HSElife UPDATE #22 Thema: Gezonheidsbescherming

Page 1

EDITIE NEDERLAND

update

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF

voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

NIEUWSBRIEF #22

In deze editie:

• Wat is gezondheidsbescherming?

• Simpele oplossingen

• Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

• 5 stappen voor een succesvolle THEMAimplementatie

• Voordelen voor jou en jouw bedrijf

• Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

GEZONDHEIDSBESCHERMING THEMA

De mens staat altijd op de eerste plaats, daarom hebben wij het nieuwe HSEQ 'INCENTIVE MODEL' ontwikkeld. (Kostenmodel: zie laatste pagina)

Alleen vitamines innemen zal je niet beschermen!

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

HSElife

THEMA: GEZONDHEIDSBESCHERMING

Wat is gezondheidsbescherming?

Twee dingen zijn duidelijk.

Gezondheid en veiligheid op het werk gaat over het bevorderen van positief welzijn, in de zin van hun comfort, geluk en tevredenheid, en niet alleen over het voorkomen dat mensen ziek worden of ongelukken krijgen. En het legt de werkgevers een aantal serieuze verantwoordelijkheden op.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betekent gezondheid veel meer: "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek."

Simpele oplossingen

HSElife NL is een online all-in-one Health, Safety, Environment en Quality MANAGEMENT SYSTEEM dat interactief leren, certificeren, communiceren en registreren omvat –

BELANGRIJK EN INZETBAAR VOOR ELKE RISICOVOLLE WERKOMGEVING... IN ELKE BRANCHE... OVERAL!

Kennis is een proces van opeenstapeling van feiten; wijsheid ligt in de vereenvoudiging ervan. Martin H. Fischer (beroemd arts en auteur) sloeg hiermee de spijker op de kop - het is ook een filosofie die de essentie van het HSElife NL Management System beschrijft. In een steeds veranderend inudstrieel landschap zijn we geneigd kennis te vergaren op een schaal die nooit eerder is vertoond. Het is de manier waarop we de inhoud en functionaliteit aan de gebruiker aanbieden die ons van anderen onderscheidt..

SAFE, SUPPORTING en READY-TO-USE zijn slechts enkele woorden die in gedachten komen als we het hebben over het HSEQ-platform dat het resultaat is van meer dan 25 jaar nauwe samenwerking met eerstelijnswerkers en hun bedrijven in het algemeen. What does that mean for you and your company? Dit betekent dat je dit geavanceerde systeem binnen enkele minuten moeiteloos kan invoeren en de gezondheid van je collega's kan beginnen te beschermen.

Laat ons een paar van de vele TOOLS & SERVICES van HSElife NL voorstellen die je daarbij zullen helpen.

2
NIEUWSBRIEF #22 HSElife EDITIE NEDERLAND

Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

Stof, rook en dampen van zware metalen, NORM/LSA, Stikstof, Gezondheids- en veiligheidssignalering, H2S, Asbest/ keramisch materiaal, Laatste Minuut Risico Analyse en Benzeen zijn slechts enkele van de meer dan 37 HSE items die je direct een duwtje in de rug geven voor de bescherming van de gezondheid op de werkplek.

George's suggestie

DOEL GEBRUIK RESULTAAT

Bedrijven in staat te stellen om zich op een specifiek HSE-onderwerp te richten.

Dagelijks, voor informatie, presentaties en toolbox-meetings. Verhoogde kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk.

"Dankzij altijd actuele en gebruiksvriendelijke informatie over gezondheid en veiligheid zijn we altijd voorbereid op het werk" - George

HSE items, virtuele trainingsmodules, out-of-the-box bewustmakingscampagnes en nog veel meer > hselifenl.com

Samen met de Operators en 480 Contractor organisaties hebben we gewerkt aan het nieuwe

HSEQ 'INCENTIVE MODEL'.

Bekijk de onderdelen van de tools en services van HSElife NL, kort samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT in de brochure KORT & HELDER >

3
NIEUWSBRIEF #22 HSElife EDITIE NEDERLAND THEMA: GEZONDHEIDSBESCHERMING LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE BENZEEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH • SAFETY ENVIRONMENT H2S ZWAVELWATERSTOF januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL januari 2022 HSE guidelines HEALTH • SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE STIKSTOF januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE NORM / LSA (Naturally Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE
Stof, rook en damp van zware metalen januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE
Management systeem voor een veilige en gezonde werkomgeving KORT & HELDER in beeld
RESULTAAT Deze brochure geeft een overzicht van de Tools & Services van HSElife NL. Per onderdeel belichten wij de functionaliteiten plus wat het gebruik van dat onderdeel voor een organisatie kan betekenen. E.e.a. samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT! Management System Energy industry standards for professionals on the shop floor Het nationale platform HSElife NL is onderdeel van DE NATIONALE EDITIE - NEDERLAND
DOEL, GEBRUIK EN

5 stappen voor een succesvolle THEMA-implementatie

2 3 4 5

INFORMEER OBSERVEER BESPREEK & BEPERK EVALUEER & COMMUNICEER IMPLEMENTEER

2 3 4 5

INFORMEER - Beschikbare onderwerpen en tools zijn:

OBSERVEER - Action Focus tools:

DOEL: Het bewustzijn van specifieke thema’s of activiteiten te vergroten.

