FOMO 2017

Page 1

Udstillingsprojekter med kunsthåndværk og design i kulturbyåret

FOMO 2017Manifest I anledning af Aarhus og Region Midts status som Europæisk Kulturhovedstad udvikler en arbejdsgruppe af medlemmer i DKoD Region Midt projektet FOMO 2017. Målsætning • At vise bredt favnende udstillinger med kunsthåndværk og design på et højt fagligt niveau. • At styrke samarbejdet blandt de udøvende inden for området. • At skabe grobund for fremtidige projekter. • At give de udøvende spændende input via seminarer og talks. • At styrke DKoD Region Midt. Arbejdsgruppen står for at opbygge og udvikle strukturen i projektet. Vi har hele tiden for øje, at det har potentiale til at vokse, med de muligheder der opstår, og den økonomi vi har. Arbejdsgruppen udpeger udstillingssteder, kuratorer og oplægsholdere. Arbejdsgruppen søger penge til projektet på vegne af DKoD Region Midt. Projektet er arrangeret af DKoD Region Midt med støtte fra landsforeningen DKoD.

3


FOMO 2017 Europæisk Kulturby I anledning af Europæisk Kulturby 2017 arrangerede DKoD (Danske Kunsthåndværkere & Designere) Region Midt projektet FOMO 2017 Planlægningen tog sin begyndelse i januar 2016, og vi er glade for den støtte vi har fået fra sponsorer og fonde. Igennem forløbet har der været opbakning fra de i alt 150 udstillere og kuratorer, der har vist os tillid ved at lægge utrolig megen frivillig arbejdskraft i projektet. Projektet bestod af følgende udstillinger: Bord til To // 19.-24. juni 2017 En succesfuld udstilling i Rådhushallen på Aarhus Rådhus, hvor 33 borde var udstillet under temaet ”Bord til To”. Udstillerne blev opfordret til at tolke temaet frit, så det var op til de enkelte, om de lavede en bordopdækning, eller om de arbejdede helt abstrakt med temaet. Bordpladen skulle holde sig indenfor målene 80 x 90 cm. Alt fra æstetiske borddækninger, til forførende fastfoodemballage og mønstereksplosioner blev præsenteret. FOMO Gellerup // 22. september – 1. oktober 2017 Boligen er et naturligt omdrejningspunkt for kunsthåndværk og design. Derfor foregik FOMO Gellerup i 8 tomme lejligheder i en blok på Gudrunsvej i Gellerup, Aarhus V. Til hver bolig var der knyttet en kunsthåndværker eller designer som kurator, og temaet i den enkelte bolig var fastlagt af kurator. Boligprojekterne spændte fra et stel lavet af ler fra Brabrand, tekstile værker fra gruppen Effektiv Spild Af Tid og samarbejdsprojekter med koppen som tema lavet af 32 keramikere fra hele verden. Samlet involverede udstillingerne over 100 professionelle udstillere. Titlen på udstillingsprojektet, FOMO (Fear Of Missing Out), spillede på den tiltagende fornemmelse, de fleste har, af hele tiden at gå glip af noget. En fornemmelse der vokser, med den 4

vedvarende strøm af nyheder fra de sociale medier om, hvad andre går og laver. Vi legede med begrebet og udstillingen varede derfor kun kort tid. Kuratorer til FOMO: Louise Gaarmann, Helene Vonsild, Rikke Stenholt, Trine Bach, Helle Bovbjerg, Marianne Steenholdt Bork, Helle Bjerregaard, Julie Bach og Ane Fabricius Christiansen. FOMO Holstebro // 6.-15. oktober 2017 Det var ikke kun Aarhus, men hele Region Midt der var Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Derfor flyttede vi i oktober lejlighedsprojekterne til Holstebro, hvor de i Huset for Kunst og Design blev udstillet sammen med et udvalg af udstillingen Bord til To. I FOMO Gellerup og FOMO Holstebro lavede vi omvisninger, talks, workshops, kunstnermøde og seminar – både for at inddrage publikum, men også for at opbygge netværk. JOMO – en virtuel udstilling på Instagram // Hele 2017 Modpolen til FOMO er JOMO (Joy Of Missing Out). JOMO viste kunsthåndværk- og designobjekter udstillet i de tomme boliger, men kun så længe billederne blev taget. Man fik altså aldrig mulighed for at se JOMO i virkeligheden. JOMO blev til gengæld præsenteret virtuelt på Instagram i hele projektperioden og er fortsat med billeder fra de fysiske udstillinger. Profilen kan følges hjemme fra sofaen på @jomo2017.


Vi gjorde det! af Ninna Gøtzsche

Den spæde start Da Aarhus og Region Midt blev udnævnt som Europæisk Kulturhovedstad 2017, var vi et par stykker, der talte om, at der skulle ske noget særligt med kunsthåndværk og design i det år. Tiden gik, og vi nåede ikke at få et projekt stablet på benene i 2015, inden ansøgningsfristen for kulturårsmidler var overskredet. Projektet blev først en realitet, da en håndfuld medlemmer meldte sig til en arbejdsgruppe på DKoD, Region Midts generalforsamling i januar 2016. Vi er vokset til en gruppe på 8 personer, som har mødtes jævnligt de sidste to år. Vi har suppleret hinanden godt med vores forskellige kompetencer – og alle har gjort et stort stykke arbejde. I starten var det meget løst, hvad vi egentligt ville. Der skulle være nogle events, vi ville lave udstillinger i boliger og vi ville afholde foredrag. Alt sammen var afhængigt af, at vi havde et minimum af penge. Vi tænkte tidligt, at jo bedre det gik med projektet, des flere spørgsmål kunne der komme fra medlemmerne undervejs. Derfor udarbejdede vi det manifest, som kan læses på side 3. De kritiske spørgsmål har vi ikke mærket meget til – der har kun været positive tilkendegivelser og skulderklap. Arbejdsgruppen udvikler Der blev holdt mange møder i arbejdsgruppen, og der blev kastet mange bolde op i luften. Vi var interesserede i at have noget online. Derfor udviklede vi udstillingskonceptet JOMO. Til boligudstillingerne, som blev udviklet under begrebet FOMO, kom vi frem til, at der til hver bolig skulle være en kurator, som stod for indholdet. På den måde ville en bred vifte af professionelle udøvere indenfor forskellige retninger være repræsenteret – og det var ikke os i arbejdsgruppen, der havde valgt de enkelte udstillere. Projektet skulle dække hele regionen, så vi bestemte os også tidligt for, at der skulle være en udstilling uden for Aarhus, som hang sammen med boligudstillingerne. Samtidig var det også vigtigt for os, at alle medlemmer af DKoD

