เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

Bangkok, Thailand

เพลงชาติไทยเป็นสิ่งรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวไว้ในเพลงๆเดียวที่เราได้ยินอยู่ทุกวันหรือแม้กระทั่งนักกีฬาฟุตบอลก่อนทำการแข่งขันหรือการรับเหรียญรางวัลของนักกีฬาเราก็ได้ยินกันอยู่สร้างขวัญและกำลังใจก่อนทำการแข่งขันอีกทั้งเพลงชาติไทยเรานี้ยังบอกถึงการสร้างความรักความสามัคคีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้าใจว่าประเทศชาวสยามแบบเรานี้มีบรรพบุรุษกอบกู้มา

chilebodyboard.com/question-answer-thai-national-anthem/