HSElife UPDATE #25 Thema: Milieubescherming

Page 1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

NIEUWSBRIEF #25

In deze editie:

• Wat is milieubescherming?

• Simpele opplosingen

• Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

• 5 stappen voor een succesvolle THEMAimplementatie

• Voordelen voor jou en jouw bedrijf

• Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

THEMA

milieubescherming

De mens staat altijd op de eerste plaats, daarom hebben wij het nieuwe

HSEQ 'INCENTIVE MODEL' ontwikkeld. (Kostenmodel: zie laatste pagina)

Milieubescherming verwijst naar de inspanningen om het milieu te beschermen en de daarmee verband houdende activiteiten.

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

HSE
update
life
EDITIE NEDERLAND

THEMA: Milieubescherming

Wat is milieubescherming?

Milieubescherming is de praktijk van de bescherming van het natuurlijke milieu door individuen, organisaties en regeringen.

De doelstellingen zijn het behoud van de natuurlijke bronnen en het bestaande natuurlijke milieu en, waar mogelijk, het herstellen van schade en het ombuigen van trends.

Simpele oplossingen

HSElife NL is een online all-in-one Health, Safety, Environment en Quality MANAGEMENT

SYSTEEM dat interactief leren, certificeren, communiceren en registreren omvat –BELANGRIJK EN INZETBAAR VOOR ELKE RISICOVOLLE WERKOMGEVING... IN ELKE BRANCHE... OVERAL!

Kennis is een proces van opeenstapeling van feiten; wijsheid ligt in de vereenvoudiging ervan. Martin H. Fischer (beroemd arts en auteur) sloeg hiermee de spijker op de kop - het is ook een filosofie die de essentie van het HSElife NL Management System beschrijft. In een steeds veranderend inudstrieel landschap zijn we geneigd kennis te vergaren op een schaal die nooit eerder is vertoond. Het is de manier waarop we de inhoud en functionaliteit aan de gebruiker aanbieden die ons van anderen onderscheidt.

SAFE, SUPPORTING en READY-TO-USE zijn slechts enkele woorden die in gedachten komen als we het hebben over het HSEQ-platform dat het resultaat is van meer dan 25 jaar nauwe samenwerking met eerstelijnswerkers en hun bedrijven in het algemeen. Wat betekent dat voor jou en jouw bedrijf?

Dit betekent dat je dit geavanceerde systeem binnen enkele minuten moeiteloos kan invoeren en jouw en onze werk- en leefomgeving kan beginnen te beschermen.

Laat ons een paar van de vele TOOLS & SERVICES van HSElife NL voorstellen die je daarbij zullen helpen.

2
NIEUWSBRIEF #25 HSElife EDITIE NEDERLAND

THEMA: Milieubescherming

Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

Lekkages, NORM/LSA, Stikstof, Veiligheids- en gezondheidssignalering, H2S, Asbest / Keramisch materiaal, Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en Benzeen zijn slechts enkele van de meer dan 37 HSE items die je direct een duwtje in de rug geven bij de bescherming van het milieu op de werkplek.

Milan's suggestie

DOEL GEBRUIK RESULTAAT

Bedrijven in staat te stellen om zich op een specifiek HSE-onderwerp te richten.

Dagelijks, voor informatie, presentaties en toolbox-meetings.

Verhoogde kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk.

"Voor het behoud van ons milieu gebruiken wij deze HSE-informatie dagelijks op ons werk" – Milan

HSE items, virtuele trainingsmodules, out-of-the-box bewustmakingscampagnes en nog veel meer > hselifenl.com

Samen met de Operators en 480 Contractor organisaties DOEL, GEBRUIK EN RESULTAAT Deze brochure geeft een overzicht van de Tools & Services van HSElife NL. Per onderdeel belichten wij de functionaliteiten plus wat het gebruik van dat onderdeel voor een organisatie kan betekenen. E.e.a. samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT! Management System

hebben we gewerkt aan het nieuwe HSEQ 'INCENTIVE MODEL'. Energy industry standards for professionals on the shop floor Het nationale platform HSElife NL is onderdeel van

DE NATIONALE EDITIE - NEDERLAND

3 NIEUWSBRIEF #25 HSElife EDITIE NEDERLAND
LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT BENZEEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT H2S ZWAVELWATERSTOF januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL januari 2022 HSE guidelines HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE STIKSTOF januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH • SAFETY ENVIRONMENT NORM / LSA (Naturally Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE LEKKAGES januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT
Bekijk de onderdelen van de tools en services van HSElife NL, kort samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT in de brochure KORT & HELDER > Management systeem voor een veilige en gezonde werkomgeving KORT & HELDER in beeld

NIEUWSBRIEF #25 HSElife INFORMEER OBSERVEER BESPREEK & BEPERK EVALUEER & COMMUNICEER IMPLEMENTEER

1 1 Wegwijzer B

INFORMEER - Beschikbare onderwerpen en tools zijn:

DOEL: Om bedrijven in staat te stellen zich te focussen op een specifiek HSE-onderwerp. Het gebruik is dagelijks, voor informatie, training, presentaties en toolboxmeetings met als resultaat meer kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk. Al deze onderwerpen staan op de site op de HSE ITEMS pagina >.

