Harmonization flyer NL

Page 1

duidelijke taal als het gaat om HSEQ?

Door jullie informatie/communicatie op elkaar af te stemmen, kun je incidenten voorkomen!

Harmonisatie van regels, werkprocedures en instructies is een proces!

start/overeenkomst wederzijdse erkenning acceptatie volledige harmonisatie

Hoe sta jij ten opzichte van het harmonisatieproces en de veiligheidsprestaties op jouw werkplek?

Doe de gratis HSEQ-zelfreflectietest en ontdek of jij en je bedrijf op de goede weg zijn!

Verbeter de veiligheidsprestaties van je bedrijf, stimuleer een sterke veiligheidscultuur en verlaag je HSEQ-uitgaven aanzienlijk met minder incidenten als resultaat!

Boost de COMPETENTIE van je werknemers... met gebruik van deze tools!

1 2 3

OPS ACTION FOCUS

gratis test > inform

Onze 25 jaar ervaring heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een aantal tools & services die je direct kunt gebruiken.

Onze Advies- en Inspiratiebronnen zijn:

• International Labour Organization (ILO),

meer informatie over deze tools >

• European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA),

• Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021) “Why Safety and Health is Important.”,

• Canadian Centre for Occupational Health and Safety. (2021) ‘The Benefits of Workplace Safety.”,

• Safety Science. ”Training for Safety: The Role of Repetition in a High-Risk Industry.”

JE HEBT x# MEDEWERKERS ... maar spreken jullie allemaal dezelfde
10% 50% 80% 100%
synergie © VERHOOGDEEFFICIËNTIE Operational Excellence de kracht van KOSTENBESPARINGEN OP MAAT TOEPASSINGEN EEN GRATIS HSEQ ZELF REFLECTIE TEST! PROCESOVERZICHT VOORTDURENDE VERBETERING Download deze pdf zodat je het vakje van je keuze kan aanvinken. Succes!
motivate
activate
>
>
> improve

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.