweldige samenwerking. De contacten zijn prima en we worden altijd snel en goed geholpen, wat er ook speelt. Ze nemen ons alles uit handen. We zijn echt partners van elkaar.”

24/7 bereikbaar Dat partnership resulteerde jongstleden februari in de oplevering van een communicatiemast op het terrein van GGzE. Een fraai stukje techniek waarvan de medewerkers van de zorginstelling exclusief gebruik kunnen maken tijdens het verlenen van specialistische psychiatrische hulp. “In de loop van vorig jaar hebben we

aan VTM Zuid kenbaar gemaakt dat de bereikbaarheid en dekking op een bepaald deel van ons terrein, specifiek in één pand, niet voldoende was”, aldus Frank. “Kortom, een ongewenste situatie. Binnen onze organisatie is goede bereikbaarheid belangrijk, zeker als je praat over mobiele telefonie. Onze hulpverleners en crisisdiensten moeten 24/7 bereikbaar zijn voor noodgevallen. Dat is cruciaal voor een instelling als GGzE.”

Bouw VTM Zuid, TopPartner van Telfort Zakelijk en Platina Partner van KPN, bood uitkomst. Het bedrijf bracht de wensen en behoeften van GGzE in kaart en speelde ze door naar Rutger Wijnstroom, accountmanager van Telfort Zakelijk. Hij legde het verzoek vervolgens neer bij KPN, de uitvoerder van het project. “In oktober is vervolgens de bouw van de communicatiemast gestart en heeft KPN een begin gemaakt met alle noodzakelijke werkzaamheden”, blikt Jan van den Brink terug. “Daarbij moet je onder meer denken aan het regelen van de benodigde vergunningen, de locatiebepaling, het leggen van glasvezel en de verzorging van de transmissie. Uiteindelijk is de mast op 21 februari door GGzE in gebruik genomen.”

Tevreden Terugkijkend op het project, waarbij voor het eerst in Nederland een communicatiemast op klantlocatie is geplaatst, kan worden gesteld dat het veelomvattende traject van de bouw tot operationalisatie behoorlijk snel is doorlopen. “Het traject is naar tevredenheid verlopen, hoewel het voor onze medewerkers, die sinds juni gebruik maken van het pand, natuurlijk niet snel genoeg kon gaan”, zegt Frank. “Inmiddels werkt 95 procent van onze veelal ambulante medewerkers op Landgoed De Grote Beek zonder problemen. De komende tijd rest nog een stukje finetuning. Daarmee zetten we de puntjes op de i. Maar over het geheel genomen kun je stellen dat de betrokken partijen binnen een perfecte

samenwerking uitstekend hebben voorzien in onze behoefte.”

VTM Zuid Steenoven 28 5626 DK Eindhoven T 0174 75 26 91 E info@vtmgroep.nl I www.vtmgroep.nl

Jan van den Brink en Frank Lunenburg

13

EKIB1401 VTM.indd 13

17-04-14 14:26


14

Veranderingen in de zorg zijn grote uitdaging

EKIB1401 Ronde Tafel Zorg.indd 14

17-04-14 14:28


Tekst Koen Chatrou, fotografie Marloes Kemps

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Niet alleen de toenemende vergrijzing en een tekort aan personeel geven de nodige kopzorgen, ook de relatie met financiers is zakelijker geworden. En dan is daar nog het dwoord. De decentralisatie. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdwet. Kortom: de hoogste tijd voor een rondetafelgesprek. Ingrid Widdershoven De deelnemers aan het gesprek worden ontvangen in het nieuwe Inspiratiecentrum van GGzE op Landgoed de Grote Beek. Een prachtige ruimte, midden op het terrein waar de laatste jaren voor tientallen miljoenen in is geïnvesteerd. Aan tafel vier professionals die ieder vanuit hun eigen specialisme hun kijk op de zorg geven. Gastheer van vandaag is Joep Verbugt, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE. GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht om cliënten zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Op dit terrein van ruim 117 hectare vind je een open gedeelte dat met name op jeugd is gericht. Daarnaast is er een beschermd gedeelte en een gesloten gedeelte waar forensische zorg wordt verleend. Naast deze locatie zijn er nog diverse vestingen verspreid over de Kempen. De tweede deelnemer aan het gesprek is Sietske Ossewaarde, Senior Accountmanager bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Vanuit haar functie heeft Ossewaarde contacten met diverse ziekenhuizen en zorgorganisaties in de regio. Rabobank treedt op als financieel partner, maart dient ook regelmatig als voorbeeld. “De coöperatiegedachte van de Rabobank wordt steeds vaker overgenomen.” Marja Engel, directeur Zorg Thuis, van thuiszorgorganisatie Zuidzorg omarmt de gedachte van een corporatie. “Zorg Thuis, de ledenorganisatie van Zuidzorg heeft 50.000 leden. Zo binden wij onze cliënten aan onze organisatie. Zuidzorg is de grootste en meest ervaren

aanbieder in de regio op het gebied van thuiszorg, verpleging, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De organisatie, die actief is in Eindhoven en omgeving verzorgt ook diverse cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn. “Wij zijn erop gericht om mensen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis, in hun eigen wijk, te laten wonen. Per jaar begeleiden we zo’n tienduizend cliënten.” De vierde deelnemer aan het gesprek is Ingrid Widdershoven, lid van de directieraad van Gemeente Eindhoven. Ze heeft onder meer zorg in haar portefeuille zitten. Dat maakt haar ook verantwoordelijk voor de uitrol van de decentralisatie binnen Gemeente Eindhoven. “Het overhevelen van de Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet naar de gemeente legt veel druk op die Nederlandse gemeenten. Taken die voorheen toebehoorden aan het rijk, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de vlag van de gemeente. En dan komt daar nog een bezuinigingsstaakstelling bij.” Privé is Widdershoven mantelzorger van haar 91-jarige moeder. “Ik merk dat we van ‘bovenaf’ te snel roepen: ga maar uit van de eigen kracht van de patiënt. Maar als mantelzorger ondervind ik, dat dat nog niet zo makkelijk is. Je komt terecht in een moeras vol regels en organisaties die slecht samenwerken. Er valt nog veel winst te behalen.”

Marja Engel

Decentralisatie De decentralisatie is een onderwerp dat bij alle partijen leeft. Gemeentes die nieuwe taken toebedeeld krijgen en daarnaast flink moeten bezuinigen, dat is nogal wat. De uitvoer van de AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet vallen vanaf 1 januari rechtstreeks onder de verant-

Sietske Ossewaarde

15

Joep Verbugt

EKIB1401 Ronde Tafel Zorg.indd 15

17-04-14 14:28


Vind met hulp weer de juiste balans! Hoe gaat het met je? Prima, zeg je. Maar dat is niet zo. Je voelt veel druk, je zit helemaal niet lekker in je vel. Op het werk, maar ook thuis. Soms ben je weken hyperactief. Dan weer erg somber en doodmoe. Ze begrijpen je niet. Wij wel. Samen zoeken we naar een oplossing. Therapie, medicijnen, een training. Het helpt. En daar is niks geks aan. Wij zijn er als je ons nodig hebt. Kijk op www.ggze.nl naar wat wij je kunnen bieden.

EKIB1401 advertenties.indd 2

17-04-14 13:30


woordelijkheid van gemeenten. Engel: “De vraag is of de juiste kennis wel aanwezig is. Dit zijn hele complexe wetten, dat vraagt om ervaring en kennis.” Verbugt vult aan: “De lokale politiek wordt nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg. Bij bijzondere gevallen en misstanden, komt dit dus op het bordje van de wethouder terecht. Ik verwacht dat de decentralisatie voor veel zorgwethouders een flinke uitdaging wordt, want die verantwoordelijkheden zijn heel groot. De wethouder Zorg heeft straks het grootse budget en de belangrijkste taak binnen het college.” Een andere valkuil volgens Engel: Iedere gemeente gaat op een andere manier om met de taken. “Dat zorgt ervoor, dat wij waarschijnlijk bij iedere gemeente te maken krijgen met andere regelgeving.” Widdershoven vult aan: “Wat vooral een uitdaging is: de wetten staan nog niet allemaal vast, een deel moet nog door de Eerste Kamer. En dan zijn daar nog de verkiezingen die zorgen voor veel vertraging. Kortom: de tijdsdruk is erg groot, want voor 1 januari 2015 moet de decentralisatie doorgevoerd zijn. Overigens denk ik ook dat het goed is dat die druk er is, dat zorgt ervoor dat iedereen wat harder loopt en dat er actie wordt ondernomen.” Verbugt sluit zich daarbij aan: “Als er geen druk is, is er geen beweging.”

Kwetsbare doelgroep Verder hoopt de bestuursvoorzitter dat alle veranderingen niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren in de samenleving. “Ik hoop dat gemeenten en instellingen hier verstandig mee omgaan. Het is belangrijk om te

focussen. Wie hebben de zorg het hardst nodig? Zij verdienen de aandacht die ze nodig hebben.” Om tot een beleid te komen dat voor alle partijen wenselijk is, is samenwerkingen noodzakelijk. Engel: “We moeten het samen doen, er samen uitkomen. Ik heb daar alle vertrouwen in.” Ook Ossewaarde stelt vast dat de uitdagingen fiks zijn. “Ik denk dat dit vraagt om ondernemerschap van diverse partijen, het is belangrijk om juist nu kansen te zien. Naast dat ondernemerschap, moet de focus natuurlijk altijd blijven liggen op goede zorg. Maar daarnaast zijn er meer factoren die van belang zijn, bijvoorbeeld de prijs. Het is een lastig evenwicht om te vinden, daarom is het belangrijk om samen te kijken waar de mogelijkheden liggen.” Verbugt beaamt dat het een wankel evenwicht is. “Als zorgorganisatie kun je het eigenlijk nooit goed doen. Dien ik onze rekening voor de zorg in dan word ik op mijn vingers getikt: het moet goedkoper. Bezuinig ik fors en houd ik geld over, dan doe ik het ook niet goed. Dan heb ik andere jaren blijkbaar teveel geld uitgegeven.” Engel vult aan: “Wij zijn geen commerciële bedrijven die enkel geld willen verdienen, de zorg staat te allen tijde voorop. Daar moet niet aan voorbijgegaan worden.” Een roerig jaar staat de deelnemers dus te wachten. Wat moet er nog gebeuren, om van de decentralisatie een succesverhaal te maken? Ossewaarde: “Ik denk dat er op dit moment nog te veel eilandjes zijn: zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en financiers. Allemaal met hun eigen belangen en uitdagingen. Overleg is er volop, maar komen tot resultaat blijkt lastig. Dit is een

koerswijziging, we moeten bepalen welke richting we kiezen. Dan kunnen we slagen maken.” Widdershoven vult aan: “Die koers bepaal je door belangrijke thema’s te benoemen en daar met elkaar over in gesprek te gaan.” Engel: “Ik denk dat het van belang is, dat alle gemeenten dezelfde koers varen. Als elke gemeente een eigen beleid heeft, dan kunnen zorgorganisaties daar heel lastig op anticiperen. Gemeenten onderling moeten meer samenwerken.”

Prachtige uitdaging De zorg wordt straks dus op een andere manier gefinancierd, vanuit gemeenten. Ook voor banken ligt er de taak om anders naar zorginstellingen te kijken. “We moeten op een andere manier met risico’s omgaan”, denkt Ossewaarde. “De rol van zorginstellingen verandert. Doordat ze steeds meer als bedrijven opereren, lopen ze ook echte ondernemersrisico’s. Die omslag moeten we als bank ook maken. We moeten zorginstellingen net als bedrijven gaan toetsen. Wat is de kans van slagen van een ondernemersplan? Hoe kunnen we andere partijen bij de investering betrekken? Daarbij moeten we ook in de gaten houden, dat we met een kwetsbare groep te maken hebben. Het gaat, inderdaad, niet alleen om het verdienen van geld.” Ossewaarde denkt dat het van belang is om al die veranderingen niet als bedreiging te zien. “Je kunt deze omslag ook zien als een prachtige uitdaging.

Er liggen volop mogelijkheden.” Widdershoven kan zich daarin vinden: “Het is machtig mooi om mee te werken aan deze veranderingen, dit is een ‘once in a lifetime experience’.

17

EKIB1401 Ronde Tafel Zorg.indd 17

17-04-14 14:28


Onbezorgd. Zelfstandig thuiswonen.

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die bij jullie past. En dat geeft rust. ZuidZorg is er graag voor u met: • • • • • • •

Hulp in de huishouding Hulp bij de lichamelijke verzorging Verpleging thuis Personenalarmering Behandeling thuis Zorgtrajectbegeleiding dementie Specialistische thuisverpleging

• • • • • •

Voeding- en dieetadvies Handige hulpmiddelen Mantelzorgondersteuning Terminale zorg Maaltijden thuis Thuisbegeleiding: voor meer grip op uw leven en welzijn

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

ZZ_Adv.Oud_InBedrijf_210x142_DEF.indd 1

EKIB1401 advertenties.indd 4

11-11-13 16:31

17-04-14 13:31


Heeft u inzicht in uw actuele ondernemingscijfers? “Ik verwacht van Wilt u ook efficiënt en toekomstgericht ondernemen?

mijn accountant dateenhij Flynth heeft hiervoor nieuwe tool ontwikkeld “Flynth­ Vision”. FlynthVision inzicht in de actuele financi­ niet alleen doet, maargeeft in ude ële situatie van uw bedrijf. Hiermee kunt u gefundeerde luistert eerste­kplaats euzes te maken en zo uw.” doelen en ambities te realise­ ren. FlynthVision bestaat uit tools die helderheid en trans­ parantie geven in de financiële rapportage van uw bedrijf.

Klankbord voor ondernemers die weten wat ze willen

■ Doelgericht ondernemen op basis van uw actuele financiële situatie ■ Financiers eenvoudig periodiek inzicht geven in uw cijfers ■ Voortschrijdend begroten op basis van nieuwe inzichten en herzieningen ■ De beste basis voor de toekomst van uw bedrijf Meer inzicht? Schroom niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Wij komen graag naar u toe om te laten zien wat FlynthVision voor u kan betekenen! ga voor meer informatie naar www.flynth.nl/vision of neem contact op met ons!

Voor elk type onderneming hebben we een tool beschikbaar waarmee u uw bedrijf kunt sturen basisOndernemers van actuele cijfers, bij de uwdurfals informaAls ondernemer bent u van zeer grote op waarde. zijn immerspassend de pioniers, en de motor van de maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te zijn naar nieuwe mogelijkheden om uw klanten tiebehoefte. Van een online interactieve tool tot en met een rapportage op kansen RuudenSalari optimaal te blijven bedienen. Net als Flynth: u krijgt maatwerkoplossingen voor uw bedrijfsadministratie en de kennis en expertise van een papier en alledoor varianten passend uw situatie. Deze toolsenzijn kantoor Eindhoven adviseur die uw branche en doordaartussen, kent. Zodat we aan eenbij half woord genoeg hebben er tijd Vestigingsdirecteur overblijft voor een gesprek met echte diepgang. Wat uw zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen. ook steeds in ontwikkeling, zodat ze meegaan met de marktontwikkelingen Flynth adviseurs en accountants en uw wensen. Daarnaast is de betrokkenheid van de Flynth-adviseurs van Flynth adviseurs & accountants groot belang. Zij praten en denken intensief met u mee en geven gefundeerd Meerenakkerweg 1-21, 5652 AR Eindhoven, T. (040) 255 29 29, www.flynth.nl advies waarmee u écht verder komt. Wat uw doelen ook zijn, onze ervaren Ondernemen inspireert. adviseurs staan klaar om zo effectief mogelijk mee te werken aan uw succes. Meerenakkerweg 1-21| 5652 AR Eindhoven Postbus 7012 | 5605 JA Eindhoven Waarom FlynthVision? ■ Altijd inzicht in de meest recente cijfers van uw bedrijf 040-255 29 29 ■ Gefundeerd advies van onze ervaren Flynth-adviseurs www.flynth.nl | ruud.salari@flynth.nl

Ondernemen inspireert

“Ik verwacht van mijn accountant dat hij niet alleen doet, maar in de eerste plaats luistert.” Klankbord voor ondernemers die weten wat ze willen Als ondernemer bent u van zeer grote waarde. Ondernemers zijn immers de pioniers, de durfals en de motor van de maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden om uw klanten optimaal te blijven bedienen. Net als Flynth: u krijgt maatwerkoplossingen voor uw bedrijfsadministratie en de kennis en expertise van een adviseur die uw branche door en door kent. Zodat we aan een half woord genoeg hebben en er tijd overblijft voor een gesprek met echte diepgang. Wat uw zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen. Flynth adviseurs & accountants Meerenakkerweg 1-21, 5652 AR Eindhoven, T. (040) 255 29 29, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert. 19

PP1401 Column Flynth.indd 19

17-04-14 14:31


Lucendis verlicht uw bedrijfsprocessen

Tekst Chris Elbers, fotografie Marloes Kemps

20

Sinds 10 maart wappert er een nieuwe vlag aan De Sleutel 1 in Eindhoven. Op het dundoek staat de naam Lucendis, leverancier van ge誰ntegreerd maatwerk in document management, capturing 辿n IT. Met deze voor 足Nederland unieke combinatie van diensten heeft het voormalige IPG 足Holland alles in huis om opdrachtgevers te ontzorgen rondom het optimaliseren van hun documentenstromen en IT-aangelegenheden. Ongeacht bedrijfsomvang, activiteit of branche.

EKIB1401 Lucendis.indd 20

17-04-14 14:35


Binnen Nederland, maar ook erbuiten. En altijd met de insteek de klant een vergaande flexibiliteit, efficiency, continuïteit én kostenbesparing te bieden. “Vanuit een print/scanomgeving zijn we geëvolueerd tot een onafhankelijk kennis- en technologiegedreven bedrijf dat alle bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen een organisatie met elkaar weet te verbinden”, aldus directeur Nando Akkermans. De tekst op de achterzijde van Nando’s hagelnieuwe visitekaartje spreekt klare taal. ‘We’re Part(ner) of your solution’ staat er vermeld. Beter kunnen de meerwaarden van Lucendis niet worden weergegeven. “We zijn een flexibele en innovatieve organisatie die maar één standaard kent: de klant”, zegt Nando. “Dát is altijd ons uitgangspunt. De klant vraagt, wij draaien. Of hij nu kiest voor een enkele dienst of ons totale pakket. De behoefte bepaalt de invulling.” Het is een filosofie die Nando al jaren aanhangt. In 2002 startte hij met IPG Holland (voluit International Printing Group). Lag in de eerste jaren de nadruk op het leveren en onderhouden van multifunctionals voor print- en scanwerkzaamheden, gaandeweg wist het bedrijf zich als een ware pionier te ontwikkelen tot een toonaangevende supplier van totale documentoplossingen. “In 2008 is mijn vrouw Maureen Diamant aan boord gekomen en zijn we al eens gaan proeven aan document management, een tak van sport waarvoor het bedrijfsleven toen, zeker als gevolg van de net ingevallen crisis, niet echt warm liep. Wij hebben destijds wél de sprong in het diepe gemaakt. Dat heeft ons een mooie voorsprong bezorgd. Eerst zijn we begonnen met het vergaren van alle benodigde kennis omtrent document management en capturing (het inlezen van facturen en deze automatisch inboeken in financiële pakketten, red.). Uiteindelijk hebben we voor beide disciplines twee softwarepakketten aangekocht. Programmatuur die niet alleen prima matcht met de markten waarop we actief zijn, maar die we in eigen huis ook nog eens aan

elkaar hebben weten te koppelen. Het resultaat is een systeem waarmee je alle informatiestromen binnen een organisatie kunt managen, workflows kunt maken en waarbij alles gecaptured kan worden richting ERP, CRM- en financiële pakketten. Kortom, alles in één.”

Nieuwe noemer In 2012 resulteerde een specifiek verzoek van een klant in een verdere uitbreiding van het toenmalige dienstenpakket. “Een van onze relaties vroeg ons of het niet mogelijk was om zijn complete netwerk te gaan beheren”, vervolgt Nando. “Dat heeft twee jaar geleden geleid tot de inrichting van een eigen datacentrum op Schiphol en een redundant in Frankfurt. IT-faciliteiten die onze dienstverlening nóg meer body hebben gegeven en, nog belangrijker, onze klanten absolute zekerheid garanderen als het gaat om veiligheid en continuïteit. De data staat voor honderd procent in Nederland en is dankzij een unieke feature altijd toegankelijk.” Met de integratie van vaste en mobiele telefonie werd in diezelfde periode het totaalpakket vervolmaakt. Anno 2014 zijn Nando en Maureen, gesteund door twintig binnendienstmedewerkers en maar liefst zestig externe servicemonteurs, klaar om de afzonderlijke componenten als een uniek totaalpakket naar de markt te brengen. “De naam IPG Holland was niet langer representatief voor onze disciplines en de kennis en kunde die we door de jaren hebben opgebouwd. Vandaar dat we verdergaan onder de nieuwe noemer Lucendis, het Latijnse woord voor ‘verlichtend’. En dat is precies wat we met onze diensten beogen: het verlichten en vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen van onze klanten en zorgen voor meer structuur en efficiency. Met als resultaat lagere kosten en meer werkplezier.”

Speelruimte Maatwerk en een ongekende flexibiliteit zijn de voornaamste kenmerken van het door Lucendis geboden

Oog voor MVO Binnen haar dienstverlening focust Lucendis scherp op MVO. Zo plant het bedrijf in samenwerking met Staatsbosbeheer vijf jaar lang maar liefst 3.000 bomen op jaarbasis. In de regio Eindhoven, welteverstaan. “Ook wij produceren CO2, daar ontkom je niet aan”, aldus Nando Akkermans. “Die uitstoot moet je naar mijn mening niet compenseren aan de andere kant van de wereld, maar juist in het gebied waarin je werkt, leeft en recreëert. Híer dus, in ons eigen Brabant.”

totaalpakket. Een pakket dat geschikt is voor elke branche en bedrijfsomgeving. En bovendien kan worden verpakt in één centrale mantelovereenkomst, inclusief de zekerheid van een 24/7 actieve service- en storingsdienst. “Maar natuurlijk kan de klant ook kiezen voor een enkele component”, zegt Nando. “Samen met de klant brengen we de bedrijfsprocessen en zijn specifieke wensen in kaart. Vervolgens vullen we het plaatje op maat in met onze diensten én producten. Want naast de software kunnen we als merkonafhankelijke partij ook alle benodigde hardware snel en uit voorraad leveren.” De flexibiliteit die daarbij wordt geboden is typisch Lucendis. “Starre contracten zijn bij ons uit den boze. We bieden onze opdrachtgevers in elke situatie voldoende speelruimte. Zo is het bijvoorbeeld altijd mogelijk om apparatuur retour te geven. En niet ge-

maakte afdrukken worden door ons netjes gecrediteerd. Een dergelijke werkwijze beschouwen wij als een vanzelfsprekendheid. Dat gaan we onder onze nieuw naam opnieuw bewijzen.” Lucendis De Sleutel 1 5652 AS Eindhoven T 040 820 00 00 I www.lucendis.com

21

EKIB1401 Lucendis.indd 21

17-04-14 14:35


Van den Berg Design verantwoordelijk voor prachtig nieuw kantoorpand JASNO Shutters

Tekst: Koen Chatrou

Het nieuwe bedrijfspand van JASNO Shutters aan de Lange Voren in Eersel in een lust voor het oog. De oude loods van ruim 700 vierkante meter is omgebouwd tot een inspirerende kantoorruimte mét showroom. Het nieuwe pand is licht, ruim en trekt de aandacht. Toine van den Berg van Van den Berg Design is verantwoordelijk voor het prachtige resultaat. De interieurarchitect uit Nuenen is volgens Simon Sants, eigenaar van JASNO Sjutters, volledig geslaagd in zijn missie. “Nu kunnen we de bezoekers van onze showroom het wow-gevoel van onze producten meegeven. En dat is precies waar we naar op zoek zijn!”

