Handleiding driehoekige doos

Page 1

1. Elk deel van de doos (doos en deksel) bestaat uit drie wanden en een bovenof onderkant. Hierboven zie je de zijkanten, hierbij hoort de kleinste driehoek

2. Eerst klik je de vier zijkanten in elkaar, met de minst mooie kant naar binnen. Lijm gebruiken kan, maar is niet per se nodig.

3. Klik ze een beetje in elkaar, maar druk er nog niet te hard op.

4. Klik ook de derde wand erin.

5. Duw de wanden samen en klik ze een beetje in elkaar.

6. Lijm de onderkant (op de minst mooie kant)

7. Met een hamer zorg je dat de onderkant in de zijkanten klikt. Dit kan soms wat stroef gaan, dan duw je de zijkanten wat naar buiten of hamer je wat harder. Geen zorgen, het hout gaat niet kapot gaan!

©The Big Baobab, 2021

8. Hamer nog eens goed op de onderkant en klik de zijkanten nu wat dichter in elkaar, eventueel ook met een hamer. Dan is de doos klaar!


9. Doe hetzelfde met de zijkanten van het deksel

10. Idem met de bovenkant (de grootste driehoek). Verf de doos goud. Verf het Jeruzalemkruis paars. Lijm daarna het Jeruzalemkruis erop. Dan ben je helemaal klaar!

Om de wrijving tussen de doos en de platen wat te verminderen is het aangeraden om een stukje vilt in de hoeken van de doos te plakken. Zo gaan de platen er makkelijk uit!

succes ermee! Als je vragen hebt: info@thebigbaobab.be

©The Big Baobab, 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.