Groep 3 | toetsschrift

Page 1

naam:

groep 9789006919295_gr3_tts.indd 1

TOETSschrift

31/03/2020 13:22:37


9789006919295_gr3_tts.indd 2

31/03/2020 13:22:37


GROEP 3 toets

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

9789006919295_gr3_tts.indd 1

31/03/2020 13:22:40


BLOK 1  les 15  dit kan ik al 1

a vul in.

b kruis aan.

2

ik zie het meteen

ik tel vinger voor vinger

a vul in.

4

6

11

8

15

1

17

16

b kruis aan.

heel goed

goed

5

7

18

20

een beetje

bijna

tellen met sprongen van 2 kan ik

3

vul in. 5

7

9

17

19

21

8

10

12

10

12

14

2

9789006919295_gr3_tts.indd 2

31/03/2020 13:22:41


les 26 toets 1

2

vul in.

kleur. 7

3

9

18

15

kleur en vul in.

3

9789006919295_gr3_tts.indd 3

31/03/2020 13:22:43


les 26  toets 4

vul in.

4

6

11

13

7

5

1

5

15

17

14

15

17

8

11

13

16

14

7

18

12

14

16

18

vul in. 3 15 18

6

8

4

6

8

9

18

19

11

12

20

21

22

6

10

13 16

8

10

vul de buurgetallen in.

3

14

19

11

9

20

4

9789006919295_gr3_tts.indd 4

31/03/2020 13:22:43


7

kleur het getal dat het dichtst bij is.

10

8

9

11

14

7

14

20

9

12

14

10

15

21

kleur.

maak vast. 10 euro

5 euro

9 euro

6 euro

8 euro

5

9789006919295_gr3_tts.indd 5

31/03/2020 13:22:45


Blok 2  les 15  dit kan ik al 1

a vul in.

6

9

6

9

b kruis aan. ik: tel alleen de rode broeken.

2

3

zie het meteen.

tel alle broeken.

kleur de splitsing.

a maak het waar. 8

9

3

10

b kruis aan. splitssommen maken kan ik: heel goed

4

goed

een beetje

bijna

a vul in en schrijf de som. 8

5

4 3

+

=

+

=

4 2

+

=

+

=

b kruis aan. hoe heet dit teken + plus

is

weet ik nog niet 6

9789006919295_gr3_tts.indd 6

31/03/2020 13:22:47


les 26 toets 1

vul in. 5

7

9

4

4+

6+

1+

0+

+2

+4

0+

+7

2+

+3

+3

5+

+0

2+

+2

5+

3+ +0

2

maak vast. 10 euro

15 euro

7 euro 9 euro

3

kleur het bedrag 11 euro

5 15 euro

2

1 5

5

1 5

1 2

2

2

7 euro

5 2

5

1 5

1 9 euro

5 1

1 1 1

7

9789006919295_gr3_tts.indd 7

31/03/2020 13:22:48


les 26  toets 4

5

kleur dubbel en bijna-dubbel.

7

8

9

4

5

6

2

3

4

3

4

5

vul in. dubbel en bijna-dubbel.

8

9789006919295_gr3_tts.indd 8

31/03/2020 13:22:49


6

7

reken uit. 3 + 3 =

7 + 7 =

6 + 6 =

9 + 9 =

3 + 2 =

7 + 6 =

6 + 5 =

8 + 9 =

10 + 10 =

4 + 4 =

8 + 8 =

5 + 5 =

10 + 9 =

4 + 5 =

8 + 7 =

5 + 6 =

schrijf de som en reken uit.

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

+

=

+

=

+

+

+

+

=

=

9

9789006919295_gr3_tts.indd 9

31/03/2020 13:22:49


BLOK 3  les 15  dit kan ik al 1

a maak af en kleur.

b kruis aan. het maken van patronen kan ik: heel goed

2

goed

een beetje

bijna

maak vast. 0

20

3

3

6

12

1

8

10

15

19

a vul in. 0

20

b kruis aan. het plaatsen van getallen op de getallenlijn kan ik: heel goed

4

goed

een beetje

bijna

maak een ketting. gebruik

en kleur in met 2 kleuren.

10

9789006919295_gr3_tts.indd 10

31/03/2020 13:22:50


les 26  toets 1

maak vast. 0

20

3

2

6

8

12

16

13

9

18

vul in. 0

3

20

reken uit. ik koop:

ik geef:

ik krijg terug:

4 euro

7 euro

12 euro

18 euro

11

9789006919295_gr3_tts.indd 11

31/03/2020 13:22:51


les 26  toets 4

5

verdeel eerlijk.

verdeel eerlijk. schrijf de som.

10 =

+

12 =

+

14 =

+

6 =

+

8 =

+

4 =

+

16 =

+

18 =

+

12

9789006919295_gr3_tts.indd 12

31/03/2020 13:22:52


6

schrijf de som en reken uit.

7–

=

10 –

7

8

=

9–

=

6–

=

7–

=

8–

=

schrijf de som en reken uit.

6–

=

7–

=

8–

=

5–

=

reken uit. 7 –5 =

10 – 4 =

9 –6 =

7 –4 =

7 –2 =

10 – 6 =

9 –3 =

7 –3 =

6 –4 =

10 – 7 =

5 –2 =

8 –6 =

6 –2 =

10 – 3 =

5 –3 =

8 –2 =

13

9789006919295_gr3_tts.indd 13

31/03/2020 13:22:53


les 15  dit kan ik al

BLOK 4  1

a schrijf de som en reken uit.

b kruis aan. een som bij een plaatje maken kan ik: heel goed

2

goed

een beetje

bijna

a vul in.

0

50

b kruis aan. getallen plaatsen op de getallenlijn kan ik: heel goed

3

goed

een beetje

bijna

vul de tientallen in.

22

48

14

35 14

9789006919295_gr3_tts.indd 14

31/03/2020 13:22:54


les 26  toets 1

2

halveer. teken de lijn.

maak de plussommen.

4

34 5

44

46

14

1

16

24

3

26

12

32 8

42

36

2

22

maak de minsommen.

4

4

6

5 15 4 45

35

6 28 18

25 4

6 8

4

4

6

48

38 6

6

3

3 17 47

3 27

7

37 3

3

reken uit. 23 + 4 =

26 + 2 =

19 – 6 =

44 – 3 =

13 + 4 =

36 + 2 =

29 – 6 =

4–3=

3+4=

16 + 2 =

9–6=

24 – 3 =

33 + 4 =

6+2=

49 – 6 =

34 – 3 =

15

9789006919295_gr3_tts.indd 15

31/03/2020 13:22:55


GROEp toetsschrift

9 789006 919295

9789006919295_gr3_tts.indd 30

31/03/2020 13:23:21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.