Van den Berg is een man van weinig woorden. “Ik laat liever mijn ontwerpen spreken. Door goed te luisteren, vertaal ik de wensen van mijn klanten naar concrete interieurs.” En zo ook bij JASNO Shutters. “Ik ben vorig jaar door Simon benaderd. Hij vroeg me of ik mogelijkheden zag om een bestaande loods op het terrein om te bouwen tot nieuw kantoorpand. Door ruimtegebrek voldeed het oude kantoor niet meer.” De architect kreeg een flink eisenpakket mee. “Naast voldoende werkplekken, was er de wens een showroom op te nemen in het nieuwe pand. Verder

22

EKIB1401 Van den Berg Design.indd 22

17-04-14 14:41


moest er een multifunctionele ruimte gecreëerd worden voor het geven van presentaties en trainingen. Ook moest de nieuwe entree de aandacht trekken. “Met dat eisenpakket onder de arm ben ik door de loods gaan lopen. Dan ontstaan bij mij de ideeën. Ik zag al snel tal van mogelijkheden.”

Tekentafel Vervolgens is Van den Berg naar de tekentafel gegaan. “Ik ga dan schetsen, in eerste instantie met de hand. Ik hou van het ambacht. Met een pentekening kun je meer gevoel overbrengen. Uiteindelijk laat ik mijn tekeningen dan digitaliseren tot een 3d-impressie.” Sants was direct enthousiast toen hij de impressies onder ogen kreeg. “Het pand straalt evenveel klasse uit als ons product. Ook met de indeling zijn we zeer content. Er zijn nu meer dan genoeg werkplekken voor ons team, evenals een prachtige multifunctionele ruimte. Bovendien wilden we graag een showroom waarin zakelijke relaties en consumenten onze raamdecoraties kunnen beleven. Ook dat is gelukt. Kortom, een geslaagde missie!”

Van A tot Z Van den Berg is blij met de lovende woorden. “Het is fijn als je een gevoel van de klant over kan brengen in een pand. Maar het gaat niet alleen om het resultaat, maar ook hoe je tot dat resultaat komt. Het werk van Van den Berg stopt dan ook niet nadat de tekeningen zijn goedgekeurd. “Ik ben bij het gehele proces betrokken, van A tot Z. Zo zit ik samen met een bouwkundig tekenaar aan de tafel, maar tijdens de bouw ook tweewekelijks met de aannemer en de klant zelf. Verder verzorg ik het lichtplan en de aankleding van het interieur. Het moet precies kloppen. Daarom blijf ik betrokken. Ik wil dat het resultaat overeen komt met mijn idee. Het idee waar de klant voor heeft getekend.”

Zakelijk en particulier Toine van den Berg werkt zowel voor de particuliere als de zakelijke markt. “Denk bij de particuliere markt bijvoorbeeld aan het ontwerpen van interieurs, woonhuizen, appartementen, villa’s en landhuizen.” Voor de zakelijke markt worden interieurs, kantoren, winkels en horecagelegenheden onder handen genomen door

Kunstadvies Toine van den Berg is meer dan een (interieur)architect. Hij adviseert zijn klanten ook over kunst. Zo helpt hij met het maken van de juiste keuze, de plaatsing en de setting van kunstwerken. “Een goed onderbouwde visie op kunst en gedegen kennis van interieurarchitectuur zorgt voor een optimaal resultaat.”

de interieurarchitect. “Daarnaast heb ik verschillende hotels een nieuwe ‘look and feel’ gegeven. Die veelzijdigheid, dat maakt mijn werk zo leuk.”

Van den Berg Design Heytvelden 21 5673 KH Nuenen I www.vandenbergdesign.nl T 040-2838666 06-53352737

23

EKIB1401 Van den Berg Design.indd 23

17-04-14 14:41


Honkvaste Kempenaren mogen wat meer in beweging komen

EKIB1401 Rondetafel werkgelegenheid de kempen.indd 24

17-04-14 14:53


Tekst: Koen Chatrou, fotografie Fotopersburo vd Meulenhof

Nu we de recessie achter ons hebben gelaten, kan de blik op de toekomst. De Kempen is vergeleken met veel andere regio’s in Brabant, goed door de crisis gekomen. Een werkeloosheidscijfer van 5,5 procent, daar kunnen ze in Helmond en Eindhoven alleen maar van dromen. Volgens de deelnemers aan het Forum de Kempen heeft dat vooral te maken met de loyaliteit van de Kempenaar. Maar die honkvastheid heeft ook een keerzijde. Voor bedrijven is het moeilijk om aan nieuwe werknemers te komen. Zeker nu de economie weer aantrekt. Een rondetafelgesprek met vijf professionals uit het werkveld. Ook voor deze editie van Forum de Kempen verzorgt restaurant De Hofstee in Bladel een heerlijke lunch. Na een gastvrije ontvangst door gastheer Rob van der Veeken, staat een aantal heerlijke gerechten op de deelnemers te wachten. De eerste deelnemer aan het gesprek is François Baudoin. Baudoin vertegenwoordigt als projectmanager Kempenplus, een nieuwe partij in de Kempen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt naar werk. Kempenplus is ontstaan door de krachten te bundelen van ISD de Kempen, UWV en WVKgroep. Daarnaast is Baudoin directielid bij WVK-groep en verantwoordelijk voor externe dienstverlening en industrie. Tweede deelnemer is Jo Lavaerts, directeur van het farmaceutische bedrijf Famar. Lavaerts is juist op zoek naar werknemers. “Wij zoeken met name specialistisch personeel. Helaas zijn die niet altijd in de Kempen te vinden. Wij werven ons personeel dan ook door heel het land en soms zelfs daarbuiten. Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. Ik kom vanuit Vlaanderen werken in de Kempen.” Naast Lavaerts zit Manon Tubée aan tafel, manager Werkgeversdiensten Zuidoost-Brabant van het Werkgevers Servicepunt Eindhoven. Werkgevers uit de regio kunnen voor hulpgerelateerde arbeidsmarktvraagstukken terecht bij dit unieke Werkgevers Servicepunt. “Dit is

Rob van der Veeken

EKIB1401 Rondetafel werkgelegenheid de kempen.indd 25

één samenwerkingsloket van UWV WERKbedrijf, gemeenten, kenniscentra, onderwijsinstellingen en andere partijen.” Ruud Schippers, vierde deelnemer, richt zich met zijn bedrijf Jongerenuitzendbureau JAM met name op de Kempische jeugd. JAM is dé schakel tussen jongeren en bedrijven. Het bedrijf heeft een online database van zo’n zeventig jongeren, allen werkzaam voor bedrijven in de Kempen. Hij licht toe: “Wij zijn geen regulier uitzendbureau, maar we draaien juist het uitzendwezen om door bedrijven online direct te laten kiezen uit de beschikbare jongeren, in plaats van te laten wachten op het vervullen van een vacature. Denk dan vooral aan weekend- en vakantiebaantjes.” Schippers runt het bedrijf samen met zijn broer en zus.” De laatste deelnemer aan het gesprek is René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen. Coppens werkt al 34 jaar voor de coöperatieve bank en mag zich na het doorvoeren van vier succesvolle fusies inmiddels fusiespecialist noemen. “Het blijft een uitdaging om banken samen te voegen. Geen enkele vestiging van Rabobank is hetzelfde. Iedere bank en elk gebied heeft zijn eigen cultuur. Dat maakt het echter tot een zeer leuke en uitdagende baan.”

Zoektocht De Kempen kan met opgeheven hoofd te crisis ach-

25

17-04-14 17:15


François Baudoin

ter zich laten. Dat wil echter niet zeggen dat de regio geen uitdagingen kent. Lavaerts trapt af: “Voor een Farmaceutisch bedrijf als Famar, is het heel lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. Het betreft vaak hele specifieke functies. Dat betekent dat je al snel buiten de regio moet gaan zoeken.” En dat blijkt lastig. Zeker met een landsgrens op nog geen 10 kilometer afstand. “Ik zeg dan ook wel eens dat wij maar een halve cirkel hebben om personeel te vinden. Het passeren van een lansgrens blijkt vaak toch een hobbel voor werknemers. Ik heb dat zelf echter niet als een probleem ervaren. Ik kom van oorsprong uit Vlaanderen en werk nu met veel plezier in Zuid Nederland.” Coppens vult aan: “Ik durf zelfs te stellen dat niet alleen een landsgrens een obstakel is, maar dat in sommige gevallen een gemeentegrens al tot problemen kan zorgen.” Voordat we verder inzoomen op de toekomst, even terug naar het heden. Want hoe kan het dat de Kempen het in tegenstelling tot veel andere regio’s zo goed doet? Tubée: “Dat komt denk ik door de mentaliteit van de Kempenaar: hard werken, doorzetten en loyaal zijn. De Kempenaar heeft een positieve instelling en een prima mentaliteit. Dat geldt voor zowel de werknemer als de werkgever. Ontslagen vallen hier alleen als het écht nodig is. Men komt nog écht voor elkaar op.” Maar dat is niet de enige reden. Ook de gevarieerde industrie van de Kempen speelt een belangrijke rol. “Een redelijk traditionele markt, veel maakindustrie, in diverse branches verenigd. Zo’n gevarieerd aanbod, zorgt ervoor dat je minder conjunctuurgevoelig bent”, geeft Bau-

doin aan. Coppens vult aan: “Dat kan ook betekenen dat als het economisch goed gaat, we hier minder hard groeien. Dat is de keerzijde van de medaille.”

Jongeren binden Terug naar de uitdagingen die voor ons liggen, zoals het personeelstekort. “De vergrijzing komt eraan, er gaat straks veel kennis verloren. Het is belangrijk dat we jongeren weten te binden”, geeft Tubée aan. Schippers weet als geen ander hoe hij die jongeren geïnteresseerd krijgt: “Als jongeren eenmaal gaan studeren, verlaten ze vaak de regio. Zie ze dan nog maar eens terug te krijgen. Het is dan ook belangrijk dat we uitdagende startersfuncties te bieden hebben.” Tubéé haakt in: “We moeten het probleem ook niet groter maken dan het is. Je ziet veel jongeren ook weer terugkomen als ze een gezinnetje gaan stichten. Ze nemen dan de nodige kennis mee.” Waarom ze dan terugkeren? Lavaerts heeft er wel een idee over. “In de Kempen is het gewoon heel prettig wonen: veel groen en mooie huizen, dat trekt.”

Opleidingsniveau Speelt het opleidingsniveau nog een rol in het wel of niet kiezen voor een baan buiten de regio? Lavaerts denkt van wel: “Hoe hoger de opleiding, hoe meer mensen bereid zijn om hun werk verderop te zoeken. En ook als bedrijf moet je daar voor openstaan. Wij kunnen ons wel richten op de Kempen, maar als de kennis hier niet zit, moet je verder gaan zoeken.” Schippers daarover: “Ik wil het diploma graag ter discussie stellen. Staren jullie je daar als werkgevers niet op blind? Is

René Coppens

de mentaliteit niet minstens zo belangrijk? Baudoin is het daar mee eens: “Een diploma zegt lang niet alles. Leergierig en loyaal zijn richting je werkgever is minstens zo belangrijk. En het belangrijkste: het hebben van een klik.” Lavaerts beaamt dat. “Wij kunnen echter niet anders, dan naar dat papiertje kijken. Als farmaceutisch bedrijf ben je gebonden aan bepaalde wetten en regelgeving. Wij moeten mensen aannemen met het juiste diploma, ook al zegt dat papiertje niet alles.” Toch zijn er volgens Baudoin genoeg werkgevers die verder zouden kunnen kijken. “We hebben bij KempenPlus nog genoeg mensen in ons systeem zitten die niet kunnen wachten om aan de slag te gaan.” En ook Schippers heeft genoeg jongeren in zijn poule zitten die staan te springen om aan de slag te gaan. “Er is nog een flink arbeidspotentieel. Maak daar eerst gebruik van. Zorg dat je de jongeren bindt. Je hebt ze straks keihard nodig, zeker nu de vergrijzing voor ons ligt.”

Vast contract Conclusie: de arbeidsmarkt in de Kempen is niet erg in beweging. De werknemers en werkgevers hechten waarde aan een lange termijnrelatie. Aan de ene kant positief, aan de andere kant kan een iets flexibelere markt ook een voordeel zijn. “Een flexschil is voor veel bedrijven van belang”, geeft Coppens aan. “Werknemers hechten nog steeds veel waarde aan een vast contract, terwijl het voor werkgevers lang niet altijd gewenst is. Je wordt er als bedrijf minder flexibel door.” Van een flexibele arbeidsmarkt is in onze samenleving niet echt sprake. “Daar hebben we samen voor geko-

26

EKIB1401 Rondetafel werkgelegenheid de kempen.indd 26

17-04-14 14:54


Jo Lavaerts

Manon Tubée

Ruud Schippers

zen. Als je een hypotheek afsluit, wordt er ook van je geëist dat je die vastigheid hebt.” Lavaerts: “Ik denk dat het goed zou zijn, om te kijken naar andere mogelijkheden. Wij zouden er bijvoorbeeld voor open staan om personeel te delen met andere bedrijven. Het valt mij op dat Nederlanders oververzekerd zijn, ze willen overal zekerheid in hebben, geen risico lopen. Dat zie je terug in de hele samenleving. Maar er is een kentering gaande, steeds meer jongeren kiezen bewust voor jobhoppen.” Schippers bevestigt dit: “Onze generatie heeft de nadruk liggen op persoonlijke ontwikkeling. In de eerste paar jaar bij een bedrijf leer je nu eenmaal het meest, met jobhoppen als gevolg.” Coppens: “We moeten realistisch zijn, het leven bestaat

uit risico’s. Risico’s zijn niet meteen vervelend, ze bieden ook kansen. Het kan je heel wat bieden, om uit je comfortzone te stappen. En je kunt ook jobhoppen binnen het bedrijf waar je werkzaam bent, door te kiezen voor een nieuwe functie.” Lavaerts: “Ik denk dat het switchen van baan of functie, ervoor zorgt dat je scherp blijft. Daar plukt uiteindelijk zowel de werkgever als de werknemer de vruchten van. Je blijft jezelf ontwikkelen.”

27

EKIB1401 Rondetafel werkgelegenheid de kempen.indd 27

17-04-14 14:54


De Kempen is voor mij‌ klanten introduceren in ons grotere netwerk. Thuis in De Kempen Eric de Graaf, bedrijvenadviseur Rabobank De Kempen brengt dagelijks bedrijven met elkaar in contact. Ook organiseren we ondernemerscafÊs, events en lezingen waar u als ondernemer inspiratie opdoet en elkaar ontmoet. Nu de Rabobanken in de Kempen de krachten gebundeld hebben, kunt u volop profiteren van ons grote netwerk.

Meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/thuisindekempen Samen sterker

Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen.

Laat zien dat het werkt. Kempenplus is een servicepunt voor de Kempische arbeidsmarkt. Het genereert passende matches tussen werkgevers en werknemers, dankzij een ruim aanbod van gemotiveerde werkzoekenden. Veelal mensen die moeilijk op eigen kracht een baan vinden, maar altijd mensen die scoren in betrouwbaarheid en inzet. KEMPENPLUS Tel. 0497-361650

EKIB1401 advertenties.indd 3

Markt 20 5531 BC Bladel www.kempenplus.com

17-04-14 13:30


MKB-ondernemers hebben veel belangstelling voor ouderen en Wajongers Er is veel interesse bij MKB-ondernemers om 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap een kans te bieden in hun bedrijf. Dit blijkt uit de vele positieve reacties die UWV krijgt op de regionale bijeenkomsten. “We zien dat ondernemers er serieus over denken, maar dat ze nog aarzelen om de stap daadwerkelijk te zetten”, aldus Manon Tubée manager werkgeversdiensten, WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant. “Wij kunnen bedrijven hierbij adviseren.” Ondernemers hebben meerdere redenen om ouderen of Wajongers in dienst te nemen, zo weet Manon Tubée. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke. Veel bedrijven zijn geworteld in de regio en zijn bewust bezig met hun plaats in de samenleving. Kansen bieden aan mensen die moeilijker aan het werk komen, hoort daar bij.” De financiële voordelen voor ondernemers zijn ook aantrekkelijk. Zo zijn er interessante premiekortingen. Ook is het mogelijk om iemand op proef te plaatsen en geldt sinds 1 januari zelfs een jaarlijkse mobiliteitsbonus van 7.000 euro voor maximaal drie jaar. Dit maakt het natuurlijk wel heel interessant om het te proberen.

Voordelen wegnemen Tubée merkt dat er nog veel voordelen zijn die zij moet

EKIB1401 UWV.indd 29

ontkrachten. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat 55-plussers niet flexibel zijn. Maar het tegendeel is waar. De kinderen zijn vaak al het huis uit en ze kunnen zich helemaal richten op het werk. Daarnaast brengen ouderen een schat aan ervaring en vakkennis mee die ze graag overdragen aan jongere collega’s. Ook medewerkers met een arbeidshandicap zijn een verrijking voor een organisatie, zo horen we van ondernemers. Zij hebben vaak kwaliteiten waar mensen niet direct aan denken; ze zijn bijvoorbeeld punctueel en/of toegewijd.

en WVK-groep. Het is dé ontmoetingsplaats voor werk-

gevers en werkzoekenden. Een veelgestelde vraag van ondernemers is waar ze terecht kunnen als ze een vacature hebben. Het antwoord daarop is volgens Manon Tubée heel eenvoudig: “Werkgevers in de regio de Kempen kunnen met al hun vragen terecht bij KempenPlus.” Hét samenwerkingsverband waarin WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant, ISD de Kempen en WVKgroep 1 gezamenlijk werkgeversloket vormen. Vanaf deze plaats bieden wij persoonlijk advies over HRM-vraagstukken en ondersteuning bij werving en selectie van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met succes. “We hebben al veel werkgevers en werkzoekenden kunnen helpen.”

WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant is een samenwerking van UWV, gemeenten en diverse regionale partijen zoals de SW-bedrijven Ergon, Atlantgroep

WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant Bezoekersadres: Markt 20, 5531 BC te Bladel

T 0900-9294

29

17-04-14 15:00


Dé schakel tussen jongeren en bedrijven!

Personeelstekort? Wij hebben dé oplossing!

Bergeijk T 040 - 207 60 76

NL8179.98.767.B.01 17206609 78.64.18.931 NL75COBA0786418931 COBANL2XXXX

Hoe klinkt dit: Binnen 30 seconden extra hulp geregeld Geen administratieve lasten

BTW Nummer KvK Eindhoven Commerzbank AG IBAN BIC

Bladel T 0497 - 38 38 68

Telefoon Fax E-mail Internet

Lange Voren 16b 5521 DD Eersel +31(0)497 331 331 +31(0)497 331 339 info@allcolor.nl www.allcolor.nl

Uw zaak is onze zorg!

Gratis

Direct online jongeren uitnodigen voor werk

Helpdesk

www.advocatenvoordeondernemer.nl

websites

brochures Communicatie

DRUKWERK

vormgeving

verpakkingen

www.jongerenuitzendbureau.eu

DTP opslag

printwerk Logistiek

huisstijl

geef print- & drukwerk kleur

De huisadvocaat voor ondernemers

Antoon Kerkhofs

Michel Bruurmijn

Ton Koevoet

Eric Kersten

Geef print- & drukwerk kleur

Lid van het

Mogen wij ons even kort voorstellen?

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel • T 0497-331 331 • E info@allcolor.nl • www.allcolor.nl

EKIB1401 advertenties.indd 7

17-04-14 13:34


Tekst Chris Elbers, fotografie Marloes Kemps

De Haas & Heesterbeek BV:

méér dan compleet in binnenafbouw Na jarenlang verschillende bazen te hebben gediend, kozen Peter de Haas en Toon Heesterbeek in augustus 1990 voor het ondernemerschap. Met de nodige vakervaring in de bagage startten de als timmerman opgeleide compagnons in Westerhoven hun eigen bedrijf. Bijna een kwart eeuw later is de onderneming onder de naam De Haas & Heesterbeek uitgegroeid tot een ware specialist die de complete binnenafbouw verzorgt van onder meer kantoorgebouwen, bedrijfspanden, scholen en zorgcentra. Met een scherp oog voor kwaliteit én detail. De Meerheide 120 in Eersel is sinds zes jaar het vestigingsadres van De Haas & Heesterbeek. Vanuit een ruim bemeten pand, gelegen op een steenworp afstand van de A67, is het bedrijf met veertien medewerkers en diverse onderaannemers dagelijks actief om opdrachtgevers te bedienen met eersteklas afbouwoplossingen. In de regio, maar ook in de rest van Nederland. “We verzorgen de complete binnenafbouw”, zegt Peter. “Dus ook de elektra, het loodgieters- en schilderwerk,

het tegel- en stucwerk enzovoort. Zelfs het van binnenuit naïsoleren nemen we voor onze rekening. Dat alles doen we rechtstreeks voor diverse opdrachtgevers in het MKB, maar ook voor regionale bouwbedrijven en grote, landelijk opererende organisaties. Tijdens nieuwbouwprojecten, verbouw én renovatie. We zijn van vele markten thuis en kunnen als relatief kleine organisatie snel en efficiënt inspelen op elke vraag. Daarin zit ‘m de kracht van ons bedrijf.”

Variatie

Peter de Haas en Toon Heesterbeek

EKIB1401 De Haas & Heesterbeen.indd 31

De afbouwactiviteiten van De Haas & Heesterbeek beslaan grofweg drie terreinen: wanden, plafonds en timmerwerken. “Bij wanden moet je denken aan afgewerkte systeemwanden, verplaatsbare scheidingswanden, gipswanden en hard glazen wanden”, vervolgt Peter. “Wat plafonds betreft, richten we ons op het monteren van systeemplafonds, gipsplafonds, houten plafonds en lammellenplafonds. Daarnaast zijn we de enige dealer in de regio van Stucacoustic, een naadloos

plafondsysteem dat het geluid in een ruimte met maar liefst tachtig procent reduceert en tóch de uitstraling heeft van een gestuukt plafond. Dat maakt het tot een ideale oplossing voor bedrijfspanden en conferentiezalen, maar ook binnen de particuliere woningbouw.” De derde specialiteit van het huis is het uitvoeren van de meest uiteenlopende timmerwerken. Ook binnen deze poot staat De Haas & Heesterbeek voor absoluut maatwerk. “Je praat dan over het voorbewerken van onder andere deuren, kozijnen, koven en plinten. Producten die door onze mensen vakkundig op locatie worden gemonteerd.”

3D-presentaties Het wordt tijd om een rondje te maken door het bedrijfspand. Eerst bezoeken we het ruime magazijn en de uitstekend geoutilleerde productiehal, waar Toon Heesterbeek driftig aan het werk is. Vervolgens gaan we de trap op. Op de eerste verdieping passeren we vier kantoren die qua kleur en aankleding de jaargetijden verbeelden. Hier zijn onder meer de calculators en projectleiders van het bedrijf actief. De wandeling eindigt in een ruimte die momenteel voor presentatiedoeleinden gereed wordt gemaakt. “Binnenkort hebben we hier alle mogelijkheden om onze expertise nóg beter aan onze klanten te tonen”, zegt Peter. “Dat zal onder meer gebeuren door middel van levensechte 3D-presentaties, waarbij de klant als het ware door zijn eigen bedrijfspand of huis kan lopen. Naast het BIM- en LEAN-werken, dat onze vergaande interesse heeft, is dit een noviteit waar we hoge verwachtingen van hebben en waarmee we weer een nieuwe stap in onze ontwikkeling zetten.” De Haas & Heesterbeek BV Meerheide 120 5521 DX Eersel T 0497 514791 I www.dehaasheesterbeek.nl

31

17-04-14 15:04


Tekst Chris Elbers, fotografie Fotopersburo vd Meulenhof

De Bladelse dynamiek van

Famar Nederland

Met Famar Nederland herbergt de gemeente Bladel al jarenlang een voor de regio meer dan bijzonder bedrijf. Qua product, maar ook als het gaat om variëteit en groeipotentie. Het farmaceutische concern is dan ook stevig geworteld in de Kempen, niet in de laatste plaats vanwege de geboden werkgelegenheid. Op bezoek bij een productiebedrijf waarbinnen kwaliteit, precisie en controle als de voornaamste speerpunten gelden.

