Verhuurbrochure theater de stoep

Page 1

TE HUUR

!

SUCCESVOL IN (THEATRALE) ZAKEN SUCCESSFUL IN (THEATRICAL) BUSINESS


TE HUUR

!

Foto: Ardito

SUCCESVOL IN (THEATRALE) ZAKEN SUCCESSFUL IN (THEATRICAL) BUSINESS


THEATRALE DIMENSIE WAT IS ER NU LEUKER DAN UW BEDRIJFSEVENEMENT, CONFERENTIE, CONGRES OF FEEST TE VOORZIEN VAN EEN THEATRALE DIMENSIE? HET GEEFT UW BIJEENKOMST NET DAT BEETJE EXTRA! THEATER DE STOEP AAN HET THEATERPLEIN 1 IN SPIJKENISSE BIEDT U DE JUISTE THEATRALE ONDERSTEUNING OM UW BIJEENKOMST TOT EEN CREATIEF SUCCES TE MAKEN.

Foto: Peter Guenzel

ONTMOETING Het splinternieuwe theater is op 9 oktober 2014 officieel geopend en werd ontworpen door Ben van Berkel van UNStudio. Het theater beschikt over alle mogelijke faciliteiten om bezoekers welkom te heten bij vele mooie, hilarische en avontuurlijke voorstellingen en evenementen. Ontmoeting staat centraal in ons theater. Of dat nu is bij één van de vele voorstellingen of tijdens een zakelijke bijeenkomst; ons theater biedt u de juiste ambiance.

4

SUCCESVOL IN (THEATRALE) ZAKEN

HET THEATER Het theater beschikt over twee theaterzalen, een theatercafé, VIP foyer met bar, volledig geoutilleerde vergaderruimtes, twee ruime foyers, een artiestenfoyer en kleedkamers. De VIP foyer met bar is uitstekend te combineren met de daarboven gelegen vergaderzaal. Ook is de VIP foyer de plek bij uitstek voor een bedrijfsborrel al dan niet in combinatie met een mooie voorstelling. MAATWERK Voor de zakelijke markt levert het theater graag maatwerk. De theaterzalen, de foyers, de VIP foyer en de vergaderzalen staan tot uw beschikking om van uw bedrijfsevenement, gala, jaarvergadering of bedrijfsborrel een succes te maken. Verhuur is mogelijk voor kleine groepen tot groepen van maximaal 650 personen.

SUCCESSFUL IN (THEATRICAL) BUSINESS What could be nicer than providing a theatrical dimension for your corporate event, conference, congress or party? It will give your event that little bit extra! Theater de Stoep, Theaterplein 1 in Spijkenisse, offers you the perfect theatrical support to make your meeting a creative success. The brand new theatre was officially opened on 9 October 2014 and was designed by Ben van Berkel from UNStudio. The theatre has all possible facilities for welcoming visitors to a wide variety of excellent, hilarious and adventurous performances and events. Meeting is the focus of our theatre. Whether that is at one of the many performances or during a business seminar; our theatre offers you the perfect ambiance. The theatre has two auditoriums, a theatre cafe, VIP lounge with bar, fully equipped meeting rooms, two spacious foyers, a green room and dressing rooms. The VIP lounge with bar and the meeting room situated immediately above it can be perfectly combined. The VIP lounge is also the perfect location for a business buffet, whether or not in combination with a delightful performance. For the business market, the theatre is more than happy to organise bespoke events. The theatre auditoria, the foyers, the VIP lounge and meeting rooms are at your disposal to make a success of your corporate event, gala, annual meeting or business function. Rental is possible for small groups up to groups of 650 people.

5


GROTE ZAAL

De grote zaal beschikt over 650 stoelen, waarvan 461 stoelen zich op de begane grond bevinden en 189 stoelen op het balkon. Er is een orkestbak aanwezig en alle mogelijke technische middelen om programma’s en evenementen op professionele wijze te ondersteunen. Met 650 plaatsen blijft de zaal toch intiem van karakter. Het grote podium incl. zijtoneel meet 32 bij 13 meter (b x d).

LARGE AUDITORIUM The large auditorium has 650 seats, with 461 seats on the ground floor and 189 seats in the balcony. There is an orchestra pit and all the necessary technical resources to professionally support programmes and events. With 650 seats, the auditorium nevertheless retains an intimate character. The large auditorium stage, including side stage, measures 32 metres wide by 13 metres deep.

6

Foto: Peter Guenzel

Foto: Peter Guenzel

GROTE ZAAL

7


GROTE ZAAL

KLEINE ZAAL

De kleine zaal beschikt over 200 zitplaatsen in een tribuneopstelling. Met ingeschoven tribune biedt de ruimte plaats aan maximaal 250 personen, waardoor deze zaal zich goed leent voor de meest uiteenlopende feesten. De zaal kan ook ingericht worden met tafels en stoelen voor bijvoorbeeld een sfeervol diner.