Ga naar de ACTION FOCUS pagina >

BESPREEK & BEPERK - Ondersteunende tools:

GOAL: Informeer jouw team rechtstreeks, doe verzoeken, focus op een onderwerp en test kennis.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

IMPLEMENTEER - Registratie (HSElife LARS):

DOEL: Directe training en registratie bieden met bedrijfsbrede tracking van trainingsresultaten.

Ga naar HSElife LARS >

EVALUEER & COMMUNICEER - HSElife UPDATE Nieuwsbrief:

DOEL: Het verlies van trainingskennis beperken.

DOEL: Voor alle negen thema's is een HSElife UPDATE nieuwsbrief geproduceerd met duidelijke uitleg van de bijbehorende onderwerpen, tools en adviezen voor de implementatie en communicatie naar en met de werkvloer.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

2 EDITIE NEDERLAND
LAST MINUTE RISK ANALYSIS (LMRA) January 2022 HSE guidelines BENZENE HEALTH SAFETY ENVIRONMENT H2S HYDROGEN SULPHIDE HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ASBESTOS / CERAMIC WOOL HEALTH SAFETY ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY SIGNS January 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT NITROGEN GAS HEALTH SAFETY ENVIRONMENT NORM / LSA (Naturally Occurring Radioactive Material Low Specific Activity) January 2022 HSE guidelines DUST, SMOKE AND FUMES FROM HEAVY METALS HEALTH SAFETY ENVIRONMENT NIEUWSBRIEF #22 HSElife
1 voor een succesvolle HSE item Action Focus met het gebruik en de uitvoering Wegwijzer B INFORMEER Activiteitenformulie AARDGASCONDENSAAT inform > motivate > activate > improve OPS
1
DOEL: Om bedrijven in staat te stellen zich te focussen op een specifiek HSE-onderwerp. Het gebruik is dagelijks, voor informatie, training, presentaties en toolboxmeetings met als resultaat meer kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk. Al deze onderwerpen staan op de site op de HSE ITEMS pagina >.

THEMA: GEZONDHEIDSBESCHERMING

Voordelen voor jou en jouw bedrijf

Het HSElife NL platform bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en bedrijf, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/of ongevallen te voorkomen. Met andere woorden, voor alle werknemers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met gevaren en risico's.

Belangrijke voordelen van het gebruik van HSElife NL zijn verbetering van de veiligheidsprestaties van je bedrijf, bevordering van een sterke veiligheidscultuur en aanzienlijke verlaging van je HSEQ-uitgaven* - met als resultaat minder incidenten!

Om gemakkelijker te navigeren door een schat aan TOOLS & DIENSTEN die onze leden kunnen gebruiken, hebben we ze onderverdeeld in verschillende THEMA'S, die je direct kan gebruiken en implementeren in jouw bedrijf, wanneer en hoe het past in jouw dagelijkse routine. Hier zijn de huidige thema's die beschikbaar zijn:

CYBERVEILIGHEID

GEVAARLIJKE STOFFEN

VOORKOMEN VAN LETSEL

GEZONDHEIDSBESCHERMING

WERKAFSPRAKEN

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

WERKVOORBEREIDING

MILIEUBESCHERMING

COMMUNICATIE

ONDERHOUDEN VAN KENNIS

OPSlife Messenger 2.0, XLR Academy + 7 tips gratis poster

Asbest, Kwik, Chroom-VI, Methanol, Caustic soda / Loog, Stof, rook en damp van zware metalen, H2S, Aardgascondensaat,...

ATEX, Flensverbindingen, Besloten ruimtes, Voorkomen van handletsel, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werken op hoogte,...

PBM, Stof, rook en damp, NORM/LSA, H2S, Stikstof, Benzeen,... Werkvergunningen, LMRA, TRA, Melden van incidenten, Elektrische gevaren,... Lithium-ion batterijen, Veiligheids- en gezondheidssignalering, ATEX, Hoge druk,... Inductie training On-Offshore, PtW, TRA, LMRA,... Lekkages, NORM/LSA, Caustic Soda / Loog, Stikstof, Kwik,... OPSlife Messenger 2.0, HSElife UPDATE nieuwsbrief, Social Media,...

XLR Academy

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk). Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

EDITIE NEDERLAND 5 NIEUWSBRIEF #22 HSElife
deels gesponsord door The WAT Group > vanaf €permaand 15,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.