Page 1

Dnia 30. maja 2011 r. odbył się kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły do MultiCentrum w Jeleniej Górze w ramach realizacji projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". W wycieczce uczestniczyło 25 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli. Celem wycieczki było wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych, budowanie konstrukcji z klocków edukacyjnych "Knex", poznawanie nowoczesnych programów komputerowych. Do MultiCentrum uczniowie dotarli spacerując po mieście i oglądając jeleniogórskie zabytki. Mieli możliwość zobaczyć Kociół Garnizonowy, barokowy rynek, na środku którego stoi ratusz z początku XVw i Kościół Erazma i Pankracego. W MultiCentrum uczniowie brali czynny udział w zajęciach. Korzystając z przygotowanych instrukcji dzieci budowały pojazdy, złożone z wielu elementów. Stopień zaawansowania konstrukcji był z zadania na zadanie większy, a ich wykonanie trudniejsze. Dzieci pracowały w kilkuosobowych grupach, co sprzyjało doskonaleniu umiejętności podziału pracy - każde dziecko było zaangażowane w budowie innej części pojazdu, co w połączeniu dawało efekt. Następnie pod opieką instruktorów dzieci korzystając z nowoczesnych programów komputerowych mogły wprawić w ruch swoje urządzenie. Każdy uczeń miał możliwość zaprogramowania sposobu poruszania się pojazdu, uruchamiając w wybranej kolejności i ustawionym przez siebie czasie pracę odpowiednich silniczków. Najwięcej entuzjazmu sprawiało dzieciom oglądanie końcowego efektu swojej pracy, gdy pojazdy jednocześnie poruszały się i obracały wyznaczonymi częściami. Zajęcia sprzyjały rozwojowi pomysłowości uczniów i współpracy w grupie oraz integracji. Dzieci w MultiCentrum miło spędziły czas ucząc się za pomocą zabawy.

Spacer po mieści


Pracujemy w grupie układając klocki

Wybieramy potrzebne elementy


Efekty naszej pracy

Multicentrum  

Wycieczka do Jeleniej Gory

Multicentrum  

Wycieczka do Jeleniej Gory

Advertisement