HSEQ Zelf reflectie test NL

Page 1

Download

VOORTDURENDE VERBETERING

PROCESOVERZICHT

ynergie All rights reserved - The WAT Group © 2024
Excellence bereiken door de kracht van
s
VERHOOGDEEFFICIËNTIE Operational
KOSTENBESPARINGEN
TOEPASSINGEN
OP MAAT
EEN GRATIS HSEQ ZELF REFLECTIE TEST!
deze pdf
je het vakje van
kan
zodat
je keuze
aanvinken. Succes!

Hoe goed zijn jouw veiligheidsprestaties op de werkplek?

Is je HSEQ-prestatiecyclus compleet of mis je nog enkele stappen?

Lees meer, geef antwoord op een paar vragen en ontdek of jij en jouw organisatie op de goede weg zijn!

Het is cruciaal voor elke organisatie om een transparant proces te hebben dat iedereen in de organisatie kan herkennen en door de HSEQ-cyclus kan navigeren, zodat het gewenste effect echt wordt bereikt.

Stappen die nodig zijn voor een optimale HSEQ-prestatiecyclus zijn:

1. Informeren

2. Observeren

3. Bespreken

4. Implementeren

5. Evalueren

Door het hele proces te doorlopen en te herhalen, kunnen duurzame gedragsveranderingen en een blijvende toename in kennis worden bereikt, wat resulteert in een veiligere werkplek en een veiligheidscultuur waarin communicatie tussen individuen wordt gestimuleerd om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren en te behouden.

EEN GRATIS HSEQ ZELF REFLECTIE TEST!

De betekenis van veiligheidsbewustzijn op de werkplek*

Veiligheidsbewustzijn op de werkplek verwijst naar het collectieve bewustzijn en begrip van potentiële gevaren en veiligheidsprotocollen binnen een werkomgeving. Het stelt werknemers in staat om risico’s te identificeren, te beperken en te rapporteren, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin het welzijn prioriteit heeft. Een solide veiligheidscultuur draagt bij aan minder incidenten op de werkplek.

BRON: * Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021). "”Waarom veiligheid en gezondheid belangrijk is.”

5. evalueren

1. informeren

cyclus/ proces com municeren > ek rednosinn >duoh iger s t r eren >

4. implementeren

2. observeren

3. bespreken

De LEMACORE-methode (Leren, Onderhouden, Communiceren, Registreren) onderstreept het belang van het niet vermijden van een van de bovengenoemde stappen als jouw organisatie streeft naar optimale HSEQ-prestaties.

Benieuwd hoe goed jouw veiligheidsprestaties op de werkplek zijn?

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE

Beantwoord al deze vragen naar waarheid en eerlijk om een realistisch inzicht te krijgen in jouw situatie. Download deze pdf zodat je het vakje van je keuze kan aanvinken. Succes!

1. INFORMEREN

Heb jij en/of jouw collega’s altijd toegang tot eenvoudige, to-the-point, en essentiële HSEQ-informatie?

2. OBSERVEREN

Beschikt jouw organisatie over een praktisch proces voor het identificeren en verwijderen van gevaren op de werkplek?

3. BESPREKEN

Faciliteert en stimuleert jouw organisatie het bespreken van de waargenomen problemen?

JA SOMS NEE JA SOMS NEE
EEN GRATIS HSEQ ZELF REFLECTIE TEST!
JA SOMS NEE

INFORMATIE BRONNEN:

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021). "Why Safety and Health is Important." Canadian Centre for Occupational Health and Safety. (2021). "The Benefits of Workplace Safety." Safety Science. ”Training for Safety: The Role of Repetition in a High-Risk Industry.”

4. IMPLEMENTEREN

Gaat jouw organisatie altijd door met het implementeren van de oplossingen zoals besproken en overeengekomen?

5. EVALUEREN

Zijn evaluatie en feedback een standaardprocedure in jouw organisatie?

Nu je alle vakjes hebt aangevinkt, kun je zien of je bedrijf op de juiste weg is om een veiligere en gezondere werkplek te creëren en te behouden. Als één (of meer antwoorden) NEE is, ontstaat er een hiaat in de efficiënte CYCLE/PROCESS en kan het risico op incidenten/ongevallen toenemen.

Aan de andere kant, als je op de meeste vragen JA hebt geantwoord, is jouw organisatie op de goede weg om Operational Excellence te bereiken. Dat betekent echter niet dat bepaalde gebieden niet kunnen worden verbeterd. Met de juiste tools & services kan jouw organisatie de inspanningen verder optimaliseren en de manier van werken continu verbeteren.

Verbeter de veiligheidsprestaties van jouw organisatie, bevorder een sterke veiligheidscultuur en verlaag de HSEQ-uitgaven aanzienlijk met minder incidenten als resultaat!

Wil je meer weten?

Lees onze korte INTRODUCTIE - of TOOLS & SERVICES - presentatie.

INTERACTIEF SYSTEEM VOOR HET BEREIKEN VAN OPERATIONAL EXCELLENCE
JA SOMS NEE JA SOMS NEE

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.