HSElife UPDATE #27 Thema: Onderhouden van kennis

Page 1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

NIEUWSBRIEF #27

In deze editie:

• Waarom kennis onderhouden?

• Simpele oplossingen

• De XLR ACADEMY is verbonden aan dit thema!

• Voordelen voor jou en jouw bedrijf

• Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

ONDERHOUDEN VAN KENNIS THEMA

De mens staat altijd op de eerste plaats, daarom hebben wij het nieuwe

HSEQ 'INCENTIVE MODEL' ontwikkeld. (Kostenmodel: zie laatste pagina)

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

update
HSElife
"Herhaling is de kracht van leren en onderhouden,..."
EDITIE NEDERLAND

THEMA: ONDERHOUDEN VAN KENNIS

Waarom kennis onderhouden?

Kennis die tijdens een training wordt opgedaan, wordt vaak snel vergeten als deze niet wordt onderhouden.

XLR ACADEMY is een wetenschappelijk bewezen* trainingsondersteuningsmiddel dat trainingskennis behoudt waar deze hoort te zijn - op het hoogst mogelijke niveau.

Simpele oplossingen

HSElife NL is een online all-in-one Health, Safety, Environment en Quality MANAGEMENT SYSTEEM dat interactief leren, certificeren, communiceren en registreren omvat –

BELANGRIJK EN INZETBAAR VOOR ELKE RISICOVOLLE WERKOMGEVING... IN ELKE BRANCHE... OVERAL!

Kennis is een proces van opeenstapeling van feiten; wijsheid ligt in de vereenvoudiging ervan. Martin H. Fischer (beroemd arts en auteur) sloeg hiermee de spijker op de kop - het is ook een filosofie die de essentie van het HSElife NL Management System beschrijft. In een steeds veranderend inudstrieel landschap zijn we geneigd kennis te vergaren op een schaal die nooit eerder is vertoond. Het is de manier waarop we de inhoud en functionaliteit aan de gebruiker aanbieden die ons van anderen onderscheidt..

SAFE, SUPPORTING en READY-TO-USE zijn slechts enkele woorden die in gedachten komen als we het hebben over het HSEQ-platform dat het resultaat is van meer dan 25 jaar nauwe samenwerking met eerstelijnswerkers en hun bedrijven in het algemeen. Wat betekent dat voor jou en jouw bedrijf?

Het betekent dat je dit geavanceerde systeem moeiteloos binnen enkele minuten kan invoeren en de KENNIS die je tijdens de opleiding hebt opgedaan kan ONDERHOUDEN.

Laat ons een paar van de vele TOOLS & SERVICES van HSElife NL voorstellen die je daarbij zullen helpen.

2
NIEUWSBRIEF #27 HSElife EDITIE NEDERLAND
*Source: Ebbinghaus forgetting curve.

THEMA: ONDERHOUDEN VAN KENNIS

De XLR ACADEMY is verbonden aan dit thema!

Belangrijkste functionaliteiten van de XLR Academy zijn: MAANDELIJKSE VRAGEN zelfgemaakt of vooraf gemaakt om direct te beginnen met het onderhouden van kennis, ANALYSEREN EN VERBETEREN Het kennisniveau bepalen door duidelijke rapporten te maken en te analyseren, WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN kennis onderhoudssysteem, GEEN EXTRA INVESTERING XLR Academy is volledig compatibel met elk apparaat dat jij al bezit (desktop, smartphone, tablet, laptop,...).

Berry's suggestie

DOEL GEBRUIK

RESULTAAT

Het verlies van trainingskennis beperken.

Vijf zelfgemaakte of bestaande maandelijkse vragen en oplossingen over HSE-kwesties om aan te zetten tot voortdurende betrokkenheid.

Trainingskennis wordt op het hoogste niveau gehouden, waardoor het HSE-bewustzijn op de werkplek toeneemt.

“Ik ervaar regelmatig zo’n ‘o ja-moment’ als ik het antwoord op een vraag moet opzoeken, dat betekent dat het gebruiken van de XLR Academy wel degelijk nut heeft.” – Berry

HSE items, virtuele trainingsmodules, out-of-the-box bewustmakingscampagnes en nog veel meer > hselifenl.com

DOEL, GEBRUIK EN RESULTAAT

Bekijk de onderdelen van de tools en services van HSElife NL, kort samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT in de brochure KORT & HELDER >

3 NIEUWSBRIEF #27 HSElife EDITIE NEDERLAND
XLR Academy is geplaatst op de COMMUNICATION TOOLS pagina >
Management systeem voor een veilige en gezonde werkomgeving KORT & HELDER in beeld
Samen met de Operators en 480 Contractor organisaties hebben we gewerkt aan het nieuwe HSEQ 'INCENTIVE MODEL'.
Deze brochure geeft een overzicht van de Tools & Services van HSElife NL. Per onderdeel belichten wij de functionaliteiten plus wat het gebruik van dat onderdeel voor een organisatie kan betekenen. E.e.a. samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT! Management System Energy industry standards for professionals on the shop floor Het nationale platform HSElife NL is onderdeel van DE NATIONALE EDITIE - NEDERLAND

THEMA: ONDERHOUDEN VAN KENNIS

Voordelen voor jou en jouw bedrijf

Het HSElife NL platform bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en bedrijf, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/of ongevallen te voorkomen. Met andere woorden, voor alle werknemers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met gevaren en risico's.

Belangrijke voordelen van het gebruik van HSElife NL zijn verbetering van de veiligheidsprestaties van je bedrijf, bevordering van een sterke veiligheidscultuur en aanzienlijke verlaging van je HSEQ-uitgaven* - met als resultaat minder incidenten!

Om gemakkelijker te navigeren door een schat aan TOOLS & DIENSTEN die onze leden kunnen gebruiken, hebben we ze onderverdeeld in verschillende THEMA'S, die je direct kan gebruiken en implementeren in jouw bedrijf, wanneer en hoe het past in jouw dagelijkse routine. Hier zijn de huidige thema's die beschikbaar zijn:

CYBERVEILIGHEID

GEVAARLIJKE STOFFEN

VOORKOMEN VAN LETSEL

GEZONDHEIDSBESCHERMING

WERKAFSPRAKEN

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

WERKVOORBEREIDING

MILIEUBESCHERMING

COMMUNICATIE

ONDERHOUDEN VAN KENNIS

OPSlife Messenger 2.0, XLR Academy + 7 tips gratis poster

Asbest, Kwik, Chroom-VI, Methanol, Caustic soda / Loog, Stof, rook en damp van zware metalen, H2S, Aardgascondensaat,...

ATEX, Flensverbindingen, Besloten ruimtes, Voorkomen van handletsel, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werken op hoogte,... PBM, Stof, rook en damp, NORM/LSA, H2S, Stikstof, Benzeen,... Werkvergunningen, LMRA, TRA, Melden van incidenten, Elektrische gevaren,... Lithium-ion batterijen, Veiligheids- en gezondheidssignalering, ATEX, Hoge druk,... Inductie training On-Offshore, PtW, TRA, LMRA,... Lekkages, NORM/LSA, Caustic Soda / Loog, Stikstof, Kwik,... OPSlife Messenger 2.0, HSElife UPDATE nieuwsbrief, Social Media,...

XLR Academy

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk).

Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

EDITIE NEDERLAND NIEUWSBRIEF #27 HSElife
2
deels gesponsord door The WAT Group > vanaf €permaand 15,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.