Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Λήψεις από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα αλλά και άλλο υλικό που αφορά την πόλη

Publications