HSElife UPDATE #21 Thema: Voorkomen van letsels

Page 1

update

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

NIEUWSBRIEF #21

In deze editie:

• 7manieren om letsel op het werk te voorkomen

• Simpele oplossingen

• Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

• 5 stappen voor een succesvolle THEMAimplementatie

• Voordelen voor jou en jouw bedrijf

• Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

VOORKOMEN van letsels

De mens staat altijd op de eerste plaats, daarom hebben wij het nieuwe

HSEQ 'INCENTIVE MODEL' ontwikkeld. (Kostenmodel: zie laatste pagina)

Hoe voorkom je letsel op de werkplek?

Dat is een miljoenenvraag met een antwoord van één euro!

Bijna te mooi om waar te zijn, maar soms is het echt zo.

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

HSE
life
EDITIE NEDERLAND
THEMA

THEMA: VOORKOMEN VAN LETSELS

7 manieren om letsel op het werk te voorkomen

1. Wees altijd alert tijdens het werk.

2. Bevorder het veiligheidsbewustzijn en de educatie.

3. Wees bewust van spier- en skeletaandoeningen (MSD's) en letsels (MSI's).

4. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

5. Zorg voor een ordelijke werkplek en communiceer effectief.

6. Zorg ervoor dat iedereen de juiste kleding draagt.

7. Controleer op veiligheidsrisico's.

Dit zijn 7 basisprincipes die je kan toepassen om letsels op de werkplek te voorkomen.

Simpele oplossingen

HSElife NL is een online all-in-one Health, Safety, Environment en Quality MANAGEMENT

SYSTEEM dat interactief leren, certificeren, communiceren en registreren omvat –

BELANGRIJK EN INZETBAAR VOOR ELKE RISICOVOLLE WERKOMGEVING... IN ELKE BRANCHE... OVERAL!

Kennis is een proces van opeenstapeling van feiten; wijsheid ligt in de vereenvoudiging ervan. Martin H. Fischer (beroemd arts en auteur) sloeg hiermee de spijker op de kop - het is ook een filosofie die de essentie van het HSElife NL Management System beschrijft. In een steeds veranderend inudstrieel landschap zijn we geneigd kennis te vergaren op een schaal die nooit eerder is vertoond. Het is de manier waarop we de inhoud en functionaliteit aan de gebruiker aanbieden die ons van anderen onderscheidt..

SAFE, SUPPORTING en READY-TO-USE zijn slechts enkele woorden die in gedachten komen als we het hebben over het HSEQ-platform dat het resultaat is van meer dan 25 jaar nauwe samenwerking met eerstelijnswerkers en hun bedrijven in het algemeen. Wat betekent dat voor jou en jouw bedrijf?

Dit betekent dat je dit geavanceerde systeem binnen enkele minuten moeiteloos kan invoeren en kan beginnen met het voorkomen van letsel op de werkplek.

Laat ons een paar van de vele TOOLS & SERVICES van HSElife NL voorstellen die je daarbij zullen helpen.

2
nieuwsbrief #21 HSElife EDITIE NEDERLAND

THEMA: VOORKOMEN VAN LETSELS

Deze HSE ITEMS zijn verbonden met dit thema!

ATEX, Flensverbindingen, Werken in besloten ruimte, Voorkomen van handincidenten, Werken op hoogte, Elektrische gevaren, Hijsen en heffen en Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn slechts enkele van de meer dan 37 HSE items die je direct een duwtje in de rug geven bij het voorkomen van letsel op de werkplek.

Simon's suggestie

DOEL GEBRUIK

RESULTAAT

Bedrijven in staat te stellen om zich op een specifiek HSE-onderwerp te richten.

Dagelijks, voor informatie, presentaties en toolbox-meetings. Verhoogde kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om deze veiligheidsinformatie te gebruiken - het kan letterlijk levens redden"

HSE items, virtuele trainingsmodules, out-of-the-box bewustmakingscampagnes en nog veel meer > hselifenl.com

Bekijk de onderdelen van de tools en services van HSElife NL, kort samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT in de brochure KORT & HELDER >

3 nieuwsbrief #21 HSElife EDITIE NEDERLAND
HIJSEN EN HEFFEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY • ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY • ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE WERKEN OP HOOGTE januari 2022 HEALTH SAFETY • ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE ELEKTRISCHE GEVAREN januari 2022 HEALTH SAFETY • ENVIRONMENT VOORKOMEN VAN HANDINCIDENTEN januari 2022 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT FLENSVERBINDINGEN januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE werken in explosiegevaarlijke omgevingen ATEX januari 2022 HSE richtlijnen HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE
Management systeem voor een veilige en gezonde werkomgeving KORT & HELDER in beeld
RESULTAAT Deze brochure geeft een overzicht van de Tools & Services van HSElife NL. Per onderdeel belichten wij de functionaliteiten plus wat het gebruik van dat onderdeel voor een organisatie kan betekenen. E.e.a. samengevat in DOEL, GEBRUIK en RESULTAAT! Management System Energy industry standards for professionals on the shop floor Het nationale platform HSElife NL is onderdeel van DE NATIONALE EDITIE - NEDERLAND
Samen met de Operators en 480 Contractor organisaties hebben we gewerkt aan het nieuwe HSEQ 'INCENTIVE MODEL'.
DOEL, GEBRUIK EN