8

The small auditorium has 200 seats in the form of a grandstand. With the grandstand retracted, the space can accommodate up to 250 people, making it ideal for a wide variety of parties. The auditorium can also be equipped with tables and chairs for an attractive setting for your dinner, for example.

KLEINE ZAAL

Foto: Peter Guenzel

Foto: Ardito

SMALL AUDITORIUM

9


Foto: Ardito

HORECA Foto: Peter Guenzel

Onze horeca speelt volledig op uw wensen in. Of het nu gaat om het serveren van een kopje koffie of een volledig diner. De expertise van onze horeca-afdeling ondersteunt u bij uw wensen voor uw (bedrijfs)evenement.

10

CATERING Our catering is designed to meet all your requirements, ranging from the serving of coffee to a complete dinner. The expertise of our catering department will assist you in satisfying your wishes for your (business) event.

11


Foto: Caitlin Stooker Foto: Caitlin Stooker

VERGADER-ZALEN / VIP FOYER Het theater beschikt over drie vergaderzalen. Boven de VIP foyer met bar bevindt zich de vergaderzaal met uitzicht op de molen en het water. De vergaderzalen zijn voorzien van moderne presentatiemiddelen. De VIP foyer wordt ook ingezet als ontvangstruimte bij bedrijfsarrangementen in combinatie met een voorstelling.

MEETING ROOMS / VIP LOUNGE The theatre has three meeting rooms. Situated above the VIP lounge with bar is the mezzanine, a conference room overlooking a windmill and water. The meeting rooms are equipped with the latest presentation equipment. The VIP lounge is also used as a reception area for corporate packages combined with a performance.

12

Foto: Caitlin Stooker

Foto: Ardito

KLEEDKAMERS

In het theater bevinden zich 13 kleedkamers, waarvan de meeste voorzien zijn van daglicht en beschikken over eigen douche en toilet. In totaal biedt het theater 80 personen tegelijkertijd een ruimte om te verkleden.

DRESSING ROOMS The theatre has 13 dressing rooms, most of which are illuminated with natural light and include a private shower and toilet. In total, the theatre offers changing room for up to 80 people simultaneously. 13


SPONSORING SPONSORING If you appreciate culture and especially the theatre in Spijkenisse, it is possible to become a business friend of Theater de Stoep by means of sponsorship. In this way, your company supports the town’s cultural ambitions and you and your company become part of a network in an inspiring and creative environment. Sponsorship opportunities range from ‘adopting’ a seat in the main auditorium to naming different rooms in the theatre, for example.

BUSINESSCLUB THEATER DE STOEP U kunt ook zakelijk vriend worden van het theater door lid te worden van de Businessclub van Theater de Stoep. Onderdeel van de Businessclub is het bezoek aan voorstellingen met ontvangst in onze VIP foyer.

14

THEATER DE STOEP BUSINESS CLUB You can also become a business friend of the theatre by joining the Theater de Stoep Business Club. The activities of the Business Club include visits to performances with a reception in the VIP lounge.

Foto: Pixed

Draagt u cultuur en in het bijzonder het theater in Spijkenisse een warm hart toe, dan bestaat de mogelijkheid zakelijk vriend van Theater de Stoep te worden door middel van sponsoring. Daarmee ondersteunt uw bedrijf de culturele ambities van de stad en maakt u met uw bedrijf deel uit van een netwerk in een inspirerende en creatieve omgeving. Mogelijkheden voor sponsoring lopen uiteen van bijvoorbeeld het sponsoren door middel van het ‘adopteren’ van een stoel in de grote zaal tot en met naamgeving van verschillende ruimtes in het theater.

IETS TE VIEREN? Ons theater neemt u de zorgen uit handen! De kleine zaal kan worden omgetoverd tot een mooie feestzaal voor uw (trouw) feest en/of diner. Theater de Stoep is aangemerkt als erkende trouwlocatie en heeft alles in huis om uw trouwdag tot de mooiste dag van uw leven te maken. Bezoekt u ons theater met een groep genodigden tijdens een voorstelling; wij zorgen op verzoek voor horeca op maat.

SOMETHING TO CELEBRATE? Our theatre can take away all your worries! The small auditorium can be transformed into a beautiful banqueting hall for your (wedding) party and/ or dinner. Theater de Stoep has been designated as a recognised wedding venue and has everything necessary to make your wedding day the best day of your life. If you visit our theatre with a group of guests during a performance, we can provide personally tailored catering.

BEREIKBAARHEID Theater de Stoep bevindt zich aan de buitenrand van het winkelcentrum in Spijkenisse aan het Theaterplein 1.

ACCESSIBILITY Theater de Stoep is situated on the outer edge of the Spijkenisse shopping centre at Theaterplein 1.