Region Midt kunne føle sig som en del af projektet. Derfor udviklede vi Bord til To. På den måde endte vi med at have fire forskellige projekter i projektet. Joy Of Missing Out – Fear Of Missing Out Hvad er hvad, og hvad er det nu begreberne dækker over? Det talte vi meget frem og tilbage om i arbejdsgruppen. FOMO spillede bl.a. på de fysiske udstillingers korte varighed, men i hvor høj grad skulle det kædes sammen med billederne på JOMO? Hele projektet har udviklet sig undervejs. Efterhånden som vi fik fine billeder ind fra Bord til To, FOMO Gellerup og FOMO Holstebro, blev vi enige om at fortsætte profilen JOMO og gøre den til FOMO. Og derved er FOMO faktisk også blevet til JOMO. Forvirringens ring er sluttet – men det har været vigtigt for projektet at have begreberne som rettesnor undervejs. Det har været noget som kunne holde sammen på de mange udstillere og kuratorer. Tingene falder på plads Boliger som udstillingssteder gik ret hurtigt over til at være tomme boliger, og vi fik kontakt med forskellige bygherrer og ejendomsmæglere om sagen. Men det blev efterhånden også klart for os, at der var mange komplikationer forbundet med tomme boliger. Boliger står ikke tomme i halve og hele år i Aarhus, og det var en udfordring, hvis vi ikke kendte beliggenheden og størrelsen, før kort tid inden vi skulle udstille. Så da vi i løbet af sommeren 2016 øjnede en mulighed for at bruge en tom etage i en blok i Gellerup, gjorde vi hvad vi kunne for at få det til at lykkes. Allerede i foråret 2016 havde vi fået en flok kuratorer til at melde sig – til trods for, at de ikke vidste, hvad det egentligt var, de meldte sig til! Det betød, at vi kunne begynde at søge penge til projektet. Vi fik den første bevilling fra KAP (Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje) i september 2016 – det føltes som en stor sejr! Boligudstillingerne skulle jo videre ud i regionen, men efter at have arbejdet med tomme boliger i Aarhus, stod det klart for os, 5


at man måske nok kunne finde en tom bolig her og der, men at der var langt mere der skulle hænge sammen, før vi havde en udstilling. Så da vi i november 2016 fik kontakt med Lotte Kjær fra Huset fra Kunst og Design i Holstebro, som gav os muligheden for at udstille der, tog vi imod tilbuddet med kyshånd. Omtrent samtidig fik vi på plads, at vi kunne udstille Bord til To i Rådhushallen på Aarhus Rådhus. Så i slutningen af 2016 havde vi udstillingsmulighed i Gellerup, Holstebro og Rådhuset, en flok kuratorer med projektbeskrivelser og en pæn sjat penge. Kommunikation Noget af det sværeste ved projektet har været kommunikation med de mange involverede parter. Første gang det blev tydeligt, var med JOMO. Vi fandt vi ud af, at alt skulle forklares meget udførligt, men samtidig så kortfattet som muligt, for at udstillerne læste, forstod og efterlevede instrukser på den måde, der gjorde det lettest for os at arbejde med. Der opstod langt mere bøvl og administrativt arbejde, end vi havde kunnet gennemskue. Små opgaver blev pludseligt meget tidskrævende. Vi blev bedre til det efterhånden, men igennem hele projektet har det været en udfordring at kommunikere og koordinere med den mængde af folk, der har været involveret på forskellige måder. Samtidig har den store flok været en stor styrke – og naturligvis helt uundværlig. Der har hele vejen igennem været positive tilkendegivelser, hjælp og tak for arbejdet. Det har næret lysten til at fortsætte med de mange opgaver der skulle løses. Omkring udstillingerne Igennem hele projektet, har vi arbejdet med forskellige tiltag ved siden af udstillingerne. Vi ville lave arrangementer for de udøvende, involvere publikum, fremme nye samarbejdsmuligheder og lave workshops. Workshops og talks var det i høj grad kuratorerne og deres udstillere, der stod for at udføre. Vi fik lavet et fyldigt program i både Gellerup og Holstebro, som en del udøvere også deltog i. For de udøvende havde vi derudover, foruden de tre fernise6

ringer, omvisning og sommermøde i Bord til To, et seminar om Kunstnerisk Refleksion i Gellerup og netværksfest i Holstebro. Vi arrangerede omvisninger i alle tre udstillinger. Det var dels for kunstforeninger og andre grupper, men også for privatpersoner. I Holstebro havde vi desuden et VIP arrangement. Vi har brugt megen energi på alle disse arrangementer – ikke mindst på at få folk til at deltage – men har også fået utrolig mange positive tilkendegivelser omkring dem. Det har været en god måde at formidle viden og indsigt for både udstillere, udøvere og publikum. Tak Fra arbejdsgruppen vil vi gerne sige en stor tak til kuratorerne for så tidligt i projektet at sige ja til at deltage – og sidenhen lægge utroligt meget arbejde i de respektive projekter. Jeres projekter er vidt forskellige, men alle viser noget, man har lyst til at se mere af. Der skal også lyde stor tak til alle udstillere på FOMO udstillingerne – om man så har leveret en enkelt kop eller arbejdet på projektet i månedsvis. Tak til alle de medlemmer i regionen og deres gæsteudstillere, der har udstillet på JOMO og Bord til To. Det er dejligt at se, hvor mange fantastiske værker der bliver lavet rundt omkring. Det har været en nødvendighed for projektet, at vi havde nogle penge at gøre godt med. Derfor vil vi gerne sige tak til DKoDs Årsmøde i 2016, der gav den første økonomiske støtte til projektet. Sidenhen har vi fået støtte fra en lang række fonde og sponsorer. Det er vi meget taknemmelige for – det har gjort projektet til en realitet. Til sidst klapper vi lige hinanden på skulderen i arbejdsgruppen, puster ud og siger: Godt gået! Arbejdsgruppen bag FOMO 2017 Lene Thomasen, Rikke Stenholt, Marianne Steenholdt Bork, Trine Bach, Kirsten Schou-Jørgensen, Kirsten Holm Nielsen, Merete Malund Østergaard og Ninna Gøtzsche


Bord til To

7


Maya Rosette FORFØRENDE FASTFOOD EMBALLAGE Perlebroderi. Normalt er det Kunst og Design som bliver plagieret. Her er det masseproducerede forbrugsvarer, der er forvandlet til sirlige Unikaprodukter. - Til reflektion og eftertanke.

