9789006648492 Examenbundel vmbo-gt/mavo Duits 2023/2024

Page 1

examen bundel

Meer dan alleen oefenexamens

2023 2024

vmbo-gt / mavo

Duits

Nubijjeboek mijn.examenbundel.nl

Online oefenen, video’s en meer

examenbundel.nl

Zeker slagen met Examenbundels, meer dan oefenexamens!

#geenexamenstress

MEER DAN ALLEEN EXAMENS EXAMENSTOF ALLES IN ÉÉN

• Oefenen met echte examens, met uitleg en toelichting van docenten en vakexperts.

• Oefenen met voorbeeldvragen per onderwerp.

• Voldoet aan de laatste exameneisen.

• Geeft ook toegang tot vele extra’s en gericht studieadvies op Mijn Examenbundel.

• Alle examenstof in één boek, compact en overzichtelijk.

• Perfecte samenvattingen met voorbeelden uit de laatste examens.

• Overzichten met begrippen en definities.

• Te gebruiken naast elke lesmethode.

• Met handig trefwoordenregister achterin.

SPECIAAL VOOR DE TALEN

• De ideale voorbereiding op zowel het centraal schriftelijk examen als de schoolexamens.

• Meer dan 1000 idioomwoorden met realistische voorbeeldzinnen.

• Thematisch gerangschikt.

• Aandacht voor lees-, gespreks- én schrijfvaardigheid.

LER E N KUN JE LEREN

• Handig hulpmiddel naast Examenbundel, Samengevat en Examenidioom.

• Ontdek welke leerstrategieën het best bij jou passen.

• Bevat tips over effectief leren, plannen en motivatie.

• Meer tijd over voor andere dingen zoals werken en sporten.

#ikgazekerslagen

Ga naar examenbundel.nl voor meer informatie over je eindexamens, extra oefeningen en meer!

examenbundel samen gevat } examenidioom# !zekerslagen

examen bundel

vmbo-gt/mavo
Duits
2023 2024
examenbundel.nl
Meer dan alleen oefenexamens Marco van Rossum

mijn.examenbundel.nl

Slagen zonder examenstress doe je met Examenbundel, Samengevat, Examenidioom en Zeker Slagen!

Alles voor je schoolexamens en je centrale examens in je boeken, maar ook online.

Overzicht van al je examenvakken Antwoorden bij de oriëntatietoets

Video’s en andere leerbronnen

Online oefenen

Inzicht in je voortgang

Quickscan en nog veel meer!

Ga naar mijn.examenbundel.nl en log in op Mijn Examenbundel. Met deze code krijg je toegang

tot heel veel (digitale) extra’s die bij je bundel horen:

2 © ThiemeMeulenhoff
#ikgazekerslagen
Deze code is uniek en door één persoon te gebruiken. Geldig tot 15 juli 2025.

Voorwoord

Met deze Examenbundel bereid je je goed voor op het eindexamen. Je oefent met echte examenopgaven. In de uitwerkingen staan de antwoorden met een duidelijke uitleg. Zo weet je precies wat je goed en fout hebt gedaan.

Gebruik naast deze Examenbundel ook het boek Examenidioom om te leren voor je examen. Hierin vind je meer dan 1000 woorden met voorbeeldzinnen en oefeningen. Zo breid je je woordenschat eenvoudig uit. Handig voor zowel het centraal examen als de schoolexamens.

examen bundel

Oefenen met echte examens en duidelijke uitwerkingen

Meer dan 1000 woorden en voorbeeldzinnen

Wil je weten op welke datum het centraal examen is?

Ga naar examenbundel.nl/examenrooster voor het actuele examenrooster. Of scan de QR-code:

Namens team Examenbundel heel veel succes!

Heb je een vraag of opmerking over deze Examenbundel?

Ga dan naar examenbundel.nl/contact.

Opmerking

De overheid stelt de regels op voor het examen. Bijvoorbeeld wat de examenonderwerpen zijn, welke hulpmiddelen je mag gebruiken en wanneer het examen is. De auteurs en uitgever hebben deze Examenbundel met grote zorg samengesteld. Soms veranderen de regels van de overheid echter of worden er nieuwe afspraken gemaakt over wat die regels betekenen. Raadpleeg daarom altijd je docent of onze website www.examenbundel.nl voor actuele informatie die voor jouw examen van belang is.

