Μουσείο Ακρόπολης - Acropolis Museum

Μουσείο Ακρόπολης - Acropolis Museum

Athens, Greece

An archaeological site-specific museum of the 21st century, housing the most famous works of antiquity. A museum full of your experiences.

www.theacropolismuseum.gr