Indbydelsen til udstillerne Bordet er et sted vi mødes. Til samtale og til måltider. Vi sidder der i hverdagen, og vi sidder der ved højtidlige lejligheder. Det er her vi deler måltider og her vi taler sammen om stort og småt. Det er her samhørighed bliver skabt og her brud og akavede situationer opstår. Nogle gange kan man sidde alene, hvor der skulle have været to, andre gange ville man ønske, man kun var én. De enkelte udstillere opfordres til at tolke temaet individuelt. Det er frit, om man vil lave en bordopdækning, eller om man ønsker at arbejde abstrakt med temaet. Praktiske oplysninger Bord til To bliver udstillet i Rådhushallen på Aarhus Rådhus d. 19. - 24. juni 2017. Derefter flytter Bord til To, sammen med dele af projektet fra Gellerup videre til Huset for Kunst og Design i Holstebro i oktober 2017. Udstillingerne er i tråd med FOMO 2017s ånd om flygtighed kun sat til at vare kort tid. Målet er, at vi i den begrænsede tidsperiode kan lave stor opmærksomhed om dem, ligesom vi vil arrangere talks og omvisninger i udstillingen. Hvem kan deltage? Til hvert bord skal der være mindst ét medlem af DKoD Region Midt. Det er op til dette medlem, om vedkommende vil arbejde alene eller i en gruppe. Resten af gruppen behøver således ikke være medlem af foreningen, men vi forventer, at der fastholdes et højt, professionelt niveau. Det navn der står på tilmeldingsblanketten, er den ansvarlige for projektet. Man kan godt deltage med flere borde til projektet. I så fald indsendes separat tilmeldingsblanket for hvert projekt. Hvad kræver det at deltage? Mindst ét medlem i hver gruppe er medlem af DKoD region midt. Udstillerne står selv for alle materialer til udstillingen, inklusiv bord. Man er selv ansvarlig for transport af bord/værker til Aarhus Rådhus. Udstillerne er ansvarlige for opsætning/ nedtagning af det udstillede. Skala Bordet må maksimum måle 80 cm x 90 cm. Højden på bordet er op til udstiller. Ved bordet må der stå to stole.

8

Lotte Westphael DIKOTOMI - At dele en helhed i præcis to dele som ikke overlapper hinanden. Vi sidder ved et bord overfor hinanden, samtaler, meningsudveksler. Er vi adskilte, eller er vi forenede?

Vinni Hedegaard Frederiksen EN LYSESTAGE FOR MEGET Lysestager fylder bordet og er stemningsskabende for det romantiske, dramatiske og lidenskabelige møde. Udgangspunktet er to lysestager, der næsten er ikoner. Den pompøse rokoko lysestage og bodegaens tilfældigt valgte flaske med løbende stearin.


Merete Erbou Laurent, Akiko Kuwahata og Ken Winther ET MØDE MELLEM JAPANSK OG DANSK TRADITION En vævet måtte til at sidde på, skaber rammen om en udendørs picnic. En trækasse, der kan indeholde to sæt service og en flaske vin, kan også bruges som bord.

Sanne Hansen

Mona Kaae Kjærgaard

BLUE FOR TWO - EN BLÅ DUG TIL TO Farven blå er bl.a. symbol på kommunikation, ophøjethed og spiritualitet. Det er farven for det store dyb, himlen og vandet. Følelsen ’blue’ handler om nærvær og adskillelse. Dugen skaber et imaginært rum, hvor et møde kan folde sig ud – måske i fortrolighed…

EN TO MANGE… Hvor mange kan der være ved et bord til to? En 6-7 meter lang hørdug – udsmykket v. h. a. forskellige trykteknikker – kan blive foldet ud eller ind efter behov. Ved dette bord er der altid plads til én til, selvom pladsen er trang…

Karoline Kvist INTERAKTION Jeg sidder sjældent ved bordet når jeg er alene. Det minder mig om at være ene. Bordet eksisterer kun ved tilstedeværelsen af to personer, som beslutter at interagere med hinanden.

Kirsten Holm Nielsen og Lisbeth Bachman

Kirsten Holm Nielsen og Lisbeth Bachman

MUREN Et bord og to stole. Bordet er brudt igennem på midten af en mur, der er muret op af genbrugte mursten. Man kan løbe panden mod, man kan møde og man kan bryde ’muren’. Her er samtalen stoppet. ingen vil give sig.

ORDEN OG KAOS Den fine middag er endt i kaos. Bordpladen er ryddet, men bordet hælder, og opdækning og møbler er spredt og endt i en kubisk form under bordet. Vi fejer skidtet ind under gulvtæppet, vi rydder bordet, vi lukker øjnene for det, vi ikke vil se. 9


Helenaa Hedegaard og Mette Bülow Duus FEELING LIGHTGREEN – FEELING WHITE Farver, overflader, materiale og følelser udtrykkes i to bordopdækninger. Vibrationer i luften, hvad sker der om lidt, hvad er der lagt op til, hvad skete der før? – forventninger og udfald …

Helenaa Hedegaard og Mette Bülow Duus

Helle Rittig, Bent Vinkler, Anne Fabricius Møller

FEELING BLACK – FEELING BLUE … vi kender fortiden, har forventninger til øjeblikket, kan kun håbe på eller grue for fremtiden. Mennesker mødes, elsker, ser hinanden, har tillid, gør alt for hinanden, forventer, misforstår, skuffes, svigter, hader, tilgiver …

FRI TIL FROKOST Under åben himmel er udsynet frit. Vi er en del af naturen. Vi inspirereres, er i balance og får appetit på livet. Picnickurven er symbolet på det spontane samvær, hvor vi nyder naturen, hinanden og det gode måltid.

Jette Nørregaard NATURLIGSPIS Naturen har sat sit præg, og der er dækket op til eventyr. Håndlavet papir og bladguld, tang, morbærbark og grene indgår i ’servicet’. Her kan skovtrolde spise mus, snegle, myrer, larver og andre lækkerier – drikke birkevin, grannålesnaps og saft fra skovsøen. Velbekomme.

Lone Borgen og Stephen Parry ET KERAMISK TV UDEN SKÆRM Med kop og tallerken på hver sin side af en keramisk tv-ramme kan man se på hinanden gennem ’skærmen’. Dekorationerne i blåt og hvidt på service og ramme er en symbiose af nutids(tv)billeder, det danske Musselmønster og det engelske mønster Willow. 10

Jytte Rasmussen, Inger Bruhn og Birgit Myhre FRISTELSEN Udgangspunktet er beretningen om ADAM og EVA. Et bord lavet af bølgepap med grå kant på bagsiden af benene og grå bordplade. På bordpladen ses silhuetter af figenblade, et rødt æble og op af et bordben snor sig en slange.


Krestine Harboe, Karen Thomassen og Lasse Von Gakhausen Lorentzen

Hanne Marie Leth Andersen MÅLTIDSPOESI Et kærlighedsdigt giver pludselig mening. Skrevet af et ungt menneske, læst af et modent. Digtet er opløst og sat sammen på ny. Broderet dug, keramisk service, den lille lap papir. Fortællingen bliver et enkelt og grafisk udtryk for lysten til at dele livet og maden.

BACK TO BASIC En hul træstamme og hvidt porcelæn skaber et udtryk af overdådighed og forgængelighed. 1600tallets Nature Mortes er koblet med eventyr og mystik.

Trine Bach Jacobsen FABLEN OM RÆVEN OG STORKEN Suppe på fad og gåselever i høj krukke. Det er hvad ræven og storken serverer for hinanden. Begge må gå sultne hjem.