3 © ThiemeMeulenhoff
Duits vmbo-gt/mavo
examen idioom # +

Inhoud

9 Oriëntatietoets

23 A

37

73 C

95 1

110 11

112 12

113 E Examenteksten met

115 1

117 2

118 3

119 4

120 5

124 8

125 9

126 10

128 11

130 12

132 13

134 14

136 15

138 Uitwerkingen

10 ★★★

4 © ThiemeMeulenhoff
6 Stappenplan
Kennis van land en samenleving
25 1 Het Duitse taalgebied 26 2 Geografie
30 3 Staatsinrichting en politiek 32 4 Geschiedenis 34 5 Onderwijs 35 6 Typisch Duits
Signaalwoorden
B Leesvaardigheid 39 1 Centraal examen 40 2 Leesstrategieën 54 3 Soorten examenvragen 63 4
68 5 Omgaan met moeilijke woorden 71 6 Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen in de vraagstelling
Examenteksten
woordenlijst
Examen 2019-II:
Examen 2019-II:
Examen 2019-II: 12
78 4 Examen 2019-II:
Examen 2019-II: 2
6 Examen 2019-II: 8
82
Examen 2019-II: 11 ★★
8 Examen 2019-II: 3 ★★★ 85 9 Examen 2019-II: 5 ★★★ 87 10 Examen 2019-II: 6 ★★★ 89 11 Examen 2019-II: 9 ★★★ 91
Examen 2019-II: 10 ★★★
met
75 1
4 ★ 76 2
7 ★ 77 3
1 ★★ 79 5
★★ 80
★★
7
83
12
woordenlijsten
93 D 2021-II met
Examen 2021-II:
Examen 2021-II:
Examen 2021-II:
Examen 2021-II: 4
Examen 2021-II: 5
Examen 2021-II: 6 ★
Examen 2021-II: 7 ★★★
Examen 2021-II: 8 ★★★
Examen 2021-II: 9 ★
Examen 2021-II:
1 ★★ 96 2
2 ★★ 97 3
3 ★★★ 99 4
★★★ 101 5
★★ 102 6
103 7
105 8
107 9
108 10
10 ★★★
Examen 2021-II:
11 ★★
Examen 2021-II:
12 ★
uitwerkingen
Examen
2019-I: 6 ★
Examen 2021-I:
1 ★
Examen 2021-I:
8 ★
Examen 2021-I:
12 ★
Examen 2019-I:
Examen 2021-I:
Examen 2021-I:
5 ★★ 121 6
2 ★★ 123 7
4 ★★
Examen 2021-I:
7 ★★
Examen 2021-I:
11 ★★
Examen 2019-I:
Examen 2021-I:
3 ★★★
Examen 2021-I:
5 ★★★
Examen
2021-I: 6 ★★★
Examen 2021-I:
9 ★★★
Examen
2021-I: 10 ★★★

209 H 2023-I

De antwoorden en uitwerkingen van examen 2023-I vind je op mijn.examenbundel.nl.

Bijlagen

Oefenen met de basiswoordenlijst Basiswoordenlijst

Cijferbepaling examens 2021-II, 2022-I en 2022-II

5 © ThiemeMeulenhoff
F 2022-I met uitwerkingen 151 1 Examen 2022-I: 1 ★ 152 2 Examen 2022-I: 2 ★★ 154 3 Examen 2022-I: 3
156 4 Examen 2022-I: 4
158 5 Examen 2022-I: 5
159 6 Examen 2022-I: 6 ★★★ 161 7 Examen 2022-I: 7 ★★★ 163 8 Examen 2022-I: 8 ★★ 164 9 Examen 2022-I: 9 ★ 165 10 Examen 2022-I: 10 ★★★ 168 11 Examen 2022-I: 11 ★★ 170 Uitwerkingen 179 G 2022-II met uitwerkingen 181 1 Examen 2022-II: 1 ★ 182 2 Examen 2022-II: 2 ★★★ 183 3 Examen 2022-II: 3
4 Examen 2022-II: 4
186 5 Examen 2022-II: 5 ★★★
6 Examen 2022-II: 6 ★★★ 190 7 Examen 2022-II: 7 ★★ 192 8 Examen 2022-II: 8 ★★★ 194 9 Examen 2022-II: 9 ★★★ 196 10 Examen 2022-II: 10 ★ 197 11 Examen 2022-II: 11 ★★ 199 12 Examen 2022-II: 12 ★★
Uitwerkingen
149
★★★
★★★
★★ 185
188
200

Stappenplan

Natuurlijk kun je kriskras door de Examenbundel gaan en met die onderdelen oefenen die jou belangrijk lijken. Je kunt het ook systematischer aanpakken en daar is dit stappenplan voor bedoeld. Het stappenplan leidt je op een slimme manier door de bundel en helpt je zo bij de voorbereiding op het examen.

augustus t/m

september

Bestudeer de leesstrategieën (B2) en de vraagsoorten (B3).

oktober t/m december

Wat kun je al? Maak de oriëntatietoets.

