Page 1

Verzuim Pakket een andere kijk op verzuim

ARBO - Vergelijk


ARBO-vergelijk Pakket Tarief Registratie ziek- en herstelmeldingen Bewaken WVP termijnen met rappel aan werkgever, 1e rappel 2 weken en 2e rappel 1 week voor verstrijken termijn Jaarlijks verzuimrapportage + analyse voor 1 februari Dagelijks verzuimstatistieken via internet raadpleegbaar Jaarlijks overleg met werkgever/OR over arbo beleid en verzuimbegeleiding op verzoek en na afspraak Doorgeven beroepsziekten + vangnet + regres + 28 dagenrergeling + Amber reïntegratieverslag bij uitdiensttreding Arbeidsomstandighedenspreekuur voor werknemers Ondernemershelpdesk beschikbaar Verstrekken van schriftelijke info over ontwikkelingen op gebied van arbeidsomstandigheden

Acties in: Eerste twee weken Bij psycheklachten standaard huisbezoek verzoek van werkgever en/of naar redelijk oordeel van de arbeidsdeskundige Eerste analyse na ontvangst melding 1e contact werkgever en werknemer na gemiddeld 3 dagen 1e contact werkgever en werknemer op de 1e (werk)dag Huisbezoeken naar redelijk te gebruiken In noodgevallen bezoek mogelijk < half uur na aanvraag Signaleren frequent verzuim Telefonisch contact na 1 week Extra telefonisch contact na 2 weken Voorbereiding probleemanalyse Schriftelijke terugkoppeling aan werkgever Wachtlijstbemiddeling medische behandeling via medisch adviseur Eerste vier weken Verzuimopvolging door arbeidsdeskundige Wekelijks contact met werkgever/werknemer (afhankelijk van de aard van de case) over: advisering interventies onderzoeken mogelijkheden t.a.v. werkhervatting bepalen inzet bedrijfsarts en arbeidsdeskundige/reïntegratiecoach Spreekuur arts en/of arbeidsdeskundige in 3e week Opstellen reïntegratieadvies voor werkgever en werknemer Rondom zes weken Bewaking activiteiten bedrijfsarts Bewaking reïntegratieafspraken Directe terugkoppeling probleemanalyse naar werkgever en werknemer Werkgever adviseren over financiële en juridische consequenties van Plan van Aanpak Werkgever ondersteunen bij uitvoering reïntegratieafspraken Probleemanalyse vòòr einde 6e week Rondom acht weken Format PvA aan werkgever verstrekken en invulling bewaken Rappel inzake verbetering PvA 13e weeks melding UWV verzorgen + herstelmelding Bedrijfsarts activeren inz. oproepen werknemer voor actueel oordeel i.v.m. PvA Opstellen reïntegratieverslag Week 9 t/m 104 Tenminste 1 x per 6 weken contact met werkgever en werknemer Werkgever blijven herinneren aan bijstellen PvA Spreekuur contacten bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en reïntegratiecoach voortdurend mogelijk indien noodzakelijk/gewenst en proactieve adviezen Na 52e week eerste jaarsevaluatie Ondersteuning bij WIA aanvraag Uiterlijk week 91 volledig reïntegratieverslag Gedurende gehele verzuimtraject 65+ protocol verzorgde verzuimbegeleiding alsof WVP Preventieve activiteiten bij dreigend verzuim op signalering werkgever Training ziekteverzuimmanagement voor leidinggevenden Werkplekonderzoeken op verzoek werkgever/werknemer

Topgarant € 85

Arbo Duo € 95

Maetis Pakket 3 € 105

Destinatum Verzuimmanagement € 79

http://www.thomagroep.nl/documents/upload/TVP%20ARBO-vergelijk  

http://www.thomagroep.nl/documents/upload/TVP%20ARBO-vergelijk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you