Härproducerad mat nära dig

Page 1


­


Varifrån kommer maten? Hur hamnade maten här?


Vägar från där till här


Målet med härproducerad mat är aTt göra vägen från jord till bord kort. Det är en livsmedelskedja utan onödiga mellanhänder och som värnar kunskap om glesbygden och det lokala jordbruket.

Första mötet

Fördjupad relation

Ekosystem för lärande

Ett möte mellan bonde och konsument kan vara starten på en gemensam passion. I takt med att relationen fördjupas, tillit byggs upp, växer också gemensamma världsbilder fram. Det är början på ett ekosystem för lärande.

Närhet skapas genom ekosystemet. När förståelsen för varandra ökar skapas förutsättningar för att minska det fysiska avståndet mellan producent och konsument.

(Åter)besök på bondgården

Bonden fördjupar sig i behov och önskemål

Nya möten sker på olika platser

Det lokala skapar ett eget ekosystem

En ny kontakt matchas i mobilen.

Förståelse skapas för det hållbaraNär glesbygden flyttar in

­


Mat(ch)a här!När avstånd suddas ut

­ ­


Mästareproduktion vs massproduktion

­ ­ ­ ­ ­Nätverkande hit och dit

­ ­ ­


Från härproducerat till närlagat

Här-tligt välkomna, Hoppas att det smakar!


Här tänker vi med hjärta och hjärna

­ ­ ­ ­


***

Dubois, A., & Thompson, M. (2020). Stayin’Alive: New Associations in Southern Lapland Farming. In Dipping in to the North (pp. 217-240). Palgrave Macmillan, Singapore. Dubois, A., & Carson, D. B. (2020). Sustainable agriculture and multifunctionality in the South Australia’s Mid North region. Australian Geographer. Dubois, A., & Carson, D. B. (2019). Die hard: On the persistence of Swedish upland farming. Journal of Rural Studies, 69, 41-52. Dubois, A. (2019). Translocal practices and proximities in short quality food chains at the periphery: the case of North Swedish farmers. Agriculture and Human Values, 36(4), 763-778. Dubois, A. (2018). Nurturing proximities in an emerging food landscape. Journal of Rural Studies, 57, 1-12.

­

­ ­


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.