HSElife UPDATE #29 NL versie

Page 1

HSElife

update

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU NIEUWSBRIEF voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek

MENS DE

NIEUWSBRIEF #29

In deze editie:

•De Communicatie

•Een nieuwe campagne!

•Het HSEQ Incentive model

•Geïnteresseerd / Lid worden?

staat altijd op de eerste plaats!

Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie? >

HET HSEQ

'INCENTIVE MODEL'

Samen met Maatschappijen en 480 Contractor organisaties hebben wij het nieuwe HSEQ ‘INCENTIVE MODEL’ ontwikkeld.

DE COMMUNICATIE

Een belangrijk onderdeel van het dagelijks werken is communiceren zowel nationaal als internationaal.

EEN NIEUWE CAMPAGNE!

Hoe denk jij over de veiligheid van werken? Is er ruimte voor verbetering?

Wat zou je anders willen?

EDITIE NEDERLAND

DE COMMUNICATIE

Een belangrijk onderdeel van het dagelijks werken is communiceren zowel nationaal als internationaal. Bedoeld of onbedoeld (bewust of onbewust) je bent altijd bezig een bepaalde boodschap over te brengen op iemand anders. Deze boodschap bevat informatie, die bestaat uit gedachten, gevoelens en/of gedrag. Dus eigenlijk communiceer je altijd.

focusseN informEREN communicEREN registrEREN ONDERHOUDEN

TRAINEN

De onderdelen/tools die zijn verwerkt/toegevoegd aan HSElife NL zijn bedoeld om inzicht te verschaffen en daarmee betere resultaten te verkrijgen.

2 NIEUWSBRIEF #29 HSElife EDITIE NEDERLAND

Dat is iets wat nooit vergeten mag worden!

Een open en eerlijk gesprek, op de werkplek zelf, levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het risicobewustzijn en dus aan de veiligheid van werken.

Management System for a safer and healthier workplace

MENS

STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS!

Jouw mening, jouw advies, jouw ervaring is niet alleen van belang voor jouw collega’s, maar ook voor jouw organisatie!

Hoe denk jij over de veiligheid van werken? Is er ruimte voor verbetering?

Wat zou je anders willen? Gedachten uitwisselen, luisteren naar elkaar én leren van elkaar.

Dat zouden we vaker moeten doen. Niet alleen tijdens het werkoverleg, maar ook tussendoor.

Omdat we daar allemaal belang bij hebben. Sta jij ook open voor een goed gesprek? Maak er dan ook tijdens je werk eens een paar minuten voor vrij.

Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren.

& YOU, WE I CARE

An open and honest conversation

MENS

STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS!

Jouw mening, jouw advies, jouw ervaring is niet alleen van belang voor jouw collega’s, maar ook voor jouw

ON-THE-SPOT

1

INFORMEER

Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren.

De 10 meest gestelde vragen (1/2)

hoe dat precies gebeurt. Door er op de werkplek over te praten, kunnen zij een goede indruk krijgen van de manier waarop gewerkt wordt. En onder welke omstandigheden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Iedereen kan een open gesprek voeren met de werknemers, spontaan en gepland. Gesprekspartners kunnen alleen of met een collega een open gesprek voeren. Ze hebben daar dan toestemming voor gekregen van de bedrijf. Maar het kan ook zijn dat de supervisor manager met de gesprekspartners meegaat. 4. Waarover moet een OPEN EN EERLIJK GESPREK gaan? 5. Als iemand druk bezig is met zijn werk, moet hij dat dan stilleggen voor een Dat hangt van het soort werkzaamheden af. De supervisor/manager die de gesprekspartners tijdens de gespreksronde zal begeleiden, kan het beste inschatten of en op welk moment iemand aangesproken kan worden. Maar de medewerker of vergunninghouder maakt meestal zelf de inschatting of het kan.