32

Famar Nederland is onderdeel van de Griekse moedermaatschappij Marinopoulos Group en vormt met nog tien andere productievestigingen in Europa de Famar Group. Deze over vijf landen verspreide productiecentra richten zich op de ontwikkeling en fabricage van een breed en diep pakket farmaceutische en health & beauty-producten. Daarmee behoort de Famar Groep in termen van productievolume en omzet tot de top drie van Europa en de top vijf wereldwijd. “We zijn een gerenommeerde speler op de markt”, aldus Jo Lavaerts, namens Famar business unit manager Nederland. “En op die markt heeft elke vestiging binnen de groep zo haar eigen specialiteit. Hier in Bladel richten wij ons met circa 145 medewerkers op de productie van vloeibare farmaceutische producten. Dan moet

EKIB1401 Famar.indd 32

je natuurlijk denken aan vloeistoffen, maar ook aan bijvoorbeeld crèmes en zalven. Producten die we uitsluitend in opdracht van grote farmaceutische bedrijven op contractbasis fabriceren. Inclusief het verzorgen van een groot deel van de inkoop en distributie. Ook dat soort zaken nemen we onze klanten graag uit handen. We gaan voor kwaliteit en service. Maar ook voor partnership en continuïteit. Altijd.”

Variatie De vitrinekasten in het kantoor van Jo tonen de grote variatie waarvoor Famar Nederland tekent. Onder meer medicinale shampoos, hoestsiropen, maagzuurremmers en anti-wrattenmiddelen zijn overzichtelijk in de pronkkasten uitgestald. In totaal beslaat de Bladelse

17-04-14 15:11


productenportefeuille maar liefst 450 verschillende artikelen. Stuk voor stuk kwalitatief hoogwaardige producten die verkrijgbaar zijn bij apotheker of drogist en over nagenoeg de hele wereld worden geleverd. “In het algemeen kun je stellen dat wij om de hoek komen kijken wanneer een opdrachtgever hogere eisen stelt aan de omgeving waarin zijn product gemaakt moet worden”, aldus Jo. “Een dergelijke uitdaging gaan we graag aan. Alle daarvoor benodigde technieken, disciplines en expertise hebben we namelijk aan boord.”

Schakels De binnen Famar Nederland aanwezige kwaliteiten maakt het bedrijf niet alleen voor opdrachtgevers tot een interessante en veelzijdige partner. Ook als werkgever heeft het concern alles te bieden, zo blijkt uit de woorden van Jo. “We staan voor een dynamische en boeiende werkomgeving waarbinnen vele disciplines verenigd zijn. Denk aan apotheek, laboratorium, supply chain management, techniek, engineering. processing, veiligheid en controle. En nog veel meer. Dat maakt ons bedrijf tot een interessante kweekvijver, waarbinnen onze mensen vanuit verschillende

EKIB1401 Famar.indd 33

takken van sport nauw met elkaar samenwerken om onze kwaliteitsproducten binnen een uitgekiend productie- en organisatieproces tot stand te brengen. En daarbij is elke schakel even belangrijk, of je nu academisch bent opgeleid of bent afgestudeerd op hboof mbo-niveau. Er loopt hier niemand rond die alles weet of kan. Wanneer al die aspecten je aanspreken, is Famar een perfecte organisatie om voor te werken en carrière te maken. Met de aantekening dat je een voorliefde moet hebben voor discipline, orde, precisie en kwaliteit. Dat is een absoluut vereiste binnen een farmaceutische productieomgeving als de onze. Van onze klanten krijgen wij het volste vertrouwen. Het is aan ons om dat op geen enkele manier te beschamen.”

zich toe zuigt. Dat alles maakt de werving van nieuwe krachten niet gemakkelijk. Maar ondanks die tegenwind heb ik er het volste vertrouwen in dat we uiteindelijk de benodigde mensen binnen kunnen halen. We hebben immers ook hier in Bladel veel te bieden. Nu en in de toekomst.” Famar Nederland BV Industrieweg 1 5531 AD Bladel T 0497 339 400

I www.famar.gr

Aanwas nodig De wervende woorden van Jo over Famar Nederland zijn meer dan gemeend. Tóch heeft zijn relaas ook een licht wervend karakter. Het heeft allemaal te maken met de groeiambitie én groeikansen van zijn broodheer. “Momenteel zitten we op een omzet van zo’n twintig miljoen euro. We streven ernaar om dat de komende vijf tot tien jaar met vijftig procent te laten toenemen. We willen ons nog meer gaan focussen op farma-producten. Nu al is de omzet vanuit die hoek stijgende. Door groei van onze bestaande klanten, maar ook door de aanwas van nieuwe opdrachtgevers. Die ontwikkeling zal zich naar verwachting alleen maar verder doorzetten. Een prima zaak voor onze business, natuurlijk. Maar het zorgt er tegelijkertijd ook voor dat je steeds meer gekwalificeerde medewerkers nodig hebt. Zeker als het gaat om specialisten. En juist daar zit een beetje ons probleem. We zijn gevestigd in een agrarische regio, en dan ook nog eens in de grensstreek. Daar komt bij dat de technologisch getinte regio Eindhoven al veel potentiële kandidaten naar

33

17-04-14 17:18


TOP IN

VERKOOP EN VERHUUR

✓ 3.000 ENTHOUSIASTE BEZOEKERS ✓ 2 UUR SPETTERENDE OPTREDENS ✓ 1 KANS

KE

LIJ TIJDE

G N I Z I RHU

VE

EN V O H D VEL april

res:

ns ad

is o 2014

5 n 454 en u R e D v eldho V T L 5503

7 Vanaf

LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER. Een spetterende indruk maken tijdens een meerdaagse beurs of tentoonstelling? Bedrijfsfeest of muziekconcert organiseren waarbij het dak eraf gaat? Hoe u zich ook wilt presenteren: u krijgt maar één kans voor een onuitwisbare indruk. Laat Bazelmans AVR ook uw presentatie tot in de puntjes verzorgen. U concentreert zich op uw verhaal, producten of relaties. Wij zorgen als totaalleverancier voor professioneel licht, beeld, geluid en … vooral spektakel.

VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

www.bazelmans.com Veldhoven: De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. 040 2544222 | Amstelveen: De Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. 020 4415060

EKIB1401 advertenties.indd 8

17-04-14 13:35


EKIB1401 advertenties.indd 6

17-04-14 13:32


R A

Marktleider Marktleider verhuist verhuist naar naar KBP: KBP:

ATD ATDMachinery Machinery geeft geeftgroei groeide deruimte ruimte Ruim Ruim 4040 jaar jaar nana haar haar ontstaan, ontstaan, alsals onderdeel onderdeel van van Royal Royal Agio Agio Cigars, Cigars, gaat gaat ATD ATD Machinery Machinery geheel geheel zelfstandig zelfstandig verder verder opop hethet Kempisch Kempisch Bedrijvenpark. Bedrijvenpark. Deze Deze marktleider marktleider in in machinebouw machinebouw voor voor dede sigarenindustrie sigarenindustrie geeft geeft haar haar groei groei verder verder gestalte gestalte opop een een afstand afstand van van circa circa 1,51,5 kilometer kilometer van van haar haar huidige huidige locatie. locatie. Dat Dat is is een een bewuste bewuste keuze keuze diedie is is ingegeven ingegeven door door dede kwaliteiten kwaliteiten enen dede locatie locatie van van hethet KBP. KBP. DieDie stelt stelt ATD ATD in in staat staat dede binding binding met met dede werknemers werknemers te te borgen. borgen. Wim Wim Heeren, Heeren, managing managing director, director, enen Roel Roel Verschuren, Verschuren, sales sales manager, manager, lichten lichten toe. toe. ringsafdeling, ringsafdeling, eeneen eigen eigen constructiewerkplaats constructiewerkplaats metmet draaidraaien en freesfaciliteiten freesfaciliteiten en en allealle monteurs monteurs zijnzijn mechatronisch mechatronisch opgeleid. opgeleid. Momenteel Momenteel telttelt ATD ATD in totaal in totaal 60 60 medewerkers. medewerkers. DatDat is veel is veel in in deze deze branche.’ branche.’

Internationale Internationale afzetmarkt afzetmarkt ‘Ieder ‘Ieder jaarjaar worden worden er wereldwijd er wereldwijd veel veel machines machines geïnstalleerd geïnstalleerd ‘ATD ‘ATD Machinery Machinery is ontstaan is ontstaan uit uit de de technische technische dienst dienst vanvan Royal Royal

en en onze onze monteurs monteurs zijnzijn dandan ookook aardig aardig gewend gewend geraakt geraakt aanaan hethet

Agio Agio Cigars,’ Cigars,’ legtlegt Wim Wim Heeren Heeren uit.uit. ‘Ruim ‘Ruim 40 40 jaarjaar geleden geleden zijnzijn

reizen’, reizen’, legtlegt Roel Roel Verschuren Verschuren uit.uit. ‘Onze ‘Onze klanten klanten zitten zitten nietniet alleen alleen

wewe gestart gestart metmet hethet onderhouden onderhouden vanvan hethet Agio Agio machinepark. machinepark.

in Europa, in Europa, maar maar ookook in Midden-Amerika in Midden-Amerika en en nieuwe nieuwe economieën economieën

MetMet de de opgebouwde opgebouwde kennis kennis konden konden wewe steeds steeds meer meer zelfzelf doen doen

alsals China China en en Indonesië. Indonesië. HetHet internationaal internationaal reizen reizen hoort hoort tegentegen-

en en al snel al snel leidde leidde datdat tot tot de de ontwikkeling ontwikkeling vanvan nieuwe nieuwe machines machines

woordig woordig bij de bij de standaardwerkzaamheden standaardwerkzaamheden vanvan de de monteurs. monteurs. AlsAls

in eigen in eigen huis. huis. DatDat is niet is niet onopgemerkt onopgemerkt gebleven gebleven door door andere andere

je dit je dit alsals monteur monteur ambieert, ambieert, dandan hebheb je bij je ATD bij ATD de de ultieme ultieme job.’ job.’

sigarenfabrikanten. sigarenfabrikanten. Sindsdien Sindsdien is er is veel er veel gebeurd. gebeurd. Tegenwoordig Tegenwoordig leveren leveren wewe eeneen complete complete range range machines machines voor voor iedere iedere stap stap vanvan

Functioneel Functioneel enen transparant transparant

hethet sigarenproductieproces.’ sigarenproductieproces.’

ATD ATD heeft heeft de de afgelopen afgelopen jaren jaren intensief intensief marketing marketing bedreven bedreven omom hethet bedrijf bedrijf eeneen eigen eigen gezicht gezicht te geven, te geven, loslos vanvan Royal Royal Agio Agio

Innovatief Innovatief bedrijf bedrijf

36

Cigars. Cigars. Roel Roel Verschuren: Verschuren: ‘Sinds ‘Sinds 1 januari 1 januari 2013 2013 is het is het bedrijf bedrijf

ATD ATD heeft heeft tientien jaarjaar vanvan uitgesproken uitgesproken groei groei achter achter de de rugrug en en

verzelfstandigd verzelfstandigd binnen binnen hethet Agio Agio familieconcern. familieconcern. AlsAls kroon kroon op op diedie

heeft heeft zichzich ontwikkeld ontwikkeld tot tot marktleider marktleider binnen binnen haar haar niche. niche. DatDat is is

ontwikkelingen ontwikkelingen betrekt betrekt ATD ATD eind eind 2014 2014 eeneen geheel geheel nieuw nieuw pand.’ pand.’

mede mede eeneen gevolg gevolg vanvan de de unieke unieke dienstverlening. dienstverlening. Wim Wim Heeren: Heeren:

NietNiet zonder zonder trots trots toont toont Wim Wim Heeren Heeren de de artist artist impressions impressions vanvan

‘Wij‘Wij zijnzijn eeneen innovatief innovatief bedrijf bedrijf datdat jaarlijks jaarlijks nieuwe nieuwe ontwikkelinontwikkelin-

hethet nieuwe nieuwe pand. pand. ‘Het‘Het wordt wordt eeneen prachtige prachtige plek plek omom te werken. te werken.

gengen op op de de markt markt brengt. brengt. Daarvoor Daarvoor hebben hebben wewe allealle expertise expertise in in

WijWij werken werken in een in een open open structuur. structuur. DatDat is goed is goed vormgegeven vormgegeven in in

eigen eigen huis, huis, waaronder waaronder eeneen sterk sterk vertegenwoordigde vertegenwoordigde engineeenginee-

hethet nieuwe nieuwe gebouw. gebouw. Door Door hethet toepassen toepassen vanvan veel veel glas glas in buitenin buiten-

www.kempischbedrijvenpark.com www.kempischbedrijvenpark.com EKIB1401 KBP.indd 36

17-04-14 15:18


KBP: KBP:

een een bedrijvenpark bedrijvenpark met met allure allure Het Kempisch Het Kempisch Bedrijvenpark Bedrijvenpark is eenishoogwaardig een hoogwaardig en modern en modern terreinterrein in het in hart hetvan hartdevan Brabantse de Brabantse Kempen Kempen met uitstekende met uitstekende verbindingen verbindingen (A67, (A67, N284)N284) naar andere naar andere internationale internationale (industri(industriele) centra. ele) centra. Op ditOp duurzame, dit duurzame, groene groene bedrijvenpark bedrijvenpark van 175 van 175 hectare, hectare, met een metuitstekende een uitstekende infrastructuur infrastructuur en eenenhoog een hoog voor- voorzieningenniveau, zieningenniveau, is 69 hectare is 69 hectare aan hoogwaardige aan hoogwaardige bedrijfskabedrijfskavels beschikbaar. vels beschikbaar. De kavels De kavels kennen kennen een minimale een minimale afmeting afmeting van van 2 5000 m 5000 m2doordacht . Een . Een doordacht landschapsontwerp landschapsontwerp en eenenoverwogen een overwogen

Roel Verschuren Roel Verschuren (l), sales (l),manager sales manager en Wim enHeeren Wim Heeren (r), managing (r), managing directordirector van van ATD Machinery ATD Machinery

inrichting inrichting creëren creëren hier, in hier, de ondernemende in de ondernemende Kempenregio Kempenregio een een idealeideale bedrijfsomgeving. bedrijfsomgeving.

en binnenmuen binnenmuren, isren, het is pand het pand transparant transparant en is en is er veelercontact veel contact met buiten. met buiten. De De logistieke logistieke lijnen lijnen in het in pand het zijn pand zijn optimaal optimaal en er is en er is goed gekeken goed gekeken naar wie naar met wiewie met werkt wie werkt en communiceert.’ en communiceert.’

For the For long the long run run ‘De keuze ‘De keuze voor het voor KBP hetwas KBPniet wasmoeilijk’, niet moeilijk’, zegt Wim zegtHeeren. Wim Heeren. ‘Het ‘Het is eenisgoed een toegerust goed toegerust en groen en groen bedrijvenpark, bedrijvenpark, voorzien voorzien van alle van alle moderne moderne gemakken gemakken met een metprima een prima infrastructuur, infrastructuur, pal naast pal naast de de snelweg snelweg en goed en bereikbaar goed bereikbaar voor de voor medewerkers. de medewerkers. Die willen Die willen we we graaggraag aan ons aanbinden, ons binden, ook voor ookde voor langere de langere termijn. termijn. De sigareninDe sigarenindustriedustrie is eenisgroeiende een groeiende markt markt en ween zien wede zien toekomst de toekomst van ATD van ATD positief positief tegemoet. tegemoet. We hebben We hebben een perceel een perceel van zo’n van7000 zo’n vierkan7000 vierkante meter, te meter, daarindaarin is grond is grond gereserveerd gereserveerd voor groei voor binnen groei binnen de sigarde sigarenindustrie enindustrie of eventuele of eventuele nieuwe nieuwe activiteiten. activiteiten. Niet voor Nietniets voor voert niets voert ATD de ATD slogan de slogan “For the “For long therun!”. long run!”. ‘Maar ‘Maar eerst bouwen’ eerst bouwen’ sluit Roel sluit Roel Verschuren Verschuren af, ‘want af, ‘want onze volgende onze volgende Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel zouden zouden we we graaggraag op hetop KBP hetdrinken.’ KBP drinken.’ 37

Markt 21 Markt | 21 5531| BC 5531 Bladel BC Bladel | T (0497) | T (0497) 36 16 94 36 16 | 94 | E. info@kempischbedrijvenpark.com E. info@kempischbedrijvenpark.com | www.kempischbedrijvenpark.com | www.kempischbedrijvenpark.com

EKIB1401 KBP.indd 37

17-04-14 15:18


N

Wel gewoon de meest gekochte SUV van 2013.

O BIJTE ETT VAN LLI

PE

De Mitsubishi Outlander PHEV vanaf € 39.990* *Exclusief bijkomende kosten à € 1.463,70

Brandstofverbruik: 1,9 l /100km CO2-uitstoot: 44 g/km

AF

NG

Geen verkooppraatjes.

R MAAND

AUTO WINTERS VALKENSWAARD B.V. Dragonder 18, 5554 GM VALKENSWAARD, Tel. 040 - 204 56 78

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, exclusief metallic lak, recyclingbijdrage, kentekenleges en kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

kortnieuws Winnaars Nederlandse Kia Skill Cup naar European Skill Cup in Frankfurt Om de beste service aan de klant te kunnen verlenen is het van groot belang dat de technische medewerkers van de Kia-dealers hoogopgeleid en vakbekwaam zijn. Kia Motors Nederland organiseert daarom voortdurend trainingen voor alle medewerkers van de dealers. Toptechnici van Kia kunnen daarnaast deelnemen aan de Kia Skill Cup. In samenwerking met Innovam, het kennis- en opleidingsinstituut voor de mobiliteitsbranche, werd eerder deze maand de Nederlandse kwalificatieronde georganiseerd. “Wij hechten enorm veel waarde aan een uitstekende service aan onze klanten. Iedere medewerker, zowel commercieel als technisch, wordt door Kia Motors Nederland voortdurend getraind,” aldus Marcel Sluis, Director After Sales van Kia Motors Nederland. “De Kia Skill Cup levert een belangrijke bijdrage aan het opleidingsniveau van de Kia-monteurs en is een aanvulling op onze technische trainingen. Dat dit zijn vruchten afwerpt, bewijst de toppositie in het onafhankelijke IACS marktonderzoek naar klanttevredenheid op het gebied van after sales. Daarnaast is de doelstelling uiteraard het optimaal motiveren van onze medewerkers,”

Alle deelnemers hebben via internet een theoretische toets afgelegd. Op basis hiervan zijn tien kandidaten geselecteerd voor de praktijktest, die deze maand bij Kia Motors Nederland werd georganiseerd. Deze praktijktest bestond uit het oplossen van zeven voertuiggerelateerde klantenklachten. Niet alleen de algehele technische kennis en vaardigheden kwamen daarbij aan bod. Ook de presentatie van werkzaamheden en diagnose, en de uiteindelijke reparatie waren bepalend voor de uitslag. Uiteindelijk heeft Johan Vlassak van Autobedrijf Winters te Valkenswaard zich gekwalificeerd als 1 van de 2 beste Kia-monteurs van Nederland. Johan vertrekt in april naar Frankfurt om daar de strijd aan te gaan met de winnaars uit andere Europese landen.

De nationale Skill Cup vormt de voorselectie op de European Skill Cup die in april plaats vindt in Frankfurt. Daar strijden de beste Europese monteurs voor een plek in de World Skill Cup, de uiteindelijke finale in Seoul.

38

Deelname stond open voor gediplomeerde eerste monteurs, waarbij het diploma 1e auto-elektricien in het voordeel werkte. Ervaring van minimaal drie jaar als eerste monteur was vereist, evenals expertise in het stellen van diagnoses en het oplossen van storingen. Ook dienden de deelnemers ervaring te hebben met de door Kia gebruikte aandrijf- en ondersteltechnieken, diagnoseapparatuur en Kia-reparatietechnieken.

EKIB1401 Kia Winters.indd 38

17-04-14 15:21


Tekst en fotografie Hetty Maas

ISK biedt voordeel in samenwerking met lidbedrijf Ruim zeven jaar maken zo’n 700 lidbedrijven van Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK) gebruik van diverse projecten, waarmee zij door middel van gezamenlijk inkopen van voornamelijk facilitaire zaken financieel voordeel behalen. Deze lidbedrijven zijn allen aangesloten bij één van de vier ondernemersverenigingen; Industrie Groep Eersel, Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel, Bergeijkse Ondernemers Club en Ondernemers Vereniging Bedrijventerreinen ReuselDe Mierden. Het bestuur van ISK gaat samenwerking met lidbedrijven niet uit de weg. De overeenkomst met lidbedrijf Wasserij Steensel is hét bewijs, dat ook Kempische bedrijven een prima partner kunnen zijn voor het professionele inkoopinitiatief. Vanaf januari 2013 heeft dit familiebedrijf een samenwerkingsovereenkomst met ISK.

Schoonloopmatten ‘Veel bedrijven hebben geen idee van de kosten die matten met zich meebrengen’, geeft Gonard Tamerus, manager van Wasserij Steensel aan, ‘ik zie in de praktijk vaak dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt, maar dat er nog veel te besparen valt.’ In samenwerking met ISK heeft Wasserij Steensel een concept ontwikkeld waarbij de klant kan kiezen voor koop of huur van schoonloop- en logomatten. ‘Het voordeel daarbij is,’ vervolgt Gonard Tamerus,’dat de klant kan kiezen uit tal van mogelijkheden en niet vast zit aan standaard huurcontracten. We maken ook vaak mee, dat men

vast zit aan wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks reinigen. Wij geven een advies op maat in overleg met de klant, meestal in combinatie met een besparing. ‘

Gemeente Eersel Gemeentebode Piet Schilders heeft inmiddels gebruik gemaakt van de speciale tarieven en het advies op maat dat Wasserij Steensel in samenwerking met ISK aanbood. ‘Ik ben erg tevreden over de dienstverlening; we hebben samen de mogelijkheden besproken voor het wisselen en reinigen van de matten bij de voorhal en de personeelsingang. Gemeente Eersel heeft gekozen voor aanschaf van de matten in combinatie met reiniging op afroep. Het was een bijzonder interessant aanbod, zeker ook in financieel opzicht. ‘ Gemeente Eersel is lid van één van de aangesloten ondernemersverenigingen, Industrie Groep Eersel. ‘Vandaar dat wij vanuit ons lidmaatschap de ontwikkelingen volgen en bekijken via welke ISK-projecten we ons voordeel kunnen doen!”, aldus bode Piet Schilders. www.eersel.nl www.iskempen.nl

www.wasserijsteensel.nl

ISK biedt lidbedrijven van de aangesloten ondernemersverenigingen voordelige raamcontracten aan op het gebied van : Inkoop gas en elektriciteit (medewerkers en bedrijven) – Afvalverwerking Vaste en mobiele telefonie – Glasvezel – Kantoorartikelen – Glazenbewassing - Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden - BHV- opleidingen – Arbodienstverlening – Schoonloopmatten - Heftruckcursussen – Kantoormachines - Collectieve zorgverzekering - Haal en brengservice post - Taxatie bedrijfspanden

Piet Schilders en Gonard Tamerus

werkt samen met:

39

EKIB1401 ISK.indd 39

17-04-14 15:07


40

EKIB1401 Bestronics.indd 40

17-04-14 15:26


Tekst Jelka van Eijk, fotografie Marloes Kemps

Bestronics vestigt zich in Eindhoven Bestronics, een hightech bedrijf dat printplaten produceert, is verhuisd van Best naar Eindhoven. Op 15 mei opent het nieuwe pand op bedrijventerrein Eindhoven Airport. Het is moderner, lichter en - heel belangrijk - heeft een professionele uitstraling. De broers Anton en Hans van Limpt zijn enthousiast over hun nieuwe onderkomen. Samen met technicus Godfried Kerssemakers vormen zij de directie van Bestronics. Hans vertelt: “Medio 2010 hebben wij het bedrijf overgenomen. Een van onze eerste doelstellingen was het verbeteren van de locatie. Dit nieuwe pand past perfect bij onze uitstraling.”

