HSElife UPDATE #23 Thema: Werkafspraken

Page 1

EDITIE NEDERLAND THEMA

update

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

NIEUWSBRIEF #23

In deze editie:

• Wat zijn werkafspraken?

• Simpele oplossingen

• Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

• 5 stappen voor een succesvolle THEMAimplementatie

• Voordelen voor jou en jouw bedrijf

• Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

WERKAFSPRAKEN

De mens staat altijd op de eerste plaats, daarom hebben wij het nieuwe

HSEQ 'INCENTIVE MODEL' ontwikkeld. (Kostenmodel: zie laatste pagina)

Weet je altijd hoe en wat je moet doen tijdens je werk?

Het maken van duidelijke werkafspraken is de basis voor een veilige werkomgeving.

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

HSElife

THEMA: WERKAFSPRAKEN

Wat zijn werkafspraken?

Werkafspraken zijn richtlijnen die bepalen hoe groepen willen samenwerken, en wat zij in de werkomgeving en van elkaar willen om zich veilig en vrij te voelen om te leren, te verkennen en te ontdekken.

Wanneer mensen elkaar in groepen ontmoeten, zijn er meestal afspraken over hoe de interacties tussen de groepsleden zullen plaatsvinden. Deze afspraken kunnen worden besproken, verondersteld of opgeschreven. Deze afspraken kunnen werkafspraken, grondregels, werkrichtlijnen, enz. worden genoemd.

Simpele oplossingen

HSElife NL is een online all-in-one Health, Safety, Environment en Quality MANAGEMENT SYSTEEM dat interactief leren, certificeren, communiceren en registreren omvat –

BELANGRIJK EN INZETBAAR VOOR ELKE RISICOVOLLE WERKOMGEVING... IN ELKE BRANCHE... OVERAL!

Kennis is een proces van opeenstapeling van feiten; wijsheid ligt in de vereenvoudiging ervan. Martin H. Fischer (beroemd arts en auteur) sloeg hiermee de spijker op de kop - het is ook een filosofie die de essentie van het HSElife NL Management System beschrijft. In een steeds veranderend inudstrieel landschap zijn we geneigd kennis te vergaren op een schaal die nooit eerder is vertoond. Het is de manier waarop we de inhoud en functionaliteit aan de gebruiker aanbieden die ons van anderen onderscheidt..

SAFE, SUPPORTING en READY-TO-USE zijn slechts enkele woorden die in gedachten komen als we het hebben over het HSEQ-platform dat het resultaat is van meer dan 25 jaar nauwe samenwerking met eerstelijnswerkers en hun bedrijven in het algemeen. Wat betekent dat voor jou en jouw bedrijf?

Dit betekent dat je dit geavanceerde systeem binnen enkele minuten moeiteloos kan invoeren en ervoor kan zorgen dat iedereen op één lijn zit.

Laat ons een paar van de vele TOOLS & SERVICES van HSElife NL voorstellen die je daarbij zullen helpen.

2
NIEUWSBRIEF #23 HSElife EDITIE NEDERLAND

Deze HSE ITEMS zijn verbonden met

dit thema!

Werkvergunningen, Laatste Minuut Risico Analyse, Elektrische gevaren, Melden van incidenten, Werken in besloten ruimtes, Flensverbindingen, Procesveiligheid - Veiligstellen en Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn slechts enkele van de meer dan 37 HSE items die je direct een duwtje in de rug geven bij Werkafspraken op de werkplek.

Jane's suggestie

DOEL GEBRUIK RESULTAAT

Bedrijven in staat te stellen om zich op een specifiek HSE-onderwerp te richten.

Dagelijks, voor informatie, presentaties en toolbox-meetings. Verhoogde kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk.

"Zonder duidelijke en eenvoudige werkafspraken openen we een doos van Pandora als het gaat om potentiële gevaren." – Jane

HSE items, virtuele trainingsmodules, out-of-the-box bewustmakingscampagnes en nog veel meer > hselifenl.com

Bekijk de onderdelen van de tools en services van HSElife NL, kort samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT in de brochure KORT & HELDER >

3 NIEUWSBRIEF #23 HSElife EDITIE NEDERLAND THEMA: WERKAFSPRAKEN PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE FLENSVERBINDINGEN januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT Melden van incidenten, bijna-incidenten en gevaarlijke situaties januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE ELEKTRISCHE GEVAREN januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY • ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE
WERKVERGUNNINGEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT
Management systeem voor een veilige en gezonde werkomgeving KORT & HELDER in beeld DOEL, GEBRUIK EN RESULTAAT Deze brochure geeft een overzicht van de Tools & Services van HSElife NL. Per onderdeel belichten wij de functionaliteiten plus wat het gebruik van dat onderdeel voor een organisatie kan betekenen. E.e.a. samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT! Management System Energy industry standards for professionals on the shop floor Het nationale platform HSElife NL is onderdeel van DE NATIONALE EDITIE - NEDERLAND
Samen met de Operators en 480 Contractor organisaties hebben we gewerkt aan het nieuwe HSEQ 'INCENTIVE MODEL'.

