Page 1

Idé-koncept Spirit Wholesale THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Ouskær

Stiuationsplan

N

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Konceptdiagram 1

Ouskær

Hovedhus med fælles faciliteter for områdets brugere

N

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Konceptdiagram 2

Ouskær

Område med dyrehold

Område med dyrehold

N

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Konceptdiagram 3 Terasser

Terasser Gårdmiljø

Gårdmiljø Gårdmiljø

Ouskær

Gårdmiljø

Gårdmiljø

N

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Etage-oversigt 1½ Etage

2½ Etage

2½ Etage

1½ Etage

Ouskær

2 Etage

N

1½ Etage

2 Etage

3 Etage

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Nedkørsel til P-kælder Stald for dyrehold

Type-oversigt

Erhvervslokaler Type 1 Fælles Hovedhus Underjordiske show-rooms

Erhvervslokaler Type 1

Ouskær

Erhvervslokaler Type 3

N

Erhvervslokaler Type 1

Erhvervslokaler Type 2 Havepavillon (adgang til Show-rooms)

Erhvervslokaler Type 3 Eksperimentarium

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


HOVEDHUS

Hovedhus set fra gårdrummet

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


HOVEDHUS

Hovedhus set fra vest

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


HOVEDHUS

Hovedhus set fra syd

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Type 1

Facadeskitse af Type 1

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Type 3

Facadeskitse af Type 3

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Eksperimentarium

Facadeskitse af Eksperimentarium

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Staldbygning

Facadeskitse af Staldbygning

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Inspiration

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Inspiration

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.


Koncept

Konceptbeskrivelse: - Hele arealet udlægges, som ét sammenhængende parkareal med fritgående dyrehold. - Bebyggelsen udformes, som individuelle bygninger placeret rundt parken, med referencer til 19´århundredes godser/herregårde, samt Campus-tanken som eks. Universitetsparken i Århus - De enkelte bygninger knyttes sammen af glasgange, så det er muligt at komme tørskoet rundt i hele komplekset. Samtidig er det intensionen, at skabe følelsen af man bevæger sig rundt i terrænet. - Glasgangene vil samtidig være med til at skabe lukkede gårdmiljøer, der fungerer som nærmiljøer for de enkelte virksomheder/afdelinger. - Hele bebyggelsen samler sig omkring et fælles hovedhus, indrettet med faciliteter, som alle i området kan gøre brug af. - Eks.: - Børnepasningsordning - Kantine - Mødelokaler - Show-rooms - Fitness - Kontorlokaler, etc.... - I områdets nordøstlige hjørne etableres et Eksperimentarium/Innovationscenter evt. til fælles benyttelse for områdets brugere. - De øvrige enheder i bebyggelsen tænkes anvendt til kontor og lager faciliteter, udformet med en høj gard af flexibilitet i indretningen. - Biler parkeres fortrinsvis i et underjordisk parkeringsanlæg under hovedbygningen, for derved at styrke områdets grønne træk.

THERKILDSEN ARKITEKTER AS DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVENDES UDEN VORES TILLADELSE. MISBRUG AF OVENNÆVNTE VIL BLIVE FAKTURERET MED 10% AF ENTERPRISESUMMEN.

Idé-koncept Spirit Wholesale  

Id é - k o n c e p t S p ir it W h o le s a le DENNE TEGNING TILHØRER THERKILDSEN ARKITEKTER AS, OG MÅ IKKE OVERDRAGES, KOPIERES ELLER ANVEN...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you