Puzzel compleet Toen ze dit pand aan de Marinus van Meelweg tegen het lijf liepen, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Daar ging wel een jaar of twee zoekwerk aan vooraf. Uiteindelijk kwam het precies op tijd, vertelt Anton. “Ons klantenportfolio breidde steeds verder uit met grote professionals, waaronder vliegtuigbouwers. De vorige locatie paste echt niet meer bij die activiteiten. Daarnaast is dit nieuwe bedrijfspand groter en erg goed bereikbaar. Het heeft alles wat we nodig hebben!” Het biedt ruimte aan een hoogwaardig machinepark met drie productielijnen. De machines zijn de beste in hun soort. Zo beschikt Bestronics over de Pastajet die in sneltreinvaart pasta op de printplaten print, exact op de plaatsen waar de componenten bevestigd moeten worden. Ideaal voor het maken van prototypes.

Efficiënte indeling De indeling van de productiehal is aangepast aan de logistieke processen. Achterin komen de onderdelen binnen en via de productielijnen in het midden komen alle printplaten uit bij de kwaliteitsbeoordelaars. Ze

worden gecontroleerd met optische machines en een double check zit standaard in ieder proces ingebouwd. Na de eindassemblage eindigen de producten achter in het pand en worden ze klaargezet om vervoerd te worden. Rekken vind je niet in het bedrijf, want de hele voorraad zit in Paternosterkasten. Dit zijn geautomatiseerde opbergsystemen die onderdeel uitmaken van de automatisering.

Andere aanpak De hoge mate van automatisering is opvallend. Hans legt uit. “Een printplaat bestaat uit een heleboel componenten. In het verleden kochten we deze componenten eerst in en startte daarna de productie. Dit proces hebben we verbeterd. Als er nu een order binnenkomt, bouwen we het product eerst in ons systeem. De verschillende componenten staan daar allemaal in. Zodoende zien we meteen welke componenten we moeten bestellen. Die bestelling gaat automatisch naar onze leveranciers.” Voordeel van dit systeem is dat Bestronics kan werken op basis van open calculatie. “Wij laten onze opdrachtgevers zien wat elk component kost. Dat maakt onze offertes zeer transparant. Daarnaast maakt dit systeem ons uiterst flexibel. We kunnen heel snel schakelen bij nieuwe ontwerpen.”

Flexibel Die flexibiliteit komt ook op andere terreinen terug. Zo is een van de productielijnen altijd beschikbaar voor spoedklusjes. Ook is het personeel multi-inzetbaar.

Onzichtbaar aanwezig Ze zijn onzichtbaar, maar zitten overal in. Of het nu een camera, voertuigvolgsysteem, plotter of aardappelsorteermachine is. En Bestronics produceert ze, gewoon in Eindhoven. We hebben het hier over printplaatjes. Bestronics beheerst het complete traject van advies tot en met aflevering en implementatie. Zowel standaard als op maat gemaakte producten behoren tot de mogelijkheden. Bestronics werk onder andere voor de sectoren healthcare, automotive en agriculture.

Iedereen kan meerdere taken uitvoeren. Anton geeft enkele voorbeelden. “Onlangs belde een klant dat hij de volgende dag duizend printplaten voor camera’s nodig had. Omdat we nog componenten moesten bestellen, was dit niet mogelijk, maar uiteindelijk hebben we de serie wel binnen drie dagen kunnen leveren. We hebben ze gedrukt tussen ons andere werk door.” Ook een project voor lichtfestival Glow is hem goed bijgebleven. “Een week voordat Glow begon ontvingen wij een doos met losse onderdelen voor het kunstobject 1.001 lichtregens. Het betrof letterlijk 1.001 ledjes. De vorige producent kreeg het niet voor elkaar en had het bijltje erbij neergegooid. Ook voor ons was het een veelomvattend project, maar het is ons wel gelukt.”

Bestronics Marinus van Meelweg 15a 5657 EN Eindhoven T 040 235 01 23 I www.bestronics.nl

41

EKIB1401 Bestronics.indd 41

17-04-14 15:26


Grootste hotel regio ‘s-Hertogenbosch * 200 kamers * 5 km van de A2 * Gratis Parkeren

Ter introductie: â‚Ź 125,- per kamer inclusief ontbijtbuffet. Actiecode: Intro2014 Of vraag naar een vrijblijvende rondleiding

* Free WiFi * Zwembad Hotel en Conferentiecentrum Ruwenbergstraat 7 5271 AG Sint-Michielsgestel 073 - 55 888 88 www.ruwenberg.nl

EKIB1401 advertenties.indd 9

17-04-14 13:36


Wet Werk en Zekerheid zorgt voor veel arbeidsrechtelijke wijzigingen! De Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een uitwerking van het sociaal akkoord en de begrotingsafspraken van het kabinet. De wet wordt deels ingevoerd per 1 juli 2014 en deels per 1 juli 2015. De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 zetten wij hieronder voor u op een rij. Invoering aanzegtermijn Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt. Per 1 juli 2014 wordt een aanzegtermijn ingevoerd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer (behoudens uitzonderingen). De aanzegtermijn is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 augustus 2014. De werkgever moet uiterlijk één maand voor de einddatum de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het loon voor één maand (bij niet tijdige nakoming naar rato). + Tip: agendeer de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd circa zes weken voor de einddatum en verstuur de aanzegbrief tijdig.

+ Tip: pas uw model arbeidsovereenkomst aan. Sluit eventueel een arbeidsovereenkomst van zes maanden en één dag (dan mag een proeftijdbeding wel!). Verbod op concurrentiebeding Onder de huidige wet kan een concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. In de nieuwe wet mag dit alleen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding alleen mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsof dienstbelangen en dit schriftelijk in de overeenkomst wordt gemotiveerd. + Tip: pas uw model arbeidsovereenkomst aan. Heeft u een zwaarwegend belang? Leg dit dan uitvoerig vast. Naast bovengenoemde aanpassingen is het de bedoeling per 1 juli 2015 nog een aantal ingrijpende wijzigingen door te voeren.

Verbod op proeftijdbeding

Zo wordt onder andere het ontslagrecht (inclusief vergoedingen) hervormd, wordt de ketenregeling aangepast (wanneer ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?) en komen er vormvoorschriften voor een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Op dit moment kan bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar een proeftijd worden overeengekomen van één maand. Per 1 juli 2014 kan bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden geen proeftijd meer worden opgenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Simons, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via m.simons@gca.nl.

43

PP1401 Column Goorts & Coppens.indd 43

17-04-14 15:29


44

BB1401 Coverstory Bert Pauli.indd 44

Gedeputeerde Bert Pauli

17-04-14 15:39


Tekst Koen Chatrou, fotografie Marloes Kemps

De successtory van Noord-Brabant:

innovatieve doorpakkers De Financial Times heeft Noord-Brabant verkozen tot de regio met de beste investeringsstrategie van West-Europa. Na eind vorig jaar uitgeroepen te zijn tot ‘European Entrepreneurial Region of the Year 2014, is de provincie dus opnieuw in de prijzen gevallen. Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken & Bestuur) over ‘ons’ Brabant. Het geheim achter de succesvolle aanpak die al flink wat prijzen heeft opgeleverd. De slimste regio, het beste investeringsklimaat: NoordBrabant valt keer op keer in de prijzen. Die Brabantse bescheidenheid blijkt nergens voor nodig, de regio gooit internationaal hoge ogen. “Ik ben ontzettend trots op de resultaten die we (ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden) de afgelopen jaren hebben geboekt”, zegt Pauli. “Zo was ik erg content met de benoeming van Brainport tot Slimste Regio van de Wereld in 2011. Wij wisten al dat het in deze regio bruist. Ondernemerschap, techniek, innovatie: je vindt het hier allemaal. Er worden in deze omgeving ontzettend veel octrooien en patenten aangevraagd, sterker nog: De Brainportregio heeft de hoogste patentdichtheid per aantal inwoners van de hele wereld!”

Open innovatie Hoe kom je tot een regio waar ondernemerschap, samenwerking, innovatie en investeren hand in hand gaan? “Onze manier van samenwerken, draagt bij aan het succes. In Brabant zijn we al heel ver als het gaat om ‘open innovatie’.” Grote namen als Philips, ASML, NXP en VDL werken samen met honderden kleine, innovatieve bedrijven. Zij komen samen tot vernieuwende producten en inzichten.” “Juist de combinatie van grote bedrijven en kleine innovatieve ondernemingen, zorgt ervoor dat je elkaar versterkt. Door de krachten te bundelen, ontstaat synergie en kruisbestuiving. In Brabant worden de deals tijdens de lunch gesloten, dat is fantastisch om te zien. We gunnen elkaar hier iets.”

Een andere succesfactor vormen volgens Pauli de sterke economische programma’s. “Op basis van maatschappelijke opgaven, ontwikkelen we nieuwe bedrijvigheid. In Brabant kijken we waar de behoefte ligt, welke thema’s leven. Denk aan het thema ‘gezond ouder worden’. De vergrijzing in combinatie met te weinig handen aan het bed, zorgt ervoor dat er op een andere manier naar dit thema gekeken moet worden. Je ziet dat hier slimme IT-oplossingen ontstaan. Oplossingen die ervoor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, dat er minder beroep gedaan hoeft te worden op mantelzorgers, dat de zorgkosten lager worden en dat de kwaliteit van leven verbetert. Kortom: iedereen die te maken heeft met deze vergrijzing, plukt

Naam: Bert Pauli Functie: Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur bij de Provincie Noord-Brabant CV: Pauli volgde de opleidingen HBS A (in 1969) en Economie aan de Katholieke Hogeschool van Tilburg (1969-1972). Na zijn opleiding werd hij algemeen bedrijfsleider bij Hendrix BV. Daarna volgde de functie van hoofdgroepmanager bij Vendex Food Group NV en commercieel manager (strategieontwikkeling) bij AHOLD. Ook was Pauli voorzitter statutaire directie bij De Vleeschmeester BV en lid van de Raad van Bestuur bij The Greenery International BV. Van 1999 tot 2007 was hij algemeen directeur bij Brockhaegen BV en vervulde hij diverse commissariaten bij Nederlandse bedrijven. Tevens was hij lid aandeelhouderscie bij Attero NV en Enexis NV en voorzitter Task Force 5 Sterrenregio’s. Van 2007 tot 2011 was hij Wethouder Financiën, Economische zaken, Verkeer, Toerisme, Ec. promotie en acquisitie, Brabantstad bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en loco-burgemeester. Daarnaast vervulde de heer Pauli diverse nevenfuncties, zoals voorzitter van Theaterfestival Boulevard en voorzitter van de stichting Tophockey ’s-Hertogenbosch. Partij: VVD Geboorteplaats: ‘s-Hertogenbosch

45

BB1401 Coverstory Bert Pauli.indd 45

17-04-14 15:39


hier de vruchten van. Je zorgt samen voor oplossingen waar ook echt veel behoefte aan is, zo creëer je business.” Ook hieruit blijkt weer de open samenwerking. “Familieleden, vrienden, de zorg, senioren en het bedrijfsleven zoeken elkaar op. Dat gaat in Brabant heel vanzelfsprekend, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Je ziet hier dat mensen, bedrijven, elkaar opzoeken en kennis delen. Zo sta je samen open voor innovatieve oplossingen.”

Duurzaam

is de rol van de overheid hierin? “Ten eerste: initiëren: de juiste partijen bij elkaar brengen. Je kunt inspiratie en innovatie best een duwtje in de rug geven door de juiste partijen aan elkaar te koppelen. Op campussen en bedrijfsverzamelgebouwen, die overal in de regio te vinden zijn, ontstaat een bepaalde energie. Die zorgt ervoor dat bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar weten te vinden. De tweede taak is ondersteunen. De Triple Helixgedachte maakt Brabant sterk. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak heeft geleid tot de benoeming tot slimste regio.”

Een ander thema dat speelt is duurzaamheid. “Een mooi project is Solliance.” Dit is een samenwerkingsverband tussen ECN, TNO Industrie & Techniek, TU/e, het Holstinstituut en IMEC. Solliance zet dunne-film zonnecellen op de kaart. “Binnen dit samenwerkingsverband wordt kennis uit een groot aantal terreinen samengebracht. Naast lagere kosten voor het opwekken van energie en duurzaamheid, levert zo’n samenwerkingsverband ook meer banen op.” Een belangrijke bijdrage aan het

De weg omhoog begon dus eigenlijk in tijden van crisis met volop ontslagen in de regio. “Ja. Achteraf gezien is die periode misschien wel goed geweest. Als bestuurder ben je natuurlijk nooit blij met massaontslagen, vanwege de grote impact op mensen. Maar de omslag die hieruit voortkwam, heeft de regio een boost gegeven. We zijn nu een creatieve kenniseconomie. Toen

Creatieve kenniseconomie

Juist de combinatie van grote bedrijven en kleine innovatieve ­ondernemingen, zorgt ervoor dat je elkaar versterkt. Door de krachten te bundelen, ontstaat synergie en kruisbestuiving. succes van Solliance wordt geleverd door de provincie. De provincie draagt financieel bij aan de clusterontwikkeling, de inrichting van de lab-faciliteiten en zorgt voor een ‘valorisatieprogramma solar’. “Zo zetten we samen belangrijke thema’s om in business.”

Inspiratie en innovatie Oké, voorbeelden genoeg. Maar wanneer is deze weg eigenlijk ingeslagen? “Daarvoor moeten we terug naar de jaren ‘80/’90. Nee, geen jaren van voorspoed. Maar jaren waarin massaontslagen bij DAF en Philips de krantenkoppen domineerden. Zo’n 36.000 mensen verloren hun job. Dat waren werknemers met zowel een technische achtergrond als met de Brabantse mentaliteit van aanpakken. Een andere manier van werken stond in deze periode centraal. Wij konden het als regio niet meer winnen met schaalvergroting. Het ging vanaf die tijd niet meer om grote namen, grote bedrijven, maar om de toegevoegde waarde die je sámen kunt leveren. Vanuit deze verandering ontstond de triple helixgedachte; het idee dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven elkaar stimuleren en versterken.” Zo zijn in de regio volop hbo- en universitaire studies te vinden, die volop de samenwerking met het bedrijfsleven opzoeken. Wat

de crisis in Europa toesloeg, hadden we in Brabant de strategie al klaar. Wij hadden al goed nagedacht over de toekomst en onze koers bepaald. Hierdoor heeft Brabant nu een voorsprong en een voorbeeldfunctie. Wij hebben topsectoren als agrofood, biobased energy en smart mobility in huis.” Een andere factor die bijdraagt aan het succes is de ligging van Noord-Brabant. Antwerpen, Rotterdam, het Ruhrgebied: belangrijke handelsposten die niet om Noord-Brabant heen kunnen. “Wij zijn de poort van Europa.”

Toekomst Noord-Brabant is niet alleen de poort van Europa, het is volgens Pauli ook de motor van de Nederlandse economie. “Hier gebeurt het. Wij vragen bijvoorbeeld meer dan 50 procent van de octrooien aan die in heel Nederland aangevraagd worden. Alle ingrediënten kloppen hier gewoon. Met name de Brabantse mentaliteit is goed: we houden van aanpakken en delen kennis. De Brabander wacht niet af, maar ziet kansen. Mensen durven te experimenteren, innovatief te zijn. En we spelen constant in op nieuwe ontwikkelingen. Als we dat blijven doen, dan zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

In de prijzen gevallen

46

BB1401 Coverstory Bert Pauli.indd 46

Brabantse bescheidenheid? Nergens voor nodig. De regio staat zelfs wereldwijd op de kaart. Het toonaangevende Financial Times benoemt Noord-Brabant in de ‘Top 10 Western European Regions – FDI Strategy.’ Ook heeft Noord-Brabant een nummer 1 positie behaald in de categorie ‘Top 10 Mid-Sized European Regions - FDI Strategy” en een nummer 2 positie in de categorie “Top 10 Regions Overall - FDI Strategy’. Niet alleen Noord-Brabant, maar ook Brainport Eindhoven heeft een topscore behaald. Eindhoven staat met stip in de top 3 in de overall categorie van meest aantrekkelijke steden in Europa om in te investeren. Zij deelt de top 3 met Londen en Helsinki. Ook heeft Noord-Brabant een nummer 2 positie in de categorie “Top 10 Regions Overall - FDI Strategy”. Een onafhankelijke internationale jury bekroont met deze awards steden en regio’s op het vlak van hun economisch potentieel, human resources, levenskwaliteit, infrastructuur, kostenefficiëntie en ondernemingsvriendelijk klimaat. Het Foreign Direct Investment Agency is een divisie van de Financial Times en staat te boek als het grootste kenniscentrum wereldwijd op het gebied van buitenlandse investeringen. Het FDIAgency brengt tweejaarlijks een ranking uit van steden en regio’s in Europa die het meest aantrekkelijk zijn

17-04-14 15:39


47

BB1401 Coverstory Bert Pauli.indd 47

17-04-14 15:40


De kogel is door de kerk. In februari stemde de Veghelse gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de ­eerste fase van bedrijventerrein Foodpark. Met de ­uitgifte van de grond voor deze fase is dan ook begonnen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich vrijwel meteen na inwerkingtreden van het bestemmingsplan vestigen op het nieuwe bedrijventerrein in het gebied De Kempkens aan de zuidkant van Veghel. 27 van de uiteindelijke 100 hectare grond is momenteel uitgeefbaar. Wethouder Jan van Burgsteden van Veghel is uiteraard enthousiast. Foodpark is volgens hem en de regio een toplocatie binnen de Agrifood Capital, het samenwerkingsverband in Noordoost-Brabant rond de thema’s duurzaamheid, voeding en gezondheid. “Foodpark sluit bovendien aan bij datgene wat reeds overduidelijk aanwezig is in Veghel. Food & Feed vormen immers het DNA van onze gemeente”, aldus de wethouder. “Kijk maar naar de aanwezigheid hier van kleine, middelgrote en (zeer) grote foodbedrijven.” Hij noemt vervolgens de bekende namen als Jumbo,

48

BB1401 Gemeente Veghel.indd 48

Wethouder Jan van Burgsteden

17-04-14 15:50


Tekst Sandra Kagie (Sanscript Tekstproducties), fotografie Marloes Kemps

Hutten Catering, Maison van den Boer, DMV/Campina, Sligro en Mars. Wat niet betekent dat bedrijven die niet in de foodsector actief zijn, niet welkom zouden zijn op het nieuwe bedrijventerrein of elders in Veghel. “Kijk maar naar de succesvolle aanwezigheid van bijvoorbeeld Vanderlande Industries binnen onze gemeente. We zien als Veghel namelijk ook grote kansen in de samenwerking tussen food- en niet-foodbedrijven”, aldus Van Burgsteden. “De uitdagingen waarvoor de levensmiddelenindustrie de komende tijd komt te staan, vragen om innovatieve oplossingen. Denk hierbij aan het tekort aan grondstoffen, de groei van de wereldbevolking en het vraagstuk van duurzaamheid. Oplossingen moeten gevonden worden dankzij zogenoemde cross-overs tussen agri en food en andere sectoren, zoals ICT, pharma, health, logistiek en bouw. En ook hiervoor zie ik zeker mogelijkheden op Foodpark.”

Nieuwe dynamiek Dat de gemeente Veghel met het nieuwe bedrijvenpark een geduchte concurrent heeft gekweekt voor de reeds bestaande bedrijventerreinen in de gemeente, bestrijdt de wethouder. Het nieuwe bedrijventerrein is volgens hem complementair aan de bestaande vestigingsmogelijkheden in Veghel. Foodpark biedt volgens hem plaats aan bedrijven die veel ruimte nodig heb-

ben. Kavels van vijfduizend vierkante meter of meer. Terwijl de bestaande terreinen nog maar een beperkte capaciteit hebben. “Bovendien willen we als gemeente klaar zijn voor toekomstige vraag naar ruimte van al dan niet reeds in Veghel gevestigde bedrijven”, gaat Van Burgsteden verder. “Als je nog moet beginnen met alle voorbereidingen voor een nieuw bedrijventerrein, wanneer elders geen ruimte meer is, ben je gewoon te laat. Een bedrijventerrein als Foodpark ontstaat immers niet van vandaag op morgen.” Ook zorgt Foodpark volgens de wethouder voor nieuwe dynamiek. Wanneer bedrijven die al gevestigd zijn in Veghel immers kiezen voor een verhuizing naar Foodpark dan zal de beschikbare ruimte elders weer kunnen worden ingenomen door andere, groeiende bedrijven. Ondanks de crisis blijft Veghel zich volgens de wethouder namelijk verder ontwikkelen. Iets dat volgens hem ook weer te maken heeft met de focus van de gemeente op food en feed. “Veel minder conjunctuurgevoelige sectoren dan bijvoorbeeld de hightech-industrie”, legt hij uit.

Goede bereikbaarheid cruciaal Om Foodpark uiteindelijk succesvol te laten zijn, is de bereikbaarheid volgens de wethouder cruciaal. De

ontsluiting van Foodpark, maar ook van de andere bedrijventerreinen in Veghel, heeft voor de gemeente dan ook de hoogste prioriteit. “Niet voor niks hameren we als college in allerlei bestuursorganen continu op de noodzaak van een goede bereikbaarheid”, geeft hij aan. “Zo maken wij ons in de regio bijvoorbeeld sterk voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande spoorlijn voor goederenvervoer. Dat zou voor heel veel ondernemers in en buiten Veghel betekenen dat ze in de toekomst nog beter ontsloten zijn. Niet alleen via de weg, met de A50 en de verbeterde N279, en via het water, dankzij de verbrede Zuid-Willemsvaart en de aanwezige inlandterminal, maar dus ook via het spoor. Het zou Veghel en de regio als vestigingslocatie voor bedrijven nog interessanter maken.” Voor de medewerkers die op de verschillende Veghelse bedrijventerreinen werken, wordt er bovendien hard gewerkt aan een hoogwaardige, snelle busverbinding. Zo zal vanaf januari volgend jaar vier keer per uur een bus de verschillende bedrijventerreinen aandoen. Een frequentie die op de wat langere termijn moet groeien naar zes keer per uur. Terwijl ook het nieuwe busstation, naast het gemeentehuis, eind volgend jaar klaar moet zijn. “Een regionaal project onder de noemer Hoogwaardig openbaar vervoer Noordoost-Brabant”, zo benadrukt de wethouder. “Waarbij het de doelstelling is mensen

Veghel verstevigt positie als voedingsstad bij uitstek met Foodpark 49

BB1401 Gemeente Veghel.indd 49

17-04-14 17:22


ACES Direct totaaloplossingen op het gebied van IT!

ACES Direct is een toonaangevende partner voor al uw IT-oplossingen, IT-producten en IT-diensten. Via www.acesdirect.nl worden meer dan 500.000 producten aangeboden. Wij bieden bedrijven en non-profit organisaties hoogwaardige oplossingen, zowel producttechnisch als dienstverlenend. Klanten kunnen bij ACES Direct rekenen op een deskundig advies en bestelgemak. Onze specialisten op het gebied van software, cloud, hardware, server, storage en dienstverlening bieden onze klanten makkelijk en snel, altijd de beste oplossing voor iedere IT-wens. SERVER & STORAGE

SOFTWARE & CLOUD

NETWERK

PRINTING

WERKPLEK

WWW.ACESDIRECT.NL t.: (013) 530 01 22

PP1401 advertenties.indd 6

|

e.: info@acesdirect.nl

17-04-14 13:25


vanuit de auto in het Openbaar Vervoer te krijgen.” Een ontwikkeling waarbinnen de gemeente Veghel ook nadrukkelijk de samenwerking zoekt met het bedrijfsleven. Dit met name als het gaat om het voor- en natransport. “Met een bushalte op een bedrijventerrein ben je er immers nog niet. Medewerkers zullen vervolgens ook nog bij de verschillende bedrijven moeten komen.”