Marianne Steenholdt Bork og Christel Arnevik

Lene Thomasen DATING WILLIAM MORRIS En mønstereksplosion i tid og rum rejser sig fra dugen og sætter rammen for stævnemødet i gabet mellem træsnit og digitalisering. Begge har en forkærlighed for håndværk, formgivning og mønstre på tekstil. Måske opstår en romance?

FROKOST I DET GRØNNE En parafrase over Manet’s “Frokost i det grønne”,1863. Mennesket i Den antropocæne Tidsalder. En frokost i Europa, udført i blandede materialer.

Ninna Gøtzsche og Dorte Kristoffersen DIALOG Inspiration fra en historie om Aarhus rådhus’ tilblivelse og en dialog mellem by og arkitekter, har resulteret i en bordopdækning med dynamisk dialog mellem invasiv marmorering og monumental, bjergagtig keramik. 11


Ann Højgaard Sloth TEKSTIL INSTALLATION Sanselige tekstile transformationer af mad.

Helle Bovbjerg og Lotte Kjær

DirtyGoClayBand

TE TIL TO Kærlighed til brugt sandpapir! Keramikeren har givet textildesigneren det brugte sandpapir, som har slebet hendes keramik. Sandpapiret er bearbejdet med strikteknik. Produkter fra dagligdagen i en abstrakt sammenhæng med fokus på størrelses- og tyngdeforhold.

ASGER JORNS SIDSTE MÅLTID Værket handler om festlighed, farver, lyst og livsappetit. Det er en hyldest til fællesskab, sammenkomster, venskaber og møder mellem mennesker. ’Øjeblikket’, hvor man er fuldt ud tilstede og nærværende i livet fastfryses her i et keramisk værk.

Helene Vonsild og 1+1 textil & design TEMPERAMENTERNE Det sangvinske og det melankolske temperament udtrykkes i de enkelte værkers materiale og form samt måden de er udstillet på. Her er valgt keramik, smykker, puder, tekstiler og andet, der er i dialog med kroppen.

12

Tina Astrup

Sverre Tveito Holmen

ET RUNDT BORD Bordet er råt, lavet af egetræ med mønster skabt ved en kemisk proces frembragt af eddike, ståltråd og træets garvesyre. Det runde bord giver mulighed for at rykke tæt sammen. Brud og akavede situationer opstår trods ønske om samhørighed og kærlighed.

OSTEHØVLEN ANNO 1925 Den absurde opdækning med elementer af måltidslignende genstande er en hyldest til redskabet. Vi vælger med omhu, ikke bare maden, men også redskaberne, servicet, stellet og bestikket. Den helt rigtige ostehøvl …


Helle Rittig og Hans Sandgren Jakobsen RO TIL TO Ved morgenbordet står tiden stille. Vi skal få det bedste ud af dagen. Opdage verden omkring os og leve i respekt for de historier, der går forud for øjeblikket. Godt og funktionelt design raffinerer glæden og fremelsker nærvær og fordybelse.

Anne Mette Larsen og Sverre Tveito Holmen

Anne Grarup BORD MED GRAFISKE MOTIVER Bordet som samlingssted for mennesker, igennem tilværelsens forandringer, glæder og sorger. Et stilleben af visne blomster som symboliserer livets skrøbelighed, det flygtige og det foranderlige. Udført som træsnit på bordplade af birkefiner.

Anne-Birgitte Hansen VÆVEDE DÆKKESERVIETTER 124 farver indgår i mønstret på de vævede dækkeservietter. Servietterne er i bomuld og anbragt på bedstemors klapbord i selskab med saftevand og Mikado – et øjebliksbillede af ’Bord til To’.

PICNIC TIL TOVE OG GUNNER ‘Vort bord er en rullende picnic for to, på hjul og så tung som en tanke det passer til cykel og trækvogn og ko, og ikke til bøf på en planke.’ …

Helene Keis Fiedler og Jakob Keis Fiedler RESERVERET Opdækning til to med keramik der stråler i alt sin enkelthed. Her er fokus på mangfoldighed i materialer, teknikker, glasurer og farver.

Kirsten Schou-Jørgensen, Alberte Edberg Behncke, Rikke Stenholt, Susanne Grønlund, Mejlbygruppen DIALOG Her ‘serveres’ den indholdsrige samtale. Dekorationer og glas illustrerer scenarier, der handler om empati og lydhørhed. Her er vand til kroppen og ord til ånden. 13


Åbningstale • FOMO Gellerup af Peter Lunding Vi står midt i Gellerup. Et modernistisk monument der er ved at transformere sig til et nyt og bedre sted at være for mennesker. Den modernistiske arkitektur var opstået på ruinerne af en rovgrisk kapitalistisk boligpolitik, som havde efterladt store befolkningsgrupper i umenneskelige fysiske rammer. Men nye teorier om bosætning og ny teknik skulle løse menneskets problemer, og gi dem hvad de havde behov for. Gennem de fysiske rammer ville man sætte mennesket frit! Der var lys og luft og fællesarealer, fritidsklubber, teater, sport og biblioteker. Lægehus og sociale foranstaltninger…… Indholdet var fantastisk men de velfunderede rammer knirkede allerede fra begyndelsen. Samtidig med at Gellerupparken blev bygget færdig sprængte man modernistiske bebyggelser i luften i USA og UK for at slippe af med deres dysfunktionelle og meningstomme hylster. Det er paradoksalt at netop i denne periode hvor Gellerupparken og andre store bebyggelser voksede frem, og hvor man hyllede fællesskabet og det sociale, da blomstrede også individualismen og grupperinger i stammelignende fællesskaber. Individualiseringen gav sig udtryk i påklædning, musik og opførsel langt væk fra Emma Gad og faste regler. Det var sanselighed i farver og materialer. Det var måske for alvor på det tidspunkt at vi startede på det som er så vigtigt i dag; at vi udtrykker vores personlighed og er originale og autentiske og viser det så andre også kan se det. Men som sagt, den modernistiske arkitektur som ramme om livet lider skibbrud. Den levner ikke nogen mulighed for at den enkelte kan sætte sit individuelle præg på sin bolig….. ”Jeg bor der oppe med de grønne gardiner…”, kan man højst sige. De stive og umedgørlige betonelementer, de store flader og monotone gentagelser opfordrede til ligegyldighed, måske hærværk. Det er først nu den store gennemgribende helhedsplan for Gellerups gamle og stive krop får nyt liv, tilført af nye livgivende strømme af aktiviteter og bygninger, her længe efter at den type arkitektur og design er gået af mode….. Allerede da jeg gik på arkitektskolen i slutningen af 70erne var boligbyggeriet blevet meget lavere. Det var blevet ”tæt lav” og med et postmodernistisk strejf at romantik og en ude-på-landet-agtig