Bekijk het studieadvies op mijn.examenbundel.nl.

NEE JA

Meer dan 3 fout.

Lees Kennis van land en samenleving in deel A.

Leer de signaalwoorden (B4), kijk hoe je omgaat met moeilijke woorden (B5) en leer de veelvoorkomende woorden in de vraagstelling (B6).

Test je kennis van land en samenleving op mijn.examenbundel.nl.

Maak de vragen bij de teksten met * en ** in deel C en E.

Bestudeer de lastige onderdelen nog eens in deel B.

JA

Meer dan 6 fout in C of E.

NEE

Bekijk de uitwerkingen bij de teksten met * en ** uit deel C (online) en E goed.

Leer in de basiswoordenlijst de woorden a t/m e (Duits-Nederlands).

6 © ThiemeMeulenhoff

Leer in de basiswoordenlijst de woorden f t/m r (Duits-Nederlands).

Maak de vragen bij de teksten met *** in deel C en E.

Bekijk de uitwerkingen bij de teksten met *** uit deel C (online) en E goed.

NEE JA

Meer dan 6 fout in C of E.

Leer in de basiswoordenlijst de woorden s t/m z (Duits-Nederlands).

Lees voor je een heel examen gaat oefenen nog een keer B2 en B3.

Maak het hele examen met woordenlijsten in deel D.

Herhaal de signaalwoorden (B4) nog een keer.

Maak de hele examens in deel F en G en bekijk de uitwerkingen goed.

Maak het examen in deel H.

Herhaal deel B over leesvaardigheid en de hele basiswoordenlijst (Duits-Nederlands).

Examen

7 © ThiemeMeulenhoff Duits vmbo-gt/mavo #geenexamenstress
april t/m mei
januari t/m maart

Hoe zou je het nu al doen op een examen? De oriëntatietoets geeft je een eerste indruk.

Oriëntatietoets

9

In examenopgaven worden verschillende vaardigheden getoetst.

Deze oriëntatietoets

• geeft een globaal beeld van hoe goed of slecht je deze vaardigheden beheerst;

• bestaat uit (aangepaste) examenvragen;

• heeft ongeveer de omvang van een half examen.

De antwoorden vind je op mijn.examenbundel.nl.

Wanneer je daar de scores invoert, krijg je te zien met welke onderdelen uit de Examenbundel je in ieder geval nog zou kunnen oefenen.

Daarna kun je met behulp van het stappenplan op bladzijde 6-7 verder werken met de Examenbundel.

Vergeet niet ook de basiswoordenlijst achter in deze Examenbundel door te nemen.

Oriëntatietoets

Tekst 1

C. Rummenhöller: Es ist leider tatsächlich so, dass Sie den Reisepreis nur dann mindern können, wenn Sie die Mängel (am besten mit Beweisstücke, wie zum Beispiel Fotos) noch am Urlaubsort angezeigt haben. Dazu müssen Sie sich an den Reiseveranstalter oder an eine von diesem benannte Stelle wenden. Das Amtsgericht München hat entschieden, dass es für eine Mängel anzeige nicht ausreicht, wenn man die Mängel an der Hotelrezeption melde t. Diese sind kei ne Vertreter des Reiseveranstalters bzw. der Reiseleitung.

1 Wat was voor de politieagenten de aanleiding om de identiteit van de man te controleren?

naar: Das Goldene Blatt, 19.04.2014

A Hij had een diefstal gepleegd.

B Hij had zonder geldig vervoersbewijs gebruikgemaakt van het openbaar vervoer.

C Hij was brutaal geweest tegen de agenten.

Tekst 11

D Hij was de veroorzaker van problemen bij een voetbalwedstrijd van Schalke ’04.

Schalker pöbelt sich ins Gefängnis

„Na Bullen? Auch nichts zu tun am Vatertag?“ So aggressiv begrüßte ein Fan von Fußballverein Schalke ʼ 04 gestern Bundespolizisten in Essen. Hätte er besser nicht gemacht. Denn erst dann überprüften ihn die Beamten. Und was kam heraus? Der Mann hätte selber genug zu tun gehabt. Nämlich im Knast sitzen. Gegen ihn lagen drei Haftbefehle vor. Jetzt muss er wegen Diebstahls und Schwarzfahrens 17 Monate in den Knast.

naar: Bild, 15.05.2015

11 © ThiemeMeulenhoff
GT-0063-a-17-2-b 13 / 18
Reiseleitung vor Ort zu me
lees verder ►►►

Wie werde ich Polizist?