OBSERVEER - Action Focus tools:

Activiteitenformulie

DOEL: Het bewustzijn van specifieke thema’s of activiteiten te vergroten.

Ga naar de ACTION FOCUS pagina >

BESPREEK & BEPERK - Ondersteunende tools:

OPS

AARDGASCONDENSAAT inform > motivate > activate > improve

GOAL: Informeer jouw team rechtstreeks, doe verzoeken, focus op een onderwerp en test kennis.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

IMPLEMENTEER - Registratie (HSElife LARS):

DOEL: Directe training en registratie bieden met bedrijfsbrede tracking van trainingsresultaten.

Ga naar HSElife LARS >

2 3 4 5 2 3 4 5 INFORMEER

DOEL: Het verlies van trainingskennis beperken.

EVALUEER & COMMUNICEER - HSElife UPDATE Nieuwsbrief:

DOEL: Voor alle negen thema's is een HSElife UPDATE nieuwsbrief geproduceerd met duidelijke uitleg van de bijbehorende onderwerpen, tools en adviezen voor de implementatie en communicatie naar en met de werkvloer.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) januari 2022 HSE richtlijnen BENZEEN HEALTH SAFETY ENVIRONMENT H2S ZWAVELWATERSTOF januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT STIKSTOF NORM / LSA (Naturally Occurring Radioactive Material Lage Specifieke Activiteit) HEALTH SAFETY ENVIRONMENT LEKKAGES HEALTH SAFETY ENVIRONMENT
2 EDITIE NEDERLAND
5 stappen voor een succesvolle THEMA-implementatie voor een succesvolle HSE item Action Focus met het gebruik en de uitvoering

THEMA: Milieubescherming

Voordelen voor jou en jouw bedrijf

Het HSElife NL platform bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en bedrijf, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/of ongevallen te voorkomen. Met andere woorden, voor alle werknemers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met gevaren en risico's.

Belangrijke voordelen van het gebruik van HSElife NL zijn verbetering van de veiligheidsprestaties van je bedrijf, bevordering van een sterke veiligheidscultuur en aanzienlijke verlaging van je HSEQ-uitgaven* - met als resultaat minder incidenten!

Om gemakkelijker te navigeren door een schat aan TOOLS & DIENSTEN die onze leden kunnen gebruiken, hebben we ze onderverdeeld in verschillende THEMA'S, die je direct kan gebruiken en implementeren in jouw bedrijf, wanneer en hoe het past in jouw dagelijkse routine. Hier zijn de huidige thema's die beschikbaar zijn:

CYBERVEILIGHEID

GEVAARLIJKE STOFFEN

VOORKOMEN VAN LETSEL

GEZONDHEIDSBESCHERMING

WERKAFSPRAKEN

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

WERKVOORBEREIDING

MILIEUBESCHERMING

COMMUNICATIE

ONDERHOUDEN VAN KENNIS

OPSlife Messenger 2.0, XLR Academy + 7 tips gratis poster

Asbest, Kwik, Chroom-VI, Methanol, Caustic soda / Loog, Stof, rook en damp van zware metalen, H2S, Aardgascondensaat,...

ATEX, Flensverbindingen, Besloten ruimtes, Voorkomen van handletsel, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werken op hoogte,...

PBM, Stof, rook en damp, NORM/LSA, H2S, Stikstof, Benzeen,... Werkvergunningen, LMRA, TRA, Melden van incidenten, Elektrische gevaren,... Lithium-ion batterijen, Veiligheids- en gezondheidssignalering, ATEX, Hoge druk,... Inductie training On-Offshore, PtW, TRA, LMRA,... Lekkages, NORM/LSA, Caustic Soda / Loog, Stikstof, Kwik,... OPSlife Messenger 2.0, HSElife UPDATE nieuwsbrief, Social Media,... XLR Academy

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk).

Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

EDITIE NEDERLAND
5 NIEUWSBRIEF #25 HSElife
deels gesponsord door The WAT Group > vanaf €permaand 15,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.