14

stemning samt større mulighed for at sætte sit præg. Andre materialer, ting at sanse, træ og mursten. Og mennesket var kommet ned til jorden, ned til mulden og græsset og bierne. Og omstillingen til nogle venligere miljøer er også lykkedes, i vid udstrækning. Vores byer og kvarterer er i transformation, trafikken er kommet ned i fart eller er helt væk. Der er fredelige pladser og gader hvor folk kan gå rundt og kan komme hinanden ved. Men nu sker der noget mærkeligt; når man ser på menneskene der går rundt i deres dejlige miljøer så går de fleste og kigger ned på deres håndflade, på en computer. Deres opmærksomhed er uden for det sansede rum, uden for en hver stoflig kontakt eller ægte nærvær. Men de er forbundet fra hver sin isolerede klokke. De er forbundet med hele verden, men fuldstændig antiseptisk og distanceret. De står alle og er lidt nervøse for om der mon er noget de er gået glip af. Noget der kunne have ændret deres liv, så de havde fundet sig selv og var blevet lykkelige og tingene var faldet på plads. Eller om der var noget der kunne have givet en dyb tilfredshed og som var lige så spændende som det de andre familier man bor i opgang eller på vej med har oplevet. Når vi læser for meget og ser for mange billeder på nettet bliver vi fyldt med angst og fortrydelse om forpassede muligheder. Fine sociale oplevelser vi ikke fik, muligheder for lukrative aftaler med gallerier og kunder og gode forretninger på aktiemarkedet. Vi bliver opfyldt af frygt for at have taget den forkerte beslutning; tænk nu hvis…. Der er firmaer der har udviklet kompliceret udstyr og tilbyder os fristende oplevelser og nemme måder at kommunikere på og vi kan ikke slippe fri. Vi bliver revet ud af vores sanselige verden af hurtige lysende fortællinger og løgnehistorier. Vi er grebet af FOMO. Som modvægt mod dette, eller som kommentar til det, her midt i en udlevet modernisme, i ni lejligheder, lige før lukketid, har en gruppe kunsthåndværkere, designere eller kunstnere?, (- det kan være svært at skelne hvornår det er det ene eller det andet,) skabt en række fantastiske og sanselige nærværende oplevelser.……… Tak fordi jeg måtte give et bidrag til åbningen af udstillingen med denne lille tale, tak og til lykke med udstillingen!


FOMO Gellerup

15


DIRTY GO CLAY BAND fik i marts 2016 tildelt et arbejdslegat i Asger Jorns atelier på Læsø. I dette autentiske hus gik bandet på opdagelse; møblement, fotografier, avisartikler og udklip blev alt sammen undersøgt og gav en masse forestillinger om hvem Asger Jorn var. En rigtig levemand. Hvordan mon hans sidste måltid ville se ud? Det vil gruppen give deres bud på, med ler-installationen Jorns sidste måltid. Et to meter langt bord, der skabes på stedet, bygget i ler, hvor forestillingerne om dette måltid fabulerende får frit løb. Håndmadder, øl, snaps, tobak, musikinstrumenter - det skal der i hvert fald være til denne middag. Værket handler om festlighed, farver og livsappetit. Det er en hyldest til fællesskab, sammenkomster og venskaber. For Asger Jorn havde fællesskabet en stor værdi. Et fællesskab hvor alle var lige meget værd. Hvor hierarkier ikke eksisterede. Men hvor man kunne mødes i det alment menneskelige. Vi ønsker med værket at hylde alle de ting, vi mennesker er fælles om. Fremførelsen vil foregå over 7 dage, og er en åben invitation for folk, til at komme og kigge med og deltage i festen. Værket skal efterfølgende brændes på Petersen Tegl og udstilles på Galleri NB i december 2017. Udstillingen vil blive dokumenteret under hele forløbet. Udstillere DIRTY GO CLAY BAND aka Mette Maya Gregersen Lea Nielsen Louise Gaarmannn 16

JORNS SIDSTE MÅLTID JORNS LAST MEAL Kurator •• Louise Gaarmann


DIRTY GO CLAY BAND were in March 2016 awarded a work placement and artist in residence in Asger Jorn’s studio at Læsø. A historic and authentic house, with as much preservation from Jorn’s time as possible. During the stay, the group went exploring what was in the house: photographs, newspaper articles, clips, furniture all from Jorn’s time in the house. Based on the research they became curious about how Jorn’s last meal would have looked like? Therefore the group will perform a clay performance on the theme: Jorn’s Last Meal. The work is about festivity, colors, light and appetite for life. It is a tribute to friendship, gatherings, relations and meetings between people. For Asger Jorn, the community was a great value. A community where everyone had equal worth. Where hierarchies did not exist. But where you could meet everybody. With the work we want to focus and pay tribute to the same things as Jorn praised and cherished. The group is planning to build a long table - 200 x 110 cm - in which objects from Jorn’s house are recreated in clay, music instruments like Jorn favored playing in festive contexts, spirits, food and drinks, - all important elements in the life of Jorn. The performance will take place over 7 days and be an open invitation for people to come and watch and attend the party as social interaction is an important aspect of this happening. The work will subsequently be burned at Petersen Tegl and exhibited at Gallery NB until December 2017. The exhibition will be documented throughout the week. 17


18


19


Keramikere i møde og bevægelse - Udveksling og samarbejde på tværs af grænser Mangfoldighed i alder og udtryksform. Udstillingen er en dialog mellem skulpturer og funktionelle objekter (kopper) i hjemlig indretning. Projektets ide: Hvad sker der når to keramikere, der ikke kender hinanden, bliver opfordret til at samarbejde om at fortolke et af vore mest anvendte funktionelle objekter: Koppen. Koppen, den lille intime håndlavede beholder, som vore hænder og læber er i daglig berøring med. Mere end 34 internationale keramikere er inviteret til at lave en ”Cup mashup” med en keramiker, de ikke kender. I alt vises 136 kopper på udstillingen. Sammen med kopperne vises værker af 6 keramikere fra USA og Sverige - 3 yngre og 3 etablerede, alle med fokus på det skulpturelle og eksperimenterende. Denne del af udstillingen fokuserer på oplevelsen af rummet og arkitekturen, både det forladte, og det hjemlige. Her vises poetiske og fortællende keramiske objekter, der forholder sig til lejligheden og dens værelser; Stue, køkken, soveværelse. Alle skulpturer, der påvirker os ved deres tilstedeværelse i rummet. Over 40 keramikere fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrig, Canada, USA, Japan, Sydafrika, Australien og Indien deltager.

