Look Inside: He Paki Taonga i a Māui

Page 1


NGĀ IHIRANGI He kupu whakataki

• • • • • • • • • •

7

Ko Tāne me ngā Kete o te Wānanga Ko te Kaitaka Whakaora o Ruhia

8 16

Te Tūtakinga Kino o te tau 1769

24

Ko te Pakanga a ngā Manu

32

Ko te Whakatau Nui a Willie Apiata

40

Ko Hēni me te Pakanga ki Pukehinahina

48

Ko Rata me ngā Tamariki a Tāne

56

Te Whawhai i te Repo

64

Kua Mau i te Hau Tonga

72

Ko Tarakiuta rāua ko Tarakitai

80


• • • • • • • •

Ko Hinemoa rāua ko Tūtānekai Ko te Kaipuke Karihi-Kore Ko Māui me te Ika Nunui

88

96

104

Ko Huria me te Kaipuke

112

Te Paea me te Waka Wairua Te Kauranga Nui a Kahe

120

128

Te Ngarohanga o ngā Parirau o te Kiwi Ko Kupe me te Wheke Nunui

136 144

Mō te taonga

152

Mō ngā ringatoi

155

He mihi

159


Ko Māui me te Ika Nunui

104


Matau Me aronui te tangata ki āna mahi e āhei ai ia ki te hanga i tētahi matau pēnei. Me mōhio rawa hoki ki te whakamahi. Kei te kite rānei koe i te pito ki konei? Nōku te whakaaro ki te mahi mai i tēnei wāhanga – he kāniwha hei whītiki i te kauae o te ika. Kei ahau tētahi matau motuhake rawa. Nā taku matau ka mau te iro nui a ōku tuākana – he akoranga tērā e kore e wareware i a rātou.

NĀ STEPHANIE TIBBLE TE WHAKAHĀNGAITANGA KI TE REO MĀORI NĀ MUNRO TE WHATA NGĀ TOI WHAKARĀKEI KŌRERO HE MEA TUHI ANŌ TĒNEI PAKI NĀ MATTHEW GRAINGER

105


Ia rangi, haere ai ōku tuākana ki te hī ika. He nui tōku hiahia ki te hī ika. ‘Māku koutou e āwhina!’ taku īnoi atu. ‘Taihoa, e kite mai ai koutou i te nui o taku ika!’ Hei tā rātou, ‘Kotahi noa iho te mea ka hopukina e koe, Māui Pōtiki – he pāpaka nō konei kē, nō uta!’ Nā whai anō, ka tahuri au ki te whakatakoto i tētahi mahere e kite ai rātou i te hē o ā rātou kōrero. Māku te ika nunui rawa atu e hopu.

106


I mua rā anō i tērā, i haere au ki te kite i tōku kuia, i a Murirangawhenua. Ka tono au i tana kauae. ‘E Kui! Hōmai koa tō kauae?’ Me pēhea te karo i te tono a tana mokopuna whakaepaepa? He āwhina nui taua kauae i te wā i whakapōturi au i te rere a Tamanuiterā. I a au e mātakitaki ana i ōku tuākana e puta atu ana ki te moana, ka taka mai tētahi whakaaro.

107


108


I taua pō, ka tango atu au i te kauae o tōku kuia, ka mahi mai he matau. Ehara i te mea he matau noa iho – he mea mīharo kē, he mea pai mō te hopu ika, ahakoa te ika, ahakoa te rahi. Ao ake, ka huna au i te waka o ōku tuākana. Ka tatari au kia puta atu rātou ki te moana nui, kātahi ka puta ake au ki a rātou. Kāore rātou i pai ki taku mahi. ‘Māku tētahi ika e hopu’ taku kī atu. ‘Mātakitaki mai!’ Ka tuku au i te matau mīharo ki te taha o te waka.

109


Ka heke iho te matau, ki raro rā anō, ka mau ki te tuanui o te whare o Tonganui. He uri nā Tangaroa. Ka kumea, ka kumea, ka hīia ake te whare o Tonganui me te katoa o te whenua o raro iho.

110


Ka hopukina he ika e ōku tuākana, engari he motu kē taku ika, arā, ko Te Ika-a-Māui! ‘Hika!’ tā rātou kī, ‘Kātahi te ika nunui rawa ko tērā!’ Tērā pea, kei taku ika nui koe e noho ana ināianei – mīharo nē! I mau te iro a ōku tuākana, nē hā? Tēnā, tērā pea me haere tahi tāua ki te hī ika. Ko wai ka mōhio ki te nui o te ika ka hopukina e tāua?

111


HE PAKI TAONGA I A MÄ€UI RRP: $29.99 ISBN: 978-0-9951136-1-9 PUBLISHED: November 2019 PAGE EXTENT: 160 pages FORMAT: Hardback SIZE: 196 x 257 mm

FOR MORE INFORMATION OR TO ORDER https://www.tepapa.govt.nz/about/te-papa-press/childrens-titles/he-paki-taonga-i-maui


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.