5 stappen voor een succesvolle THEMA-implementatie

INFORMEER - Beschikbare onderwerpen en tools zijn:

ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT FLENSVERBINDINGEN januari 2022 HSE richtlijnen werken in explosiegevaarlijke omgevingen ATEX januari 2022 HSE richtlijnen

2 3 4 5 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKVLOER EDITIE

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE januari 2022 HSE richtlijnen

SAFETY ELEKTRISCHE GEVAREN januari 2022 HSE richtlijnen VOORKOMEN VAN HANDINCIDENTEN

WERKEN OP HOOGTE januari 2022

DOEL: Om bedrijven in staat te stellen zich te focussen op een specifiek HSE-onderwerp. Het gebruik is dagelijks, voor informatie, training, presentaties en toolboxmeetings met als resultaat meer kennis, bewustzijn en alertheid tijdens het werk. Al deze onderwerpen staan op de site op de HSE ITEMS pagina >.

OBSERVEER - Action Focus tools:

voor een succesvolle HSE item Action Focus met het gebruik en de uitvoering Wegwijzer B INFORMEER Activiteitenformulie AARDGASCONDENSAAT

BESPREEK & BEPERK - Ondersteunende tools:

DOEL: Het bewustzijn van specifieke thema’s of activiteiten te vergroten.

Ga naar de ACTION FOCUS pagina >

OPS

GOAL: Informeer jouw team rechtstreeks, doe verzoeken, focus op een onderwerp en test kennis. inform

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

IMPLEMENTEER - Registratie (HSElife LARS):

Ga naar HSElife LARS >

1 1 2 3 4 5 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

DOEL: Het verlies van trainingskennis beperken.

DOEL: Voor alle negen thema's is een HSElife UPDATE nieuwsbrief geproduceerd met duidelijke uitleg van de bijbehorende onderwerpen, tools en adviezen voor de implementatie en communicatie naar en met de werkvloer.

Ga naar de pagina COMMUNICATIE TOOLS >

2 nieuwsbrief #21 HSElife EDITIE NEDERLAND INFORMEER OBSERVEER BESPREEK & BEPERK EVALUEER & COMMUNICEER IMPLEMENTEER
EVALUEER & COMMUNICEER - HSElife UPDATE Nieuwsbrief: HIJSEN EN HEFFEN
> motivate > activate > improve
DOEL: Directe training en registratie bieden met bedrijfsbrede tracking van trainingsresultaten.

THEMA: VOORKOMEN VAN LETSELS

Voordelen voor jou en jouw bedrijf

Het HSElife NL platform bevordert de samenwerking tussen werkvloer, management en bedrijf, met als doel dezelfde duidelijke taal te spreken en incidenten en/of ongevallen te voorkomen. Met andere woorden, voor alle werknemers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met gevaren en risico's.

Belangrijke voordelen van het gebruik van HSElife NL zijn verbetering van de veiligheidsprestaties van je bedrijf, bevordering van een sterke veiligheidscultuur en aanzienlijke verlaging van je HSEQ-uitgaven* - met als resultaat minder incidenten!

Om gemakkelijker te navigeren door een schat aan TOOLS & DIENSTEN die onze leden kunnen gebruiken, hebben we ze onderverdeeld in verschillende THEMA'S, die je direct kan gebruiken en implementeren in jouw bedrijf, wanneer en hoe het past in jouw dagelijkse routine. Hier zijn de huidige thema's die beschikbaar zijn:

CYBERVEILIGHEID

GEVAARLIJKE STOFFEN

VOORKOMEN VAN LETSEL

GEZONDHEIDSBESCHERMING

WERKAFSPRAKEN

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

WERKVOORBEREIDING

MILIEUBESCHERMING

COMMUNICATIE

ONDERHOUDEN VAN KENNIS

OPSlife Messenger 2.0, XLR Academy + 7 tips gratis poster

Asbest, Kwik, Chroom-VI, Methanol, Caustic soda / Loog, Stof, rook en damp van zware metalen, H2S, Aardgascondensaat,...

ATEX, Flensverbindingen, Besloten ruimtes, Voorkomen van handletsel, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werken op hoogte,...

PBM, Stof, rook en damp, NORM/LSA, H2S, Stikstof, Benzeen,... Werkvergunningen, LMRA, TRA, Melden van incidenten, Elektrische gevaren,... Lithium-ion batterijen, Veiligheids- en gezondheidssignalering, ATEX, Hoge druk,... Inductie training On-Offshore, PtW, TRA, LMRA,... Lekkages, NORM/LSA, Caustic Soda / Loog, Stikstof, Kwik,... OPSlife Messenger 2.0, HSElife UPDATE nieuwsbrief, Social Media,...

XLR Academy

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk).

Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

5 nieuwsbrief #21 HSElife EDITIE NEDERLAND
deels gesponsord door The WAT Group > vanaf €permaand 15,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.