20

INTERNATIONAL CERAMIC EXCHANGE Kurator •• Helle Bovbjerg


Movement and Meeting: A collaboration between international artists of all ages, expressions, and locations. What happens when you pair two ceramic artists that do not know one another and give them the task to work together to interpret an individual cup. One of the most used functional objects, this little container plays an intimate role in our daily lives. More than 34 artists have been asked to participate in making a cup mashup with an artist they have never met before. A total of were created to showcase the experience of re-interpreting a cup. Sculptural artists will be presenting their work along with the Cup Exchange, in the apartments of Gjellerup. This part of the exhibition is focusing on the �abandoned and poetry� of the home. Objects and installations both narrative, and abstract will impact the room by the presence they create. A total of 40 ceramic artist will participate from Denmark, Norway Sweden, Germany, Belgium, France, Canada, USA, Japan, South Africa, Australia and India. 21


22


Udstillere The Cup Mash Up 2017 Lisbeth Voigt Durand & Gurli Elbækgaard Lone Borgen & Stephen Parry Pontus Kjerrmann & Tine Hecht Petersen Ayumie Horie & Elisa Helland Hansen Victoria Christen & Daniel Gillberg Maud Andersson & Ashleigh Christelis Ann Linnemann & Karin Bablok Kumiko Kimbara Asti & Rie Toft Ardiana Christiansson & Helle Bovbjerg Magni Jensen & Janne Heick Henriette Duckert & Ingrid Jolivel Dorte Kristoffersen & Hanne Marie Leth Andersen

DK DK DK UK DK DK USA NO USA NO SE SA DK DE JP/DK DK AUS DK NO DE/DK DK FR DK DK

Beth Bolga & Jeaninne Vrins Anne-Laure Charlier & Jenna Stanton Ashwini Bhat & Hitomi Shibata Anne Mette Hjortshøj & Shinsuke Iwami Skulpturer Max Seinfeld Drew Davis Johnson Charlotta Klingstrôm Krestine Harboe Lone Borgen Helle Bovbjerg & Lotte Kjær

USA BE FR CAN INDIA/USA JP/USA DK JP

USA USA SE DK DK DK

23


BRABRAND-LER BRABRAND CLAY Kuratorer •• Ane Fabricius Christiansen og Helle Bjerregaard

Udstillere Birgit Marie Østerby Helga Arnalds Ida Fonslet Katja Maja Jakobsen Marie Fuglsbjerg Zand Johanne Wammen Baggesgaard Solveig Krone Dina Schifter Pedersen Nynne Hoe Trine Abild Lind Dorte Kofoed Jørgensen

Brabrand-ler er et stedsspecifikt projekt lavet til FOMO Gellerup. Projektet fremstilles og udvikles ved fælles hjælp af de studerende og undervisere på keramisk afdeling på Århus Kunstakademi. De 1. års studerende arbejder kollektivt med en produktion af brugsgenstande som små skåle og kopper, hvor produktionen strækker sig fra at udvinde leret fra jorden til det færdige resultat. Velvidende at leret i Brabrand muligvis ikke er velegnet til formålet, er 24


udgangspunktet for projektet at bruge ler fundet lokalt i Aarhus. Tanken er at følge den korte vej fra jord til bord; at være så tæt på materialet og i forarbejdningsprocessen - så længe som overhovedet muligt. Det er en proces, der set fra et økonomisk nytteperspektiv ikke giver nogen mening, da produktionsomkostningerne er det mangedobbelte af nytteværdien af kopperne, der er fremstillet i dårligt egnet ler. På Bentesvej – i udstillingens nabolag – graver vi leret op af en byggeplads. Leret er fyldt med småsten og sand aflejret af istiden. Det værste er dog lerets store indhold af kalk, der selv lang tid efter det er brændt til keramik kan forårsage revner, hvorfor teglværkerne ikke bruger det til fremstilling af for eksempel mursten. Via en lang og tung forarbejdningsproces, kan vi måske forvandle leret til en kop. Nærmere end at være funktionelle, er disse kopper et spørgsmål om værdi i produktion, tilknytningsforhold og tilfredsstillelse. De 2. og 3. års studerende arbejder med individuelle og eksperimenterende undersøgelser med leret fra Brabrand

Fotos • Jerrik Price Sonne

Brabrand is a site-specific project made for the exhibition FOMO Gellerup. Brabrand Clay is made and developed by a collective of students and tutors from the ceramic programme at Aarhus Academy of Fine Art. 1st year students have been collectively working on the production of a small tableware range consisting of cups and small dishes. The production goes from sourcing clay from raw soil to the finished product. Seen from a financial cost-benefit point of view this process makes absolutely no sense, the production costs being much higher than the value of a cup made of clay and of an unreliable quality. Knowing that the clay in Brabrand is of the poor quality, the intention of the project has been to dig up whatever clay is in the local grounds, aiming to be as close to the material and the process as possible. On a site next to the exhibition space in a derelict social housing block have we dug up the clay, which contains a lot of sand and rocks. The most unforgiving feature of the clay though is the large proportion of limestone, which can make the clay crack and crumble even a long time after firing. The brickworks can’t use this clay, but through a labour intensive process we might be able to produce a cup from it. Rather than being functional, these cups confront questions about value in production, bonding and satisfaction. 2nd and 3rd year students are showing individual works investigating the material and site. 25


26


Fotos • Jerrik Price Sonne 27


EGOISTER, INDIVIDUALISTER, SOLISTER - ting med karakter! EGOISTS, INDIVIDUALISTS, SOLOISTS AND THINGS WITH CHARACTER! Kurator •• Rikke Stenholt

28


Under denne titel er det vores hensigt at indrette rum med sublimt kunsthåndværk og design. Vi vil vise hvor bredt vi som kunsthåndværkere og designere favner og at vores ting kan fungere i et hjem - enten som dekoration eller funktionelt, gerne begge dele. Vi inviterer til eventyrlig Charleston fest! Under this title, we intend to decorate rooms with sublime arts, crafts and design. As craftsmen, we want to show the scope of the decorative and functional properties our products have, and how those two qualities can be combined. You are invited to join us for an enchanting Charleston party!

Udstillere Møbelsnedker Adam Holst Hoffbeck Keramisk designer Louise Vilsgård Tekstil designer Iben Høj Møbelsnedker Philip Krøjer Designer|møbel og rum Søren Vester Glaspuster Rikke Stenholt

Sponsoreret af Flügger Danmark og Inventa LED 29


30


31


EFFEKTIV SPILD AF TID - klassiske kvindelige sysler i en moderne og eksperimenterende kontekst EFFICIENT WASTE OF TIME - classical female pursuits in a modern and experimental context Kurator •• Julie Bach

32


Vores ærinde er at sætte fokus på værdien af at give tid, fordybe sig og lege, fordi det uløseligt hænger sammen med at udvikle, tænke nye tanker og finde nye alternative løsninger.

Our mission is to draw attention to the worth of play, absorption and giving time, as it is closely connected to evolving new ideas and developing alternative solutions.

Vi lever i en tid, hvor de varer vi omgiver os med, som oftest er produceret langt væk fra vores egne hænder. Der er krav om effektivisering på alle niveauer i vores samfund. Vi vil gerne tale om værdien af at give tid. I ’Effektiv Spild af Tid’ dyrker vi en fælles passion for tekstil og for langsomme håndholdte teknikker. Hændernes arbejde med materialet rummer for os en frihed til leg og undersøgelse. Vi ønsker at slippe husfliden fri, for at fejre og udforske de æstetiske og sanselige værdier, som tekstilet bærer. For at give plads til det umiddelbart unyttige.