ROUTE Via Botlektunnel/Hartelbrug: Vanaf de A15 afrit 16, Spijkenisse/ Geervliet nemen. Na de Hartelbrug op de T-splitsing linksaf de Groene Kruisweg op. Op de rotonde de Groene Kruisweg blijven volgen, richting ‘ring, centrum en ziekenhuis’. Bij het vijfde kruispunt rechtsaf richting ‘centrum en ziekenhuis’ de Schenkelweg op. Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, meteen weer rechts en na 200 meter vindt u aan uw rechterkant de Theatergarage. Via Hoogvliet/Spijkenisserbrug: Komend vanaf de Beneluxtunnel of Rotterdam-Zuid afrit 17, Hoogvliet nemen. In Hoogvliet richting Spijkenisse aanhouden. Na de Spijkenisserbrug bij de eerste verkeerslichten linksaf, de Schenkelweg op. Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, meteen weer rechts en dan rijdt u na 200 meter de Theatergarage tegemoet.

ROUTE Via Botlektunnel/Hartelbrug: From exit 16 on the A15 motorway, follows signs to Spijkenisse/Geervliet. After the Hartelbrug, at the T-junction turn left onto Groene Kruisweg. At the roundabout, continue along Groene Kruisweg following signs to ‘ring, centrum and ziekenhuis’ (ring road, centre and hospital). At the fifth intersection, turn right onto the Schenkelweg following signs ‘centrum en ziekenhuis’ (centre and hospital). At the second traffic lights turn right, then immediately turn right again and after 200 metres you will see the Theatre garage on your right. Via Hoogvliet/Spijkenisserbrug: Driving from the Beneluxtunnel or Rotterdam-Zuid, take exit 17 to Hoogvliet. In Hoogvliet, continue in the direction of Spijkenisse. After Spijkenisserbrug, turn left at the first traffic lights onto Schenkelweg. At the second traffic lights turn right, then immediately turn right again and after 200 metres you will see the Theatre garage.

PARKEREN In de directe nabijheid van het theater en rondom het winkelcentrum van Spijkenisse is voldoende parkeergelegenheid. Tegenover het theater bevindt zich de Theater Parkeergarage (Gorsstraat 22, Spijkenisse). Bij het verlaten van de Theatergarage (richting theater) staat u meteen voor de ingang van Theater de Stoep op het Theaterplein. OPENBAAR VERVOER Het theater is bereikbaar met openbaar vervoer. Metrostation Spijkenisse Centrum is op 10 minuten loopafstand van het theater. Wilt u met de bus naar het theater, neemt u dan lijn 105 of 84. U kunt uitstappen bij de halte aan de Raadhuislaan. Vandaaruit is het nog ongeveer 5 minuten lopen naar het theater. WATERTAXI De watertaxi vanuit Rotterdam meert aan in het haventje van Spijkenisse. Van daaruit is het 5 minuten lopen naar het theater.

PARKING Ample parking spaces are available in the immediate vicinity of the theatre and around the Spijkenisse shopping centre. The Theatre car park is situated opposite the theatre (Gorsstraat 22, Spijkenisse). The exit of the Theatre car park (towards the theatre) brings you directly to the entrance of Theater de Stoep on Theaterplein. PUBLIC TRANSPORT The theatre is accessible by public transport. Metro station Spijkenisse Centrum is a 10-minute walk from the theatre. If you want to take the bus to the theatre, take line 105 or 84. You can get off at the stop on Raadhuislaan. From there it is about a 5-minute walk to the theatre. WATER TAXI The water taxi from Rotterdam moors in Spijkenisse harbour. From there it is a 5-minute walk to the theatre.

ROTTERDAM

A15 N57

SPIJKENISSE


TE HUUR

!

INFORMATIE OVER VERHUURMOGELIJKHEDEN, SPONSORING EN TARIEVEN Contact verhuur/horeca: Sally van Meegdenburg, manager horeca en commerciële zaken, s.vanmeegdenburg@theaterdestoep.nl, 0181-652220 / 06-27551698 INFORMATIE OVER ADVERTEREN IN DE THEATERBROCHURE Het theater brengt jaarlijks in mei een seizoensbrochure uit met het volledige theaterprogramma voor het komende seizoen. Heeft u interesse om in de theaterbrochure te adverteren, dan kunt u contact opnemen met Silvia van der Meer, hoofd marketing, s.vandermeer@theaterdestoep.nl, 0181-652217 / 06-51327417 INFORMATION ABOUT HIRING, SPONSORING AND RATES Contact for hire/catering: Sally van Meegdenburg, catering and commercial affairs manager, s.vanmeegdenburg@theaterdestoep.nl, +31 181 652220 / +31 6 27551698

Foto’s: Peter Guenzel (deze pagina & cover)

INFORMATION ABOUT ADVERTISING IN THE THEATRE BROCHURE In May each year, the theatre publishes a brochure with the complete theatre programme for the coming season. If you are interested in advertising in the theatre brochure, please contact Silvia van der Meer, head of marketing, s.vandermeer@theaterdestoep.nl, +31 181 652217 / +31 6 51327417

THEATER DE STOEP THEATERPLEIN 1 3201 DH SPIJKENISSE Telefoon algemeen (general): 0181-652200 Telefoon kassa (box office): 0181-652222 info@theaterdestoep.nl

www.theaterdestoep.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.