Sterk netwerk van ondernemers

‘Versterk de smaak van morgen’ Naast de samenwerking binnen de gemeente met dus het bedrijfsleven en ook de diverse onderwijsinstellingen, zet de gemeente Veghel nadrukkelijk in op bredere samenwerking om de gemeente ook internationaal op de kaart te zetten als toplocatie voor foodontwikkeling, -productie en -logistiek. Het jongste voorbeeld van zo’n bredere samenwerking is ‘Versterk de smaak van morgen’ waarbinnen de gemeente optrekt met de Belgische partners Feed Food Health Tienen en het Proefcentrum Fruiteelt in Sint-Truiden. Grensoverschrijdende samenwerking dus. Dit omdat volgens projectleider Simon Maas kennis en kunde vaak binnen de grenzen van een regio of een land blijven, terwijl de behoeften - zeker als het gaat om voeding - aan beide zijden van de grens sterk op elkaar lijken.

Op 13 maart is de eerste workshop binnen dit project gericht op met name mkb’ers georganiseerd in Tienen. Met als thema ‘nieuwe verbindingen’. Eind april en in juli volgen workshops in Sint-Truiden en Veghel. Op basis van de ideeën die onder meer uit deze workshops naar voren komen, worden ondernemers vervolgens begeleid in het verder vorm geven van de ideeën in concrete innovaties. Een manier van werken die volgens Maas op enthousiaste reacties zowel in Veghel als in België kan rekenen. “De landsgrens vormt zeker voor mkb’ers vaak letterlijk een fysieke barrière. Met dit project proberen we deze te slechten”, geeft hij aan. “Een goed voorbeeld van het steeds weer neerleggen van nieuwe kiemen die er uiteindelijk aan bijdragen dat Veghel zowel nationaal als internationaal nog steviger op de kaart komt te staan als ‘the place to be’ als het gaat om food, feed, logistiek & innovatie”, besluit wethouder Van Burgsteden vol vertrouwen.

Gemeente Veghel Stadhuisplein 1, Veghel T 14 0413 E info@veghel.nl I www.veghel.nl / www.foodparkveghel.nl / www.versterkdesmaakvanmorgen.eu

mphuis Fotografie © Mark Ka

e.nl | www.mkfotografi

Het woord samenwerking is gevallen. Een begrip dat de wethouder hoog in het vaandel heeft staan. De gemeente en de verschillende ondernemersverenigingen doen er namelijk alles aan om Veghel gezamenlijk nog beter op de kaart te zetten. Van Burgsteden roemt in deze het zeer sterke netwerk van ondernemers binnen de gemeente en de grote ondernemerszin. “Veel van de huidige voorzieningen in onze gemeente op het gebied van kunst, cultuur en verenigingsleven, zouden niet in de huidige omvang kunnen bestaan, zonder de betrokkenheid van het Veghelse bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft onze gemeente in belangrijke mate opgebouwd”, stelt hij onomwonden. “En we moeten dan ook met elkaar blij zijn dat ze er zijn.” Dat de balans binnen de gemeente door zou slaan in de richting van bedrijvigheid ten koste van wonen en

leven, bestrijdt de wethouder ten stelligste. “Het gaat ons als college juist om de balans tussen werken, wonen en leven. Zo investeren we niet alleen in bedrijvigheid, maar ook in een mooi, aantrekkelijk centrum, een kunst- en cultuurcluster op de Noordkade en niet te vergeten in een nieuwe woonwijk met landelijke uitstraling: Veghels Buiten”, geeft hij enkele voorbeelden. “Zodat het in Veghel niet alleen goed ondernemen en werken is, maar ook goed leven. Een balans waar ook bedrijven voor hun medewerkers naar op zoek zijn.”

BB1401 Gemeente Veghel.indd 51

17-04-14 15:52


Galerie de Kei

Kunst leren kijken “De meeste mensen kopen niet vaak een kunstwerk. Dat is geen aanschaf waar je gewoon een dagje voor gaat shoppen. Zeker wanneer je kiest voor kunst met een bepaalde waarde, moet je daarvoor de tijd nemen. Ik begeleid mensen graag bij het aankoopproces. En dat begint met leren kijken.” Kunst is voor Winny Muller, eigenaresse van Galerie De Kei, een passie. Zij kan er eindeloos over praten, maar nog liever laat ze het zien. “Het is bijzonder leuk als je mensen de ogen kunt openen voor kunst.”

graag bij de hand. Wie een doek wil aanschaffen, kan meerdere doeken op zicht krijgen om thuis of op de zaak rustig een keuze te kunnen maken.

meer dan een gevoel. Een gevoel dat bepaald wordt door de grootte van het doek, de kleuren en de vlakverdeling. Maar om dat ene schilderij te kiezen dat uiteindelijk boven je bank komt te hangen of in je bedrijf, waarnaar je kunt blijven kijken en je waarbij je een goed gevoel blijft houden, moet je weten wat je ziet.” Winny neemt mensen die in haar galerie komen

verschillenden werken uit de wand. “Je kunt kijken naar een schilderij en naar de afbeelding kijken, maar ook naar de compositie of de kleuren”, licht zij toe. “Je moet jezelf afvragen wat het is dat je bewondering oproept. Is dat het vakmanschap, de compositie, de symboliek of het kleurgebruik. Wanneer je meer weet over de achtergrond van bepaalde technieken of weet waarom bepaalde kleuren gebruikt worden, kun je een werk

Of iets mooi of lelijk is, is een kwestie van smaak, zou je zeggen. Maar volgens Winny kun je wanneer je op de juiste manier naar kunst leert kijken, zien waarom iets mooi is. “Je hoeft je dan niet alleen door gevoel te laten leiden. Doordat je weet wat je ziet, kun je beoordelen of een schilderij bij je past. Natuurlijk zullen de meeste mensen in eerste instantie een keuze maken op basis van een eerste indruk. En die eerste indruk is vaak niet

Iedereen kan het leren Wanneer ik Winny vraag hoe je dan iemand leert kijken, staat ze op en neemt me mee naar een wand met schuifpanelen. Stuk voor stuk trekt zij de panelen met

52

PP1401 Galerie de Kei.indd 52

17-04-14 16:00


beter op zijn waarde schatten. Ik neem dan ook graag de tijd met klanten, bekijk uiteenlopende werken met hen en probeer daarbij de juiste toelichting te geven. Iedereen kan kunst leren zien. Het is niet moeilijk. Het is een gevoel dat je ontwikkelt door er veel mee bezig te zijn. Door het te doen, kun je er ervaren in worden.”

Exclusieve vertegenwoordiging Galerie de Kei is al meerdere malen door musea benaderd voor de expositie van schilderijen. Zij heeft het exclusieve vertegenwoordigingsrecht voor Yoël Benharrouche in Nederland en België en Duitsland. Een wereldbekende Israëlische kunstenaar die vooral in Amerika erg populair is. “Zijn werken kenmerken zich door veel symboliek. Benharrouche wil zijn aanschouwers bewust maken van de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van leven.” Winny laat een aantal werken zien en vertelt over de ontmoetingen met Benharrouche. Onlangs ben ik in Israël geweest en heb het genoegen gehad om hem wederom te mogen ontmoeten. Natuurlijk heb ik ook weer prachtige nieuwe werken van hem aangeschaft. We delen een bijzondere passie

en zo is ons contact versterkt. Ook hebben we hem al eens in Nederland mogen ontvangen waar hij in het Museum in Amstelveen een expositie heeft gehad.”

Bewonderenswaardige collectie Galerie De Kei is ruim 25 jaar geleden ontstaan. Interesse voor kunst is er eigenlijk altijd al geweest, in haar galerie heeft zij een collectie van ruim duizend werken van diverse internationale kunstenaars, zoals José Herrera, Billio Nic, Dorus Brekelmans, Dorith Levi-Nstein, Erik Zwezerijnen en Menno Baars. Haar collectie is opgebouwd vanuit een bewondering voor de kunstenaar, maar dat kan om verschillende redenen zijn. “Zo is Martin van Wordragen een schilder die we al vanaf het begin vertegenwoordigen. De Cobra-invloeden zijn nog goed te herkennen in zijn werken door de krachtige vormen en het sterke kleurgebruik. Er zijn meerdere boeken in ons beheer uitgegeven en er zijn al vele werken van

verkocht. “Iedereen is welkom, iedereen mag komen kijken, genieten, vragen of lekker neuzen. Ik vind het al bijzonder als ik kan laten zien wat kunst met mijn leven heeft gedaan!

Galerie de Kei vindt u aan de Opwettenseweg 74 in Nuenen. De galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie, ook over de lease- en kunstkoopregelingen en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven, kijk op www.galeriedekei.nl

53

PP1401 Galerie de Kei.indd 53

17-04-14 16:01


Tekst Vivianne van Bijsterveld, fotografie Marloes Kemps

Natuurlijk genieten begint bij

Thermae Son

Wellness & Healthresort Thermae Son is gelegen in een bosrijke omgeving nabij natuurgebied de Sonse Bergen en vlakbij de stad Eindhoven. Ervaar Brabantse gezelligheid, gemoedelijke sfeer in een natuurlijke omgeving bij Thermae Son. Wellness & Healthresort Thermae Son is dé ideale plaats om te ontspannen en tot rust te komen. Midden in de natuur, maar dicht bij bedrijventerrein Ekkersrijt. Ook het winkelhart van Eindhoven is in minder dan 15 autominuten te bereiken. Gelegen tussen natuurgebied de Sonse Bergen en de sfeervolle entourage van het glooiende Dommeldal is Thermae Son te vinden. Precies zoals directeur/eigenaar Wim van Santvoort het in gedachte had, toen hij 28 jaar geleden voor het eerst kennismaakte met een wellness resort in Oostenrijk. Hij combineerde in zijn familiebedrijf de mooie bosrijke omgeving die Brabant

rijk is, met wellness en gezondheid én Brabantse gezelligheid.

Waar het voelt alsof u thuis bent Thermae Son is ook nog eens makkelijk te vinden, vertelt marketingmanager Ankie van de Laak met een glimlach. “De straat waar ons resort aan is gelegen heeft de naam Thermaelaan gekregen.” Een gastvrij adres in de natuur en dé ideale locatie voor zowel een zakelijk als privé verblijf. Uiteraard is Thermae Son erg trots op haar eigen straatnaam. “Ook op het feit dat Thermae beschikt over een eigen waterbron”, vult

Ankie aan. “Puur bronwater zorgt er immers voor dat de kans op huidirritatie erg klein is.”

Natuurlijk genieten begint bij Thermae Son Thermae Son onderscheidt zich van andere wellnessbedrijven door het ‘alles onder één dak wellnessconcept’. Naast een ruim aanbod thermenfaciliteiten beschikt het resort over schoonheidssalons, een kapsalon, een kinderopvang, een sportclub en een zwembad, als ook zalen en een Brasserie. “Onze beautysalons werken al meer dan 25 jaar met gerenommeerde beautymerken zoals Clarins en Sensai. In de kapsalon werken wij met het Amerikaans nummer één haarverzorgingmerk: Matrixx.” Thermae Son biedt met een ruim assortiment aan behandelingen een ideale mix tussen zakelijk en ontspanning en een maximum aan comfort. “Lekker

DE FACTORIJ HOME OF LIFESTYLE

Het beste beeld en geluid vind je bij iEar’

54

BB1401 Exclusieve Lifestyle Thermea Son.indd 54

St. Ceciliastraat 28 5038 HA Tilburg 013-5443510 www.iear.nl

Uw partner in project & interieUrinrichting di t/m vr 10.00-18.00 za 10.00-17.00 zo 12.00-17.00

www.defactorij.be

+32 (0)14/37.05.42

17-04-14 16:10


ontspannen tijdens een massage of in de sauna, het gezicht verwennen met een gezichtsbehandeling of het lichaam reinigen met een pakking.

Sauna Thermae Son Sauna is een spel van warm en koud en staat voor ultieme verwennerij. De sauna verhoogt je weerstand en het versoepelt je lichaam en ontspant de geest. Ervaar zelf hoe verfrissend en verkwikkend een bezoek aan de sauna is en ontdek de sauna’s van Thermae Son.

Brasserie Thermae Son Lekker wandelen en fietsen in natuurgebied de Sonse Bergen en daarna een hapje eten bij de Thermae Brasserie? Zeker doen, want in de sfeervolle Brasserie van Thermae Son is het culinair genieten. “Of het nu gaat om een klein lunchgerecht of een uitgebreid driegangen diner; alle gerechten worden met liefde bereid. Kwaliteit van het eten én een gastvrije service staan hierbij centraal.” En wat dacht je van een gezellige of High Tea? In de zomer behoort zelfs een barbecue tot de mogelijkheden, bij het aangrenzende terras van de Brasserie. Natuurlijk kun je in de Brasserie terecht voor een receptie, borrel, koffietafel, familiebuffet of feestavond.

sportieve of ontspannende omlijsting”, aldus Ankie. “Ruime zalen bieden gezelschappen in alle maten de juiste professionele benodigdheden óf juist een intieme, feestelijke sfeer.” Puur natuur en ontspanning voor lichaam en geest in het gezellige Son en Breugel. Waar het voelt als ‘thuis’. Thermae Son Thermaelaan 2 5691 PM Son en Breugel T 0499 47 63 83 E Info@thermaeson.nl

I www.thermaeson.nl

Zakelijk en privé De stap naar de sportclub is zo gemaakt. “Onze gasten krijgen persoonlijke begeleiding van vakkundige instructeurs en we hebben een enorm aanbod in groepslessen, fitness en zwemmen. Onze sportclub is voor iedereen, jong en oud, en staat voor kwaliteit én gezelligheid.” De stap naar het zakelijke gedeelte is zo gemaakt. “Want Thermae Son biedt elke groep en ieder persoon de perfecte accommodatie en een gevarieerde,

S I N D S

1 9 4 4

Hoofdstraat 96 5171 DG Kaatsheuvel T: 0416-272145 F: 0416-272212

E: info@wikinterieurbouwbv.nl I: www.wikinterieurbouwbv.nl

Stijlvolle nostalgie Hoogstaand handwerk

ONTWERP EN REALISATIE VAN: WINKELS - HORECA - KANTOOR - PARTICULIER BALIES - PROJECTEN - TURNKEY

WWW.WIKINTERIEURBOUWBV.NL

BB1401 Exclusieve Lifestyle Thermea Son.indd 55

w w w.t i n e l l o. n l

Bevrijdingsweg 6 | 5171 PS | Kaatsheuvel

55

17-04-14 16:11


Tekst Vivianne van Bijsterveld, fotografie Marloes Kemps

Een gastvrij adres met alles onder één dak In dit gastvrije, schitterend gelegen Brabantse hotel beleeft iedereen een onvergetelijke tijd. Families, vrienden of zakelijke reizigers: iedereen voelt zich hier direct thuis. De unieke combinatie van ‘business meets pleasure’ is het grote geheim van dit fantastische hotel. Niet ver van nationaal Park de Groote Peel en vlakbij natuurgebied de Strabrechtse Heide, bevindt zich in het pittoreske Mierlo het Carlton De Brug Hotel. Met vijftien conferentiezalen ontvangen zij elk gezelschap in stijl, ongeacht de omvang. “Er zijn zalen die voor vijf gasten geschikt zijn, maar 850 mensen is ook geen probleem”, vertelt Sales- en Marketing Manager Mark Oidtmann enthousiast. “Er is zelfs een multifunctionele ruimte die 1250 personen kan accommoderen.” De filosofie van Hotel Carlton De Brug is gebaseerd op een aantal vaste waarden die door elke hotelmedewerker hoog in het vaandel worden gedragen. Ten eerste, gastvrijheid op zijn best. Mark: “Ons team van medewerkers ontvangt u gastvrij, hartelijk, charmant, altijd met een glimlach en is steeds bereid u te helpen.” Daarnaast biedt Carlton De Brug een voortreffelijke ser-

vice, snel en efficiënt. Er staat een professioneel team voor u klaar: bekwaam, vriendelijk en goed opgeleid hotelpersoneel. “Wij willen onze gasten blij verrassen en hun wensen overtreffen.”

Business meets pleasure Hotel Carlton De Brug biedt 149 kamers en suites, die rustig, comfortabel en van alle gemakken voorzien zijn. Het restaurant De Morel is dé plek om weer bij elkaar te komen voor een informele lunch en/of diner. De bar bij het restaurant heeft een gezellige oud-Engelse sfeer. En na de maaltijd kunt u nog even uitzakken in de ruime, maar toch knusse Lounge. Zaken en plezier ontmoeten elkaar in dit fantastische hotel. De charme van dit gastvrije hotel is namelijk de unieke combinatie van zakelijk en ontspanning. Carlton De Brug huisvest namelijk een indrukwekkend sport-

Mark Oidtmann

56

BB1401 Carlton de Brug-Congres & Events.indd 56

17-04-14 16:21


Ontspannen en ontmoeten in Hotel Carlton De Brug in Mierlo centrum: De Brug Active. Met haar zwembad, jacuzzi’s, sauna’s, zeven tennisbanen, tien bowlingbanen, een uitgebreid fitnesscentrum, een uitgebreide Health Spa én Kids- en Junior Club, is Carlton De Brug een uniek hotel in de wijde omgeving.

Een onvergelijkbare ontmoetingsplaats voor families, collega’s en vrienden “Bij elkaar komen kan om feestelijke of zakelijke redenen zijn”, stelt Mark Oidtmann. “Carlton De Brug biedt elke groep en ieder persoon de perfecte accommodatie en een gevarieerde, sportieve of ontspannende omlijsting. Ruime zalen bieden gezelschappen in alle maten de juiste professionele benodigdheden óf juist een intieme, feestelijke sfeer.” Een weekend om een reünie te vieren, een samenkomst vol sport, plezier, lekker eten en verrassende activiteiten, een bedrijfstraining of een coaching week met een actief uitje eraan vastgeknoopt: het gebeurt allemaal dag in, dag uit in Carlton De Brug.

bedragen op vrijdag, zaterdag en zondag slechts euro 39,50. Van maandag tot en met donderdag slechts euro 34,50. “Bowlen is en blijft een gezellige activiteit voor jong en oud. Zeker op onze moderne bowlingbanen. Drie uur lang plezier, voor een vast bedrag, dus geen onverwachte kosten of uitgaven.” Het moge duidelijk zijn. Carlton De Brug in Mierlo is een gastvrij adres en dé ideale locatie voor zowel uw zakelijk als privé verblijf. Een hotel dat garant staat voor de ideale mix tussen zakelijk en ontspanning en een maximum aan comfort aan haar gasten biedt. En dat

alles onder één dak.

Nieuw all-in concept: bowlen en steengrillen voor een vaste prijs Carlton De Brug Arkweg 3-17 5731 PD Mierlo T 0492 - 67 89 11 E info@debrug.carlton.nl I www.carlton.nl/debrug

Nieuw in Carlton De Brug is het all-in concept ‘bowlen en steengrillen’. “Hiermee bieden we één uur bowlen aan, gevolgd door twee uur onbeperkt steengrillen, inclusief alle drankjes” , aldus Mark. Met dit aantrekkelijke concept wil het Mierlose hotel aan de wens van haar gasten voldoen. De kosten voor dit arrangement

Een gastvrij adres! Meetings Events Teambuilding

TOpcOnferenTie, cursus, spOrTief uiTje Of vergaderen in sTijl Landgoed De Rosep neemt de gehele verzorging uit handen.

Carlton de Brug Arkweg 3 - 17, 5731 PD Mierlo T. 0492 67 89 11 www.carlton.nl/debrug

Oirschotsebaan 15, Oisterwijk, Tel. 013 - 52 32 100, www.rosep.com

3060381_IM_Rosep_65x90_01.indd 1

BB1401 Carlton de Brug-Congres & Events.indd 57

57

21-11-13 10:52

17-04-14 16:22


De Rabobank verbindt en vernieuwt als communitybank

58

PP1401 Rabobank.indd 58

17-04-14 16:26


Tekst Franka van Beeck, fotografie Rabobank

Om voor haar klanten en leden ook in de toekomst een betrokken en toonaangevende bank te zijn, blijft de Rabobank zichzelf ontwikkelen en vernieuwen. Producten en diensten worden verregaand gevirtualiseerd en de kwaliteit van het persoonlijk advies wordt verbeterd. Daarnaast blijft de bank zich, vanuit haar coöperatieve missie, nadrukkelijk verbinden aan de lokale samenleving. Als communitybank wil de Rabobank partijen in de regio verbinden, kennis ontsluiten en economische kansen creëren. De Rabobanken in de Peel lopen in deze beweging voorop. Sociaal-economische meerwaarde De metamorfose die de Rabobank de komende tijd zal ondergaan wordt ingegeven door de ‘waartoezijn-wij-op-aardevraag’. Een relevante vraag, vooral in deze tijd, want er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de banken en de samenleving. De Rabobank is hard bezig om producten eenvoudiger en transparanter te maken. De klant moet ze begrijpen en ze moeten doen wat ze beogen te doen. Straks zullen de medewerkers van de bank allemaal staan opgesteld voor deskundig advies aan de particuliere en zakelijke klanten. De rol van de bank is veranderd. Stond vroeger vooral het product of de dienst centraal, vandaag de dag fungeert de bank steeds meer als kennis- en netwerkcentrum voor haar klanten en leden. Jeroen van den Ingh, directievoorzitter Rabobank Peelland Zuid, gelooft heilig in deze missie. ‘Het verbinden van partijen in de regio, het ontsluiten van kennis en het creëren van economische kansen, dat is kort samengevat de essentie van community banking. Als Rabobank zijn we lokaal geworteld en dat maakt ons bij uitstek geschikt als communitybank. Door concrete sociaaleconomische meerwaarde aan de gemeenschap te bieden, kunnen we echt het verschil maken. Het gaat erom de gemeenschap als uitgangspunt te nemen en daarin te excelleren met lokale teams, aangevuld met nationale en mondiale experts. Die gemeenschap kan lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal zijn, al richten we ons als lokale banken vanzelfsprekend voornamelijk op onze eigen gemeenschap.’

Communities In Helmond zijn op dit moment al elf zogeheten communities actief. Voormalig directievoorzitter Antoine Driessen is dan ook één van de voortrekkers binnen de Rabobankorganisatie als het om community banking gaat. ‘Wij staan als Rabobanken dichtbij onze klanten, samenwerken en elkaar steunen zit al sinds de oprichting van onze bank in ons DNA. Met elkaar nadenken over sociaaleconomische vraagstukken die in onze gemeenschap leven, kennis delen en een nieuwe energie losmaken om dingen voor elkaar te krijgen, daar draait het om. In Helmond initieerden we onder meer communities voor de sectoren zorg, automotive, food en hightech, stuk voor stuk speerpunten in onze stad. Als vanzelfsprekend leggen we ook verbindingen met particuliere communities, zoals jongeren en aanstormend talent. Bij alle betrok-

ken partijen staat het delen van kennis meer dan hoog in het vaandel. Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat er veel behoefte is om samen sociaaleconomische vraagstukken aan te pakken. Denk onder andere aan de zorgsector, de woning- en arbeidsmarkt en innovaties in de voedingsindustrie. Hier liggen vraagstukken die alleen gezamenlijk kunnen worden aangepakt.’