We live in a time where the products surrounding us, most often are manufactured on a big scale far away from our own hands. There are demands of efficiency on all levels in our society. We wish to highlight the qualities of giving time. In ’Efficient Waste of Time’ we share a common passion for textile and slow, handheld techniques. When it comes to hands crafting materials we see a space of freedom to play and explore. We wish to set free the crafts, to celebrate the aesthetic and sensuous values within the textile. To give space to what at first sight seems unusefull.

Udstillingen består af individuelle værker, ’vandreværker’ og ’røreprøver’, hvor publikum har mulighed for at se med fingrene. Udstillingsgruppens fire deltagere er alle fra Århus og mødtes gennem designfællesskabet Højkant. Det er deres anden fællesudstilling.

The exhibition consists of individual works, ’Vandreværker’ (works continuously developed in the group) and samples to touch, where the audience have the possibility to ’see through their hands’. The four participating artists are all from Aarhus and met through the design community Højkant. It is their second common exhibition.

Udstillere Tekstildesigner Astrid Skibsted Holm Kunstner Maya Rosette Strikkunstner Stine Leth Modedesigner Julie Bach 33


34


35


MED UDGANGSPUNKT I DE 4 TEMPERAMENTER BASED ON THE FOUR TEMPERS Kurator •• Helene Vonsild Med De fire Temperamenter som tema, udstilles i 4 dele i en lejlighed i Gellerup hver sit Temperament. Både udtrykt gennem vævede og trykte tekstile baner, tekstile udtryk og gennem andet udvalgt kunsthåndværk. Hvert Temperament kan være udtrykt, både i det enkelte værk eller produkt, men i lige så høj grad i kombination af hvordan det er udstillet og hvor i rummet det befinder sig, samt hvilket rum der er valgt. Værker og produkter er udvalgt efter materiale og udtryk og er kunsthåndværk som f.eks. keramik, smykker, puder, tørklæder og andet der er i dialog med kroppen. Dialogen søges også i måden publikum møder genstandende på. I hvert rum er det enkelte temperament, udstillet og udtrykt som et kropsbåret vævet tekstil, der vises sammen med foto af temperamentet udtrykt, når tekstilet er i bevægelse. På et tidspunkt kan tekstilet opleves live, hvor en danser vil udtrykke temperamentet gennem bevægelse. Inspiration fra temperamentet ses også i processen med udførelsen af tekstilerne, som udstilles – f.eks. i form af udspændte løse trendtråde, stofbaner under behandling, f.eks. dyp dye og andre steder i processen, der kan udtrykke et temperament. 36


Udstillere Helene Vonsild Lene Thomasen Oh Oak Claydies Per Bo Keramik Kirsten Holm Nielsen Sia Mai WAUW design Ninna Gøtzsche Christian Bruun Jette Löwén Dall

Karin Blach Nielsen Charlotte Serup Signe Bailley Þórdís Sigfúsdóttir Karoline Illum Annette Dickow Camilla Prasch Lotte Westphael Keis & Fiedler Rikke Elgaard Janni Godtliebsen

With the four tempers as the theme, there is exhibited in 4 parts in an apartment in Gellerup, each with its own tempers expressed. Both expressed through woven and printed textile lanes, textile expressions and through other selected crafts. Each temper can be expressed, either in the individual work or in the product, but equally in combination with how it is displayed and where in the room it is, and which room is selected. Works and products are selected by material and expression and are handcrafts such as ceramics, jewelry, pillows, scarves and other things that are in dialogue with the body. The dialogue will also be sought in the way the audience meets the objects on. In each room, the individual temper is displayed and expressed as a body-woven textured textile that is displayed along with the photo of the temper expressed when the textile is in motion. At one point, the textile can be experienced live, where a dancer will express the temper through motion. Inspiration also of the temper in the process of performing the textiles, for example exhibited in the form of tensioned loose thread warp, fabric being treated, for example dyp dye and other places in the process that can express a temper. 37


38


39


DEN BLÅ KUFFERT THE BLUE SUITCASE Kurator •• Marianne Steenholdt Bork

40


Udstillingsgruppen ”Den blå Kuffert” viser færdige værker og giver indblik i kunsthåndværkerens inspirationskilder og proces. Rejsen bringer kunsthåndværkeren i naturens store opslagsværk. Mellemlandinger mod destinationen er sammenlignelig med kunsthåndværkerens proces frem mod et færdigt værk eller produkt. Kufferten indeholder håndværk og tradition, materialer, analyse, livserfaring, gentagelse, tålmodighed og tid, improvisation, poesi og samarbejde. Boardingcard til Den blå Kuffert.

Udstillere Keramiker Lisbeth Voigt Durand Strikdesigner Marianne Johnstad-Møller Keramiker Esther Elisabeth Pedersen Smykkedesigner Kristin Urup Keramiker Marianne Steenholdt Bork.

The exhibition group ”The Blue Suitcase” shows final works and introduces the sources of inspiration and the working process of the craftsman. The trip brings the craftsman into nature’s reference work. Stopovers on the way to the final destination are comparable with the process of the craftsman on his way to a final work or product. The suitcase contains handicraft and tradition, materials, analysis, life experience, repetition, patience and time, improvements, poetry and teamwork. All aboard ”The Blue Suitcase”. 41


42


43


DU KOM MED DET DER VAR DIG YOU CAME WITH WHAT WAS YOU Kurator •• Trine Bach

44


En stue i en lejlighed, møblerne er væk, øjet savner dem og vil møblere stuen igen. Silhuetterne af borde, en sofa, stole og reol. Fem keramikere med fem forskellige oprindelseslande, men med deres keramiske virke i Danmark. De kommer hver især med det der er dem, og giver deres keramiske kunst. De rykker ind i lejligheden, udstiller på de møbler som ikke er der, men kun skyggerne af dem. Et badeværelse uden sanitet, hvor vand og ler vil udfylde de savnede funktioner. Spændende dansk keramik, måske med et islæt fra den verden disse keramikere bringer med sig til Danmark.

A living room in an apartment, the furniture is gone, the eye misses it, want to furnish the living room again. Silhouettes of tables, a sofa, chairs and a bookcase. Five ceramists, with five different countries of origin and with their ceramic vocation in Denmark. They each come with what they are and give their ceramic art. They move into the apartment, exhibit on the shadow furniture that is not there. A bathroom without sanitation, where water and clay will fill the missing functions. Exciting Danish ceramics, perhaps with a sense of the different countries each of these ceramists bring to Denmark.