„Ein Beruf, so interessant wie das Leben!“ – mit diesem Slogan wirbt die Polizei um neue Kollegen. Was macht die Arbeit bei der Polizei so interessant?

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen?

Was kommt in diesem Beruf alles so auf einen zu?

(1) Wer zur Polizei will, braucht mindes tens einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder – und das ist die Regel – einen Realschulabschluss. In beiden Fällen muss ein Gesamtnotendur chschnitt von 2,5 er r eicht werden. Abgesehen davon sind dann eine ganze Reihe von körperlic hen und charakterlichen Bedingungen zu erfüllen.

( 2) Daniel absolvier t gerade seine z weite Praktik umsphase. Bevor er sich entschloss, zur Polizei zu gehen, hat er bereits in einem anderen Ber uf gearbeitet, aber „ im m er nur im Büro, jeden Tag das Gleiche, das wurde irgendwann langweilig.“ Bei der Polizei liebt er die Abwechslung. Jeder Tag v erläuft hier anders. E s lässt sich ni e voraus sagen, was passieren wir d. Das macht den Beruf spannend und eben, wie Daniel bekräftigt, tatsächlich „so interessant, wie das Leben selbst“. Aber es bedeutet auch, das s man in der Lage s ein muss, mehrmals am Tag von einer Situation auf die näc hste umzuschalten.

(3) A uf die Frage, weshalb er Polizis t we r den will, antwortet Daniel: „Weil es s c hön ist, etwas bewirken und helfen zu können, wenn man gebraucht wird“ –und weshalb er gerade bei der Polizei und nicht etwa beim Roten Kreuz oder der Feuerwehr helfen wollte, gibt er zu: „I ch wollte schon als kleiner Junge Poliz ist werden“. Also bringt Daniel genau das mit, was die Informationsbr oschüre als wichtige Grundvoraussetzung für den Beruf des Polizisten nennt, nämlich „ eine ganze Portion Berufung“.

(

4) Während die Fr eunde seinen Plan von vorne her ein gut fanden, hatten Eltern und Oma „Angst um den Bub“. Was ist denn das Schlimmste, das einem Polizisten passieren kann? „ Als Polizist muss man sich des Risikos, bei einem Einsatz verletzt oder gar getötet werden zu können, bewusst sein.“ Direkt an z weiter Stelle nennt der junge Polizis t Unfälle und Leichenfunde. Das Schöns te an seinem Beruf findet Daniel das gute Gefühl, helfen zu k önnen und dafür pos itive Rückmeldung von Betroffenen zu bekommen. Besonders begeistert ist er 7 vom Arbeitsklim a bei der Freiburger Polizei: „Es m acht richtig Spaß, hier dabei zu sein, wir sind ein tolles Team!“

naar: www.fudder.de, 05.06.2007

12 © ThiemeMeulenhoff Examenbundel 2023 | 2024 Oriëntatietoets
2 GT-0063-a-17-1-b 14 / 15 lees verder ►►►
12
Tekst
Tekst

2 In de inleiding worden drie vragen gesteld.

→ Op welke van die drie vragen gaat alinea 1 in?

Schrijf de eerste twee Duitse woorden van die vraag over uit de inleiding.

3 „Bevor er … irgendwann langweilig.‘“ (Absatz 2)

Was wird in diesen Zeilen beschrieben?

A der Alltag eines Polizeipraktikanten

B der Anlass zu Daniels Berufswechsel

C die Nachteile eines Polizeipraktikums

4 Womit wird der 2. Absatz beendet?

A mit einem Rat

B mit einer Voraussetzung

C mit einer Zusammenfassung

5 Welcher Titel passt zum 3. Absatz?

A Gute Berufsberatung bei der Polizei

B Helferberufe liegen voll im Trend

C Kindheitstraum wird vielleicht wahr

D Strenges Auswahlverfahren

6 Behalve gewond raken en overlijden noemt Daniel nog twee andere zaken die hem vreselijk lijken in zijn vak. (alinea 4)

→ Welke twee zaken zijn dat?

Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

7 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4?

A außerdem

B deshalb

C nur

13 © ThiemeMeulenhoff Duits vmbo-gt/mavo Oriëntatietoets

8 In de tekst worden zes bespaartips gegeven.

→ Schrijf bij elke tip de letter van de titel die het best erbij past.