5 stappen voor een succesvolle THEMA-implementatie

INFORMEER OBSERVEER

BESPREEK & BEPERK

EVALUEER & COMMUNICEER IMPLEMENTEER

INFORMEER - Beschikbare onderwerpen en tools zijn:

DOEL: Om bedrijven in staat te stellen zich te focussen op een specifiek HSE-onderwerp. Het gebruik is dagelijks, voor informatie, training, presentaties en toolboxmeetings met als resultaat meer kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk. Al deze onderwerpen staan op de site op de HSE ITEMS pagina >.

OBSERVEER - Action Focus tools:

DOEL: Het bewustzijn van specifieke thema’s of activiteiten te vergroten.

Ga naar de ACTION FOCUS pagina >

BESPREEK & BEPERK - Ondersteunende tools:

GOAL: Informeer jouw team rechtstreeks, doe verzoeken, focus op een onderwerp en test kennis.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

IMPLEMENTEER - Registratie (HSElife LARS):

DOEL: Directe training en registratie bieden met bedrijfsbrede tracking van trainingsresultaten.

Ga naar HSElife LARS >

EVALUEER & COMMUNICEER - HSElife UPDATE Nieuwsbrief:

DOEL: Het verlies van trainingskennis beperken.

DOEL: Voor alle negen thema's is een HSElife UPDATE nieuwsbrief geproduceerd met duidelijke uitleg van de bijbehorende onderwerpen, tools en adviezen voor de implementatie en communicatie naar en met de werkvloer.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

2 1 1 2 3 4 5 2
voor een succesvolle HSE item Action Focus met het gebruik en de uitvoering Wegwijzer B INFORMEER Activiteitenformulie AARDGASCONDENSAAT inform > motivate > activate > improve OPS PROCESS SAFETY - SAFEGUARDING January 2022 HSE guidelines HEALTH SAFETY ENVIRONMENT PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT January 2022 HSE guidelines WORKING IN CONFINED SPACES WORKPLACE EDITION FLANGE JOINTS HEALTH SAFETY ENVIRONMENT Reporting incidents, near misses and hazardous situations January 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ELECTRICAL SAFETY HEALTH SAFETY ENVIRONMENT LAST MINUTE RISK ANALYSIS (LMRA) HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WORK PERMITS HEALTH SAFETY ENVIRONMENT NIEUWSBRIEF #23 HSElife EDITIE NEDERLAND
3 4 5

THEMA: WERKAFSPRAKEN

Voordelen voor jou en jouw bedrijf

Het HSElife NL platform bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en bedrijf, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/of ongevallen te voorkomen. Met andere woorden, voor alle werknemers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met gevaren en risico's.

Belangrijke voordelen van het gebruik van HSElife NL zijn verbetering van de veiligheidsprestaties van je bedrijf, bevordering van een sterke veiligheidscultuur en aanzienlijke verlaging van je HSEQ-uitgaven* - met als resultaat minder incidenten!

Om gemakkelijker te navigeren door een schat aan TOOLS & DIENSTEN die onze leden kunnen gebruiken, hebben we ze onderverdeeld in verschillende THEMA'S, die je direct kan gebruiken en implementeren in jouw bedrijf, wanneer en hoe het past in jouw dagelijkse routine. Hier zijn de huidige thema's die beschikbaar zijn:

CYBERVEILIGHEID

GEVAARLIJKE STOFFEN

VOORKOMEN VAN LETSEL

GEZONDHEIDSBESCHERMING

WERKAFSPRAKEN

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

WERKVOORBEREIDING

MILIEUBESCHERMING

COMMUNICATIE

ONDERHOUDEN VAN KENNIS

OPSlife Messenger 2.0, XLR Academy + 7 tips gratis poster

Asbest, Kwik, Chroom-VI, Methanol, Caustic soda / Loog, Stof, rook en damp van zware metalen, H2S, Aardgascondensaat,...

ATEX, Flensverbindingen, Besloten ruimtes, Voorkomen van handletsel, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werken op hoogte,...

PBM, Stof, rook en damp, NORM/LSA, H2S, Stikstof, Benzeen,... Werkvergunningen, LMRA, TRA, Melden van incidenten, Elektrische gevaren,... Lithium-ion batterijen, Veiligheids- en gezondheidssignalering, ATEX, Hoge druk,... Inductie training On-Offshore, PtW, TRA, LMRA,... Lekkages, NORM/LSA, Caustic Soda / Loog, Stikstof, Kwik,... OPSlife Messenger 2.0, HSElife UPDATE nieuwsbrief, Social Media,...

XLR Academy

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk).

Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

5 NIEUWSBRIEF #23 HSElife EDITIE NEDERLAND
deels gesponsord door The WAT Group > vanaf €permaand 15,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.