Benchmarkverslag Devagro 2021

Page 1

Benchmarks 2021


Benchmarks 2021 We hebben bewust geïnvesteerd in een 100% elektrisch aangedreven zandlosinstallatie en een betoncentrale op basis van wind- en zonne-energie. Innovatief ondernemen, dat is helemaal ons ding. We zetten in op nieuwe technologieën om hoogwaardig beton te maken zonder traditioneel cement. Ten slotte maken we ook gebruik van gerecycleerde granulaten en zanden als grondstoffen.


Benchmarks 2021 Klinkergehalte

• • • •

Klinker / Bindmiddel = 72 % Secundaire vulstoffen 10 % Productie van polymeerbeton zonder cement Gemiddeld bindmiddel 338 kg/m³* * Gemiddelde van de totale productie stortklaar beton en hydraulisch gebonden mengsels


Benchmarks 2021 Secundaire granulaten

• 37% gerecycleerde granulaten • Secundaire vulstoffen  zie Klinkergehalte • 31,5 % van granulaten via binnenvaart


Benchmarks 2021 Hernieuwbare energie

• 29% hernieuwbare energie / totaal verbruik • +- 200MWh energie geproduceerd • CO2-reductie +- 131.000 kg (0,649 kg/KWh)


Benchmarks 2021 Fossiele brandstoffen • Verbruik wielladers 59 400 liter diesel (50% voor de betoncentrale = 29 700) 78,4 T CO2 (2,64 kg CO2 / L diesel)

• Verbruik vrachtwagens 165 400 liter diesel 436,7 T CO2 (2,64 kg CO2 / L diesel) • Verbruik onderaannemer is niet gekend


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.