Kies daarbij uit:

a Einkaufszettel einstecken

b Einfach nachfüllen

c Viel zu schade für den Abfall

d Versicherung beenden

e Wann lohnt sich ausschalten?

f Günstig essen gehen

g Tauschen statt kaufen

h Angebote nutzen

Let op: er blijven twee titels over! Tekst 9

Spartipps

(1) Zum Jahresanfang stellen Möbelgeschäfte ihre neuen Kollektionen aus. Bei Möbeln aus dem letzten Jahr sinken die Preise – der ideale Zeitpunkt, falls Sie z.B. einen neuen Schrank brauchen. Übrigens: Auch Krawatten und Anzüge sind nach den Feiertagen günstiger.

(2) Wer ohne Vorbereitung in den Supe rmarkt geht, gibt mehr Geld aus als geplant, zeigen Untersuchungen. Schr eiben Sie sich vorher auf, was Sie brauchen – am besten in der Reihenfolge, wie die Produkte im Supermarkt stehen.

(3) Egal ob Flüssigseife, Spülmittel oder Waschpulver – wer nicht immer nach neuen Packungen oder Flaschen greift, bezahlt rund 30% weniger, wissen Warentester. Ein Preisbeispiel: Die Originalpackung einer MarkenHandseife kostet für 300 ml 2,20 Euro. Wenn man die gleiche Packung wiederverwendet und selber wieder füllt, kostet es nur 1,50 Euro (300 ml). Vergleichen Sie die Preise.

(4) „Soll ich als Rentner meinen Rechtschutz aufgeben?“ wird Fachleute oft gefragt. Ihre Antwort: Zumindest den Arbeitsrechtschutz werden Sie als Rentner nicht mehr brauchen. Diese Versicherung können Sie also getrost kündigen. Dadurch sparen Sie im Jahr 120 Euro.

(5) Auf keinen Fall wegwerfen: Aus Schalen und Resten von Karotten, Sellerie, Lauch und Petersilienstielen lässt sich schmackhafte Brühe kochen und das ganze ohne Zusatzstoffe.

(6) Glühbirnen kann man ruhig mal brennen lassen, weil sich durch das regelmäßige Löschen die Brenndauer verkür zt. Es lohnt sich nur das Licht auszumachen, wenn es etwa zehn Minuten nicht gebraucht wird.

naar: Das Neue Blatt, 02.01.2015

14 © ThiemeMeulenhoff Examenbundel 2023 | 2024 Oriëntatietoets
Tekst 3

Duits vmbo-gt/mavo Oriëntatietoets

Sellerie, Lauch und Petersilienstielen lässt sich schmackhafte Brühe kochen und das ganze ohne Zusatzstoffe.

(6) Glühbirnen kann man ruhig mal brennen lassen, weil sich durch das regelmäßige Löschen die Brenndauer verkür zt. Es lohnt sich nur das Licht auszumachen, wenn es etwa zehn Minuten nicht gebraucht wird.

naar: Das Neue Blatt, 02.01.2015

15 © ThiemeMeulenhoff
GT-0063-a-17-1-b 11 / 15 lees verder ►►►

examenbundel

vmbo-gt / mavo Nederlands

vmbo-k Nederlands

vmbo-gt / mavo Engels

vmbo-gt / mavo Duits

vmbo-gt / mavo Frans

vmbo-gt / mavo Economie

vmbo-gt / mavo Maatschappijkunde

vmbo-gt / mavo Geschiedenis

vmbo-kgt Aardrijkskunde

vmbo-gt / mavo Wiskunde

vmbo-gt / mavo Nask 1

vmbo-gt / mavo Nask 2

vmbo-gt / mavo Biologie

samengevat

vmbo Nederlands 2F

vmbo Rekenen 2F

vmbo-kgt Economie

vmbo-kgt Maatschappijkunde

vmbo-gt / mavo Geschiedenis

vmbo-kgt Aardrijkskunde

vmbo-kgt Wiskunde

vmbo-gt / mavo Nask 1

vmbo-gt / mavo Nask 2

vmbo-kgt Biologie

Tips, tricks en informatie die jou helpen bij het slagen voor je eindexamen vind je op examenbundel.nl! Nog meer kans op slagen? Volg ons ook op social media. #geenexamenstress

examenidioom + examenbundel + samengevat + zeker slagen! = #geenexamenstress

examenidioom

vmbo Engels

vmbo Duits

vmbo Frans

zeker slagen !

voor vmbo, havo én vwo

9 789006 648492
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.