3 NIEUWSBRIEF #29 HSElife EDITIE NEDERLAND DE MENS STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS! Een nieuwe campagne! Campagnetools & YOU, WE I CARE An open and honest conversation 5 stappen wegwijzer voor een succesvol OPEN EN EERLIJK GESPREK! Informeer je team met behulp van de onscreen groepspresentatie om het doel, de stappen en de verwachtingen aan te geven. Observeer je werkplek en schrijf je bevindingen op in de "ON-THE-SPOT checklist". Bespreek de resultaten en schrijf ze op in de rapportageformulier. implementatieplan met bevindingen, acties, verantwoordelijkheden en tijdsplanning. Evalueer wat we hebben gedaan wat is verbeterd wat hebben we geleerd en gecommuniceerd Voor al deze stappen zijn ondersteunende documenten zoals poster, handout, checklist en een rapportageformulier ontwikkeld en geüpload op hselifenl.com onder de tab 'ACTION FOCUS CAMPAGNES: YOU, WE & CARE'. Wij wensen iedereen veel succes in het verbeteren van hun werkomgeving door een OPEN EN EERLIJK GESPREK! Voor een OPEN EN EERLIJKE GESPREK zijn de volgende stappen belangrijk! & YOU, WE I CARE INFORMEEROBSERVEER & VUL IN COMMUNICEER IMPLEMENTEER 12345 3 4 Observeer je werkplek en schrijf Wat waargenomen en Wat hebben we gedaan, verbeterd, See other side >
WE I CARE 1. Waarom zou ik tijd vrijmaken voor een gesprek? Een OPEN EN EERLIJK GESPREK is bedoeld om gesprekken op gang te brengen over de veiligheid van werken en de praktische consequenties van bepaalde veiligheids- en milieunormen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen alert blijft op de veiligheid van werken en zo het risicobewustzijn vergroten. Dat is in het belang van ons allemaal. 2. Van welke afdeling komen de gesprekspartners die een OPEN EN EERLIJK GESPREK aangaan met de uitvoerenden? Gesprekspartners kunnen van verschillende afdelingen komen. Dikwijls weten zij wél welke werkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd, maar niet
& YOU,
Rapportageformulier & YOU, WE I CARE 3
DE
organisatie! handout Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren. & YOU, WE I CARE t geb u n jd DE Jouw mening, jouw advies, jouw ervaring is niet alleen van belang voor jouw collega’s, maar ook voor jouw organisatie! Onscreen groupspresentatie Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren. & YOU, WE I CARE An open and honest conversation INFORMEER 1 tegeb tijdens MENS DE STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS! MENSDE STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS! Wat hebben we gedaan, verbeterd, geleerd en gecommuniceerd? Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren. & YOU, WE I CARE Evaluatieformulier NAAM: DATUM: LOCATIE: EVALUEER & COMMUNICEER 5 ge n Voor het opschrijven van bevindingen, acties, verantwoordelijkheden en tijdsplanning & YOU, WE I CARE 4 Implementatieplan MENSDE STAAT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS! Een OPEN EN EERLIJK GESPREK: samen kunnen we een veiligere en gezondere werkplek creëren. NAAM: DATUM: LOCATIE: eg j s Poster (zelf af te drukken) Implementatieplan Evaluatieformulier On-the-spot rapportageformulier Handout (zelf af te drukken) Onscreen groupspresentatie 10 MGV's Wegwijzer Al deze campagnetools zijn gepubliceerd en klaar voor gebruik op hselifenl.com en hseqdirect.com

HET HSEQ 'Incentive model'

Jouw mening, jouw advies, jouw ervaring is niet alleen van belang voor jouw collega’s, maar ook voor jouw organisatie!

Vandaar dat wij een nieuw HSEQ 'Incentive model' hebben ontwikkeld waarbij niet het aanbod maar de vraag belangrijk is en het feit dat we iedereen een veilige- en gezonde werkplek willen bieden! Bij de ontwikkeling van dit model hebben wij samengewerkt met Maatschappijen en 480 Contractor organisaties omdat...

iedereen een veilige en gezonde werkomgeving verdient!

focusSEN informEREN communicEREN registrEREN ONDERHOUDEN

Bedrijven in staat te stellen om zich op een specifiek HSE-onderwerp te richten.

TRAINEN

Verplichte introductie- en opfristrainingen verzorgen met de registratie van resultaten en overzicht in Leer- en Registratiesysteen (LARS).

Het bewustzijn van specifieke thema’s of activiteiten te vergroten.

Directe training en registratie met bedrijfsbreed inzicht van trainingsresultaten.

Het verlies van trainingskennis beperken.

Informeer jouw team rechtstreeks, doe verzoeken, focus op een onderwerp en test kennis.

deels gesponsord door The WAT Group >

Laten we samen een veiligere en gezondere werkplek creëren!

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van beide Managementsystemen voor jou en je organisatie of heb je vragen?

Plan hier een persoonlijke gesprek van max. 30 minuten in.

Je kan beide platformen ook direct gebruiken! Ga naar hseqdirect.com en meld je aan!

vanaf €permaand 15,-

De kosten voor het gebruik van HSEQ Direct en HSElife NL, inclusief OPSlife Messenger en XLR Academy: we starten bij € 15,- per maand (ex. BTW, jaarlijks vooraf gefactureerd). Dit voorbeeld omvat 1 organisatie en max. 10 gebruikers van het platform (meer deelnemers toegang geven is altijd mogelijk).

Sluit je aan bij de meer dan 480 organisaties die al lid zijn van onze platformen!

4
NIEUWSBRIEF #29 HSElife EDITIE NEDERLAND

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.