Verbinder en aanjager Pieter Michielsen, directievoorzitter Rabobank Peel Noord, vindt het een logische ontwikkeling dat banken verder kijken dan hun eigen bankproducten en -diensten: ‘De crisis heeft ook in bankiersland de nodige ogen geopend. We willen nog meer dan we voorheen al deden, investeren in de sociaaleconomische gemeenschap. Vandaag de dag verwachten klanten van hun bank dat deze klantgericht investeert in begrijpelijke eenvoudige producten, maar ook in nieuwe kennis en kennisnetwerken. Zowel op het virtuele als fysieke vlak. Daar waar wij kunnen bijdragen om zaken in ons werkgebied te verbeteren voor klanten, leden, particulieren én ondernemers, nemen wij graag de rol van verbinder en aanjager op ons. Samen met anderen die er ook hun schouders onder willen zetten en hun kennis en netwerken willen inbrengen. Ik hoor ook graag welke behoeftes bij ondernemers in ons werkgebied leven die om een gezamenlijke aanpak vragen. Onze rol als bank kan heel divers zijn. Dat varieert van eenvoudig faciliteiten beschikbaar stellen, zoals vergaderruimte en menskracht, tot actief op zoek gaan naar speciale expertise binnen onze Rabobankorganisatie én daarbuiten. En ook het benutten van onze goede contacten met de lokale overheid om kwesties aan te kaarten is een rol die wij graag vervullen. Het delen van onze expertise en het verbinden van partijen is van oudsher onze kracht als coöperatieve bank en daar willen we samen met onze klanten en leden op voortbouwen.’

59

PP1401 Rabobank.indd 59

17-04-14 16:26


Tekst Wendy Maas en Audrey van den Broek, fotografie Deltaclip en Ondernemerscafé Helmond

Johan van den Bogaard, Deltaclip International B.V. is

De Koploper van Helmond Er zijn in Helmond prachtige bedrijven die voorop lopen in hun branche, vaak geleid door nog jonge ambitieuze ondernemers. Ondernemers die vooruit lopen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en personeelsbeleid. Maar wie loopt nu net dat beetje verder voorop dan de rest? JCI Peelland organiseert het 2-jaarlijks event ‘De Koploper van Helmond’, en maakte op 14 januari 2014 tijdens het Ondernemerscafé Helmond de eerste Koploper van Helmond bekend. Genomineerd waren Johan van den Bogaard eigenaar (38 jaar) Deltaclip, Patrique Dankers (37) eigenaar e-Quest Automatisering en Bram van der Linden (26 jaar) eigenaar Anylamp. Op dinsdagavond 14 januari maakte de juryleden onder voorzitterschap van Pieter Van Geel de winnaar bekend. De overige juryleden zijn; Frans Huijbregts, Toon Dingen, Miranda van den Broek, Leon Caers en Peer Swinkels. Volgens de jury onderscheiden deze jonge talentvolle ondernemers zich ten opzichte van de andere inzendingen door hun vernieuwende visie op ondernemerschap, het toepassen van nieuwe businessmodellen en het zoeken naar samenwerkingen in de keten zowel intern als extern. Het zijn echte pareltjes voor Helmond die het verdienen om ook in Helmond wereldberoemd te zijn.

60

Johan van den Bogaard, eigenaar van Deltaclip International B.V. werd door de jury benoemd tot de winnaar. Juryvoorzitter Pieter van Geel loofde Van den Bogaard omdat hij zo compleet is. Van den Bogaard pakte namelijk zelf de hele keten aan, van het uitvinden, ontwikkelen, fabriceren, financieren en vermarkten van zijn product. Hij is de bedenker van de gepatenteerde papieren paperclip en het bedrijf is opgericht in april 2011. Hoe je op het idee komt om de paperclip, al 160 jaar onveranderd, opnieuw uit te vinden? Deze vraag vroeg menigeen zich tijdens de avond van de uitreiking af. Een hilarisch idee op een verjaardagsfeestje misschien? ‘Inderdaad zegt Van den Bogaard, zo is het min of meer gaan’. Om precies te zijn ‘een papieren paperclip, milieuvriendelijk in productie en gemakkelijk te personaliseren, ook in kleine oplages’. En daarna ging Van den Bogaard gewoon aan de slag, want hij haalde al snel een grote order binnen. Maar daar wa-

PP1401 Koploper.indd 60

ren machines voor nodig, en vooral geld. Binnen 48 uur haalde hij een aanzienlijk bedrag op, en de order werd gewoon geleverd. Johan is een geleerd man, die succesvol twee promotie-onderzoeken tegelijkertijd afrondde. Hij noemt de wetenschap dan ook als zijn tweede passie naast het ondernemen. Een denker én een doener dus. Al is Johan zich bewust van wat hij wel en niet kan. Zo zijn partnerships van groot belang voor zijn bedrijf Deltaclip International. Want ‘wat een ander beter kan, moet je niet zelf gaan doen’, en die filosofie legt Johan geen windeieren. Inmiddels is hij met Deltaclip actief in Europa, Noord-Amerika en zelfs Azië.

Amerika. Dat product, een papieren paperclip, getuigt bovendien van creativiteit, innovatie en duurzaamheid, aldus de jury. Van den Bogaard bedacht in 2011 de papieren paperclip. Die maakt nietjes en metalen paperclip overbodig. Hij heeft patenten op zijn uitvinding weten te verwerven. Hij zit al op de Amerikaanse markt en de Aziatische gaat volgen, liet hij weten. “Dat ik de Koploper ben geworden, is een erkenning voor het vele werk, het risico en het doorzetten.”

Over Deltaclip Deltaclip International introduceert unieke wereldwijd gepatenteerde milieuvriendelijke papieren paperclip! De Deltaclip is een nieuwe variant op de paperclip die beter in het huidige tijdsbeeld past door het milieuvriendelijke karakter en de mooie professionele uitstraling die de Deltalclip heeft. Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 25 miljard paperclips geproduceerd waarvan maar een heel klein deel wordt hergebruikt. Onderzoek wijst uit dat de stalen paperclips slecht zijn

Deltaclip levert de innovatieve en milieuvriendelijke paperclip en richt zich met zijn geheel nieuwe productlijn van trendy gekleurde Deltaclips, de grotere Memoclip en de gepersonaliseerde clip zowel op de markt voor kantoorartikelen als op de promotionele markt. Internationaal zijn zij actief in zowel Europa als Noord-

17-04-14 16:32


voor het milieu, beperkt zijn qua bedrukking, apart verwijderd moeten worden in het recycling proces en bij verkeerde recyclage de messen van papierversnipperaars kunnen beschadigen. De papieren paperclip kan direct met het papier in de papierversnipperaar en bij het oudpapier, vraagt dus minder handling en is de milieuvriendelijke oplossing met betere marketingmogelijkheden. Door de innovatieve constructie van de paperclip is deze heel gemakkelijk aan te brengen om de vellen papier te binden. De Deltaclip kan full-colour bedrukt worden, en is het milieuverantwoorde alternatief van de stalen (bedrukte en onbedrukte) paperclip. De Deltaclip leent zich daardoor zeer om de corporate identity en naamsbekendheid te versterken. Naast deze mogelijkheden biedt de Deltaclip bedrijven ongekende creatieve mogelijkheden om hun seizoensgebonden- en actiematige printcampagnes sterker te ondersteunen. Tevens biedt de Deltaclip bedrijven de mogelijkheid om aan eindverbruikers een duidelijk statement te geven dat zij zich als milieuverantwoorde onderneming

onderscheiden in de markt van hun concurrenten. Deltaclip International is partner van MVO-Nederland en heeft onlangs nog het Gouden Keurmerk mogen ontvangen voor duurzaamste onderneming in de regio Eindhoven. Daarnaast heeft Deltaclip de award voor meest innovatieve papieren product van Europa gewonnen en heeft de Deltaclip in België de erkenning gekregen als meest duurzame kantoorartikel van 2014. Bij het bedrijf staan kwaliteit, klantenservice en duurzaamheid zeer hoog in het vaandel. De producten worden allen gemaakt van hoogwaardige FSC papiersoorten en afgewerkt met de hoogste druk- en stanskwaliteitsnormen.

Made by JCI Peelland De Koploper van Helmond is een prijs ontwikkeld binnen het gedachtegoed van Junior Chamber International Peelland (JCI Peelland) als antwoord op vraag vanuit de Helmondse ondernemers. JCI Peelland maakt deel uit van een internationale organisatie met de naam Junior Chamber International. Een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen

tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. JCI heeft wereldwijd 170.000 leden in ongeveer 16 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2.000 leden. De missie van JCI is: “To provide development opportunities that empower young people to create positive change.” En dat is exact waar JCI Peelland zich op richt. Voor JCI Peelland geldt dat haar leden wonen en/of werken in de regio Peelland (Helmond, Asten, Someren, Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Deurne, Gemert, Bakel). Met een team van gemiddeld 20 personen met diverse achtergronden creëren zij projecten die invloed hebben op haar eigen persoonlijk-

heden en netwerk. ‘Learning by doing’ is het motto van deze club, vrijwillig maar niet vrijblijvend leren van elkaars expertise en het elkaar versterken om zo tot prachtige projecten te komen. En mocht dat nu heel saai of zakelijk klinken: dat is het dus zeker niet! Gezelligheid, borrelen en het (veelvuldig) organiseren van social events maken dat er een hechte groep staat die van elkaar op aan kan. Wil je meer informatie of heb je interesse om je aan te sluiten? Kijk dan op www.jcipeelland.nl.

61

PP1401 Koploper.indd 61

17-04-14 16:33


Aardwarmtesystemen Brandweerputten Infiltratieputten Bronbemaling Grondwaterzuivering Berlinerwanden Bredasedijk 28 5571 VC Bergeijk T +31 (0)497 - 54 40 02 info@bergmansbronbemaling.nl www.bergmansbronbemaling.nl

Van Dorp installaties Helmond:

De totaalinstallateur met een missie

Cityscreen Als u écht gezien wilt worden! Van Dorp installaties Helmond Schootense Dreef 23 5708 HZ Helmond T 0492 504 444 F 0492 504 440 E info@helmond.vdi.nl

PP1401 advertenties.indd 7

Bezoek ook onze website: www.vdi.nl

Ambachtweg 45 • 5731 AE Mierlo • Tel. 0492-792999 • Fax 0492-729298 info@cityscreen.nl • www.cityscreen.nl

17-04-14 13:26


Mensen met hart voor hun zaak en de stad “Met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd, heb ik er bijna vier jaar opzitten als wethouder in Helmond. Ik heb de kans gehad om veel ondernemers te spreken. Stuk voor stuk mensen met hart voor hun zaak én voor de stad. Dat doet me goed. Zij maken van Helmond de ondernemende stad die het nu is. Aan ons als gemeente om daarin te faciliteren. Die samenwerking heeft onder meer geleid tot een MKB vriendelijke stad , een meerjarige economische visie gedragen door ondernemers en een vernieuwende toekomstbestendige detailhandelsvisie. Hiermee loopt Helmond voorop in Nederland. Een andere blijk van erkenning voor de regio en dus voor Helmond is de benoeming van Brainport tot slimste regio van de wereld in 2012. Daar kwam afgelopen maand nog de benoeming tot regio met het beste investeringsklimaat door de Financial Times bij. Ook de automotive Campus heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt met als hoogtepunt

de opening van de Shared Facilities dit jaar door minister Kamp. Intussen weet Europa Helmond te vinden als city of smart mobility. Minstens zo belangrijk zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van Werk&Inkomen. Zo werken we aan een eigen arbeidsmarktregio samen met de gemeenten in de Peel . Het zijn stuk voor stuk resultaten waar we trots op mogen zijn. Maar er liggen ook nog mooie uitdagingen op ons te wachten. Wat te denken van de decentralisaties die zich nu aandienen? We zijn nog niet klaar in Helmond.”

Yvonne van Mierlo Wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën

Economie & Arbeidsmarkt Hét gemeentelijke aanspreekpunt voor alle vragen over ondernemen en vestigingsmogelijkheden Postbus 950 | 5700 AZ Helmond | Tel. 0492-58 76 30 | gemeente@helmond.nl | www.helmond.nl

Ondernemen in Helmond : Beste ondernemersklimaat van Nederland (2008 en 2010) | MKB-vriendelijkste stad van Nederland (2011-2012) | Brainport - De slimste regio van de wereld (2011-2012)

63

PP1401 Column gemeente Helmond.indd 63

17-04-14 16:36


Profit - people - pleasure Financieel én maatschappelijk rendement behalen zonder zorgen Tekst Atlant Partnership

Werk maken van werk. Dat is het uitgangspunt van Stichting Atlant Partnership, een netwerk van ondernemers en HR-professionals in de regio Helmond/Eindhoven dat zich inzet om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden op een passende en duurzame werkplek. Binnen het netwerk hebben zich een honderdtal bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen verenigd die gezamenlijk invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Participatiewet Met de voorgenomen Participatiewet, die (naar verwachting) in werking zal treden op 1 januari 2015, wordt een belangrijke stap gezet in het maximaal laten participeren van Nederlandse burgers. Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan de slag gaan in het reguliere bedrijfsleven. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor werkgevers: zij moeten samen met de overheid ervoor zorgen dat er in 2026 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Financieel en maatschappelijk rendement Een uitdaging die het Atlant Partnership graag samen met u als werkgever aangaat! Samen met de Atlant Groep bereiden wij u voor op de rol die de Participatiewet van u verlangt, waarbij profit, people en pleasure voorop staan. Want samen met u streven we naar het behalen van financieel én maatschappelijk rendement door de inzet van duurzame arbeidskrachten. Profit en people gaan hierbij dus hand in hand. Maar dat niet alleen: we nemen u zoveel mogelijk zorgen uit handen, zodat u ook ‘plezier’ beleeft aan het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen uw organisatie en u zich kunt toeleggen op het ondernemerschap.

Inclusief proces- en functieontwerp

64

Uitgaande van uw vraag en uw bereidheid tot het (her)inrichten van uw organisatie op de inzet van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt starten we met het toepassen van de methode van inclusief proces- en functieontwerp. Met behulp van deze methode nemen we uw organisatie, processen, functies en taken onder de loep met als uitgangspunten uw organisatiedoelstellingen en

PP1401 Atlant Partnership.indd 64

de kans op plaatsing van een of meerdere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van dit onderzoek brengen wij in beeld in hoeverre er binnen uw organisatie mogelijkheden zijn voor het efficiënter inrichten van werkprocessen en dus kansen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het uitvoeren van deze organisatieanalyse gaan we uit van twee vertrekpunten: duurzame inzetbaarheid en duurzaam ondernemen.

Duurzame inzetbaarheid U wilt een optimaal rendement uit uw personeel halen door duurzame inzetbaarheidsmogelijkheden voor uw personeel te realiseren. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin werknemers productief, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken, binnen of buiten uw organisatie. Zo hebben wij samen met Partner Bavaria gekeken naar het opnieuw vormgeven van haar eigen reintegratietrajecten. Dat heeft geleid tot een uniek concept waarbij zowel re-integratiecliënten van Bavaria als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn op een afdeling waar eenvoudige werkzaamheden zijn gecentraliseerd. Een aanpak met als resultaat maatschappelijk verantwoord ondernemen en financieel voordeel! Duurzame inzetbaarheid speelt ook een rol wanneer u geconfronteerd wordt met een wisselende productievraag en daardoor behoefte hebt aan een flexibele personeelsvoorziening. Door de juiste match tussen medewerkers (op basis van arbeidscapaciteit en competenties) en werkzaamheden inzichtelijk te maken, wordt de interne mobiliteit en flexibiliteit vergroot. Dat creëert mogelijkheden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij flexibele concepten.

Duurzaam ondernemen U streeft een optimale organisatie na om enerzijds uw marktpositie te verstevigen en anderzijds uw doelen te behalen door de mogelijkheden tot duurzaam ondernemen te vergroten. U kunt hierbij denken aan reshoring: het terughalen van de productie uit lageloonlanden door de productie in Nederland uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Partner VDL heeft dit geleid tot financiële én maatschappelijke voordelen! Maar ook mvo draagt bij aan duurzaam ondernemen. Door het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, kunt u zich onderscheiden van concurrerende bedrijven door u te profileren als een maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Naast het sociale imago kunt u ook met een dergelijke groep werknemers een positief bedrijfsresultaat realiseren.

Meer weten? Ook geld verdienen? Ben u er klaar voor om ook u maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen? Ga dan voor bedrijfseconomisch rendabele arbeidsoplossingen die tevens recht doen aan de mvo-gedachte! Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op. We kijken dan graag samen met u naar de mogelijkheden binnen uw eigen organisatie en delen graag de best practices van andere bedrijven binnen het netwerk van het Atlant Partnership. U kunt contact opnemen met arbeidsmakelaar Wilke van Thiel via telefoonnummer 0492-582 681 of per e-mail info@atlantpartnership.nl.

» www.atlantpartnership.nl

17-04-14 16:38


e

en arkt drijijk

BAVARIA

| Uniek re-integratieconcept vanuit Wet Verbetering Poortwachter

Als eigenrisicodrager WGA (Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) zocht Partner Bavaria naar re-integratiemogelijkheden voor eigen medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap had Bavaria hiervoor een aparte afdeling ingericht met een lagere productiedruk. De Atlant Groep heeft deze afdeling in kaart gebracht. De generieke functies werden in stukjes gehakt en onder de loep gelegd. De fysieke belastbaarheid per werkplek, de bijbehorende handelingen en benodigde competenties per werkplek zijn beschreven. Eenvoudige werkzaamheden vanuit de hele organisatie werden gecentreerd binnen de afdeling. Nu dient de afdeling als gecontroleerde testomgeving waarin getest kan worden welke handelingen uitgevallen medewerkers nog kunnen verrichten en waarbinnen deze kunnen re-integreren. Alle eigen medewerkers zijn er getoetst ten behoeve van het re-integratiedossier. Tegelijkertijd, om de afdeling ten volle te benutten, is bekeken welke bedrijfseconomische toegevoegde waarde de afdeling kon hebben. Het onderzoek bood tevens inzicht in kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en naar bleek kon door de toevoeging van deze mensen de afdeling meer volume en dus opdrachten behappen. Hierdoor werd de afdeling ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde in de productie; kortom: van last naar lust. Bavaria heeft er geen omkijken naar: het hele team wordt aangestuurd door werkleiding vanuit de Atlant Groep. Daarmee heeft Bavaria niet alleen een instrument om aan de re-integratieverplichting te kunnen voldoen maar levert deze exercitie ook geld op.

nerzijds ijds uw den tot

erughadoor de n door arkt. Bij n maat-

nderneen met , kunt u edrijven lijk verimago nemers

VDL GROEP

| Kansen creĂŤren voor arbeidsbeperkten door reshoring

Door de manier waarop een onderdeel van Partner VDL Groep in samenwerking met de Atlant Groep de assemblage heeft georganiseerd, kan ze voor haar klanten nu producten maken en assembleren die voorheen veelal in China werden vervaardigd. Bovendien beter en goedkoper dan de Chinezen. Dat biedt VDL in de opstelling naar een aantal belangrijke klanten een unieke businesspropositie. Daarnaast levert de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een scherpere integrale kostprijs van het assemblageproces op: deze is nu substantieel lager dan wanneer wordt gewerkt met regulier personeel. Bovendien is VDL door deze aanpak veel flexibeler en kunnen ze sneller reageren op een veranderende marktvraag. Financieel en maatschappelijk verantwoord, dus dubbel voordeel voor VDL!

nen?

ppelijke oor plossindachte!

MASTERCLASS

contact t u naar satie en bedrijnership. akelaar 582 681

| Sociale innovatie door duurzaam ondernemen

Meer weten? Meld u dan aan voor een masterclass rondom duurzaam ondernemen. In deze masterclass informeren wij u aan de hand van presentaties, workshops en best practices over sociale innovatie aan de hand van thema’s als social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kijk voor het complete programma op www.atlantpartnership.nl/nl/activiteiten. Datum: donderdag 3 april 2014 van 15.30 tot 19.00 uur Locatie: restaurant Inclusief, Montgomeryplein 6, 5705 AX Helmond Informatie en aanmelden: info@atlantpartnership.nl of T. 0492-582 681 65

PP1401 Atlant Partnership.indd 65

17-04-14 16:38


MÉÉR WAARDE

met de regie op uw vermogen voor vermogenden, ondernemers en particulieren

Primulalaan 42 | 5582 GL Waalre | (040) 222 21 12 | info@duisenburgh.nl | duisenburgh.nl

voor betere zaken

rib & steakhouse

IBN Social Return is investeren in mensen. De winstgevende formule, eenvoudig voor bedrijven inzetbaar.

The Longhorn

Bekijk online de uitgebreide mogelijkheden én leer van bedrijven in de regio die nu al met winst IBN Social Return inzetten!

Voor al uw diners in een ongedwongen sfeer. Naast het dineren bij Rib & Steakhouse The Longhorn staat onze saloon ter beschikking om een feest te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn op te vragen via onze mail.

www.ibn.nl/socialreturn

EKIB1401 advertenties.indd 10

Eindhovensedijk 35 5688 GN Oirschot info@longhorn.nl Tel. 040 26 22 496

17-04-14 13:37


Veilig op elke hoogte. DIRKS Levenstestament: goed voorbereid op onverwachte situaties Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. U kunt dit bij vastleggen in een levenstestament.

Ladders & trappen

Kooiladders

Administratieve zaken In een levenstestament kunt u iemand machtigen, die namens u uw administratie regelt. Hierbij moet u denken aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw woning en andere bezittingen en het doen van belastingaangiften. In het levenstestament legt u uw persoonlijke wensen hierbij vast. Heeft u geen levenstestament en wordt u toch onverhoopt ziek, dan voorziet de wet in een bewindregeling via de rechtbank (kanton). Voor alle financiële handelingen moet de bewindvoerder een verzoek indienen bij de rechter, alvorens hij mag handelen. Met een levenstestament voorkomt u dat. Ook kunt u bereiken dat een door ingezet schenkingstraject (aan kinderen) kan worden voortgezet.

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond T (0492) 538 124

• w w w. d i r k s . e u

Zakelijke belangen: voor ondernemers Als u een onderneming heeft of aandeelhouder/bestuurder bent in een B.V. moet een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kunt zijn bij de onderneming of de B.V. In het levenstestament kunt u iemand benoemen, die tijdens die periode namens u optreedt. Ook kunt u regelen of en hoe uw bedrijf door anderen moet worden voortgezet. Als ondernemer kunt u in de volmacht een bestuurder voor bepaalde tijd benoemen. Een bestuurder verliest dan zijn functie na verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd. In het levenstestament wordt een besluit tot benoeming genomen voor een bepaalde periode. In sommige gevallen kan benoeming van een ander tot bestuurder ongewenste gevolgen hebben. Voor financiers is het belangrijk wie het bestuur vormt van een onderneming. Soms worden leningen opeisbaar gemaakt bij wijziging in het bestuur. Ook andere partijen hebben soms contracten, die eindigen of opzegbaar zijn bij wijzigingen in het bestuur, zoals bedrijven of instellingen met veel ’gevoelige’ informatie. In aandeelhoudersovereenkomsten en statuten zijn soms ook bepalingen te vinden, die gevolgen kunnen hebben bij wijziging in zeggenschap. Voor jongere mensen Een levenstestament is ook heel geschikt voor jongere mensen. Ook op jongere leeftijd kan men bijvoorbeeld met een ernstig verkeersongeluk of ziekte worden geconfronteerd. Een partner kan dan niet automatisch in alle gevallen uw zaken regelen. Met een levenstestament kunt u ervoor zorgen dat uw partner uw belangen kan blijven behartigen, bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning of het sluiten van een nieuwe hypotheekrente of afspraken over de rente van de hypotheek. Medische wensen Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Kortom: met een levenstestament treft u nu regelingen, rekening houdend met situaties die u in de toekomst niet meer kunt regelen.

Vast en zeker D I R K S

VBV Netwerk Notarissen Verhoeven Brants Visser Wilhelminalaan 16 5707 BW Helmond T 0492 522431 I www.vbvnotarissen.nl

K L I M M A T E R I A L E N 67

PP1401 Column Verhoeven Brands Visser.indd 67

17-04-14 16:41


Beweging in woningmarkt Son dankzij lagere grondprijs én bouwen à la carte

Tekst: Sandra Kagie (Sanscript Tekstproducties)

Met chirurgische precisie kijken naar de woningmarkt. Het zijn de woorden die wethouder Robert Visser van Son en Breugel gebruikt om aan te geven hoe zijn gemeente bijdraagt aan het vlot trekken van de woningmarkt. Waarbij hij chirurgische precisie vertaalt in een palet aan maatregelen, zoals: bouwen voor specifieke groepen, een verlaging van de grondprijs, en zeker ook het bieden van meer keuzevrijheid aan kopers, het zogenoemde bouwen à la carte. Een marktgerichte manier van denken die in Son en Breugel is ontstaan bij de vorming van de Toekomstvisie die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De Woonvisie 2012-2020 is hiervan een belangrijk onderdeel. “We bouwen als gemeente niet om winst te maken, maar om ons algemene beleid te ondersteunen”, legt wethouder Visser uit. Waarbij het belangrijkste doel volgens hem is: focus op een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen Son en Breugel en de leefbaarheid van het dorp op peil houden en versterken. Om zo de gemeente vitaal te houden.

