klaar voor de start | rekenen | groep 2 - 3 | pag 1/10

Page 1

naam:

Einddoelenschrift rekenen van groep 2 naar 3

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 1

9/04/2021 15:39


hoe gaat het? kleur bij elk lesdoel hoe het gaat.

ik snap het nog niet helemaal

ik ben goed op weg

ik heb het lesdoel afgerond

heb je alle lesdoelen gemaakt? vul de achterkant van dit schrift in en schrijf je naam op de beker. succes en veel plezier!

lesdoel 1 ik oefen schrijven van getallen. lesdoel 2 ik oefen tellen door groepjes maken. lesdoel 3 ik oefen tellen. lesdoel 4 ik oefen doortellen en terugtellen. lesdoel 5 ik oefen getalbeelden. lesdoel 6 ik oefen splitsen tot en met 10.

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:39


Einddoelenschrift rekenen van groep 2 naar 3

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 1

Powered by

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 1

lesdoel ik oefen schrijven van getallen.

111111 11 11

schrijf.

11 2

222222 22 22

schrijf.

22

2

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 3

333333 33 33

schrijf.

33 4

444444 44 44

schrijf.

44

3

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 3

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 5

lesdoel ik oefen schrijven van getallen.

555555 55 55

schrijf.

55 6

666666 66 6 6

schrijf.

66

4

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 4

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 7

777777 77 77

schrijf.

77

8

888888 88 8 8

schrijf.

88

5

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 5

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 9

lesdoel ik oefen schrijven van getallen.

999999 99 9 9

schrijf.

99 10

10101010 1010 1010

schrijf.

1010

6

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 6

9/04/2021 15:39


LESdoel 1 11

maak af. begin bij 1.

18

17

16 • 15 •

• •

14

13

•3

•9 8 10 • • • 11 7

20

19

13

•2 •4

6

• 12

12

•1

•5

tel en vul in.

kleur. 6 7 12 8 9 10

rood grijs oranje paars blauw groen

9

9

9

7 9

9

9 6

9

10

6

8

9

10

12 8 8 7

10

10

8 8

7

12

10 10

12

10

10

8

6 10

7

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 7

9/04/2021 15:39


LESdoel 2 1

2

3

lesdoel ik oefen tellen door groepjes maken.

maak groepjes van 2.

maak groepjes van 3.

maak groepjes van 5.

8

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 8

9/04/2021 15:39


LESdoel 2 4

5

6

maak groepjes van 4.

maak groepjes van 10.

maak groepjes van 6.

9

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 9

9/04/2021 15:39


Klaar voor de start 1 Welk lesdoel vond je leuk? nummer(s):

2 Heb je materiaal gebruikt tijdens deze lessen? ja

nee

3 Hoe vond je het werk in dit schrift?

rek

enkampioe

n

Einddoelenschrift rekenen van groep 2 naar 3

9 789006 701623

BSSCHRFT_L2-3_DEF_060421.indd 30

9/04/2021 15:39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.