Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

GR

Φωτογραφίες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Λήψεις από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα αλλά και άλλο υλικό που αφορά την πόλη

http://thessaloniki.photos.vagk.gr