Beperkte ruimte optimaal benutten In de praktijk betekent dit dus in de woorden van Visser ‘met chirurgische precisie aan de slag gaan’. “De beperkte ruimte die we als gemeente hebben om te bouwen optimaal benutten”, gaat hij verder. Je moet als gemeente anno 2014 interesse en vraag van met name de starters op de woningmarkt weten uit te lokken. Als Son en Breugel moeten we wat dat betreft een extra stapje zetten omdat we als gemeente juist de groep van 20- tot 40-jarigen missen binnen onze gemeentegrenzen.”

68

In het verleden is er voor deze groep volgens Visser te weinig gebouwd. En daarom is de gemeente nu bezig met een inhaalslag. Binnen het Sonniuspark bijvoorbeeld. De laatste belangrijke ontwikkelingsmogelijkheid die Son en Breugel heeft. Een plan dat eigenlijk over anderhalf jaar helemaal af had moeten zijn. Maar de termijn is inmiddels opgerekt tot 2020-2022. Wat niet betekent dat er momenteel niks gebeurt. In tegendeel en Visser verwijst meteen naar het project

PP1401 Colum Wethouder Visser Son.indd 68

Rooijseweg Noord binnen het Sonniuspark. Een project voor de doelgroep 20- tot 40-jarigen waarvoor de gemeente in zee is gegaan met bouwer Heijmans. Zo werd onlangs bekendgemaakt.

Dynamiek komt terug En ook de bouw van de populaire woningen van Visade aan de Bijenlaan ziet de wethouder als een teken dat de dynamiek op de Sonse woningmarkt aan het terugkomen is. Dit niet in de laatste plaats nadat de gemeente de grondprijzen vorig jaar heeft verlaagd. “Als je je waar te hoog prijst, zul je deze niet verkopen”, zegt Visser hierover. “Reden voor ons om van een vaste prijs per vierkante meter over te stappen naar een kavelprijs. Waarbij de prijs per vierkante meter in het geval van een groot kavel wat lager ligt dan die van een kleiner kavel.” De gemeente Son en Breugel werkt dus met een bandbreedte als het gaat om grondprijzen. “Een fundamenteel verschil met vroeger”, beaamt Visser. “Als gemeente beseften we vorig jaar dat we onze kop niet langer in het zand konden steken. De grondprijzen waren gewoon te hoog. Wilden we interesse en vraag van met name starters uitlokken dan moesten de prijzen omlaag. En het afgelopen halfjaar zie je dat deze beslissing de juiste is geweest. Dit ondanks het nodige verzet in de raad tegen de maatregel.”

Reservoir van geïnteresseerde kopers Behalve de verlaging van de grondprijzen noemt Visser ook het ‘bouwen op maat’ nadrukkelijk als reden voor de aantrekkende interesse voor nieuwbouwwoningen in zijn gemeente. Reden voor de gemeente om haar

bouw- en ontwikkelpartners zorgvuldig te kiezen. Zoals onlangs dus ook gebeurde in het geval van het project Rooijseweg Noord. Sinds de crisis op de woningmarkt in 2008/2009 heeft zich volgens Visser een reservoir opgebouwd van geinteresseerde kopers. Mensen die de afgelopen jaren de stap om een huis te kopen niet durfden te nemen. En juist deze groep komt volgens hem nu in beweging. “Maar je moet het hen als gemeente en bouw- en ontwikkelpartners wel aantrekkelijk maken”, legt hij uit. “Aantrekkelijke prijzen, maar zeker ook keuzevrijheid zijn hierin belangrijk. Kopers willen maximale invloed op hun uiteindelijke nieuwbouwhuis. En dat is wat wij hen als gemeente Son en Breugel samen met onze partners bieden.”

Wonen à la carte Een goed voorbeeld van de nadruk die de gemeente legt op keuzevrijheid is volgens de wethouder het project Wonen à la carte in Son. “Een nieuwe vorm van begeleid particulier opdrachtgeverschap waarbij kopers optimale vrijheid hebben in het ontwerp van hun eigen woning. Uitbreiding met een dakkapel of een uitbouw. Een tweede badkamer, een andere steen. Alles is mogelijk”, legt hij uit. En dit voor een prijs die niet hoger ligt dan die van een vergelijkbare nieuwbouwwoning. Bereikbaarheid voor iedereen is volgens hem het uitgangspunt. Zo worden er in de tweede fase van dit project, binnen deelgebied De Brink in Sonniuspark, huizen gebouwd vanaf een V.O.N.-prijs van 188.500 euro. De crisis op de woningmarkt biedt gemeenten volgens Visser dus zeker mogelijkheden. Dit wanneer je als gemeentebestuur bereid bent ‘keuzes te maken en aan knoppen te draaien’. Waarbij je qua grondprijs dus genoegen moet nemen met minder. Maar als het om de kwaliteit van wonen gaat juist met meer. Want de woningen zoals die momenteel in Sonniuspark gebouwd worden, zijn volgens de wethouder alles behalve een crisisproduct. “Kwaliteit van wonen staat voor ons en

onze partners voorop. En daarmee weten we geïnteresseerden gelukkig naar Son te trekken.”

17-04-14 16:44


69

PP1401 Colum Wethouder Visser Son.indd 69

17-04-14 16:44


Advertentie A4-2.pdf

1

14-03-14

Advertentie Advertentie A4-2.pdfAdvertentie A4-2.pdf 1 14-03-14 1A4-2.pdf 14-03-14 15:261

15:26 15:26 14-03-14

15:26

zijn an k d zzoinjn zijn Al Fre zijn ge n n sco la a an an é k k k r at je p y e d d d k a n n n k o o o w roe e z z z b l e Su ge e m A A A k g g l l l e F F F o resco resco rdeistceorra ven hoe go or én ijsrt én én y d l l l r ed he a a a a aet jl o w y y e e e t t Ontmoeten, bespreken, vergaderen en ekka je o je pro n ak a t fo k blb lek Subw even m edvenehvpernoeisven h aoskt lek tok u ew t Soukbw medit mperd f e S h samen met je relaties lunchen of dineren. t i i o o t erran terran e gto ereraen goe oe goe os o ad o s s j j j i i i D d d d het e leve e leve d he e d het Ontmoeten, Ontmoeten, bespreken, Ontmoeten, bespreken, vergaderen vergaderen en vergaderen en en efw oo foo foeow Dat doe je bijbespreken, The Lounge bew n is n is tleven is ast t fast b t fabst f samen samen met je met relaties samen je relaties lunchen met je lunchen relaties of dineren. of lunchen dineren. of dineren. t Da Da Da Dat doe Dat je bij doeThe je Dat bij Lounge doe ThejeLounge bij The Lounge

The Strip The The Strip The HighStrip TechStrip Campus Eindhoven HighHigh TechTech High Campus Campus TechEindhoven Campus Eindhoven Eindhoven

C

M C

C Y

M

M CM

Y MY

CM

CM

CY

MY

MY

CMY

CY

CY

K

CMY

K

The Strip

The Strip is het unieke hospitality hart van The Strip The Strip TheHigh StripTech Campus Eindhoven. Het centrum van ontmoeting, inspiratie en creativiteit, lekker eten, drinken vergaderen. Eurest biedt er diversiteit aan concepten die elkaar aanvullen qua product en serviceniveau. The StripThe is het Strip unieke isThe het Strip hospitality unieke isenhet hospitality hart unieke vanhospitality hart High van Tech High hart Campus Tech vaneen Campus High Eindhoven. TechEindhoven. Campus Eindhoven. Uinspiratie bentcreativiteit, welkom bijlekker Subway endrinken Starbucks, het authentiek Italiaans restaurant Fresco” en het restaurant “Love my Curry”. Het centrum Het centrum van ontmoeting, Hetvan centrum ontmoeting, inspiratie van ontmoeting, en en inspiratie creativiteit, en creativiteit, eten, lekker eten,lekker drinken en vergaderen. eten, endrinken vergaderen. Eurest en vergaderen. biedt Eurest er biedt eenEurest diversiteit er“Al eenbiedt diversiteit aan er een concepten diversiteit aanIndiaas concepten die aan elkaar concepten dieaanvullen elkaar aanvullen diequa elkaar product qua aanvullen product en serviceniveau. quaenproduct serviceniveau. en serviceniveau. Grand Café “The Colour Kitchen”, à la carte restaurant “The Lounge” en het zelfbedieningsrestaurant “The Mart” met regionale producten maken het Curry”. aanbod compleet. U bent welkom U bent welkom bijUSubway bentbijwelkom Subway en Starbucks, bijenSubway Starbucks, het authentiek en Starbucks, het authentiek Italiaans het authentiek Italiaans restaurant restaurant Italiaans “Al Fresco” restaurant “Al Fresco” en het “Al Indiaas enFresco” het restaurant Indiaas en het restaurant “Love Indiaasmy restaurant “Love Curry”. my Curry”. “Love my Meer informatie: www.hightechcampus.com/thestrip of tel. 040 230 Grand Café Grand “The CaféColour Grand “The Café Kitchen”, Colour “The Kitchen”, àColour la carteàKitchen”, larestaurant carte restaurant à la“The carte Lounge” restaurant “The Lounge” en het “The zelfbedieningsrestaurant enLounge” het zelfbedieningsrestaurant en het zelfbedieningsrestaurant “The Mart” “The met Mart” regionale “The met5700 Mart” regionale producten metproducten regionale maken het producten maken aanbod hetmaken compleet. aanbodhet compleet. aanbod compleet. Y

CMY

K

Meer informatie: Meer informatie: www.hightechcampus.com/thestrip Meer informatie: www.hightechcampus.com/thestrip www.hightechcampus.com/thestrip of tel. 040 of tel. 230 040 5700of 230tel.5700 040 230 5700

Bij Lov hoor e e my Curry r Bij LovBij Lovn bBeiljeLeofvje e uik, proef, e men hoor e hoeormey Cheuorm ryry reCnuikrbry ryuiCksutrurkyjeruIn n bele n belo ,ep lere fj,,eproef,ikd,ia p ef je eeef uje ee stu roef, en stueenosfetu kje Indkje Innd kje Ind ia ia ia je t e o chen ontm dere olour Kit zon Bij The C jebij idom tenttm e jhnetm oedenutcoje vnrio n oet je st ntm te a o g n e e te h h h h cur KitcelorluijrkK cur Kit editpecro oCpore re re re e d lo lo n n o o )e o o C C z z (h e e e ij ij n h h h b b b e meet id met eid met ijzonde T neid ij Bij T Bij Tmevnrise B jh jh jh ri ri v v n n n st st st te te te gachte gparechk tee gparod ecprodukce produc pre ku oprechote (h)eerlij n (ho)eenrlij n (h)eerlij mensenmeensen emensen e

The Strip - High Tech Campus Eindhoven High Tech Campus 1 | 5656 AE Eindhoven The Strip The -P.O. High Strip Tech -The High Campus Strip Tech High Campus Eindhoven Tech Eindhoven Campus Eindhoven Box 80036 | -5600 JW Eindhoven High Tech High Campus Tech High Campus 1 | 230 Tech 5656 15700 Campus AE | 5656 Eindhoven AE 1 |Eindhoven 5656 AE Eindhoven T: +31(0)40 P.O. BoxP.O. 80036 |80036 P.O. 5600Box JW | 5600 80036 Eindhoven JW| Eindhoven 5600 JW Eindhoven I: Box www.hightechcampus.com/thestrip T: +31(0)40 T: E:+31(0)40 230 5700 T: 230 +31(0)40 5700 230 5700 thestrip@hightechcampus.com I: www.hightechcampus.com/thestrip I: www.hightechcampus.com/thestrip I: www.hightechcampus.com/thestrip E: thestrip@hightechcampus.com E: thestrip@hightechcampus.com E: thestrip@hightechcampus.com

PP1401 advertenties.indd 2

Zeg je koffie

, zeg je Starb ucks Zeg je Z Z eg eg je koffje ko ff ff ie,ko ie ie , ze zeg je, St zeagrb jeuSt ckasrbguje ckSt s arbucks

de voor kom l e w e ben j oe rdeevko; or drelavnodosr de ortm Mart lknokmlevin e edem o h k l T w;teypnisjceh; wNelko ; Bij eotweeene jeefk j r g n k e e e ek b tr rlanndes trrla nds erlands rt bMarltecb ntrlaoeritne ihneteeM Ma eiede dneklN e e e k k e h h h r N Ned n n e T T T e e e g h h h j j j Bi Biw oftetypigscfrottyepisc f typisc greorteeldgBrio n no no echte echte echte ldgeerreldger ereldger e r e w w w

17-04-14 17:27


Tekst Koen Chatrou, fotografie Fotopersburo van de Meulenhof

De klant is bij ons écht koning Duurzaam bouwen, het is een trend in de bouwsector. Maar wat is duurzaam bouwen nou eigenlijk? En wat ziet de woningeigenaar daar nou van terug? Een interview met Martien Bots, eigenaar van de Bots Bouwgroep uit Deurne. “Duurzaam bouwen gaat verder dan het gebruiken van duurzame materialen. Het gaat ook om een duurzame relatie opbouwen met je klant.” Zonnepanelen, spouwmuurisolatie en het gebruik van duurzame materialen. Steeds meer aannemers en ontwikkelaars zetten de laatste jaren in op duurzaamheid. Martien Bots vindt echter dat er nog te weinig gebeurt. “Wij gaan als Bots Bouwgroep nog een stap verder.” De eigenaar van het familiebedrijf verdeelt duurzaamheid in drie thema’s. “Ten eerste gaat duurzaamheid over kwaliteit. Als je in een duurzaam huis woont, woon je in een huis waar je lang tevreden kunt blijven wonen. Een kwalitatief hoogwaardige woning bouwen, dat is ons doel. Daarnaast gaat duurzaamheid over energie en energiegebruik. Denk aan de keuze van materialen, hergebruik en goed geïsoleerde woningen. Als laatste zit duurzaamheid ‘m in de relatie die je hebt met de klant. Wij gaan graag een duurzame relatie aan. Bij ons is de klant dan ook écht koning.”

Lef Bots Bouwgroep is een bedrijf met lef. Waar de bouwwereld vrij conservatief is, steekt deze speler de kop boven het maaiveld uit. Op een ándere manier bouwen, het kan en het moet, vindt Bots Bouwgroep. “Wat wij vooral doen is ‘out of the box-denken’. Niet kiezen voor de standaardoplossing, maar erbij stil staan hoe iets anders, beter, goedkoper, sneller of duurzamer kan. Daar zijn wij constant mee bezig en daardoor lopen we vooruit, daar zijn we trots op.”

Verkoopcijfers De werkwijze van Bots Bouwgroep valt het beste te omschrijven aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Het project De Hoeves, gelegen in de wijk Rijtse Vennen in Deurne. “Om te beginnen met het mooie nieuws: door onze aanpak zijn in één keer alle elf de woningen verkocht. We laten dus zien dat een nieuwe en duurzame aanpak, ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt.”

Klant centraal Een woning tekenen en dán verkopen, dat is niet meer van deze tijd, stelt Bots Bouwgroep. “Een product bedenken, op de markt zetten en dan wachten op de kopers: het werkt simpelweg niet meer. Wij hanteren een vernieuwende manier van ontwikkelen, aanbieden en bouwen. Wat wij doen valt in één zin uit te leggen: we stellen de klant centraal. Je droomhuis kopen, dát moet mogelijk zijn. En het zorgt ervoor dat buurten een gevarieerd aanbod aan woningen bevatten, waar ook écht vraag naar is.”

Beleving Dus begint Bots met een onderzoek. Welke mensen zijn geïnteresseerd in een woning in deze buurt? Deze doelgroep wordt vervolgens nauw betrokken bij de ontwikkeling. Zo ontstaan unieke op maat getekende

woningen die voldoet aan eisen en wensen van mogelijke kopers en een huis dat qua prijs aansluit bij de portemonnee van die doelgroep. Door gebruik te maken van een zogenaamd slim integraal ‘BIM-systeem’, kunnen klanten beleven hoe hun toekomstige huis eruit gaat zit. “Op die manier creëer je vertrouwen en dat is in deze tijd erg belangrijk”, vertelt Bots. “Een woning gaat voor mensen al echt leven. Ook zorgen we er door dit systeem voor dat we de zogenaamde ‘faalkosten’ reduceren. Problemen worden al veel eerder inzichtelijk, grote fouten worden voorkomen. Zo kunnen we hoogwaardige woningen realiseren, we maken op het gebied van kwaliteit duidelijk een slag.”

Bouwen is assembleren Een woning voldoet dus al helemaal aan de eisen van de klant. De één wil daar een stopcontact, een ander een verhoogd werkblad in de keuken. Op de bouwplaats van Bots Bouwgroep worden de voorbereidingen al grotendeels getroffen, waardoor op de bouwplaats minder hoeft te gebeuren en de kans op fouten ook afneemt. “Mede daardoor zijn we ook in staat om in een korte periode een huis op te bouwen. Het nieuwe bouwen, is het assembleren van onderdelen van de woning.” Bots Bouwgroep Energiestraat 21 5753 RN Deurne T 0493 341 521 Dragonder 39 5555 XZ Valkenswaard T 040 204 29 20

71

PP1401 Bots Bouwgroep.indd 71

17-04-14 16:47


WIE HELPT U MET UW VRAGEN OVER PENSIOEN? deurwaarderhelmond.nl incasso’s op basis van

no cure no pay

staat in voor persoonlijke aanpak en onafhankelijke expertise

Meeùs adviseert u graag over alles wat met uw pensioen te maken heeft. Download ons informatiedocument op meeus.com/laterpensioneren.

Meeùs Helmond Hortsedijk 35 5708 HA Helmond T 0492 58 18 11 info.helmond@meeus.com www.meeus.com

Schootense Dreef 19a • 5708 HZ Helmond Telefoon: 0492-53 53 52 Fax: 0492-53 43 45 www.gehamie.nl

Meeùs is onderdeel van Aegon.

Adv_pensioen_102x289mm.indd 1

PP1401 advertenties.indd 3

18-11-2013 13:53:08

17-04-14 13:13


Met de winterspelen achter de rug ontkom ik niet aan de gedachte dat er in feite niet veel verschil is tussen werkkleding en sportkleding. Waar veel mensen nl. niet bij stil staan is dat er op het gebied van werkkleding ook met alle omstandigheden rekening kan worden gehouden. Op het gebied van bewegingsvrijheid is er kleding die mee rekt en/of bewegingsplooien heeft. En zoals bij de sportkleding, kleding met een vochtregulering standaard is, moeten wij er onze klanten meestal nog op wijzen dat dit ook in werkkleding mogelijk is. Je hoeft echt niet meer in een door transpiratie nat geworden T-shirt te werken. Je kunt je voorstellen hoe comfortabel dit kan zijn. Ook op het gebied van schoenen is dit het geval. In de Kampioen van ANWB las ik dat de LOWA wandelschoen als beste getest is. Deze comfortabele schoen is er ook als werkschoen, maar dan zijn er stalen neuzen en/of tussenzolen toegevoegd. Een paar uurtjes per week wandelen is belangrijker als de hele week op goedpassende werkschoenen?? Ik geef toe dat deze kleding in de regel in aanschaf wat duurder is maar daar staat tegenover dat de kwaliteit over het algemeen van een hoger niveau is waardoor de levensduur ook langer is. Het is een kwestie van voors en tegens afwegen. Ik zou wel weten waar ik voor zou kiezen‌‌

Was getekend, Angelie van de Vrande

J. van de Vrande Bedrijfskleding T 0492 53 79 41 F 0492 52 55 47

Angelie van de Vrande

www.onlinebedrijfskleding.nl

van de Vrande Bedrijfskleding J. van deJ.Vrande Bedrijfskleding Slegersstraat 16 Slegersstraat 16

COLUMN

Sportkleding versus werkkleding

Dat werkt!

AX HELMOND 5706 AX5706 HELMOND T 0492 T 0492 537 941537 941

www.onlinebedrijfskleding.nl www.onlinebedrijfskleding.nl

PP1401 Column van de Vrande.indd 73

73

17-04-14 16:51


ClaraDrive geeft grip op uw data! ClaraDrive geeft grip op uw data! Bent u ook op zoek naar toegang tot uw persoonlijke data en bedrijfsbestanden, waar u ook bent en wanneer u dat wilt? Maar wilt u uw data in Nederland houden, geen consumenten-oplossing gebruiken en uw eigen (gekozen) apparaat blijven gebruiken? Bent u ookisopeen zoek naar toegang totschijf uw persoonlijke data en waar ook bent enonline wanneer u dat wilt? Maar ClaraDrive Cloud-gebaseerde op uw computer diebedrijfsbestanden, net zo makkelijk werkt alsude bekende opslagdiensten voor wilt u uw data in Nederland geen consumenten-oplossing uw eigen (gekozen) apparaat blijven gebruiken? consumenten, maar met hethouden, grote verschil dat u gebruik maakt vangebruiken uw eigenen Nederlandse private cloud storage-omgeving met ClaraDrive is een Cloud-gebaseerde schijf opoplossing uw computer dieeen netveilige zo makkelijk bekende onlineen opslagdiensten voor een hoogwaardige ondersteuning. Het is dĂŠ om op manierwerkt data als op de te slaan, te delen samen te werken. consumenten, maar met het grote verschil dat u gebruik maakt van uw eigen Nederlandse private cloud storage-omgeving met een hoogwaardige ondersteuning. Het is dĂŠ oplossing om op een veilige manier data op te slaan, te delen en samen te werken. Vraag nu een testaccount aan via www.claradrive.nl. Vraag nu een testaccount aan via www.claradrive.nl.

Meer informatie : claranet.nl - twitter.com/claranet_nl Voor het maken van een afspraak : Meer informatie : 040-2393393 - verkoop@claranet.nl claranet.nl - twitter.com/claranet_nl Voor het maken van een afspraak : 040-2393393 - verkoop@claranet.nl

PP1401 advertenties.indd 1

17-04-14 13:15


BeDrIJfSuNITS De huufkeNS 33 Te NueNeN In totaal 15 multifunctionele nieuwbouw bedrijfsunits gelegen op het bedrijven­ terrein Eeneind II. Dit terrein is gelegen aan de zuidzijde van Nuenen op een paar autominuten afstand van de snelweg A270 (Eindhoven­Helmond) welke aansluit op het snelwegennet rond Eindhoven. Afwerking units : • Toiletruimte voor­ zien van vrijhangend toilet, natuurlijke ventilatie, plafond, tegelvloer en wandtegels tot aan plafond; • Pantry benedenblok; • Brandslaghaspel; • Trap; • Meterkast.

Te k oop

Nu eXTreeM IN prIJS VerLAAGD!!

Buitenterrein • Het complete terrein is voorzien van klinkerbestrating; parkeervakken zijn aangeduid middels onderbroken witte markeringsklinkers. Afmetingen • Variërend tussen 154 m2 en 206 m2. Financierbaarheid • Eigenaar biedt de mogelijkheid tot het verstrekken van een financiering.

BeDrIJfSruIMTe MeT kANToorruIMTe rooSeINDSeSTrAAT 93 heLMoND Te h uur

Op industrieterrein Hoogeind achter de Engelseweg gelegen bedrijfsunit met representatieve kantoorruimte in twee bouwlagen en parkeergelegenheid op het verharde buitenterrein. Kantoorruimte: Bedrijfsruimte: Parkeren: Huurprijs: Aanvaarding:

Circa 100 m²; Circa 150 m²; Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; € 1.650,- exclusief BTW per maand; In overleg.

