theSword Magazine editie 1-2013

Page 1

Eerste jaargang | editie 1 | www.theSword.nl

G

! ! S I RAT

MAGAZINE

theSword projectSeroH

Voorwoord

COLOFON

1e jaargang, editie 1 ­ 2013

OPRICHTER EN HOOFDREDACTEUR Evelien van Steenis

ADJUNCT­REDACTEUR Anoushka Rood REDACTIE

Diane Kooistra, Sylvia Peters, Carolien

Geurtsen, Gerard Rozeboom, Petra de Graaf, Josine Nieuwland, Nick Stone, Eva Singh, Hettie Marzak, Mieke van der Horn

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Marelle Boersma, Catherine Boone, Jen

Minkman, Chinouk Thijssen, Connie Harkema,

Saskia Schouten, Chris Lagerwaard, Raymond

Zachariasse, Nynke Laanstra, Ellen Gerretzen,

Alma Selimovic, Carla Munster, Conny Regard, Estelle van der Ploeg, Dinie Peels­Bell, Johan Bordewijk, Suzanne Buis, Mark van Dijk, Christel Grijpma, Varenna, The Sand ­

Amsterdam, The White Night & Nachtboetiek, Booklight, Tekstbureau Het Zusje, Uitgeverij Fenikso, Restaurant De Walrus VORMGEVING

Evelien van Steenis COVERFOTO

Tomasz Tulik, www.dreamstime.com

Hoewel aan de inhoud van theSword Magazine de grootst mogelijke zorg wordt besteed, zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De

uitgever aanvaardt echter geen verantwoorde­ lijkheid voor de gevolgen van foutieve

gegevens. © Teksten uit dit digitaal magazine ­ of delen daarvan ­ mogen uitsluitend worden

gebruikt met toestemming van de uitgever. Op

!

alle artikelen in dit magazine rust auteursrecht. Gebruik of verspreiding zonder toestemming

Evelien van Steenis

van de uitgever is verboden. Voor het onge­ vraagd insturen van teksten en/of beeld­

theSword Magazine

materiaal wordt geen verantwoordelijkheid genomen.

Dit gratis digitaal magazine maakt onderdeel uit van het online magazine www.theS Sword.nl

theSword Magazine

3In h o u d

-

theSword Magazine

5
S p o t lig h t

8

theSword Magazine


K

P

Feestdag

9


Recensie

10

D theSword Magazine


G

Recept

K theSword Magazine

11


C 12

theSword Magazine


I n t e r v ie w

theSword Magazine

13W

Feestdag

15B theSword Magazine

Column

17


G Recept

18

R theSword MagazineJ

M

20

theSword Magazine


I n t e r v ie w

Back to School!

Een romantische detective

theSword Magazine

21B

Verhaal

theSword Magazine

23theSword Magazine

25


B


K theSword Magazine

Feestdag

27


Feestdag

O 28

theSword Magazine


S

Column

theSword Magazine

29


H

C o l u mn

30

theSword MagazineR 32

theSword Magazine


I n t e r v ie w

I theSword Magazine

33


‘ ’.


T

Top 10

S theSword Magazine

35


L 36

theSword Magazine


theSword Magazine

37


Recensie

38

theSword Magazine


L

Column

theSword Magazine

39


S p o t lig h t

40

A theSword Magazine


theSword Magazine

41


C

I n t e r v ie w

?

42

theSword Magazine


theSword Magazine

43


Feestdag

44

D theSword Magazine


O

Verhaal

-

theSword Magazine

45


E 46

theSword Magazine


D theSword Magazine

I n t e r v ie w

47


E '

48

theSword Magazine

Column


S

L theSword Magazine

Recept

49T

Top 10

theSword Magazine

51


R 52

theSword Magazine


A theSword Magazine

53A

Verhaal

theSword Magazine

55


S 56

theSword Magazine


I n t e r v ie w

E theSword Magazine

57


Feestdag

58

D theSword Magazine


B theSword Magazine

59


Recensie

60

theSword Magazine


G theSword Magazine

61


Verwacht

62

F

theSword Magazine


april

theSword Magazine

63


Verwacht

64

F

theSword MagazineB

Verwacht

66

theSword Magazine


theSword Magazine

67


B

Verwacht

68

theSword MagazineVerwacht

70

G

theSword Magazine


theSword Magazine

71


N

I 72

theSword Magazine


I n t e r v ie w

D theSword Magazine

73


Z Recept

. .

74

theSword Magazine


B theSword Magazine

Column

75T

Top 10

theSword Magazine

77


M 78

theSword Magazine


I theSword Magazine

79


Feestdag

80

H theSword MagazineC 82

theSword Magazine


I n t e r v ie w

W theSword Magazine

83


84

theSword Magazine


H theSword Magazine

S p o t lig h t

85E theSword Magazine

Verhaal

87


S p o t lig h t

88

E theSword Magazine


theSword Magazine

89


Feestdag

90

M theSword MagazineA 92

theSword Magazine


I n t e r v ie w

H theSword Magazine

93


94

theSword Magazine


D

L

theSword Magazine

Feestdag

95M

Verhaal

theSword Magazine

97


98

theSword Magazine
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.