Udstillere Pamela Sonia Viteri – oprindelsesland Ecuador Janice Hunter – oprindelsesland England Mariko Wada – oprindelsesland Japan Ann-Charlotte Ohlsson – oprindelsesland Sverige Dorte Visby – oprindelsesland Danmark 45


46


47


Program • FOMO Gellerup

Seminar • FOMO Gellerup

Fre. d. 22. sep. kl. 16-19 Fernisering på FOMO Gellerup

Kunstnerisk Reflektion – at arbejde med værker i sammenhæng

Lør. d. 23. sep. kl. 10-12.30 Workshop for børn med billeder på stof v/ Mona Kjærgaard

Udstillerne på FOMO har enten lavet stedspecifikke værker eller forholdt sig til et tema fra kuratoren. Men hvordan reflekterer man over egne værker og sætter dem i en større kontekst? Og er det nødvendigt? Hvordan kan vi som udøvere reflektere, uden at akademisere?

Lør. d. 23. sep. kl. 13-22 Seminar om Kunstnerisk Refleksion Oplæg ved Ph.D. i litteratur Anne Gry Haugland Keramiker Marie Torbensdatter Hermann Stoftrykker Anne Fabricius Møller Søn. d. 24. sep. Kl. 13 Cup Talk med keramiker Elise Helland-Hansen, Norge Man. d. 25. og tir. d. 26. sep. Træf kunstner Krestine Harboe i lejlighed #1 Lør. d. 30. sep. kl. 9-16 Max Seinfeld og Drew Johnson afholder en workshop på Århus Kunstakademi Søn. d. 1. okt. kl. 14 Max Seinfeld (USA), Drew Johnson (USA) og Helle Bovbjerg (kurator) har en samtale om deres samarbejde om udstillingen Søndag d. 1. okt. kl. 13-15 ’Effektiv Spild af Tid’ - Workshop og artist talk Hele ugen Omvisning i udstillingen Oplev Dirty Go Clay Band bygge Asger Jorns Sidste Måltid i ler Vær heldig at møde en danser i De 4 Temperamenter

48

Udfra disse spørgsmål fortalte keramiker Marie Torbensdatter Hermann og tekstildesigner og stoftrykker Anne Fabricius Møller om de temaer og retninger deres arbejder tager, og hvordan de sætter deres værker i relation til verden omkring dem. Ph.D. i litteratur Anne Gry Haugland fortalte med baggrund i forskningsprojektet ’Kunstens poetik’ om sit arbejde med begrebet ’kritisk refleksion’ i forbindelse med kunstnerisk udviklingsvirksomhed.


FOMO Holstebro

49


50


51


52


53


54


55


Line Gottfred Petersen

56

Lene Thomasen

Jette Nørregaard

Ida Wieth

Helene Callesen

Meta Mortensen

Ninna Gøtzsche

Lotte Kjær

Sverre Tveito Holmen

Sanne Bidstrup

Marianne Steenholdt Bork

Tove Jensen

Astrid Skibsted

Karoline Kvist

Lone Borgen

Julie Bach

Kirsten Schou-Jørgensen

Maiken Berle

Kirsten Holm Nielsen

Mariko Wada

Anne-Birgitte Hansen

Gitte Bodil Jensen

Anne Mette Larsen

Helle Bovbjerg

Jytte Rasmussen

Helene Vonsild

Helle Rittig

Inger Bruhn

Lotte Westphael

Pia Toustrup

Maya Rosette

Trine Bach

Helenaa Hedegaard

Elsebeth Hansen

Rikke Stenholt

Merete Erbou Laurent

Jørgen Hansen


JOMO

Indbydelsen til udstillerne Alle medlemmer af DKoD Region Midt indbydes til at udstille værker på JOMO. Vi får en fotograf til at tage alle billederne til JOMO i januar 2017, i de tomme lokaler i Gellerup, hvor FOMO rent fysisk skal foregå i september 2017. Objekterne til udstillingen bliver opstillet, fotograferet og fjernet igen. Det er altså billederne der udgør udstillingen. Praktisk Der kan indleveres to værker til JOMO. Udfyld elektronisk skema med angivelse af værker og tekst til Instagram på dansk og engelsk. Tilmelding d. 1. dec. Indlevering af værker d. 5.-14. jan. og afhentning af værker d. 18.-28. januar 2017. JOMO JOMO er vores virtuelle udstilling på Instagram, som vises i løbet af 2017. Der postes løbende billeder fra en udstilling, man aldrig kan nå at se i virkeligheden, da den kun er der, mens fotografen tager billederne. Man kan altså slappe helt af og stille og roligt nyde JOMO hjemme fra sofaen. 57


58


59


60


61


FOMO 2017 var også …

Sommermøde

Fotografering

Ferniseringer

62

Omvisninger


Seminar

Talks

Fotos s. 62 • øverst: Ninna Gøtzsche • i midten: Kirsten Schou-Jørgensen • nederst tv: Rikke Stenholt • nederst i midten: Ninna Gøtzsche • nederst th: Trine Bach

Workshops

s. 63 • øverst: Ninna Gøtzsche • i midten: Lotte Westphael • nederst tv: Helle Bovbjerg • nederst th: Ninna Gøtzsche

Opsætning og nedtagning

63


64


Tak til sponsorer og fonde FOMO 2017 er arrangeret af Region Midts lokalgruppe af Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD)

Vi takker Thomas for et positivt og indlevende samarbejde gennem hele projektets forløb. Hvor andet ikke er nævnt er Thomas Dahl Jepsen fotograf.

Projektet er gennemført med støtte fra Tak til journalist Hans Petersen, kunstner og arkitekt Peter Lunding og tekstildesigner Lotte Kjær for åbningstaler til udstillingerne Bord til To, FOMO Gellerup og FOMO Holstebro.

Danske Kunsthåndværkere og Designere DKoD er en forening der på landsplan har godt 500 professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere. Foreningen blev stiftet i 1976. Foreningens formål: • at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og design • at arbejde for medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser • at arbejde for en forbedring af kunsthåndværkernes og designernes arbejds- og levevilkår • at udbrede kendskabet til og brugen af kunsthåndværkere/ designere og deres arbejder i alle dele af samfundet • at styrke og koordinere kunsthåndværk- og designområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværk og design som kulturfaktor

L.F. Foghts Fond Beckett Fonden www.dkod.dk dkodregmidt@hotmail.com @jomo2017 fomo2017 65


Udstillingsprojekter med kunsthåndværk og design i kulturbyåret FOMO 2017 Udgivet af Danske Kunsthåndværkere og Designere Region Midt Arbejdsgruppe Lene Thomasen Rikke Stenholt Marianne Steenholdt Bork Trine Bach Kirsten Holm Nielsen Merete Malund Østergaard Kirsten Schou-Jørgensen Ninna Gøtzsche Fotograf: Thomas Dahl Jepsen Redaktion: Ninna Gøtzsche og Kirsten Schou-Jørgensen Grafisk design: Kirsten Schou-Jørgensen 2017 ISBN 978-87-970343-0-9 66
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.