Prins Hendriklaan 25 - 5707 CJ Helmond [T] 0492 565000 - (F) 0492 565744 [E] info@hettemabhv.nl - [I] www.hettemabhv.nl

PP1401 Column Hettema.indd 75

Taxaties B.O.G. De laatste tijd vragen de banken steeds vaker om deskundig advies inzake de waarden van de bedrijfspanden van huur-cliënten. Het gaat dan vooral om de marktwaarde vrij van huur of gebruik, liefst ook nog eens de markthuurwaarde (per jaar) en de executiewaarde van het object in vrij opleverbare staat. Dat laatste, de executiewaarde, wordt door het taxatiegilde in principe niet meer als waarde bepaald. Er is bij een executieveiling immers geen sprake van een (vrije) marktsituatie, maar van een gedwongen verkoop. Wel kan de taxateur een opinie geven bijvoorbeeld 75 % van de vrije marktwaarde…. Professor Berkhout van NBK afdeling Nijenrode Real Estate Center wijst op het verschil tussen de begrippen waarde, (koop of huur) prijs, waarderen en taxeren. Waarde is niet altijd hetzelfde als prijs. Taxeren is niet altijd hetzelfde als waarderen. De bedoeling van een taxatierapport is met in achtneming van de doelstelling van de opdrachtgever een reële momentopname van een (het taxeren) object uit te werken en vast te stellen. Daar mag ook het gevoel (voortspruitend uit ervaring, kennis van bouwprijzen, grondprijzen etc.) een rol spelen zo heeft de Hoge Raad al jaren geleden bepaald. Referenties zijn natuurlijk heel belangrijk, maar die zijn er (zeker de laatste zes jaar) lang niet altijd. Naast de “markt” taxaties zijn er ook wettelijke taxaties, bijvoorbeeld de WOZ-waarde, de wettelijke huurwaarde (bij detailhandelsobjecten) en bij woonruimte. Bij B.O.G. kan ook de vervang waarde op de bedrijfswet van belang zijn. Een heel bijzondere categorie is de herbouwwaardetaxatie. Bijzonder omdat het betreft de schatting van de herbouwkosten en opruimingskosten zoals wordt bedoeld in artikel 7:960 BW, het deskundigen rapport bij verzekeringen. Hierbij wordt de marktwaarde van de grond (de kadastrale percelen) buiten beschouwing gelaten. Het komt in de praktijk nog wel eens voor dat eigenaren zich rijk rekenen met dergelijke uitkomsten want “de grond is niet eens meegeteld”. Goede taxaties geven waarden aan die op basis van verschillende rekenmethoden tot stand komen. Ook de historische kostprijs van de bouw minus de afschrijvingen die, ook in de moeilijke tijden van de afgelopen vijf jaar, vaak nog houvast kon bieden in die taxaties waar men de bodemwaarden niet eens kon bepalen vanwege de economische malaise en het gebrek aan goede referenties. Van Dalen definieert waarden als de betekenis als bezit of ruil object. Een prijs is volgens Van Dalen een betaald bedrag. Hoeveel we aan iets hechten bepaald in belangrijke maten welke prijs er wordt betaald. De taxateur moet dat als ervaren deskundige zien in te schatten en vast stellen volgens het doel van de taxatie. Eduard Hettema Hettema Bedrijfshuisvesting Prins Hendriklaan 25 5707 CJ Helmond T 0492 565 000 I www.hettemabhv.nl

75

17-04-14 16:53


Voor al uw publiciteitsfoto’s Houtse Parallelweg 72 5706 AD Helmond Telefoon Mobiel E-mail internet

: 0492-475472 : 06-53417529 : info@fotomeulenhof.nl : www.fotomeulenhof.nl

ToyoTa auris Mooi, sliM en Zuinig!

€ 17.995,14% Bijtelling

CUIJK - HELMOND - UDEN - VENRAY

PP1401 advertenties.indd 4

Varenschut 5, Helmond T: 0492 - 561 222 • E: info@toyota-helmond.nl www.oostendorp-auto.nl

17-04-14 13:23


tact.” Ondernemers zien geregeld dat ze op meerdere vlakken de vruchten plukken van een training. Op het bedrijf lijken de puzzelstukjes in elkaar te vallen en bovendien is een goede communicatie de rest van het leven waardevol. “Klanten worden rustiger, werken efficiënter en ondernemen eerder actie. Dat zijn vaardigheden die je levenskwaliteit ten goede komen. Onze cursisten worden niet alleen succesvoller als manager en ondernemer, ze staan ook positiever in het leven.”

Beste trainingsbedrijf Inmiddels hebben Jacobs & Van Rooij dus een mooi bestand met succesverhalen opgebouwd. Ondernemers die hun bedrijf, en zichzelf, dankzij Jacobs & Van Rooij zagen groeien zijn vastgelegd in een film die opgenomen werd ter eren van de prijs voor beste trainingbedrijf van 2013. “Wereldwijd zijn er 52 bedrijven actief die volgens deze technologie werken. Wij zijn van al deze bedrijven als beste uit de bus gekomen. Dat is een hele grote eer! En, dat wil ik benadrukken, dat hebben we aan onze klanten te danken. Wij brengen de Hubbard Management Technologie over, maar zij moeten het dóen. Ik ben erg trots op de resultaten van onze klanten.” Dat succesvol overbrengen van de theorie, zou wel eens aan de vasthoudendheid van de coaches kunnen liggen. “Het is een uitdaging om uit iedereen het beste te halen. We zijn best streng, je moet doorpakken om resultaat te zien. Wij doen ons best, en onze klanten maken het af.”

Ambities

Jacobs & Van Rooij

Voortrekker in Hubbard Management Technologie ‘Omdat het werkt’. Dat is de reden dat Jacobs & Van Rooij Management­ ondersteuning gekozen heeft voor de Hubbard Management Technology. Het is het Helmonds bedrijf zelfs zo goed gelukt om deze methodiek te integreren in hun werkwijze, dat ze zijn gekozen om wereldwijd de voor­ trekkersrol op zich te nemen. Jacobs & Van Rooij Managementondersteu­ ning begeleidt MKB’ers in het traject om een betere manager te worden. Dit gebeurt aan de hand van een breed aanbod cursussen en workshops. “Het is geweldig om te zien, hoe een ondernemer in zijn kracht kan staan!”, stelt Anneke van Rooij van Jacobs & Van Rooij Managementondersteuning. Het bedrijf bestaat nu 14 jaar en in die tijd heeft Jacobs & Van Rooij zijn sporen verdiend. “Door middel van een gratis ondernemerstest bekijken wij waar de sterke en de zwakke kanten liggen. We zien vaak dat ondernemers heel gedreven zijn. Een goede eigenschap, die echter ook zijn keerzijde kan hebben, met name in de communicatie. Niet goed luisteren, ongeduldig zijn of vooringenomen een ge-

PP1401 Jacobs en Van Rooij.indd 77

sprek in gaan: dat draagt niet bij aan open en eerlijke communicatie.”

Praktijkgericht De meeste ondernemers die bij Jacobs & Van Rooij aankloppen, starten dan ook met de communicatiecursus. En van het één komt het ander. “Tachtig procent van onze klanten, stroomt door naar een volgende training of cursus. Het is heel belangrijk om de vaardigheden in praktijk te brengen. Wij volgen onze klanten dan ook en onderhouden vaak jarenlang con-

Het bedrijf richt zich nu met name op Brabant en Limburg. Er zijn ook vestigingen in Heereveen en Apeldoorn. Is het een missie om de technologie aan heel Nederland aan te bieden? “Zeker, dat is ons doel. Ik wil steeds meer ondernemers ervan overtuigen dat dit werkt. Toen ik zelf de eerste training volgde, was ik ook sceptisch, zoals het Brabanders betaamt”, lacht ze. “Maar het punt is: het werkt écht. De kracht van deze technologie is de toepasbaarheid ervan. Wil je tijd creëren, dan zorgen wij daar vanaf dag één voor. Wij laten zien, dat het niet lastig hoeft te zijn.”

Werkwijze Jacobs & Van Rooij Jacobs & Van Rooij geeft elke klant persoonlijk advies door middel van een gepatenteerde ondernemerstest. Aan de hand daarvan wordt gekeken welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden. De test wordt besproken met een adviseur. Vervolgens is het mogelijk de praktijkgerichte cursussen en trainingen te volgen. Cursisten krijgen de ruimte de theorie in eigen tempo te bestuderen en te oefenen. Daarnaast is er personal- en executive coaching, zeer intensieve begeleiding voor optimale ondersteuning. Tot slot biedt Jacobs & Van Rooij ook in-companytrainingen. Tijdens de cursussen, trainingen en coaching worden klanten intensief begeleid. Maar ook naderhand blijft er intensief contact, bijvoorbeeld door de gratis opfrisdag. Jacobs & Van Rooij Managementondersteuning BV Stapelovenweg 2b 5708JW Helmond

T 0492- 505 340 F 0492- 505 341 I www.j-vr.nl

77

17-04-14 16:56


78

78

PP1401 Ronde tafel Makelaars.indd 78

17-04-14 17:02


Tekst Koen Chatrou, fotografie Marloes Kemps

Kansen op de woningmarkt De woningmarkt trekt aan. Een krantenkop die steeds vaker terug te lezen is. Na een moeilijke periode, is er weer beweging gekomen in de huizenmarkt. Hét moment om met makelaars rond de tafel te zitten. Over het toenemende vertrouwen in de woningmarkt, over marktconforme prijzen, hypotheken en de toekomst. De deelnemers aan dit rondetafelgesprek, bij de OZZO Sushi & Lounge in het Van der Valk Hotel Eindhoven, zijn positief gestemd. Het was een lastige tijd, ja dat is waar, maar terugkijken dat willen de deelnemers eigenlijk niet. Het is juist belangrijk om nu het verschil te maken en vooruit te blikken. Als eerste aan tafel Pieter van Santvoort van Van Santvoort Makelaars. Van Santvoort runt samen met zijn neef Dirk dit familiebedrijf. Sinds de jaren ’90 is hij actief in de makelaarsbranche. “Wij zijn het grootste makelaarskantoor in de regio. Het gebied waarin wij opereren is vrij groot: van de Belgische grens tot aan noord Limburg.” Van Santvoort vertrouwt op een persoonlijke aanpak en helpt bij transacties en taxaties van bestaande woningen, nieuwbouw, commercieel vastgoed en agrarisch onroerend goed. De tweede deelnemer aan het gesprek is Ron Kruijswijk, directeur van Kruijswijk Makelaardij (Son). “Ik vind het belangrijk om klanten op een eerlijke manier te begeleiden in het traject van het kopen of verkopen van een woning.” Kruijswijk Makelaardij heeft hart voor de regio. “Wij zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in Son en Beugel en houden ons verder bezig met nieuwbouwtrajecten.” Kruijswijk Makelaardij focust zich op de verkoop van bestaande woningen en nieuwbouw, hypotheekadvies, taxaties en huur en verhuur van MKB-bedrijfsruimte en winkelpanden. Chris van Roon is de derde deelnemer aan het gesprek. Van Roon Makelaardij & Taxaties is gevestigd in Son en Breugel. Dit is bewust een kleinschalig kantoor waar persoonlijk contact erg belangrijk is. “Bij ons heb je altijd één contactpersoon, daar hechten wij veel waarde aan en onze klanten ook.” Van Roon is voorzitter van NVM Regio Zuidoost-Brabant en lid van de ledenraad.

Rupsje nooit genoeg Terugkijken? Liever niet. Er is al genoeg gezegd over de crisis, over de huizenmarkt die muurvast zat. “Wat we hiervan hebben geleerd? De huizenprijzen stegen en stegen maar, nu zijn we terug op het prijsniveau van rond de eeuwwisseling. Met name de financiering is weer in balans. Een hypotheek van acht keer het bruto-jaarsalaris? Dat was geen houdbare situatie. Het is nu alleen nog mogelijk woningen te kopen die je ook daadwerkelijk kunt betalen, ook als het even wat min-

PP1401 Ronde tafel Makelaars.indd 79

der gaat”, stelt Van Santvoort. Kruijswijk vult aan: “Voorheen was een woning een investering waar vaak een fors rendement op te halen viel, men ging speculeren, ging uit van een stijgende woningprijs. Die tijd is voorbij, woningen hebben tussen 2008 en 2013 zo’n dertig procent van hun waarde verloren. Je koopt nu een woning omdat je prettig wilt wonen, niet omdat je er geld aan wilt verdienen.” Ook zijn er door deze crisis maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens zoiets gebeurt. “Deze situatie is ontstaan doordat de consument meer, meer en meer wilde. En de makelaar wilde ook stappen zetten, groeien: steeds maar meer. En financiers maakten het mogelijk om grote sommen geld te lenen”, stelt Kruijswijk. “De maatregelen die de overheid genomen heeft, lijken constructief. De kans dat de woningmarkt ooit weer in zo’n diepe crisis belandt, is daardoor aanmerkelijk kleiner geworden. Maar: zeg nooit nooit. Dat is een les die we zeker hebben geleerd”, aldus Van Santvoort. “We moeten de crisis sowieso zien als een leermoment. Dat de prijzen zo’n val hebben gemaakt, is op de lange termijn noodzakelijk. Alleen op die manier komen we tot een gezonde huizenmarkt. Natuurlijk is dit pijnlijk voor mensen die hun huis met flink verlies moeten verkopen. Dat is persoonlijk leed, dat je raakt. Maar de lucht moest uit de huizenmarkt. Pas dan kunnen we écht samen vooruit. En dat punt lijkt nu echt bereikt.”

Ron Kruijswijk,

Chris van Roon

Balans De rook trekt op, langzaam komt er weer schot in de zaak. Sommige kopers en verkopers zitten nog op de blaren. Waar de aflossingsvrije hypotheek eens een populair goed was, is rente betalen en schulden aflossen nu het adagium. De huidige hypotheek : rente betalen en tevens schulden aflossen. Die duidelijkheid geeft vertrouwen. “We merken dat mensen weer willen kopen, maar dat ze wel heel goed kijken naar wat ze kúnnen kopen”, stelt Van Roon. “De woningmarkt is de motor van de Nederlandse economie, dit zijn hele positieve signalen. “ Maar rooskleurig is de situatie nog niet. “Het is nu een kwestie van een nieuwe balans vinden, voor álle partijen. Zo moeten gemeenten hun grondprijzen herbezien. De situatie is veranderd, daar moet iedereen aan wennen en op anticiperen”, stelt Van Santvoort. Dus ook makelaars moeten een nieuwe rol en balans

Pieter van Santvoort

79

17-04-14 17:02


WINNER FOR WINNERS WINNER FOR WINNERS WINNER FOR WINNERS NUFORCE OPGERICHT IN 2005 IS NU AL ÉÉN VAN DE TOONAANGEVENDE AUDIO MERKEN IN DE USA EN JAPAN. NUFORCE OPGERICHT IN 2005 IS NU AL ÉÉN VAN DE TOONAANGEVENDE AUDIO NUFORCE 2005 IS NU AL ÉÉN VAN DE TOONAANGEVENDE AUDIO MERKEN INOPGERICHT DE USA EN IN JAPAN. VANUIT BRABANTSE DEURNE WILLEN WIJ NU OOK DE MARKT IN EUROPA MERKENHET IN DE USA EN JAPAN. VEROVEREN. VANUIT HET BRABANTSE DEURNE WILLEN WIJ NU OOK DE MARKT IN EUROPA VANUIT HET BRABANTSE DEURNE WILLEN WIJ NU OOK DE MARKT IN EUROPA VEROVEREN. NUFORCE BIEDT EEN UITGEBREID EN PRIJSWINNEND ASSORIMENT HIGH END VEROVEREN. AUDIO PRODUCTEN (VERSTERKERS ETC) ALSMEDE EEN ONGEKEND GOEDE LIJN NUFORCE BIEDT EEN UITGEBREID EN PRIJSWINNEND ASSORIMENT HIGH END PORTABLE AUDIOEEN (KOPTELEFOONS, SPEAKERS ETC). ASSORIMENT HIGH END NUFORCE BIEDT UITGEBREID ENETC) PRIJSWINNEND AUDIO PRODUCTEN (VERSTERKERS ALSMEDE EEN ONGEKEND GOEDE LIJN AUDIO PRODUCTEN (VERSTERKERS ETC) ALSMEDE PORTABLE AUDIO (KOPTELEFOONS, SPEAKERS ETC).EEN ONGEKEND GOEDE LIJN PORTABLE AUDIO (KOPTELEFOONS, SPEAKERS ETC).

Of het nu gaat om echt high-end stereo geluid of om Of het nu gaat om echt de ultieme thuis bioscoop Of het nu stereo gaat om echt of om high-end geluid ervaring, NuForce laat je high-end of om de ultiemestereo thuis geluid bioscoop dromen uitkomen. de ultiemeNuForce thuis bioscoop ervaring, laat je ervaring,uitkomen. NuForce laat je dromen NuForce versterkers dromen uitkomen. hebben wereldwijd al vele prijzen NuForce versterkers hebben gewonnen, niet alleen voor NuForce versterkers hebben wereldwijd al vele prijzen onze gepatenteerde digitale wereldwijd al vele prijzen gewonnen, niet alleen voor audio technologie welke gewonnen, niet alleen voor onze gepatenteerde digitale zorgt voor een sublieme en onze gepatenteerde digitale audio technologie welke zuivere geluidsweergave, audiovoor technologie welke en zorgt een sublieme maar voor strak en zorgt ook voor een ons sublieme en zuivere geluidsweergave, modern design. zuivere geluidsweergave, maar ook voor ons strak en maar ookdesign. voor ons strak en modern modern design.

Dubloen 6, Deurne, 0493 744029 Showroom geopend: ma-do 10.00u-17.00u, vr. 10.00u-20.00u, za 10.00u-15.00u www.robytone.com * info@robytone.com

PP1401 advertenties.indd 5

17-04-14 13:24


vinden. “Ik merk dat gemeenten en ontwikkelaars de consument nu meer centraal stellen. Een goede ontwikkeling wat mij betreft. Maar toch is dat een fikse omslag geweest”, stelt Van Santvoort.

Bouwen, bouwen, bouwen Lichtpuntjes zijn het, de berichten in de krant. Over starters die kopen of huizen die worden verkocht. Maar een florerende woningmarkt, nee, daar is nog geen sprake van. Wat moet er gebeuren om die woningmarkt uit het slob te trekken? In koor: “Bouwen, bouwen, bouwen. De afgelopen jaren zijn veel nieuwbouwprojecten stil komen te liggen. Van nieuwe projecten was geen sprake. Dat kan op termijn voor een probleem zorgen, namelijk een tekort aan woningen.” Het drietal ziet Nuenen West als een voorbeeldwijk van het ‘nieuwe’ bouwen. “Je ziet daar heel duidelijk dat de consument centraal staat. Er is een grote diversiteit aan woningen.

Voorheen werd een wijk achter een bureau bedacht, een stedenbouwkundige vulde het plaatje in. Nu wordt er gekeken naar de behoeft vanuit de markt. Je ziet dat deze wijk populair is, deze manier van werken slaat aan.” Hoe kan het dat die consument voorheen niet altijd gehoord werd? Van Santvoort: “Een consument accepteert in goede tijden, met alle respect, soms ook een b-product, bedacht vanuit een stedenbouwkundig oogpunt. Je bent op zo’n moment blij dat je een woning kunt kopen. Maar nu hebben we te maken met een kritische consument, die goed beslagen ten ijs komt.” Van Roon haakt in: “Woningen werden in economische toptijden toch wel verkocht, dat is nu niet meer het geval.”

Vertrouwen De heren zien de toekomst positief in. Ja, de markt heeft een flink klap gehad, maar dat zorgt er ook voor dat de

markt gezonder en realistischer is geworden. Met acceptabele prijzen, hypotheken die fair zijn, kopers die kritisch zijn en verkopers die zich actief inzetten. Kruijswijk: “Ik vertrouw op een groei in de markt de komende jaren. Veel kopers en verkopers hebben de afgelopen jaren afgewacht, maar het verlangen naar een nieuw huis is er nog steeds. Consumenten durven inmiddels weer een stap te nemen.” Van Santvoort: “Ik verwacht dat huurders van het duurdere segment de stap gaan nemen om te kopen. Zij hebben gekozen voor een huurwoning, omdat het even niet anders kon. Wat wel een obstakel vormt, is dat er momenteel zo weinig nieuwbouwprojecten zijn. Dat remt de markt af.” De drie makelaars merken dat de markt het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 flink is aangetrokken. “Alles valt of staat met vertrouwen. Daarom is de Nationale Hypotheek Garantie ook zo essentieel. Het zorgt ervoor dat kopers een stap dúrven zetten.” Positieve geluiden dus. Hoe staat het er over vijf jaar voor? Van Santvoort: “Dan kunnen we spreken van een woningmarkt die goed functioneert, een markt die in evenwicht is. Ik verwacht dat het ons economisch dan ook meer voor de wind gaat, na zeven magere jaren, volgen er zeven vette, toch? Deze periode heeft ervoor gezorgd dat er structureel iets is veranderd. Je koopt nu een woning, om er te wonen. Je betaalt je rente en

je lost af, je doet geen investering.” En dat kopen om te wónen, dat kun je met een gerust hart nu doen, stelt Kruijswijk. “Dit is inderdaad hét moment om te kopen, de woningprijzen zijn laag en de overdrachtsbelasting is structureel 2 procent (was 6 procent red.), je kunt nu een goede deal maken. De starters slaan nu toe en daardoor komt de markt weer op gang.”

81

PP1401 Ronde tafel Makelaars.indd 81

17-04-14 17:02


! t s n u k n e aken is e

Schoonm

van: nderhoud O & g in einig apijt peciale R mellen | T S a , L k | a x a e fl m a Lux Schoon | Gevels | n teen e m a R | | Natuurs n e r e lo Kantoren etc. v n, banken | Linoleum e n d e e r h e r e lo v lv len, o Korre ven, scho ij r d e B .: Voor o.a

Pieters Cleaning Groep Ambachtweg 50, Mierlo, 0492-432363 0047792.indd 1

14-12-2010 13:27:05

Gespecialiseerd in Mercedes Reparatie van alle merken Gratis haal- en brengservice

WAT DOEN WIJ? • • • • • •

Onderhoud Diagnoses Reparatie Uitlijncheck Caravanreparatie Autoschadeherstel

• • • • •

Uitlijnen Airco APK Aanhangers Truckreparatie en -onderhoud

Malex Automotive Achterdijk 15A, 5705 CB Helmond Tel. 0492 - 52 60 60 E. info@malex-automotive.nl www.malex-automotive.nl Malex is een onderdeel van Autoschade Mosman

WWW.MALEX-AUTOMOTIVE.NL | 0492 - 52 60 60 | 06 - 54 21 51 09

PP1401 advertenties.indd 8

17-04-14 13:27


De Rabo Medicidesk

uw financiën zijn ónze zorg!

Wij begrijpen uw wereld en bieden passende oplossingen. U werkt hard voor een doel: uw patiënt beter maken en daarin succes te hebben. Maar ook naast uw werk wilt u succes hebben. Weet u wat u uiteindelijk overhoudt aan al uw inspanningen? Is uw financiële planning wel net zo gezond als uzelf? Voor meer informatie bel naar (040) 293 65 95. Of mail naar medicidesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

Ontdek het op rabobank.nl/medicidesk Samen sterker

BB1401 Cover.indd 4

17-04-14 17:38


DE KRACHT ZIT IN ONZE MENSEN

Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch installatiebedrijf. We bestaan sinds 1918 en hebben ruim 220 gepassioneerde vakmensen werkzaam in de IndustriĂŤle automatisering en elektrotechniek in Brabant en Limburg. De kracht zit in onze mensen: tevreden medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten, is onze filosofie. Nader kennismaken? 013-5117227 Henny de Haas

Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27 algemeen@hoppenbrouwers.nl www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl

BB1401 Cover.indd 1

17-04-14 17:37

Brabant business 1401  
Brabant business 1401  
Advertisement